Rye Kirkebog 1836-1848Rye Kirkebog 1836-1848

 

Mikrokort 1

 

Fødte Mandekøn

 

1837

 

1837 nr.001

Rasmus Jensen født den 27.januar 1837, døbt i kirken den 5.februar 1837

forældre: indsidder Jens Andersen ved Rye Langmose og hustru Karen Danielsdatter

faddere: enkekone Maren Laursdatter af Steensgaard, Karen Andersdatter boelsmand

Søren Christensens hustru af Glarboe, Laurs Christensen indsidder ved Rye

Langmose, ungkarl Peder Christensen paa Steensgaard

vaccineret den 9.august 1837 af distriktslæge Grill

 

1837 nr.002

Niels Christensen født den 6.maj 1837, hjemmedøbt den 12.maj 1837

forældre: huusmand Christen Nielsen i Rye og hustru Jensine Rasmusdatter

faddere: Kirsten Jacobsdatter boelsmand Rasmus Andersens hustru i Thomasseskjær,

Karen Gottfredsdatter boelsmand Laurs Nielsens hustru i Hjarsbek, Laurs Nielsen

sammesteds, Anders Nielsen boelsmand i Pøtsøe og Ole Jensen boelsmand i

Skjelsted

vaccineret den 10.september 1838

 

1837 nr.003

Christen Jensen født 28.maj 1837, døbt i kirken 25 juni 1837

Forældre: skrædder Jens Olesen i Rye og Hustru Ane Catrine Laursdatter

 

1837 nr.004

Andreas Theodor Conrad Ammitzbøll født 31 juli 1837, døbt i kirken 20 august

1837

Forældre: Gaardmand Jens Nielsen Ammitzbøll af Emborg og Hustru Catharine

Dorthea Henriette født Stautz

 

 

1837 nr.005

Rasmus Pedersen født den 16.oktober 1837, døbt i kirken 26.søndag efter

trinitatis den 19.november 1837

forældre: indsidder Peder Sørensen af Munkedal og hustru Ane Gottfredsdatter

faddere: Johanne Jensdatter kroemand Peder Laursens hustru, Ellen Hansdatter

gaardmand Niels Christensens hustru begge i Rye, gaardmand Gottfred Rasmussen af

Fellund, huusmand Peder Pedersen af Hjortlund, dreier Søren Jørgensen af Rye

 

1837 nr.006

Peder Sørensen født den 18.november 1837, døbt i kirken 2.juledag den

26.december 1837

forældre: indsidder Søren Jensen og hustru Maren Jochumsdatter af Rye

faddere: Ane Kirstine Nielsdatter gaardmand Anders Sørensens pige, Ane

Nielsdatter indsidder Peder Nielsens hustru, huusmand Peder Michelsen, Henrich

Nielsen og Hans Johansen alle af Rye

konen hold sin kirkegang 2.juledag

 

1837 nr.007

Rasmus Andersen født 25 december 1837, døbt i kirken 2.søndag efter hellig 3

konger den 14 januar 1838

Forældre: Huusmand Anders Laursen af Emborg og Hustru Ane Catrine Rasmusdatter

 

1838

 

1838 nr.001

Frederik Christophersen født 1 januar 1838, hjemmedøbt formedelst sygdom den 4

januar 1838, daaben publiceret i kirken palme søndag den 8 april 1838

Forældre: Gaardmand Christopher Pedersen af Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

 

 

1838 nr.002

Jacob Nielsen født 19 januar 1838, døbt i kirken 3.søndag i fasten den 18 marts

1838

Forældre: Niels Jensen bødker i Rye og Hustru Inger Pedersdatter

 

1838 nr.003

Niels Laursen født 28.januar 1838, hjemmedøbt formedelst sygdom 29.januar 1838,

daaben publiceret i kirken palme søndag 8.april 1838

forældre: Laurs Nielsen boelsmand i Hjarsbek og hustru Karen Gottfredsdatter

faddere: Karen Nielsdatter boelsmand Ole Jensens hustru i Skjelsted, Maren

Pedersdatter boelsmand Christen Andersens hustru af Skjeldal, gaardmand Gottfred

Rasmussen af Fellund, boelsmand Anders Nielsen af Pøtsøe, huusmand Jens Sørensen

ved Ryebroe

moderen holdt sin kirkegang palme søndag den 8.april 1838

 

1838 nr.004

Morten Jensen født 9.februar 1838, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den

29.april 1838

forældre: Jens Jensen huusmand i Rye og hustru Karen Marie Sørensdatter

Faddere: Gunild Madsdatter boelsmand Mads Salomonsens datter af Linebjerg,

Kirsten Simonsdatter huusmand Jens Ottesens hustru af Rye, huusmand Jens

Ottesen, smedesvend Laurs Jensen og ungkarl Søren Danielsen alle af Rye

moderen holdt sin kirkegang 5.søndag i fasten den 1.april 1838

 

1838 nr.005

Christen Rasmussen født 23.marts 1838, hjemmedøbt 26.marts 1838, daaben

publiceret 6.søndag efter paaske den 27-maj 1838

forældre: Rasmus Mathiasen gaardmand i Emborg og hustru Maren Christensdatter

faddere: Frederikke Rasmusdatter kjøbmand Laurs Thomasens hustru i Skanderborg,

Ane Jensdatter gaardmand Jens Nielsens hustru af Truust, aftægtsmand Mathias

Jensen af Rye, boelsmand Christen Laursen af Hvidmose og boelsmand Søren

Christensen af Glarboe

konen holdt sin kirkegang 6.søndag efter paaske den 27.maj 1838

 

 

1838 nr.006

Søren Rasmussen født 1.juli 1838, døbt i kirken 9.søndag efter Trinitatis den

12.august 1838

forældre: Rasmus Jensen boelsmand paa Melbjerg og hustru Ane Catrine Jensdatter

faddere: Ane Andersdatter huusmand Laurs Christensens hustru i Mosehuuset,

Johanne Laursdatter huusmand Niels Hansens hustru i Glarboe, Niels Hansen og

Jens Jensen huusmænd i Glarboe, Hans Andersen huusmand i Meelbjerg

konen holdt sin kirkegang 9.søndag efter trinitatis den 12.august 1838

 

1838 nr.007

Niels Salomonsen født 27.juli 1838, døbt i Kirken 8.søndag efter trinitatis den

5.august 1838

Forældre: Salomon Nielsen huusmand i Bøgedal og hustru Maren Knudsdatter

faddere: Johanne Nielsdatter huusmand Peder Rasmussens hustru ved Komind, Sidsel

Nielsdatter huusmand Søren Pedersens hustru i Tørring, gaardmand Niels

Salomonsen i Fellund, fæster Knud Jensen i Tinghuus og boelsmand Mads Salomonsen

i Linebjerg

konen holdt sin kirkegang 15.søndag efter trinitatis den 23.september 1838

 

1838 nr.008

Poul Andersen født 7.september 1838, hjemmedøbt formedelst svagelighed den

8.september 1838, barnet døde før daabens publication

forældre: Anders Poulsen indsidder ved Linebjerg og hustru Ane Andersdatter

konen holdt sin kirkegang 22.søndag efter trinitatis den 11.november 1838

 

1838 nr.009

Thomas Mikkelsen født 24 december 1838, døbt i kirken søndag mellem Juul og

nytaar den 30 december 1838

Forældre: Michel Thomasen indsidder i Rye og Hustru Ane Knudsdatter

 

 

1838 nr.010

Jens Frantzen født den 27.december 1838 og hjemmedøbt formedelst svagelighed den

28.december 1838, daaben publiceret 2.søndag i fasten

Forældre: Frantz Jensen gaardmand i Rye og hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Johanne Nielsdatter kroemand Peder Laursens hustru, Mette Rasmusdatter

gaardmand Anders Sørensens hustru, gaardmændene Peder Jensen, Niels Nielsen og

ungkarl Laurs Nielsen alle af Rye

konen holdt sin kirkegang 2.søndag i Fasten

 

 

1839

 

1839 nr.001

Christen Sørensen født den 31.januar 1839, hjemmedøbt formedelst sygdom den

2.februar 1839, barnet døde før daabens publication

forældre:

Søren Christensen gaardmand i Moselund og hustru Karen Andersdatter

konen holdt sin kirkegang 2.søndag efter paaske

 

1839 nr.002

Hans Sørensen født 4 april 1839, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den

14.april 1839

Forældre: Søren Hansen indsidder i Meelbjerg og Hustru Ane Christensdatter

 

1839 nr.003

Rasmus Christensen født den 13.april 1839, hjemmedøbt den 17.april 1839

formedelst svagelighed, daaben publiceret 1.søndag efter trinitatis den 2.juni

1839

forældre: Christen Nielsen huusmand i Rye og hustru Jensine Rasmusdatter

faddere: Kirsten Andersdatter enkekone i Rye, Marie [Maren] Laursdatter skrædder

Laurs Andersens hustru sammesteds, boelsmændene Laurs Nielsen Hjarsbek og Anders

Nielsen Pøtsøe, ungkarl Anders Rasmussen i Rye

konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter trinitatis den 2.juni 1839

 

1839 nr.004

Mads Salomonsen født den 6.juli 1839, døbt i kirken 7.søndag efter trinitatis

den 14.juli 1839

forældre: Salomon Madsen huusmand ved Beklund og hustru Ane Pedersdatter

Faddere: Gunild Marie Madsdatter pige fra Linebjerg, Sidsel Catrine Nielsdatter

huusmand Søren Pedersens hustru ved Ryelund, boelsmand Mads Salomonsen i

Linebjerg, Jens Nielsen boelsmand i Bøgedal, Peder Jacobsen huusmand ved Beklund

konen holdt sin kirkegang 16.søndag efter trinitatis, den 15.september 1839

 

 

1839 nr.005

Rasmus Christensen født 25 juli 1839, døbt i kirken 16 søndag efter Trinitatis

den 15 september 1839

Forældre: Christen Ivarsen Huusmand ved Rye Skov og Hustru Marie Catrine

Jochumsdatter

 

1839 nr.006

Niels Nielsen født den 30.juli 1839, døbt i kirken 18.søndag efter trinitatis

den 29.september 1839

forældre: Niels Nielsen boelsmand af Frydenslyst og hustru Kirsten Thomasdatter

faddere: Ellen Endvoldsdatter tjenestepige fra Siim, Ane Catrine Rasmusdatter

boelsmand Anders Laursens hustru i Emborg, Jens Nielsen huusmand i Siim,

ungkarlene Jørgen Jensen og Christen Thomasen begge af Fiskerhusene

konen holdt sin kirkegang 18.søndag efter trinitatis den 29.september 1839

 

1839 nr.007

Peder Nielsen født 28 september 1839, døbt i kirken 19.søndag efter Trinitatis

den 6 oktober 1839

Forældre: Niels Nielsen indsidder i Rye og Hustru Ane Jensdatter

 

1839 nr.008

Søren Sørensen født den 21.oktober 1839 og hjemmedøbt samme dag formedels sygdom

1839, daaben publiceret i kirken 2.søndag i Advent den 8.december 1839

forældre: Søren Jørgensen dreier i Rye og hustru Mette Sørensdatter

faddere: Sidsel Sørensdatter tjenestepige i Rye, Ane Nielsdatter gaardmand

Frants Jensens hustru i Rye, huusmændene Jørgen Sørensen og Niels Jensen samt

snedker Ammersen alle af Rye

konen holdt sin kirkegang 2.søndag i Advent den 8.december 1839

 

 

1839 nr.009

Anders Thomasen født den 8.november 1839, hjemmedøbt den 12.november 1839,

daaben publiceret i kirken 3.advent søndag den 12.december 1839

forældre: Thomas Andersen boelsmand i Sveibek og hustru Maren Thomasdatter

faddere: Ane Thomasdatter tjenestepige i Sveibek, Maren Ernstdatter boelsmand

Christen Andersens hustru i Mansdal, boelsmand Mads Salomonsen i Linebjerg,

boelsmand Jens Sørensen i Sveibech og boelsmand Rasmus Pedersen i Steenhule

konen holdt sin kirkegang 3.søndag i Advent den 15.december 1839

 

1839 nr.010

Peder Sørensen født den 5.december 1839, døbt i kirken 5.søndag efter hellig 3

konger den 9.februar 1840

forældre: Søren Rasmussen indsidder i Rye og hustru Kirsten Rasmusdatter

faddere: Johanne Rasmusdatter tjenestepige fra Gammelstrup, Maren Rasmusdatter

skomager Hans Johansens hustru, indsidder Rasmus Andersen, huusmand Rasmus

Rasmussen begge af Rye og huusmand Torben Christensen af Sønder Wissing

konen holdt sin kirkegang 5.søndag efter hellig 3 konger den 9.februar 1840

 

1839 nr.011

Poul Andersen født den 9.december 1839, hjemmedøbt af faderen den 10.december

1839, barnet døde før daabens publication

forældre: Anders Poulsen boelsmand i Linebjerg og hustru Ane Andersdatter

konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter hellig 3 konger den 26.januar 1840

 

1839 nr.012

Laurs Pedersen født den 28.december 1839, døbt i kirken 5.søndag efter hellig 3

konger den 9.februar 1840

forældre: Peder Laursen huusmand ved Skanhøi og hustru Inger Andersdatter

faddere: inger Laursdatter tjenestepige fra Alken, Ane Rasmusdatter indsidder

Søren Rasmussens hustru ved Skanhøi, boelsmand Laurs Pedersen i Stiballe,

boelsmand Peder Andersen af Bakbjerg, ungkarl Hans Laursen af Rye

konen holdt sin kirkegang den 5.søndag efter hellig 3 konger den 9.februar 1840

 

 

1840

 

1840 nr.001

Jens Rasmusen født den 3.februar 1840, hjemmedøbt den 8.februar 1840 formedels

sygdom, daaben publiceret i kirken midfaste søndag den 29.marts 1840

forældre: Rasmus Rasmussen huusmand i Rye og hustru Lirsten Jensdatter

faddere: Karen Knudsdatter huusmand Rasmus Jensens hustru ved Rye Langmose,

Gedske Pedersdatter gaardmand Niels Sørensens hustru i Rye, Rasmus Jensen

huusmand ved Rye Langmose, indsidder Søren Rasmussen og Smeden Søren Christensen

bagge af Rye

konenholdt sin kirkegang midfaste søndag den 29.marts 1840

 

1840 nr.002

Mads Rasmussen født den 5 februar 1840, døbt i kirken 2.paaskedag den 20 april

1840

Forældre: Rasmus Mortensen indsidder ved Faarhuset og Hustru Mette Madsdatter

 

1840 nr.003

Knud Jensen født den 15.april 1840, døbt i kirken paa langfredag den 17.april

1840

forældre: Jens Knudsen indsidder ved Tinghuus og hustru Else Marie Pedersdatter

faddere: madam Hollesen af Rye Mølle, Mette Knudsdatter boelsmand Peder Nielsens

hustru af Himmelbjerggaard, boelsmand Knud Jensen af Tinghuus, aftægtsmand

Mathias Jensen af Emborg og ungkarl Søren Rasmusen af Steensgaard

konen holdt sin kirkegang 2.pinsedag den 8.juni 1840

 

1840 nr.004

Jens Thomasen født den 6.maj 1840, hjemmedøbt formedelst sygdom den 31.maj 1840,

daaben publiceret i kirken 1.søndag efter trinitatis den 21.juni 1840

forældre: Thomas Christensen boelsmand i Fiskerhuusene og hustru Kirsten

Rasmusdatter

faddere: Gedske Pedersdatter gaardmand Niels Sørensens hustru af Rye, Christiane

Madsdatter gaardmand Knud Rasmussens hustru af Alling, Rasmus Christensen af

Alling, gaardmand Peder Nielsen paa Emborg Mark

konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter trinitatis den 21.juni 1840

 

 

1840 nr.005

Anders Pedersen født den 10.maj 1840, døbt i kirken 4.søndag efter trinitatis

den 12.juli 1840

forældre: Peder Rasmussen huusmand ved Komind og hustru Margrethe Nielsdatter

faddere: Ane Nielsdatter huusmand Søren Nielsens hustru ved Kammerhuus, Johanne

Nielsdatter huusmand Peder Rasmussens hustru ved Komind, Søren Sørensen ungkarl

fra Hjortlund, Rasmus Sørensen ungkarl i Rye, Niels Nielsen ungkarl i

Ludvigsbjerge

konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter trinitatis den 12.juli 1840

 

1840 nr.006

Gottfred Laursen født den 10.maj 1840, hjemmedøbt den 12.maj formedelst sygdom,

daaben publiceret i kirken 4.søndag efter trinitatis den 12.juli 1840

forældre: Laurs Nielsen boelsmand i Hjarsbek og hustru Karen Gottfredsdatter

faddere: Else Gottfredsdatter enkekone fra Fellund, Gedske Pedersdatter

gaardmand Niels Sørensens hustru i Rye, Gottfred Rasmussen gaardmand i Fellund,

Anders Nielsen boelsmand i Pøtsøe, Ole Jensen boelsmand i Skjelsted

konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter trinitatis den 12.juli 1840

 

1840 nr.007

Laurs Pedersen født den 3.juni 1840, hjemmedøbt samme dag formedelst sygdom,

daaben publiceret i kirken torsdag den 16.juli 1840

forældre: Peder Laursen kroemand i Rye og hustru Johanne Jensdatter

faddere: Ane Nielsdatter gaardmand Frantz Jensens hustru, Mette Rasmusdatter

gaardmand Anders Sørensens hustru, Gaardmændene Anders Sørensen, Peder Jensen og

Frantz Jensen alle af Rye

konen holdt sin kirkegang torsdag den 16.juli 1840

 

1840 nr.008

Peder Nielsen født den 28 juni 1840, hjemmedøbt 1 juli 1840 formedelst sygdom,

daaben publiceret i kirken 8.søndag efter Trinitatis den 9 august 1840

Forældre: Niels Pedersen Boelsmand ved Elinelund og Hustru Ellen Christensdatter

 

 

 

1840 nr.009

Rasmus Christophersen født den 23 august 1840, hjemmedøbt samme dag formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken den 23.søndag efter Trinitatis den 22

november 1840

Forældre: Christopher Pedersen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

 

1840 nr.010

Anders Laursen født den 4.september 1840, hjemmedøbt samme dag formedelst

sygdom, barnet døde før daabens publication

forældre: Laurs Christensen huusmand ved Rye Langmose og hustru Ane Andersdatter

konen holdt sin kirkegang 16.søndag efter trinitatis den 3.oktober 1840

 

1840 nr.011

Rasmus Jacobsen født den 20 september 1840, hjemmedøbt samme dag formedelst

sygdom, barnet døde før daabens publication

Forældre: Jacob Hansen Boelsmand i Rye og Hustru Gedske Rasmusdatter

 

1841

 

1841 nr.001

Jørgen Rasmussen født den 3.december 1840, døbt i kirken fastelavns søndag den

21.februar 1841

forældre: Rasmus Jensen boelsmand ved Meelbjerg og hustru Ane Catrine Jensdatter

 

faddere: Ane Jensdatter tjenestepige i Rye Kroe, Ellen Jensdatter aftægtskone

ved Moselund, Laurs Christensen huusmand ved Rye Skov, huusmand Niels Hansen og

Jens Jensen begge af Glarboe

konen holdt sin kirkegang torsdag den 16.juli 1840

 

1841 nr.002

Knud Michelsen født den 29 januar 1841, døbt i kirken midfaste søndag den 21

marts 1841

Forældre: Michel Thomasen indsidder i Rye og Hustru Ane Knudsdatter

 

 

1841 nr.003

Niels Jensen født den 30.januar 1841, døbt i kirken 2.søndag i fasten den

7.marts 1841

forældre: Jens Nielsen indsidder af Stiballe og hustru Ane Laursdatter

faddere: Ane Nielsdatter huusmand Christen Lambredtsen hustru af Kjersgaard, Ane

Nielsdatter boelsmand Søren Nielsens hustru af Kammerhuus, boelsmand Laurs

Pedersen af Stiballe, Peder Nielsen af Bøgedal og Hans Nielsen af Mansdal

konen holdt sin kirkegang 2.søndag i fasten den 7.marts 1841

 

1841 nr.004

Rasmus Salomonsen født den 30.januar 1841, døbt i kirken 1.søndag i fasten den

28.februar 1841

forældre: Salomon Nielsen forpagter af Heinæs og hustru Maren Knudsdatter

faddere: Mette Knudsdatter Peder Nielsens hustru af Himmelbjerggaard, Johanne

Nielsdatter Peder Rasmussens hustru af Komind, gaardmand Niels Salomonsen af

Fellund, boelsmand Peder Nielsen af Himmelbjerggaard og indsidder Jens Knudsen

af Tinghuus

konen holdt sin kiekegang 3.søndag i fasten den 14.marts 1841

 

1841 nr.005

Søren Nielsen født 19 februar 1841, hjemmedøbt samme dag formedelst sygdom,

daaben publiceret i kirken 2.søndag efter paaske den 25 april 1841

Forældre: Niels Sørensen Gaardmand i Rye og Hustru Gedske Pedersdatter

Faddere: Ellen Marie Sørensdatter afdøde Søren Christensens datter i Rye,

Kirsten Pedersdatter Gaardmand Rasmus Jensens?? Hustru af Nyegaard, Peder

Pedersen af Glarboehedegaard, Christen Sørensen Gaardmand i Alling og Ungkarl

Thomas Sørensen af Rye

Konen holdt sin kirkegang 2.søndag efter paaske den 25 april 1841

 

1841 nr.006

Niels Pedersen født den 20 februar 1841, døbt i kirken 1.søndag i fasten den 28

februar 1841

Forældre: Peder Nielsen Boelsmand i Bøgedal og Hustru Ane Marie Poulsdatter

Faddere: Ane Nielsdatter Huusmand Christen Lambrechtsens Hustru af Kjærsgaard,

Inger Andersdatter Huusmand Peder Laursens Hustru af Skanhøi, Anders Poulsen

Boelsmand af Linebjerg, Ungkarlene Rasmus og Thomas Poulsen sammesteds

Konen holdt sin kirkegang skjærtorsdag den 8 april 1841

 

 

1841 nr.007

Poul Andersen født den 8 april 1841, hjemmedøbt den 7 april formedelst sygdom,

daaben publiceret i kirken 1.søndag efter Trinitatis den 13.juni 1841

(hjemmedøbt dagen før fødselen må være en fejl, men sådan står der i kirkebogen)

Forældre: Anders Poulsen Boelsmand i Linebjerg og Hustru Ane Andersdatter

Faddere: Ane Marie Poulsdatter Boelsmand Peder Nielsens Hustru af Bøgedal, Ane

Margrethe Rasmusdatter Boelsmand Jens Sørensens Hustru af Sveibech, Salomon

Andersen Huusmand af Meelbjerg, Ungkarlene Thomas Poulsen af Thomasseskjær og

Rasmus Poulsen af Steenhule

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter Trinitatis den 13.juni 1841

 

1841 nr.008

Thomas Christensen født den 22 april 1841, hjemmedøbt den 25 april 1841

formedelst sygdom, daaben publiceret i kirken Trinitatis søndag den 6 juni 1841

Forældre: Christen Nielsen Huusmand i Rye og Hustru Jensine Rasmusdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter Gaardmand Anders Sørensens Hustru i Rye, Karen

Nielsdatter Boelsmand Ole Jensens Hustru ved Skjelsted, Laurs Nielsen Boelsmand

i Hjarsbek, Huusmand Jens Pallesen, Ungkarl Anders Rasmussen af Rye

Konen holdt sin kirkegang Trinitatis søndag den 6 juni 1841

 

1841 nr.009

Frederik Østrup Langhoff født den 21 april 1841, døbt i kirken den 24 juni 1841

Forældre: Lauritz Langhoff skovrider ved Ringholm og Hustru Lovise Frederikke

Langhoff

 

1841 nr.010

Christen Nielsen født den 3 juli 1841, døbt i kirken 5.søndag efter Trinitatis

den 11 juli 1841

Forældre: Niels Pedersen Boelsmand ved Elinelund og Hustru Ellen Christensdatter

 

 

 

1841 nr.011

Søren Sørensen født den 2 august 1841, døbt i kirken 15.søndag efter Trinitatis

den 19 september 1841

Forældre: Søren Rasmussen Huusmand ved Skanhøi og Hustru Ane Rasmusdatter

Faddere: Else Pedersdatter Aftægtsmand Peder Pedersens datter af Rye, Else

Rasmusdatter Huusmand Peder Mallerups?? Hustru af Dørup, Gaardmand Peder Jensen

af Rye, Peder Laursen Huusmand ved Skanhøi, Svend Rasmussen Ungkarl i Rye

Konen holdt sin kirkegang 15.søndag efter Trinitatis den 19 september 1841

 

1841 nr.012

Christen Sørensen født den 19 august 1841, hjemmedøbt den 20 august formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 16.søndag efter Trinitatis den 26 september

1841

Fik 1905 30 juni navnebevis af Silkeborg by og Birks kontor på navnet Chresten

Sørensen Thomaskjær

Forældre: Søren Hansen Huusmand ved Glarbodal og Hustru Ane Christensdatter

 

1841 nr.013

Knud Andersen født den 23 august 1841, døbt i kirken 16.søndag efter Trinitatis

den 26 september 1841,

Forældre: Anders Nielsen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Mette Knudsdatter Boelsmand Peder Nielsens Hustru af Himmelbjerg,

Kirsten Rasmusdatter Boelsmand Peder Andersens Hustru af Langkjær, Boelsmand

Knud Pedersen af Glarboe, Laurs Nielsen af Hjarsbech og Peder Nielsen af

Himmelbjerg

Konen holdt sin kirkegang 16.søndag efter Trinitatis den 26 september 1841

 

1841 nr.014

Anders Laursen født den 20 september 1841, døbt i kirken 19.søndag efter

Trinitatis den 17 oktober 1841

Forældre: Laurs Christensen Huusmand ved Rye Langmose og Hustru Ane Andersdatter

 

Faddere: Karen Andersdatter Boelsmand Søren Christensens Hustru i Moselund,

Karen Danielsdatter Huusmand Jens Andersens Hustru i Rye Langmose, Boelsmand

Søren Christensen i Moselund, skovfoged Rasmus Mathiasen af Emborg og Ungkarl

Peder Andersen af Moselund

Konen holdt sin kirkegang den 19.søndag efter Trinitatis den 17 oktober 1841

 

 

1841 nr.015

Jørgen Pedersen født den 25 september 1841, døbt i kirken den 23.søndag efter

Trinitatis den 14.november 1841,

Forældre: Peder Rasmussen Huusmand paa Emborg Mark og Hustru Johanne Nielsdatter

 

Faddere: Ane Magdalene Hansdatter tjenestepige i Fellund, Ane Catrine

Rasmusdatter Boelsmand Anders Laursens Hustru Emborg Mark, Gaardmand Niels

Salomonsen og Ungkarl Rasmus Nielsen begge af Fellund og Huusmand Søren Pedersen

ved Bæklund

Konen holdt sin kirkegang den 23.søndag efter Trinitatis den 14.november 1841

 

1841 nr.016

Søren Rasmussen født den 2 oktober 1841 og hjemmedøbt den 3 oktober 1841

formedelst sygdom, daaben publiceret i kirken den 23.søndag efter Trinitatis den

14 november 1841

Forældre: Rasmus Christian Ammersen snedker i Rye og Hustru Dorthea

Jørgensdatter

Faddere: Henriette Ammersen skolelærer Ammersens datter i Torrild, Ane Marie

Hansdatter Gaardmand Peder Jensens Hustru i Rye, Søren Ammersen skolelærer i

Torrild, dreier Søren Jørgensen og Huusmand Peder Rasmussen begge af Rye

Konen holdt sin kirkegang den 21.søndag efter Trinitatis den 31 oktober 1841

 

1842

 

1842 nr.001

Thomas Thomasen født den 29 oktober 1841, hjemmedøbt den 10 oktober 1841

formedelst sygdom, daaben publiceret den 19 januar 1842  (hjemmedøbt før fødsel

må være en fejl, er sikkert 10.november men er skrevet således i kirkebogen)

Forældre: Thomas Andersen Boelsmand i Sveibek og Hustru Maren Thomasdatter

Faddere: Ane Kirstine Sørensdatter enkekone i Sveibek, Ane Margrethe

Rasmusdatter Boelsmand Jens Sørensens Hustru af Sveibek, Boelsmændene Peder

Sørensen af Tønningslette, Rasmus Pedersen af Steenhule og Stephan Madsen af

Linebjerg

Moderen døde inden hun holdt sin kirkegang

 

1842 nr.002

Palle Nielsen født den 25 december 1841, hjemmedøbt formedelst sygdom den 29

december 1841, barnet døde inden daabens publication

Forældre: moderen Ane Rasmusdatter til barnefader blev udlagt Ungkarl Niels

Pallesen af Rye

Uægte barn

 

 

1842 nr.003

Christen Johansen født den 27 januar 1842, døbt i kirken midfaste søndag den 6

marts 1842

Forældre: Johanne Catrine Christensdatter ved Faarhuset, til barnefader blev

udlagt en omvandrende kræmmer??

