Sønder Vissing – Voerladegaard Kirkebog 1744-1795

 

Metthe er skrevet Mette

Enche, Enke

Søn, sen

 

 

 

 

Sønder Vissing

Fødte og Døde side 2-53

Trolovede og Viede side 58-70

Konfirmerede begge Sogne 1761-1795 side 152-161

 

Voerladegaard

Fødte og Døde side 77-130

Trolovede og Viede side 133-144

Absolverede begge sogne 1744-1788 side 148-150

 

 

Mikrokort 1/5 side 1-29 (Sønder Vissing)

 

 

Side 17 venstre side

 

 

1757

 

No. 1 den 25. februar 1757 blev Anne Andersdatter uægte datter Anne af Wilholt begravet hendes alder var 1/2? aar

 

No. 2 Dom: invocarit: blev Kiersten Thomasdatter af Wissing begravet hendes alder var 39 aar -----

 

No. 1 eodem die blev Jens Corporals datter af Wissing døbt og kaldet Dorthea Elisabeth, baaren af

 

No. 3 den anden onsdag i Faste 1757 blev Jens Nielsen Tønning af Wissing begravet hans alder var 59 aar

 

Side 17 højre side

 

No. 2 eodem die den anden onsdag i fasten 1757 blev Søren Andersens søn af Wissing Closter døbt og kaldet Anders,

 

 

Side 18 venstre side

 

Faddere: Niels Knudsen, Rasmus Knudsen, og Olle Rasmussen alle af Wissing, Qvinde Faddere: Anne Sørensdatter, --- og Jens Thomsen, Jens Jespersen, Johanne Lauritzdatter af Wissing

 

No. 10 den fierde Trinit: søndag 1757 blev Jens Rasmussen datter af Addit døbt og kaldet Karen

 

No. Den ? juli 1757 blev Knud Ydings datter Birthe af Wissing begravet i hendes alders 1? Aar 9 dage

 

No. 11 den sjete Trinit: søndag 1757 blev Jacob Kieldsens søn af Wissing døbt og kaldet Morten,

 

No. 12 den ottende Trinit: søndag 1757 blev Niels Jensens søn af Addit døbt og kaldet Rasmus,

 

No. --- 1757 Blev Søren Jensen tienende Jens Christensen i Addit begravet hans alder var 24 aar

 

No. 13 den --Trinit: søndag 1757 blev Peder Andersens datter af Wissing døbt og kaldet Maren,

 

No. 14 den 12. september 1757 blev Hans Spildemands søn

 

No. 8 den femtende Trinit: søndag 1757 blev Hans? ---- søn Niels af Addit? Begravet hans alder var ? dage

 

No. 15 den tyvende Trinit: søndag 1757 blev Søren Rasmussens søn af Addit døbt og kaldet Christen, baaret af Peder Sørensens Hustru Giertrud Rasmusdatter af Tønning, Mands fadderne: Christen --, Lauritds Nielsen, Søren Sørensen, og Jens Rasmussen alle af Addit, Qvinde Fadderne: Anne Jensdatter ibid

 

No. 16 den 24. Trinit: søndag blev Christen Wævers datter af Wissing døbt og kaldet Maren, baaren af --- Mandsfadderne: Knud Yding, Kield Knudsen, og Jens Christensen alle af Wissing Qvinde Fadderne: Maren Nielsdatter tienende i præstegaarden og Svend Kiærs Hustru Maren Andersdatter af Wissing

 

Side 18 højre side

 

No. 17. den 4. Advent søndag 1757 blev Anders Rasmussen Soldates datter af Wissing døbt og kaldet Marie, baaren af Karen Kieldsdatter tienende Jens Nielsen i Rye, Mands faddere: Peder Andersen, Niels Andersen, og Jochum ? alle af Wissing, Qvinde faddere: Niels Knudsen ?, Kiersten Erichsdatter og Søren Kiærs Hustru Maren Andersdatter begge af Wissing

 

1758

 

 

Mikrokort 2/5 side 30-61 (Sønder Vissing)

 

Side 30 venstre side

 

1769

 

Af Smeden Peder Stephensens kone i Wissing Karen, Faddere: Søren Mikkelsen, Rasmus Møller, Søren Tønning og Niels Knudsen hans kone alle af Wissing

 

No.8 fest: an: Mariæ: 1769 var til daaben Søren Sørensen Møllers barn i Addit Knud baaren af Jens Rasmussens datter i Addit Zidsel, Faddere: Lauritz Nielsen, Rasmus Sørensen, Anders Nielsen og Rasmus Jensens kone

 

No.17 Dom: 24. p. Tr. 1769 begravet Søren Tønning Gaardmands kone i Wissing Anne Marie Rasmusdatter 37 aar gl.

 

Fødte 8, døde 18, copulerede 5,

 

No.18 den 13. december 1769, begravet Thomas Jensen Huusmand i Pinds Mølle 66 aar gl.

 

No.9 fer. 2. nat 1769, var til daaben Søren Mikkelsen Gaardmand i Wissing hans søn Rasmus baaren af Rasmus Rasmussens datter Giertrud i Emborg, Faddere: Jens Jensen, Niels Mortensen, Jens Rasmussen og Niels Olufsens kone

 

No.19 fer. 3. nat 1769, kastet jord paa Rasmus Knudsen Gaardmands datter i Wissing Anne 1 ½ aar gl.

 

1770

 

No.1 festo anni 1770 var til daaben Erich Jensen Zillisens barn i Wissing en Huusmands Maren baaren af ung Peder Andersens pige Maren, Faddere: Peder Andersen, Peder Nielsen, Niels Rasmussen og je? Anders Pedersens kone alle af Wissing

 

No.1 den 20. januar 1770, begravet Mette Marie Jens Nielsen Gaardmands kone i Wissing 44 aar gl.

 

No.2 dito den 20. januar 1770 kastet jord paa den fattige Maren Gribstrups i Wissing 70 aar gl.

 

No.2 fest. Purif.? [2. februar 1770?] var til daaben Niels Knudsen Brædstrup Gaardmands barn i Wissing Mette Marie baaren af Søren Jensens fæstemø af Brædstrup, Faddere: Anders Timerbye, Lauritz Jensen, je? Niels Knudsen og Niels Ydings kone,

 

No.3 Dom: 5. p. epiph. 1770 Begravet Christen Svendsen Aftægtsmand i Addit 78 aar gl.

 

No.3 Dom: sept: 1770 var til daaben Hans Christian Huusmands barn i Wissing Niels baaren af Sr. Olufsens pige Kirsten i Tønning, Faddere: Søren Jensen Skomager, Søren Michelsen, Niels Mortensen og Jens Poulsens kone

 

No.4 den 12. marts 1770 kastet jord paa Møllerens Friderich Zellemanns dødfødte pigebarn

 

No.4 Dom: 3. Jejun: 1770 var til daaben Michel Nielsen Huusmand i Pinds Mølle hans barn Lauritz baaren af Karen Rasmus Andersens datter i Wissing Closter, Faddere: Jens Pedersen, Peder Mortensen, Niels Møller og Møllerens pige i Addit ?

 

No.5 Dom: v: Fest: an: Mariæ: [25. marts 1770] var til daaben Rasmus Knudsen Smid Gaardmands barn i Addit Knud baaren af Jens Rytters kone i Wissing, Faddere: Knud Smed i Winding, Rasmus Jensen og Rasmus Overgaard i Addit og Anders Rasmussens kone ibid

 

No.6 dito Dom: v: Fest: an: Mariæ: 1770 var til daaben Peder Stephansen Smids barn i Wissing Giertrud, baaren af Niels Jensens kone i Troulstrup, Faddere: Erich Kiær i Tønning, Niels Mortensen, og Anders Rasmussen i Wissing og Christen Jacobsens kone ibid

 

No.7 Dom: Palma: 1770 var til daaben Anders Brand h: m: barn i Wissing Maren, baaren af Anne Jacobsdatter ibid: Faddere: Rasmus Overgaard, Jens Thomasen, Niels Yding og Søren Michelsens kone

 

No.6 Skærtorsdag 1770 kastet jord paa gl. Anne Bøchers i Wissing 84 aar blind i nogle aar

 

No.7 Dom: 2. p. Pasc: 1770 begravet Niels Olufsen g: m: barn i Wissing Barbara Marie, 1 aar gammel

 

Side 30 højre side

 

No.8 Bede dag 1770 var til daaben Anders Nielsen g: mands barn i Addit Friderica,

 

No.9

 

No.8

 

No.9

 

No.10

 

No.11

 

No.10

 

No.11

 

No.11 og 12

 

No.13

 

Fødte 14, døde 13, copulerede 1

 

No.14

 

No.13

 

No.14

 

1771

 

No.1

 

No.1

 

No.2

 

No.3

 

Side 31 venstre side

 

 

 

Side 31 højre side

 

1772

 

Side 32 venstre side

 

 

Side 32 højre side

 

1773

 

Side 33 venstre side

 

1774

 

Side 33 højre side

 

 

Side 34 venstre side

 

1775

 

Side 34 højre side

 

 

Side 35 venstre side

 

1776

 

Side 35 højre side

 

 

Side 36 venstre side

 

1777

 

Side 36 højre side

 

 

Side 37 venstre side

 

1778

 

Side 37 højre side

 

 

Side 38 venstre side

 

1779

 

Side 38 højre side

 

 

Side 39 venstre side

 

1780

 

Side 39 højre side

 

 

Side 40 venstre side

 

 

Side 40 højre side

 

1781

 

Side 41 venstre side

 

 

Side 41 højre side

 

No.13 Dom: 19. p. tr. 1781 Var til daaben Erich Nielsens Gaardmands søn i Wissing Søren baaren af min datter præstens kone i Kattrup, Faddere: Niels Brædstrup, Peder Andersen, Rasmus Knudsen og Karen Peder Smeds kone i Wissing

 

No.9 den 5. november 1781 begravet Anne Fransdatter Aftægtskone i Addit 81 aar gl.

 

No.10

Den 8. november 1781 begravet Anders Timmerbyes kone i Wissing Kirstine Marie Pedersdatter 39 aar gl.

 

1 copuleret, 13 fødte, 10 døde

 

No.14 Fest: om: Sanct: 1781 Bapt: Søren Tønning Gaardmands barn i Wissing Maren baaren af Niels Brædstrups kone, Faddere: Lauritz Jensen, Niels Mortensen, Rasmus Møller og Niels Ydings kone

 

1782

 

No.1 Palm: søndag 1782 var til daaben Therkel Jensen Gaardmands søn Niels i Wissing Closter baaren af Madame Munch, Faddere: Anders Timmerbye, Anders Jensen, Morten Knudsen og Peder Mortensens kone

NB denne var den første blandt uden tab for mig lod barn og kone komme paa en dag ?

 

No.1 Dom: 2.jeju: 1782 kastet jord paa Christen Pedersen Huusmand navnløse barn i Addit

 

No.2 den 17. april 1782 kastet jord paa Ove Huusmands kone i Addit 21 aar gl.

 

No.3 Dom: 5. p. 1782 Pasch: kastet jord paa Gl. Peder Pedersen Smed i Addit 83 aar gl.

 

No.2 fer. 2. Pent. 1782 Bap. Rasmus Jensen Corpen Huusmands barn i Wissing Closter Christian baaren af Præstens pige Barbara Marie Jensdatter, Faddere: Terkel Jensen, Søren Rasmussen, Søren Pedersen og Christ: Knudsens kone

 

No.4 Dom: 1. p. t. 1782 kastet jord paa Maren Christensdatter i Wissing 80 aar gl.

Christen Ernstes Husmand gode Moder

 

No.5 den 6. juni 1782 kastet jord paa Hans Uldrichsen af Addit 17 aar gl.

 

No.6 den 19. juni 1782 kastet jord paa Søren Michelsens moder Anne 82 aar gl.

Denne blev af en ?ædelig søn jordet uden ligprædiken, dog ved ringen med clochen uden hull i mod et ?

 

No.7 den 22. juni 1782, kastet jord paa Anders Timmerbyes søn Niels 1 aar gl.

 

No.3 Dom: 6. p. tr. 1782, Bapt. Niels Olufsen Gaardmands barn i Wissing Barbara Marie baaren af Berthel Olufsens kone i Tønning, Faddere: Peder Andersen, Lauritz Jensen og Anders Timmerbye og døren Michelsens kone

 

No.4 Dom: 11. p. tr. 1782, Bapt. Peder Andersen Gaardmands barn i Nedenskou Bertel baaren af Jens Jensen Gaardmands kone i Wissing, Faddere: Niels Rasmussen, Niels Jensen, Peder Mortensen og Niels Rasmussens kone

 

Side 42 venstre side

 

No.8 Dom: 12. p. tr. 1782, Kastet jord paa Niels Yding Gaardmand dødfødte datter i Wissing

 

No.5 Dom: 18. p. tr. 1782, Bapt. Peder Smids søn I Wissing Christen baaren af Giertrud Søren Kiærs datter, Faddere: Niels Mortensen, Peder Hielm?, Niels Sørensen, Maren Holgers

 

No.9 den 17. oktober 1782, begravet Jens Ibsens pige i Wissing Anne Christensdatter fra Rye 16 aar gl.

 

No.10 den 21. oktober 1782, blev forvalter paa Præste Enke Madame Hansen? begravet 65? aar gl.

 

No.6 Dom: 22. p. tr. 27. oktober 1782, Bapt: Oluf Pedersen Husmands barn i Addit Peder baaren af Jomfru Duche i Pinds Mølle, Faddere: Christen Pedersen, Peder Pedersen, Søren Nielsen og Svends kone i Addit

 

No.7 Alle helg: dag: 1782, Bapt: Mads Nielsen Gaardmands barn i Addit Christen baaret af Giertrud Sørensdatter Søren Kiærs datter, Faddere: Rasmus Smed?, Rasmus Jensen, Anders Nielsen og Svends kone

 

No.11 den 13. november 1782, begravet Anders Rasmussen Skrædder Gaardmands kone i Addit Ellen Christensdatter 50 aar gl.

 

No.12 den 22. november 1782 kastet jord paa Jomfru Christine Duche i Pinds Mølle 35 aar gl.

 

No.8 Dom: 3. adv. Bapt. 1782 Anders Jensen Frandsen Husmands barn i Addit Maren baaren af Svends pige Anne Andersdatter, Faddere: Anders Kiær, Søren Lauritzen, Mads Nielsen, Rasmus Smeds kone

 

No.13 Dom: 4. adv. 22. december 1782 kastet jord paa Oluf Pedersen Husmands søn i Addit Peder 9 uger?

 

No.14 ?? 1. [er måske den 26. december 1782] kastet jord paa Jochum Andersen Husmand i Wissing 68 aar

 

No.15 dito [er måske den 26. december 1782] Mads Nielsen Gaardmands søn af Addit Christen 10 uger gl.

 

No.9 fer. 2. nat. 1782 Bapt: Niels Rasmussens barn i Nedenskou Karen baaren af Knud Nielsens kone i Træden, Faddere: Rasmus Andersen, Morten Jacobsen, Peder Andersen og Frands Jensens kone i Træden

 

1783

 

No.1 Dom: p. n. a. 1783 begravet Peder Andersens søn i Nedenskou Bertel 5 maaneder gl.

 

No.2 Dom: 2. p. Epiph. 1783 Kastet jord paa ung Peder Andersen Gaardmands navnløse pigebarn i Wissing

 

No.1 og 2 Dom: 3. p. Epiph 1783 var til daaben Jens Sørensen Rytters 2. tvilling drengebørn NB manden bor ellers i Knud Mølle i Bryrup Sogn men han kom til sin

(Fortsætter næste side)

 

Side 42 højre side

 

broder Rasmus Smed i Addit og der giorde tieneste, første baaren af Svend Christensens pige Anne? kaldet Rasmus, den anden baaren af Rasmus Smeds pige i Addit Karen Jensdatter kaldet Søren, Faddere: var ved begge Søren Rasmussen, Mads Nielsen, Svend Christensen, Peder Lauritzen, Søren Lauritzen, Anders Nielsen, Søren Møllers pige Maren Knudsdatter og Rasmus Jensens kone alle af Addit

 

No.3 og 4 Dom: 5. p. Epiph: 1783 kastet jord paa Jens Sørensen Rytters ovennævnte tvillinger Rasmus og Søren 2 uger 2 dage gl.

 

No.3 Palm søndag 1783 var til daaben Jens Nielsens barn Niels i Wissing baaren af Degnens pige Zidsel, Faddere: Niels Jensen, Lauritz Jensen, Niels Ydings kone Johanne og Søren Tom? Kone

 

No.5 den 16. april 1783, begravet Anders Timmerbye i Wissing 67 aar gl.

 

No.4 Fer. 2. Pasch: 1783 Bapt: Søren Lauritzen Gaardmands barn i Addit Hans Peter baaren af Rasmus Smeds kone ibid, Faddere: S. Schultz i Winding, Peder Lauritzen, Svend og Anders Lauritzens koner i Tønning

 

No.5 Dom: 2. p. Pasch. 1783 Bapt: Peder Smeds Husmands barn i Addit Peder baaren af Rasmus Smeds kone, Faddere: Anders Kiær, Christen Pedersen, Søren ? og Jens Rasmussens kone

 

No.6 Dom: 2. p. Pasch: 1783 kastet jord paa Anne Sørensdatter gl. Jens Rasmussen Aftægtsmands kone i Addit 69 aar gl.

 

No.7 almindelig Bededag 1783 kastet jord paa Jens Nielsen ?? søn i Wissing Niels 5 uger gl.

 

No.8 den 13. juni 1783 kastet jord paa Karen Christensdatter 62 aar gl. Oluf Rasmussen Husmands kone i Addit

 

No.9 den 31. juli 1783 kastet jord paa gl. Jens Rasmussen Aftægtsmand i Addit 80 aar gl.

 

No.6 Dom: 7. p. tri. 1783 Bapt: Christen Nielsen Rytter Husmands søn Søren baaren af min tienestepige Mette fra Them, Faddere: Erich Nielsen, Christen Iversen, Rasmus Rasmussen, Søren Madsen kone

 

No.7 dito Dom: 7. p. tri. 1783 Bapt: ?mester Axel Johansens barn Cornelius baaren af Rasmus Knudsens datter i Wissing Mette Marie, Faddere: Rasmus Rasmussen, Niels Rasmussen, Anders ? og Maren Jensdatter alle af Nedenskou

 

No.8 den 1. oktober 1783 Bapt: August Husmands barn i Wissing Anne baaren af Karen Nielsdatter i Gammelstrup, Faddere: Jens Poulsen, Rasmus Knudsens datter, Jens Ibsens pige Mette

 

Side 43 venstre side

 

No.9 Dom: 22. p. tri. Bapt: Jens ? barn i Wissing Peder baaren af Peder Andersens kone i Wissing, Faddere: Jens Jensen, Lauritz Jensen, Ole Nielsen og Jens Baltzersens kone alle af Wissing

 

No.10 Dom: 1. adv. Bapt: Svend Christensen Gaardmands barn i Addit Karen baaren af Maren Langballe, Faddere: Rasmus Knudsen, Rasmus Jensen, Peder Lauritzen og Søren Lauritzens kone

 

No.11 Dom: 2. adv. Bapt: Lauritz Timmerbyes barn i Wissing Anders baaren af Karen Laursdatter i Winding, Faddere: Niels Nielsen, Niels Knudsen, Søren Lauritzen og Søren Madsen kone

 

No.10 kastet jord paa Svend Christensens datter Karen i Addit 3 uger gl.

