Rye kirkebog 1814 – 1825

 

Efternavnene på de fødte har jeg selv påført er ikke noteret i Kirkebogen

Baltzer er også stavet Balser

Tomassen, Tomesen

Gotfred, Gottfred

 

Døbte drenge kort 1/5

 

1814

 

Side 6

 

1

Søren Sørensen født 20. januar 1814, døbt 13. marts 1814

1814 nr.001

- Søren - født den 20.januar 1814, døbt 3.søndag i Faste den 13.marts 1814

Forældre: Søren Sørensen boelsmand i Kammerlund og Hustru Mette Kirstine Rasmusdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter skovfoged Niels Andersens datter, Ane Christensdatter boelsmand Rasmus Sørensens hustru, gaardmand Peder Pedersen, boelsmand Niels Sørensen og huusmand Palle Hansen alle i Rye Sogn

moderen introduceret 3.søndag i Faste den 13.marts 1814

 

2

Salomon Rasmusen født 5. marts 1814, døbt 11. april 1814

1814 nr.002

- Salomon - født den 5.marts 1814, døbt 2.paaskedag den 11.april 1814

Forældre: Rasmus Christiansen gaardmand i Hejdnitz og hustru Ane Marie Salomonsdatter

Faddere: Karen Salomonsen boelsmand i Linebjerg Povel Andersens hustru, Maren Sørensdatter gaardmand i Faarhuus Simon Sørensens hustru, Salomon Rasmussen aftægtsmand i Fellundgaard, gaardmændene samme steds Gotfred Rasmussen og Niels Salomonsen

moderen introduceret 2.paaskedag den 11.april 1814

 

3

Laurs Nielsen født 3. april 1814, døbt 5.søndag efter paaske den 15. maj 1814

1814 nr.003

- Laurs - født 3. april 1814, døbt 5.søndag efter paaske den 15. maj  1814

Forældre: Niels Laursen gaardmand i Rye Bye og Hustru Johanne Nielsdatter

Faddere: Karen Laursdatter Gaardmand i Funder Jens Christensens Hustru, Ane Marie Andersdatter Gaardmand Jens Nielsens Hustru i Justenberg, Niels Jensen, Mathias Jensen og Søren Christensen alle Gaardmænd i Rye Bye

Moderen introduceret 5.søndag efter paaske den 15. maj 1814

 

4

Rasmus Christensen født 8. april 1814, døbt 22. maj 1814

1814 nr.004

- Rasmus - født 8. april 1814, døbt 6.søndag efter paaske den 22. maj 1814

Forældre: Christen Rasmusen huusmand i Rye Skov og Hustru Kirsten Knudsdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter Boelsmand i Rye Skov Knud Pedersens Hustru, Maren Knudsdatter Huusmand i Rye Skov Laurs Pedersens Hustru, Rasmus Christensen og Niels Rasmussen Huusmænd i Rye Bye, Ungkarl sammesteds Mathias Rasmussen

Moderen introduceret 6.søndag efter paaske den 22.maj 1814

 

Side 7

 

5

Jørgen Jensen født 17.april 1814, døbt 30.maj 1814

1814 nr. 005

- Jørgen - født 17.april 1814 døbt 2. Pinsedag den 30.maj 1814

Forældre: Huusmand i Emborg Jens Jensen og Hustru Ane Marie Jørgensdatter

Faddere: Tjenestepigen Dorte Jørgensdatter, Marie Jørgensdatter, Smedens Christian Svendsens Hustru, Gaardmand Anders Rasmussen, Skræder Anders Laursen og Tjenestekarl Søren Andersen, alle af Emborg Bye

Moderen Introduceret 2. Pinsedag den 30.maj

 

6

Anders Rasmusen født 4.maj 1814, døbt 1.søndag efter Trinitatis den 12.juni 1814

1814 nr.006

- Anders - født 4.maj 1814, døbt 1.søndag efter Trinitatis den 12.juni 1814

Forældre: Huusmand i Rye Bye Rasmus Andersen og Hustru Mariane Sørensdatter

Faddere: Huusmand Jens Sørensens Hustru Kirsten Nielsdatter, Huusmand Baltzer Jensens Hustru Magrete Pedersdatter, Huusmand Anders Andersen, tjenestekarl Morten Andersen, Huusmand Henrich Nielsen alle af Rye Bye

Moderen introduceret 1.søndag efter Trinitatis den 12.juni 1814

 

7

Salomon Thomassen født 10.juni 1814, døbt 24.juli 1814

1814 nr.007

- Salomon - født den 10.juni 1814, døbt 7.søndag efter Trinitatis den 24.juli 1814

Forældre: boelsmand i Østre Svejbech Thomas Salomonsen og hustru Ane Kirstine Sørensdatter

Faddere: boelsmand Povel Andersens hustru Karen Salomonsdatter, boelsmand Mads Salomonsens hustru Karen Knudsdatter begge i Linebjerg, Niels Salomonsen gaardmand i Fellund, Salomon Rasmussen aftægtsmand i Fellundgaard, Gaardmand Salomon Christensen i Hejdnitz

moderen introduceret 7.søndag efter Trinitatis den 24.juli 1814

 

8

Jens Rasmusen født 11. juli 1814, døbt 25. september 1814

1814 nr.008

- Jens - født 11.juli 1814, døbt 16.søndag efter Trinitatis den 25.september 1814

Forældre: Huusmand og væver i Emborg Rasmus Pedersen og Hustru Mette Jensdatter

Faddere: tjenestepige Ane Pedersdatter, Maren Eriksdatter Skoleholder Christen Sørensens Hustru, Huusmand Jens Pedersen, Ungkarl Thomas Nielsen, Ungkarl Peder Pedersen, alle af Emborg Bye

Moderen introduceret 16.søndag efter Trinitatis den 25. september 1814

 

Side 8

 

9

Christen Nielsen født 2. august 1814, døbt 2. oktober 1814

1814 nr.009

- Christen - født 2. august 1814, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 2. oktober 1814

Forældre: boelsmand paa Ludvigsbjerg Niels Sørensen og Hustru Mette Nielsdatter

Faddere: Anne Jensdatter kroemand Jens Jensens datter i Rye, Anne Christensdatter Boelsmand Rasmus Sørensens Hustru i Kammerlund, Boelsmændene Henrich Nielsen i Rye og Søren Sørensen i Kammerlund, skovfoged Niels Andersen i Nørre Skov

Moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 2. oktober 1814

 

10

Hans Nielsen født 5.september 1814, døbt  9. oktober 1814

1814 nr. 010

- Hans - født den 5.september 1814 døbt 18.søndag efter Trinitatis den 9.oktober 1814

Forældre: Niels Christensen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Hansdatter

Faddere: Maren Hansdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru i Glarboegaard, Maren Sørensdatter Sølde Degnens Peder Udbyes Hustru i Rye, Hans Mortensen Aftægtsmand i Glarboegaard, Gaardmændene Søren Christensen og Niels Laursen, begge i Rye Bye

Moderen introduceret 18.søndag efter Trinitatis den 9.oktober

 

11

Knud Laursen født 30. august 1814, døbt den 23. oktober 1814

1814 nr.011

- Knud - født 30. august 1814, døbt 20.søndag efter Trinitatis den 23. oktober 1814

Forældre: Laurs Knudsen gaardmand i Hejdnitz og Hustru Maren Pedersdatter

Faddere: Anne Jensdatter Huusmand Jens Knudsens datter i Rye, Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Gaardmændene Salomon Christensen i Hejdnitz og Gotfred Rasmussen i Fellund, Huusmand Peder Pedersen Ditlev i Hjortlund

Moderen introduceret 20.søndag efter Trinitatis den 23. oktober 1814

 

12

Laurs Laursen født 9. november 1814, døbt 11. december 1814

1814 nr.012

- Laurs - født 9. november 1814, døbt 3.søndag i advent den 11. december 1814

Forældre: Laurs Andersen skræder i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Magrete Laursdatter Huusmand Laurs Nielsens datter i Emborg, Ane Andersdatter Huusmand Niels Nielsens Hustru i Siim, Huusmændene Anders Laursen, Laurs Nielsen og Peder Jensen alle i Emborg

Moderen introduceret 3.søndag i advent den 11. december 1814

 

Side 9

 

13

Christen Jensen født 7. december 1814, døbt 26. februar 1815

1814 nr.013

- Christen - født 7. december 1814, døbt 3.søndag i faste den 26. februar 1815

Forældre: huusmand i Rye bye Jens Sørensen [Fisker] og Hustru Kirsten Nielsdatter

Faddere: Mette Kirstine Pedersdatter Huusmand Søren Sørensens Hustru i Rye, Kirsten Dinesdatter Boelsmand Rasmus Thomesens Hustru i Ryelund, Søren Christensen Gaardmand i Rye, Rasmus Sørensen og Rasmus Andersen Gartner begge Huusmænd i Rye Bye

Moderen introduceret 3.søndag i faste den 26. februar 1815

 

1815

 

14

Stephan Nielsen født 3. januar 1815, døbt 19. marts 1815

1815 nr.001

- Stephan - født den 31.januar 1815, døbt Palme søndag den 19.marts 1815

Forældre: boelsmand i Glarboelund Niels Andersen og hustru Kirsten Stephansdatter

Faddere: Mette Henrichsdatter fæster i Pøtsøe Stephan Pedersens hustru, Else Rasmusdatter fæster i Hjarsbech Jens Rasmussens hustru, huusmand Jens Jensen i Rye, boelsmand i Tønningslette Knud Pedersen, huusmand i Meelbjerg Søren Pedersen

moderen introduceret Palme søndag den 19.marts 1815

 

15

Hans Pedersen født 2. marts 1815, døbt 9. april 1815

1815 nr.002

- Hans - født den 2.marts 1815, døbt 2.søndag efter Paaske den 9.april 1815

Forældre: gaardmand i Glarboehede Peder Pedersen og Hustru Maren Hansdatter

Faddere: Karen Hansdatter tjenende hos gaardmand Niels Christensen i Rye, Ellen Jensdatter boelsmand i Moselund Anders Pedersens hustru, kroemand Jens Jensen og gaardmændene Mathias Jensen og Niels Christensen i Rye Bye

moderen introduceret anden søndag efter Paaske den 9.april 1815

 

16

Christen Jensen født 14. mars 1815, døbt 23. april 1815

1815 nr.003

- Christen - født 14. mars 1815, døbt 4.søndag efter paaske den 23. april 1815

Forældre: huusmand i Rye bye Jens Nielsen og Hustru Mette Rasmusdatter

Faddere: tjenestepige Johanne Laursdatter, Ingeborg Andreasdatter Huusmand Jens Mouridsens enke, Christen Mouridsen Huusmand, Huusmand Rasmus Nørgaard, Huusmand Christopher Mortensen, alle af Rye Bye

Moderen introduceret 4.søndag efter paaske den 23. april 1815

 

Side 10

 

17

Rasmus Sørensen født 15. marts 1815, døbt 23. april 1815

1815 nr.004

- Rasmus - født 15. marts 1815, døbt 4.søndag efter paaske den 23. april 1815

Forældre: gaardmand i Rye Bye Søren Christensen og Hustru Ellen Thomasdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomasens Enke i Rye, Gunnil Jensdatter Gaardmand Søren Christiansens Hustru i Foerlev, Gaardmand Anders Rasmussen, Gaardmand Peder Andersen begge i Emborg, kroemand Jens Jensen i Rye

Moderen introduceret 4.søndag efter paaske den 23. april 1815

 

18

Hans Salomonsen født 24 marts 1815, døbt 15. maj 1815

1815 nr.005

- Hans - født den 24.marts 1815, døbt 2.pindsedag den 15.maj 1815

Forældre: gaardmand Salomon Christensen i Gudensøegaard og hustru Gunnild Hansdatter

Faddere: Johanne Hansdatter skovfoged i Fuglebjerg Laurs Andersens hustru, Maren Nielsdatter gaardmand Gotfred Rasmussens hustru i Fellund, gaardmand Niels Christensen i Rye, gaardmand Niels Salomonsen i Fellund, gaardmand Simon Sørensen i Faarehuuset

moderen introduceret 2.pindsedag den 15.maj 1815

 

19

Peder Pedersen født 29. april 1815, døbt 18. juni 1815

1815 nr.006

- Peder - født 29. april 1815, døbt 4.søndag efter Trinitatis den 18. juni 1815

Forældre: huusmand i Hjortlund Peder Pedersen og Hustru Mette Kirstine Pedersdatter

Faddere: Karen Ernstsdatter Gaardmand Ernst Pedersens datter i Raahøjgaard, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Gotfred Rasmussen Gaardmand i Fellund, Ernst Christiansen og Salomon Christensen begge Gaardmænd i Hejdnitz

Moderen introduceret 4.søndag efter Trinitatis den 18. juni 1815

 

20

Johan Jensen født 11. juni 1815, døbt 9. juli 1815

1815 nr.007

- Johan - født den 1.juni 1815, døbt 7.søndag efter Trinitatis den 9.juli 1815

Forældre: kroemand i Rye Bye Jens Jensen og hustru Dorthea Rasmusdatter

Faddere: Gunhild Marie Andersdatter gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Karen Nielsdatter gaardmand anders Sørensens hustru i Rye, forrige kroemand Rasmus Jensen og aftægtsmand Niels Jensen begge af Rye Bye, gaardmand Peder Pedersen i Glarboehedegaard

moderen introduceret 7.søndag efter Trinitatis den 9.juli 1815

 

side 11

 

21

1815 nr.008

- Erich - født 13. juni 1815, døbt 9.søndag efter Trinitatis den 23. juli 1815

Forældre huusmand Christen Sørensen og Maren Erichsdatter i Emborg bye

Faddere: Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Kirsten Christensdatter Huusmand Peder Jensens Hustru i Emborg, Gaardmand Søren Nielsen Huusmand Rasmus Pedersen og Ungkarl Anders Laursen alle i Emborg Bye

Moderen introduceret 9.søndag efter Trinitatis den 23. juli 1815

 

22

Søren Rasmusen født 10. juli 1815, døbt 17. september 1815

1815 nr.009

- Søren - født den 10.juli 1815, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 17.september 1815

Forældre: huusmand i Rye Skov Rasmus Svendsen og hustru Anne Rasmusdatter

Faddere: Karen Jørgensdatter gaardmand Niels Salomonsens hustru i Fellund, Elisabeth Pedersdatter boelsmand Niels Knudsens hustru i Skoven, gaardmand Gotfred Rasmussen i Fellund, gaardmand Niels Christensen i Rye, huusmand Stephan Rasmussen i Rye

moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 17.september 1815

 

 

23

Stephan Madsen født 16. august 1815, døbt  1. oktober 1815

1815 nr.010

- Stephan - født den 16.august 1815, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 1.oktober 1815

Forældre: boelsmand Mads Salomonsen og hustru Karen Knudsdatter i Linebjerg

Faddere: Maren Nielsdatter gaardmand Gotfred Rasmussens hustru i Fellund, Karen Salomonsdatter Povel Andersens hustru i Linebjerg, aftægtsmand Salomon Rasmussen i Fellund, gaardmand Søren Christensen i Rye, huusmand Stepan Rasmussen i Rye

moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 1.oktober 1815

 

24

1815 nr.011

- Niels - født 12. september 1815, døbt 21.søndag efter Trinitatis den 15. oktober 1815

Forældre: huusmand Baltzar Jensen og Hustru Magrete Pedersdatter i Rye

Faddere: Inger Pedersdatter tjenende Boelsmand Anders Pedersen i Moselund, Maren Andersdatter Aftægtsmand Niels Jensens Hustru i Rye, Huusmand Peder Nielsen Gjessøe, Huusmand og skrædder Laurs Andersen, Huusmand og feldbereder Rasmus Sørensen Fisker alle af Rye

Moderen introduceret 21.søndag efter Trinitatis den 15. oktober 1815

 

Side 12

 

25

Niels Nielsen født 27. september 1815, døbt 25.søndag efter Trinitatis den 12. november 1815

815 nr.012

- Niels - født 27. september 1815, døbt 25.søndag efter Trinitatis den 12. november 1815

Forældre: gaardmand Niels Laursen og Hustru Johanne Nielsdatter i Rye Bye

Faddere: Gunnild Andersdatter Gaardmand Søren Nielsens Hustru i Emborg, Maren Laursdatter Gaardmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye, Niels Jensen, Laurs Nielsen begge Aftægtsmænd i Rye Bye, Søren Christensen Gaardmand i Rye Bye

Moderen introduceret 25.søndag efter Trinitatis den 12. november 1815

 

Kirkeaaret 1816

 

26

Rasmus Ernstsen født 25. december 1815, døbt 25. februar 1816

1816 nr.001

- Rasmus - født den 25.december 1815, døbt Fastelavns søndag den 25.februar 1816

Forældre: gaardmand Ernst Christiansen og hustru Ane Marie Salomonsdatter i Hejdnitz

Faddere: Ane Jensdatter kroemand Jens Jensens datter i Rye, Karen Knudsdatter boelsmand Mads Salomonsens hustru i Linebjerg, Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen begge i Fellund, Salomon christensen i Gudensøegaard

moderen introduceret Fastelavns søndag den 25.februar 1816

 

1816

 

27

Rasmus Sørensen født 15. januar 1816, døbt 3. marts 1816

1816 nr.002

- Rasmus - født den 15.januar 1816, døbt 1.søndag i faste den 3.marts 1816

Forældre: boelsmand i Kammerhoved Søren Sørensen og hustru Mette Kirstine Rasmusdatter

Faddere: Mette Povelsdatter boelsmand Rasmus Nielsens hustru i Komind, Ane Christensdatter boelsmand Rasmus Sørensens hustru i Kammerlund, boelsmand Rasmus Sørensen i Kammerlund, Niels Nielsen, Rasmus Nielsen i Komind

moderen introduceret 1.søndag i faste den 3.marts 1816

 

28

1816 nr.003

- Jens - født 18. februar 1816, døbt Marie Bebudelses dag den 31.marts 1816

Forældre: boelsmand i Hjartsbek Jens Rasmusen og Hustru Else Rasmusdatter

Faddere: Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensens Hustru, Kirsten Stephansdatter Boelsmand Niels Andersens Hustru i Glarboe, Boelsmand Rasmus thomesen i Ryelund, Boelsmand Morten Jensen i Pøtsøe, Boelsmand Niels Christensen i Hjarsbech

Moderen introduceret Marie Bebudelses dag den 31.marts 1816

 

Side 13

 

29

1816 nr.004

- Knud - født 26. marts 1816, døbt bededag den 10. maj 1816

Forældre: huusmand i Rye skov Christen Rasmusen og Hustru Kirsten Knudsdatter

Faddere: Karen Knudsdatter tjenestepige, Maren Rasmusdatter Boelsmand Knud Pedersens Hustru i Tønningslette, Huusmand Niels Rasmussen og Ungkarl Mathias Rasmussen begge af Rye, Boelsmand Laurs Pedersen i Stiballehuus

Moderen introduceret bededag den 10. maj 1816

 

30

1816 nr.005

- Jens - født 5. april 1816, døbt 2.pinsedag den 3. maj 1816

Forældre: huusmand i Rye Bye Knud Augustisen og Hustru Ane Marie Johansdatter

Faddere: Anne Christensdatter Gaardmand Jens Hansens steddatter i Riis Ousted Sogn, Karen Nielsdatter Huusmand Søren Johansens Hustru i Rye, Johan Sørensen og Søren Johansen begge Huusmænd i Rye, Christen Augustisen Huusmand i Riis

Moderen introduceret 2.pinsedag den 3. maj 1816

 

31

1816 nr.006

- Hans - født 25. maj 1816, døbt 7.søndag efter Trinitatis den 28. juli 1816

Forældre: skovfoged i Rye Sønderskov Laurs Andersen og Hustru Johanne Hansdatter

Faddere: Karen Hansdatter tjenestepige i Rye, Dorthe Andersdatter Boelsmand Søren Rasmussens Hustru i Rye Skov, Gaardmand Peder Pedersen Snedker i Glarboehedegaard, Boelsmand Anders Pedersen i Moselund, Aftægtsmand Anders Laursen i Fuglesang

Moderen introduceret 7.søndag efter Trinitatis den 28. juli 1816

 

32

Morten Pedersen født 16. juli1816, døbt 11.søndag efter Trinitatis den 25. august 1816

1816 nr.007

- Morten - født 16. juli1816, døbt 11.søndag efter Trinitatis den 25. august 1816

Forældre: barnemoderen Johanne Mortensdatter tjenestepige den udlagte barnefader Peder Christian Nielsen tjenestekarl i Taulov

Faddere: Karen Rasmusdatter tjenestepige i Laasbye, Ane Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustisens Hustru i Rye, Rasmus Andersen gartner, hjulmand Thomas Mikkelsen, skræddersvend Jens Olesen, alle af Rye Bye

 

Side 14

 

33

Thomas Nielsen født 12. juli 1816, døbt 22. september 1816

1816 nr.008

- Thomas - født den 12.juli 1816, døbt 15.søndag efter Trinitatis den 22.september 1816

Forældre: gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og hustru Karen Jørgensdatter

Faddere: Ane Kirstine Sørensdatter boelsmand i Øster Svejbek Thomas Salomonsens hustru, Maren Nielsdatter gaardmand Gotfred Rasmussens hustru i Fellund, aftægtsmand Salomon Rasmussen i Fellund, gaardmand Salomon Christensen i Gudensøegaard, gaardmand Peder Pedersen i Glarboehedegaard

moderen introduceret 15.søndag efter Trinitatis den 22.september 1816

 

34

1816 nr.009

- Søren - født 8. august 1816, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 6. oktober 1816

Forældre: indsidder i Rye nørreskov Hans Rasmusen og Hustru Karen Sørensdatter

Faddere: Ane Sørensdatter Huusmand Jørgen Sørensens Hustru i Rye, Kirsten Nielsdatter Boelsmand i Nyelund Thomas Rasmussens Hustru, Rasmus Andersen udflytted Huusmand fra Linaa, Rasmus Svendsen Boelsmand i Rye Nørreskov, Ungkarl Anders Rasmussen fra Schanderborg

Moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 6. oktober 1816

 

35

Anders Laursen født 5. september 1816, døbt 13. oktober 1816

1816 nr.010

- Anders - født 5. september 1816, døbt 18.søndag efter Trinitatis den 13. oktober 1816

Forældre: skrædder i Rye Laurs Andersen og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Ane Marie Andersdatter Huusmand Anders Laursens datter i Emborg, Dorthe Rasmusdatter Gaardmand Jens Jensens Hustru i Rye, Huusmand og skrædder Anders Laursen, Huusmand og smed Christian Svendsen begge af Emborg, Huusmand Baltzar Jensen i Rye Bye

Moderen introduceret 18.søndag efter Trinitatis den 13 oktober 1816

 

36

1816 nr.011

- Jens Mortensen - født 26. oktober 1816, døbt 3.søndag i Advent den 15. december 1816

Forældre: fæster i Pøtsøe Morten Jensen og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Ellen Hansdatter Boelsmand Anders Pedersens Hustru i Moselund, Else Rasmusdatter fæster Jens Rasmussens Hustru i Hjarsbek, Christen Laursen Boelsmand i Hvidmosebach, Aftægtsmand Jens Mortensen og fæster Stephan Pedersen begge i Pøtsøe

Moderen introduceret 3.søndag i Advent den 15. december 1816

 

Side 15

 

37

1816 nr.012

- Jens - født 7. november 1816, døbt søndag imellem Juul og nytaar den 29. december 1816

Forældre: huusmand og væver i Emborg Rasmus Pedersen og Hustru Mette Jensdatter

Faddere: Ane Pedersdatter Gaardmand Peder Andersens datter i Emborg, Huusmand Christen Andersens Hustru Maren Jensdatter i Emborg, Ungkarl Jens Pedersen og Ungkarl Peder Pedersen samt Huusmand og smed Christian Svendsen alle af Emborg

Moderen introduceret søndag imellem Juul og nytaar den 29. december 1816

 

38

Peder Nielsen født 21. november 1816, døbt 12. januar 1817

1816 nr.013

- Peder - født den 21.november 1816, døbt første søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 12.januar 1817

Forældre: boelsmand i Glarboe Niels Andersen og hustru Kirsten Stephansdatter

Faddere: Karen Jensdatter huusmand Anders Andersens hustru i Lauen, Kirsten Nielsdatter boelsmand Thomas Rasmussens hustru i Nyelund, fæster Stephan Pedersen og Morten Jensen i Pøtsøe, boelsmand Anders Pedersen i Moselund

moderen introduceret første søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 12.januar 1817

 

1817

 

39

1817 nr.001

- Niels - født 11. februar 1817, døbt palme søndag den 30. marts 1817

Forældre: huusmand i Rye Bye Jens Nielsen og Hustru Mette Rasmusdatter

Faddere: Ane Laursdatter tjenestepige i Rye, Maren Pedersdatter Skomager Christopher Mortensens Hustru i Rye, Christen Mouritzen, Rasmus Nørregaard og Christopher Mortensen alle Huusmand i Rye

Moderen introduceret palme søndag den 30. marts 1817

 

40

Søren Rasmusen Leth født 16. april 1817, døbt 26. maj 1817

1817 nr.002

- Søren - født den 16.april 1817, døbt 2.pinsedag den 26.maj 1817

Forældre: huusmand i Rye Rasmus Sørensen Leth og hustru Friderica Pedersdatter

Faddere: Maren Pedersdatter huusmand Peder Kolds datter i Wrold, Ane Olesdatter boelsmand Jens Nielsens hustru i Rye, skov. Anders Sørensen Smed huusmand i Rye, Erich Christiansen tjenestekarl i Rye, Christian Sørensen tjenestekarl i Addit

moderen introduceret 2.pinsedag den 26.maj 1817

 

 

41

1817 nr.003

- Peder - født 11.maj 1817, barnet døde førend daabens publication

Forældre: huusmand og smed i Emborg Christian Svendsen og Hustru Kirsten Pedersdatter

Moderen introduceret 2.søndag efter Trinitatis den 15.juni 1817

 

Side 16

 

42

Hans Laursen født 13. april 1817, døbt 11. juni  1817

1817 nr.004

- Hans - født 13 april 1817, døbt Trinitatis søndag den 11 juni  1817

Forældre: huusmand i Stiballehuus Laurs Pedersen og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Mariane Rasmusdatter Huusmand Peder Hansens Hustru i Rye, Elisabeth Pedersdatter Boelsmand Niels Knudsens Hustru i Himmelbjerggaard, Niels Andersen skovfoged i Ringholm, Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg, Peder Johansen Boelsmand i Meelgaard

Moderen introduceret Trinitatis søndag den 11. juni  1817

 

43

Rasmus Thomassen født 25. juli 1817, døbt 28. september 1817

1817 nr.005

- Rasmus - født den 25.juli 1817, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 28.september 1817

Forældre: boelsmand i Glarboehedekrog Thomas Rasmussen og hustru Kirsten Nielsdatter

Faddere: Mette Simonsdatter boelsmand Simon Justisens datter i Fiskerhuusene, Ane Marie Nielsdatter gaardmand Peder Pedersens hustru i Rye, boelsmand Niels Knudsen i Himmelbjerggaard, huusmand Jørgen Sørensen i Rye, aftægtsmand Rasmus Justisen i Glarboehedekrog

moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 28.september 1817

 

44

1817 nr.006

- Rasmus - født 3. august 1817, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 28. september 1817

Forældre: huusmand i Rye Niels Rasmusen og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Karen Rasmusdatter tjenestepige i Træden, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Fischers Hustru i Rye, Huusmand Rasmus Jensen Horn i Rye, Huusmand Søren Johansen sammesteds, Thomas Rasmussen tjenestekarl i Wrold

Moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 28. september 1817

 

45

Jens Andersen født 20. september 1817, døbt 26. oktober 1817

1817 nr.007

- Jens - født den 20.september 1817, døbt 21.søndag efter Trinitatis den 26.oktober 1817

Forældre: boelsmand i Moselund Anders Pedersen og hustru Ellen Jensdatter

Faddere: Mette Christensdatter boelsmand Morten Jensens hustru i Pøtsøe, Sidsel Marie Pedersdatter boelsmand Christen Nielsens hustru i Schjeldal, aftægtsmand Jens Mortensen i Pøtsøe, boelsmand og fæster Stephan Pedersen sammesteds, gaardmand Mathias Jensen i Rye

moderen introduceret 21.søndag efter Trinitatis den 26.oktober 1817

 

side 17

 

46

Rasmus Povelsen født 2. oktober 1817, døbt 30. november 1817

1817 nr.008

- Rasmus - født den 2.oktober 1817, døbt 1.søndag i Advent den 30.november 1817

Forældre: boelsmand Povel Andersen og hustru Karen Salomonsdatter i Linebjerg

Faddere: Ane Kirstine Sørensdatter boelsmand Thomas Salomonsens hustru i Østre Svejbech, Maren Nielsdatter gaardmand Gotfred Rasmussens hustru i Fellund, Niels Salomonsen gaardmand i Fellund, Søren Christensen gaardmand i Rye, Thomas Sørensen gaardmand sammesteds

moderen introduceret 1.søndag i Advent den 30.november 1817

 

47

1817 nr.009

- Hermann - født 15. oktober 1817, døbt 3.søndag i advent den 14. december 1817

Forældre: Hans Hermansen i Schjeldal og Hustru Ane Andersdatter

Faddere: Ellen Jensdatter Boelsmand snders Pedersens Hustru i Moselund, Ane Christensdatter Boelsmand Rasmus Sørensens Hustru i Kammerlund, Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe, Ungkarl Bertel Andersen i Schjeldal, Peder Hansen Huusmand i Rye

Moderen introduceret 3.søndag i advent den 14. december 1817

 

48

Niels Sørensen født 29. oktober 1817, døbt 21. december 1817

1817 nr.010

- Niels - født den 29.oktober 1817, døbt 4.søndag i Advent den 21.december 1817

Forældre: gaardmand i Emborg Søren Nielsen og hustru Gunnild Marie Andersdatter

Faddere: Karen Nielsdatter gaardmand Anders Sørensens hustru i Rye, Ellen Thomasdatter gaardmand Søren Christensens hustru sammesteds, Laurs Andersen, Peder Andersen og Laurs Mortensen alle 3 gaardmænd i Emborg

moderen introduceret 4.søndag i Advent den 21.december 1817

 

49

Jens Pallesen født 6. november 1817, døbt 21. december 1817

1817 nr.011

- Jens - født den 6.november 1817, døbt 4.søndag i Advent den 21.december 1817,

Forældre: Palle Hansen huusmand i Bindingshede og hustru Ane Jensdatter

Faddere: Ellen Jensdatter boelsmand Anders Pedersens hustru i Moselund, Sidsel Christophersdatter gaardmand Peder Frederichsens hustru i Rye, Christopher Pedersen gaardmand i Rye, Anders Pedersen boelsmand i Moselund, Johan Rasmussen boelsmand i Salten

moderen introduceret 4.søndag i Advent den 21.december 1817

 

side 18

 

50

1817 nr.012

- Johan - født 2. december 1817, døbt søndag septuagesima den 18. januar 1818

Forældre: Peder Johansen boelsmand i Melgaard og Hustru Maren Jensdatter

Faddere: Karen Johansdatter tjenestepige i Bøgedalsig, Ane Kirstine Jensdatter smed i Salten Anders Pedersens Hustru, Christen Johansen Boelsmand i Bøgedalsig, Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg, Thomas Salomonsen Boelsmand i Svejbech

Moderen introduceret søndag septuagesima den 18. januar 1818

 

51

1817 nr.013

- Laurs - født 21. december 1817, døbt 1.søndag i fasten den 8. februar 1818

Forældre: Peder Laursen huusmand i Emborg og Hustru Ane Laursdatter

Faddere: Maren Laursdatter skrædder Laurs Andersens Hustru i Rye, Maren Pedersdatter Gaardmand i Emborg Laurs Mortensens Hustru, Gaardmand Søren Nielsen, Aftægtsmand Søren Nielsen, smed Christian Svendsen alle af Emborg Bye

Moderen introduceret 1.søndag i fasten den 8. februar 1818

 

1818

 

52

Laurs Nielsen født 29. januar 1818, døbt 8. marts 1818

1818 nr. 001

- Laurs - født den 29.januar 1818 døbt den 5.søndag i Fasten den 8.marts 1818

Forældre: Gaardmand Niels Christensen og Hustru Ellen Hansdatter i Rye Bye

Faddere: Ane Jensdatter Gaardmand Laurs Christensens Hustru i Laudal, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, Mathias Jensen, Niels Laursen og Thomas Sørensen alle Gaardmænd i Rye Bye

Moderen introduceret 5.søndag i Fasten den 8.marts 1818

 

53

1818 nr.002

- Peder - født 25. marts 1818, døbt 2.pinsedag den 11. maj 1818

Forældre: Huusmand Søren Envoldsen og Hustru Edel Kirstine Udbye i Moselund

Faddere: Maren Sørensdatter søede [eller sølde] degnens Peder Udbyes Hustru i Rye, Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Laasbyes Hustru i bidm. Gaardmand Mathias Jensen i bidm. Boelsmand Anders Pedersen i Moselund, Boelsmand Jens Rasmussen i Hjarsbech

Moderen introduceret 2.pinsedag den 11. maj 1818

 

Side 19

 

54

1818 nr.003

- Rasmus - født 18. marts 1818, døbt fredagen den 15. maj 1818

Forældre: Huusmand Jens Sørensen Fisker og Hustru Kirsten Nielsdatter i Rye

Faddere: Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensens Hustru i bidm. Thomas Sørensen, Anders Sørensen og Niels Laursen alle 3 Gaardmænd i Rye Bye

Barnemoderen døde førend introdutionen

 

55

1818 nr.004

- Søren - født 15. april 1818, døbt 1.søndag efter Trinitatis den 24. maj 1818

Forældre: huusmand Baltzer Jensen og Hustru Magrete Pedersdatter i Rye Bye

Faddere: Maren Laursdatter Gaardmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye, Kirsten Dinesdatter Boelsmand Rasmus Thomesens Hustru i Ryelund, Rasmus Sørensen Fisker Huusmand i Rye, Boelsmand Henrich Nielsen og Huusmand Peder Nielsen Gjessøe begge ligeledes i Rye Bye

Moderen introduceret 1.søndag efter Trinitatis den 24. maj 1818

 

56

Jens Jensen født 23. maj 1818, døbt 18. juli 1818

1818 nr.005

- Jens - født den 23.maj 1818, døbt søndagen den 18.juli 1818

Forældre: boelsmand Jens Rasmussen og hustru Else Rasmusdatter i Hjarsbech

Faddere: Ane Jensdatter gaardmand Jens Nielsens hustru i Troust??, Mette Christensdatter boelsmand Morten Jensens hustru i Pøtsøe, Jens Jensen kroemand i Rye, Niels Christensen boelsmand i Hjarsbech, Anders Pedersen boelsmand i Moselund

moderen introduceret søndagen den 18.juli 1818

 

57

Rasmus Sørensen født 12. juni 1818, født 26. juli 1818

1818 nr.006

- Rasmus - født den 12.juni 1818, døbt 10.søndag efter Trinitatis den 26.juli 1818

Forældre: huusmand Søren Sørensen og hustru Mette Kirstine Rasmusdatter i Kammerhuuset

Faddere: Ane Christensdatter boelsmand Rasmus Sørensens hustru i Kammerhuuset, Mette Povelsdatter huusmand Rasmus Nielsens hustru i Komind, Rasmus Nielsen og Anders Nielsen begge huusmænd i Komind, Laurs Jørgensen i Kammerhuuset

moderen introduceret 10.søndag efter Trinitatis den 26.juli 1818

 

side 20

 

58

Søren Simonsen født 20. juli 1818, døbt 27. september 1818

1818 nr.007

- Søren - født den 20.juli 1818, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 27.september 1818

Forældre: Gaardmand Simon Sørensen i Faarehuuset og hustru Maren Sørensdatter

Faddere: Ane Christensdatter gaardmand Thomas Sørensens hustru i Gjessøe, Maren Laursdatter gaardmand Rasmus Sørensens hustru i Rye, Mathias Jensen, Niels Laursen og Anders Sørensen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 27.september 1818

 

59

Anders Hansen født 7. juni 1818, døbt 11. oktober 1818

1818 nr.008

- Anders - født den 7.juni 1818, døbt 21.søndag efter Trinitatis den 11.oktober 1818

Forældre: huusmand paa Wæst Melbjerg Hans Andersen og hustru Marie Catrine Sørensdatter

Faddere: Ane Olsdatter tjenestepige hos Knud Pedersen boelsmand paa Tønningslette, Ane Marie Pedersdatter boelsmand Niels Wortman Jensens hustru i Gaardsted Them Sogn, boelsmand Søren Rasmussen i Wæst Melbjerg, boelsmand Søren Pedersen i Øst Melbjerg, ungkarl Peder Thomesen i Rye

moderen introduceret 21.søndag efter Trinitatis den 11.oktober 1818

 

60

Rasmus Nielsen født 2. september 1818, døbt 25. oktober 1818

1818 nr.009

- Rasmus - født 2. september 1818, døbt 23.søndag efter Trinitatis den 25. oktober 1818

Forældre: gaardmand Niels Laursen og Hustru Johanne Nielsdatter i Rye

Faddere: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Thomas Sørensens Hustru i Rye, Gjertrud Jensdatter Peder Blochs Hustru i Rye Mølle, Matthias Jensen, Anders Sørensen, Rasmus Sørensen alle 3 Gaardmænd i Rye Bye

Moderen introduceret 23.søndag efter Trinitatis den 25. oktober 1818

 

61

1818 nr.010

- Niels Christian - født 9. september 1818, døbt 6.søndag efter Trinitatis den 5. november 1818

Forældre: barnemoder pigen Mette Jensdatter, den udlagte barnefader Peder Nielsen, soldat

Faddere: Johanne Magrete Jensdatter smedens datter i Rye, Frederica Pedersdatter Huusmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye, Christian Jensen, Rasmus Jensen og Jacob Hansen alle 3 tjenestekarle i Rye Bye

 

Side 21

 

62

Jørgen Jensen født 23. oktober 1818, døbt 20. december 1818

1818 nr.011

- Jørgen - født den 23.oktober 1818, døbt 4.søndag i Advent den 20.december 1818

Forældre: boelsmand Jens Jørgensen i Fischerhuusene og hustru Karen Christensdatter

Faddere: Maren Sørensdatter gaardmand Jens Sørensens hustru i Wrold, Maren Jensdatter gaardmand Søren Jørgensens hustru i Wrold, Søren Nielsen gaardmand i Emborg, Thomas Christensen boelsmand i Fischerhuusene, ungkarl Anders Laursen i Emborg

moderen introduceret 4.søndag i Advent den 20.december 1818

 

