Rye kirkebog 1826-1836

 

Chresten, er skrevet som Christen

Kresten, Krestensen, Krestian, Krestiansen, Krestine, Krestoffer,

 

-------------------------------------

Rye kirkebog 1826 – 1836

Kort 1/7

 

Fødte Mandekøn

 

Side 4

 

1826

 

1826 nr.001

- Rasmus - født den 7.april 1826, døbt 2.søndag efter trinitatis den 4.juni 1826

forældre: Søren Rasmussen huusmand i Moselund og hustru Ane Rasmusdatter

faddere: Karen Rasmusdatter tjenestepige i Ringholm, Maren Knudsdatter Laurs Pedersens hustru i Stiballehuus, Rasmus Svendsen huusmand i Overdal, Søren Pedersen boelsmand i Meelbjerg, Rasmus Jensen huusmand i Moselund

moderen introduceret  2.søndag efter trinitatis den 4.juni 1826

 

1826 nr.002

- Johan - født 20 april 1826, døbt 2.søndag efter Trinitatis den 4 juni 1826

Forældre: Søren Johansen Huusmand i Rye og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Christence Ernstsdatter tjenestepige i Rye, Ane Sørensdatter Huusmand Jørgen Sørensens Hustru i Rye, Niels Rasmussen, Rasmus Jensen og Niels Horn alle 3 Huusmænd i Rye

Moderen introduceret 2.søndag efter Trinitatis den 4. juni 1826

 

1826 nr.003

- Rasmus - født 10 juni 1826, døbt 30 juli 1826

Forældre: Peder Johansen Boelsmand i Meelgaard og Hustru Maren Jensdatter

 

1826 nr.004

- Niels - født den 27.juli 1826, barnet døde før daabens publication

Forældre: Berthel Andersen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Ane Stephensdatter

moderen introduceret 12.søndag efter Trinitatis den 13.august

 

side 5

 

1826 nr.005

- Frands - født den 19.august 1826, døbt 5.september 1826

Forældre: Thomas Bloch, Gaardmand i Rye og Hustru Mette Cathrine Mathiasdatter,

Faddere: Ellen Thomasdatter Sognefoged Søren Chrestensens Hustru i Rye, Maren Laursdatter Gaardmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye, Anders Sørensen, Thomas Sørensen og Niels Lassen alle 3 Gaardmænd i Rye

barnemoderen død og blev ei introduceret

 

1826 nr.006

- Morten - født 27 september 1826, døbt 12 november 1826

Forældre: Jacob Mortensen Huusmand i Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

 

1826 nr.007

- Jens - født den 12.september 1826, døbt 2.søndag i Advent den 10.december 1826

forældre: Jens Jensen huusmand i Rye og hustru Karen Marie Sørensdatter

faddere: Birthe Jensdatter tjenestepige i Tulstrup, Maren Andersdatter huusmand Andreas Friderichsens hustru i Lauen, boelsmand Andreas Friderichsen, huusmand Rasmus Leth i Rye, samt ungkarl Mouritz Christensen

moderen introduceret 2.søndag i Advent den 10.december 1826

 

1827

 

1827 nr.001

- Niels - født den 5.januar 1827, døbt 3.søndag i Fasten den 18.marts 1827

Forældre: Henrik Stephensen, Boelsmand i Nyelund og Hustru Kirsten Nielsdatter,

Faddere: Ane Stephensdatter Boelsmand i Pøtsøe Berthel Andersens Hustru, Kirsten Stephensdatter Boelsmand i Glarboelund Niels Bundgaards Hustru, Rasmus Stephensen Huusmand i Rye, Niels Hansen og Jens Jensen begge Huusmænd i Glarboelund

moderen introduceret 3.søndag i Faste den 18.marts

 

1827 nr.002

- Chresten - født 10 februar 1827, døbt Maria bebudelsesdag den 1 april 1827

Forældre: Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Karen Andersdatter Huusmand i Moselund Søren Christensens Hustru, Ane Andersdatter Boelsmand i Skjeldal Hans Hermansens Hustru, Berthel Andersen Boelsmand i Pøtsøe, Niels Christensen og Jens Rasmussen begge Boelsmænd i Hjarsbek

Moderen introduceret Maria bebudelsesdag den 1 april 1827

 

1827 nr.003

- Rasmus - født 19.januar 1827, døbt Palme søndag den 8.april 1827,

Forældre: Peder Hansen Huusmand i Rye, og Hustru Ane Marie Rasmusdatter,

Faddere: Maren Rasmusdatter tjenestepige i Siim, Karen Laursdatter Huusmand i Glarboelund Niels Hansens Hustru, Rasmus Rasmussens Hustru i Rye, Henrik Tolstrup Boelsmand i Rye, Laurs Pedersen Boelsmand i Stiballe

moderen introduceret Palme søndag den 8.april

 

1827 nr.004

- Johannes - født 28 januar 1827, døbt 12 april 1827 (FT.1834 Johannes Rolschau 8 år)

Forældre: Henrich  Rolschau skolelærer og kirkesanger i Rye og Hustru Maren Andersdatter

 

1827 nr.005

- Niels - født 18 januar 1827, døbt 16 april 1827

Forældre: Niels Nielsen Alling Boelsmand i Kammerlund og Hustru Ane Jensdatter

 

1827 nr.006

- Søren - født den 11.marts 1827, døbt 2.søndag efter Paaske den 29.april

Forældre: Jens Sørensen Littrup Huusmand i Pederslund og hustru Maren Gotfredsdatter

Faddere: Maren Laursdatter Gaardmand i Rye Rasmus Sørensens hustru, Ane Marie Nielsdatter Gaardmand i Rye Peder Pedersens hustru, Anders Sørensen og Thomas Sørensen gaardmænd i Rye, Rasmus Thomasen Boelsmand i Ryelund

moderen introduceret 2.søndag efter Paaske den 29.april

 

1827 nr.007

- Knud - født den 29.maj 1827, døbt 4.søndag efter Trinitatis den 8.juli 1827

Forældre: Anders Salomonsen boelsmand i Hejnæs og hustru Mette Marie Knudsdatter

Faddere: Johanne Knudsdatter Knud Jensens datter i Tinghuus, Maren Knudsdatter Huusmand i Bøgedal Salomon Nielsens hustru, Gotfred Rasmussen og Niels Salomonsen gaardmænd i Fellund, Rasmus Jørgensen boelsmand i Hejnæs

moderen introduceret 4.søndag efter Trinitatis den 8.juli 1827

 

1827 nr.008

- Søren - født 11 maj 1827, døbt 22 juli 1827

Forældre: Hans Hermansen Boelsmand i Over Skjeldall og Hustru Ane Andersdatter

 

1827 nr.009

- Rasmus - født 26 maj 1827, døbt 29 juli 1827

Forældre: Ane Marie Jensdatter Huusmand i Rye Jens Christiansens datter barnets moder, til barnefader blev udlagt Rasmus Erichsen dragon ved regimentet i Aarhuus

 

1827 nr.010

- Frands - født den 15.juli 1827, barnet døde før daabens publication

Forældre: Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek og hustru Else Rasmusdatter

moderen introduceret 10.søndag efter trinitatis den 2.september 1827

 

1827 nr.011

- Mathias - født den 13.august 1827, døbt 15.søndag efter trinitatis den 23.september 1827

forældre: Jens Mathiassen boelsmand i Fuglbjerg og hustru Gunild Marie Pedersdatter

faddere: Ane Jensdatter gaardmand i Trust Jens Nielsens hustru, Johanne Pedersdatter huusmand i Emborg Jens Pedersens hustru, Søren Christensen sognefoged i Rye, Niels Laursen og Rasmus Sørensen begge gaardmænd i Rye

moderen introduceret 15.søndag efter trinitatis den 23.september 1827

 

1827 nr.012

- Jens - født 29 august 1827, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 21 oktober 1827

Forældre: Jens Olesen Huusmand og skrædder i Rye og Hustru Ane Catrine Laursdatter

Faddere: Marie Kirstine Nielsdatter tjenestepige i Sønder Vissing, Maren Rasmusdatter Huusmand i Rye Rasmus Sørensens Hustru, Peder Jacobsen Boelsmand i Beklund, Jens Jensen Boelsmand i Glarboelund, Niels Mikkelsen skrædder i Rye

Moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 21 oktober 1827

 

1827 nr.013

- Niels - født 30.september 1827, døbt 22.søndag efter Trinitatis den 11.november 1827

Forældre: Peder Nielsen boelsmand i Ringholm og hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter huusmand i Cammerhoved Laurs Jacobsens hustru, Kirsten Rasmusdatter boelsmand i Fiskerhuus Thomas Christensens hustru, Niels Knudsen i Himmelbjerggaard, Laurs Pedersen i Stiballehuus, Peder Rasmussen i Huuset Komind

moderen introduceret 22.søndag efter Trinitatis den 11.november 1827

 

1827 nr. 014

- Rasmus - født 5.oktober 1827, døbt 23.søndag efter trinitatis den 18.november 1827

Forældre: Peder Pedersen huusmand i Rye og hustru Ide Kirstine Sørensdatter

Faddere: Inger Pedersdatter huusmand i Rye Rasmus Jensens Fæstemøe, Maren Rasmusdatter huusmand i Rye Rasmus Fiskers hustru, Rasmus Leth, Søren Leth og Rasmus Jensen alle Huusmænd i Rye

moderen introduceret 23.søndag efter trinitatis den 18.november 1827

 

1827 nr.015

- Niels - født den 29.oktober 1827, døbt 3.søndag i Advent den 16.december 1827

Forældre: Rasmus Stephensen huusmand i Rye og hustru Maren Nielsdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter boelsmand i Nyelund Henrik Stephensens hustru, Ane Stephensdatter boelsmand i Pøtsøe Berthel Andersens hustru, Rasmus Nielsen i Thomasseskjær, Niels Mikkelsen og Niels Nielsen begge huusmænd i Rye

moderen introduceret 3.søndag i Advent den 16.december 1827

 

1928

 

1828 nr.001

- Rasmus - født 6 februar 1828, døbt palme søndag den 30.april 1828 [30.marts 1828]

Forældre: Peder Rasmussen Boelsmand i Komind og Hustru Margrethe Nielsdatter

Faddere: Mette Kirstine Rasmusdatter Huusmand Søren Nyemands Hustru, Johanne Marie Rasmusdatter Boelsmand Henrik Nielsens Hustru i Rye, Niels Knudsen i Himmelbjerggaard, Niels Nielsen i Kammerlund og Peder Nielsen i Ringholm

Moderen introduceret palme søndag den 30.april 1828 [30.marts 1828]

 

1828 nr.002

- Anders - født 10 februar 1828, døbt 7 april 1828

Forældre: Peder Sørensen Boelsmand i Tønningslette og Hustru Ane Cathrine Rasmusdatter

 

1828 nr.003

- Jacob – født den 26.februar 1828, døbt  20 april 1828

Forældre: Laurs Mikkelsen Huusmand i Rye og Hustru Karen Jacobsdatter

 

1828 nr-004

- Jens – født den 23 februar 1828, døbt 3.søndag efter paaske den 27 april 1828

Forældre: Ole Jensen Boelsmand i Skjelsted og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Karen Laursdatter Boelsmand Ole Geertsens Hustru i Salten Skov, Catrine Nielsdatter Boelsmand Rasmus Andersens Hustru i Thomaseskjær, Niels Christensen Boelsmand i Hjarsbek, Søren Pedersen Boelsmand paa Meelbjerg, Jens Nielsen Aftægtsmand i Skjelsted

 

1828 nr. 005

- Niels - født den 23.marts 1828, døbt 2.Pinsedag den 26.maj 1828

Forældre: Niels Andersen boelsmand i Nørreskovhuus og hustru Kirsten Stephensdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter boelsmand i Nyelund Henrik Stephensens hustru, Ellen Jensdatter boelsmand i Glarboehede Anders Pedersens enke, Henrik Stephensen boelsmand i Nyelund, Peder Andersen ungkarl i Glarboehede og Niels Hansen huusmand i Glarboe

moderen introduceret 2.Pinsedag den 26.maj 1828

 

1828 nr.006

- Knud – født 20 marts 1828, døbt 26 maj 1828

Forældre: Karen Knudsdatter barnemoder til barnefader blev udlagt Niels Pedersen tjenestekarl i Røgind

 

1828 nr.007

- Jens – født 4 maj 1828, døbt 2.søndag efter Trinitatis den 15 juni 1828

Forældre: Niels Rasmussen Huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Ane Catrine Jensdatter kroemand Jens Sørensens tjenestepige i Rye, Ide Kirstine Sørensdatter Huusmand Peder Pedersens Hustru i Rye, Thomas Rasmussen, Christen Nielsen og Rasmus Rasmussen alle 3 Ungkarle i Rye

Moderen introduceret 2.søndag efter Trinitatis den 15 juni 1828

 

1828 nr.008

Niels Laursen født den 21.juni 1828, døbt 10.søndag efter trinitatis den 10.august 1828

Forældre: Laurs Andersen huusmand i Rye og hustru Johanne Hansdatter

Faddere: Ellen Hansdatter gaardmand Niels Christensens hustru i Rye, Ane Marie Nielsdatter gaardmand Peder Pedersens hustru i Rye, Hans Eriksen bødker i Rye, Christen Nielsenog Peder Pedersen begge ungkarle i Rye

moderen introduceret 10.søndag efter trinitatis den 10.august 1828

 

1828 nr.009

- Søren Rasmussen – født 6 juli 1828, døbt 24 august 1828

Forældre: Rasmus Jensen Huusmand i Rye og Hustru Inger Pedersdatter

 

1828 nr.010

Niels Imanuel Jacobsen – født 26 august 1828 og døbt den 7 september 1828,

Forældre: Jacob Mortensen forvalter i Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

 

1828 nr.011

- Anders Jensen født den 23.august 1828 og døbt den 7.september 1828, daaben publiceret 14.søndag efter trinitatis den 7.september 1828

forældre: Jens Jensen huusmand i Rye og Hustru Karen Marie Sørensdatter

faddere: Johanne Catrine Christensdatter tjenestepige i Kloster Mølle, Karen Jacobsdatter huusmand Laurs Mikkelsens hustru i Rye, Jens Andersen huusmand i Rye, Rasmus Rasmussen og Peder Jacobsen begge ungkarle i Rye

moderen introduceret 16.søndag efter trinitatis den 21.september 1828

 

1828 nr.012

Jørgen Nielsen født den 19 og døbt den 20.juli 1828, daaben publiceret 16.søndag efter trinitatis den 21.september 1828

Forældre: Niels Jørgensen huusmand i Emborg og hustru Ane Pedersdatter

Faddere: Ane Rasmusdatter boelsmand Rasmus Jørgensens datter i Heinæs, Ane Nielsdatter forpagter Mads Andersens hustru i Emborg, Søren Nielsen gaardmand i Emborg, Rasmus væver?? og Peder Andersen Skrædder begge huusmænd i Emborg

moderen introduceret 16.søndag efter trinitatis den 21.september 1828

 

1828 nr.013

Johan Wensel Sørensen født 7.august 1828, døbt 19.søndag efter trinitatis den 12.oktober 1828

Forældre: Søren Sørensen huusmand ved Komind og hustru Mette Kirstine Rasmusdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye, Peder Rasmusen Boelsmand i Komind, Laurs Jacobsen Skovfoged i Kammerhuus, Niels Nielsen Boelsmand i Kammerlund, og Peder Nielsen Ungkarl i Himmelbjerggaard,

moderen introduceret 21.søndag efter trinitatis den 26.oktober 1828

 

1828 nr.014

- Anders Laursen – født den 9 august 1828, døbt 19 oktober 1828

Forældre: Laurs Andersen Huusmand paa Melbjerg og Hustru Ane Magrethe Rasmusdatter

 

1828 nr.015

- Søren Jensen – født 23 oktober 1828, døbt 2 november 1828 tvillinger

Forældre: Jens Pedersen væver Huusmand i Emborg og Hustru Johanne Pedersdatter

 

1828 nr.016

- Jesper Jensen – født 23 oktober 1828, døbt 2 november 1828 tvillinger

Forældre: Jens Pedersen væver Huusmand i Emborg og Hustru Johanne Pedersdatter

 

1828 nr.017

- Otto Jensen – født 30 oktober 1828, døbt 22.søndag efter Trinitatis den 2 november 1828

Forældre: Jens Ottosen Huusmand i Rye og Hustru Kirsten Simonsdatter

Faddere: Maren Ottosdatter Huusmand Søren Andersens datter af Tømmerbye (datter er der skrevet), Dorthea Enevoldsdatter smedens kone i Rye, Otto Rasmussen Huusmand i Glarboe, Peder Nielsen og Søren Rasmussen begge Ungkarle i Rye

Moderen introduceret 1.søndag efter nytaar den 4.januar 1829

 

1828 nr.018

- Rasmus Hansen – født 12 november 1828, døbt 2.Advent søndag den 7 december 1828

Forældre: Hans Nielsen Huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Maren Nielsdatter Boelsmand Niels Rasmussens datter fra Additnæs og Ane Rasmusdatter sammes Hustru begge fra Additnæs, Huusmand Thomas Mikkelsen og Ungkarl Anders Kjær begge fra Rye, samt Niels Nielsen tjenestekarl fra Trouelstrup

Moderen introduceret 2.Advent søndag den 7 december 1828

Vaccineret den 6.juni 1835 af districtslæge Grill

 

1828 nr.019

- Stephan Sørensen - født den 8.december 1828, døbt søndagen imellem jul og nytaar den 28.december 1828

forældre: Søren Rasmussen i Moseskov og hustru Ane Rasmusdatter

faddere: Ane Gottfredsdatter gaardmand Gottfred Rasmussens datter i Fellund, Karen Andersdatter huusmand Søren Christensens hustru i Glarboehede, huusmand Laurs Pedersen i Stiballe og ungkarlene Peder Nielsen og Peder Rasmussen begge fra Himmelbjerg

moderen introduceret palmesøndag den 12.april 1829

 

1829

 

1829 nr.001

- Ole Sørensen - født 27 februar 1829, døbt 8 marts 1829

Forældre: moderen Ane Olesdatter [født 27 Februar 1801] pige fra Woerladegaard sogn, til barnefader blev udlagt ungkarl Poul Hansen fra Tønning

 

1829 nr.002

- Niels Christensen – født 7 marts 1829, døbt 15 marts 1829

Forældre: smeden Christen Johansen og Hustru Ane Catrine Sørensdatter fra Bøgedalssiig

 

1829 nr.003

- Gottfred Jensen – født den 26 marts 1829, døbt midfaste søndag den 29 marts 1829

Forældre: Huusmand Jens Sørensen ved Ryebroe og Hustru Sidsel Catrine Gottfredsdatter

Faddere: Maren Nielsdatter Gaardmand Gottfred Rasmussens Hustru i Fellund, Maren Pedersdatter Boelsmand Christen Andersens Hustru i Skjeldal, Gottfred Rasmussen Gaardmand i Fellund, Anders Sørensen og Rasmus Sørensen begge Gaardmænd i Rye

Moderen introduceret bededag den 15 maj 1829

 

1829 nr.004

- Johan Peter Nielsen – født den 18 marts 1829, døbt skærtorsdag den 10 april 1829

Forældre: Niels Pedersen Huusmand i Bøgedalssiig og Hustru Karen Johansdatter

 

1829 nr.005

- Stephan Nielsen - født den 10.maj 1829, døbt lørdagen den 15.maj 1829

forældre: Niels Nielsen huusmand i Rye og hustru Ellen Stephansdatter

faddere: Kirsten Nielsdatter boelsmand Henrik Stephansens hustru i Nyelund, Maren Nielsdatter huusmand Rasmus Stephansens hustru i Rye, Henrik Stephansen i Nyelund, Rasmus Stephansen og ungkarl Jens Nielsen begge af Rye

moderen introduceret 1.trinitatis søndag den 21.juni 1829

 

1829 nr.006

- Christen Pedersen – født 16.april 1829, døbt 23 maj 1829

Forældre: Peder Johansen Boelsmand paa Knøsen og Hustru Maren Jensdatter

 

1829 nr.007

- Jens Pedersen - født den 6.juni 1829 og hjemmedøbt samme dag formedelst svaghed, daaben publiceret 8.søndag efter trinitatis den 9.august 1829

forældre: Peder Jensen gaardmand i Rye og hustru Mette Kirstine Sørensdatter

faddere: Johanne Jensdatter kroemand Jens Sørensens hustru i Rye, Maren Pedersdatter boelsmand Christen Andersens hustru i Skjeldal, Jens Sørensen kroemand i Rye, Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek, Jens Nielsen gaardmand i Trust

moderen introduceret 8.søndag efter trinitatis den 9.august 1829

 

1829 nr.008

- Peder Sørensen – født den 23 juli 1829, døbt 9 august 1829

Forældre: moderen Ellen Kristensdatter pige fra Glarboe, til barnefader blev udlagt Ungkarl Søren Pedersen af Them sogn,

 

1829 nr.009

- Jesper Rasmussen – født den 20 juli 1829, døbt 8.søndag efter Trinitatis den 9 august 1829

Forældre: moderen Ane Pedersdatter pige fra Emborg, til barnefader blev udlagt Huusmand Rasmus Pedersen i Tønning

Faddere: Karen Ernstdatter Huusmand Jens Pedersens Hustru, Ane Marie Rasmusdatter skolelærer Søren Laursens Hustru, skolelærer Søren Laursen og Huusmændene Jens Pedersen væver og Jens Pedersen alle af Emborg

 

1829 nr.010

- Anders Laursen – født 31 juli 1829, døbt 16 august 1829

Forældre: Laurs Andersen skrædder i Rye og Hustru Maren Laursdatter

 

1829 nr.011

- Jonas Peter Sørensen – født 22 september 1829, døbt 4 oktober 1829

Forældre: Søren Envoldsen Huusmand i Bindingshede og Hustru Ædel Kirstine Pedersdatter

 

1829 nr.012

- Peder Christian Hollesen - født den 5.august 1829 og hjemmedøbt samme dag formedelst svaghed, daaben publiceret onsdagen den 7.oktober 1829

forældre: Christian Hollesen af Rye Mølle og hustru Gjertrud Jensdatter

faddere: Ellen Thomasdatter enke efter gaardmand Søren Christensen i Rye, Christine Laursdatter kroemand Thomas Jensens hustru i Them, kroemand Jens Sørensen og gaardmændene Anders Sørensen og Niels Laursen alle 3 af Rye

moderen introduceret onsdagen den 7.oktober 1829

 

1829 nr..013

- Søren Rasmussen - født den 1.november 1829, døbt 21.søndag efter trinitatis den 8.november 1829

forældre: Rasmus Sørensen Leth Røgter i Rye og hustru Frederikke Pedersdatter

faddere: Ane Jørgensdatter huusmand Jørgen Rasmussens datter i Rye, Dorthe Endvoldsdatter smedens kone i Rye, Christian Sørensen boelsmand ved Ryebroe, Jens Olesen Skræder og ungkarl Jens Nielsen begge i Rye

moderen introduceret 4.advent søndagen den 20.december 1829

 

1829 nr.014

- Anders Christensen – født den 10 november 1829, døbt 23.søndag efter Trinitatis den 22 november 1829

Forældre: Christen Andersen i Bøgedal og Hustru Christence Ernstdatter

Faddere: Ane Madsdatter Boelsmand Mads Salomonsens datter i Linebjerg, Catrine Nielsdatter Gaardmand Rasmus Andersens Hustru i Thomasseskjer, Søren Andersen tjenestekarl i Glarboe

Moderen introduceret 2.søndag efter hellig 3 konger den 17 januar 1830

 

1829 nr.015

- Johan Hansen – født den 8 december 1829, døbt 3.søndag i advent den 13 december 1829

Forældre: Hans Hermansen skovfoged i Sønderborg [i Rye] og Hustru Ane Andersdatter

 

1830

 

1830 nr.001

- Jens Nielsen – født den 5 januar 1830, døbt 10 januar 1830

Forældre: Niels Nielsen Boelsmand i Kammerlund og Hustru Ane Jensdatter

 

1830 nr.002

- Søren Jensen – født den 1 februar 1830, døbt fastelavns søndag den 21 februar 1830

Forældre: Jens Pedersen væver i Emborg og Hustru Johanne Pedersdatter

Faddere: Karen Jeppesdatter forpagter Jacob Mortensens Hustru, Ane Marie Rasmusdatter skolelærer Søren Laursens Hustru, forpagter Jacob Mortensen og Huusmændene Jens Pedersen og Rasmus Pedersen alle af Emborg

Moderen introduceret anden paaskedag den 12.april 1830

 

1830 nr.003

- Morten Rasmussen - født den 3.december 1829 og hjemmedøbt formedelst svaghed den 4.december 1829, daaben publiceret 2.søndag i faste den 7.marts 1830

forældre: Rasmus Mortensen indsidder ved Faarehuuset og hustru Mette Madsdatter

faddere: Ingeborg Madsdatter tjenestepige hos Søren Nygaard i Dover Sogn, Johanne Mortensdatter i Rye, Johan Madsen tjenestekarl i Nygaard, Søren Pedersen huusmand i Addit og Mads Madsen tjenestekarl i Sveistrup Præstegaard

moderen introduceret 2.søndag i faste den 7.marts 1830

 

1830 nr.004

- Niels Pedersen – født 4 og hjemmedøbt den 5 februar 1830 formedelst svaghed, daaben publiceret 2.søndag i faste den 7 marts 1830

Forældre: Peder Rasmussen Boelsmand i Komind og Hustru Magrete Nielsdatter

Faddere: Mette Nielsdatter Boelsmand Niels Sørensens Hustru, Grete Pedersdatter Huusmand Jens Tolstrups Hustru begge i Ludvigsbjerge, Huusmand Jens Andersen i Langmose og Huusmand Jens Tolstrup begge i Ludvigsbjerge

Moderen introduceret 2.søndag i faate den 7 marts 1830

 

1830 nr.005

- Rasmus Sørensen – født den 20.december 1829, og hjemmedøbt samme dato formedelst svaghed

Forældre: Rasmus Sørensen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Rasmussens Hustru, Barbara Jensdatter indsidder Torben Christensens Hustru, indsidder Rasmus Andersen og Huusmand Rasmus Rasmussen alle i Rye, Søren Andersen Boelsmand i Woldborgkjær

Moderen introduceret 3.søndag i faste den 14.marts 1830

Vaccineret den 6.juni 1835 af districtslæge Grill

vaccinationen er  forkert indført i kirkebogen tilhører broderen Rasmus Sørensen født den 29.maj 1831, denne Rasmus dør 26.maj 1830

 

1830 nr.006

- Anders Sørensen – født 27 februar 1830 og hjemmedøbt den 28 februar 1830, død før daabens publication

Forældre: Søren Christensen indsidder i Glarboehede og Hustru Karen Andersdatter

Moderen introduceret palme søndag den 4 april 1830

 

1830 nr.007

- Jens Rasmussen – født den 3.maj 1830, døbt 4.søndag efter paaske den 9.maj 1830

Forældre: Rasmus Jensen Huusmand i Øster Meelbjerg og Hustru Karen Knudsdatter

Faddere: Kirsten Jensdatter tjenestepige hos præsten, Marie Laursdatter Laurs skrædders Hustru, Jens Laursen Huusmand alle af Rye, Christen Rasmussen i Øster Meelbjerg, Laurs Pedersen Boelsmand i Stiballe

Moderen introduceret 6.søndag efter paaske den 23.maj 1830

 

1830 nr.008

- Niels Jensen – født den 25 maj 1830, døbt 2.pinsedag den 31.maj 1830

Forældre: Jens Olesen skrædder i Rye og Hustru Ane Catrine Laursdatter

 

1830 nr.009

- Niels Jensen – født den 28 juni 1830, døbt den 4.søndag efter Trinitatis den 4.juli 1830

Forældre: Jens Nielsen Huusmand i Rye og Hustru Else Johansdatter

 

1830 nr.010

Peder Jensen født den 26.juni 1830, hjemmedøbt samme dag formedelst svagelighed, fremstillet 8.søndag efter Trinitatis den 1.august 1830

Forældre: Jens Pallesen Huusmand ved Skanhøi og Hustru Ane Marie Rasmusdatter,

Faddere: Sine Rasmusdatter gaardmand Thomas Sørensens pige, Ane Jensdatter Huusmand Niels Nielsens Hustru i Kammerlund, Palle Hansen, Rasmus Overgaard og Hans Johansen alle 3 Huusmænd i Rye

moderen introduceret 8.søndag efter Trinitatis den 1.august

 

1830 nr.011

- Jens Kristian Jensen – født den 7 august 1830, hjemmedøbt den 8 august 1830 formedelst svagelighed, daaben publiceret 16.søndag efter Trinitatis den 26.september 1830

Forældre: Jens Pedersen Huusmand i Emborg og Hustru Karen Ernstdatter

 

1830 nr.012

- Jens Nielsen – født dem 27 september 1830, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 3.oktober 1830

Forældre: Niels Jensen bødker i Rye og Hustru Inger Pedersdatter

 

1830 nr.013

- Peder Christensen - født og hjemmedøbt den 19.september 1830 formedelst svagelighed, daaben publiceret den 22.søndag efter trinitatis den 7.november 1830

forældre: Christen Andersen boelsmand i Skjeldal og hustru Maren Pedersdatter

faddere: Kirsten Pedersdatter gaardmand Rasmus Jensens hustru i Nyegaard, Ane Andersdatter skovfoged Hans Hermansens hustru, Peder Pedersen gaardmand i Rye, Rasmus Jensen gaardmand i Nyegaard, og Berthel Andersen boelsmand i Pøtsøe

moderen introduceret 22.søndag efter trinitatis den 7.november 1830

 

1830 nr.014

- Envold Olesen – født den 7 november 1830, døbt 23.søndag efter Trinitatis den 14 november 1830

Forældre: Ole Sørensen smed i Rye og Hustru Ane Dorthea Endolsdatter [Enevoldsdatter/Envoldsdatter]

 

1830 nr.015

- Søren Pedersen - født og hjemmedøbt den 4.oktober 1830 formedelst svagelighed, daaben publiceret den 24.søndag efter trinitatis den 21.november 1830

forældre: Peder Jensen gaardmand i Rye og hustru Mette Kirstine Sørensdatter

faddere: Ellen Thomasdatter gaardmand Søren Christensens enke i Rye, Else Rasmusdatter boelsmand Jens Rasmussens hustru i Hjarsbek, Jens Sørensen kroemand og gaardmand Thomas Sørensen begge af Rye, og Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek

moderen introduceret 24.søndag efter trinitatis den 21.november 1830

 

1830 nr.016

- Peder Sørensen – født og hjemmedøbt den 28 oktober 1830 formedelst svagelighed, daaben publiceret den 2.søndag i advent den 5 december 1830

Forældre: Søren Johansen Huusmand i Rye og Hustru Karen Nielsdatter

 

1830 nr.017

- Niels Olesen – født den 23 november 1830, døbt den 2.søndag i advent den 5 december 1830

Forældre: Ole Jensen Boelsmand ved Skjelsted og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Karen Andersdatter Aftægtsmand Niels Christensens Hustru, Ane Kirstine Andersdatter Boelsmand Christian Andersens Hustru i Steenhule, Søren Rasmussen Boelsmand i Melskov, Niels Christensen Aftægtsmand i Hjarsbek og Christen Nielsen Ungkarl i Pøtsøe

Moderen introduceret septuagesima den 30.juni 1831

 

1830 nr.018

- Jochum Christensen – født den 1 december 1830, døbt den 2.søndag i advent den 5 december 1830

Forældre: Christen Ivarsen indsidder ved Rye Langmose og Hustru Maren Catrine Jochumsdatter

 

1830 nr.019

- Christen Jensen - født den 4.december 1830, døbt den 2.søndag i Advent den 5.december 1830

forældre: Jens Jensen huusmand i Rye og hustru Karen Marie Sørensdatter

faddere: Kirsten Rasmusdatter indsidder Søren Rasmussens hustru, Karen Jacobsdatter huusmand Laurs Mikkelsens hustru, Ole Sørensen Smed??, ungkarl Kristen Nielsen og huusmand Søren Nielsen alle af Rye

moderen introduceret 1.søndag i faste den 26.februar 1831

 

1831

 

1831 nr.001

- Rasmus Laursen – født den 25 december 1830, døbt søndagen den 2 januar 1831

Forældre: Laurs Andersen Huusmand i Melbjerg og Hustru Magrete Rasmusdatter

 

1831 nr.002

- Anders Hansen – født den 15 januar 1831, døbt den 23 januar 1831

Forældre: Hans Nielsen Huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

 

1831 nr.003

- Jens Mathiasen – født den 5 marts 1831, døbt den 13 marts 1831

Forældre: Mathias Rasmussen Huusmand i Rye og Hustru Johanne Magrete Jensdatter

 

1831 nr.004

- Peder Johansen – født den 13 januar 1831 og hjemmedøbt formedelst svagelighed den 15 januar, daaben publiceret den 27 marts 1831

Forældre: Johan Ludvig Olesen Huusmand i Emborg og Hustru Bodild Pedersdatter 

 

1831 nr.005

- Jens Nielsen – født 2 april 1831, døbt 4 april 1831

Forældre: Niels Pedersen Huusmand i Bøgedalssiig og Hustru Karen Johansdatter

 

1831 nr.006

- Anders Jensen - født den 11.april 1831, døbt 2.søndag efter paaske den 17.april 1831

Forældre: Jens Andersen huusmand ved Rye Langmose og Hustru Karen Danielsdatter

Faddere: Maren Danielsdatter boelsmand Søren Pedersens pige paa Meelbjerg, Karen Knudsdatter huusmand Rasmus Jensens Hustru ved Rye Langmose, huusmændene Rasmus Jensen og Søren Andersen sammesteds og Hans Johansen skomager i Rye

Moderen introduceret 2.pinsedag den 23.maj 1831

 

1831 nr.007

- Søren Jensen – født den 30.maj 1831, hjemmedøbt formedelst svagelighed den 11.juni 1831, daaben publiceret den 30.juni 1831

Forældre: Jens Sørensen kroemand i Rye og Hustru Johanne Jensdatter

Faddere: Maren Laursdatter Gaardmand Rasmus Sørensens Hustru, Mette Rasmusdatter Gaardmand Anders Sørensens Hustru, Thomas Sørensen, Anders Sørensen og Rasmus Sørensen alle 3 gaardmænd i Rye

Moderen introduceret den 30.juni 1831

 

1831 nr.008

- Rasmus Sørensen – født den 29.maj 1831, døbt 4.søndag efter Trinitatis den 26.juni 1831

Forældre: Søren Rasmussen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Johanne Christensdatter tjenestepige hod Buch i Illerup, Karen Marie Sørensdatter indsidder Jens Jensens Hustru af Rye, Huusmand Rasmus Sørensen, indsidder Rasmus Andersen og ungkarl Rasmus Rasmussen alle af Rye,

Moderen introduceret 4.søndag efter Trinitatis den 26.juni 1831

 

1831 nr.009

- Jens Rasmussen - født den 11 august 1831, døbt 11.søndag efter Trinitatis den 14 august 1831

Forældre: Rasmus Jensen indsidder i Nyelund og Hustru Ane Catrine Jensdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter Boelsmand Henrik Stephansens Hustru i Nyelund, Gunild Pedersdatter fæster Jens Mathiasens Hustru i Fuglsang, Søren Pedersen Boelsmand paa Meelbjerg, Jens Rasmussen Boelsmand i Hjarsbek og Henrik Stephansens Boelsmand i Nyelund,

Moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 25 september 1831

 

1831 nr.010

- Simon Jensen - født den 24.september 1831, døbt 17.søndag efter trinitatis den 25.september 1831

forældre: Jens Ottesen indsidder i Rye og hustru Kirsten Simonsdatter

faddere: Ellen Rasmusdatter gaardmand Christopher Pedersens hustru, Dorthea Endvoldsdatter Ole Sørensen Smeds hustru, Ole Sørensen Smed, huusmaænd Stephan Rasmussen og ungkarl Peder Nielsen alle af Rye

moderen introduceret 22.søndag efter trinitatis den 30.oktober 1831

vaccineret 6.juni 1835 af districtslæge Grill

 

