Rye Kirkebog 1789-1814

 

Datoer er skrevet i nutid sprog

Kisten er skrevet Kirsten

Thomassen. efter 1809 skriver den ny degn Thomesen

En del forkortelser, er skrevet som jeg tror de betyder

En del tastefejl, tydningsfejl er ikke opdaget, tjek selv

?? betyder jeg er i tvivl om tydningen

De markerede personer har jeg flere oplysninger om.

Rettelser færdiggørelse af faddere mm modtages med tak

 

Rasch og Rasmus er sikkert samme navn

Windelboe er sikkert Wendelboe

Wilhelm Skytte er også Wilhelm Johansen (FT-1787 er han i Elsborg Sogn)

Jens Jensen er også Jens Jensen Molboe

 

Disse data må kun bruges hvis fejlene indberettes til

Lennart

dls21460 @ vip.cybercity.dk (fjern mellemrum omkring @ )

 

 

Kort 1

A4 side 2

 

1789

 

001. Den 6.december 1789 døbt Peder Frederichsens datter kaldet – Anna – testes: Anna Olufsdatter, Lisbeth Andreasdatter, Christen Sørensen, Anders Rasch, Geert Olesen

 

002. Eod: die: [den 6 december 1789] døbt Christen Degns datter kaldet – Maren – testes: Mette Rasmusdatter, Karen Thomasdatter, Niels Degn, Niels Simonsen, Niels Thomassen,

 

003. Den 27.december 1789 døbt muurmester Hans Andreassens datter kaldet – Karen – testes: Anna Andreasdatter, Lisbeth Andreasdatter, Jens Berthelsen, Frideric Berthelsen, Anders Berthelsen 

 

1790

 

004. Den 3.januar 1790 døbt smeden Jens Davidsens søn kaldet – Niels – test: Johanne Rasmusdatter, Kirsten Sørensdatter, Jens Salomonsen, Jørgen Gudesen, Salomon Rasmussen

 

005. Den 31.dito 1790 døbt Laurs Nielsens datter kaldet – Johanne – test: Anna Nielsdatter, Maren Andersdatter, Niels Rasmussen, Rasmus Jensen, Niels Jensen

 

006. Den 21.februar 1790 døbt Rasch Tiisens søn kaldet – Mathias – test: Anna Maria Christensdatter, Kirsten Sørensdatter, Salomon Rasmussen, Christen Sørensen, Gotfred Pedersen

 

007. Den 8.marts 1790 blev min egen datter født kl. 3 om natten og ved hiemmedaab samme dag forrettet af hr. Christen Ottesen Sommer præst i Sønder Wissing kaldet – Johanne Dorthea –

 

 

 

Kort 1

A5 side 3 vs.

 

008. Den 30.maj 1790 døbt Christen Madsens snedkers søn i Emborg kaldet – Mads – testes: Anna Jespersdatter, enken Stine Rasmusdatter, Søren Sørensen, Peder Rasch, Peder Rasch [2x Peder Rasch]

 

009. Den 7.august 1790 døbt Morten Rasmussens en Huusmand i Fuglsang hans søn kaldet – Rasmus – test: Johanne Jørgensdatter, Giertrud Nielsdatter, Niels Degn, Niels Brødløs, Jens Brødløs

 

010. Den 5.september 1790 døbt Laurs Mortensens datter i Rye kaldet – Karen – testes: Anna Nielsdatter, Karen Thomasdatter, Laurs Nielsen, Peder Nielsen, Christen Degn

 

011. Den 19.september 1790 døbt Peder Nielsen tømmermands søn kaldet - Niels – test: Anna Maria Hedegaard, Gunild Thomasdatter, Ole Jensen Breet, Hans Jensen Breet, Laurs Jensen Breet

 

012. Den 10.oktober 1790 døbt Niels Nielsens søn kaldet – Jens – test: Johanne Rasmusdatter, Johanne Thomasdatter, Laurs Nielsen, Hans Mortensen, Niels Rasch

 

013. Den 31.dito [31.oktober 1790] døbt Christen Bakkes søn kaldet – Jens – test: Anna Maria Hedegaard, Karen Thomasdatter, Peder Nielsen, Laurs Mortensen, Rasch Tiisen

 

014. Den 7.november 1790 døbt smedens [Christen Jensen] barn i Emborg kaldet – Maren – test: Anna Andersdatter, tienende Søren Sørensen i Emborg, Niels Thomassens datter Anna Nielsdatter, Jesper Rasmussen, Morten Salomonsen, skrædderen Anders Laursen

 

015. Den 12.december 1790 døbt Peder snedkers søn i Rye kaldet – Rasmus – test: madame Bloch, Gunild Maria Thomasdatter, Franz Bloch, Niels Jensen, Søren Thomassen

 

016. Den 12.dito [12.december 1790] døbt Peder Rasches barn af Emborg kaldet – Karen – test: Anna Andersdatter, Johanne Jensdatter, Peder Rasmussen, Christen Madsen, Christen Jensen

 

Kort 1

A6 side 3

 

1791

 

017. den 16.januar 1791 Dom: 2.p. Epiph: døbt Laurs Nielsens barn af Rye kaldet – Jens – test: Jens Nielsens Hustru af Hemstok Maren Johansdatter, Karen Thomasdatter af Rye, Franz Blok, kroemand Rasmus Jensen, Niels Jensen alle af Rye

 

018. den 23.dito [23.januar 1791] Dom: 3.p. Epiph: døbt Jens Jørgensens barn af Hjarsbek kaldet – Jørgen – test: Dorthea Jørgensdatter søster til barnets fader, tjenende Morten Salomonsen i Emborg, Anna Nielsdatter Jens Mortensens Hustru i Pøtsøe, Søren Thomassen, Thomas Nielsen, begge af Rye, Rasch Andersen af Hjarsbek

 

019 den 23.dito [23.januar 1791] Dom: 3.p. Epiph: døbt Søren Knudsens barn af Rye kaldet – Ingeborg – test: kroemandens Rasmus Jensens Hustru Cathrine Brødløs, Jacob Hansen, Niels Christensen enkens søn, Christen Tydsk alle af Rye

 

020 den 6.februar 1791 Dom: 5.p. Epiph: døbt Gaardmand Niels Jensens af Rye barn kaldet – Johanne – test: Søren Thomassens Hustru Maren Andersdatter, Niels Nielsens Hustru Anna Nielsdatter, Laurs Nielsen, Niels Nielsen alle af Rye, Jens Nielsen af Hemstok

 

021. den 13.dito [13.februar 1791] Dom: 6.p. Epiph: døbt Stephan Pedersen af Pøtsøe datter kaldet – Kirsten –, Test: Anna Jacobsdatter, Anna Nielsdatter, Peder Nielsen Tømmermand, Jens Jørgensen af Hjarsbek, Niels Degn

 

022. den 15.april 1791 fredagen døbt min søn kaldet – Hans He?? Født d: 6.marts om morgenen kl. 4 fastelavns søndag, test: madame Sommer, jomfru Aagaard begge af Sønder Wissing, hr. Bagger i --, hr. Asmussen i Them, hr. Munch i Pinds Mølle, hr. Frantz Block af Rye Mølle

 

 

Kort 1

A7 side 4 vs.

 

023. den 8.maj 1791 Dom: 2. p. Pasch. døbt Gaardmand Hans Mortensens Datter i Rye kaldet – Ellen -, Test: Søren Thomassens Hustru Maren Andersdatter, Huusmand Laurs Mortensens. Hustru Hanne Thomasdatter, Niels Nielsen, Laurs Nielsen, Jørgen Alken fra Winding

 

024. den 8.dito [8.maj 1791] huusmand Johan Christensens søn kaldet – Christen – test: Maren Christensdatter, Peder Friderichsens Hustru Cidzel Christophersdatter, Jens Jensen, Christian Andreassen, Christen Sørensen

 

025. den 20.dito [20.maj 1791] almindelig bededag døbt huusmand i Rye Jens Jensens søn kaldet – Hans – test: Maren Jensdatter tjenende i Fiirgaard, Cathrine Brødløs, Hans Andreassen, smed i Øm Closter Christen Jensen, Peder Jensen ibid. 

 

026. den 3.juli 1791 Dom: 2.p. Trinit: døbt enkens af Emborg Anna Svendsdatters uægte barn kaldet – Anders – barnefaderen ægtemand Christen Madsen snedker af Emborg, test: Søren Sørensens pige Anna Andersdatter, smedens kone Birthe Laursdatter. Laurs Andersen, Laurs Nielsen, Anders Justesen alle af Emborg

 

027. den 10.dito [10.juli 1791] Dom: 3.p. Trinit: døbt Laurs Nielsen af Emborg datter kaldet – Magrethe – test: Karen Rasmusdatter, Jesper Rasmussens datter Sophie, Jens Jensen af Rye, Peder Jensen, Christen Jensen begge af Emborg

 

028. den 7.august 1791 Dom: 7.p. Trinit: døbt Rasch Justesens barn af Rye kaldet – Just – test: Kirsten Svendsdatter af Fiskerhusene, Mette Rasmusdatter af Rye, svend Mortensen af Fiskerhusene, Peder Pedersen af Rye, Niels Rasch ibid.

 

029. den 25.september 1791 Dom: 14.p. Trinit: døbt Rasch Horns Huusmands datter kaldet – Karen – test: Niels Windelboes Hustru Ana Ericsdatter, Gunild Maria Thomasdatter, Christen Sørensens søn Søren Christensen, Hans –sen, Niels Brødløs alle af Rye

 

Kort 1

A8 side 4

 

030. den 2.oktober 1791 Dom: 15.p. Trinit: døbt Jens Mortensens af Pøtsøe datter kaldet – Else -, Test: Johanne Andersdatter af Salthen, Mette Henriksdatter, Stephen Pedersens H. af Pøtsøe, Christen Degn, Rasmus Mortensen i Glarboe, Laurs Mortensen i Rye.

 

031. 16. Dom: p. Trin: 9.dito [9.oktober 1791] døbt Huusmand Laurs Ovesens af Rye søn kaldet – Jens – test: Søren Thomassens Hustru Maren Andersdatter, Johan Christensens Hustru Lisbeth Jacobsdatter, Jacob Nielsen, Jørgen Andersen, Jens Knudsen alle af Rye

 

032. Dom: 20.p. Trin: d. 6.november 1791 døbt Jens Knudsen huusmands datter i Rye kaldet – Ana Maria – test: Johan Fejers Hustru Ana Jensdatter, Kirstine Knudsdatter, Laurs Ovesen, Jacob Nielsen, Jørgen Andersen alle af Rye

 

033. Dom: 21 p. Trin: [13.november 1791] døbt Anders Fogeds søn kaldet – Niels – test: Birgithe Rasmusdatter af Alling, Lisbeth Johan Christensens Hustru, Søren Tolstrup, Knud Rasch, Thomas Nielsen alle af Rye

 

034. Dom: 21 p. Trin: d. 13.dito 1791 døbt Rasch Andersens af Hjarsbek søn kaldet – Christen – test: Niels Jensens Hustru af Rye Johanne Rasmusdatter, Jens Jørgensens Hustru af Hjarsbek Maren Sørensdatter, Jens Jørgensen af Hjarsbek, Stephan Pedersen, Jens Mortensen begge af Pøtsøe

 

035. Dom: 1.Adv: d. 27.november 1791 døbt Peder Rasches barn af Emborg kaldet – Karen – test: Dorthea Jørgensdatter Morten Salomonsens pige, Johanne Jensdatter Laurs Nielsens Hustru, Peder Rasch, Anders Holgaard, Peder Jensen alle af Emborg

 

036. Dom: 2.Adv: d. 4.december 1791 døbt Envold Olesens barn af Hjortlund kaldet – Ana Dorthea – test: madame Blok, Ana Salomonsdatter hans Pedersens Hustru, John Simonsen i Fiskerhuset, Jens Olesen, Christen Andersen

 

Kort 1

A9 side 5 vs.

 

037. 2.juuledag d. 26.december 1791 døbt Christen Degns datter kaldet – Karen – test: Kirsten Laursdatter i Faarhuset, Gunild Maria, Gotfred Pedersen i Thomaskiær, Frideric Bertelsen i Næsgaarden, Jens Olesen

 

1792

 

038. Dom: 1. p. Epiph: døbt et uægte barn moderen møllerens pige Johanne, faderen møllerens søn Ernst Blok, barnets navn – Kirsten – test: Ana Jensdatter i Wissing Closter, Ana Jacobsdatter, Niels Pedersen i Yding, Jacob Hansen, Peder Giessøe i Rye

 

039. Dom: 3. p. Epiph: [8.januar 1792] døbt Huusmand Søren Leths barn kaldet - Ide Kirstine – test: muurmester Mads Ringers Hustru af Schanderborg, Huusmand Rasch Horns Hustru af Rye, Thomas Nielsen Gaardmand. Smeden Jens Nielsen begge af Rye, Rasmus Leth af Hem

 

040. Dom: Septuag: [5.februar 1792] døbt Søren Knudsens barn af Rye kaldet – Ingeborg – test: Johanne Christensdatter kroemand, pige Kirsten Jensdatter Christian Nielsens Hustru, kroemand Rasmus Povelsen, Niels Brødløs, Christen Tydsk

 

041. Eod: die [5.februar 1792] døbt Peder Jensens barn af Emborg kaldet – Magrethe – test Christiane Anders Rasches Hustru, Birthe Laursdatter smedens Hustru, Laurs Nielsen, Jens Christensen, Christen Jensen alle af Emborg

 

042. Eod: die [5.februar 1792] døbt Anders Christensens barn i Rye kaldet – Karen – test: Ana Nielsdatter Jens Mortensens Hustru i Pøtsøe, Ana Salomonsdatter Hans Pedersens Hustru, Anders Jensen Laven, Peder Knudsen, Rasch Nyeman

 

043. 1.søndag i Faste d. 26.februar 1792 døbt kroemand I Rye Rasmus Povelsens barn kaldet – Ana Kirstine – test: Ana Stine Jørgen Larsens Hustru, Ana Peder Nielsen Tømmer: Hustru, Søren Thomassen, Johan Madsen, Niels Jensen alle af Rye

 

044. den 29.februar 1792, den 1.onsdag i Faste døbt snedkerens i Emborg Christen Madsens barn kaldet – Niels – test: Dorthe Jørgensdatter Morten Salomonsens pige, Birthe Laursdatter smedens kone i Emborg, -- Rasmussen, Peder Rasmussen begge af Emborg, Søren –dsen af Alken

 

kort 1

A10 side 5

 

045. den 15.april 1792, Dom: 1.p. Pasch: døbt Laurs Mortensens datter kaldet – Ana – test: Karen Thomasdatter Huusmand Rasch Justesens Hustru, Peder Nielsen tømmer: Hustru, Jacob Hansen, Niels Nielsen Gaardmand i Rye Rasmus Rasmussen Huusmand i Thomaskiær

 

046. Dom: 2. p. Pasch: 22.april 1792 døbt Huusmand Morten Knups barn kaldet – Johanne – test: Johan Fogeds Hustru Ana, Christen Degns Hustru Giertrud, Jens Mortensen, Stephen Pedersen i Pøtsøe, Rasch Andersen i Hjarsbek

 

047. Dom: 3. p. Pasch: 29.april 1792 døbt forvalter Andersens barn i Rye kaldet – Adolf Malta – test: Møller kone madame Blok, Thomas Smeds Gaardmand datter i Rye Gunild Maria, Gaardmand i Rye Niels Jensen, Søren Thomsen, Møller søn Ernst Block

 

048. Onsdag d. 25.juli 1792 fødte huusmand Christian Erichsens og moderens Ana Marie Andersdatter en søn – hjemmedøbt d. 28.dito kaldet – Erich – offentlig bekjendtgiort den 29 dito, test: Gaardmand Niels Jensens Hustru Ana Rasmusdatter, Huusmand Jens Jensens Hustru Ana Andreasdatter, Rasch Tiisen Huusmand, Niels Brødløs Huusmand, Jens Davidsen snedker alle af Rye

 

Kort 1

B1

 

049. Søndag nat den 10.august 1792 fødte husmand Jens Johans og moderens Stine Rasmusdatter af Fiskehusene deres søn kaldet i daaben den 19.august – Rasmus – test: Søren Sørensens pige af Emborg Ana Nielsdatter, Ana Olesdatter, af Rye, Gaardmand Jesper Rasmussen, Søren Sørensen, Anders Rasmussen alle af Emborg

 

050. Den 26.august 1792 født et uægte drengebarn moderen Ana Christensdatter, huusmand Christen Tydskes datter i Rye, udlagt til barnefader Niels Sørensen, huusmand Søren Daniels søn i Rye, barnet kaldet – Christen – døbt den 2.september Test: Ana Kirstine Jørgen Larsens Hustru, Kroemandens Hustru Ana Cathrine, Huusmand Søren Knudsen, Niels Christian, Huusmand Christian Hiulmands søn i Rye, Christen Andersen.

 

051. den 6.september 1792 fødte Anders Bertelsen søn i Skjeldal, moderen Maren Christensdatter, ved barnets daab som skede den 16.september og blev kaldet – Bertel – vare følgende test: Maren Friderichsdatter, Rasmus Jensens Hustru i Bøsgaardlund, Magrethe Henriksdatter Friderik Bertelsens Hustru i Nesgaarden, Søren Thomassen i Rye, Jens Nielsen, Jørgen Guderiksen begge i Skjeldal

 

052. den 9.september 1792 fødte huusmand i Rye Henric Povelsen og Hustru Ana Pedersdatter en søn kaldet – Thomas – døbt dom: 20.p. trin: test: kroemands datter i Rye Dorthea Rasmusdatter, kroemands Hustru Cathrine Elisabeth, Huusmand Peder Pedersen af Bods, Huusmand Thomas Sørensen af Siim, Gaardmand Christen Jensen af Rodved

 

053. den 26.september 1792 kl. 2 om natten min egen og hustrus Caroline Dorthea Pedersen født Sadolin, en datter kaldet – Cecilia Dorthea – døbt den 26 oktober 1792, test: S. T. Hr. Baron og Capitain v. Rehbinder, præsten i Sønder Wissing hr. Christen Ottesen Sommer, præsten i Alling hr. Ludvig Hemmer Bagger, præsten i Holme hr. Mag. Niels Liisberg, baaret af Kjøbmand  Holms kone i Schanderborg Ana Sophia Holm, jomfru Dorthea Blok i Rye Mølle

 

 

Kort 1

B2 side 6

 

054. den 28.september 1792 fødte huusmand i Rye Niels Brødløs og Hustru Ana Cathrines en søn kaldet - Niels – døbt dom: 18.p. trin: test: Gaardmand Thomas Nielsens datter i Rye Gunnild Maria Andersdatter, Christians Hustru i Steenhuule Johanne Olesdatter, Huusmand i Rye Søren Knudsen, Huusmand Hans Pedersen dito, Jens Brødløs

 

055. den 1.oktober 1792 fødte huusmand i Rye Rasmus Tiisen og Hustru Johanne Christensdatter en søn kaldet – Mathias – døbt dom: 18.p. trin: test: Ana Maria Thomasdatter i Ryelund, Huusmand Christen Laursens Hustru i Rye Ana Maria Andersdatter, Gaardmand Salomon Rasmussen, Rasmus Jensen begge i Fellund, Søren Jensen Bødker i Rye

 

056. den 3.oktober 1792 fødte Gaardmand i Rye Peder Pedersen og Hustru, en søn kaldet – Peder – døbt dom: 19.p. trin: test: Gaardmand Johan Madsen Hustru i Rye Kirsten Thomasdatter, kroemands Hustru sammesteds Cathrine Elisabeth, Gaardmand Jacob Hansen, Peder Nielsen, Laurs Nielsen alle af Rye

 

057. den 17.oktober 1792 fødte Rasmus Andersen i Hiarsbek og Hustru Ane Jørgensdatter en datter kaldet - Kirsten - døbt Dom: 21p: Trin: test: Niels Christensens Hustru i Hiarsbek Karen Pedersdatter, Jens Mortensens Hustru i Pøtsøe Ane Nielsdatter, Huusmand Thomas Andersen i Bods, Gaardmand Niels Jørgensen i Siim, Huusmand Jens Jørgensen i Siim

 

058. den 29.oktober 1792 fødte skomager i Rye Johan Rosendahl og Hustru Maren Sørensdatter, et barn kaldet – Maren – døbt dom: 23.p. trin: test: hr. Sommers pige i Sønder Wissing Gedske Rasmusdatter, Gaardmand i Glarboe Hans Mortensens Hustru Maren Andersdatter, Huusmand i Rye Rasch Baltzar, enkekonens søn Niels Christensen i Rye, Ungkarl Johan Rasmussen i Rye

 

Kort 1

B3

 

059. den 31.oktober 1792 fødte Huusmand i Rye Hans Pedersens og Hustru Ane Salomonsdatter et barn kaldet – Dorthea Cathrine –, døbt Dom: 23. p. Trinit: Test: Gaardmand i Rye Niels Jensens pige Mette Kirstine, Huusmand i Rye Anders Skræders Hustru Dorthea Sørensdatter, Huusmand i Rye Anders Laursen, Huusmand Christen Jensen, Huusmand Peder Jensen begge af Emborg.