 

No.11 fer. 2. nat kastet jord paa Lauritz Timmerbye Gaardmands søn i Sønder Wissing Anders 4 uger gl.

 

1784

 

No.1 Fest. No. An. Kastet jord paa Rasmus Overgaard Gaardmands barn i Addit Anne Marie 14 dage gl.

 

No.1

 

No.2

 

No.3

 

No.2

 

No.4

 

No.5

 

No.3

 

 

Side 43 højre side

 

No.4 den 24. marts 1784 kastet jord paa Anne Sørensdatter 74 aar gl. af Addit Sl. Christen Erichsens Enke

 

No.4 Dom: 2. p. Pasch. Den 25. april 1784 Bapt. Terkel Jensens datter af Wissing Closter Dorthe baaren af Madame Munch i Pinds Mølle, Faddere: Michel Andersen, Stephen Rasmussen, Anders Jensen og Peder Mortensens kone

 

No.5

 

 

Side 44 venstre side

 

1785

 

Side 44 højre side

 

 

Side 45 venstre side

 

1786

 

Side 45 højre side

 

 

Side 46 venstre side

 

1787

 

Side 46 højre side

 

 

Side 47 venstre side

 

 

Side 47 højre side

 

1788

 

Side 48 venstre side

 

 

Side 48 højre side

 

1789

 

No.5 Dom: 12: p: tr: den 30. august 1789 bap: Niels Pedersen Huusmands barn i Wissing Rasmus baaren af Jens Pedersen annex Søndes kone i Torrup, fader: Rasmus Knudsen, Lauritz Jensen, Rasmus Christensen og Jens Møllers kone

 

Side 49 venstre side

 

1790

 

Side 49 højre side

 

1791

 

Side 50 venstre side

 

No.5 Dom: 12: p: Tr: 1791 Bapt: Niels Pedersen Dørrup Huusmands barn Kiersten baaren af Johan Skomagers kone i Rye, Faddere: Rasmus Knudsen, Ole Nielsen, Christen Boest og Giedske Rasmusdatter

 

Side 50 højre side

 

1792

 

Side 51 venstre side

 

 

Side 51 højre side

 

 

Side 52 venstre side

 

 

1793

 

No.6 den 31. marts 1793 fødte Niels Pedersen Dørrup Huusmands kone Mette Marie Rasmusdatter i Wissing en datter Karen

Dom: 2. pasca: var i Kirke baaren af Rasmus Knudsen Gaardmands kone i Wissing, Faddere: Jens Jensen, Oluf Pedersen Oluf Nielsen og Rasmus Christensens kone

 

Side 52 højre side

 

 

Side 53 venstre side

 

1794

 

Side 53 højre side

 

No.9 dito [Dom: 3. p. Pasc:] kastet jord paa Niels Pedersen Dørrup Huusmands datter i ibid: [Wissing] Karen 1 aar

 

Side 54 venstre side

 

1795

 

Side 54 højre side

 

 

Side 55 venstre side

 

No.15 den 17. november 1795 fødte Terkel Jensen Gaardmands kone Christine Klemensdatter en datter ved hiemmedaab kaldet Mette,

 

No. 16 den 18. november 1795 fødte sammen med et dødfødt  pigebarn 

 

No.2 den 23. november 1795 døde denne kone i sit alders 34 aar

 

No.3 den 1. december 1795 blev begravet tidligere med den dødfødte

Den 1. december 1795 var ovennævnte barn Mette til daabs confirmation baaren af Stephen Rasmussens kone Helle i Wissing Closter, Faddere: Peder Mortensen, Niels Michelsen, Klemen Johansen og Niels Vinthers kone

 

 

 

Side 55 højre side

 

 

Trolovede og Copulerede

 

Side 58 Højre side

 

1744

 

Langfredag 1744 blev Niels Knudsen af Wissing trolovet til Kiersten Erichsdatter i Addit

 

Første søndag efter Paaske 1744 blev Søren Rasmussen af Winding trolovet til Karen Christensdatter i Addit

 

2. søndag efter Paaske 1744 Niels Everdtsen trolovet til Anne Jensdatter Begge af Addit

 

Trinitatis søndag 1744 blev Jens Rasmussen Ødegaard af Salten trolovet til Giertrud Lauritzdatter i Addit

 

Den 18. juni 1744 blev Søren Rasmussen af Winding viet til Karen Christensdatter af Addit

 

Den 1. juli 1744 blev Niels Knudsen af wissing viet til Kiersten Erichsdatter af Addit

 

19. Trinitatis søndag 1744 blev Niels Everdtsen copuleret til Anne Jensdatter begge af Addit

 

Den 18. november 1744 blev Knud Christensen Soldat efter meddelelse fri seddel fra Seshonen trolovet til Johanne Jensdatter i Addit

 

Den 4. xber [4. december] 1744 blev Jens Rasmussen Ødegaard af Salten efter Kongelig allernaadigste dispensation af 19. juni sidst? Afgivet? og mig derpaa meddelt af Høj ædle og høj agtværdige Hr. Biskop Hygum at have betalt til Aarhuus Hospital … copuleret til Giertrud Lauritzdatter af Addit der var næstsøskende…samt bemeldte Jens Rasmussen Ødegaard til for ham… hafde

 

4. advent søndag 1744 blev Rasmus Jørgensen af Saabye trolovet til Mette Nielsdatter udi Wissing

 

1745

 

Den 2. januar 1745 blev Knud Christensen Soldat af Them viet til Johanne Jensdatter af Addit

 

Den 18. dito [ 18 januar 1745] blev Hans Andersen? Af Siim udi Dover Sogn trolovet til Anne Magrete Evendtsdatter? udi Addit

 

Den 23. februar 1745 blev Simon Sørensen Soldat trolovet til Anne Andersdatter begge udi Addit

 

Den 26. februar 1745 blev Rasmus Jørgensen af Saabye viet til Mette Nielsdatter af Wissing

 

Den 16. marts 1745 blev Hans Pedersen viet til Karen Lauritzdatter begge af Addit   

Den 29. december 1744 hafde Trolovelse

 

3. paaskedag 1745 blev Simon Sørensen Soldat viet til Anne Andersdatter begge af Wilholt

 

3. søndag efter Paasche 1745 blev Søren Jensen af Buurgaarde trolovet til Giertrud Erichsdatter udi Addit

 

5. søndag efter Paasche 1745 blev Peder Nielsen af Wissing trolovet til Karen Rasmusdatter ibid

 

3. Pintsedag 1745 blev Rasmus Jensen af Wissing trolovet til Else Sørensdatter tienende Anders Pedersen ibid

 

Den 18. juni 1745 blev Jørgen Hansen af Raadevedgaard? Viet til Kiersten Nielsdatter af Wilholt, som den 26. marts sidste ?? havde trolovelse

 

Side 59 Venstre side

 

Den 22. juni 1745 blev Søren Jensen viet til Giertrud Erichsdatter begge af Addit

 

Den 6. oktober 1745 blev Hans Andersen af Siim i Dover Sogn viet til Anne Magrete Evendtsdatter af Addit

 

Den 13. oktober 1745 blev Niels Roers: af Løv udi Bryrup Sogn trolovet til Maren Sørensdatter i Addit

 

Den 21. tri. 1745 Blev Peder Nielsen af Wissing og Karen Rasmusdatter ibid copulerede

 

Den 20. trinit: søndag 1745 blev Rasmus Jensen og Else Sørensdatter begge af Wissing copulerede

 

Den 10. november 1745 blev Jens Pedersen og Ane Jensdatter Begge af Wissing trolovet

 

Den 1. advent søndag den 28. november 1745 blev Lauritz Hansen af Rye trolovet til Kiersten Lauritzdatter udi Wissing

 

Den 28. december 1745 blev Jens Pedersen viet til Anne Jensdatter begge af Wissing

 

1746

 

Den 17. februar 1746 blev Niels Roers: af Løv udi Bryrup Sogn viet til Maren Sørensdatter af Addit 

 

Fastelavns søndag den 20. februar 1746 blev Lauritz Hansen af Rye viet til Kiersten Lauritzdatter af Wissing

 

2. søndag efter Paasche 1746 blev Rasmus Nielsen af Ladegaard trolovet til Birthe Nielsdatter af Wissing

 

4. trinit: søndag 1746 blev Rasmus Nielsen af Ladegaard viet til Birthe Nielsdatter af Wissing

 

Den 20. juli 1746 blev Søren Sørensen af Dørup trolovet til Kiersten Nielsdatter udi Wissing

 

Den 13. august 1746 blev Søren Rasmussen af Træden trolovet til Maren Nielsdatter af Nedenschou

 

Den 19. august 1746 blev ung Jens Nielsen af Wissing trolovet til Mette Marie Rasmusdatter (næst søskende disp. af 26. august 1746)

 

Den 17. oktober 1746 blev Søren Rasmussen udi Træden viet til Maren Nielsdatter af Nedenschou

 

Den 19. trinit: søndag 1746 blev Michel Nielsen af Saabye Yding Sogn trolovet til Karen Andersdatter udi Wissing

 

Den 28. oktober 1746 blev ung Jens Nielsen af Wissing viet til Mette Marie Rasmusdatter ibid

 

Den 25. november 1746 blev Søren Sørensen af Dørup viet til Kiersten Nielsdatter af Wissing

 

Den 29. december 1746 blev Michel Nielsen af Saabye copulered til Maren Andersdatter af Wissing

 

1747

 

Den 7. juni 1747 blev Degne Enken Anne Magrethe trolovet til Niels Nielsen Gierding begge udi Wissing

 

Den 15. august 1747 blev Terchild Sørensen af Jelling Sogn og Bye i Coling? Thing? Amt Trolovet til Cathrine Rasmusdatter udi Wissing

 

15. Trinit: søndag 1747 blev Niels Jensen af Ejer trolovet til Anne Marie Jacobsdatter udi Wissing

 

16. Trinit: søndag 1747 blev Anders Jensen tienende i Wissing Præstegaard trolovet til Anne Jensdatter udi Wissing

 

20. Trinit: søndag 1747 blev Friderich Andersen af Løgagger udi Them Sogn trolovet til Anne Rasmusdatter udi Addit

 

Side 59 højre side

 

23. Trinit: søndag 1747 blev Anders Jensen tienende i Wissing Præstegaard copulered til Anne Jensdatter af Wissing

 

Den 9. november 1747 blev Niels Jensen af Ejer i Ousted Sogn viet til Anne Marie Jacobsdatter udi Wissing

 

Den 13. november 1747 blev Degne Enken Anne Margrethe Michelsdatter viet til Skoleholder Niels Nielsen Gierding begge udi Wissing

 

Den 17. november 1747 blev Terchild Sørensen af Jelling copulered til Cathrine Rasmusdatter udi Wissing

 

Den 8. december 1747 blev Friderich Andersen af Løgagger copulered til Anne Rasmusdatter af Addit

 

1748

 

Den 9. februar 1748 blev Ditlev Hansen Trolovet til Maren Frandsdatter begge udi Addit

 

2. Trinit: søndag 1748 blev Niels Olufsen af Wissing Trolovet til Karen Sørensdatter ibid.

 

Den 10. juli 1748 blev Ditlev Hansen viet til Maren Frandsdatter begge af Addit

 

Den 4. oktober 1748 blev Anders Rasmussen af Rye Trolovet til Elle Hansdatter tienende udi Pinds Mølle

 

18. trinit: søndag 1748 blev Peder Andersen Trolovet til Maren Lauridzdatter begge i Wissing

 

Samme dag 18. trinit: søndag 1748 blev Anders Rasmussen Trolovet til Maren Pedersdatter begge af Addit

 

Den 30. oktober 1748 blev Anders Rasmussen af Rye Copulered til Elle Hansdatter af Pinds Mølle

 

Den 7. november 1748 (måske 17. november 1848) blev Anders Rasmussen gift til Maren Pedersdatter begge i Addit

 

Den 12. november 1748 blev Niels Olufsen viet til Karen Sørensdatter begge af Wissing

 

[Niels Ollesen, Sønder Vissing fæster Anders Sørensens fradøde halve gaard. Ægter enken Karen Sørensdatter med fiire børn. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb, indf 6 rdr. Bygningen 37 fag Besetning ved stedet 5 b 4 k 3 ungn og 12 faar.
28 Octob 1748. (fra
Kurt Kermit Nielsens hjemmeside) ]

 

 

1. advent søndag 1748 blev Holger Rasmussen af Nedenskou Trolovet til Maren Andersdatter udi Wissing

 

1749

 

3. januar 1749 blev Holger Rasmussen af Nedenskou copulered til Maren Andersdatter udi Wissing

 

1. søndag efter Hellig 3. Kongers dag 1749 blev Anders Holgersen Trolovet til Kiersten Sørensdatter begge udi Addit

 

Den 10? Januar 1749 blev Peder Andersen copulered til Maren Lauridzdatter begge udi Wissing

 

[Peder Andersen, Sønder Vissing fæster Olle Bertelsens fradøde halve gaard. Ægter enken Maren Lauridsdatter. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb Skov 1 1/2 alb. Indf 6 rdr. Bygningen er 39 fag. Fantes til Besetning 5 b 3 k 3 ungn 12 faar etc.
28 Octob 1748. (fra
Kurt Kermit Nielsens hjemmeside)]

 

Den 23. januar 1749 blev Lauridz Nielsen af Niim Trolovet til Giertrud Erichsdatter udi Addit

 

Samme dag den 23. januar 1749 blev Esche Christensen Trolovet til Karen Marcusdatter begge i Addit

 

Fest: Annunct: Mar: [25. marts 1849] blev Niels Andersen af Vinding Trolovet til Kiersten Sørensdatter udi Wissing

 

Den 27. marts 1749 blev Lauridz Nielsen af Niim copulered til Giertrud Erichsdatter af Addit

 

5. Trinit: søndag 1749 blev Anders Holgersen copulered til Kiersten Sørensdatter begge af Addit

 

17. Trinit: søndag 1749 blev Esche Christensen copulered til Karen Marcusdatter begge af Addit

 

Den 30. september 1749 blev Niels Andersen af Vinding copulered til Kiersten Sørensdatter af Wissing

 

Den 19. Trinit: søndag 1749 blev Knud Pedersen Trolovet til Bodil Pedersdatter begge tienende udi Wilholt

 

Side 60 venstre side

 

Den 21. november 1849 blev Knud Pedersen copulered til Bodil Pedersdatter begge af Wilholt

 

1750

 

Den 21. januar 1750 blev Søren Abrahamsen af Tønning Trolovet til Karen Andersdatter i Wissing

 

Dom: Septuag: 1750 blev Jens Rasmussen Trolovet til Karen Rasmusdatter begge i Wissing

 

Den 19. maj 1750 blev Jens Nielsen af Yding Trolovet Anne Marie Nielsdatter i Nedenschou

 

Den 12. juni 1750 blev Jens Rasmussen og Karen Rasmusdatter begge af Wissing efter Kongelig? Allernaadiske tilladelse -- den 28. maj 1750 uanset de var hinanden ? beslægtede copulered ----- mig derpaa anmeldte Høi ædle velærværdige hr. Biskop --- at have betalt til Aarhuus hospital een Rd.

 

Den 19. dito den 12. juni 1750 blev Søren Abrahamsen af Tønning copulered til Karen Andersdatter af Wissing

 

Den 4. august 1750 blev Rasmus Madsen af Yding Trolovet til Maren Rasmusdatter i Addit

 

Den 20. september 1750 blev Anders Rasmussen Trolovet til Karen Sørensdatter begge tienende Michel Pedersen udi Wissing

 

Den 22. ditto den 22. september 1750 blev Rasmus Madsen af Riis i Ousted Sogn copulered til Maren Rasmusdatter i Addit

 

19. Trinit: søndag 1750 blev Niels Andersen af Burgaarde Trolovet til Maren Jensdatter udi Wissing

 

Den 8. oktober 1750 blev Niels Jensen Trolovet til Maren Christensdatter begge i Wissing

 

Den 9. dito den 9. oktober 1750 blev Jens Nielsen af Yding copulered til Anne Marie Nielsdatter af Nedenschou

 

21. Trinit: søndag 1750 blev Lauridz Jacobsen Trolovet til Anne Pedersdatter begge i Addit

 

Den 29. oktober 1750 blev Anders Rasmussen viet til Karen Sørensdatter begge af Wissing

 

Den 9? November 1750 blev Degnen Peder Winding Trolovet til Mademoiselle Ursula Cathrina Ørting begge udi Wissing

 

Den 26. november 1750 blev Niels Jensen copulered til Maren Christensdatter begge udi Wissing

 

Den 5. december 1750 blev Lauridz Jacobsen copulered til Anne Pedersdatter begge af Addit

 

Den 14. december 1750 blev Degnen Degnen Peder Winding copulered til Mademoiselle Ursula Cathrina Ørting begge udi Wissing

 

3. juledag 1750 blev Søren Olufsen af Ousted Sogn Trolovet til Mette Christensdatter udi Addit

 

Den 29. december 1750 blev Niels Andersen af Burgaarde copulered til Maren Jensdatter af Wissing

 

1751

 

Den 25. januar 1751 blev Jørgen Slange af Nør Mølle Huuse Trolovet til Johanne Everdtsdatter udi Addit

 

4. søndag efter Hellig 3 Kongers dag 1751 blev Christen Jacobsen af Wissing Trolovet til Mette Sørensdatter ibid

 

Side 60 højre side

 

Den 26. februar 1751 blev Christen Jacobsen copulered til Mette Sørensdatter begge af Wissing

 

3. Paschedag 1751 blev Søren Olufsen af Ousted Sogn copulered til Mette Christensdatter af Addit

 

2. Pintsedag 1751 blev Juul Pedersen af Winding Trolovet til Maren Jensdatter af Wissing

 

Sextende trinit: søndag 1751 blev Jørgen Slange af Nør Mølle Huuse copulered til Johanne Everdtsdatter af Addit

 

3. Pintsedag 1751 blev Rasmus Christensen af Pints? Mølle Trolovet til Maren Eschesdatter af Addit

 

Nittende Trinit: søndag 1751 blev Rasmus Christensen af Pints? Mølle copulered til Maren Eschesdatter af Addit

 

Den 29. oktober 1751 blev Juul Pedersen af Winding copulered til Maren Jensdatter af Wissing

 

Den 14. december 1751 blev Rasmus Hendrichsen af Rye Trolovet til Mette Sørensdatter i Wissing Closter

 

1752

 

Den 4. januar 1752 blev Hendrich Christensen Trolovet til Giertrud Jensdatter begge udi Gantrup

[Vielsen er under Voerladegaard]

 

Den 22. februar 1752 blev Mons.Olesen af Woldum copulered til Madame Clara Eleonora Harleu udi Wissing tienende i huuset uden foredgaaende trolovelse og lysning af Prædikestolen med Kongelig Mayst: allernaadigste bevilling af dato 7. februar 1752,

 

Anden Paaschedag 1752 blev Rasmus Hendrichsen af Rye copulered til Mette Sørensdatter af Wissing Closter

 

Den 2. juni 1752 blev skovfogeden Jens Andersen Bøschou Forlovere: til Kierstine Pedersdatter Børup begge udi Addit

 

Den 1. august 1752 blev Peder Sørensen af Tønning Trolovet til Giertrud Rasmusdatter udi Addit

 

Den 14. september 1752 blev Anders Madsen af Winding Trolovet til Maren Christensdatter udi Addit