 

1832

 

1832 nr.001

- Johannes Sørensen Høeberg – født den 16 november 1831, døbt 26 februar 1832

Forældre: Søren Christensen Høeberg skomager i Rye og Hustru Maren Sørensdatter Stilling

 

1832 nr.002

- Jens Laursen – født 27 februar 1832, døbt 15 april 1832

Forældre: Laurs Jensen indsidder i Emborg og Hustru Johanne Rasmusdatter

 

1832 nr.003

- Niels Laursen – født 19 maj 1832, døbt 20 maj 1832

Forældre: indsidder Laurs Nielsen i Rye og Hustru Ester Stephansdatter

 

1832 nr.004

- Christen Sørensen – født den 3 juni 1832, døbt 11 juni 1832

Forældre: Boelsmand Søren Endvoldsen i Bindingshede og Hustru Ædle Kirstine Pedersdatter

 

1832 nr.005

- Anders Sørensen – født den 26 april 1832, hjemmedøbt formedelst svagelighed den 5.maj 1832, daaben publiceret 2.pinsedag den 11.juni 1832

Forældre: Huusmand Søren Christensen i Glarboe og Hustru Karen Andersdatter

Faddere: Ellen Jensdatter Anders Pedersens enke i Glarboe, Gunild Pedersdatter Boelsmand Jens Mathiasens Hustru i Fuglsang, Christen Laursen Boelsmand i Hvidmose, Søren Pedersen Boelsmand paa Meelbjerg og Christen Andersen ungkarl i Glarboe

Moderen introduceret 2.pinsedag den 11.juni 1832

Vaccineret den 29.maj 1835 af districtslæge Grill

 

1832 nr.006

- Christian Pedersen – født 2 august 1832, døbt 16 september 1832

Forældre: Boelsmand Peder Johansen i Meelgaard og Hustru Maren Jensdatter

 

1832 nr.007

- Jens Nielsen – født 16 september 1832, hjemmedøbt samme dag, døde førend daabens publication

Forældre: Niels Jensen Huusmand i Rye og Hustru Maren Laursdatter

 

1832 nr.008

- Peder Nielsen – født 11 november 1832, døbt 18 november 1833

Forældre: Niels Jensen bødker i Rye og Hustru Inger Pedersdatter

 

1832 nr.009

- Hans Christian Hollesen - født den 6.november 1832 og hjemmedøbt den 8.november 1832 formedelst svagelighed, daaben publiceret den 22.april 1833

forældre: Hans Christian Hollesen eier af Rye Mølle og hustru Gunild Jensdatter

faddere: jomfru Sophie Maria Hollesen fra Faurskov, Kirsten Pedersdatter gaardmand Rasmus Jensens hustru i Nyegaard, Hr. Hans Christian Hollesen fra Faurskov, Thomas Jensen kroemand i Them, Rasmus Jensen gaardmand i Nyegaard

moderen publiceret 1.søndag i faste den 24.februar 1833

 

1833

 

1833 nr.001

- Peder Jacobsen – født den 18 juni 1833 og hjemmedøbt den 20 juni 1833 formedelst svagelighed, daaben publiceret 5.søndag i faste den 24 marts 1833

Forældre: Jacob Mortensen Gaardfæster i Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

 

1833 nr.002

- Niels Salomonsen - født den 10.marts 1833 og hjemmedøbt den 13.marts 1833 formedelst svagelighed, daaben publiceret 2.søndagen efter paaske den 21.april 1833

forældre: Salomon Nielsen indsidder i Bøgedal og hustru Maren Knudsdatter

faddere: Karen Jørgensdatter gaardmand Niels Salomonsens hustru i Fellund, Karen Knudsdatter boelsmand Mads Salomonsens hustru i Linebjerg, Niels Salomonsen gaardmand i Fellund, Knud Jensen fæster i Tinghuus og Mads Salomonsen boelsmand i Linebjerg

moderen introduceret 2.søndagen efter paaske den 21.april 1833

 

1833 nr.003

- Henrik Andersen – født den 23 marts 1833, døbt 8 april 1833

Forældre: Anders Pedersen indsidder i Rye og Hustru Maren Hansdatter

 

1833 nr.004

- Peder Jensen – født den 10 maj 1833, døbt i kirken Christi Himmelfartsdag den 16 maj 1833

Forældre: Jens Mathiasen Boelsmand i Fuglsang og Hustru Gunild Pedersdatter

Faddere: Ane Nielsdatter Gaardmand Niels Laursens datter i Rye, Karen Laursdatter indsidder Søren Christensens Hustru i Glarboe, Gaardmændene Rasmus Sørensen, Niels Laursen og aftægtsmand Mathias Jensen alle af Rye

Moderen introduceret 2.søndag efter Trinitatis den 16 juni 1833

 

1833 nr.005

- Jens Jensen – født den 16.juni 1833, hjemmedøbt formedelst svagelighed den 18.juni 1833

Forældre: Jens Sørensen Huusmand ved Ryebro og Hustru Cidsel Gottfredsdatter

Døde førend daabens publication

Moderen introduceret 8.søndag efter Trinitatis den 28.juli 1833

 

1833 nr.006

- Rasmus Pedersen - født den 1.juli 1833, døbt i kirken 5.søndag efter trinitatis den 7.juli 1833

forældre: Peder Rasmussen indsidder i Fellund og hustru Ane Nielsdatter

faddere: Karen Rasmusdatter huusmand Rasmus Svendsens datter ved Overdal, Maren Knudsdatter huusmand Salomon Nielsens huusmand [hustru] i Bøgedal, gaardmand Gottfred Rasmussen af Fellund og Rasmus Svendsen huusmand fra Overdal

moderen introduceret 9.søndag efter trinitatis den4.august 1833

vaccineret den 29.maj 1835 af districtslæge Grill

 

1833 nr.007

- Peder Sørensen – født den 6 juli 1833, døbt 18 august 1833

Forældre: Søren Christensen Huusmand i Glarboe og Hustru Ane Catrine Ernstdatter

 

1833 nr.008

- Søren Pedersen – født den 4 august 1833, døbt 16.søndag efter trinitatis den 22 september 1833

Forældre: Peder Sørensen indsidder i Munkedal og Hustru Ane Gottfredsdatter

Faddere: Mette Sørensdatter Gaardmand Niels Laursen, tjenestepige Ane Marie Nielsdatter sognefoged Peder Nielsens Hustru begge af Rye, Gaardmændene Gottfred Rasmussen, Niels Salomonsen og indsidder Peder Rasmussen alle af Fellund

Moderen introduceret 16.søndag efter trinitatis den 22 september 1833

Vaccineret den 6 juni 1834 af districtslæge Grill

 

1833 nr.009

- Christian Jørgensen - født den 18.november 1833, døbt 1.advent søndag den 1.december 1833 døbt i kirken

forældre: Jørgen Christiansen skrædder af Emborg og hustru Ane Sørensdatter

faddere: Johanne Jensdatter kroemand Peder Laursens hustru af Rye, Karen Jeppesdatter gaardfæster Jacob Mortensens hustrue i Emborg, Peder Sørensen indsidder i Munkedal, Peder Rasmussen huusmand i Rye, og Frantz Jensen sammesteds

moderen introduceret søndagen mellem jul og nytaar den 29.december 1833

 

1833 nr.010

- Niels Berthelsen – født den 14 oktober 1833, døbt i Kirken 2.søndag i Advent søndagen den 8.december 1833

Forældre: Berthel Andersen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Ane Stephansdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter Boelsmand Henrik Stephansens Hustru i Nyelund, Maren Nielsdatter Boelsmand Rasmus Stephansens Hustru i Ludvigsbjerg, Christen Andersen Boelsmand i Skjeldal, Henrik Stephansen Boelsmand i Nyelund og Ungkarl Niels Nielsen af Skjeldal

Moderen introduceret 2.advent søndag den 8.december 1833

 

1833 nr.011

- Laurs Pedersen – født den 11 december 1833, døbt i kirken 3.søndag i advent den 15 december 1833

Forældre: moderen Maren Danielsdatter pige fra Rye til barnefader blev udlagt tjenestekarl Peder Laursen af Sveistrup

Faddere: Ane Marie Jensdatter indsidder Anders Jensens Hustru, Kirsten Rasmusdatter indsidder Søren Rasmussens Hustru begge af Rye, Jens Andersen Huusmand ved Rye Langmose, indsidder Anders Pedersen og Ungkarl Søren Danielsen begge af Rye

Vaccineret den 6 juni 1835 af districtslæge Grill

 

Mikrokort 2

 

1834

 

1834 nr.001

- Peder Sørensen - født den 24.december 1833, døbt i kirken 1.søndag efter hellig 3 konger den 12.januar 1834

forældre: Søren Rasmussen indsidder ved Skanhøi og hustru Ane Rasmusdatter

faddere: Mette Kirstine Sørensdatter gaardmand Peder Jensens huustru, Johanne Nielsdatter indsidder Peder Rasmussens hustru af Fellund, Rasmus Svendsen huusmand i Oudal, Peder Rasmussen indsidder i Fellund, Gottfred Rasmussen gaardmand sammesteds

moderen introduceret fastelavns søndag den 9.februar 1834

vaccineret 29.maj 1835 af districtslæge Grill

 

1834 nr.002

Rasmus Thomasen født den 30.januar hjemmedøbt samme dag formedelst svagelighed, daaben publiceret 2.paaskedag den 31.marts 1834

forældre: Thomas Christensen boelsmand i Fiskerhuus og hustru Kirsten Rasmusdatter

faddere: Ane Marie Christensdatter tjenestepige, Gjertrud Sørensdatter gaardmand Jens Jensens hustru begge af Alling, Christen Andersen boelsmand i Skjeldal, gaardmand Peder Jensen og ungkarl Thomas Sørensen begge af Rye

moderen introduceret 2.paaskedag den 31.marts 1834

vaccineret den 4.juli 1835 af distrectslæge Grill

 

1834 nr.003

- Jens Hansen – født den 1 februar 1834, døbt i kirken 2.søndag i faste den 23 februar 1834

Forældre: Hans Nielsen indsidder i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

 

1834 nr.004

- Rasmus Pedersen – født den 26 januar 1834, døbt i kirken 2.søndag i faste den 23 februar 1834

Forældre: moderen Inger Pedersdatter til barnefader blev udlagt Wilhelm Madsen tjenestekarl fra Skovsroed

Faddere: Ane Mortensdatter Huusmand Jørgen Andersens Hustru, Ane Marie Jensdatter indsidder Anders Jensens Hustru, Ungkarlene Anders Rasmussen, Peder Nielsen, Rasmus Rasmussen alle af Rye

 

1834 nr.005

- Jens Hansen – født den 22 marts 1834, hjemmedøbt formedelst svaglighed den 24 marts 1834, daaben publiceret 11 maj 1834

Forældre: Hans Eriksen bødker i Rye og Hustru Karen Hansdatter

 

1834 nr.006

- Jens Pedersen – født 30 jul 1834, hjemmedøbt formedelst svagelighed, daaben publiceret torsdagen den 11 september 1834

Forældre: Peder Laursen kroemand i Rye og Hustru Johanne Jensdatter

 

1834 nr.007

- Jens Jensen – født den 8 august 1834, døbt 20.søndag efter Trinitatis den 12 oktober 1834

Forældre: Jens Sørensen Huusmand ved Ryebro og Hustru Cidsel Catrine Gottfredsdatter

Faddere: Johanne Jensdatter kroemand Peder Laursens Hustru i Rye, Mette Rasmusdatter Gaardmand Anders Sørensens Hustru i Rye, Gottfred Rasmussen Gaardmand i Fellund, Anders Sørensen Gaardmand i Rye, Peder Sørensen indsidder i Munkedal

Moderen introduceret 20.søndag efter Trinitatis den 12 oktober 1834

Vaccineret den 6 juni 1835 af districtslæge Grill

 

1834 nr.008

- Morten Jensen – født den 27 august 1834- døbt i kirken 14.søndag efter Trinitatis den 31 august 1834

Forældre: Jens Ottesen Huusmand i Rye og Hustru Kirsten Simonsdatter

Faddere: Ane Nielsdatter Huusmand Søren Nielsens Hustru, Maren Hansdatter indsidder Anders Pedersens Hustru begge i Rye, Morten Christensen Huusmand i Glarboe, Ole Sørensen smed og Ungkarl Peder Nielsen bagge af Rye

Moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 5 oktober 1834

Vaccineret den 13.juni 1835 af districtslæge Grill

 

1834 nr.009

- Mads Rasmussen - født den 1.september 1834, døbt 20.søndag efter trinitatis den 12.oktober 1834

forældre: Rasmus Mortensen indsidder ved Skanhøi og hustru Mette Madsdatter

faddere: Johanne Mortensdatter indsidderske i Rye, Christiane Jacobsdatter huusmand Jens Madsens hustru i Sønder Vissing, Mads Mouritzen huusmand ved Faarhuus, Søren Rasmussen indsidder ved Skanhøi, Mikkel Laursen ungkarl fra Rye Kro

moderen introduceret 20.søndag efter trinitatis den 12.oktober 1834

 

1834 nr.010

- Niels Nielsen – født den 17 september 1834, døbt den 19 oktober 1834

Forældre: Niels Jensen Huusmand og bødker i Rye og Hustru Inger Pedersdatter

 

1835

 

1835 nr.001

- Rasmus Thomasen – født den 13 februar 1835 og hjemmedøbt samme dag formedelst sygdom, daaben publiceret 4.søndag efter paaske den 17 maj 1835

Forældre: Thomas Rasmussen Boelsmand i Ryelund og Hustru Ellen Marie Kirstine Rasmusdatter

 

1835 nr.002

- Gottfred Pedersen – født den 21 februar 1835 hjemmedøbt samme dag formedelst sygdom, daaben publiceret 5.søndag i faste den 5 april 1835

Forældre: Peder Sørensen indsidder i Munkedal og Hustru Ane Gottfredsdatter

Faddere: Else Gottfredsdatter Gaardmand Gottfred Rasmussens datter i Fellund, Johanne Jensdatter kroemand Peder Laursens Hustru i Rye, Gottfred Rasmussen Gaardmand i Fellund, Peder Pedersen Huusmand i Hjortlund og Jørgen Christiansen skrædder i Emborg

Moderen introduceret 5.søndag i faste den 5 april 1835

Vaccineret den 6 jun 1835 af districtslæge Grill

 

1835 nr.003

- Rasmus Hansen – født den 18 februar 1835, hjemmedøbt formedelst sygdom den 27 februar 1835

Forældre: Hans Hermansen skovfoged i Rye Skov og Hustru Ane Andersdatter

 

1835 nr.004

- Ivar Christensen – født den 12 marts 1835, døbt 20 april 1835

Forældre: Christen Ivarsen indsidder ved Rye Langmose og Hustru Maren Catrine Jochumsdatter

 

1835 nr.005

- Rasmus Sørensen – født den 20 marts 1835, døbt den 15 maj 1835

Forældre: Søren Endvoldsen Boelsmand i Bindingshede og Hustru Edel Kirstine Pedersdatter

 

1835 nr.006

- Ernst Christian Jensen - født den 8.april 1835, hjemmedøbt formedelst sygdom den 24.april 1835, daaben publiceret 4.søndag efter paaske den 17.maj 1835

forældre: Jens Pedersen huusmand af Emborg og hustru Karen Ernstdatter

faddere: Catrine Ernstdatter enke efter afgangen huusmand Søren Christensen af Glarboe, Maren Ernstdatter huusmand Christen Andersens hustru af Mansdal??, gaardmand Ernst Pedersen af Raahøi, Christian Svendsen smed af Emborg, Peder Pedersen Skrædder af Boes

moderen introduceret 3.søndag efter trinitatis den 5.juli 1835

 

1835 nr.007

- Anders Olesen – født den 17 april 1835, døbt den 24 maj 1835

Forældre: Ole Sørensen smed i Rye og Hustru Dorthe Endvoldsdatter

 

1835 nr.008

- Christen Christensen – født den 15 maj 1835, døbt i kirken 4.søndag efter paaske den 17 maj 1835

Forældre: barnemoderen var Elisabeth Christensdatter til barnefader blev udlagt Ungkarl Jens Christensen fra Gjeng

 

1835 nr.009

- Niels Pedersen - født den 24.juni 1835, hjemmedøbt sammedag formedelst sygdom, død før daabens publication

forældre: Peder Rasmussen huusmand i Komind og hustru Johanne Nielsdatter

moderen introduceret 6.søndag efter trinitatis den 26.juli 1835

 

1835 nr.010

- Niels Nielsen - født den 20.juni 1835, døbt i kirken 8.søndag efter trinitatis den 9.august 1835

forældre: Niels Nielsen huusmand i Rye og hustru Ellen Stephansdatter

faddere: Karen Nielsdatter tjenestepige fra Tulstrup, Ane Catrine Nielsdatter huusmand Laurs Madsens hustru af Testrup, Berthel Andersen boelsmand i Pøtsøe, Søren Nielsen huusmand i Rye og Henrich Stephansen boelsmand paa Fæstibak

moderen introduceret 8.søndag efter trinitatis den 9.august 1835

 

1835 nr.011

- Søren Berthelsen – født den 2 juli 1835, døbt i kirken 15.søndag efter Trinitatis den 27 september 1835

Forældre: Berthel Andersen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Ane Stephansdatter

Faddere: Ellen Thomasdatter enkekone af Rye, Karen Gottfredsdatter Boelsmand Laurs Nielsens Hustru af Hjarsbek, Christen Andersen Boelsmand i Skjeldal, Henrik Stephansen Boelsmand paa Fæstibak og Ungkarl Anders Nielsen af Pøtsøe

Moderen introduceret 15.søndag efter Trinitatis den 27 september 1835

 

1835 nr.012

- Knud Salomonsen - født den 26.september 1835 hjemmedøbt formedelst syfdom den 27.september 1835, daaben publiceret 21.søndag efter trinitatis den 8.november 1835

forældre: Salomon Nielsen indsidder i Bøgedal og hustru Maren Knudsdatter

faddere: Mette Marie Knudsdatter boelsmand Anders Salomonsen fæster i Heinæs, Johanne Nielsdatter huusmand Peder Rasmussens hustru i Komind, Knud Jensen boelsmand i Tinghuus, gaardmand Niels Salomonsen i Fellund og boelsmand Mads Salomonsen af Linebjerg

moderen introduceret 21.søndag efter trinitatis den 8.november 1835

 

1835 nr.013

- Andreas Theodor Conrad Ammitzbøll – født den 25 september 1835, døbt i kirken den 23 oktober 1835

Forældre: Jens Nielsen Ammitzbøll Gaardmand i Emborg og Hustru Catrine Dorthea Henriette Stautz

 

1835 nr.014

- Anders Christensen - født den 19.oktober 1835 hjemmedøbt formedelst sygdom den 26.oktober 1835, daaben publiceret 2.søndag i Advent den 6.december 1835

forældre: Christen Andersen boelsmand i Skjeldal og hustru Maren Pedersdatter

faddere: Ellen Thomasdatter enkekone af Rye, Maren Knudsdatter boelsmand Anders Nielsens hustru i Pøtsøe, Rasmus Jensen gaardmand i Nyegaard, sognefoged Peder Pedersen og ungkarl Thomas Sørensen begge af Rye

moderen introduceret 2.søndag i Advent den 6.december 1835

 

1835 nr.015

- Peder Andersen – født den 18 november 1835, døbt i kirken 2.juledag den 26 december 1835

Forældre: Anders Pedersen indsidder i Rye og Hustru Maren Hansdatter

 

1835 nr.016

- Christian Nielsen - født 11 december 1835, døbt i kirken 2.juledag den 26.december 1835

Forældre: Niels Pedersen Tømmermester i Bøgedalssiig og Hustru Karen Johansdatter

 

1835 nr.017

- Jens Nielsen – født den 10 december 1835, hjemmedøbt den 20 december formedelst svagelighed, døde førend daabens publication

Forældre: Niels Jensen Huusmand i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Moderen introduceret søndag sexagesima den 7 februar 1836

 

1836

 

1836 nr.001

- Thomas Pedersen – født den 4 april 1836, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den 17 april 1836

Forældre: Peder Sørensen Boelsmand i Tønningslette og Hustru Ane Catrine Rasmusdatter

 

1836 nr.002

- Johan Pedersen - født den 8.marts 1836, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den 17.april 1836

forældre: Peder Pedersen indsidder i Rye og hustru Ida Kirstine Sørensdatter

faddere: Maren Rasmusdatter tjenestepige fra Additnæs, Kirsten Simonsdatter indsidder Jens Ottosens hustru i Rye, opholdsmand Christian Sørensen ved Ryebroe, indsidder Rasmus Sørensen og ungkarl Peder Nielsen begge af Rye

moderen introduceret  2.søndag efter paaske den 17.april 1836

 

1836 nr.003

- Jens Christian Hollesen – født den 1 maj 1836 og hjemmedøbt den 8 maj 1836 formedelst svagelighed, daaben publiceret 31 august 1836

Forældre: Christian Hollesen eier af Rye Mølle og Hustru Gjertrud Jensdatter

Faddere: Kirsten Pedersdatter Gaardmand Rasmus Jensens Hustru i Nyegaard, Christine Laursdatter kroemand Thomas Jensens Hustru i Them, Cancelliraad Wittusen af Brædstrup, Kjøbmand Lauritz Bang og fuldmægtig Boserup begge af Skanderborg

Moderen introduceret 2.søndag efter Trinitatis den 12.juni 1836

 

1836 nr.004

- Niels Andersen - født den 20.juni 1836, døbt 4.søndag efter trinitatis døbt i kirken den 26.juni 1836

forældre: Anders Nielsen boelsmand i Pøtsøe og hustru Maren Knudsdatter

faddere: Karen Nielsdatter boelsmand Ole Jensens hustru i Skjeldal, Karen Gottfredsdatter boelsmand Laurs Nielsens hustru i Hjarsbek, Knud Pedersen boelsmand i Glarboe, boelsmand Ole Jensen i Skjelsted og boelsmand Laurs Nielsen i Hjarsbek

moderen introduceret 11.søndag efter trinitatis den 14.august 1836

 

1836 nr.005

- Søren Mogensen – født den 22 juni 1836, døbt 26 juni 1836

Forældre: Mogens Nielsen Huusmand i Glarboe og Hustru Ane Catrine Ernstdatter

 

1836 nr.006

- Niels Pedersen - født den 26.juni 1836, døbt i kirken 5.søndag efter trinitatis den 3.juli 1836

forældre: Peder Rasmussen huusmand ved Komind og hustru Johanne Nielsdatter

faddere: Sidsel Nielsdatter huusmand Søren Pedersens hustru i Tørring, Maren Knudsdatter huusmand Salomon Nielsens hustru af Bøgedal, gaardmand Niels Salomonsen af Fellund, og ungkarl Rasmus Nielsen og Gottfred Rasmussen sammesteds

moderen introduceret 10.søndag efter trinitatis den 7.august 1836

 

1836 nr.007

Mathias Rasmussen født den 27.juni 1836, døbt i kirken 7.søndag efter Trinitatis den 17.juli 1836

Forældre: Rasmus Mathiasen Gaardmand i Emborg og Hustru Maren Christensdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter Gaardmand Anders Sørensens Hustru af Rye, Johanne Pedersdatter væver Jens Pedersens Hustru af Emborg, Mathias Jensen Aftægtsmand i Rye, Christen Laursen Boelsmand i Hvidmose og Jens Nielsen Gaardmand i Truust

Moderen introduceret 9.søndag efter Trinitatis den 31.juli 1836

 

1836 nr.008

- Peder Salomonsen - født den 16.oktober 1836, hjemmedøbt samme dag formedelst sygdom, daaben publiceret 1.advent søndag den 27.november 1836

forældre: Salomon Madsen huusmand ved Beklund og hustru Ane Pedersdatter

faddere: Kirsten Rasmusdatter gjordemoder ved Beklund, Karen Knudsdatter boelsmand Mads Salomonsens hustru afLinebjerg, Mads Salomonsen sammesteds, Peder Jacobsen ved Beklund huusmand, og ungkarl Jacob Pedersen af Fuglbjerg

moderen introduceret 1.advent søndag den 27.november 1836

 

1836 nr.009

- Rasmus Jensen – født den 31 oktober 1836, døbt i kirken 23.søndag efter Trinitatis den 6 november 1836

Forældre: Jens Mathiasen Boelsmand i Fuglsang og Hustru Gunild Marie Pedersdatter

Faddere: Maren Laursdatter enkekone fra Steensgaard, Karen Andersdatter Boelsmand Søren Christensens kone i Glarboe, Mathias Jensen Aftægtsmand, Gaardmand Niels Laursen og Ungkarl Thomas Sørensen alle 3 af Rye

Moderen introduceret 4.søndag i advent den 18 december 1836

 

1836 nr.010

- Laurs Jørgensen – født 4 oktober 1836, døbt 13 november 1836

Forældre: Jørgen Holgersen Huusmand i Emborg og Hustru Ane Laursdatter

 

1836 nr.011

- Søren Thomasen - født den 28.oktober 1836, døbt i Kirken 2.søndag i Advent den 4.december 1836

faddere: Ellen Thomasdatter afdøde sognefoged Søren Christensens hustru af Rye, Johanne Pedersdatter Jens vævers hustru af Emborg, Rasmus Christensen gaardmand i Alling, Knud Rasmussen gaardmand sammesteds, ungkarl Thomas Sørensen af Rye

moderen introduceret 2.juledag den 26.december 1836

 

1836 nr.012

- Søren Jørgensen - født den 28.oktober 1836, døbt i kirken 4.søndag i advent den 18.december 1836

forældre: Jørgen Christiansen skrædder i Emborg og hustru Ane Sørensdatter

faddere: Sidsel Sørensdatter gaardmand Peder Jensens huusholderske af Rye, Ane Gottfredsdatter huusmand Peder Sørensens hustru af Munkdal, Peder Sørensen sammesteds, Søren Jørgensen dreier i Rye, Søren Christiansen smedesvend sammesteds

moderen introduceret 4.advent søndag den 18.december 1836

 

Fødte Kvindekøn

 

1826

 

1826 nr.001

- Mette - født 24.januar 1826, døbt Palme søndag 19.marts 1826

forældre: Thomas Christensen boelsmand i Fiskerhuus og hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Kirsten Thomasdatter Gaardmand i Pøtsøe Jens Lauersens hustru. Ginnild Andersdatter gaardmand i Emborg Søren Nielsens hustru, Søren Christensen sognefoged i Rye, Jacob Knudsen og Rasmus Christensen begge gaardmænd i Alling, moderen introduceret Palme søndag 19.marts 1826

 

1826 nr.002

- Ane - født den 12.marts 1826, døbt 3.søndag efter paaske, den 16.april 1826

Forældre: Rasmus Sørensen Leth huusmand i Rye og hustru Frederike Pedersdatter

Faddere: Karen Laursdatter væverpige i Rye, Magrethe Pedersdatter huusmand Jens Tolstrups hustru i Rye, Rasmus Sørensen, Mathias Rasmussen og Niels Jensen alle huusmænd i Rye

moderen introduceret 3.søndag efter paaske, den 16.april 1826

 

1826 nr.003

- Ane Marie – født den 25 marts 1826, døbt 6.søndag efter paaske den 7.maj 1826

Forældre: Christian Svendsen smed i Emborg og Hustru Kirsten Pedersdatter

 

1826 nr.004

- Kirsten – født den 30 marts 1826, døbt 6.søndag efter paaske den 7.maj 1826

Forældre: Peder Sørensen Boelsmand i Tønningslette og Hustru Ane Catrine Rasmusdatter

 

1826 nr.005

- Johanne – født den 27 maj 1826, døbt 9 juli 1826

Forældre: Ole Enevoldsen Huusmand i Schandhøi og Hustru Kirsten Christensdatter

 

1826 nr.006

- Kirsten – født 14 juli 1826, døbt 10 september 1826

Forældre: Christen Johansen Boelsmand i Bøgedalsig og Hustru Ane Katrine Sørensdatter

 

1826 nr.007

- Sophie – født 9 november 1826, døbt 26 december 1826

Forældre: Jens Pedersen Huusmand i Emborg og Hustru Johanne Pedersdatter

 

1827

 

1827 nr.001

- Karen Marie – født den 17 januar 1827, døbt 1.søndag i fasten den 4 marts 1827

Forældre: Søren Laursen Huusmand i Emborg og Hustru Ane Marie Rasmusdatter

Faddere: Johanne Rasmusdatter tjenestepige i Rye Mølle, Ane Nielsdatter forpagter Mads Andersens Hustru i Emborg, Jens Pedersen, Rasmus Pedersen og Rasmus Nielsen Huusmænd i Emborg

Moderen introduceret 1.søndag i fasten den 4 marts 1827

 

1827 nr.002

- Maren - født 17.april 1827, døbt 6.søndag efter paaske den 27.maj 1827

Forældre: Christen Andersen boelsmand i Skjeldal og hustru Maren Pedersdatter

Faddere: Ane Stephensdatter boelsmand i Pøtsøe Berthel Andersens hustru, Ellen Thomasdatter sognefoged Søren Christensens hustru, Niels Christensen og Jens Rasmussen boelsmænd i Hjarsbek, Søren Andersen boelsmand i Voldborrekjær

moderen introduceret 6.søndag efter paaske den 27.maj 1827

 

1827 nr.003

- Cidsel – født den 8 maj 1827, døbt 8 juli 1827

Forældre: Christopher Pedersen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

 

1827 nr.004

- Petersine Bloch – født den 9 juni 1827, døbt 7.søndag efter Trinitatis den 29 juli 1827

Forældre: Laurs Andersen Huusmand og skrædder i Rye og Hustru Maren Laursdatter

 

1827 nr.005

- Inger – født den 8 juli 1827, døbt 11.søndag efter Trinitatis den 26 august 1827

Forældre: Christen Hansen Huusmand i Rye og Hustru Johanne Mortensdatter

Faddere: Inger Mortensdatter dagleier Niels Pedersens Hustru i Horsens, Mariane Sørensdatter Huusmand Rasmus Andersens Hustru i Rye, Niels Mikkelsen, Rasmus Andersen og Anders Jensen alle 3 Huusmænd i Rye

Moderen introduceret 11.søndag efter Trinitatis den 26 august 1827

 

1827 nr.006

- Ane – født den 14 juni 1827, døbt 12.søndag efter Trinitatis den 2 september 1827

Forældre: Søren Endvoldsen Boelsmand i Bindingshede og Hustru Ædel Kirstine Udbye

 

1827 nr.007

- Kirsten – født den 10 juli 1827, døbt 14.søndag efter Trinitatis den 16 september 1827

Forældre: Mads Andersen forpagter i Emborg og Hustru Ane Nielsdatter

 

1827 nr.008

- Ane - født den 4.august 1827, døbt 16.søndag efter trinitatis den 30.september 1827

Forældre: Søren Christensen huusmand i Moselund og hustru Karen Andersdatter

Faddere: Mette Christensdatter boelsmand i Pøtsøe Morten Jensens hustru, Ane Sørensdatter boelsmand i Hvidmose Christen Laursens hustru, Peder Pedersen gaardmand i Glarbohede, Søren Pedersen boelsmand i Meelbjerg, Henrik Stephansen boelsmand i Nyelund

moderen introduceret 16.søndag efter trinitatis den 30.september 1827

 

1827 nr.009

- Karen - født den 24.september 1827, døbt 16.søndag efter trinitatis den 30.september 1827

forældre: Jens Sørensen gaardmand og kromand i Rye og hustru Johanne Jensdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter gaardmand i Rye Thomas Sørensens steddatter, Maren Laursdatter gaardmand i Rye Rasmus Jørgensens hustru, Niels Laursen, Niels Christensen og Anders Sørensen alle 3 gaardmand i Rye

moderen introduceret 16.søndag efter trinitatis den 30.september 1827

 

1827 nr.010

- Ane - født den 15.september 1827, døbt 20.søndag efter trinitatis den 28.oktober 1827

Forældre: Salomon Nielsen huusmand i Bøgedall og hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Cidsel Catrine Nielsdatter tjenestepige i Rye Mølle, Ane Kirstine Sørensdatter boelsmand i Sveibek Thomas Salomonsens hustru, Thomas Bloch gaardmand i Rye, Mads Salomonsen og Poul Andersen begge boelsmænd i Linebjerg

moderen introduceret 20.søndag efter trinitatis den 28.oktober 1827

 

1827 nr.011

- Ane - født den 20.september 1827, døbt 20.søndag efter trinitatis den 28.oktober 1827

Forældre: Jens Pedersen huusmand i Emborg og hustru Karen Ernstsdatter

Faddere: Kirsten Pedersdatter smed i Emborg Christian G?? hustru, Ane Catrrine Ernstsdatter huusmand i Rye Søren Christensens hustru, Peder Jensen, Rasmus Jensen og Jens Pedersen alle 3 huusmænd i Emborg

moderen introduceret 20.søndag efter trinitatis den 28.oktober 1827

 

1827 nr.012

- Kirsten - født den 15.september 1827, døbt 17.november 1827

Forældre: Berthel Andersen boelsmand i Pøtsøe og hustru Ane Stepensdatter

Faddere: Maren Pedersdatter boelsmand i Skjeldal Christen Andersens hustru, Johanne Magrete Jensdatter huusmand i Rye Mathias Rasmussens hustru, Henrik Stephensen boelsmand i Nyelund, Niels Christensen og Jens Rasmussen boelsmænd i Hjarsbek

moderen introduceret 17.november 1827

vaccineret den 13.juni 1835 af distriktslæge Grill

 

1827 nr.013

- Else – født den 25 oktober 1827, døbt 2.søndag i advent den 9 december 1827

Forældre: Ole Sørensen bye smed i Rye og Hustru Ane Dorthea Enevoldsdatter

 

1827 nr.014

- Johanne – født den 15 november 1827, døbt søndag imellem jul og nytaar den 30 december 1827

Forældre: Jens Nielsen Knob og Hustru Else Kirstine Johansdatter

 

1827 nr.015

- Johanne – født den 19 november 1827, døbt 27 januar 1828

Forældre: Peder Andersen Huusmand og skrædder i Emborg og Hustru Karen Andersdatter

 

1827 nr.016

- Ane Marie - født den 23 december 1827, døbt 3.søndag i fasten den 9.marts 1828

forældre: Niels Nielsen huusmand i Rye og hustru Ellen Stephensdatter

faddere: Ane Catrine Nielsdatter, huusmand Laurs Madsens hustru i Storring, Maren Nielsdatter huusmand i Rye Rasmus Stephensens hustru, PederJacobsen, Niels Sørensen og Mathias Rasmussen alle 3 huusmænd i Rye

moderen introduceret 3.søndag i fasten den 9.marts 1828

 

1828

 

1828 nr.001

- Karen – født den 3 februar 1828, døbt 30 april 1828

Forældre: Christen Nielsen Huusmand i Rye og Hustru Maren Pedersdatter

 

1828 nr.002

- Ane Kirstine - født den 7.marts 1828, døbt 2.pinse dag den 26.maj 1828

forældre: Thomas Christensen boelsmand i Fiskerhuusene og hustru Kirsten Rasmusdatter

faddere: Maren Rasmusdatter boelsmand i Ringholm Peder Nielsens hustru, Karen Christensdatter boelsmand Rasmus Jørgensens hustru i Fiskerhuusene, Søren Christensen sognefoged i Rye, Rasmus Christensen gaardmand i Alling og Søren Udbye boelsmand i Fiskerhuusene

moderen introduceret 2.pinse dag den 26.maj 1828

 

1828 nr.003

- Ane Catrine – født den 17 april 1828, døbt 29 juni 1828

Forældre: Søren Christensen Huusmand i Rye og Hustru Ane Catrine Ernstdatter

 

1828 nr.004

- Ane Marie Mathiasdatter – født den 14 og døbt den 24 august 1828

Forældre: Mathias Rasmussen Huusmand i Rye og Hustru Johanne Magrete Jensdatter

 