 

060. den 26.november 1792 fødte huusmand i Emborg Anders Laursen og Hustru Johanne Sørensdatter, en Søn kaldet – Søren – døbt dom: 1.advent: test: Jens Christensens Gaardmand Hustru i Baads Johanne Jensdatter, Ana Jensdatter, Gaardmand Søren Sørensen, Gaardmand Jesper Rasmussen, Gaardmand Anders Rasmussen alle af Emborg

 

061. den 6.december fødte 1792 Peder Pedersen i Rye og Hustru Gjedske Rasmusdatter Leth en søn kaldet – Peder – døbt fest: 2.nativ: Christi: test: Anders Rasches Gaardmand i Emborg Hustru Christiane Pedersdatter, Ane Jacobsdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru i Rye, Gaardmand Thomas Nielsen, Niels Jensen, Gaardmand Jørgen Lassen alle af Rye 

 

062. den 23.december 1792  4. Dom: Adv: fødte Huusmand i Emborg Christen Jensen og Hustru Ana Andersdatter en søn kaldet – Anders – døbt søndag mellem Juul og nytaar den 30 december 1792, test: Sophia Jespersdatter Gaardmand Jesper Rasmussens datter i Emborg, Ana Jensdatter Huusmand Peder Jensens Hustru sammesteds, Anders Rasch Gaardmand, Laurs Andersen Gaardmand, Stephan Rasmussen Huusmand alle af Emborg

 

063. den 31.december 1792 fødte huusmand i Emborg Stephan Rasmussen og Hustru Ana Nielsdatter et barn kaldet – Maren – døbt den 6 januar 1793, test: Kirsten Laursdatter John Simonsens Hustru i Faarehuuset, Ana Jensdatter Peder Jensens Hustru i Emborg, Anders Rasch, Søren Sørensen, Morten Salomonsen alle Gaardmænd i Emborg

 

1793

 

064. den 28.januar 1793 fødte huusmand i Rye Jens Christiansen og hustru Ana Laursdatter en søn kaldet – Laurs – døbt den 3.februar 1793, test: Huusmand Laurs Sørensens Hustru fra Lind i Them sogn Ana Maria, Huusmand Niels Windelboes Hustru i Rye Ana Eriksdatter, Huusmand Laurs Sørensen i Lind, Søren Laursen i Lind, Huusmand Christen Fischer i Rye

 

Kort 1

B4 side 7

 

065. den 25.februar 1793 fødte huusmand i Rye Jens Knudsen og Hustru Maren Thomasdatter et barn kaldet – Ana – døbt 3.søndag i faste, test: enken Maren Alling, Huusmand Hans Pedersens Hustru Ana Salomonsdatter, Johan Fejer, Christian Eriksen, Daniel Sørensen, Huusmænd i Rye

 

066. den 16.marts 1793 fødte fæsteren i Hjarsbek Niels Christensen og Hustru Karen Pedersdatter et barn kaldet – Karen – døbt 2.fer: pasch: den 1.april 1793, test: Rasch Andersens Hustru Ana Jørgensdatter i Hjarsbek, Jens Mortensens Hustru Ana Nielsdatter i Pøtsøe, Stephan Pedersen i Pøtsøe, Anders Bertelsen i Skjeldahl, Huusmand Christen Pedersen i Addit

 

067. den 20.dito [20.marts 1793] fødte gaardmand Peder Fridriksen i Rye og Hustru Cidsel Christophersdatter et barn kaldet ved inddaaben – Rasmus –

 

068. den 1.april 1793 fødte smeden i Emborg Christen Jensen og Hustru Birthe Laursdatter et barn kaldet – Sophia – døbt dom: 1.p. pasch: test: Gaardmand Jesper Rasmussens datter i Emborg Sophia, Huusmand Laurs Nielsens Hustru ibid: Johanne Jensdatter, Huusmand Peder Jensen ibid: Huusmand Jens Jensen Molboe i Rye, Huusmand Peder Gjessøe ibid:

 

069. den 12.april 1793 fødte huusmand Niels Bertelsen i Skjeldahl og Hustru Ana Andersdatter en søn – Anders – døbt dom: 3.p. pasch: den 21 dito. Test Huusmand Jørgen Guderiksens datter i Skjeldahl Karen Jørgensdatter, Anders Bertelsens Hustru ibid: Maren Christensdatter, muurmester Hans Andreassen i Næsgaarden, Gaardmand Rasch Jensen i Bøsgaard, Huusmand Jens Bertelsen i Skjeldahl

 

070. den 26.april 1793 fødte Stephan Pedersen i Pøtsøe og Hustru Mette Henriksdatter en søn kaldet – Niels – døbt d. 5.maj 1893 Dom: 5. p. Pasch: test: Jens Mortensens Hustru i Pøtsøe Ane Nielsdatter, gaardmand Peder Pedersens Hustru i Rye Ana Jacobsdatter, aftægtsmand Peder Nielsen i Rye, gaardmand Jacob Hansen ibid, huusmand Laurs Mortensen ibid

 

Kort 1

B5 side 8 vs

 

071. Født den 2.maj 1793 gaardmand Laurs Andersen i Emborg og Hustru Ane Jespersdatter en søn kaldet – Anders – døbt fest: Ascension: Cxsti den 9.maj test: Gaardmand Jesper Rasmussens datter i Emborg Sophia Jespersdatter, Huusmand i Emborg Christen Jensens Hustru Ana Andersdatter, Gaardmænd i Emborg Søren Sørensen, Jesper Rasmussen, Anders Rasmussen

 

072. Født den 16.maj 1793 gaardmand Salomon Andersen i Heidnitz og Hustru Ana Nielsdatter et barn kaldet – Maren – døbt Dom: Trinit: den 26.dito Test: gaardmand Jacob Hansens Hustru i Rye Inger Pedersdatter, gaardmand ibid Peder Pedersens Hustru Ana Jacobsdatter, gaardmænd i Rye Jens Andersen, Laurs Nielsen, Niels Nielsen.

 

073. Født den 21.juli 1793 huusmand Peder Windelboes søn i Rye og Hustru Maren Christensdatter døbt den 28.dito kaldet – Niels – testes: Huusmand i Rye Niels Windelboes Hustru Ane, Gaardmand Peder Pedersens Hustru i Rye Ane Jacobsdatter, skomagersvend Christopher Mortensen, Huusmand Anders Pedersen, Huusmand Christen Fischer ibid:

 

074. Født den 24.juli 1793 huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter en søn døbt Dom: 10. p. Trin: den 4.august kaldet – Søren – Test: Kroemands datter i Rye Dorthea Rasmusdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru ibid Ana Jacobsdatter, Huusmand Søren Daniel, Ungkarl Niels Christian, Huusmand Christen Tydsk alle ibid.

 

075. Født den 11.august 1793 huusmand i Rye Jens Jensen Molboe og Hustru Ana Andreasdatter en søn kaldet – Christen – døbt dom: 12.p. trinit: den 18 dito, test: Huusmand Peder Knudsens datter i Rye Ana Sørensdatter [steddatter ??], Huusmand Christian Ericsens Hustru Ana Maria ibid, Huusmand Peder Giessøe ibid, Huusmand Peder Jensen i Emborg, Huusmand Christen Jensen ibid

 

076. Født den 8.september 1793 Peder Nielsen Tømmermand i Rye og Hustru Ane Jensdatter en søn – Jens – døbt den 15 dito, 16 dom: p. trinit: test: Gaardmand Thomas Nielsens datter i Rye Gunhild Maria, Huusmand Laurs Mortensens Hustru ibid: Johanne Thomasdatter, kroemand Jens Jensen, Gaardmand Thomas Nielsen, Gaardmand Christen Sørensen alle ibid:

 

Kort 1

B6 side 8

 

077. Født den 2.september 1793 huusmand i Rye Rasch Horn og Hustru Ana Cathrine Nielsdatter en søn – Niels – døbt dom: 17.p. trinit: den 22 dito, test: Gaardmand Niels Jensens pige Stine Pedersdatter, Huusmand i Rye Jørgen Andersens Hustru Maren, Niels Biisborg??, Morten Knup

 

078. Født den 18.september 1793 huusmand i Rye Christian Nielsen og Hustru Kirsten Jensdatter en søn – Peder – døbt den 22 dito, test: Gaardmand Jacob Hansens datter i Rye Johanne Jacobsdatter, Gaardmand Peder Pedersens Hustru Ane Jacobsdatter, Huusmand Peder Giessøe, Huusmand Rasch Jensen, Huusmand Niels Andersen alle af Rye

 

079. Født den 18.september 1793 huusmand i Rye Rasmus Overgaard og Hustru Kirsten Andersdatter et pigebarn kaldet – Ane Maria – døbt Dom: 18. p. Trin: den 29.september test: gaardmand Peder Pedersens Hustru i Rye Giedske Leth, huusmand ibid: Anders Fogeds Hustru Johanne Nielsdatter, gaardmand Jens Andersen i Rye, Huusmand Johan Christensen ibid: Gaardmand Salomon Andersen i Heidnitz  

 

080. Født den 23.september 1793 huusmand i Emborg Laurs Nielsen og Hustru Johanne Jensdatter et pigebarn kaldet – Ane – døbt dom: 18.p. trin: den 29.september 1793, test: Gaardmand Laurs Andersens Hustru Ane Jespersdatter, Huusmand Peder Jensens Hustru Ane Jensdatter, Gaardmand Jesper Rasmussen, Gaardmand Anders Rasmussen, Gaardmand Morten Salomonsen alle ibid

 

081. Født den 10.oktober 1793 snedker Christen Madsen i Emborg og Hustru Wendel Nielsdatter et barn kaldet – Maren – døbt dom: 21.p. trin: den 20 dito, test: Huusmand Peder Rasches Hustru i Emborg Kirsten Nielsdatter, Gaardmand Laurs Andersens Hustru ibid Ane Jespersdatter, Gaardmand Laurs Andersen ibid, Huusmand Christen Jensen ibid, Huusmand Søren Madsen i Alken

 

082. Født den 22.november 1793 Simon Justesen i Fiskerhuusene og Kirsten Svendsdatter et pigebarn kaldet – Mette – conf: den 1.december 1793, test: Gaardmand i Dørup Jens Pedersens Hustru Johanne Svendsdatter, Niels Thomsens datter i Fiskerhuusene Ane Nielsdatter, Gaardmand i Emborg Laurs Andersen, Huusmand i Rye Rasch Justisen, Ungkarl i Fiskerhuusene Simon Nielsen

 

Kort 1

B7 side 9 vs

 

083. Født den 26.november 1793 skovfoged i Fuglsang Christen Degn og Hustru Giertrud Nielsdatter en søn kaldet – Jens – confirm: 1.december 1793, test: Ane Nielsdatter Niels Simonsens datter i Fiskerhuusene, Ane Jørgensdatter Rasch Andersens Hustru i Hjarsbek, John Simonsen fæster i Faarhuus, karl Peder Rasch i Hiortsiig, fæster Stephan Pedersen i Pøtsøe

 

084. Født 27.november 1793 huusmand i Rye Johan Christensen og Hustru Lisbeth Andreasdatter et pigebarn kaldet – Karen – conf: 1.december 1793 dom: 1.adv: test: muurmester Christian Andreassens Hustru i Sveistrup Juliane Hansdatter, Huusmand Laurs Ovesens Hustru i Rye Cidzel Christensdatter, Gaardmand Peder Snedker, Gaardmand Christen Sørensen, Huusmand Jens Jensen alle af Rye

 

085. Født den 3.december 1793 gaardmand i Rye Niels Jensen og Hustru Johanne Rasmusdatter en søn kaldet – Rasmus – baph: Conf: Dom: 3.adv. den 15.dito test: Maren Johansdatter Gaardmand Jens Nielsens Hustru i Hemstok, Ane Jensdatter tømmer Peder Nielsens Hustru i Rye, Gaardmand Thomas Nielsen, Gaardmand Søren Thomassen, Gaardmand Johan Madsen alle af Rye

 

086. Født 2.juledags nat huusmand i Rye Rasch Justesen og Hustru Karen Thomasdatter en søn kaldet – Just – baph: public: nytaars dag, test: min kone Caroline Dorthea Petersen, Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg Ane Maria Andersdatter, Huusmand i Rye Laurs Simonsen, Huusmand i Fiskerhuus Simon Justisen, Ungkarl i Emborg Anders Justisen

 

087. Født den 31.december 1793 fæster i Pøtsøe Jens Mortensen og Hustru Ane Nielsdatter et barn kaldet – Mette – bapt: publ: 1 dom: p. epiph: den 12 januar 1794, test: Ane Sørensdatter Huusmand Søren skrædders datter i Rye, Mette Henriksdatter Stephan Pedersens Hustru i Pøtsøe, fæster Rasch Andersen i Hiarsbek, Laurs Mortensen Gaardmand i Salten, Huusmand Rasmus Mortensen i Glarboe

 

Kort 1

B8 side 9

 

1794

 

088. Født den 22.januar 1794 skrædder i Emborg Anders Laursen og Hustru Johanne Sørensdatter en søn kaldet – Rasmus – døbt den 26 dito dom: 3.p. epiph: test: Sophia Jespersdatter Gaardmand Jesper Rasmussens datter i Emborg, Birthe Laursdatter smeden Christen Jensens Hustru ibid, Christen Jensen, Huusmand Laurs Nielsen, Huusmand Peder Jensen alle ibid

 

089. Født den 28.januar 1794 et uægte pigebarn af huusmand Mouritz Jensens datter i Rye Karen Mouritzdatter, udlagt som barnefader ægtemand Jens Olesen smed i Sweistrup døbt den 2.februar Dom: 4. p. Epiph: kaldet – Mette – test: Ingeborg Andreasdatter i Rye, Cidzel Christensdatter Huusmand Laurs Ovesens Hustru i Rye, Ungkarl i Pøtsøe Iver Jensen, Mads mouritzen tjenende Gaardmand Christen Sørensen i Rye, Huusmand Johan Fejer i Rye

 

090. Født den 2.februar 1794 et uægte drengebarn af Enke Maren Nielsdatter i Rye, udlagt som barnefader huusmand og ægtemand sammesteds Søren Leth døbt Dom: 5. p. Epiph: 9.dito kaldet – Rasmus – test: Huusmand Niels Windelboes Hustru Ane, Rasmus Justesens Huusmands Hustru Karen Thomasdatter, Aftægtsmand Niels Rasch, Huusmand Jens Laursen som kaldet Ulf, alle af Rye

 

091. Født den 17.februar 1794 huusmand i Emborg Peder Rasches og Hustru Maren Nielsdatter en søn – Peder – døbt dom: sexages: den 23 dito, test: Kirsten Christensdatter Gaardmand Anders Rasches pige i Emborg, Johanne Jensdatter Huusmand Laurs Nielsens Hustru, Huusmand Peder Rasch, Huusmand Christen Jensen, smeden Christen Jensen alle af Emborg

 

092. Født den 18.februar 1794 huusmand Niels Andersen og Hustru Ane Kiers af Rye en datter – Ellen – døbt dom: sexages: den 23 dito, test: Ane Jensdatter tømmer Peder Nielsens Hustru, Johanne Christensdatter Huusmand Rasch Tiisens Hustru, Huusmand Peder Ditlev, Huusmand Johan Fejer, gl. kroemand Rasmus Jensen alle af Rye

 

Kort 1

B9 side 10 vs.

 

093. Født gaardmand og Sognefoged Laurs Nielsen og Hustru Ane Jensdatter i Rye en søn den 12.februar 1794 – Jens – død forinden daabens publication

 

094. Født den 11.marts 1794 huusmand i Rye Anders Christensen og Hustru Dorthea Sørensdatter et pigebarn kaldet – Ane – døbt dom: 2 Jejun?? Den 16 dito, test: Ane Christensdatter Huusmand Rasch Nyemans Hustru, Karen Thomasdatter Huusmand Rasch Justesens Hustru, Huusmand Anders Jensen v: foged – Huusmand Peder Knudsen dito, Søren Tolstrup alle af Rye

 

095. Født den 20.marts 1794 huusmand i Rye Anders Jensen Fogeds og Hustru Johanne Nielsdatter en søn – Jens – døbt midfaste søndag den 30 dito, test: Lotte Rasmusdatter Gaardmand Anders Jensens Hustru i Sønder Wissing, Gjedske Leth Gaardmand Peder Pedersens Hustru i Rye, Gaardmand Thomas Nielsen i Rye, Gaardmand Salomon Andersen i Heidnitz, Gaardmand Jens Andersen i Heidnitz

 

096. Født den 29.april 1794 huusmand i Rye Morten Knubs og Hustru Maren Nielsdatter en søn kaldet – Niels – døbt dom: 5.p. pasch: den.25 maj 1794, test: Lise Pedersdatter Gaardmand Niels Jensens pige, Ane Cathrine Huusmand Rasch Horns Hustru, Gaardmand Søren Thomsen, dito Laurs Nielsen, dito Thomas Nielsen alle af Rye

 

097. Født den 14.maj 1794 smeden i Rye Jens Nielsen og Hustru Johanne Magrethe Sørensdatter en søn kaldet – Søren – (ikke mere tekst)

 

098. Født den 19.maj 1794 huusmand i Rye Jens Christiansen og Hustru Ane Laursdatter et pigebarn kaldet – Mette – døbt dom: 5.p. pasch: den 25.maj 1794, test: Karen Thomasdatter Huusmand Christen Fischers Hustru, Ane Pedersdatter Huusmand Henrik Povelsens Hustru, Huusmand Peder Hedegaard, Huusmand Jens Fischer, Huusmand Rasch Horn, alle af Rye

 

099. Født den 20.maj 1794 huusmand i Emborg Christen Jensen og Hustru Ane Andersdatter et pigebarn – Kirsten – døbt festo ascens: xsti den 29 dito, test: Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru, Johanne Jensdatter Huusmand Laurs Nielsens Hustru, Huusmand Knud Rasmussen, Christen Jensen smeden, Anders Laursen skrædder

 

Kort 1

B10 side 10

 

100. Født D: 5. p. Trin: den 20.juli 1794 huusmand i Rye Peder Giessøe og Hustru Karen Jensdatter et pigebarn kaldet – Inger – døbt d: 6.p. trin: test: Gertrud Nielsdatter Huusmand og skovfoged Christen Degns Hustru, Ane Andreasdatter Huusmand Jens Jensens Hustru i Rye, Gaardmand i Rye Jacob Hansen, dito Niels Hansen i Heidnitz, Huusmand i Rye Rasch Jensen

 

101. Født den 11.august 1794 gaardmand i Rye Peder Pedersen og Hustru Ane Jacobsdatter et pigebarn kaldet ved inddaaben – Kirsten – døde den 20.august samme aar

 

102. Født den 22.august 1794 huusmand i Rye Christen Fischer og Hustru Karen Thomasdatter en søn kaldet ved inddaaben – Thomas – død den 28.dito gl. 7 dage

 

103. Født den 25.august 1794 huusmand i Rye Laurs Ovesen og Hustru Cidzel Christensdatter et pigebarn – Kirsten – døbt den 7.september 1794, testes: præste enke madame Toldorf, Ane Cathrine Nielsdatter Huusmand i Rye Rasch Horns Hustru, Christen Madsen snedker, Gaardmand Jacob Nielsen, Huusmand Jens Mouritzen alle af Rye

 

104. Født den 28.august 1794 gaardmand i Rye Søren Thomassen og Hustru Maren Andersdatter en søn – Jens – døbt den 7.september 1794, test: Johanne Rasmusdatter Gaardmand Niels Jensens Hustru i Rye, Karen Thomasdatter Huusmand Rasch Justisens Hustru i Rye, Gaardmand Laurs Pedersen i Rustrup, sognefoged Laurs Nielsen, Gaardmand Johan Madsen begge af Rye

 

105. Født den 25.august 1794 degnen Sadolin og Hustru Else Kirstine Petersen et pigebarn kaldet – Albertine Marie Kirstine – døbt den 25.september 1794, test: madame Holm Kiøbmand Holms Hustru o Schanderborg, Karen Thomasdatter Huusmand Rasch Justisens Hustru i Rye, Rye Møller Sr. Peder Block og alle Gaardmænd i Rye

 

Kort 1

B11 side 11 vs.

 

106. Født den 23.september 1794 huusmand i Rye Niels Andersen og Hustru Maren Nielsdatter et pigebarn – Kirsten – døbt D: 15. p. Trin: den 28.dito, Test: Kirsten Thomasdatter, gaardmand Johan Madsen Hustru i Rye Lisbeth Andreasdatter, huusmand Johan Christensens Hustru i Rye, huusmænd i Rye Peder Knudsen, Jens Troelsen, Johan Fejer

 

 

107. Født den 13.oktober 1794 min og Hustru Caroline Dorthea Sadolin en datter kaldet – Anania – døbt fredagen den 7.november 1794, test: præsten, Hr. Fæsters kone i Sweistrup, jomfru Woetman i Salten Hr. Sommer i Sønder Wissing, Hr. Asmussen i Them, Hr. Host pr Gammelgaard, Hr. Procurator Borksenius pr. Cathrinedahl, hr. Boserup pr. Skowsrod, den unge Woetman i Salten

 

108. Født den 31.oktober 1794 huusmand i Rye Søren Fischer og Hustru Mette Kirstine Pedersdatter et dødfødt pigebarn

 

109. Født Dom: 21. p. Trin: den 9.november 1794 kroemand i Rye Jens Jensen Laasbye og Hustru Dorthe Rasmusdatter et pigebarn kaldet – Ane – døbt D: 23.p. trin: test Maren Jensdatter Gaardmand Laurs Sørensens Hustru i Roed, Ane Jensdatter Peder Nielsen Tømmermands Hustru i Rye, Johan Blok i Laasbye, Gaardmand Peder Rasch ibid, forrige kroemand i Rye Rasch Jensen

 

110. Født Dom: 22. p. Trin: den 16.november 1794 fæster i Hiarsbek Rasch Andersen og Hustru Ane Jørgensdatter et dødfødt pigebarn

 

1795 Kirkeaarets begyndelse

 

111. Født den 1.december 1794 huusmand i Rye Christian Linaae og Hustru Ane Marie Andersdatter et pigebarn – Ingeborg – døbt dom: 2.adv: den 7.december 1794, test: Ane Sørensdatter Huusmand Peder Knudsens datter [steddatter??], Ane Andreasdatter Huusmand Jens Jensens Hustru, Huusmand Rasmus Tiisen, Huusmand Søren Fisker, Huusmand Laurs Mortensen alle af Rye

 

112. Født den 2.december 1794 huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter et pigebarn – Karen – døbt dom: 2.adv. den 7.december Test: Johanne Jørgensdatter Huusmand Jørgen Knubs Datter, Ane Salomonsdatter Huusmand Hans Pedersens (fortsætter næste side)

 

Kort 1

B12 side 11

 

Hustru, Huusmand Søren Danielsen, Huusmand Christen Tydsk, Huusmand Niels Brødløs alle af Rye.

 

113. Født den 27.december 1794 forrige kroemand i Rye Rasmus Jensen og Hustru Cathrine Elisabeth en søn kaldet - Peder – døbt søndag mellem nytaar og hellig 3 konger den 4.januar 1795, test: Gunhild Maria, møllerens Hustru Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensen Laasbyes Hustru, Anders Rasmussen Gaardmand i Emborg, Jørgen Lassen Huusmand i Rye, Søren Thomassen Gaardmand i Rye

 

114. Født den 30.december 1794 gaardmand Salomon Andersen og Hustru Ane Nielsdatter i Heidnitz et pigebarn kaldet - Ane Maria – døbt Dom: 1. p. Epiph: test: Else Nielsdatter gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, Elisabeth Andersdatter huusmand Johan Christensens Hustru i Rye, gaardmand Hans Mortensen i Glarboe, gaardmand Jens Andersen i Heidnitz, huusmand Rasmus Rasmussen Overgaard i Rye.

 

1795

 

115. Født den 6 januar 1795 fæster i Hiarsbek Niels Cloed og Hustru Karen Pedersdatter et pigebarn – Cathrine – (ikke mere tekst)

 

116. Født den 13.januar 1795 gaardmand i Rye Peder Fridriksen og Hustru Cidzel Christophersdatter et pigebarn – Ane Maria – døbt dom: 3.p. epiph: den 25 dito, test: Johanne Rasmusdatter Gaardmand Stephan Rasmussens Hustru i Weng, Lisbeth Andreasdatter Huusmand Johan Christensens Hustru i Rye, Gaardmand Jens Rasmussen i Nørre Wissing, Huusmand Knud Rasmussen i Emborg, selvejer Gert Olesen i Høved??

 

117. Født den 24.januar 1795 huusmand i Emborg Peder Jensen og Hustru Ane Jensdatter en søn kaldet – Peder – døbt tirsdagen den 27 dito, test: Dorthea Jørgensdatter Gaardmand Morten Salomonsens pige i Emborg, Ane Andersdatter Huusmand Christen Jensens Hustru ibid, Huusmand Laurs Nielsen, Christen Jensen smed, Anders Laursen skrædder alle af Emborg

 

Kort 1

C1 side 12 vs.