 

63

1818 nr.012

- Anders - født 20. november 1818, døbt 4.søndag i advent den 20. december 1818

Forældre: huusmand Laurs Mikkelsen i Rye og Hustru Karen Wilhelmsdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter Huusmand Laurs Jacobsens Hustru i Ringholm, Magrete Pedersdatter Huusmand Baltzer Jensens Hustru i Rye, Christopher Mortensen skomager i Rye, Niels Andersen skovfoged i Ringholm, Laurs Jacobsen Huusmand sammesteds

Moderen introduceret 4.søndag i advent den 20. december 1818

 

64

Rasmus Jørgensen født 17. november 1818, døbt 3. januar 1819

1818 nr.013

- Rasmus - født den 17.november 1818, døbt 1.søndag efter Nytaar den 3.januar 1819

Forældre: huusmand Jørgen Sørensen i Rye og hustru Ane Sørensdatter

Faddere: Johanne Pedersdatter gaardmand Peder Jespersens datter i Them, Karen Sørensdatter huusmand Hans Rasmussens hustru i Schjeldal, boelsmand Thomas Rasmussen i Nyelund, Niels Knudsen i Himmelbjerggaard, Peder Hansen huusmand i Rye

moderen introduceret 1.søndag efter Nytaar den 3.januar 1819

 

65

Christian Laursen født 15. december 1818, døbt 7. februar 1819

1818 nr.014

- Christian - født den 15.december 1818, døbt søndag Septuagesima den 7.februar 1819

Forældre: boelsmand i Fuglbjerg Laurs Andersen og hustru Johanne Hansdatter

Faddere: Gunnild Hansdatter gaardmand Salomon Christensens hustru i Gudensøegaard, Ellen Hansdatter gaardmand Niels Christensens hustru i Rye, aftægtsmand Anders Laursen i Fuglbjerg, boelsmand Søren Rasmussen i Meelbjerg, boelsmand Anders Pedersen i Moselund

moderen introduceret søndag Septuagesima den 7.februar 1819

 

1819

 

Side 22

 

66

Jacob Peder Madsen født 8. februar 1819, døbt 28. marts 1819

1819 nr.001

- Jacob Peder - født den 8.februar 1819, døbt 5.søndag i faste den 28.marts 1819

Forældre: Mads Salomonsen boelsmand i Linebjerg og hustru Karen Knudsdatter

Faddere: Kirsten Jacobsdatter gaardmand Peder Mortensens enke i Wissing Closter, Maren Sørensdatter gaardmand Niels Sørensens hustru i Svejbech, Søren Christensen gaardmand i Rye, Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen begge gaardmænd i Fellund

moderen introduceret 5.søndag i faste den 28.marts 1819

 

67

Søren Rasmussen født 3 marts 1819, døbt 25. april 1819

1819 nr.002

- Søren - født 3. marts 1819, døbt 2.søndag efter paaske den 25. april 1819

Forældre gaardmand Rasmus Sørensen i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Thomas Sørensens Hustru i Rye, Ane Jensdatter Gaardmand Jens Nielsens Hustru i Troust, kroemand Jens Jensen, Gaardmand Anders Sørensen, Gaardmand Niels Laursen alle 3 i Rye Bye

Moderen introduceret 2.søndag efter paaske den 25. april 1819

 

68

1819 nr.003

- Johan - født 11. april 1819, døbt 5.søndag efter paaske den 16. maj 1819

Forældre: Søren Johansen huusmand i Rye og Hustru Maren Nielsdatter

Faddere: Ane Jensdatter Huusmand Johan Sørensens Hustru i Rye, Johanne Laursdatter Huusmand Niels Rasmussens Hustru i Rye, Johan Sørensen, Niels Rasmussen, Jørgen Sørensen alle 3 Huusmænd i Rye Bye

Moderen introduceret 5.søndag efter paaske den 16. maj 1819

 

69

1819 nr.004

- Anders - født 7. juli 1819, døbt 5.søndag efter Trinitatis den 11. juli 1819

Forældre: Peder Sørensen huusmand i Rye mark og Hustru Kirsten Andersdatter

Faddere: Ane Andersdatter Gaardmand Søren Sørensens Hustru i Galten, Ane Kirstine Sørensdatter Boelsmand Thomas Salomonsens Hustru i Svejbek, Anders Christiansen i Steenhule, Niels Sørensen i Svejbek, Knud Pedersen i Tønningslette Boelsmænd alle 3

Barnemoderen døde førend introdutionen

 

Side 23

 

70

Anders Sørensen født 14. august 1819, døbt 10. oktober 1819

1819 nr.005

- Anders - født den 14.august 1819, døbt 18.søndag efter Trinitatis den 10.oktober 1819

Forældre: Søren Nielsen gaardmand i Emborg og hustru Gunnild Andersdatter

Faddere: Ane Marie Andersdatter gaardmand Jens Nielsens hustru i Justenborg, Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensens hustru i Rye, Peder Andersen, Laurs Andersen og Laurs Mortensen alle 3 gaardmænd i Emborg

moderen introduceret 18.søndag efter Trinitatis den 10.oktober 1819

 

71

1819 nr.006

- Peder - født 9. oktober 1819, døbt 2.søndag i advent den 5. december 1819

Forældre: Søren Enevoldsen huusmand i Moselund og Hustru Edel Kirstine Udbye

Faddere: Karen Udbye tjenestepige i Aarhuus, Else Rasmusdatter Boelsmand Jens Rasmussens Hustru i Hjarsbech, Mathias Jensen Gaardmand i Rye, Jens Jensen skovfoged i Munchedal, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund

Moderen introduceret 2.søndag i advent den 5. december 1819

 

72

1819 nr.007

- Søren - født 4. oktober 1819, døbt 3.søndag i advent den 5. december 1819

Forældre: Christen Johansen boelsmand i Bøgedalsig og Hustru Ane Catrine Sørensdatter

Faddere: Johanne Marie Johansdatter tjenestepige i Nyegaard, Maren Jensdatter Boelsmand i Meelgaard Peder Johansens Hustru, Niels Knudsen i Himmelbjerggaard, Povel Andersen og Mads Salomonsen begge Boelsmænd i Linebjerg

Moderen introduceret 3.søndag i advent den 5. december 1819

 

73

Rasmus Laursen født 17. oktober 1819, døbt 12. december 1819

1819 nr.008  

- Rasmus - født 17. oktober 1819, døbt 3.søndag i Advent den 12. december 1819

Forældre: Laurs Pedersen boelsmand i Stiballehuus og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Johanne Laursdatter Huusmand Niels Rasmussens Hustru i Rye, Mariane Rasmusdatter Huusmand Peder Hansens Hustru i Rye, Niels Andersen skovfoged i Ringholm, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Søren Enevoldsen Huusmand sammesteds

Moderen introduceret 3.søndag i Advent den 12. december 1819

 

Side 24

 

74

Troels Pedersen født 12. oktober 1819, døbt 19.december 1819

1819 nr.009

- Troels - født den 12.oktober 1819, døbt 4.søndag i Advent den 19.december 1819

Forældre: Peder Pedersen Snedker gaardmand i Glarboehedegaard og hustru Maren Hansdatter,

Faddere: Ane Nielsdatter gaardmand Troels Andersens hustru i Alken, Ane Marie Nielsdatter gaardmand Peder Pedersens hustru i Rye, Søren Christensen, Niels Christensen og Mathias Jensen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret 4.søndag i Advent den 19.december 1819

 

1820

 

75

Niels Thomassen født 14. januar 1820, døbt 5. marts 1820

1820 nr.001

- Niels - født den 14.januar 1820, døbt 3.søndag i faste den 5.marts 1820

Forældre: Thomas Rasmussen boelsmand i Nyelund og hustru Kirsten Nielsdatter

Faddere: Ane Rasmusdatter gaardmand Rasmus Nielsens hustru i Thomaskjær, Maren Terkelsdatter boelsmand Anders Sørensens hustru paa Bachbjerg, Thomas Christensen boelsmand i Fischerhuusene, Peder Pedersen gaardmand i Glarboehedegaard, Niels Knudsen i Himmelbjerggard

moderen introduceret 3.søndag i faste den 5.marts 1820

 

76

Thomas Povelsen født 1. januar 1820, døbt 5. marts 1820

1820 nr.002

- Thomas - født den 1.januar 1820, døbt 3.søndag i faste den 5.marts 1820

Forældre: Povel Andersen boelsmand i Linebjerg og hustru Karen Salomonsdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter gaardmand Thomas Sørensens hustru i Rye, Ellen Thomasdatter gaardmand Søren Christensens hustru i Rye, Mads Salomonsen boelsmand i Linebjerg, Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen begge gaardmænd i Fellund

moderen introduceret 3.søndag i faste den 5.marts 1820

 

77

1820 nr.003

- Peder - født 17. januar 1820, døbt 5.søndag i fasten den 19. marts 1820

Forældre: Christian Svendsen huusmand og smed i Emborg og Hustru Kirsten Pedersdatter

Faddere: Magrete Pedersdatter tjenestepige i Tarschou Mølle, Inger Christensdatter Huusmand Rasmus Jensens Hustru i Emborg, Søren Nielsen Gaardmand i Emborg, Ungkarl Anders Laursen og Ungkarl Jens Pedersen begge i Emborg

Moderen introduceret 5.søndag i fasten den 19. marts 1820

 

Side 25

 

78

1820 nr.004

- Jens - født 27. februar 1820, døbt 4.søndag efter paaske den 30. april 1820

Forældre: Peder Johansen boelsmand i Melgaard og Hustru Maren Jensdatter

Faddere: Nielsine Jensdatter tjenestepige i Salten, Ane Jensdatter Boelsmand Hans Jensens Hustru i Løgager, Mathias Jensen Gaardmand i Rye, Rasmus Andersen Huusmand sammesteds, Jens Nielsen tjenestekarl i Ryelund

Moderen introduceret 4.søndag efter paaske den 30. april 1820

 

79

1820 nr.005

- Johan - født 6. marts 1820, døbt 5.søndag efter paaske den 7. maj 1820

Forældre: barnemoder pigen Maren Johansdatter, den udlagte barnefader Christen Povlsen tjenestekarl i Sønder Vissing præstegaard

Faddere: Kirsten Marie Hansdatter tjenestepige i Ryelund, Ingeborg Andreasdatter Huusmand Jens Mouridsens enke i Rye, Boelsmand Henrich Nielsen, Christopher skomager, Huusmand Laurs Mikkelsen alle 3 her af Rye Bye

 

80

1820 nr.006

- Niels - født 17. maj 1820, døbt 5.søndag efter Trinitatis den 2. juli 1820

Forældre: Niels Rasmusen huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Johanne Laursdatter Huusmand Jens Pedersens Hustru i Rye, Karen Nielsdatter Huusmand Søren Johansens Hustru i Rye, Rasmus Jensen Horn og Johan Sørensen begge Huusmænd i Rye, Søren Jespersen tjenestekarl sammesteds

Moderen introduceret 5.søndag efter Trinitatis den 2. juli 1820

 

81

Christen Jensen født 4. juli 1820, døbt 3. september 1820

1820 nr.007

- Christen - født den 4.juli 1820, døbt 14.søndag efter Trinitatis den 3.september 1820

Forældre: Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbech og hustru Else Rasmusdatter

Faddere: Birte Dinnesdatter huusmand Jørgen Rasmussens hustru i Rye, Edel Kirstine Udbye huusmand Søren Envoldsens hustru i Moselund, kroemand Jens Jensen i Rye, aftægtsmand Rasmus Jensen sammesteds, aftægtsmand Rasmus Andersen i Hjarsbech

moderen introduceret 14.søndag efter Trinitatis den 3.september 1820

 

side 26

 

82

Niels Andersen født 20. juli 1820, døbt 24. september 1820

1820 nr.008

- Niels - født den 20.juli 1820, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 24.september 1820

Forældre: Anders Pedersen boelsmand i Moselund og hustru Ellen Jensdatter

Faddere: Karen Andersdatter boelsmand Niels Christensens hustru i Hjarsbech, Johanne Jørgensdatter boelsmand Søren Pedersens hustru i Meelbjerg, Peder Pedersen gaardmand i Glarboegaard, Niels Andersen boelsmand i Glarboelund, Laurs Andersen boelsmand i Fuglebjerg

moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 24.september 1820

 

83

Niels Nielsen født 23. juli 1820, døbt 24. september 1820

1820 nr.009

- Niels - født den 23.juli 1820, døbt den 17.søndag efter Trinitatis den 24.september 1820

Forældre: Niels Jørgensen huusmand i Emborg og hustru Ane Pedersdatter

Faddere: Kirsten Jensdatter huusmand Niels Pedersens enke i Emborg, Ane Marie Jørgensdatter huusmand Jens Jensens hustru i Emborg, Rasmus Nielsen, Peder Jensen begge huusmænd i Emborg, Jens Pedersen ungkarl sammesteds

moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 24.september 1820

 

84

1820 nr.010

- Rasmus - født 9. august 1820, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 8. oktober 1820

Forældre: Baltzer Jensen huusmand i Rye og Hustru Magrete Pedersdatter

Faddere: Johanne Marie Rasmusdatter Boelsmand Henrich Nielsens Hustru i Rye, Maren Pedersdatter Huusmand Søren Pedersens Hustru i Hedelund, Laurs Andersen skræder i Rye, Peder Nielsen Gjessøe Huusmand sammesteds, Ungkarl Jens Pedersen i Emborg 

Moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 8. oktober 1820

 

85

1820 nr.011

- Søren - født 9. oktober 1820, døbt 25.søndag efter Trinitatis den 19. november 1820

Forældre: Peder Sørensen boelsmand i Tønning Slette og Hustru Ane Catrine Rasmusdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter Boelsmand Niels Schyttes datter i Svejbech, Ane Catrine Sørensdatter Boelsmand Thomas Salomonsens Hustru i Svejbech, Rasmus Nielsen Gaardmand i Thomaskjær, Rasmus Mikkelsen Boelsmand i Egendal, Rasmus Pedersen Boelsmand i Steenhuule

Moderen introduceret 25.søndag efter Trinitatis den 19. november 1820

 

Side 27

 

86

Jens Nielsen født 9. november 1820, døbt 1. december 1820

1820 nr.012

- Jens - født den 9.november 1820, døbt fredagen den 1.december 1820

Forældre: Niels Laursen gaardmand i Rye og hustru Johanne Nielsdatter

Faddere: Karen Nielsdatter gaardmand Anders Sørensens hustru i Rye, Maren Laursdatter gaardmand Rasmus Sørensens hustru i Rye, kroemand Jens Jensen i Rye, Mathias Jensen og Thomas Sørensen begge gaardmænd sammesteds

barnemoderen døde og blev ikke introduceret

 

1821

 

87

Niels Madsen født 22. januar 1821, døbt 1. april 1821

1821 nr.001

- Niels - født den 22.januar 1821, døbt midfaste søndag den 1.april 1820

Forældre: Mads Salomonsen boelsmand i Linebjerg og hustru Karen Knudsdatter

Faddere: Sidsel Catrine Nielsdatter tjenestepige i Rye Mølle, Gjertrud Jensdatter Peder Blochs hustru i samme Mølle, Søren Christensen gaardmand i Rye, Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen begge gaardmænd i Fellund

moderen introduceret midfaste søndag den 1.april 1820

 

88

1821 nr.002

- Peder - født 28. maj 1821, døbt 3.søndag efter Trinitatis den 8. juli 1821

Forældre: Søren Pedersen huusmand i Heedelund og Hustru Maren Pedersdatter

Faddere: Kirsten Dinesdatter Boelsmand Rasmus Thomesens Hustru i Ryelund, Kirsten Pedersdatter smed i Emborg Christian Svendsens Hustru, Henrich Nielsen Boelsmand i Rye, Peder Jacobsen Huusmand i Bechlund, Peder Nielsen Gjessøe Huusmand i Rye

Moderen introduceret 3.søndag efter Trinitatis den 8. juli 1821

 

89

1821 nr.003

- Rasmus - født 20. maj 1821, døbt 8.søndag efter Trinitatis den 12. august 1821

Forældre: Niels Nielsen huusmand i Rye og Hustru Karen Jensdatter

Faddere: Ane Pedersdatter Huusmand Peder Nielsens Hustru i Løve, Sidsel Christensdatter Huusmand Laurs Ovesens Enke i Rye, Jens Nielsen Aftægtsmand i Sejtgaard, Johan Sørensen og Hans Nielsen begge Huusmænd i Rye

Moderen introduceret 8.søndag efter Trinitatis den 12. august 1821

 

Side 28

 

90

1821 nr.004

- Johan - født 4. juli 1821, døbt 9.søndag efter Trinitatis den 19. august 1821

Forældre: Christen Johansen boelsmand i Bøgedalsieg og Hustru Ane Catrine Sørensdatter

Faddere: Maren Jensdatter Boelsmand Peder Johansens Hustru i Knøsen, Ellen Jensdatter Boelsmand Anders Pedersens Hustru i Moselund, Niels Knudsen i Himmelbjerggaard, Rasmus Svendsen Boelsmand i Overdalshuus, Laurs Pedersen Boelsmand i Stiballehuus

Moderen introduceret 9.søndag efter Trinitatis den 19. august 1821

 

91

Rasmus Nielsen født 22. august 1821, døbt 7. oktober 1821

1821 nr. 005

- Rasmus - født den 22.august 1821 døbt 16.søndag efter Trinitatis den 7.oktober 1821

Forældre: Niels Christensen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Hansdatter

Faddere: Gunnild Hansdatter Gaardmand Salomon Christensens Hustru i Gudensøegaard, Maren Nielsdatter Gotfred Rasmusen Gaardmand i Fellund hans Hustru, Niels Laursen, Søren Christensen og Rasmus Sørensen alle 3 Gaardmænd i Rye

Moderen introduceret 16.søndag efter Trinitatis den 7.oktober

 

92

1821 nr.006

- Søren - født 20. september 1821, døbt 22.søndag efter Trinitatis den 18. november 1821

Forældre: Ole Sørensen huusmand i Rye og Hustru Ane Dorthea Envoldsdatter

Faddere: Johanne Jensdatter kroemand Jens Jensens datter i Rye, Kirsten Christensdatter Ole Envoldsens Hustru i Glarboehuus, Mathias Jensen, Søren Christensen og Anders Sørensen alle 3 Gaardmænd i Rye

Moderen introduceret 22.søndag efter Trinitatis den 18. november 1821

 

93

Anders Bertelsen født 23. november 1821, døbt 3. februar 1822

1821 nr.007

- Anders - født den 23.november 1821, døbt søndag septuagesima den 3.februar 1822

Forældre: Bertel Andersen huusmand i Scheldal og hustru Ane Stephansdatter

Faddere: Mette Kirstine Sørensdatter gaardmand Søren Christensens datter i Rye, Kirsten Nielsdatter Niels Stephansens hustru i Nyelund, Hans Hermansen i Schjeldal, Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe, Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbech

moderen introduceret søndag septuagesima den 3.februar 1822

 

side 29

 

1822

 

94

Hans Christensen født 15. februar 1822, døbt 24. marts 1822

1822 nr.001

- Hans - født 15. februar 1822, døbt 5.søndag i faste den 24. marts 1822

Forældre: Christen Hansen huusmand i Rye og Hustru Johanne Mortensdatter

Faddere: Ane Jensdatter Huusmand i Meelbjerg Søren Pedersens steddatter, Ane Kirstine Andersdatter Huusmand i Rye Michel Rasmussens Hustru, Rasmus Andersen, Ole Jensen og Jens Laasbye, alle 3 Huusmænd i Rye

Moderen introduceret 5.søndag i faste den 24. marts 1822

 

95

1822 nr.002

- Envold - født 15. marts 1822, døbt 3.søndag efter paaske den 28. april 1822

Forældre: Ole Envoldsen huusmand i Schandhøj og Hustru Kirsten Christensdatter

Faddere: Mette Catrine Mathiasdatter Gaardmand Mathias Jensens datter i Rye, Edel Kirstine Udbye Huusmand i Moselund Søren Envoldsens Hustru, Peder Pedersen Gaardmand i Glarboehede, Mathias Jensen og Peder Pedersen begge Gaardmænd i Rye,

Moderen introduceret 3.søndag efter paaske den 28. april 1822

 

96

Hans Pedersen født 7. april 1822, døbt 27. maj 1822

1822 nr.003

- Hans - født den 7.april 1822, døbt 2.pinsedag den 27.maj 1822,

Forældre: Peder Hansen Huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Rasmusdatter,

Faddere: Elisabeth Pedersdatter Niels Knudsens Hustru i Himmelbjerggaard, Maren Knudsdatter Laurs Pedersens Hustru i Stiballehuus, Henrich Nielsen Boelsmand i Rye, Rasmus Rasmussen og Peder Pedersen begge Huusmænd i Rye,

moderen introduceret 2.pinsedag den 27.maj

 

97

1822 nr.004

- Rasmus - født 9. maj 1822, døbt 3.søndag efter Trinitatis den 23. juni 1822

Forældre: Peder Sørensen huusmand i Tønningslette og Hustru Ane Catrine Rasmusdatter

Faddere: Ellen Rasmusdatter tjenestepige i Rye, Ane Rasmusdatter Gaardmand i Thomasseskjær Rasmus Nielsens Hustru, Thomas Salomonsen Boelsmand i Svejbech, Rasmus Pedersen Boelsmand i Steenhule, Rasmus Michelsen Boelsmand i Egendall

Moderen introduceret 3.søndag efter Trinitatis den 23. juni 1822

 

Side 30

 

98

Thomas Nielsen født 2. juni 1822, døbt 14. juli 1822

1822 nr.005

- Thomas - født den 2.juni 1822, døbt 6.søndag efter Trinitatis den 14.juli 1822

Forældre: Niels Stephensen boelsmand i Glarbohedekrog og hustru Kirsten Nielsdatter

Faddere: Maren Nielsdatter tjenestepige i Glarbohedekrog, Kirsten Stepansdatter boelsmand i Glarbolund Niels Andersens hustru, Rasmus Nielsen gaardmand i Thomaskiær, Knud Pedersen boelsmand i Tønningslette, Stephen Pedersen boelsmand i Pøtsøe

moderen introduceret 6.søndag efter Trinitatis den 14.juli 1822

 

99

1822 nr.006

- Laurs - født 18. august 1822, barnet døde før daabens publication

Forældre: Laurs Andersen skræder i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 29. september 1822

 

100

Peder Laursen født 5 juli 1822, døbt 17 september 1822

1822 nr.007

- Peder - født den 5.juli 1822, døbt 13.søndag efter Trinitatis den 1.september 1822

Forældre: Laurs Jørgensen huusmand i Rye og hustru Karen Pedersdatter

Faddere: Karen Ernstdatter gaardmand i Raahøj Ernst Pedersens datter, Karen Andersdatter gaardmand i Birknæs Rasmus Pedersens hustru, Peder Pedersen gaardmand i Glarbohede, Rasmus Sørensen og Hans Pedersen begge huusmænd i Rye

moderen introduceret 13.søndag efter Trinitatis den 1.september 1822

 

101

Niels Salomonsen født 28. august 1822, døbt 17. december 1822 tvilling med nr 9

1822 nr. 008

- Niels - født 28.august 1822 døbt 1. søndag i Advent den 1.december

Forældre: Salomon Christensen Gaardmand i Gudensøgaard og hustru Gunild Hansdatter

Faddere: Ellen Hansdatter Gaardmand i Rye Niels Christensens Hustru, Maren Nielsdatter Gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussens Hustru, Ernst Pedersen Gaardmand i Raahøj, Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen Gaardmænd i Fellund

moderen introduceret 1. søndag i Advent den 1.december

 

102

Rasmus Salomonsen født 28. august 1822, døbt 17. december 1822

1822 nr. 009

- Rasmus - født 28.august 1822 døbt 1. søndag i Advent den 1.december

Forældre: Salomon Christensen Gaardmand i Gudensøgaard og hustru Gunild Hansdatter

Faddere: Kirsten Laursdatter Gaardmand i Løvdal?? Laurs Christensens Datter, Maren Sørensensdatter Gaardmand i Faarhuus Simon Sørensens Hustru, Thomas Salomonsen Huusmand i Svejbæk, Mads Salomonsen Huusmand i Laurbjerg, Rasmus Sørensen Huusmand i Rye

moderen introduceret 1. søndag i Advent den 1.december.

 

side 31

 

103

1822 nr.010

- Jens - født 11. december 1822, døbt søndag septuagesima den 26. januar 1823

Forældre: Niels Rasmussen huusmand i Rye Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Maren Pedersdatter Gaardmand i Rye Peder Pedersens datter, Karen Nielsdatter Huusmand Søren Johansens Hustru, Rasmus Sørensen, Johan Sørensen og Rasmus Jensen Huusmænd i Rye

Moderen introduceret søndag septuagesima den 26. januar 1823

 

104

Johan Jensen født 10. december 1822, døbt 2. marts 1823

1822 nr.011

- Johan - født den 10.december 1822, døbt 3.søndag i faste den 2.marts 1823

Forældre: Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek og hustru Else Rasmusdatter

Faddere: Johanne Jensdatter kroemand i Rye Jens Jensens datter, Kirsten Rasmusdatter huusmand Peder Jacobsens hustru i Beklund, Niels Christensen boelsmand i Hjarsbek, Stephan Pedersen og Morten Jensen boelsmænd i Pøtsøe

moderen introduceret 3.søndag i faste den 2.marts 1823

 

105

1822 nr.012

- Jens - født 4. december 1822, døbt midfaste søndag den 9. marts 1823

Forældre: Søren Nielsen gaardmand i Emborg og Hustru Gunnild Marie Andersdatter

Faddere: Ane Marie Andersdatter Gaardmand i Justenborg Jens Nielsens Enke, Maren Laursdatter Gaardmand i Rye Rasmus Sørensens Hustru, Niels Laursen, Anders Sørensen og Thomas Sørensen alle 3 Gaardmænd i Rye Bye

Moderen introduceret midfaste søndag den 9. marts 1823

 

1823

 

106

1823 nr.001

- Laurs - født 6. januar 1823, døbt midfaste søndag den 9. marts 1823

Forældre: Jens Olesen skrædder i Rye og Hustru Ane Catrine Laursdatter

Faddere: Ane Catrine Ernstsdatter Gaardmand i Raahøj Ernst Pedersens datter, Kirsten Rasmusdatter Huusmand i Beklund Peder Jacobsens Hustru, Niels Michelsen skræder i Rye, Rasmus Sørensen Huusmand i Rye, Anders Nielsen Ungkarl sammesteds

Moderen introduceret midfaste søndag den 9. marts 1823

 

Kort 2/5

 

Side 32

 

107

1823 nr.002

- Jens - født 10. januar 1823, døbt palme søndag den 23. marts1823

Forældre: Christian Svendsen smed i Emborg og Hustru Kirsten Pedersdatter

Faddere: Inger Christensdatter Huusmand Rasmus Jensens Hustru, Maren Jensdatter Huusmand Christen Andersens Hustru, Søren Nielsen Gaardmand, Niels Jørgensen og Peder Jensen Huusmænd i Emborg

Moderen introduceret palme søndag den 23. marts1823

 

108

1823 nr.003

- Envold - født 8. januar 1823, døbt 2.paaske dag den 31. marts 1823

Forældre: Søren Envoldsen huusmand i Moselund og Hustru Ædel Kirstine Udbye

Faddere: Ane Dorthea Envoldsdatter smed i Rye Ole Sørensens Hustru, Kirsten Christensdatter Huusmand i Schanhøj Ole Envoldsens Hustru, Mathias Jensen Gaardmand i Rye, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Jens Rasmussen Boelsmand i Hjarsbek

Moderen introduceret 2.paaske dag den 31. marts 1823

 

109

Hans Hansen født 19. marts 1823, døbt 20. april 1823

1823 nr.004

- Hans - født den 19.marts 1823, døbt 3.søndag efter Paaske den 20.april 1823,

Forældre: Hans Erichsen huusmand i Rye og hustru Karen Hansdatter,

Faddere: Maren Hansdatter gaardmand i Glarbohede Peder Pedersen Snedkers hustru, Johanne Hansdatter Boelsmand i Fuglebjerg Laurs Andersens hustru, Rasmus Sørensen og Niels Christensen begge gaardmænd i Rye, Erich Nielsen Smed i Niim

Moderen introduceret 3.søndag efter Paaske den 20.april 1823

 

110

Søren Andersen født 7. marts 1823, døbt 27. april 1823

1823 nr.005

- Søren - født den 7.marts 1823, døbt 4.søndag efter Paaske den 27.april,

Forældre: Anders Pedersen boelsmand i Moselund og hustru Ellen Jensdatter,

Faddere: Johanne Jørgensdatter boelsmand i Meelbjerg Søren Pedersens hustru, Mette Christensdatter boelsmand i Pøtsøe Morten Jensens hustru, Peder Snedker i Glarbohedegaard, Niels Knudsen i Himmelbjerggaard, Niels Andersen boelsmand i Glarbolund

moderen introduceret 4.søndag efter Paaske den 27.april

 

side 33

 

111

Peder Jensen født 30. april 1823, døbt 15. juni 1823

1823 nr.006

- Peder - født den 30.april 1823, døbt 3.søndag efter Trinitatis den 15.juni

Forældre: Jens Pedersen huusmand i Emborg og hustru Karen Ernstdatter,

Faddere: Magrethe Pedersdatter tjenestepige i Harlew Mølle, Maren Jensdatter huusmand Christen Andersens Hustru i Emborg, Peder Jensen, Rasmus Jensen og Rasmus Nielsen huusmænd i Emborg

moderen introduceret 3.søndag efter Trinitatis den 15.juni

 

112

Knud Laursen født 7. april 1823, døbt 22. juni 1823

1823 nr.007

- Knud - født 7. april 1823, døbt 4.søndag efter Trinitatis den 22. juni 1823

Forældre: Laurs Pedersen boelsmand i Stiballe og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Karen Knudsdatter tjenestepige i Rye, Kirsten Knudsdatter Huusmand i Bøgedall Christen Rasmussens Hustru, Mads Salomonsen og Povel Andersen Boelsmænd i Linebjerg, Peder Johansen Boelsmand i Meelgaard

Moderen introduceret 4.søndag efter Trinitatis den 22. juni 1823

 

113

Rasmus Sørensen født 17. juni 1823, døbt 3. august 1823

1823 nr.008

- Rasmus - født 17.juni 1823, døbt 10.søndag efter Trinitatis den 3.august

Forældre: Søren Sørensen huusmand i Kammerhoved og Hustru Mette Kirstine Rasmusdatter,

Faddere: Magrethe Nielsdatter tjenestepige i Laasby, Kirsten Nielsdatter huusmand i Kammerhoved Laurs Jacobsens hustru, Rasmus Sørensen boelsmand i Kammerlund, Rasmus Nielsen boelsmand i Komind, Niels Nielsen ungkarl i Ringholm

moderen introduceret 10.søndag efter Trinitatis den 3.august

 

114

1823 nr.009

- Jens - født 12. juli 1823, døbt 13.søndag efter Trinitatis den 24. august 1823

Forældre: barnets moder Ane Marie Jensdatter huusmand Jens Christiansens datter i Rye

Barnets fader Christen Erichsen tjenestekarl i Graae Mølle i Lisbjerg sogn

Faddere: Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensens Hustru, Maren Jacobsdatter Huusmand Jens Jensens Hustru, hjulmand Thomas Michelsen samt Huusmændene Ole Jensen og Jens Christiansen alle af Rye Bye

 

115

1823 nr.010

- Anders - født 16. juli 1823,

Forældre: Hans Hermansen boelsmand i Overskjeldal og Hustru Ane Andersdatter

Barnet døde før daabens piblication

Moderen introduceret 13.søndag efter Trinitatis den 24. august 1823

 

Side 34

 

116

1823 nr.011

- Peder - født 23. august 1823,

Forældre: barnets moder Ane Marie Pedersdatter, huusmand Peder Nielsens datter i Rye

Barnets fader Niels Thygesen tjenestekarl i Illerup

Barnet døde før daabens publication

 

117

1823 nr.012

- Peder - født 5. august 1823, døbt 18.søndag efter Trinitatis den 18. september 1823

Forældre: Christopher Pedersen gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

Faddere: Dorthea Pedersdatter Gaardmand i Them David Jensens Hustru, Ane Catrine Rasmusdatter Huusmand i Tønningslette Peder Sørensens Hustru, Anders Sørensen, Thomas Sørensen og Mathias Jensen alle 3 Gaardmænd i Rye

Moderen introduceret 18.søndag efter Trinitatis den 18. september 1823

 

118

1823 nr.013

- Niels - født 24. december 1823, døbt 4.søndag efter hellig 3 kongers dag den 1. februar 1824

Forældre: Peder Sørensen boelsmand i Tønningslette og Hustru Ane Catrine Rasmusdatter

Faddere: Maren Sørensdatter Gaardmand i Svejbek Niels Sørensens Hustru, Ane Kirstine Sørensdatter Boelsmand i Svejbek Thomas Salomonsens Hustru, Christopher Pedersen Gaardmand i Rye, Knud Pedersen Boelsmand i Tønningslette, Rasmus Pedersen Boelsmand i Steenhule

Moderen introduceret 4.søndag efter hellig 3 kongers dag den 1. februar 1824

 

119

Peder Rasmussen født 24. december 1823, døbt 11. februar 1824

1823 nr.014

- Peder - født den 24.december 1823, døbt 4.søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 1.februar 1824

Forældre: Rasmus Sørensen Leth huusmand i Rye og hustru Frederike Pedersdatter,

Faddere: Ide Kirstine Sørensdatter huusmand i Fuglbjerg Peder Pedersens hustru, Lisbeth Pedersdatter boelsmand Christian Sørensens hustru ved Rye Broe, Søren Leth, Rasmus Sørensen og Peder Hansen begge huusmænd i Rye

moderen introduceret 4.søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 1.februar 1824

 

 

120

1823 nr.015

- Christen - født 7. december 1823, døbt søndag septuagesima den 15. februar 1824

Forældre: Christen Johansen boelsmand i Bøgedalsig og Hustru Ane Catrine Sørensdatter

Faddere: Ane Jensdatter tjenestepige i Meelgaard, Maren Knudsdatter Laurs Pedersens Hustru i Stiballehuus, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Søren Envoldsen Huusmand sammesteds, Rasmus Svendsen Huusmand i Overdal

Moderen introduceret søndag septuagesima den 15. februar 1824

 

Side 35

 

1824

 

121

Stephen Berthelsen født 29. januar 1824, døbt 21. marts 1824

1824 nr.001

- Stephen - født 29.januar 1824, døbt 3.søndag i Faste den 21.marts 1824

Forældre: Berthel Andersen boelsmand i Pøtsøe og hustru Ane Stephensdatter

Faddere: Kirsten Stephensdatter boelsmand Niels Andersens hustru i Glarbolund, Else Rasmusdatter boelsmand Jens Rasmussens hustru i Hjarsbek, Søren Christensen Skovfoged i Rye, Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe, Christen Andersen boelsmand i Skjeldal

moderen introduceret 3.søndag i Faste den 21.marts 1824

 

122

Christen Thomassen født 27. marts 1824, døbt 16. maj 1824

1824 nr.002

- Christen - født den 27.marts 1824, døbt 4.søndag efter Paaske den 16.maj

Forældre: Thomas Christensen boelsmand i Fiskerhuus og hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Mette Kirstine Sørensdatter sognefoged Søren Christensens datter i Rye, Karen Christensdatter boelsmand Jens Jørgensens hustru i Fiskerhuus, Søren Nielsen gaardmand i Emborg, Berthel Andersen boelsmand i Pøtsøe, Christen Andersen boelsmand i Skjeldal

moderen introduceret 4.søndag efter Paaske den 16.maj

 

123

1824 nr.003

- Johan - født 23. juli 1824, døbt 13.søndag efter Trinitatis den 12. september 1824

Forældre: Christian Johansen huusmand i Sønderborg og Hustru Ane Jensdatter

Faddere: Maren Jensdatter Boelsmand i Meelgaard Peder Johansens Hustru, Ane Catrine Sørensdatter Boelsmand i Bøgedalsig Christen Johansens Hustru, Christen Laursen og Michel Jensen Boelsmænd i Hvidmose, Rasmus Jensen Huusmand i Moselund

Moderen introduceret 13.søndag efter Trinitatis den 12. september 1824

 

124

Hans Pedersen født 10. september 1824, døbt 14. november 1824

1824 nr.004

- Hans - født 10.september 1824, døbt 22.søndag efter Trinitatis den 14.november 1824,

Forældre: Peder Hansen Huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Rasmusdatter,

Faddere: Kirsten Andersdatter Huusmand i Rye Rasmus Rasmussens Hustru, Maren Pedersdatter Huusmand i Hedelund Søren Pedersens Hustru, Laurs Pedersen Boelsmand i Stiballe, Henrich Nielsen Boelsmand i Rye, Ole Sørensen Smed i Rye

moderen introduceret 22.søndag efter Trinitatis den 14.november

 

side 36

 

125

1824 nr.005

- Anders - født 19. september 1824, døbt 22.søndag efter Trinitatis den 14. november 1824

Forældre: Hans Hermansen boelsmand i Overskjedal og Hustru Ane Andersdatter

Faddere: Ane Christensdatter Boelsmand i Kammerlund Rasmus Sørensens Hustru, Mette Andersdatter Boelsmand i Haslund Peder Rasmussens Hustru, Christen Laursen Boelsmand i Hvidmose, Christen Andersen Boelsmand i Skjeldal, Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe

Moderen introduceret 22.søndag efter Trinitatis den 14. november 1824

 

126

Bendix Sørensen født 26. oktober 1824, døbt 5. december 1824

1824 nr.006

- Bendix - født 26. oktober 1824, døbt 2.søndag i Advent den 5. december 1824

Forældre: Søren Laursen skolelærer i Emborg og Hustru Ane Marie Rasmusdatter

Faddere: tjenestepige Christiane Pedersdatter, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Nielsens Hustru, Gaardmand Søren Nielsen samt Huusmændene Jacob Mortensen og Jens Pedersen alle i Emborg

Moderen introduceret 2.søndag i Advent den 5. december 1824

 

127

Rasmus Sørensen født 26. oktober 1824, døbt 12. december 1824

1824 nr.007

- Rasmus - født den 26.oktober 1824, døbt 3.søndag i Advent den 12.december 1824,

Forældre: Søren Nielsen gaardmand i Emborg og hustru Gunnild Marie Andersdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter gaarmand i Rye Thomas Sørensens Steddatter, Sophie Jespersdatter gaardmand Peder Andersens hustru i Emborg, Anders Sørensen, Rasmus Sørensen og Mathias Jensen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret 3.søndag i Advent den 12.december 1824,