1828 nr. 005

Sidsel Catrine Sørensdatter født 29.oktober 1828 døbt 23 søndag efter Trinitatis den 9.november

Forældre: Søren Pedersen Huusmand i Fellund og Hustru Sidsel Catrine Nielsdatter

Faddere: Gjertrud Jensdatter Peder Blochs Enke fra Rye Mølle, Maren Knudsdatter Huusmand Salomon Nielsens Hustru fra Bøgedal, Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen begge Gaardmænd i Fellund, Peder Pedersen Huusmand i Rye

Moderen introduceret 3 Advendt søndag den 14.december

 

1828 nr.006

- Mette Mortensdatter – født den 9 november 1828, døbt lørdagen den 15 november 1828

Forældre: Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Ane Andersdatter skovfoged Hans Hermansens Hustru i Skjeldal, Karen Andersdatter Huusmand Søren Christensens Hustru Glarboehede, Berthel Andersen Boelsmand i Pøtsøe, Hans Hermansen skovfoged i Skjeldal og Søren Christensen Huusmænd i Glarboehede

 

1828 nr.007

- Birthe Kirstine Hansdatter - født den 1.december 1828, døbt 3.søndag i Advent den 14.december 1828

forældre: Hans Eriksen bødker i Rye og hustru Karen Hansdatter

faddere: Ellen Hansdatter gaardmand Niels Christensens hustru i Rye, Johanne Hansdatter huusmand Laurs Andersens hustru i Rye, gaardmand Niels Christensen og søn Christen Nielsen begge af Rye, og Peder Jacobsen ungkarl fra Glarboehede

moderen introduceret 5.søndag efter hellig 3 konger 1829

 

1829

 

1829 nr.001

- Ane Jensdatter - født den 23.december 1828, døbt 1.søndag efter hellig 3 konger den 11.januar 1829

forældre: Jens Jensen huusmand i Glarboehede og hustru Maren Jacobsdatter

faddere: Kirsten Rasmusdatter gjordemoder i Beklund, Catrine Ernstsdatter huusmand Søren Christensens hustru i Glarboe, huusmændene Niels Hansen i Glarboe, Søren Pedersen i Meelbjerg og Peder Jacobsen i Beklund

moderen introduceret 3.søndag i fasten den 22.marts

 

1829 nr.002

Maren Pedersdatter født den 26.januar 1829, døbt 4.søndag efter hellig 3 konger den 1.februar 1829

forældre: Peder Nielsen skovfoged i Ringholm og hustru Maren Rasmusdatter

faddere: Kirsten Jacobsdatter gaardmand Jacob Knudsens datter, Inger Brosesdatter?? huusmand Peder Henrichsens hustru, Rasmus Christensen gaardmand, Christen Jensen alle fra Alling, samt Niels Knudsen boelsmand fra Himmelbjerg

moderen introduceret Skjærtorsdag den 16.april 1829

 

1829 nr.003

Else Kirstine Torbensdatter født den 16. april 1829, døbt 2.paaskedag den 20. april 1829

Forældre: Torben Christensen indsidder i Rye og Hustru Barbara Jensdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Fiskers Hustru, Dorthea Endvoldsdatter Ole Smeds Hustru, Ungkarlene Søren Rasmussen og Rasmus Rasmussen alle af Rye, samt Søren Andersen Huusmand af Woldborgkjær

Moderen introduceret 4.søndag efter paaske den 17. maj 1829

 

1829 nr.004

- Ane Berthelsdatter - født 6.maj 1829, døbt 3.søndag efter paaske den 10.maj 1829

forældre: BerthelAndersen boelsmand i Pøtsøe og hustru Ane Stephansdatter

Faddere: Mette Christensdatter boelsmand Morten Jensens hustru i Pøtsøe, Maren Pedersdatter boelsmand Christen Andersens hustru i Skjeldal, Morten Jensen i Pøtsøe, Christen Andersen iSkjeldal og boelsmand Henrik Stephansen i Nyelund

moderen introduceret 9.søndag efter trinitatis den 16.august 1829

 

1829 nr.005

- Ane Sørensdatter – født den 7 maj 1829, døbt 4.søndag efter paaske den 17 maj 1829

Forældre: Søren Laursen skolelærer i Emborg og Hustru Ane Marie Rasmusdatter

Faddere: Karen Jeppesdatter forpagter Jacob Mortensens Hustru, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Nielsens Hustru, Gaardmand Søren Nielsen, forpagter Mads Andersen alle af Emborg og Ungkarl Anders Nielsen af Rye

Moderen introduceret 6.søndag efter Trinitatis den 26.juli 1829

 

1829 nr.006

- Mette Christophersdatter – født den 2 juli 1829, døbt den 5 juli 1829

Forældre: Christopher Pedersen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

 

1829 nr.007

- Karen Marie Laursdatter – født den 29 september 1829, døbt den 11 oktober 1829

Forældre: Laurs Mikkelsen Huusmand i Rye og Hustru Karen Jacobsdatter

 

1829 nr.008

- Karen Pedersdatter – født den 24 november 1829, døbt den 6 december 1829

Forældre: Peder Andersen skrædder i Emborg og Hustru Ellen Marie Krestensdatter [Ellen Marie Christensdatter]

 

1829 nr.009

- Maren Rasmusdatter - født den 11.november 1829, døbt 22.søndag efter trinitatis den 15.november 1829

forældre: Rasmus Stephansen huusmand i Rye og hustru Maren Nielsdatter

faddere: Ane Rasmusdatter boelsmand Rasmus Nielsens hustru i Tomaseskjær, Ellen Stephansdatter huusmand Niels Nielsens hustru i Rye, Anders Sørensen gaardmand i Rye, Henrik Stephansen boelsmand i Nyelund, Ole Endvolsen huusmand i Kammerhoved

moderen introduceret søndagen efter Nytaar den 9.januar 1830

 

1830

 

1830 nr.001

- Ane Kirstine Pedersdatter - født den 9.januar 1830 og hjemmedøbt den 11.januar formedelst svaghed, daaben publiceret 5.søndag i faste den 28.marts 1830

forældre: Peder Nielsen skovfoged paa Ringholm og hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Kirsten Rasmusdatter boelsmand Thomas Christensebs hustru i Fiskerhuusene, Karen Johansdatter byggemester i Bøgedalssiig Thomas C?? i Fiskerhuus, Niels Knudsen boelsmand paa Himmelbjerg og Laurs Jacobsen skovfoged i Kammerhuus

moderen introduceret 5.søndag i faste den 28.marts 1830

 

1830 nr.002

- Ane Marie Madsdatter – født den 15 april 1830, døbt lørdagen den 17 april 1830

Forældre: Mads Andersen forpagter i Emborg og Hustru Ane Nielsdatter

 

1830 nr.003

Johanne Rasmusdatter født den 14 april 1830, døbt lørdag den 17 april 1830

Forældre: Rasmus Jensen indsidder i Hjarsbek og Hustru Ane Catrine Jensdatter

Faddere: Johanne Jørgensdatter Boelsmand Søren Pedersens Hustru paa Melbjerg, Kirsten Rasmusdatter Huusmand Peder Jacobsens Hustru af Rye, Jens Rasmussen og Niels Christensen begge Boelsmænd i Hjarsbek og Søren Pedersen Boelsmand paa Melbjerg

Moderen introduceret 6.søndag efter paaske den 23.maj 1830

 

1830 nr.004

- Kirsten Pedersdatter - født den 2.maj 1830, døbt 4.søndag efter paaske den 9.maj 1830

forældre: Peder Pedersen huusmand i Rye og hustru Ida Christine Sørensdatter

faddere: Mette Sørensdatter sognefoged Niels Laursens husholderske i Rye, Kirsten Simonsdatter huusmand Jens Ottosens hustru, huusmand Rasmus Sørensen, ungkarl Rasmus Rasmussen alle af Rye samt boelsmand Christian Sørensen ved Ryebro

moderen introduceret 1.søndag efter trinitatis den 13.juni 1830

 

1830 nr.005

- Kirsten Thomasdatter – født den 18 marts 1830, og hjemmedøbt samme dag formedelst svagelighed, daaben publiceret Christi himmelfarts dag den 20 maj 1830

Forældre: Thomas Rasmussen Boelsmand i Ryelund og Hustru Ellen Marie Kirstine Rasmusdatter

 

1830 nr.006

- Ane Berthelsdatter - født den 29.juni 1830, døbt 4.søndag efter trinitatis den 4.juli 1830

forældre: Berthel Andersen boelsmand i Pøtsøe og hustru Ane Stephansdatter

faddere: Maren Nielsdatter huusmand Rasmus Stephansens hustru i Rye, Mette Christensdatter boelsmand Morten Jensens hustru i Pøtsøe, Christen Andersen boelsmand i Skjeldal, Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe og Henrik Stephansen boelsmand i Nyelund

moderen introduceret 14.søndag efter trinitatis den 12.september 1830

 

1830 nr.007

- Johanne Thomasdatter – født den 13 juli 1830, døbt den 18 juli 1830

Forældre: Thomas Jensen indsidder i Hjortlund og Hustru Ane Pedersdatter

 

1830 nr. 008

Elisabeth Pedersdatter født den 18.juni 1830, hjemmedøbt den 19.juni 1830 formedelst svagelighed

Forældre: Peder Nielsen indsidder paa Himmelbjerggaard og hustru Johanne Knudsdatter

fremstillet: 8.søndag efter Trinitatis den 1.august 1830

Faddere: Ellen Nielsdatter Niels Knudsens datter paa Himmelbjerggaard, Karen Johansdatter bryggemester?? Niels Pedersens hustru i Bøgedalssiig, Knud Jensen boelsmand i Tinghuus, Niels Knudsen boelsmand paa Himmelbjerggaard og Anders Salomonsen boelsmand i Heidnitz

moderen introduceret 8.søndag efter Trinitatis den 1.august 1830

 

1830 nr.009

- Dorthea Jensdatter - født den 31.juli 1830, døbt 9.søndag efter trinitatis den 8.august 1830

forældre: Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek og hustru Else Rasmusdatter

Faddere: Mette Kirstine Sørensdatter gaardmand Peder Jensens hustru, Johanne Jensdatter kroemand Jens Sørensens hustru begge i Rye, Peder Jensen, Jens Sørensen begge gaardmænd og Peder Rasmussen ubgkarl alle af Rye

moderen introduceret 16.søndag efter trinitatitis den 26.september 1830

 

1830 nr.010

- Ellen Marie Salomonsdatter - født og hjemmedøbt den 21.juli 1830 formedelst svaghed, daaben publiceret 11.søndag efter trinitatis den 22.august 1830

forældre: Salomon Nielsen huusmand i Bøgedalshuus og Maren Knudsdatter

faddere: Karen Sørensdatter boelsmand Poul Andersens hustru i Linebjerg, Christine Ernstsdatter huusmand Christen Andersens hustru i Bøgedal, boelsmændene Poul Andersen og Mads salomonsen af Linebjerg og Niels Salomonsen gaardmand i Fellund

moderen introduceret 11.søndag efter trinitatis den 22.august 1830

 

1830 nr.011

- Mette Catrine Jensdatter - født og hjemmedøbt den 16.oktober 1830 formedelst svaghed, daaben publiceret den 23.søndag efter trinitatis den 14.november 1830

forældre: Jens Mathiasen boelsmand i Fuglbjerg og hustru Gunild Marie Pedersdatter

faddere: Maren Laursdatter gaardmand Rasmus Sørensen hustru i Rye, Karen Knudsdatter huusmand Rasmus Jensens hustru ved Rye Langmose, gaardmænden Rasmus Sørensen og Niels Laursen samt aftægtsmand Mathias Jensen alle af Rye

moderen introduceret den 23.søndag efter trinitatis den 14.november 1830

 

1830 nr.012

- Ellen Marie Thomasdatter - født den 26.oktober 1830 hjemmedøbt den 28.oktober formedelst svaghed, daaben publiceret 24.søndag efter trinitatis den 21.november 1830

forældre: Thomas Christensen boelsmand i Fiskerhuusene og hustru Kirsten Rasmusdatter

faddere: Kirsten Jacobsdatter gaardmand Jacob Knudsens datter i Alling, Maren Rasmusdatter boelsmand paa Ringholm, Søren Udbye og Jens Jørgensen begge boelsmænd i Fiskerhuusene og Peder Nielsen boelsmand paa Ringholm

moderen introduceret 2.søndag i Advent den 12.december 1830

 

1830 nr.013

- Mette Sørensdatter – født og hjemmedøbt den 28 oktober 1830, daaben publiceret 2.søndag i advent den 5 december 1830

Forældre: Søren Johansen Huusmand i Rye og Karen Nielsdatter

 

1831

 

1831 nr.001

- Ane Catrine Sørensdatter - født den 28.januar 1831, døbt søndag septuagesima den 30.januar 1831

forældre: Søren Rasmussen indsidder i Fuglsang og hustru Ane Rasmusdatter

faddere: Karen Rasmusdatter gaardmand Niels Jacobsens pige i Rye, Gunild Marie Pedersdatter i Fuglsang Rasmus Svendsen i Himmelbjerg, Gottfred Rasmussen gaardmand i Fellund og Stephan Rasmussen gaardmand i Rye

moderen introduceret 1.søndag efter paaske den 10.april 1831

 

1831 nr.002

- Karen Andersdatter – født den 8 februar 1831, døbt den 20 februar 1831

Forældre: Anders Jensen indsidder i Rye og Hustru Ane Marie Jensdatter

 

1831 nr.003

- Else Catrine Jacobsdatter – født den 25 december 1831 og hjemmedøbt den 28 december 1831 formedelst svagelighed, daaben publiceret 2.søndag i faste den 27 februar 1831

Forældre: Jacob Mortensen forpagter i Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

 

1831 nr.004

- Maren Jensdatter - født den 24.januar 1831 og hjemmedøbt samme dag formedelst svaghed, daaben publiceret 5.søndag i fasten den 20.marts 1831

forældre: Jens Sørensen huusmand ved Ryebroe og hustru Sidsel Catrine Gottfredsdatter

faddere: Mette Rasmusdatter gaardmand Anders Sørensens hustru, Maren Pedersdatter boelsmand Christen Andersens hustru i Skjeldal, Gottfred Rasmussen gaardmand i Fellund og Thomas Rasmussen boelsmand i Ryelund, Rasmus Sørensen gaardmand i Rye

moderen introduceret 5.søndag i fasten den 20.marts 1831

 

1831 nr.005

- Ane Kirstine Sørensdatter – født den 31 marts 1831, døbt den 4 april 1831

Forældre: Søren Pedersen Huusmand i Hedelund og Hustru Maren Pedersdatter

 

1831 nr.006

- Ellen Mortensdatter – født den 4 april 1831, døbt den 6.søndag efter paaske den 15 maj 1831

Forældre: Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Ane Andersdatter Anders Pedersens enkes datter i Glarboe, Else Rasmusdatter Boelsmand Jens Rasmussens Hustru i Hjarsbek, Christen Laursen Boelsmand i Hvidmose, Søren Christensen Huusmand i Glarboe og Peder Andersen Ungkarl sammesteds

Moderen introduceret 6.søndag efter paaske den 15 maj 1831

 

1831 nr.007

- Mette Nielsdatter - født den 20.august 1831, døbt 13.søndag efter trinitatis den 28.august 1831

forældre: Niels Nielsen huusmand i Rye og hustru Ellen Stephansdatter

faddere: Kirsten Stephansdatter huusmand Niels Sørensens hustru paa Snabbak??, Maren Nielsdatter huusmand Rasmus Stephansens hustru, huusmændene Søren Nielsen og Rasmus Stephansen alle 3 i Rye og boelsmand Henrik Stephansen i Nyelund

moderen introduceret 17.søndag efter trinitatis den 25.september 1831

 

1831 nr.008

- Ellen Berthelsdatter født den 3.september 1831, døbt 15.søndag efter trinitatis den 11.september 1831

forældre: Berthel Andersen boelsmand i Pøtsøe og Ane Stephansdatter

Faddere: Else Rasmusdatter boelsmand Jens Rasmussens hustru i Hjarsbek, Maren Pedersdatter boelsmand Christen Andersens hustru i Skjeldal, boelsmændene Jens Rasmussen i Hjarsbek, Christen Andersen i Skjeldal og Henrik Stephansen i Nyelund

moderen introduceret 21.søndag efter trinitatis den 23.oktober 1831

 

1831 nr.009

- Ane Jensdatter – født den 2 oktober 1831, døbt den 20.søndag efter Trinitatis den 16 oktober 1831

Forældre: Jens Nielsen indsidder i Bøgedalssiig og Hustru Mette Magrethe Pedersdatter

 

1831 nr.010

- Karen Thomasdatter – født den 3 november 1831 og hjemmedøbt den 4 november 1831 formedelst svagelighed

Forældre: Thomas Rasmussen Boelsmand i Ryelund og Hustru Ellen Marie Kirstine Rasmusdatter

 

1831 nr.011

- Ane Marie Christophersdatter – født den 22 november 1831 og hjemmedøbt samme dag formedelst svagelighed, daaben publiceret 3.søndag efter hellig 3 konger den 22 januar 1832

Forældre: Christopher Pedersen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

 

 

1832

 

1832 nr.001

- Inger Marie Andersdatter – født den 2 februar 1832, døbt 5.søndag efter hellig 3 konger den 5 februar 1832

Forældre: Anders Pedersen indsidder i Rye og Hustru Maren Hansdatter

 

1832 nr.002

- Karen Hansdatter – født den 30 marts 1832, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den 6 maj 1832

Forældre: Hans Hermansen skovfoged i Skjeldal og Hustru Ane Andersdatter

 

1832 nr.003

- Ane Catrine Rasmusdatter - født den 19.maj 1832, døbt i kirken trinitatis søndag den 17.juni 1832

forældre: indsidder Rasmus Mortensen og hustru Mette Madsdatter i Skanhøi

faddere: Maren Christensdatter gaardmand Peder Jensens pige i Rye, Ane Rasmusdatter indsidder Søren Rasmussens hustru i Skanhøi, indsidder Mads Mouritzen ved Faarehuus og ungkarlene Peder Baltsersen og Jens Christiansen begge af Rye

moderen introduceret trinitatis søndag den 17.juni 1832

 

1832 nr.004

- Dorthe Pedersdatter født den 27.maj 1832 og hjemmedøbt formedelst svagelighed den 28.maj 1832, daaben publiceret 3.søndag efter trinitatis den 8.juli 1832

forældre: Peder Jensen gaardmand i Rye og hustru Mette Kirstine Sørensdatter

faddere: Ane Jensdatter gaardmand Jens Nielsens hustru i Truust, Kirsten Knudsdatter gaardmand Rasmus Christensens hustru i Alling, boelsmand Jens Rasmussen i Hjarsbek og ungkarlene Peder Rasmussen og Frants Jensen i Rye

moderen introduceret 3.søndag efter trinitatis den 8.juli 1832

 

1832 nr.005

- Mette Rasmusdatter - født den 9.august 1832, døbt 8.søndag efter trinitatis den 8.august 1832 [12.august 1832]

forældre: Rasmus Stephansen boelsmand i Ludvigsbjerge og hustru Maren Nielsdatter

faddere: Maren Knudsdatter boelsmand Knud Pedersens datter i Glarboe, Ane Jensdatter gaardmand Rasmus Nielsens hustru i Thomaseskjær, gaardmand Rasmus Nielsen sammesteds og boelsmændene Knud Madsen i Glarboe og Henrik Stephansen i Nyelund

moderen introduceret 17.søndag efter trinitatis den 14.oktober 1832

 

1832 nr.006

- Ane Pedersdatter - født den 14.juli 1832, døbt i kriken den 12.søndag efter trinitatis den 9.september 1832

forældre: Peder Rasmussen boelsmand i Komind og hustru Magrete Nielsdatter

faddere: Karen Danielsdatter indsidder Jens Andersens hustru i Rye Langmose, Grete Pedersdatter indsidder Jens Tolstrupes hustru i Bøgedalssiig, Henrik Nielsen gaardmand i Rye, Jens Tolstrup indsidder i Bøgedalssiig, og Niels Sørensen aftægtsmand i Ludvigsbjerge

moderen introduceret 12.søndag efter trinitatis den9.september 1832

vaccineret den 29.maj 1835 af distriktslæge G

 

1832 nr.007

- Maren Pedersdatter – født den 23 jul 1832, døbt den 16 september 1832

Forældre: Peder Sørensen Huusmand i Tønningslette og Hustru Ane Catrine Rasmusdatter

 

1833

 

1833 nr.001

- Ane Kirstine Sørensdatter - født den 1.december 1832, døbt i kirken søndagen efter nytaar den 6.januar 1833

forældre: Søren Jensen huusmand i Emborg og hustru Maren Jochumsdatter

faddere: Ane Pedersdatter indsidder Thomas Jensens hustru i Hjortelund, Bodild Pedersdatter huusmand Ludvig Olesens hustru i Emborg, Peder Mikkelsen, Peder Rasmussen og Hans Johansen alle 3 huusmænd i Rye

moderen introduceret søndagen efter nytaar den 6.januar 1833

 

1833 nr.002

- Maren Christensdatter - født den 17.februar 1833 og hjemmedøbt den 21.februar formedelst svagelighed, daaben publiceret 2.paaskedag den 8.april 1833

forældre: Christen Andersen boelsmand i Skjeldal og hustru Maren Pedersdatter

faddere: Gedske Pedersdatter sognefoged Peder Pedersens datter, Mette Kirstine Sørensdatter gaardmand Peder Jensens hustru, sognefoged Peder Pedersen, gaardmand Peder Jensen og ungkarl Thomas Sørensen alle af Rye

moderen introduceret 2.paaskedag den 8.april 1833

 

1833 nr.003

- Ane Marie Christensdatter – født den 21 februar 1833, døbt den 8 april 1833

Forældre: Christen Ivarsen fæster ved Rye Langmose og Hustru Maren Catrine Jochumsdatter

 

1833 nr.004

- Mette Jensdatter – født den 5 marts 1833, døbt den 21 april 1833

Forældre: Jens Jensen indsidder i Rye og Hustru Karen Marie Sørensdatter

 

1833 nr.005

- Inger Rasmusdatter – født den 18 marts 1833, døbt den 31 marts 1833

Forældre: Rasmus Jensen fæster ved Rye Langmose og Hustru Karen Knudsdatter

 

1833 nr.006

Mariane Pedersdatter født den 25.marts 1833, døbt i kirken skjærtorsdag den 4.april 1833

forældre: Peder Nielsen skovfoged paa Ringholm og hustru Maren Rasmusdatter

faddere: Inger Laursdatter tjenestepige hos Søren Christensens enke i Rye, Karen Danielsdatter fæster Jens Andersens hustru ved Rye Langmose, Jens Andersen fæster sammesteds, Laurs Pedersen boelsmand i Stiballe og Jens Laursen huusmand i Rye

moderen introduceret 5.søndag efter paaske den 12.maj 1833

 

Mikrokort 3/7

 

Side 83

 

1833 nr.007

Mette Pedersdatter født den 13.april 1833, døbt 2.søndag efter Paaske den 21.april 1833

Forældre: Peder Nielsen indsidder paa Himmelbjerg og Hustru Johanne Knudsdatter

Faddere: Mette Marie Knudsdatter Anders Salomonsens hustru i heinæs, Ane Rasmusdatter indsidder Søren Rasmussens hustru ved Skanhøi, Niels Knudsen boelsmand paa Meelbjerg??, Knud Jensen fæster ved Tinghuus og Anders Salomonsen boelsmand i Heinæs

moderen introduceret 2.Pintsedag den 27.maj 1833

 

1833 nr.008

Maren Sørensdatter født den 3.april 1833, døbt i kirken 5.søndag efter paaske den 12.maj 1836

forældre: Søren Rasmussen indsidder i Rye og hustru Kirsten Rasmusdatter

faddere: Barbara Jensdatter indsidder Torben Christensens hustru, Mariane Sørensdatter indsidder Rasmus Andersens hustru, indsidder Torben Christensen og Rasmus Andersen og ungkarl Rasmus Rasmussen alle af Rye,

moderen introduceret 5.søndag efter paaske den 12.maj 1836

vaccineret den 6.juni 1835 af districtslæge Grill

 

1833 nr.009

- Ane Catrine Nielsdatter – født den 15 maj 1833, døbt den 19 maj 1833

Forældre: Niels Rasmussen indsidder i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

 

1833 nr.010

- Kirsten Marie Hansdatter - født den 10.juni 1833, døbt i kirken 2.søndag efter trinitatis den 16.juni 1833

forældre: Hans Johansen indsidder i Rye og hustru Maren Rasmusdatter

faddere: Jensine Rasmusdatter gaardmand Thomas Sørensens tjenestepige, Maren Laursdatter skrædder Laurs Andersens hustru, Rasmus Rasmussen huusmand, ungkarl Anders Rasmussen alle af Rye, og indsidder Jens Pallesen fra Moseskov??

moderen introduceret 7.søndag efter trinitatis den 21.juli 1833

vaccineret den 6.juni 1835 af Grill

 

side 84

 

1833 nr.011

- Ane Sørensdatter – født den 16 jul 1833, døbt den 21 juli 1833

Forældre: Søren Nielsen indsidder ved Meelgaard og Hustru Johanne Marie Johansdatter

 

1833 nr.012 tvilling

- Mette Kirstine Thomasdatter – født den 6 juli 1833 og hjemmedøbt den 7 juli 1833 formedelst svagelighed, daaben publiceret 10.søndag efter Trinitatis den 11 august 1833

Forældre: Thomas Jensen indsidder ved Hjortlund og Hustru Ane Pedersdatter

 

1833 nr.013 tvilling

- Kirsten Marie Thomasdatter - født den 7 juli 1833 og hjemmedøbt samme dag formedelst svagelighed daaben publiceret 10.søndag efter Trinitatis den 11 august 1833

Forældre: Thomas Jensen indsidder ved Hjortlund og Hustru Ane Pedersdatter

 

1833 nr.014

- Ellen Mortensdatter – født den 21 maj 1833, døbt 7.søndag efter Trinitatis den 21 juli 1833

Forældre: Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Maren Christensdatter Gaardmand Peder Jensens tjenestepige i Rye, Ellen Rasmusdatter Boelsmand Thomas Rasmussens Hustru i Ryelund, Boelsmændene Jens Rasmussen og Laurs Nielsen i Hjarsbek, og indsidder Laurs Christensen af Pøtsøe,

Moderen introduceret 7.søndag efter Trinitatis den 21 juli 1833

 

Side 85

 

1833 nr.015

- Mariane Andersdatter – født den 16 juli 1833, hjemmedøbt den 21 juli 1833 formedelst svagelighed, daaben publiceret 11.søndag efter Trinitatis den 18 august 1833

Forældre: Anders Jensen indsidder i Rye og Hustru Ane Marie Jensdatter

 

1833 nr.016

- Christine Mathiasdatter – født den 14 august 1833, døbt i kirken 11.søndag efter Trinitatis den 18 august 1833

Forældre: Mathias Rasmussen Huusmand i Rye og Hustru Johanne Magrethe Jensdatter

 

1833 nr.017

- Christiane Pedersdatter - født den 6.september 1833, døbt i kirken den 15.søndag efter trinitatis den 15.september 1833

forældre: Peder Pedersen indsidder ved Faarehuuset og hustru Christine Sørensdatter

faddere: Christiane Jørgensdatter gaardmand Peder Jensens tjenestepige i Rye, Johanne Nielsdatter indsidder Peder Rasmussens hustru i Fellund, Christian Sørensen huusmand ved Ryebroe, Rasmus Sørensen indsidder i Rye, og ungkarl Peder Pedersen fra Fiirgaard

moderen introduceret 19.søndag efter trinitatis den 13.oktober 1833

 

1833 nr.018

- Maren Nielsdatter – født den 26 september 1833, døbt 29 september 1833

Forældre: Niels Nielsen Boelsmand ved Kammerlund og Hustru Ane Jensdatter

 

Side 86

 

1833 nr.019

- Maren Nielsdatter – født den 13 september 1833, døbt den 6 oktober 1833

Forældre: Niels Pedersen Huusmand i Bøgedalssiig og Hustru Karen Johansdatter

 

1833 nr.020

- Johanne Marie Jensdatter – født den 7 oktober 1833, døbt den 20 oktober 1833

Forældre: Jens Pedersen væver i Emborg og Hustru Johanne Pedersdatter

 

1833 nr.021

- Mette Kirstine Jensdatter – født den 23 oktober 1833, døbt den 3 november 1833

Forældre: Jens Olesen skrædder i Rye og Hustru Ane Catrine Laursdatter

 

Side 87

 

1834

 

1834 nr.001

- Ane Kirstine Johannesdatter - født den 12.december 1833, døbt 1.søndag efter hellig 3 konger den 12.januar 1834

forældre: moderen Johanne Catrine Christensdatter til barnefader blev udlagt tjenestekarl Jens Pedersen af Horsens

faddere: Karen Sørensdatter indsidder Jens Jensens hustru, Kirsten Rasmusdatter indsidder Søren Rasmussens hustru, indsidder Søren Rasmussen alle af Rye, Laurs Jørgensen tjenestekarl fra Raahøi, Mouritz Christensen tjenestekarl i Stjær

 

1834 nr.002

- Marie Kirstine Madsdatter – født den 23 december 1833, døbt den 19 januar 1834

Forældre: Mads Andersen indsidder i Emborg og Hustru Ane Nielsdatter

 

1834 nr.003

- Dorthe Pedersdatter - født den 16.marts 1834 hjemmedøbt formedelst svagelighed samme dag, daaben publiceret søndagen den 22.marts 1834

forældre: Peder Jensen gaardmand i Rye og hustru Mette Kirstine Sørensdatter

faddere:madame Gjertrud Hollesen møller Christian Hollesens hustru i Rye Mølle, Maren Pedersdatter boelsmand Christen Andersens hustru i Skjeldal, Peder Laursen kroemand i Rye, Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek, Thomas Sørensen ungkarl i Rye

vaccineret den 6.juni 1835 af districtslæge Grill

 

1834 nr.004

- Dorthe Marie Christophersdatter – født den 12 april 1834 og hjemmedøbt formedelst svagelighed, daaben publiceret 4.søndag efter Trinitatis den 22 juni 1834

Forældre: Gaardmand Christopher Pedersen og Hustru Ellen Rasmusdatter

Side 88

 

1834 nr.005

- Maren Jensdatter - født den 1.maj 1834 hjemmedøbt formedelst svagelighed den 2.maj 1834, daaben publiceret 2.søndag efter trinitatis den 8.juni 1834

forældre: Jens Andersen huusmand ved Rye Langmose og hustru Karen Danielsdatter

faddere: Maren Rasmusdatter indsidder Hans Johansens hustru af Rye, Maren Christensdatter huusmand Hans Andersens hustru af Melbjerg, huusmændene Rasmus Jensen og Christen Ivarsen begge ved Rye Langmose, Søren Andersen huusmand paa Fæstibak

moderen introduceret  2.søndag efter trinitatis den 8.juni 1834

vaccineret den 29.maj 1835 af districtslæge Grill

Tvillinger

 

1834 nr.006

- Kirsten Johanne Jensdatter - født den 1.maj 1834 hjemmedøbt formedelst svagelighed den 2.maj 1834, daaben publiceret 2.søndag efter trinitatis den 8.juni 1834

forældre: Jens Andersen huusmand ved Rye Langmose og hustru Karen Danielsdatter

faddere: Johanne Rasmusdatter gaardmand Jacob Pedersens hustru i Wissing Kloster, Karen Knudsdatter huusmand Rasmus Jensens hustru i Rye Langmose, Peder Rasmussen boelsmand i Komind, ungkarl Niels Christensen fra Stelsgrd??, JensChristensen tjenestekarl hos gaardmand Gottfred Rasmussen i Fellund

moderen introduceret  2.søndag efter trinitatis den 8.juni 1834

vaccineret den 29.maj 1835 af districtslæge Grill

 

1834 nr.007

- Ane Laursdatter – født den 20 april 1834, døbt 25 maj 1834

Forældre: Laurs Christensen indsidder i Pøtsøe og Hustru Ane Andersdatter

 

1834 nr.008

- Johanne Catrine Olesdatter - født den 27.juli 1834, hjemmedøbt formedelst svagelighed den 28.juli 1834, daaben publiceret 19.søndag efter trinitatis den 5.oktober 1834

forældre: Ole Jensen boelsmand ved Skjelsted og hustru Karen Nielsdatter

faddere: Ane Kirstine Rasmusdatter boelsmand Christian Andersens hustru i Steenhule, Kirsten Jacobsdatter boelsmand Rasmus Andersens hustru i Thomasseskjær, Rasmus Sørensen boelsmand i Meelskov, Anders Nielsen ungkarl af Hjarsbek, Søren Pedersen boelsmand i Meelbjerg

moderen introduceret 19.søndag efter trinitatis den 5.oktober 1834

 

side 89

 

1834 nr.009

- Kirsten Jensdatter – født den 31 august 1834, døbt den 7 september 1834

Forældre: Jens Christiansen Huusmand paa Fæstibak og Hustru Mette Laursdatter

 

1834 nr.010

- Karen Laursdatter - født den 30.september 1834 hjemmedøbt formedelst sygdom samme dag, daaben publiceret 26.søndag efter trinitatis den 23.november 1834

forældre: Laurs Nielsen boelsmand i Hjarsbek og hustru Karen Gottfredsdatter

faddere: Karen Andersdatter opholdsmand Niels Christensen i Hjarsbek, Ane Gottfredsdatter indsidder Peder Sørensens hustru i Munkedal, Jens Sørensen huusmand ved Ryebroe, Gottfred Rasmussen gaardmand i Fellund, Ole Jensen boelsmand ved Skjelsted

moderen introduceret 24.søndag efter trinitatis den 9.november 1834

vaccineret den 6.juni 1835 af districtslæge Grill

 

1834 nr.011

- Jensine Sørensdatter - født den 21.november 1834, døbt 2.juledag den 26.december 1834

forældre: Søren Jensen indsidder i Rye og hustru Maren Jochumsdatter

Faddere: Bodil Hansdatter tjenestepige i Rye, Ellen Marie Rasmusdatter boelsmand Jacob Hansens hustru i Rye, huusmand Peder Mikkelsen, indsidder Thomas Jensen og undkarl Anders Nielsen alle af Rye

moderen introduceret 2.juledag den 26.december 1834

vaccineret den 6.juni 1835 af districtslæge Grill

 

1834 nr.012

- Karen Hansdatter – født den 15 november 1834 og døbt af gjordemoderen

Forældre: Barnemoderen var pigen Maren Nielsdatter til barnefader blev udlagt tjenestekarl Hans Jørgensen

Barnet døde straks efter fødselen

 

Side 90

 

1835

 

1835 nr.001

- Johanne Pedersdatter - født den 12.februar 1835 hjemmedøbt den 14.februar 1835 formedelst sygdom, daaben publiceret skjærtorsdag den 16.april 1835

forældre: Peder Nielsen boelsmand ved Ringholm og hustru Maren Rasmusdatter

faddere: Ellen Christensdatter tjenestepige fra Alling, Kirsten Rasmusdatter boelsmand Thomas Christensens hustru i Fiskerhuus, boelsmand Thomas Christensen sammesteds, boelsmand Niels Knudsen fra Himmelbjerg og Laurs Jacobsen huusmand i Kammerhuus

moderen introduceret skjærtorsdag den 16.april 1835

 

1835 nr.002

Ane Rasmussen født den 14 februar 1835, hjemmedøbt den 15 februar 1835 formedelst sygdom, daaben publiceret 3.søndag i faste den 22.marts 1835

Forældre: Rasmus Mathiasen Gaardmand i Emborg og Hustru Maren Christensdatter

Faddere: Ane Jensdatter Gaardmand Jens Nielsens datter fra Truust, Ane Andersdatter indsidder Laurs Christensens Hustru i Glarboehede, Aftægtsmand Mathias Jensen af Rye, Gaardmand Jens Nielsen af Truust og Boelsmand Christen Laursen af Hvidmose

Moderen introduceret 2.paaskedag den 20.april 1835

 