 

118. Født den 5.februar 1795 fæster i Pøtsøe Jens Mortensen og Hustru Ane Nielsdatter et pigebarn kaldet – Else – døbt fastelavns søndag, test: Ane Jørgensdatter fæster Rasch Andersens Hustru i Hiarsbek, Dorthea Sørensdatter Huusmand Anders Christensens Hustru i Rye, skomager i Rye Johan Rosendahl, selveier Rasmus Mortensen i Glarboe, Ungkarl Peder Mortensen i Glarboe

 

119. Født den 23.februar 1795 bødkeren i Emborg Jacob Jensen og Hustru Maren Jensdatter dødfødt pigebarn

 

120. Født 8.marts 1795 huusmand i Rye Laurs Mortensen og Hustru Johanne Thomasdatter et pigebarn – Johanne – døbt midfaste søndag den 15 dito, test: Ane Jensdatter Gaardmand Laurs Nielsens Hustru, Ane Jensdatter Peder Nielsen Tømmermands Hustru, Gaardmand Søren Thomassen, Gaardmand Hans Mortensen, Huusmand Rasch Tiisen alle af Rye

 

121. Født den 5.april 1795 et uægte pigebarn af præste enke madame Toldorfs datter Dorthea Helene, udlagt som barnefader Rye Mølles avlskarl Christen Madsen, døbt Dom: 2. p. Pasch: kaldet – Ane Dorthea – test: min egen kone Caroline Dorthea Sadolin, Ane Jensdatter Tømmermand Peder Nielsens Hustru, Gaardmand Laurs Nielsen, dito Niels Jensen, dito Johan Madsen alle af Rye

 

122. Født den 21.april 1795 huusmand i Rye Jens Rasmussen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter en søn kaldet – Jens – døbt den 3.maj 1795, dom: 4.p. pasch: test: Karen Jensdatter Huusmand Christen Knudsens Hustru i Wissing Closter, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru i Rye, sognefoged Laurs Nielsen, Gaardmand Peder Pedersen paa Ballet?? Huusmand Peder Knudsen alle af Rye

 

Kort 1

C2 side 12

 

123. Født den 9.maj 1795 gaardmand Peder Pedersen og Hustru Ane Jacobsdatter et pigebarn døbt af jordemoderen og kaldet – Kirsten – (ikke mere tekst)

 

124. Født den 11.maj 1795 huusmand i Rye Niels Andersen og Hustru Ane Andersdatter en søn – Anders – døbt dom: 6.p. pasch: test: Ellen Augustdatter, Huusmand Peder Andersens Hustru i Winding, Ane Cathrine Huusmand Rasch Horns Hustru i Rye, Huusmand Jørgen Andersen, Huusmand Rasch Tiisen, Huusmand Peder Giessøe alle af Rye

 

125. Født den 27.maj 1795 huusmand Jens Mouritzen og Hustru Ingeborg Andreasdatter et pigebarn – Maren – døbt dom: 2.p. trin: test: Lisbeth Andreasdatter Huusmand Johan Christensens Hustru, pige Ane Cathrine Wilhelmsdatter, Huusmand Jens Jensen, Huusmand Johan Fejer, Ungkarl Christen Mouritzen alle af Rye

 

126. Født den 16.juli 1795 gaardmand i Rye Peder Pedersen snedker og Hustru Giedske Leth en søn kaldet – Jens – døbt dom: 7.p. trin: test: møllerens Hustru Gunhild Maria Thomasdatter, Huusmand Johan Christensens Hustru i Rye Lisbeth Andreasdatter, Gaardmand Ernst Pedersen i Nørre Wissing, Gaardmand Niels Jensen i Rye, Gaardmand Søren Thomassen i Rye

 

127. Født den 22.juli 1795 huusmand i Emborg Jens Johan Jensen og Hustru Kirstine Rasmusdatter et pigebarn – Inger Maria – døbt dom: 8.p. trin: test: Dorthea Jørgensdatter tienende hos Gaardmand Morten Salomonsen i Emborg, Ane Andersdatter Huusmand Christen Jensens Hustru ibid, Ungkarl Laurs Mortensen, dito Peder Andersen ibid, dito Eric Rasmussen i Rye

 

128. Født den 9.august 1795 fæster i Pøtsøe Stephan Pedersen og Hustru Mette Henriksdatter et pigebarn – Ane – døbt Dom: 11. p. Trin: den 16.dito, Test: Ane Jacobsdatter, gaardmand Peder Pedersens Hustru i Rye Ane Eriksdatter, huusmand Søren Knudsens Hustru i Skieldahl, tømmer Peder Nielsen i Rye, fæster Rasmus Andersen i Hiarsbek, dito Niels Christensen Cloed ibid

 

Kort 1

C3 side 13 vs.

 

129. Født den 29.juni 1795 smeden i Rye Jens Nielsen og Hustru Johanne Magrethe Hansdatter en datter – Ane Cathrine – døbt dom: 12.p. trin: den 23.august 1795, test: Christiane Sørensdatter smeden Eric Sørensen Müllers Hustru i Schanderborg, Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensen Laasbyes Hustru i Rye, Jens Peter Sørensen smed i Odder, Mikkel Nielsen smed i Træden, Niels Christiansen Ungkarl i Rye

 

130. Født den 27.august 1795 huusmand i Rye Rasmus Christensen Nørregaard og Hustru Maren Nielsdatter en søn – Rasmus – døbt dom: 15.p. trin: den 13.september 1795, test: Else Hansdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, Ane Kirstine Jensdatter Huusmand Jens Rasmussens Hustru i Rye, Christen Mouritzen Ungkarl ibid

 

131. Født den 1.september 1795 huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter et pigebarn – Magrethe – døbt dom: 15.p. trin: den 13.september 1795, test: Ane Eriksdatter Huusmand Niels Windelboes Hustru i Rye, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru ibid, Huusmand Christen Tydsk i Rye Huusmand Peder Windelboe ibid, Ungkarl Ernst Block i Møllen

 

132. Født den 8.september 1795 huusmand i Rye Niels Nielsen Knubs og Hustru Karen Jensdatter et pigebarn – Ane Maria – døbt dom: 16.p. trin: den 20 dito, test: Johanne Jacobsdatter Gaardmand Jacob Hansens datter i Rye, Maren Nielsdatter Huusmand Niels Andersens Hustru ibid, Gaardmand Anders Andersen, Ungkarl Anders Sørensen, dito Povel Giessøe alle af Rye

 

133. Født den 18.september 1795 huusmand i Rye Christen Fischer og Hustru Karen Thomasdatter et dødfødt pigebarn

 

134. Født den 9.oktober 1795 smed i Emborg Christen Jensen og Hustru Birthe Laursdatter et drengebarn – Jens – døbt D: 19.p. trin: test: Maren Jensdatter pige hos Gaardmand Christen Jensen i Bods, Ane Jensdatter Huusmand Peder Jensens Hustru i Emborg, Huusmand Jens Jensen i Rye, Huusmand Peder Giessøe i Rye, Huusmand Laurs Nielsen i Emborg

 

 

Kort 1

C4 side 13

 

135. Født den 9.oktober 1795 snedker i Rye Christen Madsen og Hustru Wendel Nielsdatter et pigebarn – Apelone – døbt dom: 20.p. trin: den 18.oktober 1795, test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter i Rye, Cidsel Christensdatter Huusmand Laurs Ovesens Hustru i Rye, Huusmand Peder Rasch i Emborg, Huusmand Niels Andersen i Rye, Huusmand Anders Laursen i Rye

 

136. Født den 18.oktober 1795 huusmand i Rye Christen Laursen og Hustru Ane Sørensdatter en søn – Laurs – døbt dom: 22.p. trin: den 1.november 1795, test: Dorthea Sørensdatter Huusmand Anders Christensens Hustru i Rye, Karen Jensdatter Peder Giessøes Hustru ibid, Huusmand Anders Laursen i Rye, skrædder Anders Laursen i Emborg, fæster Rasmus Andersen i Hiarsbek

 

137. Født den 25.oktober 1795 Dom: 21. p. Tr: et uægte pigebarn af moderen Johanne Jensdatter døbt – Kirsten – som barnefader udlagt huusmand i Nørre Wissing Henric Povelsen ægtemand døbt Dom: 23. p. Tr: test: Maren Jensdatter Huusmand Jens Winters Hustru af Wissing Closter, Maren Nielsdatter Huusmand Rasmus Nørregaards Hustru i Rye, Gaardmand Peder Pedersen i Rye, Huusmand Peder Giessøe ibid

 

138. Født den 28.oktober 1795 gaardmand i Rye Niels Nielsen og Hustru Ane Nielsdatter et pigebarn døbt Dom: 23. p. Tr: - Maren – test: Sophia Jespersdatter Gaardmand Jesper Rasmussens datter i Emborg, Maren Andersdatter Gaardmand Søren Thomassens Hustru i Rye, sognefoged i Rye Laurs Nielsen, Gaardmand Niels Jensen i Rye, Gaardmand Jens Nielsen i Hemstok

 

139. Født den 29.oktober 1795 huusmand i Rye Hans Pedersen og Hustru Ane Salomonsdatter et pigebarn døbt Dom: 23. p. Trin: - Kirsten – Test: Elisabeth Pedersdatter pige hos kroemand i Rye Jens Jensen, Johanne Christensdatter huusmand Daniel Sørensens Hustru i Rye, huusmand Peder Jensen i Emborg, huusmand Søren Fischer i Rye, huusmand Niels Brødløs ibid

 

Kort 1

C5

 

140. Født den 11.november 1795 huusmand i Rye Peder Windelboe og Hustru Maren Christensdatter en søn – Niels – døbt dom: 25.p. trin: test: Aense Elisabeth præstens pige, Ane Christensdatter Huusmand Christen Madsen Hustru i Rye, Huusmand Christen Tydsk, Huusmand Daniel Sørensen, Huusmand Niels Andersen alle af Rye

 

Kirkeaarets begyndelse 1796

 

141. Født 22.november 1795 skovfoged Christen Degn og Hustru Giertrud Nielsdatter en søn – Niels – døbt dom: 1.adv: test Kirstine Andersdatter Gaardmand Jens Ericsen Overgaards Hustru i Salten, Johanne Thomasdatter Huusmand Laurs Mortensens Hustru i Rye, fæster Jens Mortensen i Pøtsøe, fæster Stephan Pedersen ibid, fæster Rasmus Andersen i Hiarsbek

 

142. Født den 30.november 1795 gaardmand i Rye Niels Jensen og Hustru Johanne Rasmusdatter et pigebarn – Johanne – døbt lørdag den 5.december 1795, test: Kirsten Thomasdatter Gaardmand Johan Madsen Hustru i Rye, Maren Andersdatter Gaardmand Søren Thomassens Hustru ibid, Gaardmand Rasmus Rasmussen i Siim, Gaardmand Jens Laursen i Nyegaard, Gaardmand Laurs Andersen i Emborg

 

143. Født den 29.november 1795 skrædder i Emborg Anders Laursen og Hustru Johanne Sørensdatter et pigebarn – Ane Maria – døbt dom: 2.adv: test: Karen Laursdatter Huusmand Laurs Nielsens datter, Ane Jensdatter Huusmand Peder Jensens Hustru, Huusmand Christen Laursen, Huusmand Christen Jensen alle af Emborg, Huusmand Peder Sørensen i Bods

 

144. Født den 14.december 1795 fæster i Hiarsbek Rasmus Andersen og Hustru Ane Jørgensdatter en søn kaldet – Christen – død forinden daabens publication.

 

1796

 

145. Født den 27.januar 1796 gaardmand i Rye Peder Pedersen og Hustru Ane Jacobsdatter et dødfødt drengebarn

 

Kort 1

C6 side 14

 

146. Født den 25.januar 1796 huusmand i Rye Jens Rasmussen Horup og Hustru Johanne Jørgensdatter en søn – Rasmus – døbt dom: sexages: testes: Karen Gotfredsdatter Huusmand Jens Kongenskovs Hustru i Rye, Johanne Thomasdatter Huusmand Laurs Mortensens Hustru ibid, Gaardmand Hans Mortensen i Glarboe, dito Rasmus Jensen i Fellund, dito Søren Thomassen i Rye 

 

147. Født den 6.februar 1796 huusmand i Rye Jens Jensen Molboe og Hustru Ane Andreasdatter et pigebarn – Karen – døbt 2.søndag i faste, test: Magrethe Nielsdatter Huusmand Søren Tolstrups Hustru i Rye, Karen Jensdatter Huusmand Peder Giessøes Hustru ibid, Huusmand Peder Knudsen i Rye, smeden Christen Jensen i Emborg, Huusmand Laurs Nielsen i Emborg

 

148. Født den 19.februar 1796 fæster i Hiarsbek Niels Christensen Cloed og Hustru Karen Pedersdatter en søn – Peder – døbt 3.søndag i faste, test: Cidzel Maria Pedersdatter tjenende Gaardmand Jens Pedersen i Addit, Mette Henriksdatter fæster Stephan Pedersens Hustru i Pøtsøe, fæster Rasch Andersen i Hiarsbek, Christen Pedersen Huusmand i Skieldal, fæster i Pøtsøe Jens Mortensen

 

149. Født den 25.marts 1796 huusmand i Rye Hans Jacobsen og Hustru Johanne Maria Rasmusdatter en søn – Jacob – døbt dom: 1.p. pasch: test: Ane Jensdatter skovfoged Laurs Nielsens Hustru, Karen Jensdatter Huusmand Niels Nielsen Knubbs Hustru begge af Rye, karl Johan Rasmussen, dito Jens Jacobsen, Gaardmand Peder Pedersen ibid

 

Kort 1

C7 side 15 vs.

 

150. Født den 25.marts 1796 huusmand i Rye Niels Sørensen Nyeman og Hustru Mette Nielsdatter en søn – Søren – døbt D: 1.p. pasch: test: Ane Christensdatter Huusmand Rasch Nyemans Hustru, Johanne Thomasdatter Huusmand Laurs Mortensens Hustru, Gaardmand Søren Thomasen, Huusmand Niels Andersen, karl Søren Jensen alle af Rye

 

151. Født den 3.april 1796 huusmand i Rye Søren Sørensen Fisker og Hustru Mette Kirstine Pedersdatter et dødfødt pigebarn

 

152. Født den 19.april 1796 fæster i Pøtsøe Jens Mortensen og Hustru Ane Nielsdatter en søn – Niels – døbt dom: 5.p. pasch: den 1.maj 1796, test: Mette Henriksdatter fæster Stephan Pedersens Hustru i Pøtsøe, Karen Pedersdatter fæster i Hiarsbek Niels Christensen Cloeds Hustru, Huusmand Peder Knudsen i Rye, Gaardmand Laurs Mortensen i Salten, fæster Rasch Andersen i Hiarsbek

 

153. Født den 20.april 1796 kl. 5 om morgenen præsten Petersen og Hustru Caroline Dorthea Sadolin en søn døbt onsdagen den 11.maj kaldet – Thomas Wissing – test: madame Wissing raadmand Bye og herredsfoged Wissings Hustru i Viborg, jomfru Sophia Amalia Sadolin ibid, Hr. præst Bagger i Alling, Hr. Asmussen præst i Them, Hr. Kiøbmand Carl Holm i Skanderborg

 

154. Født den 27.april 1796 huusmand i Rye Anders Christensen og Hustru Dorthea Sørensdatter en søn døbt fest: assc: xsti [5.maj 1796] kaldet – Søren – test: Ane Sørensdatter Huusmand Christen Laursens Hustru i Rye, Ane Nielsdatter Gaardmand Niels Nielsens Hustru ibid, Huusmand Peder Knudsen, Huusmand Anders Jensen, Huusmand Jens Rasmussen alle af Rye

 

155. Født den 1.maj 1796 huusmand i Emborg Peder Rasmussen Senior og Hustru Maren Nielsdatter en søn døbt fest: asc: xsti kaldet – Jens – test: Birthe Laursdatter smeden Christen Jensens Hustru i Emborg, Johanne Jensdatter Huusmand Laurs Nielsens Hustru ibid, Huusmand Peder Rasmussen Junior ibid, Gaardmand Anders Rasmussen ibid, Christen Madsen snedker i Rye

 

Kort 1

C8 side 15

 

156. Født den 2.maj 1796 tømmermand i Rye Peder Nielsen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn døbt Dom: 1. p. Trin: kaldet – Mette Magrethe – test: Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Laasbyes Hustru, Gedske Leth Gaardmand Peder Jensens Hustru, snedker og tømmersvend Laurs Jensen i Bredth i Bjerre herred, Rasmus Thomassen Ungkarl i Ryelund, Frantz Block møller i Rye Mølle

 

157. Født den 4.maj 1796 huusmand i Rye Jens Knudsen og Hustru Maren Thomasdatter en søn døbt fest: 1.pentecost: kaldet – Knud – test: Ane Kirstine Knudsdatter Huusmand Johan Feiers steddatter, Ane Kiær Huusmand Niels Andersens Hustru, Christen Madsen snedker, Huusmand Niels Andersen Alling, Huusmand Daniel Sørensen alle af Rye

 

158. Født den 7.maj 1796 huusmand i Rye Morten Knubbs og Hustru Maren Nielsdatter et pigebarn døbt dom: 3. p. Trinit: kaldet – Ane Kirstine – test: Gertrud Nielsdatter skovfoged Christen Degns Hustru, Johanne Thomasdatter Huusmand Laurs Mortensens Hustru i Rye, Ungkarl Jens Sørensen Fisker, Huusmand Rasmus Horn, Huusmand Jens Rasmussen Horup, alle af Rye

 

159. Født den 9.maj 1796 huusmand i Emborg Rasmus Jørgensen og Hustru Ane Maria Jespersdatter et pigebarn døbt Fest: 1.pentecost: kaldet – Ane – test: Ane Marie Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Andersdatter Huusmand Christen Jensens Hustru ibid, Gaardmand Morten Salomonsen, dito Jesper Rasmussen, dito Laurs Andersen alle af Emborg

 

160. Født den 28.maj 1796 huusmand i Rye Johan Christensen og Hustru Elisabeth Andreasdatter et pigebarn døbt Dom: 2. p. Trinit: kaldet – Johanne Maria – test: Gedske Leth Gaardmand Peder Pedersens Hustru, Ane Andreasdatter Huusmand Jens Jensen Molboes Hustru, Gaardmand Peder Frideriksen, dito Christen Sørensen alle af Rye, muurmester Christian Andreassen af Sweistrup

 

Kort 1

C9 side 16 vs.

 

161. Født den 10.juni 1796 gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter et dødfødt pigebarn

 

162. Født den 5.september 1796 gaardmand i Emborg Peder Andersen og Hustru Sophia Jespersdatter et pigebarn døbt Dom: 17. p. Trin: kaldet – Ane – test: Ane Marie Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Maria Jespersdatter Huusmand Rasch Jørgensens Hustru ibid, Gaardmand Jens Nielsen i Hemstok, Gaardmand Niels Thomassen i Bods, Gaardmand Rasmus Rasmussen ibid

 

163. Født den 12.august 1796 smeden i Rye Jens Nielsen og Hustru Johanne Magrethe deres søn døbt Dom: 20. p. Trin: kaldet – Søren – test: Gedske Leth Gaardmand Peder Pedersens Hustru i Rye, Ane Jensdatter tømmermand Peder Nielsens Hustru ibid, kroemand Jens Jensen, Ungkarl Søren Christensen Gaardmand Christen Sørensens søn, Gaardmand Johan Madsen alle af Rye

 

164. Født den 3.oktober 1796 huusmand i Rye Jens Rasmussen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter en søn døbt Dom: 21. p. Trin: kaldet – Niels – test: Maren Terkelsdatter Gaardmand Terkel Jensens datter i Wissing Closter, Dorthea Sørensdatter Huusmand Anders Christensens Hustru i Rye, Gaardmand Peder Jensen i Sønder Wissing, Huusmand Anders Laursen, Huusmand Peder Knudsen begge af Rye

 

165. Født den 8.september 1796 degnen Hans Jacob Sadolin og Hustru Else Kirstine Petersen en søn døbt Dom: 25. p. Trin: den 13.november kaldet - Hans Albert – test: min kone Caroline Dorthea Sadolin, Mette Nielsdatter Tolstrup Huusmand Niels Nyemans Hustru i Rye, Hr. Andersen i Rye, mølleren Frantz Block i Rye Mølle, selveier Gaardmand i Emborg Anders Rasmussen Wissing 

 

166. Født den 14.november 1796 huusmand i Rye Christen Sørensen Fisker og Hustru Karen Thomasdatter et dødfødt drengebarn

 

167a. Født den 14.november 1796 snedker i Rye Christen Madsen og Hustru Kirsten knudsdatter en søn – Knud – (ikke mere tekst er på næste side)

 

168a. Født den 15.november 1796 huusmand i Rye Mads Mouritzen og Hustru Ane Cathrine Wilhelmsdatter et pigebarn – Ane Cathrine – (ikke mere tekst er på næste side)

 

Kort 1

C10 side 16

 

Kirkeaaret 1797

 

167b. Dom: 1.Adv: [27.november 1796] døbt huusmand og snedker Christen Madsen og Hustru Kirsten knudsdatter en søn kaldet - Knud – test: Maren Nielsdatter Gaardmand John Thomassens Hustru i Siim, Maren Thomasdatter Huusmand Jens Knudsens Hustru i Rye, Huusmand Peder Rasch i Emborg, Huusmand Peder Knudsen i Rye, Ungkarl Niels Knudsen tjenende i Ryelund

 

168b. Dom: 1.Adv: [27.november 1796] døbt huusmand i Rye Mads Mouritzen og Hustru Ane Cathrine Wilhelmsdatter et pigebarn kaldet – Ane Cathrine –  test: Ingeborg Andreasdatter huusmand Jens Mouritzens Hustru i Rye, Lisbeth Andreasdatter huusmand Johan Christensens Hustru ibid., gaardmand Peder Fridriksen, ungkarl Christen Mourutzen, dito Niels Rasmussen alle af Rye.

 

169. Født den 4.december 1796 sognefoged i Rye Laurs Nielsen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn døbt Dom: 3.Adv: kaldet – Johanne – test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter, Johanne Maria Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru i Rye, Aftægtsmand gl. Niels Rasch, Gaardmand Jens Nielsen i Hemstok, Gaardmand Hans Mortensen i Glarboe

 

170. Født 12.december 1796 huusmand i Rye Jens Sciling og Hustru Ane Olufsdatter en søn døbt Fest: 1.Nativ: xsti kaldet – Oluf – test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter i Rye, Johanne Olufsdatter Huusmand Anders Christiansens Hustru i Steenhuule, tømmermand Peder Nielsen, Gaardmand Niels Christensen, Ungkarl Søren Christensen alle af Rye

 

171. Født den 19.december 1796 huusmand i Rye Jens Rasmussen Horup og Hustru Johanne Jørgensdatter et pigebarn døbt fest: Circums: xsti kaldet – Ane – Testes: (fortsætter næste side)

 

Kort 1

C11

 

Else Nielsdatter gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, Mette Nielsdatter huusmand Niels Nyemanna Hustru ibid, gaardmand Søren Thomassen i Rye, dito Rasmus Jensen i Fellund, dito Hans Mortensen i Glarboe.