Faddere: Ane Marie Augustdatter tjenestepige af Yding, Mette Madsdatter enkekone

ved Faarhuset, indsidder Søren Rasmussen, Ungkarlene Rasmus Jensen og Peder

Nielsen alle af Rye

Uægte barn

 

1842 nr.004

Rasmus Peder Jensen født den 22 februar 1842, hjemmedøbt den 23 februar 1842

formedelst sygdom, daaben publiceret i kirken 2.paaskedag den 28 marts 1842

Forældre: Jens Nielsen Boelsmand i Bøgedal og Hustru Ane Madsdatter

Faddere: Ane Marie Poulsdatter Huusmand Peder Nielsen Hustru i Bøgedal, Ane

Nielsdatter Boelsmand Christen Lambrechtsens Hustru af Kjærsgaard, Boelsmændene

Stephan Madsen og Anders Poulsen af Linebjerg samt Thomas Andersen af Sveibek

Konen holdt sin kirkegang 2.paaskedag den 28 marts 1842

 

1842 nr.005

Laurs Andersen født den 16 april 1842, hjemmedøbt den 20 april 1842 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 1.søndag efter Trinitatis den 29 maj 1842

Forældre: Gaardmand Anders Laursen paa Emborg Mark og Hustru Ane Catrine

Rasmusdatter

 

1842 nr.006

Niels Sørensen født den 22 april 1842, hjemmedøbt den 5 maj 1842 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 6.søndag efter Trinitatis den 3 juli 1842

Forældre: Gaardmand Søren Simonsen af Fellund og Hustru Else Gottfredsdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter Gaardmand Anders Sørensens Hustru, Gedske

Pedersdatter Gaardmand Niels Sørensens Hustru, Aftægtsmand Gottfred Rasmussen af

Fellund, Boelsmand Laurs Nielsen af Hjarsbek og Gaardmand Rasmus Nielsen af

Fellund

Konen holdt sin kirkegang 6.søndag efter Trinitatis den 3 juli 1842

 

 

1842 nr.007

Stephan Rasmussen født den 3 maj 1842, hjemmedøbt den 4 maj 1842 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken den 28 maj 1842

Forældre: Rasmus Stephansen Boelsmand i Ludvigsbjerge og Hustru Maren

Nielsdatter

Faddere: Ellen Stephansdatter Huusmand Niels Nielsens Hustru i Rye, Ane

Andersdatter Boelsmand Anders Poulsens Hustru af Linebjerg, Niels Nielsen

Huusmand i Rye, Niels Andersen Boelsmand i Bindingshede og Rasmus Thomasen

Boelsmand i Nyelund

Konen døde inden hun holdt sin kirkegang

 

1842 nr.008

Anders Sørensen født dem 12 maj 1842, døbt i kirken 4.søndag efter Trinitatis

den 19 juni 1842,

Fik 1905 24 juni navnebevis af Silkeborg by og Birkekontor på navnet Anders

Holgaard

Forældre: Søren Andersen Huusmand paa Fæstibak og Hustru Karen Rasmusdatter

Faddere: Magrethe Rasmusdatter Huusmand Laurs Andersens Hustru i Meelskov,

Johanne Nielsdatter Huusmand Peder Rasmussens Hustru Emborg Mark, Huusmand

Rasmus Svendsen af Himmelbjerg, Ungkarl Thomas Sørensen af Rye og Ungkarl hans

Pedersen af Fæstibak

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter Trinitatis den 19 juni 1842

 

1842 nr.009

Jørgen Sørensen født den 4 juni 1842 og hjemmedøbt den 5 juni 1842 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken den 9.søndag efter Trinitatis

Forældre: Søren Jørgensen dreier i Rye og Hustru Mette Sørensdatter

Faddere: Ane Sørensdatter Huusmand Jørgen Sørensens Hustru, Ane Nielsdatter

Gaardmand Frantz Jensens Hustru, Huusmand Søren Pedersen, Niels Jensen, Peder

Rasmussen alle af Rye

Moderen introduceret den 10/7 1842

 

1842 nr.010

Peder Jensen født den 4 juni 1842 hjemmedøbt den 8 september 1842 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 3.søndag i advent den 11 december 1842

Forældre: Jens Pedersen indsidder fra Sønder Wissing sogn og Hustru Johanne

Marie Nielsdatter

Faddere: Mariane Rasmusdatter tjenestepige af Ludvigsbjerg (den eneste der er

nævnt)

Moderen reiste bort uden at have holdt nogen kirkegang

1842 nr.033 den 2.november Johanne Marie Nielsdatter 23 aar gift kone til

Østbirk opførsel maadelig

 

 

1842 nr.011

Dødfødt den 9 juni 1842

Forældre: Jens Knudsen indsidder i Tinghuus og Hustru Else Marie Pedersdatter

Moderen introduceret 8.søndag efter Trinitatis den 17 juni 1842

 

1842 nr.012

Niels Jensen født den 17 juli 1842, hjemmedøbt den 18 juli 1842 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 16.søndag efter Trinitatis den 11 september

1842

Forældre: Jens Michelsen Huusmand i Emborg og Hustru Marie Nielsdatter

 

1842 nr.013

Niels Pedersen født den 5.september 1842, døbt i Kirken den 20.søndag efter

Trinitatis den 7.oktober 1842, [9.oktober 1842]

Forældre: Peder Nielsen boelsmand af Himmelbjerg og Hustru Mette Knudsdatter

Faddere: Ellen Nielsdatter gaardmand Chr. Laursens hustru af Brandkrog, Karen

Andersdatter enkekone fra Mosel:, Knud Pedersen boelsmand fra Glarboe, Rasmus

Thom: boelsmand af Fæstibak og indsidder Jens Knudsen af Tinghuus

Konen holdt sin Kirkegang 20.søndag efter Trinitatis den 9.oktober 1842,

 

1842 nr.014

Thomas Thomasen født den 5 november 1842, hjemmedøbt den 7 november 1842

formedelst sygdom, daaben publiceret i kirken 2.søndag efter hellig 3 konger den

15 januar 1843

Forældre: Thomas Rasmussen Boelsmand i Ryelund og Hustru Ellen Marie Kirstine

Rasmusdatter

Faddere: Johanne Jensdatter kroemand Peder Laursens Hustru, Gedske Pedersdatter

Gaardmand Niels Sørensens Hustru, Gaardmand Thomas Sørensen, Anders Sørensen

alle af Rye samt Gaardmand Søren Nielsen af Emborg

Konen holdt sin Kirkegang 2.søndag efter hellig 3 konger den 15 januar 1843

 

 

1843

 

1843 nr.001

Dødfødt den 1 februar 1843

Forældre: Peder Nielsen Huusmand af Meelbjerg og Hustru Ane Marie Poulsdatter

Konen holdt sin Kirkegang 3.søndag efter paaske den 7 maj 1843

 

1843 nr.002

Anders Pedersen født den 20 marts 1843, døbt i kirken 4.søndag efter paaske den

14 maj 1843

Forældre: Peder Christensen Huusmand ved Skovlund og Hustru Mette Catrine

Andersdatter

Faddere: Maren Andersdatter af Moselund, Gjertrud Sørensdatter Huusmand Niels

Christensens Hustru af Hedelund, Peder Andersen og Jens Andersen Ungkarle af

Moselund, Huusmand Jens Christensen af Emborg Mark

Konen holdt sin Kirkegang 4.søndag efter paaske den 14 maj 1843

 

1843 nr.003

Niels Nielsen født den 1 april 1843, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den 30

april 1843

Forældre: Niels Pedersen Nørregaard Gaardmand i Emborg og Hustru Ane Magdalene

Nielsdatter

Faddere:

Konen holdt sin Kirkegang 2.søndag efter paaske den 30 april 1843

 

1843 nr.004

Dødfødt den 7 april 1843

Forældre: Rasmus Mathiasen Gaardmand i Emborg og Hustru Maren Christensdatter

Konen holdt sin Kirkegang 2.søndag efter paaske den 30 april 1843

 

1843 nr.005

Jacob Pedersen født den 25 april 1843, døbt i kirken 5.søndag efter paaske den

21 maj 1843

Forældre: Peder Jacobsen Huusmand ved Fæstibak og Hustru Ane Catrine

Frederiksdatter

Faddere: Maren Pedersdatter tjenestepige af Rye, Ane Margrethe Frederiksdatter

tjenestepige af Sønder Wissing, Gaardmand Niels Nielsen af Rye, Hans Eriksen

bødker?? sammesteds og Huusmand Christen Salomonsen af Kammerlund

Konen holdt sin Kirkegang 5.søndag efter paaske den 21 maj 1843

 

 

1843 nr.006

Anders Rasmussen født den 10 maj 1843, døbt i kirken 4.søndag efter Trinitatis

den 9 juli 1843

Forældre: Rasmus Jensen Boelsmand af Meelbjerg og Hustru Ane Catrine Jensdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter enkekone i Rye, Marie Catrine Andersdatter Huusmand

Hans Andersens Hustru ved Meelbjerg, Huusmand Niels Hansen og Jens Jensen begge

af Glarboe og Boelsmand Rasmus Jensen af Hjarsbek

Konen holdt sin Kirkegang 4.søndag efter Trinitatis den 9 juli 1843

 

1843 nr.007

Jens Rasmussen født den 8 juni 1843 døbt i kirken 6.søndag efter Trinitatis den

23 juli 1843

Forældre: Rasmus Jensen Boelsmand i Hjarsbech og Hustru Mariane Hansdatter

Faddere: Ane Catrine Jensdatter Boelsmand Rasmus Jensens Hustru af Meelbjerg,

Ane Nielsdatter Gaardmand Frantz Jensens gustru af Rye, Boelsmand Laurs Nielsen

af Hjarsbek og Thomas Rasmussen af Ryelund samt Rasmus Jensen smed i Alling

Konen holdt sin Kirkegang 6.søndag efter Trinitatis den 23 juli 1843

 

1843 nr.008

Thomas Thomasen født den 12 juni 1843, hjemmedøbt formedelst sygdom den 14 juni

1843, daaben publiceret i kirken 6.søndag efter Trinitatis den 23 juli 1843

Forældre: Thomas Andersen Boelsmand i Sveibek og Hustru Ane Thomasdatter

Faddere: Maren Ernstdatter Boelsmand Christen Andersens Hustru af Mandsdal, Ane

Margrethe Rasmusdatter Boelsmand Jens Sørensens kone i Sveibech, Boelsmand

Christen Andersen og Rasmus Pedersen begge af Mandsdal og Boelsmand Rasmus

Nielsen i Thomaseskjær

Konen holdt sin Kirkegang 6.søndag efter Trinitatis den 23 juli 1843

 

1843 nr.009

Jørgen Hansen født den 22 juni 1843, døbt i kirken 3.søndag efter Trinitatis den

2 juli 1843

Forældre: Hans Jørgensen indsidder i Rye og Hustru Ane Laursdatter

Faddere:

Konen holdt sin Kirkegang 7.søndag efter Trinitatis den 30 juli 1843

 

 

1843 nr.010

Rasmus Jensen født den 18 juli 1843, døbt i kirken 9.søndag efter Trinitatis den

13 august 1843

Forældre: Jens Rasmussen Gaardmand paa Emborg Mark og Hustru Karen

Christensdatter

Faddere: Ane Nielsdatter tjenestepige i Wissing, Ane Christensdatter Huusmand

Søren Hansens Hustru i Glarboe, Gaardmand Rasmus Mathiasen of Aftægtsmand

Mathias Jensen samt Ungkarl Peder Christensen alle af Emborg

Konen holdt sin Kirkegang 9.søndag efter Trinitatis den 13 august 1843

 

1843 nr.011

Rasmus Christophersen født den 28 juli 1843, døbt i kirken den 17.søndag efter

Trinitatis den 8 oktober 1843

Forældre: Christopher Pedersen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

Faddere:

Konen holdt sin Kirkegang 17.søndag efter Trinitatis den 8 oktober 1843

 

1843 nr.012

Christen Andersen født den 31 august 1843, døbt i kirken 16.søndag efter

Trinitatis den 1 oktober 1843

Forældre: Anders Nielsen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Sine Rasmusdatter enkekone i Rye, Mette Knudsdatter Boelsmand Peder

Nielsens Hustru af Himmelbjerggaard, Boelsmand Laurs Nielsen af Hjarsbek, Knud

Pedersen af Glarboe og Berthel Andersen af Pøtsøe

Konen holdt sin Kirkegang 16.søndag efter Trinitatis den 1 oktober 1843

 

1843 nr.013

Anders Andersen født den 3 september 1843, døbt i kirken 13.søndag efter

Trinitatis den 10 september 1843

Forældre: Anders Poulsen Boelsmand i Linebjerg og Hustru Ane Andersdatter

Faddere: Ane Marie Mogensdatter Huusmand Salomon Andersens Hustru af Meelbjerg,

Ane Marie Poulsdatter Huusmand Peder Nielsens Hustru af Meelbjerg, Peder

Johansen af Meelgaard, Boelsmand Stephan Madsen og Ungkarl Rasmus Poulsen begge

af Linebjerg

Konen holdt sin Kirkegang 16.søndag efter Trinitatis den 1 oktober 1843

 

 

1843 nr.014

Laurs Jacobsen født den 4 september 1843, døbt i kirken 16.søndag efter

Trinitatis den 1 oktober 1843

Forældre: Jacob Hansen Boelsmand i Rye og Hustru Gedske Rasmusdatter

Faddere: Birthe Kirstine Andersdatter tjenestepige hos skolelærer Rolschau i

Rye, Ane Andersdatter aftægtskone af Sønder Wissing, Laurs Jacobsen Aftægtsmand

af Faarhuset, Rasmus Hansen Boelsmand af Additnæs, Anders Pedersen Huusmand paa

Addit Mark

Konen holdt sin kirkegang 16.søndag efter Trinitatis den 1 oktober 1843

 

1843 nr.015

Peder Michelsen født den 22 november 1843, døbt i kirken 24.søndag efter

Trinitatis den 26 november 1843

Forældre: Michel Thomasen indsidder i Rye og Hustru Ane Knudsdatter

Faddere:

Bemeldte barn var en tvilling

 

1843 nr.016

Anders Hansen født den 6 december 1843, døbt i kirken 2.søndag efter hellig 3

konger den 14 januar 1844

Forældre: Hans Pallesen skovfoged ved Pøtsøe og Hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter enkekone i Rye, Ellen Marie Rasmusdatter Boelsmand

Thomas Rasmussens Hustru af Ryelund, Huusmand Rasmus Sørensen Boelsmand Berthel

Andersen af Pøtsøe og Boelsmand Peder Christensen af Fuglbjerg

Konen holdt sin kirkegang 2.søndag efter hellig 3 konger den 14 januar 1844

 

1843 nr.017

Et dødfødt drengebarn den 24 december 1843,

Forældre: Jørgen Holgersen i Emborg og Hustru Ane Laursdatter

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag i fasten den 10 marts 1844

 

 

1844

 

1844 nr.001

Hans Hansen født den 1 januar 1844, døbt i kirken 4.søndag efter hellig 3 konger

den 28 januar 1844

Forældre: barnemoderen var fruentimmeret Karen Hansdatter af Rye, til barnefader

blev udlagt bagermester Wilhelm Pedersen af Aarhuus

Faddere: Else Kirstine Johansdatter indsidder Jens Nielsens Hustru af Rye,

Gedske Rasmusdatter Boelsmand Jacob Hansens Hustru af Rye, indsidder Søren

Danielsen sammesteds, Boelsmand Niels Nielsen af Sønder Wissing, Christen

Laursen Huusmand i Nyelund

Det bemærkes at Karen Hansdatter kom her til sognet fra Aarhuus den 15 november

og at barnet i tilfælde af trang bliver at forsørges i Aarhuus

 

1844 nr.002

Hans Christian Rasmussen født den 8 februar 1844, døbt i kirken 1.søndag i

fasten den 24 marts 1844

Forældre: Rasmus Nielsen Gaardmand i Fellund og Hustru Ane Magdalene Hansdatter

Faddere: Ane Christensdatter Gaardmand Michel Christensens Hustru af Seiling,

Sidsel Marie Pedersdatter indsidder Thomas Nielsens Hustru af Fellund, Gaardmand

Søren Simonsen og Aftægtsmand Niels Salomonsen af Fellund og Huusmand Peder

Dithlevsen af Hjortlund

Konen holdt sin kirkegang 5.søndag i fasten den 24 marts 1844

 

1844 nr.003

Jens Simon Sørensen født den 3 marts 1844, døbt i kirken 2.søndag efter paaske

den 21 april 1844

Forældre: Søren Simonsen Gaardmand i Fellund og Hustru Else Gottfredsdatter

Faddere: Maren Jensdatter tjenestepige i Woerladegaard, Ellen Hansdatter

enkekone i Rye, Gaardmand Rasmus Nielsen og Aftægtsmand Gottfred Rasmussen begge

i Fellund, Boelsmand Laurs Nielsen i Hjarsbek

Konen holdt sin kirkegang 2.søndag i Paaske den 21 april 1844

 

1844 nr.004

Ernst Rasmussen født den 15 marts 1844, døbt i kirken 5.søndag efter paaske den

12 maj 1844

forældre: Rasmus Ernstsen Boelsmand i Bøgedal og Hustru Ane Nielsdatter

faddere: Ane Jensdatter tjenestepige fra Sveibech, Ane Andersdatter Boelsmand

Anders Poulsens Hustru af Linebjerg, Christian Ernstsen og Salomon Rasmussen

Ungkarle af Bøgedal og Jens Ernstsen Ungkarl af Sveibech

konen holdt sin kirkegang 5.søndag efter paaske den 12 maj 1844

 

1844 nr.005

Thomas Rasmussen født den 17 april 1844 døbt i kirken 2.pinsedag den 27 maj 1844

Forældre: Rasmus Thomasen Boelsmand paa Fæstibak og Hustru Else Marie

Knudsdatter

Faddere: Johanne Olesdatter skovfoged Ole Endvoldsens datter i Rye Skov, Ellen

Frederiksdatter Boelsmand Rasmus Stephansens Hustru i Ludvigsbjerg, Boelsmand

Knud Pedersens i Glarboe, Boelsmand Peder Nielsen Himmelbjerg og Boelsmand

Anders Nielsen i Pøtsøe,

Konen holdt sin kirkegang 2.pinsedag den 27.mar 1844

 

1844 nr.006

Niels Nielsen født den 5 maj?? 1844 døbt i kirken 5.søndag efter Trinitatis den

7 juli 1844

Forældre: Niels Pedersen Nørregaard Gaardmand i Emborg og Hustru Ane Magdalene

Nielsdatter

Faddere: Ane Magdalene Nielsdatter Boelsmand Jens Nielsens Hustru af Salten

skov, Marie Nielsdatter Huusmand Jens Nielsens Hustru af Emborg, Jens Rasmussen

Gaardmand af Nørrehaugaard, Rasmus Pedersen sammesteds, Søren Laursen Huusmand

af Emborg

Konen holdt sin kirkegang 5.søndag efter Trinitatis den 7 juli 1844

 

1844 nr.007

Christen Pedersen født den 6 maj 1844 døbt i kirken 3.søndag efter Trinitatis

den 23 juni 1844

Forældre: Peder Christensen Boelsmand ved Fuglbjerg og Hustru Ane Marie

Pallesdatter

Faddere: Ane Magdalene Andersdatter Boelsmand Niels Christensens Hustru af

Skjelsted, Ane Marie Pedersdatter Gaardmand Thomas Sørensens Hustru af Moselund,

Gaardmand Thomas Sørensen sammesteds, Niels Christensen Boelsmand af Skjeldal,

Andreas Peder Laursen Ungkarl af Høved

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter Trinitatis den 23 juni 1844, det

bemærkes at barnets fødsel først blev anmeldt den 12 juni 1844

 

1844 nr.008

Niels Sørensen født den 27 juni 1844, døbt i kirken 9.søndag efter Trinitatis

den 4 august 1844

forældre: Søren Nielsen Boelsmand ved Kammerlund og Hustru Inger Laursdatter

faddere: Ane Nielsdatter Huusmand Peder Nielsens Hustru i Rye, Ellen

Stephansdatter Huusmand Niels Nielsens Hustru sammesteds, Huusmand Peder Laursen

ved Skanhøi, Ungkarl Knud Laursen af Stiballe og Gaardmand Peder Nielsen af

Himmelbjerggaard

konen holdt sin kirkegang 9.søndag efter Trinitatis den 4 august 1844

 

 

1844 nr.009

Rasmus Nielsen født den 10 juli 1844, døbt i kirken 7.søndag efter Trinitatis

den 21 juli 1844

Forældre: Niels Pedersen Gaardmand af Elinelund og Hustru Ellen Christensdatter

Faddere:

 

1844 nr.010

Søren Rasmussen født den 10 juli 1844, døbt i kirken 10.søndag efter Trinitatis

den 11 august 1844

Forældre: Rasmus Mathiasen Gaardmand i Emborg og Hustru Maren Christensdatter

Faddere: Ane Sørensdatter tjenestepige af Moselund, Ane Marie Hansdatter

Gaardmand Peder Jensens Hustru i Rye, Aftægtsmand Mathias Jensen, Gaardmand

Søren Nielsen, Huusmand Jens Mikkelsen alle af Emborg

konen holdt sin kirkegang 10.søndag efter Trinitatis den 11 august 1844

 

1844 nr.011

Søren Sørensen født den 23 august 1844, døbt i kirken 18.søndag efter Trinitatis

den 6 oktober 1844

Forældre: Søren Rasmussen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Mariane Sørensdatter indsidder Rasmus Andersens Hustru, Karen Marie

Sørensdatter indsidder Jens Jensens Hustru af Rye, Torben Christensen Huusmand

af Wissing, Huusmand Rasmus Rasmussen og Hans Johansen begge af Rye

Konen holdt sin kirkegang 18.søndag efter Trinitatis den 6 oktober 1844

 

1844 nr.012

Søren Pedersen født den 24 august 1844, døbt i kirken 17.søndag efter Trinitatis

den 29 september 1844

forældre: Peder Rasmussen Huusmand ved Brolund og Hustru Johanne Nielsdatter

faddere: Ane Rasmusdatter Huusmand Søren Rasmussens Hustru, Mette Catrine

Andersdatter Boelsmand Peder Christensens Hustru paa Emborg Mark, Anders Laursen

Boelsmand paa Emborg Mark, indsidder Salomon Nielsen ved Raahøi og Gaardmand

Rasmus Nielsen af Fellund

konen holdt sin kirkegang 24.søndag efter Trinitatis den 17 november 1844

 

 

1844 nr.013

Jens Peter Christiansen født den 27 august 1844, døbt i kirken 18.søndag efter

Trinitatis den 6 oktober 1844

Forældre: Christian Christophersen Boelsmand ved Frydenslyst og Hustru Ane

Erichsdatter

Faddere:

 

1844 nr.014

Jens Mikkelsen født den 25 september 1844, døbt i kirken 19.søndag efter

Trinitatis den 13 oktober 1844

Forældre: Mikkel Jensen Boelsmand af Glarbohedegaard og Hustru Mette Nielsdatter

 

Faddere: Mette Knudsdatter Boelsmand Peder Nielsens Hustru af Himmelbjerggaard,

Ane Nielsdatter Huusmand Rasmus Ernstsens Hustru af Bøgedal, Niels Andersen

Huusmand ved Rye Skov, Stephan Nielsen Ungkarl af Hjortlund og Peder Nielsen

Ungkarl af Pøtsøe

Konen holdt sin kirkegang 24.søndag efter Trinitatis den 17 november 1844

 

1844 nr.015

Jens Rasmussen født den 6 december 1844, døbt i kirken 1.søndag efter hellig 3

konger den 12 januar 1845

Forældre: Rasmus Jensen indsidder i Hjarsbek og Hustru Mariane Hansdatter

Faddere: Karen Jensdatter kroemand Peder Laursens steddatter i Rye, Karen

Gottfredsdatter Boelsmand Laurs Nielsens Hustru i Hjarsbek, Rasmus Jensen smed i

Alling, Boelsmand Laurs Nielsen i Hjarsbek og Anders Nielsen i Pøtsøe

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag hellig 3 konger den 12 januar 1845

 

1845

 

1845 nr.001

Laurs Jørgensen født den 8 januar 1845, døbt i kirken 2.paaskedag den 24 marts

1845

Forældre: Jørgen Holgersen og Hustru Ane Laursdatter

Faddere:

Moderen holdt sin kirkegang

 

1845 nr.002

Hans Pedersen født den 12 januar 1845, døbt i kirken 2.paaskedag den 24 marts

1845

Forældre: Peder Jensen Gaardmand i Rye og Hustru Ane Marie Hansdatter

Faddere: Ane Christensdatter Huusmand Søren Hansens Hustru i Glarboe, Mette

Rasmusdatter enkekone i Rye, Peder Laursen kroemand, Frants Jensen sognefoged,

Niels Sørensen alle af Rye,

Konen holdt sin kirkegang 2.paaskedag den 24 marts 1845

 

1845 nr.003

Christopher Jensen født den 16 januar 1845, døbt i kirken 2.søndag i fasten den

16 februar 1845,

Forældre: Jens Ottosen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Simonsdatter

Faddere:

 

1845 nr.004

Søren Jensen født den 21 januar 1845, døbt i kirken 2.paaskedag den 24 marts

1845

Forældre: Jens Nielsen Boelsmand i Munkedal og Hustru Inger Marie

Christensdatter

Faddere:

 

1845 nr.005

Mikkel Peter Jensen født den 16 marts 1845, døbt i kirken den 6.søndag efter

paaske den 4 maj 1845

Forældre: Jens Mikkelsen Huusmand i Emborg og Hustru Marie Nielsdatter

Faddere:

 

Mikrokort 2

 

1845 nr.006

Mikkel Frederiksen født den 21 april 1845, døbt i kirken 2.søndag efter

Trinitatis den 1 juni 1845

Forældre: Frederik Mikkelsen Boelsmand i Overskjeldal og Hustru Ane Magdalene

Mikkelsdatter

Faddere:

Moderen holdt sin kirkegang 2.søndag efter Trinitatis den 1 juni 1845

 

1845 nr.007

Frederik Janus Langhoff født den 23 maj 1845, døbt i kirken den 21 juli 1845

Forældre: Lauritz Langhoff skovrider ved Ringholm og Hustru Louise Frederikke

Langhoff

Faddere:

Moderen holdt sin kirkegang den 21 juli 1845

 

1846

 

1846 nr.001

Peder Thomasen født den 9 januar 1846, hjemmedøbt den 3 februar 1846 formedelst

sygdom

Forældre: Thomas Sørensen Gaardmand i Moselund og Hustru Ane Marie Pedersdatter

Faddere:

Moderen holdt sin kirkegang søndag sexagesima den 15 februar 1846

 

1846 nr.002 et dødfødt drengebarn den 9 april 1845

Forældre: Gaardmand Jens Christensen i Heinæs og Hustru Ane Catrine Hansdatter

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter Trinitatis den 14 juni 1846

----------------------

 

1846 nr.003

Thomas Rasmussen født den 20 april 1846, døbt i kirken 24 maj 1846

Forældre: Rasmus Mathiasen Gaardmand i Emborg og Hustru Maren Christensdatter

Faddere: madame Møller af Kloster Mølle, Jens Rasmussens kone af Emborg,

kjøbmand Thomasen af Skanderborg, Jens Rasmussen og Søren Nielsen og Niels

Pedersen alle af emborg

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter paaske 1846

 

1846 nr.004

Palle Hansen født den 23 april 1846, døbt i kirken 2.pinsedag den 1 juni 1846

Forældre: Hans Pallesen skovfoged ved Rye og Hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Mariane Pedersdatter skrædderpige i Rye, Mariane Rasmusdatter i

Sveibek, Huusmand Rasmus Sørensen og Ungkarl Niels Pallesen begge af Rye og

Boelsmand Peder Christensen af fuglbjerg

Konen holdt sin kirkegang 2.pinsedag den 1 juni 1846

 

1846 nr.005

Marius Johansen født den 18 marts 1846 i Them sogn, døbt i Them kirke den 9

april 1846

Forældre: ugift fruentimmer Johanne Marie Hansdatter, udlagt som barnefader

Christen Nielsen Ungkarl ved Høidal i Them Sogn,

NB. Dette barns fødsel indføres ifølge plec.?? 15 maj 1839 da moderen indtil 1

november 1845 havde tjeneste i Ringholm her i sognet og barnet altsaa her

meentes forsørgelsesberittiget barnets fødsel og daab hertil meddelt af

sognepræsten i Them med skrivelse af 4 maj 1846

 

1846 nr.006

Palle Pedersen født den 17 maj 1846, døbt i kirken 3.søndag efter Trinitatis den

28 juni 1846

Forældre: Boelsmand Peder Christensen og Hustru Ane Marie Pallesdatter af

Fuglbjerg

Faddere: Inger Hansdatter fæster Jens Pallesens Hustru paa Melbjerg, Gunild

Pedersdatter Huusmand Jens Mathiasens Hustru i Grønlund, Boelsmand Niels

Christensen i Skjeldal, Huusmand Andreas Peter Laursen i Bakbjerg og skovfoged

Hans Pallesen ved Rye

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter Trinitatis den 28 juni 1846

 

------------------------------------

 

1846 nr.007

Rasmus Sørensen født den 21 maj 1846, døbt i kirken 2.søndag efter Trinitatis

den 21 juni 1846

Forældre: Gaardmand Søren Rasmussen og Hustru Karen Jensdatter af Steensgaard

Faddere: Ane Rasmusdatter Gaardmand Niels Rasmussens Hustru, Ane Nielsdatter

Gaardmand Frants Jensens Hustru, Gaardmand Thomas Sørensen og Rasmus Jensen samt

kroemand Peder Laursen alle af Rye

Konen holdt sin kirkegang 2.søndag efter Trinitatis den 21 juni 1846

 

1846 nr.008

Frederik Pedersen født den 21 maj 1846, hjemmedøbt formedelst sygdom den 23 maj

1846, daaben publiceret i kirken 4.søndag efter Trinitatis den 5 juli 1846

Forældre: Peder Jacobsen paa Fæstibak og Hustru Ane Catrine Frederiksdatter

Faddere: Maren Andersdatter Gaardmand Niels Nielsens Hustru i Rye, Gedske

Pedersdatter tjenestepige paa Fæstibak, Huusmand Christen Salomonsen af

Kammerlund og Hans Pedersen af Fæstibak samt Ungkarl Hans Hansen af Rye

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter Trinitatis den 5 juli 1846