1835 nr.003

- Mariane Sørensdatter – født den 10. januar 1835, døbt i kirken 1.søndag i fasten den 8. marts 1835

Forældre: Søren Rasmussen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Ellen Catrine Sørensdatter Boelsmand Jacob Hansens Hustru, Maren Sørensdatter skomager Høbergs Hustru, indsidder Rasmus Andersen, Huusmand Rasmus Rasmussen og Ungkarl Anders Rasmussen alle af Rye

Moderen introduceret 1.søndag i fasten den 8. marts 1835

Vaccineret den 6. juni 1835 af districtslæge Grill

 

1835 nr.004

- Mette Pedersdatter - født den 8.marts 1835 hjemmedøbt den 18.marts 1835 formedelst sygdom, barnet døde inden daabens publication

forældre: Peder Rasmussen huusmand i Komind og hustru Magrethe Nielsdatter

moderen introduceret 3.søndag efter paaske den 10.maj 1835

 

side 91

 

1835 nr.005

- Kirsten Marie Jensdatter – født den 29 juni 1835, døbt den 9 august 1835

Forældre: Jens Jensen indsidder i Rye og Hustru Karen Marie Sørensdatter

 

1835 nr.006

- Rasmusine Mortensdatter – født den 17 juni 1835 og hjemmedøbt af faderen den 26 juni 1835, daaben publiceret 9.søndag efter Trinitatis den 16 august 1835

Forældre: Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Karen Gottfredsdatter Boelsmand Laurs Nielsens Hustru i Hjarsbek, Ellen Jensdatter enkekone fra Moselund, Laurs Nielsen Boelsmand fra Hjarsbek, Ungkarl Rasmus Jensen sammesteds og Søren Christensen indsidder i Moselund

Moderen introduceret 9.søndag efter Trinitatis den 16 august 1835

 

1835 nr.007

- Ellen Sørensdatter - født den 16.august 1835 hjemmedøbt formedelst sygdom den 17.august 1835, daaben publiceret 15.søndag efter trinitatis den 27.september 1835

forældre: Søren Christensen indsidder ved Moselund og hustru Karen Andersdatter

faddere: Mette Catrine Andersdatter tjenestepige paa Steensgaarden, Maren Christensdatter gaardmand Rasmus Mathiasens hustru i Emborg, Christen Laursen boelsmand i Hvidmose, Peder Andersen ungkarl fra Moselund og indsidder Laurs Christensen fra Moselund

moderen introduceret 15.søndag efter trinitatis den 27.september 1835

 

side 92

 

1835 nr.008

- Dorthe Maria Christophersen – født den 28 oktober 1835, døbt den 1 november 1835

Forældre: Christopher Pedersen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

 

1835 nr.009

- Ane Hansen – født den 6 november 1835, døbt den 26 december 1835

Forældre: Hans Nielsen indsidder i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

 

1836

 

1836 nr.001

- Maren Jacobsen – født den 22 december 1835, døbt den 7 februar 1836

Forældre: Jacob Mortensen Boelsmand ved Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

 

1836 nr.002

- Karen Christensen - født den 26.februar 1836, døbt i kirken 2.pinsedag den 23.maj 1836

forældre: barnemoderen var pige Johanne Catrine Christensdatter af Statene, til barnefader blev udlagt Nicolai Pedersen skomagersvend fra Horsens

faddere: Maren Michelsdatter huusmand Mouritz Christensens hustru af Stjær, Karen Marie Christensdatter huusmand Jens Jensens hustru af Rye, huusmand Mouritz Christensen af Stjær, indsidder Søren Rasmussen af Rye og indsidder Rasmus Mortensen af Statene

 

side 93

 

1836 nr. 003

Maren Laursen født den 17.april Hjemmedøbt d. 18.april formedelst svagelighed, fremstillet i Kirken d. 4.juni

Forældre: Boelsmand Laurs Nielsen af Hjarsbek og Hustru Karen Gottfredsdatter

Faddere: Else Gottfredsdatter Gaardmand Gottfred Rasmusens Datter af Fellund, Maren Knudsdatter Boelsmand Anders Nielsens Hustru af Pøtsøe, Gaardmand Gottfred Rasmusen af Fellund, Ole Jensen Boelsmand ved Skjelsted og Anders Nielsen Boelsmand af Pøtsøe

Moderen introduceret 4.juni 1836

 

1836 nr.004

Johanne Marie Jensen født den 11 maj 1836, døbt 1.søndag efter Trinitatis den 5 juni 1836 i kirken

Forældre: Jens Pedersen væver i Emborg og Hustru Johanne Pedersdatter

 

1836 nr.005

Karen Jensen født den 6 juni 1836, døbt i kirken 2.søndag efter Trinitatis den 12 juni 1836

Forældre: Jens Christiansen Huusmand paa Fæstibach og Hustru Mette Laursdatter

 

1836 nr.006

Ellen Catrine Jacobsen født den 29 august 1836, hjemmedøbt formedelst svagelighed den 3 september 1836, daaben publiceret onsdagen den 7 september 1836

Forældre: Jacob Hansen Boelsmand i Rye og Hustru Ellen Catrine Sørensdatter

 

Side 94

 

1836 nr.007

- Ane Sørensen - født den 4.september 1836 hjemmedøbt formedelst sygdom den 17.september 1836, daaben publiceret 20.søndag efter trinitatis den 16.oktober 1836

forældre: Søren Rasmussen huusmand ved Skanhøi og hustru Ane Rasmusdatter

faddere: Else Rasmusdatter huusmand Peder Mollerups hustru af Dørup, Johanne Nielsdatter huusmand Peder Rasmussens hustru af Komind, Rasmus Sørensen huusmand af Oudal, Søren Andersen huusmand paa Fæstibach, Svend Rasmussen ungkarl af Fuglsang

noderen introduceret  20.søndag efter trinitatis den 16.oktober 1836

 

1836 nr.008

Johanne Marie Pedersen født 1 december 1836, døbt i kirken 4.søndag i advent

Forældre: Peder Nielsen indsidder i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Ane Stephansdatter Huusmand Niels Nielsens Hustru, Maren Jochumsdatter indsidder Søren Jensens Hustru, Huusmand Søren Nielsen, Hans Johansen og Søren Jensen alle af Rye

Moderen introduceret 2.juledag den 26.december 1836

 

Side 124

 

Dødfødte Mandekøn

 

1828 nr.001

Den 28 april 1828 Jens Nielsen Tolstrup Huusmand i Ludvigsbjerge og Hustru Mette Magrete Pedersdatter

Barnemoderen blev introduceret 4.søndag efter Trinitatis den 29 juni 1828

Barnemoderen er svagelig af halsbrand var før fødselen syg i 8 uger, gjordemoderen var hos hende i 2 ½ dag, hr districtlæge Grill fra Skanderborg forløste barnemoderen ved hjælp af tænger efter 2 ½ dage fødselsveer, barnet var fuldkommen men var gaaet i foraadnelse

 

1836 nr.001

Den 19 maj 1836 Niels Jensen Huusmand i Rye og Hustru Inger Pedersdatter

Moderen nedkom ved enden af den 9.maaned, fosteret kom til verden ved vending og der forsøges alt for at bringe liv i det men forgjæves

 

1836 nr.002

Den 17 november 1836 Huusmand Laurs Christensen af Moseskov og Hustru Ane Andersdatter , 2.juledag blev moderen introduceret

Barnemoderen nedkom i den 9.maaned, fødselen var meget besværlig fosteret kom til verden ved vending, intet forsøg gjortes for at bringe liv i det da det var i første maade usselt og elendigt

 

Side 128

 

Dødfødte Kvindekøn

 

1829 nr.001

Født den 11.december 1829

Jens Andersen indsidder ved moseskov og Hustru Maren Johansdatter

Moderen blev introduceret den 21.marts 1830, midfaste søndag

Barnemoderen havde været meget sygelig 6 a 8.te uger før forløsningen, forløsningen, fødselen gik let og naturlig for lægens hjælp gjordes overfæødig og intet middel anvendtes for at bringe fosteret til live da det manglede nogle maaneder i at være fuldbaaren

 

1830 nr.001

Født den 21.september 1830

Søren Christensen Huusmand i Glarboe og Hustru Ane Catrine Ernstdatter

Barnemoderen nedkom i slutningen af den 9.maaned hvilket formodes at være en følge af et heftigt stød hun havde faaet ved at falde paa marken, fødselen var let og naturlig, men fosteret var gaaet i forraadnelse

 

1832 nr.001

Født den 20.marts 1832

indsidder Søren Pedersen i Fellund og hustru Sidsel Nielsdatter

barnemoderen blev introduceret 2.paaskedag den 23.april 1832

barnet fødtes i den 10.maaned af svangerskabet uden lægens hjælp

det befandtes ved fødselen i halv foraadnet tilstand, moderen har engang før født et dødfødt barn

 

Konfirmerede Drenge

 

Side 132

 

1826

 

1826 nr.001

Anders Sørensen i Skjelsted født 31. oktober 1811

Forældre: Søren Rasmussen Boelsmand i Skjelsted og Dorthe Andersdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 7. august 1814

 

1826 nr.002

Rasmus Jensen i Hjarsbek født den 7. maj 1811

Forældre: Jens Rasmussen Boelsmand i Hjarsbek og Else Rasmusdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1826 nr.003

Salomon Madsen i Linebjerg født den 20. september 1812

Forældre: Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg og Karen Knudsdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1826 nr.004

Søren Thomassen i Svejbek født den 28. marts 1812

Forældre: Thomas Salomonsen Boelsmand i Svejbek og Ane Sørensdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1826 nr.005

Anders Nielsen i Glarbolund født den 8. marts 1812

Forældre: Niels Andersen Boelsmand i Glarbolund og Kirsten Stephensdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

 

1826 nr.006

Laurs Jensen i Rye født den 8. oktober 1811

Huusbond Jens Sørensen kroemand i Rye

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1814

 

1826 nr.007

Peder Rasmussen i Emborg født den 6. august 1811

Forældre: Rasmus Pedersen Huusmand i Emborg, Mette Jensdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 14. december 1814

 

1826 nr.008

Søren Christiansen i ditto [Emborg] født den 14. oktober 1811

Forældre: Christian Svendsen Smed i Emborg og Marie Jørgensdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Grill den 9. november 1825

 

1826 nr.009

Peder Møller i Ditto [Emborg] født den 5. august 1811

Huusbond Søren Nielsen Gaardmand i Emborg

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 9. november 1825

 

1826 nr.010

Anders Nielsen i Skjældall født den 15. marts 1812

Huusbond Hans Hermansen Boelsmand i Skjældall

Meget godt

Vaccineret af Hr. Jensen den 11. september 1810

 

1826 nr.011

Rasmus Jensen i Munkdall født den 6. februar 1812

Huusbond Jens Jensen Skovfoged i Munkdall

Meget godt

Vaccineret af Hr. Blicher den 16. september 1818

 

1826 nr.012

Jacob Pedersen i Rye født den 24. marts 1812

Huusbond Christopher Pedersen Gaardmand i Rye

Meget godt

Vaccineret af Hr. Jensen den 26. maj 1813

 

1826 nr.013

Søren Jensen i Rye født den 4. november 1811

Huusbond Niels Rasmussen Huusmand i Rye

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 30. oktober 1824

 

1826 nr.014

Christen Pallesen i Rye Mølle født den 19 juni 1810

Huusbond Peder Bloch i Rye Mølle

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1826 nr.015

Hans Nielsen i Skjeldall født den 18. november 1809

Huusbond Christen Andersen Boelsmand i Skjeldall

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 28. november 1814

 

Side 133

 

1827

 

1827 nr.001

Frands Bloch Jensen i Rye født den 23. juli 1812,

Kroemand Jens Laasbye i Rye og Dorthea Rasmusdatter

Meget godt

vaccineret af Arntzen den 17. august 1814

 

1827 nr.002

Niels Sørensen i Rye født den 15. februar 1812

Forældre: Sognefoged Søren Christensen og Ellen Thomasdatter

Meget godt

vaccineret af Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.003

Mikkel Thomasen i Rye født den 5. maj 1812

Forældre: Hjulmand Thomas Mikkelsen og Barbara Mikkelsdatter

Meget godt

vaccineret af Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.004

Anders Poulsen i Linebjerg født den 10. december 1812

Forældre: Boelsmand Poul Andersen og Karen Salomonsdatter

Meget godt

vaccineret af Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.005

Peder Laursen i Stiballe født den 19. august 1812

Forældre: Boelsmand Laurs Pedersen og Maren Knudsdatter

Godt

vaccineret af Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.006

Niels Pallesen i Rye født den 25. december 1812

Forældre: Huusmand Palle Hansen og Ane Jensdatter

Godt

vaccineret af Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.007

Rasmus Christensen i Rye født den 21. oktober 1810

Forældre: Huusmand Christen Torbensen og Karen Rasmusdatter

Godt

vaccineret af Arntzen den 16. august 1814

 

1827 nr.008

Rasmus Jensen i Rye født den 30. januar 1813

Forældre: Huusmand Jens Nielsen og Mette Rasmusdatter

Godt

vaccineret af Arntzen den 8. august 1814

 

1827 nr.009

Johan Jensen i Rye født den 27. juni 1812

Forældre: Huusmand Jens Sørensen og Kirsten Nielsdatter

Godt

vaccineret af Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.010

Gotfred Rasmussen i Overdal født den 2. december 1811

Forældre: Huusmand Rasmus Svendsen og Karen Rasmusdatter

Godt

vaccineret af Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.011

Otto Pedersen i Bøgedall født den 9. september 1809

Tjenestedreng hos Christen Johansen Smed i Bøgedall

Meget godt

vaccineret af Arntzen den 28. november 1814

 

1827 nr.012

Peder Pedersen i Rye Mølle født den 13. november 1812

Tjenende hos Peder Bloch i Rye Mølle

Meget godt

vaccineret af Grill den 29. november 1825

 

1827 nr.013

Søren Jacobsen i Emborg født den 19. april 1813

Tjenende hos forpagter Mads Andersen i Emborg

Godt

vaccineret af Arntzen den 29. august 1822

 

1827 nr.014

Mads Madsen i Rye født den 17. september 1812

Forældre: Huusmand Mads Mouritzen og Ane Katrine Wilhelmsdatter

Godt

vaccineret af Arntzen den 24. august 1818

 

1828

 

1828 nr. 001

Laurs Nielsen i Rye født den 3. april 1814

Forældre: Gaardmand Niels Laursen i Rye og Johanne Nielsdatter

Godt

vaccineret af Arntzen den 31. august 1818

 

Side 134

 

1828 nr.002

Dines Jørgensen i Rye født den 1. maj 1813

Forældre: Huusmand Jørgen Rasmussen i Rye og Birthe Dinesdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1828 nr.003

Anders Laursen i Fuglbjerg født den 11. august 1813

Forældre: Huusmand Laurs Andersen i Fuglbjerg og Johanne Hansdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1828 nr.004

Mads Nielsen i Fiskerhuus (ingen født dato)

Huusbond Søren Jensen Boelsmand i Fiskerhuus

Godt

Vaccineret af Hr. Grill den 3. november 1821 

 

1828 nr.005

Jørgen Jensen i Emborg født den 7. april 1814 [17. april 1814 ved dåb]

Forældre: Huusmand Jens Jensen i Emborg og Ane Jørgensdatter

Godt

Vaccineret den 9. november 1825 af Hr. Grill

 

1828 nr.006

Rasmus Jensen i Rye født den 29. november 1812

Huusbond Rasmus Sørensen Gaardmand i Rye

Godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 26. september 1814

 

1828 nr.007

Rasmus Sørensen i Bøgedall født den 8. februar 1811

Huusbond Christen Johansen Smed i Bøgedall

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 14. november 1814 

 

1828 nr.008

Hans Andreasen i Emborg født den 18. marts 1811

Huusbond Søren Nielsen Gaardmand i Emborg

Maadeligt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 28. november 1814 

 

1829

 

1829 nr.001

Hans Nielsen i Rye født den 5. september 1814

Gaardmand Niels Christensen i Rye

God

Vaccineret af Hr. Grill den 9. november 1825

 

1829 nr.002

Stephan Nielsen i Rye født den 30. januar 1815 [31. januar 1815 ved dåb]

Huusbond Gaardmand Peder Jensen

Meget god

Vaccineret den 31. august 1818 af Hr. Pastor Arntzen

 

1829 nr.003

Salomon Thomasen i Sveibek født den 10. juni 1814

Boelsmand Thomas Salomonsen

Meget god

Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Pastor Arntzen

 

1829 nr.004

Hans Peter Mortensen i Emborg født den 29. april 1814

Huusbond Forpagter Jacob Mortensen

God

Vaccineret den 20. oktober 1817 af Pødensandt??

 

1830

 

1830 nr.001

Peder Pedersen i Hjortlund født den 29. april 1815

Forældre: Huusmand Peder Pedersen i Hjortlund og Mette Kirstine Pedersdatter

Udmgod

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1830 nr.002

Niels Nielsen i Rye født den 27. september 1815

Forældre: Sognefoged Niels Laursen i Rye og afdøde Johanne Nielsdatter

Udmgod

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1830 nr.003

Jens Jensen i Hjarsbek født den 18. februar 1816

Forældre: Boelsmand Jens Rasmussen i Hjarsbek og Else Rasmusdatter

Mgod

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

Side 135

 

1830 nr.004

Niels Baltsersen i Rye født den 12. september 1815

Forældre: Baltser Jensen i Rye og afdøde Magrethe Pedersdatter

Mgod

Vaccineret af Hr. Distriktslæge Grill den 12. juli 1825

 

1830 nr.005

Stephan Madsen i Linebjerg født den 16. august 1815

Forældre: Boelsmand Mads Salomonsen i Linebjerg og Karen Knudsdatter

God

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.006

Hans Salomon i Heidnitz født den 24. marts 1815

Forældre: Gaardmand Salomon Christensen i Heidnitz og Gunild Hansdatter

God

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.007

Christen Jensen i Rye født den 7. december 1814

Plejeforældre: Huusmand Rasmus Sørensen i Rye og Maren Rasmusdatter

God

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.008

Anders Rasmussen i Rye født den 4. maj 1814

Forældre: Huusmand Rasmus Andersen i Rye og Mariane Sørensdatter

God

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.009

Christen Jensen i Rye født den 14. marts 1815

Forældre: afdøde Jens Nielsen i Rye og Mette Rasmusdatter

God

Vaccineret af Hr. Arntzen den 27 november 1832

 

1830 nr.010

Knud Laursen i Rye født den 30. august 1814

Forældre: Huusmand Laurs Knudsen i Rye og Maren Pedersdatter

God

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.011

Rasmus Mikkelsen i Rye Mølle født den 2. oktober 1813

Forældre: afdøde Mikkel Rasmussen Møllesvend i Rye Mølle og Ane Kirstine Andersdatter

God

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.012

Søren Sørensen ved Kammerlund født den 20. januar 1814

Forældre: afdøde Huusmand Søren Sørensen ved Kammerlund og Mette Kirstine Rasmusdatter

God

Vaccineret af Hr. Arntzen den 4. december 1823 

 

1831

 

1831 nr.001

Jens Rasmussen af Emborg født den 7. november 1816

Forældre: Huusmand Rasmus Pedersen af Emborg og Mette Jensdatter

Udmærket god

Vaccineret den 20. juni 1825 af Hr. Grill

 

1831 nr.002

Jens Mortensen af Pøtsøe født den 26. oktober 1816

Forældre: Boelsmand Morten Jensen af Pøtsøe og Mette Christensdatter

Mgod

Vaccineret den 5. september 1827 af Hr. Grill

 

1831 nr.003

Jacob Pedersen af Beklund født den 10. marts 1817

Forældre: Huusmand Peder Jacobsen af Beklund og Kirsten Rasmusdatter

Mgod

Vaccineret den 4. december 1823 af Hr. Arntzen

 

Side 136

 

1831 nr.004

Morten Pedersen af Rye født den 16. juli 1816

Indsidderkone Johanne Mortensdatters uægte søn i Rye

Mgod

Vaccineret den 24. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1831 nr.005

Frederik Hasselbak Langballe af Rye født den 26. september 1815

Forældre: Afdøde Toldbetjent i Wiborg Henrik Langballe, Dorthea Langballe Enkekone i Rye

Mgod

Vaccineret den 5. juli 1819 af Bagger i Wiborg

 

1831 nr.006

Peder Nielsen af Rye født den 21. november 1816

Huusbond Gaardmand Peder Jensen i Rye

Mgod

Vaccineret den 10. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1831 nr.007

Anders Madsen af Emborg født den 30. august 1816

Forældre: forpagter Mads Andersen af Emborg og Ane Nielsdatter

Mgod

Vaccineret den 3. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1831 nr.008

Laurs Jensen af Rye født den 1. maj 1816

Gaardmand Peder Pedersens tjenestedreng i Rye

God

Vaccineret den 24. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832

 

1832 nr.001

Anders Hansen af Melbjerg født den 7. juni 1818

Forældre: Huusmand Hans Andersen af Melbjerg og Marie Catrine Sørensdatter

Udmærket god

Vaccineret den 12. juni 1825 af Grill

Efter Biskoppens tilladelse af 20. december 1831

 

1832 nr.002

Johan Pedersen af Meelgaard født den 2. december 1817

Forældre: Peder Johansen af Meelgaard og Maren Jensdatter

Udm: god

Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.003

Rasmus Thomasen af Nyelund født den 25. juli 1817

Boelsmand Henrik Stephansens Stedsøn af Nyelund og Kirsten Nielsdatter

Meget god

Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.004

Niels Sørensen af Emborg født den 29. oktober 1817

Forældre: Gaardmand Søren Nielsen af Emborg og Gunild Marie Andersdatter

Mgod

Vaccineret den 28. juni 1825 af Hr. Grill

 

1832 nr.005

Thomas Nielsen af Fellund født den 12. juli 1816

Forældre: Gaardmand Niels Salomonsen af Fellund og Karen Jørgensdatter

Mgod

Vaccineret den 24. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.006

Jens Pallesen af Rye født den 6. november 1817

Forældre: Huusmand Palle Hansen af Rye og Ane Jensdatter

Mgod

Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.007

Jens Andersen af Moselund født den 20. september 1817

Forældre: Boelsmand Anders Pedersens Enke Ellen Jensdatter i Moselund

Mgod

Vaccineret den 12. juli 1825 af Hr. Grill

 

1832 nr.008

Herman Hansen af Skjeldal født den 15. oktober 1817

Forældre: Skovfoged Hans Hermansen af Skjeldal og Ane Andersdatter

Mgod

Vaccineret den 10. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.009

Rasmus Nielsen af Rye født den 3. august 1817

Forældre: Indsidder Niels Rasmussen af Rye og Ane Marie Nielsdatter

Mgod

Vaccineret den 4. december 1823 af Hr. Arntzen

 

Side 137

 

1832 nr.010

Niels Madsen af Emborg født den 5. januar 1818

Forældre: Indsidder Mads Andersen af Emborg og Ane Nielsdatter

Mgod

Vaccineret den 3. august 1818 af Hr. Mikirch

 

1832 nr.011

Jens Jensen af Hjarsbek født den 23. maj 1818

Forældre: Boelsmand Jens Rasmussen af Hjarsbek og Else Rasmusdatter

Mgod

Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Arntzen

Med Biskoppens tilladelse af 20. december 1831

 

1832 nr.012

Hans Laursen af Stiballe født den 13. april 1817

Forældre: Boelsmand Laurs Pedersen i Stiballe og Maren Knudsdatter

Mgod

Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.013

Laurs Nielsen af Rye født den 29. januar 1818

Forældre: Gaardmand Niels Christensen af Rye og Ellen Hansdatter

God

Vaccineret den 12. december 1823 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.014

Rasmus Andersen af Tinghuus født den 28. januar 1818

Fæster Knud Jensens Tjenestedreng i Tinghuus

God

Vaccineret den 29. oktober 1822 af Hr. Grill

 

1832 nr.015

Hans Laursen af Rye født den 25. maj 1816

Forældre: Indsidder Laurs Andersen i Rye og Johanne Hansdatter

God Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.016

Jens Knudsen af Rye født den 5. april 1816

Gaardmand Thomas Sørensens Tjenestedreng i Rye

God

Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.017

Søren Rasmussen af Oudall født den 10. juli 1815

Forældre: Huusmand Rasmus Svendsen i Oudall og Ane Rasmusdatter

God

Vaccineret den 24. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.018

Christen Nielsen af Ludvigsbjerg født den 2. august 1814

Forældre: Boelsmand Niels Sørensen af Ludvigsbjerg og Mette Nielsdatter

Temmelig god

Vaccineret den 12. juli 1825 af Hr. Grill 

 

1832 første søndag efter Mikkelsdag [30. september 1832]

 

1832 nr.001b første søndag efter Mikkelsdag 30. september 1832

Peder Rasmussen fra Steenhule født den 16. maj 1818

Forældre: Boelsmand Rasmus Pedersen i Steenhule og Hustru Kirsten Laursdatter

Mgod

Vaccineret den 29. august 1827 af Hr. Grill 

 

1832 nr.002b første søndag efter Mikkelsdag 30. september 1832

Anders Nielsen af Rye født den 29. juli 1816

Forældre: Slagter Søren Jensen i Rye og Hustru Ane Nielsdatter

God

Vaccineret den 29. august 1821 af Hr. Grill 

 

1832 nr.003b første søndag efter Mikkelsdag 30. september 1832

Søren Simonsen af Faarhuus født den 20. juli 1818

Forældre: Gaardmand Simon Sørensen af Faarhuus og Hustru Maren Sørensdatter

God

Vaccineret den 5. juli 1825 af Hr. Grill 

 

Side 138

 

1833

 

1833 nr.001

Rasmus Nielsen i Rye født den 2. september 1818

Gaardmand Anders Sørensens plejesøn af Rye

Udmærket god

Vaccineret den 12. december 1823 af Hr. Arntzen

 

1833 nr.002

Søren Rasmussen i Rye født den 3. marts 1819

Forældre: Gaardmand Rasmus Sørensen i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Udmærket god

Vaccineret den 12. december 1823 af Hr. Arntzen

 

1833 nr.003

Jørgen Jensen i Fiskerhusene født den 23. oktober 1818

Forældre: Jens Jørgensen Boelsmand i Fiskerhusene og Hustru Karen Christensdatter

Meget god

Vaccineret den 28. juli 1825 af Hr. Grill

 

1833 nr.004

Søren Baltsersen af Rye født den 15. april 1818

Gaardmand Anders Sørensens Tjenestedreng i Rye

Meget god

Vaccineret den 27. november 1823 af Hr. Arntzen

 

1834

 

1834 nr.001

Jens Pedersen af Meelgaard født den 27. februar 1820

Forældre: Boelsmand Peder Johansen af Meelgaard og Hustru Maren Jensdatter

Mgod

Vaccineret den 5. juli 1825 af Hr. Grill

 

1834 nr.002

Anders Sørensen af Emborg født den 14. august 1819

Forældre: Søren Nielsen af Emborg og Hustru Gunild Marie Andersdatter

Mgod

Vaccineret den 28. juli 1825 af Hr. Grill

 

1834 nr.003

Thomas Poulsen af Linebjerg født den 1. januar 1820

Forældre: Boelsmand Poul Andersen af Linebjerg og Hustru Karen Salomonsdatter

Mgod

Vaccineret den 5. juli 1825 af Hr. Grill

 

1834 nr.004

Peder Sørensen af Moselund født den 9. oktober 1819

Forældre: Huusmand Søren Endvoldsen i Moselund og Hustru Edel Kirstine Udbye

Mgod

Vaccineret den 5. juli 1825 af Hr. Grill

 

1834 nr.005

Peder Christiansen af Emborg født den 17. januar 1820

Forældre: Christian Svendsen af Emborg Smed og Hustru Kirsten Pedersdatter

Mgod

Vaccineret den 28. juni 1825 af Hr. Grill

 

1834 nr.006

Christian Laursen af Rye født den 15. december 1818

Forældre: Huusmand Laurs Andersen af Rye og Hustru Johanne Hansdatter

Mgod

Vaccineret den 19. juli 1825 af Hr. Grill

 

1834 nr.007

Rasmus Laursen af Stiballe født den 17. oktober 1819

Forældre: Boelsmand Laurs Pedersen af Stiballe og Hustru Maren Knudsdatter

God

Vaccineret den 5. juli 1825 af Hr. Grill

 

1834 nr.008

Rasmus Sørensen af Kammerhuus født den 12. juni 1818

Forældre: afdøde Huusmand Søren Sørensen af Kammerhuus og Hustru Mette Kirstine Rasmusdatter

God

Vaccineret den 12. juli 1825 af Hr. Grill

 

Side 139

 

1835

 

1835 nr.001

Jens Nielsen i Rye født den 9. november 1820

Forældre: Gaardmand Niels Laursen i Rye og afdøde Hustru Johanne Nielsdatter

Mgod

Vaccineret den 12. december 1823 af Hr. Arntzen

 

1835 nr.002

Niels Andersen i Moselund født den 20. juli 1820

Forældre: afdøde Boelsmand Anders Pedersen i Moselund og nulevende Enke Ellen Jensdatter

Mgod

Vaccineret den 25. oktober 1829 af Hr. Grill

 

1835 nr.003

Niels Nielsen i Emborg født den 23. juli 1820

Forældre: Huusmand Niels Jørgensen i Emborg og Hustru Ane Pedersdatter

Mgod

Vaccineret den 28. juni 1825 af Hr. Grill

 

1835 nr.004

Christen Jensen i Hjarsbek født den 4. juli 1820

Forældre: afdøde Boelsmand Jens Rasmussen i Hjarsbek og nulevende Enke Else Rasmusdatter

Mgod

Vaccineret den 19. juli 1825 af Hr. Grill

 

1835 nr.005

Søren Pedersen i Rye født den 4. januar 1821

Forældre: Huusmand i Rye Peder Pedersen og Hustru Kirstine Sørensdatter

Mgod

Vaccineret den 28. juni 1825 af Hr. Grill

 

1835 nr.006

Troels Pedersen i Glarboehedegaard født den 12. oktober 1819

Forældre: Gaardmand Peder Pedersen i Glarboehedegaard og Hustru Maren Hansdatter

God

Vaccineret den 5. juli 1825 af Hr. Grill

 

1835 nr.007

Jeppe Jacobsen i Emborg ingen født dato

Forældre: Gaardmand Jacob Mortensen i Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

God

Vaccineret den 28. juni 1825 af Hr. Grill

 

1835 nr.008

Rasmus Baltzersen i Rye født den 9. august 1820

Forældre: Huusmand Baltzer Jensen i Rye og Hustru Margrethe Pedersdatter

God

Vaccineret den 12. december 1823 af Hr. Arntzen

 

1835 nr.009

Søren Pedersen i Tønningslette født den 9. oktober 1820

Forældre: Boelsmand Peder Sørensen i Tønningslette og Hustru Ane Catrine Rasmusdatter

God

Vaccineret den 4. oktober 1831 af Hr. Grill

 

1835 nr.010

Niels Nielsen paa Fæstibakken født den 17. maj 1820

Forældre: Indsidder Niels Rasmussen paa Fæstibakken og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Tgod

Vaccineret den 4. december 1823 af Hr. Arntzen

 

Side 140

 

1836

 

1836 nr.001

Christian Ernstsen af Sveibek født den 12. juni 1821

Tjenestedreng hos Thomas Salomonsens Enke af Sveibek

Mgod

Vaccineret den 7. august 1825 Arntzen

 

1836 nr.002

Hans Peter Jensen af Glarboe født den 26. september 1821

Stedsøn af Huusmand Niels Hansen af Glarboe og Hustru Johanne Laursdatter

Mgod

Vaccineret den 16. juni 1824 Mikisch

 

1836 nr.003

Envold Olesen af Rye Skov født den 15. marts 1822

Forældre: Skovfoged Ole Endvoldsen af Rye Skov og Hustru Kirsten Christensdatter

Mgod

Vaccineret 5. juli 1825 Grill

 

1836 nr.004

Rasmus Nielsen af Rye født den 22. august 1821

Forældre: Gaardmand Niels Christensen af Rye og Hustru Ellen Hansdatter

God

Vaccineret den 12. december 1823 Arntzen

 

1836 nr.005

Søren Olesen af Rye født den 22. august 1821

Forældre: Ole Sørensen Smed af Rye og Hustru Ane Dorthe Endvoldsdatter

God

Vaccineret den 12. december 1823 Arntzen

[født den 20. september 1821 ved dåb, 22.august 1821 er født datoen for dåben før Søren Olsen for Rasmus Nielsen]

 

1836 nr.006

Hans Christensen af Rye født den 15. februar 1822

Forældre: Christen Hansen forhenværende Indsidder af Rye og Hustru Johanne Mortensdatter

God

Vaccineret den 25. oktober 1829 Grill

 

1836 nr.007

Jens Christian Michelsen af Emborg født den 17. oktober 1821

Tjenestedreng hos Gaardmand Rasmus Mathiasen af Emborg

God

Vaccineret den 29. juli 1822 Kriger 

 

1836 nr.008

Rasmus Michelsen af Sønderborg født den 4. januar 1822

Tjenestedreng hos Boelsmand Jens Sørensens Enke af Sønderborg

God

Vaccineret den 11. oktober 1829 Grill

 

1836 nr.009

Rasmus Nielsen Alling af Rye født den 14. oktober 1821

Tjenestedreng hos Gaardmand Niels Jacobsen af Rye

God

Vaccineret den 29. april 1829 Grill

 

1836 nr.010

Rasmus Nielsen af Rye født den 20. maj 1821

Forældre: Indsidder Niels Nielsen af Rye og Hustru Karen Jensdatter

God

Vaccineret den 27. oktober 1829 Grill

 

1836 nr.011

Niels Peter Berthelsen af Fellund født den 28. juli 1821

Tjenestedreng hos Gaardmand Niels Salomonsen af Fellund

God

Vaccineret den 22. november 1829 Grill

 

Side 148

 

Konfirmerede Piger

 

1826

 

1826 nr.001

Ane Marie Povelsdatter i Linebjerg født den 25. april 1811

Forældre: Povel Andersen Boelsmand i Linebjerg og Karen Salomonsdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1826 nr.002

Ane Marie Hansdatter i Meelbjerg født den 13. januar 1812

Forældre: Huusmand i Meelbjerg Hans Andersen og Marie Sørensdatter

Meget godt

 Vaccineret den 8. august 1814 af Hr. Arntzen

 

1826 nr.003

Ane Catrine Rasmusdatter i Emborg født den 6. november 1811

Forældre: Rasmus Nielsen Huusmand i Emborg og Maren Rasmusdatter

Godt

Vaccineret den 19. september 1816 af Hr. Arntzen

 

1826 nr.004

Maren Pedersdatter i Rye født den 9. december 1810

Forældre: Peder Pedersen Huusmand i Rye og Kirstine Leth

Godt

Vaccineret den 28. november 1814 af Hr. Grill

 

1826 nr.005

Ane Marie Pedersdatter i Linebjerg født den 4. november 1807

Huusbond Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg 

Temmelig godt

Vaccineret den 9. november 1825 af Hr. Arntzen

 

1826 nr.006

Ane Marie Madsdatter i Emborg født den 18. december 1810

Huusbond Mads Andersen forpagter i Emborg

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1827

 

1827 nr.001

Fransine Henriette Langballe i Rye Mølle født den 31. oktober 1812

Tjenende hos Peder Bloch i Rye Mølle

Meget godt

Vaccineret af Hr. Bagger den 31. oktober 1814

 

1827 nr.002

Johanne Nielsdatter i Fellund født den 30. december 1811

Forældre: Gaardmand Niels Salomonsen og Karen Jørgensdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.003

Mette Catrine Andersdatter i Moselund født den 7. november 1812

Forældre: Boelsmand Anders Pedersen og Ellen Jensdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 30. juli 1814

 

1827 nr.004*

Johanne Kristensdatter i Bøgedall født den 22. februar 1813

Forældre: Smed Kristen Johansen og Ane Kristensdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.005*

Johanne Kristensdatter i Bøgedall født den 16. maj 1812

Forældre: Huusmand Kristen Rasmussen og Kirsten Knudsdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1814