 

172. Født den 28.december 1796 et uægte drengebarn af  kvinden Karen Mouritzdatter døbt Fest: Circums: xsti kaldet – Christian – udlagt til barnefader møllesvend i Rye Mølle Thyge Christiansen, test: Maren Nielsdatter Huusmand Rasmus Nørregaards Hustru i Rye, Ane Cathrine Wilhelmsdatter Huusmand Mads Mouritzens Hustru i Rye, Huusmand Jens Knudsen, dito Johan Fejer begge af Rye

 

173. Født Fest: 2.nativ: xsti den 26.december 1796 gaardmand i Heidnitz Salomon Andersen og Hustru Ane Nielsdatter en søn døbt 1.søndag p. hellig 3 konger kaldet – Anders – Test: Kirsten Andersdatter huusmand Rasmus Overgaards Hustru i Rye, Lisbeth Andreasdatter huusmand Johan Christensens Hustru ibid, aftægtsmand Niels Hansen, forrige gaardmand i Rye Jens Andersen huusmand i Rye Jens Rasmussen Horup

 

1797

 

174. Født den 11.januar 1797 huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter en søn døbt 3.s efter Hellig 3 Konger kaldet – Christen – Test: Karen Jørgensdatter Huusmand Jørgen Gudriksens datter i Skieldal, Ane Salomonsdatter Huusmand Hans Pedersens Hustru i Rye, Huusmand Christen Tydsk, dito Søren Danielsen, dito Niels Brødløs alle af Rye.

 

175. Født den 10.januar 1797 skomager i Rye Johan Rosendal og Hustru Maren Pedersdatter en søn døbt 4.s efter hell: 3: k: kaldet – Hans – test: Inger Maria Johansdatter Huusmand Rasmus Baltzars Hustru i Salten Skov, Johanne Maria Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru i Rye, Ungkarl Christian Andersen i Glarboe Gaardmand Niels Christensen, ungkarl Johan Baltzar begge af Rye

 

Kort 1

C12 side 17

 

176. Født den 24.februar 1797 huusmand i Emborg Christen Jensen og Hustru Ane Andersdatter et pigebarn døbt 1.Dom: Jejun: [5.marts] kaldet – Maren – test Dorthea Jørgensdatter Gaardmand Morten Salomonsens pige, Ane Marie Jespersdatter Huusmand Rasmus Jørgensens Hustru, smeden Christen Jensen, Huusmand Knud Rasmussen, Huusmand Peder Rasmussen alle af Emborg

 

177. Født den 3.februar 1797 huusmand i Rye Jens Christian Laasbye og Hustru Ane Laursdatter en søn døbt 3.søndag i Faste kaldet – Christian – test: Ane Kier Huusmand Niels Andersens Hustru, Johanne Maria Huusmand Hans Jacobsens Hustru, Huusmand Peder Knudsen, Huusmand Jens Troelsen, Huusmand Niels Nielsen Knubb alle af Rye

 

178. Født den 11.marts 1797 smeden i Emborg Christen Jensen og Hustru Birthe Laursdatter en søn døbt 3.søndag i Faste kaldet – Jens – test: Ane Maria Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Maria Jespersdatter Huusmand Rasmus Jørgensens Hustru ibid, Huusmand Jens Jensen, Huusmand Peder Giessøe begge af Rye, Huusmand Peder Jensen af Emborg

 

179. Født den 15.marts 1797 huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter en søn døbt 3.søndag i Faste kaldet – Mads – test: Ane Jacobsdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru, Huusmand Jens Knudsen, Huusmand Jens Rasmussen Horup, Huusmand Christen Tydsk alle af Rye

 

180. Født den 5.februar 1797 huusmand i Rye Jens Thomassen og Hustru Ane Jensdatter en søn døbt 5.s i Faste kaldet – Jens – test: Maren Rasmusdatter selveier Niels Pedersens Hustru i Thomaskier, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru i Rye, Huusmand Christen Bakke, Huusmand Christen Degn, Huusmand Christian Nielsen alle af Rye

 

Kort 1

D1 side 18 vs.

 

181. Født den 21.marts 1797 kroemand i Rye Jens Jensen Laasbye og Hustru Dorthea Rasmusdatter en søn døbt den 5.s i Faste kaldet – Jens – test: Maren Nielsdatter Huusmand Peder Rasmussens Hustru i Laasbye, Mette Tolstrup Huusmand Niels Nyemans Hustru i Rye, mølleren i Rye Frantz Block, Gaardmand i Emborg Anders Rasmussen, Gaardmand Peder Andersen i Emborg

 

182. Født den 28.april 1797 gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter et dødfødt drengebarn

 

183. Født den 12.juli 1797 huusmand i Rye Anders Jensen og Hustru Johanne Nielsdatter en søn døbt 5. p. Trin: kaldet – Niels – test: Mette Jensdatter Gaardmand Jens Pedersens datter i Laven, Mette Tolstrup Huusmand Niels Nyemans Hustru i Rye, Huusmand Rasch Nyeman, Huusmand Søren Tolstrup, Huusmand Anders Christensen alle af Rye

 

184. Født den 31.august 1797 huusmand i Rye Ernst Pedersen og Hustru Ane Cathrine Andersdatter en søn døbt Dom: 13. p. Trin: kaldet – Anders – test: Maren Andersdatter Huusmand Søren Mortensens Hustru i Nørre Wissing, Ane Andersdatter Gaardmand Rasmus Rasmussens Hustru i Sønder Wissing, Gaardmand Hans Mortensen i Glarboe, dito Anders Rasmussen, dito Peder Andersen begge af Emborg

 

185. Født den 10.september 1797 huusmand i Rye Anders Christensen og Hustru Dorthea Sørensdatter et pigebarn døbt Dom: 15. p. Trinit: kaldet – Mette – test: Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru, Maren Pedersdatter skomager Johan Rosendals Hustru, Huusmand Peder Knudsen, Huusmand Christen Laursen, Huusmand Anders Jensen alle af Rye

 

Kort 1

D2 side 18

 

186. Født den 13.september 1797 huusmand i Rye Søren Sørensen Fisker og Hustru Mette Kirstine Pedersdatter et dødfødt pigebarn

 

187. Født den 27.september 1797 huusmand i Rye Christen Laursen og Hustru Ane Sørensdatter et pigebarn døbt Dom: 17. p. Trinit: kaldet – Mette – test: Johanne Jacobsdatter Gaardmand Jacob Hansens datter, Mette Nielsdatter Huusmand Niels Nyemans Hustru, Huusmand Anders Laursen, Huusmand Peder Knudsen, Huusmand Anders Christensen alle af Rye

 

188. Født den 14.oktober 1797 huusmand Christen Fisker og Hustru Karen Thomasdatter et dødfødt pigebarn

 

189. Født den 24.oktober 1797 gaardmand i Emborg Peder Andersen og Hustru Sophia Jespersdatter et drengebarn døbt Dom: 21. p. Trin: [5.november 1797] kaldet – Jesper – test: Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru i Emborg, Ane Andersdatter Huusmand Christen Jensens Hustru ibid, Gaardmand Jens Laursen i Nyelund, dito Niels Thomassen i bods, dito Jesper Rasmussen i Emborg

 

190. Født den 29.oktober 1797 huusmand i Rye Niels Andersen og Hustru Maren Nielsdatter et drengebarn døbt Dom: 22. p. Trin: kaldet – Niels – test: Ane Christensdatter Huusmand Rasmus Nyemans Hustru, Johanne Nielsdatter Huusmand Anders Jensens Hustru, Gaardmand Johan Madsen, Huusmand Johan Fejer, Ungkarl Peder Jacobsen alle af Rye

 

191. Født den 27.november 1797 fæster i Pøtsøe Stephan Pedersen og Hustru Mette Henriksdatter et drengebarn døbt Dom: 1.Adv: kaldet – Rasmus – test: Mette Johansdatter tjenende hos gaardmand Peder Mortensen i Wissing Closter, Mette Jensdatter huusmand Jens Sørensens Hustru i Skieldal, gaardmand Peder Pedersen, Tømmermand Peder Nielsen, huusmand Anders Christensen alle af Rye.

 

Kort 1

D3 side 19 vs.

 

Kirkeaaret 1798

 

192. Født den 8.december 1797 huusmand i Rye Niels Nielsen Knubbs og Hustru Karen Jensdatter et drengebarn døbt Dom: 3.adv: kaldet – Jens – test: Karen Salomonsdatter Huusmand Anders Sørensens Hustru, Ane Christensdatter Huusmand Christen Madsen Hustru, Gaardmand Niels Christensen, Huusmand Hans Jacobsen, smeden Jens Nielsen alle af Rye

 

193. Født den 17.december 1797 en matros fra Aalborg Christian Nielsen og Hustru Johanne Kirstine Christiansdatter deres pigebarn døbt i Rye Kirke Fest: 1. Nativ: xsti kaldet – Birgitte Sophia – test: Mette Andersdatter Huusmand Anders Gartners datter, Ane Sørensdatter Huusmand Rasmus Nielsens Hustru, Anders Gartner, Rasmus Nielsen Huusmand, Anders Nielsen dito, alle af Rye

 

1798

 

194. Født den 20.januar 1798 gaardmand Peder Pedersen Snedker og Hustru Gedske Rasmusdatter en søn døbt Dom: Septuag: kaldet – Christen – test: Ellen Thomasdatter Gaardmand Thomas Nielsens datter i Rye, Lisbeth Andreasdatter Huusmand Johan Christensens Hustru ibid, Gaardmand Anders Rasmussen i Emborg, dito Peder Andersen ibid, kroemand Jens Laasbye i Rye

 

195. Født den 15.februar 1798 gaardmand i Rye Peder Fridriksen og Hustru Cidzel Christophersdatter en søn kaldet ved hiemmedaab – Rasmus –

 

196. Født den 27.februar 1798 huusmand i Rye Laurs Ovesen og Hustru Cidsel Christensdatter en søn døbt 2.søndag i Faste kaldet – Christen – test: Maren Nielsdatter Aftægtsmand Niels Hansens datter, Karen Jensdatter Huusmand Niels Nielsen Knubbs Hustru, Huusmand Johan Christensen, dito Jens Knudsen, dito Rasmus Horn alle af Rye

 

Kort 1

D4 side 19

 

197. Født den 16.marts 1798 huusmand i Rye Anders Sørensen og Hustru Karen Salomonsdatter en søn døbt 5.søndag i Faste kaldet - Søren – Test: Karen Andersdatter selveier Rasmus Laursens Hustru i Espenlund i Them Sogn, Karen Jensdatter huusmand Niels Nielsen Knubbs Hustru i Rye, huusmand Jens Andersen, ungkarl Rasmus Jensen, ungkarl Rasmus Swendsen alle af Rye.

 

198. Født den 22.marts 1798 huusmand i Rye Hans Jacobsen og Hustru Johanne Maria Rasmusdatter et pigebarn døbt Palme søndag kaldet – Kirstine Maria – test: Christense Tømmermand Jacob Løgagers Hustru, Maren Pedersdatter skomager Johan Rosendals Hustru, Gaardmand Laurs Nielsen, Huusmand Jens Seiling, Ungkarl Jens Jacobsen alle af Rye

 

199. Født den 27.marts 1798 fæster i hiarsbek Niels Christensen Cloed og Hustru Karen Pedersdatter en søn døbt 1.paaskedag kaldet – Christen – test: Karen Pallesdatter Huusmand Christen Fiskers Hustru i Rye, Mette Henriksdatter fæster Stephan Pedersens Hustru i Pøtsøe, fæster Rasch Andersen i Hiarsbek, Ungkarl Anders Pedersen, fæster Jens Mortensen i Pøtsøe

 

200. Født den 27.marts 1798 huusmand i Rye Jens Rasmussen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter et pigebarn – Else – døbt dom: 2.p. pasch: test: Ane Sørensdatter Huusmand Christen Laursens Hustru i Rye, Dorthea Sørensdatter Huusmand Anders Christensens Hustru, Gaardmand Mathias Jensen, Huusmand Rasmus Justisen, Huusmand Jens Seiling alle af Rye

 

201. Født den 13.april 1798 huusmand i Rye Anders Nielsen og Hustru Maren Jensdatter et pigebarn døbt Dom: 2. p. Pasch: kaldet – Ane – test: Ane Jensdatter Huusmand Christen Sørensens Hustru, Johanne Jørgensdatter Huusmand (fortsætter næste side)

 

Kort 1

D5 side 20 vs.

 

Jens Rasmussen Horups Hustru, Huusmand Rasmus Nielsen, Huusmand Rasmus Horn, Huusmand Rasmus Kieldsen alle af Rye

 

202. Født den 16.april 1798 huusmand i Rye Niels Sørensen og Hustru Ane Maria Nielsdatter et pigebarn døbt Fest: Asc: xsti [Ascensio Christi] kaldet – Ane Cathrine – test: Ane Magrethe Christensdatter smeden Jens nielsens Hustru i Rye, Ane Christensdatter Daniel Sørensens Hustru i Rye, Huusmand Laurs Nielsen i Emborg, gl. Niels smed i Skieldal, smeden Jens Nielsen i Rye.

 

203. Født den 23.maj 1798 huusmand i Rye Søren Tolstrup og Hustru Magrethe Nielsdatter en søn døbt dom: Trinit: kaldet – Niels – test: Maren Andersdatter Gaardmand Søren Thomassens Hustru i Rye, Johanne Nielsdatter Huusmand Anders Jensens Hustru ibid, Gaardmand Niels Jensen, dito Peder Frideriksen, Huusmand Niels Tolstrup, alle af Rye

 

204. Født den 16.juni 1798 huusmand i Emborg Anders Laursen skrædder og Hustru Johanne Sørensdatter en søn døbt Dom: 3. p. Trin: kaldet – Jesper – test: Ane Maria Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Maria Jespersdatter Huusmand Rasmus Jørgensens Hustru ibid: Huusmand Peder Jensen, dito Christen Jensen, dito Laurs Nielsen alle af Emborg

 

205. Født den 27.maj 1798 huusmand i Rye Morten Knubbs og Hustru Maren Nielsdatter et pigebarn døbt Dom: 5. p. Trinit: kaldet – Maren – test: Kirsten Nielsdatter Huusmand Jens Fiskers Hustru, Ane Sørensdatter Huusmand Christen Laursens Hustru, Huusmand Christen Fisker, dito Johan Fejer, dito Jens Horup, alle af Rye

 

Kort 1

D6 side 20

 

206. Født den 26.juni 1798 huusmand i Rye Rasmus Horn og Hustru Ane Cathrine Nielsdatter en søn døbt Dom: 5. p. Trin: kaldet - Thomas – test: Ane Marie Nielsdatter Gaardmand Søren Thomassens pige, Karen Jensdatter Huusmand Niels Knubbs Hustru, Huusmand Jens Laasbye, dito Rasmus Nielsen, dito Christen Mouritzen alle af Rye

 

207. Født den 19.juni 1798 gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Hustru Karen Jørgensdatter en søn døbt Dom: 7. p. Trin: kaldet – Salomon – Testes: Ellen Salomonsdatter selveier Anders Rasmussens Hustru i Thomaskier, Karen Salomonsdatter huusmand Anders Sørensens Hustru i Rye, ungkarl Søren Christensen, gaardmand Rasmus Thomassen begge af Rye, gaardmand Rasmus Jensen af Fellund.

 

208. Født den 15.juli 1798 gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter en søn døbt Dom: 7. p. Trinit: kaldet – Christen – test: Gunhild Hansdatter Gaardmand Hans Mortensens datter i Glarboe, Maren Pedersdatter skomager Johan Rosendals Hustru, Peder Frideriksen, Christen Sørensen, Mathias Jensen Gaardmænd alle af Rye

 

209. Født den 19.juli 1798 huusmand i Rye Niels Sørensen Nyeman og Hustru Mette Nielsdatter en søn døbt Dom: 8. p. Trin: kaldet – Niels – test: Ane Dorthea sal: Jørgen Lassens Hustru hendes datter, Giedske Leth Gaardmand Peder Snedkers Hustru, Huusmand Rasmus Sørensen Nyeman, Ungkarl Laurs Tolstrup, Huusmand Niels Andersen alle af Rye

 

210. Født den 2.juli 1798 skovfoged Christen Nielsen Degn og Hustru Giertrud Nielsdatter en søn døbt Dom: 9. p. Trin: kaldet – Christen – test: Magrethe Pedersdatter Huusmand Peder Giessøes datter, Dorthea Sørensdatter Huusmand Anders Christensens Hustru, Jens Mortensen, Stephan Pedersen begge fæstere i Pøtsøe, Rasmus Andersen fæster i Hiarsbek

 

Kort 1

D7 side 21 vs.

 

211. Født den 12.juli 1798 huusmand i Rye Laurs Kieldsen og Hustru Ane Maria Svendsdatter en søn døbt Dom: 10. p. Trin: kaldet – Svend – test: Maren Jensdatter Huusmand Anders Nielsens Hustru, Maren Nielsdatter Huusmand Morten Knubbs Hustru, Huusmand Johan Feier, dito Christen Sørensen, dito Rasmus Nielsen alle af Rye

 

212. Født den 20.juli 1798 huusmand i Rye Christen Sørensen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn døbt Dom: 13. p. Trin: kaldet – Mette – test: Maren Sørensdatter Gaardmand Rasmus Povelsens Hustru i Lading, Johanne Maria Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru i Rye, Gaardmand Laurs Sørensen i Rohd, Huusmand Rasmus Mikkelsen i Rye, Huusmand Jørgen Andersen ibid

 

213. Født den 7.august 1798 Tømmermand i Rye Peder Nielsen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn døbt Dom: 16. p. Trin: kaldet – Kirsten – test: Ellen Thomasdatter Gaardmand Thomas Nielsens datter i Rye, Karen Salomonsdatter Huusmand Anders Sørensens Hustru ibid, Gaardmand Niels Jensen, Ungkarl Søren Christensen, Gaardmand Rasmus Thomassen alle af Rye

 

214. Født den 8.august 1798 min egen og Hustru Caroline Dorthea Sadolin et pigebarn døbt torsdagen den 11.oktober kaldet – Helene Sophia – test: jomfru Helene Cathrine Sadolin, jomfru Sophia Amalia Sadolin begge af Wiborg, præsten i Them Hr. Asmussen, præsten i Tønning Hr. Bynk, præsten i Alling Hr. Wentzel, birkedommer Fogh fra Friisholt, mølleren Hr. Nissen fra Bierres Mølle, mølleren i Rye Mølle Hr. Frantz Blok

 

Kort 1

D8 side 21

 

215. Født den 30.august 1798 en fremmed reisende mands og kvindes ægte pigebarn mandens navn Søren Nielsen kvinden Kirsten Christensdatter begge fra Hastrup bye Spentrup Sogn, barnet døbt Dom: 13. p. Trin: kaldet – Mariane – test: Ane Jensdatter huusmand Johan Feiers Hustru i Rye, Maren Nielsdatter huusmand Morten Knubbs Hustru ibid. Huusmand Rasmus Tiisen, huusmand Rasmus Nielsen begge af Rye.

 

216. Født den 3.september 1798 gaardmand Niels Jensen og Hustru Ane Maria Thomasdatter et dødfødt pigebarn

 

217. Født den 3.september 1798 smeden Jens Nielsen og Hustru Ane Magrethe et pigebarn døbt Dom: 20. p. Trin: kaldet – Johanne Magrethe – test: Christiane Sørensdatter kroemandens Hustru i Linne, Ane Maria Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru i Rye, Gaardmand Peder Christensen i Treberg, dito Jens Jensen ibid, smeden i Træden Mikkel Nielsen

 

218. Født den 9.september 1798 fæster i Pøtsøe Jens Mortensen og Hustru Ane Nielsdatter en søn døbt Dom: 16. p. Trin: kaldet – Niels – test: Karen Jensdatter faderens datter, Mette Henriksdatter fæster Stephan Pedersens Hustru i Pøtsøe, fæster i Hiarsbek Niels Christensen, Huusmand Christen Laursen i Rye

 

219. Født den 11.september 1798 gaardmand i Rye Mathias Jensen og Hustru Ane Nielsdatter en søn døbt Dom: 16. p. Trin: kaldet – Niels – test: Maren Eriksdatter Gaardmand Rasmus Jensens Hustru i Winding, Dorthea Sørensdatter Huusmand Anders Christensens Hustru i Rye, Sognefoged Laurs Nielsen, Skovfoged Jens Rasmussen, Gaardmand Peder Snedker i Rye.

 

Kort 1

D9 side 22 vs.

 

220. Født den 18.oktober 1798 huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter en søn døbt Dom: 21. p. Trin: kaldet – Jens – test: Birthe Dinesdatter Huusmand Dines Christensens datter i Rye, Ane Cathrine Andersdatter Huusmand Ernst Pedersens Hustru ibid, Huusmand Christen Tydsk, dito Daniel Sørensen, dito Peder Windelboe

 

221. Født den 3.november 1798 huusmand i Rye Johan Christensen og Hustru Lisbeth Andreasdatter et pigebarn døbt Dom: 23. p. Trin: kaldet – Ane Cathrine – test: Dorthea Pedersdatter Gaardmand Peder Frideriksens datter, Gedske Rasmusdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru, Huusmand Rasmus Overgaard, Huusmand Jens Andersen, Huusmand Christen Laursen, alle af Rye

 

222. Født den 27.oktober 1798 huusmand i Rye Jens Jensen Molboe og Hustru Ane Andreasdatter en søn døbt Dom: 24. p. Trin: kaldet – Christian – test: Magrethe Pedersdatter Huusmand Peder Giessøes datter i Rye, Maren Rasmusdatter Huusmand Morten Nielsen Knubbs Hustru ibid, smeden i Emborg Christen Jensen, Huusmand i Emborg Laurs Nielsen, Huusmand i Rye Johan Christensen

 

223. Født 9.november 1798 mølleren i Rye Mølle Frantz Henric Block og Hustru Gunhild Maria Thomasdatter en søn døbt Dom: 24. p. Trin: kaldet – Peder – test: Gunhild Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Marie Rasmusdatter Gaardmand Jens Laursens Hustru i Nyegaard, Gaardmand Rasmus Rasmussen i Bods, Gaardmand Niels Thomassen ibid, Gaardmand Rasmus Thomassen i Rye.