 

Den 20. september 1752 blev Skovfogeden Jens Andersen Bøschou copulered til Kierstine Pedersdatter Børup begge af Addit

 

Den 14. oktober 1752 blev Anders Madsen af Winding copulered til Maren Christensdatter af Addit

 

21. Trinit: søndag 1752 blev Jens Thomsen af Tønning Trolovet til Enken Johanne Lauridzdatter udi Wissing

 

Den 27. oktober 1752 blev Peder Sørensen af Tønning copulered Giertrud Rasmusdatter af Addit

 

Den 3. november 1752 blev Søren Rasmussen Trolovet til Anne Christensdatter begge udi addit

 

Den 25. november 1752 blev Rasmus Christensen Trolovet til Anne Mortensdatter begge i Addit

 

1. advent søndag 1752 blev Niels Jensen Trolovet til Johanne Kierstine Knudsdatter begge i Wissing

 

2. advent søndag 1752 blev Soldaten Peder Michelsen af Træden Trolovet til Giertrud Madsdatter udi Wissing efter meddeelse fri seddel fra sessionen af dato 26. december 1752

 

Den 15. december 1752 blev Jens Thomsen af Tønning copulered til Johanne Lauridzdatter af Wissing

 

3. advent søndag 1752 blev Michel Rasmussen Trolovet til Karen Iversdatter begge udi Wissing

 

Side 61 venstre side

 

3. juledag 1752 blev Søren Rasmussen af Troelstrup Trolovet til Karen Andersdatter udi Wissing

 

1753

 

Den 12. januar 1753 blev Søren Rasmussen copulered til Anne Christensdatter begge af Addit

 

Den 2. marts 1753 blev Niels Jensen copulered til Johanne Kierstine Knudsdatter begge af Wissing

 

Midtfaste søndag 1753 blev Michel Rasmussen copulered til Karen Iversdatter begge af Wissing

 

Søndagen efter midtfaste 1753 blev Peder Michelsen Soldat af Træden copulered til Giertrud Madsdatter af Wissing

 

3. Paaschedag 1753 blev Rasmus Christensen copulered til Anne Mortensdatter begge af Addit

 

Den 5. maj 1753 blev Søren Rasmussen af Troelstrup copulered til Karen Andersdatter af Wissing

 

Den 13. november 1753 blev Michel Andersen af Wissing Closter Trolovet til Mette Nielsdatter udi Wilholt

 

1754

 

Den 11. januar 1754 blev Michel Andersen af Wissing Closter copulered til Mette Nielsdatter af Wilholt

 

4. søndag efter Hellig 3 Kongers dag 1754 blev Niels Hendrichsen Trolovet til Karen Rasmusdatter begge udi Wissing Closter

 

Den 27. februar 1754 blev Niels Olufsen af Wissing Trolovet til Anne Andersdatter ibid

 

Den 29. februar 1754 blev Christen Jensen af Langballe Trolovet til Mette Pedersdatter i Addit

 

Den 6. marts 1754 blev Niels Andersen af Troelstrup Trolovet til Karen Jensdatter udi Wissing efter Kongelig allernaadigste tilladelse unde? Den 15. februar 1754 saa han vare næstsødschende børn saa og at han og hans forrige sal: døde afgangen Hustrue Anne Andersdatter skal have været sødschende børn og mig - -  efter høiædle og høi? - hr. Biscop – at have betalt til Aarhuus Hospital

 

Den 5?. april 1754 blev Niels Hendrichsen copulered til Karen Rasmusdatter begge af Wissing Closter

 

Den 5. maj? 1754 blev Christen Jensen af Langballe copulered til Mette Pedersdatter i Addit

 

Den 10. juni 1754 blev Laurids Christensen Trolovet til Karen Jensdatter begge udi Addit

 

Den 11. juni 1754 blev Niels Olufsen copulered til Anne Andersdatter begge udi Wissing

 

Den 18. juni 1754 blev Niels Andersen af Troelstrup copulered til Karen Jensdatter af Wissing

 

Den 4. juli 1754 blev Niels Eschildsen af Truglstrup Trolovet til Giertrud Christensdatter af Wissing

 

Den 16. august 1754 blev Laurids Christensen copulered til Karen Jensdatter begge af Addit

 

Den 19. august 1754 blev Jens Rasmussen af Underup Trolovet til Maren Andersdatter udi Wilholt

 

Side 61 højre side

 

Festo Mich: 1754 blev Søren Pedersen af Addit Trolovet til Maren Andersdatter af Wissing

 

Den 25. oktober 1754 blev Niels Eschildsen af Truglstrup copulered til Giertrud Christensdatter af Wissing

 

Den 22. november 1754 blev Jens Rasmussen af Underup copulered til Maren Andersdatter af Wilholt

 

24. Trinit: søndag 1754 blev Jens Jensen af Them Trolovet til Anne Pedersdatter af Addit

 

Den 2. december 1754 blev Soldaten Poul Nielsen efter meddelte frie seddel fra sessionen Trolovet til Kiersten Olufsdatter begge i Pinds Mølle

 

Den 28. december 1754 blev Niels Jørgensen af Egeberg Trolovet til Anne Christensdatter i Addit

 

1755

 

Den 22. januar 1755 blev Soldaten Poul Nielsen copulered til Kiersten Olufsdatter begge af Pinds Mølle

 

Den 29. januar 1755 blev Niels Jørgensen af Egeberg copulered til Anne Christensdatter i Addit

 

Den 31. januar 1755 blev Søren Pedersen i Addit copulered til Maren Andersdatter af Wissing

 

Den 2?. april 1755 blev Jens Ibsen Trolovet til Kiersten Rasmusdatter begge udi Wissing

 

4. søndag efter Paasche 1755 blev Niels Pedersen af Rye Trolovet til Maren Nielsdatter udi Addit

 

Den 2?. Juli 1755 blev Jens Jensen af Them copulered til Anne Pedersdatter af Addit

 

Den 2. oktober 1755 blev Niels Pedersen af Rye copulered til Maren Nielsdatter af Addit

 

Den 3. oktober 1755 blev Jens Ibsen copulered til Kiersten Rasmusdatter begge af Wissing

 

1756

 

Den 9. juni 1756 blev Anders Clemensen af Brænholm? Mølle Trolovet til Barbara Rasmusdatter udi Wissing

 

Domin: 2. post Trinit: 1756 blev Ove Nielsen af Addit Trolovet til Karen Pedersdatter ibid

 

Den 1. oktober 1756 blev Anders Clemensen af Brænholm? Mølle copulered til Barbara Rasmusdatter af Wissing

 

Domin: 18. post Trinit: 1756 blev Ove Nielsen copulered til Karen Pedersdatter begge af Addit

 

1757

 

Den 1. januar 1757 blev Svend Christensen af Rye Trolovet til Anne Rasmusdatter udi Wissing

 

Den 2. onsdag i fasten 1757 blev August Christensen af Slauballe Trolovet til Karen Rasmusdatter udi Wissing

 

Den 2. Pasche dag 1757 blev Svend Christensen af Rye copulered til Anne Rasmusdatter af Wissing

 

Den 17. juni 1757 blev August Christensen af Slauballe copulered til Karen Rasmusdatter udi Wissing

 

Den 29. oktober 1757 blev Anders Madsen Tyboe af Them Trolovet til Kiersten Andersdatter begge udi Pinds Mølle

 

Den 25. november? 1757 Blev Anders Madsen Tyboe af Them copulered til Kiersten Andersdatter af Pinds Mølle

 

Mikrokort 3/5

 

Side 62 venstre side

 

1758

 

Fest: 2. Paschat: 1758 blev Jens Rasmussen Soldat af Wissing Closter ? med fri seddel fra Sessionen Trolovet til Ane Nielsdatter i Pinds Mølle

 

Dom: 5. p. Trinit: 1758 blev Jens Rasmussen Soldat i Wissing Closter copulered til Ane Nielsdatter i Pinds Mølle

 

Den 8. juli 1758 blev Enkemanden? Erich Rasmussen af Gantrup Trolovet til Anne Rasmusdatter udi Wilholt

 

Den 5. august 1758 blev Enkemanden Niels Olufsen Trolovet til Karen Rasmusdatter begge af Wissing

 

Den 28. september 1758 blev Niels Jensen Trolovet til Karen Olufsdatter begge af Wissing

 

Den 22. november 1758 blev Rasmus Knudsen Trolovet til Karen Nielsdatter begge af Wissing

 

Den 8. december 1758 blev Niels Olufsen copulered til Karen Rasmusdatter begge i Wissing

 

Den 12. december 1758 blev Erich Rasmussen af Gantrup copulered til Anne Rasmusdatter i Wilholt

 

Den 15. december 1758 blev Rasmus Knudsen copulered til Karen Nielsdatter begge af Wissing

 

Den 13. december 1758 blev Niels Jensen copulered til Karen Olufsdatter begge af Wissing

 

1759

 

Den 6. februar 1759 blev Anders Jensen eller Sielles:? Trolovet til Maren Jensdatter begge udi Wissing [der nævnes senere en Anders Sillesøn af Wissing]

 

Den 23. marts 1759 blev velærværdige hr. Christen Sommer copulered til Cathrine Elisabeth Hansen af Wissing Præstegaard

 

Den 16. juni 1759 blev Anders Jensen eller Sielles: copulered til Maren Jensdatter begge af Wissing

 

Fest: Visitat: Mar: 1759 blev Anders Rasmussen Trolovet til Ellen Christensdatter begge tienende ved Pinds Mølle

 

Dom: 18. p. Trinit: 1759 blev Hayen Jensen af Them Trolovet til Maren Rasmusdatter begge udi Wissing

 

Den 12. november 1759 blev Hayen Jensen af Them copulered til Maren Rasmusdatter af Wissing

 

Den 16. november 1759 blev blev Anders Rasmussen Soldat efter meddelte fri seddel udstæd fra sessionen den 6. november 1759 copulered til Ellen Christensdatter begge udi Pinds Mølle

 

Den 25. november 1759 blev Søren Jensen Trolovet til Anne Rasmusdatter begge af Wissing

(Anne Marie Rasmusdatter ved vielsen]

 

Side 62 højre side

 

Eodem die den 25. november 1759 blev Rasmus Rasmussen Trolovet til Anne Marie Jensdatter begge af Wissing

 

1760

 

Den 6. februar 1760 blev Niels Mortensen af Gammelstrup Trolovet til Anne Marie Michelsdatter udi Wissing

 

Den 10. februar 1760 blev Laurids Jensen heraf Wissing Trolovet til Anne Marie Andersdatter ibid

 

Den 12. februar 1760 blev Søren Jensen copulered til Anne Marie Rasmusdatter begge af Wissing

 

Den 3. marts 1760 blev Rasmus Rasmussen copulered til Anne Marie Jensdatter begge af Wissing

 

Den 22 marts 1760 blev Niels Mortensen af Gammelstrup copulered til Anne Marie Michelsdatter af Wissing

 

Den 29. marts 1760 blev Laurids Jensen copulered til Anne Marie Andersdatter begge af Wissing

 

Fest: Trinit: 1760 blev Anders Hansen af Møldrup Trolovet til Birgithe Jensdatter udi Gantrup

[Vielsen er i Voerladegaard]

 

Den 27. september 1760 blev Niels Knudsen af Wissing Trolovet til Anne Jensdatter udi Addit

 

Eodem die den 27. september 1760 blev Rasmus Knudsen af Wissing Trolovet til Maren Jensdatter udi Addit

 

Dom:16. p. Trinit: 1760 blev Christen Pedersen af Løv Trolovet til Mette Rasmusdatter udi Addit

 

Den 30. oktober 1760 blev Christen Pedersen af Løv copulered til Mette Rasmusdatter af Addit

 

Den 12. november 1760 blev Niels Knudsen Gaardmand i Wissing copulered til Anna Jensdatter af Addit som var den sidste af min sl. Formands forretninger

 

Den 4. december 1760 blev Rasmus Knudsen af Wissing og Maren Jensdatter af Addit copulered

 

Den 14. november 1760 Trolovede Rasmus Andersen af Wilholt og Karen Nielsdatter i Nedenskoue som var sødskende børn, med Konge brev

 

1761

 

Den 22. januar 1761 copulerede næst ovennævnte Rasmus Andersen med Karen Nielsdatter

 

Den 8. marts 1761 Dom: 5. Jesu: Trolovet Jens Knudsen en Huusmand og gl. Enkemand i Addit med Maren Rasmusdatter glarmesters? en Enke kone fra Salten efter tilladelse fra hr. Poul Spliid af 6. marts 1761 som bevilligede et alders til fald (eller hold)

Den 24. oktober 1761 copulerede først dette fattige par

 

Side 63 venstre side

 

Den 24. april 1761 Trolovet Jens Rasmussen Lexmand og Barbara Jensdatter begge af Wissing, som var sødskende børn med Kongelig benaadning daten af 10. april 1861

NB fæste manden var baade sødskende barn med fæstemøen og hendes moder som i familie blev regnet i andet og tredje led

 

Dito den 24. april 1761 Trolovede tillige Peder Andersen Gaardmand med Maren Jensdatters yngste datter Charlotte Amalia Rasmusdatter begge af Wissing

 

Den 19. juni 1761 copulerede Jens Rasmussen Lexmand med Barbara Jensdatter begge af Wissing

 

Den 6. november 1761 copulerede ovenmældte Peder Andersen og Charlotte Amalia Rasmusdatter

 

Den 5. juli 1761 Dom: 7. p. T: Trolovede Peder Christensen i Dauding i Grædstrup Sogn en Huusmand med Karen Andersdatter sl. Anders Skræders datter her i Wissing, forloverne vare Marcus Tøgersen og Peder Jensen begge af Dauding

Den 2. oktober 1761 copulerede ovenanførte 2. personer

 

Den 29. november 1761 Dom: 1. Adv: Trolovet Jens Christensen fra Emborg en Ungkarl med Anne Nielsdatter en Enkekone i Wissing Closter, fa. Niels Hendrichsens datter, hand hafde ægteskabs sæddel fra Saabye i Rye, forloverne vare Salomon Hendrichsen i Rye og Jens Salomonsen af Emborg

Den 4. januar 1762 copulerede ovenandførte personer

 

1762

 

Den 28. maj 1762 Trolovet Rasmus Sørensen en Ungkarl og Gaardmand i Addit med Anne Marie Christensdatter, Christen Erichsens datter i Addit, forloverne vare Lauritz Nielsen og Lauritz Christensen begge af Addit

Den 13. juli 1762 copulerede ovenmældte personer

 

1763

 

Den 18. marts 1763 Trolovet Huusmand og Enkemand Anders Holgersen i Addit med Anne Jensdatter gl. Jens Knudsens datter, disse vare sammenbragte børn, Forlovere: Lauritz Nielsen og Jens Rasmussen

Den 8. juli 1763 copulerede ovenmældte personer

 

Dom: 2. post Pasch: 1763 Trolovet gl. Anders Pedersen Aftægtsmand i Wissing med Enke kone Anne Kierstine Andersdatter, Forlovere: gl. Peder Andersen og Jacob Kieldsen i Wissing

Den 30. september 1763 copulerede ovenmældte par

 

Den 22. september 1763 Trolovet Svend Christensen en Ungkarl i Addit med sl. Jens Lauritzens Enke Karen Olufsdatter, Forlovere: Lauritz Nielsen og Lauritz Christensen

Den 18. november 1763 copulerede ovenmældte personer

 

Den 21. november 1763 Trolovet Jens Jensen af Eggebierg med Maren Pedersdatter, Peder Smids Huusmands datter i Wilholt

Den 20. juni 1764 copulerede ovenmældte personer

 

Side 63 højre side

 

1764

 

Den 10. februar 1764 Trolovet Michel Frandsen i Addit med Enke kone Karen Lauritzdatter ibid, Forlovere: Lauritz Christensen og Jens Rasmussen

Den 7. juni 1764 copulerede ovenmældte personer

 

Den 15. februar 1764 Trolovet Erich Christensen Gaardmand i Addit med Giertrud Cathrine Michelsdatter som tiente i mit brød

Den 15. juni 1764 copulerede ovenmældte personer

 

Den 2. marts 1764 Trolovet Peder Jensen af Gammelstrup i Tønning Sogn med Maren Jensdatter min egen tieneste pige

Den 7. september 1764 copulerede disse ovenandførte personer

 

Den 12. juli 1764 Trolovet Knud Andersen af Wilholdt med Jens Rasmussens datter i Addit Metthe Marie Jensdatter, NB da Knud Andersen døde blev fæstemøen Trolovet med Søren Sørensen Dom: 15. p. Trinit:

Den 16. november 1764 copulerede disse to personer

 

1765

 

Den 20. marts 1765 Trolovet Søren Madsen Enkemand fra Tammestrup Tolstrup med Else Olufsdatter tienende Michel Andersen i Wissing Closter, Forloverne vare Erich Hansen og Niels Knudsen begge af Tammestrup

Den 7. juni 1765 copulerede hr. Kaalund i Kattrup ovenmældte personer i Tolstrup Kirche i min forfald

 

Den 5. maj 1765 Dom: 4. p. Pasc: Trolovet Morten Jacobsen tienende i Pinds Mølle med huus og Enke kone Maren Andersdatter sl. Holgers i Nedenschou, Forloverne vare Søren Knudsen i Langballe og Rasmus Iversen i Pinds Mølle

Den 5. oktober 1765 copulerede ovenmældte personer

 

Den 28. maj 1765 Fer: 3. Pent: Trolovet Friderich Jensen tienestekarl med Karen Marcusdatter Eskes datter i Wissing [Esche Christensens Enke kone], Forloverne vare Michel Skrædder og Anders Sillesen af Wissing

Den 26. oktober 1765 copulerede disse ovenmældte personer

 

Den 7. juni 1765 Trolovet Morten Andersen i Gammelstrup i Tønning Sogn med sl. Scoufogedens Enke i Addit Kiersten Pedersdatter Børup Forloverne Rasmus Iversen, Rasmus Nedenschoue

Den 11. oktober 1765 copulerede ovenmældte personer

 

Den 8. august 1765 Trolovet Anders Nielsen Ungkarl med Enken Giertrud Christine Michelsdatter af Addit

Den 22. november 1765 copulerede disse personer

 

Den 16. august 1765 Trolovet Smedens søn her i byen Adam Wilhelm Christensen og Madame Gertaksdatter Wilhellemina Eleonora Gertak

Den 29. januar 1766 copulerede disse personer

 

1766

 

Den 14. maj 1766 Trolovede ved hr. Aagaard i Østbirch aftachet Corporal Jens Andersen af Nedenschoue og Kiersten Jensdatter af Gantrup, Forloverne Rasmus Nedenschoue og Rasmus Andersen

Den 12. juli 1766 copulerede ovenmældte personer

 

Side 64 venstre side

 

Den 6. juni 1766 Trolovede Ove Andersen Krag af Stoukbiem? Mølle og Metthe Jensdatter Møller af Urup Mølle, Forloverne hr. Cramer i Lundum og degnen Schibsted i Aale

Den 30. juni copulerede disse personer i Østbirch Kirke

 

Den 18. september 1766 Trolovede i Hansted Bye ved Horsens Johan Johansen Enkemand med Maren Jensdatter sl. Rasmus Knudsens Enke af Addit

Den 21. november 1766 copulerede disse personer i Hansted Kirche

 

Den 14. november 1766 Trolovede Rasmus Jensen og Maren Sørensdatter begge af Addit