 

128

1824 nr.008

- Søren - født 10. november 1824, døbt 1.søndag efter hellig 3 kongers dag den 9. januar 1825

Forældre: Søren Envoldsen huusmand i Moselund og Hustru Ædel Kirstine Udbye

Faddere: Ane Sørensdatter tjenestepige i Munkdal, Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru i Rye, Peder Snedker Gaardmand i Glarbohede, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Niels Knudsen i Himmelbjerggaard

Moderen introduceret 1.søndag efter hellig 3 kongers dag den 9. januar 1825

 

Side 37

 

129

Peder Knudsen født 3. december 1824, døbt 23. januar 1825

1824 nr.009

- Peder - født den 3.december 1824, døbt 3.søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 23.januar 1825

Forældre: Knud Pedersen boelsmand i Tønningslette og hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Maren Knudsdatter aftægtsmand i Glarboe Niels Terkelsens hustru, Mette Marie Rasmusdatter gaardmand i Glarboe Niels Mogensens hustru, Christopher Pedersen gaardmand i Rye, Rasmus Nielsen gaardmand i Thomaskiær, Peder Sørensen boelsmand i Tønningslette

moderen introduceret 3.søndag efter Hellig 3 Kongers dag den 23.januar 1825

 

130

Niels Jensen født 13. december 1824, døbt 25. januar 1825

1824 nr.010

- Niels - født den 13.december 1824, døbt 3.søndag efter Hellig Tre Kongers dag den 23.januar 1825

Forældre: Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek og hustru Else Rasmusdatter

Faddere: Kirsten Rasmusdatterhuusmand i Beklund Peder Jacobsens hustru, Ane Stephansdatter boelsmand i Pøtsøe Berthel Andersens hustru, Jens Jensen kroemand i Rye, Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe, Christen Andersen boelsmand i Skjeldal

moderen introduceret 3.søndag efter Hellig Tre Kongers dag den 23.januar 1825

 

 

131

1824 nr.011

- Niels - født 18. december 1824, døbt søndag sexagesima den 6. februar 1825

Forældre: Jens Olesen skræder i Rye og Hustru Ane Catrine Laursdatter

Faddere: Mette Jensdatter skræder i Rye Niels Michelsens Hustru, Ane Sørensdatter Huusmand Jørgen Sørensens Hustru, Henrich Tolstrup Boelsmand i Rye, Rasmus Sørensen og Stephan Rasmussen begge Huusmænd i Rye

Moderen introduceret søndag sexagesima den 6. februar 1825

 

1825

 

132

Søren Laursen født 3. januar 1825, døbt 13. marts 1825

1825 nr.001

- Søren - født den 3.januar 1825, døbt Midfaste søndag den 13.marts 1825

Forældre: Laurs Andersen huusmand i Fuglbjerg og hustru Johanne Hansdatter

Faddere: Kirsten Christensdatter huusmand i Schandhøj Ole Envoldsens hustru, Gunnild Hansdatter Salomon Christensens hustru i Gudensøegaard, Søren Rasmussen boelsmand i Meelskov, Søren Pedersen boelsmand i Meelbjerg, Søren Envoldsen huusmand i Moselund

moderen introduceret Midfaste søndag den 13.marts 1825

 

side 38

 

133

Peder Nielsen født 17. februar 1825, døbt 27. marts 1825

1825 nr.002

- Peder - født den 17.februar 1825, døbt Palme søndag den 27.marts 1825

Forældre: Niels Jørgensen huusmand i Emborg og hustru Ane Pedersdatter,

Faddere: Dorthe Jørgensdatter tjenestepige i Emborg, Karen Jeppesdatter huusmand Jacob Mortensens hustru, gaardmand Jørgen Nielsen samt huusmændene Rasmus Jensen og Peder Jensen alle i Emborg

moderen introduceret Palme søndag den 27.marts 1825

 

134

Niels Hansen født 20. marts 1825, døbt 23. maj 1825

1825 nr.003

- Niels - født 20 marts 1825, døbt 2.pinsedag den 23 maj 1825

Forældre: Hans Nielsen huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Ane Catrine Nielsdatter Huusmand i Haarup Rasmus Nielsens Hustru, Mariane Sørensdatter Huusmand i Rye Rasmus Andersens Hustru, Niels Nielsen, Anders Andersen og Rasmus Andersen alle 3 Huusmænd i Rye

Moderen introduceret 2.pinsedag den 23. maj 1825

 

135

1825 nr.004

- Christen - født 22. april 1825, døbt 2.pinse dag den 23. maj 1825

Forældre: Søren Christensen huusmand i Rye og Hustru Ane Catrine Ernstdatter

Faddere: Christence Ernstsdatter tjenestepige i Rye, Maren Rasmusdatter Huusmand i Rye Rasmus Sørensens Hustru, Ernst Pedersen Gaardmand i Raahøj, Christopher Pedersen Gaardmand i Rye, Søren Sørensen Huusmand i Rye

Moderen introduceret 2.pinse dag den 23. maj 1825

 

136

1825 nr.005

- Rasmus - født 20. april 1825, døbt 2.søndag efter Trinitatis den 12. juni 1825

Forældre: Christopher Pedersen gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

Faddere: Kirsten Rasmusdatter Boelsmand i Skyttekiær Rasmus Hansens datter, Ane Pedersdatter Boelsmand Peder Thomassens Hustru, Mathias Jensen, Anders Sørensen og Thomas Sørensen alle 3 Gaardmænd i Rye

Moderen introduceret 2.søndag efter Trinitatis den 12. juni 1825

 

Side 39

 

137

Joseph Christensen født 17. maj 1825, døbt 26. juni 1825

1825 nr.006 uægte drengebarn

- Joseph - født den 17.maj 1825, døbt 4.søndag efter Trinitatis den 26.juni 1825

Forældre: Mette Madsdatter huusmand Mads Mouritzens datter, Christen Christensen tjenestekarl i Krog Woerladegaard Sogn

Faddere: Ingeborg Johansdatter boelsmand Johan Wilhelmsens datter i Foerlev, Maren Knudsdatter huusmand Salomon Nielsens hustru i Fellund, Michel Laursen, Johannes Madsen og Wilhelm Madsen, alle 3 ungkarle i Rye Sogn

 

138

Anders Mortensen født 22. juli 1825, døbt 11. september 1825

1825 nr.007

- Anders - født 22 juli 1825, døbt 15.søndag efter Trinitatis den 11 september 1825

Forældre: Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Ellen Jensdatter Boelsmand i Moselund Anders Pedersens enke, Marie Kirstine Olesdatter Gaardmand i Glarboe Mathias Rasmussens Hustru, Niels Christensen og Jens Rasmussen Boelsmænd i Hjarsbek, Bertel Andersen Boelsmand i Pøtsøe

Moderen introduceret 15.søndag efter Trinitatis den 11. september 1825

 

139

Thomas Madsen født 23. juli 1825, døbt 25. september 1825

1825 nr.008

- Thomas - født den 23.juli 1825, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 25.september 1825

Forældre: Mads Salomonsen boelsmand i Linebjerg og Hustru Karen Knudsdatter

Faddere: Ane Kirstine Sørensdatter boelsmand i Svejbek Thomas Salomonsens hustru, Ane Magrethe Rasmusdatter huusmand i Svejbek Jens Sørensens hustru, Søren Christensen og Thomas Sørensen begge gaardmænd i Rye, Povel Andersen boelsmand i Linebjerg

moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 25.september 1825

 

140

1825 nr.009

- Laurs - født 27. oktober 1825, døbt 4.søndag i advent den 18. december 1825

Forældre: Mathias Wædilev Laursen Boelsmand i Fischerhuus og Hustru Cidsel Jensdatter

Faddere: Birthe Rasmusdatter Gaardmand i Brørup Jens Jensens Hustru, Karen Christensdatter Boelsmand i Fischerhuus Jens Jørgensens Hustru, Søren Laursen skolelærer i Emborg, Mads Andersen forpagter sammesteds, Thomas Christensen Boelsmand i Fischerhuus

Moderen introduceret 4.søndag i advent den 18. december 1825

 

Rye kirkebog 1814 – 1825

 

Døbte piger

 

Kort 2/5

 

Side 66

 

141

1814 nr.001

- Karen Marie - født 20. februar 1814, døbt 2. paaskedag den 11. april 1814

Forældre: Christian Svendsen smed i Emborg og Hustru Marie Jørgensdatter

Faddere: Ane Jensdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru, Maren Erichsdatter Huusmand Christen Sørensens Hustru, skræder Anders Laursen og Huusmændene Laurs Nielsen og Peder Jensen alle af Emborg Bye

Moderen introduceret 2. paaskedag den 11. april 1814

 

142

Anne Marie Pedersdatter født 20. februar 1814, døbt 18. september 1814

1814 nr.002

- Anne Marie - født 20. februar 1814, døbt 15.søndag efter Trinitatis den 18. september 1814

Forældre: Gaardmand i Emborg Peder Andersen og Hustru Sophie Jespersdatter

Faddere: Christiane Bloch Anders Rasmussens Hustru Gaardmand i Emborg, Anne Marie Jørgensdatter Huusmand Jens Jensens Hustru, bemeldte Gaardmand Anders Rasmussen, Gaardmand Laurs Mortensen, Aftægtsmand Jørgen Nielsen alle af Emborg Bye

Moderen introduceret 15.søndag efter Trinitatis den 18. september 1814

 

143

1814 nr.003

- Johanne - født 20. august 1814, døbt 18.søndag efter Trinitatis den 9. oktober 1814

Forældre: gaardmand i Emborg Laurs Mortensen og Hustru Maren Pedersdatter

Faddere: Kirsten Andersdatter Gaardmand Jens jakobsens Hustru i Svejdtrup, Christiane Bloch Gaardmand Anders Rasmussens Hustru i Emborg, Gaardmand Peder Andersen i Emborg, Peder Danielsen og Søren Christiansen begge Gaardmænd i Foerlev

Moderen introduceret 18.søndag efter Trinitatis den 9. oktober 1814

 

144

Anne Nielsdatter født 23. august 1814, døbt 30. oktober 1814

1814 nr.004

- Anne - født den 23.august 1814, døbt 21.søndag efter Trinitatis den 30.oktober 1814

Forældre: huusmand i Rye Bye Niels Sørensen og hustru Ane Marie Nielsdatter

faddere: Ide Kirstine Sørensdatter huusmand Peder Pedersens hustru i Schjeldal, Ane Jensdatter huusmand Palle Hansens hustru i Rye, Mikkel Rasmussen Smed i Rye Mølle, huusmand Palle Hansen, ungkarl Niels Knudsen begge af Rye Bye

moderen introduceret 21.søndag efter Trinitatis den 30.oktober 1814

 

side 67

 

145

Maren Andersdatter født 28. september 1814, døbt 13. november 1814

1814 nr.005

ægte pigebarn

- Maren - født den 28.september 1814, døbt 23.søndag efter Trinit: den 13.november 1814

Forældre: Anders Pedersen, Boelsmand i Moselund og hustru Ellen Jensdatter

Faddere: Karen Laursdatter Gaardmand Laurs Mortensens datter i Salten Bye, Maren Hansdatter Gaardmand Peder Pedersens hustru i Glarboegaard, Mathias Jensen gaardmand i Rye, Boelsmændene Niels Christensen og Jens Rasmussen begge i Hjarsbech

moderen introduceret 23.søndag efter Trinitatis den 13.november 1814

 

146

Anne Laursdatter født 10. november 1814, døbt 18. december 1814

1814 nr.006

- Maren - født 10. november 1814, døbt 4.søndag i Advent den 18. december 1814

Forældre: Laurs Pedersen boelsmand i Stiballehuus og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter skovfoged Niels Andersens datter i Ringholm, Dorte Andersdatter Boelsmand Søren Rasmussens Hustru i skoven, Boelsmændene Povel Andersen i Linebjerg, Niels Sørensen paa Ludvigsbjerg og Henrich Nielsen i Rye

Moderen introduceret 4.søndag i Advent den 18. december 1814

 

1815

 

147

Ane Jørgensdatter født 21. februar 1815, døbt 27. marts 1815

1815 nr.001

- Ane - født 21. februar 1815, døbt 2.paaskedag den 27. marts 1815

Forældre: huusmand i Hedelund Jørgen Rasmussen og Hustru Birthe Dinesdatter

Faddere: Else Rasmusdatter fæster i Hjarsbek Jens Rasmussens Hustru, Kirsten Nielsdatter Huusmand i Rye Rasmus Jensens Hustru, Rasmus Thomasen selveier i Ryelund, Dines Christensen og Jens Sørensen begge Huusmænd i Rye Bye

Moderen introduceret 2.paaskedag den 27. marts 1815

 

148

Maren Knudsdatter født 3. marts 1815, døbt 16. april 1815

1815 nr.001

- Maren - født den 3.marts 1815, døbt 3.søndag efter Paaske den 16.april 1815

Forældre: boelsmand i Glarboe Knud Pedersen og hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Maren Knudsdatter aftægtsmand Niels Terkelsens hustru i Glarboe, Mette Mathiasdatter gaardmand Rasmus Mortensens hustru i Glarboe, Niels Sørensen gaardmand i Svejbek, Niels Andersen boelsmand i Glarboe, Christen Rasmussen huusmand i Rye Skov

moderen introduceret 3.søndag efter Paaske den 16.april 1815

 

side 68

 

149

1815 nr.003

- Ane - født 9. marts 1815, døbt 2. pinsedag den 15. maj 1815

Forældre: boelsmand i Rye Søren Johansen og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Kirsten Rasmusdatter tjenende Gaardmand Johan Madsen i Rye, Ane Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustes Hustru i Rye, Søren Sørensen Fisker, Johan Sørensen, Jens Knudsen alle Huusmænd i Rye Bye

Moderen introduceret 2. pinsedag den 15. maj 1815

 

150

1815 nr.004

- Karen - født 9. april 1815, døbt Trinitatis søndag den 21. maj 1815

Forældre: boelsmand i Rye skov Christen Johansen og Hustru Ane Christensdatter

Faddere: Mette Christensdatter tjenende amtsforvalter Lund i Schanderborg, Elisabeth Pedersdatter Boelsmand Niels Knudsens Hustru i skoven, Anders Pedersen, Rasmus Svendsen, Laurs Pedersen alle Boelsmænd i Rye Skov

Moderen introduceret Trinitatis søndag den 21. maj 1815

 

151

1815 nr.005

- Christine Marie Elisabeth - født 19. april 1815, døbt 1.søndag efter Trinitatis den 28. maj 1815

Forældre huusmand og skrædder i Rye Niels Mikkelsen og Hustru Mette Jensdatter

Faddere: Kirsten Rasmusdatter tjenende Gaardmand Johan Madsen i Rye, Kirsten Jacobsdatter Gaardmand Peder Mortensens Hustru i Wissing Closter, Boelsmand Henrich Nielsen, Huusmand Jens Sørensen, Huusmand Thomas Mikkelsen alle af Rye Bye

Moderen introduceret 1.søndag efter Trinitatis den 28. maj 1815

 

152

Maren Povelsdatter født 9. april 1815, døbt 11. juni 1815

1815 nr.006

- Maren - født den 9.april 1815, døbt 3.søndag efter Trinitatis den 11.juni 1815

Forældre: boelsmand i Linebjerg Povel Andersen og hustru Karen Salomonsdatter

Faddere: Ellen Thomasdatter gaardmand Søren Christensens hustru i Rye, Karen Knudsdatter boelsmand Mads Salomonsens hustru i Linebjerg, Gaardmand Gotfred Rasmussen og Niels Salomonsen i Fellund, gaardmand Salomon Christensen i Hejdnitz

moderen introduceret 3.søndag efter Trinitatis den 11.juni 1815

 

side 69

 

153

Christiane Madsdatter født 8. juli 1815, døbt 20. august 1815

1815 nr.007

- Christiane - født den 8.juli 1815, døbt 13.søndag efter Trinitatis den 20.august 1815

Forældre: huusmand i Rye Mads Mouridsen og hustru Ane Catrine Wilhelmsdatter

Faddere: Else Andersdatter gaardmand Johannes Wilhelmsens hustru i Søeballe, Ane Knudsdatter huusmand Anders Andersens hustru i Rye, huusmand Iver Jensen og Laurs Mikkelsen i Rye, samt ungkarl Andreas Wilhelmsen i Meelgaard

moderen introduceret 13.søndag efter Trinitatis den 20.august 1815

 

154

Dorthe Jørgensdatter født 30. juli 1815, døbt 20. august 1815 [6.oldemor]

1815 nr.008

- Dorthe - født den 30.juli 1815, døbt 13.søndag efter Trinitatis den 20.august 1815

Forældre: huusmand i Rye Jørgen Sørensen og hustru Ane Sørensdatter

Faddere: Karen Sørensdatter tjenestepige i Stjær, Karen Thomasdatter boelsmand Rasmus Justisens hustru, Rasmus Thomesen boelsmand i Ryelund, Niels Knudsen i Himmelbjergaard og Rasmus Andersen huusmand i Rye

moderen introduceret 13.søndag efter Trinitatis den 20.august 1815

 

 

155

Kirsten Jensdatter født 23. august 1815, døbt 22. oktober 1815

1815 nr.009

- Kirsten - født 23. august 1815, døbt 22.søndag efter Trinitatis den 22. oktober 1815

Forældre: boelsmand og fæster Jens Sørensen og Hustru Mette Jensdatter i Sønderborg

Faddere: Ellen Frederichsdatter indsidder Rasmus Jensens Hustru i Wolborgkjer Them Sogn, Sidsel Marie Pedersdatter Boelsmand Christen Nielsens Hustru i Schjeldal, Niels Jensen og Laurs Nielsen begge Aftægtsmænd i Rye, Boelsmand og fæster Stephan Pedersen i Pøtsøe

Moderen introduceret 22.søndag efter Trinitatis den 22. oktober 1815

 

156

Anne Marie Pallesdatter født 24. september 1815, døbt 12. november 1815 [5.oldetante]

1815 nr.010

- Anne Marie - født den 24.september 1815, døbt 25.søndag efter Trinitatis den 12.november 1815

Forældre: huusmand i Rye Skov Palle Hansen og hustru Anne Jensdatter,

Faddere: Anne Pedersdatter gaardmand Peder Frederichsens datter i Rye, Johanne Jørgensdatter boelsmand Søren Pedersens hustru paa Melbjerg, ungkarl Christopher Pedersen i Rye, boelsmand Anders Pedersen i Moeselund, huusmand Johan Rasmusse i Salten Skov

moderen introduceret 25.søndag efter Trinitatis den 12.november 1815

 

side 70

 

157

Ane Rasmusdatter født 17. oktober 1815, døbt 26. november 1815 [halv 6.oldetante]

1815 nr.011

- Ane - født den 17.oktober 1815, døbt 27.søndag efter Trinitatis den 26.november 1815

Forældre: huusmand i Komind Rasmus Nielsen og hustru Mette Povelsdatter

Faddere: Mette Kirstine Rasmusdatter boelsmand Søren Sørensens hustru i Kammerlund, Ane Christensdatter boelsmand Rasmus Sørensens hustru i Kammerlund, boelsmand Søren Povelsen i Hyterne Them Sogn, Anders Nielsen boelsmand i Komind og Rasmus Sørensen i Kammerlund

moderen introduceret 27.søndag efter Trinitatis den 26.november 1815

 

1816

 

158

1816 nr.001

- Ane - født 14. januar 1816, døbt 1.søndag i fasten den 3. marts 1816

Forældre: boelsmand i Scheldal Hans Hermansen og Hustru Ane Andersdatter

Faddere: Mette Andersdatter Boelsmand Anders Christensens datter paa Hvidemose Bak, Karen Rasmusdatter Boelsmand Christen Torbensens Hustru i Woldborgkjer, Christen Laursen paa Hvidemose Bak, Mikkel Jensen og Christen Nielsen begge i Schjeldal, alle af Them Sogn

Moderen introduceret 1.søndag i fasten den 3 marts 1816

 

159

1816 nr.002

- Dorthe Kirstine - født 14. april 1816, døbt 2.søndag efter paaske den 28. april 1816

Forældre: huusmand i Rye Bye Niels Rasmusen og Hustru Johanne Pedersdatter

Faddere: Bodil Knudsdatter Huusmand Salomon Pedersens Hustru i Foerlev, Lise Pedersdatter Boelsmand Niels Knudsens Hustru i Himmelbjerghuus, Søren Christensen, Mathias Jensen og Anders Sørensen alle 3 Gaardmænd i Rye

Barnemoderen døde og blev ikke introduceret

 

160

Ane Thomasdatter født 30. marts 1816, døbt 1.2 maj 1816

1816 nr.003

- Ane - født den 30.marts 1816, døbt 4.søndag efter Paaske den 12.maj 1816

Forældre: boelsmand i Linebjerg Thomas Salomonsen og hustru Ane Kirstine Sørensdatter i Svejbech

Faddere: Karen Jørgensdatter gaardmand Niels Salomonsens hustru i Fellund, Ellen Thomasdatter gaardmand Søren Christensens hustru i Rye, aftægtsmand Salomon Rasmussen i Fellund, Gotfred Rasmussen gaardmand i Fellund, boelsmand Mads Salomonsen i Linebjerg

moderen introduceret 4.søndag efter Paaske den 12.maj 1816

 

side 71

 

161

Johanne Sørensdatter født 5. maj 1816, døbt 30. juni 1816

1816 nr.004

- Johanne - født 5.maj 1816, døbt 3.søndag efter Trinitatis den 30.juni 1816

Forældre: gaardmand i Emborg Søren Nielsen og hustru Gunnild Andersdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter gaardmand Rasmus Thomesens enke i Rye, Johanne Nielsdatter gaardmand Niels Laursens hustru i Rye, aftægtsmand Niels Jensen i Rye, aftægtsmand Anders Rasmussen og gaardmand Laurs Mortensen begge i Emborg

moderen introduceret 3.søndag efter Trinitatis den 30.juni 1816

 

162

Gedsche Laursdatter født 20. august 1816, døbt 10. november 1816

1816 nr.005

- Gedsche - født den 20.august 1816, døbt 22.søndag efter Trinitatis den 10.november 1816

Forældre: huusmand i Rye Skov Laurs Jørgensen og hustru Karen Pedersdatter

Faddere: Karen Knudsdatter boelsmand Mads Salomonsens hustru i Linebjerg, Karen Salomonsdatter boelsmand Povel Andersen i Linebjerg, gaardmand Peder Pedersen i Glarboehedegaard, gaardmand Ernst Pedersen i raahøjgaard og huusmand Jens Pedersen i Rye

moderen introduceret 22.søndag efter Trinitatis den 10.november 1816

 

163

Ane Nielsdatter født 16. oktober 1816, døbt 17. november 1816

1816 nr.006

- Ane - født den 16.oktober 1816, døbt 23.søndag efter Trinitatis den 17.november 1816

Forældre: gaardmand i Rye Bye Niels Laursen og hustru Johanne Nielsdatter

Faddere: Maren Laursdatter gaardmand Rasmus Sørensens hustru i Rye, Ane Nielsdatter gaardmand Mathias Jensens hustru i Rye, Søren Christensen, Anders Sørensen og Thomas Sørensen alle gaardmænd i Rye

moderen introduceret 23.søndag efter Trinitatis den 17.november 1816

 

164

1816 nr.007

- Ane - født 11. oktober 1816,

Forældre: huusmand i Rye Peder Hansen og Hustru Mariane Rasmusdatter

Barnet døde førend daabens publication

Moderen introduceret 24.søndag efter Trinitatis den den 24. november 1816

 

1817

 

165

Gunnild Marie Madsdatter født 18. februar 1817, døbt 30. marts 1817

1817 nr.001

- Gunnild Marie - født den 18.februar 1817, døbt Palme søndag den 30.marts 1817

Forældre: boelsmand i Linebjerg Mads Salomonsen og hustru Karen Knudsdatter

Faddere: Ellen Thomasdatter gaardmand Søren Christensens hustru i Rye, Kirsten Nielsdatter gaardmand Thomas Sørensens hustru i Rye, Gotfred Rasmussen og Niels Salomonsen begge gaardmænd i Fellund, aftægtsmand Salomon Rasmussen samme sted

moderen introduceret Palme søndag den 30.marts 1817

 

side 72

 

166

1817 nr. 002

- Dorthea - født 1. april 1817,

Forældre: Boelsmand i Ludvigsbjerg Niels Sørensen og Hustru Mette Nielsdatter

Barnet døde førend daabens publication

 

167

Kirsten Pedersdatter født 19. april 1817, døbt 11. maj 1817

1817 nr.003

- Kirsten - født den 19.april 1817, døbt 5.søndag efter Paaske den 11.maj 1817

Forældre: barnemoder Ane Catrine Madsdatter huusmand Mads Mouritsens datter i Rye, den udlagte barnefader var ungkarl Søren Pedersen i Addit Sønder Wissing Sogn,

Faddere: Ellen Andersdatter aftægtsmand Johannes Wilhelmsens hustru i Søeballe, Johanne Laursdatter huusmand Jens Pedersens hustru i Rye, Jens Nielsen huusmand i rye, Erich Pedersen ungkarl i Addit og Johannes Madsen ungkarl i Nyegaard

 

168

Mette Knudsdatter født 29. marts 1817, døbt 11. maj 1817

1817 nr.004

- Mette - født den 29.marts 1817, døbt Christihimmelfarts dag den 11.maj 1817

Forældre: boelsmand Knud Pedersen i Tønningslette og hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Ane Rasmusdatter tjenestepige i Thomaskjær, Mette Marie Rasmusdatter (boelsmand slettet tekst??) gaardmand Niels Mogensens hustru i Glarboe, Mathias Rasmussen Gaardmand i Glarboe, Christen Rasmussen huusmand i Rye Skov, boelsmand Niels Andersen i Glarboelund

moderen introduceret Christihimmelfarts dag den 11.maj 1817

 

169

Ellen Marie Sørensdatter født 11. maj 1817, døbt 29. juni 1817

1817 nr.005

- Ellen Marie - født den 11.maj 1817, døbt 4.søndag efter Trinitatis den 29.juni 1817

Forældre: gaardmand i Rye Søren Christensen og hustru Ellen Thomasdatter

Faddere: Kirsten Knudsdatter gaardmand Rasmus Christensens hustru i Alling, Gunnild Marie Andersdatter gaardmand Søren Nielsens Hustru i Emborg, kroemand Jens Jensen Laasbye, gaardmand Niels Christensen og Gaardmand Thomas Sørensen alle i Rye Bye

moderen introduceret 4.søndag efter Trinitatis den 29.juni 1817

 

170

Maren Pedersdatter født 15. maj 1817, døbt 6. juli 1817

1817 nr.006

- Maren - født den 15.maj 1817, døbt 5.søndag efter Trinitatis den 6.juli 1817

Forældre: gaardmand i Glarboehedegaard Peder Pedersen Snedker og hustru Maren Hansdatter

Faddere: Ellen Hansdatter gaardmand Niels Christensens hustru i Rye, Ane Nielsdatter gaardmand Mathias Jensens hustru i Rye, gaardmand Salomon Christensen i Hejdnitz eller Gudensøegaard, Søren Christensen gaardmand i Rye, Ernst Pedersen gaardmand i Raahøjgaard

moderen introduceret 5.søndag efter Trinitatis den 6.juli 1817

 

side 73

 

171

1817 nr.007

- Marie - født 8. august 1817, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 28. september 1817

Forældre: barnemoder pigen Maren Pedersdatter, Barnefader Niels Pedersen tjenestekarl i Alling

Faddere: Karen Hansdatter tjenestepige, Frederica Pedersdatter Huusmand Rasmus Sørensens Hustru, Huusmand Søren Envoldsen, Gaardmand Christopher Pedersen, Ungkarl Peder thomesen alle af Rye

 

172

Ellen Laursdatter født 14. september 1817, døbt 26. oktober 1817

1817 nr.008

- Ellen - født den 14.september 1817, døbt 21.søndag efter Trinitatis den 26.oktober 1817

Forældre: huusmand i Bøgedal Laurs Jørgensen og hustru Karen Pedersdatter

Faddere: Johanne Laursdatter huusmand Jens Pedersens hustru i Rye, Ane Catrine Andersdatter gaardmand Ernst Pedersens hustru i Raahøjgaard, Peder Pedersen Snedker i Glarboehedegaard, Hans Pedersen Snedker i Rye, ungkarl Peder Pedersen sammesteds

moderen introduceret 21.søndag efter Trinitatis den 26.oktober 1817

 

 

173

Sidsel Marie Pedersdatter født 14. september 1817, døbt 16. november 1817

1817 nr.009

- Sidsel Marie - født den 14.september 1817, døbt 24.søndag efter Trinitatis den 16.november 1817

Forældre: huusmand i Rye Peder Pedersen og hustru Ingeborg Christensdatter

Faddere: Else Pedersdatter gaardmand Laurs Pedersens hustru i Tørring, Ane Magrete Christensdatter anders Sørensen Smeds hustru i Rye, Laurs Andersen skræder, Huusmand Christen Jensen, ungkarl Erich Christensen alle af Rye

moderen introduceret 24.søndag efter Trinitatis den 16.november 1817

 

 

174

1817 nr.010

- Ane - født 12. november 1817, døbt 4.søndag i advent den 21. december 1817

Forældre: skræder i Rye Laurs Andersen og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Frederica Elsine Rasmusdatter Handelsmand Laurs Thomesen i Schanderborg, Mette Christensdatter Boelsmand Morten Jensens Hustru i Pøtsøe, Peder Pedersen, Rasmus Rasmussen og Baltzer Jensen alle Huusmænd i Rye

Moderen introduceret 4.søndag i advent den 21. december 1817

 

Side 74

 

1818

 

175

Ane Mortensdatter født 8. februar 1818, døbt 15. marts 1818

1818 nr.001

- Ane - født 8. februar 1818, døbt palme søndag den 15. marts 1818

Forældre: boelsmand i Pøtsøe Morten Jensen og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Ane Stephansdatter Boelsmand Stephan Pedersens datter i Pøtsøe, Maren Laursdatter Laurs Andersen skrædders Hustru i Rye, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Jens Rasmussen og Niels Christensen begge Boelsmænd i Hjarsbek

Moderen introduceret palme søndag den 15. marts 1818

 

176

1818 nr.002

- Ane - født 21. februar 1818, døbt 2.søndag efter paaske den 5. april 1818

Forældre: boelsmand i Bøgedalsig Christen Johansen og Hustru Ane Catrine Sørensdatter

Faddere: Karen Sørensdatter Huusmand Andreas Pedersens Hustru i Svejbech, Maren Jensdatter Boelsmand Peder Johansens Hustru i Knøsen, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Niels Knudsen Boelsmand i Himmelbjerggaard, Laurs Pedersen Boelsmand i Stieballehuus

Moderen introduceret 2.søndag efter paaske den 5. april 1818

 

177

Gedsche Pedersdatter født 21. maj 1818, døbt 5. juli 1818

1818 nr.003

- Gedsche - født 21.maj 1818, døbt 7.søndag efter Trinitatis den 5.juli 1818

Forældre: gaardmand i Rye Peder Pedersen og hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Maren Hansdatter gaardmand Peder Pedersen Snedkers hustru i Glarboehedegaard, Maren Nielsdatter gaardmand Gotfred Rasmussens hustru i Fellund, Mathias Jensen, Niels Laursen, Søren Christensen alle 3 gaardmænd i Rye Bye

moderen introduceret 7.søndag efter Trinitatis den 5.juli 1818

 

178

1818 nr.004

- Ane Marie - født 18. august 1818, døbt 18.søndag efter Trinitatis den 20. september 1818

Forældre: huusmand og smed i Emborg Christian Svendsen og Hustru Kirsten Pedersdatter

Faddere: Ane Pedersdatter Gaardmand Peder Andersens datter i Emborg, Ane Marie Jørgensdatter Huusmand Jens Jensens Hustru i bidm, Rasmus Nielsen, Peder Jensen og Peder Laursen alle 3 Huusmænd i Emborg

moderen introduceret 18.søndag efter Trinitatis den 20. september 1818

 

Side 75

 

179

Johanne Jensdatter født 26. juli 1818, døbt 27. september 1818

1818 nr.005

- Johanne - født 26. juli 1818, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 27. september 1818

Forældre: huusmand Jens Pedersen i Rye og Hustru Johanne Laursdatter

Faddere: Ane Laursdatter tjenestepige i Rye, Karen Pedersdatter Huusmand Laurs Jørgensens Hustru i Kammerhuuset, Peder Pedersen Gaardmand i Glarboehede, Ernst Pedersen Gaardmand i Raahøigaard, Hans Pedersen snedker i Rye

Moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 27. september 1818

 

180

Maren Thomasdatter født 30. september 1818, døbt 11. november 1818

1818 nr.006

- Maren - født den 30.september 1818, døbt Allejelgensdag den 1.november 1818

Forældre: boelsmand Thomas Salomonsen og hustru Kirstine Sørensdatter i Øst Svejbech

Faddere: Kirsten Nielsdatter gaardmand Niels Schyttes datter i Svejbech, Karen Jensdatter gaardmand Niels Hansens hustru i Lauen, Povel Andersen og Mads Salomonsen begge boelsmænd i Linebjerg, Niels Salomonsen gaardmand i Fellund

moderen introduceret Allejelgensdag den 1.november 1818

 

 

181

1818 nr.007

- Ane Mette - født 19. oktober 1818, død før dåben

Forældre: huusmand Morten Andersen og Hustru Johanne Marie Hansdatter

Barnet døde førend daabens publication

Moderen introduceret 27.søndag efter Trinitatis den 22. november 1818

 

182

Maren Salomonsdatter født 24. september 1818, døbt 22. november 1818

1818 nr.008

- Maren - født den 24.september 1818, døbt 27.søndag efter Trinitatis den 22.november 1818

Forældre: gaardmand Salomon Christensen og hustru Gunnild Hansdatter i Gudensøegaard

Faddere: Ane Nielsdatter gaardmand i Alken Troels Andersens hustru, Ane Jensdatter gaardmand i Laudal Laurs Christensens hustru, Gotfred Rasmussen og Niels Salomonsen begge gaardmænd i Fellund, Niels Christensen gaardmand i Rye

moderen introduceret 27.søndag efter Trinitatis den 22.november 1818

 

 

183

Maren Hansdatter født 9. oktober 1818, døbt 29. november 1818

1818 nr.009

- Maren - født 9. oktober 1818, døbt 1.søndag i Advent den 29. november 1818

Forældre: huusmand Hans Nielsen og Hustru Ane Marie Nielsdatter i Rye

Faddere: Ane Catrine Nielsdatter tjenestepige i Haarby, Mette Jensdatter Huusmand Niels Mikkelsens hudtru i Rye, Niels Nielsen, Rasmus Andersen begge Huusmænd i Rye, Jens Nielsen tjenestekarl i Rye

Moderen introduceret 1.søndag i Advent den 29. november 1818

 

Side 76

 

1819

 

184

1819 nr.001

- Magrete - født 27. december 1818, døbt 1.søndag i fasten den 28. februar 1819

Forældre: barneboder pigen Kirsten Laursdatter Barnefader Jens Nielsen tjenestekarl i Ryelund

Faddere: Trine Laursdatter tjenestepige i Rye præstegaard, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye, Boelsmand Peder Johansen i Melgaard, Peder Pedersen og Christen Jensen begge Huusmænd i Rye

 

185

1819 nr.002

- Cidsel - født 21 marts 1819

Forældre: Peder Thomesen huusmand i Rye og Hustru Ane Pedersdatter

Barnet døde førend daabens publication

Moderen introduceret 2. paaskedag den 12. april 1819

 

186

1819 nr.003

- Else Marie - født 4. april 1819, døbt 4.søndag efter paaske den 9. maj 1819

Forældre: Peder Laursen huusmand i Emborg og Hustru Ane Laursdatter

Faddere: Ane Pedersdatter Gaardmand Peder Andersens datter i Emborg, Maren Pedersdatter Huusmand Søren Pedersens Hustru i Rye, Gaardmand Søren Nielsen i Emborg, smeden Christian Svendsen sammesteds, Huusmand Peder Nielsen Gjessøe i Rye

Moderen introduceret 4.søndag efter paaske den 9. maj 1819

 

187

Ane Rasmusdatter født 23. maj 1819, døbt 27. juni 1819

1819 nr.003

- Ane - født 23. maj 1819, døbt 3.søndag efter Trinitatis den 27. juni 1819

Forældre: Rasmus Andersen huusmand i Rye og Hustru Mariane Sørensdatter

Faddere: Kirsten Dinesdatter Boelsmand Rasmus Thomesens Hustru i Ryelund, Johanne Marie Rasmusdatter Boelsmand Henrich Nielsens Hustru i Rye, Anders Andersen, Morten Andersen og Thomas Mikkelsen alle 3 Huusmænd i Rye Bye

Moderen introduceret 3.søndag efter Trinitatis den 27. juni 1819

 

188

1819 nr.005

- Johanne - født 12. maj 1819, døbt 5.søndag efter Trinitatis den 11. juli 1819

Forældre: Niels Sørensen boelsmand i Ludvigsbjerg og Hustru Mette Nielsdatter

Faddere: Johanne Marie Rasmusdatter Boelsmand Henrich Nielsens Hustru i Rye, Ane Christensdatter Boelsmand Rasmus Sørensens Hustru i Kammerlund, Peder Johansen, Otto Rasmussen, Morten Christensen alle 3 Huusmænd i Rye Skov

Moderen introduceret 5.søndag efter Trinitatis den 11. juli 1819

 

Side 77

 

189

1819 nr.006

- Maren - født 13. juni 1819, døbt 8.søndag efter Trinitatis den 1. august 1819

Forældre: Jens Nielsen huusmand i Rye og Hustru Mette Rasmusdatter

Faddere: jomfrue Dorthea Toldorph i Rye, Ingeborg Andreasdatter Huusmand Jens Mouridsens Enke i Rye, Niels Rasmussen, Jens Pedersen og Laurs Jørgensen alle 3 Huusmænd i Rye

Moderen introduceret 8.søndag efter Trinitatis den 1. august 1819

 

190

Kirsten Thomasdatter født 29. august 1819, døbt 17. oktober 1819

1819 nr.007

- Kirsten - født 29. august 1819, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 17. oktober 1819

Forældre: Thomas Christensen boelsmand i Fiskerhuusene og Hustru Mette Simonsdatter

Faddere: Kirsten Knudsdatter Gaardmand Rasmus Christensens Hustru i Alling, Magrete Olesdatter Gaardmand Niels Thomesens Hustru i Boes, Søren Nielsen Gaardmand i Emborg, samt bemeldte Rasmus Christensen og Niels Thomesen

Moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 17. oktober 1819

 

191

Karen Olesdatter født 19. september 1819, døbt 14. november 1819

1919 nr.008

- Karen - født 19. september 1819, døbt 23.søndag efter Trinitatis den 14. november 1819

Forældre: Ole Jensen boelsmand i Skjelsted og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Karen Andersdatter Boelsmand Niels Christensens Hustru i Hjarsbech, Ane Rasmusdatter Gaardmand Rasmus Nielsens Hustru i Thomasskjær, Søren Rasmussen Boelsmand i Meelskov, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Niels Laursen Gaardmand i Rye

Moderen introduceret 23.søndag efter Trinitatis den 14. november 1819

 

192

Maren Rasmusdatter født 15. november 1819, døbt 19. december 1819

1819 nr.009

- Maren - født den 15.november 1819, døbt 4.søndag i Advent den 19.december 1819

Forældre: Rasmus Sørensen Leth huusmand i Rye og Hustru Frederica Pedersdatter

Faddere: Lisbeth Pedersdatter Boelsmand Christian Sørensens Hustru ved Rye Broe, Mariane Rasmusdatter Huusmand Peder Hansens Hustru i Rye, Niels Rasmussen, Rasmus Sørensen Fisker, begge Huusmænd samt Christopher Pedersen Gaardmand i Rye,

moderen introduceret 4.søndag i Advent, den 19.december

 

side 78

 

193

1819 nr.010

- Ane - født 24. oktober 1819, døbt 2. juledag den 26. december 1819

Forældre: Niels Pedersen huusmand i Rye og Hustru Karen Johansdatter

Faddere: Mette Magrete Pedersdatter Huusmand Peder Nielsens datter i Rye, Maren Jensdatter Boelsmand i Meelgaard Peder Johansens Hustru, Christen Johansen Boelsmand i Bøgedalssig, Anders Sørensen Gaardmand i Rye, Rasmus thomesen Boelsmand i Ryelund

Moderen introduceret 2. juledag den 26. december 1819

 

194

Johanne Marie Knudsdatter født 5. december 1819, døbt 8. januar 1820

1819 nr.010

- Johanne Marie - født den 5.december 1819, døbt søndagen den 8.januar 1820

Forældre: Knud Pedersen boelsmand i Tønningslette og hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Marie Rasmusdatter gaardmand i Salten Erich Pedersens hustru, Mette Andersdatter boelsmand i Hvidemose Peder Rasmussens hustru, Niels Andersen boelsmand i Glarboelund, Christen Johansen boelsmand i Bøgedalsig, Hans Andersen huusmand i Meelbjerg,

moderen introduceret søndagen den 8.januar 1820

 

195

1819 nr.011

- Mette Marie - født 10. november 1819, døbt 1.søndag efter hellig 3 kongers dag den 9. januar 1820

Forældre: barnemoderen Mariane Jensdatter boelsmand i Sønderborg Jens Sørensens datter udlagt til barnefader Hans Rasmusen tjenestekarl i Tønningslette

Faddere: Ellen Frederichsdatter Huusmand i Sønderborg Rasmus Jensens Hustru, Johanne Nielsdatter Gaardmand i Rye Niels Laursens Hustru, Jens Sørensen Boelsmand i Sønderborg, Christen Nielsen Huusmand i Schjeldal, Bertel Andersen Ungkarl sammesteds

 

196

1819 nr.012

- Ane - født 21. december 1819, døbt fastelavns søndag den 13. februar 1820

Forældre: Mikkel Rasmusen smed i Rye Mølle og Hustru Ane Kirstine Andersdatter

Faddere: Karen Christensdatter tjenestepige i Rye Mølle, Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Møller Peder Bloch i Rye Mølle, Niels Salomonsen Gaardmand i Fellund, Peder Ditlevsen Huusmand i Hjortlund

Moderen introduceret fastelavns søndag den 13. februar 1820

 

Side 79

 

197

1819 nr.013

- Johanne Marie - født 25. december 1819, døbt 2.søndag i fasten den 27. februar 1820

Forældre: Anders Pedersen huusmand i Rye og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Ane Laursdatter tjenestepige i Rye, Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustis Hustru i Rye, Niels Salomonsen Gaardmand i Fellund, Salomon Christensen Gaardmand i hejdnitz, Henrik Nielsen Boelsmand i Rye

Moderen introduceret 2.søndag i fasten den 27. februar 1820

 

1820

 

198

1820 nr.001

- Dorthe - født 29. januar 1820, døbt midfaste søndag den 12. marts 1820

Forældre: Hans Hermansen boelsmand i Schjeldal og Hustru Ane Andersdatter

Faddere: Mette Andersdatter Boelsmand Peder Rasmussens Hustru i Hvidemose, Mariane Rasmusdatter Huusmand Peder Hansens Hustru i Rye, Rasmus Sørensen Boelsmand i Kammerlund, Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe, Ungkarl Bertel Andersen i Schjeldal

Moderen introduceret midfaste søndag den 12. marts 1820

 

199

1820 nr.002

- Ane Catrine - født 3. januar 1820, døbt midfaste søndag den 12. marts 1820

Forældre: Anders Pedersen huusmand i Rye og Hustru Karen Marie Sørensdatter

Faddere: Maren Thomasdatter Huusmand Jens Knudsens Hustru i Rye, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Enke i Rye, Peder Rasmussen Boelsmand i Hvidemose, Ungkarl Bertel Andersen i Schjeldal, Christen Bærretsen tjenestekarl i Gantrup

Moderen introduceret midfaste søndag den 12. marts 1820

 

200

Ane Marie Mortensdatter født 8. februar 1820, døbt 26. marts 1820

1820 nr.003

- Ane Marie - født 8. februar 1820, døbt palme søndag den 26. marts 1820

Forældre: Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Marie Kirstine Olsdatter Boelsmand Mathias Rasmussens Hustru i Glarboe, Ellen Jensdatter Boelsmand Anders Pedersens Hustru i Moselund, Jens Rasmussen og Niels Christensen begge Boelsmand i Hjarsbech, Stephan Pedersen Boelsmand i Pøtsøe

Moderen introduceret palme søndag den 26. marts 1820

 

Side 80

 

201

Kirstine Marie Catrine Simonsdatter født 10. februar 1820, døbt 3. april 1820

1820 nr.004

- Kirstine Marie Catrine - født den 10.februar 1820, døbt anden Paaskedag den 3.april 1820

Forældre: Simon Sørensen boelsmand i Faarehuuset og hustru Maren Sørensdatter

Faddere: Gjertrud Jensdatter Peder Blichs hustru i Rye Mølle, Karen Nielsdatter gaardmand Anders Sørensens hustru i Rye, Niels Laursen, Mathias Jensen og Rasmus Sørensen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret 2. Paaskedag den 3.april 1820

 

202

1820 nr.005

- Ane - født 5. marts 1820, døbt 4.søndag efter paaske den 30. april 1820

Forældre: huusmand Morten Andersen og Hustru Johanne Marie Hansdatter

Faddere: Ane Sørensdatter Huusmand Jørgen Sørensens Hustru i Rye, Kirsten Nielsdatter Boelsmand Thomas Rasmussens Hustru i Nyelund, Thomas Salomonsen Boelsmand i Øst Svejbech, Povel Andersen Boelsmand i Linebjerg, Mads Salomonsen Boelsmand sammesteds

Moderen introduceret 4.søndag efter paaske den 30. april 1820

 

203

Mette Pedersdatter født 16. april 1820, døbt 14. maj 1820

1820 nr.006

- Mette - født den 16.april 1820, døbt 6.søndag efter Paaske den 14.maj 1820

Forældre: Peder Pedersen huusmand i Rye og hustru Ingeborg Christensdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter gaardmand Thomas Sørensens hustru i Rye, Johanne Laursdatter huusmand Jens Pedersens hustru i Rye, Laurs Andersen skræder i Rye, Rasmus Overgaard huusmand sammesteds, Søren Pedersen huusmand i Hedelund

barnemoderen døde førend introdutionen kunne finde sted

 

204

1820 nr.007

- Johanne - født 9. april 1820, døbt Trinitatis søndag den 28. maj 1820

Forældre: Laurs Andersen huusmand og skræder i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, Maren Pedersdatter Huusmand Søren Pedersens Hustru i Hedelund, Niels Christensen Gaardmand i Rye, Peder Nielsen Gjessøe Huusmand sammesteds, Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe

Moderen introduceret Trinitatis søndag den 28. maj 1820

 

Side 81

 

205

1820 nr.008

- Kirsten Marie - født 11. juli 1820, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 8. oktober 1820

Forældre: Søren Johansen huuamand i Rye og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Ane Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustis Hustru i Rye, Karen Wilhelmsdatter Huusmand Laurs Mikkelsens Hustru i Rye, Jørgen Sørensen Huusmand i Rye, Søren Sørensen Ungkarl sammesteds, August Knudsen Ungkarl i Kammerhoved

Moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 8. oktober 1820

 

206

Catrine Jensdatter født 2. oktober 1820, døbt 26. november 1820

1820 nr.009

- Catrine - født den 2.oktober 1820, døbt 26.søndag efter Trinitatis den 26.november 1820

Forældre: Jens Jensen kroemand i Rye og hustru Dorothea Rasmusdatter

Faddere: Gjertrud Jensdatter Peder Blochs hustru i Rye Mølle, Ane Nielsdatter gaardmand Mathias Jensens hustru i Rye, Thomas Sørensen, Anders Sørensen og Rasmus Sørensen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret 26.søndag efter Trinitatis den 26.november 1820

 

1821

 

207

Ane Olesdatter født 26. februar 1821, døbt 8. april 1821

1821 nr.001

- Ane - født 26. februar 1821, døbt 5.søndag i fasten den 8. april 1821

Forældre: Ole Jensen boelsmand i Schelsted og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Ane Olesdatter Aftægtsmand Jens Nielsens Hustru i Schjelsted, Dorthe Andersdatter Boelsmand Søren Rasmussens Hustru i Meelbjerg, Niels Christensen Boelsmand i Hjarsbech, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Søren Pedersen Boelsmand paa Meelbjerg

Moderen introduceret 5.søndag i fasten den 8. april 1821

 

208

Karen Hansdatter født 6 marts 1821, døbt 25. april 1821

1821 nr.002

- Karen - født 6. marts 1821, døbt 2. paaskedag den 25. april 1821

Forældre: Hans Nielsen huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Ane Nielsdatter Boelsmand Niels Hansens datter i Lauen, Maren Mikkelsdatter Huusmand Thomas Mikkelsens Hustru i Rye, Anders Sørensen Huusmand i Haarup, Niels Nielsen Huusmand i Rye, Jens Nielsen tjenestekarl i Framlev

Moderen introduceret 2. paaskedag den 25. april 1821

 

Side 82

 

209

Inger Sørensdatter født 21. marts 1821, døbt 20. maj 1821

1821 nr.003

- Inger - født den 21.marts 1821, døbt 4.søndag efter Paaske den 20.maj 1821

Forældre: Søren Sørensen boelsmand i Kammerhoved og hustru Mette Kirstine Rasmusdatter

Faddere: Mette Povelsdatter boelsmand Rasmus Nielsens hustru i Komind, Ane Christensdatter boelsmand Rasmus Sørensens hustru i Kammerlund, Niels Sørensen boelsmand i Ludvigsbjerg, Rasmus Sørensen boelsmand i Kammerlund, Rasmus Nielsen boelsmand i Komind

moderen introduceret 4.søndag efter Paaske den 20.maj 1821

 

210

Mette Nielsdatter født 5. april 1821, døbt 27. maj 1821

1821 nr. 004

- Mette - født den 5.april 1821, døbt 5.søndag efter Paaske den 27.maj 1821

Forældre: Niels Andersen boelsmand i Glarboelund og hustru Kirsten Stephansdatter

Faddere: Ane Stephansdatter huusmand Bertel Andersens hustru i Over-Skjeldal, Maren Rasmusdatter boelsmand Knud Pedersens hustru i Tønningslette, Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbech, Anders Pedersen boelsmand i Moselund, Søren Pedersen boelsmand i Meelbjerg

moderen introduceret 5.søndag efter Paaske den 27.maj 1821

 

211

1821 nr.005

- Johanne Elisabeth - født 15. april 1821, døbt 6.søndag efter paaske den 3. juni 1821

Forældre: Niels Pedersen boelsmand i Rye og Hustru Karen Johansdatter

Faddere: Maren Jensdatter Boelsmand Peder Johansens Hustru i Meelgaard, Kirsten Dinesdatter Boelsmand Rasmus Thomesens Hustru i Ryelund, Christopher Pedersen Gaardmand i Rye, Henrich Nielsen Boelsmand sammesteds, Christen Johansen Boelsmand i Bøgedalsig

Moderen introduceret 6.søndag efter paaske den 3. juni 1821

 

212

Inger Pedersdatter født 31. maj 1821, døbt 15. juli 1821

1821 nr.006

- Inger - født den 31.maj 1821, døbt 4.søndag efter Trinitatis den 15.juli 1821

Forældre: Peder Jacobsen huusmand i Bechlund og hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Maren Jacobsdatter gaardmand Jacob Hansens datter i Rye, Maren Laursdatter gaardmand Rasmus Sørensens hustru i Rye, Anders Sørensen, Peder Pedersen og Niels Jacobsen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret 4.søndag efter Trinitatis den 15.juli 1821

 

side 83

 

213

Johanne Rasmusdatter født 5. september 1821, døbt 14. oktober 1821

1821 nr.007

- Johanne - født 5. september 1821, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 14. oktober 1821

Forældre: Rasmus Andersen huusmand i Rye og Hustru Mariane Sørensdatter

Faddere: Ane Catrine Ernstsdatter Gaardmand Ernst Pedersens datter i Raahøigaard, Maren Mikkelsdatter hjulmand Thomas Mikkelsens Hustru i Rye, Huusmand Anders Andersen, Boelsmand Henrich Nielsen, Huusmand Jens Sørensen alle 3 af Rye Bye

Moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 14. oktober 1821

 

214

Johanne Kirstine Laursdatter født 11. oktober 1821, døbt 23. december 1821

1821 nr.008

- Johanne Kirstine - født den 11.oktober 1821, døbt 4.søndag i Advent den 23.december 1821

Forældre: boelsmand i Fuglebjerg Laurs Andersen og hustru Johanne Hansdatter

Faddere: Edel Kirstine Udbye huusmand Søren Envoldsens hustru i Moselund, Kirsten Christensdatter huusmand Ole Encoldsens hustru, Peder Pedersen gaardmand i Glarboehedegaard, Niels Christensen gaardmand i Rye, Salomon Christensen gaardmand i Hejdnitz

moderen introduceret 4.søndag i Advent den 23.december 1821

 

215

Christine Mortensdatter født 1. december 1821, døbt 20. januar 1822

1821 nr.009

- Christine - født 1. december 1821(måske 11.december), døbt 2.søndag efter hellig 3 konger den 20. januar 1822

Forældre: Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Ane Sørensdatter Boelsmand Christen Laursens Hustru i Hvidemose, Mette Henrichsdatter Boelsmand Stephan Pedersens Hustru i Pøtsøe, Jens Rasmussen og Niels Christensen, begge Boelsmænd i Hjarsbech, Laurs Andersen skrædder i Rye

Moderen introduceret 2.søndag efter hellig 3 konger den 20. januar 1822

 

1822

 

216

1822 nr.001

- Johanne - født 8. januar 1822, døbt 2.søndag i fasten den 3. marts 1822

Forældre: Knud Augustisen huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Johansdatter

Faddere: Maren Michelsdatter hjulmand i Rye Thomas Michelsens Hustru, Ane Laursdatter Huusmand i Rye Jens Laasbyes Hustru, Johan Sørensen Huusmand i Rye, Peder Rasmussen og August Knudsen begge Ungkarle i Rye

Moderen introduceret 2.søndag i fasten den 3. marts 1822

 

Side 84

 

217

Mariane Rasmusdatter født 19. januar 1822, døbt 3. marts 1822

1822 nr.002

- Mariane - født den 19.januar 1822, døbt 2.søndag i Faste den 3.marts 1822

Forældre: Rasmus Sørensen Leth i Rye og hustru Frederike Pedersdatter

Faddere: Johanne Magrethe Jensdatter Smedde Enkens datter i Rye, Johanne Marie Rasmusdatter boelsmand i Rye Henrich Nielsens hustru, Ole Jensen huusmand i Rye, Jens Nielsen og Niels Nielsen begge tjenestekarle i Rye

moderen introduceret 2.søndag i Faste den 3.marts 1822

 

218

1822 nr.003

- Ane Mette - født 8. februar 1822, døbt onsdagen den 6. marts 1822

Forældre: Jørgen Lassen indsidder i Emborg og Hustru Ane Magrethe Jacobsdatter

Faddere: Sophie Jespersdatter Gaardmand i Emborg Peder Andersens Hustru, Kirsten Pedersdatter smed i Emborg Christian Svendsens Hustru, Søren Nielsen Gaardmand i Emborg, Niels Jørgen Huusmand i Emborg, Jesper Laursen Ungkarl sammesteds

Moderen introduceret onsdagen den 6. marts 1822

 

219

Gedske Pedersdatter født 3. februar 1822, døbt 23. marts 1822

1822 nr. 004

- Gedske - født den 3.februar 1822, døbt lørdagen den 23.marts 1822

Forældre: Peder Pedersen gaardmand i Glarboehede og hustru Maren Hansdatter

Faddere: Karen Andersdatter gaardmand i Birknæs Rasmus Pedersens hustru, Edel Kirstine Udbye huusmand i Moselund Søren Envoldsens hustru, Mathias Jensen, Søren Christensen og Niels Christensen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret lørdagen den 23.marts 1822

 

 

220

Ane Nielsdatter født 3. februar 1822, døbt 31. marts 1822

1822 nr. 005

- Ane - født den 3.februar 1822, døbt Palme søndag den 31.marts 1822

Forældre: Niels Jørgensen huusmand i Emborg og hustru Ane Pedersdatter

Faddere: Ane Marie Jørgensdatter huusmand i Emborg Jens Jensens hustru, Kirsten Pedersdatter smed i Emborg Christian Svendsens hustru, Peder Andersen gaardmand i Emborg, Peder Jensen og Rasmus Jensen huusmænd i Emborg

moderen introduceret Palme søndag den 31.marts 1822

 

side 85

 

221

1822 nr.006

- Elisabeth - født 21. april 1822, døbt Trinitatis søndag den 2. juni 1822

Forældre: Peder Johansen boelsmand i Meelgaard og Hustru Maren Jensdatter

Faddere: Johanne Marie Johansdatter tjenestepige i Salten, Karen Sørensdatter Huusmand i Svejbek Andreas Pedersens Hustru, Povel Andersen og Mads Salomonsen Boelsmænd i Linebjerg, Thomas Salomonsen Boelsmand i Svejbek

Moderen introduceret Trinitatis søndag den 2. juni 1822

 

222

Karen Rasmusdatter født 7. juni 1822, døbt 14. juli 1822

1822 nr.007

- Karen - født 7. juni 1822, døbt 6.søndag efter Trinitatis 14. juli 1822

Forældre: Rasmus Sørensen gaardmand i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Karen Rasmusdatter kroemand i Them Jens Sørensens Hustru, Maren Sørensdatter Gaardmand i Faarhuus Simon Sørensens Hustru, Mathias Jensen, Niels Laursen og Thomas Sørensen Gaardmænd i Rye

Moderen introduceret 6.søndag efter Trinitatis 14. juli 1822

 

223

Else Pedersdatter født 29. august 1822, døbt 6. oktober 1822

1822 nr.008

- Else - født den 29.august 1822, døbt 18.søndag efter Trinitatis den 6.oktober 1822

Forældre: Peder Pedersen gaardmand i Rye og hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Maren Gotfredsdatter tjenestepige i Rye, Maren Jacobsdatter huusmand i Rye Jens Jensens hustru, Mathias Jensen, Niels Christensen og Niels Laursen gaardmænd i Rye

moderen introduceret 18.søndag efter Trinitatis den 6.oktober 1822

 

224

Else Marie Knudsdatter født 31. august 1822, døbt 13. oktober 1822

1822 nr.009

- Else Marie - født den 31.august 1822, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 13.oktober 1822

Forældre: Knud Pedersen boelsmand i Tønningslette og hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Mette Andersdatter boelsmand i Hvidemosebach Peder Rasmussens hustru, Ane Rasmusdatter gaardmand i Thomaskiær Rasmus Nielsens hustru, Christopher Pedersen gaardmand i Rye, Niels Andersen boelsmand i Glarboelund, Søren Pedersen boelsmand i Meelbjerg

moderen introduceret 19.søndag efter Trinitatis den 13.oktober 1822

 

side 86

 

225

1822 nr.010

- Ane Marie - født 27. oktober 1822, døbt søndag mellem Juul og nytaar den 29. december 1822

Forældre: Jacob Mortensen indsidder huusmand i Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

Faddere: Christiane Pedersdatter tjenestepige i Emborg, Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru, Gaardmand Søren Nielsen og Huusmændene Peder Jensen og Niels Jørgensen alle af Emborg

Moderen introduceret søndag mellem Juul og nytaar den 29. december 1822

 

1823

 

226

Maren Berthelsdatter født 12. januar 1823, døbt 23. marts 1823

1823 nr.001

- Maren - født 12.januar 1823, døbt Palme søndag den 23.marts 1823

Forældre: Berthel Anderesen huusmand i Pøtsøe og hustru Ane Stephansdatter

Faddere: Ellen Stephensdatter boelsmand i Pøtsøe Stephen Pedersens datter, Kirsten Stephensdatter boelsmand i Glarbolund Niels Andersens hustru, Jens Rasmussen og Niels Christensen begge boelsmænd i Hjarsbek, Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe

moderen introduceret Palme søndag den 23.marts 1823

 

227

Ellen Marie Hansdatter født 12. februar 1823, døbt 31. marts 1823

1823 nr.002

- Ellen Marie - født 12. februar 1823, døbt 2.paaskedag den 31. marts 1823

Forældre: Hans Nielsen huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Maren Nielsdatter Boelsmand i Additnæs Rasmus Nielsens Hustru, Maren Michelsdatter hjulmand i Rye Thomas Michelsens Hustru, bemeldte Thomas Michelsen, Niels Nielsen og Anders Nielsen ungkarl sammesteds

Moderen introduceret 2.paaskedag den 31. marts 1823

 

228

Rasmine Kirstine Madsdatter født 23. februar 1823, døbt 20. april 1823

1823 nr.003

- Rasmine Kirstine - født den 23.februar 1823, døbt 3.søndag efter Paaske den 20.april,

Forældre: Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg og hustru Karen Knudsdatter,

Faddere: Ellen Thomasdatter Gaardmand i Rye Søren Christensens hustru, Maren Sørensdatter Niels Sørensens hustru i Svejbek, Thomas Sørensen gaardmand i Rye, Povel Andersen boelsmand i Linebjerg og Thomas Salomonsen boelsmand i Svejbek

moderen introduceret 3.søndag efter Paaske den 20.april

 

side 87

 

229

Inger Jensdatter født 23. februar 1823, døbt 20. april 1823

1823 nr.004

- Inger - født den 23.februar 1823, døbt 3.søndag efter Paaske den 20.april 1823

Forældre: Jens Jensen huusmand i Rye og hustru Maren Jacobsdatter

Faddere: Johanne Jacobsdatter gaardmand i Rye Jacob Hansens datter, Johanne Jensdatter huusmand i Porup Niels Rasmussens hustru, Rasmus Jacobsen og Niels Jacobsen begge gaardmænd i Rye, Peder Jensen ungkarl i Agerskov

moderen introduceret 3.søndag efter Paaske den 20.april 1823

 

230

Ane Sørensdatter født 26. marts 1823, døbt 8. maj 1823

1823 nr.005

- Ane - født 26. marts 1823, døbt Christi Himmelfartsdag den 8. maj 1823

Forældre: Søren Laursen skolelærer i Emborg og Hustru Ane Marie Rasmusdatter

Faddere: Sophie Jespersdatter Gaardmand i Emborg Peder Andersens Hustru, Gunnild Marie Andersdatter Gaardmand Søren Nielsens Hustru, Jacob Mortensen, Rasmus Nielsen og Jens Pedersen alle 3 Huusmænd i Emborg

Moderen introduceret Christi Himmelfartsdag den 8. maj 1823

 

231

1823 nr.006

- Johanne - født 29. juni 1823, døbt 15.søndag efter Trinitatis den 7. september 1823

Forældre: Mathias Rasmussen huusmand i Rye og Hustru Johanne Magrethe Jensdatter

Faddere: Johanne Jacobsdatter Gaardmand Niels Jacobsens søster, Ellen Hansdatter Huusmand Peder Pedersens Hustru, Huusmændene Peder Gjessøe, Niels Jensen og Rasmus Jørgensen alle af Rye Bye

Moderen introduceret 15.søndag efter Trinitatis den 7. september 1823

 

232

1823 nr.007

- Maren - født 7. juli 1823, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 21. september 1823

Forældre: Søren Johansen huusmand i Rye og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Ane Sørensdatter Huusmand i Rye Jørgen Sørensens Hustru, Johanne Laursdatter Huusmand i Rye Niels Rasmussens Hustru, Johan Sørensen, Niels Rasmussen og Knud Augustisen alle 3 Huusmænd i Rye

Moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 21. september 1823

 

Kort 3/5

 

Side 88

 

233

1823 nr.008

- Maren Catrine - født 8. september 1823, døbt 24.søndag efter Trinitatis den 9. november 1823

Forældre: Jens Nielsen huusmand i Rye og Hustru Mette Rasmusdatter

Faddere: Ane Jensdatter Huusmand Jens Knudsens datter, Ingeborg Andersdatter Huusmand Jens Mouritzens Enke, Huusmand Christen Mouritzen, snedker Johan Toldorph, Ungkarl Søren Rasmussen alle i Rye Bye

Moderen introduceret 24.søndag efter Trinitatis den 9. november 1823

 

234

1823 nr.009

- Ane - født 27. september 1823, døbt 25.søndag efter Trinitatis den 16. november 1823

Forældre: Ole Sørensen smed i Rye og Hustru Dorthea Envoldsdatter

Faddere: Mette Sørensdatter tjenestepige i Rye kro, Ane Nielsdatter Gaardmand i Rye Mathias Jensens Hustru, Peder Pedersen Gaardmand i Glarbohede, Søren Endvoldsen Huusmand i Moselund, Ole Envoldsen Huusmand i Skandhøj

Moderen introduceret 25.søndag efter Trinitatis den 16. november 1823

 

235

Catrine Olesdatter født 7. oktober 1823, døbt 16. november 1823

1823 nr.010

- Catrine - født 7. oktober 1823, døbt 25.søndag efter Trinitatis den 16. november 1823

Forældre: Ole Jensen boelsmand i Skjelsted og Hustru Karen Nielsdatter

Faddere: Catrine Nielsdatter Gaardmand i Thomaseskjær Rasmus Andersens Hustru, Ellen Jensdatter Boelsmand i Moselund Anders Pedersens Hustru, Niels Christensen Boelsmand i Hjarsbek, Søren Pedersen Boelsmand i Meelbjerg, Søren Rasmussen Boelsmand i Meelskov

Moderen introduceret 25.søndag efter Trinitatis den 16. november 1823

 

236

1823 nr.011

- Johanne - født 5. august 1823, døbt 1.søndag i advent den 30. november 1823

Forældre: barnemoderen Ane Kirstine Ottesdatter huusmand i Bindingshede Otte Rasmussens datter

Barnefaderen Niels Sørensen tjenestekarl i Hemstok, Dover sogn

Faddere: Maren Rasmusdatter Boelsmand i Tønningslette Knud Pedersens Hustru, Ellen Rasmusdatter Gaardmand i Rye Christopher Pedersens Hustru, Peder Johansen Boelsmand i Meelgaard, Knud Pedersen Boelsmand i Tønningslette, Jens Ottesen tjenestekarl i Rye

 

Side 89

 

237

Ellen Marie Sørensdatter født 10. november 1823, døbt 11. januar 1824

1823 nr. 012

- Ellen Marie - født den 10.november 1823, døbt 1.søndag efter Hellig 3 Kongersdag den 11.januar 1824

Forældre: Søren Christensen gaardmand i Rye og hustru Ellen Thomasdatter

Faddere: Gjertrud Jensdatter Peder Blochs hustru i Rye Mølle, Johanne Nielsdatter gaardmand Peder Thomassens hustru i Boes, Thomas Sørensen, Anders Sørensen og Rasmus Sørensen alle 3 gaardmænd i Rye Bye

moderen introduceret 1.søndag efter Hellig 3 Kongersdag den 11.januar 1824

 

238

1823 nr.013

- Johanne - født 27. november 1823, døbt 3.søndag efter hellig 3 kongers dag den 25. januar 1824

Forældre: Niels Jensen huusmand i Rye og Hustru Ane Laursdatter

Faddere: Maren Laursdatter tjenestepige i Rye, Maren Jensdatter Boelsmand i Fuglsang Jens Hansens Hustru, Anders Sørensen, Rasmus Sørensen og Thomas Sørensen alle 3 Gaardmænd i Rye

Moderen introduceret 3.søndag efter hellig 3 kongers dag den 25. januar 1824

 

239

Maren Mortensdatter født 20. november 1823, døbt 8. februar 1824

1823 nr.014

- Maren - født 20. november 1823, døbt 5.søndag efter hellig 3 konger den 8. februar 1824

Forældre: Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe og Hustru Mette Christensdatter

Faddere: Karen Andersdatter tjenestepige i Pøtsøe, Karen Andersdatter Boelsmand Niels Christensens Hustru i Hjarsbek, Jens Rasmussen Boelsmand i Hjarsbek, Bertel Andersen Boelsmand i Pøtsøe, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund

Moderen introduceret 5.søndag efter hellig 3 konger den 8. februar 1824

 

1824

 

240

1824 nr.001

Ane Kirstine Pedersdatter født 13. april 1824, døbt 9. maj 1824 [5.oldemor]

1824 nr.001

- Ane Kirstine - født den 13.april 1824, døbt 3.søndag efter Paaske den 9.maj 1824

Forældre: Peder Jacobsen huusmand i Beklund og hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Maren Pedersdatter gaardmand Peder Pedersens datter, Maren Jacobsdatter huusmand Jens Jensens hustru, gaardmændene Anders Sørensen, Rasmus Sørensen og Rasmus Jacobsen alle i Rye Bye

moderen introduceret 3.søndag efter Paaske den 9.maj 1824

 

side 90

 

241

1824 nr.002

- Ane Marie - født 29. april 1824, døbt 1.søndag efter Trinitatis den 20. juni 1824

Forældre: barnets moder Karen Marie Sørensdatter, huusmand Anders Pedersens Enke i Rye udlagt til barnefader August Knudsen tjenestekarl i Rye

Faddere: Johanne Catrine Christensdatter i Trugelstrup, Frederike Pedersdatter Huusmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye, Peder Jacobsen Huusmand i Beklund, Niels Nielsen og Jens Iversen begge Ungkarle i Rye

 

242

1824 nr.003

- Inger - født 9. juni 1824, døbt 4.søndag efter Trinitatis den 11. juli 1824

Forældre: Peder Johansen boelsmand i Meelgaard og Hustru Maren Jensdatter

Faddere: Ane Jensdatter Boelsmand Hans Jensens Hustru i Anelyst, Cidsel Jensdatter Boelsmand Rasmus Michelsens Hustru i Egerdall, Mads Salomonsen og Povel Andersen Boelsmand i Linebjerg, Thomas Salomonsen Boelsmand i Svejbek

Moderen introduceret 4.søndag efter Trinitatis den 11. juli 1824

 

243

Elle Sørensdatter født 18. juni 1824, døbt 11. august 1824

1824 nr.004

- Elle - født 18.juni 1824, døbt 7.søndag efter Trinitatis den 11.august 1824

Forældre: barnemoder Karen Danielsdatter huusmand Daniel Sørensens enkes datter i Rye, Barnets fader Søren Nielsen ungkarl i Wissingkloster

Faddere: Ane Catrine Nielsdatter tjenestepige i Stoering, Kirsten Rasmusdatter huusmand i Beklund Peder Jacobsens hustru, Søren Danielsen, Niels Nielsen og Søren Nielsen alle 3 ungkarle i Rye

 

244

Maren Christensdatter født 17. august 1824, døbt 19. september 1824

1824 nr.005

- Maren – født den 17. august 1824, døbt 14.søndag efter Trinitatis den 19. september 1824

Forældre: Christen Hansen huusmand i Moselund og Hustru Johanne Mortensdatter

Faddere: Karen Andersdatter Boelsmand i Moselund Anders Pedersens datter, Ane Jensdatter Huusmand i Sønderborg Christian Johansens Hustru, Anders Pedersen Boelsmand i Moselund, Søren Pedersen Boelsmand i Meelbjerg, Rasmus Jensen Huusmand i Moselund

Moderen introduceret 14.søndag efter Trinitatis den 19. september 1824

 

Side 91

 

245

Ane Pedersdatter født 23. august 1824, døbt 10. oktober 1824

1824 nr.006

- Ane - født den 23.august 1824, døbt 17.søndag efter Trinitatis den 10.oktober 1824

Forældre: Peder Pedersen gaardmand i Glarbohede og hustru Maren Hansdatter

Faddere: Kirsten Pedersdatter gaardmand i Rye Peder Pedersens datter, Kirsten Christensdatter huusmand i Schandhøj Ole Envoldsens hustru, Søren Christensen, Niels Christensen og Mathias Jensen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret 17.søndag efter Trinitatis den 10.oktober 1824

 

246

1824 nr.007

- Ane - født 6. september 1824, døbt 19.søndag efter Trinitatis den 24. oktober 1824

Forældre: barnets moder Ane Pedersdatter, Peder Andersens datter i Emborg barnets fader Jens Christensen tjenestekarl i Stilling

Faddere: Kirsten Christensdatter Huusmand i Alken Rasmus Jensens Hustru, Cidsel Jensdatter Boelsmand i Fischerhuus Mathias Laursens Hustru, Søren Nielsen Gaardmand i Emborg, Jacob Mortensen og Rasmus Andersen begge Huusmænd i Emborg

 

247

1824 nr.008

- Ane Magrethe - født 10. oktober 1824, døbt 1.søndag i advent den 28. november 1824

Forældre: Rasmus Andersen huusmand i Emborg og Hustru Ane Kirstine Sørensdatter

Faddere: Johanne Pedersdatter Gaardmand Peder Andersens datter, Dorthe Sørensdatter Huusmand Rasmus Andersens Hustru, Gaardmand Søren Nielsen samt Huusmændene Jacob Mortensen og Jens Pedersen alle i Emborg Bye

Moderen introduceret 1.søndag i advent den 28. november 1824

 

248

1824 nr.009

- Ane Catrine - født 24. december 1824, døbt søndag sexagesima den 6. februar 1825

Forældre: Jacob Mortensen huusmand i Emborg og Hustru Karen Jeppesdatter

Faddere: Kirsten Hansdatter Huusmand i Frydenlund Jens Jensens Hustru, Gunnild Marie Andersdatter Gaardmand Søren Nielsens Hustru, Niels Jørgensen, Rasmus Andersen og Jens Jensen alle 3 Huusmænd i Emborg

Moderen introduceret søndag sexagesima den 6. februar 1825

 

Side 92

 

249

1824 nr.010

- Karen - født 19. december 1824, døbt 1.søndag i fasten den 20. februar 1825

Forældre: Knud Pedersen huusmand i Ludvigsbjerg og Hustru Karen Christensdatter

Faddere: Ellen Christensdatter tjenestepige i Bindingshede, Maren Ottesdatter Huusmand Søren Andersens Hustru i Temmerbye, Thomas Salomonsen Boelsmand i Svejbek, Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg, og Niels Søren Boelsmand i Ludvigsbjerg

Moderen introduceret 1.søndag i fasten den 20. februar 1825

 

250

Ingeborg Pedersdatter født 20. december 1824, døbt 27. februar 1825 [1.kusine 7 led forskudt]

1824 nr.011

- Ingeborg - født 20.december 1824, døbt 2.søndag i Faste den 27.februar 1825

Forældre: Peder Pedersen huusmand i Rye og hustru Ellen Hansdatter

Faddere: Karen Christensdatter tjenestepige i Røgind, Johanne Magrethe Jensdatter huusmand Mathias Rasmussens hustru i Rye, Laurs Andersen, Rasmus Rasmussen og Peder Hansen alle 3 huusmænd i Rye

moderen introduceret 2.søndag i Faste den 27.februar 1825

 

1825

 

251

Ane Rasmusdatter født 11. januar 1825, døbt 20. februar 1825

1825 nr.001

- Ane - født 11. januar 1825, døbt 1.søndag i fasten den 20. februar 1825

Forældre: Rasmus Sørensen gaardmand i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Gunnild Marie Andersdatter Gaardmand i Emborg Søren Nielsens Hustru, Johanne Jensdatter kromand i Them Jens Sørensens Hustru, Anders Sørensen, Thomas Sørensen og Niels Laursen alle 3 Gaardmand i Rye

Moderen introduceret 1.søndag i fasten den 20. februar 1825

 

252

1825 nr.002

- Elisabeth - født 8. januar 1825, døbt 3.søndag i fasten den 6. marts 1825

Forældre: tjenestepige Ane Sophie Jensdatter barnets moder, Mads Pedersen tjenestekarl i Catrinedahls Mølle udlagt til barnefader

Faddere: Maren Pedersdatter Gaardmand Peder Pedersens datter, Ane Marie Rasmusdatter Huusmand Peder Hansens Hustru, Huusmand Rasmus Rasmussen, samt tjenestekarlene Peder Nielsen og Rasmus Jensen alle af Rye Bye

 

Side 93

 

253

1825 nr.002 [2 med nummer 2 i 1825]

- Frederike - født 11. februar 1825, døbt midfaste søndag den 13. marts 1825

Forældre: Laurs Andersen skrædder og huusmand i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Frederike Elsine Rasmusdatter kjøbmand Laurs Thomesens Hustru i Schanderborg, Ane Marie Andersdatter Boelsmand i Tonning Peder Pedersens Hustru, Thomas Sørensen og Niels Christensen Gaardmænd i Rye, Rasmus Rasmussen Huusmand i Rye

Moderen introduceret midfaste søndag den 13. marts 1825

 

254

Else Jensdatter født 22. februar 1825, døbt 27. marts 1825 [1.kusine 7 led forskudt]