 

224. Født den 10.november 1798 huusmand i Rye Jens Knudsen og Hustru Maren Thomasdatter en søn døbt Dom: 24. p. Trin: kaldet – Knud – test: Ane Jensdatter Huusmand Johan Fejers Hustru i Rye, Ane Laursdatter Huusmand Jens Christiansens Hustru ibid, Huusmand Christian Eriksen, dito Niels Andersen, dito Daniel Sørensen alle af Rye

 

Kort 1

D10 side 22

 

225. Født den 30.november 1798 huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter en søn – Niels – (ikke mere tekst)

 

Kirkeaaret 1799

 

226. Født den 29.november 1798 huusmand i Rye Jens Thomassen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn døbt Dom: 2.adv. kaldet – Ane – test: pigen Karen Jensdatter moderens søster, Giertrud Nielsdatter skovfoged Christen Degns Hustru, selveier Niels Pedersen i Thomaskier, Huusmand ibid Rasmus Rasmussen, Huusmand Christen Bakke i Rye

 

227. Født den 4.december 1798 huusmand i Munkdal Søren Jensen og Hustru Birthe Pedersdatter et pigebarn døbt Dom: 3.adv. kaldet – Maren – test: Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Laasbyes Hustru i Rye, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Huusmand Peder Rasmussen i Laasbye, Ungkarl Christen Lassen, Huusmand Enevold Olesen begge af Rye

 

228. Født den 17.december 1798 huusmand i Rye Jens Rasmussen Horup og hustru Johanne Jørgensdatter en søn døbt Dom: 4.adv. kaldet – Rasmus – test: Ane Marie Nielsdatter Aftægtsmand Niels Hansens datter, Ane Magrethe smeden Jens Nielsens Hustru, Gaardmand Søren Thomassen, dito Niels Christensen, dito Hans Mortensen, alle af Rye

 

229. Født den 18.december 1798 huusmand i Rye Peder Andersen Windelboe og Hustru Maren Christensdatter en søn døbt Dom: 4.adv kaldet – Christen – test: Ane Cathrine Andersdatter Huusmand Ernst Pedersens Hustru, Ane Christensdatter Huusmand Christen Madsen Hustru, Huusmand Dines Christensen, dito Christen Mouritzen, glarmester Niels Laursen alle af Rye

 

Kort 1

D11

 

230. Født den 23.december 1798 Knud Augustisen tienende hos gaardmand Rasmus Thomassen i Rye og Hustru Marie Johansdatter et pigebarn døbt Fest: 2.nativ: xsti kaldet – Maren – test: Johanne Jensdatter Huusmand Johan Feiers Hustru, Maren Nielsdatter Huusmand Niels Nielsens Hustru, Gaardmand Rasmus Thomassen, Huusmand Jens Knudsen, Ungkarl Laurs Knudsen alle af Rye

 

1799

 

231. Født den 4.januar 1799 huusmand i Rye Niels Andersen og Hustru Ane Andersdatter et pigebarn døbt Dom: 1. p. Epiph. Kaldet – Ellen Marie – test: Karen Andersdatter spilmand Rasmus Bødkers Hustru i Sweistrup, Ane Jensdatter Huusmand Christen Sørensens Hustru i Rye, Huusmand Rasmus Horn, dito Jens Laasbye, dito Laurs Ovesen alle af Rye

 

232. Født den 7.december 1798 huusmand i Rye Christen Fisker og Hustru Karen Pallesdatter en søn døbt dom: Septuagesima kaldet – Søren – Test. Ane Marie Sørensdatter tjenende i Gjessøe, Ane Margrethe smedens Jens Nielsens hustru i Rye, fæster Niels Christensen i Hjarsbæk, husmand Søren Fisker i Rye, ditto Jens Kongenskov i Rye.

 

233. Født den 1.februar 1799 huusmand i Emborg Peder Jensen og Hustru Ane Jensdatter en søn døbt 1.søndag i Faste kaldet – Thomas – test: Ane Andersdatter Huusmand Christen Jensens Hustru i Emborg, Johanne Sørensdatter skrædder Anders Laursens Hustru ibid, Huusmand Peder Jensen, dito Laurs Nielsen, smeden Christen Jensen alle af Emborg

 

234. Født den 21.februar 1799 huusmand i Rye Christian Eriksen og Hustru Ane Marie Andersdatter et pigebarn døbt midfaste søndag kaldet – Karen – test: Ane Magrethe smedens (fortsætter næste side)

 

Kort 1

D12 side 23

 

Jens Nielsens Hustru i Rye, Maren Alling Huusmand Niels Andersens Hustru, Huusmand Laurs Mortensen, dito Rasmus Tiisen, dito Peder Knudsen alle af Rye

 

235. Født den 4.marts 1799 et uægte pigebarn af pigen i Rye Karen Mouritzdatter døbt den 4.onsdag i Faste kaldet – Karen Marie – udlagt som barnefader huusmand i Rye Søren Leth, barnet baaret af huusmand Johan Fejers Hustru i Rye

 

236. Født den 27.februar 1799 kroemand i Rye Jens Jensen Laasbye og Hustru Dorthea Rasmusdatter en søn døbt Palme søndag kaldet – Johan – test: Christine Block Gaardmand Anders Rasmussens Hustru i Emborg, Birthe Pedersdatter skovfoged Søren Jensens Hustru i Munkdal, Aftægtsmand Thomas Nielsen, Rasmus Thomassen, dito Peder Pedersen Junior alle af Rye

 

237. Født den 12.marts 1799 smeden i Emborg Christen Jensen og Hustru Birthe Laursdatter en søn døbt Palme søndag kaldet – Jacob – test: Ellen Thomasdatter Aftægtsmand Thomas Nielsens datter, Ane Andersdatter Huusmand Christen Jensens Hustru i Emborg, Huusmand Jens Jensen i Rye, dito Laurs Nielsen, dito Peder Jensen begge af Emborg

 

238. og 239. Født den 19.marts 1799 huusmand i Rye Anders Jensen og Hustru Johanne Nielsdatter tvillinger en søn og datter

 

240. Født den 21.marts 1799 gaardmand i Rye Rasmus Thomassen og Hustru Kirsten Nielsdatter en søn døbt Dom: 1. p. Pasch: kaldet – Thomas – test: Gunhild Marie Thomasdatter mølleren Frantz Blocks Hustru, Mette Nielsdatter Huusmand Niels Sørensen Nyemans Hustru i Rye, Aftægtsmand i Rye Thomas Nielsen, Gaardmand ibid Niels Jensen, kroemand Jens Jensen Laasbye ibid

 

Kort 1

E1 side 24 vs.

 

241. Født den 21.marts 1799 gaardmand i Emborg Laurs Andersen og Hustru Ane Jespersdatter en søn døbt Dom: 1. p. Pasch: [31.marts 1799] kaldet – Jesper – test: Maren Andersdatter Gaardmand Jørgen Sørensens Hustru i Bods, Ane Andersdatter Huusmand Christen Jensens Hustru i Emborg, Gaardmand Søren Nielsen i Illerup, dito Søren Nielsen i Fiirgaarde, dito Eskild Nielsen i Alken

 

242. Født den 23.marts 1799 huusmand i Rye Jens Sørensen Fisker og Hustru Kirsten Nielsdatter en søn døbt Dom: 2.p. Pasch: kaldet – Søren – test: Ane Nielsdatter husmand Niels Christensens datter i Nørre Wissing, Ane Marie Nielsdatter husmand Niels Sørensens hustru i Rye, kroemand Jens Jensen Laasbye, gl. husmand Søren Fisker, husmand Rasmus Nyeman alle af Rye.

 

 

243. Født den 21.april 1799 huusmand i Rye Laurs Nielsen Tolstrup og Hustru Ane Dorthea Jørgensdatter en søn – Jørgen – (ikke mere tekst)

 

244. Født den 19.juni 1799 huusmand i Emborg Peder Rasmussen og Hustru Maren Nielsdatter et pigebarn døbt dom: 5.p. Trin: kaldet – Wendel – test: Ane Maria Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Andersdatter Huusmand Christen Jensens Hustru ibid, Huusmand Peder Rasmussen i Skanderborg Ladegaard, Huusmand Laurs Nielsen i Emborg, Huusmand Rasmus Jørgensen i Emborg

 

245. Født den 17.juli 1799 gaardmand i Rye Peder Pedersen og Hustru Ane Jacobsdatter et dødfødt pigebarn

 

246. Født den 15.juli 1799 huusmand i Rye Laurs Jensen og Hustru Cidzel Christensdatter et pigebarn døbt dom: 10.p. Trinit: kaldet – Ane Cathrine – test: Maren Rasmusdatter Gaardmand Rasmus Ingetveds datter, Karen Jensdatter Huusmand Niels Nielsen Knubbs Hustru i Rye, Huusmand Jens Knudsen, dito Rasmus Horn, dito Anders Pedersen alle af Rye

 

Kort 1

E2 side 24

 

247. Født den 18.august 1799 et uægte drengebarn moderen Gunhild Hansdatter gaardmand Hans Mortensens datter, faderen ungkarl i Rye Jens Jacobsen døbt dom: 15.p. Trinit: kaldet – Morten – test: Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru, Ane Jensdatter Huusmand Jens Thomassens Hustru, Gaardmand Peder Snedker, Huusmand Jens Andersen, dito Ernst Pedersen alle af Rye

 

248. Født den 6.september 1799 huusmand i Skieldal Jens Sørensen og Hustru Mette Jensdatter et pigebarn døbt den 17, Dom: p. Trinit: kaldet – Mariane – test: Cidzel Marie Pedersdatter Huusmand Christen Nielsens Hustru i Skieldal, Ane Magrethe smeden Jens Nielsens Hustru i Rye, Huusmand Jørgen Gudriksen, dito Bertel Løgagger, dito Mikkel Jensen alle af Skieldal

 

249. Født den 9.september selveier i Skieldal Anders Bertelsen og Hustru Maren Christensdatter en søn døbt Dom: 18.p. Trinit: kaldet – Christen – test: Ane Christensdatter Gaardmand Thomas Sørensen i Giessøe, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru i Rye, tømmermand Peder Nielsen, snedker Jens Davidsen, Huusmand Dines Christensen alle af Rye

 

250. Født den 15.september 1799 huusmand i Rye Anders Sørensen og Hustru Karen Salomonsdatter en søn døbt Dom: 18. p. Trinit: kaldet – Salomon – test: Ellen Salomonsdatter selveier Anders Rasmussens Hustru i Thomaskiær, Karen Jørgensdatter gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, aftægtsmand Salomon Rasmussen i Fellund, aftægtsmand i Rye Thomas Nielsen, selveier i Esperlund Rasmus Laursen

 

Kort 1

E3 side 25 vs.

 

251. Født den 25.august 1799 huusmand i Rye Jens Christiansen Laasbye og Hustru Ane Laursdatter et pigebarn døbt dom: 20.p. Trinit: kaldet – Ane Marie – test: Maren Sørensdatter Gaardmand Niels Sørensens steddatter i Flensted, Cidzel Christensdatter Huusmand Laurs Ovesens Hustru i Rye, Huusmand Anders Laursen, dito Anders Pedersen, dito Niels Nielsen Knubbs alle af Rye

 

252. Født den 18.september 1799 gaardmand i Emborg Peder Andersen og Hustru Sophia Jespersdatter et pigebarn døbt dom: 20.p. Trinit: kaldet – Johanne – test: Gunhild Marie Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru ibid, Gaardmand i Bods Rasmus Rasmussen, dito Niels Thomassen ibid, Gaardmand i Rye Rasmus Thomassen

 

Kirkeaaret 1800

 

253. Født den 27.december 1799 huusmand i Rye Jens Rasmussen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter et pigebarn døbt søndag mellem nytaar og hellig 3 konger kaldet – Maren – test: Maren Terkildsdatter Gaardmand Terkild Jensens datter i Wissing Closter, Johanne Jørgensdatter Huusmand i Rye Jens Rasmussens Hustru, Gaardmand Mathias Jensen, Huusmand Rasmus Justisen, Huusmand Jens Seiling alle af Rye

 

254. Født den 27.december 1799 huusmand i Rye Christen Laursen og Hustru Ane Sørensdatter en søn døbt dom: 2.p. Epiph: kaldet – Søren – test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomsens Hustru, Ane Andersdatter Huusmand Niels Andersens Hustru, fæster Jens Mortensen i Pøtsøe, Huusmand Peder Knudsen Huusmand Anders Christensen alle af Rye

 

Kort 1

E4 side 25

 

1800

 

255. Født den 8.januar 1800 huusmand i Rye Niels Rasmussen og Hustru Johanne Pedersdatter en søn døbt dom: 2.p. Epiph: kaldet – Peder – test: Johanne Rasmusdatter Huusmand Anders Laursens Hustru, Mette Nielsdatter Huusmand Niels Nyemans Hustru, Huusmand Hans Pedersen, Ungkarl Laurs Pedersen, Ungkarl Peder Rasmussen alle af Rye

 

256. Født 10.december 1799 huusmand i Rye Ernst Pedersen og Hustru Ane Cathrine Andersdatter et pigebarn døbt dom: 3.p. Epiph: kaldet – Christense – test: Maren Nielsdatter Gaardmand Troels Andersens Hustru i Alken, Gedske Leth Gaardmand Peder Snedkers Hustru, Gaardmand Rasmus Thomsen, kroemand Jens Jensen, Huusmand Jens Andersen alle af Rye

 

257. Født 5.januar 1800 et uægte drengebarn moderen gaardmand Peder Nielsens datter i Heidnitz Maren Pedersdatter døbt dom: 3.p. Epiph: kaldet – Jens – test: Ane Marie Nielsdatter aftægtsmand afdøde Niels Hansens datter i Heidnitz, gaardmand Salomon Andersen i Heidnitz, dito Gotfred Rasmussen, dito Niels Salomonsen begge af Fellund, udlagt som barnefader ungkarl i Rye Christen Nielsen Windelboe

 

258. Født den 16.januar 1800 huusmand i Rye Niels Christiansen og Hustru Ane Marie Pedersdatter et pigebarn døbt dom: 3.p. Epiph: kaldet - Maren – test: Ellen Thomasdatter Aftægtsmand Thomas Nielsens datter i Rye, Karen Salomonsdatter Huusmand Anders Sørensens Hustru ibid, Gaardmand Peder Snedker, smeden Jens Nielsen, Ungkarl Peder Christiansen alle af Rye

 

259. Født den 17.januar 1800 huusmand i Rye Christen Sørensen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn døbt dom: Sexag: - Dorthea Marie – kaldet, test: Dorthea Pedersdatter Gaardmand Peder Fridriksens datter, Johanne (fortsætter næste side)

 

Kort 1

E5 side 26 vs

 

Marie Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru, Huusmand Rasmus Nielsen, dito Anders Nielsen, dito Laurs Kieldsen alle af Rye

 

260. Født den 11.januar 1800 huusmand i Rye Niels Sørensen og Hustru Ane Marie Nielsdatter en søn døbt fastelavns søndag kaldet – Niels – Test: Kirsten Nielsdatter Huusmand i Rye Jens Sørensens Hustru, Johanne Marie Christensdatter smedens Hustru ibid, smeden Jens Nielsen, gl. Niels smed, Huusmand Daniel Sørensen alle af Rye.

 

261. Født den 14.februar 1800 huusmand i Rye Anders Christensen og Hustru Dorthea Sørensdatter et pigebarn døbt fastel. Søndag kaldet – Kirsten – test: Karen Thomasdatter Huusmand Rasmus Justisens Hustru, Ane Sørensdatter dito Christen Laursens Hustru, Huusmand Anders Laursen, dito Peder Knudsen, dito Rasmus Nyeman alle af Rye

 

262. Født den 2.februar 1800 gaardmand i Rye Mathias Jensen og Hustru Ane Nielsdatter en søn døbt fastel. Søndag kaldet – Niels – test: Maren Johansdatter Gaardmand Jens Nielsens Hustru i Hemstok, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru i Rye, Skovfoged Jens Rasmussen, Gaardmand Niels Jensen begge af Rye, Gaardmand Rasmus Jensen i Winding.

 

263. Født den 22.februar 1800 huusmand i Rye Rasmus Svendsen og Hustru Ane Rasmusdatter et pigebarn døbt 1.søndag i faste kaldet – Ane – test: Maren Nielsdatter gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussens Hustru, Johanne Jørgensdatter huusmand i Rye Jens Rasmussens Hustru, huusmand i Rye Rasmus Nyeman, dito Rasmus Salomonsen ibid, ungkarl i Fellund Stephan Rasmussen

 

264. Født den 3.marts 1800 huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter en søn døbt 2.søndag i faste kaldet – Christen – test: Dorthea Rasmusdatter (fortsætter næste side)

 

Kort 1

E6 side 26

 

Kroemand Jens Jensens Hustru, Ane Marie Nielsdatter huusmand Niels Sørensens Hustru, huusmand gl. Søren Fisker, dito Christen Tydsk, dito Christen Madsen alle af Rye.

 

265. Født den 3.marts 1800 huusmand i Rye Jens Knudsen og Hustru Maren Thomasdatter en søn døbt 5.søndag i faste kaldet – Thomas – test: Mette Pedersdatter Gaardmand Niels Jensens pige, Johanne Jørgensdatter Huusmand Jens Rasmussens Hustru, Huusmand Niels Andersen, dito Daniel Sørensen, dito Johan Feier alle af Rye

 

266. Født den 17.marts 1800 huusmand i Rye Christian Nielsen og Hustru Kirsten Jensdatter en søn døbt dom: 2.p. Pasch: kaldet – Jens – test: Ane Jensdatter Huusmand Jens Thomassens Hustru i Them sogn, Ane Andersdatter Huusmand Niels Andersens Hustru i Rye, Huusmand Laurs Jensen, dito Anders Sørensen, dito Jens Rasmussen alle af Rye  

 

267. Født den 26.marts 1800 huusmand i Rye Niels Nielsen Knubb og Hustru Karen Jensdatter et pigebarn døbt dom: 2.p. Pasch: kaldet – Ane Cathrine – test: Maren Nielsdatter tjenende paa Cathrinedal, Cidsel Christensdatter Huusmand Laurs Jensens Hustru i Rye, Huusmand Niels Andersen, dito Johan Feier, dito Hans Jacobsen alle af Rye

 

268. Født den 17.april 1800 bødker i Emborg Jacob Jensen og Hustru Maren Jensdatter et pigebarn døbt dom: 2.p. Pasch: kaldet – Ane – test: Kirsten Jacobsdatter Gaardmand Knud Laursens Hustru i Biestrup, Birthe Laursdatter smedens Hustru i Emborg, Gaardmand Laurs Andersen, dito Peder Andersen, dito Anders Rasmussen alle af Emborg

 

Kort 1

E7 side 27 vs.

 

269. Født den 19.april 1800 huusmand i Rye Anders Nielsen og Hustru Maren Jensdatter en søn døbt dom: 4.p. Pasch: kaldet – Niels – test: Ane Marie Svendsdatter Huusmand Laurs Kieldsens Hustru, Ane Sørensdatter Huusmand Christen Laursens Hustru, Huusmand Rasmus Nielsen, dito Christen Laursen, dito Laurs Kieldsen alle af Rye

 

270. Født den 17.maj 1800 huusmand i Rye Søren Sørensen Fisker og Hustru Mette Kirstine Pedersdatter en dødfødt søn

 

271. Født den 23.maj 1800 huusmand i Rye Rasmus Nielsen og Hustru Ane Pedersdatter en søn døbt Fest: 1.Pentecost: kaldet – Peder – test: Ane Jensdatter Huusmand Christen Sørensens Hustru, Maren Jensdatter Huusmand Anders Nielsens Hustru, Huusmand Christen Laursen, dito Niels Andersen, dito Jørgen Andersen alle af Rye

 

272. Født den 29.april 1800 gaardmand i Rye Niels Jensen og Hustru Maren Andersdatter et pigebarn døbt dom: Trinit: kaldet – Johanne Maria – test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand i Rye Rasmus Thomassens Hustru, Ane Jensdatter tømmermand Peder Nielsens Hustru ibid, kroemand Jens Laasbye, Gaardmand Johan Madsen, dito Christen Sørensen alle af Rye

 

273. Født den 28.april 1800 gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Hustru Karen Jørgensdatter en søn døbt Dom: 1. p. Trinit: kaldet – Jørgen – Test: Ellen Thomasdatter aftægtsmand Thomas Smeds datter, Birthe Pedersdatter Skovfoged Søren Jensens Hustru, gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussen, dito Rasmus Thomassen, dito Niels Christensen begge af Rye

 

274. Født den 17.maj 1800 huusmand i Rye Mads Mouritzen og Hustru Ane Cathrine Wilhelmsdatter et pigebarn døbt dom: 2.p. Trin: kaldet – Mette – test: Kirsten Nielsdatter huusmand Jens Fiskers Hustru i Rye, Lisbeth Andreasdatter huusmand (fortsætter næste side)

 

 

Kort 1

E8 side 27

 

Johan Christensens Hustru ibid Huusmand Christen Mouritzen, dito Anders Gartner, dito Jens Mouritzen alle af Rye

 

275. Født den 19.juni 1800 huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter et pigebarn døbt dom: 6.p. Trinit: kaldet – Karen – test: Maren Tydske Huusmand Jens Knudsens Hustru, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru, Huusmand Christen Tydsk, dito Jens Rasmussen Horup, dito Peder Windelboe alle af Rye

 

276. Født den 29.juni 1800 gaardmand i Rye Peder Pedersen snedker og Hustru Gedske Leth en søn døbt dom: 9.p. Trinit: kaldet – Jacob – test: Ane Marie Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Cathrine Andersdatter Huusmand Ernst Pedersens Hustru i Rye, Frantz Block møller, kroemand Jens Laasbye, Gaardmand Johan Madsen begge af Rye

 

277. Født den 2.september 1800 huusmand i Rye Rasmus Horn og Hustru Ane Cathrine et pigebarn – Johanne – (ikke mere tekst)

 

278. Født den 31.august 1800 gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussen og Hustru Maren Nielsdatter en datter døbt dom: 14.p trin: kaldet – Maren – test: Ane Marie Nielsdatter gaardmand Peder Pedersens fæstemøe, Ane Rasmusdatter huusmand Rasmus Svendsens Hustru begge af Rye, gaardmand Niels Salomonsen i Fellund, dito Niels Christensen i Rye, huusmand Rasch Salomonsen ibid.

 

279. Født den 12.august 1800 fæster Hiarsbek Niels Christensen Cloed og Hustru Karen Pedersdatter en søn døbt dom: 17.p. Trin: kaldet – Jens – test: Ellen Jensdatter fæster Jens Mortensens datter i Pøtsøe, Cidsel Marie (fortsætter næste side)

 

Kort 1

E9 side 28 vs.

 

Pedersdatter Huusmand Niels Christensens Hustru i Skieldal, fæster Rasch Andersen i Hiarsbek, Ungkarl Anders Pedersen i Pøtsøe, Huusmand Christen Fisker i Rye

 

280. Født den 20.august 1800 Huusmand i Rye Laurs Kieldsen og Hustru Ane Marie Svendsdatter søn døbt dom: 17.p. trin: kaldet – Svend – test: Johanne Jensdatter pige i Rye Mølle, Karen Jensdatter Huusmand Niels Nielsen Knubbs Hustru, Huusmand Anders Nielsen, dito Rasmus Nielsen, dito Mads Mouritzen alle af Rye

 

281. Født den 20.september 1800 huusmand i Emborg Rasch Jørgensen og Hustru Ane Marie Jespersdatter en søn døbt Dom: 17.p. Trin: kaldet – Anders Dyhr – test: Ane Marie Jørgensdatter pige hos Gaardmand Peder Andersen i Emborg, Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru, Gaardmand Laurs Andersen, dito Morten Salomonsen alle af Rye

 

282. Født den 21.september gaardmand i Rye Rasmus Thomassen og Hustru Kirsten Nielsdatter en søn døbt Dom: 17.p. Trin: kaldet – Thomas – test: Ellen Thomasdatter Aftægtsmand Thomas smeds datter, Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru, Gaardmand Niels Jensen, dito Johan Madsen alle af Rye

 

283. Født den 24.september 1800 fæster i Pøtsøe Stephan Pedersen og Hustru Mette Henriksdatter et pigebarn døbt Dom: 17. p. Trin: kaldet – Ane – Test: Magrethe Henriksdatter selveier Fridrik Bertelsens Hustru i Næsgaarden, Dorthea Sørensdatter huusmand Anders Christensens Hustru i Rye, gaardmand Peder Pedersen, ungkarl Peder Jacobsen, Tømmermand Peder Nielsen alle af Rye

 

284. Født den 1.september 1800 huusmand i Rye Anders Jensen Foged og Hustru Johanne Nielsdatter en søn døbt Dom: 18. p. Trinit: kaldet – Jens – test: Ane Christensdatter Huusmand Rasch Nyemans Hustru, Dorthea Sørensdatter Huusmand Anders Christensens Hustru, Huusmand Niels Andersen, (fortsætter næste side)

 

Kort 1

E10 side 28

 

Dito Niels Nyeman, gaardmand Peder snedker alle af Rye.