 

1827 nr.006

Kristiane Iversdatter i Rye født den 30. maj 1812

Forældre: Huusmand Iver Jensen og Maren Rasmusdatter

Godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 7. august 1814

 

1827 nr.007

Apelone Endvoldsdatter i Rye født den 4. november 1812

Forældre: Tjenestekarl Endvold Andersen og Maren Sørensdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 19. august 1814

 

1827 nr.008

Ellen Marie Pedersdatter i Heinæs født den 26. april 1813

Tjenende hos Boelsmand Anders Salomonsen i Heinæs

Godt

Vaccineret af Hr. Weis den 6. november 1818

 

Side 149

 

1827 nr.009*

Kristine Kristensdatter i Rye født den 16. juni 1812

Forældre: Huusmand Kristen Sørensen og Karen Pallesdatter

Godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.010*

Mette Kirstine Nielsdatter i Skjeldall født den 8. november 1810

Tjenende hos Boelsmand Kristen Andersen i Skjeldal

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 28. november 1814

 

1827 nr.011*

Ane Nielsdatter i Rye født den 23. maj 1812

Forældre: Huusmand Niels Kristiansen og Ane Marie Pedersdatter

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1827 nr.012*

Kristiane Ibsdatter i Rye født den 29. august 1810

Tjenende hos Gaardmand Kristoffer Pedersen i Rye

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 28. september 1818

 

1827 nr.013*

Maren Kristensdatter i Emborg født den 31. august 1812

Tjenende hos Skolelærer Søren Laursen i Emborg

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Grill den 9. november 1825

 

1827 nr.014

Karen Nielsdatter i Rye født den 6. august 1812 [6. april 1812 ved dåb]

Forældre: Huusmand Niels Sørensen og Ane Marie Nielsdatter

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1828

 

1828 nr.001

Ellen Nielsdatter i Himmelbjerggaard født den 29. juni 1813

Forældre: Niels Knudsen i Himmelbjerggaard og Elisabeth Pedersdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1828 nr.002

Else Gottfredsdatter i Fellund født den 30. juli 1813

Forældre: Gottfred Rasmussen Gaardmand i Fellund og Maren Nielsdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1828 nr.003

Mette Marie Kirstine Jensdatter i Hjarsbek født den 13. december 1813

Forældre: Jens Rasmussen Boelsmand i Hjarsbek og Else Rasmusdatter

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1828 nr.004

Ane Kirstine Nielsdatter i Rye født den 7. marts 1814

Huusbond Laurs Andersen Skrædder i Rye

Meget godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 19. september  1816

 

1828 nr.005*

Kirsten Marie Salomonsdatter i Gudensøegaard født den 5. november 1812

Forældre: Salomon Christensen i Gudensøegaard og Gunnild Hansdatter

Godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1828 nr.006

Ane Catrine Nielsdatter i Rye født den 3. november 1813

Forældre: Huusmand Niels Rasmussen i Rye og Johanne Pedersdatter

Godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1828 nr.007

Mette Marie Nielsdatter i Rye født den 6. oktober 1813

Forældre: Huusmand Niels Nielsen i Rye og Karen Jensdatter

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1828 nr.008

Karen Marie Christiansdatter i Emborg født den 20. februar 1814

Forældre: Christian Svendsen Smed i Emborg og Marie Jørgensdatter

Temmelig godt

Vaccineret af Hr. Grill den 9. november 1825

 

Side 150 og 151 mangler?? Man kan se et spejlvendt aftryk af side nummer 1851 på side 1852, siderne er ikke nævn i jævnfør registeret

 

Side 152

 

1829 nr.001

Ane Jørgensdatter i Rye født den 21. februar 1815

Huusmand Jørgen Rasmussen

God

Vaccineret den 24. august 1818 af Hr. Pastor Arntzen

 

1829 nr.002

Ane Sørensdatter i Rye født den 9. marts 1815

Indsidder Søren Johansen

God

Vaccineret den 17. august 1825 af Hr. Pastor Arntzen

 

1829 nr.003

Maren Knudsdatter i Rye født den 3. marts 1815

Huusbond Aftægtsmand Mathias Jensen

God

Vaccineret den 17. august 1825 af Hr. Pastor Arntzen

 

1829 nr.004

Ane Marie Pedersdatter i Emborg født den 4. juli 1814

Huusmand Peder Andersen

God

Vaccineret den 9. november 1825 af Districtslæge Grill

 

1830

 

1830 nr.001

Dorthea Jørgensdatter i Rye født den 20. juli 1815

Forældre: Huusmand Jørgen Sørensen i Rye og Ane Sørensdatter

Udmgod

Vaccineret af hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.002

Johanne Sørensdatter i Emborg født den 5. maj 1816

Forældre: Gaardmand Søren Nielsen i Emborg og Gunild Marie Andersdatter

Mgod

Vaccineret af hr. Grill den 28. juni 1825

 

1830 nr.003

Ane Marie Pallesdatter i Rye født den 24. september 1815

Forældre: Huusmand Palle Hansen i Rye og Ane Jensdatter

Mgod

Vaccineret af hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.004

Ane Hansdatter i Skjeldal født den 14. januar 1816

Forældre: Boelsmand i Skjeldal Hans Hermansen og Ane Andersdatter

Mgod

Vaccineret af hr. Arntzen den 10. august 1818

 

1830 nr.005

Inger Hansdatter i Meelbjerg født den 19. februar 1815

Forældre: Huusmand Hans Andersen i Meelbjerg og Maria Catrine Sørensdatter

Mgod

Vaccineret af hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.006

Ane Laursdatter fra Stiballe født den 10. november 1814

Forældre: Huusmand Laurs Pedersen i Stiballe og Maren Knudsdatter

Mgod

Vaccineret af hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.007

Ane Thomasdatter i Sveibek født den 30. marts 1816

Forældre: Boelsmand Thomas Salomonsen i Sveibek og Ane Kirstine Sørensdatter

God

Vaccineret af hr. Arntzen den 17. august 1818

 

Side 153

 

1830 nr.008

Maren Andersdatter fra Moselund født den 28. september 1814

Forældre: afdøde Boelsmand Anders Pedersen i Moselund og Ellen Jensdatter

God

Vaccineret af hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1830 nr.009

Ane Nielsdatter i Rye født den 23. august 1814

Forældre: Huusmand Niels Sørensen i Rye og Ane Marie Nielsdatter

God

Vaccineret af hr. Arntzen den 10. august 1818

 

1830 nr.010

Kirsten Jensdatter fra Sønderborg født den 23. august 1815

Forældre: Boelsmand Jens Sørensen i Sønderborg og Mette Jensdatter

God

Vaccineret af Hr. Krieger den 4. september 1824

 

1830 nr.011

Kirstine Marie Elisabeth Nielsdatter i Rye født den 9. april 1815 [19. april 1815 ved dåb]

Forældre: Skrædder Niels Mikkelsen i Rye og Mette Jensdatter

God

Vaccineret af hr. Arntzen den 12. december 1823

 

1830 nr.012

Maren Poulsdatter i Linebjerg født den 9. april 1815

Forældre: Boelsmand Poul Andersen i Linebjerg og Karen Salomonsdatter

God

Vaccineret af hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1831

 

1831 nr.001

Ane Nielsdatter af Rye født den 16. oktober 1816  

Forældre: Sognefoged Niels Laursen af Rye og afdøde Johanne Nielsdatter

Mgod

Vaccineret den 31. august 1818 af hr. Arntzen

 

1831 nr.002

Gedske Laursdatter af Rye født den 20. august 1816

Forældre: Huusmand Laurs Jørgensen af Rye og afdøde Karen Pedersdatter

God

Vaccineret den 27. november 1823af hr. Arntzen

 

1831 nr.003

Johanne Laursdatter af Emborg født den 20. august 1814

Forældre: Aftægtsmand Laurs Mortensen af Emborg og Maren Pedersdatter

Maadelig

Vaccineret den 9. november 1825 af Hr. Grill

 

1832

 

1832 nr.001

Gedske Pedersdatter i Rye født den 21. maj 1818

Forældre: Sognefoged Peder Pedersen af Rye og Marie Nielsdatter

Udmgod

Vaccineret den 12. december 1823 af Hr. --

Begge confirmerede med Biskoppens tilladelse af 20. december 1831

 

1832 nr.002

Ane Jensdatter i Rye født den 1. maj 1818

Aftægtsmand Mathias Jensens pleiedatter af Rye

Udmgod

Vaccineret den 22. april 1819 af Hvidsteen

Begge confirmerede med Biskoppens tilladelse af 20. december 1831

 

1832 nr.003

Sidsel Marie Pedersdatter i Rye født den 14. september 1817

Forældre: Huusmand Peder Pedersen i Rye og Ingeborg Christensdatter

Mgod

Vaccineret den 4. december 1823 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.004

Ane Mortensdatter af Pøtsøe født den 8. februar 1818

Forældre: Boelsmand Morten Jensen i Pøtsøe og Mette Christensdatter

Mgod

Vaccineret attesten er brændt

 

Side 154

 

1832 nr.005

Ane Laursdatter af Rye født den 12. november 1817

Forældre: skrædder Laurs Andersen af Rye og Maren Laursdatter

Mgod

Vaccineret den 4. december 1823 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.006

Ingeborg Rolschau af Rye født den 4. maj 1817

Forældre: Skolelærer Henrik Rolschaus pleiedatter af Rye

Mgod

Vaccineret den 9. august 1820 af Roll. [plejefaderen]

 

1832 nr.007

Mette Knudsdatter af Glarboe født den 29. marts 1817

Forældre: Boelsmand Knud Pedersen af Glarboe og Maren Rasmusdatter

Mgod

Vaccineret den 10. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr. 008

Maren Pedersdatter af Glarboehedegaard født den 15. maj 1817

Forældre: Gaardmand Peder Pedersen af Glarboehedegaard og Maren Hansdatter

Mgod

Vaccineret den 10. august 1818 af samme [Hr. Arntzen]

 

1832 nr.009

Marie Nielsdatter af Fiskerhuus født den 8. august 1817

Uægte barn af moderen Maren Pedersdatter i Fiskerhusene

Mgod

Vaccineret den 28. juni 1825 af Hr. Grill

 

1832 nr.010

Gunild Madsdatter af Linebjerg født den 18. februar 1817

Forældre: Boelsmand Mads Salomonsen af Linebjerg og Karen Knudsdatter

God

Vaccineret den 24. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 nr.011

Christiane Madsdatter ved Faarhuuset født den 8. juli 1815

Forældre: Indsidder Mads Mouritzen ved Faarhuuset og Ane Catrine Wilhelmsdatter

Temmelig god

Vaccineret den 17. august 1818 af Hr. Arntzen

 

1832 første søndag efter Michelsdag [den 30. september 1832]

 

1832 nr.001b første søndag efter Michelsdag [den 30. september 1832]

Maren Thomasdatter af Sveibek født den 30. september 1818

Forældre: Boelsmand Thomas Salomonsen og Hustru Ane Kirstine Sørensdatter af Sveibek

Mgod

Vaccineret den 12. juli 1825 af Grill

 

1832 nr.002b første søndag efter Michelsdag [den 30. september 1832]

Johanne Jensdatter af Glarboedal født den 26. juli 1818

Huusmand Niels Hansens pleiedatter af Glarboedal

Mgod

Vaccineret den 16. juni 1824 af Mikisch

 

1832 nr.003b første søndag efter Michelsdag [den 30. september 1832]

Maren Salomonsdatter af Heinæs født den 24. september 1818

Forældre: Gaardmand Salomon Christensen af Heinæs og Hustru Gunild Hansdatter

God

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

1832 nr.004b første søndag efter Michelsdag [den 30. september 1832]

Ane Pedersdatter af Fuglsang født den 25. november 1817

Boelsmand Jens Mathiasens tjenestepige af Fuglsang

God

Vaccineret den 12. juli 1825 af Grill

 

Mikrokort 4/7

 

Side 155

 

1833

 

1833 nr.001

Margrethe Jensdatter af Bøgedalssiig født den 27. december 1818

Uægte barn af moderen Kirsten Laursdatter som er død

Meget god

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

1833 nr.002

Karen Marie Jensdatter af Rye født den 30. december 1818

Gaardmand Anders Sørensens pleiedatter af Rye

Meget god

Vaccineret den 3. maj 1824 af Grill

 

1833 nr.003

Ane Margrete Jacobsdatter født den 6. november 1818

Forældre: gaardfæster Jacob Mortensen i Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

God

Vaccineret den 28. juni 1825 af Grill

 

1833 nr.004

Maren Hansdatter af Rye født den 9. oktober 1818

Forældre: Indsidder hans Nielsen af Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

God

Vaccineret den 12. juni 1825 af Grill

 

1834

 

1834 nr.001

Johanne Laursdatter af Rye født den 9. april 1820

Forældre: Skrædder Laurs Andersen af Rye og Hustru Maren Laursdatter

Mgod

Vaccineret den 19. juli 1825 af Grill

 

1834 nr.002

Dorthe Hansdatter af Over Skjeldal født den 29. januar 1820

Forældre: Skovfoged Hans Hermansen af Over Skjeldal og Hustru Ane Andersdatter

Mgod

Vaccineret den 25. oktober 1829 af Grill

 

1834 nr.003

Ane Mikkelsdatter ved Faarhuuset født den 21. december 1819

Forældre: afdøde Møllesvend Michel Rasmussen og Hustru Ane Kirstine Andersdatter

Mgod

Vaccineret den 29. juli 1825 af Grill

 

1834 nr.004

Ane Pedersdatter fra Beklund født den 22. april 1819

Forældre: Huusmand Peder Jacobsen af Beklund og Hustru Kirsten Rasmusdatter

Mgod

Vaccineret den 29. august 1827 af Grill

 

1834 nr.005

Gjertrud Sørensdatter af Rye født den 28. jul 1819

Forældre: Slagter Søren Jensen af Rye og Hustru Ane Nielsdatter

Mgod

Vaccineret den 14. oktober 1821 af Grill

 

1834 nr.006

Ane Marie Mortensdatter af Pøtsøe født den 8. februar 1820

Forældre: Boelsmand Morten Jensen af Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Mgod

Vaccineret attesten er brændt

 

1834 nr.007

Kirsten Marie Catrine Simonsdatter af Faarhuset født den 10. februar 1820

Forældre: afdøde Gaardmand Simon Sørensen af Faarhuset og Hustru Maren Sørensdatter

Mgod

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

1834 nr.008

Ane Nielsdatter af Bøgedalssiig født den 24. oktober 1819

Forældre: Huusmand Niels Pedersen i bøgedalssiig og Hustru Karen Johansdatter

Mgod

Vaccineret den 3. november 1822 af Arntzen

 

Side 156

 

1834 nr.009

Karen Olesdatter af Skjelsted født den 19. september 1819

Forældre: Boelsmand Ole Jensen i Skjelsted og Hustru Karen Nielsdatter

Mgod

Vaccineret den 19. juli 1825 af Grill

 

1834 nr.010

Mette Marie Hansdatter af Sønderborg født den 10. november 1819

Uægte barn af moderen Mariane Jensdatter

Mgod

Vaccineret den 4. september 1824 af Kriger

 

1834 nr.011

Ane Catrine Andersdatter af Rye født den 31. januar 1820

Forældre: Indsidder Jens Jensen [stedfar] af Rye og Hustru Karen Marie Sørensdatter

God

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

1834 nr.012

Johanne Marie Nielsdatter af Ludvigsbjerge født den 12. maj 1819

Forældre: Aftægtsmand Niels Sørensen i Ludvigsbjerg og Hustru Mette Nielsdatter

God

Vaccineret den 12. juli 1825 af Grill

 

1834 nr.013*

Kirsten Thomasdatter af Fiskerhuus født den 29. august 1819

Forældre: Boelsmand Thomas Christensen af Fiskerhuus og Hustru Mette Simonsdatter

God

Vaccineret den 28. juni 1825 af Grill

 

1834 nr.014

Maren Rasmusdatter af Rye født den 15. november 1819

Forældre: Huusmand Rasmus Sørensen af Rye og Hustru Frederikke Pedersdatter

God

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

1834 nr.015

Karen Madsdatter af Emborg født den 31. marts 1820

Forældre: Indsidder Mads Andersen af Emborg og Hustru Ane Nielsdatter

God

Vaccineret den 30. maj 1824 af Mikisch

 

1834 nr.016

Ane Rasmusdatter af Rye født den 23. maj 1819

Forældre: Rasmus Andersen af Rye og Hustru Mariane Sørensdatter

God

Vaccineret den 4. december 1823 af Arntzen

 

1835

 

1835 nr.001

Ane Olesdatter i Skjelsted født den 26. februar 1821

Forældre: Boelsmand Ole Jensen i Skjelsted og Hustru Karen Nielsdatter

Mgod

Vaccineret den 19. juli 1825 af Grill

 

1835 nr.002

Johanne Elisabeth Nielsdatter i Bøgedalssiig født den 15. april 1821

Forældre: Huusmand Niels Pedersen i Bøgedalssiig og Hustru Karen Johansdatter

God

Vaccineret 3. november 1822 af Arntzen

 

1835 nr.003

Mette Pedersdatter paa Fæstibakken født den 16. april 1820

Forældre: Huusmand Peder Pedersen paa Fæstibakken og Hustru Ingeborg Christensdatter

God

Vaccineret den 12. december 1823 af Arntzen

 

1835 nr.004

Mette Nielsdatter fra Glarboelund født den 5. april 1821

Forældre: Huusmand Niels Andersen i Glarboelund og Hustru Kirsten Stephansdatter

God

Vaccineret den 12. juli 1825 af Grill

 

1835 nr.005

Kirstine Marie Sørensdatter i Rye født den 11. juli 1820 [Kirsten Marie ved dåb]

Forældre: afdøde Huusmand i Rye Søren Johansen og nulevende Enke Karen Nielsdatter

Tgod

Vaccineret den 27. november 1823 af Arntzen

 

Side 157

 

1836

 

1836 nr.001

Elisabeth Pedersdatter af Meelgaard født den 21. april 1822

Forældre: Boelsmand Peder Johansen af Meelgaard og Hustru Maren Jensdatter

Mgod

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

1836 nr.002

Mette Catrine Jensdatter af Hjortlund født den 28. august 1821

Huusmand Peder Dithlevsens pleiedatter af Hjortlund [han er død 13. december 1813]

Mgod

Vaccineret den 8. september 1827 af Grill

 

1836 nr.003

Inger Pedersdatter af Bæklund født den 31. maj 1821

Forældre: Huusmand Peder Jacobsen af Bæklund og Hustru Kirsten Rasmusdatter

Mgod

Vaccineret den 29. august 1827 af Grill

 

1836 nr.004

Ane Nielsdatter af Emborg født den 3. februar 1822

Forældre: Huusmand Niels Jørgensen og Hustru Ane Pedersdatter af Emborg

Mgod

Vaccineret den 28. juni 1825 af Grill

 

1836 nr.005

Gedske Pedersdatter af Glarboehedegaard født den 3. februar 1822

Forældre: Gaardmand Peder Pedersen af Glarboehedegaard og Hustru Maren Hansdatter

Mgod

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

1836 nr.006

Christine Mortensdatter af Fuglsang født den 1. december 1821

Forældre: Indsidder Morten Jensen af Fuglsang og Hustru Mette Christensdatter

Mgod

Vaccineret den 21. november 1829 af Grill

 

1836 nr.007

Johanne Knudsdatter af Rye født den 8. januar 1822

Forældre: afdøde Huusmand Knud Augustisen af Rye og Hustru Ane Marie Johansdatter

God

Vaccineret den 25. oktober 1829 af Grill

 

1836 nr.008

Mariane Rasmusdatter af Rye født den 19. januar 1822

Forældre: Huusmand Rasmus Sørensen Leth af Rye og Hustru Frederikke Pedersdatter

God

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

1836 nr. 009

Johanne Rasmusdatter af Rye født den 5. september 1821

Forældre: Huusmand Rasmus Andersen af Rye og Hustru Mariane Sørensdatter

God

Vaccineret den 12. december 1823 af Grill

 

1836 nr.010

Johanne Kirstine Laursdatter af Rye født den 11. oktober 1821

Forældre: Huusmand Laurs Andersen af Rye og Hustru Johanne Hansdatter

Tgod

Vaccineret den 3. januar 1824 af Grill

 

1836 nr.011

Karen Hansdatter af Rye født den 6. marts 1821

Forældre: Huusmand Hans Nielsen af Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Tgod

Vaccineret den 5. juli 1825 af Grill

 

Copulerede

 

Side 164

 

1826

 

1826 nr.001

Anders Jensen 27 aar tjenestekarl i Rye

Maren Sørensdatter 45 aar Huusmand Ole Jensens enke i Rye

Trolovet 18 december 1826

Forlovere: Henrik Nielsen Boelsmand i Rye, Peder Michelsen Huusmand i Rye

Viet 18 marts 1826 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1826 nr.002

Jens Jensen 29 aar tjenestekarl i Bøgedal

Karen Marie Sørensdatter 27 aar Huusmand i Rye Anders Pedersens enke

Trolovet 15 jan 1826

Forlovere: Rasmus Sørensen Huusmand i Rye, Erich Laursen Boelsmand i Them

Viet 15 april 1826 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1826 nr.003

Mads Pedersen 21 aar tjenestekarl i Them

Ane Sophie Jensdatter 30 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 18 juni 1826

Forlovere: Laurs Jørgensen og Stephan Rasmussen begge Huusmænd i Rye

Viet 15 juli 1826 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 28 november 1824, bruden har haft de naturlige kopper

 

1826 nr.004

Christen Andersen 28 aar Boelsmand i Skjeldall

Maren Pedersdatter 22 aar Gaardmand Peder Pedersens datter i Rye

Trolovet 28 maj 1826

Forlovere: Søren Christensen og Peder Pedersen begge Gaardmænd i Rye

Viet 22 jul 1826 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 30 juli 1814

 

1826 nr.005

Niels Hansen 37 aar tjenestekarl i Rye

Karen Laursdatter 36 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 30 juli 1826

Forlovere: Peder Hansen og Niels Jensen begge Huusmænd i Rye

Viet 9 september 1826 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1826 nr.006

Jens Pedersen 30 aar tjenestekarl i Emborg

Johanne Pedersdatter

Trolovet 13 august 1826

Forlovere: Søren Nielsen Gaardmand i Emborg, Søren Laursen skolelærer i Emborg

Viet 23 september 1826 i Rye kirke

Brudgommen vaccineret den 17 november 1814, bruden den 6 november 1806

 

1826 nr.007

Rasmus Stephensen 26 aar tjenestekarl i Rye [født 27 November 1797]

Maren Nielsdatter 21 aar tjenestepige i Nyelund

Trolovet 10 september 1826

Forlovere: Anders Sørensen Gaardmand i Rye og Henrik Stephensen Boelsmand i Nyelund

Viet 14 oktober 1826 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 24 november 1806, bruden den 2 december 1806

 

1826 nr.008

Jens Mathiassen 23 aar tjenestekarl i Rye

Gunnild Marie Pedersdatter 21 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 27 august 1826

Forlovere: Niels Christensen og Christoffer Pedersen begge Gaardmænd i Rye

Viet 21 oktober 1826 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret 21 oktober 1806, bruden den 30 november 1806

 

1826 nr.009

Christen Sørensen 30 aar tjenestekarl i Meelgaard

Elisabeth Jensdatter 37 aar tjenestepige i Sveibek

Trolovet 10 september 1826

Forlovere: Peder Johansen Boelsmand i Meelgaard, Thomas Salomonsen Boelsmand i Sveibek

Viet 21 oktober 1826 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1826 nr.010

Søren Christensen 26 aar tjenestekarl i Moselund

Karen Andersdatter 21 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 10 september 1826

Forlovere: mathias Jensen Gaardmand i Rye og Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe

Viet 11 november 1826 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 5 november 1806

 

1826 nr.011

Peder Nielsen 23 aar ungkarl i Ringholm Rye Sogn

Maren Rasmusdatter tjenestepige i Fiskerhusene Rye Sogn

trolovet 15.oktober 1826

forlovere: Christen Jensen gaardmand i Alling, Laurs Jacobsen skovfoged i Cammerlund

viet 18.november 1826 i Alling Kirke

brudgommen vaccineret den 8.august 1814, bruden den 1.marts 1813

 

1826 nr.012

Peder Rasmussen 26 aar ungkarl i Komind,

Magrethe Nielsdatter 24 aar Niels Sørensens datter i Lufvigsbjerg

trolovet 5.november 1826

forlovere: Niels Sørensen boelsmand i Ludvigsbjerg og Jens Tolstrup huusmand i Rye

viet 16.december 1826 i Rye Kirke

brudgommener vaccineret den 31.juli 1814, bruden den 8.august 1814

 

1827

 

1827 nr.001

Jens Nielsen 30 aar tjenestekarl i Rye

Else Kirstine Johansdatter 28 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 13 december 1826

Forlovere: Jørgen Sørensen og Niels Rasmussen begge Huusmænd i Rye

Viet 3 marts 1827 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1827 nr.002

August Knudsen 27 aar tjenestekarl i Rye

Ane Jensdatter 34 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 1 april 1827

Forlovere: Balser Jensen og Peder Mikkelsen begge Huusmænd i Rye

Viet 3 juni 1827 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 31.juli 1814

Bruden har haft de naturlige kopper

 

1827 nr.003

Jens Andersen 47 aar tjenestekarl i Wissingkloster

Ane Nielsdatter 58 aar Huusmand Christopher Rasmussens enke i Emborg

Trolovet 26 august 1827

Forlovere: Søren Nielsen Gaardmand i Emborg, Rasmus Pedersen Huusmand sammesteds

Viet 13 oktober 1827 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1827 nr.004

Johan Hansen 28 aar tjenestekarl i Rye Mølle

Ane Dorthe Andersdatter tjenestepige i Rye Mølle 32?? aar gammel

Trolovet 9 september 1827

Forlovere: Jens Jensen skovfoged i Munkdall, Peder Pedersen Huusmand i Hjortlund

Viet 25 oktober 1827 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 23 april 1813, bruden har haft de naturlige koopper

 

1827 nr.005

Søren Pedersen 30 aar tjenestekarl i Fuglbjerg

Cidsel Catrine Nielsdatter 24 aar tjenestepige i Rye Mølle

trolovet 14.oktober 1827

forlovere: Niels Salomonsen gaardmand i Fellund, Peder Tørring huusmand i Rye

viet 11.november 1827 i Rye kirke

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 13.november 1806

 

1827 nr.006

Niels Nielsen 27 aar tjenestekarl i Rye

Ellen Stephensdatter 24 aar tjenestepige i Rye

trolovet 21.oktober 1827

forlovere: Niels Laursen gaardmand i Rye, Henrik Stephensen boelsmand i Nyelund

viet 17.november 1827 i Rye Kirke

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 6.november 1806

 

1827 nr.007

Rasmus Jensen 66 aar Huusmand og enkemand i Rye

Inger Pedersdatter 36 aar tjenestepige i Ryelund

Trolovet 2 september 1827

Forlovere: Rasmus Thomassen Boelsmand i Ryelund, Søren Pedersen Huusmand i Hedelund

Viet 24 november 1827 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1828

 

1828 nr.001

Laurs Andersen 29 aar tjenestekarl i Thomasseskjær

Ane Marie Andersdatter 20 aar tjenestepige i Linebjerg

trolovet 10.februar 1828

forlovere: Mads Salomonsen og Povel Andersen begge Boelsmænd i Linebjerg

viet 19.april 1828

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret den 18.august 1814

 

1828 nr.002

Jens Ottesen 32 aar tjenestekarl i Rye

Kirsten Simonsdatter 25 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 13 april 1828

Forlovere: Jørgen Sørensen og Søren Christensen begge Huusmænd i Rye

Viet 4 maj 1828 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 21 maj 1813

 

1828 nr.003

Jens Andersen 22 aar tjenestekarl i Rye

Maren Johansdatter 35 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 2 marts 1828

Forlovere: Søren Christensen Huusmand i Rye og Peder Rasmussen Boelsmand i Komind

Viet 18 maj 1828 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 18 august 1814, bruden har haft de naturlige kopper

 

1828 nr.004

Rasmus Jensen 31 aar gaardmand i Nyegaard Dover Sogn

Kirsten Pedersdatter 20 aar gaardmand Peder Pedersens steddatter i Rye

trolovet 1.juni 1828

forlovereSøren Christensen og Peder Pedersen begge gaardmænd i Rye

viet 5.juli 1828 i Rye kirke

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret den 30.juli 1814

 

1828 nr.005

Peder Jensen 25 aar gaardmand i Rye

Mette Kirstine Sørensdatter 27 aar sognefoged Søren Christensens datter i Rye

trolovet 24.august 1828

forlovere: Søren Christensen gaardmand og sognefoged i Rye, Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek

viet 27.september 1828 i Rye kirke

brudgommen er vaccineret den 26.oktober 1806, bruden den 17.oktober 1806

 

1828 nr.006

Thomas Jensen 26 aar Ungkarl fra Nyegaard i Dover Sogn

Kirstine Laursdatter 22 aar afdøde Gaardmand Thomas Blochs enke i Rye

Trolovet 24 august 1828

Forlovere: Rasmus Jensen Gaardmand i Nyegaard Dover sogn og Frederik Pedersen Huusmand i Salten

Viet 18 oktober i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 6 november 1806, bruden den 20 november 1814

 

 

1828 nr.007

Jens Sørensen 33 aar huusmand ved Rye Broe

Sidsel Catrine Gottfredsdatter 25 aar gaardmand Gottfred Rasmussens datter fra Fellund

trolovet 19.oktober 1828

forlovere: Anders Sørensen gaardmand i Rye og Gottfred Rasmussen i Fellund

viet 15.november 1828 i Rye Kirke

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret den 28.oktober 1806

 

1828 nr.008

Christian Hollesen ungkarl fra Linaa sogn 22 aar (måake 23 aar)

Gjertrud Jensdatter enke efter afgangen Peder Block i Rye Mølle 37 aar

trolovet 6.november 1828

forlovere: Jens Jacobsen gaardmand i Siim og Laurs Jensen fra Rye Mølle

viet 13.december 1828 i Enkens huus efter afholdt bevilling af 6.november 1828

brudgommen er vaccineret 1814 om sommeren

 

 

1829

 

1829 nr.001

Christen Andersen tjenestekarl i Raahøigaard 24 aar gl.

Christence Ernstdatter Gaardmand Ernst Pedersens datter i Raahøi 29 aar gl.

Trolovet 1.februar 1829

Forlovere: Ernst Pedersen Gaardmand i Raahøi og Anders Rasmussen Aftægtsmand i Thomaseskjær

Viet 9.maj 1829 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 9 august 1814, bruden har haft de naturlige kopper

 

1829 nr.002

Søren Nielsen 30 aar tjenestekarl fra Alling

Ane Marie Johansdatter 32 aar tjenestepige i Rye sogn

Trolovet 12 april 1829

Forlovere: Peder Johansen Boelsmand paa Knøsen og Niels Pedersen Byggemester fra Bøgedalssiig

Viet 23 maj 1829 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 18 december 1808, bruden har haft de naturlige kopper

 

1829 nr.003

Jens Pallesen 24 aar Tjenestekarl i Rye

Ane Marie Rasmusdatter 35 aar Enke efter Gaardmand Peder Hansen i Rye

Trolovet 13 juni 1829

Forlovere: Jens Sørensen Kromand og Palle Hansen Huusmand, Begge af Rye

Viet 15 august 1829 i Rye Kirke

Brudgommen er Vacineret den 18 august 1814

Bruden har haft naturlige Kopper.