 

1846 nr.009

Niels Pedersen født den 7 juni 1846, døbt i kirken 2.søndag efter Trinitatis den

21 juni 1846

Forældre: Peder Nielsen Gaardmand paa Himmelbjerggaard og Hustru Mette

Knudsdatter

Faddere: Mette Catrine Jensdatter Gaardmand Peder Knudsens Hustru i Glarboe, Ane

Marie Pedersdatter Gaardmand Thomas Sørensens Hustru i Moselund, Gaardmand Peder

Knudsen i Glarboe, Anders Nielsen i Pøtsøe og Rasmus Thomasen i Nyelund

Konen holdt sin kirkegang 6.søndag efter Trinitatis den 19 juli 1846

 

1846 nr.010

Et dødfødt drengebarn den 27 maj 1846,

Forældre: ugift fruentimmer Maren Danielsdatter ved Raahøigaard

Dødfødt uægte

 

----------------------------------------

 

1846 nr.011

Rasmus Rasmussen født den 28 maj 1846, døbt i kirken 3.søndag efter Trinitatis

den 28 juni 1846

Forældre: Rasmus Rasmussen Huusmand i Rye og Hustru Kirsten Jensdatter

Faddere: Birthe Laursdatter Huusmand Laurs Jensens datter i Hemstok, Maren

Laursdatter skrædder Laurs Andersens Hustru i Rye Skov og bysmed Søren

Christensen i Rye

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter Trinitatis den 28 juni 1846

 

1846 nr.012

Anders Sørensen Rasmussen født den 25 juni 1846, hjemmedøbt formedelst sygdom

den 9 juli 1846, daaben publiceret 9.søndag efter Trinitatis den 9 august 1846

Forældre: Rasmus Jensen Gaardmand i Rye og Hustru Mette Rasmusdatter

 

1846 nr.013

Søren Andersen født den 14 august 1846, døbt i kirken 11.søndag efter Trinitatis

den 23 august 1846

Forældre: Boelsmand Anders Poulsen og Hustru Ane Andersdatter i Linebjerg

Faddere: Ane Jensdatter indsidder Thomas Poulsens Hustru i Sveibek, Ane

Margrethe Rasmusdatter fæster Johan Rasmussens Hustru, Peder Jacobsen Gaardmand

i meelgaard, Stephan Madsen i Linebjerg og Jens Nielsen i Bøgedal begge

Boelsmænd

Moderen døde inden hendes introduktion

 

1846 nr.014

Rasmus Jacobsen født den 13 august 1846, hjemmedøbt formedelst sygdom den 13

august 1846, døde førend daabens publication

Forældre: Jacob Hansen Gaardmand i Rye og Hustru Gedske Rasmusdatter

Konen holdt sin kirkegang 14.søndag ?? den 13 september 1846

 

--------------------------------------

 

1846 nr.015

Salomon Salomonsen født den 14 august 1846, døbt i kirken den 23 august 1846,

den 11.søndag efter Trinitatis

Forældre: afdøde fæster Salomon Madsen af Wissing Kloster Mark og efterlevende

Hustru nu boende i Rye Ane Pedersdatter

Faddere: Johanne Jensdatter Boelsmand Stephan Madsen Hustru i Linebjerge, Ane

Madsdatter Boelsmand Jens Nielsens Hustru i Bøgedal, indsidder Peder Jacobsen i

Rye, Jens Nielsen i Bøgedal og Stephan Madsen i Linebjerg?? Begge Boelsmænd

Konen holdt sin kirkegang 16.søndag efter Trinitatis den 27 september 1846

 

1846 nr.016

Niels Rasmussen født den 7 juli 1846, døbt i kirken 13.søndag efter Trinitatis

den 6 september 1846

Forældre: Rasmus Nielsen Gaardmand i Fellund og Hustru Ane Magdalene Hansdatter

Faddere: Mette Catrine Salomonsdatter Raahøi Mark, Else Gottfredsdatter

Gaardmand Søren Simonsens Hustru i Fellund, Peder Rasmussen ved Brolund, Søren

Simonsen i Fellund og Jens Nielsen fæster i Munkedal

Konen holdt sin kirkegang 13.søndag efter Trinitatis den 6 september 1846

 

1846 nr.017

Jens Mikkelsen født den 25 juli 1846, døbt i kirken 14.søndag efter Trinitatis

den 13 september 1846,

Forældre: Mikkel Thomasen indsidder i Rye og Hustru Ane Knudsdatter

 

1846 nr.018

Niels Peter Thomasen født den 2 august 1846, døbt i kirken 16.søndag efter

Trinitatis den 27 september 1846

Forældre: Thomas Nielsen indsidder ved Raahøigaard og Hustru Sidsel Marie

Pedersdatter

Faddere: Sidsel Catrine Nielsdatter Huusmand Søren Pedersens Hustru, Else

Gottfredsdatter Gaardmand Søren Simonsens Hustru, Aftægtsmand Niels Salomonsen

og Huusmand Peder Pedersen og Boelsmand Peder Rasmussen alle af Rye sogn??

Konen holdt sin kirkegang 15.søndag efter Trinitatis den 20 september 1846

---------------------------------------

 

1846 nr.019

Søren Thomasen født den 19 september 1846, hjemmedøbt den 18 oktober 1846

formedelst sygdom, død før daabens publication

Forældre: Thomas Sørensen Gaardmand i Rye og Hustru Ane Marie Jensdatter

Moderen holdt kirkegang alle helgensdag

 

1846 nr.020

Niels Mikkelsen født den 25 oktober 1846, døbt den 29 november 1846 i kirken

Forældre: Mikkel Jensen bestyrer af Glarboehedegaard og Hustru Mette Nielsdatter

 

Faddere: pigen Kirstine Nielsdatter af Jevngyde, Rasmus Thomasens Hustru Else

Knudsdatter af Glarboehedekrog, Huusmand Niels Andersen af Rye, Ungkarlene

Stephan Nielsen og Peder Nielsen af Rye sogn

Moderen holdt sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1846 nr.021

Jens Rasmussen født den 26 oktober 1846, døbt i kirken 2.søndag i advent den 6

december 1846

Forældre: Rasmus Ernstzen Huusmand i Bøgedalskrog og Hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Bodilet Laursdatter Salomon Rasmussens kone ved Steenhule, Mette

Knudsdatter Gaardmand Peder Nielsens Hustru paa Himmelbjerggaard, Huusmand Jens

Ernstzen og Christian Ernstzen i Rye Skov samt Niels Rasmussen i Agerskov

Moderen holdt sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

 

1846 nr.022

Søren Pedersen født den 12 oktober 1846, døbt i kirken 23.søndag efter

Trinitatis den 15 november 1846

Forældre: Peder Rasmussen Boelsmand ved Brolund og Hustru Johanne Nielsdatter

Ane Salomonsdatter tjenestepige i Munkedal, Ane Magdalene Hansdatter Gaardmand

Rasmus Nielsens Hustru, Gaardmand Rasmus Nielsen, Aftægtsmand Niels Salomonsen

alle af Fellund og Gaardmand Anders Laursen Emborg

Konen holdt sin kirkegang 23.søndag efter Trinitatis den 15 november 1846

 

1846 nr.023

Jens Peter Rasmussen født den 17 december 1846, døbt i kirken 2.søndag efter

hellig 3 konger den 17 januar 1847

Forældre: indsidder Thomas Jensen i Rye og Hustru Ane Pedersdatter

 

-----------------------------------------

 

1846 nr.024

Christen Pedersen født den 25 december 1846, døbt i kirken 2.søndag efter hellig

3 konger den 17 januar 1847

Forældre: Peder Christensen Boelsmand paa Emborg Mark og Hustru Mette Catrine

Andersdatter

Faddere: Karen Jensdatter Gaardmand Søren Rasmussens Hustru i Steensgaard,

Christine Mortensdatter bysmed Laurs Jensens Hustru i Emborg, Ungkarlene Jens

Christensen og Søren Andersen i Rye og Niels Andersen i Moselund

Moderen holdt sin kirkegang 3.søndag i fasten den 7 marts 1847

 

1847

 

1847 nr.001

Søren Rasmussen Sørensen født den 23 marts 1847, døbt i kirken 2.søndag efter

paaske den 18 april 1847

Forældre: afdøde Huusmand Søren Rasmussen og efterlevende enke Kirsten

Rasmusdatter i Rye

Faddere: Johanne Marie Jacobsdatter tjenestepige, Ane Rasmusdatter indsidder

Mathias Rasmussens Hustru. Indsidder Rasmus Andersen og Hans Johansen samt

Huusmand Rasmus Rasmussen alle af Rye

Enken holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1847 nr.002

Peder Pedersen født den 25 marts 1847, døbt i kirken den 31 marts 1847

Forældre: nylig afdøde Peder Knudsen gaardbestyrer hos moderen og efterlevende

enke Mette Catrine Jensdatter i Glarboe

Faddere:

NB. Faderen var død samme dag som barnet fødtes

 

1847 nr.003

Johan Henrik Laursen født den 11 april 1847, hjemmedøbt formedelst sygdom den 27

april 1847, daaben publiceret i kirken den 6 juni 1847

Forældre: handskemager Jørgen Laursen i Rye og Hustru Ane født Siertz

Faddere:

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet publiceres

 

------------------------------------

 

1847 nr.004

Søren Pedersen født den 11 juni 1847, døbt i kirken 4.søndag efter Trinitatis

den 27 juni 1847

Forældre: Peder Christensen paa Fuglbjerg og Hustru Ane Marie Pallesdatter

Faddere: Maren Christensdatter tjenestepige i Kjærsmølle, Inger Hansdatter

fæster Jens Pallesens Hustru paa Meelbjerg, Boelsmand Niels Christensen

Skjeldal, fæster Jens Pallesen Meelbjerg og Gaardmand Thomas Sørensen Moselund

Konen holder sin kirkegang 6.søndag efter Trinitatis den 11 juli 1847

 

1847 nr.005

Laurs Jensen født den 4 september 1847, døbt i kirken 15.søndag efter Trinitatis

den 12 september 1847

Forældre: Huusmand Jens Christiansen paa Fæstibak og Hustru Mette Laursdatter

Faddere:

Moderen holdt sin kirkegang 17.søndag efter Trinitatis den 26 september 1847

 

1847 nr.006

Søren Jensen født den 10 september 1847, døbt i kirken 22.søndag efter

Trinitatis den 31 oktober 1847

Forældre: Gaardmand Jens Christensen i Heinæs og Hustru Ane Catrine Hansdatter

Faddere:

Moderen holdt sin kirkegang 23.søndag efter Trinitatis den 7 november 1847

 

1847 nr.007

Christian Langhoff født den 11 oktober 1847, døbt i kirken den 11 november 1847

Forældre: Lauritz Langhoff skovrider ved Ringholm og Hustru Lovise Frederikke

Langhoff

Faddere:

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

-----------------------------------

 

1847 nr.008

Jens Jørgensen født den 23 november 1847, døbt i kirken 4.søndag i advent den 19

december 1847

Forældre: Gaardmand Jørgen Jensen af Fiskehusene og Hustru Ane Kirstine

Thomasdatter

Faddere: Ane Sørensdatter Gaardmand Svend Andersens Hustru i Vrold, Ane

Pedersdatter Huusmand Jørgen Jensens Hustru i Emborg, Gaardmand Thomas

Christensen i Fiskerhusene, Ungkarl Jørgen Sørensen i Alken og Gaardmand Mogens

Sørensen af Kragelund

Moderen holdt sin kirkegang søndagen efter nytaar den 2 januar 1847 [1848]

 

1847 nr.009

Peder Andersen født den 7 december 1847, hjemmedøbt formedelst sygdom den 20

december 1847, daaben publiceret i kirken søndag sexagesima den 27 februar 1848

Forældre: Gaardmand Anders Nielsen i Glarboe og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Else Marie Knudsdatter Gaardmand Rasmus Thomasens Hustru i Nyelund,

Karen Gottfredsdatter fæster Laurs Nielsens Hustru i Hjarsbek, fæster Laurs

Nielsen Hjarsbek, Gaardmand Rasmus Thomasen Nyelund og Gaardmand Peder Nielsen

paa Himmelbjerggaard

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet publiceres

 

1847 nr.010

Jens Sørensen født den 20 december 1847, døbt i kirken den 5 januar 1848,

Forældre: Gaardmand Søren Rasmussen af Steensgaard og Hustru Karen Jensdatter

Faddere: Johanne Jensdatter kroemand Peder Laursens Hustru, Maren Andersdatter

Gaardmand Niels Nielsens Hustru kroemand Peder Laursen, Gaardmændene Thomas

Sørensen og Rasmus Jensen alle af rye

Moderen døde den 29 december 1847

 

1847 nr.011

Niels Frederiksen født den 22 december 1847, døbt i kirken søndag sexagesima den

20 februar 1848

Forældre: fæster Frederik Mikkelsen af Overskjeldal og Hustru Ane Magdalene

Mikkelsdatter

Faddere:

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

-----------------------------------

 

1848

 

1848 nr.001

Thomas Thomasen født den 23 januar 1848, hjemmedøbt formedelst sygdom den 25

januar 1848, daaben publiceret i kirken skjærtorsdag den 20 april 1848

Forældre: Gaardmand Thomas Andersen af Sveibek og Hustru Ane Thomasdatter

Faddere: Ane Kirstine Rasmusdatter Gaardmand Christian Andersens kone i

Steenhule, Ane Margrethe Rasmusdatter, fæster Johan Rasmussen i Sveibek, Ungkarl

Salomon Thomasen i Sveibek, Boelsmand Stephan Madsen i Linebjerg og Jens Nielsen

i Bøgedal

Konen holdt sin kirkegang samme dag som barnet publiceres

 

1848 nr.002

Knud Pedersen født den 14.april 1848, hjemmedøbt formedelst sygdom den 15.april

1848, døde den 4.maj 1848

Forældre: Gaardmand Peder Nielsen paa Himmelbjerggaard og hustru Mette

Knudsdatter

barnet døde før daabens publication i kirken

Konen holdt sin Kirkegang 5.søndag efter Paaske den 28.maj 1848

 

1848 nr.003

Jens Rasmussen født den 17 maj 1848, døbt i kirken 3.søndag efter Trinitatis den

9 juli 1848

Forældre: Boelsmand Rasmus Jensen paa Meelbjerg og Hustru Ane Catrine Jensdatter

 

Faddere: Mariane Hansdatter fæster Rasmus jensens Hustru i Hjarsbek, Karen

Knudsdatter fæster Rasmus Jensens Hustru ved Rye Langmose, Huusmændene Niels

Hansen og Jens Jensen i Glarboe og fæster Rasmus Jensen i Hjarsbek

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr.004

Niels Jensen født den 3 juni 1848, døbt i kirken 2.søndag efter Trinitatis den 2

juli 1848

Forældre: Huusmand Jens Mikkelsen i Emborg og Hustru Marie Nielsdatter

Faddere:

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

---------------------------------------

 

1848 nr.005

Jens Peter Christensen født 5 juni 1848, døbt i kirken 5.søndag efter Trinitatis

den 23 juli 1848

Forældre: indsidder Christen Pallesen i Rye og Hustru Maren Jensdatter

Faddere: Elisabeth Pedersdatter fæster Hans Jensens Hustru i Sønderborg, Inger

Hansdatter fæster Jens Pallesens Hustru paa Meelbjerg, fæster Jens Jensen

Sønderborg, Hans Pallesen af Overbeklund og Huusmand Niels Pallesen af Rye

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr.006

Jens Jørgensen født 9 juni 1848, hjemmedøbt formedelst sygdom den 11 juni 1848,

daaben publiceret i kirken den 6 august 1848

Forældre: Huusmand Jørgen Holgersen i Emborg og Hustru Ane Laursdatter

Faddere:

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr.007

Et dødfødt drengebarn den 22 juni 1848,

Forældre: Gaardmand Rasmus Nielsen i Fellund og Hustru Ane Magdalene Hansdatter

Konen holdt sin kirkegang 12.søndag efter Trinitatis den 10 september 1848

 

1848 nr.008

Niels Hansen født 7 august 1848, døbt i kirken 14.søndag efter Trinitatis den 24

september 1848

Forældre: Gaardmand Hans Nielsen i Rye og Hustru Maren Pedersdatter

Faddere: aftægtskone Ellen Hansdatter, Ane Marie Jensdatter Gaardmand Thomas

Sørensens Hustru begge af Rye, Peder Nielsen Gaardmand i Mollerup, Ungkarl

Christen Nielsen i Oudal og Huusmand Salomon Christensen i Kammerhoved

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

-----------------------------------------------

 

1848 nr.009

Christian August Frost født 4 september 1848, døbt i kirken den 25 oktober 1848

Forældre: skovrider Peder Jørgensen Frost paa Ringholm og Hustru Henriette Frost

født Janson??

Faddere:

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr.010

Niels Frantzen født 15 september 1848, døbt i kirken 19.søndag efter Trinitatis

den 29 oktober 1848

Forældre: Frants Bloch Jensen i Rye og Hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Maren Andersdatter Gaardmand Niels Nielsens Hustru, Maren Pedersdatter

Gaardmand Hans Nielsens Hustru, Gaardmand Niels Nielsen, Peder Laursen og Peder

Jensen alle af Rye

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr. 011

Jens Peter Jørgensen født den 4.oktober 1848 hjemmedøbt formedelst sygdom den

26.oktober 1848, daaben publiceret i Kirken den 22.søndag efter Trinitatis den

19.november 1848

Forældre: Jørgen Jensen Indsidder i Emborg og Hustru Ane Pedersdatter

Faddere: Ane Pedersdatter Tjenestepige i Boes, Ane Kirstine Thomasdatter

Gaardmand Jørgen Jensens Hustru i Fiskerhuusene, Gaardmændene Søren Nielsen og

Niels Pedersen samt Huusmand  Jens Jensen alle af Emborg

Moderen holder sin Kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr.012

Jens Laursen født 9 november 1848, døbt i kirken 3.søndag i advent den 17

december 1848

Forældre: bysmed Laurs Jensen i Emborg og Hustru Christine Mortensdatter

Faddere: Else Pedersdatter Aftægtsmand Peder Pedersens datter i Rye, Hanne

Jensdatter indsidder Niels Pallesens Hustru ved Ryelund, Huusmand Niels Hansen

af Glarboe, Gaardmand Jens Rasmussen paa Emborg Mark og Huusmand Niels Jensen i

Rye

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

--------------------------------------------

 

Fødte Kvindekøn

 

1837

 

1837 nr. 001

Maren Rasmussen født den 17 december 1836, døbt i kirken den 19 marts 1837

Forældre: Rasmus Mortensen indsidder ved Fæstibak og Hustru Mette Madsdatter

Faddere: Johanne Laursdatter tjenestepige af Rye, Christiane Jacobsdatter

Huusmand Jens Madsen Hustru af Sønder Wissing, Ungkarlene Hans Salomonsen af

Hjortlund, Wilhelm Madsen af Salten og Thomas Nielsen af Fellund

 

1837 nr. 002

Ane Jensen født 6 februar 1837, hjemmedøbt den 7 februar 1837, daaben publiceret

den 30 april 1837

Forældre: Jens Sørensen Huusmand ved Ryebro og Hustru Sidsel Catrine

Gottfredsdatter

Faddere: Ellen Marie Rasmusdatter Thomas Rasmussens Hustru af Ryelund, Karen

Gottfredsdatter af Hjarsbek, Gaardmand Gottfred Rasmussen af Fellund, Boelsmand

Laurs Nielsen af Hjarsbek, Ungkarl Thomas Rasmussen af Rye 

Vaccineret 10 september 1838

 

1837 nr. 003

Ane Christensen født den 17 februar 1837, hjemmedøbt den 25 februar 1837, daaben

publiceret den 30 april 1837

Forældre: Christen Ivarsen indsidder ved Rye Langmose og Hustru Maren Catrine

Jochumsdatter

Faddere:

Vaccineret 24 august 1837 af Grill

 

1837 nr. 004

Mariane Sørensen født den 19 februar 1837, døbt i kirken den 30 april 1837

Forældre: Søren Rasmussen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Ane Rasmusdatter tjenestepige fra Them, Dorthea Knudsdatter Anders

Andersens enke af Rye, Huusmand Rasmus Andersen af Them, Torben Christensen

Huusmand i Sønder Wissing, Ungkarl Rasmus Rasmussen af Rye

 

--------------------------------------

 

1837 nr. 005

Mette Pedersen født den 21 marts 1837, døbt i kirken den 28 maj 1837

Forældre: Huusmand Peder Rasmussen ved Komind og Hustru Margrethe Nielsdatter

Faddere: Johanne Marie Nielsdatter tjenestepige fra Jevngyde, Ane Nielsdatter

Huusmand Søren Nielsens Hustru ved Kammerhuus, indsidder Niels Sørensen af

Ludvigsbjerg, indsidder Jens Tolstrup af Bøgedalssiig og Huusmand Peder

Rasmussen af Kommind

 

1837 nr. 006

Ellen Marie Thomasen født den 4 maj 1837, hjemmedøbt den 10 maj 1837, daaben

publiceret den 25 juni 1837

Forældre: Boelsmand

Faddere: Kirsten Jacobsdatter Boelsmand Rasmus Andersens Hustru i Thomasseskjær,

Ane Margrethe Rasmusdatter Boelsmand Jens Sørensens Hustru af Sveibek, Rasmus

Pedersen Boelsmand af Steenhule, Christen Andersen sammesteds, Boelsmand Mads

Salomonsen af Linebjerg

 

1837 nr. 007

Ane Birgithe Sørensen født den 8 juni 1837, døbt i kirken den 18 juni 1837

Forældre: dreier Søren Jørgensen og Hustru Mette Sørensdatter af Rye

Faddere: Dorthea Jørgensdatter snedker Ammertsens Hustru af Rye, Ane

Sørensdatter skrædder Jørgen Christiansens Hustru af Emborg, Huusmand Jørgen

Sørensen og snedker Ammertsen begge af Rye, Boelsmand Peder Sørensen af Munkdal

Vaccineret 10 september 1838

 

1837 nr. 008

Rasmusine Pedersen født den 15 juli 1837, hjemmedøbt den 16 juli 1837, og daaben

publiceret den 24 september 1837

Forældre: Peder Nielsen skovfoged paa Ringholm og Hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Ane Marie Christensdatter tjenestepige fra Alling, Kirsten Jacobsdatter

Boelsmand Rasmus Andersens Hustru i Thomasseskjær, Rasmus Christensen Gaardmand

i Alling, Thomas Christensen Boelsmand i Fiskerhuus, Niels Knudsen Boelsmand paa

Himmelbjerg

Vaccineret 22 juni 1840

 

---------------------------

 

1837 nr. 009

Kirsten Nielsen født den 7 august 1837, døbt i kirken den 13 august 1837

Forældre: Niels Rasmussen indsidder paa Fæstibak og Hustru Marie Nielsdatter

Faddere:

Vaccineret 10 september 1838

 

1837 nr. 010

Johanne Ehrengod Jensen født den 23 august 1837, døbt i kirken den 24 september

1837

Forældre: Jens Ottosen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Simonsdatter

Faddere: Ane Andersdatter væverpige Linebjerg, Maren Sørensdatter skomager

Høebergs?? Hustru i Rye, Huusmand Stephan Rasmussen, Ungkarlene Peder Nielsen og

Anders Rasmussen alle af Rye

Vaccineret 10 september 1838

 

1837 nr. 011

Sophie Rasmussen født den 24 august 1837, hjemmedøbt den 24 august 1837, daaben

publiceret den 8 oktober 1837

Forældre: Rasmus Christian Ammertsen snedker i Rye og Hustru Dorthea

Jørgensdatter

Faddere: lovise Ammertsen maler Lundgaards Hustru i Skanderborg, Ane Dorthea

Enevoldsdatter smeden Ole Sørensens Hustru, skolelærer Søren Ammertsen af

Torrild Tikjøbgaarden i Elbek, Jørgen Sørensen Huusmand i Rye

Vaccineret 10 september 1838

 

1838

 

1838 nr. 001

Rasmusine Thomasen født den 8 januar 1838, hjemmedøbt formedelst sygdom den 8

januar 1838, daaben publiceret i kirken 5.søndag i fasten den 1 april 1838

Forældre: Boelsmand Thomas Rasmussen af Ryelund og Hustru Ellen Marie Kirstine

Rasmusdatter

Faddere:

 

------------------------------------

 

1838 nr. 002

Maren Jørgensen født den 15 februar 1838, døbt i kirken 5.søndag i faste den 1

april 1838

Forældre: Jørgen Holgersen Huusmand af Emborg og Hustru Ane Laursdatter

Faddere:

 

1838 nr. 003

Ane Nielsen født den 23 februar 1838, døbt i kirken 2 paaskedag den 16 april

1838

Forældre: Niels Nielsen Huusmand i Rye og Hustru Ellen Stephansdatter

Faddere: Maren Nielsdatter Boelsmand Rasmus Stephansens Hustru af Ludvigsbjerg,

Ane Nielsdatter Huusmand Peder Nielsens Hustru af Rye, Berthel Andersen

Boelsmand i Pøtsøe, Søren Nielsen Huusmand i Kammerhuus, Henrich Stephansen

Boelsmand paa Fæstibak

Konen holdt sin kirkegang 2 paaskedag den 16 april 1838

 

1838 nr. 004

Mette Nielsen født den 8 april 1838, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den 29

april 1838

Forældre: Niels Nielsen Boelsmand paa Frydenslyst og Hustru Kirsten Thomasdatter

 

Faddere: Kirsten Rasmusdatter Boelsmand Thomas Christensens Hustru i

Fiskerhusene, Ane Catrine Rasmusdatter Huusmand Anders Laursens Hustru af

Emborg, Ungkarlene Søren Udbye og Jørgen?? Jensen begge af Fiskerhusene og

Rasmus Nielsen af Siim

Konen holdt sin kirkegang 6.søndag efter paaske den 27 maj 1838

 

1838 nr. 005

Johanne Marie Andersen født den 31 maj 1838, døbt i kirken 2.pintsedag den 4

juni 1838

Forældre: Anders Nielsen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter Boelsmand Knud Pedersens Hustru i Glarboe, Karen

Gottfredsdatter Boelsmand Laurs Nielsens Hustru af Hjarsbek, Boelsmand Knud

Pedersen af Glarboe, Boelsmand Laurs Nielsen af Hjarsbek, Huusmand Christen

Nielsen af Rye

Konen holdt sin kirkegang mandagen den 2 juli 1838

 

--------------------------------

 

1838 nr.006

Ane Nielsen født den 7 april 1838, døbt i kirken 4.søndag efter paaske den

13.maj 1838

Forældre: Niels Jensen Huusmand i Rye og Hustru Maren Laursdatter

Faddere:

 

1838 nr.007

Ellen Laursen født den 16 juni 1838, døbt i kirken 5.søndag efter Trinitatis den

15 juli 1838

Forældre: Laurs Christensen Huusmand ved Rye Langmose og Hustru Ane Andersdatter

 

Faddere: Maren Andersdatter pige fra Moselund, Maren Laursdatter enkekone fra

Steensgaard, Søren Christensen Boelsmand fra Moselund, Peder Andersen Ungkarl

sammesteds, Jens Andersen Huusmand ved Rye Langmose

Konen holdt sin kirkegang den 5.søndag efter Trinitatis den 15 juli 1838

 

1838 nr.008

Johanne Marie Rasmussen født den 3 september 1838, hjemmedøbt formedelst

svagelighed den 7 september 1838, daaben publiceret i kirken den 19.søndag efter

Trinitatis den 21 oktober 1838

Forældre: Rasmus Rasmussen Huusmand i Rye og Hustru Kirsten Jensdatter

Faddere: Ellen Hansdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru, Mette

Sørensdatter dreier Søren Jørgensens Hustru, smeden Søren Christensen alle af

Rye, Rasmus Jensen Huusmand ved Rye Langmose og Søren Rasmussen Huusmand i Rye

Konen holdt sin kirkegang den 18.søndag efter Trinitatis den 14 oktober 1838

 

1838 nr.009

Ane Dorthe Pedersen født den 21 november 1838, hjemmedøbt formedelst sygdom

samme dag, daaben publiceret i kirken torsdagen den 24 januar 1839

Forældre: Peder Laursen kroemand i Rye og Hustru Johanne Jensdatter

Faddere: Sophie Michelsdatter Gaardmand Jens Laursens Hustru af Toustrup, madame

Hollesen af Rye Mølle, Gaardmand Anders Sørensen, Peder Jensen og Frantz Jensen

alle af Rye

Konen holdt sin kirkegang samme dag

 

------------------------------------

 

1839 nr.001

Mette Marie Mogensen født den 3 april 1839, døbt i kirken 4.søndag efter paaske

den 28 april 1839

Forældre: Mogens Nielsen Huusmand i Glarboe og Hustru Ane Catrine Ernstdatter

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang samme dag den 4.søndag efter Paaske

 

1839 nr.002

Karen Pedersen født 7.april 1839 døbt i Kirken Christi Himmelfartsdag 9.maj 1839

Forældre: Peder Rasmussen ved Komind og Hustru Johanne Nielsdatter

Faddere: Ane Nielsdatter Gaardmand Frantz Bloch Jensens Hustru i Rye, Karen

Rasmusdatter Boelsmand Søren Andersens Hustru paa Fæstibak, Niels Salomonsen

Gaardmand i Fellund, Rasmus Sørensen Huusmand paa Himmelbjerg og Søren Rasmussen

Huusmand Schanhøi

Moderen holdt sin Kirkegand Christi Himmelfartsdag

 