 

285. Født den 10.september 1800 huusmand i Rye Knud Augustisen og Hustru Marie Johannesdatter døbt dom: 18.p. Trin: kaldet – August – test: Ellen Augustisens Huusmand Peder Andersens Hustru i Winding, Karen Jensdatter Huusmand Niels Nielsen Knubbs Hustru, Huusmand Johan Fejer, dito Jens Knudsen, dito Niels Andersen alle af Rye

 

286. Født den 4.oktober 1800 gaardmand Christen Jensen og Hustru Ane Andersdatter af Fiskerhuusene en søn døbt dom: 18.p. Trin: kaldet – Anders – test: Kirsten Jensdatter Gaardmand Jens Christensens datter i Bods, Ane Jensdatter Huusmand Peder Jensens Hustru i Emborg, Gaardmand Niels Simonsen, dito Simon Justisen, begge af Fiskerhuusene, Huusmand Christen Andersen af Emborg

 

287. Født den 7.oktober 1800 huusmand i Emborg Jens Pedersen og Hustru Johanne Svendsdatter en søn døbt dom: 18.p. Trin: kaldet - Thomas Wissing – test: Ane Marie Gaardmand Anders Rasmussens datter, Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru, Huusmand Rasch Jørgensen, Bødker Jacob Jensen, Huusmand Peder Jensen alle af Emborg

 

288. Født den 5.november 1800 huusmand i Rye Hans Jacobsen og Hustru Johanne Marie Rasmusdatter et pigebarn døbt dom: 22.p. Trinit: kaldet – Inger Marie – test: Kirsten Rasmusdatter selveier Rasch Baltzars datter i Salten Skov, Ane Jensdatter Huusmand Christen Sørensens Hustru i Rye, Gaardmand Salomon Andersen i Heidnitz, dito Niels Christensen i Rye, Ungkarl Jens Jacobsen ibid

 

Kort 1

E11 side 29 vs.

 

289. Født den 28.oktober 1800 huusmand i Rye Morten Knubb og Hustru Maren Nielsdatter en søn døbt dom: 1.adv. kaldet – Niels – test: Maren Rasmusdatter Gaardmand Rasch Ingetveds datter, Ane Marie Svendsdatter Huusmand Laurs Kieldsens Hustru, Huusmand Jens Fisker, dito Christen Fisker, dito Jens Horup alle af Rye

 

290. Født den 12.november 1800 huusmand i Rye Nørreskov Søren Jensen og Hustru Birthe Pedersdatter et pigebarn døbt dom: 24.p. Trin: kaldet – Ane Cathrine – test: Lisbeth Pedersdatter Gaardmand Jens Rasmussens Hustru i Toustrup, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, mølleren Frantz Block, kroemand Jens Jensen, Huusmand Peder Rasmussen i Laasbye

 

291. Født den 2.december 1800 huusmand i Rye Niels Nyeman og Hustru Mette Nielsdatter et dødfødt pigebarn

 

292. Født den 10.december 1800 huusmand i Rye Laurs Mortensen og Hustru Johanne Thomasdatter et pigebarn døbt dom: 4.adv. kaldet – Maren – test: Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru, Karen Salomonsdatter Huusmand Anders Sørensens Hustru, Gaardmand Peder Fridriksen, tømmermand Peder Nielsen, Huusmand Christen Bakke alle af Rye

 

293. Født den 21.december 1800 huusmand i Rye Niels Andersen og Hustru Maren Nielsdatter et dødfødt drengebarn

 

294. Født den 25.december 1800 fæster i Hiarsbek Rasmus Andersen og Hustru Gjertrud Sørensdatter et dødfødt drengebarn

 

Kort 1

E12 side 29

 

295. Født den 29.december 1800 huusmand i Rye Rasmus Salomonsen og Hustru Karen Gotfredsdatter et dødsfødt pigebarn

 

1801

 

296. Født den 22.januar 1801 gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter et dødfødt pigebarn

 

297. Født den 5.december 1800 sal. Jens Nielsen smeds enke Ane Magrethe en søn døbt den 31.januar kaldet - Jens – test: Ane Marie Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru, Karen Salomonsdatter Huusmand Anders Sørensens Hustru, Gaardmand Niels Christensen, dito Søren Christensen alle af Rye, Huusmand Søren Pedersen af Miesing

 

298. Født den 20.januar 1801 huusmand i Rye Jens Rasmussen Horup og Hustru Johanne Jørgensdatter en søn Dom: Sexagesima kaldet – Jørgen – test: Maren Hansdatter Gaardmand Hans Mortensens datter, Ane Rasmusdatter Huusmand Rasmus Svendsens Hustru, Gaardmand Niels Jensen, dito Niels Christensen, Huusmand Rasmus Sørensen Nyeman

 

299. Født den 15.februar 1801 huusmand i Rye Peder Andersen Windelboe og Hustru Maren Christensdatter et dødfødt pigebarn

 

300. Født den 6.februar 1801 huusmand i Rye Laurs Nielsen Tolstrup og Hustru Ane Dorthea Jørgensdatter en søn døbt 1.søndag i Faste kaldet – Jørgen – test: Gunhild Thomasdatter mølleren Frantz Blocks Hustru, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru, Gaardmand Niels Jensen, kroemand Jens Jensen, Huusmand Niels Tolstrup alle af Rye

 

Slut mikrokort 1

 

Kort 2

A1 side 30 vs.

 

301. Født den 16.februar 1801 huusmand i Rye Iver Jensen og Hustru Maren Rasmusdatter en søn døbt 3.søndag i faste. Kaldet – Christen – test: Dorthe Andersdatter Huusmand Anders Laursens datter i Rye, Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustisens Hustru ibid, Huusmand Jens Iversen i Ladegaard, Ungkarl Anders Rasmussen i Wissing Closter, Ungkarl Christian Rasmussen tjenende i Sønder Wissing præstegaard

 

302. Født den 6.marts 1801 Skrædder Anders Laursen i Emborg og Hustru Johanne Sørensdatter en søn døbt 3.onsdag i faste kaldet – John – test: Dorthea Jørgensdatter Gaardmand Morten Salomonsens pige i Emborg, Ane Jensdatter Huusmand Peder Jensens Hustru ibid, Huusmand Christen Laursen i Rye, dito Laurs Nielsen, bødker Jacob Jensen alle af Rye

 

303. Født den 3.marts 1801 Kroemand i Rye Jens Jensen og Hustru Dorthea Rasmusdatter et pigebarn døbt midfaste søndag kaldet – Cathrine – test: Mette Rasmusdatter afg?? Kroemands datter tjenende hr forstander Bentzen i Horsens, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru i Rye, Gaardmand Niels Jensen ibid, dito Anders Rasmussen, dito Peder Andersen begge af Emborg

 

304. Født den 10.februar 1801 Huusmand i Rye Christen Sørensen Fisker og Hustru Karen Pallesdatter et pigebarn døbt 5.søndag i faste kaldet – Karen - test: Sidsel Marie Pedersdatter husmand Christen Nielsens hustru i Schieldal, Ane Margrethe Christensdatter smedens Anders Sørensens hustru i Rye, Huusmand Søren Sørensen Fisker, dito Jens Sørensen Fisker, ungkarl Rasmus Sørensen Fisker alle af Rye

 

 

Kort 2

A2 side 30

 

305. Født den 16.marts 1801 Gaardmand i Emborg Laurs Andersen og Hustru Ane Jespersdatter en søn døbt skjertorsdag kaldet – Søren – test: Maren Justisens skipper Søren Skovs Hustru i Horsens, Sophia Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Emborg, Gaardmand Jens Nielsen i Them, dito Søren Nielsen, dito Christen Sørensen begge af Fiirgaarde

 

306. Født den 4.april 1801 Huusmand i Rye Jens Sørensen Fisker og Hustru Kirsten Nielsdatter et pigebarn døbt Dom: 4.p. Pasch: kaldet – Ellen Marie – test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru, Ane Marie Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru begge af Rye, Fridrik Nielsen selveier bonde ved Jexen dal, Christen Nielsen, Rasmus Nielsen begge Ungkarle i Nørre Wissing og barnemoderens brødre

 

307. Født den 4.juni 1801 Soldaten af det Jydske Infanterie Regiment i Aarhuus Knud Qvist og Hustru Ane Magrethe Olesdatter som paa hendes reise nedkom med en søn i Emborg som i daaben Dom: 1.p. Trinit: blev kaldet - Ole Qvist – test: Ane Marie Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter, Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru, Anders Mortensen karl hos Anders Rasmussen, Gaardmand Jens Jensen karl hos Peder Andersen, Gaardmand Søren Andersen karl hos Laurs Andersen Gaardmand alle af Emborg

 

Kort 2

A3 side 31 vs.

 

308. Født den 20.juni 1801 huusmand i Rye Palle Hansen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn dom: 9.p. Trinit: kaldet – Dorthea – test: Ellen Hansdatter tjenende hos gaardmand Søren Nielsen i Illerup, Dorthea Hansdatter selveier Johan Rasmussens Hustru i Salten skov, gaardmand Hans Mortensen i Rye, ungkarl mads Hansen i Wrol, dito Peder Stephansen i Rye

 

309. Født den 8.august 1801 Huusmand i Rye Niels Christian og Hustru Ane Marie Pedersdatter et pigebarn døbt dom: 14.p. Trinit: kaldet – Maren – test: Maren Pedersdatter Huusmand Peder Madsen Hustru i Wissing Closter, Huusmand Knud Augustisens Hustru i Rye Marie Johansdatter, Gaardmand Peder Snedker i Rye, Huusmand Christen Laursen i Rye, Ungkarl Peder Pedersen i Møllen

 

310. Født den 12.september 1801 Gaardmand i Rye Mathias Jensen og Hustru Ane Nielsdatter et pigebarn døbt dom: 17.p. Trinit: kaldet – Mette Marie Cathrine – test: Maren Andersdatter Gaardmand Niels Jensens Hustru, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru, Gaardmand Johan Madsen, Sognefoged Laurs Nielsen, Skovfoged Jens Rasmussen alle af Rye.

 

311. og 312. Født den 1.august 1801 min egen og Hustrus pigebørn døbt torsdag den 15.oktober den 1.te kaldet – Ane sophia – baaren af Madme Holm i Skanderborg sal. Hans Nicolai Holms enke, Kirsten Nielsdatter Aftægtsmand Christen Sørensens Hustru i Rye, Mølleren i Rye Mølle Frantz Block, Gaardmand Niels Jensen, Sognefoged Laurs Nielsen, Kroemand Jens Laasbye, den 2. kaldet - Henrikke Caroline – baaren af Jomfru Deichman Aagaard i Winding, Gedske Leth Gaardmand Peder Pedersens Hustru i Rye, Gaardmand Anders Rasmussen, dito Peder Andersen, Ungkarl Laurs Mortensen alle af Emborg.

 

Kort 2

A4 side 31

 

313. Født den 18.september 1801 et uægte pigebarn, moderen pigen Maren Hermansdatter, faderen Landsoldat Anders Sørensen tjenende i Røde Mølle, barnet døbt Dom: 20.p. Trinit: kaldet – Ane – test: Ane Cathrine Sørensdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Hedegaard paa Giesing Hede, snedkers Hustru i Rye Ane Magrethe Christensdatter, sognefoged Marcus Nielsen af Skaarup, glarmester Niels Laursen af Rye, Ungkarl af Rye Hans Hermansen

 

314. Født den 13.august 1801 Tømmermand i Rye Peder Nielsen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn døbt dom: 20.p. Trinit: kaldet – Ane Marie – test: Maren Andersdatter Gaardmand Niels Jensens Hustru i Rye, Maren Johanne Thomasdatter Huusmand Laurs Mortensens Hustru ibid, Gaardmand Rasmus Thomassen i Rye, Ungkarl Thomas Thomassen og dito Niels Thomassen begge af Ryelund

 

315. Født den 11.oktober 1801 Gaardmand i Rye Søren Christensen og Hustru Ellen Thomasdatter et pigebarn døbt Dom: 21.p. Trinit: kaldet – Mette Kirstine – test: Gunhild Marie Thomasdatter møller Frantz Blocks Hustru i Rye Mølle, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru i Rye, kroemand Jens Jensen, Gaardmand Peder Fridriksen, dito Niels Christensen alle af Rye

 

316. Født den 18.oktober 1801 Huusmand i Rye Rasmus Horn og Hustru Kirsten Nielsdatter en søn døbt dom: 22.p. Trinit: kaldet – Niels – test: Ane Cathrine Mikkelsdatter tjenende i Fiirgaarde hos Gaardmand Rasmus Sørensen, Kirsten Jensdatter Huusmand Jens Sørensen Fiskers Hustru i Rye, Huusmand Laurs Jensen, dito Anders Pedersen begge af Rye

 

Kort 2

A5 side 32 vs.

 

317. Født den 25.oktober 1801 Huusmand i Rye Jens Christiansen og Hustru Ane Laursdatter et pigebarn døbt dom: 2.adv. kaldet – Ane Marie – test: pigen Ane Cathrine tjenende i Porup, Karen Jensdatter Huusmand Niels Nielsen Knubbs Hustru, Huusmand Laurs Jensen, dito Anders Pedersen, dito Anders Nielsen alle af Rye

 

Kirkeaaret 1802

 

318. Født den 27.december 1801 Gaardmand Rasch Salomonsen og Hustru Gunhild Hansdatter en søn døbt dom: 1.p. Epiph. Kaldet - Hans – Test: Maren Hansdatter Søster til barnets moder, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Gaardmand Hans Mortensen, Aftægtsmand Salomon Rasmussen i Fellund, selveier Anders Rasmussen i Thomaskiær.

 

1802

 

319. Født 6.januar 1802 Gaardmand i Rye Peder Pedersen og Hustru Maren Nielsdatter en søn døbt Dom: 2.p. Epiph: kaldet – Peder – test: Maren Nielsdatter Gaardmand Johan Madsen kones søster datter, Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Gaardmand Niels Christensen i Rye, dito Salomon Andersen i Heidnitz, fæster Stephan Pedersen i Pøtsøe [og Hustru Ane Marie Nielsdatter mistanke om der er skrevet forkert Ane Maries søster Maren som bar barnet er skrevet 2 gange i stedet for]

 

320. Født 12.januar 1802 Gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter en søn døbt dom: 3.p. Epiph: kaldet - Christen – test: Maren Laursdatter Gaardmand Laurs Nielsens datter i Rye, Ellen Thomasdatter Søren Christensens Hustru i Rye, Gaardmand Hans Mortensen, Gaardmand Peder Fridriksen, Huusmand Laurs Mortensen alle af Rye

 

Kort 2

A6 side 32

 

321. Født 15.januar 1802 Smeden i Emborg Christen Jensen og Hustru Birthe Laursdatter et pigebarn døbt Dom: 3.p. Epiph: kaldet – Ane Magrethe – test: Ane Jespersdatter Gaardmand i Emborg Laurs Andersens Hustru, Maren Jensdatter bødkeren Jacob Jensens Hustru i Emborg, Huusmand Peder Jensen i Emborg, smeden Anders Sørensen, Huusmand Peder Giessøe begge af Rye

 

322. Født 26.januar 1802 Feldbereder Rasmus Sørensen Fisker og Hustru Maren Rasmusdatter en dødfødt søn

 

323. Født 7.februar 1802 Gaardmand i Heidnitz Laurs Knudsen og Hustru Maren Pedersdatter et pigebarn kaldet – Ane Marie – (ikke mere tekst)

 

324. Født 15.januar 1802 Huusmand i Rye Niels Sørensen Nyeman og Hustru Mette Nielsdatter pigebarn døbt dom: sexages: kaldet – Magrethe -, test Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensens Hustru, Johanne Pedersdatter Huusmand Niels Rasmussens Hustru, Gaardmand Peder snedker Huusmand Johan Christensen, dito Rasmus Sørensen Nyeman alle af Rye

 

325. Født 15.februar 1802 Huusmand i Rye Laurs Kieldsen og Hustru Ane Marie Svendsdatter en søn døbt fastelavns søndag kaldet – Anders – test: Ane Povelsdatter smeden Povel Nielsens datter i Salten, Ane Cathrine Wilhelmsdatter Huusmand Mads Mouritzens Hustru, Huusmand Rasmus Nielsen, dito Anders Nielsen, dito Niels Andersen alle af Rye

 

Kort 2

A7 side 33 vs.

 

326. Født den 13.marts 1802 huusmand i Rye Rasmus Svendsen og Hustru Ane Rasmusdatter en søn døbt den 3.søndag i faste kaldet – Rasmus – test: Maren Nielsdatter gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Johanne Jørgensdatter huusmand Jens Rasmussen Horups Hustru i Rye, Gaardmand Niels Salomonsen i Fellund, dito Niels Christensen i Rye, Huusmand Rasmus Jensen ibid.

 

327. Født den 18.marts 1802 Huusmand i Rye Anders Christensen og Hustru Dorthea Sørensdatter et pigebarn døbt Fest: Annunical: xsti kaldet – Kirsten – test: Ane Christensdatter Huusmand Rasmus Sørensen Nyemans Hustru i Rye, Ane Sørensdatter Huusmand Christen Laursens Hustru, Huusmand Peder Knudsen, dito Anders Jensen, Ungkarl Mikkel Jensen tjenende sognefogeden Laurs Nielsen i Rye alle af Rye

 

328. Født den 2.april 1802 Huusmand i Rye Anders Nielsen og Hustru Maren Jensdatter et dødfødt pigebarn

 

329. Født den 25.marts 1802 et uægte drengebarn moderen Ane Kirstine Kirketerp, Tolder Kirketerps datter i Thisted, udlagt som barnefader snedkersvend i Aalborg Niels Christensen udtaget til matros, barnet døbt i Rye kirke ’palme søndag kaldet – Jens – test: jomfru Marcussen hos præsten i Rye, Kirsten Dinesdatter præstens pige, Niels Laursen præstens karl, Huusmand Johan Fejer, dito Herman Johansen begge af Rye

 

Kort 2

A8 side 33

 

330. Født den 19.marts 1802 Huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter et pigebarn døbt dom: 2.p. Pasch: kaldet – Karen – test: Else Rasmusdatter fæster Rasmus Andersens datter i Hiarsbek, Kirsten Nielsdatter Huusmand Jens Sørensen Fiskers Hustru, Huusmand Christen Tydsk, dito Christen Madsen, dito Niels Sørensen alle af Rye.

 

331. Født den 20.april 1802 Huusmand i Rye Niels Sørensen og Hustru Ane Marie Nielsdatter en søn – Søren – (ikke mere tekst)

 

332. Født den 20.maj 1802 Huusmand i Rye Christen Sørensen og Hustru Ane Jensdatter en søn døbt Dom: 3.p. Trinit: kaldet – Jens – test: Mette Kirstine Pedersdatter tjenende Gaardmand Niels Jensen i Rye, Johanne Marie Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru ibid, Vægteren Jens Andersen, Huusmand Laurs Kieldsen, Huusmand Johan Feier alle af Rye

 

333. Født den 28.juni 1802 Gaardmand i Fiskerhusene Christen Jensen og Hustru Ane Andersdatter en søn døbt dom: 3.p. Trinit: kaldet – Jens – test: Maren Jensdatter Huusmand Christen Andersens Hustru i Emborg, Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru ibid, Huusmand Peder Jensen, Gaardmand Laurs Mortensen ibid, Søren Andersen karl hos Laurs Andersen i Emborg

 

 

Kort 2

A9 side 34 vs.

 

334. Født den 23.juni 1802 Gaardmand i Rye Peder Pedersen snedker og Hustru Gedske Leth et pigebarn døbt dom: 5.p. Trinit: kaldet – Ane Cathrine – test: Gunhild Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, Ernst Pedersen Gaardmand i Them, skovfoged Jens Rasmussen i Tinghuset, Gaardmand i Rye Rasmus Thomsen

 

335. Født den 1.juli 1802 Huusmand i Rye Jens Knudsen og Hustru Maren Thomasdatter et pigebarn døbt dom: 6.p. Trinit: kaldet – Bodil Maria – test: Maren Knudsdatter Gaardmand Peder Snedkers pige i Rye, Johanne Jørgensdatter Huusmand Jens Rasmussen Horups Hustru ibid, Gaardmand i Heidnitz Laurs Knudsen, Huusmand Johan Sørensen Feier, Huusmand Niels Andersen begge af Rye

 

336. Født den 2.august 1802 Gaardmand i Rye Rasmus Thomassen og Hustru Kirsten Nielsdatter et pigebarn døbt dom: 9.p. Trinit: kaldet – Johanne – testes: Maren Andersdatter Gaardmand Niels Jensens Hustru i Rye, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru ibid, Gaardmand Rasmus Jensen i Winding, møllermand i Rye Mølle Frantz Block, Gaardmand Johan Madsen i Rye

 

337. Født den 14.september 1802 Gaardmand i Emborg Laurs Mortensen og Hustru Maren Pedersdatter en søn døbt dom: 15.p. Trinit: [26. september] kaldet – Peder – test: Ane Pedersdatter enken Maren Jensdatters datter i Nyegaard, Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru i Emborg Gaardmand (fortsætter næste side)

 

Kort 2

A10 side 34

 

Jens Laursen i Nyegaard, Ungkarl Søren Jensen i Nyegaard, Gaardmand Rasmus Rasmussen i Siim

 

338. Født den 12.september 1802 min og Hustrues søn døbt Fredagen den 22.oktober kaldet – Peder Bolt Hurtigkarl – test: Rye møller Frantz Blocks Hustru Gunhild Marie Thomasdatter, Gaardmand i Emborg Anders Rasmussens datter Ane Marie, kroemanden i Rye Jens Jensen Laasbye, Gaardmand ibid Niels Jensen, Gaardmand i Emborg Peder Andersen

 

339. Født den 1.november 1802 Huusmand i Rye Anders Sørensen og Hustru Karen Salomonsdatter en søn døbt dom: 22.p. Trinit: kaldet – Mads – test: Ane Marie Salomonsdatter Aftægtsmand Salomon Rasmussens datter i Fellund, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, Gaardmand Niels Salomonsen i Fellund, dito Gotfred Rasmussen ibid, Mølleren Frantz Block.

 

340. Født den 27.oktober 1802 Huusmand i Rye Jens Rasmussen og Hustru Ane Kirstine Jensdatter et pigebarn døbt dom: 1.adv. kaldet – Ane – test: Dorthea Jensdatter faderens egen datter, Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru i Rye, Gaardmand Terkel Jensen i Wissing Closter, Huusmand Peder Knudsen, dito Anders Laursen begge af Rye

 

Kort 2

A11 side 35 vs.