Den 13. februar 1767 copulerede disse personer

 

Den 7. december 1766 Dom: 2. Adv. Trolovede Erich Jensen Siellesen tieneste karl med Maren Nielsdatter tieneste pige begge af Wissing

Den 9. juni 1767 copulerede disse personer

 

1767

 

Dom: Qvas: den 26. april 1767 Trolovede Søren Thomasen aftægts og Enkemand af Them Sogn Salthen Bye med Anne Margrethe Ebersdatter, Forloverne Anders Timmerbye og Jens Jensen af Salthen

Den 9. november 1767 copulerede disse personer i Them Kirche

 

Den 15. maj 1767 om aftenen ved lys copulerede bel. og belt. Leutnant Hans Evars Hendrich Hoff og Catrine Kop fra Randers, som her viiste Konge tilladelse at maatte lade sig vie uden Trolovelse af samme de vilde, samt Confirmation seddel, og beviis fra Proust Wedege i Randers af 13. maj har øfrigs ting

 

Den 4. juli 1767 Trolovede Jens Sørensen Bøcher af Them med Else Pedersdatter af Addit

Den 30. oktober 1767 copulerede disse personer

 

Den 7. august 1767 Trolovede Jørgen Ebbersen Smed i Salthen med Anne Dithløvsdatter i Addit

Den 12. december 1767 copulerede disse personer i Them Kirche

 

Den 26. august 1767 Trolovede Peder Jørgensen Enkemand af Møiballe i Kattrup Sogn og Anne Marie Mortensdatter, Morten Jensens datter af Wissing som tiente i mit huus

Den 4. december 1767 copulerede disse personer

 

1768

 

Den 5. august 1768 Trolovede Niels Andersen Enkemand i Trollerup Nørup Sogn og dend gl. Christen Smeds datter Metthe Margrethe her i byen

Den 28. oktober 1768 copulerede paa mine vegne hr. Rasmus Haunstrup i Nørup disse personer i Nørup Kirche

 

Side 64 højre side

 

Fer: 3. nat. Den 27. december 1768 Trolovede Enkemanden Jens Lauritzen af Rye med Maren Nielsdatter Baches af Wissing, Forloverne vare (ingen noteret)

Den 10. marts 1769 copulerede disse personer

 

1769

 

Den 16. marts 1769 copulerede uden Trolovelse Mølleren i Pinds Mølle Sr. Friderich Christian Zelleman med Jomfru Karen Jensdatter Stabye Huusholderske samme steds med Konge brev af 1769

 

Den (ingen dato) Trolovede ved hr. Aagaard i Them Mads Olufsen skrædder i Them og Enke konen Metthe sl. Langballes af Wissing

Den 28. oktober 1769 copulerede disse personer i Them Kirche

 

Den 17. august 1769 Trolovede en saare Ungkarl Peder Lauritzen, Lauritz Nielsens søn med Enken Karen Jensdatter i Addit, næstsødskende børn med Konge brev

Den 20. oktober 1769 copulerede disse personer

 

Den 27. september 1769 Trolovede Peder Andersen Bejstrup? min tieneste Karl og Zidsel Marie Olufsdatter af Wissing som p? i Nedenschoue

Den 17. november 1769 copulerede disse personer

 

1770

 

Dom: 9. p. Trinit: den 12. august 1770 Trolovede Peder Knudsen og Karen Jensdatter, Jens Thomassens stifdatter i Wissing

Den 14. september 1770 copulerede disse personer

 

Dom: 17. p. Trin: 1770 Trolovede Oluf Nielsen og Kierstine Marie Jensdatter, Jens Nielsen Gaardmands datter i Wissing

Den 9. februar 1771 copulerede disse personer

 

Den 10. november 1770 Trolovede Søren Thomasen Enkemand fra Winding med Else Christensdatter Dams Enkekone i Huuset i Pinds Mølle

Den 27. december 1770 copulerede disse proforma

 

1771

 

Den 23. januar 1771 Trolovede Hans Andersen Bøcher og min tieneste pige Giertrud Sørensdatter

Den 6. april 1771 copulerede disse personer

 

Den 6. januar 1771 Trolovede Knud Nielsen Gaardmand og Anne Marie Jensdatter, Jens Thomasens datter i Wissing

Den 28. november 1771 copulered disse personer

 

1772

 

Dom: Qvasm: Trolovede Christen Christensen af Ulstrup og Rasmus Knudsens kones søster i Addit

Den 17. oktober 1772 copulerede disse personer

 

Den 30. juni 1772 Trolovede Mads Andersen fra Rye og sl. Anders Hyrdes Enke Inger i Wissing Closter

Den 26. oktober 1772 copulerede disse personer

 

Side 65 venstre side

 

1773

 

Den 6. februar 1773 Trolovede Erich Lauritzen Enkemand af Tønning med Anne Marie Pedersdatter, Lauritz Nielsens stifdatter i Addit

Den 8. maj 1773 copulerede disse personer

 

Den 3. august 1773 copulerede uden Trolovelse med Konge brev Sr: Niels Munch og jomfru Christine Dorethea Duche i Pinds Mølle

 

Den 9. november 1773 Trolovede Michel Nielsen Ungkarl af Dauding med sl. Niels Vævers Enke af Addit Anne Andersdatter i Dauding, Forloverne for skiftet var sluttet var Marcus Thyggesen og Christen Sørensen af Dauding

Den 30. december 1773 copulerede disse personer

 

Den 11. november 1773 Trolovet Enkemanden Rasmus Jensen af Emborre [Emborg] med sl. Niels Hendrichsens Enke af Wissing Closter Karen Rasmusdatter, manden som viiste afkald fra hans sl. Kone arving, Wissing Closter mænd Morten og Rasmus Andersen kræverede for skiftet var holdt hos Enken og i steden for mandens ægteskabs sædde da hr. Saabye nu død krævede Jesper Rasmussen og Morten Salomonsen af Emborg

Den 4. maj 1774 copulerede disse personer

 

Den 11. december 1773 Trolovet Erich Nielsen af Wissing med Maren Holgersdatter af Wilholt

Den 28. januar 1774 copulerede disse personer

 

Den 29. december 1773 Trolovet Enkemanden Jens Jensen af Welling med Maren, Anders Timmerbyes datter i Wissing

Den 9. april 1774 copulerede disse personer og som noget mærcheligt der sielden fore fælde, bruden Anders Timmerbyes datter den ældste blev viet og samme dag samme mands øngste datter døbt Charlotte Amalia

 

1774

 

Den 5. juli 1774 Trolovet Mads Nielsen, Søren Kiærs stifsøn i Wissing med Anne Marie Christensdatter sl. Rasmus Overgaards Enke i Addit

Den 12. august 1774 copulerede disse personer

 

Den 2. oktober 1774 Dom: 13. p. Trin: Trolovet Oluf Michelsen en Enkemand og tieneste karl her i Byen med Anne Madsdatter sl. Eskes stifdatter

Den 18. november 1774 copulerede disse personer

 

1775

 

Dom: 1. p. Epi: 1775 Trolovede Christen Knudsen Ungkarl med Karen Jensdatter, Jens Pedersens datter i Wissing Closter

Den 17. februar 1775 copulerede disse personer

 

Side 65 højre side

 

Den 7. marts 1775 Trolovede Niels Sørensen og Barbara Mortensdatter begge her i tieneste

Den 17. juni 1775 copulerede disse personer

 

Den 10. marts 1775 Trolovede Jens Christensen Enkemand fra Giedved og Karen Mortensdatter, Morten Jensens datter i Wissing Closter

Den 16. juni 1775 copulerede disse personer

 

Den 15. april 1775 Trolovede Peder Pedersen Enkemand og Huusmand i Bouergaarde med Maren Jørgensdatter af Addit, enken Joh. Slanges? datter

Den 18. september 1775 copulerede disse personer

 

Den 21. Maj 1775 Dom: 5. p. Pasc: Trolovet Mads Pedersen Enkemand og Huusmand i Rye med Maren Jensdatter af Wissing, Anders Timmerbyes søster

Den 3. oktober? 1775 copulerede disse personer

 

Den 15. september 1755 Trolovede Anders Rasmus Kiær Enkemand af Rye med Sophie Nielsdatter Enke i Addit sl. Lauritz Troelsens Enke

Den 17. november 1775 copulerede disse personer

 

Den 9. december 1775 Trolovede Otthe? Rasmussen Snecher og Karen Jensdatter sl. Peder Knudsens Enke i Wissing

Den 9. februar 1776 copulerede disse personer

 

1776

 

Den 13. februar 1776 Trolovede Peder Mortensen og Karen Rasmusdatter begge i Wissing Closter

Den 21. juni 1776 copulerede disse personer

 

2. Paasche dag 1776 Trolovede Peder Pedersen Ungkarl af Bouergaarde ved Træden med Metthe Pedersdatter Væverpige til huse her i mit huus

Den 28. september 1776 copulerede disse personer

 

1777

 

Den 26. januar 1777 Trolovede Rasmus Knudsen Smid Enkemand og Gaardmand i Addit med Jensine Marie Cramer her i mit huus tienende

Den 18. juni 1777 copulerede disse personer

 

Den 5. marts 1777 Trolovede Christen Pedersen tieneste karl i Addit med Jens Rasmussen Aftægtsmands datter Zidsel Jensdatter

Den 11. marts 1777 copulered disse personer

 

Den 8. april 1777 Trolovet forriges Hyrde og Enkemand Jens Kiær med Mette Rasmusdatter i Addit som ved Michels dags tide med pass var andkommen der til

Den 19. juni 1777 copulerede disse personer

 

Side 66 venstre side

 

1778

 

Den 3. januar 1778 Trolovede Anders Jensen tieneste karl i Addit med Anne Andersdatter tieneste pige ibid

Den 14. marts 1778 copulerede disse personer i Winding

 

Den 17. februar 1778 Trolovede Enkemand Svend Christensen i Addit med Inger, Michel Andersens datter i Wissing Closter

Den 12. juni 1778 copulerede disse personer

 

Den 12. november 1777 Trolovede Søren Madsen Ungkarl fra Skade med sl. Peder Andersen Gaardmands Enke her i Byen Maren Jensdatter

Den 13. februar 1778 copulerede disse personer

 

1779

 

Dom: 4. p. Pasc: Trolovede Jens Nielsen Ungkarl af Addit med Kiersten Jacobsdatter tienende Degnen i Wissing

Den 16. oktober 1779 copulerede disse personer

 

En overstreget vielse

Dom: 6. p. Pasc: Trolovede Kiøbmand Sr. Jens Hornberg i Horsens med jomfru Elisabeth Cathrine Mandix en søster af Hr. Johan Woetmans kone i Closter Mølle, henhører under Woerladegaard Sogn og der andført

 

Den 6. juli 1779 Trolovede Enkemand Søren Jensen fra Tiisvad som med bragte bevis fra Mattrup af 5. juli 1779 for skiftet og ægteskabs seddel af 4. juli 1779 med Karen Olufsdatter tienende Svend i Addit

Den 11?. oktober 1779 copulerede disse personer

 

Den 16. juli 1779 Trolovede Enkemand Niels Nielsen af Dauding som leverede bevis fra Mattrup for skiftet af 15. juli 1779 og ægteskabs seddel 15. dito med Maren Rasmusdatter væverpige i wissing som boede i mit huus

Den 21?. Oktober 1779 copulerede disse personer

 

1780

 

Den 2. februar 1780 Trolovede Oluf Pedersen Ungkarl i Pinds Mølle med Kiersten Michelsdatter vores tieneste pige her i huuset

Den 15. september 1780 copulerede disse personer

 

Side 66 højre side

 

1781

 

Den 4. maj 1781 blev velærværdige hr. Søren Pertou Sogne Præst i Kattrup med Konge brev ægteviet til min minste datter Appelone Sommer, vielsen forettede Brudgommens broder hr. Hans Pertou Capellan i Ølgod i Riber Stift

 

Den 14. december 1781 Trolovede Lauritz Andersen, Anders Tim: søn i Wissing og Anne Marie Lauritzdatter af Addit

Den 26. februar 1782 copulerede ved hr. Pertou disse personer

 

1782

 

Den 19. november 1782 Trolovede Christen Nielsen Gaardmand i Gammelstrup med Johanne Jensdatter af Wissing

Den 14. marts 1783 copulerede ved hr. Woersøe disse personer

 

Den 26. november 1782 copulerede Niels Nielsen sognet?, Huus og Enkemand i Troulstrup med Kiersten Jensdatter huus pige i Addit

Den 20. juni 1783 copulerede ved hr. Woersøe disse personer

 

1783

 

Den 24. januar 1783 Trolovede Jørgen Andersen Ungkarl og Gaardmand i Rye og Johanne Marie Jensdatter i Wissing, Jens Baltzers datter

Den 1. juli 1783 copulerede disse personer

 

Den 11. april 1783 Trolovede Christen Sørensen Ungkarl i Addit og Karen Andersdatter, Anders Kræmers datter ibid

Den 4. september? 1783 copulerede disse personer

 

Den 10. oktober 1783 Trolovede Peder Jacobsen Ungkarl med Else Juchumsdatter af Wissing

Den 22. november 1783 copulerede disse personer

 

1784

 

Den 26. marts 1784 Trolovede Rasmus Jensen Vestergaard Gaardmand i Addit med Lene Sørensdatter hans afdøde kones søster med bevilling

Copulerede den 23?. april 1784 disse

 

Den 29. marts 1784 Trolovede Mads Andersen muurmester i Schanderborg med Mette Pedersdatter tienende sr. Møller i Pinds Mølle

Copulerede den 5. maj 1784 ved hr. Schandorph disse personer i Schanderborg

 

Side 67 venstre side

 

Den 31. marts 1784 Trolovede Elberth Hansen tieneste karl i Addit med Zidsel Christensdatter vævers tieneste pige

Den 6. maj 1784 copulerede disse personer

 

Den 23. september 1784 Trolovede Michel Toersen en skrædder Svend og noer? Mand fra Horsens og Anne Olufsdatter, Oluf Rasmussens Husmands datter i Addit, som Forlovere vare Rasmus Smed og Svend Christensen begge af Addit

Den 12. november 1784 copulerede disse personer

Men da de endnu i mod erindring og løfte ? ægteskabs sæddel paa brøllups dagen maatte jeg endnu tage imod forlovere, som offentlig i Guds huus gav mig deres løfte og haand, at brudgommen var fri for ægteskab anden sted hafde og paa en u? eftervitterlig  sæddel skreven deres nafne Svend Christensen og Søren Jensen Tiisvad, Brudgommen lovede strax efter brøllupet at tilbringe dend forlangte attest, men med nu iche omsidne faaet noget som det var

 

1785

 

Den 27. december 1787 Trolovede Enkemand og Husmand Peder Lauritzen fra Rye og Kiersten Sørensdatter i Addit

Den 15. juli 1786 copulerede først efter mange erindringer disse personer

 

1786

 

Den 7. marts 1786 Trolovede med Konge brev Anders Jensen Ungkarl og Enken Charlotte Amalia Rasmusdatter i Wissing (med Konge brev af 24. februar 1786)

Den 7. juli copulerede disse personer

 

Den 7. april 1786 Trolovede Jens Pedersen Ungkarl med Enken Karen Rasmusdatter sl. Niels Olufsens i Wissing

Den 4. juli 1786 copulerede disse personer ved hr. Worsøe

 

Side 67 højre side

 

Den 17. februar 1786 Trolovede Jens Sørensen Ungkarl fra Rye og sl. Pouls Enke i Pinds Mølle Mette Nielsdatter, til trolovelset brude? Ingen ægteskabs sæddel ? fra hr. Toldorp i Rye, altsaa maatte tage forlovere saa som de vare? Jens Winther og Christen Pedersen i Addit, omsiden under 12. marts fich en ægteskabs sæddel af 12. marts saa lydende nr. 2. 6.? Om Jens Sørensen er forbunden til nogen i Rye Sogn med ægteskabs løfte er jeg til foræchelig? vidende om hvilket her med test: M. Toldorph da denne var ? raade med en var som biefald? min tanche ? først at til skrive hr. Toldorph og  oplyse ham, samt at forelange en anden attest, bjev dend nægtet, da at ? til hr. T. T. højærværdighed hr. Toldorphs attest og copie af mit venlige brev, men da hr. Toldorph læste det siste fich brev med buden af 3. april oplysende

Den 12. august 1786 copulerede disse personer

 

Den 17. februar 1786 Trolovede Niels Christensen Rytter Ungkarl og Gaardmand i Winding og Giertrud Holgersdatter. Morten Jacobsens stifdatter i Wilholdt

Den 21. april 1786 copulerede disse personer

 

Fer: 2. Pasch: den 17. april 1786 Trolovede Rasmus Christensen Ungkarl af Bryrup Sogn med Anne Jensdatter, Jens Ba? Datter her i Sønder Wissing

Den 30. juni 1786 copulerede disse personer

 

Den 29. juni 1786 Trolovede Morten Jacobsen af Wissing Gaardmand og Ungkarl med Kiersten Sørensdatter, Søren Rasmussens datter af Addit

Den 29. juli 1786 copulerede disse personer

 

Den 1. juli 1786 Trolovede Peder Sørensen, Søren Rasmussens søn i Addit Gaardmand og Ungkarl med Karen Jacobsdatter af Wissing

Den 17. september? 1786 copulerede disse personer

 

Side 68 venstre side

 

Den 8. juli 1786 Trolovede Anders Nielsen Ungkarl i Sønder Wissing og Maren Pedersdatter sl. Peder Andersens ibid med Kongebrev

Den 28. juli copulerede disse personer som af ære=r? deng? syge næsten at traag? Mig deres brøllups dag af denne forund, men fejre uden tractemente brøllups dagen

 

Den 4. august 1786 Trolovede Anders Nielsen Enkemand og Gaardmand i Addit med pigen Barbara Sørensdatter af Addit

Den 31. oktober 1786 copulerede disse personer

 

1787

 

Fastelavns søndag 1787 Trolovede Enkemanden Jens Iversen Hyrde i Addit og Enken Maren Nielsdatter i Wissing

Den 6. april 1787 blev deres forlovelse ophævet

 

Den 31. marts 1787 Trolovede Søren Christian Mortensen Ungkarl fra Troulstrup og Anne Marie Jensdatter sl. Knud Nielsen Gaardmands Enke i Wissing

Den 17. juli 1787 copulerede disse personer

 

Næst nævnte andførte Jens Iversen Hyrde i Addit og Maren Nielsdatter Enke i Wissing, som Fastelavns søndag nu sist blev forlovede, var siden bleven urres med hvereandre i at fuldbyrde det begøndte med vielse, saa manden kom til mig og tilkiende gav det ieg før hafde hørt, at de vilde skielles fra hver andre, jeg formanede manden til forlig ved med fielgende lod begge Kalde til mig, talende hver i sær For sig og endelig samlet i 2. medhielperes overværelse, da de begge til kiende gav at være villige hver har sin side, at skilles ad, med dem blev givne nogen tids betænchning om da iche endnu kunde forandre deres forsæt, og forenes, hvor til det iche

(Fortsætter næste side)

 

 