 

1829 nr.004

Hans Johansen 33 aar skomager i Rye

Maren Rasmusdatter 25 aar huusmand Rasmus Rasmussens datter i Rye

trolovet 13.juni 1829

forlovere: Henrik Nielsen boelsmand og Peder Mikkelsen huusmand begge af Rye

viet 15.august 1829

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret den 13.november 1806

 

1829 nr.005

Thomas Rasmussen 28 aar Ungkarl i Rye

Ellen Marie Kirstine Rasmusdatter 19 aar Boelsmand Rasmus Thomassens datter i Ryelund

Trolovet 6 juli 1829

Forlovere: Thomas Sørensen Gaardmand i Rye og Rasmus Thomassen Boelsmand i Ryelund

Viet 19 september 1829 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 3 december 1806, bruden den 18 august 1814

 

1829 nr.006

Niels Jensen 35 aar Ungkarl fra Wirklund

Inger Pedersdatter 35 aar Huusmand Peder Gjessøes datter i Rye

Trolovet 19 juli 1829

Forlovere: Niels Laursen Gaardmand i Rye, Laurs Andersen skrædder i Rye

Viet den 10 oktober 1829 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1829 nr.007

Søren Rasmussen 26 aar tjenestekarl i Rye

Kirsten Rasmusdatter 20 aar tjenestepige i Rye

trolovet den 23.august 1829

forlovere: Rasmus Sørensen og Rasmus Andersen begge huusmænd i Rye

viet 24.oktober 1829 i Rye Kirke

brydgommen er vaccineret 6.november 1806, bruden den 11.oktober 1814

 

1829 nr.008

Rasmus Jensen tjenestekark i Rye 31 aar

Ane Catrine Jensdatter 22 aar tjenestepige i Rye

trolovet 12.september 1829

forlovere: Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek og Søren Pedersen boelsmand paa Melbjerg

viet 14.november 1829 i Rye Kirke

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret den 18.august 1814

 

1829 nr.009

Søren Nielsen 26 aar tjenestekarl i Bindingshede

Ane Nielsdatter 19 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 11 oktober 1829

Forlovere: Niels Sørensen og Niels Rasmussen begge Huusmænd i Rye

Viet 28 november 1829 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 24 oktober 18??, bruden den 18 august 1814

 

1829 nr.010

Rasmus Jensen 27 aar tjenestekarl i Rye

Karen Knudsdatter 36 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 25 oktober 1829

Forlovere: Gaardmand Rasmus Sørensen og Huusmand Jens Laursen begge af Rye

Viet 12 december 1829 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden ligeledes

 

1829 nr. 011

Peder Nielsen 23 aar ungkarl fra Himmelbjerg,

Johanne Knudsdatter 22 aar fæster Knud Jensens datter i Tinghuus

trolovet den 22.november 1829

Forlovere: boelsmand Niels Knudsen ved Himmelbjerg og fæster Knud Jensen i Tinghuus

Viet den 19.december 1829 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret den 13.november 1806, bruden den 8.august 1814

 

1830

 

1830 nr.001

Thomas Jensen 29 aar tjenestekarl i Rye

Ane Pedersdatter 19 aar tjenestepige i Rye

Trolovet den 7 december 1829

Forlovere: Jens Sørensen kroemand i Rye og Peder Pedersen Huusmand i Hjortlund

Viet 5 februar 1830 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret 16 november 1806, bruden den 18 august 1814

 

1830 nr.002

Jens Nielsen 26 aar ungkarl fra Laun [Laven]

Ane Madsdatter 21 aar boelsmand Mads Salomonsens datter fra Linebjerg

trolovet 3.januar 1830

forlovere: Mads Salomonsen boelsmand i Linebjerg og Hans Nielsen Snedker i Salten Skov

viet 6.februar 1830 i Rye Kirke

brudgommen er vaccineret den 23.juli 1807, bruden den 18.august 1814

 

1830 nr.003

Anders Jensen enkemand 31 aar

Ane Marie Jensdatter tjenestepige i Rye 28 aar

Trolovet 2 maj 1830

Forlovere: Peder Mikkelsen og Peder Rasmussen begge Huusmænd i Rye

Viet 24 juli 1830 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 6 november 1806

 

1830 nr.004

Anders Sørensen Gaardmand i Rye 44 aar

Mette Rasmusdatter Gaardmand Thomas Sørensens steddatter i Rye 23 aar

Trolovet den 12 september 1830

Forlovere: Thomas Sørensen Gaardmand i Rye og Søren Nielsen Gaardmand i Emborg

Viet den 9 oktober 1830 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 18 august 1814

 

1831

 

1831 nr.001

Jens Andersen enkemand i Emborg 51 aar

Ane Marie Salomonsdatter enke efter Ernst Christensen 43 aar

Trolovet den 9 februar 1831

Forlovere: Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg og Salomon Nielsen indsidder i Bøgedalshuus

Viet den 5 marts 1831 i Rye kirke

Begge har haft de naturlige kopper

 

1831 nr.002

Anders Pedersen Ungkarl af Rye 28 aar

Maren Hansdatter Boelsmand Henrik Nielsens steddatter i Rye 23 aar

Trolovet den 18 september 1831

Forlovere: Rasmus Sørensen Gaardmand og Henrik Nielsen Boelsmand begge af Rye

Viet den 18 november 1831 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 6 november 1806 og bruden den 18 august 1814

 

1831 nr.003

Laurs Jensen tjenestekarl i Rye Mølle 25 aar

Johanne Rasmusdatter tjenestepige i Rye Mølle 23 aar

Trolovet den 4 oktober 1831

Forlovere: Søren Laursen skolelærer og Huusmand Rasmus Nielsen begge af Emborg

Viet den 19 november 1831 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret (ingen dato) bruden den 11 september 1816

 

1831 nr.004

Niels Jensen Huusmand og enkemand i Rye 41 aar

Maren Laursdatter tjenestepige i Rye 31 aar

Trolovet den 30 oktober 1831

Forlovere: Anders Sørensen Gaardmand i Rye og Niels Hansen Huusmand i Glarboe

Viet den 3 december 1831 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden ligeledes

 

1832

 

1832 nr.001

Johannes Wilhelm Madsen Ungkarl fra Dover sogn 32 aar

Apelone Endvoldsdatter tjenestepige i Faarhuus 19 aar

Trolovet den 19 april 1832

Forlovere: Anders Jensen indsidder i Rye og Rasmus Mortensen i Skanhøi ogsaa indsidder

Viet den 30 juni 1832 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret den 31 juli 1814

 

1832 nr.002

Hans Peter Ebelang præst til Spandet 32 aar

Jomfru Caroline Holst i Rye præstegaard 21 aar

Trolovet den 19 august 1832

Forlovere: Holst?? Karl Hansen  førstnævnte prokurator?? I Horsens, sidstnævnte ?? i Skanderborg

Viet den 8 september 1832 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret den 10 september 1813

 

1832 nr.003

Søren Jensen tjenestekarl i Hjarsbek 36 aar

Maren Jochumsdatter tjenestepige i Rye 27 aar

trolovet den 8.juli 1832

forlovere: Peder Michelsen og Peder Rasmussen begge huusmænd i Rye

viet den 22.september 1832 i Rye Kirke

Brudgommen er vaccineret efter udskrift afregningsbog??, bruden ligeledes vaccineret ingen datoer for vaccination

 

1832 nr.004

Jørgen Christiansen skrædder fra Emborg 23 aar

Ane Sørensdatter tjenestepige i Rye kroe 35 aar

Trolovet den 2 september 1832

Forlovere: Jens Jensen skovfoged i Munkedal og Peder Pedersen Huusmand i Hjortlund

Viet den 13 oktober 1832 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 20 november 1823, bruden har haft de naturlige kopper

 

1832 nr.005

Peder Sørensen ungkarl fra Munkedal 25 aar

Ane Gottfredsdatter gaardmand Gottfred Rasmussens datter i Fellund 26 aar

trolovet den 23.september 1832

forlovere: Gottfred Rasmussen gaardmand i Fellund og Jens Jensen skovfoged i Munkedal

viet den 27.oktober 1832 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret den 17.august 1818, bruden den 18.august 1814

 

1832 nr.006

Peder Rasmussen ungkarl af Rye 27 aar

Johanne Nielsdatter gaardmand Niels Salomonsens datter af Fellund 21 aar

trolovet den 30.september 1832

forlovere: Gottfred Rasmussen gaardmand og Søren Pedersen huusmand begge i Fellund

viet den 10.november 1832 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret den 13.november 1806, bruden den 18.august 1814

 

 

1833

 

1833 nr.001

Laurs Christensen ungkarl fra Pøtsøe 30 aar

Ane Andersdatter afdøde boelsmand Anders Pedersens [datter] af Glarboe 24 aar

trolovet den 21.april 1833

forlovere: boelsmand Morten Jensen af Pøtsøe og Laurs Nielsen af Hjarsbek

viet 13.juli 1833 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret den 28.november 1814, bruden den 18.august 1814

 

 1833 nr.002

Jens Andreasen hjælpe skolelærer fra Trige

Mariane Nielsdatter tjenestepige i Rye kroe?? 24 aar

Trolovet den 30 juni 1833

Forlovere: Gaardmand Anders Sørensen og Ungkarl Frants Jensen begge af Rye

Viet den 6 august 1833 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 12 november 1814 og bruden den 8 juli 1813

 

1833 nr.003

Peder Laursen ungkarl af Faustrup? Taustrup 29 1/2 aar

Johanne Jensdatter enke efter afdøde kroemand Jens Sørensen i Rye Kroe

trolovet den 22.september 1833

forlovere: gaardmand Niels Laursen og Peder Jensen begge i Rye

viet 19.oktober 1833 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret den 20.december 1805, bruden den 26.oktober 1806

 

1834

 

1834 nr.001

Peder Rasmussen Ungkarl af Rye 33 ½ aar

Karen Hansdatter Gaardmand Henrik Nielsens steddatter af Rye 27 aar

Trolovet den januar 1834

Forlovere: Henrik Nielsen Gaardmand i Rye og Huusmand Anders Pedersen sammesteds

Viet den 8 marts 1834 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 8.juni 1810, bruden den 6 november 1806

 

1834 nr.002

Christen Andersen enkemand af Mansdal?? i Them sogn 29 aar

Maren Ernstdatter Gaardmand Ernst Pedersens datter i Raahøi 27 aar

Trolovet den 23 februar 1834

Forlovere: Ernst Pedersen Gaardmand ved Raahøi og Huusmand Søren Christensen af Glarboe

Viet den 31 maj 1834 i Rye kirke

Brudgommen vaccineret den 9 august 1814, bruden den 6 august 1814

 

1834 nr.003

Laurs Nielsen dagkarl fra Hjarsbek 27 aar

Karen Gottfredsdatter gaardmand Gottfred Rasmussens datter af Fellund 25 aar

trolovet den 6.april 1834

Forlovere: Gottfred Rasmussen gaardmand i Fellund og boelsmand Ole Jensen i Skjelsted

Viet den 6.juni 1834 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret 18.august 1814

bruden den 18.august 1814

 

1834 nr.004

Rasmus Mathiasen ungkarl af Rye 26 aar

Maren Christensdatter boelsmand Christen Laursens datter af Hvidemose

trolovet 10.maj 1834

forlovere: aftægtsmand Mathias Jensen og gaardmand Peder Jensen begge af Rye

viet 12.juli 1834 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret 22.juli 1814

 

1834 nr.005

Hans Nielsen Ungkarl af Hemstok 28 aar

Karen Marie Frantsdatter tjenestepige i Rye Mølle 25 aar

Trolovet den 11 oktober 1834

Forlovere: Christian Hollesen eier af Rye Mølle

Viet den 15 november 1834 i Wenge kirke

Brudgommen er vaccineret den 2 oktober 1816, bruden den 2 november 1810

 

1835

 

1835 nr.001

Søren Andersen enkemand af Fæstibak 38 aar

Karen Rasmusdatter tjenestepige fra Himmelbjerggaard 28 aar

Trolovet den 15 maj 1835

Forlovere: Rasmus Svendsen Huusmand af Overdal og Henrik Stephansen Boelsmand af Fæstibak

Viet den 1 august 1835 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret den 31 juli 1814

 

1835 nr.002

Anders Nielsen ungkarl af Hjarsbek 27 aar

Maren Knudsdatter boelsmand Knud Pedersens datter i Glarboe 20 aar

trolovet 30.august 1835

forlovere: Knud Pedersen boelsmand i Glarboe og Laurs Nielsen boelsmand i Hjarsbek

viet 3.oktober 1835 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret den 18.august 1814, bruden den 17.august 1825

 

1835 nr.003

Mogens Nielsen Ungkarl af Salten Glarboe 22 aar

Ane Catrine Ernstdatter enke efter afgangen Huusmand Søren Christensen af Glarboe 33 aar

Trolovet den 30 august 1835

Forlovere: Peder Pedersen sognefoged i Rye og Christen Andersen Huusmand af Mandsdal i Them sogn

Viet den 7 oktober 1835 i Rye kirke

Brudgommen vaccineret den 16 august 1818, bruden den 16 november 1806

 

1835 nr.004

Salomon Madsen ungkarl af Linebjerg 24 aar

Ane Pedersdatter huusmand Peder Jacobsens datter af Beklund 16 1/2 aar

trolovet 29.november 1835

forlovere: Mads Salomonsen boelsmand i Linebjerg og huusmand Peder Jensen af Beklund

viet 2.januar 1836 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret 18.august 1814, bruden 29.august 1827

 

1836

 

1836 nr.001

Peder Nielsen ungkarl af Rye 28 aar

Ane Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens datter af Rye 22 aar

Trolovet den 6.februar 1836

Forlovere: Huusmand Niels Nielsen og indsidder Anders Pedersen begge af Rye med ført pen

Viet den 19.marts i Rye Kirke

Brudgommen vaccineret den 13.juli 1814, bruden den 10 august 1818

 

1836 nr.002

Carl Pontopidan Kjøbmand i Horsens 25 aar

Jomfru Ida Ane Arentz. Hjerrumgaard i Rye Præstegaard 24 aar

Trolovet den 10 april 1836

Forlovere: Wittusen, Cancellieraad og herredsfoged for Tyrsting og Wrads Herreder og Christian Hollesen eier af Rye Mølle

Viet den 23.april 1836 i Rye Mølle

Brudgommen vaccineret den 29.juli 1812, bruden den 10.juni 1816

 

1836 nr.003

Christen Nielsen ungkarl i Rye 38 aar

Jensine Rasmusdatter afdøde huusmand Rasmus Overgaards datter af Rye 28 aar

trolovet den 15.maj 1836

forlovere: Laurs Nielsen boelsmand i Hjarsbek og Anders Rasmussen huusmand i Rye

viet 4.juni 1836 i Rye Kirke

brudgommen har haft naturlige kopper, bruden vaccineret den 18.august 1814

 

1836 nr.004

Anders Laursen ungkarl af Emborg 43 aar

Ane Catrine Rasmusdatter huusmand Rasmus Nielsens datter af Emborg 25 aar

Trolovet den 20.august 1836

Forlovere: skolelærer Søren Laursen og huusmand Rasmus Nielsen begge af Emborg

Viet 1.oktober 1836 i Rye Kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 11.september 1816

 

1836 nr.005

Thomas Andersen af Bakbjerg ungkarl gammel 36 aar

Maren Thomasdatter afdøde boelsmand Thomas Salomonsens datter af Sveibech 18 aar

trolovet den 31.juli 1836

forlovere

Christian Andersen boelsmand ved Bachbjerg og Rasmus Andersen boelsmand i thomasseskjær

viet 30.september 1836 i Rye Kirke

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 12.juli 1825

 

1836 nr.006

Frantz Bloch Jensen ungkarl og gaardmand i Rye 24 aar

Ane Nielsdatter gaardmand Niels Laursens datter af Rye 20 aar

trolovet den 21.august 1836

forlovere: Peder Jensen gaardmand og Jørgen Sørensen huusmand begge af Rye

viet 24.september 1836 i Rye Kirke

brudgommen vaccineret den 17.august 1814, bruden den 31.august 1818

 

1836 nr.007

Rasmus Christian Ammersen ungkarl og snedker af Rye 24 aar

Dorthea Jørgensdatter Huusmand Jørgen Sørensens datter af Rye 21 aar

Trolovet den 21 august 1836

Forlovere: Peder Jensen Gaardmand og Jørgen Sørensen Huusmand begge af Rye

Viet den 17 september 1836 i Rye kirke

Brudgommen vaccineret den 28 marts 1817, bruden den 17 august 1818

 

1836 nr.008

Søren Jørgensen Ungkarl og Dreier i Rye 27 aar

Mette Sørensdatter tjenestepige i Rye 32 aar

Trolovet 28 august 1836

Forlovere: Peder Jensen Gaardmand i Rye og Peder Sørensen indsidder i Munkedal

Viet 1 oktober 1836 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 30 juli 1814, bruden den 6 november 1806

 

1836 nr.009

Niels Jensen Ungkarl af Emborg 28 aar

Else Gottfredsdatter Gaardmand Gottfred Rasmussens datter af Fellund 22 aar

Trolovet 9 oktober 1836

Forlovere: Anders Sørensen Gaardmand i Rye og Gottfred Rasmussen Gaardmand i Fellund

Viet 12 november 1836 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccineret den 24 august 1818

 

Slut copulerede

 

Tilgangsliste

 

1826

 

1826 nr.001

Niels Christensen 28 aar tjenestekarl fra Them Bye og sogn

 

1826 nr.002

Niels Christensen 23 aar tjenestekarl fra Rohde Bye, Sjelle sogn

 

1826 nr.003

Søren Jespersen 25 aar tjenestekarl fra Alling Bye og sogn

 

1826 nr.004

Elisabeth Jensdatter 37 aar tjenestepige fra Winding Bye og sogn

 

1826 nr.005

Maren Jochumsdatter 31 aar tjenestepige fra Sjelle Bye og sogn

 

1826 nr.006

Jens Pedersen 23 aar tjenestekarl fra Harlev sogn og Bye

 

1826 nr.007

Mads Andersen 18 aar tjenestekarl fra Thomaskiær Them sogn

 

1826 nr.008

Ane Marie Povelsdatter 16 aar tjenestepige fra Wirklund Them sogn

 

1826 nr.009

Anders Jensen 17 aar tjenestekarl fra Schjellerup Linaa sogn

 

1826 nr.010

Maren Jensdatter 30 aar tjenestepige fra Addit sønder Vissing sogn

 

1826 nr.011

Peder Nielsen 18 aar tjenestekarl fra Fregerslev Hørning sogn

 

1826 nr.012

Jensine Rasmusdatter 17 aar tjenestepige fra Sveistrup Bye Dover sogn

                     

1826 nr.013

Magrethe Nielsdatter 24 aar tjenestepige fra Tulstrup Bye og sogn

 

1826 nr.014

Kirsten Simonsdatter 22 aar tjenestepige fra Illerup Dover sogn

 

1826 nr.015

Thomas Wissing Jensen 26 aar tjenestekarl fra Boes Bye Dover sogn

 

1826 nr.016

Ambrosius Nielsen 45 aar tjenestekarl fra Alling Bye og sogn

 

1826 nr.017

Else Sørensdatter 18 aar tjenestepige fra Linaa Bye og sogn

 

1827 nr.001

Peder kristensen 20 aar tjenestekarl fra Hvidmose i Them sogn

 

1827 nr.002

Christen Nielsen 26 aar Huusmand og væver fra Them Bye og sogn

 

1827 nr.003

Maren Pedersdatter 27 aar hans Hustru fra Them Bye og sogn

 

1827 nr.004

Karen Jacobsdatter 32 aar tjenestepige fra Woerladegaard sogn

 

1827 nr.005

Jens Sørensen 25 aar tjenestekarl fra Pinds Mølle Sønder Vissing sogn

 

1827 nr.006

Johannes Siversen 29 aar tjenestekarl fra Them Bye og sogn

 

1827 nr.007

Mads Sørensen 61 aar forpagter fra gammelgaard Galten sogn

 

1827 nr.008

Ane Dorthe Madsdatter 17 aar hans datter fra ligeledes

 

1827 nr.009

Ellen Marie Madsdatter 15 aar ligeledes fra ligeledes

 

1827 nr.010

Kirsten Rasmusdatter 28 aar tjenestepige fra Alken Dover sogn

 

1827 nr.011

Ane Magrete Pedersdatter 24 aar tjenestepige fra Sveistrup præstegaard

 

1827 nr.012

Jens Andreassen 23 aar tjenestekarl fra Them Bye og sogn

 

1827 nr.013

Ane Hansdatter 23 aar tjenestepige fra Lund Bye Tamdrup sogn

 

1828

 

1828 nr.001

Johan Ludvig Olesen 24 aar Huusmand fra Hylke Bye og sogn

 

1828 nr.002

Bodild Pedersdatter 25 aar hans Hustru  fra ligeledes

 

1828 nr.003

Ane Pedersdatter 31 aar tjenestepige fra Justenborg Skanderup sogn

 

1828 nr.004

Anders Rasmussen 16 aar Tjenestedreng fra Sønder Wissing

 

1828 nr.005

Inger Laursdatter 20 aar tjenestepige fra Sattrup Østbirch sogn

 

1828 nr.006

Maren Knudsdatter 18 aar tjenestepige fra Glarboe Them sogn

 

1828 nr.007

Søren Jørgensen 19 aar beendreier?? Fra Alling Bye og sogn

 

1828 nr.008

Johanne Marie Johansdatter 31 aar tjenestepige fra Nygaard?? Dover sogn

 

1828 nr.009

Rasmus Jensen 19 aar smedesvend fra Them sogn

 

1828 nr.010

Rasmus Andersen?? Andresen?? 26 aar tjenestekarl Them sogn

 

1828 nr.011

Maren Rasmusdatter 24 aar tjenestepige fra Dover sogn

 

1828 nr.012

Jens Sørensen 15 aar tjenestekarl fra Them sogn

 

1828 nr.013

Torben Christensen 22 aar tjenestekarl fra Them sogn

 

1828 nr.014

Morten Rasmussen 25 aar tjenestekarl fra Dover sogn

 

1828 nr.015

Karen Knudsdatter 32 aar tjenestepige fra Hørning sogn

 

1828 nr.016

Ane Marie Pedersdatter 27 aar tjenestepige fra Dover sogn

 

1828 nr.017

Ane Marie Andreasdatter 31 aar tjenestepige fra Them sogn

 

1828 nr.018

Michael Jensen 24 aar tjenestekarl fra Them sogn

 

1829

 

1829 nr.001

Barbara Jensdatter 19 aar Huusmand Torben Christensens Hustru fra Them sogn

 

1829 nr.002

Søren Andersen 30 aar indsidder fra Them sogn

 

1829 nr.003

Johanne Christensdatter 25 aar hans Hustru fra ligeledes

 

1829 nr.004

Marie Knudsdatter 19 aar tjenestepige fra Them

 

1829 nr.005

Ane Christensdatter 15 aar tjenestepige fra Alling

 

1829 nr.006

Ane Christensdatter 16 aar tjenestepige fra Them

 

1829 nr.007

Jens Jørgensen 25 aar tjenestekarl fra Alling

 

1829 nr.008

Else Christensdatter 27 aar tjenestepige fra Skannerup sogn

 

1829 nr.009

Ane Pedersdatter 23 aar tjenestepige fra Thonning sogn

 

1829 nr.010

Anders Christensen 16 aar Tjenestedreng fra Dover sogn

 

1829 nr.011

Niels Sørensen 20 aar tjenestekarl fra Linaa sogn

 

1829 nr.012

Niels Rasmussen 27 aar tjenestekarl fra Snepdrup sogn

 

1829 nr.013

Jensine Rasmusdatter 21 aar tjenestepige fra Dover sogn

 

1829 nr.014

Søren Madsen 28 aar tjenestekarl fra Dover sogn

 

1829 nr.015

Ellen Marie Pedersdatter 16 aar tjenestepige fra Dover sogn

 

1829 nr.016

Laurs Christensen 26 aar tjenestekarl fra Them sogn

 

1829 nr.017

Hans Peter Mortensen 15 aar Tjenestedreng fra Skanderborg

 

1829 nr.018

Søren Pedersen 24 aar tjenestekarl fra Tulstrup

 

1829 nr.019

Christen Johansen 16 aar Tjenestedreng fra Them

 

1829 nr.020

Christen Sørensen 15 aar Tjenestedreng fra Grædstrup

 

1829 nr.021

Maren Christensdatter 19 aar tjenestepige fra Sønder Vissing                

 

1829 nr.022

Christiane Jørgensdatter 14 aar tjenestepige fra Sjelle

 

1830

 

1830 nr.001

Jens Rasmussen 23 aar tjenestekarl fra Brædstrup

 

1830 nr.002

Anders Laursen 17 aar Tjenestedreng fra Foerlev

 

1830 nr.003

Maren Nielsdatter 29 aar tjenestepige fra Gjødvad

 

1830 nr.004

Karen Danielsensdatter [Karen Danielsdatter] 28 aar Jens Andersens Hustru fra Sønder Vissing

 

1830 nr.005

Christian Laursen 35 aar tjenestekarl fra Skaarup

 

1830 nr.006

Johanne Marie Pedersdatter 21 aar tjenestepige fra Linaa

 

1830 nr.007

Joseph Wilhelmsen Palstrup 43 aar Almisselem fra Linaa

 

1830 nr.008

Ane Sophie Thomasdatter 15 aar tjenestepige fra Gjern

 

1830 nr.009

Ane Marie Jensdatter 28 aar tjenestepige fra Illerup  

 

1830 nr.010

Søren Nielsen 30 aar tjenestekarl fra Alling

 

1830 nr.011

Anders Rasmussen 24 aar tjenestekarl fra Jevngyde

 

1830 nr.012

Ane Jensdatter 16 aar tjenestepige fra Dover sogn

 

1830 nr.013

Inger Andersdatter 18 aar tjenestepige fra Them

 

1830 nr.014

Laurs Jensen 24 aar tjenestekarl fra Lyngaa

 

1830 nr.015

Peder August Lorentzen 24 aar tjenestekarl fra Winding

 

1830 nr.016

Rasmus Jensen 25 aar snedkersvend fra Aarhuus

 

1830 nr.017

Rasmus Nielsen 23 aar tjenestekarl fra Sindberg??

 

1830 nr.018

Søren Christensen Høeberg 28 aar skomagersvend fra Wiborg

 

1830 nr.019

Ane Knudsdatter 21 aar tjenestepige fra Haarlev

 

1830 nr.020

Thomas Andersen 30 aar tjenestekarl fra Them sogn

 

1831

 

1831 nr.001

Maren Sørensdatter 27 aar tjenestepige fra Skanderborg

 

1831 nr.002

Peder Nielsen 23 aar tjenestekarl fra Dover sogn

 

1831 nr.003

Ole Mikkelsen 23 aar tjenestekarl fra Grædstrup

 

1831 nr.004

Rasmus Jensensen [Rasmus Jensen] 32 aar indsidder fra Them

 

1831 nr.005

Ane Catrine Jensdatter 24 aar sammes Hustru fra ligeledes

 

1831 nr.006

Ane Marie Pallesdatter 16 aar tjenestepige fra Dover sogn

 

1831 nr.007

Peder Hansen 24 aar tjenestekarl fra Alling sogn

 

1831 nr.008

Birthe Marie Nielsdatter 24 aar tjenestepige fra Gjern sogn

 

1831 nr.009

Knud Christensen 15 ½ Tjenestedreng fra Funder sogn

 

1831 nr.010

Mette Catrine Andersdatter 19 aar tjenestepige fra  Dover sogn

 

1831 nr.011

Niels Laursen 21 aar tjenestekarl fra Wrads

 

1831 nr.012

Thomas Wissing Langballe 31 aar møllersvend fra Sønder Vissing sogn

 

1831 nr.013

Knud Laursen 18 aar tjenestekarl fra Wrold

 

1831 nr.014

Christine Marie Elisabeth Nielsdatter 16 ½ aar tjenestepige fra Sønder Vissing sogn

 

1831 nr.015

Christiane Pedersdatter 28 aar tjenestepige fra Horsens

 

1831 nr.016

Søren Christensen 20 aar tjenestekarl fra Skanderborg

 

1831 nr.017

Jacob Sørensen 22 aar tjenestekarl fra Sjelle

 

1832

 

1832 nr.001

Apelone Endvoldsdatter 19 aar tjenestepige fra Sveistrup 27 februar 1832

 

1832 nr.002

Mette Kirstine Pedersdatter 17 aar tjenestepige fra Tulstrup 2 marts 1832

 

1832 nr.003

Ellen Christensdatter 30 aar tjenestepige fra Stjær 4 april 1832

 

1832 nr.004

Marie Nielsdatter 20 aar tjenestepige fra Skaarup 2 maj 1832

 

1832 nr.005

Maren Andersdatter 18 aar tjenestepige fra Them 7 maj 1832

 

1832 nr.006

Anders Nielsen 32 aar indsidder fra Them 4 juni  1832

 

1832 nr.007

Karen Jørgensdatter 52 aar sammes Hustru fra Them 4 juni 1832

 

1832 nr.008

Maren Christensdatter 23 aar tjenestepige fra Them 1 november 1832 

 

1832 nr.009

Christen Jensen 18 aar Tjenestedreng fra Blegind 4 november 1832 

 

1832 nr.010

Niels Hansen 18 aar Tjenestedreng fra Linaa 4 november 1832 

 

1832 nr.011

Frederik Mikkelsen 17 aar Tjenestedreng fra Tønning 4 november 1832 

 

1832 nr.012

Kirsten Eriksdatter 19 aar tjenestepige fra Them 12 november 1832 

 

1832 nr.013

Knud Knudsen 16 aar Tjenestedreng fra Alling 12 november 1832 

 

1832 nr.014

Ane Kirstine Nielsdatter 18 aar tjenestepige fra Siim 12 november 1832 

 

1832 nr.015

Anders Jensen 32 aar tjenestekarl fra Linaa 15 november 1832 

 

1832 nr.016

Johanne Laursdatter 20 aar tjenestepige fra Seiling 19 november 1832 

 

1832 nr.017

Karen Marie Frantsdatter 23 aar tjenestepige fra Gjern 19 november 1832 

 

1832 nr.018

Søren Pedersen 21 aar tjenestekarl fra Sveistrup 19 november 1832 

 

1832 nr.019

Hans Salomonsen 17 aar Tjenestedreng fra Dover sogn 6 december 1832 

 

1832 nr.020

Ellen Marie Nielsdatter 33?? aar tjenestepige fra Wissing 6 december 1832  

 

1833

 

1833 nr.001

Kresten Nielsen [Christen Nielsen] 34 aar tjenestekarl fra Them 6 januar 1833

 

1833 nr.002

Anders Nielsen 21 aar tjenestekarl fra Linaa 5 maj 1833

 

1833 nr.003

Ane Marie Pedersdatter 16 aar tjenestepige fra Alling 12 maj 1833

 

1833 nr.004

Jens Mikkelsen 28 aar tjenestekarl fra Dauding 1 november 1833

 

1833 nr.005

Ane Malene Mikkelsdatter 14 aar tjenestepige fra Them 3 november 1833

 

1833 nr.006

Søren Mikkelsen 17 aar Tjenestedreng fra Taaning 6 november 1833

 

1833 nr.007

Karen Hansdatter 27 aar tjenestepige fra Skivholme 7 november 1833

 

1833 nr.008

Niels Jensen 25 aar tjenestekarl fra Alling 8 november 1833

 

1833 nr.009

Peder Christensen 25 aar tjenestekarl fra Them sogn 10 november 1833

 

1833 nr.010

Ane Nielsdatter 21 aar tjenestepige fra Taaning 12 november 1833

 

1833 nr.011

Franzine Henriette Langballe 21 aar tjenestepige fra Alling sogn 18 november 1833

 

1833 nr.012

Anders Madsen 17 aar Tjenestedreng fra Kattrup 21 november 1833

 

1833 nr.013

Peder Rasmussen 33 aar tjenestekarl fra Skovbye 1 december 1833

 

1833 nr.014

Thomas Andersen 33 aar tjenestekarl fra Them 3 december 1833

 

1833 nr.015

Søren Christensen 16 aar Tjenestedreng fra Them 6 december 1833

 

1833 nr.016

Maren Danielsdatter 25 aar tjenestepige fra Sveistrup 13 december 1833

 

1833 nr.017

Johanne Christensdatter 28 aar tjenestepige fra Træden 22 december 1833

 

1834

 

1834 nr.001

Niels Christensen 25 aar dreiersvend fra Skive 13 januar 1834

 

1834 nr.002

Søren Christensen 23 aar tjenestekarl Kattrup 26 maj 1834

 

1834 nr.003

Jacob Hansen 38 aar ægtemand fra Tvilum 22 juni 1834, naturlige kopper

 

1834 nr.004

Ellen Catrine Sørensdatter 23 aar sammes Hustru fra ligeledes 22 juni 1834, vaccineret 21 oktober 1816

 

1834 nr.005

Ane Laursdatter 24 aar tjenestepige fra Dover 30 juni 1834, vaccineret 1814

 

1834 nr.006

Mette Marie Jensdatter 15 aar tjenestepige fra Skanderborg 1 november 1834, vaccineret vides ikke

 

1834 nr.007

Christen Danielsen 15 aar Tjenestedreng fra Dover sogn 1 november 1834, vaccineret 29 august 1822

 

1834 nr.008

Ane Knudsdatter 25 aar tjenestepige fra Dover sogn 2 november 1834, vaccineret 1810

 

1834 nr.009

Jens Sørensen 21 aar tjenestekarl fra Them 5 november 1834, vaccineret 20 november 1814

 

1834 nr.010

Johan Christensen 14 aar Tjenestedreng fra Sønder Vissing 5 november 1834, vaccineret 16 december 1823

 

1834 nr.011

Christine Marie Elisabeth Nielsdatter 19 aar tjenestepige fra Dover 9 november 1834, vaccineret 12 december 1823

 

1834 nr.012

Ane Andersdatter 16 aar tjenestepige fra Hvirring 11 november 1834, vaccineret 10 august 1820

 

1834 nr.013

Peder Nielsen 15 aar Tjenestedreng fra Them 11 november 1834, vaccineret 29 august 1817

 

1834 nr.014

Bodil Hansdatter 26 aar tjenestepige fra Skanderborg 11 november 1834, vaccineret 8 august 1814

 

1834 nr.015

Mette Kirstine Nielsdatter 24 aar tjenestepige fra Sveistrup 11 november 1834, vaccineret 25 november 1814

 

1834 nr.016

Rasmus Jensen 20 aar tjenestekarl fra Kalbyegaard 13 november 1834, vaccineret 1816

 

1834 nr.017

Mathias Nielsen 31 aar møllersvend fra Aarhuus 14 november 1834, vaccineret 1810

 

1834 nr.018

Karen Andersdatter 20 aar tjenestepige fra Sjelle 18 november 1834, vaccineret 4 juni 1816

 

1834 nr.019

Dorthea Jensdatter 14 aar tjenestepige fra Truust 18 november 1834, vaccineret 12 september 1822

 

1834 nr.020

Anders Nielsen 20 aar tjenestekarl fra Linaa 30 november 1834

 

1834 nr.021

Peder Eriksen 20 aar tjenestekarl fra Dover 30 november 1834, vaccineret 4 november 1814

 

1835

 

1835 nr.001

Jens Nielsen Ammitzbøll gaardeier fra Høver den 29 april 1835 med godt skudsmaal

 

1835 nr.002

Catrine Dorthea Henriette sammes Hustru fra Høver den 29 april 1835 med godt skudsmaal

 

1835 nr.003

Peder Christensen 30 aar tjenestekarl fra Høver den 29 april 1835 med godt skudsmaal

 

1835 nr.004

Ane Magrete Hedevig Amimitsbøll 16 aar ovennævnte gaardeiers datter fra Høver den 29 1835 april med godt skudsmaal, vaccineret 1821

 

1835 nr.005

Johanne Laursdatter 15 aar tjenestepige fra Dover 3 maj 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 19 jul 1825

 

1835 nr.006

Bergitte Christensdatter 25 aar tjenestepige fra Them 3 maj 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 1813

 

1835 nr.007

Maren Sørensdatter 18 aar tjenestepige fra Dover 22 maj 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 1822

 

1835 nr.008

Maren Magdalene Theodora Ammitzbøll 15 aar hjemme hos faderen Gaardmand Ammitzbøll fra Dover 3 juni 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 25 august 1821

 

1835 nr.009

Jens Jensen 18 aar smedelærling fra Storring 11 juni 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 17 august 1818

 

1835 nr.010

Mogens Nielsen 22 aar Huusmand fra Salten Glarboe 24 august 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 16 august 1818

 

1835 nr.011

Peder Nielsen 15 aar Tjenestedreng fra Them 1 november 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 19 august 1827

 

1835 nr.012

Ane Sørensdatter 20 aar tjenestepige fra Levring 4 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Oldenborg, vaccineret 4 december 1823

 

1835 nr.013

Maren Hansdatter 17 aar tjenestepige fra Høver 4 november med godt skudsmaal fra pastor Funder, vaccineret 12 juli 1825

 

1835 nr.014

Hans Jørgensen 24 aar tjenestekarl fra Dallerup 4 november 1835 med godt skudsmaal af kirkesanger Lassen, vaccineret 13 oktober 1817

 

1835 nr.015

Mette Madsdatter 27 aar tjenestepige fra Storring 6 november 1835 med godt skudsmaal af pastor Funder, vaccineret 13 februar 1809

 

1835 nr.016

Jens Henrichsen 23 aar tjenestekarl fra Them 6 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Asmussen, vaccineret 5 september 1818

 

1835 nr.017

Niels Christensen 21 aar tjenestekarl fra Dover 7 november 1835 med godt skudsmaal af pastor Pingel, vaccineret 31 oktober 1822

 

1835 nr.018

Ane Hansdatter 19 aar tjenestepige fra Skanderborg 7 november 1835 med godt skudsmaal af provst Theilmann, vaccineret 10 august 1818

 

1835 nr.019

Rasmus Jensen 19 aar tjenestekarl fra Borum 8 november 1835 med godt skudsmaal af pastor Pedersen, vaccineret 8 august 1814

 

1835 nr.020

Niels Laursen 25 aar tjenestekarl fra Them den 13 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Asmussen, vaccineret 4 september 1824

 

1835 nr.021

Peder Baltsersen 26 aar tjenestekarl fra Them den 16 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Asmussen, vaccineret 18 august 1814

 

1835 nr.022

Inger Andersdatter 25 aar tjenestepige fra Dover den 8 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Pingel, vaccineret 16 august 1816

 

1835 nr.023

Peder Nielsen tjenestekarl fra Them den 8 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Asmusen, vaccineret 27 december 1808

 

1835 nr.024

Jens Christensen 14 aar Tjenestedreng fra Them den 8 november 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 21 juli 1822

 

1835 nr.025

Ane Andersdatter 25 aar tjenestepige fra Them den 8 november 1835 med godt skusamaal fra pastor Asmusen, vaccineret 12 november 1814

 

1835 nr.023

Niels Rasmussen 33 aar tjenestekarl fra Dover den 8 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Pingel. Vaccineret 18 november 1806

 

1835 nr.027

Christian Laursen 17 aar Tjenestedreng fra Dover den 8 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Pingel. Vaccineret 14 juli 1828

 

1835 nr.028

Niels Nielsen 18 aar tjenestekarl fra Alling den 8 november 1835 med godt skudsmaal, Vaccineret 16 december 1819

 

1835 nr.029

Johanne Christensdatter 31 aar tjenestepige fra Dover den 14 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Pingel. Vaccineret 10 august 1818

 

1835 nr.030

Caroline Dorthea Pedersdatter 15 aar tjenestepige fra Dover den 14 november 1835 med godt skudsmaal fra pastor Pingel. Vaccineret 11 oktober 1822

 

1835 nr.031

Mette Catrine Jensdatter 26 aar tjenestepige fra Them den 21 november 1835 meget godt skudsmaal af pastor Asmusen, naturlige kopper

 

1835 nr.032

Maren Pedersdatter 24 aar tjenestepige fra Sjelle med godt skudsmaal fra pastor Christensen den 28 november 1835

 

1835 nr.033

Anders Berthelsen 18 aar tjenestekarl fra Alling den 29 november med godt skudsmaal fra pastor Hald, vaccineret 4 oktober 1820

 

1836

 