1825 nr.003

- Else - født den 22.februar 1825, døbt Palme søndag den 27.marts 1825

Forældre: Jens Jensen huusmand i Rye og hustru Maren Jacobsdatter

Faddere: Ellen Marie Rasmusdatter boelsmand Rasmus Thomassens datter i Ryelund, Maren Nielsdatter gaardmand Gotfred Rasmussens hustru i Fellund, Anders Sørensen, Rasmus Sørensen og Peder Pedersen alle 3 gaardmænd i Rye

moderen introduceret Palme søndag den 27.marts 1825

 

255

Frederike Pedersdatter født 4. februar 1825, døbt 4. april 1825

1825 nr.004

- Frederike - født den 4.februar 1825, døbt anden Paaskedag den 4.april 1825

Forældre: Peder Pedersen huusmand i Fuglbjerg og hustru Ide Kirstine Sørensdatter

Faddere: Frederike Pedersdatter huusmand i Rye Rasmus Sørensens hustru, Ane Marie Nielsdatter huusmand i Rye Niels Sørensens hustru, Christian Sørensen boelsmand ved Rye Broe, Søren Envoldsen huusmand i Moselund, Jens Nielsen ungkarl i Rye

moderen introduceret anden Paaskedag den 4.april 1825

 

256

Mette Berthelsdatter født 11. februar 1825, døbt 4. april 1825

1825 nr.005

- Mette - født den 11.februar 1825, døbt anden Paaskedag den 4.april 1825

Forældre: Berthel Andersen boelsmand i Pøtsøe og hustru Ane Stephensdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter boelsmand i Nyelund Henrich Stephansens hustru, Kirsten Rasmusdatter boelsmand i Fiskerhuus Thomas Christensens hustru, Søren Christensen sognefoged i Rye, Niels Andersen boelsmand i Glarboelund, Morten Jensen boelsmand i Pøtsøe

moderen introduceret anden Paaskedag den 4.april 1825

 

side 94

 

257

Mette Catrine Salomonsdatter født 2. marts 1825, døbt 4. april 1825

1825 nr.006

- Mette Catrine - født den 2.marts 1825, døbt anden Paaskedag den 4.april 1825

Forældre: Salomon Nielsen huusmand i Fellund og hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Mette Marie Knudsdatter huusmand i Fellund Anders Salomonsens hustru, Gjertrud Jensdatter Peder Blochs hustru i Rye Mølle, Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen gaardmænd i Fellund, Knud Jensen boelsmand i Tinghuus

moderen introduceret anden Paaskedag den 4.april 1825

 

258

Kirstine Nielsdatter født 5. april 1825, døbt 5. juni 1825

1825 nr.007

- Kirstine - født den 5.april 1825, døbt 1.søndag efter Trinitatis den 5.juni 1825

Forældre: Niels Andersen boelsmand i Glarbolund og hustru Kirsten Stephansdatter

Faddere: Ellen Stephansdatter tjenestepige i Rye, Ane Stephansdatter boelsmand i Pøtsøe Berthel Andersens hustru, Knud Pedersen boelsmand i Tønningslette, Søren Pedersen boelsmand i Meelbjerg, Hans Tandskov huusmand i Bindingshede

moderen introduceret 1.søndag efter Trinitatis den 5.juni 1825

 

259

1825 nr.008

- Ane Catrine - født 21. april 1825, døbt 1.søndag efter Trinitatis den 5. juni 1825

Forældre: Niels Rasmusen huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Nielsdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter Huusmand i Rye Rasmus Jensens Hustru, Marie Johansdatter Huusmand i Rye Knud Augustisens Enke, Søren Johansen Huusmand i Rye, Thomas Rasmussen og Rasmus Rasmussen begge Ungkarle i Rye

Moderen introduceret 1.søndag efter Trinitatis den 5. juni 1825

 

260

1825 nr.009

- Trine - født 7. maj 1825, døbt 2.søndag efter Trinitatis den 12. juni 1825

Forældre: Jens Rasmusen huusmand i Skjørring og Hustru Maren Sørensdatter

Faddere: Gjertrud Jensdatter Peder Blochs Hustru i Rye Mølle, Maren Knudsdatter Huusmand i Fellund Salomon Nielsens Hustru, Gotfred Rasmussen og Niels Salomonsen begge Gaardmænd i Fellund, Knud Jensen Boelsmand i Tinghuus

Moderen introduceret 2.søndag efter Trinitatis den 12. juni 1825

 

Side 95

 

261

Ane Catrine Jensdatter født 18. juni 1825, døbt 17. juli 1825

1825 nr.010

- Ane Catrine - født den 18.juni 1825, døbt 7.søndag efter Trinitatis den 17.juli 1825

Forældre: Jens Pedersen huusmand i Emborg og hustru Karen Ernstsdatter

Faddere: Christense Ernstsdatter tjenestepige i Rye, Mette Jensdatter huusmand Rasmus Pedersens hustru i Emborg, Ernst Pedersen gaardmand i Raahøj, Søren Nielsen gaardmand i Emborg, Rasmus Jensen huusmand i Emborg

moderen introduceret 7.søndag efter Trinitatis den 17.juli 1825

 

262

1825 nr.011

- Ane Magrethe - født 6. august 1825, døbt 16.søndag efter Trinitatis den 18. september 1825

Forældre: Mathias Rasmussen huusmand i Rye og Hustru Johanne Magrethe Jensdatter

Faddere: Christiane Müller kroemand Erik Müllers datter i Linaae, Kirsten Knudsdatter Huusmand i Bøgedall Christen Rasmussens Hustru, Anders Sørensen Gaardmand i Rye, Niels Jensen og Peder Gjessøe begge Huusmand i Rye

Moderen introduceret 16.søndag efter Trinitatis den 18. september 1825

 

263

Ane Sørensdatter født 14. september 1825, døbt 6. november 1825 [5.oldetante]

1825 nr.012

- Ane - født den 14.september 1825, døbt 23.søndag efter Trinitatis den 6.november 1825

Forældre: Søren Sørensen huusmand i Kammerhoved og hustru Mette Kirstine Rasmusdatter

Faddere: Johanne Christensdatter tjenestepige i Rye, Mette Povelsdatter boelsmand i Komind Rasmus Nielsens hustru, Rasmus Sørensen boelsmand i Kammerlund, Niels Sørensen boelsmand i Ludvigdbjerg, Niels Knudsen i Himmelbjerggaard

moderen introduceret 23.søndag efter Trinitatis den 6.november 1825

 

264

Maren Hansdatter født 28. december 1825, døbt 1st søndag i fasten [12. februar 1826]

1825 nr.013

- Maren - født den 28.december 1825, døbt 1.søndag i Faste

Forældre: Hans Erichsen huusmand i Rye og hustru Karen Hansdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter gaardmand i Rye Thomas Sørensens Steddatter, Johanne Magrethe Jensdatter huusmand i Rye Mathias Rasmussens hustru, Jens Mathiasen, Peder Nielsen og Christen Nielsen alle 3 ungkarle i Rye

moderen introduceret 1.søndag i Faste

 

Dødfødte drenge

 

1821

 

265

1821 nr.001

dødfødt dreng den 26.november 1821

Huusmand i Rye Peder Pedersen og hustru Ellen Hansdatter

barnemoderen blev introduceret 1.søndag i faste den 24.februar 1822

Hr. Distriktchirueg Grill har ved attest bevidnet at intet redningsmiddel blev anvendt da barnet allerede var gaaet i forraadnelse

 

1822

 

266

1822 nr.001

dødfødt dreng 18. januar 1822

forældre

Thomas Christensen gaardmand i Fiskerhuus og Hustru Mette Simonsdatter

Samme Hr. Grill har ved attest bevidnet at bemeldte kone blev forløst med instrumenter og for hendes og barnets liv blev alle rednings midler anvendt forgjæves

 

1824

 

267

1824 nr.001

dødfødt dreng den 28.november 1824

Peder Bloch i Rye Mølle og hustru Gjertrud Jensdatter

Ane Kirstine Ashlev examineret Gjordemoder i Svejstrup har ved attest bevidnet at for det under fødselen døende barn blev alle mulige redningsmidler anvendt

 

 

Dødfødte piger

 

1824

 

268

1824 nr.001

dødfødt pigebarn den 11. maj 1824

Hans Nielsen og Cidsel Catrine Nielsdatter begge tjenestefolk i Rye Mølle

Gjordemoderen i Rye Sogn Kirsten Rasmusdatter har ved attest bevidnet at ingen rednings midler kunde anvendes fordi barnet var gaaet i forraadnelse

 

 

Konfirmerede drenge

 

1814

 

Side 130

 

1

1814 nr.001

Peder Bloch i Rye mølle 15 ¾ aar

Forældre: Frands Bloch og Gunnild Marie Thomasdatter i Rye Mølle

Udmærket god

Vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

2

1814 nr.002

Jacob Stephan Langballe i Rye Mølle 14 ½ aar

Forældre: Henrich Langballe og Ane Dortea Bloch i wiborg

Udmærket god

Inoculeret af Hr. Regiments feldtskiærer Rosendahl

 

3

1814 nr.003

Christen Andersen i Scheldal 15 ½ år

Forældre: Anders Bertelsen og Maren Christensdatter i Scheldal

Meget god, Naturlige kopper

 

4

1814 nr.004

Salomon Andersen i Rye bye 14 ½ aar

Husbond Søren Christensen Gaardmand i Rye Bye

Meget god, Naturlige kopper

 

5

1814 nr.005

Rasmus Stephansen i Pøtsøe 15 ¼ aar

Forældre: Stephan Pedersen Boelsmand i Pøtsøe og Mette Henrichsdatter

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 24. november 1806

 

6

1814 nr.006

Rasmus Jensen i Rye bye 14 ¼ aar

Tjenende hos Gaardmand Rasmus Thomasens Enke i Rye bye

Meget god, Naturlige kopper

 

7

1814 nr.007

Thomas Pedersen i Emborg 14 ¾ aar

Forældre: Huusmand Peder Jensen og Ane Jensdatter i Emborg

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

8

1814 nr.008

Jesper Andersen i Emborg 15 aar

Forældre: Skræder Anders Laursen og Johanne Sørensdatter i Emborg

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 29. januar 1804

 

9

1814 nr.009

Niels Nielsen i Ringholm 16 aar

Forældre: skovfoged Niels Andersen og Maren Nielsdatter i Ringholm

Meget god, Naturlige kopper

 

10

1814 nr.010

Hans Pallesen i Glarboelund 15 aar

Husbond Niels Andersen Boelsmand i Glarboelund

Meget god, Naturlige kopper

 

11

1814 nr.011

Thomas Rasmusen i Rye bye 14 ¾ aar

Forældre: Huusmand Rasmus Jensen og Kirsten Nielsdatter [stedmor] i Rye Bye

Temmelig god, Naturlige kopper

 

12

1814 nr.012

Jens Nielsen i Rye bye 16 aar

Husbond Anders Sørensen Gaardmand i Rye bye

Temmelig god, Naturlige kopper

 

13

1814 nr.013

Niels Jacobsen i Rye Mølle 14 ¾ aar

Tjener hos møller Blochs Enke i Rye Mølle

Temmelig god, Naturlige kopper

 

 

Side 131

 

1815

 

14

1815 nr.001

Niels Mathiasen 15 ¼ aar

Forældre: Gaardmand Mathias Jensen og Ane Nielsdatter i Rye

Udmærket godt, Naturlige kopper

 

15

1815 nr.002

Thomas Rasmusen 14 ½ aar vaccineret 23.december 1806

Forældre: Rasmus Thomsen Gaardmand i Rye og Kirsten Nielsdatter

Udmærket godt, Vaccineret af Hr. Arntzen den 23. december 1806

 

16

1815 nr.003

Søren Laursen 14 ¼ aar vac. 16. november 1806

Forældre: Gaardmand i Emborg Laurs Andersen og Ane Jespersdatter

Udmærket godt

Vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1816

 

17

1815 nr.004

Christen Pedersen 16 aar

Forældre: Gaardmand i Glarboehede Peder Pedersen og Gedsche Leth

Udmærket godt, Naturlige kopper

 

18

1815 nr.005

Jørgen Nielsen 14 ½ aar

Forældre: Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Karen Jørgensdatter

Meget god, Naturlige kopper

 

19

1815 nr.006

Christen Nielsen 16 ¼ aar

Forældre: fæster i Hjarsbech Niels Christensen og Karen Pedersdatter

Meget god, Naturlige kopper

 

20

1815 nr.007

Jens Nielsen 14 ¼ aar

Forældre samme forældre fæster i Hjarsbech Niels Christensen og Karen Pedersdatter

Meget god, Naturlige kopper

 

21

1815 nr.008

Søren Jensen 15 aar

Forældre: Huusmand i Rye Jens Sørensen og Kirsten Nielsdatter

God, Naturlige kopper

 

22

1815 nr.009

Søren Christensen 15 ¼ aar vac 6. november 1806

Forældre: Huusmand i Rye skov Christen Sørensen og Karen Pallesdatter

God, Vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

23

1815 nr.010

Jens Jensen 14 ½ aar vac. 15. november 1806

Forældre: Smed i Rye Jens Nielsen og Ane Magrete Christensdatter

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 15. november 1806

 

24

1815 nr.011

Christen Iversen 14 ¼ aar 16. november 1806

Forældre: Huusmand i Rye Skov Iver Jensen og Maren Rasmusdatter

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

25

1815 nr.012

Niels Christensen 15 aar vac. 6. november 1806

Husbond Jens Mortensen Fæster i Pøtsøe

God, Vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

26

1815 nr.013

Jens Christensen 14 ¼ aar vac. 18. februar 1814

Husbond Johan Madsen Gaardmand i Rye bye

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 18. februar 1814

 

27

1815 nr.014

Peder Nielsen 14 ½ aar

Forældre: Huusmand i Rye Niels Rasmusen og Johanne Pedersdatter

God, Naturlige kopper

 

28

1815 nr.015

Jens Ottesen 19 ½ aar

Husbond Gaardmand i Rye Niels Christensen

God, Naturlige kopper

 

29

1815 nr.016

Laurs Sørensen 16 aar vac16. november 1806

Tjenende hos enken i Knøjen Lisbeth Andreasdatter

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

30

1815 nr.017

Thomas Jensen 14 ¼ aar 16. november 1806

Forældre: Huusmand i Emborg Jens Pedersen og Johanne Svendsdatter

God, Vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

Side 132

 

31

1815 nr.018

Jørgen Jensen 14 ½ aar

Forældre: Huusmand i Rye skov Søren Pedersen [er stedfar faderen Jens Rasmussen dør 8. marts 1812] og Johanne Jørgensdatter

God, Naturlige kopper

 

32

1815 nr.019

Anders Nielsen 15 aar

Hubond Gaardmand i Rye bye Mathias Jensen

God, Naturlige kopper

 

33

1815 nr.020

Laurs Jensen 16 aar

Husbond Knud Jensen i Tinghuus

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. november 1814

 

34

1815 nr.021

Jens Christensen 17 ¾ aar

Husbond Gaardmand i Glarboehede Peder Pedersen

Temmelig god, Naturlige kopper

 

1816

 

35

1816 nr.001  

Christen Nielsen 14 ½ aar

Forældre: Gaardmand i Rye Niels Christensen og Else Nielsdatter

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 26. oktober 1806

 

36

1816 nr.002

Thomas Wissing Langballe 15 aar

Husbond Peder Bloch i Rye Mølle

Meget god, vaccineret af Hr. Districts Chiorurg Bagger den 18. maj 1811

 

1817

 

37

1817 nr.001

Peder Jensen Laasbye 14 aar

Forældre: Jens Laasbye kroemand i Rye og Dothea Rasmusdatter

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 26. oktober 1806

 

38

1817 nr.002

Jesper Laursen 14 aar

Forældre: Gaardmand Laurs Andersen og Ane Jespersdatter i Emborg

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 1ste eller 11. december 1806

 

39

1817 nr.003

Peder Laursen 14 ½ aar

Forældre: Gaardmand i Embog Laurs Mortensen og Maren Pedersdatter

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 31. december 1806

 

40

1817 nr.004

Peder Pedersen 15 aar

Forældre: Gaardmand Peder Pedersen og Ane Marie Nielsdatter i Rye

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 30. juli 1814

 

41

1817 nr.005

Søren Rasmusen 14 aar  

Forældre: Huusmand i Rye Rasmus Sørensen og Maren Rasmusdatter

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

42

1817 nr.006

Jens Christensen 14 ½ aar

Forældre: Boelsmand i fischerhuusene Christen Jensen og Ane Andersdatter

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 7. januar 1806

 

43

1817 nr.007

Christen Christensen 16 aar

Husbond Jens Jørgensen Boelsmand i Fischerhuusene

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 25. september 1816

 

44

1817 nr.008

Mads Andersen 14 ¾ aar

Husbond Søren Christensen Gaardmand i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 8. august 1814

 

45

1817 nr.009

Rasmus Hansen 14 aar

Forældre: Boelsmand i Rye Hans Jacobsen og Johanne Marie Rasmusdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

46

1817 nr.010

Niels Nielsen 17 aar

Husbond Niels Laursen Gaardmand i Rye

God, Naturlige kopper

 

47

1817 nr.011

Niels Rasmusen 15 aar

Forældre: Huusmand i Rye Rasmus Jensen Horn og Kirsten Nielsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 11. oktober 1804

 

Side 133

 

48

1817 nr.012

Rasmus Jensen 15 aar

Forældre; Huusmand i Rye Jens Laursen og Birthe Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Provst Bagger i Linaae den 26. april 1806

 

49

1817 nr.013

Jens Andersen 15 aar

Husbond Niels Andersen boelsmand i Glarboelund

God, naturlige kopper

 

50

1817 nr.014

Anders Pedersen 14 aar

Forældre: Huusmand i Rye Peder Andersen Maren Christensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

51

1817 nr.015

Rasmus Rasmusen 14 ½ aar

Forældre: Huusmand i Rye skov Rasmus Svendsen og Ane Rasmusdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

52

1817 nr.016

Jens Jensen 16 aar

Husbond Laurs Andersen Gaardmand i Emborg

Temmelig god, Naturlige kopper

 

53

1817 nr.017

Anders Pedersen 15 aar

Husbond Peder Andersen Gaardmand i Emborg

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 10. marts 1812

 

54

1817 nr.018

Søren Nielsen 16 aar 

Husbond Huusmand og Boelsmand i Linebjerg Mads Salomonsen

Temmelig god, Naturlige kopper

 

1818

 

55

1818 nr.001

Peder Nielsen født den 28. sept 1803

Forældre: skovfoged Niels Andersen i Ringholm og Hustru Maren Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 8. august 1814

 

56

1818 nr.002

Jens Pedersen født den 11. juni 1803

Forældre: tømmermand i Rye Peder Nielsen og Ane Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 28. oktober 1806

 

57

1818 nr.003

Søren Andersen født 29. april 1803

Forældre: snedker Anders Sørensen og Ane Magrete Christensdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 28. oktober 1806

 

58

1818 nr.004

Peder Jensen født 25. november 1802

Husbond Peder Bloch i Rye Mølle

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 22. november 1814

 

59

1818 nr.005

Anders Rasmusen født 3. oktober 1802

Husbond Gaardmand Johan Madsen i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 5. november 1806

 

60

1818 nr.006

August Knudsen født 10. september 1800

Husbond Boelsmand Rasmus Sørensen i Kammerlund

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 31. juli 1814

 

61

1818 nr.007

Rasmus Mortensen født 29. september 1803

Forældre: Huusmand i Rye Morten Rasmusen og Maren Nielsdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 31. juli 1814

 

62

1818 nr.008

Niels Jensen født 5. juni 1803

Forældre: Huusmand i Rye Jens Sørensen og Kirsten Nielsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

63

1818 nr.009

Peder Rasmusen født 23. maj 1800

Forældre: Boelsmand i Komind Rasmus Nielsen og Ane Pedersdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 31. juli 1814

 

64

1818 nr.010

Niels Christensen født 22. januar 1803

Forældre: Huusmand i Rye Christen Madsen og Ane Christensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 31. juli 1814

 

Side 134

 

1819

 

65

1819 nr.001

Jens Mathiesen i Rye født 30. oktober 1803

Forældre: Gaardmand i Rye Mathias Jensen og Ane Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. oktober 1806

 

66

1819 nr.002

Peder Jacobsen i Glarboehede født 1. maj 1804

Forældre: Gaardmand i Glarboehede Jacob Hansen og Maren Hansdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 5. november 1806

 

67

1819 nr.003

Anders Rasmusen i Hejdnitz født 30. maj 1803

Forældre: Boelsmand i Hejdnitz Rasmus Jørgensen og Ane Marie Jespersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

68

1819 nr.004

Christian Johansen i Knøsen født 30. juli 1803 [12.juli 1803]

Forældre: Boelsmand i Knøsen Johan Christensen og Lisbeth Andreasdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

69

1819 nr.005

Niels Jensen i Rye født 12. juli 1803 [30.juli 1803]

Tjenende hos Gaardmand Anders Sørensen i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

70

1819 nr.006

Peder Andersen i Emborg født 5. juli 1803

Forældre: skræder i Emborg Anders Laursen og Johanne Sørensdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. december 1814

 

71

1819 nr.007

Laurs Christensen i Pøtsøe født 21. januar 1803

Tjenende hos Morten Jensen Boelsmand i Pøtsøe

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 28. november 1814

 

72

1819 nr.008

Knud Pedersen i Linebjerg født 12. december 1803

Tjenende hos Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

73

1819 nr.009

Niels Nielsen i Ludvigsbjerg født 16. november 1804

Forældre: Boelsmand i Ludvigsbjerg Niels Sørensen og Mette Nielsdatter

Temmelig God vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1820

 

74

1820 nr.001

Jens Andreas Udbye i Rye født 24. september 1805

Forældre: Peder Udbye degn og skolelærer i Rye og Maren Soede

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 28. oktober 1806

 

75

1820 nr.002

Marcus Secher Pedersen i Glarboehedegaard født 13. marts 1806

Forældre: Peder Pedersen Gaardmand i Raahøj og Gedsche Leth

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

76

1820 nr.003

Peder Bloch Langballe i Emborg født 14. december 1805

Husbond Søren Nielsen Gaardmand i Emborg

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 4. december 1814

 

77

1820 nr.004

Salomon Rasmusen i Gudensøe født 8. november 1804

Forældre: Rasmus Salomonsen Gaardmand i Glarboehede og Gunnild Hansdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. oktober 1806

 

78

1820 nr.005

Mikkel Laursen i Rye født 10. juli 1805

Forældre: Laurs Mikkelsen Huusmand i Rye og Karen Wilhelmsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. august 1814

 

79

1820 nr.006

Niels Andersen i Linebjerg født 17. september 1805

Forældre: Anders Sørensen Huusmand i Rye og Karen Salomonsdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

80

1820 nr.007

Peder Rasmusen i Fellund føft 20. marts 1805

Husbond Gotfred Rasmussen Gaardmand i Fellund

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

81

1820 nr.008

Jens Pallesen i Rye født 24. oktober 1805

Forældre: Palle Hansen Huusmand i Rye og Ane Jensdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

82

1820 nr.009

Jens Andersen i Komind født 8. december 1804 [1803]

Forældre: Anders Nielsen Huusmand i Komind og Maren Jensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

83

1820 nr.010

Søren Nielsen i Rye Mølle født 4. november 1805 [1803]

Forældre: Niels Sørensen Huusmand i Rye og Ane Marie Nielsdatter

Temmelig God, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. oktober 1806

 

Side 135

 

1821

 

84

1821 nr.001

Thomas Sørensen i Rye født 9. april 1806

Forældre: Gaardmand i Rye Søren Christensen og Ellen Thomasdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. november 1806

 

85

1821 nr.002

Peder Nielsen i Himmelbjerggaard født 8. juli 1806

Forældre: Niels Knudsen i Himmelbjerggaard og Elisabeth Pedersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

86

1821 nr.003

Peder Andersen i Moselund født 12. april 1806 [1807]

Forældre: Boelsmand i Moeselund Anders Pedersen og Ellen Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 30. juli 1814

 

87

1821 nr.004

Michel Nielsen i Rye født 29. oktober 1806

Forældre: skræder i Rye Niels Michelsen og Mette Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

88

1821 nr.005

Anders Rasmusen i Rye født 14. november 1806

Forældre: Huusmand i Rye Rasmus Rasmusen og Kirsten Andersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 29. oktober 1808

 

89

1821 nr.006

Thomas Andersen i Emborg født 29. juli 1806

Forældre: skræder i Emborg Anders Laursen og Johanne Sørensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. december 1814

 

90

1821 nr.007

Søren Hansen i Melbjerg født 26. august 1805

Forældre: Huusmand i Meelbjerg Hans Andersen og Marie Catrine Sørensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. oktober 1806

 

91

1821 nr.008

Jens Madsen i Linebjerg født 22. marts 1803

Husbond Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 19. september 1814

 

1822

 

92

1822 nr.001

Rasmus Mathiasen i Rye født 14. marts 1808

Forældre: Gaardmand i Rye Mathias Jensen og Ane Nielsdatter

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 22. juli 1814

 

93

1822 nr.002

Christen Andersen i Rye født 19. januar 1808

Forældre: Anders Sørensen smed i Rye og Ane Magrethe Christensdatter

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 8. august 1814

 

94

1822 nr.003

Peder Sørensen i Munkdal født 2. august 1807

Forældre: Søren Jensen skovfoged i Munkdal og Birthe Pedersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1814

 

95

1822 nr.004

Jens  Jensen i Sønderborg født 27 januar 1808

Forældre: Jens Sørensen Boelsmand i Sønderborg og Mette Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Grill den 27. november 1821

 

96

1822 nr.005

Peder Nielsen i Rye født 12. februar 1808

Forældre: Niels Christiansen Huusmand i Rye og Ane Marie Pedersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 19. august 1814

 

97

1822 nr.006

Peder Jensen i Rye født 29. januar 1808

Forældre: Jens Knudsen Huusmand i Rye og Maren Thomasdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 30. juli 1814

 

98

1822 nr.007

Jens  Mortensen i Rye født 8. februar 1806

Forældre: Morten Rasmussen Huusmand i Rye og Maren Nielsdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

99

1822 nr.008

Michel Nielsen i Rye født 1. februar 1806

Huusbond kroemand Jens Jensen i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 28. november 1814

 

100

1822 nr.009

Jens Nielsen i Rye født 8. juni 1806

Forældre: Niels Sørensen Huusmand i Rye og Ane Marie Nielsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. oktober 1806

 

101

1822 nr.010

Mouritz Christensen i Rye født 26. marts 1806 [26.maj 1806 ved daaben]

Husbond Anders Sørensen Gaardmand i Rye

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

102

1822 nr.011

Wilhelm Madsen i Rye født 19. juni 1805

Forældre: Mads Mouritzen Huusmand i Rye og Ane Catrine Wilhelmsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 31. august 1818

 

1823

 

103

1823 nr.001

Niels Nielsen i Rye født 15. oktober 1808

Forældre: Niels Christensen Gaardmand i Rye og Else Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1814

 

104

1823 nr.002

Rasmus Nielsen i Fellund født 9. januar 1808

Forældre: Niels Salomonsen Gaardmand i Fellund og Karen Jørgensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

Side 136

 

105

1823 nr.003

Laurs Nielsen i Hjarsbek født 1.september 1807 [født 1. september 1808]

Forældre: Niels Christensen Boelsmand i Hjarsbek og Karen Andersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

106

1823 nr.004

Anders Nielsen i Hjarsbek født 2. august 1808 [født 31. december 1809]

Samme forældre: Niels Christensen Boelsmand i Hjarsbek og Karen Andersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

107

1823 nr.005

Rasmus Jensen i Hjarsbek født 2.marts 1809 [født 9. juni 1809]

Forældre: Jens Rasmussen Boelsmand i Hjarsbek og Else Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

108

1823 nr.006

Søren Jørgensen i Rye født 20.maj 1809 [dato er rettet fra 20.marts til 20.maj 1809 i KB]

Forældre: Jørgen Sørensen Huusmand i Rye og Ane Sørensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 30. juli 1814

 

109

1823 nr.007

Rasmus Rasmussen i Rye født 4.juni 1808

Forældre: Rasmus Sørensen Huusmand i Rye og Maren Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

110

1823 nr.008

Jens Peter Balsersen i Rye født 5.juli 1807

Forældre: Balser Jensen Huusmand i Rye og Magrethe Pedersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

111

1823 nr.009

Hans Pallesen i Emborg født 17.januar 1808

Husbond Laurs Andersen Gaardmand i Emborg

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

112

1823 nr.010

Mads Andersen i Linebjerg født 24.oktober 1808

Husbond Mads Salomonsen Boelsmand i Lineberg

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. august 1814

 

113

1823 nr.011

Rasmus Nielsen i Ludvigsbjerg født 28.august 1807

Forældre: Niels Sørensen Boelsmand i Ludvigsbjerg og Mette Nielsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1814

 

114

1823 nr.012

Christen Christensen i Emborg født 13.juni 1806

Huusbond Peder Andersen Gaardmand i Emborg

Temmelig god, vaccineret af Hr. Grill den 9. november 1825

 

 

115

1823 nr.013

Michel Rasmussen i Emborg født 15.maj 1808

Forældre: Rasmus Jensen Huusmand i Emborg og Inger Christensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 8. marts 1813

 

116

1823 nr.014

Knud Andersen i Emborg født 1.februar 1809

Forældre: Anders Laursen skræder i Emborg og Johanne Sørensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. december 1814

 

117

1823 nr.015

Niels Sørensen i Rye født 1.marts 1809

Forældre: Søren Johansen Huusmand i Rye og Karen Nielsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

118

1823 nr.016

Peder Christensen i Rye født 16.december 1808

Huusbond Peder Pedersen Gaardmand i Rye

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1824

 

119

1824 nr.001

Christen Sørensen i Rye født 5.marts 1809

Forældre: sognefoged Søren Christensen og Ellen Thomasdatter i Rye

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

120

1824 nr.002

Rasmus Sørensen i Meelskov født 9.maj 1809

Forældre: Boelsmand Søren Rasmussen og Dorthe Andersdatter i Meelskov

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 7. august 1814

 

121

1824 nr.003

Peder Christensen i Skjeldal født 8.juli 1809

Huusbond Christen Andersen i Skjeldal

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 9. november 1823

 

122

1824 nr.004

Jørgen Christiansen i Emborg født 29.november 1809

Forældre: smed Christian Svendsen og Ane Marie Jørgensdatter i Emborg

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 27. november 1823

 

Side 137

 

123

1824 nr.005

Peder Balsersen i Rye født 14.maj 1809

Huusbond Rasmus Sørensen Gaardmand i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

124

1824 nr.006

Morten Laursen i Hejnes født 24.april 1808

Forældre: Laurs Mortensen Boelsmand i Hejnes og Maren Pedersdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. december 1814

 

125

1824 nr.007

Svend Rasmussen i Himmelbjerggaard født 23.august 1809

Huusbond Niels Knudsen i Himmelbjerggaard

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

126

1824 nr.008

Laurs Nielsen i Rye født 30.oktober 1809

Huusbond Anders Sørensen Gaardmand i Rye

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1825

 

127

1825 nr.001

Niels Rasmussen i Rye født 22.september 1810

Forældre: Rasmus Thomassen Gaardmand i Rye og Kirsten Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

128

1825 nr.002

Jens Knudsen i Tinghuus født 30.september 1810 [er dåbsdato er født 10. september 1810]

Forældre: Knud Jensen Boelsmand i Tinghuus og Mette Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 8. august 1814

 

129

1825 nr.003

Jens Rasmussen i Alling født 22.december 1810

Forældre: Rasmus Christensen Gaardmand i Alling og Kirsten Knudsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Gyrsting den 1. marts 1813

 

130

1825 nr.004

Niels Jacobsen i Alling født 24.juni 1810

Forældre: Jacob knudsen Gaardmand i Alling og Dorthe Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Wentzel den 24. juni 1810

 

131

1825 nr.005

Rasmus Jensen i Alling født 30.juni 1810

Forældre: Jens Sørensen Huusmand i Alling og Kirsten Marie Sørensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Gyrsting den 1. marts 1813

 

132

1825 nr.006

Christen Salomonsen i Gudensøegaard født 12.marts 1810

Forældre: Salomon Christensen i Gudensøegaard og Gunnild Hansdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

133

1825 nr.007

Frederich Nielsen i Meelgaard født 21.marts 1808

Huusbond Peder Johansen i Meelgaard

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 28. november 1814

 

134

1825 nr.008

Niels Nielsen i Rye født 7.november 1810

Forældre: Niels Nielsen Huusmand i Rye og Karen Jensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

Side 138

 

Confirmerede Piger

 

1814

 

135

1814 nr.001

Johanne Pedersdatter i Emborg 14 ½ aar

Forældre: Gaardmand Peder Andersen og Sophie Jespersdatter i Emborg

Udmærket god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

136

1814 nr.002

Ane Stephansdatter i Pøtsøe 14 aar

Forældre: Stephan Pedersen Boelsmand i Pøtsøe og Mette Henrichsdatter

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

137

1814 nr.003

Mariane Jensdatter i sønderborg 14 ½ aar

Forældre: Boelsmand Jens Sørensen i Sønderborg og Mette Jensdatter

Meget god, Naturlige kopper

 

138

1814 nr.004

Ane Catrine Johansdatter i Knøsen 15 aar

Forældre: Boelsmand Johan Christensen i Knøsen og Lisbeth Andreasdatter

God, Naturlige kopper

 

139

1814 nr.005

Maren Laursdatter i Rye Bye 14 aar

Forældre: Huusmand Laurs Mortensen i Rye Bye og Johanne Thomasdatter

Meget god, Naturlige kopper

 

140

1814 nr.006

Ane Jensdatter i Emborg 14 ½ aar

Huusbond Laurs Andersen i Emborg

Meget god, Naturlige kopper

 

141

1814 nr.007

Ane Catrine Nielsdatter i Rye Bye 14 ¾ aar

Forældre: Huusmand Niels Sørensen i Rye Bye og Ane Marie Nielsdatter

Meget god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 17. oktober 1806

 

142

1814 nr.008

Ellen Marie Nielsdatter i Rye Bye 14 ½ aar

Forældre: Huusmand Niels Andersen i Rye Bye og Ane Andersdatter

God, Naturlige kopper

 

143

1814 nr.009

Ane Catrine Laursdatter i Rye Bye 14 ½ aar

Forældre: Huusmand Laurs Jensen i Rye Bye og Cidsel Christensdatter

Temmelig god, Naturlige kopper

 

144

1814 nr.010

Wendel Pedersdatter i Emborg 14 aar

Forældre: Huusmand i Emborg Peder Rasmussen og Maren Nielsdatter

Temmelig god, Naturlige kopper

 

145

1814 nr.011

Ane Jensdatter i Rye Bye 15 aar

Forældre: Huusmand i Rye Bye Jens Thomesen og Ane Jensdatter

Temmelig god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 31. januar 1814

 

1815

 

146

1815 nr.001

Mette Marie Catrine Mathiasdatter 14 aar

Forældre: Gaardmand i Rye Mathias Jensen og Ane Nielsdatter

Udmærket god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

147

1815 nr.002

Maren Gotfredsdatter 14 ½ aar

Forældre: Gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussen og Maren Nielsdatter

Udmærket god, Vaccineret af Hr. Arntzen den 28. oktober 1806

 

148

1815 nr.003

Christence Ernstsdatter 15 aar

Forældre: Gaardmand i Raahøj Ernst Pedersen og Ane Catrine Andersdatter

Udmærket god, Naturlige kopper

 

149

1815 nr.004

Ellen Marie Jensdatter 14 aar

Forældre: Huusmand i Rye Jens Sørensen og Kirsten Nielsdatter

God, Vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

150

1815 nr.005

Ane Kirstine Nielsdatter 15 aar

Huusbond Anders Bertelsen Boelsmand i Schjeldall

God, Naturlige kopper

 

 

Side 139

 

151

1815 nr.006

Karen christensdatter 14 ½ aar

Huusbond Jens Rasmussen Fæster i Hjarsbech

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 9. december 1806

 

152

1815 nr.007

Ane Rasmusdatter 14 ½ aar

Forældre: Huusmand i Rye Skov Rasmus Svendsen og Ane Rasmusdatter

Meget god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

153

1815 nr.008

Maren Nielsdatter 14 aar

Forældre: Huusmand i Rye Niels Christiansen og Ane Marie Pedersdatter

Meget god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 3. december 1806

 

154

1815 nr.009

Karen Christensdatter 14 ½ aar

Forældre: Huusmand i Rye Christen Madsen og Ane Christensdatter

Temmelig god, Naturlige kopper

 

155

1815 nr.010

Ane Andreasdatter  16 aar

Huusbond skovfoged Laurs Andersen i Rye Sønder Skov

Temmelig god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. november 1814

 

156

1815 nr.011

Karen Marie Sørensdatter 16 aar

Huusbond Gaardmand i Rye Johan Madsen

Udmærket god, Naturlige kopper

 

1816

 

157

1816 nr.001

Mette Kirstine Sørensdatter 14 ½ aar

Forældre: Gaardmand i Rye Søren Christensen og Hustru Ellen Thomasdatter

Udmærket god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. oktober 1806

 

1817

 

158

1817 nr.001

Christiane Pedersdatter 14 aar

Forældre: Peder Andersen Gaardmand i Emborg og Sophie Rasmusdatter

Udmærket god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 22. november 1806

 

159

1817 nr.002

Ane Catrine Ernstsdatter 15 aar

Forældre: Gaardmand Ernst Pedersen og Ane Catrine Andersdatter i Raahøj

Udmærket god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

160

1817 nr.003

Mette Marie Knudsdatter 14 ½ aar

Forældre: Boelsmand i Tinghuus Knud Jensen og Mette Rasmusdatter

Udmærket god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 26. oktober 1806

 

161

1817 nr.004

Bodild Marie Jensdatter 14 ½ aar

Forældre: Huusmand i Rye Jens Knudsen og Maren Thomasdatter

Udmærket god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 30. juli 1814

 

162

1817 nr.005

Ane Catrine Sørensdatter 16 aar

Forældre: [stedfar] Boelsmand i Munchedal Jens Jensen og Birte Pedersdatter

Temmelig god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

163

1817 nr.006

Inger Marie Hansdatter 17 aar

Forældre: Boelsmand i Rye Hans Jacobsen og Johanne Marie Rasmusdatter

Temmelig god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

164

1817 nr.007

Ane Marie Pedersdatter 16 aar

Forældre: Huusmand i Rye Peder Nielsen og Ane Jensdatter

Temmelig god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

165

1817 nr.008

Maren Nielsdatter 14 aar

Forældre: Huusmand i Rye Niels Rasmussen og Johanne Pedersdatter

Meget god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

166

1817 nr.009

Ellen Christensdatter 14 aar

Huusbond Søren Sørensen Fisker i Rye

Meget god, God, vaccineret af Hr. Arntzen den 9. december 1806

 