 

341. Født den 11.november 1802 Gaardmand i Emborg Peder Andersen og Hustru Sophie Jespersdatter et pigebarn døbt dom: 1.adv. kaldet [28.november 1802] - Christiane – test: Ane Justisdatter Gaardmand Just Rasmussens datter paa Justenborg, Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Gaardmand Jens Nielsen i Hemstok, dito Jens Laursen i Nyegaard, dito Peder Snedker i Rye 

 

Kirkeaaret 1803

 

342. Født 4.december 1802 Knud Jensen i Tinghuset og Hustru Mette Rasmusdatter et pigebarn døbt dom: 3.adv. kaldet - Mette Marie – test: Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru i Rye, Ungkarl Anders Jensen, dito Rasmus Jensen begge barnefaderens brødre, Rasmus Rasmussen Huusmand i Rye barnemoderens broder

 

1803

 

343. Født den 18.januar 1803 Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Hustru Karen Jørgensdatter et pigebarn døbt dom: 3.p. Epiph kaldet – Cidsel Cathrine – test: Cidsel Marie Pedersdatter Niels Christensens Hustru i Skieldal, Karen Salomonsdatter Huusmand Anders Sørensens Hustru i Rye, Gaardmand Gotfred Rasmussen i Fellund, dito Rasmus Thomsen, dito Søren Christensen begge af Rye.

 

344. Født den 8.december 1802 Huusmand og Skovfoged i Munkdal Søren Jensen og Hustru Birthe Pedersdatter et pigebarn døbt dom: 4.p. Epiph: kaldet – Cidsel - test: (fortsætter næste side)

 

Kort 2

A12 side 35

 

Gunhild Marie Thomasdatter mølleren Frantz Blocks Hustru, Gedske Leth Gaardmand Peder Snedkers Hustru, kroemand Jens Jensen i Rye, Gaardmand Niels Salomonsen i Fellund, opholdsmand ibid: Rasch Jensen

 

345. Født den 21.januar 1803 Huusmand i Rye Christen Laursen og Hustru Ane Sørensdatter en søn døbt Dom: 4.p. Epiph: kaldet – Laurs – test: Else Rasmusdatter fæster Rasch Andersens datter i Hiarsbek, Dorthe Sørensdatter Huusmand Anders Christensens Hustru i Rye, Huusmand Peder Knudsen, dito Rasch Nyeman, dito Rasch Nielsen alle af Rye

 

346. Født den 22.januar 1803 Huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter en søn døbt dom: 4.p. Epiph: kaldet – Niels – test: Ane Marie Nielsdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru, Huusmand Christen Andersen, dito Peder Windelboe, Ungkarl Peder Stephansen alle af Rye

 

347. Født den 19.december 1802 Huusmand i Rye Peder Andersen Windelboe og Hustru Maren Christensdatter en søn døbt Fastel. Søndag kaldet – Anders – test: Maren Knudsdatter Gaardmand Peder Snedkers pige, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru, Ungkarl Christen Windelboe, dito Hans Pedersen Snedker, Huusmand Christen Andersen alle af Rye

 

348. Født den 10.februar 1803 Fæster i Hiarsbek Niels Christensen og Hustru Karen Pedersdatter et pigebarn (fortsætter næste side)

 

Kort 2

B1 side 36 vs.

 

Døbt 1.søndag i faste kaldet – Cathrine – test: Gjertrud Sørensdatter fæster Rasmus Andersens Hustru i Hiarsbek, Cidsel Marie Pedersdatter Christen Nielsens Hustru i Skieldal, fæster Jens Mortensen i Pøtsøe, fæster Stephan Pedersen ibid, Ungkarl Anders Pedersen ibid

 

349. Født den 27.februar 1803 Fæster i Pøtsøe Stephan Pedersen og Hustru Mette Henriksdatter et pigebarn døbt 2.søndag i faste kaldet – Ellen – Test: Ellen Jensdatter Fæster Jens Mortensens datter i Pøtsøe, Karen Jensdatter selveier Niels Christensens Hustru i Skieldal, Anders Bertelsen i Skieldal, Fæsterne i Hiarsbek Rasmus Andersen og Niels Christensen.

 

350. Født den 14.marts 1803 Huusmand i Rye Niels Rasmussen og Hustru Johanne Pedersdatter et pigebarn døbt midfaste søndag kaldet – Maren – test: Ane Cathrine Rasmusdatter Huusmand Jens Jensens Hustru i Flensted, Mette Nielsdatter Huusmand Niels Nyemans Hustru i Rye, Huusmand Hans Pedersen, Ungkarl Laurs Pedersen begge af Rye, Ungkarl Peder Thomassen af Siim

 

351. Født den 12.marts 1803 Huusmand i Rye Christen Andersen og Hustru Karen Mouritzdatter et pigebarn døbt 5.søndag i faste kaldet – Johanne Cathrine – test: Ingeborg Andreasdatter Huusmand Jens Mouritzens Hustru i Rye, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru ibid, Huusmand i Rye Mads Mouritzen, Huusmand Christen Mouritzen, dito Daniel Sørensen begge af Rye

 

Kort 2

B2 side 36

 

352. Født den 29.marts 1803 Gaardmand i Heidnitz Laurs Knudsen og Hustru Maren Pedersdatter et pigebarn døbt Skærtorsdag kaldet – Ane Marie – test: Ane Marie Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens Hustru i Emborg, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Huusmand Johan Fejer, dito Jens Knudsen begge af Rye, dito Peder Nielsen af Fiirgaard

 

353. Født den 5.april 1803 Huusmand i Rye Hans Jacobsen og Hustru Johanne Marie Rasmusdatter en søn døbt Fest: 2.Pasch: kaldet – Rasmus – test Maren Sørensdatter hos Gaardmand Johan Madsen i Rye, Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, Gaardmand Peder Pedersen, Ungkarl Peder Jacobsen, dito Jens Jacobsen alle af Rye

 

354. Født den 21.marts 1803 Huusmand i Rye Knud Augustsen og Hustru Marie Johansdatter en søn døbt dom: 2.p. Pasch: kaldet – Johan – test: Maren Thomasdatter Huusmand Jens Knudsens Hustru i Rye, Maren Christensdatter Huusmand Peder Windelboes Hustru ibid, Huusmand Johan Fejer ibid, Gaardmand Laurs Knudsen i Heidnitz, Huusmand Dines Christensen i Rye

 

355. Født den 22.marts 1803 Huusmand i Rye Mads Mouritzen og Hustru Ane Cathrine Wilhelmsdatter en søn døbt dom: 2.p. Pasch: kaldet – Jens – test: pigen Christiane Wilhelmsdatter tjenende hos Søren Pedersen i Skanderborg, Mette Nielsdatter Huusmand Niels Nyemans Hustru (fortsætter næste side)

 

Kort 2

B3 side 37 vs.

 

I Rye, Huusmand Jens Mouritzen, dito Christen Mouritzen, dito Rasmus Nørregaard alle af Rye.

 

356. Født den 5.april 1803 Gaardmand i Emborg Laurs Andersen og Hustru Ane Jespersdatter en søn døbt dom: 2.p. Pasch: kaldet - Jesper – test: Sophia Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru: ibid, Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru ibid, Mølleren Frantz Block, Gaardmand Anders Rasmussen i Emborg, dito Jens Nielsen i Hemstok

 

357. Født den 5.april 1803 Huusmand i Rye Niels Nielsen Knubb og Hustru Karen Jensdatter et pigebarn døbt Dom: 5.p. Pasch: kaldet - Maren – test: Ane Knudsdatter Huusmand Anders Gartners Hustru, Ane Laursdatter Huusmand Jens Christiansens Hustru, Ungkarl Rasmus Jensen, Huusmand Anders Pedersen, dito Laurs Jensen alle af Rye

 

358. Født den 6.april 1803 Kroemand Jens Jensen Laasbye og Hustru Dorthea Rasmusdatter en søn døbt Dom: 6.p. Pasch: kaldet – Peder – test: Gunhild Marie Thomasdatter mølleren Frantz Blocks Hustru, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru, Gaardmand Niels Jensen, dito Johan Madsen, dito Peder Fridriksen alle af Rye

 

Kort 2

B4 side 37

 

359. Født den 29.april 1803 Smeden i Rye Anders Sørensen og Hustru Ane Magrethe Christensdatter en søn døbt Dom: Trinit: kaldet – Søren – test: Birthe Laursdatter smeden Christen Jensens Hustru i Emborg, Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, Gaardmand Niels Jensen, kroemand Jens Jensen, Gaardmand Peder Fridriksen alle af Rye

 

360. Født den 8.maj 1803 Huusmand i Rye Palle Hansen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn NB en tvilling døbt dom: 4.p. Trin: kaldet – Ane Marie – Test: Dorthea Hansdatter Huusmand Johan Rasmussens Hustru i Salten Skov, Ane Magrethe Huusmand Jens Brødløs Hustru i Rye, Gaardmand Hans Mortensen, Ungkarl Salomon Christensen, dito Jens Jacobsen alle af Rye.

 

361. Eod: die [den 8.maj 1803] født benævnte forældres dødfødte søn.

 

362. Født den 5.juli 1803 Skræderen i Emborg Anders Laursen og Hustru Johanne Sørensdatter en søn døbt Dom: 5.p. Trinit: kaldet – Peder – test: Johanne Andersdatter en søster til Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru ibid, Huusmand Niels Nielsen i Siim, dito Rasch Jørgensen, dito Peder Jensen begge af Emborg

 

Kort 2

B5 side 38 vs.

 

363. Født den 5.juni 1803 Huusmand i Rye Jens Sørensen Fisker og Hustru Kirsten Nielsdatter en søn døbt Dom: 6.p. Trinit: kaldet – Niels – test: Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru i Rye, Kirsten Nielsdatter dito Rasmus Thomassens Hustru ibid, Huusmand Christen Fisker, dito Rasmus Fisker, Ungkarl Rasmus Christensen alle af Rye

 

364. Født den 12.juli 1803 Huusmand i Rye Johan Christensen og Hustru Lisbeth Andreasdatter en søn døbt Dom: 9.p. Trinit: kaldet – Christian – test: Maren Rasmusdatter spillemand Rasmus Bødkers datter i Sweistrup, Mette Nielsdatter Huusmand Niels Nyemans Hustru i Rye, selveier Jens Jensen i Løgagger, muurmester Christian Andreassen i Sweistrup, Gaardmand Peder Snedker i Rye

 

365. Født den 28.juli 1803 Gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussen og Hustru Maren Nielsdatter et pigebarn døbt die eodem kaldet –Cidsel Cathrine – Test: Ane Rasmusdatter Huusmand Rasmus Svendsens Hustru i Rye, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Mølleren Frantz Block, Gaardmand Rasmus Thomsen i Rye, Gaardmand Salomon Andersen i Heidnitz.

 

366. Født den 30.juli 1803 Huusmand i Rye Jens Rasmussen Horup og Hustru Johanne Jørgensdatter en søn (fortsætter næste side)

 

Kort 2

B6 side 38

 

Døbt eodem die kaldet - Niels – test: Apelone Rasmusdatter pige hos Gaardmand Mikkel Rasmussen i Fiirgaarde, Ane Magrethe Christensdatter smeden Anders Sørensens Hustru i Rye, Gaardmand Hans Mortensen i Glarboehede, Gaardmand i Rye Niels Jensen, Huusmand Christen Andersen ibid

 

367. Født den 1.juni 1803 Tømmermand i Rye Peder Nielsen og Hustru Ane Jensdatter en søn døbt dom: 10.p. Trinit: [14. august] kaldet – Jens – test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru, Dorthea Rasmusdatter kroemandens Hustru, Gaardmand Niels Jensen, dito Søren Christensen alle af Rye, selveier Thomas Thomassen af Ryelund

 

368. Født den 15.august 1803 Huusmand i Rye Rasmus Sørensen Fisker og Hustru Maren Rasmusdatter en søn døbt Dom: 18.p. Trinit: kaldet – Søren – test: pigen Karen Rasmusdatter afdøde Gaardmand Rasmus Ingetweds datter i Ingetwed, Ane Magrethe Christensdatter smeden Anders Sørensens Hustru i Rye, Huusmand Jens Fisker, Ungkarl Rasmus Christensen, dito Salomon Christensen alle af Rye

 

369. Født den 28.september 1803 Huusmand i Rye Niels Andersen og Hustru Maren Nielsdatter en søn døbt dom: 19.p. Trinit: kaldet – Peder – test: Maren Sørensdatter (fortsætter næste side)

 

Kort 2

B7 side 39 vs.

 

Hos Gaardmand Johan Madsen i Rye, Ane Jensdatter Huusmand Christen Ladings Hustru, Huusmand Rasch Tiisen, dito Jens Knudsen, dito Christen Fisker alle af Rye

 

370. Født den 27.september 1803 Huusmand i Rye Laurs Nielsen Tolstrup og Hustru Ane Dorthea Jørgensdatter en søn døbt Dom: 20.p. Trinit: kaldet – Niels – test Magrethe Nielsdatter selveier Søren Nielsen Tolstrups Hustru i Løgager, Dorthea Rasmusdatter kroemand Hustru i Rye, mølleren Frantz Block, Gaardmand Niels Jensen, Ung Søren Fisker alle af Rye

 

371. Født den 29.september 1803 Huusmand i Rye Morten Knubb og Hustru Maren Nielsdatter en søn døbt Dom: 23.p. Trinit: kaldet – Rasmus – test: Ane Marie Jensdatter Huusmand Jens Olesens datter, Johanne Jørgensdatter Huusmand Jens Rasmussen Horups Hustru begge af Rye, skrædder Andreas Wilhelmsen, Ungkarl Niels Nielsen tjenende hos Gaardmand Peder Fridriksen, Huusmand Palle Hansen alle af Rye

 

372. Født den 30.oktober 1803 Gaardmand i Rye Mathias Jensen og Hustru Ane Nielsdatter en søn døbt dom: 23.p. Trinit: kaldet – Jens – test: Maren Laursdatter Sognefoged Laurs Nielsens datter, Mette Rasmusdatter Knud Jensens Hustru i Tinghuset, Gaardmand Jens Nielsen i Hemstok, Møller Frantz Block og Kroemanden Jens Jensen.

 

Kort 2

B8 side 39

 

373. Født den 4.november 1803 Huusmand i Rye Niels Sørensen og Hustru Ane Marie Nielsdatter en søn døbt dom: 1.p. Epiph: kaldet - Søren – Test: Mikkel Smeds Hustru Kirsten Jacobsdatter i Underup, Kirsten Nielsdatter Huusmand Jens Sørensen Fiskers Hustru i Rye, Anders Sørensen smed i Rye, Huusmand Anders Pedersen ibid.

 

374. Født den 10.november 1803 Huusmand i Rye Christen Sørensen Fisker og Hustru Karen Pallesdatter et pigebarn døbt dom: 1.p. Epiph: kaldet – Ellen - Test: Stine Pedersdatter husmand Søren Sørensens hustru i Rye, Maren Thomasdatter husmand Jens Knudsens hustru ibid., Feldbereder Rasmus Sørensen, husmand Jens Sørensen, husmand Stefan Rasmussen alle af Rye.

 

1804

 

375. Født den 4.januar 1804 Gaardmand Søren Christensen og Hustru Ellen Thomasdatter et pigebarn døbt dom: 2.p. Epiph: kaldet - Johanne - Test: Ane Christensdatter gaardmand Thomas Sørensens hustru i Giessøe, Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensens hustru, gaardmand Johan Madsen, dito Niels Jensen, dito Rasmus Thomassen alle af Rye

 

376. Født den 17.januar 1804 min egen og Hustrus søn døbt tirsdag den 7.februar kaldet – Christian Emanuel – test: Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru i Rye, Maren Laursdatter sognefoged Laurs Nielsen (fortsætter næste side)

 

Kort 2

B9 side 40 vs.

 

Datter ibid:, sognepræsten S. T. hr. Asmussen i Them, dito hr. Wentzen i Alling, dito hr. Arntzen i Sønder Wissing, det 11 barn efter hvilke hun paa 14de dag døde

 

377. Født den 8.december 1803 Huusmand i Rye Anders Nielsen og Hustru Maren Jensdatter en søn døbt dom: 3.p. Epiph: kaldet – Jens – test: Mette Pedersdatter Gaardmand Niels Jensens pige i Rye, Ane Laursdatter Huusmand Jens Christiansens Hustru ibid: Huusmand Rasmus Nielsen, dito Peder Knudsen, dito Jens Olesen alle af Rye

 

378. Født den 6.juni 1804 Huusmand Rasmus Rasmussen Overgaard og Hustru Kirsten Andersdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: 6.p. Trinit: test: Maren Jensdatter Gaardmand Jens Salomonsens datter i Siim, Lisbeth Andreasdatter Huusmand Johan Christensens Hustru i Rye, Gaardmand Peder Fridriksen, Gaardmand Niels Christensen, Huusmand Niels Sørensen Nyeman alle af Rye.

 

379. Født den 14.juni 1804 Huusmand i Rye Christen Sørensen Ladding og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn – Mette Marie – døbt Dom: 7.p. trinit: test: Ane Knudsdatter Huusmand Anders Andersen Gartners Hustru, Maren Nielsdatter Huusmand Niels Andersens Hustru, Huusmand Anders Pedersen alle af Rye

 

Kort 2

B10 side 40

 

380. Født den 21.juli 1804 Huusmand i Rye Rasmus Jensen Horn og Hustru Kirsten Nielsdatter et pigebarn – Ane Cathrine – døbt Dom: 13.p. trinit: test: Johanne Jensdatter Mølleren Frantz Blocks pige, Karen Pallesdatter Huusmand Christen Fiskers Hustru i Rye, Huusmand Stephan Rasmussen, dito Anders Andersen Gartner, dito Rasmus Fisker alle af Rye

 

381. Født den 26.juli 1804 Huusmand i Rye Laurs Kieldsen og Hustru Ane Marie Svendsdatter et pigebarn – Mariane – test: Ane Dorthea Huusmand Laurs Tolstrups Hustru, Ane Magrethe Pedersdatter smedens Hustru, Huusmand Rasmus Jensen, dito Peder Giessøe, dito Anders Nielsen alle af Rye, døbt d: 17.p. trin:

 

382. Født den 3.august 1804 Gaardmand i Heidnitz Laurs Knudsen og Maren Pedersdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: 16.p. trin: test: Ane Jespersdatter Gaardmand Bertel Jensen i Laven, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Huusmand i Rye Johan Sørensen, dito Jens Knudsen, dito Knud Augustisen

 

383. Født den 25.august 1804 Gaardmand i Rye Rasmus Thomassen og Hustru Kirsten Nielsdatter et pigebarn – Mette – døbt Dom: 19.p. trin: test: Gunhild Marie Thomasdatter møllerens Hustru i Rye Mølle, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru, kroemand Jens Laasbye, Gaardmand Niels Jensen, dito Johan Madsen, alle af Rye

 

384. Født den 15.september 1804 Gaardmand i Emborg Laurs Mortensen og Hustru Maren Pedersdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: 21.p. trinit: test: Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Emborg, Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru ibid; Gaardmand Jens Laursen i Nyegaard, dito Peder Danielsen i Foerlev, dito Rasmus Jensen i Bods

 

Kort 2

B11 side 41 vs.

 

385. Født den 20.september 1804 Huusmand i Rye Rasmus Andersen og Hustru Maren Rasmusdatter et pigebarn – Ellen – døbt Dom: 22.p. trin: test: Cidsel Christophersdatter Gaardmand Peder Fridriksens Hustru i Rye, Ane Magrethe Christensdatter smeden Anders Sørensens Hustru ibid, Gaardmand Christen Sørensen, dito Christen Svendsen, Ungkarl Laurs Andersen, alle af Addit

 

386. Født den 28.september 1804 Huusmand i Rye Niels Pedersen og Hustru Ane Marie Jensdatter et pigebarn – Ane – døbt Dom: 19.p. trin: test: Karen Thomasdatter Huusmand Rasmus Justisens Hustru, Kirstine Jensdatter Huusmand Jens Rasmussens Hustru, skovfoged Søren Jensen, Huusmand Envold Olesen, dito Jens Olesen alle af Rye

 

387. Født den 26.oktober 1804 Huusmand i Rye Jens Jacobsen og Hustru Johanne Jensdatter en søn – Jens – døbt Dom: 1.adv: test: Maren Jensdatter barnets halvsøster, Johanne Marie Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru i Rye, Huusmand Jacob Nielsen i Rye, Aftægtsmand Salomon Rasmussen i Fellund, dito Rasmus Jensen ibid:

 

388. Født den 8.november 1804 Gaardmand i Glarboe Rasmus Salomonsen og Hustru Gunhild Hansdatter en søn – Salomon – døbt dom: 3.adv. test: Ane Nielsdatter Aftægtsmand Salomon Rasmussens Hustru i Fellund, Ellen Salomonsdatter selveier Anders Rasmussens Hustru i Thomaskiær, Gaardmand Søren Christensen, dito Rasmus Thomassen, dito Niels Christensen alle af Rye.

 

389. Født den 15.oktober 1804 et uægte drengebarn i Emborg døbt dom: 24.p. Trinit: kaldet – Rasmus – blev udlagt til barnefader Ungkarl samesteds Christopher Rasmussen, moderen pigen Dorthea Jørgensdatter, test: Ane Marie Jørgensdatter Gaardmand Peder Andersens pige, Maren Jensdatter Knud Pedersens Hustru i Salten Skov, Gaardmand Anders Rasmussen, Huusmand Anders Laursen, bødker Jacob Jensen, alle af Emborg

 

Kort 2

B12 side 41

 

390. Født den 16.november 1804 Huusmand i Rye Niels Sørensen Nyeman og Hustru Mette Nielsdatter en søn – Niels – døbt fest: 2.nativ: test: Ane Christensdatter Huusmand Rasmus Sørensen Nyemans Hustru, Johanne Pedersdatter Huusmand Niels Rasmussens Hustru, kroemand Jens Laasbye, Huusmand Laurs Nielsen Tolstrup, dito Niels Andersen alle af Rye

 

391. Født den 18.november 1804 Huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter et pigebarn – Ane Marie – døbt søndag efter nytaar, Test: Kirsten Sørensdatter selveier Søren Christensens Hustru i Winding, Ane Marie Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru i Rye, Huusmand Søren Rasmussen, dito Christen Andersen, dito Christen Madsen alle af Rye.

 

392. Født den 19.november 1804 Huusmand Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter et pigebarn – Johanne – døbt Dom: 2.adv: test: Mette Christensdatter tjenende hos Niels Salomonsen Gaardmand i Fellund, Maren Christensdatter Huusmand Peder Windelboes Hustru i Rye, Huusmand Daniel Sørensen, Gaardmand Peder Pedersen, Huusmand Jens Knudsen alle af Rye

 

393. Født den 29.november 1804 Gaardmand i Rye Peder Pedersen og Hustru Ane Marie Nielsdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: 2.adv: test: Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Johanne Jørgensdatter Huusmand Jens Rasmussens Hustru i Rye, kroemand i Rye Jens Laasbye, mølleren Frantz Block i Rye Mølle, Gaardmand Johan Madsen i Rye

 

394. Født den 4.december 1804 Gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter et dødfødt pigebarn

 

Kort 2

C1 side 42 vs.