1836 nr.001

Ane Nielsdatter 22 aar tjenestepige fra Laasbye den 6 februar 1836 skudsmaal af pastor Christensen i Sjelle, vaccineret 10 august 1818

 

1836 nr.002

Anders Rasmussen 22 aar tjenestekarl fra Adslev den 28 marts 1836 skudsmaal af pastor Clausen, vaccineret 17 august 1818

 

1836 nr.003

Anders Hansen 18 aar tjenestekarl fra Aarhuus den 10 april 1836, vaccineret 12 juli 1825

 

1836 nr.004

Peder Hansen Bundgaard 28 aar tjenestekarl fra Linaa den 17 april 1836 akudsmaal af pastor Rahbek, vaccineret 1 november 1814

 

1836 nr.005

Jens Sørensen 27 aar tjenestekarl fra Linaa den 6 maj 1836 skudsmaal af pastor Rahbek, vaccineret 1819

 

1836 nr.006

Mette Marie Christensdatter 19 aar tjenestepige fra Skanderborg den 12 maj 1836 skudsmaal af provst Thejlmann, vaccineret 1822

 

1836 nr.007

Dorthea Jørgensdatter 21 aar tjenestepige fra Skanderborg den 12 maj 1836 skudsmaal af provst Thejlmann, vaccineret 17 august 1818

 

1836 nr.008

Peder Christensen 31 aar tjenestekarl fra Storring den 18 maj 1836 skudsmaal af pastor Funder, vaccineret 1818

 

1836 nr.009

Hans Andersen 25 aar tjenestekarl fra Grædstrup den 22 maj 1836 skudsmaal af pastor Barfoed, vaccineret 28 november 1814

 

1836 nr.010

Thomas Andreasen 36 aar tjenestekarl fra Them sogn 28 august 1836 med godt skudsmaal af pastor Asmusen, har haft de naturlige kopper

 

1836 nr.011

Rasmus Christian Ammersen 24 aar snedkersvend fra Skanderborg 8 september 1836 godt skudsmaal fra provst Teilmann, vaccineret 1817 af Gyrsting

 

1836 nr.012

Ane Elisabeth Christiansdatter 27 aar tjenestepige fra Adslev sogn 23 oktober 1836 skudsmaal midel godt, vaccineret 1806

 

1836 nr.013

Karen Andersdatter 24 aar tjenestepige fra Them sogn 1 november 1836 med meget godt skudsmaal, vaccineret 20 november 1814

 

1836 nr.014

Rasmus Baltsersen 16 aar Tjenestedreng fra Sønder Vissing 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 12 december 1823

 

1836 nr.015

Hans Johansen 21 aar tjenestekarl fra Alling 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1820

 

1836 nr.016

Jens Rasmussen 18 aar tjenestekarl fra Alling 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1819

 

1836 nr.017

Mette Thøgersdatter 18 aar tjenestepige fra Stilling 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1822

 

1836 nr.018

Johanne Kirstine Laursdatter 15 aar tjenestepige fra Tønning 5 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1824

 

1836 nr.019

Hans Laursen 20 aar tjenestekarl fra Forlev 5 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1818

 

1836 nr.020

Maren Salomonsdatter 18 aar tjenestepige fra Dover 6 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 3 jul 1825

 

1836 nr.021

Johanne Marie Nielsdatter 17 aar tjenestepige fra Them 6 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 12 jul 1825

 

1836 nr.022

Mette Pedersdatter 16 aar tjenestepige fra Skanderborg 6 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1823

 

1836 nr.023

Niels Baltsersen 21 aar tjenestekarl fra Koldt 6 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 12 juli 1825

 

1836 nr.024

Niels Jørgensen 28 aar tjenestekarl fra Røgen 7 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 23 oktober 1817

 

1836 nr.025

Johanne Jensdatter 18 aar tjenestepige fra Foerlev 11 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 16 juni 1824

 

1836 nr.026

Johan Christensen 16 aar Tjenestedreng fra Sønder Wissing 11 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 12 december 1823

 

1836 nr.027

Kirsten Jensdatter 31 aar tjenestepige fra Wrold 11 november 1836 med meget godt skudsmaal,

 

1836 nr.028

Niels Nielsen 16 aar Tjenestedreng fra Kattrup sogn 11 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 4 december 1823

 

1836 nr.029

Karen Christensdatter 19 ar tjenestepige fra Them sogn 19 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 19 august 1824

 

1836 nr.030

Hans Bøgh Jochumsen 20 aar tjenestekarl fra Sveistrup sogn 19 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1822

 

1836 nr.031

Christen Thomasen 30 aar tjenestekarl fra Skanderborg 19 november 1836 med godt skudsmaal,

 

1836 nr.032

Ane Marie Hansdatter 24 aar tjenestepige fra Them 27 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 8 august 1814

 

Mikrokort 5

 

1836 nr.033

Christen Johansen 22 aar tjenestekarl fra Sønder Vissing den 19 december med godt skudsmaal,

vaccineret den 12 november 1814

 

1836 nr.034

Mette Catrine Jensdatter 27 aar tjenestepige fra Them sogn den 20 december med godt skudsmaal

Naturlige kopper

 

1836 nr.035

Mette Marie Kirstine Jensdatter 23 aar tjenestepige fra Skanderborg den 30 december med godt skudsmaal

Vaccineret 24 august 1818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgangsliste

 

1826

 

1826 nr.001

Ane Pedersdatter 29 aar tjenestepige til Justenborg Skanderup sogn

 

1826 nr.002

Maren Jensdatter 16 aar tjenestepige til Stoering Bye og sogn

 

1826 nr.003

Mette Madsdatter 23 aar tjenestepige til Siim Bye Dover sogn

 

1826 nr.004

Niels Christensen 28 aar tjenestekarl til Them Bye og sogn

 

1826 nr.005

Frederik Nielsen 18 aar tjenestekarl til Bøsgaard Them sogn

 

1826 nr.006

Ane Olesdatter 24 aar tjenestepige til Woerladegaard Bye og sogn

 

1827

 

1827 nr.001

Ane Marie Poulsdatter 17 aar tjenestepige til Wadsted Bye Spaarup sogn

 

1827 nr.001

Maren Christensdatter 16 aar tjenestepige til Sandvad kroe

 

1827 nr.001

Rasmus Christensen 15 aar Tjenestedreng til Woldborrekjær Them sogn

 

1827 nr.001

Else Sørensdatter 19 aar tjenestepige til Mollerup Linaae sogn

 

1827 nr.001

Ane Marie Madsdatter 17 aar tjenestepige til Boes Bye Dover sogn

 

1827 nr.001

Søren Jacobsen 15 aar Tjenestedreng til ligeledes

 

1827 nr.001

Otto Pedersen 16 aar Tjenestedreng til Næsgaard Them sogn

 

1827 nr.001

Peder Pedersen 15 aar Tjenestedreng til Illerup Dover sogn

 

1828

 

1828 nr.001

Ernst Pedersen Bloch 58 aar tjenestekarl til Haurballe Thorning sogn

 

1828 nr.002

Ane Hansdatter 23 aar tjenestepige til Stjær Bye og sogn

 

1828 nr.003

Karen Nielsdatter 16 aar tjenestepige til Storring Bye og sogn

 

1828 nr.004

Mouritz Christensen 22 aar tjenestekarl til Stjær Bye og sogn

 

1828 nr.005

Morten Jensen 32 aar tjenestekarl til Brynding

 

1828 nr.006

Mette Catrine Andersdatter 16 aar tjenestepige til Foerlev

 

1828 nr.007

Maren Knudsdatter 18 aar tjenestepige til Illerup

 

1828 nr.008

Niels Nielsen 18 aar tjenestekarl til Troulstrup Tønning sogn

 

1828 nr.009

Johanne Christensdatter 16 aar tjenestepige til Fiirgaarde Dover sogn

 

1828 nr.010

Christen Sørensen 34 aar tjenestekarl til Dover sogn

 

1828 nr.011

Jens Christensen 27 aar tjenestekarl til Sattrup Østbirk sogn

 

1828 nr.012

Otto Rasmussen 64 aar Huusmand til Them

 

1828 nr.013

Anders Rasmussen 16 aar tjenestekarl til Sønder Wissing sogn

 

1828 nr.014

Hans Nielsen 19 aar tjenestekarl til Them

 

1828 nr.015

Frederik Christian Pedersen 20 aar tjenestekarl til Wenge  

 

1828 nr.016

Rasmus Sørensen 17 aar tjenestekarl til Dover sogn

 

1828 nr.017

Jensine Rasmusdatter 20 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1828 nr.018

Peder Rasmussen 17 aar tjenestekarl til Wenge sogn

 

1828 nr.019

Ane Marie Jensdatter 27 aar tjenestepige til Foerlev

 

1828 nr.020

Laurs Jensen Laasbye 17 aar tjenestekarl til Dover sogn

 

1828 nr.021

Mette Marie Jensdatter 15 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1828 nr.022

Ane Pedersdatter 32 aar tjenestepige til Skanderup sogn

 

1828 nr.023

Ane Marie Nielsdatter 18 aar tjenestepige til Storring sogn

 

1828 nr.024

Mads Nielsen 14 aar Tjenestedreng til Stilling

 

1828 nr.025

Ellen Marie Pedersdatter 15 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1828 nr.026

Anders Laursen 15 aar Tjenestedreng til Foerlev

 

1828 nr.027

Kirsten Marie Laursdatter 22 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1828 nr.028

Johannes Wilhelm Madsen 30 aar tjenestekarl til Dover sogn

 

1828 nr.029

Niels Jensen 33 aar tjenestekarl til Them sogn

 

1829

 

1829 nr.001

Ane Marie Pedersdatter 28 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1829 nr.002

Maren Pedersdatter 19 aar tjenestepige til Skanderborg

 

1829 nr.003

Karen Knudsdatter 24 aar tjenestepige til Frisendal

 

1829 nr.004

Jens Iversen 35 aar indsidder til Addit

 

1829 nr.005

Maren Jensdatter 31 aar sammes Hustru til Addit

 

1829 nr.006

Niels Christensen 23 aar træskokarl til Addit

 

1829 nr.007

Christen Nielsen væver til Them

 

1829 nr.008

Maren Nielsdatter 29 aar sammes Hustru til Them

 

1829 nr.009

Jens Sørensen 26 aar Møllersvend til Bjerre Mølle

 

1829 nr.010

Christen Hansen 32 aar tjenestekarl til Illerup

 

1829 nr.011

Peder Christensen 22 aar tjenestekarl til Them

 

1829 nr.012

Christen Johansen 40 aar smed til Them

 

1829 nr.013

Ane Christensdatter 41 aar hans Hustru til ligeledes

 

1829 nr.014

Ane Sørensdatter 14 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1829 nr.015

Jens Jensen 33 aar tjenestekarl til Gjern

 

1829 nr.016

Kirsten Marie Salomonsdatter 15 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1829 nr.017 Kresten krestensen (Christen Christensen) 23 aar tjenestekarl til Kjøbenhavn

 

 

1829 nr.018

Ane Andersdatter 58 aar enkekone til Stilling

 

1829 nr.019

Ane Christensdatter 15 aar tjenestepige til Skanderborg

 

1829 nr.020

Hans Andreasen 18 aar tjenestekarl til Træden

 

1829 nr.021

Morten Rasmussen 26 aar tjenestekarl til Skanderborg

 

1829 nr.022

Rasmus Jensen 17 aar Tjenestedreng til Laasbye

 

1829 nr.023

Rasmus Jensen Tjenestedreng til Justenborg

 

1829 nr.024

Ane Marie Andreasdatter 38 aar tjenestepige til Østbirk sogn

 

1829 nr.025

Michael Jensen 24 aar tjenestekarl til Them

 

1830

 

1830 nr.001

Ane Madsdatter 21 aar nu Boelsmand Jens Nielsens Hustru til Lauen Linaa Sogn

 

1830 nr.002

Peder Andersen 27 aar skrædder til Dørup

 

1830 nr.003

Ellen Marie Christensdatter hans Hustru Dørup

 

1830 nr.004

Søren Madsen 28 aar tjenestekarl til Welholdt

 

1830 nr.005

Ellen Marie Nielsdatter 31 aar tjenestepige til Sønder Vissing

 

1830 nr.006

Hans Langballe 23 aar tjenestekarl til Dover

 

1830 nr.007

Ane Margrethe Pedersdatter 27 aar tjenestepige til Dover

 

1830 nr.008

Thomas Wissing Langballe 29 aar møllersvend til Pints Mølle

 

1830 nr.009

Christen Andersen 25 aar Huusmand til Them sogn

 

1830 nr.010

Christence Ernstdatter 30 aar hans Hustru til Them sogn

 

1830 nr.011

Rasmus Jensen 32 aar indsidder til Hvidmose

 

1830 nr.012

Ane Catrine Jensdatter 23 aar hans Hustru til Hvidmose

 

1830 nr.013

Ane Christensdatter 17 aar tjenestepige til Them

 

1830 nr.014

Ane Kirstine Nielsdatter 17 aar tjenestepige til Dover

 

1830 nr.015

Anders Christensen 17 aar Tjenestedreng til Boes

 

1830 nr.016

Maren Andersdatter 16 aar tjenestepige til Them

 

1830 nr.017

Johanne Marie Pedersdatter 19 aar tjenestepige til Linaae

 

1830 nr.018

Karen Marie Christensdatter 17 aar tjenestepige til Wrold

 

1830 nr.019

Hans Salomonsen 16 aar Tjenestedreng til Dover

 

1830 nr.020

Jens Sørensen 17 aar Tjenestedreng til Them

 

1830 nr.021

Peder Bloch Langballe 25 aar tjenestekarl til Sønder Vissing

 

1830 nr.022

Niels Andersen 26 aar tjenestekarl til Them

 

1830 nr.023

Josep Wilhelmsen Palstrup 43 aar Almisselem til Kjøbenhavn

 

1830 nr.024

Kirsten Rasmusdatter 41 aar tjenende kone til Forlev

 

1830 nr.025

Maren Salomonsdatter 27 aar tjenestepige til Tulstrup sogn

 

1830 nr.026

Rasmus Jensen 25 aar snedkersvend til Herschind

 

1830 nr.027

Christen Jensen 15 aar Tjenestedreng til Dover sogn

 

1830 nr.028

Knud Laursen 16 aar Tjenestedreng til Skovbye

 

1830 nr.029

Ane Nielsdatter 16 aar tjenestepige til Wenge sogn

 

1831

 

1831 nr.001

Ellen Kristensdatter 27 aar tjenestepige til Stjær

 

1831 nr.002

Johanne Laursdatter 17 aar ligeledes til Skannerup

 

1831 nr.003

Ane Marie Pallesdatter 16 aar tjenestepige til Fiirgaarde

 

1831 nr.004

Søren Andersen 65 aar tjenestekarl til Leegaardslyst

 

1831 nr.005

Ane Pedersdatter 35 aar tjenestepige til Lundum

 

1831 nr.006

Marchus Secher Pedersen 25 aar tjenestekarl til Gjedved

 

1831 nr.007

Ane Dorthea Madsdatter 21 aar tjenestepige til Aarslev

 

1831 nr.008

Laurs Mikkelsen 55 aar Huusmand til Hundslund

 

1831 nr.009

Karen Jacobsdatter 38 aar sammes Hustru til sammesteds

 

1831 nr.010

Christen Nielsen 31 aar tjenestekarl til Them sogn

 

1831 nr.011

Ane Nielsdatter 19 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1831 nr.012

Maren Danielsdatter 23 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1831 nr.013

Ane Jensdatter 17 aar tjenestepige til Dover sogn

 

1831 nr.014

Maren Poulsdatter 16 aar tjenestepige til Harlev

 

1831 nr.015

Peter August Lorentzen 25 aar møllersvend til Skannerup

 

1831 nr.016

Christen Jensen 17 aar tjenestekarl til Blegend

 

1832

 

1832 nr.001

Christiane Pedersdatter 22 aar tjenestepige til Skannerup

 

1832 nr.002

Rasmus Jensen 33 aar indsidder til Additnæs den 1.marts 1832

 

1832 nr.003

Ane Catrine Jensdatter 23 aar sammes Hustru til Additnæs den 1 marts 1832

 

1832 nr.004

Niels Mortensen 30 aar tjenestekarl til Frisendal den 21 april 1832

 

1832 nr.005

Ambrosius Nielsen 50 aar tjenestekarl til Alling den 23 april 1832

 

1832 nr.006

Gjertrud Marie Sørensdatter 21 aar tjenestepige til Sønder Vissing den 1 maj 1832

 

1832 nr.007

Thomas Andersen 32 aar tjenestekarl Them den 6.maj 1832

 

1832 nr.008

Mette Marie Catrine Jensdatter 19 aar tjenestepige til Skanderborg den 6 maj 1832

 

1832 nr.009

Jens Jensen 14 aar læredreng til Skanderborg den 6 maj 1832

 

1832 nr.010

Rasmus Nielsen 14 ½ aar Tjenestedreng til Mjesing den 6 maj 1832

 

1832 nr.011

Ingeborg Rolschou 15 aar tjenestepige til Branderup sogn ?? Haderslev den 6 maj 1832

 

1832 nr.012

Ellen Marie Pedersdatter 19 aar tjenestepige til True den 15 maj 1832

 

1832 nr.013

Krestine Marie Elisabeth Nielsdatter 19 aar tjenestepige til Illerup den 21 maj 1832

 

1832 nr.014

Dorthea Jørgensdatter 17 aar tjenestepige til Adslev den 8 maj 1832

 

1832 nr.015

Laurs Nielsen 22 aar indsidder  til Winding dem 18 juni 1832

 

1832 nr.016

Ester Stephansdatter 31 aar hans Hustru til Winding den 18 juni 1832

 

1832 nr.017

Laurs Jensen 26 aar indsidder til Linaa den 15 juli 1832

 

1832 nr.018

Johanne Rasmusdatter 24 aar hans Hustru til Linaa 15 juli 1832

 

1832 nr.019

Mads Sørensen 62 aar indsidder til Framlev den 17 september 1832

 

1832 nr.020

Ellen Marie Madsdatter 19 aar tjenestepige til do den 17 september 1832

 

1832 nr.021

Ane Hansdatter 16 aar tjenestepige til Skanderborg den 20 september 1832

 

1832 nr.022

Laurs Andersen 60 aar tjenestekarl til Addit 12 oktober 1832

 

1832 nr.023

Gedske Laursdatter 16 aar tjenestepige til Østbirk den 15 oktober 1832

 

1832 nr.024

Maren Nielsdatter 31 aar tjenestepige til Skanderborg den 29 oktober 1832

 

1832 nr.025

Bodild Hansdatter 24 aar tjenestepige til Illerup den 29 oktober 1832

 

1832 nr.026

Ane Marie Hansdatter 20 aar tjenestepige til Thomasseskjær den 29 oktober 1832

 

1832 nr.027

Anders Nielsen 16 aar Tjenestedreng til Stjær den 29 oktober 1832

 

1832 nr.028

Christen Nielsen 18 aar ligeledes til Hem den 4 november 1832

 

1832 nr.029

Jens Andreasen 27 aar privatist til Trige den 4 november 1832

 

1832 nr.030

Peder Hansen tjenestekarl til Them den 5 november 1832

 

1832 nr.031

August Knudsen?? 32 aar tjenestekarl til Illerup den 5 november 1832

 

1832 nr.032

Hans Laursen 16 ½ aar Tjenestedreng til Foerlev den 6 november 1832

 

1832 nr.033

Christiane Madsdatter 17 aar tjenestepige til Them den 9 november 1832

 

1832 nr.034

Ane Marie Pedersdatter 18 aar tjenestepige til Alken den 9 november 1832

 

1832 nr.035

Ellen Christensdatter 30 aar tjenestepige til Fiirgaarde den 13 november 1832

 

1832 nr.036

Ane Knudsdatter 23 tjenestepige til Siim den 19 november 1832

 

1832 nr.037

Fransine Henriette Langballe 20 aar do til Tørring den 19 november 1832

 

1832 nr.038

Peder Nielsen 16 aar Tjenestedreng til Stjær den 19 november 1832

 

1832 nr.039

Christen Jensen 17 aar Tjenestedreng til Pints Mølle den 19 november 1832

 

1832 nr.040

Balser Jensen 21 aar tjenestekarl til Høver den 9 december 1832

 

1833

 

1833 nr.001

Ane Laursdatter 18 ½ aar tjenestepige til Alling den 11 april 1833

 

1833 nr.002

Søren Christensen 22 aar tjenestekarl til Gjødvad den 5 maj 1833

 

1833 nr.003

Niels Hansen 18 ½ aar tjenestekarl til Sinding den 8 maj 1833

 

1833 nr.004

Anders Madsen 17 aar Tjenestedreng til Tolstrup den 12 maj 1832

 

1833 nr.005

Ane Kirstine Eskesdatter 15 aar tjenestepige til Dover den 12 maj 1833

 

1833 nr.006

Torben Christensen 27 aar indsidder til Sønder Vissing den 19 maj 1833

 

1833 nr.007

Barbara Jensdatter 23 aar sammes Hustru til Sønder Vissing den 19 maj 1833

 

1833 nr.008

Mariane Nielsdatter 24 aar hjælpeskolelærer Jens Andreasens Hustru til Trige den 14 august 1833

 

1833 nr.009

Rasmus Jensen 24 aar smed til Alling den 6 oktober 1833

 

1833 nr.010

Jens Jensen 17 aar smededreng til Alling den 6 oktober 1833

 

1833 nr.011

Laurs Pedersen 24 aar træskokarl til Frierslev den 21 oktober 1833

 

1833 nr.012

Jens Knudsen 17 aar Tjenestedreng til Hemstok den 28 oktober 1833

 

1833 nr.013

Maren Knudsdatter 18 aar tjenestepige til Pinds Mølle den 31 oktober 1833

 

1833 nr.014

Rasmus Andersen 15 aar Tjenestedreng til Fiirgaarde den 31 oktober 1833

 

1833 nr.015

Karen Rasmusdatter 28 aar tjenestepige til Thruust den 31 oktober 1833

 

1833 nr.016

Morten Pedersen 17 aar tjenestekarl til Boest den 31 oktober 1833

 

1833 nr.017

Christian Laursen 38 aar tjenestekarl til Linaae den 1 november 1833

 

1833 nr.018

Maren Christensdatter 21 aar tjenestepige til Boes den 2 november 1833

 

1833 nr.019

Christiane Jørgensdatter 18 aar tjenestepige til Laasbye den 3 november 1833

 

1833 nr.020

Knud Laursen 19 aar tjenestekarl til Illerup den 4 november 1833

 

1833 nr.021

Kirsten Eriksdatter 19 aar tjenestepige til Skannerup sogn den 4 november 1833

 

1833 nr.022

Søren Pedersen 28 aar tjenestekarl til Jevngyde den 7 november 1833

 

1833 nr.023

Hans Peter Mortensen 19 ½ aar tjenestekarl til Stjær den 7 november 1833

 

1833 nr.024

Niels Rasmussen 31 aar tjenestekarl til til Dover 8 november 1833

 

1833 nr.025

Maren Salomonsdatter 15 aar tjenestepige til Dover sogn den 10 november 1833

 

1833 nr.026

Christen Johansen 20 aar tjenestekarl til Additnæs den 14 november 1833

 

1833 nr.027

Søren Rasmussen 18 aar tjenestekarl til Alling den 14 november 1833

 

1833 nr.028

Ane Nielsdatter 21 aar tjenestepige til Jeksen den 18 november 1833

 

1833 nr.029

Wilhelm Madsen tjenestekarl til Skovsroed den 24 november 1833

 

1833 nr.030

Maren Christensdatter 24 aar tjenestepige til Them den 1 december 1833

 

1833 nr.031

Knud Knudsen 19 aar tjenestekarl til Skovbye 1 december 1833

 

1833 nr.032

Søren Pedersen 36 aar indsidder til Tørring den 3 december 1833

 

1833 nr.033

Cidsel Catrine Nielsdatter 30 aar sammes Hustru til Tørring den 3 december 1833

 

1834

 

1834 nr.001

Frederik Langballe 19 aar tjenestekarl til Dover sogn den 7 april 1834 vaccineret 5 juli 1819

 

1834 nr.002

Johanne Laursdatter 14 aar tjenestepige til Dover sogn den 14 april 1834, vaccineret 19 juli 1825

 

1834 nr.003

Peder Christensen 14 aar Tjenestedreng til Dover sogn den 15 april 1834, vaccineret 28 juni 1825

 

1834 nr.004

Maren Rasmusdatter 15 aar tjenestepige til Wissing sogn den 15 april 1834, vaccineret 5 jul 1825

 

1834 nr.005

Ane Marie Nielsdatter 15 aar tjenestepige til sønder Wissing sogn den 15 april 1834, vaccineret den 12 juli 1825

 

1834 nr.006

Niels Christensen 25 aar dreiersvend til Skive den 4 maj 1834

 

1834 nr.007

Peder Rasmussen 34 aar Huusmand til Skovbye den 26 maj 1834, vaccineret den 8 juni 1810

 

1834 nr.008

Karen Hansdatter 27 aar hans Hustru til Skovbye den 26 maj 1834, vaccineret den 6 november 1806

 

1834 nr.009

Maren Ernstdatter 27 aar afgik som gift til Them sogn den 1 juni 1834, vaccineret 6 august 1814

 

1834 nr.010

Anders Jensen 35 aar ægtefolk til Odder den 28 juni 1834, har haft de naturlige kopper

 

1834 nr.011

Ane Marie Jensdatter 32 aar ægtefolk til Odder sogn den 28 juni 1834, vaccineret den 6 november 1806

 

1834 nr.012

Søren Mikkelsen 18 aar tjenestekarl til Taaning den 1 november 1834

 

1834 nr.013

Mette Marie Jensdatter 15 aar tjenestepige til Skanderborg den 1 november 1834

 

1834 nr.014

Inger Andersdatter 22 aar ligeledes til Fiirhaard den 1 november 1834

 

1834 nr.015

Salomon Andersen 34 aar tjenestekarl til Them den 2 november 1834

 

1834 nr.016

Niels Laursen 24 aar tjenestekarl til Them den 2 november 1834, vaccineret 14 september 1827

 

1834 nr.017

Jens Peter Baltsersen 27 aar ligeledes til Koldt den 3 november 1834, vaccineret 18 august 1814

 

1834 nr.018

Birthe Marie Nielsdatter 27 aar tjenestepige til Sorring den 4 november 1834, vaccineret 1808

 

1834 nr.019

Ane Thomasdatter 18 aar ligeledes til Them 4 november 1834, vaccineret 17 august 1818

 

1834 nr.020

Karen Marie Frantsdatter 25 aar ligeledes til Haarbye den 7 november 1834, vaccineret 2 november 1810

 

1834 nr.021

Johanne Christensdatter 30 aar ligeledes til Illerup den 11 november 1834, vaccineret 10 august 1818

 

1834 nr.022

Inger Hansdatter 19 aar ligeledes til Thomaseskjær den 11 november 1834, vaccineret 17 august 1818

 

1834 nr.023

Mette Kirstine Pedersdatter 19 aar ligeledes til Tørring den 14 november 1834, vaccineret af Arntzen

 

1834 nr.024

Peder Baltsersen 25 aar tjenestekarl til Them den 16 november 1834, vaccineret 18 august 1814

 

1834 nr.025

Johanne Jensdatter 16 aar tjenestepige til Foerlev den 16 november 1834, vaccineret 16 juni 1824

 

1835

 

1835 nr.001

Niels Baltsersen 20 aar tjenestekarl til Kolt 1 maj 1835 med godt skudsmaal vaccineret 12 juli 1825

 

1835 nr.002

Dorthe Jensdatter 15 aar tjenestepige til Truust afgaaet 1 maj 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 12 september 1822

 

1835 nr.003

Karen Andersdatter 21 aar tjenestepige til Flensted afgaaet 1 maj 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 4 juni 1816

 

1835 nr.004

Rasmus Rasmussen 19 aar tjenestekarl til Gjødvad afgaaet 1 maj 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 9 august 1820

 

1835 nr.005

Mathias Nielsen 32 aar møllersvend til Grundfør afgaaet 1 maj 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 1810

 

1835 nr.006

Johan Christensen 15 aar Tjenestedreng til Wissing Kloster afgaaet 1 maj 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 12 december 1823

 

1835 nr.007

Søren Pedersen 14 aar Tjenestedreng til Illerup afgaaet 1 maj 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 28 juni 1825

 

1835 nr.008

Niels Nielsen 15 aar Tjenestedreng til Ellinge afgaaet 4 maj 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 4 december 1823

 

1835 nr.009

Kirsten Marie Sørensdatter 15 aar tjenestepige til Illerup afgaaet 4 maj 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 27 november 1823

 

1835 nr.010

Kirsten Jensdatter 29 aar tjenestepige til Sophiendal afgaaet 8 juni 1836 med godt skudsmaal, vaccineret vides ei

 

1835 nr.011

Karen Madsdatter 15 aar tjenestepige til Addit afgaaet 12 juni 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 30 maj 1814

 

1835 nr.012

Peder Christensen 31 aar tjenestekarl til Eistrup afgaaet med godt skudsmaal den 27 oktober 1836, vaccineret 1818

 

1835 nr.013

Mette Pedersdatter 15 aar tjenestepige til Foerlev afgaaet med godt skudsmaal den 1 november 1836, vaccineret 12 december 1823

 

1835 nr.014

Jens Sørensen 22 aar tjenestekarl til Dalbye afgaaet 1 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 20 november 1814

 

1835 nr.015

Rasmus Baltzersen 15 aar Tjenestedreng til Wissing afgaaet 2 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 12 december 1823

 

1835 nr.016

Niels Nielsen 15 aar Tjenestedreng til Werning?? afgaaet 2 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 28 juni 1825

 

1835 nr.017

Rasmus Jensen 21 aar tjenestekarl til Laasbye afgaaet 3 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1816

 

1835 nr.018

Jens Jørgensen 31 aar tjenestekarl til Them afgaaet den 4 november 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 1818

 

1835 nr.019

Thomas Andersen 35 aar tjenestekarl til Them afgaaet den 4 november 1835 med godt skudsmaal, naturlige kopper

 

1835 nr.020

Mette Nielsdatter 15 aar tjenestepige til Skaarup afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 12 juli 1825, alle afgaaet 4 november 1836

 

1835 nr.021

Inger Laursdatter 27 aar tjenestepige til Foerlev afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 18 august 1814, alle afgaaet 4 november 1836

 

1835 nr.022

Anders Jensen 34 aar tjenestekarl til Boes afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 29 juli 1810, alle afgaaet 4 november 1836

 

1835 nr.023

Peder Nielsen 16 aar Tjenestedreng til Hjølund afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 30 oktober 1822, alle afgaaet 4 november 1836

 

1835 nr.024

Peder Nielsen 16 aar Tjenestedreng til Them afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 29 august 1827, alle afgaaet 4 november 1836

 

1835 nr.025

Johanne Laursdatter 23 aar tjenestepige til Them afgaaet den 6 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 18 august 1820

 

1835 nr.026

Kirsten Thomasdatter 16 aar tjenestepige til Siim afgaaet den 6 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 28 juni 1825

 

1835 nr.027

Maren Sørensdatter 18 aar tjenestepige til Skannerup afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 7 november 1822

 

1835 nr.028

Margrethe Jensdatter 16 aar tjenestepige til Them afgaaet den 7 november 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 1824

 

1835 nr.029

Ane Rasmusdatter 16 aar tjenestepige til Aarhuus afgaaet den 7 november 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 4 december 1823

 

1835 nr.030

Niels Laursen 58 aar blikkenslager til Hundslund afgaaet den 12 november 1835 med godt skudsmaal, naturlige kopper

 

1835 nr.031

Nicoline Nielsdatter 28 aar tjenestepige til Boes afgaaet den 8 november med godt skudsmaal, vaccineret 16 juni 1817

 

1835 nr.032

Christen Jensen 21 aar tjenestekarl til Sønder Wissing afgaaet den 8 november 1835 med godt skudsmaal, vaccineret 17 august 1818

 

1835 nr.033

Anders Rasmussen 21 aar tjenestekarl til Jeksen afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 17 august 1818

 

1836

 

1836 nr.001

Ane Nielsdatter 23 aar tjenestepige til Galthen sogn afgaaet den 19 marts 1836 med godt skudsmaal vaccineret 10 august 1818

 

1836 nr.002

Maren Hansdatter 18 aar tjenestepige til Them sogn afgaaet den 9 april 1836 med godt skudsmaal vaccineret 12 juni 1825

 

1836 nr.003a

Peder Hansen Bundgaard 28 aar tjenestekarl til 1, ikke gjeldene

 

1836 nr.003

Anders Bremer 19 aar hjelpelærer til Feuvling afgaaet den 30 april 1836 med godt skudsmaal vaccineret 14 september 1818

 

1836 nr.004

Rasmus poulsen 19 aar tjenestekarl til Them afgaaet den 3 maj 1836 med godt skudsmaal vaccineret 24 august 1818

 

1836 nr.005

Christian Andreasen 21 aar ligeledes til Dover sogn afgaaet den 3 maj 1836 med godt skudsmaal vaccineret 14 august 1825

 

1836 nr.006

Anders Hansen 18 aar skriverdreng til Brædstrup afgaaet den 7 maj 1836 med godt skudsmaal vaccineret 12 juli 1825

 

1836 nr.007

Johan Ludvig Olesen 42 aar Huusmand til Jevngyde afgaaet den 16 maj 1816 med godt skudsmaal, vaccineret 1810

 

1836 nr.008

Bodild Pedersdatter 33 aar sammes Hustru til ligeledes, ligeledes vaccineret 1808

 

1836 nr.009

Niels Rasmussen 34 aar tjenestekarl til Ousted sogn afgaaet den 4 juli 1836 med godt skudsmaal vaccineret 18 november 1806

 

1836 nr.010

Niels Nielsen 28 aar tjenestekarl til Them sogn 9 juli 1836 med godt skudsmaal vaccineret 17 august 1814

 

1836 nr.011

Jens Pedersen 33 aar tjenestekarl til Sønder Wissing 27 juli 1836 med godt skudsmaal vaccineret 28 oktober 1806

 

1836 nr.012

Christine Mortensdatter 15 aar tjenestepige til Ousted 7 august 1836 med godt skudsmaal vaccineret 21 november 1829

 

1836 nr.013

Mette Knudsdatter 19 aar tjenestepige til Alling 16 oktober 1836 med meget godt skudsmaal

 

 

1836 nr.014

Jens Mortensen 20 aar tjenestekarl til Ousted sogn afgaaet 23 oktober 1836 med meget godt skudsmaal, vaccineret 5 september 1827

 

1836 nr.015

Mette Catrine Jensdatter 27 aar tjenestepige til Them sogn 30 oktober 1836 med godt skudsmaal, naturlige kopper

 

1836 nr.016

Gottlieb Andreasen 40 aar tjenestekarl til Thrige sogn 30 oktober 1836 med meget godt skudsmaal,

 

1836 nr.017

Ane Elisabeth Christiansdatter 27 aar tjenestepige til Salten 31 oktober 1836 med temmelig godt skudsmaal, vaccineret 1816

 

1836 nr.018

Ane Marie Pedersdatter 19 aar tjenestepige til Skoubye 1 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1819

 

1836 nr.019

Niels Madsen 18 aar tjenestekarl til Dover sogn 1 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 3 august 1818

 

1836 nr.020

Kirsten Erichsdatter 22 aar tjenestepige til Kalbyegaard 1 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 16 august 1818

 

1836 nr.021

Jens Sørensen 27 aar tjenestekarl til Flensted 1 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1819

 

1836 nr.022

Hans Andersen 25 aar tjenestekarl til Them sogn 2 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 28 november 1814

 

1836 nr.023

Niels Nielsen 19 aar tjenestekarl til Alling sogn 2 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 16 december 1814

 

1836 nr.024

Johannes Siversen 38 aar tjenestekarl til Them sogn 2 november 1836 med godt skudsmaal,

 

1836 nr.025

Niels Christian Christensen 20 aar tjenestekarl til Wenge sogn 3 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 31 oktober 1822

 