 

Side 140

 

167

1817 nr.010

Dorthea Pallesdatter 16 aar

Forældre: Huusmand Palle Hansen i Rye og Ane Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. august 1814

 

168

1817 nr.011

Ane Magrete Jacobsdatter 16 aar

Huusbond Gaardmand Laurs Andersen i Emborg

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 11. december 1806

 

1818

 

169

1818 nr.001

Ane Catrine Pedersdatter født 23. juni 1802

Forældre: Gaardmand i Glarboehede Peder Pedersen Snedker og Gedske Leth

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

170

1818 nr.002

Cidsel Catrine Gotfredsdatter født 28. juli 1803

Forældre: Gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussen og Maren Nielsdatter

Udmærket god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

171

1818 nr.003

Cidsel Catrine Nielsdatter født 18. januar 1803

Forældre: Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Karen Jørgensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

172

1818 nr.004

Inger Rasmusdatter født 16. november 1802

Huusbond kroemand i Rye Jens Laasbye

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. oktober 1806

 

173

1818 nr.005

Catrine Nielsdatter født 10. februar 1803

Forældre: Boelsmand i Hjarsbech Niels Christensen og Karen Pedersdatter

Meget god, Naturlige kopper i aaret 1803

 

174

1818 nr.006

Ellen Stephansdatter født 27. februar 1803

Forældre: Boelsmand i Pøtsøe Stephan Pedersen og Mette Henrichsdatter

Meget, god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

175

1818 nr.007

Ane Marie Jensdatter født 25. oktober 1802

Forældre: Huusmand i Rye Jens Christiansen og Ane Laursdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

176

1818 nr.008

Ane Catrine Nielsdatter født 26. marts 1802

Forældre: Huusmand i Rye Niels Nielsen og Karen Jensdatter

Temmelig god, Naturlige kopper i aaret 1801

 

177

1818 nr.009

Maren Nielsdatter født 5. april 1803

Samme Forældre: Huusmand i Rye Niels Nielsen og Karen Jensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1819

 

178

1819 nr.001

Johanne Sørensdatter i Rye født 4. januar 1804

Forældre: Gaardmand i Rye Søren Christensen og Ellen Thomasdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 14. november 1806

 

179

1819 nr.002

Maren Laursdatter i Emborg født 15. september 1804

Forældre: Gaardmand i Emborg Laurs Mortensen og Maren Pedersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 7. januar 1807

 

180

1819 nr.003

Maren Pedersdatter i Rye født 29. november 1804

Forældre: Gaardmand i Rye Peder Pedersen og Ane Marie Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 30. juli 1814

 

181

1819 nr.004

Karen Andersdatter i Moselund født 31. januar 1805

Forældre: Boelsmand i Moselund Anders Pedersen og Ellen Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 5. november 1806

 

Side 141

 

182

1819 nr.005

Maren Knudsdatter i Tinghuus født den 17. februar 1805

Forældre: Boelsmand i Tinghuus Knud Jensen og Mette Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 26. oktober 1806

 

183

1819 nr.006

Cidsel Sørensdatter i Munchedal født den 8. december 1803 [født 8.december 1802]

Forældre: Boelsmand i Munchedal Søren Jensen og Birte Pedersdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

184

1819 nr.007

Mette Sørensdatter i Munchedal født den 30. december 1804

Samme Forældre: Boelsmand i Munchedal Søren Jensen og Birte Pedersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

185

1819 nr.008

Kirsten Jensdatter i Rye født den 12. juli 1804

Forældre: Huusmand i Rye Jens Laursen og Birte Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Provst Bagger den 3. december 1806

 

186

1819 nr.009

Kirsten Nielsdatter i Rye født den 30. januar 1805

Forældre: Huusmand i Rye Niels Christiansen og Ane Marie Pedersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 23. juli 1807

 

187

1819 nr.010

Maren Rasmusdatter i Rye født den 6. juli 1804

Forældre: Huusmand i Rye Rasmus Rasmussen og Kirsten Andersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

188

1819 nr.011

Ellen Marie Christensdatter i Fischerhuusene født den 31. oktober 1804

Tjenende hos Boelsmand Jens Jørgensen i Fischerhuusene

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1806

 

189

1819 nr.012

Ane Hansdatter i Hjarsbech født den 28. december 1804

Forældre: soldat Hans Andersen og Johanne Laursdatter i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

190

1819 nr.013

Ellen Rasmusdatter i Rye født den 20. september 1804

Forældre: Huusmand i Rye Rasmus Andersen og Maren Rasmusdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

191

1819 nr.014

Magrete Nielsdatter i Ludvigsbjerg født den 15. januar 1802

Forældre: Boelsmand i Ludvigsbjerg Niels Sørensen og Mette Nielsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1820

 

192

1820 nr.001

Johanne Jensdatter i Rye født den 4. januar 1806 [født 4. juni 1806]

Forældre: Jens Jensen kroemand i Rye og Dorthea Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 26. oktober 1806

 

193

1820 nr.002

Gunnild Marie Pedersdatter i Emborg født den 1. september 1805

Forældre: Peder Andersen Gaardmand i Emborg Sophie Jespersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 30. november 1806

 

194

1820 nr.003

Maren Nielsdatter i Rye født den 13. oktober 1805

Forældre: Niels Christensen Gaardmand i Rye og Else Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1814

 

195

1820 nr.004

Ane Nielsdatter i Fellund født den 20. marts 1805

Forældre: Niels Salomonsen Gaardmand i Fellund og Karen Jørgensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

196

1820 nr.005

Ane Gotfredsdatter i Fellund født den 18. marts 1806 [født den 15. juni 1806]

Forældre: Gotfred Rasmussen Gaardmand i Fellund og Maren Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

197

1820 nr.006

Maren Laursdatter i Hejdnitz født den 3. august 1804

Forældre: Laurs Knudsen Boelsmand i Hejdnitz og Maren Pedersdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

198

1820 nr.007

Ane Iversdatter i Rye født den 10. juni 1805

Forældre: Iver Jensen Huusmand i Rye og Maren Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. november 1806

 

199

1820 nr.008

Ane Jensdatter i Sønderborg født den 10. juni 1805 [født 2. maj 1805]

Forældre: Jens Sørensen Boelsmand i Sønderborg og Mette Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 5. november 1806

 

200

1820 nr.009

Karen Andersdatter i Over Skjeldal født den 3. april 1805

Huusbond Hans Hermansen Boelsmand i Over Skjeldal

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 28. november 1814

 

Side 142

 

201

1820 nr.010

Karen Christensdatter i Pøtsøe født den 5. juni 1804

Huusbond Stephan Pedersen Boelsmand i Pøtsøe

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

202

1820 nr.011

Karen Knudsdatter i Rye født den 28. april 1805

Forældre: Knud Augustisen Huusmand i Rye og Ane Marie Johansdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. november 1806

 

203

1820 nr.012

Johanne Christensdatter i Rye født den 19. november 1804

Huusbond Mathias Jensen Gaardmand i Rye

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

204

1820 nr.013

Ane Catrine Rasmusdatter i Rye født den 21. juni 1804

Forældre: Rasmus Jensen Huusmand i Rye og Kirsten Nielsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

205

1820 nr.014

Johanne Catrine Christensdatter i Rye født den 12. marts 1803

Huusbond Thomas Sørensen Gaardmand i Rye

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 17. august 1818

 

1821

 

206

1821 nr.001

Kirsten Marie Laursdatter i Emborg født den 7. januar 1806

Forældre: Laurs Mortensen i Emborggaard og Maren Pedersdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 7. januar 1814

 

207

1821 nr.002

Karen Hansdatter i Rye født den 20. marts 1806

Forældre: Huusmand i Rye Hans Jacobsen og Johanne Marie Rasmusdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. november 1806

 

208

1821 nr.003

Maren Nielsdatter i Ryelund født den 8. april 1805

Huusbond Thomas Rasmussen Boelsmand i Nyelund

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 2. december 1806

 

209

1821 nr.004

Ane Magrethe Rasmusdatter født den 23. juli 1805 [født 23. juli 1806]

Huusbond Thomas Salomonsen Boelsmand i Svejbech

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. august 1814

 

210

1821 nr.005

Karen Rasmusdatter i Overdal født den 29. januar 1807

Forældre: Huusmand Rasmus Svendsen i Overdal og Ane Rasmusdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

1822

 

211

1822 nr.001

Maren Ernstsdatter i Raahøj født den 5. august 1807

Forældre: Ernst Pedersen i Raahøjgaard og Ane Catrine Andersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 6. august 1814

 

212

1822 nr.002

Johanne Knudsdatter i Tinghuus født den 23. november 1807 [født den 8. november 1807]

Forældre: Knud Jensen fæster i Tinghuus og Mette Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 8. august 1814

 

213

1822 nr.003

Ane Catrine Jensdatter i Hjarsbek født den 23. juli 1807

Forældre: Jens Rasmussen Boelsmand i Hjarsbek og Else Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

214

1822 nr.004

Maren Andersdatter i Svejbek født den 23. januar 1807

Huusbond Niels Sørensen i Svejbek

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 8. august 1814

 

215

1822 nr.005

Ane Marie Andersdatter i Linebjerg født den 14. februar 1808 [født 2. maj 1808]

Forældre: Huusmand i Rye Anders Sørensen og Karen Salomonsdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

216

1822 nr.006

Marie Kirstine Nielsdatter i Rye født den 5. januar 1808

Forældre: Niels Michelsen skræder i Rye og Mette Jensdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

217

1822 nr.007

Bodild Hansdatter i Meelbjerg født den 16. januar 1808

Forældre: Hans Andersen Huusmand i Meelbjerg og Marie Sørensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 8. august 1814

 

218

1822 nr.008

Ane Laursdatter i Rye født den 6. januar 1807

Forældre: Laurs Knudsen Huusmand i Rye og Maren Pedersdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

219

1822 nr.009

Ellen Jensdatter i Rye født den 25. februar 1808

Forældre: Jens Christiansen Huusmand i Rye og Ane Laursdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

220

1822 nr.010

Maren Danielsdatter i Rye født den 13. februar 1808

Forældre: Daniel Sørensen Huusmand i Rye og Johanne Christensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

 

 

Side 143

 

1823

 

221

1823 nr.001

Mette Rasmusdatter i Rye født den 7. august 1808

Forældre: Gaardmand Rasmus Thomassen i Rye og Kirsten Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

 

222

1823 nr.003

Karen Gotfredsdatter i Fellund født den 2. marts 1809

Forældre: Gotfred Rasmussen Gaardmand i Fellund og Maren Nielsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

223

1823 nr.004

Ane Madsdatter i Linebjerg født den 14. marts 1809

Forældre: Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg og Karen Knudsdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

224

1823 nr.005

Ane Andersdatter i Moselund født den 19. marts 1809 [født den 30. oktober 1809]

Forældre: Anders Pedersen Boelsmand i Moselund og Ellen Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 30. juli 1814

 

225

1823 nr.006

Johanne Rasmusdatter i Emborg født den 19. juni 1808

Forældre: Rasmus Nielsen Huusmand i Emborg og Maren Rasmusdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 19. september 1816

 

226

1823 nr.007

Maren Hansdatter i Rye født den 18. oktober 1808

Forældre: Hans Jacobsen Huusmand i Rye og Johanne Marie Rasmusdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

227

1823 nr.008

Ane Kirstine Christensdatter i Rye født den 12. december 1808

Huusbond Rasmus Sørensen Huusmand i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 16. august 1814

 

228

1823 nr.009

Else Andersdatter i Rye født den 15. august 1808

Huusbond Laurs Andersen skræder i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. november 1814

 

229

1823 nr.010

Jensine Rasmusdatter i Rye født den 5. marts 1808

Forældre: Rasmus Rasmussen Huusmand i Rye og Kirsten Andersdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

230

1823 nr.011

Inger Laursdatter i Stiballe født den 12. september 1808

Forældre: Laurs Pedersen Huusmand i Stiballe og Maren Knudsdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

231

1823 nr.012

Lisbeth Christensdatter i Bøgedal født den 18. februar 1809 [Lisbeth Cathrine Christensdatter født 3. september 1809]

Forældre: Christen Johansen smed i Bøgedalsig og Ane Christensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

232

1823 nr.013

Maren Christensdatter i Fiskerhuus født den 29. maj 1808

Forældre: Christen Jensen Boelsmand i Fiskerhuus og Ane Andersdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

233

1823 nr.014

Johanne Christensdatter i Rye født den 8. januar 1807

Forældre: Christen Sørensen Huusmand i Rye og Karen Pallesdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

234

1823 nr.015

Kirsten Rasmusdatter i Rye født den 3. marts 1809 [født den 17. juli 1809]

Forældre: Rasmus Andersen Huusmand i Rye og Mariane Sørensdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 11. oktober 1814

 

1824

 

235

1824 nr.001

Ellen Marie Kirstine Rasmusdatter i Ryelund født den 20. juni 1810

Forældre: Rasmus Thomassen Boelsmand i Ryelund og Kirsten Dinesdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

236

1824 nr.002

Ane Nielsdatter i Glarbolund født den 20. december 1809

Forældre: Niels Andersen Boelsmand i Glarbolund og Kirsten Stephansdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

 

Side 144

 

237

1824 nr.003

Else Pedersdatter i Rye født den 12. januar 1809

Forældre: Huusmand Peder Michelsen og Ane Mogensdatter i Rye

God, vaccineret af Hr. Schow den 6. juni 1810

 

238

1824 nr.004

Maren Christensdatter i Rye født den 16. oktober 1809

Huusbond Rasmus Sørensen Huusmand i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

239

1824 nr.005

Ane Nielsdatter i Rye født den 17. januar 1810 [født 2. marts 1810]

Forældre: Huusmand Niels Rasmussen og Johanne Pedersdatter i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

240

1824 nr.006

Ingeborg Madsdatter i Rye født den 30. oktober 1808

Forældre: Huusmand Mads Mouritzen og Ane Catrine Wilhelmsdatter i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 24. august 1818

 

1825

 

241

1825 nr.001

Ane Pedersdatter i Hjortlund født den 27. januar 1811

Forældre: Peder Pedersen Huusmand i Hjortlund og Mette Kirstine Pedersdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

242

1825 nr.002

Maren Jensdatter i Sønderborg født den 6. april 1811

Forældre: Jens Sørensen Boelsmand i Sønderborg og Mette Jensdatter

Meget god, vaccineret af Hr. Arntzen den 13. september 1824

 

243

1825 nr.003

Maren Christensdatter i Rye født den 9. maj 1810 dato usikker

Huusbond Ole Sørensen smed i Rye

Meget god, vaccineret af Hr. Krieger den 27. august 1824

 

244

1825 nr.004

Maren Knudsdatter i Rye født den 9. maj 1810 dato usikker

Huusbond Christen Bach Huusmand i Rye

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 12. november 1814

 

245

1825 nr.005

Birthe Christensdatter i Alling født den 20. august 1810

Forældre: Christen Jensen Gaardmand i Alling

God, vaccineret af Hr. Gyrsting den 1. marts 1813

 

246

1825 nr.006

Maren Jensdatter i fuglbjerg født den 3. oktober 1810

Forældre: stedfader Laurs Andersen Boelsmand i Fuglbjerg og Johanne Hansdatter

God, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

247

1825 nr.007

Barbara Jensdatter i Rye født den 28. marts 1810

Forældre: Jens Sørensen Huusmand i Rye og Kirsten Nielsdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

248

1825 nr.008

Lisbeth Christensdatter i Rye født den 13. oktober 1810

Huusbond Christopher Pedersen Gaardmand i Rye

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 9. november 1825

 

249

1825 nr.009

Maren Knudsdatter i Rye født den 10. september 1810

Forældre: Knud Augustisen Huusmand i Rye og Marie Johansdatter

Temmelig god, vaccineret af Hr. Arntzen den 18. august 1814

 

 

Copulerede

 

Side 146

 

1814

                     

1

1814 nr.001

Enkemand i Salten Skov Them Sogn Otto Rasmussen 52 aar

Enke Karen Pallesdatter i Rye Skov 42 aar

Trolovet 2.december 1813

Forlovere: Boelsmand i Salten Skov Them Sogn Niels Christiansen og Huusmand i Rye Bye Rasmus Sørensen

Viet 4.januar 1815 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

 

1815

 

2

1815 nr.001

Enkemand i Rye Skov og Rye Sogn Rasmus Nielsen 45 aar

Mette Povelsdatter tjenestepige i Rye Skov 36 aar

Trolovet den 24.december 1814

Forlovere: Boelsmand i Rye Skov Anders Nielsen og søren Sørensen

Viet den 14.januar 1815 i Rye Kirke

Begge naturlige kopper

 

3

1815 nr.002

ungkarl Ernst Christiansen af Overbye Kattrup Sogn 43 aar

Enke Ane Marie Salomonsdatter i Nye Hejdnitz Rye Sogn

trolovet den 10.februar 1815

Forlovere: kroemand Jens Jensen i Rye, ungkarl Peder Bloch i Rye Mølle

Viet den 11.marts 1815 i Rye Kirke

begge naturlige kopper

 

4

1815 nr.003

ungkarl Søren Nielsen aftægtsmand Niels Jensens søn i Rye Bye 30 aar

Gunhild Marie Andersdatter gaarmand Anders Rasmussens datter i Rye Sogn Emborg Bye 33 aar

trolovet den 11.juni 1815

Forlovere: Niels Laursen og Anders Sørensen begge gaardmænd i Rye Bye

Viet den 15.juli 1815 i Rye Kirke

begge naturlige kopper

 

1816

 

5

1816 nr.001

Tjenestekarl Christen Jensen i Rye Bye 29 aar

Enken Ane Marie Nielsdatter i Rye Bye 39 aar

Trolovet den 7.januar 1816

Forlovere: Christopher Pedersen og Jens Jensen begge ungkarle i Rye Bye

Viet 3.februar 1816 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

6

1816 nr.002

tjenestekarl i Raahøjgaard Laurs Jørgensen 23 aar

tjenestepige i Rye Karen Pedersdatter 26 aar

trolovet den 21.april 1816

forlovere: ungkarl Peder Bloch i Rye Mølle og ungkarl Peder Pedersen i Rye

viet den 18.maj 1816 i Rye Kirke

begge naturlige kopper

 

7

1816 nr.003

Enkemand Christian Svendsen smed i Emborg 46 aar

Kirsten Pedersdatter tjenestepige i Emborg 30 aar

Trolovet den 5.maj 1816

Forlovere: Laurs Andersen og Søren Nielsen begge Gaardmænd i Emborg

Viet den 3.juli 1816 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

8

1816 nr.004

Ungkarl Thomas Sørensen tjenende i Rye Bye 36 aar

Enke Kirsten Nielsdatter i Rye Bye 38 aar

Trolovet den 12.maj 1816

Forlovere: Niels Thomesen Gaardmand i Boes og Jens Nielsen Gaardmand i Justenborg

Viet den 6.juli 1816 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

Side 147

 

9

1816 nr.005

Peder Jacobsen tjenestekarl i Rye Bye 39 aar

Kirsten Rasmusdatter tjenestepige i Rye Bye 22 aar

trolovet den 22.september 1816

forlovere:Anders Sørensen og Rasmus Sørensen begge gaardmænd i Rye

viet den 26.oktober i Rye Kirke

begge naturlige kopper

 

10

1816 nr.006

Peder Laursen tjenestekarl fra Aarhuus 29 aar

Ane Laursdatter tjenestepige i Emborg 23 aar

Trolovet den 10.november 1816

Forlovere: Laurs Andersen skrædder i Rye, Laurs Mikkelsen sammesteds

Viet 29.november 1816 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

11

1816 nr.007

Laurs Jacobsen tjenestekarl i Faarehuuset 36 aar

Kirsten Nielsdatter 22 aar skovfoged Niels Andersens datter i Ringholm

trolovet den24.november 1816

forlovere: Niels Laursen og Mathias Jensen begge gaardmænd i Rye

viet den 14.december 1816 i Rye Kirke

begge naturlige kopper

 

12

1816 nr.008

Niels Rasmussen tjenestekarl i Rye 23 aar

Ane Marie Nielsdatter tjenestepige i Rye 24 aar

Trolovet 16.nov 1816

Forlovere: Rasmus Sørensen og Baltzer Jensen begge Huusmænd i Rye

Viet den 14.december 1816 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

1817

 

13

1817 nr.001

Ole Jensen tjenestekarl i Rye Bye 38 aar

Maren Sørensdatter tjenestepige i Rye Bye 37 aar

Trolovet den 20.december 1816

Forlovere: fæster Jens Rasmussen i Hjarsbek og Ungkarl Rasmus Jensen i Miessing

Viet den 25.januar 1817 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

14

1817 nr.002

Thomas Mikkelsen hjulmand i Rye Bye 40 aar

Maren Mikkelsdatter separeret kone i Rye 33 aar

Trolovet den 9.februar 1817

Forlovere: Boelsmand Henrich Nielsen og Anders Sørensen Smed begge i Rye

Viet den 14.marts 1817 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

15

1817 nr.003

Jens Nielsen gaardmand Mathias Jensens [sted]søn i Rye 26.aar

Ane Jensdatter kroemand Jens Laasbyes datter i Rye 22 aar

trolovet den 9.februar 1817

forlovere: kroemand Jens Jensen Laasbye i Rye og gaardmand Mathias Jensen sammesteds

viet den 21.juni 1817 i Rye Kirke

begge naturlige kopper

 

16

1817 nr.004

Søren Envoldsen tjenestekarl i Rye 33 aar

Edel Kirstine Udbye degnen P. Udbyes datter i Rye 22 aar

Trolovet 15.jun 1817

Forlovere: kroemand Jens Jensen Laasbye i Rye og Gaardmand Mathias Jensen sammesteds

Viet 12.juli 1817 i Rye kirke

Brudgommen naturlige kopper, bruden vaccineret af hr. Arntzen med attest af 28.oktober 1806

 

17

1817 nr.005

Peder Pedersen 30 aar tjenestekarl i Rye

Ingeborg Christensdatter 23 aar tjenestepige i Rye

Trolovet den 6 jun 1817

Forlovere: Thomas Sørensen Gaardmand i Rye og Anders Sørensen smed sammesteds

Viet 9.august 1817 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

18

1817 nr.006

Niels Rasmussen 48 aar Huusmand i Rye

Johanne Laursdatter 38 aar tjenestepige i Rye

Trolovet den 16.september 1817

Forlovere: Boelsmand og fæster Jens Rasmussen i Hjarsbek og Salomon Pedersen Huusmand i Foerlev

Viet 18.oktober 1817 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

19

1817 nr.007

Peder Pedersen tjenestekarl i Rye 25 aar

Enke Ane Marie Nielsdatter i Rye Bye 40 aar

Trolovet 9.november 1817

Forlovere: Mathias Jensen og Niels Laursen begge Gaardmænd i Rye

Viet den 6.december 1817 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

1818

 

20

1818 nr.001

Hans Nielsen tjenestekarl i Glarboehede Rye Sogn 33 aar

Ane Marie Nielsdatter tjenestepige i Glarboehede Rye Sogn 23 aar

Trolovet den 10.august 1818

Forlovere: Gaardmand Peder Pedersen i Glarboehede og Boelsmand Anders Pedersen i Moselund

Viet den 15.september 1818 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

Side 148

 

21

1818 nr.002

Søren Pedersen tjenestekarl i Rye Bye 29 aar

Maren Pedersdatter Huusmand Peder Nielsen Gjessøes datter i Rye 29 aar

Trolovet den 6.september 1818

Forlovere: Huusmand og skrædder Laurs Andersen og Huusmand Baltzer Jensen begge i Rye

Viet den 10.oktober 1818 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

22

1818 nr.003

Thomas Christensen tjenestekarl i Rye Bye 34 aar

Mette Simonsdatter Boelsmand Simon Justisens datter i Fischerhuusene 24 aar

Trolovet den 4 okt 1818

Forlovere: Gaardmand Søren Christensen i Rye og Boelsmand Thomas Rasmussen i Nyelund

Viet 14.november 1818 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

23

1818 nr.004

Ole Jensen Boelsmand Jens Sejlings søn i Rye Skov 21 aar

Karen Nielsdatter Boelsmand Niels Christensens datter i Hjarsbek 25 aar

Trolovet den 4.oktober 1818

Forlovere: Mathias Jensen og Niels Laursen begge Gaardmænd i Rye

Viet den 14.november 1818 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

24

1818 nr.005

Niels Pedersen tømmersvend i Rye Bye 28 aar

Karen Johansdatter tjenestepige i Rye 26 aar

Trolovet den 1.november 1818

Forlovere: Peder Johansen i Melgaard, Boelsmand Rasmus Thomesen i Ryelund

Viet den 12.december 1818 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

1819

 

25

1819 nr.001

Peder Thomesen [Peder Thomassen] tjenestekarl i Rye 30 aar

Ane Pedersdatter Aftægtsmand Peder Frederichsens datter i Rye 30 aar

Trolovet den 15.november 1818

Forlovere: Søren Udbye fungerende kirkesanger og skolelærer i Rye, Christopher Pedersen Gaardmand sammesteds

Viet den 2.januar 1819 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

26

1819 nr. 002

Niels Jørgensen Tjenestekarl i Emborg 44 aar

Ane Pedersdatter Tjenestepige i Emborg 31 aar

Trolovet 8.august

Forlovere: Søren Nielsen Gaardmand i Emborg, Ungkarl Anders Laursen Sammensteds

Viet den 7.september i Rye Kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

27

1819 nr.003

Rasmus Jensen tjenestekarl i Emborg 46 aar

Inger Christensdatter tjenestepige i Emborg 40 aar

Trolovet den 8.oktober 1819

Forlovere: Søren Nielsen og Laurs Andersen begge Gaardmænd i Emborg

Viet den 20.november 1819 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

28

1819 nr.004

Anders Pedersen tjenestekarl i Hvidemosebach 28 aar

Karen Marie Sørensdatter tjenestepige i Schjeldal 20 aar

Trolovet den 6.november 1819

Forlovere: Peder Rasmussen Boelsmand i Hvidemosebach og Ungkarl Bertel Andersen i Schjeldal

Viet den 11.december 1819 i Rye kirke

Begge naturlige kopper

 

1820

 

29

1820 nr.001

Peder Sørensen enkemand i Tønningslette 34 aar

Ane Catrine Rasmusdatter tjenestepige i Emborg 20 aar

Trolovet den 8.december 1819

Forlovere: Niels Sørensen og Thomas Salomonsen begge Boelsmænd i Svejbech

Viet den 8.januar 1820 i Rye kirke

Brudgommen har haft naturlige kopper, bruden vaccineret ved hr. Arntzen den 10.november 1806

 

30

1820 nr.002

Rasmus Jensen tjenestekarl i Alken 32 aar

Kirsten Christensdatter Boelsmand Christen Jensens datter i Fischerhuusene 26 aar

Trolovet den 16.maj 1820

Forlovere: Laurs Andersen Gaardmand i Emborg og Jens Jørgensen Boelsmand i Fischerhuusene

Viet den 20.juni 1820 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

31

1820 nr.003

Bertel Andersen Ungkarl i Schjeldal 27 aar

Ane stephansdatter Boelsmand Stephan Pedersens datter i Pøtsøe 20 aar

Trolovet den 10.september 1819

Forlovere: Søren Christensen Gaardmand i Rye, Niels Andersen Boelsmand i Glarboelund

Viet den 21.oktober 1820 i Rye kirke

Brudgom har haft naturlige kopper, bruden vaccineret af hr. Arntzen den 6.november 1806

 

32

1820 nr.004

Ole Sørensen snedkersvend i Rye 22 aar

Ane Dorthea Envoldsdatter tjenestepige i Rye 29 aar

Trolovet den 20.oktober 1820

Forlovere: Søren Christensen og Anders Sørensen begge Gaardmænd i Rye

Viet den 25.november 1820 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

33

1820 nr.005

Ole Envoldsen tjenestekarl i Rye 32 aar

Kirsten Christensdatter tjenestepige i Rye 35 aar

Trolovet den 5.november 1820

Forlovere: Jens Jensen kroemand og Gaardmand Mathias Jensen begge i Rye

Viet den 1.december 1820 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

Side 149

 

1821

 

34

1821 nr.001

Christen Hansen tjenestekarl i Rye 25 aar

Johanne Mortensdatter tjenestepige i Rye 26 aar

Trolovet den 4.april 1821

Forlovere: Jens Sørensen og Ole Jensen begge Huusmænd i Rye

Viet den 12.maj 1821 i Rye kirke

Begge haft naturlige kopper

 

35

1821 nr.002

Peder Hansen Huusmand i Rye 34 aar gl

Ane Marie Rasmusdatter, Huusmand Rasmus Rasmussens datter i Rye 27 aar gl.

trolovet den 8.maj 1821

Forlovere: Rasmus Rasmussen Huusmand i Rye og Niels Hansen tjenestekarl i Rye

Viet den 7.juli 1821 i Rye Kirke

begge haft de naturlige kopper

 

36

1821 nr.003

Anders Andersen Huusmand i Rye 72 aar

Dorthe Knudsdatter tjenestepige i Rye 44 aar

Trolovet den 9.juni 1821

Forlovere: Henrich Nielsen Boelsmand i Rye og Thomas Mikkelsen Hjulmand sammesteds

Viet den 21.juli 1821 i Rye kirke

Begge haft naturlige kopper

 

37

1821 nr.004

Niels Stephansen tjenestekarl i Pøtsøe 28 aar

Kirsten Nielsdatter, Thomas Rasmussens enke i Nyelund 28 aar

trolovet den 9.juni 1821

forlovere: Jens Rasmussen boelsmand i Hjarsbek og Bertel Andersen huusmand i Over Schjeldal

viet den 4.august 1821 i Rye Kirke

begge haft naturlige kopper

 

38

1821 nr.005

Jens Jensen tjenestekarl i Rye 29 aar

Maren Jacobsdatter Gaardmand Jacob Hansens datter i Rye 34 aar

Trolovet 4.september 1821

Forlovere: Rasmus Sørensen og Niels Jacobsen begge Gaardmænd i Rye

Viet 20.oktober 1821 i Rye kirke

Begge haft naturlige kopper

 

39

1821 nr.006

Rasmus Andersen Huusmand i Rye 50 aar

Kirsten Hansdatter bødker Henrich Schultzes enke i Rye 60 aar

Trolovet den 14.oktober 1821

Forlovere: Niels Christensen Boelsmand i Hjarsbek og Henrich Nielsen Boelsmand i Rye

Viet den 24.november 1821 i Rye kirke

Begge haft naturlige kopper

 

1822

 

40

1822 nr.001

Hans Erichsen 22 aar bødker i Rye

Karen Hansdatter 32 aar tjenestepige i Rye

Trolovet den 3.marts 1822

Forlovere: Peder Pedersen Gaardmand i Glarbohede og Niels Christensen Gaardmand i Rye

Viet 23.marts 1822 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper                 

 

41

1822 nr.002

Jens Olesen 26 aar skrædder i Rye

Ane Catrine Laursdatter 24 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 3.maj 1822

Forlovere: Peder Jacobsen Huusmand i Beklund, Jens Jensen Huusmand i Rye

Viet den 8.juni 1822 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

42

1822 nr.003

Peder Pedersen 30 aar tjenestekarl i Timmerbye

Ane Marie Andersdatter 26 aar skrædder i Emborg Anders Laursens datter

Trolovet 4.august 1822

Forlovere: Mathias Rasmussen Gaardmand i Glarbo, Laurs Andersen skrædder i Rye

Viet 14.september 1822 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

43

1822 nr.004

Balser Jensen 50 aar Huusmand i Rye

Mette Mogensdatter 40 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 18.august 1822

Forlovere: Søren Pedersen Huusmand i Hedelund, Peder Michelsen Huusmand i Rye

Viet 21.september 1822 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

44

1822 nr.005

Mathias Rasmussen 30 aar tjenestekarl i Rye

Johanne Magrethe Jensdatter 24 aar i Rye

Trolovet 28.august 1822

Forlovere: Søren Christensen og Anders Sørensen begge Gaardmænd i Rye

Viet 25.oktober 1822 i Rye kirke

Brudgommen har haft naturlige kopper, bruden vaccineret 2.december 1806

 

45

1822 nr.006

Jens Pedersen 40 aar tjenestekarl i Rye

Karen Ernstsdatter 26 aar tjenestepige i Emborg

Trolovet 28.august 1822

Forlovere: Ernst Pedersen Gaardmand i Raahøj og Christian Svendsen smed i emborg

Viet 26.oktober 1822 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

Side 150

 

46

1822 nr.007

Rasmus Andersen 27 aar Ungkarl i Thomasses-kiær

Catrine Nielsdatter 19 aar Boelsmand i Hjarsbek Niels Christensens datter

Trolovet 2.oktober 1822

Forlovere: Ole Jensen Boelsmand i Skjelsted, Ole Sørensen smed i Rye

Viet 23.november 1822 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

47

1822 nr.008

Niels Jensen 32 aar tjenestekarl i Rye

Ane Laursdatter 30 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 28.oktober 1822

Forlovere: Rasmus Sørensen og Thomas Sørensen Gaardmænd i Rye

Viet 30.november 1822 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

1823

 

48

1823 nr.001

Henrich Stephansen 39 aar ungkarl i Pøtsøe

Kirsten Nielsdatter 30 aar boelsmand Niels Stephansens enke i Nyelund

trolovet 20.marts 1823

Forlovere: Peder Pedersen gaardmand i Glarboehede og Ole Envoldsen huusmand i Schandhøj

viet 19.april 1823 i Rye Kirke

begge har haft naturlige kopper

 

1824

 

49

1824 nr.001

Jens Sørensen 30 aar enkemand og kroemand i Them

Johanne Jensdatter 18 aar kroemand i Rye Jens Jensens datter

Trolovet 14.februar 1824

Forlovere: Rasmus Sørensen Gaardmand i Rye, Jens Rasmussen Boelsmand i Hjarsbek

Viet 13.marts 1824 i Rye kirke

Brudgommen har haft naturlige kopper, bruden er vaccineret den 26.oktober 1806

 

50

1824 nr.002

Christian Johansen 20 aar tjenestekarl i Raahøjgaard

Ane Jensdatter 18 aar tjenestepige i Meelgaard

Trolovet 4.marts 1824

Forlovere: Peder Johansen Boelsmand i Meelgaard, Søren Jensen Ungkarl i Sønderborg

Viet 10.april 1824 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 18.august 1814, bruden den 5.november 1806

 

51

1824 nr.003

Knud Pedersen 21 aar tjenestekarl i Steenhule

Karen Christensdatter 23 aar tjenestepige i Tønningslette

Trolovet den 2.maj 1824

Forlovere: Knud Pedersen Boelsmand i Tønningslette, Rasmus Pedersen Boelsmand i Steenhule

Viet 12.juni 1824 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 18.august 1818, bruden den 9.december 1806

 

52

1824 nr.004

Anders Salomonsen 27 aar tjenestekarl i Fellund

Mette Marie Knudsdatter 21 aar boelsmand i Tinghuus Knud Jensens datter

trolovet den 25.juli 1824

Forlovere: Knud Jensen boelsmand i Tinghuus, Gotfred Rasmussen gaardmand i Fellund

viet 2.oktober 1824 i Rye Kirke

brudgommen er vaccineret den 28.januar 1813, bruden 26.oktober 1806

 

53

1824 nr.005

Salomon Nielsen 26 aar tjenestekarl i Fellund

Maren Knudsdatter 19 aar boelsmand i Tinghuus Knud Jensens Datter

trolovet 25.juli 1824

Forlovere: Knud Jensen boelsmand i Tinghuus, Niels Salomonsen gaardmand i Fellund

viet 2.oktober 1824 i Rye Kirke

brudgommen har haft naturlige kopper bruden vaccineret den 26.oktober 1806

 

54

1824 nr.006

Jens Johansen sognefoged og Gaardmand i Illerup 54 aar gammel

Karen Sørensdatter Gaardmand i Faarehuus Søren Nielsens datter 42 ar gammel

Trolovet 22.juli 1824

Forlovere: Rasmus Sørensen Gaardmand i Rye, Simon Sørensen Gaardmand i Faarhuus

Viet 9.oktober 1824 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

Side 51

 

55

1824 nr.007

Søren Rasmussen 28 aar tjenestekarl i Himmelbjerggard

Ane Rasmusdatter 24 aar Huusmand i overdal Rasmus Svendsens datter

Trolovet 24.oktober 1824

Forlovere: Niels Knudsen i Himmelbjerggard, Rasmus Svendsen i Overdal

Viet den 4.december 1824 i Rye kirke

Brudgommen har haft naturlige kopper, bruden er vaccineret den 16.november 1806

 

1825

 

56

1825 nr.001

Jens Sørensen tjenestekarl i Vester Svejbek 25 aar

Ane Magrethe Rasmusdatter tjenestepige 19 aar

Trolovet 6.januar 1825

Forlovere: Mads Salomonsen Boelsmand i Linebjerg, Peder Sørensen Huusmand i Tønningslette

Viet 5.marts 1825 i Rye kirke

Brudgommen vaccineret den 26.oktober 1806, bruden den 16.august 1814

 

57

1825 nr.002

Søren Christensen 24 aar tjenestekarl i Rye

Ane Catrine Ernstdatter 23 aar tjenestepige i Rye

Trolovet 16.januar 1825

Forlovere: Ernst Pedersen Gaardmand i Raahøj og Søren Sørensen Huusmand i Rye

Viet 26.marts 1825 i Rye kirke

Brudgommen vaccineret 6.november 1806, bruden den 16.november 1806

 

58

1825 nr.003

Thomas Frandsen Bloch 20 aar ungkarl i Rye Mølle

Mette Marie Catrine Mathiasdatter Gaardmand Mathias Jensens datter i Rye

Trolovet 27.februar 1825

Forlovere: Mathias Jensen og Niels Laursen begge Gaardmænd i Rye

Viet 16.april 1825 i Rye kirke

Brudgommen vaccineret den 6.november 1806, bruden den 16.november 1806

 

59

1825 nr.004

Jens Nielsen Tolstrup 40 aar tjenestekarl i Ryelund

Mette Magrethe Pedersdatter 30 aar Huusmand Peder Nielsens datter i Rye

Trolovet 27.februar 1825

Forlovere: Anders Sørensen Gaardmand i Rye og Søren Pedersen Huusmand i Hedelund

Viet 14.maj 1825 i Rye kirke

Begge haft naturlige kopper

 

60

1825 nr.005

Peder Andersen 21 aar skrædder i Emborg

Karen Andersdatter 20 aar tjenestepige i Emborg

Trolovet 8.maj 1825

Forlovere: Laurs Andersen skrædder i Rye, Rasmus Andersen Huusmand i Emborg

Viet 18.juni 1825 i Rye kirke

Brudgommen er vaccineret den 14.december 1814, bruden den 28.november 1814

 