1839 nr.003

Johanne Pedersen født den 10.juni 1839, hjemmedøbt samme dag formedelst sygdom,

daaben publiceret i Kirken Lørdagen den 13.juli 1839

Forældre: Peder Nielsen gaardmand paa Himmelbjerggaard og hustru Mette

Knudsdatter

Faddere: Else Marie Pedersdatter af Tinghuus, Maren Knudsdatter boelsmand

Salomon Nielsens hustru i Heinæs, boelsmand Niels Knudsen paa Himmelbjerg,

boelsmand Knud Pedersen i Glarboe, ungkarl Jens Knudsen af Tinghuus

Konen holdt sin Kirkegang lørdag den 13.juli 1839

 

1839 nr.004

Henriette Margrethe Juliane Amitzbøll født den 24 juni 1839, døbt i kirken

fredagen den 23 august 1839

Forældre: Jens Nielsen Ammitzbøll Gaardmand i Emborg og Hustru Catrine Dorthea

Henriette født Stautz

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang 13.søndag efter Trinitatis den 25 august 1839

-----------------------

 

1839 nr.005

Sidsel Sørensen født den 2 juli 1839, døbt i kirken 10.søndag efter Trinitatis

den 4 august 1839

Forældre: Søren Rasmussen Huusmand i Glarboe og Hustru Ane Rasmusdatter

Faddere: Else Gottfredsdatter enkekone i Fellund, Inger Andersdatter indsidder

Peder Laursens kone af Stiballe, Søren Andersen Huusmand paa Fæstibak, Stephan

Rasmussen Huusmand i Rye, Ungkarl Rasmus Rasmussen af Oudal

Konen holdt sin kirkegang 10.søndag efter Trinitatis den 4 august 1839

 

1839 nr.006

Ane Nielsen født den 13 februar 1839, hjemmedøbt 21 juli af skolelære Laursen,

daaben publiceret i kirken 9.søndag efter Trinitatis den 28 juli 1839

Forældre: Niels Pedersen Boelsmand ved Fiskerhuus og Hustru Ellen

Christensdatter

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang den 14.søndag efter Trinitatis den 1 september 1839

 

 

1839 nr.007

Ellen Marie Nielsen født den 14 juli 1839 hjemmedøbt den 19 juli formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 16.søndag efter Trinitatis den 15 september

1839

Forældre: Niels Sørensen Gaardmand i Rye og Hustru Gedske Pedersdatter

Faddere: Maren Pedersdatter Boelsmand Christen Andersens Hustru i Skjeldal,

Ellen Marie Rasmusdatter Boelsmand Thomas Rasmussens Hustru i Ryelund,

sognefoged Peder Pedersen og Ungkarl Thomas Sørensen begge af Rye, Ungkarl

Christen Sørensen af Alling

Konen holdt sin kirkegang den 16.søndag efter Trinitatis den 15 september 1839

 

1839 nr.008

Maren Jensen født den 19 juli 1839, døbt i kirken 9.søndag efter Trinitatis den

28 juli 1839

Forældre: Jens Christiansen Huusmand paa Fæstibak og Hustru Mette Laursdatter

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang den 13.søndag efter Trinitatis den 25 august 1839

 

--------------------------------

 

1839 nr.009

Ane Marie Rasmussen født den 14 oktober 1839, hjemmedøbt den 29 oktober 1839

formedelst sygdom, daaben publiceret i kirken den 16.søndag efter Trinitatis den

den 24 november 1839

Forældre: Gaardmand Rasmus Mathiasen i Emborg og Hustru Maren Christensdatter

Faddere: Ane Andersdatter Huusmand Laurs Christensens Hustru ved Rye Langmose,

Else Marie Pedersdatter Jens Knudsens Hustru i Tinghus, Mathias Jensen

Aftægtsmand i Emborg, Søren Christensen Gaardmand i Moselund og Boelsmand

Christen Laursen i Hvidmose

Konen holdt sin kirkegang den 26.søndag efter Trinitatis den 24 november 1839

 

1839 nr.010

Ane Jensen født den 27 november 1839 hjemmedøbt den 5 december 1839,daaben

publiceret i kirken 2.juledag den 26 december 1839

Forældre: Jens Michelsen Huusmand i Emborg og Hustru Marie Nielsdatter

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang den 1.søndag efter hellig 3 konger den 12 januar 1840

 

1839 nr.011

Kirsten Marie Pedersen født den 28 november 1839, døbt i kirken søndagen mellem

Juul og nytaar den 29 december 1839

Forældre: Peder Nielsen indsidder i Rye og Hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Mette Kirstine Pedersdatter Huusmand Peder Dithlevsens Hustru i

Hjortlund, Ellen Stephansdatter Huusmand Niels Nielsens Hustru i Rye, Søren

Nielsen og Ungkarl Peder Nielsen begge af Rye

Konen holdt sin kirkegang søndagen mellem Juul og nytaar den 29 december 1839

 

1839 nr.012

Mette Marie Jørgensen født den 11 december 1839, døbt i kirken 4.søndag efter

hellig 3 konger den 2 februar 1840

Forældre: Jørgen Christensen Huusmand i Emborg og Hustru Ane Sørensdatter

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag i fasten den 8 marts 1840

-------------------------------------------------

 

1840

 

1840 nr.001

Mette Jensen født 5 februar 1840, hjemmedøbt den 8 februar 1840 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 3.søndag efter paaske den 10 maj 1840

Forældre: Jens Sørensen Huusmand ved Ryebro og Hustru Sidsel Catrine

Gottfredsdatter

Faddere: Maren Pedersdatter Boelsmand Christen Andersens Hustru i Skjeldal, Else

Gottfredsdatter enkekone af Fellund, gottfred Rasmussen Gaardmand af Fellund,

Boelsmand Thomas Rasmussen af Ryelund og Laurs Nielsen af Hjarsbek

Konen holdt sin kirkegang den 3.søndag efter paaske den 10 maj 1840

 

1840 nr.002

Maren Christensen født den 22 marts 1840, døbt i kirken palme søndag den 12

april 1840

Forældre: barnemoderen er Kirsten Marie Salomonsdatter en datter af indsidder

Salomon Christensen, til barnefader blev udlagt Ungkarl Peder Christiansen af

Galthen

Faddere: Ellen Hansdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru af Rye, Johanne

Nielsdatter Huusmand Peder Rasmussens Hustru ved Komind, indsidder Salomon

Christensen, Huusmand Christen Salomonsen og Ungkarl Christen Nielsen alle ved

Kammerhoved

 

1840 nr.003

Pedersine Thomasen født den 10 april 1840, døbt i kirken 5.søndag efter paaske

den 24 maj 1840

Forældre: Thomas Jensen Huusmand i Rye og Hustru Ane Pedersdatter

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang 5.søndag efter paaske den 24 maj 1840

 

1840 nr.004

Karen Andersen født den 5 april 1840, hjemmedøbt den 7 april 1840 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 4.søndag efter paaske den 17 maj 1840

Forældre: Anders Nielsen Boelsmand i Pøtsøe og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Karen Andersdatter aftægtskone i Hjarsbæk, Maren Pedersdatter Boelsmand

Christen Andersens Hustru i Skjeldal, Laurs Nielsen Boelsmand i Hjarsbæk,

Christen Nielsen Huusmand i Rye, Ole Jensen Boelsmand i Skjelsted 

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter paaske den 17 maj 1840

 

---------------------------------------------

 

1840 nr.005

Johanne Marie Jensen født den 2 juni 1840, døbt i kirken 3.søndag efter

Trinitatis den 5 juli 1840

Forældre: Jens Andersen Huusmand ved Rye Langmose og Hustru Karen Danielsdatter

Faddere: Mette Catrine Andersdatter tjenestepige fra Steensgaard, Karen

Andersdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Moselund, Huusmand Laurs

Christensen og Rasmus Jensen ved Rye Langmose og Ungkarl Peder Christensen af

Steensgaard

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter Trinitatis den 5 juli 1840

 

1840 nr.006

Kirsten Pedersen født den 1 juli 1840, hjemmedøbt samme dag formedelst sygdom,

daaben publiceret i kirken 5.søndag efter Trinitatis den 19 juli 1840

Forældre: Peder Nielsen Boelsmand paa Emborg Mark og Hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Christiane Madsdatter Gaardmand Knud Rasmussens Hustru i Alling,

Kirsten Rasmusdatter Thomas Christensens Hustru, Boelsmand Thomas Christensen og

Søren Pedersen Udbye alle 3 af Fiskerhusene, Niels Pedersen Boelsmand ved

Elinelund

Konen holdt sin kirkegang den 10.søndag efter Trinitatis den 23 august 1840

 

1840 nr.007

Ane Jensen født den 20 oktober 1840, døbt i kirken den 23.søndag efter

Trinitatis den 22 november 1840

Forældre: Jens Mathiasen Boelsmand ved Fuglsang og Hustru Gunild Marie

Pedersdatter

Faddere: Ane Jensdatter tjenestepige i Rye kroe, Else Marie Pedersdatter

indsidder Jens Knudsens Hustru i Tinghuus, Aftægtsmand Mathias Jensen og

sognefoged Rasmus Mathiasen begge af Emborg, Niels Nielsen Gaardmand i Rye

Konen holdt sin kirkegang den 23.søndag efter Trinitatis den 22 november 1840

 

1840 nr.008

Maren Pedersen født den 2.november 1840, døbt i Kirken den 2.juledag den

26.december 1840

Forældre: Peder Nielsen boelsmand paa Himmelbjerggaard og hustru Mette

Knudsdatter

Faddere: Maren Knudsdatter boelsmand Anders Nielsens hustru i Pøtsøe, Ellen

Nielsdatter boelsmand Christen Laursens hustru af Brandkrog, boelsmand Knud

Pedersen af Glarboe, Anders Nielsen af Pøtsøe og Jens Knudsen af Tinghuus

Konen holdt sin Kirkegang 2.juledag den 26.december 1840

 

----------------------------------------

 

1841

 

1841 nr.001

Johanne Sørensen født den 29 november 1840, døbt i kirken 3.søndag efter hellig

3 konger den 24 januar 1841

Forældre: indsidder Søren Jensen og Hustru Maren Jochumsdatter af Rye

Faddere: Maren Rasmusdatter Boelsmand Hans Johansens Hustru, Mette Mogensdatter

Huusmand Baltzer Jensens Hustru, Huusmand Peder Michelsen, Thomas Jensen og

Michel Thomasen alle af Rye

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter hellig 3 konger den 24 januar 1841

 

1841 nr.002

Karen Jensen født den 6 januar 1841, døbt i kirken 3.søndag i fasten den 14

marts 1841

Forældre: indsidder Jens Ottosen og Hustru Kirsten Simonsdatter af Rye

Faddere: Gjertrud Sørensdatter væverpige, Dorthe Jørgensdatter snedker

Ammertsens Hustru begge af Rye, Morten Christensen Huusmand i Glarboe, Anders

Rasmussen Huusmand i Tømmerbye, Ungkarl Anders Rasmussen af Rye

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag i fasten den 14 marts 1841

 

1841 nr.003

Mette Kirstine Pedersen født den 2 marts 1841, hjemmedøbt samme dag formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 4.søndag efter paaske den 9 maj 1841

Forældre: Peder Jensen Gaardmand i Rye og Hustru Marie Hansdatter

Faddere: Ellen Marie Sørensdatter afdøde Søren Christensens datter af Rye, Ane

Nielsdatter Gaardmand Frants Jensens Hustru af Rye, Hans Andersen Huusmand af

Meelbjerg, Thomas Sørensen Gaardmand af Rye

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter paaske den 9 maj 1841

 

1841 nr.004

Christiane Jensen født den 10 maj 1841, døbt i kirken 5.søndag efter paaske den

16 maj 1841

Forældre: Jens Christiansen Huusmand ved Fæstibach og Hustru Mette Laursdatter 

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang Trinitatis søndag den 6 juni 1841

 

-----------------------------------------------

 

1841 nr.005

Karen Sørensen født den 20 april 1841, døbt i kirken 2.pinsedag den 31 maj 1841

Forældre: Søren Pedersen Huusmand ved Ryelund og Hustru Sidsel Catrine

Nielsdatter

Faddere: Gedske Pedersdatter Gaardmand Niels Sørensens Hustru i Rye, Ellen Marie

Rasmusdatter Boelsmand Thomas Rasmussens Hustru i Ryelund, Boelsmand Thomas

Rasmussen sammesteds, Niels Salomonsen Gaardmand i Fellund, Salomon Nielsen

forpagter i Heinæs

Konen holdt sin kirkegang 2.pinsedag den 31 maj 1841

 

1841 nr.006

Ane Marie Rasmussen født den 7 juni 1841, døbt i kirken 1.søndag efter

Trinitatis den 13 juni 1841

Forældre: Rasmus Mathiasen sognefoged i Emborg og Hustru Maren Christensdatter

Faddere: Karen Christensdatter tjenestepige af Boes, Marie Nielsdatter Huusmand

Jens Mathiasens Hustru, Aftægtsmand Mathias Jensen og Gaardmand Søren Nielsen

alle af Emborg, Boelsmand Søren Christensen af Moselund

Konen holdt sin kirkegang 5.søndag efter Trinitatis den 11 juli 1841

 

1841 nr.007

Kirsten Marie Jacobsen født den 26 oktober 1841, døbt i kirken 24.søndag efter

Trinitatis den 21 november 1841

Forældre: Jacob Hansen Boelsmand i Rye og Hustru Gedske Rasmusdatter

Faddere:

 

1841 nr.008

Johanne Frantzen født den 5 december 1841, hjemmedøbt samme dag formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 1.søndag i fasten den 13 februar 1842

Forældre: Frantz Bloch Jensen og Hustru Ane Nielsdatter gaardfolk i Rye

Faddere: Ane Rasmusdatter fra Steensgaard, Ane Jensdatter kroemand Jens Nielsens

Hustru af Truust, Gaardmand Peder Laursen og Peder Jensen samt Ungkarl Laurs

Nielsen alle af Rye

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag i fasten den 13 februar 1842

 

-----------------------------------------------------------

 

1842

 

1842 nr.001

Ane Marie Sørensen født den 3 februar 1842, hjemmedøbt den 4 februar 1842

formedelst sygdom, daaben publiceret den 2.paaskedag den 28 marts 1842

Forældre: Søren Christensen Boelsmand ved Moselund og Hustru Karen Andersdatter

Faddere: Ane Mortensdatter tjenestepige i Rye Kroe, Mette Knudsdatter Boelsmand

Peder Nielsens Hustru af Himmelbjerg, sognefoged Rasmus Mathiasen af Emborg,

Huusmand Laurs Christensen af Moselund og Boelsmand Peder Christensen i Hvidmose

Konen holdt sin kirkegang 2.paaskedag den 28 marts 1842

 

1842 nr.002

Maren Pedersen født den 4 februar 1842, døbt i kirken midfaste søndag den 6

marts 1842

Forældre: Peder Nielsen indsidder i Rye og Hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Mette Andersdatter tjenestepige af Steensgaard, Ellen Stephansdatter

Huusmand Niels Nielsens Hustru af Rye, Boelsmand Søren Nielsen af Kammerhuus,

Huusmand Peder Pedersen af Hjortlund og indsidder Thomas Jensen af Rye

Konen holdt sin kirkegang midfaste søndag den 6 marts 1842

 

1842 nr.003

Rasmine Kirstine Sørensen født den 7 marts 1842, døbt i kirken 3.søndag efter

paaske den 17 april 1842

Forældre: Søren Rasmussen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Rasmusdatter

Faddere: Maren Pedersdatter tjenestepige i Rye, Kirsten Jensdatter Huusmand

Rasmus Rasmussens Hustru i Rye, Torben Christensen Huusmand i Sønder Wissing,

Huusmand Rasmus Andersen og Rasmus Rasmussen begge af Rye

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter paaske den 17 april 1842

 

1842 nr.004

Karen Rasmussen født den 15 marts 1842, hjemmedøbt den 19 marts 1842 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 4.søndag efter paaske den 24 april 1842

Forældre: Rasmus Rasmussen avlskarl i Rye præstegaard og Hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Ane Kirstine Rasmusdatter af Winding, Johanne Marie Johansdatter

Boelsmand Søren Nielsen Hustru i Komind, Gaardmand Laurs Rasmussen af Winding,

Huusmand Niels Pedersen af Bøgedal og Boelsmand Peder Johansen af Meelgaard

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter paaske den 24 april 1842

 

-----------------------------------------------------

 

1842 nr.005

Maren Pedersen født den 30 marts 1842, døbt i kirken 6.søndag efter paaske den 8

maj 1842

Forældre: Peder Laursen Huusmand ved Skanhøi og Hustru Inger Andersdatter

Faddere: Ane Nielsdatter Huusmand Søren Nielsens Hustru i Kammerlund, Mette

Laursdatter Huusmand Jens Christensens Hustru af Fæstibak, Gaardmand Peder

Jensen i Rye, Boelsmand Laurs Pedersen og Ungkarl Knud Laursen begge af Stiballe

 

Konen holdt sin kirkegang 6.søndag efter paaske den 8 maj 1842

 

1842 nr.006

Mette Jensen født den 6 maj 1842, hjemmedøbt den 8 maj 1842 formedelst sygdom,

daaben publiceret i kirken 5.søndag efter Trinitatis den 26 juni 1842

Forældre: Jens Rasmussen Gaardmand paa Emborg Mark og Hustru Karen

Christensdatter

Faddere: Maren Christensdatter sognefoged Rasmus Mathiasens Hustru i Emborg, Ane

Andersdatter enkekone ved Moselund, Aftægtsmand Mathias Jensen og sognefoged

Rasmus Mathiasen begge af Emborg samt Boelsmand Peder Christensen af Hvidmose

Konen holdt sin kirkegang 10.søndag efter Trinitatis den 31 juli 1842

 

1842 nr.007

Jensine Laursen født den 15 juni 1842, døbt i kirken den 16.søndag efter

Trinitatis den 11 september 1842

Forældre: Laurs Andersen Gaardmand af Raahøi og Hustru Birthe Marie Jensdatter

Faddere: Else Marie Pedersdatter Boelsmand Jens Knudsens Hustru af Tinghuus,

Maren Knudsdatter indsidder Salomon Nielsens Hustru af Fellund, Huusmand Peder

Sørensen af Emborg, Aftægtsmand Jens Jensen sammesteds og Huusmand Peder

Dithlevsen af Hjortlund

Konen holdt sin kirkegang 9.søndag efter Trinitatis den 24 juni 1842

 

1842 nr.008

Catrine Laursen født den 23 juni 1842, hjemmedøbt den 26 juni 1842 formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken 15.søndag efter Trinitatis den 4 september

1842

Forældre: Laurs Nielsen Boelsmand i Hjarsbek og Hustru Karen Gottfredsdatter

Faddere: Ane Olesdatter Boelsmand Ole Jensens datter af Skjelsted, Else

Gottfredsdatter Gaardmand Simon Jensens Hustru af Fellund, Aftægtsmand gottfred

Rasmussen, Gaardmand Søren Simonsen begge af Fellund, Anders Nielsen Boelsmand

af Pøtsøe

Konen holdt sin kirkegang 15.søndag efter Trinitatis den 4 september 1842

 

--------------------------------------------------------

 

1842 nr.009

Ane Catrine Nielsen født den 1 august 1842, døbt i kirken 11.søndag efter

Trinitatis den 7 august 1842

Forældre: Niels Christensen Huusmand af Hedelund og Hustru Gjertrud Sørensdatter

 

Faddere: Ane Rasmusdatter af Steensgaard, Mette Sørensdatter dreier Søren

Jørgensens Hustru af Ryelund, Boelsmand Thomas Rasmussen af Ryelund, Boelsmand

Peder Christensen af Emborg Mark og Ungkarl Jens Christensen af Hedelund

Konen holdt sin kirkegang 14.søndag efter Trinitatis den 28 august 1842

 

1842 nr.010

Karen Marie Rasmussen født den 4 september 1842, døbt i kirken 20.søndag efter

Trinitatis den 9 oktober 1842

Forældre: Rasmus Nielsen indsidder af Fellund og Hustru Ane Magdalene Hansdatter

 

Faddere: madame Hollesen af Rye Mølle, Johanne Nielsdatter Boelsmand Peder

Rasmussens Hustru ved Brolund, Gaardmand Niels Salomonsen og Søren Simonsen og

Aftægtsmand gottfred Rasmussen alle 3 af Fellund

Konen holdt sin kirkegang den 20.søndag efter Trinitatis den 9 oktober 1842

 

1842 nr.011

Kirsten Rasmussen født den 21 august 1842, hjemmedøbt formedelst sygdom den 10

september 1842, daaben publiceret i kirken 21.søndag efter Trinitatis den 16

oktober 1842

Forældre: Rasmus Thomasen Boelsmand af Fæstibak og Hustru Else Marie Knudsdatter

 

Faddere: Ane Rasmusdatter Gaardmand Rasmus Nielsens Hustru af Thomaseskjær,

Marie Jo?? Christensdatter Michel Jensens Hustru af Glarboehedegaard, Knud

Pedersen af Glarboe, Rasmus Nielsen af Thomaseskjær og Rasmus Stephansen af

Ludvigsbjerge

Konen holdt sin kirkegang 21.søndag efter Trinitatis 1842

 

1842 nr.012

Maren Christensen født den 4 september 1842, døbt i kirken 22.søndag efter

Trinitatis den 23 oktober 1842

Forældre: Christen Ivarsen ved Rye skov og Hustru Marie Catrine Jochumsdatter

Faddere:

Konen holdt sin kirkegang 22.søndag efter Trinitatis den 23 oktober 1842

 

-------------------------------------------------

 

1842 nr.013

Ane Birgithe Rasmussen født den 15 oktober 1842, døbt i kirken den 25.søndag

efter Trinitatis den 13 november 1842

Forældre: Rasmus Rasmussen Huusmand i Rye og Hustru Kirsten Jensdatter

Faddere: Kirsten Andersdatter Boelsmand Christen Jensens Hustru Ildalsbek,

Kirsten Simonsdatter Huusmand Jens Ottosens Hustru i Rye, Laurs Jensen Huusmand

i sveistrup, Søren Christiansen smed i Rye, Anders Christensen Ungkarl i Ildal

Konen holdt sin kirkegang 26.søndag efter Trinitatis den 20 november 1842

 

1842 nr.014

Marie Catrine Pedersen født den 26 november 1842, døbt i kirken 1.søndag efter

hellig 3 konger den 8 januar 1843

Forældre: Peder Jensen Gaardmand i Rye og Hustru Ane Marie Hansdatter

Faddere: Bodild Hansdatter tjenestepige i Rye, Gedske Pedersdatter Gaardmand

Niels Sørensens Hustru, Gaardmand Frantz Jensen, Huusmand Peder Rasmussen begge

af Rye, Søren Hansen Huusmand i Rye Skov

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter hellig 3 konger den 8 januar 1843

 

1843

 

1843 nr.001

Margrethe Kirstine Jensen født den 18 januar 1843, døbt i kirken 2.paaskedag den

17 april 1843

Forældre: Jens Nielsen fæster i Munkedal og Hustru Inger Margrethe

Christensdatter

Faddere: Ane Andersdatter tjenestepige fra Brædstrup, Trine Andersdatter

sammesteds fra, Peder Dithlevsen Hjortlund, Rasmus Nielsen indsidder i Fellund,

Jens Knudsen indsidder ved Tinghuus

Konen holdt sin kirkegang midfaste søndag den 26 marts 1843

 

1843 nr.002

Karen Pedersen født den 1 februar 1843, døbt i kirken 5.søndag efter hellig 3

konger den 5 februar 1843

Forældre: Peder Nielsen Huusmand af Meelbjerg og Hustru Ane Marie Poulsdatter

Faddere: Ane Andersdatter Boelsmand Anders Poulsens Hustru af Linebjerg, Ane

Marie Mogensdatter Huusmand Salomon Andersens Hustru af Meelbjerg, Poul Andersen

af linebjerg, Boelsmand Jens Nielsen af Bøgedal og Ungkarl Rasmus Poulsen af

Steenhule

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter paaske den 7 maj 1843

 

--------------------------------------------------

 

1843 nr.003

Ane Birgitte Nielsen født den 4 februar 1843, døbt i kirken den 19 februar 1843

Forældre: Niels Pedersen Gaardmand af Elinelund og Hustru Ellen Christensdatter

Faddere: tjenestepige Ane Marie Christensdatter af Alling, Christian

Christophersens Hustru Ane Sørensdatter af Frydenslyst, Jørgen Jensen af

Fiskerhusene og Søren Udbye sammesteds samt Peder Nielsen Huusmand af Kragelund

Konen holdt sin kirkegang palme søndag den 9 april 1843

 

1843 nr.004

Johanne Marie Jens Pedersen (Jens er der skrevet i KB) født den 13 februar 1843,

hjemmedøbt den 13 februar 1843, daaben publiceret i kirken skjærtorsdag den 13

april 1843

Forældre: indsidder Jens Peter Møller og Hustru Ane Olesdatter af Skjelsted

Faddere: Frederikke Møller datter af Frederik Møller i Salten, Maren Knudsdatter

Anders Nielsens Hustru i Pøtsøe, Boelsmand Ole Jensen i Salten Skov og Ungkarl

Jens Møller fra Salten

 

1843 nr.005

Bodil Marie Adsersen født den 13 marts 1843, døbt i kirken lørdagen den 29 april

1843

Forældre: barnemoderen er Johanne Elisabeth Nielsdatter en datter af Huusmand

Niels Pedersen ved Bøgedalssiig, som barnefader udlagdes muursvend Hans Jørgen

Adsersen af Aarhuus

Faddere: Ane Kirstine Weng tjenestepige af Skanderborg, Mette Knudsdatter Peder

Nielsens Hustru af Himmelbjerggaard, Gaardmand Peder Nielsen sammesteds, Peder

Johansen Boelsmand af Meelgaard og Rasmus Rasmussen Gaardmand af Hjarsballe

[Hjarsbek??]

Det bemærkes at moderen ægtede barnefaderen den 29 april 1842

 

1843 nr.006

Kirsten Marie Pedersen født den 4 april 1843, døbt i kirken skærtorsdag den 13

april 1843

Forældre: Gaardmand Peder Nielsen af Kragelund og Hustru Maren Rasmusdatter

Faddere: Mette Thomasdatter af Fiskerhusene Marie Nielsdatter Jens Mikkelsens

Hustru af Emborg, Boelsmand Thomas Christensen og Ungkarl Jørgen Jensen begge af

Fiskerhuus, Gaardmand Niels Pedersen af Elinelund

Konen holdt sin kirkegang 5.søndag efter paaske den 21 maj 1843

 

----------------------------------------------------------

 

Mikrokort 3

 

1843 nr.007

Hanne Marie Johannesdatter født den 17 april 1843, hjemmedøbt den 12 maj 1843,

barnet døde inden daabens publication

Forældre: Johan Peder Filbert Huusmand i Bøgedal og Hustru Christiane??