1836 nr.026

Peder Christensen 21 aar tjenestekarl til Nørre Snede 3 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1818

 

1836 nr.027

Niels Christensen 33 aar tjenestekarl til Alling 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1817

 

1836 nr.028

Christian Ernstzen 15 aar Tjenestedreng til Lauen 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 7 august 1825

 

1836 nr.029

Peder Nielsen 29 aar tjenestekarl til Them 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1808

 

1836 nr.030

Mette Knudsdatter 28 aar tjenestepige til Jevngyde 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 1809

 

1836 nr.031

Ane Sørensdatter 21 aar tjenestepige til Skanderborg afgaaet den 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 4 december 1823

 

1836 nr.032

Mette Kirstine Nielsdatter 26 aar ligeledes til Them den 4 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 25 november 1814

 

1836 nr.033

Anders Rasmussen 22 aar tjenestekarl Them den 6 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 17 august 1818

 

1836 nr.034

Rasmus Andersen 50 aar Huusmand til Them den 6 november 1836 med godt skudsmaal, begge haft de naturlige kopper

 

1836 nr.035

Mariane Sørensdatter 57 aar sammesteds til Them den 6 november 1836 med godt skudsmaal, begge haft de naturlige kopper

 

1836 nr.036

Birgitte Christensdatter 26 aar tjenestepige til Alling, afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 1813

 

1836 nr.037

Ane Margrethe Jacobsdatter 18 aar tjenestepige til Birkness den 12 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 28 juni 1825

 

1836 nr.038

Anders Pedersen Wendelboe 33 aar Huusmand til Them 13 november 1836 med godt skudsmaal, manden vaccineret 6 november 1806 og konen 18 august 1814

 

1836 nr.039

Maren Hansdatter 28 aar sammesteds til Them 13 november 1836 med godt skudsmaal, manden vaccineret 6 november 1806 og konen 18 august 1814

 

1836 nr.040

Ane Laursdatter 19 aar tjenestepige til Skanderborg 13 november 1836 med meget godt skudsmaal, vaccineret 4 december 1823

 

1836 nr.041

Frederik Hasselbach Langballe 21 aar smedesvend til Salten 23 november 1836 med godt skudsmaal, vaccineret 5 juli 1819

 

1836 nr.042

Peder Nielsen 15 aar Tjenestedreng til Them sogn afgaaet med godt skudsmaal, vaccineret 29 august 1827

 

 

Døde Mandekøn

 

1826

 

1826 nr.001

Rasmus Sørensen Nyemann død 31 januar 1826, begravet 5 februar 1826

Boelsmand i Cammerlund 63 aar

 

1826 nr.002

Anders Mortensen død 11 februar 1826, begravet 15 februar 1826

Boelsmand Morten Jensens søn i Pøtsøe ½ aar

 

1826 nr.003

Christen Christensen død 27 februar 1826, begravet 5 marts 1826

Boelsmand Christen Johansens søn i Bøgedal 2 aar

 

1826 nr.004

Peder Udbye død 30 marts 1826, begravet 6 april 1826

Degn og skolelærer i Rye 82 aar

 

1826 nr.005

Michel Rasmussen død 3 maj 1826, begravet 7 maj 1826

Smed i Rye Mølle 53 aar

 

1826 nr.006

Niels Nielsen død 25 juli 1826, begravet 30 juli 1826

Bødkersvend i Rye 28 aar

 

1826 nr.007

Niels Berthelsen død 9 august 1826, begravet 12 august 1826

Boelsmand Berthel Andersens søn i Pøtsøe 14 dage

 

1826 nr.008

Jens Knudsen død 4 oktober 1826, begravet 8 oktober 1826

Huusmand i Rye 63 aar

 

1826 nr.009

Søren Nielsen død 17 oktober 1826, begravet 22 oktober 1826

Boelsmand Niels Sørensens søn i Ludvigsbjerge 30 aar

 

1826 nr.010

Peder Nielsen død 29 oktober 1826, begravet 2 november 1826

Huusmand i Rye 81 aar

 

1827

 

1827 nr.001

Niels Rasmussen Horn død 2 januar 1827, begravet 7 januar 1827

Tjenestekarl i Rye 25 aar

 

1827 nr.002

Kristopher Mortensen død 3 marts 1827, begravet 7 marts 1827

Skomager i Rye 70 aar

 

1827 nr.003

Jens Nielsen død 21 april 1827, begravet 25 april 1827

Huusmand Niels Rasmussens søn i Rye 4 aar

 

1827 nr.004

Peder Rasmussen død 28 april 1827, begravet 4 maj 1827

Huusmand Rasmus Pedersens søn i Emborg 15 aar

 

1827 nr.005

Niels Jensen død 28 april 1827, begravet 4 maj 1827

Huusmand Jens Olesens søn i Rye 2 aar

 

1827 nr.006

Peder Frandsen død 27 april 1827, begravet 5 maj 1827

Eier af Rye Mølle 28 aar

 

1827 nr.007

Christopher Rasmussen død 18 maj 1827, begravet 23 maj 1827

Huusmand i Emborg 52 aar

 

1827 nr.008

Anders Laursen død 15 juli 1827, begravet 20 juli 1827

Skrædder i Emborg 71 aar

 

1827 nr.009  

Rasmus Pedersen død 10 september 1827, begravet 16 september 1827

Huusmand Peder Hansens søn i Rye ¾ aar

 

1827 nr.010

Frands Jensen død 26 juli 1827, begravet 29 juli 1827

Boelsmand Jens Rasmussens søn i Hjarsbek 8 dage

 

1827 nr.011

Peder Hansen død 6 november 1827, begravet 11 november 1827

Huusmand i Rye 40 aar

 

1827 nr.012

Rasmus Nielsen død 28 november 1827, begravet 2 december 1827

Aftægtsmand i Komind 59 aar

 

1828

 

1828 nr.001

Jens Christensen død 1 januar 1828, begravet 6 januar 1828

Huusmand i Rye 54 aar

 

1828 nr.002

Thomas Frandsen Bloch død 3 marts 1828, begravet 10 marts 1828

Gaardmand i Rye 23 aar

 

1828 nr.003

Rasmus Sørensen død 4 marts 1828, begravet 9 marts 1828

Skovfoged Søren Christensens søn i Rye 13 aar

 

1828 nr.004

Jens Iversen død 3 maj 1828, begravet 4 maj 1828

Almisselem i Rye 62 aar

 

1828 nr.005

Rasmus Jensen død 14 maj 1828, begravet 18 maj 1828

Aftægtsmand i Rye 76 aar

 

1828 nr.006

Søren Rasmussen [Leth] død 19 maj 1828, begravet 25 maj 1828

Huusmand Rasmus Sørensen Leths søn i Rye 11 aar

 

1828 nr.007

Dines Jørgensen død 25 juni 1828, begravet 29 juni 1828

Huusmand Jørgen Rasmussens søn i Rye 15 aar

 

1828 nr.008

Peder Nielsen død 21 juni 1828, begravet 29 juni 1828

Huusmand Niels Pedersens søn i Bøgedalskrog 6 aar

 

1828 nr.009

Et dødfødt drengebarn 28 april 1828, begravet 4 maj 1828

Barnets forældre Jens Nielsen Tolstrup og Hustru Mette Magrete Pedersdatter 0 aar

 

1828 nr.010

Rasmus Rasmussen død 14 juli 1828, begravet 27 juli 1828

Pigen Ane Marie Jensdatters uægte barn 1 aar

Dette barn blev hensat i aaben grav den 20 de men da der var ingen præst fandt jordprædiken sen først sted den 27 de juli 1828

 

1828 nr.011

Johan Nielsen død 29 oktober 1828, begravet 2 november 1828

Huusmand Niels Pedersens søn i Bøgedalssiig 4 aar

 

1828 nr.012

Søren Jensen død 19 december 1828, begravet 25 december 1828

Huusmand Jens Pedersen vævers søn i Emborg 56 dage tvilling

 

1828 nr.013

Jesper Jensen død 19 december 1828, begravet 25 december 1828

Ditto søn i Emborg 56 dage tvilling

 

1829

 

1829 nr.001

Rasmus Nørgaard død 19 januar 1829, begravet 25 januar 1829

Indsidder i Rye 79 aar

 

1829 nr.002

Søren Christensen død 18 februar 1829, begravet 25 februar 1829

Gaardmand og sognefoged i Rye 60 aar

 

1829 nr.003

Søren Sørensen død 8 marts 1829, begravet 12 marts 1829

Indsidder ved Komind (ingen alder)

 

1829 nr.004

Johan Sørensen død 27 marts 1829, begravet 11 april 1829

Almisselem i Rye 74 aar

 

1829 nr.005

Anders Sørensen død 5 oktober 1829, begravet 11 oktober 1829

Boelsmand Søren Rasmussens søn i Skjelsted 18 aar

 

1829 nr.006

Peder Nielsen død 12 oktober 1829 begravet 18 oktober 1829

Huusmand i Rye 76 aar

 

1830

 

1830 nr.001

Christen Pedersen Bach død 31 januar 1830, begravet 7 februar 1830

Indsidder i Rye 88 aar

 

1830 nr.002

Stephen Pedersen død 10 februar 1830, begravet 14 februar 1830

Aftægtsmand i Pøtsøe 75 aar

 

1830 nr.003

Anders Sørensen død 10 marts 1830, begravet 14 marts 1830

Indsidder Søren Christensens barn i Glarboe 12 dage

 

1830 nr.004

Johannes Toldorph død 8 april 1830, begravet 15 april 1830

Snedkersvend i Rye 55 aar

 

1830 nr.005

Rasmus Sørensen død 26 maj 1830, begravet 31 maj 1830

Huusmand Søren Rasmussens søn i Rye 155 dage

 

1830 nr.006

Jacob Sørensen død 30 maj 1830, begravet 3 juni 1830

Almisselem 92 aar

Henhørte under Sønder Vissing sogns fattigvæsen men opholdt sig hos sin svigersøn Huusmand Laurs Mikkelsen i Rye

 

1830 nr.007

Jens Mortensen død 18 juni 1830, begravet 23 juni 1830

Aftægtsmand i Pøtsøe 85 aar

 

1830 nr.008

Simon Justesen død 7 juli 1830, begravet 12 juli 1830

Aftægtsmand i Fiskerhuus 79 aar

 

1830 nr.009

Anders Pedersen død 20 november 1830, begravet 26 november 1830

Almisselem i Rye 84 aar

 

1830 nr.010

Jens Sørensen død 26 december 1830, begravet 2 januar 1831

Boelsmand i Sønderborg 62 aar

 

1831

 

1831 nr.001

Rasmus Laursen død 15 januar 1831, begravet 23 januar 1831

Huusmand Laurs Andersens barn i Meelbjerg 21 dage

 

1831 nr.002

Salomon Rasmussen død 26 januar 1831, beg 30 januar 1831

Gaardmand Salomon Christensens stedsøn i Heinæs 26 aar

 

1831 nr.003

Laurs Nielsen død 2 februar 1831, begravet 8 februar 1831

Ungkarl paa Ringholm 79 aar

 

1831 nr.004

Rasmus Pedersen død 21 marts 1831, begravet 27 marts 1831

Huusmand i Rye 48 aar

 

1831 nr.005

Peder Rasmussen død 11 maj 1831, begravet 15 maj 1831

Huusmand Rasmus Sørensens søn af Rye 8 ½ aar

 

1831 nr.006

Søren Andersen død 8 oktober 1831, begravet 13 oktober 1831

Ungkarl i Emborg 65 aar

 

1832

 

1832 nr.001

Søren Sørensen Fisker død 29 januar 1832, begravet 5 februar 1832

Huusmand i Rye 75 aar

 

1832 nr.002

Rasmus Jensen død 4 marts 1832, beg 11 marts 1832

Almisselem i Rye 73 aar

 

1832 nr.003

Ivar Jensen død 8 marts 1832, begravet 14 marts 1832

Indsidder ved Rye Langmose 65 aar

 

1832 nr.004

Jochum Pedersen død 13 marts 1832, begravet 18 marts 1832

Almisselem i Rye 73

 

1832 nr.005

Jørgen Nielsen Rørbye død 15 marts 1832, begravet 18 marts 1832

Almisselem i Rye 43 aar

 

1832 nr.006

Niels Jensen død druknet, begravet 24 marts 1832

Konfirmant 15 aar

Blev borte den 5 jan 1832 fundet i aaen ved Rye Mølle den 22 marts

 

1832 nr.007

Anders Nielsen død 30 marts , begravet 4 april 1832

Tjenestekarl i Nyelund 20 aar

 

1832 nr.008

Søren Johansen død 11 april 1832, begravet 17 april 1832

Huusmand i Rye 50 aar

 

1832 nr.009

Søren Pedersen død 19 april 1832, begravet 23 april 1832

Almisselem i Rye 79 aar

 

1832 nr.010

Rasmus Thomasen død 3 maj 1832, begravet 10 maj 1832

Aftægtsmand i Ryelund 84 aar

 

1832 nr.011

Jens Sørensen død 18 maj 1832, begravet 24 maj 1832

Kroemand i Rye 38 aar

 

1832 nr.012

Peder Sørensen død 29 juni 1832, begravet 4 juli 1832

Uægte søn af pige Ellen Christensdatter i Stiballe 3 aar

 

1832 nr.013

Jacob Peter Madsen død 16 august 1832, begravet 19 august 1832

Mads Salomonsens søn i Linebjerg 13 ½ aar

 

1832 nr.014

Jens Nielsen død 18 september 1832, begravet 23 september 1832

Huusmand Niels Jensens barn i Rye 3 dage

 

1832 nr.015

Rasmus Sørensen død 1 december 1832, begravet 6 december 1832

Huusmand i Rye 66 aar

 

1832 nr.016

Niels Laursen død 15 december 1832, begravet 23 december 1832

Huusmand Laurs Andersens søn i Rye 4 ½ aar

 

1833

 

1833 nr.001

Christen Andersen død 3 januar 1833, begravet 6 januar 1833

Afgangen byesmed Anders Sørensens søn i Rye 25 aar

 

1833 nr.002

Thomas Madsen død 21 februar 1833, begravet 3 marts 1833

Boelsmand Mads Salomonsens søn i Linebjerg 7 ½ aar

 

1833 nr.003

Jens Mathiasen død 30 april 1833, begravet 5 maj 1833

Huusmand Mathias Rasmussens søn i Rye 2 aar

 

1833 nr.004

Jens Jensen død 20 juni 1833, begravet 23 juni 1833

Huusmand Jens Sørensens søn ved Ryebroe 7 dage

 

1833 nr.005

Simon Sørensen død 7 juli,1833  begravet 11 juli 1833

Gaardmand ved Faarhuset 53 aar

 

1833 nr.006

Søren Jensen Holk død 23 juli 1833, begravet 31 juli 1833

Almisselem af Rye 68 aar

 

1833 nr.007

Christen Mouritzen død 2 november 1833, beg 6 november 1833

Indsidder i Rye 66 aar

 

1834

 

1834 nr.001

Peder Sørensen død 13 januar 1834, begravet 19 januar 1834

Huusmand Søren Christensens søn af Glarboe ½ aar

 

1834 nr.002

Rasmus Rasmussen død 10 februar 1834, begravet 16 februar 1834

Huusmand i Rye 69 aar

 

1834 nr.003

Jens Rasmussen død 14 april 1834, begravet 20 april 1834

Boelsmand i Hjarsbek 53 aar

Omkom ved et per løbske heste

 

1834 nr.004

Søren Christensen død 13 maj 1834, begravet 19 maj 1834

Huusmand i Glarboe 33 aar

 

1834 nr.005

Hans Pedersen død 29 juli 1834, begravet 1 august 1834

Snedker i Rye 68 aar

 

1834 nr.006

Anders Rasmussen død 22 november 1834, begravet 2 december 1834

Aftægtsmand i Emborg 84 ½ aar

 

1834 nr.007

Niels Christiansen død 22 november 1834, begravet 2 december 1834

Indsidder i Rye 78 aar

Funden død paa marken

 

1835

 

1835 nr.001

Jens Hansen død 26 december 1834, begravet 2 januar 1835

Indsidder Hans Nielsens søn i Rye ¾ aar

 

1835 nr.002

Christian Pedersen død 13 januar 1835, begravet 18 januar 1835

Boelsmand Peder Johansens søn i Meelgaard 2 aar

 

1835 nr.003

Johan Sørensen død 19 marts 1835, begravet 25 marts 1835

Afdøde Huusmand Søren Johansens søn af Rye 9 aar

 

1835 nr.004

Hans Hermansen død 11 maj 1835, begravet 16 maj 1835

Skovfoged og Boelsmand i Over Skjeldal 52 aar

 

1835 nr.005

Peder Pedersen død 11 maj 1835, begravet 17 maj 1835

Huusmand Peder Pedersens søn af Hjortlund 20 aar

 

1835 nr.006

Peder Andersen Wendelboe død 12 maj 1835, begravet 16 maj 1835

Almisselem i Rye 70 aar

 

1835 nr.007

Christen Christensen død 2 juni 1835, begravet 8 juni 1835

Pigen Elisabeth Christensdatters uægte barn af Emborg 3 aar

 

1835 nr.008

Rasmus Sørensen død 10 juni 1835, begravet 16 juni 1835

Gaardmand paa Steensgaarden 46 aar

 

1835 nr.009

Niels Pedersen død 25 juni 1835, begravet 28 juni 1835

Huusmand Peder Rasmussens søn i Komind 1 dag

 

1835 nr.010

Morten Svendsen død 3 juli 1835, begravet 8 juli 1835

Fattiglem af Emborg 59 aar

 

1835 nr.011

Søren Jensen død 31 juli 1835, begravet 4 august 1835

Huusmand og slagter i Rye 54 aar

 

1835 nr.012

Niels Madsen død 5 august 1835, begravet 9 august 1835

Boelsmand Mads Salomonsens søn i Linebjerg 14 ½ aar

 

1835 nr.013

Rasmus Andersen død 19 september 1835, begravet 25 september 1835

Aftægtsmand i Hjarsbek 82 aar

 

1835 nr.014

Jens Nielsen Seiling død 7 november 1835, begravet 12 november 1835

Aftægtsmand i Skjelsted 69 aar

 

1835 nr.015

Jens Nielsen død 29 december 1835, begravet 3 januar 1836

Huusmand Niels Jensens søn af Rye 20 dage

 

1836

 

1836 nr.001

Niels Mikkelsen død 16 januar 1836, begravet 20 januar 1836

Skrædder i Rye 55 aar

 

1836 nr.002

Thomas Salomonsen død 8 februar 1836, begravet 17 februar 1836

Boelsmand i Øster Sveibek 57 aar

 

1836 nr.003

Mads Rasmussen død 14 februar 1836, begravet 21 februar 1836

Huusmand Rasmus Mortensens barn ved Faarhuset 1 ¼ aar

 

1836 nr.004

Rasmus Hansen død 25 februar 1836, begravet 2 marts 1836

Afdøde skovfoged Hans Hermansens søn i Rye Skov 1 aar

 

1836 nr.005

Jacob Sørensen død 25 februar 1836, begravet 2 marts 1836

Træskokarl af Pøtsøe 28 aar

 

1836 nr.006

Niels Salomonsen død 9 marts 1836, begravet 13 marts 1836

Boelsmand Salomon Nielsens barn i Bøgedal 3 aar

 

1836 nr.007

Knud Laursen død 19 april 1836, begravet 24 april 1836

Boelsmand Laurs Pedersens søn i Stiballe 18 ½ aar

 

1836 nr.008

Niels Sørensen død 3 maj 1836, begravet 8 maj 1836

Huusmand i Rye 67 aar

 

1836 nr.009

Et dødfødt drengebarn 19 maj 1836, begravet 23 maj 1836

Huusmand og bødker Niels Jensens barn i Rye 0 aar

 

1836 nr.010

Jens Laursen død 19 juli 1836, begravet 24 juli 1836

Huusmand i Rye 45 aar

 

1836 nr.011

Mads Andersen død 26 juli 1836, begravet 31 juli 1836

Indsidder i Emborg 56 aar

 

1836 nr.012

Niels Christensen død 11 september 1836, begravet 18 september 1836

Aftægtsmand i Hjarsbek 74 aar

 

1836 nr.013

Mads Mouritzen død 4 december 1836, begravet 10 december 1836

Indsidder ved Faarhuset 67 aar

 

 

Døde Kvindekøn

 

1826

 

1826 nr.001

Kirsten Laursdatter død 13 januar 1826, begravet 21 januar 1826

John Simonsens enke i Faarhuset 86 aar

 

1826 nr.002

Karen Wilhelmsdatter død 11 maj 1826, begravet 15 maj 1826

Huusmand Laurs Michelsens Hustru i Rye 46 aar

 

1826 nr.003

Ane Catrine Pedersdatter død 6 juni 1826, begravet 11 juni 1826

Peder Snedkers datter i Glarboehedegaard 24 aar

 

1826 nr.004

Mette Rasmusdatter død 6 august 1826, begravet 12 august 1826

Gaardmand Johan Madsen enke i Rye 80 aar

 

1826 nr.005

Elisabeth Dorthea Leth død 13 august 1826, begravet 20 august 1826

Møller jens Høeghs enke i Rye 68 aar

 

1826 nr.006

Mette Catrine Mathiasdatter død 31 august 1826, begravet 5 september 1826

Gaardmand Thomas Blochs Hustru i Rye 25 aar

 

1826 nr.007

Maren Jensdatter død 17 december 1826, begravet 24 december 1826

Huusmand Anders Nielsens enke i Komind 74 aar

 

1826 nr.008

Mette Povelsdatter død 19 december 1826, begravet 24 december 1826

Huusmand Rasmus Nielsens Hustru i Komind 47 aar

 

1826 nr.009

Kirsten Sørensdatter død 21 december 1826, begravet 26 december 1826

Huusmand Rasmus Jensens Hustru i Rye 78 aar

 

1827

 

1827 nr.001

Karen Pedersdatter død 21 januar 1827, begravet 31 januar 1827

Huusmand Laurs Jørgensens Hustru i Rye 38 aar

 

1827 nr.002

Ane Laursdatter død 31 januar 1827, begravet 4 februar 1827

Huusmand Niels Jensens Hustru i Rye 35 aar

 

1827 nr.003

Ane Sørensdatter død 28 marts 1827, begravet 4 april 1827

Skolelærer Søren Laursens datter i Emborg 4 aar

 

1827 nr.004

Ellen Laursdatter død 12 maj 1827, begravet 18 maj 1827

Huusmand Laurs Jørgensens datter i Rye 10 aar

 

1827 nr.005

Maren Rasmusdatter død 11 december 1827, begravet 16 december 1827

Huusmand Jens Christensens enke i Emborg 86 aar

 

1827 nr.006

Cidsel Christensdatter død 17 december 1827, begravet 23 december 1827

Huusmand Laurs Jensens enke i Rye 81 aar

 

1828

 

1828 nr.001

Ane Jensdatter død 20 februar 1828, begravet 24 februar 1828

Huusmand August Knudsens Hustru i Rye 35 aar

 

1828 nr.002

Karen Andersdatter død 8 marts 1828, begravet 13 marts 1828

Skrædder Peder Andersens Hustru i Emborg 23 aar

 

1828 nr.003

Maren Rasmusdatter død 20 marts 1828, begravet 23 marts 1828

Gaardmand Rasmus Sørensens datter i Rye 14 aar

 

1828 nr.004

Karen Marie Andersdatter død 22 marts 1828, begravet 30 marts 1828

Huusmand Laurs Mikkelsens steddatter i Rye 7 aar

 

1828 nr.005

Ane Catrine Mortensdatter død 28 april 1828, begravet 4 maj 1828

Huusmand Stephen Rasmussens Hustru i Rye 75 aar

 

1828 nr.006

Maren Gottfredsdatter død 11 maj 1828, begravet 15 maj 1828

Huusmand Jens Sørensens Hustru ved Ryebroe 28 aar

 

1828 nr.007

Ane Marie Nielsdatter død 23 juni 1828, begravet 29 juni 1828

Almisselem i Rye 63 aar

 

1828 nr.008

Karen Pallesdatter død 30 juni 1828, begravet 5 juli 1828

Huusmand Otte Rasmussens Hustru i Glarboe 56 aar

 

1828 nr.009

Karen Andersdatter død 6 september 1828, begravet 11 september 1828

Afdøde spillemand Rasmus Sørensens enke i Sveistrup 77 aar

Døde paa et besøg i Emborg

 

1828 nr.010

Elisabeth Catrine Christensdatter død 24 november 1828, begravet 29 november 1828

Huusmand Christen Johansens datter i Bøgedalssiig 19 aar

 

1829

 

1829 nr.001

Ane Wendelboe død 25 januar 1829, begravet 1 februar 1829

Almisselem og enke efter Niels Budsborg i Rye 77 aar

 

1829 nr.002

Maren Pedersdatter død 21 februar 1829, begravet 25 februar 1829

Skovfoged Peder Nielsens barn af Ringholm 3 uger

 

1829 nr.003

Ane Jensdatter død 19 marts 1829, begravet 25 marts 1829

Afdøde Huusmand Peder Jensens enke i Emborg 74 aar

 

1829 nr.004

Maren Nielsdatter død 18 maj 1829, begravet 23 maj 1829

Afdøde Almisselem Rasmus Nørgaards enke i Rye 73 aar

 

1829 nr.005

Kirsten Hansdatter død 26 maj 1829, begravet 28 maj 1829

Huusmand Rasmus Andersens Hustru i Rye 72 aar

 

1829 nr.006

Elisabeth Andreasdatter død 14 juli 1829, begravet 19 juli 1829

Boelsmand Johan Christensens enke fra Meelgaard 68 aar

 

1829 nr.007

Maren Sørensdatter død 13 november 1829, begravet 19 november 1829

Indsidder Anders Jensens Hustru i Rye 51 aar

 

 

1829 nr.008

Maren Johansdatter død 21 december 1829, begravet 25 december 1829

Indsidder Jens Andersens Hustru fra Moseskov 36 aar

 

1829 nr.009

Et dødfødt barn den 11 december 1829, begravet 13 december 1829

Samme forældres barn 0 aar [Maren Johansdatter og Jens Andersen]

 

1829 nr.010

Ane Nielsdatter død 24 november 1829, begravet 29 november 1829

Huusmand Jens Andersens Hustru i Emborg 61 aar

 

1830

 

1830 nr.001

Karen Olesdatter død 22 februar 1830, begravet 28 februar 1830

Almisselem fra Faarhuset 80 aar

 

1830 nr.002

Ane Berthelsdatter død 27 februar 1830, begravet 3 marts 1830

Boelsmand Berthel Andersens datter ¾ aar

 

1830 nr.003

Karen Christensdatter død 26 maj 1830, begravet 31 maj 1830

Almisselem i Rye 72 aar

 

1830 nr.004

Maren Nielsdatter død 30 maj 1830, begravet 6 juni 1830

Almisselem fra Emborg Peder Rasmussens enke 79 aar

 

1830 nr.005

Mette Christensdatter død 17 oktober 1830, begravet 24 oktober 1830

Almisselem Anders Pedersens Hustru 70 aar

 

1830 nr.006

Et dødfødt barn den 21 september 1830, begravet 26 september 1830

Huusmand Søren Christensens barn fra Glarboe 0 aar

 

1831

 

1831 nr.001

Mette Andersdatter død 2 februar 1831, begravet 13 februar 1831

Huusmand i Emborg Jens Andersens søster 48 aar

Fra Funder sogn, død paa et besøg i Emborg

 

1831 nr.002

Maren Christensdatter død 21 april 1831, begravet 29 april 1831

Anders Berthelsens enke i Skjeldal 65 aar

 

1831 nr.003

Maren Jørgensdatter død 12 maj 1831, begravet 15 maj 1831

Almisselem i Rye 75 aar

 

1831 nr.004

Maren Hansdatter død 21 maj 1831, begravet 26 maj 1831

Almisselem Søren Leths Hustru 79 aar

 

 

Mikrokort 6

 

1831 nr.005

Karen Jensdatter død 11 juni 1831, begravet 16 juni 1831

Huusmand Peder Nielsen Gjessøes enke i Rye 82 aar

 

1831 nr.006

Ane Sophie Thomasdatter død 9 november 1831, begravet 12 november 1831

Tjenestepige i Rye Mølle 16 ¾ aar

 

1832

 

1832 nr.001

Ellen Mortensdatter død 8 januar 1832, begravet 15 januar 1832

Boelsmand Morten Jensens datter i Pøtsøe 9 maaneder

 

1832 nr.002

Maren Poulsdatter død 13 januar 1832, begravet 22 januar 1832

Boelsmand Poul Andersens datter i Linebjerg 16 ¾ aar

 

1832 nr.003

Mariane Jensdatter død 29 januar 1832, begravet 5 februar 1832

Afdøde Boelsmand Jens Sørensens datter i Sønderborg 32 aar

 

1832 nr.004

Karen Laursdatter død 15 marts 1832, begravet 21 marts 1832

Huusmand Niels Hansens Hustru i Glarboe 43 aar

 

1832 nr.005

Gjertrud Sørensdatter død 22 marts 1832, begravet 28 marts 1832

Aftægtsmand Rasmus Andersens Hustru Hjarsbek 75 aar

 

1832 nr.006

Maren Sørensdatter død 30 marts 1832, begravet 4 april 1832

Almisselem i Rye 76 aar

 

1832 nr.007

Else Kirstine Sadolin [født Petersen præstens søster] død 20 april 1832, begravet 26 april 1832

Degneenke i Rye 78 aar

 

1832 nr.008

Johanne Marie Knudsdatter død 8 maj 1832, begravet 13 maj 1832

Boelsmand Knud Pedersens datter i Glarboe 12 ½ aar

 

1832 nr.009

Kirsten Svendsdatter død 19 maj 1832, begravet 24 maj 1832

Aftægtsmand Simon Justisens enke i Fiskerhuus 73 aar

 

1832 nr.010

Maren Nielsdatter død 19 maj 1832, begravet 25 maj 1832

Aftægtsmand Niels Andersens enke paa Ringholm 68 aar 

 

1832 nr.011

Maren Rasmusdatter død 13 juli 1832, begravet 18 juli 1832

Huusmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye 56 aar

 

1832 nr.012

Mette Henriksdatter død 29 september 1832, begravet 7 oktober 1832

Aftægtsmand Stephan Pedersens enke i Pøtsøe 73 aar

 

1832 nr.013

Maren Christensdatter død 4 december 1832, begravet 9 december 1832

Boelsmand Christen Andersens datter i Skjeldal 5 ½ aar

 

1833

 

1833 nr.001

Karen Rasmusdatter død 8 februar 1833, begravet 17 februar 1833

Gaardmand Rasmus Sørensens datter i Rye 10 ½ aar

 

1833 nr.002

Dorthe Pedersdatter død 31 maj 1833, begravet 4 juni 1833

Gaardmand Peder Jensens datter i Rye 1 aar

 

1833 nr.003

Ane Marie Rasmusdatter død 8 november 1833, begravet 14 november 1833

Huusholderske hos sin broder Peder Rasmussen Huusmand i Rye 48 aar

 

1834

 

1834 nr.001

Ane Christensdatter død den 23 december 1833, begravet 1 januar 1834

Afgangen Rasmus Sørensens enke i Kammerlund 67 aar,

Funden druknet i en tørvemose

 

1834 nr.002

Johanne Andersdatter død 8 januar 1834, begravet 15 januar 1834

Aftægtsmand Søren Nielsens Hustru af Emborg 82 aar

 

1834 nr.003

Ane Laursdatter død 30 januar 1834, begravet 5 februar 1834

Almisselem af Rye 69 aar

 

1834 nr.004

Mette Kirstine Pedersdatter død 19 marts 1834, begravet 23 marts 1834

Afgangen Huusmand Søren Sørensens Hustru i Rye 73 aar

 

1834 nr.005

Mette Kirstine Sørensdatter død 23 marts 1834, begravet 29 marts 1834

Gaardmand Peder Jensens Hustru i Rye 33 aar

 

1834 nr.006

Ane Kirstine Andersdatter død 2 august 1834, begravet 5 august 1834

Enkekone ved Faarhuset 50 aar

 

1834 nr.007

Johanne Christensdatter død 12 august 1834, begravet 15 august 1834

Indsidder Søren Andersens Hustru paa Fæstibak 29 aar

 

1834 nr.008

Johanne Knudsdatter død 4 oktober 1834, begravet 8 oktober 1834

Indsidder Peder Nielsens Hustru ved Himmelbjerggaard 27 aar

 

1834 nr.009

Johanne Hansdatter død 15 november 1834, begravet 19 november 1834

Maren Nielsdatters uægte barn 1 time gl. [ved hjemmedåben 15. november er hun kaldt Karen Hansdatter]

 

1834 nr.010

Else Olesdatter død 20 december 1834, begravet 26 december 1834

Smeden Ole Sørensens datter i Rye 7 aar

 

1835

 

1835 nr.001

Dorthe Marie Christophersdatter død den 26 december 1834, begravet 2 januar 1835

Gaardmand Christopher Pedersens datter i Rye ¾ aar

 

1835 nr.002

Kirstine Fengel død 28 december 1834, begravet 3 januar 1835

Blikkenslager Niels Laursens Hustru i Rye 67 aar

 

1835 nr.003

Inger Jensdatter død den 7 marts 1835, begravet den 15 marts 1835

Huusmand Jens Jensens datter i Glarboe 12 aar gl.

 

1835 nr.004

Maren Pedersdatter død den 11 marts 1835, begravet den 18 marts 1835

Boelsmand Peder Sørensens datter i Tønningslette 2 ¾ aar gl.

 

1835 nr.005

Mette Pedersdatter død den 19 marts 1835, begravet den 22 marts 1835

Huusmand Peder Rasmussens datter af Komind 13 dage gl.

 

1835 nr.006

Johanne Marie Jensdatter død den 4 april 1835, begravet den 12 april 1835

Væver Jens Pedersens datter af Emborg 1 ½ aar gl.

 

1835 nr.007

Rasmine Kirstine Madsdatter død den 26 april 1835, begravet den 3 maj 1835

Boelsmand Mads Salomonsens datter i Linebjerg 12 aar gl.

 

1835 nr.008

Ane Catrine Nielsdatter død den 31 oktober 1835, begravet den 8 november 1835

Huusmand Niels Rasmussens datter af Rye 22 aar gl.

 

1835 nr.009

Maren Christensdatter død den 29 november 1835, begravet den 3 december 1835

Almisselem i Rye 76 aar gl.

 

1835 nr.010

Mette Pedersdatter død den 27 november 1835, begravet den 6 december 1835

Indsidderske af Emborg 58 aar gl.

 

1835 nr.011

Maren Sørensdatter død den 7 december 1835, begravet 13 december 1835

Afdøde Gaardmand Simon Sørensens enke af Faarhuset 52 aar gl.

 

1836

 

1836 nr.001

Maren Berthelsdatter død 29 januar 1836, begravet 2 februar 1836

Boelsmand Berthel Andersens datter i Pøtsøe 13 aar gl.

 

1836 nr.002

Mette Kirstine Jensdatter død 11 marts 1836, begravet 15 marts 1836

Skrædder Jens Olesens barn i Rye 2 ½ aar gl.

 

1836 nr.003

Maren Nielsdatter død 8 april 1836, begravet 13 april 1836

Almisselem i Rye 73 aar gl.

 

1836 nr.004

Mariane Sørensdatter død den 5 maj 1836, begravet den 8 maj 1836 1 ¼ aar gl.

Huusmand Søren Rasmussens barn af Rye

 

1836 nr.005

Ane Stephansdatter død den 25 maj 1836, begravet den 29 maj 1836 36 aar gl.

Boelsmand Berthel Andersens Hustru af Pøtsøe

 

1836 nr.006

Ellen Catrine Sørensdatter død den 3 september 1836, begravet den 7 september 1836 25 aar gl.

Boelsmand Jacob Hansens Hustru i Rye

 

1836 nr.007

Maren Christensdatter død den 24 september 1836, begravet den 2 oktober 1836 12 aar gl.

Indsidderske Johanne Mortensdatters barn af Rye

 

 

Register