Side 68 højre side

 

nu kunne, siden da begge, atter i dag indfundne sig her i mit huus og erklærede de ej kand forliges, og ej vil lade sig vie sammen, men begiærede ifølge forordningen af 19. februar 1783 deres 3. die pagt at blive skielt fra hver andre, i hvielken deres begiæring, de begge i nine 2. de edsvorne medhielpers Søren Pedersen Kiær og Søren Madsen, begge af Sønder Wissing i deres overværelse til ydre men stadfæstelse i sin tid egen hændig underskriver med paaholdne pen Sønder Wissing af 6. april 1787, Jens Iversen, Maren Nielsdatter , til vitterlighed ifølge forordningen under skriverne tillige sognepræsten og begge medhielperne

saa den deres Skielmisse skal blive ifølge forordningen nu først kommende søndag, menigheden af prædikestolen biekendtgiort

 

den 7. juli 1787 Trolovede Enkemand og Gaardmand Peder Sørensen i Addit med sin afdøde kones søster Kiersten Jacobsdatter i Wissing alt saa med Konge benaadning

den 10. august 1787 copulerede disse personer ved hr. Tikiøb

 

den 7. oktober 1787 Dom: 18. p. Tr. Trolovede Johan Rasmussen Træskokarl i Pinds Mølle og Mette Jensdatter tienende Michel i Wissing Closter

den 29. oktober 1787 copulerede disse personer

 

1788

 

Den 18. januar 1788 Trolovede min tieneste karl Niels Pedersen af Dørrup og Mette Marie Rasmusdatter, Rasmus Knudsens datter i Wissing

 

Den 7. april 1788 Trolovede i Wissing Closter Jens Iversen Enkemand og Hyrde i Addit med Zidsel Ovesdatter Hyrde Enke i Wissing Closter

Den 13. juni 1788 copulerede disse personer

 

Den 30. august 1788 Trolovede Rasmus Christensen Ungkarl fra Bourgaarde og sl. Rasmus Andersens? Andersens Enke i Wilholdt Sophie Jensdatter

Den 12. november 1788 copulerede disse personer

 

Side 69 venstre side

 

Den 27. oktober 1788 Trolovede Jens Pedersen Møller fra Als en Musicanter Svend, som for ca. 5 aar siden hafde besvangret en pige i Horsens, Eva Cathrine Nielsdatter og da saa viste først en kort tid til skibs, siden var paa en reise til Øst Indien i 3 aar i midler tid kom fruentimeret her til byen, hvor han strax søgte hende, og med forlovere Jens Ibsen og Niels Knudsen Gaardmand begge her i byen forlangede sig trolovet

Den 29. november 1788 copulerede disse personer, vil iche haabe de skal møde noget til fortræde i fremtiden for deres foretning, men synes karlens redelighed nu vidner om redelighed før og hvor fra skulde paalidelig attest faares, men vilde efter nogens tænche sige i det mindste hos skipperne som hand hafde faret med, men dend blev og søgt men som sicherhed var alt paa en nye, jeg raadførte mig med min proust som mente forloverne var til sicherhed noch for mig

 

1789

 

Den 3. april 1789 Trolovede Morten From Enkemand fra Winding med Kiersten Andersdatter en tieneste pige som da var i Svends huus i Addit, mange usædvanlige omstændigheder indløb dette brøllup, blev holdt den 25. juli møde efter løfte i Winding for at vie dem men de blev intet af ----? (måske noget om en der har drukket sig fuld)

Den 4. august 1789 copulerede disse personer

 

Den 14. marts 1789 Trolovede ved hr. Monrædt i Winding Henning Snecher Enkemand i Welling? Og Svends Pige i Addit

Den (ingen dato) ligeledes med hr. Monrædt blev disse personer copulerede

 

Den 17. februar 1789 Trolovet og den 26. jun 1789 copulerede her i wiaaing paa hr Kancsmans? Vegne Peder Pedersen Enkemand af Løve og Maren Nielsdatter sl. Niels Olufsens datter i Wissing

 

1790

 

Den 19. februar 1790 Trolovede Peder Hansen Enkemand i Træden og Anne Rasmusdatter min tieneste pige Madsen datter i Addit

Den 20. april 1790 copulerede disse personer

 

Side 69 højre side

 

Den 24. september 1790 copulerede her i Wissing paa hr. Kampmans vegne Albredt Pedersen og Anne Cathrine Rasmusdatter af Addit Mads stiftdatter

 

Den 28. august 1790 Trolovet Rasmus Kiel Jensen Ungkarl sl. Jens forpagtersøn som kom til Bane? Huuset og Anne Sørensdatter, Peder Overgaards søster i Addit

Den 5. oktober 1790 copulerede disse personer

 

Den 19. september 1790 Trolovede i Wissing Closter Ungkarl Peder Sørensen fra Rye og Søren Rasmussens tieneste pige Maren Pedersdatter

Den 13. november 1790 copulerede disse personer

 

1791

 

16. juni 1791 Trolovede ved hr. Byrch i Tønning Johan Nielsen Yding i Wissing og Anne Poulsdatter fra Wejle

Den 24. september 1791 copulerede disse personer

 

Den 17. august 1791 Trolovede Ungkarl Anders Jacobsen fra Troust. med Enken Kiersten Rasmusdatter Boeses i Wissing

Den 30. september 1791 copulerede disse personer

 

Den 14. oktober 1791 Trolovede i Nedenschoue Enke huus konens søn Rasmus Nielsen Ungkarl med Peder Andersens tieneste pige Anne Pedersdatter fra Østbirch hvor hun 2. gang førhen har været besvangret gid dette ægte skab maatte blive got

Den 14. januar 1792 copulerede først disse personer fordi denne var given tid at betænche sig da de i førstningen ville ophæve trolovelsen

 

1792

 

Den 28. januar 1792 Trolovede Jens Andersen Zillesen med sl. Jens Baltzers Enke i Wissing Mette Cathrine Knudsdatter, forloverne at intet skifte skuld holdes saa og for slægtskab vare Rasmus Christensen Gaardmand og Anders Zillesen Husmand

Den 21. juli 1792 først copulerede disse personer efter mange erindringer

 

Den 13. april 1792 Trolovede Jens Pedersen Ungkarl fra Træden og sl. Søren Møllers datter Mette Sørensdatter, forloverne for slægtskab og forbindelse til ægteskab vare Peder Hansen og Lauritz Knudsen begge af Træden

Den 29. juni 1792 copulerede disse personer

 

Den 5. maj 1792 Trolovede Morten Jacobsen Enkemand i Wilholdt med Johanne Rasmusdatter af Wissing, beslægtede i 2. og 3. led, med Konge bevilling

Den 22. juni 1792 copulerede disse personer

 

Side 70 venstre side

 

Den 18. maj 1792 Trolovede Niels Christensen Klod fra Rye Skoue huus og Karen Pedersdatter sl. Hyrdens datter i Wissing

Den 3. august 1792 copulerede disse personer

 

Den 12. maj 1792 Trolovede Lauritz Andersen Timmerbye Gaardmand og Enkemand i Wissing med hans afdøde kones søster Karen Lauritzdatter, Gaardmand Peder Lauritzens stifdatter i Addit med Konge brev

Den 6. juli 1792 copulerede disse

 

Den 21. september 1792 Trolovede Rasmus Michelsen Skrædder v: Skoleholderen i Addit med Maren Andersdatter, Anders Nielsens datter ibid

Den 16. oktober 1792 copulerede disse Forlovede

 

Den 23. september 1792 Dom: 16. p. Trin: Trolovede Jens Jensen v: Winter da tienende de i Pinds Mølle og Anne Jensdatter da tienende i Wissing Closter

Den 20. oktober 1792 copulerede disse personer

 

Den 9. oktober 1792 Trolovede Jens Christian Erichsen Ungkarl fra Torsting da tienende Rasmus Christensen i Wilholdt med Marie Andersdatter sl. Anders Soldates i Wissing

Den 9. november 1792 copulerede disse personer

 

Den 11. oktober 1792 Trolovede her i Wissing Bye efter skriftlig begiæring af 1. oktober 1792 fra dend mig ellers ubekiendte Præst hr. Monrad i Hveisel Ungkarl Erich Christensen og Karen Jensdatter, forloverne vare Rasmus Knudsen Smed fra Colpen og (ingen navn) fra Hvejsel

Den 3. november 1792 copulerede disse personer

 

Den 28. december 1792 Trolovede Niels Simonsen Ungkarl og Gaardbeboer i Winding Bye med Anne Rasmusdatter, Rasmus Vestergaards datter i Addit

 

1793

 

Den 5. februar 1793 copulerede disse personer

 

Den 26. februar 1793 Trolovede Niels Sørensen udflytterne i Tønning med Else Pedersdatter, Peder Stefensen Smeds datter i Wissing

Den 9. august 1793 copulerede disse personer

 

Side 70 højre side

 

Den 2. april 1793 v. 3. Paaske dag Trolovede ved Bynch Hans Pedersen en Ladefoged fra Mattrup og Maren Pedersdatter, Peder Andersens datter i Nedenschoue

Den 5. juli 1793 copulerede disse personer

 

Den 17. april 1793 Trolovede Niels Nielsen Ungkarl fra Addit med Anne Rasmusdatter, sl. Rasmus Andersens i Wissing Closter

Den 19. juni 1793 copulerede disse personer

 

Den 29. juni i Vacantzen i Weding copulerede Enkemand Jens Pedersen med Enke konen Maren Christensdatter

 

Den 20. september 1793 Trolovede Jens Jensen Vinter Husmand i Wissing Closter og Maren Jensdatter tienende Søren Madsen i Wissing hans afdøde kones søster med Konge brev af ?

Den 8. oktober 1793 copulerede disse personer

 

Den 30. september 1793 Trolovede Enkemand og Husmand Jens Rasmussen af Rye med Terkels Søster i Wissing Closter Anne Kierstine Jensdatter

Sen 15. november 1793 copulerede disse personer

 

Den 4. december 1793 Trolovede Peder Jensen min tieneste karl med Maren Rasmusdatter af Addit min tieneste pige

 

1794

 

Den 27. januar 1794 copulerede næst ovennævnte personer

 

Den 28. februar 1794 Brude vielse her i Kirchen med Sognepræsten hr. Rosendahl fra Hatting med Christian Christophersen fra Hatting og Anne Rasmusdatter, Rasmus Knudsens datter i Wissing?

Disse vare Trolovede i Hatting

 

Den 11. april 1794 Trolovede i Wissing Closter Hyrdens søn Iver Jensen Ungkarl og Maren Rasmusdatter, Rasmus Corp: Husmands datter ibid:

Den 25. juli 1794 copulerede disse personer

 

Den (ingen dato) Trolovede ved hr. Petersen i Rye Ungkarl i Rye med tieneste pigen hos Morten Jacobsen i Wilholdt

Den 15. november 1794 copulerede ved hr. Petersen disse personer

 

1795

 

Intet brøllup dette aar

 

Side 77 højre side

 

Fødte og døde i Voerladegaard fra 1744

 

1744

 

No. 1

 

Side 78 venstre side

 

Side 78 højre side

 

Side 79 venstre side

 

Side 79 højre side

 

Side 80 venstre side

 

Side 80 højre side

 

Side 81 venstre side

 

Side 81 højre side

 

Side 82 venstre side

 

Side 82 højre side

 

Side 83 venstre side

 

Side 83 højre side

 

Side 84 venstre side

 

Side 84 højre side

 

Side 85 venstre side

 

Side 85 højre side

 

Side 86 venstre side

 

Side 86 højre side

 

Side 87 venstre side

 

Side 87 højre side

 

Side 88 venstre side

 

Side 88 højre side

 

Side 89 venstre side

 

Side 89 højre side

 

Side 90 venstre side

 

Side 90 højre side

 

Side 91 venstre side

 

Side 91 højre side

 

Side 92 venstre side

 

Side 92 højre side

 

Side 93 venstre side

 

Side 93 højre side

 

Side 94 venstre side

 

Side 94 højre side

 

Side 95 venstre side

 

Side 95 højre side

 

Side 96 venstre side

 

Side 96 højre side

 

Side 97 venstre side

 

Side 97 højre side

 

 

Mikrokort 4/5

 

Side 98 venstre side

 

Side 105 højre side

 

No.3 Dom: Lætare: 5 marts 1769 var til daaben Peder Mortensens barn i Møldrup Maren baaren af Karen Andersdatter af Yding, Faddere: Michel Jensen i Hemb, Rasmus Rasmussen i Nedenskou, Anders Rasmussen i Vilholt og Niels Rasmussens kone af Yding

 

 

Side 108 venstre side

 

No.5 dito Dom: 2. adv: 6. december 1772 var til daaben Peder Mortensens søn i Møldrup Anders baaren af Anders Iversens kone i Dørrup, Faddere: Peder Smed i Møldrup, Jens Mortensen i Dørrup, Peder Nielsen i Ladegaard, og Søren Andersens kone

 

 

 

Side 123 højre side

 

no.11 Dom: 12. p. tr. Bapt. Peder Mortensens barn i Møldrup Michel, baaren af Jacob Christensens kone i Hemb, Fadderne: Søren Nielsøn, Peder Sørensen, Morten Jacobsøn og Søren Madsøns kone af Wissing

 

 

Mikrokort 5/5

 

Side 128 venstre side

 

1793

 

Baaren af Jens Jensens datter i Gantrup, Faddere: Knud Knudstrup Dørrup, Hans Jensen og Jesper Laursen

 

No.7 den 31. maj 1793 kastet jord paa Jørgens Lassens Husmands søn i Dørrup ved navn Niels 3 ½ aar gammel

 

No.8 Dom: 15. p. t. 1793 kastet jord paa Niels Sørensens Gaardmands barn i Dørup Barbara ?aar [under 10 aar]

 

No.9 Dom: 15. p. t. 1793 kastet jord paa Jesper Sørensen i Gantrup hans datter Maren 4 ½ aar

 

No.10 Dom: 18. p. t. 1793 kastet jord paa Las Skrædders datter Karen i Gantrup ½ aar

 

No.11 Dom: dito 18. p. t. 1793 kastet jord paa Peder Nielsens Gaardmands søn Ladegaard Anders 14 aar

 

No.12 den 28. oktober 1793 fødte Jens Andersen Gaardmands kone i Dørrup Maren Pedersdatter en søn som ved hiemmedaab blev kaldet Anders

Dom: 24. p. tr. 1793 Baaren af Jens Jørgens: datter Maren, Faddere: Iver Jørgensen Henrik Andersen, Søren Nielsen, Rasmus Rasmussens kone

 

No.13 den 5. oktober 1793 fødte Rasmus Sørensens kone i Møldrup Maren Sørensdatter en datter ved hiemmedaab kaldet Maren Fest: an: Sanct: den 3. november var til Kirke baaren af Hans Pedersens kone Maren Pedersdatter i Nedenskov Faddere: Jens Terkelsen, Jens Jensen, Søren Nielsen og Giertrud Nielsdatter af Ladegaard

 

No.12 den 20. november 1793 begravet Peder Mortensen Gaardmand i Møldrup 60 aar

 

Copul: 3 pr:, fødte drenge 6, pige 5 = 13, døde 12 mand 5 – 3 = 2 gam 2 med 2 – 2 ---- 1 = 12

 

No.13 Dom: 2. advent 1793 kastet jord paa Peder Rasmussen Husmand i Ladegaard som hastig døde i Krog 60 aar

 

1794

 

No.1 Dom: 1. p. Epih: 1794 kastet jord paa Knud Thomasens kone 63 aar Huusmand i Gantrup Maren Rasmusdatter: som over 6 aar har fra mit præsident været bud 3.die første lovlige? i min Embedstid

 

No.1 den 18. januar 1794 fødte Jens Terkelsen Gaardmands kone i Hemb 1 datter Maren moderens navn er Anne Sørensdatter som var Dom: 3. p. Epi: 1794 i Kirke baaren af Ole Iversens kone i Yding Anne Marie Sørensdatter, Faddere: Søren Jørgensen Bang, Jacob Christensen, Jens Andersen alle af Ladegaard

 

No.2 den 10. januar 1794 fødte Anders Nielsen Gaardmands kone i Gantrup 1 datter med navn Elle Cathrine hvis moders navn er Karen Olufsdatter

[ fra næste side Dom: 3. past Epiph var førhen paa anden side anførte Anders Nielsen barn til daabs confirmation baaren af Las Skrædders kone i Gantrup Berrethe Rasmusdatter, Faddere: Morten Olufsen, Christen Olufsen, Jesper Sørensen og Morten Olufsens kone]

 

 

 

Side 128 højre side

 

No.3 den 17. jany 1794 fødte Maren Olufsdatter, Laurits Sørensen Boes Gaardmands kone i Hemb 1 datter ved navn Gunder Dom:: 4. p. Epi. Var i Kirke baaren af Rasmus Rasmussens kone i Boes Maren Sørensdatter, Faddere: Ole Madsen, Jens Terkelsen, Jacob Christensen og Morten Olufsens kone i Ladegaard

 

No.2 Dom: 4. p. Epip: kastet jord paa Johanne Thomasdatter af Dørrup 60 aar gl.

En gammel ugift skikkelig Pige

 

Dom: 3. past Epiph var førhen paa anden side anførte Anders Nielsen barn til daabs confirmation baaren af Las Skrædders kone i Gantrup Berrethe Rasmusdatter, Faddere: Morten Olufsen, Christen Olufsen, Jesper Sørensen og Morten Olufsens kone

[Las Skrædder er Anders Nielsens bror Las Nielsen]

 

No.3 Dom: 3. jejun: begravet Anne Andersdatter aftægtsmand Simons Moder gammel 78 aar

 

No.4 fest: an: Mariæ [25. marts 1794?] begravet Christen Olufsens kone i Gantrup 26 aar gl.