Ibsdatter

Konen holdt sin kirkegang 5.søndag efter paaske den 21 maj 1843

 

1843 nr.008

Charlotte Amalia Langhoff født den 12 maj 1843, døbt i kirken 13 juli 1843

Forældre: Lauritz Langhoff skovridder ved Ringholm og Hustru Lovise Frederikke

Langhoff

Faddere:

 

1843 nr.009

Kirsten Johanne Jensen født den 21 juni 1843, døbt i kirken 6.søndag efter

Trinitatis den 23 juli 1843

Forældre: Jens Andersen ved Rye Langmose og Hustru Karen Danielsdatter

Faddere: Ane Rasmusdatter af Steensgaard, Karen Knudsdatter Huusmand Rasmus

Jensens Hustru, Christen Ivarsen ved Rye Langmose, Ungkarlene Jens Christensen

og Johan Christensen begge af Rye

Konen holdt sin kirkegang 6.søndag efter Trinitatis den 23 jul 1843

 

1843 nr.010

Marie Catrine Sørensen født den 2 oktober 1843, døbt i kirken 22.søndag efter

Trinitatis den 12 november 1843

Forældre: Søren Hansen Huusmand i Glarboedal og Hustru Ane Christensdatter

Faddere:

 

-------------------------------------------------

 

1843 nr.011

Mette Jensen født den 26 oktober 1843, døbt i kirken 22.søndag efter Trinitatis

den 12 november 1843

Forældre: Jens Knudsen indsidder i Tinghuus og Hustru Else Marie Pedersdatter

Faddere: Maren Knudsdatter Huusmand Salomon Nielsens Hustru Raahøi Mark, Inger

Christensdatter, fæster Jens Nielsens Hustru af Munkedal, Ungkarl Søren

Rasmussen af Steensgaard, Peder Nielsen Gaardmand paa Himmelbjerggaard, Mathias

Jensen Aftægtsmand i Emborg

Konen holdt sin kirkegang 2.advent søndag den 10 december 1843

 

1843 nr.012

Barbara Mikkelsen født den 22 november 1843, døbt i kirken 24.søndag efter

Trinitatis den 26 november 1843

Forældre: Michel Thomasen indsidder i Rye og Hustru Ane Knudsdatter

Faddere:

Bemeldte barn var en tvilling

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter hellig 3 konger den 28 januar 1844

 

1843 nr.013

Ane Marie Jensen født den 26 december 1843, døbt i kirken 4.søndag efter paaske

den 5 maj 1844

Forældre: Jens Sørensen Huusmand ved Ryebroe og Hustru Sidsel Catrine

Gottfredsdatter

Faddere: Karen Gottfredsdatter Boelsmand Laurs Nielsens Hustru af Hjarsbek,

enkekone Maren Laursdatter af Steensgaard, Aftægtsmand Gottfred Rasmussen af

Fellund, Gaardmand Thomas Rasmussen af Ryelund og Boelsmand Laurs Nielsen af

Hjarsbek

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter paaske den 5 maj 1844

 

1844

 

1844 nr.001

Jensine Mikkelsen født den 27 februar 1844, døbt i kirken 2.paaskedag den 8

april 1844

Forældre: Michel Jensen Gaardmand i Faarhuset og Hustru Kirsten Laursdatter

Faddere:

 

-------------------------------------------------

 

1844 nr.002

Sidsel Marie Sørensen født den 3 marts 1844, døbt i kirken 2.paaskedag den 8

april 1844

Forældre: Søren Mogensen Huusmand i Rye og Hustru Marie Catrine Rasmusdatter

Faddere:

 

1844 nr.003

Johanne Salomonsen født den 15 marts 1844, døbt i kirken skjærtorsdag den 4

april 1844

Forældre: Salomon Nielsen indsidder paa Raahøi Mark og Hustru Maren Knudsdatter

Faddere: Else Marie Pedersdatter Boelsmand Jens Knudsens Hustru af Tinghuus,

Birthe Marie Jensdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru af Raahøi, Jens Knudsen

Boelsmand i Tinghuus, Thomas Nielsen og Peder Nielsen indsidder i Fellund

Konen holdt sin kirkegang den 5 maj 1844

 

1844 nr.004

Mette Kirstine Nielsen født den 29 marts 1844, døbt i kirken 2.pintsedag den 27

maj 1844

Forældre: Niels Sørensen sognefoged i Rye og Hustru Gedske Pedersdatter

Faddere: Ane Marie Hansdatter Gaardmand Peder Jensens Hustru i Rye, Ellen Marie

Laursdatter Gaardmand Christen Sørensens Hustru i Alling, Aftægtsmand Peder

Pedersen og Gaardmand Thomas Sørensen begge af Rye, Gaardmand Christen Sørensen

i Alling

Konen holdt sin kirkegang 2.pintsedag den 27 maj 1844

 

1844 nr.005

Johanne Marie Pedersen født den 24.marts 1844, døbt i Kirken 3.søndag efter

Paaske den 28.april 1844

Forældre: Peder Nielsen boelsmand paa Himmelbjerggaard og hustru Mette

Knudsdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter boelsmand Knud Pedersens hustru i Glarboe, Mette M:

Knudsdatter boelsmand Anders Salomonsens hustru i Heinæs, boelsmand Kn. Pedersen

i Glarboe, Rasmus Thomasen paa Fæstibak og Jens Knudsen i Tinghuus

konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter Paaske den 28.april 1844

 

--------------------------------------------------

 

1844 nr.006

Karen Marie Sørensen født den 1 marts 1844, døbt i kirken 2.pintsedag den 27 maj

1844

Forældre: Søren Sørensen indsidder Raahøi og Hustru Ane Catrine Andersdatter

Faddere: Ane Marie Augustdatter tjenestepige i Yding, Inger Marie

Christensdatter Boelsmand Jens Nielsens Hustru af Munkdal, Jens Jensen indsidder

af Rye, Peder Sørensen indsidder af Raahøi og Huusmand Peder Pedersen af

Hjortlund

Konen holdt sin kirkegang Christi Himmelfartsdag den 15 maj 1844, det bemærkes

at barnets fødsel med forældrenes forsømmelse først blev anmeldt den 13 maj 1844

 

1844 nr.007

Else Kirstine Rasmussen født den 2 maj 1844, døbt i kirken 1.søndag efter

Trinitatis den 9 juni 1844

Forældre: Rasmus Rasmussen Huusmand i Rye og Hustru Kirsten Jensdatter

Faddere: Karen Jensdatter kroemand Peder Laursens steddatter, Mariane Hansdatter

Boelsmand Rasmus Jensens Hustru i Hjarsbek, Søren Christian smed og indsidder

Søren Rasmussen begge af Rye og Boelsmand Rasmus Jensen af Hjarsbek

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter Trinitatis den 9 juni 1844

 

1844 nr.008

Mariane Pedersen født den 17 maj 1844, døbt i kirken 3.søndag efter Trinitatis

den 23 juli 1844

Forældre: Peder Laursen Huusmand ved Skanhøi og Hustru Inger Andersdatter

Faddere: Ane Laursdatter Huusmand Jens Nielsens Hustru af Alling, Maren

Knudsdatter enkekone af Stiballe, Peder Andersen Boelsmand af Bakbjerg, Hans

Laursen Ungkarl af Stiballe, Søren Rasmussen Huusmand af Skanhøi

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter Trinitatis den

 

1844 nr.009

Mette Catrine Thomasen født den 20 juni 1844, døbt i kirken 6.søndag efter

Trinitatis den 14 juli 1844

Forældre: Thomas Nielsen indsidder i Fellund og Hustru Sidsel Marie Pedersdatter

 

Faddere: Ingeborg Pedersdatter tjenestepige i Wissing Kloster, Else

Gottfredsdatter Gaardmand Søren Simonsens Hustru i Fellund, Aftægtsmand Niels

Salomonsen sammesteds, Peder Pedersen Huusmand paa Fæstibak, Salomon Nielsen

Huusmand paa Raahøi Mark

Konen holdt sin kirkegang 8.søndag efter Trinitatis den 28 juli 1844

 

-----------------------------------------------

 

1844 nr.010

Ane Marie Laursen født den 7 august 1844, døbt i kirken 16.søndag efter

Trinitatis den 22 september 1844

Forældre: Laurs Nielsen Boelsmand i Hjarsbek og Hustru Karen Gottfredsdatter

Faddere: Else Pedersdatter Aftægtsmand Peder Pedersens datter i Rye, Mariane

Hansdatter Boelsmand Rasmus Jensens Hustru af Hjarsbek, Aftægtsmand Gottfred

Rasmussen og Gaardmand Søren Simonsen begge af Fellund, Boelsmand Ole Jensen af

Skjelsted

Konen holdt sin kirkegang 16.søndag efter Trinitatis den 22 september 1844

 

1844 nr.011

Mette Kirstine Pedersen født den 24 august 1844, døbt i kirken 20.søndag efter

Trinitatis den 20 oktober 1844

Forældre: Peder Rasmussen Huusmand ved Komind og Hustru Margrethe Nielsdatter

Faddere: Inger Andersdatter Huusmand Peder Laursens Hustru ved Rye Skov, Ane

Catrine Andersdatter Huusmand Søren Sørensens Hustru ved Raahøi, Christen

Salomonsen Huusmand ved Kammerhuus, Endvold Olesen Ungkarl ved Rye Skov, Rasmus

Sørensen Ungkarl af Frydenslyst

Konen holdt sin kirkegang 22.søndag efter Trinitatis den 3 november 1844

 

1844 nr.012

Ane Nielsen født den 24 september 1844, døbt i kirken 19.søndag efter Trinitatis

den 13 oktober 1844

Forældre: Niels Christensen Huusmand ved Hedelund og Hustru Gjertrud

Sørensdatter

Faddere:

 

1845

 

1845 nr.001

Ane Jensen født den 16 januar 1845, døbt i kirken 2.søndag i fasten den 16

februar 1845

Forældre: Jens Ottosen indsidder i Rye og Hustru Kirsten Simonsdatter

Faddere: Maren Pedersdatter tjenestepige i Rye Kroe, Gjertrud Sørensdatter

Huusmand Niels Christensens Hustru i Hedelund, Ungkarl Otto Jensen af Linebjerg

og Frants Thomasen af Emborg Huusmand Morten Christensen af Glarboe

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter paaske den 13 april 1845

 

-------------------------------------------------------

 

1845 nr.002

Ane Pedersen født den 18 februar 1845, døbt i kirken 5.søndag i fasten den 9

marts 1845

Forældre: Peder Nielsen indsidder i Rye og Hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Johanne Mathiasdatter tjenestepige i Steensgaard, Inger Laursdatter

Boelsmand Søren Nielsens Hustru i Kammerlund, Søren Nielsen sammesteds, Huusmand

Niels Nielsen og Thomas Jensen begge af Rye

Konen holdt sin kirkegang palme søndag den 16 marts 1845

 

1845 nr.003

Ane Thomasen født den 26 januar 1845, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den 6

april 1845

Forældre: Thomas Christensen Boelsmand i Fiskerhuus og Hustru Kirsten

Rasmusdatter

Faddere: Karen Marie Rasmusdatter Gaardmand Knud Rasmussens Hustru i Alling,

Ellen Christensdatter Boelsmand Niels Pedersens Hustru i Elinelund, Gaardmand

Niels Sørensen af Rye og Gaardmand Christen Sørensen af Alling

Konen holdt sin kirkegang 2.søndag efter paaske den 6 april 1845

 

1845 nr.004

Caroline Jensen født den 23 april 1845, døbt i kirken 1.søndag efter Trinitatis

den 25 maj 1845

Forældre: Jens Nielsen Boelsmand i Bøgedal og Hustru Ane Madsdatter

Faddere: Ane Laursdatter Huusmand Jens Nielsens Hustru af Alling, Ane

Nielsdatter Huusmand Rasmus Ernstsens Hustru af Bøgedal, Rasmus Stephansen

Boelsmand af Ludvigsbjerg, Stephan Madsen Boelsmand af Linebjerg og Ungkarl Hans

Laursen af Stiballe

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter Trinitatis den 25 maj 1845

 

1845 nr.005

Ane Rasmussen født den 15 april 1845, døbt i kirken 3.søndag efter Trinitatis

den 8 juni 1845

Forældre: Rasmus Nielsen Gaardmand i Fellund og Hustru Ane Magdalene Hansdatter

Faddere: Maren Mikkelsdatter Gaardmand Mikkel Christensens datter af Seiling,

Else Gottfredsdatter Gaardmand Søren Simonsens Hustru af Fellund, Gaardmand

Gottfred Rasmussen og Søren Simonsen sammesteds og Peder Dithlevsen Huusmand i

Hjortlund

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag efter Trinitatis den 25 maj 1845

 

-----------------------------------------------------------

 

1845 nr.006

Mette Marie Jensen født den 14 juni 1845, døbt i kirken 8.søndag efter

Trinitatis den 13 juli 1845

Forældre: Jens Jensen Boelsmand ved sønderborg og Hustru Elisabeth Pedersdatter

Faddere:

 

1845 nr.007

Ed dødfødt pigebarn den 15 juni 1845

Forældre: Gaardmand Jacob Hansen i Rye og Hustru Gedske Rasmusdatter

Konen holdt sin kirkegang 9.søndag efter Trinitatis den 20 juli 1845

 

1845 nr.008

Kirsten Sørensen født den 28 juni 1845, døbt i kirken 12.søndag efter Trinitatis

den 10 august 1845

Forældre: Søren Mogensen Huusmand i Heinæs og Hustru Marie Catrine Rasmusdatter

Faddere:

 

1845 nr.009

Johanne Marie Kirstine Thomasen født den 16 juli 1845, døbt i kirken 17.søndag

efter Trinitatis den 14 september 1845

Forældre: Thomas Rasmussen Gaardmand i Ryelund og Hustru Ellen Marie Kirstine

Rasmusdatter

Faddere:

 

-----------------------------------------------------------------------

 

1845 nr.010

Maren Rasmussen født den 30 august 1845, døbt i kirken 20.søndag efter

Trinitatis den 5 oktober 1845

Forældre: Rasmus Thomasen Boelsmand paa Fæstibak og Hustru Else Marie

Knudsdatter

Faddere: Mette Knudsdatter Boelsmand Peder Nielsens Hustru af himmelbjerggaard,

Ane Marie Pedersdatter Gaardmand Thomas Sørensens Hustru i Moselund, Peder

Nielsen af Himmelbjerggaard, Boelsmand Anders Nielsen af Pøtsøe, Ungkarl Peder

Knudsen af Glarboe

Konen holdt sin kirkegang 20.søndag efter Trinitatis den 5 oktober 1845

 

1845 nr.011

Maren Andersen født den 16 september 1845, døbt i kirken lørdagen den 27

september 1845

Forældre: barnemoderen Birthe Kirstine Andersdatter Huusholderske hos skolelærer

Raaschou i Rye, til barnefader blev udlagt Ungkarl Søren Thomasen af Seest

Faddere:

 

1845 nr.012

Marie Kirstine Nielsen født den 8 oktober 1845, døbt i kirken 24.søndag efter

Trinitatis den 2 november 1845

Forældre: Niels Pedersen Gaardmand af Elinelund og Hustru Ellen Christensdatter

Faddere:

 

1845 nr.013

Ane Jensen født den 23 november 1845, døbt i kirken anden juledag den 26

december 1845

Forældre: Jens Rasmussen Gaardmand paa Emborg Mark og Hustru Karen

Christensdatter

Faddere: Ane Andersdatter enkekone i Moselund, Ane Laursdatter Huusmand Jørgen

Hollensens Hustru i Emborg, Rasmus Mathiasen Gaardmand i Emborg, Peder Sørensen

Boelsmand i Hvidemose og Søren Hansen Huusmand i Glarboe

Konen holdt sin kirkegang søndag septuagesima den 8 februar 1846

 

-----------------------------------------------------------

 

1845 nr.014

Dorthe Frantzen født den 26 november 1845, hjemmedøbt formedelst sygdom den 30

november 1845, daaben publiceret i kirken 3.søndag efter hellig 3 konger den 25

januar 1846

Forældre: Frantz Jensen Gaardmand i Rye og Hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Mette Rasmusdatter Gaardmand Rasmus Jensens Hustru, Ane Marie

Hansdatter Gaardmand Peder Jensens Hustru, Gaardmand Peder Jensen, Niels Nielsen

og Ungkarl Jens Nielsen alle af Rye

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter hellig 3 konger den 25 januar 1846

 

1845 nr.015

Et dødfødt pigebarn den 15 december 1845

Forældre: Anders Nielsen Gaardmand i Pøtsøe og Hustru Maren Knudsdatter

Konen holdt sin kirkegang søndag septuagesima den 8 februar 1846

 

1845 nr.016

Andersine Marie Sørensen født den 16 december 1845, hjemmedøbt den 23 januar

1846 formedelst sygdom, daaben publiceret i kirken 1.søndag i fasten den 1 marts

1846

Forældre: Søren Hansen fæster i Glarboe og Hustru Ane Christensdatter

Faddere:

 

1845 nr.017

Else Rasmussen født den 4 december 1845, hjemmedøbt formedelst sygdom den 16

januar 1846, daaben publiceret i kirken søndag sexagesima den 15 februar 1846

Forældre: Rasmus Jensen Boelsmand paa Meelbjerg og Hustru Ane Catrine Jensdatter

 

Faddere: Mette Pedersdatter bysmed Rasmus Jensens Hustru i Alling, Mariane

Hansdatter fæster Rasmus Jensens Hustru i Hjarsbek, fæsterne Niels Hansen og

Jens Jensen i Glarboe og Jens Pallesen paa Meelbjerg

Konen holdt sin kirkegang sexagesima den 15 februar 1846

 

--------------------------------------------------------

 

1846

 

1846 nr.001

Kirsten Nielsen født den 13 februar 1846, hjemmedøbt samme dag formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken palme søndag den 5 april 1846

Forældre: Niels Rasmussen Gaardmand paa Ryegaard og Hustru Ane Rasmusdatter

Faddere:

 

1846 nr.002

Ane Jensen født den 12 marts 1846, døbt i kirken anden paaskedag den 13 april

1846

Forældre: Jens Pallesen fæster paa Meelbjerg og Hustru Inger Hansdatter

Faddere: Ane Marie Pallesdatter fæster Peder Christensens Hustru i Fuglbjerg,

Ane Marie Rasmusdatter Huusmand Jens Pallesens Hustru i Rye, Jens Pallesen i

Rye, fæsterne Søren Hansen i Glarboe og Peder Christensen i Fuglbjerg

Konen holdt sin kirkegang anden paaskedag den 13 april 1846

 

1846 nr.003

Inger Sørensen født den 16 marts 1846, døbt i kirken 2.søndag efter paaske den

13 april 1846

Forældre: Søren Sørensen indsidder ved Raahøigaard og Hustru Ane Catrine

Andersdatter

Faddere: Inger Sørensdatter indsidder Christen Jensens Hustru ved Raahøigaard,

Ane Margrethe Nielsdatter Huusmand Peder Rasmussens Hustru ved Komind, Huusmand

Peder Rasmussen af Komind, indsidder Jens Jensen i Rye og Ungkarl Rasmus

Sørensen af Himmelbjerg

Konen holdt sin kirkegang den anden søndag efter paaske den 13 april 1846

 

1846 nr.004

Karen Laursen født den 29 marts 1846, døbt i kirken 3.søndag efter paaske den 3

maj 1846

Forældre: Laurs Jensen smed i Emborg og Hustru Christine Mortensdatter

Faddere: Hanne Jensdatter faderens søster, pigen Karen Andersdatter af

Glarboehede, Hans Laursen af Stiballe, Hans Peter Jensen Ungkarl af Hjarsbek, og

Christen Mortensen Ungkarl af Fiskerhusene

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter paaske den 3 maj 1846

 

----------------------------------------------------------------

 

1846 nr.005

Ane Marie Mathiasen født den 11 april 1846, hjemmedøbt den 12 april 1846

formedelst sygdom, daaben publiceret i kirken Trinitatis søndag den 7 juni 1846

Forældre: Mathias Rasmussen indsidder i Rye og Hustru Ane Rasmusdatter

Faddere: Ane Jacobsdatter tjenestepige i Ryelund, Mette Catrine Salomonsdatter

Huusmand Salomon Nielsens datter, Rasmus Andersen Huusmand, ?? Søren Christensen

Høberg, Ungkarl Rasmus Nielsen alle af Rye

Konen holdt sin kirkegang Trinitatis søndag den 7 juni 1846

 

1846 nr.006

Ane Laursen født den 10 juni 1846, døbt i kirken 7.søndag efter Trinitatis den

26 juli 1846

Forældre: Laurs Nielsen Gaardmand i Hjarsbek og Hustru Karen Gottfredsdatter

Faddere: Maren Knudsdatter Gaardmand Anders Nielsens Hustru i Pøtsøe, Barbara

Christensdatter Gaardmand Frants Mikkelsens Hustru i Woldborgkjer, Gaardmand

Anders Nielsen i Pøtsøe, Aftægtsmand Gottfred Rasmussen i Fellund og Boelsmand

Ole Jensen i Skjelsted

Konen holdt sin kirkegang den 26 juli 1846

 

1846 nr.007

Maren Sørensen født den 6 juli 1846, døbt i kirken 12.søndag efter Trinitatis

den 30 august 1846

Forældre: Søren Simonsen Gaardmand i Fellund og Hustru Else Gottfredsdatter

Faddere: Kirsten Simonsdatter tjenestepige i Emborg, Karen Gottfredsdatter

Gaardmand Laurs Nielsens Hustru i Hjarsbek, Aftægtsmand Gottfred Rasmussen,

Gaardmand Rasmus Nielsen af Fellund og Laurs Nielsen af Hjarsbek

Konen holdt sin kirkegang 12.søndag efter Trinitatis den 30 august 1846

 

1846 nr.008

Gjertrud Marie Jørgensen født den 29.juli døbt i Kirken den 6.september 1846

13.søndag efter Trinitatis

Forældre: Jørgen Jensen i Emborg og Hustru Ane Pedersdatter

Faddere: Ellen Kirstine Pedersdatter tjenestepige i Taaning, Maren

Chrestensdatter Gaardmand Rasmus Mathiasens Hustru, Søren Nielsen Gaardmand

begge i Emborg, Peder Laursen Aftægtsmand fra Mjesing og Laurs Sørensen

Gaardmand i Them Sogn

Konen holdt sin Kirkegang 13.søndag efter Trinitatis den 6.september 1846

 

-------------------------------------------------------------

 

1846 nr.009

Et dødfødt pigebarn den 12 september 1846

Forældre: Niels Pallesen indsidder i Glarboe og Hustru Johanne Jensdatter

Konen holdt sin kirkegang 19.søndag efter Trinitatis den 18 oktober 1846

 

1846 nr.010

Inger Ane Sørensen født den 19 september 1846, døbt i kirken mandagen den 28

september 1846

Forældre: Boelsmand Søren Nielsen i Kammerlund og Hustru Inger Laursdatter

Faddere: Ane Laursdatter Huusmandskone fra Alling, Gaardmand Niels Jacobsens

kone Ane Catrine Nielsdatter af Harlev, Gaardmand Peder Nielsen Himmelbjerg,

Huusmand Christen Salomonsen og skovfoged Ole Endvoldsen

Moderen døde i barselseng inden hendes introduktion

 

1846 nr.011

Karen Christensen født den 20 september 1846, døbt i kirken 24.søndag efter

Trinitatis den 22 november 1846

Forældre: Christen Ivarsen ved Glarboehede og Hustru Maren Catrine Jochumsdatter

 

Faddere:

 

1846 nr.012

Maren Nielsen født den 20 september 1846, døbt i kirken 20.søndag efter

Trinitatis den 25 oktober 1846

Forældre: Niels Pedersen Gaardmand i Emborg og Hustru Ane Magdalene Nielsdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter Gaardmand Jens Bendixens Hustru i Yding, Elisabeth

Margrethe Pedersdatter af Dørup, Gaardmand Søren Nielsen af Emborg, Rasmus

Pedersen af Yding og Jens Nielsen af Høgdal

Konen holdt sin kirkegang 19.søndag efter Trinitatis den 18 oktober 1846

 

1846 nr.013

Nielsine Pedersen født den 24 september 1846, døbt i kirken 20.søndag efter

Trinitatis den 25 oktober 1846

Forældre: indsidder Peder Nielsen i Rye og Hustru Ane Nielsdatter

Faddere: Ane Pedersdatter tjenestepige, Maren Rasmusdatter indsidder Hans

Johansens Hustru, Søren Nielsen, Peder Pedersen og Thomas Jensen alle af Rye

sogn

Konen holdt sin kirkegang 20.søndag efter Trinitatis den 25 oktober 1846

 

----------------------------------------------------------------------

 

1846 nr.014

Maren Hansen født den 4 oktober 1846, døbt i kirken 23.søndag efter Trinitatis

den 15 november 1846

Forældre: Hans Laursen fæster i Stiballe og Hustru Ane Mortensdatter

Faddere: Ane Laursdatter Huusmand Jens Nielsens Hustru i Alling Ane Madsdatter

Boelsmand Jens Nielsens Hustru i Bøgedal, Søren Nielsen Boelsmand i Kammerlund,

Peder Laursen Huusmand i Skanhøi og byesmed Laurs Jensen i Emborg

Konen holdt sin kirkegang 23.søndag efter Trinitatis den 15 november 1846

 

1846 nr.015

Else Marie Pedersen født den 30 oktober 1846, døbt i kirken 3 .søndag i advent

den 13 december 1846

Forældre: Peder Laursen Huusmand i Skanhøi og Hustru Inger Andersdatter

Faddere: Kirsten Rasmusdatter Gaardmand Peder Andersens kone af Bakbjerg, Mette

Nielsdatter bestyrer Mikkel Jensens kone af Glarboehede, sognefoged Peder Jensen

af Rye, fæster Hans Laursen af Stiballe og Huusmand Jens Nielsen af Alling

Konen holdt sin kirkegang samme dag som barnet døbes

Fødselen meldt den 10 december 1846

 

1846 nr.016

Maren Rasmussen født den 4 november 1846, døbt i kirken 24.søndag efter

Trinitatis den 22 november 1846

Forældre: barnemoderen Ane Catrine Jensdatter skrædder Jørgen Christiansens

pige, til barnefader blev udlagt soldat og ungkarl Rasmus Sørensen i Kjøbenhavn

Faddere:                                        

 

1846 nr.017

Ane Marie Rasmussen født den 7 oktober 1846, døbt i kirken 24.søndag efter

Trinitatis den 22 november 1846

Forældre: Gaardmand Rasmus Jensen i Hjarsbek og Hustru Mariane Hansdatter

Faddere: Gaardmand Thomas Hansens kone Ane Hansdatter af Them sogn, Gaardmand

Thomas Rasmussens kone Ellen Marie Kirstine Rasmusdatter i Ryelund, smed Rasmus

Jensen af Alling, Gaardmand Laurs Nielsen af Hjarsbek og sognefoged Peder Jensen

af Rye

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

 

----------------------------------------------------------------

 

1846 nr.018

Ingeborg Sørensen født den 21 november 1846, hjemmedøbt den 26 november 1846

formedelst sygdom og døde den samme dags aften

Forældre: Huusmand Søren Mogensen i Rye og Hustru Marie Catrine Rasmusdatter

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag i advent den 20 december 1846

 

1846 nr.019

Frederikke Christophersen født den 3 november 1846, døbt i kirken 2.juledag den

26 december 1846

Forældre: Gaardmand Christopher Pedersen i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

Faddere:

 

1846 nr.020

Maren Jensen født den 8 december 1846, døbt i kirken 2.juledag den 26 december

1846

Forældre: Huusmand Jens Knudsen i Tinghuus og Hustru Else Marie Pedersdatter

Faddere: Karen Marie Andersdatter Gaardmand Niels Jørgensens kone i Fiirgaarde,

Karen Jensdatter Gaardmand Søren Rasmussens kone Steensgaard, Søren Rasmussen

Gaardmand i Steensgaard, Anders Salomonsen Gaardmand i Heinæs og fæster Jens

Nielsen i Munkedal

Konen holdt sin kirkegang 3.søndag efter hellig 3 konger den 24 januar 1847

 

1846 nr.021

Ane Nielsen født den 9 december 1846, døbt i kirken søndagen efter nytaar den 3

januar 1847

Forældre: Huusmand Niels Christensen i Hedelund og Hustru Gjertrud Sørensdatter

Faddere:

 

1846 nr.022

Frederikke Rasmussen født den 26 december 1846, døbt i kirken søndagen efter

nytaar den 3 januar 1847

Forældre: indsidder Rasmus Johansen i Rye og Hustru Mariane Rasmusdatter

Faddere: Ane Johanne Johansdatter tjenestepige i Ryelund, Maren Rasmusdatter

skovfoged Hans Pallesens hustru i Beklund, slagter Rasmus Sørensen, skrædder

Jens Olesen begge af Rye, Ungkarl Søren Rasmussen af Lauen

Frederikke Pedersdatter en datter af indsidder Peder Pedersen her i Rye kom til

at bære barnet i den citerede Ane Johanne Johansdatters sted

Konen holdt sin kirkegang 1.søndag i fasten den 21 februar 1847

 

---------------------------------------------------------------

 

1847

 

1847 nr.001

Kirstine Madsen født den 16 januar 1847, døbt i kirken søndag sexagesima den 7

februar 1847

Forældre: moderen til barnet pigen Mariane Pedersdatter i Rye, til barnefader

blev udlagt Ungkarl Mads Peter Sørensen af Lading

Faddere:

 

1847 nr.002

Karen Marie Pedersen født den 26 januar 1847, døbt den 16 februar formedelst

sygdom, daaben publiceret i kirken skjærtorsdag den 1 april 1847

Forældre: Huusmand Peder Nielsen og Hustru Ane Marie Poulsdatter af Meelbjerg

Faddere: Ane Madsdatter Boelsmand Jens Nielsens Hustru i Bøgedal, Mette

Nielsdatter bestyrer Mikkel Jensens Hustru i Glarboehedegaard, Boelsmand Anders

Poulsen i linebjerg, Ungkarl Rasmus Poulsen i Steenhule og Huusmand Hans Nielsen

i Glarboe

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet daab publiceres

 

1847 nr.003

Petrine Nielsen født den 2 marts 1847, hjemmedøbt formedelst sygdom den 3 marts

1847, daaben publiceret i kirken den 2 maj 1847

Forældre: Gaardmand Niels Sørensen i Rye og Hustru Gedske Pedersdatter

Faddere: Kirsten Pedersdatter Gaardmand Rasmus Jepsens Hustru i Nyegaard, Ellen

Marie Sørensdatter gaardkone i Siim, Aftægtsmand Peder Pedersen, Gaardmand

Thomas Sørensen begge af Rye, og Gaardmand Christen Sørensen i Alling

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnets daab publiceres

 

1847 nr.004

Ane Catrine Pedersen født den 2 april 1847, døbt i kirken Trinitatis søndag den

30 maj 1847

Forældre: sognefoged Peder Jensen i Rye og Hustru Ane Marie Hansdatter

Faddere: Dorthea Jensen Gaardmand Niels mathiasens Hustru i Tvilum, Johanne

Jensdatter kroemand Peder Laursens Hustru, kroemand Peder Laursen, Gaardmand

Frants Jensen alle af Rye, og fæster Søren Hansen af Glarboe

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

---------------------------------------------------------------

 

1847 nr.005

Kirstine Jensen født den 28 marts 1847, døbt i kirken 5.søndag efter paaske den

9 maj 1847

Forældre: Jens Nielsen fæster i Munkedal og Hustru Inger Margrethe

Christensdatter

Faddere:

 

1847 nr.006

Johanne Nielsen født den 9 august 1847, døbt i kirken 16.søndag efter Trinitatis

den 19 september 1847

Forældre: Niels Nielsen Gaardmand i Rye og Hustru Maren Andersdatter

Faddere:

 

1847 nr.007

Ane Jacobsen født den 17 august 1847,døbt i kirken 17.søndag efter Trinitatis

den 26 september 1847

Forældre: Jacob Hansen Gaardmand i Rye og Hustru Gedske Rasmusdatter

Faddere:

 

1847 nr.008

Kirsten Hansen født den 28 august 1847,døbt i kirken 19.søndag efter Trinitatis

den 10 oktober 1847

Forældre: Huusmand Hans Laursen i Emborg og Hustru Ane Marie Christiansdatter

Faddere:

 

-------------------------------------------------------------

 

1847 nr.009

Maren Jensen født den 12 september 1847, døbt i kirken 22.søndag efter

Trinitatis den 31 oktober 1847

Forældre: Boelsmand Jens Jensen i Sønderborg og Hustru Elisabeth Pedersdatter

Faddere:

 

1847 nr.010

Ane Nielsen født den 15 september 1847, døbt i kirken 22.søndag efter Trinitatis

den 31 oktober 1847

Forældre: indsidder Niels Pallesen i Rye og Hustru Johanne Jensdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter skovfoged Hans Pallesens Hustru i Rye, Kirstine

Mortensdatter bysmed Laurs Jensens Hustru i Emborg, palle Hansen, Niels Hansen

og Niels Jensen alle Huusmænd i Rye

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1847 nr.011

Ane Jensen født den 17 november 1847, døbt i kirken 2.søndag i advent den 5

december 1847

Forældre: Jens Mathiasen af Grønlund og Hustru Gunild Pedersdatter

Faddere: Mette Catrine Jensdatter Gaardmand Rasmus Sørensen Hustru Melskov , Ane

Marie Pallesdatter fæster Peder Christensens Hustru i Fuglbjerg, Gaardmand Niels

Nielsen i Rye, fæster Peder Christensen i Fuglbjerg og Gaardmand Rasmus

Mathiasen i Emborg

Moderen holdt sin kirkegang søndagen efter nytaar den 2 jan 1848

 

1847 nr.012

Ane Sørensen født den 26 oktober 1847, døbt i kirken 2.søndag i advent den 5

december 1847

Forældre: Boelsmand Søren Nielsen af Kammerlund og Hustru Johanne Laursdatter

Faddere:

 

------------------------------------------------------

 

1847 nr.013

Maren Hansen født den 9 december 1847, døbt i kirken 6.søndag efter hellig 3

konger den den 13 februar 1848

Forældre: fæster Hans Laursen af Stiballe og Hustru Ane Mortensdatter

Faddere: Inger Andersdatter Huusmand Peder Laursens Hustru af Skanhøi, Mette

Christensdatter Huusholder i Linebjerg, Laurs Jensen byesmed i Emborg, Huusmand

Jens Nielsen i Alling, og Boelsmand Peder Christensen i Hvidmose

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1847 nr.014

Ane Marie Andersen født den 4 december 1847, døbt i kirken 2.juledag den 26

december 1847

Forældre: Gaardmand Anders Laursen af Emborg Mark og Hustru Ane Catrine

Rasmusdatter

Faddere: Maren Laursdatter Gaardmand Laurs Knudsens datter af Haarbye, Johanne

Nielsdatter Boelsmand Peder Rasmussens Hustru Emborg Mark, Huusmand Søren

Laursen og Gaardmand Jens Rasmussen Emborg Mark, og Ungkarl Peder Rasmussen

Først meldt mig den 12 december 1847, navnet begjæret forandret inden daaben til

Ane Marie Andersen

Konen holdt sin kirkegang 4.søndag efter hellig 3 konger den 30 januar 1848

 

1848

 

1848 nr.001

Ingeborg Sørensen født den 12 januar 1848, døbt i kirken 6.søndag efter hellig 3

konger den 13 januar 1848

Forældre: indsidder Søren Mogensen i Rye og Hustru Marie Catrine Rasmusdatter

Faddere:

 

1848 nr.002

Ane Margrethe Thomasen født den 3 marts 1848, døbt i kirken fredagen den 5 maj

1848

Forældre: Gaardmand Thomas Sørensen af Moselund og Hustru Ane Marie Pedersdatter

 

Faddere:

 

---------------------------------------------------------------

 

1848 nr.003

Christine Jensen født den 21 marts 1848, døbt i kirken 2.paaskedag den 24 april

1848

Forældre: Gaardmand Jens Rasmussen af Emborg Mark og Hustru Karen

Christensdatter

Faddere: Mette Christensdatter Boelsmand Anders Poulsens Hustru i Linebjerg,

Christine Mortensdatter bysmed Laurs Jensens kone i Emborg, Boelsmand Peder

Christensen Hvidmose, Huusmand Søren Hansen Glarboe og Gaardmand Anders Laursen

paa Emborg Mark

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

 

1848 nr.004

Ellen Thomasen født den 27 marts 1848, hjemmedøbt formedelst sygdom den 29 marts

1848, daaben publiceret i kirken Christi Himmelfartsdag den 1 juni 1848

Forældre: Gaardmand Thomas Sørensen i Rye og Hustru Ane Marie Jensdatter

Faddere: Ellen Marie Sørensdatter Gaardmand Jacob Jensens Hustru i Siim, Ellen

Marie Laursdatter Gaardmand Christen Sørensen Hustru i Alling, Gaardmændene

Christen Sørensen i Alling og Peder Jensen samt Niels Sørensen begge i Rye

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet daab publiceres

 

1848 nr.005

Maren Sørensen født den 9 april 1848, døbt i kirken 4.søndag efter paaske den 21

maj 1848

Forældre: fæster Søren Hansen af Glarboe og Hustru Ane Christensdatter

Faddere:

 

1848 nr.006

Marie Catrine Jensen født den 31 juli 1848, døbt i kirken 12.søndag efter

Trinitatis den 10 september 1848

Forældre: fæster Jens Pallesen af Meelbjerg og Hustru Inger Hansdatter

Faddere: Ane Marie Hansdatter sognefoged Peder Jensens Hustru i Rye, Maren

Knudsdatter Gaardmand Anders Nielsens Hustru i Glarboe, sognefoged Peder Jensen

i Rye, fæster Søren Hansen i Glarboe og Huusmand Niels Pallesen i Rye

Konen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

----------------------------------------------------

 

1848 nr.007

Gjertrud Rebekka Mathiasen født den 16 august 1848, døbt i kirken 16.søndag

efter Trinitatis den 9 oktober 1848

Forældre: indsidder Mathias Rasmussen i Rye og Hustru Ane Rasmusdatter

Faddere: Christiane Sørensdatter tjenestepige i Rye, Gedske Rasmusdatter

Gaardmand Jacob Hansens Hustru, indsidder Rasmus Andersen, Ungkarl Jens Nielsen

og Jens Pedersen alle af Rye,

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr.008

Johanne Andersen født den 5 september 1848, døbt i kirken 17.søndag efter

Trinitatis den 15 oktober 1848

Forældre: Huusmand Anders Laursen af Beklund og Hustru Mette Thomasdatter

Faddere: Ane Marie Christiansdatter Huusmand Hans Laursens Hustru i Emborg, Ane

Kirstine Thomasdatter Gaardmand Jørgen Jensens Hustru i Fiskerhusene, Jørgen

Jensen sammesteds og Jacob Hansen i Rye

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr.009

Ane Marie Sørensen født den 14 september 1848, hjemmedøbt formedelst sygdom den

23 september 1848, daaben publiceret i kirken den 26 november 1848

Forældre: indsidder Søren Sørensen ved Faarhuset og Hustru Ane Catrine

Andersdatter

Faddere: pigen Ellen Marie Salomonsdatter, pigen Trine Jensdatter af Emborg,

Huusmand Jens Jessen, Huusmand Christen Jensen og Huusmand Rasmus Sørensen af

Raahøi

Moderen holdt sin kirkegang 17.søndag efter Trinitatis den 15 oktober 1848

 

1848 nr.010

Mette Kirstine Rasmussen født den 4 oktober 1848, døbt i kirken 18.søndag efter

Trinitatis den 22 oktober 1848

Forældre: indsidder Rasmus Sørensen paa Raahøigaard og Hustru Ane Pedersdatter

Faddere: Inger Sørensdatter indsidder Christen Jensens Hustru paa Raahøigaard,

Else Marie Pedersdatter fæster Jens Knudsens Hustru i Tinghuus, indsidder Peder

Jacobsen og Ungkarl Jacob Pedersen af Rye og indsidder Søren Sørensen ved

Faarhuset

Moderen holdt sin kirkegang 23.søndag efter Trinitatis den 26 november 1848

 

-----------------------------------------------------------

 

1848 nr.011

Ane Pedersen født den 13 oktober 1848, døbt i kirken 21.søndag efter Trinitatis

den 12 november 1848

Forældre: fæster Peder Christensen paa Fuglbjerg og Hustru Ane Marie

Pallesdatter

Faddere: Ane Marie Pedersdatter Gaardmand Thomas Sørensens Hustru i Moselund,

Inger Hansdatter fæster Jens Pallesens Hustru paa Meelbjerg, skovfoged Hans

Pallesen Beklund, Gaardmand Thomas Sørensen i Moselund og Boelsmand Niels

Christensen i Skjeldal

 

1848 nr.012

Ingeborg Thomasen født den 13 november 1848, døbt i kirken 3.søndag efter hellig

3 konger den 21 januar 1849

Forældre: indsidder Thomas Nielsen i Rye og Hustru Sidsel Marie Pedersdatter

Faddere: Kirsten Thomasdatter Gaardmand Thomas Sørensens pleiedatter paa

Ryegaard, Johanne Nielsdatter Boelsmand Peder Rasmussens Hustru ved Brolund,

Peder Tørring Huusmand paa Fæstibak, Søren Pedersen Huusmand i Heinæslund og

Huusmand Salomon Nielsen paa Raahøi Mark

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

 

1848 nr.013

Ellen Marie Rasmussen født den 18 december 1848, døbt i kirken søndag

septuagesima den 4 februar 1848

Forældre: indsidder Rasmus Nielsen i Bøgedal og Hustru Maren Jensdatter

Faddere: Maren Rasmusdatter Boelsmand Rasmus Stephansens datter i Ludvigsbjerge,

Ane Mortensdatter fæster Hans Laursens Hustru i Stiballe, Boelsmand Jens Nielsen

i Bøgedal??, Frederik Nielsen og Hans Nielsen begge i Them Skov

Moderen holder sin kirkegang samme dag som barnet døbes

-------------------------------------------

 

Confirmerede Drenge

 

1837

 

1837 nr.001

Carl Julius Wilhelm Ammitzbøll af Emborg født i Høyen den 16 juli 1822

Forældre: Gaardmand Jens Ammitzbøll og hustru Henriette Ammitzbøll født Stautz

af Emborg

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 27 jul 1823 af Evers

 

1837 nr.002

Johan Jensen af Hjarsbek født i Hjarsbek den 10 december 1822

Forældre: afdøde Boelsmand i Hjarsbek Jens Rasmussen og Hustru Else Rasmusdatter

 

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 19 juli 1825 af Grill

 

1837 nr.003

Endvold Sørensen Moselund, født i Moselund 8 januar 1823

Forældre: Søren Endvoldsen Boelsmand af Moselund og Hustru Edel Kirstine Udbye

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 5 juli 1825 af Grill

 

1837 nr.004

Andreas Christian Rolschau af Rye, født i Rurup den 23 december 1819

Plejeforældrene skolelærer i Rye Henrich Rolschau og Hustru Maren Andersdatter

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 9 august 1820 af Rold i Haderslev

 

 

1837 nr.005

Jens Sørensen af Emborg, Født i Emborg den 4 december 1822

Forældre: Søren Nielsen Gaardmand af Emborg og Hustru Gunild Marie Andersdatter

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 28 juni 1825 af Grill

 

1837 nr.006

Hans Hansen af Rye født i Rye den 19 marts 1823

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 28 juni 1825 af Grill

Forældre: Hans Erichsen bødker i Rye og Hustru Karen Hansdatter

 

1837 nr.007

Peder Jensen af Emborg født i Emborg den 30 april 1823 konfirmeret med

tilladelse

Forældre: Jens Pedersen Huusmand i Emborg og Hustru Karen Ernstdatter

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 28 juni 1825 af Grill

 

1837 nr.008

Rasmus Pedersen af Tønningslette, født i Tønningslette den 9 maj 1822

Forældre: Peder Sørensen Boelsmand af Tønningslette og Hustru Ane Catrine

Rasmusdatter

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 4 oktober 1831 af Grill

 

1837 nr.009

Søren Andersen Moselund, født i Moselund den 7 marts 1823

Forældre: afdøde Boelsmand Anders Pedersen i Moselund og Hustru Ellen Jensdatter

 

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 25 oktober 1829 af Grill

 

1837 nr.010

Rasmus Salomonsen af Kammerhoved, født i Heidnes den 28 august 1822

Forældre: Salomon Christensen Huusmand ved Kammerhoved og Hustru Gunild

Hansdatter

Kundskab god, sædelighed mgod

Vaccineret 17 oktober 1829 af Grill

 

-------------------------------------

 

1837 nr.011

Peder Laursen af Rye, født i Rye 5 juli 1822

Forældre: Laurs Jørgensen indsidder i Rye og afdøde Hustru Karen Pedersdatter

Kundskab god, sædelighed god

Vaccineret 28 juni 1825 af Grill

 

1837 nr.012

Knud Laursen af Stiballe, født i Stiballe 7 april 1823

Forældre: Laurs Pedersen Boelsmand i Stiballe og Hustru Maren Knudsdatter

Kundskab god, sædelighed mgod

Vaccineret 5 juli 1825 af Grill

 

1837 nr.013

Niels Salomonsen af Kammerhoved, født i Heidnæs den 28 august 1822

Forældre: Salomon Christensen Huusmand af Kammerhoved og Hustru Gunild

Hansdatter

Kundskab god, sædelighed god

Vaccineret 17 oktober 1829 af Grill

 

1837 nr.014

Søren Madsen af Emborg, født i Kattrup Sogn den 8 juli 1822

Forældre: afdøde Huusmand Mads Andersen af Emborg og Hustru Ane Nielsdatter

Kundskab god, sædelighed god

Vaccineret 30 maj 1824 af Mikisch

 

1837 nr.015

Laurs Jensen af Rye, født i Rye den 6 januar 1823

Forældre: Jens Olesen skrædder i Rye og Hustru Ane Catrine Laursdatter

Kundskab god, sædelighed god

Vaccineret 12 september 1824 af Grill

 

1837 nr.016

Anders Berthelsen af Pøtsøe, født i Pøtsøe  den 23 november 1821

Forældre: Berthel Andersen Boelsmand i Pøtsøe og afdøde Hustru Ane

Stephansdatter

Kundskab tgod, sædelighed god

Vaccineret 9 november  1823 af Grill

 

1838

 

1838 nr.001

Christen Thomasen af Fiskerhusene, født i Fiskerhusene den 27 marts 1824

Forældre: Thomas Christensen Boelsmand i Fiskerhusene og Hustru Kirsten

Rasmusdatter

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 7 oktober 1831 af Grill

 

1838 nr.002

Niels Pedersen Tønningslette, født i Tønningslette 24 december 1823

Forældre: Peder Sørensen Boelsmand i Tønningslette og Hustru Ane Catrine

Rasmusdatter

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 4 oktober 1831 af Grill

 

1838 nr.003

Peder Christophersen af Rye, født i Rye 5 august 1823

Forældre: Christopher Pedersen Gaardmand i Rye og Hustru Ellen Rasmusdatter

Kundskab mgod, sædelighed mgod

Vaccineret 5 juli 1823 af Grill

 

1838 nr.004

Rasmus Sørensen af Rye, født i Kammerhoved den 17 juni 1823

Forældre: afdøde Huusmand Søren Sørensen af Kammerhoved og Hustru Mette Kirstine

Rasmusdatter

Kundskab god, sædelighed god

Vaccineret 12 juli 1825 af Grill

 

1838 nr.005

Thomas Nielsen af Fæstibak, født paa Fæstibak den 2 juni 1822

Forældre: afdøde Boelsmand af Fæstibak Niels Stephansen og Hustru Kirsten

Nielsdatter

Kundskab tgod, sædelighed mgod

Vaccineret 5 juli 1825 af Grill

 

-------------------------

 

1839

 

1839 nr.001

Forældre:

Kundskab god, sædelighed god

Vaccineret

 

 

1845 nr.012

 

-----------------------------------------

 

Mikrokort 4

 

Confirmerede Drenge

 

1845 nr.013

 

1848 nr.009

 

----------------------------------

 

Confirmerede Piger

 

1837 nr.001

 

1848 nr.013

------------------------------------------

 

Copulerede

 

1837

 

1837 nr.001

Jens Andersen af Skanderborg Ladegaard 31 aar

Mette Marie Kirstine Jensdatter af Hjarsbek 24 aar

forlovere: gaardmændene Peder Jensen og Frantz Bloch Jensen begge af Rye

viet 18.marts 1837 i Rye Kirke

 

1837 nr.002

Peder Hansen fuldmægtig i Brædstrup 31 aar

Erasmine Rothhaus i Rye præstegaard 27 aar

forlovere: Cancellieraad herredsfoged H: C: Wittusen af Brædstrup bevili?? præst

, Daugaard  Chirueg og  læge i Skanderborg,

viet 19 maj 1837 i Skanderborg kirke med provst Teilmanns tilladelse

 

1837 nr.003

Rasmus Rasmussen huusmand i Rye 29 aar

Kirsten Jensdatter afdøde huusmand Jens Laursens datter i Rye 33 aar

forlovere: boelsmand Peder Laursen og ungkarl Thomas Sørensen begge af Rye

viet 14.oktober 1837 i Rye kirke

det bemærkes at den anførte 13.august er trolovelsesdagen, medens vielsendagen

er den 14.oktober

 

1837 nr.004

Anders Poulsen ungkarl af Linebjerg 25 aar

Ane Andersdatter væverske af Linebjerg 27 aar

forlovere: boelsmændene Mads Salomonsen og Poul Andersen begge af Linebjerg

viet 11.november 1837 i Rye Kirke

 

1838

 

1838 nr.001

Peder Nielsen Enkemand ved Himmelbjerggard 32 aar,

Mette Knudsdatter boelsmand Knud Pedersens datter af Glarboe 21 aar

forlovere: boelsmændene Niels Knudsen af Himmelbjerggaard og Knud Pedersen af

Glarboe

viet den 7.juli 1838 i Rye Kirke

 

1838 nr.002

Søren Christiansen smedesvend af Emborg 27 aar

Ane Dorthea Endvoldsdatter enke efter afgangen Ole Sørensen smed i Rye 47 aar

Forlovere: Huusmand Ole Endvoldsen af Rye Skov og Christian Svendsen smed i

Emborg

Viet den 28.juli 1838 i Rye kirke

 

1838 nr.003

Christian Andreasen Ungkarl af Heidnæs 23 aar

Ane Rasmusdatter en datter af afdøde Boelsmand i Heidnæs Rasmus Jørgensen 42 aar

Forlovere: Boelsmand Anders Salomonsen og Anders Rasmussen begge af Rye

Viet 10 november 1838 i Rye kirke

 

1838 nr.004

Niels Sørensen ungkarl af Rye 26 aar

Gedske Pedersdatter en datter af sognefoged Pedere Pedersen i Rye 20 aar

forlovere: sognefoged Peder Pedersen og ungkarl Thomas Sørensen begge af Rye

viet den 27.oktober 1838 i Rye Kirke

 

1838 nr.005

Michel Thomasen Ungkarl af Rye 26 aar

Ane Knudsdatter tjenestepige i Rye kroe 29 aar

Forlovere: Thomas Mikkelsen Huusmand og Jens Olesen skrædder begge af Rye

Viet 24 november 1838 i Rye kirke

-----------------------------

 

1839

 

1839 nr.001

Peder Laursen ungkarl af Stiballe 27 aar gl.

Inger Andersdatter af Stiballe 29 aar

forlovere: Laurs Pedersen boelsmand i Stiballe og Niels Hansen huusmand i

Glarboe

viet 6.juli 1839 i Rye Kirke

 

1839 nr.002

Christen Laursen Ungkarl i Brandkrog 29 aar

Ellen Nielsdatter af Himmelbjerggaard 26 aar

Forlovere: Thomas Jensen kroemand i Them og Peder Nielsen Gaardmand paa

Himmelbjerggaard

Viet 13.juli 1839 i Rye kirke

 

1839 nr.003

Jens Michelsen Ungkarl af Rye præstegaard 34 aar

Marie Nielsdatter af Rye præstegaard 27 aar

Forlovere: Cancelleraad herredsfoged Wittusen af Brædstrup, Christian Hollesen

eier af Rye Mølle

Viet 20 august 1839 i Rye kirke

 

1840

 

1840 nr.001

Peder Nielsen ungkarl af Bøgedal 31 aar

Ane Marie Poulsdatter af Linebjerg 29 aar

forlovere: Poul Andersen aftægtsmand af Linebjerg

viet 18.januar 1840 i Rye Kirke

 

1840 nr.002

Peder Jensen gaardmand og Enkemand i Rye 37 aar

Ane Marie Hansdatter huusmand Hans Andersens datter 28 aar

forlovere: Frantz Bloch Jensen og Peder Rasmussen begge af Rye

viet 10.oktober 1840 i Rye Kirke

 

1840 nr.003

Jens Nielsen ungkarl af Stiballe 26 aar

Ane Laursdatter, Laurs Pedersens datter af Stiballe 26 aar

forlovere: Jens Nielsen huusmand i Bøgedal og Peder Laursen huusmand ved Skanhøi

viet 5.december 1840 i Rye Kirke

 

1841

 

1841 nr.001

Jens Pedersen Ungkarl fra Flensted Mark 27 aar

Ane Kirstine Nielsdatter tjenestepige i Rye Mølle 27 aar

Forlovere: Christian Hollesen eier af Rye Mølle, C. Eireboe huuslærer sammesteds

 

Viet 15 maj 1841 i Tulstrup kirke

 

1841 nr.002

Søren Simonsen Ungkarl fra Fellund 23 aar

Else Gottfredsdatter enkekone af Fellund 27 aar

forlovere: gaardmand Gottfred Rasmussen og Niels Salomonsen begge af Fellund

Viet 26 juni 1841 i Rye kirke

 

1841 nr.003

Christen Jensen enkemand af Jevndal 35 aar

Karen Olesdatter Boelsmand Ole Jensens datter af Skjelsted 23 aar

Forlovere: Boelsmand Ole Jensen af Skjelsted og Rasmus Nielsen af Alsøe

Viet 10 juli 1841 i Rye kirke

 

1841 nr.004

Rasmus Thommasen ungkarl af Nyelund 24 aar

Else Marie Knudsdatter boelsmand Knud Pedersens datter i Glarboe 19 aar

forlovere: Knud Pedersen boelsmand i Glarboe og Rasmus Nielsen boelsmand i

Thomasseskjær

viet 2.oktober 1841 i Rye Kirke

 

---------------------------------

 

1841 nr.005

Niels Christensen Ungkarl og væver i Rye 38 aar

Gjertrud Sørensdatter væverpige i Rye 23 aar

Forlovere: Huusmand Søren Jørgensen og Lauritz Jørgensen begge af Rye

Viet 9 oktober 1841 i Rye kirke

 

1841 nr.006

Jens Rasmussen Ungkarl af Emborg Mark 25 aar

Karen Christensdatter tjenestepige af Emborg 24 aar

Forlovere sognefoged Rasmus Mathiasen af Emborg og Gaardmand Søren Christensen

af Moselund

Viet 27 november 1841 i Rye kirke

 

1841 nr.007

Rasmus Nielsen ungkarl af Fellund 32 aar

Ane Magdalene Hansdatter tjenestepige i Fellund 29 aar

forlovere: gaardmand Niels Salomonsen og Gottfred Rasmussen begge af Fellund,

viet 4.december 1841 i Rye Kirke

 

1841 nr.008

Søren Danielsen ungkarl af Rye 46 aar (han er 48 aar)

Ane Marie Nielsdatter enkekone af Rye 46 aar

forlovere: huusmand Jørgen Sørensen og Jens Nielsen begge af Rye

viet 11.december 1841 i Rye Kirke

 

 

1841 nr.009

Rasmus Rasmussen Ungkarl af Rye præstegaard 29 aar

Ane Nielsdatter Boelsmand Niels Pedersens datter af Bøgedalssiig 21 aar

Forlovere: Boelsmand Niels Pedersen af Bøgedalssiig og Peder Nielsen af

Himmelbjerggaard

Viet 27 december 1841 i Rye kirke

 

1842

 

1842 nr.001

Wilhelm Madsen ungkarl af Rye 36 aar

Johanne Mortensdatter enkekone i Rye 49 aar

forlovere: skomager Høberg og indsidder Jens Nielsen begge af Rye

viet 8.januar 1842 i Rye Kirke

viet efter kongelig bevilling af 10.november 1841 bevillingen er leveret

ægtefolkene inden 16.januar 1842

 

1842 nr.002

Rasmus Jespersen Ungkarl af Rye 50 aar

Johanne Laursdatter enkekone af Rye 64 aar

Huusmand Jørgen Sørensen og Peder Mikkelsen begge i Rye

Viet 15 januar 1842 i Rye kirke

 

1842 nr.003

Rasmus Sørensen enkemand af Rye 55 aar

Karen Nielsdatter enkekone af Rye 53 aar

Forlovere: Huusmand Jørgen Sørensen og skomagersvend Christen Wad begge af Rye 

Viet 28.maj 1842 i Rye kirke

 

1842 nr.004

Poul Andersen enkemand af Linebjerg 73 aar

Ane Marie Salomonsdatter enkekpne af Bøgedal 64 aar

forlovere: Anders Poulsen boelsmand af Linebjerg og Jens Sørensen boelsmand i

Sveibek

viet 9.april 1842 i Rye Kirke

 

1842 nr.005

Søren Sørensen ungkarl af Munkdal 28 aar

Ane Catrine Andersdatter tjenestepige af Munkdal 22 aar

forlovere: Peder Pedersen huusmand i Hjortlund og Peder Sørensen indsidder i

Munkdal

viet 23.april 1842 i Rye Kirke

 

-------------------------------------------

 

1842 nr.006

Peder Jacobsen ungkarl sf Fæstibak 38 aar

Ane Catrine Frederichsdatter af Fæstibak 22 aar

forlovere: huusmand Salomon Christensen af Kammerhoved og Mogens Nielsen af

Salten Skov

viet 2.juli 1842 i Rye Kirke

 

1842 nr.007

Peder Christensen ungkarl af Steensgaard 34 aar

Mette Catrine Andersdatter tjenestepige paa Steensgaard 30 aar

forlovere: Peder Andersen ungkarl af Moselund, Jens Christensen ungkarl af

Hedelund

viet 3.september 1842 i Rye Kirke

 

1842 nr.008

Thomas Andersen enkemand af Sveibek 42 aar

Ane Thomasdatter afdøde Thomas Salomonsens datter af Sveibek 26 aar

forlovere: Christen Andersen boelsmand af Mansdal og Salomon Thomassen ungkarl

af Sveibek

viet 1.oktober 1842 i Rye Kirke

 

1842 nr.009

Hans Jørgensen Ungkarl af Rye 31?? aar

Ane Laursdatter skrædder Laurs Andersens datter af Rye 25 aar

Forlovere: Gaardmand Peder Jensen og Huusmand Søren Pedersen begge af Rye

Viet 12 november 1842 i Rye kirke

 

1843

 

1843 nr.001

Jens Peter Møller 22 aar Ungkarl af Salten

Ane Olesdatter Boelsmand Ole Jensens datter af Skjelsted 22 aar

Forlovere: Ole Jensen af Skjelsted og Boelsmand Jens Olesen af Salten Skov

Viet 13 januar 1843 i Rye kirke

 

1843 nr.002

Christen Jensen ungkarl af Rye 28 aar

Inger Sørensdatter af Rye 22 aar

forlovere: indsidderne Jens Nielsen og Jacobsen Mortensen begge af Rye

viet 22.april 1843 i Rye Kirke

 

1843 nr.003

Hans Jørgen Adsersen 22 aar muursvend af Aarhuus

Johanne Elisabeth Nielsdatter Huusmand Niels Pedersens datter af Bøgedalssiig 22

aar

Forlovere: Huusmand Søren Nielsen af Komind og Huusmand Niels Pedersen af

Bøgedalssiig

Viet 29 april 1843 i Rye kirke

 

1843 nr.004

Hans Pallesen skovfoged 43 aar af Pøtsøe (hans alder er 35 aar)

Maren Rasmusdatter tjenestepige i Pøtsøe 24 aar

forlovere: boelsmand Berthel Andersen af Pøtsøe og huusmand Rasmus Sørensen af

Rye

viet 26.maj 1843 i Rye Kirke

 

1843 nr.005

Peder Christensen ungkarl af Hjarsbech 34 aar

Ane Marie Pallesdatter pige af Rye 28 aar

forlovere: Laurs Nielsen boelsmand af Hjarsbech og Jens Pallesen huusmand i Rye

viet 30.juni 1843 i Rye Kirke

 

-----------------------------------------------------------

 

1843 nr.006

Søren Nielsen enkemand af Kammerlund 40 aar

Inger Laursdatter en datter af afdøde boelsmand Laurs Pedersen af Stiballe 35

aar

forlovere: Peder Laursen huusmand af Skanhøi og Peder Nielsen af Rye

viet 1.juli 1843 i Rye Kirke

 

1843 nr.007

Mathias Rasmussen ungkarl af Rye 23 aar

Ane Rasmusdatter en datter af indsidder Rasmus Andersen af Rye 24 aar

forlovere: Rasmus Rasmussen af Nørre Wissing og indsidder Rasmus Andersen af Rye

viet 15.juli 1843 i Rye Kirke

 

1843 nr.008

Rasmus Stephansen enkemand af Ludvigsbjerg 43 aar

Ellen Frederichsdatter enkekone af Fæstibak

forlovere: Rasmus Thomassen boelsmand af Nyelund og boelsmand Jens Jensen af

Sønderborg

viet 7.oktober 1843 i Rye kirke

 

1843 nr.009

Søren Christensen Ungkarl af Wissing Kloster 26 aar

Ane Jørgensdatter tjenestepige af Ryelund 28 aar

Forlovere: Boelsmand Thomas Rasmussen af Ryelund, Niels Christensen Huusmand af

Hedelund

Viet 30 september 1843 i Rye kirke

 