61

1825 nr.006

Povel Johansen 28 aar ungkarl og smed i Fiirgaard

Ane Mette Nielsdatter 29 aar tjenestepige i Rye Mølle

Trolovet den 28.august 1825

Forlovere: Peder Bloch i Rye Mølle og Peder Pedersen Huusmand i Hjortlund

Viet 24.september 1825 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

62

1825 nr.007

Jens Sørensen Linaa 30 aar tjenestekarl i Rye

Maren Gotfredsdatter 25 aar tjenestepige i Rye

trolovet den 9.oktober 1825

Forlovere: Rasmus Sørensen Gaardmand i Rye, Gotfred Rasmussen Gaardmand i Fellund

viet den 12.november 1825 i Rye Kirke

brudgommen har haft naturlige kopper, bruden vaccineret den 16.november 1806

 

Kort 4/5

 

Side 152

 

63

1825 nr.008

Peder Michelsen 32 aar Huusmand i Rye

Kirsten Jensdatter 40 aar Huusmand Niels Pedersens enke i Emborg

Trolovet 6.oktober 1825

Forlovere: Rasmus Pedersen og Niels Jørgensen begge Huusmænd i Emborg

Viet 26.november 1825 i Rye kirke

Begge har haft naturlige kopper

 

64

1825 nr.009

Niels Nielsen Alling 30 aar tjenestekarl i Ringholm

Ane Jensdatter 28 aar tjenestepige i Ringholm

Trolovet 12.oktober 1825

Forlovere: Mathias Jensen og Niels Laursen begge Gaardmænd i Rye

Viet 3.december 1825 i Rye kirke

Brudgommen har haft naturlige kopper, bruden er vaccineret den 17.februar 1806

 

Tilgangsliste

 

1815

 

1

1815 nr.001

Ernst Christiansen 43 aar tjenestekarl fra Overbye Kattrup sogn

 

2

1815 nr.002

Frederike Pedersdatter 24 aar tjenestepige fra Wrold Schanderup sogn

 

3

1815 nr.003

Rasmus Mathiesen Bratberg 27 aar tjenestekarl fra Bratbjerg Ikast sogn

 

4

1815 nr.004

Peder Eschesen 38 aar tjenestekarl fra Grædstrup

 

5

1815 nr.005

Jesper Jensen Winding 36 aar tjenestekarl fra Them sogn og Bye

 

6

1815 nr.006

Peder Nielsen 35 aar tjenestekarl fra Aale sogn og Bye

 

7

1815 nr.007

Niels Jensen 40 aar tjenestekarl fra Svejstrup Dover sogn

 

8

1815 nr.008

Rasmus Nielsen 27 aar tjenestekarl fra Tvilum sogn

 

9

1815 nr.009

Ane malene Rasmusdatter 20 aar tjenestepige fra Wirchlund i Them sogn

 

Side 155

 

10

1815 nr.010

Ane Nielsdatter 28 aar tjenestepige fra Hatting sogn og Bye

 

11

1815 nr.011

Karen Hansdatter 26 aar tjenestepige fra Saabye Yding sogn

 

12

1815 nr.012

Niels Christensen 30 aar drejermester fra Nørre Snede sogn

 

13

1815 nr.013

Mariane Møller 34 aar hans Hustru

 

1816

 

14

1816 nr.001

Jens Sørensen 20 aar tjenestekarl fra Tulstrup sogn

 

15

1816 nr.002

Laurs Jørgensen 22 aar tjenestekarl fra Linaa

 

16

1816 nr.003

Søren Rasmussen 20 aar tjenestekarl fra Alling sogn og Bye

 

17

1816 nr.004

Jens Sørensen 22 aar tjenestekarl fra Jevngyde Tulstrup sogn

 

18

1816 nr.005

Jens Christensen 28 aar tjenestekarl fra Salten Them sogn

 

19

1816 nr.006

Ane Marie Rasmusdatter 20 aar tjenestepige fra Hytterne Them sogn

 

20

1816 nr.007

Hans Nielsen 32 aar tjenestekarl fra Linaa sogn og Bye

 

21

1816 nr.008

Ane Mortensdatter 26 aar tjenestepige fra Addit Wissing sogn

 

22

1816 nr.009

Karen Johansdatter 22 aar tjenestepige fra Schjellerup Nyegaard Linaa sogn

 

23

1816 nr.010

Ane Christensdatter 32 aar tjenestepige fra Træden sogn og Bye

 

24

1816 nr.011

Ane Marie Nielsdatter 22 aar tjenestepige fra Wrold Schanderrup sogn

 

25

1816 nr.012

Karen Christensdatter 17 aar tjenestepige fra Sønder Wissing

 

26

1816 nr.013

Jens Laursen 51 aar Huusmand fra Linaa Bye og sogn

 

27

1816 nr.014

Birgitte Rasmusdatter 49 aar hans Hustru

 

1817

 

28

1817 nr.001

Ane Catrine Madsdatter 20 aar tjenestepige fra Addit S. Wissing sogn

 

29

1817 nr.002

Inger Christensdatter 34 aar tjenestepige fra Dallerup sogn og Bye

 

30

1817 nr.003

Peder Mikkelsen 25 aar tjenestekarl fra Randlev sogn og Bye

 

31

1817 nr.004

Ane Marie Andersdatter 21 aar tjenestepige fra Ildal Them sogn

 

32

1817 nr.005

Peder Laursen 30 aar Huusmand fra Wrold Schanderup sogn

 

33

1817 nr.006

Ane Laursdatter 24 aar hans Hustru fra ligeledes

 

 

1818

 

34

1818 nr.001

Ane Sophie Jensdatter 22 aar tjenestepige fra Wrold Schanderup sogn

 

35

1818 nr.002

Anders Jensen 31 aar tjenestekarl fra Pinds Mølle Sønder Wissing sogn

 

36

1818 nr.003

Wendel Pedersdatter 18 aar tjenestepige fra Svejstrup Dover sogn

 

37

1818 nr.004

Christen Hansen 21 aar tjenestekarl fra Glarboe Them sogn

 

38

1818 nr.005

Hans Andersen 47 aar Huusmand fra Gaardsted Them sogn

 

39

1818 nr.006

Marie Catrine Sørensdatter 42 aar hans Hustru fra ligeledes

 

40

1818 nr.007

Rasmus Nielsen 47 aar Huusmand fra Svejstrup Dover sogn

 

41

1818 nr.008

Maren Rasmusdatter 44 aar hans Hustru fra ligeledes

 

42

1818 nr.009

Ole Sørensen 19 aar smedesvend fra Jevngyde Tulstrup sogn

 

1819

 

43

1819 nr.001

Niels Christensen 37 aar tjenestekarl fra Lauen i Linaa sogn

 

44

1819 nr.002

Niels Jensen 24 aar tjenestekarl fra Tømmerbye Them sogn

 

45

1819 nr.003

Niels Pedersen 20 aar tjenestekarl fra Eschebach Funder sogn

 

Side 156

 

46

1819 nr.001 er overstreget, er i tilgangslisten 1815 nr. 001 med samme folie nr 210 i almindelige jevnf. register

Ernst Christiansen 43 aar tjenestekarl fra Overbye Kattrup Sogn

 

47

1819 nr.004 samme som nr. 49

Johannes Nielsen 20 aar tjenestekarl fra Them sogn og Bye

 

48

1819 nr.005 samme som nr. 50

Peder Nielsen 20 aar tjenestekarl fra Eschebach Funder sogn

 

49

1819 nr.006 samme som nr. 47

Johannes Nielsen 20 aar tjenestekarl fra Them sogn og Bye

 

50

1819 nr.007 samme som nr. 48

Peder Nielsen 20 aar tjenestekarl fra Eschebach Funder sogn

 

51

1819 nr.008

Peder Jacobsen 41 aar Huusmand fra Timmer Bye Them sogn

 

52

1819 nr.009

Kirsten Rasmusdatter 26 aar hans Hustru fra ligeledes

 

1820

 

53

1820 nr.001

Søren Christensen 20 aar tjenestekarl fra Hvidmose Them sogn

 

54

1820 nr.002

Karen Knudsdatter 24 aar tjenestepige fra Steenhuule Them sogn

 

55

1820 nr.003

Ane Nielsdatter 17 aar tjenestepige fra Schanderborg Ladegaard

 

56

1820 nr.004

Ane Marie Rasmusdatter 24 aar tjenestepige fra Svejstrup Dover sogn

 

1821

 

57

1821 nr.001

Mads Pedersen 29 aar tjenestekarl fra Galthen sogn og Bye

 

58

1821 nr.002

Ellen Rasmusdatter 20 aar tjenestepige fra Steenhuule Them sogn

 

59

1821 nr.003

Jørgen Lassen 36 aar Bonde og Fæster Ejstrup sogn og Bye 

 

60

1821 nr.004

Ane Magrete Jacobsdatter 32 aar hans Hustru fra ligeledes

 

1822

 

61

1822 nr.001

Ane Catrine Laursdatter 22 aar tjenestepige fra Tarschov Mølle Harlev sogn

 

62

1822 nr.002

Ane Magrethe Sørensdatter 17 aar tjenestepige fra Hylche Bye og sogn

 

63

1822 nr.003

Jacob Mortensen 30 aar indsidder begge fra Ølsted Bye og sogn

 

64

1822 nr.004

Karen Jeppesdatter 26 aar hans Hustru begge fra Ølsted Bye og sogn

 

65

1822 nr.005

Johanne Kirstine Nielsdatter 26 aar tjenestepige fra Them sogn

 

1823

 

66

1823 nr.001

Karen Andersdatter 18 aar tjenestepige fra Kokhuuset Østbirk sogn

 

67

1823 nr.002

Kirsten Jensdatter 23 aar tjenestepige fra Nørre Vissing

 

68

1823 nr.003

Rasmus Andersen 35 aar indsidder Huusmand fra Nim sogn

 

69

1823 nr.004

Ane Kirstine Sørensdatter 26 aar hans Hustru sammesteds fra Nim sogn

 

Side 157

 

70

1823 nr.005

Kirsten Rasmusdatter 21 aar tjenestepige fra Alling sogn

 

71

1823 nr.006

Rasmus Peter Iversen 18 aar tjenestekarl fra Fruering Bye og sogn

 

72

1823 nr.007

Christen Andersen 16 aar Tjenestedreng fra Thomasseskier Them sogn

 

73

1823 nr.008

Ane Marie Pedersdatter 21 aar tjenestepige fra Illerup Dover sogn

 

74

1823 nr.009

Morten Rasmussen 22 aar tjenestekarl fra Østerlev Dover sogn

 

75

1823 nr.010

Jens Jensen 25 aar tjenestekarl fra Zeuthen Bye og sogn [Søften]

 

76

1823 nr.011

Laurs Christensen 22 aar tjenestekarl fra Them Bye og sogn

 

77

1823 nr.012

Jens Jensen 23 aar tjenestekarl fra Lauen Bye Linaae sogn

 

78

1823 nr.013

Ane Jensdatter 26 aar tjenestepige fra Boes Bye Dover sogn

 

79

1823 nr.014

Anders Jensen 18 aar tjenestekarl fra Laven Bye Linaae sogn

 

80

1823 nr.015

Povel Povelsen 19 aar tjenestekarl fra Jaungyde Tulstrup sogn

 

81

1823 nr.016

Peder Pedersen 40 aar indsidder Huusmand begge fra Skjeldal Them sogn

 

82

1823 nr.017

Ide Kirstine Sørensdatter 32 aar hans Hustru begge fra Skjeldal Them sogn

 

83

1823 nr.018

Mariane Sørensdatter 14 aar tjenestepige fra Daugaard Bye og sogn

 

1824

 

84

1824 nr.001

Karen Danielsdatter 29 aar tjenestepige fra Wissing Kloster

 

85

1824 nr.002

Mette Pedersdatter 47 aar tjenestepige fra Laas Bye [Laasbye] og sogn

 

86

1824 nr.003

Ane Mette Nielsdatter 28 aar tjenestepige fra Løvet Grædstrup sogn

 

87

1824 nr.004

Anders Rasmussen 22 aar tjenestekarl fra Linaae Bye og sogn

 

88

1824 nr.005

Ellen Marie Christensdatter 22 aar tjenestepige fra Framlev Bye og sogn

 

89

1824 nr.006

Knud Pedersen 21 aar tjenestekarl fra Steenhule Them sogn

 

90

1824 nr.007

Ane Sørensdatter 24 aar tjenestepige fra Laasbye Bye og sogn

 

Side 158

 

91

1824 nr.008

Marius Fecher?? Pedersen 18 aar tjenestekarl fra Østbirk Bye og sogn

[Er ikke i afgangslisten Østbirk Kirkebog 1824]

 

92

1824 nr.009

Mathias Wædeler Laursen 28 aar Huusmand begge fra Bostrup Hylche sogn

[er ikke i afgangslisten for Hylke, men er viet 5.juli 1823 Ungkarl Mathias Wedler Laursen Hjulmand i Baadstrup 27 aar og pigen Sidsel Jensdatter fra Brørup 23 aar]

 

93

1824 nr.010

Cidsel Jensdatter 22 aar hans Hustru begge fra Bostrup Hylche sogn

 

94

1824 nr.011

Rasmus Andersen 30 aar Huusmand begge fra Hvidmose Them sogn

 

95

1824 nr.012

Dorthe Sørensdatter 54 aar hans Hustru begge fra Hvidmose Them sogn

 

96

1824 nr.013

Jens Christiansen 24 aar tjenestekarl fra Sønder Vissing

 

97

1824 nr.014

Niels Nielsen 29 aar tjenestekarl fra Wrold Schanderup sogn

 

98

1824 nr.015

Ane Sophie Jensdatter 28 aar tjenestepige Them Kro og Bye

 

1825

 

99

1825 nr.001

Johanne Kirstine Jensdatter 18 aar tjenestepige fra Brorup Hylche sogn [Brørup]

 

100

1825 nr.002

Mads Andersen 45 aar Gaardmand fra Tolstrup Bye og sogn

 

101

1825 nr.003

Ane Nielsdatter 30 aar hans Hustru fra ligeledes

 

102

1825 nr.004

Ane Johansdatter 20 aar tjenestepige fra Lundum Bye og sogn

 

103

1825 nr.005

Dorthea Bloch 53 aar Henrich Langballes enke Wiborg bye

 

104

1825 nr.006

Gunnild Marie Langballe 15 aar tjenestepige fra Wiborg Bye

 

105

1825 nr.007

Kirsten Thomasdatter 18 aar tjenestepige fra Them Bye og sogn

 

106

1825 nr.008

Morten Jensen 29 aar tjenestekarl fra Tønning Bye og sogn

 

107

1825 nr.009

Ane Olesdatter 23 aar tjenestepige fra Woerladegaard Bye og sogn

 

108

1825 nr.010

Jens Iversen 25 aar tjenestekarl fra Sønder Vissing Bye og sogn

 

109

1825 nr.011

Søren Christensen 25 aar tjenestekarl fra Hvimose Them sogn

 

110

1825 nr.012

Maren Rasmusdatter 18 aar tjenestepige fra Alling Bye og sogn

 

111

1825 nr.013

Mariane Nielsdatter 17 aar tjenestepige fra Them Bye og sogn

 

Side 159

 

112

1825 nr.014

Ane Dorthea Andersdatter 26 aar tjenestepige fra Grædstrup Bye og sogn

 

113

1825 nr.015

Johanne Marie Johansdatter 27 aar tjenestepige fra Them Bye og sogn

 

114

1825 nr.016

Laurs Andersen 30 aar Huusmand begge fra Svejbek Them sogn

 

115

1825 nr.017

Ane Magrethe Rasmusdatter 24 aar hans Hustru begge fra Svejbek Them sogn

 

116

1825 nr.018

Hans Pallesen 17 aar tjenestekarl fra Storing Bye og sogn

 

117

1825 nr.019

Jens Sørensen 31 aar Kromand begge fra Them Bye og sogn

 

118

1825 nr.020

Johanne Jensdatter 20 aar hans Hustru begge fra Them Bye og sogn

 

 

Afgangsliste

 

Side 168

 

1814

 

1

1814 nr.001

Karen Marie Rasmusdatter 18 aar tjenestepige til Alling

 

2

1814 nr.002

Karen Johansdatter 20 aar tjenestepige til Linaae

 

3

1814 nr.003

Ane Catrine Rasmusdatter 18 aar tjenestepige til Them

 

4

1814 nr.004

Niels Rasmussen 20 aar tjenestekarl til Wissingcloster

 

5

1814 nr.005

Jacob Hansen 18 aar tjenestekarl til Brabrand

 

6

1814 nr.006

Søren Rasmussen 18 aar tjenestekarl til Them

 

7

1814 nr.007

Laurs Andreasen 17 aar tjenestekarl til Them

 

1815

 

8

1815 nr.001

Anne Jensdatter 21 aar tjenestepige til Addit Wissing sogn

 

9

1815 nr.002

Ane Marie Christensdatter 19 aar tjenestepige til Dørup Ladegaards sogn

 

10

1815 nr.003

Ane Jensdatter 16 aar tjenestepige til Nørre Wissing Dover sogn

 

11

1815 nr.004

Anne Jensdatter 18 aar tjenestepige til Alling sogn og Bye

 

12

1815 nr.005

Maren Udbye 19 aar tjenestepige til Aarhuus Bye

 

13

1815 nr.006

Peder Pedersen 19 aar tjenestekarl til Woldbærrekjer Them sogn

 

14

1815 nr.007

Hans Nielsen 20 aar tjenestekarl til Løgager Them sogn

 

15

1815 nr.008

Ane Andersdatter 24 aar tjenestepige til Hytterne Them sogn

 

16

1815 nr.009

Ane Catrine Nielsdatter 17 aar tjenestepige til Troelstrup Tønning sogn

 

17

1815 nr.010

Niels Jensen 40 aar tjenestekarl til Svejdtrup Dover sogn

 

18

1815 nr.011

Søren Christensen 18 aar tjenestekarl til Salten Bye Them sogn

 

19

1815 nr.012

Salomon Pedersen 31 aar tjenestekarl til Foerlev Schanderup sogn

 

20

1815 nr.013

Johanne Christensdatter 22 aar tjenestepige til Wibye sogn og bye

 

21

1815 nr.014

Peder Eschesen 38 aar tjenestekarl til Grædstrup

 

22

1815 nr.015

Karen Marie Sørensdatter 17 aar tjenestepige til Troelstrup Tønning sogn

 

23

1815 nr.016

johannes Wilhelm Madsen 17 aar tjenestekarl til Søeballe Weng sogn

 

side 169

 

1816

 

24

1816 nr.001

Ellen Rasmusdatter 17 aar tjenestepige til Alling Bye og sogn

 

25

1816 nr.002

Mikkel Jensen 46 aar tjenestekarl til Them sogn og Bye

 

26

1816 nr.003

Ane Kirstine Nielsdatter 17 aar tjenestepige til Løgager Them sogn

 

27

1816 nr.004

Søren Nielsen 18 aar skrædersvend til Siim Dover sogn

 

28

1816 nr.005

Maren Udbye 28 aar tjenestepige til Alling sogn og Bye

 

29

1816 nr.006

Maren Laursdatter 16 aar tjenestepige til Them Bye og sogn

 

30

1816 nr.007

Karen Knudsdatter 20 aar tjenestepige til Hytterne Them sogn

 

31

1816 nr.008

Kirsten Marie Hansdatter 18 aar tjenestepige til Grædstrup sogn og Bye

 

32

1816 nr.009

Maren Nielsdatter 17 aar tjenestepige til Galten sogn og Bye

 

33

1816 nr.010

Niels Christensen 18 aar tjenestekarl til Schjeldal Them sogn

 

34

1816 nr.011

Wendel Pedersdatter 17 aar tjenestepige til Østergaard Dover sogn

 

35

1816 nr.012

Anne Andersdatter 18 aar tjenestepige til Taarnbjerg Them sogn

 

36

1816 nr.013

Jens Sørensen 22 aar tjenestekarl til Jevngyde Tuldtrup sogn

 

37

1816 nr.014

Ellen Marie Jensdatter 15 aar tjenestepige til Sjælland

 

38

1816 nr.015

Peder Rasmussen 23 aar tjenestekarl til Hvidmosebak Them sogn

 

39

1816 nr.016

Rasmus Mathiesen Bratbjerg 28 aar tjenestekarl til Schivholme sogn og Bye

 

40

1816 nr.017

Kirsten Jensdatter 24 aar tjenestepige til Aastrup sogn og Bye

 

41

1816 nr.018

Christen Sørensen 54 aar Huusmand i Emborg til Nørre Wissing Weng sogn

 

42

1816 nr.019

Maren Erichsdatter 28 aar hans Hustru Nørre Wissing Weng sogn

 

43

1816 nr.020

Frederich Jensen 35 aar tjenestekarl til Woerladegaard

 

44

1816 nr.021

Peder Jacobsen 39 aar Gaardmand til begge til Timmerbye Them sogn

 

45

1816 nr.022

Kirsten Rasmusdatter 24 aar hans Hustru begge til Timmerbye Them sogn

 

1817

 

46

1817 nr.001

Mikkel Rasmussen 30 aar tjenestekarl til Koldt sogn og bye

 

47

1817 nr.002

Johannes Wilhelm Madsen 19 aar tjenestekarl til Nyegaard Dover sogn

 

Side 170

 

48

1817 nr.003

Jens Nielsen 26 aar Gaardmand i Troust Bye til Troust Bye Tvillum sogn

 

49

1817 nr.004

Ane Jensdatter 22 aar hans Hustru til Troust Bye Tvillum sogn

 

50

1817 nr.005

Dorthe Pallesdatter 18 aar tjenestepige til Alling sogn og Bye

 

51

1817 nr.006

Maren Rasmusdatter 28 aar tjenestepige til Steenhule Them sogn

 

1818

 

52

1818 nr.001

Ane Jensdatter 21 aar tjenestepige til Thomasskjær Them sogn

 

53

1818 nr.002

Mads Andersen 16 aar tjenestekarl til Aarslev sogn og Bye

 

54

1818 nr.003

Rasmus Pedersen 28 aar tjenestekarl til Birchnæs Østbirch sogn

 

1819

 

55

1819 nr.001

Johanne Magrete Jensdatter 20 aar tjenestepige til Tarskou Mølle Harlev sogn

 

56

1819 nr.002

Ane Catrine Laursdatter 19 aar tjenestepige til sammesteds Tarskou Mølle Harlev sogn

 

57

1819 nr.003

Johanne Marie Johansdatter 22 aar tjenestepige til Nygaard Dover sogn

 

58

1819 nr.004

Maren Nielsdatter 17 aar tjenestepige til Harlev Bye og sogn

 

59

1819 nr.005

Peder Tomesen [Peder Tomassen] 30 aar Huusmand til Gaardsted Them sogn

 

60

1819 nr.006

Ane Pedersdatter 31 aar hans Hustru til ligeledes

 

1820

 

61

1820 nr.001

Johanne Magrete Jensdatter 21 aar tjenestepige til Skoubye sogn og Bye

 

62

1820 nr.002

Peder Nielsen 21 aar tjenestekarl til Eskebak Funder sogn

 

63

1820 nr.003

Peder Mikkelsen 26 aar tjenestekarl til Høver Bye Storring sogn

 

64

1820 nr.004

Christen Hansen 23 aar tjenestekarl til Brabrand Bye og sogn

 

65

1820 nr.005

Bodil Marie Jensdatter 18 aar tjenestepige til Skovbye sogn og Bye

 

1821

 

66

1821 nr.001

Ellen Marie Christensdatter 19 aar tjenestepige til Framlev sogn og Bye

 

67

1821 nr.002

Niels Andersen 17 aar tjenestekarl til Brabrand Bye og sogn

 

68

1821 nr.003

Rasmus Nielsen 30 aar tjenestekarl til Horup Linaae sogn

 

1822

 

69

1822 nr.001

Niels Pedersen 32 aar Huusmand til Gantrup Ladegaard sogn

 

70

1822 nr.002

Karen Johansdatter 30 aar hans Hustru til ligeledes

 

Side 171

 

1823

 

71

1823 nr.001

Marie Kirstine Nielsdatter 16 aar tjenestepige til Birknæs Østbirk sogn

 

72

1823 nr.002

Søren Christensen 24 aar tjenestekarl til Hvidmose Them sogn

 

73

1823 nr.003

Jesper Laursen 20 aar tjenestekarl til Hovedskov Øritzlev sogn

 

74

1823 nr.004

Ane Sophie Jensdatter 28 aar tjenestepige til Them præstegaard

 

75

1823 nr.005

Karen Andersdatter 18 aar tjenestepige til Hvidmose Them sogn

 

76

1823 nr.006

Mads Pedersen 31 aar tjenestekarl til Storing Bye og sogn

 

77

1823 nr.007

Ane Nielsdatter 20 aar tjenestepige til Schanderborg Ladegaard

 

78

1823 nr.008

Johanne Kirstine Nielsdatter 27 aar tjenestepige til Them Bye og sogn

 

79

1823 nr.009

Maren Rasmusdatter 18 aar tjenestepige til Kloster Mølle

 

80

1823 nr.010

Maren Johansdatter 28 aar tjenestepige til Wissing Kloster

 

81

1823 nr.011

Karen Hansdatter 17 aar tjenestepige til Sjelle Bye og sogn

 

82

1823 nr.012

Jens Jensen 23 aar tjenestekarl til Glarbo Them sogn

 

83

1823 nr.013

Thomas Jensen 23 aar tjenestekarl til Illerup Dover sogn

 

84

1823 nr.014

Peder Nielsen 15 aar Tjenestedreng til Fregerslev Hørning sogn

 

1824

 

85

1824 nr.001

Jens Christensen 25 aar tjenestekarl til Wrold Schanderup sogn

 

86

1824 nr.002

Maren Christensdatter 16 aar tjenestepige til Alken Dover sogn

 

87

1824 nr.003

Ane Jensdatter 31 aar tjenestepige til Illerup Dover sogn

 

88

1824 nr.004

Ane Andersdatter 16 aar tjenestepige til Stiær Bye og sogn

 

89

1824 nr.005

Povel Povelsen 20 aar tjenestekarl til Nyegaard Dover sogn

 

90

1824 nr.006

Kirsten Nielsdatter 20 aar tjenestepige til Illerup Dover sogn

 

91

1824 nr.007

Jens Christensen 24 aar tjenestekarl til Sønder Vissing

 

Side 172

 

92

1824 nr.008

Mads Andersen 18 aar tjenestekarl til Thomasseskiær Them sogn

 

93

1824 nr.009

Jesper Laursen 21 aar tjenestekarl til Horsens Bye

 

94

1824 nr.010

Niels Christensen 21 aar tjenestekarl til Roed Laasbye sogn

 

95

1824 nr.011

Christen Christensen 18 aar tjenestekarl til Tønning Bye og sogn

 

96

1824 nr.012

Michel Nielsen 20 aar tjenestekarl til Roed Laasbye sogn

 

97

1824 nr.013

Karen Dinesdatter 29 aar tjenestepige til Wissing Kloster Wissing sogn

 

98

1824 nr.014

Ane Hansdatter 20 aar tjenestepige til Virring Fruering sogn

 

99

1824 nr.015

Hans Pallesen 16 aar Tjenestedreng til Gammelgaard Storing sogn

 

100

1824 nr.016

Anders Rasmussen 18 aar tjenestekarl til Jaungyde Tulstrup sogn

 

101

1824 nr.017

Jens Pedersen 21 aar tjenestekarl til Lillering Framlev sogn

 

102

1824 nr.018

Karen Andersdatter 19 aar tjenestepige til Stiær Bye og sogn

 

103

1824 nr.019

Bodil Hansdatter 17 aar tjenestepige til Thomasseskiær Them sogn

 

104

1824 nr.020

Rasmus Nielsen 18 aar tjenestekarl til Ørum Bye og sogn

 

105

1824 nr.021

Kirsten Marie Laursdatter 18 aar tjenestepige til Nyegaard Dover sogn

 

106

1824 nr.022

Niels Sørensen 15 aar Tjenestedreng til Schanderborg Ladegaard

 

107

1824 nr.023

Christian Johansen 21 aar indsidder Huusmand begge til Hvidmose Them sogn

 

108

1824 nr.024

Ane Jensdatter 19 aar hans Hustru begge til Hvidmose Them sogn

                     

1825

 

109

1825 nr.001

Lisbeth Christensdatter 17 aar tjenestepige til Illerup Dover sogn

 

110

1825 nr.002

Mariane Sørensdatter 16 aar tjenestepige til Korning Bye og sogn

 

111

1825 nr.003

Inger Laursdatter 17 aar tjenestepige til Sattrup Østbirk sogn

 

112

1825 nr.004

Laurs Andersen 61 aar Huusmand til Urup Mølle

 

113

1825 nr.005

Ane Jespersdatter 55 aar hans Hustru ligeledes til Urup Mølle

 

114

1825 nr.006

Anders Laursen 32 aar tjenestekarl ligeledes til Urup Mølle

 

Side 173

 

115

1825 nr.007

Jensine Rasmusdatter 16 aar tjenestepige til Svejstrup dover sogn

 

116

1825 nr.008

Rasmus Andersen 37 aar Huusmand til hovedgaardenThiirsbek

[de får en datter i Rye Ane Magrethe]

 

117

1825 nr.009

Ane Kirstine Sørensdatter 28 aar hans Hustru til ligeledes

 

118

1825 nr.010

Christen Sørensen 29 aar tjenestekarl til Thyrsting Bye og sogn

 

119

1825 nr.011

Andreas Rasmussen 23 aar tjenestekarl til Linaae Bye og sogn

 

120

1825 nr.012

Johanne Kirstine Jensdatter 19 aar tjenestepige til Wiborg Bye

 

121

1825 nr.013

Ane Mette Nielsdatter 29 aar tjenestepige til Fiirgaard Dover sogn

[er lige blevet gift i Rye med smeden i Fiirgaard]

 

122

1825 nr.014

Kirsten Knudsdatter 28 aar tjenestepige til Fregerslev?? Hørning sogn

 

123

1825 nr.015

Gotlieb Andersen 27 aar tjenestekarl til Kalbygaard

 

124

1825 nr.016

Ellen Marie Christensdatter 20 aar tjenestepige til Nyegaard Dover sogn

 

125

1825 nr.017

Peder Balsersen 16 aar Tjenestedreng til Hørning Bye og sogn

 

126

1825 nr.018

Peder Pedersen 31 aar tjenestekarl til Nyegaard Dover sogn

 

127

1825 nr.019

Barbara Jensdatter 16 aar tjenestepige til Woldborrekier Them sogn

 

128

1825 nr.020

Rasmus Jensen 17 aar tjenestekarl til Gjødvad Tolstrup sogn

 

129

1825 nr.021

Morten Rasmussen 21 aar tjenestekarl til Wenge Bye og sogn

 

 

Døde Mandekøn

 

Side 182

 

1814

 

1

1814 nr.001

Johan Jensen død 18.januar 1814, begraver 26.januar 1814

Hjemme hos sine forældre kroemand Jens Jensen og Hustru Dorthea Rasmusdatter i Rye Bye 14 ¾ aar

 

2

1814 nr.002

Laurs Mortensen død 9. februar 1814, begravet 13. februar 1814

Huusmand i Rye Bye 64 aar gl.

 

3

1814 nr.003

Jens Mouridsen død 10 marts 1814, begravet 16 marts 1814

Huusmand i Rye Bye 46 aar gl.

 

4

1814 nr.004

Christen Madsen død 28 april 1814, begravet 1 maj 1814

Huusmand i Rye Bye 54 aar gl.

 

5

1814 nr.005

Mourids Jensen død 10 juli 1814, begravet 14 juli 1814

Huusmand i Rye Bye 80 aar gl.

 

6

1814 nr.006

Niels Andersen død 24 august 1814. begravet 28 august 1814

Huusmand i Rye Bye 66 aar gl.

 

7

1814 nr.007

Rasmus Christiansen død 12 september 1814, begravet 17 september 1814

Gaardmand i Hejdnitz 39 aar gl.

 

8

1814 nr.008

Søren Andersen død 29 november 1814, begravet 4 december 1814

Ungkarl og skrædder i Emborg 22 aar gl.

 

1815

 

9

1815 nr.001

Christian Nielsen død 7 januar 1815, begravet 15 januar 1815

Huusmand i Rye Bye 84 aar gl.

 

10

1815 nr.002

Peder Pedersen død 8 januar 1815, begravet 16 januar 1815

Gaardmand i Rye Bye 49 aar gl.

 

11

1815 nr.003

Hans Laursen død 18 marts 1815, begravet 23 marts 1815

Tvillinge børn af skovfoged i Fuglebjerg Laurs Andersen og Hustru Johanne Hansdatter 2 dage gl.

 

12

1815 nr.004

Rasmus Laursen død 18 marts 1815, begravet 23 marts 1815

Tvillinge børn af skovfoged i Fuglebjerg Laurs Andersen og Hustru Johanne Hansdatter 2 dage gl.

 

13

1815 nr.005

Rasmus Sørensen død 3 april 1815, begravet 9 april 1815

En søn af Boelsmand i Kammerlund Søren Sørensen og Hustru Mette Kirstine Rasmusdatter 15 dage gl.

 

14

1815 nr.006

Dines Christensen død 23 april 1815, begravet 30 april 1815

Huusmand i Rye Bye 69 aar gl.

 

15

1815 nr.007

Jens Rasmussen død 23 april 1815, begravet 30 april 1815

En søn af Huusmand i Emborg Rasmus Pedersen og Hustru Mette Jensdatter hen ved 1 aar gammel

 

16

1815 nr.008

Rasmus Christensen død 9 jun 1815, begravet 14 juni 1815

Huusmand i Rye Bye 78 aar gl.

 

17

1815 nr.009

Knud Rasmussen død 28 juni, begravet 2 juli 1815

Huusmand i Emborg 82 aar gl.

 

18

1815 nr.010

Anders Bertelsen død 29 juli 1815, begravet 4 august 1815

Boelsmand i Schjeldal 51 aar gl.

 

19

1815 nr.011

Bertel Nielsen død 11 december 1815, begravet 19 december 1815

Boelsmand i Schjeldal 90 aar gl.

 

Side 183

 

1816

 

20

1816 nr.001

Laurs Nielsen død 1 februar 1816, begravet 11 februar 1816

Huusmand i Emborg 79 aar gl.

 

21

1816 nr.002

Jens Jacobsen død 2 marts 1816, begravet 6 marts 1816

Huusmand i Rye 45 aar gl.

 

22

1816 nr.003

Peder Jensen død 27. marts 1816, begravet 3. april 1816

Huusmand i Emborg 56 aar gl.

[skifte 285 Peder Jensen i Emborg. 29.5.1817, fol.300.
E: Anne Lauridsdatter. LV: Frederik Jensen. A: far Jens Pedersen i Boes, halvbror Frederik Jensen sst.]

 

23

1816 nr.004

Johan Jensen død 4 april 1816, begravet 11 april 1816

Forældrene var kroemand Jens Jensen og Hustru Dorthea Rasmusdatter i Rye Bye 10 maaneder gammel

 

24

1816 nr.005

Anders Christensen død 20 april 1816, begravet 28 april 1816

Skræddersvend i Emborg 19 aar gl.

 

25

1816 nr.006

Søren Rasmussen død 1 juni 1816, begravet 16 juni 1816

En søn af Huusmand i Rye Rasmus Sørensen Leth og Hustru Frederika Pedersdatter 2 dage gammel

 

26

1816 nr.007

Niels Laursen død 14 juli 1816, begravet 18 juli 1816

Glarmester i Rye Bye 68 aar gl.

 

27

1816 nr.008

Hans Pedersen død 3 oktober 1816, begravet 13 oktober 1816

Huusmand i Rye Bye 54 aar gl.

 

28

1816 nr.009

Anders Laursen død 10. december 1816, begravet 15 december 1816

En søn af Huusmand og skrædder i Rye Laurs Andersen og Hustru Maren Laursdatter 13 uger gammel

 

29

1816 nr.010

Niels Jensen død 18 december 1816, begravet 27 december 1816

Aftægtsmand i Rye Bye 66 aar gl.

 

1817

 

30

1817 nr.001

Laurs Laursen død 9 februar 1817, begravet 16 februar 1817

En søn af Huusmand og skrædder i Rye Laurs Andersen og Maren Laursdatter hans Hustru 2 aar gammel

 

31

1817 nr.002

Jens Olesen død 24 februar 1817, begravet 2 marts 1817

Huusmand i Rye 66 aar

 

32

1817 nr.003

Peder Christiansen død 21 maj 1817, begravet 26 maj 1817

En søn af Christian Svendsen smed og Hustru Kirsten Pedersdatter i Emborg 10 dage gammel

 

33

1817 nr.004

Peder Jensen Hagen død 25 maj 1817, begravet 1 juni 1817

Huusmand i Emborg 53 aar gl.

 

34

1817 nr.005

Jens Andersen død 9 juli 1817, begravet 13 juli 1817

Huusmand i Rye Bye 83 aar gl.

 

1818

 

35

1818 nr.001

Anders Sørensen død 5 januar 1818, begravet 13 januar 1818

Huusmand og smed i Rye Bye 40 aar gl.

 

36

1818 nr.002

Laurs Pedersen død 1 april 1818, begravet 5 april 1818

En søn af Huusmand Peder Laursen og Hustru Ane Laursdatter i Emborg 14 uger gammel, alder utydelig [født 21.december 1817]

 

Side 183

 

37

1818 nr.003

Johan Madsen død 3 april 1818, begravet 10 april 1818

Gaardmand i Rye Bye 81 aar gl.

 

38

1818 nr.004

Jens Jensen død 16 maj 1818, begravet 22 maj 1818

En søn af kroemand Jens Jensen og Dorthea Rasmusdatter i Rye Bye 21 aar gl.

 

39

1818 nr.005

Jacob Løgager død 25 maj 1818, begravet 28 maj 1818

Huusmand i Rye Bye 72 aar gl.

 

40

1818 nr.006

Niels Nielsen død 26 maj 1818, begravet 31 maj 1818

Huusmand i Rye Bye 55 aar gl.

 

41

1818 nr.007

Søren Andersen død 29 juli 1818, begravet 2 august 1818

En søn af Huusmand og Smed Anders Sørensen og Ane magrete Christensdatter i Rye Bye 15 aar gl.

 

42

1818 nr.008

Søren Sørensen død 5 oktober 1818, begravet 13 oktober 1818

Aftægtsmand i Emborg Bye 75 aar gl.