Kirsten Jacobsdatter var? gift 1 aar og 14 dage

 

 

 

Side 129 venstre side

 

 

Side 133 venstre side

 

No.9 den 6. september 1795 fødte Morten Olufsen Gaardmands kone i Ladegaard Zidsel Sørensdatter en datter Maren

Dom: 2. a. den 15. november 1795 var til daab: Conf: baaren af Anders Nielsens Gaardmands kone i Gantrup Karen Olufsdatter, Faddere: Jens Jensen, Peder Sørensen, Rasmus Sørensen, Anders Durs? Kone

 

No.9 Dom: 2. a 1795 kastet jord paa Johann Husmand i Ladegaard hans dødfødte søn

 

I dette Kirche aar copul: 5 par, fødte 10, døde 9

 

No.10 Dom: 2. advent: ingen tekst

 

Side 133 Højre side

 

Trolovede og Copulerede udi Woerladegaard Sogn

 

1744

 

Nytaarsdag 1744 blev Rasmus Rasmussen trolovet til Karen Rasmusdatter begge i Gantrup

 

3. trinit: søndag 1744 blev Rasmus Rasmussen copulered til Karen Rasmusdatter begge af Gantrup

 

Den 26. september 1744 blev Anders Pedersen af Purup Trolovet til Birthe Rasmusdatter udi Gantrup

 

Den 9. oktober 1744 blev Hans Iversen af Gantrup trolovet til Karen Sørensdatter i Ladegaard

 

26. trinit: søndag 1744 blev Claus Soldat med fri seddel fra Sesionen trolovet til Zidsel Jespersdatter begge i Closter Mølle

 

Den 25. november 1744 blev Hans Iversen af Gantrup copulered til Karen Sørensdatter i Ladegaard

 

Den 1. december 1744 blev Niels Rasmussen af Gantrup trolovet til Karen Mortensdatter udi Krog

 

1745

 

Nytaarsdag 1745 blev Søren Jensen trolovet til Anne Hansdatter begge udi Gantrup

 

Den 29. januar 1745 blev Søren Sørensen Trolovet til Else Erichsdatter begge udi Dørrup

 

Den 27. februar 1745 blev Anders Pedersen af Purup copulered til Birthe Rasmusdatter af Gantrup

 

2. Paasched. 1745 Blev Claus Soldat copulered til Zidsel Jespersdatter begge af Closter Mølle

 

Den 21. maj 1745 blev Niels Rasmussen af Gantrup copulered til Karen Mortensdatter af Krog

 

Den 11. juni 1745 blev Søren Sørensen copulered til Else Erichsdatter begge af Dørrup

 

Den 16. august 1745 blev Søren Mortensen Trolovet til Karen Nielsdatter begge udi Dørrup

 

18. trinit: søndag 1745 blev Jens Pedersen af Dørrup Trolovet til Karen Pedersdatter i Gantrup

 

Den 15. december 1745 blev Søren Jensen copulered til Anne Hansdatter begge udi Gantrup

 

1746

 

Den 16. februar 1746 blev Jens Pedersen af Dørrup copulered til Karen Pedersdatter af Gantrup

 

Den 18. februar 1746 blev Søren Mortensen copulered til Karen Nielsdatter begge af Dørrup

 

Den 7. marts 1746 blev Christen Pedersen af Kiersgaard udi Balle Sogn trolovet til Maren Lauridsdatter i Closter Mølle

 

Den 30. juni 1746 blev Christen Pedersen af Kiersgaard i Balle Sogn copulered til Maren Lauridsdatter af Closter Mølle

 

17. trinit: søndag 1746 blev Jesper Rasmussen Trolovet til Maren Pedersdatter begge i Gantrup

 

Den 2. december 1746 blev Jesper Rasmussen copulered til Maren Pedersdatter begge af Gantrup

 

Den 3. december 1746 blev Rasmus Jensen Væver af Wissing trolovet til Zidsel Christensdatter udi Dørrup

 

1747

 

Den 25. april 1747 blev Søren Sørensen Boelsmand Trolovet til Karen Hansdatter begge i Dørrup

 

Side 134 venstre side

 

Trinit: søndag 28. maj 1747 blev Michel Rytter tienende Iver Jensen i Dørrup Trolovet til Maren Rasmusdatter i Dørrup

 

Eodem die Trinit: søndag 28. maj 1747 blev Rasmus Jensen Væver af Wissing copulered til Zidsel Christensdatter af Dørrup

 

1. trinit: søndag 4. juni 1747 blev Søren Sørensen Boelsmand copulered til Karen Hansdatter af Dørrup

 

Den 23. juni 1747 blev ung Søren Rasmussen Trolovet til Maren Jensdatter begge i Dørrup

 

Den 8. august 1747 blev Niels Andersen af Troelstrup Trolovet til Anne Andersdatter i Møldrup

 

Den 9. august 1747 blev Michel Rytter copulered til Maren Rasmusdatter begge af Dørrup

 

21. trinit: søndag 1747 blev Søren Jespersen i Ladegaard trolovet til Karen Christensdatter i Gantrup

 

Den 31. oktober 1747 blev ung Søren Rasmussen copulered til Maren Jensdatter begge i Dørrup

 

Den 10. november 1747 blev Niels Andersen af Troelstrup copulered til Anne Andersdatter af Møldrup

 

Den 29. december 1747 blev Søren Jespersen af Ladegaard copulered til Karen Christensdatter af Gantrup

 

1748

 

Den 13. marts 1748 blev Knud Jensen af Ladegaard Trolovet til Johanne Jensdatter udi Gantrup

 

5. søndag efter Paasche 19. maj 1748 blev Knud Jensen af Ladegaard copulered til Johanne Jensdatter i Gantrup

 

4. trinit: søndag 1748 blev ung Peder Nielsen af Dørrup troloved til Kiersten Jensdatter i Closter Mølle

 

Den 12. oktober 1748 blev Morten Mortensen trolovet til Birthe Madsdatter begge i Dørrup

 

18. trinit: søndag 1748 blev Peder Andersen Trolovet til Inger Pedersdatter begge af Closter Mølle

 

Den 2. november 1748 blev ung Peder Nielsen af Dørrup copulered til Kiersten Jensdatter af Closter Mølle

 

Den 26. november 1748 blev Morten Mortensen copulered til Birthe Madsdatter begge af Dørrup

 

Den 7. december 1748 blev Peder Andersen copulered til Inger Pedersdatter begge af Closter Mølle

 

2. advent søndag 8. december 1748 blev Jørgen Aabiss.? af Giedved Rytter Session med fri seddel trolovet til Karen Nielsdatter udi Dørup

 

1749

 

Fastelavns søndag 16 februar 1749 blev Jørgen Aabiss. Af Giedved copulered til Karen Nielsdatter af Dørup

 

Den 26. februar 1749 blev Søren Nielsen af Dørup Trolovet til Maren Sørensdatter udi Ladegaard

 

2. Paasched. 1749 blev Mads Pedersen Trolovet til Anne Jensdatter begge udi Dørup

 

Den 9. maj 1749 blev Niels Mortensen af Krog Trolovet til Karen Mortensdatter af Ladegaard

 

Den 13. juli 1749 blev Søren Nielsen af Dørup copulered til Maren Sørensdatter af Ladegaard

Med dispensation af 24. juni 1749

 

8. trinit. Søndag 1749 blev gl. Peder Nielsen Annexgaarden udi Dørup trolovet til Lispet Sørensdatter udi Ladegaard

 

Den 10. oktober 1749 blev Niels Mortensen af Krog copulered til Karen Mortensdatter af Ladegaard

 

Side 134 højre side

 

Den 24. oktober 1749 blev Mads Pedersen copulered til Anne Jensdatter begge af Dørup

 

Den 12. november 1749 blev gl. Peder Nielsen i Annexgaarden udi Dørup copulered til Lispet Sørensdatter af Ladegaard

 

1750

 

10. trinit: søndag 1750 blev Thomas Hansen Trolovet til Maren Pedersdatter begge udi Gantrup

 

24. trinit: søndag blev Jacob Nielsen Trolovet Maren Jespersdatter begge udi Hem

 

Den 2. december 1750 blev Thomas Hansen copulered til Maren Pedersdatter begge af Gantrup

 

1751

 

3. søndag efter h: 3 kongersdag 1751 blev Niels Pedersen af Dørup Trolovet til Maren Nielsdatter udi Hem

 

2. Paaschedag 12. april 1751 blev Niels Pedersen af Dørup copulered til Maren Nielsdatter af Hem

 

6. søndag efter Paasche 18. april 1751 blev Jacob Nielsen copulered til Maren Jespersdatter begge af Hem

 

22. trinit. Søndag 7. november 1751 blev Jørgen Everdtzen Soldat af Addit Trolovet til Anne Marie Rasmusdatter udi Closter Mølle med fri seddel fra Sessionen af 2. november 1751

 

Den 17. december 1751 blev Jørgen Everdtzen af Addit copulered til Anne Marie Rasmusdatter af Closter Mølle

 

1752

 

Den 4. januar 1752 blev Hendrik Christensen Trolovet til Giertrud Jensdatter begge udi Gantrup

 

Den 14. februar 1752 blev Rasmus Christensen af Hem Trolovet til Anne Nielsdatter udi Dørup

 

Den 26. april 1752 blev Rasmus Christensen af Hem copulered til Anne Nielsdatter af Dørup

 

Den 17. maj 1752 blev Hendrik Christensen copulered til Giertrud Jensdatter begge af Gantrup

 

Den 11. august 1752 blev Oluf Sørensen af Yding Trolovet til Anne Mortensdatter udi Ladegaard

 

Den 13. oktober 1752 blev Oluf Sørensen af Yding copulered til Anne Mortensdatter af Ladegaard

 

23. trinit. Søndag blev soldaten Anders Jensen af Ladegaard trolovet til Anne Pedersdatter af Ladegaard

Med fri seddel fra Sessionen af 26. oktober 1752

 

1753

 

Den 16. marts 1753 blev Peder Jensen Trolovet til Maren Rasmusdatter begge udi Møldrup

Efter kongelig allernaadigste tilladelse ---- den16. februar 1753, uanset bemeldte Peder Jensen var Sødskende barn med Enkens Maren Rasmusdatters tidligere sl. Mand Søren Jensen og derfor meddelt mig høiædle ----- dige Biskop Hygom bevis ----

 

2. Paschedag 12. april 1753 blev Soldaten Anders Jensen af Ladegaard copulered til Anne Pedersdatter af Ladegaard

 

Den 19. maj 1753 blev Peder Jensen copulered til Maren Rasmusdatter begge af Møldrup

 

Side 135 venstre side

 

5. søndag efter Paasche 1753 blev Thomas Jensen af Dørup trolovet til Else Christensdatter udi Hem

 

3. trinit: søndag 1753 blev Anders Pedersen af Dørup trolovet til Barbara Olufsdatter begge af Dørup

 

16. trinit: søndag 1753 blev Anders Pedersen copulered til Barbara Olufsdatter begge af Dørup

 

20. trinit: søndag 1753 blev Thomas Jensen af Dørup copulered til Else Christensdatter af Hem

 

1754

 

Fest: Puraticat: Mariæ 1754 blev Jens Jensen af Gantrup Trolovet til Mette Hansdatter udi Møldrup

 

Den 21. februar 1754 blev Jens Sørensen Matros af Alrøe Trolovet til Anne Pedersdatter udi Dørup

 

Første søndag i faste 1754 blev Jens Jensen af Gantrup copulered til Mette Hansdatter af Møldrup

 

Den 6. marts 1754 blev Christen Rasmussen af Hem Trolovet til Cidzel Thomasdatter udi Gantrup

 

Den 24. maj 1754 blev Rasmus Christensen af Hem Trolovet til Karen Tercildsdatter begge udi Hem

 

Den 15. juni 1754 blev Christen Rasmussen af Hem copulered til Cidzel Thomasdatter af Gantrup

 

Den 6. juli 1754 blev Rasmus Christensen copulered til Karen Tercildsdatter begge af Hem

 

Den 28. september 1754 blev Rasmus Rasmussen Trolovet til Karen Sørensdatter begge udi Dørup

 

Eodem die den 28. september 1754 blev Rasmus Sørensen Trolovet til Karen Rasmusdatter begge udi Dørup

 

Den 13. november 1754 blev Rasmus Rasmussen copulered til Karen Sørensdatter begge af Dørup og fordi begge var avlede af 2. halvsøskende af hver anden i ægteskab til denne med Kongelig allernaadiske bevilling af dato 11. oktober 1754 at kunne i ægteskab til hinanden med ??

 

Den 29. november 1754 blev Rasmus Sørensen copulered til Karen Rasmusdatter begge af Dørup

 

Den 1. december 1754 blev Jens Sørensen Matros af Alrøe copulered til Anne Pedersdatter af Dørup

 

1755

 

Den 9. april 1755 blev Jacob Behrens Trolovet til Birgitte Woetman begge udi Closter Mølle

 

Den 31. maj 1755 blev ?? sr. Jacob Behrens copulered til den ædle jomfru Birgitte Woetman begge af Closter Mølle

 

2.? Trinit: søndag 1755 blev Thomas Jensen af Sattrup Trolovet til Anne Pedersdatter af Dørup

 

15. trinit: søndag 1755 blev Niels Christensen Trolovet til Anne Thomasdatter begge udi Dørup

 

17. trinit: søndag 1755 blev Niels Christensen copulered til Anne Thomasdatter begge af Dørup

 

Side 135 højre side

 

Den 23. oktober 1755 blev Soldaten Jørgen Andersen af Taaning rytter hans meddelte fri seddel fra hans Captain af 31. maj 1755 Trolovet til Anne Kierstine Hansdatter udi Hem

 

26. trinit: søndag 1755 blev Soldaten Jørgen Andersen af Taaning copulered til Anne Kierstine Hansdatter af Hem

 

Den 19. december 1755 blev Thomas Jensen af Sattrup copulered til Anne Pedersdatter af Dørup

 

1756

 

Den 30. juli 1756 blev Rasmus Jelling af Pinds Mølle Trolovet til Mette Pedersdatter Levin udi ?-Closter Mølle

 

Den 13. august 1756 blev Jacob Kieldsen af Wissing Trolovet til Anne Mortensdatter af Krog

 

Niende trinit: søndag 1756 blev Enkemanden Peder Andersen af Wissing Trolovet til Maren Nielsdatter udi Dørup

 

Den 10. september 1756 blev Rasmus Jelling af Pinds Mølle copulered til Mette Pedersdatter Levin af ?-Closter Mølle

 

Den 29. oktober 1756 blev Peder Andersen af Wissing copulered til Maren Nielsdatter af Dørup

 

Den 5. november 1756 blev Jacob Kieldsen af Wissing copulered til Anne Mortensdatter af Krog

 

1757

 

Den 29. oktober 1757 blev Anders Madsen af Them Trolovet til Kiersten Andersdatter tienende i Pinds Mølle hiemhører til Wissing Sogn

 

24. trinit: søndag 1757 blev Niels Mortensen af Dørup Trolovet til Maren Pedersdatter ibid

 

Den 30. december 1757 blev Niels Mortensen copulered til Maren Pedersdatter begge af Dørup

 

1758

 

Den 18. februar 1758 blev Peder Mortensen Trolovet til Enken Maren Lauritzdatter begge udi Møldrup

 

Fer: 3. Pasched: 1758 blev Jacob Andersen af Ladegaard Trolovet til Anne Sørensdatter udi Dørup

 

Den 12. maj 1758 blev Peder Mortensen copulered til Enken Maren Lauritzdatter begge af Møldrup

 

Fest: 2. Pentce: 1758 blev Niels Christensen Trolovet til Berthe Nielsdatter begge udi Dørup

 

Den 10. juni 1758 blev Knud Pedersen af Yding Trolovet til Enken Maren Jesperdatter udi Hem

 

Dom: 22. p. trinit: 1758 blev Niels Christensen copulered til Berthe Nielsdatter begge af Dørup

 

Den 6. november 1758 blev Jacob Andersen af Ladegaard copulered til Anne Sørensdatter af Dørup

 

Side 136 venstre side

 

1759

 

Dom: 1. post Epiphan: 1759 blev Peder Rasmussen tienende Tercild Pedersen? Udi Hem Trolovet til Anne Rasmusdatter udi Dørup

Dom: Judica 1759 blev Niels Lassen Trolovet til Maren Nielsdatter begge af Dørup

 

Fest: Virid: 1759 blev Peder Rasmussen tienende Tercild Pedersen udi Hem copulered til Anne Rasmusdatter af Dørup

 

Dom: Qvasimodog: 1759 blev Christian Hansen af Dørup Trolovet til Berte Sørensdatter udi Ladegaard

 

Den 18. maj 1859 blev Peder Nielsen Bloch af Rye Mølle efter Kongelig allernaadi: dispensation af 19. marts 1859 uden foregaaende trolovelse og tillysning af Prædikestolen copulered til Anne Dorthea Ernstdatter Woetmann udi Closter Mølle

 

Fest: 2. Pints: 1759 blev Christian Hansen tiende Jens Gantrup udi Dørup copulered til Berthe Sørensdatter af Ladegaard

 

Den 26. oktober 1759 blev Michel Knudsen Trolovet til Maren Jensdatter begge af Gantrup

 

Den 14. november 1759 blev Jens Lauridsen af Addit Trolovet til Karen Olufsdatter udi Møldrup

 

Den 20. dito, den 20. november 1759 blev Peder Sørensen? Andersen Trolovet til Mette Marie Jensdatter begge udi Ladegaard

 

Den 1. december 1759 blev Peder Jensen af Gantrup Trolovet til Anne Sørensdatter af Ladegaard

 

Den 28. december 1759 blev Peder Andersen copulered til Mette Marie Jensdatter udi Ladegaard

 

1760

 

Den 3. marts 1760 blev Michel Knudsen copulered til Maren Jensdatter begge af Gantrup

 

Den 6. marts 1760 blev Peder Jensen af Gantrup copulered til Anne Sørensdatter af Ladegaard

 

2. pasch 1760 blev Anders Pedersen Trolovet til Karen Pedersdatter begge af Dørup

 

Fest: 2. Pentc: 1760 blev Jens Lauridsen af Addit copulered til Karen Olufsdatter af Møldrup

 

11? Trinit: 1760 blev Anders Hansen af Møldrup Trolovet til Birgithe Jensdatter udi Gantrup

 

Den 15. juni? 1760 blev Ole Sørensen Trolovet til Birgithe Knudsdatter begge udi Gantrup

 

Den 13. juli 1760 blev Anders Pedersen copulered til Karen Pedersdatter begge af Dørup

 

Side 136 højre side

 

Den 25. november 1760 Trolovet hr. Christensen i Tønning Peder Pedersen af Dørup Gaardmand med Karen Erichsdatter og af Dørup, forloverne Terkild Pedersen og Jens Jensen begge af Hem

 

Dito den 25. november 1760 copulerede hr. Præst, Anders Hansen Huusmand i Møldrup med Birgithe Jensdatter fra Gantrup

 

Den 28. november 1760 Trolovet Anders Erichsen Gaardmand i Dørrup med Anne Hansdatter, Søren Nielsen stifdatter i Ladegaard, forloverne vare Jacob Andersen af Ladegaard og Peder Jensen i Møldrup

 

Den 1. december 1760 copulered Ole Sørensen Grov Smed i Gantrup med Birgithe Knudsdatter af Gantrup, sl.? Knud Sørensens datter, vielsen forrettede hr. Kampmann

 

1761

 

Den 3. februar 1761 Trolovet Gothfrid Christiansen [Christensen ved vielsen] af Rye med Zidsel Sørensdatter af Ladegaard, forloverne Jacob Andersen i Woerladegaard og monsr. Woetmann i Closter Mølle

 

Den 20. dito den 20. februar 1760 copulered Anders Erichsen Gaardmand af Dørrup med Anne Hansdatter af Ladegaards Bye, blev Forlovede siste 28. november 1760

 

Den 25. februar 1761 Trolovet Peder Sørensen Gaardmand i Gantrup med Enke Karen Andersdatter som sad til Huuse i ?get Huus, Forlovere: Jacob Andersen og Niels Krog

1762 anno copulered først disse personer formedelst konge Brevet udeblivelse

 

Den 4. marts 1761 Trolovet Rasmus Rasmussen Huusmand og Hyrde i Gantrup med Kiersten Envoldsdatter fra Østbirch det skede i vacantzen efter given begiæring og tilladelse disse hafde alle behørende attester

Den 19. april 1761 copulered disse i Woerladegaard Kirche efter begiæring af 11. april 1761

 

Den 12. marts 1761 copulered Peder Pedersen Gaardmand i Dørrup med Karen Erichsdatter

 

Den 18 marts 1761 Trolovet Peder Andersen Gaardmand og Enkemand i Wissing med Maren Jensdatter, Niels Pedersens Stifdatter i Woerladegaards Bye

Den 12. juni 1761 copulered ovenandtegnede 2 personer

 

Den 24. marts 1761 fest: 3. Pasc: copulered Gothfrid Christensen [Christiansen ved trolovelsen] af Rye med Zidsel Sørensdatter i Woerladegaard, Niels Pedersens stifdatter i Woerladegaards Bye, som blev Trolovet den 3. februar 1761

 

Den 8. april 1761 Trolovet Rasmus Rasmussen Overgaard en Gaardmand i Gantrup med Karen Olufsdatter, Olle Rasmussen Huusmands datter i Hemb, Forloverne vare Jens Jensen i Hemb og Knud Ibsen i Gantrup