1843 nr.010

Thomas Nielsen ungkarl af Fellund 27 aar

Sidsel Marie Pedersdatter tjenestepige i Fellund 26 aar

forlovere: aftægtsmand Niels Salomonsen af Fellund og indsidder Salomon Nielsen

Raahøi mk.

viet 10.november 1843 i Rye Kirke

 

1843 nr.011

Søren Mogensen Ungkarl af Rye 28 aar

Marie Catrine Rasmusdatter pleiedatter af Huusmand Thomas Mikkelsen af Rye 21

aar

Forlovere: Huusmand Thomas Mikkelsen og Peder Mikkelsen begge af Rye

Viet 25 november 1843 i Rye kirke

 

1844

 

1844 nr.001

Frederik Mikkelsen Ungkarl af Overskjeldal 29 aar

Ane Malene Mikkelsdatter tjenestepige i Rye 25 aar

Forlovere: Boelsmand Christen Andersen af Skjeldal og Niels Nielsen af

Hvidmosebæk

Viet 27 april 1844 i Rye kirke

 

1844 nr.002

Mikkel Jensen enkemand af Glarbohedegaard 51 aar

Mette Nielsdatter huusholderske af Glarbohedegaard 23 aar

forlovere: Peder Nielsen gaardmand paa Himmelbjerggaard og Rasmus Thomassen

gaardmand paa Fæstibak

viet den 6.juli 1844 i Rye Kirke

 

-----------------------------------------------------

 

1844 nr.003

Jens Jensen Boelsmand og Ungkarl af Sønderborg 36 aar

Elisabeth Pedersdatter Boelsmand Peder Johansens datter af Meelgaard 22 aar

Forlovere: Peder Johansen Boelsmand af Meelgaard, Rasmus Stephansen Boelsmand af

Ludvigsbjerg

Viet 5 oktober 1844 i Rye kirke

 

1844 nr.004

Niels Rasmussen Ungkarl af Rye 34 aar

Ane Rasmusdatter afdøde Gaardmand Rasmus Sørensens datter af Steensgaard 20 aar

Forlovere: Thomas Sørensen Gaardmand af Rye, Thomas Rasmussen Gaardmand af

Ryelund

Viet 26 oktober 1844 i Rye kirke

 

1845

 

1845 nr.001

Jens Pallesen ungkarl af Fuglbjerg 28 aar

Inger Hansdatter tjenestepige af Rye 30 aar

forlovere: Peder Jensen gaardmand i Rye Peder Christensen boelsmand ved

Fuglbjerg

viet 21.juni 1845 i Rye Kirke

 

1845 nr.002

Carl Frederik Nielsen apotheker i Them 37 aar

Jomfru Ida Elisabeth Kjerrumgaard af Rye præstegaard 22 aar

Forlovere: provst af Nørre Snede, møller Hollesen af Rye Mølle

Viet 27 juni 1845 i Rye kirke

 

1845 nr.003

Søren Rasmussen ungkarl af Steensgaard 26 aar

Karen Jensdatter steddatter af kroemand Peder Laursen i Rye 18 aar

forlovere: kroemand Peder Laursen og gaardmand Thomas Sørensen begge af Rye

viet 12.juli 1845 i Rye Kirke

 

1845 nr.004

Jacob Jensen ungkarl af Siim 31 aar

Ellen Marie Sørensdatter afdøde sognefoged Søren Christensens datter af Rye 22

aar

forlovere: Jens Jacobsen huusmand i Siim, Thomas Sørensen gaardmand i Rye

viet 4.august 1845 i Hjemmet i huset bevilling af 29.juli 1845

 

1845 nr.005

Hans Laursen Ungkarl af Rye 29 aar

Ane Marie Christiansdatter af Emborg 19 aar

Forlovere: Laurs Andersen Huusmand i Rye og Huusmand og smed Christian Svendsen

af Emborg

Viet 15 november 1845 i Rye kirke

 

1845 nr.006

Hans Laursen ungkarl af Stiballe 28 aar

Ane Mortensdatter tjenestepige af Rye 27 aar

forlovere: Laurs Andersen skrædder i Rye og huusmand Mathias Rasmussen

sammesteds

viet 15.november 1845 i Rye Kirke

 

1845 nr.007

Rasmus Jensen Ungkarl af Rye 21 aar

Mette Rasmusdatter enkekone af Rye 37 aar

Forlovere: Peder Laursen kroemand i Rye og Gaardmand Thomas Rasmussen af Ryelund

Viet 6 december 1845 i Rye kirke

Uden tillysning fra prædikestolen efter kongelig bevilling af 20 november 1846

[1845?? Må det være]

 

1845 nr.008

Jørgen Laursen enkemand af Lykkensroe i Bryrup sogn 50 aar

Maren Pedersdatter en datter af huusmand Peder Pedersen i Rye 35 aar

forlovere: Rasmus Sørensen og Thomas Jensen begge huusmænd i Rye

viet 12.december 1845 i Rye Kirke

 

1845 nr. 009

Jørgen Jensen ungkarl af Emborg 31 aar

Ane Pedersdatter Tjenestepige i Emborg 27 aar

Forlovere: Søren Nielsen Gaardmand og huusmand Jens Jensen begge af Emborg

Viet 13.december 1845 i Rye Kirke

 

-------------------------------------------------

 

1846

 

1846 nr.001

Laurs Jensen ungkarl og smed i Emborg 30 aar

Christine Mortensdatter tjenestepige i Emborg 24 1/2 aar

forlovere: Peder Pedersen aftægtsmand i Rye og Niels Hansen huusmand i Glarboe

viet 15.marts 1846 i Rye Kirke

 

1846 nr.002

Niels Pallesen ungkarl i Rye 33 aar gammel, 1.tillysning den 14.juni 1846

Johanne Jensdatter tjenestepige i Rye 27 aar

forlovere: at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse

bevidner som forlovere Niels Jensen, Hans Pallesen

begge vaccinerede

 

1846 nr.003

Skoleholder og kirkesanger Henrik Rolschau i Rye enkemand 50 aar 1.tillysning

den 28 juni 1846

Birthe Kirstine Andersdatter huusholderske i Rye 30 aar

Forlovere: at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse

bevidner som forlovere Søren Abraham Pedersen af Gammelstrup og Jacob Hansen af

Rye

Begge vaccinerede

Enkemanden har været gift een gang gift før

 

1846 nr.004

Christen Pallesen ungkarl sauskjærer i Rye 36 aar, 1.tillysning den 19.juli 1846

pigen Maren Jensdatter af Rye

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Niels Nielsensnedker og Niels Pallesen

viet 10.oktober 1846 i Rye kirke

begge vaccinerede

 

1846 nr.005

Rasmus Johansen tjenestekarl i Sveibæk 25 aar, 1.tillysning den 9.august 1846

Mariane Rasmusdatter tjenestepige af Rye 24 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Rasmus Sørensen Leth og Thomas Andersen

viet 3.oktober 1846 i Rye Kirke

begge vaccinerede

 

1846 nr.006

Hans Hansen ungkarl af Rye 24 aar, 1.tillysning den 4.oktober 1846

Bodild Hansdatter tjenestepige i Rye 38 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevinder som

forlovere Hans Eriksen og Peder Jensen

viet 14.november 1846 i Rye Kirke

begge vaccinerede

 

1846 nr.007

Enkemand Søren Nielsen af Kammerlund 43 aar 1.tillysning 15 november 1846

Johanne Laursdatter skrædder Laurs Andersens datter i Rye 26 aar

At intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Laurs Andersen, H. C. Rolschau

Viet 8 januar 1847 i Rye kirke

Begge vaccinerede

Enkemanden har været tvende gange gift før, ifølge attest fra skifteforvalteren

af 9 november 1846 begyndtes skiftet efter afdøde kone 16 november 1846

 

1846 nr.008

ungkarl Jørgen Jensen af Fiskerhusene 28 aar, 1.tillysning den 22.november 1846

pigen Ane Kirstine Thomasdatter af Fiskerhusene 19 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

faddere Thomas Christensen og Niels Sørensen

viet den 19.december 1846 i Rye Kirke

begge er vaccinerede

 

-----------------------------------------

 

1847 nr.001

Niels Peter Berthelsen ungkarl af Raahøi mk. 26 aar, 1.tillysning den 21.februar

1847

Mette Catrine Salomonsdatter fæster Salomon Nielsens datter af Raahøi mk. 22 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Rasmus Nielsen, Salomon Nielsen

viet 1.maj 1847 i Rye Kirke

begge er vaccinerede

 

1847 nr.002

Hans Christensen Ungkarl af Rye 26 aar 1.tillysning 3.søndag i fasten

Ane Kirstine Jensdatter tjenestepige i Rye 22 ¾ aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Wilhelm Madsen m: f: pr: S. C. Høberg

viet 14 maj 1847 i Rye kirke

begge vaccinerede

 

1847 nr.003

Ungkarl Anders Laursen af Rye 33 aar gammel 1.tillysning 4.søndag efter paaske

1847

Pigen Mette Thomasdatter 21 aar gammel i Fiskerhusene

At intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Thomas Christensen, Hans Laursen

Viet 26 jun 1847 i Rye kirke

Begge vaccinerede

 

1847 nr.004

ungkarl Anders Ernstsen af Them sogn 50 aar gammel, 1.tillysning den 9.maj 1847

enken Karen Andersdatter af Moselund enke efter Søren Christensen 42 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fyldbyrdelse bevidner som

forlovere Christen Andersen af Them sogm m: f: p: Søren Andersen

viet 10,juli 1847 i Rye Kirke

brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden vaccinetet attest af 1.maj d:

aar, forevist at skiftet efter enkens afdøde mand er sluttet

 

1847 nr.005

ungkarl Peder Andersen af Rye Sogn 40 aar gammel, 1.tillysning 5.søndag efter

paaske

enken Jensine Rasmusdatter enke efter afdøde huusmand Christen Nielsen 38 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fyldbyrdelse bevinder som

forlovere, Laurs Nielsen

viet 17.juli 1847 i Rye Kirke

begge vaccinerede,

attest af 8.maj s. aar forevist at skiftet efter enkens afdøde mand er sluttet

 

1847 nr. 006

Rasmus Carl Frandsen saddelmager af Astrup sogn 22 aar gammel, 1tillysning

2.søndag efter trinitatis 1847

pigen Ane Marie Mortensdatter af Stiballe 27 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere, (ingen navne noteret)

viet 30.juni 1847 i Rye Kirke

begge er vaccinerede

 

-------------------------------------------

 

1847 nr.007

Mogens Sørensen ungkarl af Alling 33 aar, 1.tillysning 7.søndag efter trinitatis

den 18.juli 1847

Maren Rasmusdatter enke af Kragelund Emborg 40 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Thomas Christensen

viet den 25.september 1847 i Rye Kirke

begge vaccinerede

attest forevist at skiftet efter enkens afdøde mand er sluttet

 

1847 nr.008

Niels Jørgensen 29 aar Ungkarl af Storring 1.tillysning 18.søndag efter

Trinitatis den 3 oktober 1847

Bodild Kirstine Laursdatter tjenestepige i Rye Mølle 29 aar

At intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere C. Hollesen, Peder Christensen

Viet 29 oktober 1847 i Rye kirke

Begge vaccinerede

 

1847 nr.009

Rasmus Sørensen 29 aar ungkarl af Stiballe, 1.tillysning 23.søndag efter

trinitatis den 7.november 1847

Ane Pedersdatter enke af Raahøi 28 1/2 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Stæffen Madsen, Christen Jensen

viet 18.december 1847 i Rye Kirke

begge er vaccinerede

attest fra skifteretten med hensyn til enken er forevist

 

-------------------------------

 

1848

 

1848 nr.001

Anders Poulsen enkemand i Linebjerg 35 aar, 1.ste tillysning søndag efter Nytaar

den 2.januar 1848, har været 1 gang gift tidligere

Mette Christensdatter enke og huusholderske i Linebjerg 50 aar har været 1 gang

gift tidligere

at intet er at hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Stæffen Madsen, Hans Laursen

viet 18.marts 1848 i Rye Kirke

begge vaccinerede, attest fra skifteretten med hensyn til enken at hun indleder

sig i nyt ægteskab, ligeledes med hensyn til enkemanden

 

1848 nr.002

Rasmus Sørensen ungkarl af Emborg 23 aar, 1.tillysning 2.søndag efter h: 3 k:

den 16.januar 1848

Trine Jensdatter sypige i Emborg 22 3/4 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Peder Sørensen, Christen Jensen

viet 2.december 1848 i Rye Kirke

begge vaccinerede

bryllupet udsat formedelst brudgommens indkaldelse til hæren ved krigens udbrud

 

1848 nr.003

Niels Pedersen ungkarl af Øster Meelbjerg 32 1/2 aar, 1.tillysning søndagen

efter h: 3k: den 30.januar 1848

Karen Danielsdatter enkekone af Øster Meelbjerg 45 1/2 aar

at intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Rasmus Jensen og Rasmus Jensen begge m: f.p. (2x Jens Rasmussen)

viet 15.april 1848 i Rye Kirke

begge vaccinerede

enken har været een gang gift før

attest med hensyn til enken at der fra skifterettens side intet er til hindre

for an indlade sig i nyt ægteskab

 

1848 nr.004

Enkemand Jens Olesen af Rye 52 aar 1 gang gift før, 1.tillysning den 13 januar

1848

Pigen Ane Jensdatter af Rye 54 aar

At intet er til hindre for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidner som

forlovere Rasmus Sørensen Leth og Anders Nielsen begge m: f: p:

Viet 13 maj 1848 i Rye kirke

Brudgommen har haft de naturlige kopper, bruden er vaccineret, attest fra

skifteretten som viste at skiftet er sluttet efter brudgommens første kone

 

1848 nr. 005

Ungkarl Laurs Nielsen af Rye 30 1/2 aar 1.te tillysning 15.søndag efter

Trinitatis den 1.oktober 1848

Maren Andersdatter Væverpige i Rye 34 aar

at intet er til hinder for dette ægteskabs lovlige fuldbyrdelse bevidnes som

forlovere Hans Nielsen, Peder Andersen

Viet 11.november 1848 i Rye Kirke

begge vaccinerede

 

-----------------------------------------------------------------

 

Tilgangs liste

 

1837 nr.001

 

1839 nr.036

---------------------------------------------------------------

 

Mikrokort 5

 

Tilgangs Liste

 

1848 nr.040

--------------------------------------------------

 

Afgangs liste

 

1837 nr.001

 

1840 nr.042

-----------------------------------------------------------------

 

Mikrokort 6

 

Afgangs Liste

 

1841 nr.001

 

1848 nr.042

 

-------------------------------------------------------------------

 

Døde Mandekøn

 

1837

 

1837 nr.001

Hans Nielsen død 19 januar 1837, begravet 25 januar 1837

Huusmand i Rye 56 aar

 

1837 nr.002

Rasmus Jørgensen død 22 januar 1837, begravet 5 februar 1837

Aftægtsmand i Heidnæs 75 aar

 

1837 nr.003

Anders Andersen død 3 februar 1837, begravet 11 februar 1837

Fattiglem i Rye 82 aar

 

1837 nr.004

Peder Sørensen død 9 marts 1837, begravet 15 marts 1837

Aftægtsmand ved Rye Skov 78 ½ aar

 

1837 nr.005

Laurs Jørgensen død 21 marts 1837, begravet 27 marts 1837

Huusmand Jørgen Holgersens søn i Emborg 5 maaneder

 

1837 nr.006

Niels Jacobsen død 25.marts 1837, begravet 31.marts 1837,

aftægtsmand i Rye 55 aar gl.

 

1837 nr.007

Jørgen Rasmussen død 26 marts 1837, begravet 31 marts 1837

Indsidder i Rye 56 aar

 

1837 nr.008

Niels Jensen død 28.marts 1837, begravet 4.april

indsidder i Fellund 29 aar

 

1837 nr.009

Andreas Theodor Conrad Ammitzbøll død 14 maj 1837, begravet 21 maj 1837

Gaardeier Ammitzbølls søn i Emborg 1 ¾ aar

 

1837 nr.010

Rasmus Nielsen død 16 maj 1837, begravet 21 maj 1837

Huusmand i Emborg 65 aar

 

1837 nr.011

Peder Pedersen død 25 maj 1837, begravet 31 maj 1837

Gaardmand i Glarboehedegaard 74 aar

 

1837 nr.012

Niels Laursen død 3,juni 1837, begravet 11.juni 1837

gaardmand i Rye 55 1/2 aar gl.

 

1837 nr.013

Niels Rasmussen død 18 juni 1837, begravet 25 juni 1837

Huusmand i Rye 69 aar

 

1837 nr.014

Ole Sørensen død 3 december 1837, begravet 10 december 1837

Smed i Rye 40 aar

 

1837 nr.015

Rasmus Pedersen død 7.december 1837, begravet 10.december 1837

Peder Sørensens søn i Munkdal 7 eller 8 uger gl.

 

1838

 

1838 nr.001

Christen Christensen død 7 januar 1838, begravet 14 januar 1838

Ungkarl af Alling 39 aar blev ihjelslaget i Rye Nørskov af et træ han var i

begreb med at fælde

 

1838 nr.002

Jens Andersen død 19.januar 1838, begravet 28.januar 1838

indsidder huusmand i Bøgedal 58 aar gl.

--------------------------------------------

 

1838 nr.003

Rasmus Nielsen død 26 februar 1838, begravet 4 marts 1838

Almisselem i Rye 78 aar

 

1838 nr.004

Niels Berthelsen død 21.marts 1838, begravet 25.marts 1838,

boelsmand Berthel Andersens søn i Pøtsøe 4 1/2 aar gl.

 

1838 nr.005

Niels Nielsen Knor?? Død 4 maj 1838, begravet 11 maj 1838

Almisselem i Rye 70 aar

 

 

1838 nr.006

Laurs Mortensen død 7 juni 1838, begravet 11 juni 1838

Huusmand i Emborg 62 aar

 

1838 nr.007

Jens Jørgensen død 28 juni 1838, begravet 2 juli 1838

Gaardmand i Fiskerhuus 60 aar

 

1838 nr.008

Peder Jensen død 2 september 1838, begravet 6 september 1838

Huusmand i Emborg 61 aar

 

1838 nr.009

Jens Rasmussen død 20 september 1838, begravet 26 september 1938

Huusmand Rasmus Jensens søn ved Rye Langmose 8 ¼ aar

 

1838 nr.010

Poul Andersen død 28.oktober 1838, begravet 4.november 1838

indsidder Anders Poulsens barn i Linebjerg 50 dage gl.

 

1838 nr.011

Et dødfødt barn død 28 oktober 1838, begravet 4 november 1838

Huusmand Peder Sørensens barn af Munkedal 0 aar

 

1838 nr.012

Rasmus Jensen død 10 november 1838, begravet 18 november 1838

Huusmand Jens Andersens barn ved Rye Langmose 1 ¾ aar

 

1838 nr.013

Hans Salomonsen død 27 december 1838, begravet 1 januar 1839

Indsidder Salomon Christensens søn ved Kammerhoved 23 aar

 

1839

 

1839 nr.001

Christen Sørensen død 22 februar 1839, begravet 3 marts 1839

Gaardmand Søren Christensens søn ved Moselund 22 dage

 

1839 nr.002

Peder Andersen død 28.maj 1839, begravet 2.juni 1839

huusmand i Emborg 65 aar gl.

 

1839 nr.003

Søren Pedersen død 5 juni 1839, begravet 9 juni 1839

Huusmand Peder Sørensens søn af Tønningslette 18 ½ aar

 

1839 nr.004

Thomas Nielsen død 5.juli 1839, begravet 9.juli 1839

boelsmand Henrik Atephansens stedsøn af Nyelund 17 aar gl.

 

1839 nr.005

Morten Jensen død 17 november 1839, begravet 24 november 1839

Indsidder Jens Jensens søn i Rye 1 ¾ aar

----------------------------------------------------------

 

1839 nr.006

Frederik Christophersen død 19 november 1839, begravet 24 november 1839

Gaardmand Christopher Pedersens søn i Rye 1 ¾ aar

 

1839 nr.007

Poul Andersen død 14.december 1839, begravet 22.december 1839

boelsmand Anders Poulsens søn af Linebjerg 5 dage gl.

 

1840

 

1840 nr.001

Henrik Nielsen død 24 marts 1840, begravet 1 april 1840

Aftægtsmand i Rye 62 aar

 

1840 nr.002

Peder Nielsen død 22 april 1840, begravet 27 april 1840

Ungkarl i Rye 58 aar

 

1840 nr.003

Rasmus Christophersen død 26 maj 1840, begravet 31 maj 1840

Gaardmand Christopher Pedersens søn i Rye 15 aar

 

1840 nr.004

Anders Laursen død 24 september 1840, begravet 3 oktober 1840

Huusmand Laurs Christensens søn ved Rye Langmose 20 dage

 

1840 nr.005

Rasmus Jacobsen død 5 oktober 1840, begravet 11 oktober 1840

Boelsmand Jacob Hansens søn i Rye 16 dage

 

1840 nr.006

Rasmus Jensen død 27.december 1840, begravet 3.januar 1841

boelsmand Jens Mathiasens søn i Fuglbjerg 4 aar gl.

 

1841

 

1841 nr.001

Henrich Stephansen død 19.februar 1841, begravet 25.februar 1841

boelsmand i Nyelund 57 aar gl.

 

1841 nr.002

Niels Sørensen død 7 marts 1841, begravet 14 marts 1841

Indsidder i Ludvigsbjerg 70 aar

 

1841 nr.003

Ole Olesen død 14 marts 1841, begravet 21 marts 1841

Snedkersvend i Emborg 24 aar

Druknet i Gudensøe begravet ifølge amtets skrivelse af 17 marts 1841

 

1841 nr.004

Niels Christensen død 15.marts 1841, begravet 22.marts 1841

gaardmand i Rye 70 aar gl.

 

1841 nr.005

Stephan Rasmussen død 27 marts 1841, begravet 3 april 1841

Indsidder i Rye 68 aar

 

1841 nr.006

Rasmus Mortensen død 5 april 1841, begravet 16 april 1841

Indsidder ved Faarhuus 38 aar

 

1841 nr.007

Niels Madsen død 6 juni 1841, begravet 13 juni 1841

Afdøde indsidder Mads Andersens søn i Emborg 23 aar

 

1841 nr.008

Mads Salomonsen død 22.oktober 1841, begravet 30.oktober 1841

aftægtsmand i Linebjerg 60 aar gl.

----------------------------------------------------------------------

 

1842

 

1842 nr.001

Christen Nielsen død 18 januar 1842, begravet 24 januar 1842

Huusmand i Rye 43 aar

Skifterettens attest af 19 januar 1842

 

1842 nr.002

Thomas Thomasen død 8.februar 1842, begravet 13.februar 1842

boelsmand Thomas Andersens søn af Sveibek 4 maaneder gl.

skifterettens attest af 9.februar 1842

 

1842 nr.003

Palle Nielsen død 9 februar 1842, begravet 16 februar 1842

Fruentimmeret Ane Rasmusdatter uægte barn i Rye 62 uger

Skifterettens attest af 11 februar 1842

 

1842 nr.004 Rasmus Christophersen død 22 marts 1842, begravet 28 marts 1842

Gaardmand Christopher Pedersens barn af Rye 1 ½ aar

Skifterettens attest af 23 marts 1842

 

1842 nr.005 Rasmus Christensen død 29 marts 1842, begravet 2 april 1842

Huusmand Christen Ivarsens søn ved Rye Nørskov 2 ½ aar

Skifterettens attest af 30 marts 1842

 

1842 nr.006

Laurs Christensen død 20.april 1842, begravet 27.april 1842

huusmand ved Moseskov 39 aar gl.

skifterets attest af 20.april 1842

 

1842 nr.007

Søren Christensen død 30.april 1842, begravet 4.maj 1842

gaardmand ved Moselund 42 aar gl.

skifterets attest af 30.april 1842

 

1842 nr.008

Ernst Pedersen død 5.maj 1842, begravet 9.maj 1842

almisselem i Rye 75 aar gl.

skifterets attest af 7.maj 1842

 

1842 nr.009

Rasmus Jensen død 4 juni 1842, begravet 9 juni 1842

Huusmand ved Fæstibak 59 aar

Skifterettens attest af 5 juni 1842

 

1842 nr.010

Søren Pedersen død 14 maj 1842, begravet 20 maj 1842

Tjenestekarl i Rye Mølle 31 aar

Skifterettens attest af 16 maj 1842

Han blev begraven paa Dover kirkegaard og omkom ved et par løbske heste

 

1842 nr.011

et dødfødt barn begravet 12.juni 1842

indsidder Jens Knudsens hust: af Tinghuhuus 0 aar

 

1842 nr.012

Laurs Pedersen død 10.august 1842, begravet 15.august 1842

boelsmand ved Stiballe 62 aar gl.

skifterets attest af 15.august 1842 druknet sig, begravet paa kirkegaarden efter

amtets skrivelse af 13.august 1842

 

1842 nr.013

Gottlieb Andreasen død 9 december 1842, begravet 13 december 1842

Fattiglem i Munkdal 53 aar

Skifterettens attest af 12 januar 1843

 

1843

 

1843 nr.001

Niels Knudsen død 11.januar 1843, begravet 18.januar 1843

aftægtsmand paa Himmelbjerggaard 73 aar gl.

skifterettens attest af 12.januar 1843

 

1843 nr.002

Et dødfødt drengebarn begravet 5 februar 1843

Peder Nielsen Huusmand af Meelbjerg hans søn 0 aar

 

1843 nr.003

Anders Sørensen død 19 februar 1843, begravet 28 februar 1843

Gaardmand i Rye 57 aar

Skifterettens attest og ligsyns attest af 25 februar 1843

-----------------------------------------------------------------------------

 

1843 nr.004

Peder Jensen død 19.marts 1843, begravet 29.marts 1843

boelsmand Jens Mathiasens søn i Fuglbjerg 10 aar gl.

skifterettens attest af 22.marts 1843

 

1843 nr.005

Et dødfødt drengebarn begravet 13 april 1843

Gaardmand Rasmus Mathiasens søn af Emborg 0 aar

 

1843 nr.006

Jens Rasmussen død 18.maj 1843, begravet 25.maj 1843

boelsmand Rasmus Jensens søn af Meelbjerg 12 aar gl.

skifterettens attest af 20.maj 1843

 

1843 nr.007

Peder Jensen død 20 maj 1843, begravet 28 maj 1843

Indsidder Jens Pedersens søn af Sønder Wissing 11 maaneder

Skifterettens attest af 24 maj 1843 

 

1843 nr.008

Niels Nielsen død 1 juni 1843, begravet 5 juni 1843

Niels Nørregaards søn af Emborg 2 maaneder

Skifterettens attest af 2 juni 1843

 

1843 nr.009

Stephan Rasmussen død 13.juni 1843, begravet 18.juni 1843

boelsmand Rasmus Stephansens søn af Ludvigsbjerg 13 maaneder gl.

skifterettens attest af 14.juni 1843

 

1843 nr.010

Morten Jensen død 1.juli 1843, begravet 6.juli 1843

indsidder i Rye 59 aar gl.

skifterets attest af 2.juli 1843

 

1843 nr.011

Christen Nielsen Wendelboe død 8 august 1843, begravet 11 august 1843

Fattiglem i Rye 67 aar

Skifterettens attest af 9 august 1843

 

1843 nr.012

Laurs Pedersen død 22 august 1843, begravet 26 august 1843

Kroemand Peder Laursens søn i Rye 2 ½ aar

Skifterettens attest af 22 august 1843

 

1843 nr.013

Knud Jensen død 8.september 1843, begravet 13.september 1843

fæster i Tinghuus 67 aar gl.

skifterets attest af 9.september 1843

 

1843 nr.014

Jochum Christensen død 25 december 1843, begravet 31 december 1843

Huusmand Christen Ivarsens barn ved Rye Skov 13 aar

Skifterettens attest af 30 december 1843

 

1843 nr.015

Et dødfødt drengebarn begravet 31 december 1843

Huusmand Jørgen Holgersens barn af Emborg 0 aar

 

1844

 

1844 nr.001

Jørgen Sørensen død 1.januar 1844, begravet 7.januar 1844

huusmand i Rye 56 aar gl.

skifterets attest af 1.januar 1844

 

1844 nr.002

Laurs Knudsen død 14 januar 1844, begravet 19 januar 1844

Aftægtsmand i Rye 70 aar

Skifterettens attest af 17 januar 1844

 

1844 nr.003

Rasmus Jespersen død 27 marts 1844, begravet 4 april 1844

Indsidder i Rye 58 aar

Skifterettens attest af 28 marts 1844, død af krampe

 

1844 nr.004

Thomas Rasmussen død 29.maj 1844, begravet 2.juni 1844

boelsmand Rasmus Thomasens søn af Glarboehedekrog 6 uger gl

skifterets attest af 30.maj 1849 død af brystkrampe

-----------------------------------------------------------------------

 

1844 nr.005

Jens Jensen død 14 juli 1844, begravet 19 juli 1844

Aftægtsmand paa Raahøi Mark 83 aar

Skifterettens attest af 17 juli 1844, død af alderdom

 

1844 nr.006

Jens Rasmussen død 1 november 1844, begravet 9 november 1844

Indsidder Rasmus Jensens søn i Hjarsbek 1 ½ aar

Skifterettens attest af 2 november 1844, død af krampeslag

 

1844 nr.007

Knud Pedersen død 12.december 1844, begravet 21.december 1844

boelsmand i Glarboe 61 aar gl. skifterettens attest af 13.december 1844,

brystsyge

 

1845

 

1845 nr.001

Søren Pedersen død 11 marts 1845, begravet 16 marts 1845

Aftægtsmand i Meelbjerg 72 aar

Skifterettens attest af 13 marts 1845, vattersoet

 

1845 nr.002

Niels Sørensen død 28.juli 1845, begravet 3.juli 1845

boelsmand Søren Nielsens søn ved Kammerlund 1 aar gl.

skifterettens attest af 2.juli 1845, kjertelsyge

 

1845 nr.003

Niels Jensen død 25 september 1845, begravet 1 oktober 1845

Huusmand Jens Mikkelsens søn i Emborg 3 aar

Skifterettens attest af 27 september 1845, strubehoste

 

1845 nr.004

Laurs Andersen død 2.oktober 1845, begravet 8 oktober 1845

Huusmand i Emborg 82 ½ aar gl.