 

43

1818 nr.009

Peder Sørensen død 5 december 1818, begravet 10 december 1818

En søn af  Huusmand Søren Envoldsen og Edel Kirstine Udbye i Moselund ½ aar gammel

 

1819

 

44

1819 nr.001

Niels Christian Pedersen død 7 maj 1819, begravet 16 maj 1819

En søn af Soldat Peder Nielsen og pigen Mette Jensdatter i Rye ½ aar gammel

 

45

1819 nr.002

Rasmus Jensen død 20 maj 1819, begravet 27 maj 1819

En søn af  kroemand Jens Jensen og Dorthea Rasmusdatter i Rye 10 aar gammel

 

46

1819 nr.003

Christen Pedersen død 8 juni 1819, begravet 13 juni 1819

Tjenestekarl i Rye Mølle 62 aar gl.

 

47

1819 nr.004

Johan Sørensen død 6 juni 1819, begravet 13 juni 1819

En søn af Huusmand Søren Johansen og Karen Nielsdatter i Rye 9 uger gammel

 

48

1819 nr.005

Hans Mortensen død 19 juni 1819, begravet 25 juni 1819

Tjenestekarl i Rye Mølle 18 aar gl.

 

49

1819 nr.006

Rasmus Salomonsen død 19.juni 1819, begravet 25 juni 1819

En søn af Gaardmand Salomon Christensen og Gunnild Hansdatter i Hejdnitz 11 aar gammel

 

50

1819 nr.007

Jens Jensen død 29 juli 1819, begravet 1 august 1819

En søn af Jens Nielsen Smed og Ane Magrete Christensdatter i Rye 18 aar gl.

 

51

1819 nr.008

Jens Pedersen død 25 august 1819, begravet 29 august 1819

Huusmand i Emborg 70 aar gl.

 

52

1819 nr.009

Laurs Nielsen død 27 august 1819, begravet 2 september 1819

Aftægtsmand i Rye 71 aar gl.

 

53

1819 nr.010

Rasmus Jørensen død 19 oktober 1819, begravet 24 oktober 1819

En søn af  Huusmand Jørgen Sørensen og Ane Sørensdatter i Rye ¾ aar gl.

 

54

1819 nr.011

Rasmus Jensen død 8 november 1819, begravet 14 november 1819

En søn af Huusmand Jens Sørensen og Hustru Kirsten Nielsdatter i Rye 1 ½ aar gl.

 

1820

 

55

1820 nr.001

Jens Jensen død 6 januar 1820, begravet 16 januar 1820

En søn af Huusmand Jens Sørensen og Hustru Kirsten Nielsdatter 14 ¼ aar gl.

 

56

1820 nr.002

Hans Pallesen død 13 januar 1820, begravet 16 januar 1820

Tjenestekarl i Rye 20 aar gl.

 

57

1820 nr.003

Laurs Jensen død 10 februar 1820, begravet 16 februar 1820

Huusmand i Rye 70 aar gl.

 

58

1820 nr.004

Henrich Schultz død 13 februar 1820, begravet 20 februar 1820

Huusmand og Bødker i Rye 67 aar gl.

 

59

1820 nr.005

Christen Jensen død 20 februar 1820, begravet 27 februar 1820

Huusmand i Rye 36 aar gl.

 

60

1820 nr.006

Rasmus Christensen død 21 maj 1820, begravet 28 maj 1820

En søn af Christen Rasmussen og Hustru Kirsten Knudsdatter i Bøgedalshuuset 6 aar gammel

 

Side 185

 

61

1820 nr.007

Anders Pedersen død 5 august 1820, begravet 9 august 1820

Huusmand i Rye 29 aar gl.

 

62

1820 nr.008

Rasmus Sørensen død 4 oktober 1820, begravet 8 oktober 1820

En søn af Huusmand Søren Sørensen og Mette Kirstine Rasmusdatter i Kammerhoved 4 ½ aar gl.

 

63

1820 nr.009

Anders Nielsen død 14 oktober 1820, begravet 22 oktober 1820

Huusmand i Komind 52 aar gl.

 

64

1820 nr.010

Christen Andersen død 10 november 1820, begravet 15 november 1820

Huusmand i Rye 99 aar gl.

 

65

1820 nr.011

Knud Jørgensen død 26 december 1820, begravet 31 december 1820

En søn af Huusmand Jørgen Nielsen og pigen Dorthe Knudsdatter i Rye 10 ½ aar gl.

 

1821

 

66

1821 nr.001

Thomas Rasmussen død 10 april 1821, begravet 15 april 1821

Boelsmand i Nyelund 32 ½ aar gl.

 

67

1821 nr.002

Hans Mortensen død 15 maj 1821, begravet 20 maj 1821

Aftægtsmand i Glarboehedegaard 75 aar gl.

 

68

1821 nr.003

Niels Knudsen død 29 juli 1821, begravet 1 august 1821

Tjenestekarl i Rye 41 aar gl.

 

69

1821 nr.004

Jens Jensen død 14 august 1821, begravet 19 august 1821

Inger Mortensdatters uægte søn 14 ½ aar gl.

 

70

1821 nr.005

Peder Frederichsen død 24 september 1821, begravet 1 oktober 1821

Aftægtsmand i Rye 78 aar gl.

 

71

1821 nr.006

Niels Thomesen død 15 november 1821, begravet 20 november 1821

Søn af Boelsmand Thomas Rasmussen i Nyelund og Kirsten Nielsdatter 1 ¾ aar gl.

 

72

1821 nr.007

Niels Rasmussen død 10 december 1821, begravet 16 december 1821

Søn af Huusmand Rasmus Sørensen og Maren Rasmusdatter 8 aar gl.

 

1822

 

73

1822 nr.001

Mads Baltzersen død 2 januar 1822, begravet 6 januar 1822

Søn af Huusmand Baltzer Jensen og Magrete Pedersdatter i Rye 8 ar gl.

 

74

1822 nr.002

Mads Christensen død 26 januar 1822, begravet 30 januar 1822

Tjenestekarl i Rye 24 aar gl.

 

75

1822 nr.003

Peder Sørensen død 29 januar 1822, begravet 3 februar 1822

Søn af Huusmand Søren Pedersen og Maren Pedersdatter i Hedelund ¾ aar gl.

 

76

1822 nr.004

Jørgen Lassen død 28 februar 1822, begravet 6 marts 1822

Indsidder i Emborg 37 aar gl.

 

77

1822 nr.005

Niels Pedersen Vindelboe død den 6 maj 1822, begravet 10 maj 1822

Tjenestekarl i Rye 28 aar gl.

 

78

1822 nr.006

Jens Christensen død 7 august 1822, begravet 11 august 1822

Tjenestekarl i Rye 33 aar gl.

 

79

1822 nr.007

Laurs Laursen død 21 august 1822, begravet 25 august 1822

Søn af skrædder Laurs Andersen og Maren Laursdatter i Rye 4 dage gammel

 

80

1822 nr.008

Thomas Thomassen død 5 oktober 1822, begravet 12 oktober 1822

Ungkarl i Ryelund 80 aar gl.

 

81

1822 nr.009

Niels Stephansen død 14 oktober 1822, begravet 18 oktober 1822

Boelsmand i Nyelund 29 aar gl.

 

82

1822 nr.010

Jørgen Nielsen død 21 oktober 1822, begravet 24 oktober 1822

Tjenestekarl i Fellund 22 aar gl.

 

83

1822 nr.011

Peder Pedersen død 12 november 1822, begravet 17 november 1822

Søn af Gaardmand Peder Pedersen og Ane Marie Nielsdatter i Rye 21 aar gl.

 

84

1822 nr.012

Niels Pedersen død 27 november 1822, begravet 2 december 1822

Aftægtsmand i Thomasseskjær 65 aar gl.

 

Side 186

 

85

1822 nr.013

Rasmus Justisen død 30 november 1822, begravet 2 december 1822

Aftægtsmand i Nyelund 67 aar gl.

 

86

1822 nr.014

Michel Nielsen død 18 december 1822, begravet 21 december 1822

En søn af Huusmand i Rye Niels Michelsen og Mette Jensdatter 18 aar gl.

 

1823

 

87

1823 nr.001

Hans Pedersen død 22 januar 1823, begravet 26 januar 1823

En søn af Huusmand Peder Hansen og Ane Marie Rasmusdatter i Rye ¾ aar gl.

                     

88

1823 nr.002

Jørgen Jensen død 29 januar 1823, begravet 2 februar 1823

Tjenestekarl i Meelbjerg 22 aar gl.

 

89

1823 nr.003

Anders Hansen død 20 august 1823, begravet 24 august 1823

Barnets forældre Hans Hermansen Boelsmand i Skjeldal og Hustru Ane Andersdatter 1 maaned gl.

 

90

1823 nr.004

Anders Laursen død 3 september 1823, begravet 7 september 1823

Aftægtsmand i Fuglbjerg 81 aar gl.

 

91

1823 nr.005

Peder Nielsen død 7 september 1823, begravet 11 september 1823

Barnets forældre Niels Thygesen tjenestekarl i Illerup og Ane Marie Pedersdatter i Rye 8 dage gl.

 

92

1823 nr.006

Ole Jensen død 5 november 1823, begravet 9 november 1823

Huusmand i Rye 45 aar gl.

 

1824

 

93

1824 nr.001

Niels Jespersen død 16 februar 1824, begravet 22 februar 1824

Tjenestekarl i Hejnæs 64 aar gl.

 

94

1824 nr.002

Niels Andersen Alling død 23 marts 1824, begravet 28 marts 1824

Skovfoged i Ringholm 67 aar gl.

 

95

1824 nr.003

Salomon Rasmussen død 13 april 1824, begravet 19 april 1824

Aftægtsmand i Fellund 80 aar gl.

 

96

1824 nr.004

Knud Augustisen død 14 april 1824, begravet 19 april 1824

Huusmand i Rye 52 aar gl.

 

97

1824 nr.005

Christen Andersen død 19 april 1824, begravet 25 april 1824

Huusmand i Emborg 68 aar gl.

 

98

1824 nr.006

Knud Andersen død 29 juni 1824, begravet 4 juli 1824

Tjenestedreng i Emborg 15 aar gl.

 

99

1824 nr.007

Christen Jensen død 7 juli 1824, begravet 11 juli 1824

Huusmand i Emborg 65 aar gl.

 

100

1824 nr.008

Søren Sørensen død 13 september 1824, begravet 19 september 1824

Gaardmand i Daugaard 41 aar gl.

 

101

1824 nr.009

Et dødfødt drengebarn 27 november 1824, begravet 1 december 1824

Barnets forældre Peder Bloch i Rye Mølle og Hustru Gjertrud Jensdatter 0 aar gl.

 

Side 187

 

1825

 

102

1825 nr.001

Anders Jespersen død 29 januar 1825, begravet 6 februar 1825

Fattiglem i Emborg 71 aar gl.

 

103

1825 nr.002

Anders Pedersen død 10 februar 1825, begravet 16 februar 1825

Boelsmand i Moselund 52 aar gl.

 

104

1825 nr.003

Knud Sørensen død 19 marts 1825, begravet 27 marts 1825

Aftægtsmand i Stiballehuus 70 aar gl.

 

105

1825 nr.004

Jens Sørensen Fischer død 28 maj 1825, begravet 1 juni 1825

Huusmand i Rye 61 aar gl.

 

106

1825 nr.005

Jens Jensen Laasbye død 21 juni 1825, begravet 27 juni 1825

Kroemand og Gaardmand i Rye 57 aar gl.

 

107

1825 nr.006

Jens Christiansen død 9 juli 1825, begravet 14 juli 1825

Barnets forældre Christian Svendsen smed i Emborg og Hustru Kirsten Pedersdatter 2 ½ aar gl.

 

108

1825 nr.007

Hans Pedersen død 23 september 1825, begravet 28 september 1825

Barnets forældre Peder Hansen Huusmand i Rye og Hustru Ane Marie Rasmusdatter 1 aar gl.

 

Side 196

 

Døde Kvindekøn

 

1814

 

109

1814 nr.001

Ane Simonsdatter død 3 marts 1814, begravet 10 marts 1814

Huusmand Laurs Simonsens enke i Rye Bye 80 aar gl.

 

110

1814 nr.002

Johanne Rasmusdatter død 23 marts 1814, begravet 30 marts 1814

Hjemme hos sin moder Kirsten Nielsdatter enke efter Gaardmand Rasmus Thomesen i Rye Bye 11 ½ aar gl.

 

111

1814 nr.003

Gunnild Marie Thomasdatter død 14 april 1814, begravet 21 april 1814

Frands Blochs enke i Rye Mølle 39 aar gl.

 

112

1814 nr.004

Ane Pedersdatter død 5 juli 1814, begravet 10 juli 1814

Huusmand Rasmus Nielsens Hustru i Skovhuuset 60 aar gl.

 

113

1814 nr.005

Ane Jensdatter død 10 november 1814, begravet 20 november 1814

Huusmand Jørgen Jensens enke i Emborg 81 aar gl.

 

1815

 

114

1815 nr.001

Ane Salomonsdatter død 26 februar 1815, begravet 5 marts 1815

Huusmand Hans Pedersens Hustru i Rye Bye 60 aar gl.

 

115

1815 nr.002

Maren Christensdatter død 29 marts 1815, begravet 5 april 1815

Aftægtsmand i Emborg Søren Sørensens Hustru 85 aar gl.

 

116

1815 nr.003

Karen Andersdatter død 11 april 1815, begravet 16 april 1815

Huusmand Anders Dreyers enke i Rye Bye 77 aar gl.

 

117

1815 nr.004

Maren Rasmusdatter død 27 juni 1815, begravet 2 juli 1815

En datter af Huusmand i Rye Bye Rasmus Sørensen og Hustru Frederica Pedersdatter 3 dage gammel

 

118

1815 nr.005

Mette Andersdatter død 24 juli 1815, begravet 30 juli 1815

Gaardmand Rasmus Andersens enke i Rye Bye 83 aar gl.

 

119

1815 nr.006

Ane Rasmusdatter død 22 oktober 1815, begravet 29 oktober 1815

Huusmand Søren Nielsens enke i Rye Bye 81 aar gl. aller er usikker

 

120

1815 nr.007

Magrete Christensdatter død 31 december 1815, begravet 7 januar 1816

Tjenestepige i Emborg 20 aar gl.

 

1816

 

121

1816 nr.001

Magrete Jacobsdatter død 22 marts 1816, begravet 27 marts 1816

Huusmand Jens Jensens enke i Rye Bye 74 aar gl.

 

122

1816 nr.002

Marie Jørgensdatter død 11 april 1816, begravet 15 april 1816

Smeden Christian Svendsens Hustru i Emborg Bye 33 aar gl.

 

123

1816 nr.003

Johanne Pedersdatter død 21 april 1816, begravet 28 april 1816

Huusmand Niels Rasmussens Hustru i Rye Bye 33 aar gl.

 

124

1816 nr.004

Maren Andersdatter død 10 maj 1816, begravet 18 maj 1816

Aftægtsmand Hans Mortensens Hustru i Glarboegaard 66 aar gl.

 

Side 197

 

125

1816 nr.005

Karen Thomasdatter død 20 maj 1816, begravet 26 maj 1816

Boelsmand i Nyelund Rasmus Justisens Hustru 55 aar gl.

 

126

1816 nr.006

Inger Marie Johansdatter død 29 juni 1816, begravet 2 juli 1816

Huusmand Rasmus Baltzersens enke i Rye Bye 69 aar gl.

 

127

1816 nr.007

Maren Andersdatter død 14 juli 1816, begravet 19 juli 1816

Aftægtsmand Niels Jensens Hustru i Rye Bye 57 aar gl.

 

128

1816 nr.008

Mette Kirstine Pedersdatter død 13 september 1816, begravet 19 september 1816

Huusmand Rasmus Møllers Hustru i Emborg 33 aar gl.

 

129

1816 nr.009

Ane Pedersdatter død 18 november 1816, begravet 24 november 1816

En datter af Huusmand Peder Hansen og Hustru Mariane Rasmusdatter i Rye Bye 6 uger gammel

 

1817

 

130

1817 nr.001

Ane Christensdatter død 22 februar 1817, begravet 26 februar 1817

Boelsmand i Bøgedalsig Christen Johansens Hustru 25 aar gl.

 

131

1817 nr.002

Johanne Jensdatter død 2 april 1817, begravet 7 april 1817

Huusmand Laurs Nielsens enke i Emborg 57 aar gl.

 

132

1817 nr.003

Dorthe Kirstine Nielsdatter død 11 april 1817, begravet 16 april 1817

En datter af Huusmand Niels Rasmussen og Hustru Johanne Pedersdatter i Rye 11 maaneder gammel

 

133

1817 nr.004

Dorthea Nielsdatter død 12 april 1817, begravet 20 april 1817

En datter af Boelsmand i Ludvigsbjerg Niels Sørensen og Mette Nielsdatter 12 dage gammel

 

134

1817 nr.005

Ane Laursdatter død 20 april 1817, begravet 27 april 1817

En datter af Huusmand og skrædder Laurs Andersen og Maren Laursdatter i Rye 5 aar gammel

 

135

1817 nr.006

Ane Marie Danielsdatter død 16 september 1817, begravet 21 september 1817

Huusmand i Rye Daniel Sørensens enkes datter 11 aar gl.

 

136

1817 nr.007

Mette Kirstine Rasmusdatter død 21 oktober 1817, begravet 26 oktober 1817

Huusmand Niels Andersens enke i Rye 86 aar gl.

 

137

1817 nr.008

Ane Christensdatter død 21 december 1817, begravet 26 december 1817

Huusmand Christen Madsen enke i Rye 47 aar gl.

 

1818

 

138

1818 nr.001

Ane Laursdatter død 4 januar 1818, begravet 13 januar 1818

Huusmand Peder Jensen Hagens enke i Emborg 72 aar gl.

 

139

1818 nr.002

Karen Andersdatter død 7 april 1818, begravet 12 april 1818

Huusmand Rasmus Jensens enke i Melschov 75 aar gl.

 

140

1818 nr.003

Kirsten Nielsdatter død 10 maj 1818, begravet 15 maj 1815

Huusmand Jens Sørensen Fiskers Hustru i Rye 40 aar gl.

 

Side 198

 

141

1818 nr.004

Kirsten Marie Madsdatter død 25 juli 1818, begravet 28 jul 1818

En datter af Boelsmand Mads Salomonsen og Karen Knudsdatter i Linebjerg 4 ¾ aar gl.

 

142

1818 nr.005

Ane Marie Christiansdatter død 10 november 1818, begravet 15 november 1818

En datter af Christian Smed og Hustru Kirsten Pedersdatter i Emborg 3 maaneder gammel

 

143

1818 nr.006

Ane Mette Mortensdatter død 2 november 1818, begravet 6 november 1818

En datter af Huusmand Morten Andersen og Johanne Marie Hansdatter 14 dage gammel

 

1819

 

144

1819 nr.001

Ane Knudsdatter død 5 januar 1819, begravet 10 januar 1819

Huusmand Anders Andersens Hustru i Rye 68 aar gl.

 

145

1819 nr.002

Catrine Kirstine Hansdatter død 8 januar 1819, begravet 15 januar 1819

Huusmand Peder Pedersens Snedkers enke i Rye 87 aar gl.

 

146

1819 nr.003

Cidsel Pedersdatter død 25 marts 1819, begravet 28 marts 1819

En datter af Huusmand Peder Thomesen og Hustru Ane Pedersdatter 3 dage gammel

 

147

1819 nr.004

Kirsten Andersdatter død 6 juli 1819, begravet 11 juli 1819

Huusmand Peder Sørensens Hustru i Rye Skov 25 aar gl.

 

148

1819 nr.005

Johanne Pedersdatter død 13 oktober 1819, begravet 17 oktober 1819

Tjenestepige i Pøtsøe 22 aar gl.

 

149

1819 nr.006

Johanne Rasmusdatter død 22 december 1819, begravet 26 december 1819

Aftægtsmand Anders Laursens Hustru i Fuglebjerg 68 aar gl.

 

1820

 

150

1820 nr.001

Ellen Marie Jensdatter død 17 januar 1820, begravet 23 januar 1820

En datter af Huusmand Jens Sørensen og Hustru Kirsten Nielsdatter 19 aar gl.

 

151

1820 nr.002

Inger Marie Hansdatter død 22 januar 1820, begravet 30 januar 1820

En datter af Boelsmand Hans Jacobsen og Johanne Marie Rasmusdatter i Rye 19 aar gl.

 

152

1820 nr.003

Ingeborg Christensdatter død 9 maj 1820, begravet 14 maj 1820

Huusmand Peder Pedersens Hustru i Rye 25 aar gl.

 

153

1820 nr.004

Ane Catrine Iversdatter død 9 juni 1820, begravet 18 juni 1820

Huusmand Niels Rasmussens enke i Emborg 82 aar gl.

 

154

1820 nr.005

Johanne Nielsdatter død 24 november 1820, begravet 1 december 1820

Gaardmand Niels Laursens Hustru i Rye 30 aar gl.

 

1821

 

155

1821 nr.001

Ane Catrine Madsdatter død 18 januar 1821, begravet 25 januar 1821

Datter af Boelsmand Mads Salomonsen og Karen Knudsdatter i Linebjerg 13 aar gl.

 

156

1821 nr.002

Mariane Rasmusdatter død 29 marts 1821, begravet 4 april 1821

Huusmand Peder Hansens Hustru i Rye 38 aar gl.

 

157

1821 nr.003

Maren Laursdatter død 29 april 1821, begravet 7 maj 1821

Aftægtsmand Morten Salomonsens enke i Emborg 84 aar gl.

 

158

1821 nr.004

Kirsten Laursdatter død 5 maj 1821, begravet 10 maj 1821

Huusmand Laurs Jensens datter i Rye 26 aar gl.

 

Side 199

 

159

1821 nr.005

Maren Rasmusdatter død 30 maj 1821, begraver 3 juni 1821

Huusmand Rasmus Andersens Hustru i Rye 44 aar gl..

 

160

1821 nr.006

Kirsten Johansdatter død 30 august 1821, begravet 2 september 1821

Huusmand Jacob Nielsens enke i Rye 88 aar gl.

 

161

1821 nr.007

Kirsten Nielsdatter død 11 december 1821, begravet 19 december 1821

Aftægtsmand Christen Sørensens enke i Rye 79 ½ aar gl.

 

1822

 

162

1822 nr.001

Catrine Nielsdatter død 4 januar 1822, begravet 9 januar 1822

Huusmand Christen Mouridsens Hustru i Rye 73 aar gl.

 

163

1822 nr.002

Maren Jensdatter død 15 januar 1822, begravet 20 januar 1822

En datter af Huusmand Jens Nielsen og Mette Rasmusdatter i Rye 2 ½ aar gl.

 

164

1822 nr.003

Mette Simonsdatter død 22 januar 1822, begravet 29 januar 1822

Boelsmand Thomas Christensens Hustru i Fischerhuusene 28 aar gl.

 

165

1822 nr.004

Maren Sørensdatter død 11 februar 1822, begravet 17 februar 1822

En datter af Huusmand Søren Johansen og Hustru Karen Nielsdatter i Rye 10 aar gl.

 

166

1822 nr.005

Magrethe Pedersdatter død 16 februar 1822, begravet 24 februar 1822

Huusmand Baltzer Jensens Hustru i Rye 41 aar gl.

 

167

1822 nr.006

Ane Nielsdatter død 19 februar 1822, begravet 24 februar 1822

Huusmand Jens Andersens enke i Rye 80 aar gl.

 

168

1822 nr.007

Ane Catrine Johansdatter død den 9 marts 1822, begravet 15 marts 1822

En datter af Boelsmand Johan Christensen og Elisabeth Andreasdatter i Melgaard 23 aar gl.

 

169

1822 nr.008

Johanne Christensdatter død 30 marts 1822, begravet 4 april 1822

Huusmand Rasmus Christensens enke i Rye 70 aar gl.

 

170

1822 nr.009

Maren Mortensdatter død 21 april 1822, begravet 26 april 1822

Tjenestepige i Rye 26 ½ aar gl.

 

171

1822 nr.010

Dorthea Rasmusdatter den 6 maj 1822, begravet 12 maj 1822

Kroemand Jens Jensens Hustru i Rye 46 aar gl.

 

172

1822 nr.011

Karen Nielsdatter død 25 maj 1822, begravet 30 maj 1822

Gaardmand Anders Sørensens Hustru i Rye 33 aar gl.

 

173

1822 nr.012

Ane Jensdatter død 1 juni 1822, begravet 6 juni 1822

Huusmand Jens Rasmussen Haarups datter i Meelbjerg 23 1/2 aar gl.

 

174

1822 nr.013

Ane Rasmusdatter død 26 juli 1822, begravet 29 juli 1822

Gaardmand Rasmus Sørensens datter i Rye 11 ¾ aar gl.

 

175

1822 nr.014

Christiane Pedersdatter Bloch død 26 juli 1822 begravet 2 august 1822

Aftægtsmand Anders Rasmussen i Emborg hans Hustru 68 aar gl.

 

176

1822 nr.015

Kirsten Nielsdatter død 30 juli 1822, begravet 4 august 1822

Gaardmand Thomas Sørensens Hustru i Rye 44 aar gl.

 

177

1822 nr.016

Trine Sørensdatter død 31 jul 1822, begravet 4 august 1822

Boelsmand Søren Jensens datter i Munchdal 11 ¾ aar gl.

 

178

1822 nr.017

Ane Pedersdatter død 20 august 1822, begravet 25 august 1822

Huusmand Peder Ditlevs enke i Rye 86 aar gl.

 

179

1822 nr.018

Ane Catrine Sørensdatter død 11 september 1822, begravet 15 september 1822

Skovfoged i Munkdal Søren Jensen og Hustru Birthe Pedersdatter deres datter 21 ½ aar gl.

 

Side 200

 

180

1822 nr.019

Ane Nielsdatter død 27.september 1822, begravet 2.oktober 1822

Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Hustru Karen Jørgensdatter deres datter 17 ½ aar gl

 

181

1822 nr.020

Ellen Kirstine Rasmusdatter død 1.oktober 1822, begravet 6.oktober

Huusmand i Rye Rasmus Sørensen og Hustru Maren Rasmusdatter deres datter 11 ¾ aar gl.

 

182

1822 nr.021

Maren Svendsdatter død 3.november 1822, begravet 7.november 1822

Huusmand i Rye Jørgen Andersens Hustru 66 aar gl.

 

183

1822 nr.022

Inger Pedersdatter død 6.november 1822, begravet 11.november 1822

Gaardmand Jacob Hansens enke i Rye 82 aar gl.

 

184

1822 nr.023

Ellen Marie Sørensdatter død 20.december 1822, begravet 24.december 1822

Gaardmand i Rye Søren Christensen og Hustru Ellen Thomasdatter deres datter 5 ½ aar gl.

 

1823

 

185

1823 nr.001

Kirsten Jensdatter død 6.januar 1823, begravet 12.januar 1823

Huusmand i Rye Christian Nielsens enke 60 aar gl.

 

186

1823 nr.002

Ane Hansdatter død 15.januar 1823, begravet 19.januar 1823

Huusmand Herman Johansens enke i Rye Bye 76 aar gl.

 

187

1823 nr.003

Ane Pedersdatter død 25.februar 1823, begravet 5.marts 1823

Huusmand Jens Sørensens Hustru i Rye 50 aar gl.

 

188

1823 nr.004

Ane Kirstine Woetman død 3.maj 1823, begravet 8.maj 1823

Heste handler Jørgen Lassens enke i Rye 69 aar gl.

 

189

1823 nr.005

Karen Christensdatter død 12 juni, begravet 15.juni 1823

Tjenestepige i Rye Mølle 22 aar gl.

 

190

1823 nr.006

Christence Knudsdatter død 14 september, begravet 17 september 1823

Huusmand i Rye Jacob Løgagers enke 85 aar gl.

 

191

1823 nr.007

Ane Nielsdatter død 19.november, begravet 23 november 1823

Aftægtsmand i Pøtsøe Jens Mortensens Hustru 71 aar gl.

 

192

1823 nr.008

Johanne Marie Andersdatter død 2 december, begravet 7 december 1823

Barnets forældre Huusmand i Rye Anders Pedersen og Mette Christensdatter 4 aar gl.

 

1824

 

193

1824 nr.001

Cidsel Sørensdatter død 13.februar 1824, begravet 20.februar 1825

Aftægts enke i Fellund 89 aar gl.

 

194

1824 nr.002

Maren Catrine Jensdatter død 7.maj 1824, begravet 14.maj 1824

Barnets forældre Huusmand i Rye Jens Nielsen og Mette Rasmusdatter ½ aar gl.

 

195

1824 nr.003

Dødfødt pigebarn død den 11.maj 1824, begravet 16.maj 1824

Barnets forældre tjenestekarl i Rye Mølle Hans Nielsen og Cidsel Catrine Nielsdatter

 

Side 201

 

196

1824 nr.004

Maren Rasmusdatter død 14.juni 1824, begravet 20.juni 1824

Huusmand Jens Olesens enke i Rye 72 aar gl.

 

197

1824 nr.005

Kirsten Andersdatter død 18.september 1824, begravet 23.september 1824

Aftægtsmand i Fellund Salomon Rasmussens enke 58 aar gl.

 

1825

 

198

1825 nr.001

Ane Mogensdatter død 20.februar 1825, begravet 23.februar 1825

Huusmand Peder Michelsens Hustru i Rye 53 aar gl.

 

199

1825 nr.002

Catrine Woetman død 28.juni 1825, begravet 2.juli 1825

Aftægtsmand Rasmus Jensens Hustru i Rye 70 aar gl.

 

200

1825 nr.003

Ane Jensdatter død 6.juli 1825, begravet 10.juli 1825,

Huusmand Johan Sørensens Hustru i Rye 81 aar gl.

 

 

Almindelig Jevnførelses register

 

Side 210 venstre side

 

1814

 

1814 nr.001

Søren Sørensen 5

 

1814 nr.002

Salomon Rasmussen 5

 

1814 nr.003

Laurs Nielsen 5

 

1814 nr.004

Rasmus Christensen 5 og 183

 

1814 nr.005

Jørgen Jensen 6

 

1814 nr.006

Anders Rasmussen 6

 

1814 nr.007

Karen Marie Christiansdatter 65

 

1814 nr.008

Peder Bloch 129

 

1814 nr.009

Jacob Stephan Langballe 129

 

1814 nr.010

Christen Andersen 129

 

1814 nr.011

Salomon Andersen 129

 

1814 nr.012

Rasmus Stephansen 129

 

1814 nr.013

Rasmus Jensen 129

 

1814 nr.014

Thomas Pedersen 129

 

1814 nr.015

Jesper Andersen 129

 

1814 nr.016

Niels Nielsen 129

 

1814 nr.017

Hans Pallesen 129

 

1814 nr.018

Thomas Rasmussen 129

 

1814 nr.019

Jens Nielsen 129

 

1814 nr.020

Niels Jacobsen 129

 

1814 nr.021

Johanne Pedersdatter 137

 

1814 nr.022

Ane Stephansdatter 137

 

1814 nr.023

Mariane Jensdatter 137

 

1814 nr.024

Ane Catrine Johansdatter 137

 

1814 nr.025

Maren Laursdatter 137

 

1814 nr.026

Anne Jensdatter 137

 

1814 nr.027

Ane Catrine Nielsdatter 137

 

1814 nr.028

Ellen Marie Nielsdatter 137

 

1814 nr.029

Ane Catrine Laursdatter 137

 

Side 210 højre side

 

1814 nr.030

Wendel Pedersdatter 137

 

1814 nr.031

Anne Jensdatter 137

 

1814 nr.032

Otto Rasmussen 145

 

1814 nr.033

Karen Pallesdatter 145

 

1814 nr.034

Karen Marie Rasmusdatter 167

 

1814 nr.035

Karen Johansdatter 167

 

1814 nr.036

Ane Catrine Rasmusdatter 167

 

1814 nr.037

Niels Rasmussen 167

 

1814 nr.038

Jacob Hansen 167

 

1814 nr.039

Søren Rasmussen 167

 

1814 nr.040

Laurs Andreasen 167

 

1814 nr.041

Johan Jensen 181

 

1814 nr.042

Laurs Mortensen 181

 

1814 nr.043

Jens Mouritsen 181

 

1814 nr.044

Christen Madsen 181

 

1814 nr.045

Ane Simonsdatter 195

 

1814 nr.046

Johanne Rasmusdatter 195

 

1814 nr.047

Gunnild Marie Thomasdatter 195

 

1814 nr.048

Ane Pedersdatter 195

 

1814 nr.049

Mourids Jensen 181

 

1814 nr.050

Salomon Thomasen 6

 

1814 nr.051

Niels Andersen 181

 

1814 nr.052

Rasmus Christiansen 181

 

1814 nr.053

Ane Marie Pedersdatter 65

 

Side 211 venstre side

 

1814 nr.054

Jens Rasmussen 6

 

1814 nr.055

Christen Nielsen 7

 

1814 nr.056

Johanne Laursdatter 65

 

1814 nr.057

Hans Nielsen 7

 

1814 nr.058

Knud Laursen 7

 

1814 nr.059

Anne Nielsdatter 65

 

1814 nr.060

Maren Andersdatter 66

 

1814 nr.061

Ane Jensdatter 195

 

1814 nr.062

Søren Andersen 181

 

1814 nr.063

Laurs Laursen 7

 

1814 nr.064

Anne Laursdatter 66

 

1815

 

1815 nr.001

 

1815 nr.002

 

1815 nr.003

 

1815 nr.004

 

1815 nr.005

 

1815 nr.006

 

1815 nr.007

 

1815 nr.008

 

1815 nr.009

 

1815 nr.010

 

1815 nr.011

 

1815 nr.012

 

1815 nr.013

 

1815 nr.014

 

1815 nr.015

 

1815 nr.016

 

1815 nr.017a

 

Side 211 Højre side

 

1815 nr.017b

 

1815 nr.018

 

1815 nr.019

 

1815 nr.020

 

1815 nr.021

 

1815 nr.022

 

1815 nr.023

 

1815 nr.024

 

1815 nr.025

 

1815 nr.026

 

1815 nr.027

 

1815 nr.028

 

1815 nr.029

 

1815 nr.030

 

1815 nr.031

 

1815 nr.032

 

1815 nr.033

 

1815 nr.034

 

1815 nr.035

 

1815 nr.036

 

1815 nr.037

 

1815 nr.038

 

1815 nr.039

 

1815 nr.040

 

1815 nr.041

 

1815 nr.042

 

1815 nr.043

 

1815 nr.044

 

1815 nr.045

 

Side 212 Venstre side

 

1815 nr.046

 

1815 nr.047

 

1815 nr.048

 

1815 nr.049

 

1815 nr.050

 

1815 nr.051

 

1815 nr.052

 

1815 nr.053

 

1815 nr.054

 

1815 nr.055

 

1815 nr.056

 

1815 nr.057

 

1815 nr.058

 

1815 nr.059

 

1815 nr.060

 

1815 nr.061

 

1815 nr.062

 

1815 nr.063

 

1815 nr.064

 

1815 nr.065

 

1815 nr.066

 

1815 nr.067

 

1815 nr.068

 

1815 nr.069

 

1815 nr.070

 

Side 212 Højre side

 

1815 nr.071

 

1815 nr.072

 

1815 nr.073

 

1815 nr.074

 

1815 nr.075

 

1815 nr.076

 

1815 nr.077

 

1815 nr.078

 

1815 nr.079

 

1815 nr.080

 

1815 nr.081

 

1815 nr.082

 

1815 nr.083

 

1815 nr.084

 

1815 nr.085

 

1815 nr.086

 

1815 nr.087

 

1815 nr.088

 

1815 nr.089

 

1815 nr.090

 

1815 nr.091

 

1815 nr.092

 

1815 nr.093

 

1815 nr.094

 

1815 nr.095

 

Side 213 Venstre side

 

1815 nr.096

 

1815 nr.097

 

1815 nr.098

 

1815 nr.099

 

1815 nr.100

 

1815 nr.101

 

1815 nr.102

 

1815 nr.103

 

1815 nr.104

 

1815 nr.105

 

1815 nr.106

 

1815 nr.107

 

1816

 

1816 nr.001

 

1816 nr.002

 

1816 nr.003

 

1816 nr.004

 

1816 nr.005

 

1816 nr.006

 

1816 nr.007

 

1816 nr.008

 

1816 nr.009

 

1816 nr.010

 

1816 nr.011

 

1816 nr.012

 

Side 213 Højre Side

 

1816 nr.013

 

1816 nr.014

 

1816 nr.015

 

1816 nr.016

 

1816 nr.017

 

1816 nr.018

 

1816 nr.019

 

1816 nr.020

 

1816 nr.021

 

1816 nr.022

 

1816 nr.023

 

1816 nr.024

 

1816 nr.025

 

1816 nr.026

 

1816 nr.027

 

1816 nr.028

 

1816 nr.029

 

1816 nr.030

 

1816 nr.031

 

1816 nr.032

 

1816 nr.033

 

1816 nr.034

 

1816 nr.035

 

1816 nr.036

 

1816 nr.037

 

1816 nr.038

 

1816 nr.039

 

1816 nr.040

 

1816 nr.041

 

1816 nr.042

 

1816 nr.043

 

Side 214 Venstre Side

 

1816 nr.044

 

1816 nr.045

 

1816 nr.046

 

1816 nr.047

 

1816 nr.048

 

1816 nr.049

 

1816 nr.050

 

1816 nr.051

 

1816 nr.052

 

1816 nr.053

 

1816 nr.054

 

1816 nr.055

 

1816 nr.056

 

1816 nr.057

 

1816 nr.058

 

1816 nr.059

 

1816 nr.060

 

1816 nr.061

 

1816 nr.062

 

1816 nr.063

 

1816 nr.064

 

1816 nr.065

 

1816 nr.066

 

1816 nr.067

 

1816 nr.068

 

1816 nr.069

 

1816 nr.070

 

1816 nr.071

 

1816 nr.072

 

1816 nr.073

 

1816 nr.074

 

Side 214 Højre Side

 

1816 nr.075

 

1816 nr.076

 

1816 nr.077

 

1816 nr.078

 

1816 nr.079

 

1816 nr.080

 

1816 nr.081

 

1816 nr.082

 

1816 nr.083

 

1816 nr.084

 

1816 nr.085

 

1816 nr.086

 

1816 nr.087

 

1816 nr.088

 

1816 nr.089

 

1816 nr.090

 

1817

 

1817 nr.001

 

1817 nr.002

 

1817 nr.003

 

1817 nr.004

 

1817 nr.005

 

1817 nr.006

 

1817 nr.007

 

1817 nr.008

 

1817 nr.009

 

1817 nr.010

 

1817 nr.011

 

 

Kort 5/5

 

 

Almindelig Jevnførelses register