 

Den 8. august 1761 Trolovet Jens Nielsen fra Yding med Anne Sørensdatter, sl. Hendrich Christensen Gaardmands kone i Gantrup, Forloverne vare Hans Clausen af Riis og Søren Gluud af Jlling [Elling i Ousted Sogn]

Den 9. december 1761 copulered ovenandførte 2 personer

 

Den 27. oktober 1761 Trolovet Jens Jensen og Anne Jensdatter, Jens Rasmussens datter i Ladegaard, Forloverne vare Peder Jensen og Peder Mortensen begge i Møldrup

Den 20. november 1761 copulered ovenandførte 2 personer

 

Side 137 venstre side

 

Den 30. oktober 1761 Trolovet Enkemanden Anders Erichsen i Dørrup og Anne Jacobsdatter, Jacob Andersens datter i Ladegaard, Forloverne Søren Sørensen og Niels Krog i Dørrup

Den 9. februar 1762 copulerede ovenandførte 2 personer

 

Den 4. december 1761 Trolovet Peder Sørensen en Gaardmand og Ungkarl i Woerladegaard med Giertrud Terkelsdatter, Terkel Pedersens datter i Hemb, forloverne vare [ingen noteret]

Den 5. februar 1762 copulerede ovenandførte 2 personer

 

1762

 

Dom: 2. p. Epiph: 1762 Trolovet Peder Rasmussen en Tienestekarl og Karen Nielsdatter en Huuskones datter i Ladegaard, Forloverne Niels Krog af Dørrup og Søren Nielsen af Ladegaard

Den 17. marts 1762 copulerede ovenmældte 2. personer

 

Dom: Sept: 1762 Trolovet Hans Thomasen Ungkarl og Gaardmand i Gantrup med Kiesten Andersdatter, Niels Krogs Tienestepige i Dørrup, Forloverne Niels Krog i Dørrup og Niels Mortensen i Krog

Den 27. april 1762 copulerede ovenantegnede

 

Den 26. marts 1762 Trolovet Lauritz Hansen, Søren Nielsens stifsøn i Ladegaard med sl. Iver Jensens? Datter Anne Iversdatter, Forloverne [ingen navne noteret]

Den 18?. juni blev ovenandførte copulerede i min forfald ved hr. Carstensen i Tønning

 

1763

 

Dom: Sept: 1763 Trolovede Johan Christophersen fra Yding med Anne Jensdatter Annex Bonden Laurs søster i Dørrup som hafde tient i Horsens, forlovere Knud Ibsen fra Gantrup og

Dom: 17. p. Trin: [3. oktober 1763] copulerede ovenmældte personer

 

Den 23. februar 1763 Trolovet ?? Peder Sørensen i Dørrup som hafde sin frie seddel og Maren Jensdatter, Jens Olufsens Huusmands datter, forlovere Niels Pedersen og Søren Jensen i Dørrup

Feria 3. pasch: [13. april 1763] copulerede ovenandførte

 

Den 11? Marts 1763 Trolovet Knud Thomasen en Ungkarl? i Gantrup med Maren Rasmusdatter af Gantrup, forlovere Jens Dørrup og Knud Ibsen

Den 1?. oktober 1763 copulered ovenandførte personer

 

Den 15. april 1763 Trolovet Jens Nielsen en Ungkarl og Gaardmand i Gantrup med Anne Catrine Pedersdatter, Jens Jensens stifdatter i Hemb

 

Den 26. februar 1763 blev Erich Nielsen Rejers? Trolovet med Anne Mortensdatter, Smedens datter i Hemb af hr. Aagaard i Østbirch paa mine vegne

Den 3. juni 1763 blev ovenmældte copulered

 

Den 21. oktober 1763 copulered ovenandførte Jens Nielsen i Gantrup med

 

Den 14. juli 1763 Trolovede Zacharias Elias Daniel Rasmussen af Horsens med Johanne Marie Iversdatter efter skriftlig tilladelse fra hr. Frimmodt? I Horsens af 4. juli 1763

Den 26. september 1763 copulerede ovenmældte personer

 

Side 137 højre side

 

1764

 

Den 9. februar 1764 Trolovet Søren Pedersen tienende i Bredvads Mølle i Træden Sogn med Anne Cathrine Sørensdatter, Søren Smeds datter i Hemb med Provst Christensens tilladelse i Træden, Forloverne vare Jens Jensen i Træden og Peder Pedersen i Bredvads Mølle

Den 12. maj 1764 copulerede disse ovenandførte personer

 

Den 17. oktober 1764 Trolovet Store? Søren Jensen Gaardmand og Richmand i Dørrup med hans tienestepige Karen Mortensdatter, sl. Morten Smeds datter

Den 23. november 1764 copulerede disse personer

 

Den 13. november 1764 copulerede uden Trolovelse med Konge Brev af 30. oktober 1764 Peder Jørgensen Møller i Fulborre Mølle og Anne Margrethe Terkelsdatter af Hemb

 

1765

 

Den 30. marts 1765 Trolovet Jens Jørgensen Annex Bonde i Dørrup med Metthe Iversdatter sl. Iver Jensens datter i Dørrup, forloverne Søren Sørensen, Søren Jensen

Den 24. september 1765 copulerede ovenanmældte personer

 

Dom: 18. p. Trinit: den 6. oktober 1765 Trolovet Anders Pedersen en tienestekarl i Woerladegaard med Metthe Jensdatter, sl. Peder Gløds Enke, forloverne vare Søren Nielsen og Jacob Andersen begge af Ladegaard

Den 2. november 1765 copulerede disse ovenmældte personer

 

1766

 

Den 2. august 1766 Trolovet Jørgen Pedersen af Lundum med Maren Terkelsdatter af Hemb, Forloverne Velærv: hr. Cramer af Lundum og Degnen af Hemb

Den 26. september 1766 copulerede disse personer

 

Den 19. september 1766 Trolovet Jens Mortensen Gaardmand i Dørrup med Maren Pedersdatter sl. Peder Olufsens datter i Dørrup, hafde for slægtskab Konge Brev af 17. oktober 1766

Den 30. oktober 1766 copulerede disse personer med Konge Benaadning for Slægtskab

 

Den 5. september 1766 Dom: 19. p. Trinit: Trolovet Huusmand og Enkemand Niels Jensen af Tebstrup i Ousted Sogn med Enkekone Zidsel Thomasdatter af Dørrup, forloverne vare Hans Thomasen af Gantrup og

Den 10. november 1766 copulerede disse personer i Ousted Kirche

 

Den 20. november 1766 Trolovet Peder Nielsen tienestekarl af Ladegaard med Anne Andersdatter af Dørrup med Konge Brev af 5. december 1766

Den 20. januar 1767 copulerede disse personer

 

1767

 

Den 30. juni 1767 Trolovet Enkemanden Hans Christensen af Tørsting med Metthe Kirstine Sørensdatter, Søren Smeds datter af Gantrup, Forloverne vare Knud Ibsen af Gantrup og Niels Lassen af Dørrup paa Præsten hr. Lunds vegne i Schanderborg

Vielsen blev alt saa forrettet af hr. Lund

 

Side 138 venstre side

 

Fer: 3. Pent: 1767 Trolovet Enke og Aftægtsmand Niels Sørensen i Dørrup med Enke og Huuskone Maren Pedersdatter i Dørrup, forloverne Søren Nielsen, Søren Mortensen

Den 3. juli 1767 copulerede disse personer

 

Den 13. november 1767 Trolovet Enkemanden Peder Mortensen i Møldrup med Karen Michelsdatter af Hemb, som vare sødskende børn og havde Konge Brev

Den 29. marts 1768 copulerede disse personer

 

1768

 

Den 13. juni 1768 Trolovet Enkemanden Søren Madsen af Tammestrup Tolstrup med Anne Sørensdatter af Gantrup, sl. Laus? Sørensens datter

Den 2. marts 1768 copulerede disse personer

 

Den 16. marts 1768 Trolovet Lauritz Jensen Kiær og Anne Margrethe Jørgensdatter, Jørgen Gaardmands datter i Gantrup, forloverne Niels Andersen og Rasmus Andersen begge af Wæst Birk

Den 20. maj 1768 copulerede disse personer

 

Den 10. august 1768 Trolovet Peder Jensen af Ejer og Kiersten Jensdatter, Jens Gantrups datter i Dørrup med Konge Brev

Den 7. oktober 1768 copulerede disse personer

 

Den 18. oktober 1768 Trolovet Jens Eskildsen af Ørskoue og Knud Ibsens datter i Gantrup Kiersten Knudsdatter, forloverne vare

Den 17. februar 1769 copulerede disse personer

 

Den 4. december 1768, Dom: 2. adv: Trolovet Michel Nielsen Wibye da tienende i Pinds Mølle som Møller Svend med Else af Ladegaard

Den 22. marts 1769 copulerede disse personer

 

1769

 

Den 7. februar 1769 Trolovet Anders Iversen Ungkarl og Gaardmand i Dørrup med Karen Andersdatter, Søren Rasmussens datter i Dørrup [steddatter?]

Den 30. oktober 1769 copulerede disse personer tillige med Søren Mortensen og kone paa en dag

 

Den 5. maj 1769 Trolovet Christian Iversen Ungkarl i Dørrup med Maren Sørensdatter, gl. Søren Sørensens mindste datter i Dørrup

Den 18. oktober 1769 copulerede disse personer

 

Den 22. marts 1769 Trolovet Niels Rasmussen tienestekarl i Hemb og Kiersten Knudsdatter, Knud Rasmussens datter

Den 9. juli 1769 copulerede disse personer

 

Den 9. maj 1769 Trolovet Enkemanden Søren Mortensen Gaardmand i Dørrup med Søren Rasmussens datter i Dørrup kiersten Sørensdatter

Den 30. oktober 1769 copulerede disse personer tillige med Anders Iversen og kone en dag

 

1770

 

Den 7. februar Trolovet Peder Rasmussen Gaardmand af Gantrup med Johanne Jensdatter, sl. Jens Gantrups datter af Dørrup, Sødskende børn med Konge Brev af

Den 30. juni 1770 copulerede disse personer

 

Side 138 højre side

 

Den 7. februar 1770 Trolovet Jens Jensen Ungkarl og Gaardmand i Dørrup med Maren Knudsdatter, Thomas Hansens stifdatter af Gantrup

Den 9. maj 1770 copulerede disse personer

 

Dom: sexag: 1770 Trolovet Knud Sørensen Ungkarl og tienestekarl i Dørrup med Mads Pedersens stifdatter Johanne Nielsdatter af Dørrup

Den 23. maj 1770 copulerede disse personer

 

Den 6. april 1770 Trolovet i Rye Mølle Rasmus Jensen tienestekarl i Closter Mølle og Cathrine Christensdatter sale? I Closter Mølle men forlovet og br?sent?

Den 27. april 1770 copulerede disse personer i Woerladegaard Kirche

 

Den 16. november 1770 Trolovet Hans Christensen den saa kaldte skr? Mikkelsen fra Yding med en forarmet tieneste pige  hos Søren Rasmussen i Hemb, dette som noget mærcheligt med denne fæstemand som efter sigende nu 26 aar gammel er at hand formodentligt var ---hed ved Pasche tide var flyet til Magst: Bork i Grejs, og blev nu andtaget til confirmation og sacramentet og nu samme aar Trolovet med ovenmældte besvangrede Berrethe Jacobsdatter

Den 14. december 1770 copulerede disse personer

 

Den 18. november 1770 Dom: 23. p. tr: Trolovet Niels Svendsen Cludskræder af Rye og Knud Ibsens datter Maren Knudsdatter i Gantrup

Den 4. januar 1771 copulerede disse personer

 

1771

 

Den 21. april 1771 Dom: 3. p. Pasc: Trolovet Christen Christensen Ungkarl og Gaardmand i Yding med Anne Marie Mortensdatter, Søren Jensens kones søster i Dørrup

Den 26. oktober 1771 copulerede disse personer

 

Dom: 25. p. t: 1771 Trolovet Anders Jensen Enkemand af Rye med Karen Jensdatter Enkekone og Huuskone i Ladegaard, forloverne som skiftet Jacob Andersen, Søren Nielsen

Den 3. december 1773 copulerede først disse personer i Rye Kirche efter meget udvist bevillighed af dens mange ?? før mig bist?? og raadføring hos Biskoppen i Aarhuus

 

1772

 

Den 25. januar 1772 Trolovet Rasmus Thomsen Ungkarl med sl. Erichs Enke i Gantrup Anne Andersdatter

Den 19. oktober 1772 copulerede disse personer

 

Fer: 2. Pasch: 1772 Trolovet Anders Sørensen Ungkarl med sl. Jacob Andersens Enke Anne Sørensdatter i Woerladegaard

Den 7. november 1772 copulerede disse personer

 

Den 11. august 1772 Trolovet Søren Mortensen Enkemand i Dørrup og Anne Sørensdatter, sl. Peder Olufsens Enke i Dørrup

Den 2. november 1772 copulerede disse personer

 

Den 11.? august 1772 Trolovet ved hr. Aagaard i Biere Anders Iversen Enkemand i Dørrup og Michel Jensens datter i Hemb Anne [Michelsdatter]

Den 11. november 1772 copulerede disse personer

 

Side 139 venstre side

 

1773

 

Den 10. august 1773 Trolovet Jens Nielsen af Løve med Birgithe Marie Knudsdatter der tienende i Closter Mølle

Den 16. november copulerede disse personer

 

Den 29. september 1773 Trolovet Niels Nielsen af Pinds Mølle med Anne Marie Rasmusdatter af Møldrup

Den 12. november 1773 copulerede disse personer

 

1774

 

Den 15. maj 1774 Dom: 6. p. Pasch: Trolovet Niels Pedersens søn Søren Nielsen af Dørrup med Søren Jespersens datter i Gantrup [ingen navn] [Anne Sørensdatter]

Den 9. august 1774 copulerede disse personer

 

Den 26. juni 1774 Dom: 4. p. tr. Trolovet Lauritz Pedersen en gammel Enkemand fra Underup Sogn som hafde fornødne beviiser med sig med Anne Nielsdatter en Huuspige i Dørrup

Den 12. september 1774 copulerede disse i Underup Kirche

 

Den 2. oktober 1774 Dom: 18. p. tri. Trolovet Iver Jørgensen af Gantrup og Zidsel Sørensdatter, Søren Rasmussens datter i Dørrup

Den 1. november 1774 copulerede disse personer

 

Den 27. december 1774 Trolovet Rasmus Jensen boende i Rye Kroe med Cathrine Elisabeth Woetman i closter  Mølle, sr. Woetmans øngste datter

Den 26. juni 1775 copulerede disse personer

 

1775

 

Den 18. januar 1775 Trolovet Niels Sørensen Ungkarl af Dørrup med Karen Madsdatter, Mads Pedersens datter i Dørrup

Den 28. april 1775 copulerede disse personer

 

Den 1. oktober 1775 Dom: 16. p. tr. Trolovet Soldat og tienestekarl Jens Andersen i Gantrup med Karen Knudsdatter, Peder Sørensens stifdatter

Den 2. december 1775 copulerede disse personer

 

Den 29. oktober 1775 Dom: 20. p. tr. Trolovet Christen Sørensen og Cathrine Marie Sørensdatter, tienestefolk i Ladegaard

Den 25. november 1775 copulerede disse personer

 

Dom: 23. p. tr. Trolovet Ernst Hansen Ungkarl og Smed i Wroel med Maren Clausdatter en Huus kones datter i Dørrup

Den 16. februar 1776 copulerede disse personer

 

Side 139 højre side

 

1776

 

Den 28. maj 1776 Trolovet paa hr. Bonemans vegne i Ullum Johan Woetman i Closter Mølle med Jomfrue Eleonora Kierstine Mandix Fra Ullum

Den 12. juli 1776 blev disse personer copulerede i Woerladegaard Kirche ved hr. Boneman

 

Den 9. juli 1776 Trolovet i Saabye Jens Thomasen af Møeballe med Johanne Rasmusdatter, sl. Rasmus Jensens datter i Hemb, forloverne vare Peder Rasmussen og Jacob Christensen begge af Møeballe

Den 6. november 1776 copulerede disse personer i Yding Kirche

 

Den 4. maj 1776 Trolovet Enkemand Lauritz Hansen i Dørrup som ved tings Dom: var skildt med sin kone, med Anne Sørensdatter af Gantrup med Konge Brev som beslægtede

Den 19. oktober 1776 copulerede disse personer

 

Den 4. maj 1776 Trolovet Morten Nielsen fra Møldrup med Margrethe Jensdatter, sl. Jens Jensens datter i Hemb med Konge Brev beslægtede

Den 25. oktober 1776 copulerede disse personer

 

1777

 

Dom: 1. Jeju: 1777 Trolovet Niels Nielsen Lund Blichenslaae i Ladegaard med Anne Rasmusdatter, Hyrdens datter i Ladegaard

Den 26. april 1777 copulerede disse personer

 

Den 10. december 1777 Trolovet Rasmus Christensen Enke og Gaardmand i Hemb med Giertrud Erichsdatter i Dørrup, Konge Brev

Den [ingen dato] copulerede

 

1778

 

Den 3. januar 1778 Trolovet paa mine vegne hr. Wolchersen i Tønning Peder Jepsen Enkemand og hyrde i Tønning og Anne Christensdatter tienende Enken Maren Jensdatter i Hemb

Den 21. februar 1778 copulerede hr. Wolchersen disse personer i Tønning

 

Den 27. februar 1778 Trolovet Jens Sørensen, Søren Sørensens søn i Dørrup i Yding med Anne Iversdatter fra Yding som tiente i Ladegaard

Den 3. oktober 1778 copulerede disse personer

 

Den 24. juni 1778 Trolovet Morten Nielsen tienestekarl i Dørrup med sl. Anders Erichsens Enke Anne Jacobsdatter i Dørrup

Den 30. oktober 1778 copulerede disse personer

 

Side 140 venstre side

 

1779

 

Den 30. marts 1779 Trolovet i Gantrup Niels Pedersen Ungkarl i Gammelstrup med Thomas Hansens datter Anne Marie Thomasdatter

Den 25. juni 1779 copulerede disse personer

 

Den 16. maj 1779 Dom: 6. p. Pasc: Trolovet Kiøbmand hr. Jens Hornbech fra Horsens med Jomfru Elisabeth Cathrine Maddix i Closter Mølle

Den 30. oktober 1779 copulerede disse personer

 

Den 14. juli 1779 Trolovet Jacob Christensen Ungkarl i Hemb med Michel Jensens yngste datter Anne Cathrine Michelsdatter

Den 29. oktober 1779 copulerede disse personer

 

Dom: 20? P. tr: 1779 Trolovet Closter Mølle Søren Pedersen fra Framløv en tienestekarl med Maren Hansdatter, Rasmus Leth Huusmands datter [steddatter?]