Skifterettens attest af 6 oktober 1845, alderdom

 

1845 nr.005

Jesper Jensen død 13 november 1845, begravet 18 november 1845

Væver i Rye 65 aar

Skifterettens attest af 14 november 1845, tæring

 

1845 nr.006

Søren Rasmussen død 8 december 1845, begravet 14 december 1845

Enkemand boende paa Emborg Mark 62 aar

Skifterettens attest af 10 december 1845, brystsyge

 

1845 nr.007

Søren Pedersen død 29 december 1845, begravet 4 januar 1846

Boelsmand Peder Rasmussens søn ved Brolund 1 ¼ aar

Skifterettens attest af 30 december 1845, kjertelsyge

 

1846

 

1846 nr.001

Jens Andersen død 15.januar 1846, begravet 21.januar 1846

huusmand paa Øster Meelbjerg 43 aar gl.

skifterettens attest 16.januar 1846

brystsyge

 

1846 nr.002

Laurs Andersen død 21.februar 1846, begravet 25.februar 1846

indsidder i Rye 68 aar gl.

skifterettens attest af 24.februar 1846

brystsyge

 

1846 nr.003

Baltser Jensen [Baltzer Jensen] død 25 februar 1846, begravet 3 marts 1846

Huusmand i Rye 74 aar

Skifterettens attest af 25 februar 1846, alderdom

 

1846 nr.004

Mathias Jensen død 23.marts 1846, begravet 31.marts 1846

aftægtsmand i Emborg 74 aar gl.

skifterettens attest af 23.marts 1846

alderdom

 

1846 nr.005

Et dødfødt drengebarn begravet 13 april 1846

Gaardmand Jens Christensens barn i Heinæs 0 aar

-----------------------------------------------------------------------------------

 

1846 nr.006

Rasmus Jensen død 25 maj 1846, begravet 1 juni 1846

Huusmand i Emborg 74 aar, alderdom

 

1846 nr.007

Et dødfødt drengebarn begravet 1 juni 1846

Ugift fruentimmer Maren Danielsdatters barn af Raahøigaard 0 aar

 

1846 nr.008

Søren Rasmusen død 8.juni 1846, begravet 12.juni 1846

huusmand i Rye 43 aar, død af brystsyge

 

1846 nr.009

Thomas Thomasen død 8.juni 1846, begravet 14.juni 1846

gaardmand Thomas Andersens søn i Sveibek 3 aar gl. død af krampe

 

1846 nr.010

Niels Pedersen død 13.juni 1846, begravet 21.juni 1846

gaardmand Peder Nielsens søn paa Himmelbjerggaard 3 3/4 aar gl. død af brystsyge

 

1846 nr.011

Rasmus Jacobsen død 21 august 1846, begravet 24 august 1846

Gaardmand Jacob Hansens søn i Rye 8 dage, krampe

 

1846 nr.012

Peder Nielsen død 20.august 1846, begravet 24.august 1846

gaardmand i Kragelund 44 aar gl. død af brystsyge

 

1846 nr.013

Frederik Møller Jensen død 29 august 1846, begravet 3 september 1846

Boelsmand Ole Jensens pleiesøn i Skjelsted 1 aar, brystsyge

 

1846 nr.014

Christen Sørensen død 2 august 1846, begravet 5 august 1846

Tjenestekarl i Rye søn af Huusmand Søren Andersen paa Fæstibak 19 aar

Druknet ved et ulykkeligt tilfælde

 

1846 nr.015

Søren Thomasen død 21.oktober 1846, begravet 28.oktober 1846

gaardmand Thomas Sørensens søn i Rye 1 maaned gl.

død af krampe

 

1846 nr.016

Anders Wilhelmsen død 5 november 1846, begravet 10 november 1846

Fattiglem i Rye 77 aar, brystsyge

 

1846 nr.017

Peder Johansen død 8 november 1846, begravet 14 november 1846

Gaardmand i Meelgaard 57 ½ aar

Fandtes druknet i Hjulsøe

 

1846 nr.018

Jens Ottosen død 23 november 1846, begravet 29 november 1846

Indsidder Huusmand i Rye 55 aar, brystsyge

----------------------------------------------------------------------------------

 

1847

 

1847 nr.001

Søren Simonsen død 1.januar 1847, begravet 8.januar 1847

gaardmand i Fellund 28 1/2 aar gl.

en hidsig feber typhus

 

1847 nr.002

Hans Henrik Jacobsen død 11 januar 1847, begravet 16 januar 1847

Gaardmand Jacob Hansens søn i Rye 13 ½ aar

en hidsig feber typhus

 

1847 nr.003

Laurs Sørensen død 16 januar 1847, begravet 23 januar 1847

Ungkarl i Fellund 71 ½ aar, alderdom

 

1847 nr.004

Christian Svendsen Gent død 12 januar 1847, begravet 17 januar 1847

Bysmed i Emborg 75 aar, alderdom

Først meldt mig den 18 januar 1848

 

1847 nr.005

Søren Jensen død 11 februar 1847, begravet 17 februar 1847

Fæster Jens Nielsens søn i Munkedal 2 aar,

død af orm

 

1847 nr.006

Knud Mikkelsen død 20 februar 1847, begravet 24 februar 1847

Indsidder Mikkel Thomasens søn i Rye 6 aar

Døde af mæslinger

 

1847 nr.007

Peder Knudsen død 25.marts 1847, begravet 31.marts 1847

gaardbestyrer hos moderen i Glarboe 22 aar

død af mæslinger

 

1847 nr.008

Peder Nielsen død 28 marts 1847, begravet 1 april 1847

Indsidder Niels Nielsen Allings søn i Rye 7 ½ aar

Døde af mæslinger

 

1847 nr.009

Laurs Andersen død 20 april 1847, begravet 27 april 1847

Skrædder i Rye 62 aar

Brystsyge

 

1847 nr.010

Salomon Salomonsen død 23.juli 1847, begravet 29.juli 1847

indsidderske Salomon Madsens enkes søn ved Raahøigaard 11 maaneder

død af brystkrampe

 

1848

 

1848 nr.001

Hans Peter Jensen død 11 jan 1848, begravet 17 januar 1848

Huusmand Niels Hansens stedsøn i Glarboe 26 aar

Døde af kjertelsyge

 

1848 nr.002

Peder Rasmussen død 6.februar 1848, begravet 11.februar 1848

huusmand i Komind 47 1/4 aar gl

død af Kolik

 

1848 nr.003

Knud Pedersen død 4 maj 1848, begravet 7 maj 1848

Gaardmand Peder Nielsens barn paa Himmelbjerggaard 20 dage

brystsyge

 

1848 nr.004

Peder Andersen død 15 maj 1848, begravet 19 maj 1848

Gaardmand Anders Nielsens barn i Glarboe 23 uger

brystsyge

 

1848 nr.005

Søren Endvoldsen død 10 maj 1848, begravet 15 maj 1848

Fæster i Bindingshede 64 aar

brystsyge

 

1848 nr.006

Et dødfødt drengebarn begravet 25 juni 1848

Gaardmand Rasmus Nielsens barn i Fellund 0 aar

dødfødt

 

1848 nr.007

Rasmus Nielsen død 10.juli 1848, begravet 14.juli 1848

ungkarl og tømmersvend af Hørning, født i Rye 30 aar gl

døde pludselig den 10 om morgenen paa sin seng i Gram pr Skanderborg, efter

distriktslæge Daugaards attest af et hjerneslag

---------------------------------------------------

 

1848 nr.008

Niels Salomonsen død 4.september 1848, begravet 9.september 1848 aftægtsmand i

Fellund 78 aar gl.

død af alderdom

 

1848 nr.009

Søren Pedersen død 19 september 1848, begravet 24 september 1848

Tjenestekarl paa Frydenslyst 63 aar

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Døde Kvindekøn

 

1837

 

1837 nr.001

Ane Andersdatter død 15 januar 1837, begravet 15 februar 1837

Enke efter afdøde Huusmand Niels Andersen i Rye 78 aar

 

1837 nr.002

Mette Mortensdatter død 2 april 1837, begravet 9 april 1837

Fattiglem i Hvidmose 99 aar

 

1837 nr.003

Kirsten Nielsdatter død 4 april 1837, begravet 9 april 1837

Almisselem Rasmus Jensens Hustru i Rye 81 aar

 

1837 nr.004

Ane Jensdatter død 10.april 1837, begravet 15.april 1837

huusmand Jens Jensens barn i Glarboe 8 aar gl.

 

1837 nr.005

Mette Catrine Jensdatter død 17 april 1837, begravet 23 april 1837

Pleiedatter af Peder Ditlevsen af Hjortlund 16 aar

 

1837 nr.006

Karen Marie Sørensdatter død 8 august 1837, begravet 12 august 1837

Skolelærer Søren Laursens datter i Emborg 10 ½ aar

 

1837 nr. 007

Dorthea Toldorph død 20 oktober 1837, begravet 25 oktober 1837

Almisselem i Rye 69 aar

 

1837 nr.008

Elisabeth Pedersdatter død 12.november 1837, begravet 18.november 1837

boelsmand Niels Knudsens hustru paa Himmelbjerg 63 1/2 aar gl

 

1838

 

1838 nr.001

Karen Mouritzdatter død 6 maj 1838, begravet 11 maj 1838

Almisselem ved Faarhuset 72 aar

 

1838 nr.002

Ane Berthelsdatter død 26.maj 1838, begravet 2.juni 1838

boelsmand Berthel Andersens datter af Pøtsøe 8 aar gl.

 

1838 nr.003

Et dødfødt barn død 2 juli 1838, begravet 8 juli 1838

Indsidder Morten Jensens barn i Bøgedal 0 aar

 

1838 nr.004

Johanne Magrete Jensdatter død 19 september 1838, begravet 23 september 1838

Huusmand Mathias Rasmussens Hustru i Rye 40 aar

 

1838 nr.005

Ane Marie Pedersdatter død 8 oktober 1838, begravet 14 oktober 1838

Afdøde Huusmand Niels Christiansens Hustru i Rye 68 aar

 

1838 nr.006

Ane Gottfredsdatter død 14.november 1838, begravet 20.november 1838

indsidder Peder Sørensens hustru i Munkedal 32 aar gl.

 

1838 nr.007

Karen Salomonsdatter død 19.november 1838, begravet 27.november 1838

boelsmand Poul Andersens hustru af Linebjerg 63 aar gl.

 

1838 nr.008

Kirsten Pedersdatter død 7 december 1838, begravet 13 december 1838

Boelsmand Peder Sørensens datter af Tønningslette 12 aar

-------------------------------------------------------------

 

Mikrokort 7

 

1839

 

1839 nr.001

Ellen Marie Thomasen død 15.januar 1839, begravet 20.januar 1839

boelsmand Thomas Andersens barn i Sveibek 1 3/4 aar gl.

 

1839 nr.002

Maren Rasmussen død 17.februar 1839, begravet 24.februar 1839

indsidder Rasmus Mortensens barn ved Faarhuuset 2 aar gl.

 

1839 nr.003

Ane Marie Madsdatter død 3 april 1839, begravet 9 april 1839

Enken Ane Nielsdatters barn af Emborg 9 aar

 

1839 nr.004

Ane Nielsdatter død 30.maj 1839, begravet 4.juni 1839

aftægtsmand Mathias Jensens hustru i Rye 75 aar gl.

 

1839 nr.005

Christine Mathiasdatter død 5 juni 1839, begravet 9 juni 1839

Huusmand Mathias Rasmussens datter i Rye 6 aar

 

1839 nr.006

Mette Kirstine Rasmusdatter død 30 juni 1839, begravet 3 juli 1839

Fattiglem i Rye 50 aar

 

1839 nr.007

Ane Sørensdatter død 8 juli 1839, begravet 12 juli 1839

Boelsmand Søren Endvoldsens datter af Bindingshede 12 ½ aar

 

1839 nr.008

Ane Bergitte Christensdatter død 17 september 1839, begravet 25 september 1839

Enkekone Ane Knudsdatters datter paa Emborg Mark 29 aar

 

1840

 

1840 nr.001

Dorthe Knudsdatter død 4 januar 1840, begravet 12 januar 1840

Fattiglem i Rye 66 aar

 

1840 nr.002

Barbara Rasmusdatter død 5 januar 1840, begravet 12 januar 1840

Fattiglem i Rye 92 aar

 

1840 nr.003

Mette Jensdatter død 19 januar 1840, begravet 26 januar 1840

Fattiglem i Rye 73 aar 

 

1840 nr.004

Ane Nielsdatter død 6 februar 1840, begravet 13 februar 1840

Boelsmand Niels Pedersens datter paa Emborg Mark 7 maaneder

 

1840 nr.005

Johanne Svendsdatter død 3.marts 1840, begravet 10.marts 1840

aftægtskone i Rye 79 aar gl.

 

1840 nr.006

Mette Rasmusdatter død 4.maj 1840, begravet 10.maj 1840

enkekone i Rye 63 aar gl.

 

1840 nr.007

Maren Pedersdatter død 18 juni 1840, begravet 24 juni 1840

Laurs Knudsens Hustru i Rye 71 aar

 

1840 nr.008

Johanne Sørensdatter død 22.juli 1840, begravet 27.juli 1840

afdøde sognefoged Søren Christensens datter i Rye 36 1/2 aar gl.

------------------------------------------------------------

 

1841

 

1841 nr.001

Maren Rolschau død 28 januar 1841, begravet 5 februar 1841

Skolelærer Heinrich Rolschaus Hustru i Rye 56 aar

 

1841 nr.002

Johanne Sørensdatter død 10 februar 1841, begravet 16 februar 1841

Almisselem i Rye 77 aar

 

1841 nr.003

Ingeborg Andersdatter død 11 marts 1841, begravet 17 marts 1841

Almisselem i Rye 89 aar

 

1841 nr.004

Kirsten Nielsdatter død 15 marts 1841, begravet 24 marts 1841

Enkekone af Nyelund 54 aar

 

1841 nr.005

Inger Christensdatter død 18.marts 1841, begravet 24.marts 1841

datter af bortrømt indsidder Christen Hansen af Rye 13 3/4 aar gl.

 

1841 nr.006

Maren Jensdatter død 28 marts 1841, begravet 4 april 1841

Datter af Huusmand Jens Andersen ved Rye Langmose 7 aar

Tvillinger

 

1841 nr.007

Kirsten Johanne Jensdatter død 3 april 1841, begravet 9 april 1841

Datter af samme Jens Andersen ved Rye Langmose 7 aar

 

1841 nr.008

Ane Catrine Andersdatter død 7.maj 1841, begravet 13.maj 1841

indsidder Ernst Pedersens hustru i Rye 72 aar gl.

 

1841 nr.009

Ane Marie Rasmussen død 6.juni 1841, begravet 13.juni 1841

sognefoged Rasmus Mathiasens datter af Emborg 1 1/2 aar gl

 

1841 nr.010

Dorthe Jørgensdatter død 20 juli 1841, begravet 25 juli 1841

Tjenestepige af Emborg 64 aar

 

1841 nr.011

Frederikke Pedersdatter død 5.august 1841, begravet 10.august 1841

indsidder Rasmus Sørensens hustru i Rye 51 aar gl.

 

1841 nr.012

Ane Sørensdatter død 4 oktober 1841, begravet 12 oktober 1841

Skolelærer Søren Laursens datter i Emborg 12 ¼ aar

 

1842

 

1842 nr.001

Ane Olesdatter død 4 januar 1842, begravet 9 januar 1842

Aftægtskone fra Skjelsted 82 aar

 

1842 nr.002

Maren Thomasdatter død 11.januar 1842, begravet 19.januar 1842

boelsmand Thomas Andersens hustru i Sveibek 23 aar gl.

skifterettens attest af 14.januar 1842

 

1842 nr.003

Inger Rasmusdatter død 17 februar 1842, begravet 23 februar 1842

Huusmand Rasmus Jensens datter af Øster Meelbjerg 9 aar

Skifterettens attest af 18 februar 1842

 

1842 nr.004

Ane Jespersdatter død 26.april 1842, begravet 29.april 1842

aftægtsmand Laurs Andersens hustru af Emborg 71 1/2 aar gl.

skifterettens attest af 29.april 1842

 

1842 nr.005

Maren Nielsdatter død 24.maj 1842, begravet 28.maj 1842

boelsmand Rasmus Stephansens hustru af Ludvigsbjerg 37 aar gl.

skifterettens attest af 25.maj 1842

--------------------------------------

 

1842 nr.006

Ane Catrine Laursdatter død 7 juli 1842, begravet 10 juli 1842

Skrædder Jens Olesens Hustru i Rye 44 aar

Skifterettens attest af 7 juli 1842

 

1842 nr.007

Edel Kirstine Madsdatter død 9 august 1842, begravet 14 august 1842

Afgangen Huusmand Mads Andersens datter af Emborg 18 aar

Skifterettens attest af 10 august 1842

 

1842 nr.008

Ane Nielsdatter død 9.oktober 1842, begravet 15.oktober 1842

boelsmand Søren Nielsens hustru i Kammerlund 32 1/2 aar gl.

skifterettens attest dateret 9.oktober 1842

 

1842 nr.009

Maren Jørgensen død 19 oktober 1842, begravet 23 oktober 1842

Huusmand Jørgen Holgersens datter af Emborg 4 ½ aar

Skifterettens dateret 20 oktober 1842

 

1842 nr.010

Maren Pedersdatter død 19 november 1842, begravet 25 november 1842

Aftægtsenke af Over Skjeldal 82 aar

Skifterettens attest af 20 november 1842

 

1842 nr.011

Karen Jørgensdatter død 28.november 1842, begravet 4.december 1842

gaardmand Niels Salomonsens hustru af Fellund 68 aar gl.

skifterettens attest af 28.november 1842

 

1843

 

1843 nr.001

Kirsten Nielsdatter død 2.januar 1843, begravet 8.januar 1843

boelsmand Laurs Jacobsens hustru af Faarhuus 49 aar gl.

skifterettens attest af 3.januar 1843

 

1843 nr.002

Hanne Marie Johansdatter død 10 januar 1842, begravet 15 januar 1842

Teglbrænder Peder Philipsens datter af Bøgedal 2 aar

Skifterettens attest af 12 januar 1843

 

1843 nr.003

Mette Pedersdatter død 25.januar 1843, begravet 30.januar 1843

indsidder Peder Pedersens datter af Fæstibak 22 3/4 aar gl.

skifterettens attest af 26.januar 1843

 

1843 nr.004

Mette Catrine Jensdatter død 21.marts 1843, begravet 29.marts 1843

boelsmand Jens Mathiasens datter af Fuglbjerg 12 1/2 aar gl

skifterettens attest af 25.marts 1843

 

1843 nr.005

Ane Bergithe Nielsen

Død 2 april 1843, begravet 9 april 1843

Boelsmand Niels Pedersens datter af Elinelund 2 maaneder

Skifterettens attest af 4 april 1843

 

1843 nr.006

Ane Jensdatter død 25.april 1843, begravet 30.april 1843

boelsmand Jens Mathiasens datter af Fuglbjerg 2 1/2 aar gl.

skifterettens attest af 26.april 1843

 

1843 nr.007

Hanne Marie Johansdatter død 14 maj 1843, begravet 21 maj 1843

Huusmand Johan Peter Filberts datter af Bøgedal 1 maaned

Skifterettens attest af 17 maj 1843

 

1843 nr.008

Ane Ernstdatter død 13 juni 1843, begravet 18 juni 1843

Aftægtsmand Poul Andersens steddatter af Linebjerg 16 aar

Skifterettens attest af 14 juni 1843

 

1843 nr.009

Johanne Marie Jensdatter død 23 august 1843, begravet 27 august 1843

Huusmand Jens Andersens barn ved Rye Langmose 3 aar

Skifterettens attest af 25 august 1843

 

1843 nr.010

Ane Andersdatter død 22 december 1843, begravet 28 december 1843

Enke efter skovfoged Hans Hermansen i Rye Skov 52 aar

Skifterettens attest af 24 december 1843

 

1843 nr.011

Marie Johanne Christensdatter død 28 december 1843, begravet 2 januar 1844

Gaardbestyrer Michel Jensens Hustru af Glarboehedegaard 52 aar

Skifterettens attest af 29 december 1843

--------------------------------------

 

1844

 

1844 nr.001

Ane Rasmusdatter død 14 marts 1844, begravet 24 marts 1844

Enkekone af Høiberg Sogn 72 aar

Døde paa et besøg i Fellund af vattersoet, skifterettens attest af 18 marts 1844

 

 

1844 nr.002

Johanne Jensdatter død 29 marts 1844, begravet 4 april 1844

Aftægtsenke i Rye 84 aar

Skifterettens attest af 30 marts 1844, død af alderdom

 

1844 nr.003

Maren Pedersdatter død 11 april 1844, begravet 21 april 1844

Almisselem i Emborg 69 aar

Skifterettens attest af 12 april 1844, dødsaarsag brystsyge

 

1844 nr.004

Mette Nielsdatter død 19 april 1844, begravet 25 april 1844

Enke efter afdøde Huusmand Niels Sørensen af Ludvigsbjerg 71 aar

Skifterettens attest af 20 april 1844, dødsaarsag vides ei

 

1844 nr.005

Kirsten Marie Thomasdatter død 3 juni 1844, begravet 9 juni 1844

Huusmand Thomas Jensens datter i Rye 11 aar

Skifterettens attest af 4 juni 1844, brystsyge

 

1844 nr.006

Kirsten Madsdatter død 8 juni 1844, begravet 14 juni 1844

Afdøde Huusmand Mads Andersens datter af Emborg 17 aar

Skifterettens attest af 9 juni 1844. dødsaarsag tæring

 

1844 nr.007

Ane Christiansdatter død 31 august 1844, begravet 8 september 1844 

Huusmand Søren Nielsens pleiedatter ved Komind 10 uger

Skifterettens attest af 4 september 1844, dødsaarsag krampeslag

 

1844 nr.008

Ane Jensdatter død 31.oktober 1844, begravet 7.november 1844

huusmand Palle Hansens hustru i Rye 74 aar gl.

skifterettens attest af 3.november, langvarig sygdom

 

1845

 

1845 nr.001

Ane Kirstine Pedersdatter død 1 maj 1845, begravet 8 maj 1845

Gaardmand Peder Nielsens datter af Kragelund 15 aar

Skifterettens attest af 3 maj 1845, brystsyge

 

1845 nr.002

Et dødfødt barn begravet 19 juni 1845

Gaardmand Jacob Hansens datter af Rye 0 aar

 

1845 nr.003

Mette Jensdatter død 9 juli 1845, begravet 13 juli 1845

Aftægtskone fra Sønderborg 70 aar

Skifterettens attest af 10 juli 1845, brystsyge

 

1845 nr.004

Ane Marie Jacobsdatter død 27 oktober 1845, begravet 2 november 1845

Indsidder Jacob Mortensens datter af Rye 23 aar

Skifterettens attest af 30 oktober 1845, vattersoet

 

1845 nr.005

Ane Sørensdatter død 5.december 1845, begravet 12.december 1845

enke efter huusmand Jørgen Sørensen af Rye 68 aar gl.

skifterettens attest af 7.december 1845, brystsyge

 

1845 nr.006

Et dødfødt barn begravet 12 december 1845

Gaardmand Anders Nielsens datter af Pøtsøe 0 aar

---------------------------------------------------------

 

1845 nr.007

Maren Thomasdatter død 13 december 1845, begravet 21 december 1845

Fattiglem i Rye 82 aar

Skifterettens attest af 19 december 1845, alderdom

 

1846

 

1846 nr.001

Ane Nielsen død 3 marts 1846, begravet 8 marts 1846

Huusmand Niels Christensens barn i Hedelund 1 ½ aar

Skifterettens attest af 4 marts 1846, udslæt

 

1846 nr.002

Birthe Rasmusdatter død 15 april 1846, begravet 22 april 1846

Enke efter afdøde Huusmand Jens Laursen i Rye 80 aar

Skifterettens attest af 16 april 1846, alderdom

 

1846 nr.003

Sophie Jespersdatter død 15.juli 1846, begravet 19.juli 1846

fattiglem i Emborg 75 aar gl.

skifterettens attest af 16.juli 1846, alderdom

 

1846 nr.004

Ane Andersdatter død 31 aug 1846, begravet 5.september 1846

boelsmand Anders Poulsens hustru i Linebjerg 36 aar gl.

død i barselseng

 

1846 nr.005

dødfødt pigebarn

dødfødt den 12.september 1846, begravet 15.september 1846

datter af indsidder Niels Pallesen og hustru Johanne Jensdatter 0 aar gl.

dødfødt

 

1846 nr.006

Ane Sophie Bendsen død 17 september 1846, begravet 23 september 1846

Ugift 79 aar

Alderdom

 

1846 nr.007

Inger Laursdatter død 24.september 1846, begravet 28.september 1846

boelsmand Søren Nielsens hustru i Kammerlund 38 aar gl.

død i barselseng

 

1846 nr.008

Else Johanne Bendsen død 30 september 1846, begravet 7 oktober 1846

Ugift 71 aar

alderdom

 

1846 nr.009

Ellen Hansdatter død 6.oktober 1846, begravet 11.oktober 1846

indsidder Peder Pedersens hustru i Fæstibak 63 aar gl.

brystsyge

 

1846 nr.010

Ingeborg Sørensen død 26 november 1846, begravet 2 december 1846

Indsidder Søren Mogensens barn i Rye 6 dage

Brystkrampe

 

1846 nr.011

Maren Hansen død 15 december 1846, begravet 20 december 1846

Fæster Hans Laursens barn i Stiballe 71 dage

mavekrampe

-----------------------------------------------------------------------

 

1847

 

1847 nr.001

Karen Andersdatter død 10 januar 1847, begravet 16 januar 1847

Afdøde Aftægtsmand Niels Christensens enke i Hjarsbech 77 ½ aar

alderdom

 

1847 nr.002

Inger Ane Sørensen død 12 januar 1847, begravet 17 januar 1847

Boelsmand Søren Nielsens barn ved Kammerlund 16 uger

Brystkrampe

 

1847 nr.003

Ane Pedersen død 27 januar 1847, begravet 31 januar 1847

Afdøde Gaardmand Søren Simonsens barn i Fellund ½ aar

Feber

 

1847 nr.004

Maren Sørensen død 30.januar 1847, begravet 4.februar 1847

afdøde gaardmand Søren Simonsens barn i Fellund 1/2 aar gl.

feber

 

1847 nr.005

Maren Nielsdatter død 8.februar 1847, begravet 16.februar 1847

aftægtsmand Gottfred Rasmussens kone i Fellund 67 aar gl.

feber

 

1847 nr.006

Barbara Mikkelsen død 13 februar 1847, begravet 19 februar 1847

Indsidder Mikkel Thomasens barn i Rye 3 ¼ aar

Mæslinger

 

1847 nr.007

Kirstine Madsen død 4 maj 1847, begravet 9 maj 1847

Ugift fruentimmer Mariane Pedersdatters barn i Rye 3 maaneder

Brystsyge

 

1847 nr.008

Johanne Jørgensdatter død 8 maj 1847, begravet 13 maj 1847

Afdøde Aftægtsmand Søren Pedersens enke paa Meelbjerg 84 aar

alderdom

 

1847 nr.009

Ane Sørensdatter død 15 maj 1847, begravet 22 maj 1847

Enkekone i Rye 77 aar

Alderdom

 

1847 nr. 010

Ellen Thomasdatter død 8.juli 1847, begravet 16.juli 1847

afdøde sognefoged Søren Christensens enke i Rye 65 1/2 aar gl.

langvarig sygelighed

 

1847 nr.011

Kirsten Dennisdatter død 9 september 1847, begravet 14 september 1847

Afdøde Aftægtsmand Rasmus Thomasens enke i Ryelund 72 aar

Alderdom

 

1847 nr.012

Ane Marie Nielsdatter død 18 december 1847, begravet 23 december 1847

Fattiglem i Kammerlund 77 aar

Alderdom og brystsvaghed

 

1847 nr.013

Kirsten Marie Pedersen død 21 december 1847, begravet 28 december 1847

Datter af afdøde Gaardmand Peder Nielsen og efterlevende Hustru Maren

Rasmusdatter paa Emborg Mark 4 ½ aar

Brystsyge

 

1847 nr.014

Karen Jensdatter død 29.december 1847, begravet 5.januar 1848

gaardmand Søren Rasmussens hustru i Steensgaard 20 aar gl.

barselseng

 

------------------------------------------------------

 

1848

 

1848 nr. 001

Gjertrud Marie Jørgensen død 2.januar begravet 9.januar

Datter af Huusmand Jørgen Jensen i Emborg 1 1/4 aar

Krampe

 

1848 nr.002

Kirsten Pedersdatter død den 1 juli 1848, begravet 5 juli 1848

Enke efter smed i Emborg Christian Svendsen Gent 65 aar gl.

Alderdomssvaghed

 

1848 nr.003

Johanne Salomonsen død den 10 juli 1848, begravet 13 juli 1848

Huusmand Salomon Nielsens datter paa Raahøi Mark 4 aar gl.

Brystsyge

 

1848 nr.004

Fransine Henriette Langballe død 25 september 1848, begravet 30 september 1848

Dorthe Langballes datter i Rye 36 aar gl.

krampe

 

---------------------------------------------------

 

Register

 

 

Mikrokort 8

 

Register