Den 30. november 1779 copulerede disse personer

 

Dom: 21. p. tr. 1779 Trolovet Lauritz Jørgensen Ungkarl og Anne Cathrine Jensdatter en væverpige i Dørrup

Den 29. november 1779 copulerede disse personer

 

Dito [Dom: 21. p. tr: 1779] Trolovet Erich Jørgensen Gaardfæster i Gantrup og Zidsel Sørensdatter væverpige, Søren Boelsmands datter i Dørrup

Den 30. november 1779 copulerede disse personer og næstovenstaaende

 

Den 17. oktober 1779 Trolovet ved Confist: Holst i Winding Jep Christensen af Welling og Maren Jensdatter tienende i Nedenskoue af Welling

Den 27. november 1779 copulerede i Bryrup ved Proust Aagaard disse

 

1780

 

Den 1. november 1780 Trolovet Rasmus Sørensen og Karen Mortensdatter sl. Søren Jensens Enke i Dørrup

Den 9. marts 1781 copulerede disse personer 

 

Den 20. juni Trolovet Enkemand Morten Nielsen i Hemb med Maren Olufsdatter i Ladegaard, Oluf Sørensens datter

Den 3. november 1780 copulerede disse

 

Side 140 højre side

 

1781

 

Den 8. juni 1781 copulerede med Konge Brev Søren Nielsen Gaardmand og Enkemand i Ladegaard med Barbara Sørensdatter, Søren Sørensens datter i Dørrup, sødskende børn, altsaa Konge Brev

 

Feria 2. Pent: 1781 Trolovet Niels Michelsen Ung og tienestekarl i Ladegaard med Maren Andersdatter tienestepige i Dørrup

Den 2. november 1781 copulerede disse personer

 

Dito [Feria 2. Pent: 1781] Trolovet Hans Frandsen tienestedreng i Ladegaard fra Østbirch Sogn med Michel Hyrdes datter ibid Else Michelsdatter

Denne vanartige dreng gik 2 aar i overhør og det siste besvangrede denne sin nu trolovede som eij før confirmat. Blev bekiendt sielden? før hiørt?

Den 14. juni 1781 copulerede disse personer

 

1782

 

Den 1. marts 1782 Trolovet ved hr. Woersøe i Tønning Rasmus Rasmussen Ungkarl, Rasmus Sørensens søn i Dørrup og Anne Marie Pedersdatter til Søren Mortensen sl. Peder Andersens datter i Wissing

Den 3. maj 1782 copulerede disse personer

 

Den 13. marts 1782 Trolovet Morten Erichsen tienende Morten Mortensen i Dørrup med Karen Jacobsdatter sl. Jacobes datter i Ladegaard

Den 14. juni 1782 copulerede disse personer

 

1783

 

Den 26. marts 1783 Trolovet Peder Hansen Enkemand i Biøstrup med Inger Rasmusdatter af Hemb

Den 27. maj 1783 copulerede i Ousted Kirche disse personer ved

 

Den 21. maj 1783 Trolovet Søren Nielsen Gaardmand og Enkemand i Dørrup med Rasmus Sørensens datter Maren Rasmusdatter i Dørrup

Den 16?. Juni 1783 copulerede disse personer

 

Dom: 14. p. tr. 1783 Trolovet Thomas Knudsen Ungkarl i Gantrup og Anne Erichsdatter

Den 14. november 1783 copulerede disse personer

 

Side 141 venstre side

 

Den 14. oktober 1783 Trolovet Søren Nielsen Gaardmand og Enkemand i Ladegaard med Anne Pedersdatter som jeg nu til Michelsdag alene maatte confirmere for at blive gift og bliver mandens 4. kone

Den 13. november 1783 copulerede disse personer

 

Den 12. december 1783 Trolovet Oluf Madsen Ungkarl fra Hylcke med Knud Pedersens Gaardmands datter i Hemb Maren Jacobsdatter [steddatter?]

Den 23. januar 1784 copulerede disse personer

 

1784 (side 141 venstre og højre side)

 

Den 28. februar 1784 Trolovet Knud Knudsen Ungkarl i Gantrup med Anne Kierstine Michelsdatter i Gantrup

Ovenmældte Knud Knudsen Gaardbeboer i Gantrup Bye Woerladegaard Sogn og Anne Kierstine Michelsdatter af Gantrup som den 28. februar dette aar blev Trolovet, er siden da man begyndte med Bryllups forberedelse, og det lachede i mod Brøllups tiden, blev hver paa sin side uvillige til at holde brøllup og forlanget efter forordning af 19. februar 1783 dens 3. past at faa deres holdte trolovelse ophævet, efter at jeg da 3die gange har givet dem tid til at betænche sig, talt enfrem af de trolovede i nu være, og samlet men uden nøtte, alle mindste haab, saa haer jeg til mig kaldet 2.de mine edsvorne medhielpere Søren Sørensen og Søren Pedersen, og i deres overværelse nævnede handert med de trolovede som nu i dag den 28. april 1784 her i Gantrup for os paa sin side, villig og lydelig tilstaaet og forlanget at deres holdte trolovelse ifølge inud ovenmældte aller naadigste Konge forordning fra i dag af maatte være ophævet og saa dant førstkommense søndag bekiendt giøres for menigheden og til stadfæstelse her paa have de trolovede begge hver for sig med paaholdende paa tegnet deres nafn mærche

Gantrup den 28. april 1784

Til vitterlighed og ifølge forordningen underskriver Sognepræsten og begge medhielpere

O.Sommer, Søren Sørensen, Søren Pedersen

 

Side 141 højre side (resten)

 

Den 13. maj 1784 Trolovet ovenommældte Knud Knudsen Gaardmand i Gantrup med Mette Sørensdatter af Dørrup

Den 25. juni 1784 copulerede disse personer

 

Den 17. november Trolovet Niels Madsen Skrædder i Dørrup og Johanne Clausdatter, Zidsel Jespersens datter

Den 9. december 1784 copulerede disse personer

 

Den 29. december 1784 Trolovet Corporal Lars Larsen Holte? Af Horsens med Anne Kierstine, Michel skrædders datter i Gantrup, han hafde bevis fra sin Oberst

Den 22. januar 1785 copulerede disse personer

 

1785

 

Den 26. januar 1785 Trolovet Jens Andersen Ungkarl af Ladegaard med Maren Pedersdatter, sl. Jens Mortensens Enke

Den 11. marts 1785 copulerede disse personer

 

Side 142 venstre side

 

Den 9. februar 1785 Trolovet Enke og Gaardmand Anders Rasmussen af Tebstrup og Maren Nielsdatter Windelboe i Gantrup

Den 18. marts 1785 copulerede disse personer

 

Den 6. maj 1785 Trolovet Niels Rasmussen Enkemand og Gaardmand i Brørup med Anne Olufsdatter, Oluf Sørensen Gaardmands datter i Ladegaard

Den 14. juni 1785 copulerede disse personer

 

Den 4. juli 1785 Trolovet Peder Sørensen Ungkarl af Dørrup med Peder Rasmussen Gaardmands Enke Johanne Jensdatter i Gantrup

Den 28. oktober 1785 copulerede disse personer

 

Den 11. december 1785 Trolovet i Krog Peder Sørensen af Wrønning Ungkarl og Anne Kierstine Nielsdatter, sl. Niels Krogs datter i Krog

Den 11. marts 1786 copulerede disse personer

 

Den 23. december 1785 Trolovet Enke og Gaardmand Peder Sørensen i Gantrup med Anne Knudsdatter, Knud Ibsens datter

Den 25. [marts er et gæt der står kun 25] 1786 copulerede disse personer

 

1786

 

Dom: 2. p. Epiph: 1786 Trolovet Hans Nielsen Ungkarl af Rye med Rasmus Leths datter Claudiana? Rasmusdatter

Den 8. marts 1786 copulerede disse personer

 

Dom: 4. p. Epiph: 1786 Trolovet Jørgen Pedersen Hyrde i Dørrup med Johanne Sørensdatter, sl. Søren Hyrdes datter, krævede Fæstemandens skifte brev efter hans afdøde afdøde kone, men fich alene et beviis fra den paa Urup værende hr. Sogne: sr. Thgder af 18. januar 1786 at intet skifte var holdt, for di Enkemanden hafde med 2. beviist den nu afdøde hafde ingen arvinge og intet vare at skifte

Den 5. april 1786 copulerede disse personer [fra næste side]

 

Side 142 højre side

 

Den 5. april 1786 copulerede disse personer

 

Fer: 2. Pent: 1786 Trolovet Niels Christiansen Winter Husmand og Enkemand i Dørrup hvis kone Berrethe hafde faaet fattiges kone altsaa af Degnen holdt skifte men nu tienestepige i Dørrup Zidsel Hermansdatter

Den 14. oktober 1786 copulerede disse personer

 

Den 14. august 1786 Trolovet Søren Rasmussen gl. Ungkarl i Dørrup og Maren Hansdatter af Hemb i Mundberg

Den 14. oktober 1786 copulerede disse personer i Yding Kirke

 

Den 4. oktober 1786 Trolovet Knud Jacobsen Ungkarl med sl. Anders Iversen Gaardmands Enke i Dørrup Anne Michelsdatter

Den 10. november 1786 copulerede disse personer

 

1787

 

Den 3. august 1787 Trolovet Lars Nielsen Skrædder og Ungkarl med Rasmus Overgaards datter ibid Berethe Rasmusdatter

Den 9. november 1787 copulerede disse tillige med nedens taaende Jens Nielsen og Maren Rasmusdatter

 

Den 1. juli 1787 Trolovet Jens Iversen Hyrde og Enkemand i Addit med Hyrdens datter i Ladegaard Anne Marie Rasmusdatter

Den 15. september 1787 copulerede disse personer

 

Den 7. oktober 1787 Dom: 18. p. tr. Trolovet Jens Nielsen Bøchegaard og Enkemand i Gantrup med Maren Rasmusdatter, Rasmus Overgaards datter ibid

Den 9. november 1787 copulerede disse tillige med ovenstaaende Lars skrædder og Berethe Rasmusdatter

 

Den 27. oktober 1787 Trolovet sr: Hans Peter Halld og Jomfru Matthia Basse i Closter Mølle, bevis fra Ants S? haves

Den 1. december 1787 copulerede disse personer

 

1788

 

Den 9. maj 1788 Trolovet Morten Jørgensen From Enke og Aftægtsmand i Winding Med Anne Jørgensdatter en Huusmands pige i Dørrup

Den 27. september 1788 copulerede disse personer i Winding Kirke

 

Den 20. april 1788 Dom: 4. p. Pasch: Trolovet Enkemand Peder Rasmussen Husmand i Ladegaard med tienestepige Kiersten Andersdatter tiende i Woerladegaard

Den 21. juni 1788 copulerede disse personer ved hr. Tikiøb

 

Side 143 venstre side

 

Den 5. november 1788 Trolovet i Dørrup Skole den nye Skoleholder Peder Hansen Falk med sl. Calmers Enke Zissilia Marie Erichsdatter From

Den 12. februar 1789 copulerede disse personer

 

1789

 

Den 24. januar 1789 Trolovet Lauritz Sørensen Ungkarl fra Boes med sl. Morten Nielsens Enke Maren Olufsdatter i Hemb

Den 20. februar 1789 copulerede disse personer

 

Marie Bebud: Trolovet 1789 sl. Morten Erichsens (den mand som druchnede) Enke Karen Jacobsdatter i Dørrup med en Ungkarl fra Ladegaard Lauritz Andersen, denne kone befandtes frugtsommelig ved mandens død den 2. juli 1788 altsaa maatte gaae i trolovet til hun blev forløst og da hendes barn til daaben, hun blev introduceret og trolovet en og samme dag

den 19. juni 1789 copulerede disse personer

 

den 9. maj 1789 Trolovet Thomas Jensen Enkemand fra Sattrup som hafde de fornødne beviser, med sl. Jep Knudsens Enke i Gantrup Esa? Lauritzdatter [Mette i FT1801 Østbirk]

den 13. marts 1789 copulerede ved Saabye disse personer i Østbirch Kirke

 

1790

 

Den 19. juni 1790 Trolovet Anders Nielsen Ungkarl i Gantrup med Karen Olufsdatter, Ole Sørensens datter i Ladegaard

Den 8. oktober 1790 copulerede disse personer

 

Den 20. oktober 1790 Trolovet Johan Rosendahl Enkemand og Skomager i Rye med Maren Pedersdatter en Annexbonde søster i Dørrup

Den 14. januar 1791 copulerede disse personer

 

1791

 

Den 15. juli 1791 Trolovet i Gantrup Ungkarl Søren Christensen fra Purup med sl. Peder Jensens Enke Karen Knudsdatter

Den 20. august 1791 copulerede disse personer

 

Side 143 højre side

 

Den 17. august 1791 Trolovet Iver Jørgensen Gaardmand og Enkemand i Dørrup med Enken Anne Jacobsdatters datter Else Andersdatter

Den 28. oktober 1791 copulerede disse personer

 

1792

 

Den 6. marts 1792 Trolovet Peder Lauritzen Ungkarl i Yding med sl. Bangs Enkes datter tienende her i Huuset Anne Cathrine Lauritzdatter Bang

Den 15. juni 1792 copulerede disse personer

 

Den 24. november 1792 Trolovet 2. forenede uden sogns personer med Pash: S: Mads Christensen fra Westerlund og Johanne Marie Jensdatter, sl. Jens Rytters datter i Winding med Pash: og Skudsmaal fra hr.Monrad i Hveisel, forloverne for denne ?? som hafde glemt at tage ægteskabs sæddel vare baade i henseende til svage? skab og frie hed fra ægteskabs løfte Christen Christensen fra Westerlund og Jens Andersen af Wissing

Den 15. december 1792 copulerede disse personer

 

1793

 

Den 20. marts 1793 Trolovet Christen Olufsen Ungkarl af Ladegaard med Kiersten Jacobsdatter født i Giedved, begge tienende Jens Terkelsen i Hemb

Den 27. april 1793 copulerede disse personer

 

Den 27. april 1793 Trolovet Hyrden Anders Pedersens søn i Ladegaard Jens Andersen Væver med en besvangret Giertrud Marie Nielsdatter som her har tient Lauritz Bang i Henb

Den 22. juni 1793 copulerede disse personer

 

Den 28. september 1793 Trolovet Anders Jacobsen Ungkarl og Kiersten Rasmusdatter, Rasmus bond: Gaardmands datter i Dørrup

Den 8. november 1793 copulerede disse personer

 

1794

 

Deb 7. marts 1794 Trolovet Hans Andersen Ungkarl fra Tønning og Zidsel Rasmusdatter, Rasmus Overgaards datter i Gantrup

Den 30. april 1794 copulerede disse personer

 

Den 25. april 1794 Trolovet ved hr. Bynch? I Dørrup Niels Sørensens søn Søren Nielsen

(fra næste side) med Cathrine Jensdatter sl. Jens Nielsen i Wissing, nu tienende gl. Søren Sørensen i Dørrup forloverne vare

Den 4. juli 1794 copulerede disse personer

 

Side 144 venstre side

 

med Cathrine Jensdatter sl. Jens Nielsen i Wissing, nu tienende gl. Søren Sørensen i Dørrup forloverne vare

Den 4. juli 1794 copulerede disse personer

 

Den 26. marts 1794 Trolovet Knud Gundersen tienende i Wissing Closter med sl. Peder Hiulmands Enke i Ladegaard Kiersten Andersdatter

Den 9. maj 1794 copulerede disse personer

 

Den 30. maj 1794 Trolovet Enkemand Christen Olufsen i Gantrup Jens Windelboes Gaardmands datter ibid Anne Marie Jensdatter, confirmeret nu sidste Paasche

Forloverne vare Ole Sørensen og Jens Nielsen

Den 29. august 1794 copulerede disse personer

 

1795

 

Den 3. februar 1795 Trolovet Rasmus Rasmussen, Rasmus Rasmussen Gaardmands søn med Niels Sørensen Sogne Fogedes datter Anne Nielsdatter, forloverne vare Ung Rasmus Rasmussen og Anders Jacobsen Gaardmænd i Dørrup

Den 20.? marts 1795 Copulerede ved hr. Saabye i Birch disse personer var borte

 

Den 30. december 1794 Trolovet Ungkarl Michel Pedersen fra Westbirch og Maren Pedersdatter, sl.

Peder Mortensen i Møldrup, forloverne vare

Den 10. marts 1795 copulerede disse personer i hast formedelst af at de førliche som iche set aller farligste vejne som i blandt mange har været i dette usædvanlige vanskelige vejrlig, og vintre -- mange gaar -----ovre --- brudgom med mod til følge fafde paa den i --- været i adskillige forliggerhed forhanlinger iche alene bade men herom de mig iche at sætte dem og mig selv i nye forlegenhed ved at være og af at -- til Kirchen, den tilbød mig attest --- og at væche mig dens --- om noget herpaa skulde følge --- blev vel affvent --- den 16. marts 1795 skrev hr. højærværdighed til og andgav det --- men til datum intet hendt

 

Den 7. august 1795 copulerede paa hr Mejers vegne i Wissing degnen Simon Bang i Dørrup og Mette Paalene Fisker, ? Degn og Skoleholder

 

Side 144 højre side

 

Den 7. august 1795 Trolovet i Gantrup Michel Nielsen Ungkarl fra Træden og sl. Knud Knudsens Enke Mette Sørensdatter med forloverne Jesper Sørensen i Sandvad og

Den 25. september 1795 copulerede disse personer

 

Den 18. august 1795 Trolovet Jens Jensen Dørrup Enkemand og Gaardbeboer i Gantrup med Maren Jensdatter, sl. Jens Mortensens Gaardmands datter i Dørrup

Den 30. oktober 1795 copulerede disse personer

 

Side 148 højre side

 

Public Absolverede i Sønder Wissing og Woerladegaard

 

1744

 

 

Side 149 venstre side

 

 

Side 149 højre side

 

 

Side 152 venstre side

 

Summa Confirmerede

 

 

Side 152 højre side

 

Confirmerede

 

1761 Dom: Qvasim: i Wissing Kirke

 

Peder Jensen, fra Them Sogn tiende Anders Timmerbye i Wissing

 

Niels Jensen, fra Them Sogn tienende Peder Andersen i Wissing

 

Rasmus Jensen, Jens Hyrdes søn i Wissing

 

Hans Olufsen, Niels Olufsens i Wissing

 

Charlotte Amalia Rasmusdatter, Enkens Maren Jensdatters datter i Wissing

 

Barbara Jensdatter, Jens Jensen Gaardmands datter i Wissing

 

Anne Kierstine, Skoleholderen Niels Gierdings Stifdatter i Wissing

 

Jens Pedersen, tienende Søren Rasmussen i Addit

 

Giertrud Sørensdatter, sl. Søren Rasmussens datter i Addit

Peder Mortensen og Anne Marie Mortensdatter i Wissing Closter, Morten Jensens Gaardmands børn

 

Frands Jensen i Nedenskou, tienende Rasmus Andersen i Addit

 

Rasmus Jensen af Rye, tienende Rasmus Andersen i Wissing Closter

 

Woerladegaard Sogn

 

Niels Andersen, tienende Jacob Andersen Gaardmand i Ladegaard

 

Peder Nielsen, Niels Pedersens søn i Dørrup

 

Knud Rasmussen, Rasmus Pedersen Husmands søn i Hemb

 

Else Albretsdatter, Michel Jensen Gaardmand i Hemb

 

Kirsten Knudsdatter, Knud Rasmussen Husmand i Dørrup

 

Karen Nielsdatter, Mads Pedersen Husmand i Dørrup

 

Kiersten Jensdatter, tienende Peder Jensen Gaardmand i Gantrup

 

I alt 20

 

1762 confirmerede i Woerladegaard Kirke

 

Jens Jensen, Jens Gantrup Gaardmands søn i Dørrup

 

Jens Jørgensen tienende Annexbonde Peder Nielsen i Dørrup

 

Side 153 venstre side