 

395. Født den 30.december 1804 Skovfoged Søren Jensen og Hustru Birthe Pedersdatter et pigebarn – Mette – døbt Dom: septuag: test Karen Christensdatter skovrider Hans Mathiasen Lyngbyes Hustru fra Søebyegaard, Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, mølleren Frantz Block, Gaardmand Peder Snedker, skovfoged Jens Rasmussens søn i Tinghuset Knud

 

396. Født den 28.december 1804 et uægte pigebarn i Hiarsbek, moderen Johanne Laursdatter, fæster Rasch Andersens datter i Hiarsbek, udlagt til barnefader Ungkarl Hans Andersen tjenende hos Gaardmand Rasmus Hansen i Wrold, døbt 1.søndag efter Epiph: og kaldet – Ane – test: Else Rasmusdatter fæster Rasmus Andersens datter i Hiarsbek, Ane Sørensdatter selveier Christen Laursens Hustru i Salten Skov, fæster Rasch Andersen og hans søn Jørgen Rasmussen i Hiarsbek

 

1805

 

397. og 398. Født den 3.januar 1805 Gaardmand Peder Snedker og Hustru Gedske Leth tvillinger – Andreas – og – Jacob – døbt Dom: sexages: test: kroemand Jens Laasbyes Hustru i Rye Dorthea Rasmusdatter, Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund Maren Nielsdatter, mølleren Frantz Block, Gaardmand Niels Jensen, dito Johan Madsen begge af Rye, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomsens Hustru i Rye, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru ibid: Gaardmand Anders Rasmussen i Emborg, dito Rasmus Thomassen i Rye, dito Søren Christensen i Rye

 

399. Født den 25.januar 1805 Søren Rasmussen og Hustru Dorthea Andersdatter en søn – Rasmus – død

 

400. og 401. Født den 30.januar Huusmand i Rye Niels Christiansen og Hustru Ane Marie Pedersdatter tvillinger – Ane – og – Kirsten – den sidste døbt 4.jejun: test: Johanne (fortsætter næste side)

 

Kort 2

C2 side 42

 

Jacobsdatter Gaardmand sal. Jacob Hansens datter i Rye, Kirsten Andersdatter Huusmand Rasmus Rasmussen Overgaards Hustru i Skieldal, Ungkarl Peder Pedersen tjenende i Rye Mølle.

 

402. Født den 31.januar 1805 Anders Pedersen og Hustru Ellen Jensdatter i Pøtsøe et pigebarn – Karen – døbt den 2.søndag i faste, test Karen Pedersdatter fæster Niels Christensens Hustru i Hiarsbek, Karen Jensdatter selveier Niels Christensens Hustru i Wolborgkiær, fæster Stephan Pedersen i Pøtsøe, Christen Nielsen i Skieldal, Ungkarl Christen Pedersen tjenende i Winding

 

403. Født den 10.februar 1805 Smeden i Emborg Christen Jensen og Hustru Birthe Laursdatter en søn – Jens – døbt Dom: sexagesima, test: Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Ane Jespersdatter ibid Gaardmand Laurs Andersens Hustru, Gaardmand Peder Andersen, bødker Jacob Jensen, Huusmand Peder Jensen alle af Emborg

 

404. Født den 17.februar 1805 Knud Jensen i Tinghus og Hustru Mette Rasmusdatter et pigebarn – Maren – døbt 1.søndag i faste, test: Marie Rasmusdatter tjenende hos Gaardmand Peder Snedker i Rye, Kirsten Andersdatter Huusmand Rasmus Rasmussen Overgaards Hustru i Rye, skovfoged Søren Jensen i Munkdal, Gaardmand Peder Snedker i Rye, Gaardmand Mathias Jensen i Rye

 

405. Født den 20.marts 1805 Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Hustru Karen Jørgensdatter et pigebarn – Ane – døbt 5.søndag i faste test: Karen Salomonsdatter Huusmand Anders (fortsætter næste side)

 

Kort 2

C3 side 43 vs.

 

Sørensens Hustru i Rye. Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Gaardmand Niels Christensen i Rye, dito Søren Christensen, dito Rasmus Thomassen begge af Rye.

 

406. Født den 20.marts 1805 Huusmand i Rye Rasmus Svendsen og Hustru Ane Rasmusdatter en søn - Peder – døbt palme søndag test: Kirsten Sørensen Huusmand Rasmus Jensens Hustru i Rye, Johanne Jørgensdatter Huusmand Jens Rasmussens Hustru ibid, Aftægtsmand i Fellund Rasmus Jensen, Gaardmand ibid Gotfred Rasmussen, Ungkarl Jens Iversen i Rye.

 

407. Født den 28.april 1805 Huusmand i Rye Knud Augusti og Hustru Marie Johansdatter et pigebarn – Karen – døbt Dom: 6.p. pasch: test: Maren Sørensdatter hos Gaardmand Johan Madsen, Karen Pallesdatter Huusmand Christen Sørensen Fiskers Hustru, Gaardmand Laurs Knudsen i Heidnitz, Huusmand Johan Sørensen, dito Jens Rasmussen alle af Rye

 

408. Født den 1.maj 1805 Gaardmand Jacob Hansen og Hustru Maren Hansdatter en søn – Peder – døbt Dom: 4.p. Trinit: Test: Karen Nielsdatter Sognefoged Laurs Nielsens D., Ane Marie Nielsdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru, Gaardmand Niels Christensen, dito Peder Snedker, dito Rasmus Salomonsen alle af Rye.

 

409. Født den 2.maj 1805 Selveier Jens Sørensen og Hustru Mette Jensdatter et pigebarn i Sønderborg i Skieldal – Ane – døbt Dom: 2.p. trinit: test: Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru, Kirsten Nielsdatter dito Rasmus Thomassens Hustru, Gaardmand Niels Jensen, dito Johan Madsen, dito sognefoged Laurs Nielsen alle af Rye

 

Kort 2

C4 side 43

 

410. Født den 15.maj 1805 et uægte drengebarn i Rye, moderen er pigen Apelone Rasmusdatter tjenende hos Gaardmand Mikkel Rasmussen i Fiirgaarde, udlagt som barnefader karlen Jens Pedersen en Aale kræmmer, barnet blev kaldet – Rasmus – døbt Dom: 6.p. pasch, test: Mette Kirstine Pedersdatter tjenende hos Gaardmand Niels Jensen, Johanne Jørgensdatter Huusmand Jens Rasmussens Hustru, Huusmand Jens Knudsen, dito Rasmus Svendsen, dito Rasmus Sørensen Nyeman alle af Rye

 

411. Født den 10.juni 1805 Huusmand Iver Jensen og Hustru Maren Rasmusdatter boende hos Skovfoged Anders Laursen deres datter – Ane – døbt Dom: 2.p. trinit: test: Ane Olesdatter selveier Jens Seilings Hustru i Rye Sønderskov, Gunhild Hansdatter Gaardmand Rasmus Salomonsens Hustru i Glarboegaard, Aftægtsmand Hans Mortensen, selveier Søren Rasmussen, Ungkarl Laurs Andersen i Glarboe

 

412. Født den 19.juni 1805 Huusmand i Rye Mads Mouritzen og Hustru Ane Cathrine Wilhelmsdatter en søn – Wilhelm – døbt dom: 5.p. Trinit: Test: Ane Sørensdatter Gaardmand Rasmus Thomassens pige, Kirsten Andersdatter Huusmand Rasmus Overgaards Hustru, Ungkarl Salomon Christensen, dito Christen Torbensen, dito Balzar Jensen alle af Rye.

 

Kort 2

C5 side 44 vs.

 

413. Født den 10.juli 1805 Huusmand i Rye Laurs Mikkelsen og Hustru Karen Wilhelmsdatter en søn - Mikkel – døbt Dom: 9.p. trinit: test: Ane Marie Jensdatter Huusmand Niels Pedersens Hustru, Ane Cathrine Wilhelmsdatter Huusmand Mads Mouritzen, skrædder Andreas Wilhelmsen, Huusmand Jens Mouritzen, Hans Andreassen i Næsgaarden, alle de øvrige er af Rye

 

414. Født den 21.juli 1805 et uægte drengebarn dødfødt, moderen pigen Kirsten Dinesdatter, udlagt barnefader min tjenestekarl Mads Hansen.

 

415. Født den 30.august 1805 Huusmand i Rye Jens Sørensen Fisker og Hustru Kirsten Nielsdatter en søn – Jens – døbt Dom: 17.p. trinit: test: Karen Christophersdatter Gaardmand Christen Nielsens Hustru i Nørre Wissing, Karen Pallesdatter Huusmand Christen Fiskers Hustru i Rye, Gaardmand Søren Christensen ibid, Gaardmand Rasmus Nielsen i Flensted, Huusmand Frideric Nielsen i Jexen Dahl

 

416. Født den 1.september 1805 Gaardmand i Emborg Peder Andersen og Hustru Sophie Jespersdatter et pigebarn – Gunhild Marie – døbt mandag den 23 september 1805, test: Gunhild Marie mølleren Frantz Blocks Hustru, Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Gaardmand Rasmus Rasmussen i Bods, dito Niels Thomassen ibid, dito Jens Nielsen i Hemstock

 

417. Født den 3.september 1805 Feldbereder Rasmus Sørensen Fischer og Hustru Maren Rasmusdatter et dødfødt pigebarn

 

Kort 2

C6 side 44

 

418. Født den 17.september 1805 Huusmand i Rye Anders Sørensen og Hustru Karen Salomonsdatter en søn – Niels – døbt dom: 17.p. Trinit: test: Karen Salomonsen Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru, Gaardmand Rasmus Thomassen, dito Niels Christensen, Huusmand Rasmus Svendsen alle af Rye.

 

419. Født den 24.september 1805 Degnen i Rye Peder Udbye og Hustru Maren Sørensdatter Soede en søn – Jens Andreas – døbt Dom: 19.p. Trinit: testes: degnens egen datter Maren Udbye, Kirsten Nielsdatter Huusmand Jens Fiskers Hustru i Rye, smeden Anders Sørensen, Gaardmand Peder Fridriksen, Ungkarl Mikkel Jensen alle af Rye

 

420. Født den 28.september 1805 Mølleren Frantz Block og Hustru Gunhild Marie Thomasdatter en søn – Thomas – døbt dom: 22.p. Trinit: test: Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Emborg, Gaardmand Johan Madsen i Rye, dito Anders Rasmussen i Emborg, dito Niels Thomassen i Bods.

 

421. Født den 13.oktober 1805 Gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: 19.p. trinit: test: Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Ane Marie Nielsdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru, Gaardmand Søren Christensen, Gaardmand Rasmus Thomassen alle af Rye, Gaardmand Jens Andersen i Heidnitz

 

422. Født den 24.oktober 1805 Huusmand i Rye Palle Hansen og Hustru Ane Jensdatter en søn – Jens – døbt dom: 2.adv: test: Karen Jensdatter Huusmand Rasmus Justesens Hustru, Gaardmand Mathias Jensen, Ungkarl Peder Sørensen, Ungkarl Mads Hansen alle af Rye.

 

Kort 2

C7 side 45 vs.

 

423. Født den 4.november 1805 fæster i Hiarsbek Niels Christensen og Hustru Karen Pedersdatter en søn dødfødt

 

424. Født den 11.november 1805 Søren Rasmussen Skovfoged Anders Laursens svigersøn og Hustru Dorthea Andersdatter en dødfødt søn

 

425. Født den 18.november 1805 Huusmand i Rye Balzar Jensen og Hustru Magrethe Pedersdatter et pigebarn – Johanne – test: Else Rasmusdatter fæster Rasmus Andersens datter i Hiarsbek, Maren Hansdatter Gaardmand Jacob Hansen Demands?? Hustru, Gaardmand Johan Madsen, Huusmand Jens Jacobsen, Ungkarl Peder Jacobsen alle af Rye

 

426. Født den 26.november 1805 Huusmand i Rye Jens Rasmussen og Hustru Johanne Jørgensdatter en søn – Hans – døbt Dom: 1.adv: testes: Karen Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter, Ane Rasmusdatter Huusmand Rasmus Svendsens Hustru, Gaardmand Niels Christensen, dito Peder Pedersen, dito hans Mortensen alle af Rye

 

1806

 

427. Født den 10.januar 1806 Smeden i Rye Anders Sørensen og Hustru Ane Magrethe Christensdatter en søn – Christen – døbt Dom: 3.p. epiph: test: Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensen Fiskers Hustru, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Andersens Hustru, gl. kroemand Rasmus Jensen, Gaardmand Niels Jensen, Huusmand Niels Andersen alle af Rye

 

428. Født den 8.februar 1806 Huusmand i Rye Morten Rasmussen og Hustru Maren Nielsdatter en søn – Jens – døbt fastelavns søndag, test: Ane Mortensdatter faderens egen datter, Kirsten Nielsdatter Huusmand Jens Sørensen Fiskers Hustru, Huusmand Daniel Sørensen, dito Niels Sørensen, dito Jens Rasmussen alle af Rye

 

Kort 2

C8 side 45

 

429. og 430. Født den 14.februar 1806 Huusmand i Rye Jens Christian og Hustru Ane Laursdatter tvillinger en søn – Rasmus – en pige – dødfødt – døbt 1.paaskedag, test: Ane Jensdatter Huusmand Johan Sørensens Hustru, Karen Jensdatter Huusmand Niels Nielsens Hustru, Huusmand Anders Pedersen, dito Anders Andersen, dito Jens Olesen alle af Rye

 

431. Født den 3.marts 1806 Huusmand i Rye Christen Sørensen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn – Karen – død

 

432. Født den 13.marts 1806 Gaardmand i Rye Peder Pedersen Snedker og Hustru Gedske Leth en søn – Marcus Seker – døbt mariæ bebudelses dag, test: Mette Rasmusdatter Gaardmand Johan Madsen Hustru, Birthe Pedersdatter skovfoged Søren Jensens Hustru, Gaardmand Niels Jensen, kroemand Jens Jensen, Gaardmand Rasmus Thomassen alle af Rye

 

433. Født den 20.marts 1806 Huusmand i Rye Hans Jacobsen og Hustru Johanne Marie Rasmusdatter et pigebarn – Karen – døbt langfredag, test: Maren Laursdatter sognefoged Laurs Nielsens datter, Magrethe Pedersdatter Huusmand Baltzar Jensens Hustru, Huusmand Jens Jacobsen, Gaardmand Niels Christensen, Gaardmand Peder Pedersen alle af Rye

 

Kort 2

C9 side 46 vs.

 

434. Født den 26.marts 1806 Huusmand i Rye Jens Knudsen og Hustru Maren Thomasdatter en søn – Jens – døbt Dom: 3.p. pasch: test: Ane Rasmusdatter Huusmand Rasmus Svendsens Hustru i Rye, Ane Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustisens Hustru ibid, Gaardmand Laurs Knudsen i Heidnitz, Huusmand Rasmus Sørensen Nyeman, Huusmand Johan Sørensen begge af Rye,

 

435. Født den 9.april 1806 Gaardmand i Rye Søren Christensen og Hustru Ellen Thomasdatter en søn – Thomas – døbt fest: 1.pentecoste: test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru i Rye, Gunhild Thomasdatter møller Frantz Blocks Hustru i Rye Mølle, Gaardmand Thomas Sørensen Giessøe, dito Stephan Rasmussen i Wissing Closter, dito Rasmus Rasmussen i Bods

 

436. Født den 26.maj 1806 Huusmand Christen Andersen og Hustru Karen Mouritzdatter en søn – døbt Dom: Trinit: kaldet – Mouritz – test: Karen Sørensdatter Jochum Rytters Hustru, Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustisens Hustru, dette barn ville faderen ikke først kendes ved og derfor heller ingen flere faddere, men siden da han senere havde betragtet det, erkendte han det for sit

 

437. Født den 4.juni 1806 Kroemand Jens Jensen i Rye og Hustru Dorthea Rasmusdatter et pigebarn – Johanne – døbt Dom: 3.p. trin: test: Mette Bærnsdatter Gaardmand Jens Jensens Hustru i Roed, Gunhild Marie Thomasdatter møller Frantz Blocks Hustru i Rye Mølle, Kjøbmand Kierkegaard dito Winding, Johan kjedelfører alle 3 fra Horsens

 

438. Født den 5.juni 1806 Mads Salomonsen og Hustru Karen Knudsdatter en søn – Knud – døde 30 timer efter fødselen

 

Kort 2

C10 side 46

 

439. Født den 8.juni 1806 Huusmand i Rye Niels Sørensen og Hustru Ane Marie Nielsdatter en søn – Jens – døbt Dom: 7.p. trinit: test: Ane Mortensdatter præstens pige, Johanne Christensdatter (forevist ved visitatzen den 12.juni 1806 indsat tekst) Huusmand Daniel Sørensens Hustru i Rye, Ungkarl Niels Laursen sognefoged C?. Schytte dens Laurs Nielsens søn, dito Rasmus Christensen, dito Søren Johansen alle af Rye

 

440. Født den 14.juni 1806 Huusmand i Rye Niels Rasmussen og Hustru Johanne Pedersdatter en søn – Rasmus – døbt Dom: 3.p. trin (måske 5) test: Maren Knudsdatter tjenende skovfoged Søren Jensen i Munkdal, Ane Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustisens Hustru, Ungkarl Laurs Andersen skovfoged Anders Laursens søn, dito Peder Jørgensen Huusmand Jørgen Andersens søn, dito Peder Hansen Huusmand Hans Pedersens søn alle af Rye

 

441. Født den 15.juni 1806 Gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussen og Hustru Maren Nielsdatter et pigebarn – Ane – døbt dom: 4.p. Trinit: test: Ane Nielsdatter Gaardmand Salomon Andersens Hustru i Tulstrup, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Gaardmand Peder Snedker, dito Rasmus Christiansen i Heidnitz, Skovfoged Søren Jensen i Munkdal.

 

Kort 2

C11 side 47 vs.

 

442. Født den 4.juli 1806 i Emborg et fattig pigebarn af en Betlerske og gift navnlig Ane Marie Jensdatter døbt dom: 5.p. Trinit: kaldet – Ane Magrethe – faderens navn Laurs Thomassen, baaren af Johanne Jensdatter Huusmand Laurs Nielsens Hustru i Emborg, Ungkarl Peder Jensen hos Gaardmand Laurs Mortensen

 

443. Født den 8.juli 1806 paa Ryelunds Hede Niels Knudsen og Hustru Elisabeth Pedersdatter en søn – Peder – døbt Dom: 10.p. trinit: test: Ane Sørensdatter Gaardmand Rasmus Thomsens tjenestepige, Magrethe Pedersdatter Huusmand Balzar Jensens Hustru, Gaardmand Niels Jensen, kroemand Jens Jensen, Ungkarl Rasmus Thomassen i Ryelund, alle de andre af Rye

 

444. Født den 23.juli 1806 Gaardmand Rasmus Christiansen og Hustru Ane Marie Salomonsdatter et pigebarn – Ane Magrethe – døbt dom: 15.p. Trinit: test: Gunhild Marie Thomasdatter Møller Frantz Blocks Hustru, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens Hustru i Fellund, Gaardmand Søren Christensen i Rye, Selveier i Liinberg Anders Sørensen og Mads Salomonsen

 

445. Født den 29.juli 1806 Skræderen i Emborg Anders Laursen og Hustru Johanne Sørensdatter en søn døbt dom: 9.p. Trinit: kaldet – Thomas – test: Ane Sørensdatter selveier Christen Laursens Hustru i Salten Skov, Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru, Gaardmand Anders Rasmussen, Huusmand Peder Jensen, dito Peder Hagen alle af Emborg

 

446. Født den 14.august 1806 Huusmand i Rye Niels Pedersen og Hustru Ane Marie Jensdatter en søn – Peder – døbt Dom: 12.p. trinit: test: Birthe Pedersdatter skovfoged Søren Jensens Hustru i Munkdal, Maren Hansdatter Gaardmand Jacob Han- (fortsætter næste side)

 

Kort 2

C12 side 47

 

Sens Hustru i Glarboe, Gaardmand Mathias Jensen i Rye, Huusmand Jens Olesen ibid, Huusmand Envold Olesen i Mølleskoven

 

447. Født den 12.september 1806 Huusmand i Rye Christen Torbensen og Hustru Karen Rasmusdatter en søn – Torben – døbt Dom: 19.p. trin: test: Ane Kirstine Torbensdatter Gaardmand Morten Stidsens?? Hustru i Fogstrup, Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, kroemand Jens Jensen, Huusmand Rasmus Sørensen Fisker, dito Rasmus Rasmussen Overgaard, alle af Rye

 

448. Født den 7.september 1806 Gaardmand Laurs Mortensen og Hustru Maren Pedersdatter et pigebarn – Kirsten Marie – døbt Dom: 20.p. trinit: test: Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru, Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru begge af Emborg, Gaardmand Peder Danielsen af Forlev, dito Rasmus Jensen af Bods, dito Jens Laursen af Nyegaard

 

449. Født den 20.september 1806 Gaardmand Rasmus Thomassen i Rye og Hustru Kirsten Nielsdatter et pigebarn – Mette – døbt Dom: 21.p. trinit: test: Ane Marie Andersdatter Gaardmand Jens Nielsens Hustru paa Justenborg, Gunhild Marie Thomasdatter mølleren Frantz Blocks Hustru, Gaardmand Niels Jensen, kroemand Jens Jensen begge af Rye, Gaardmand Niels Thomassen af Bods

 

450. Født den 2.oktober 1806 et uægte drengebarn af pigen Inger Mortensdatter i Rye kaldet – Jens – efter den udlagte barnefader Jens Terkelsen matros i Horsens hvis forældre skal boe paa Engelave [Endelave], døbt Dom: 24.p. trinit: test: Ane Laursdatter Huusmand Jens Christian Laasbyes Hustru, Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustisens Hustru, Huusmand Jens Rasmussen Horup, glarmester Niels Laursen, Gaardmand Anders Andersen alle af Rye

 

Kort 2

D1 side 48 vs.

 

451. Født den 14.november 1806 Huusmand i Rye Rasmus Rasmussen Overgaard og Hustru Kirsten Andersdatter en søn – Anders – døbt 2.Fest: Nativit xsti test: Karen Rasmusdatter Huusmand Christen Torbensens Hustru, baaren af Dorthea Pedersdatter Gaardmand Peder Frederiksens datter, Huusmand Christen Sørensen Fisker, dito Stephan Rasmussen, dito Jens Jacobsen alle af Rye.

 

452. Født den 18.november 1806 Selveier Christen Jensen og Hustru Ane Andersdatter en dødfødt søn

 

1807

 

453. Født den 6.januar 1807 Gaardmand i heidnitz Laurs Knudsen og Hustru Maren Pedersdatter et pigebarn – Ane – døbt Dom:: 2.p.epiph: test: Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Ane Marie Salomonsdatter Gaardmand Rasmus Christians Hustru i Heidnitz, Huusmand Johan Sørensen, dito Jens Knudsen, dito Knud Augustisen alle af Rye

 

454. Født den 8.januar 1807 Huusmand i Rye Christen Sørensen Fischer og Hustru Karen Pallesdatter et pigebarn – Johanne - døbt den 3. søndag i fasten. test: Kirsten Nielsdatter husmand Jens Sørensen Fiskers hustru, Johanne Pedersdatter husmand Niels Rasmussens hustru, gaardmand Søren Christensen, husmand Søren Sørensen Fisker, dito Knud Augustsen alle af Rye.

 

455. Født den 24.januar 1807 Huusmand i Rye Rasmus Sørensen Fischer og Hustru Maren Rasmusdatter et dødfødt drengebarn

 

456. Født den 29.januar 1807 Huusmand i Rye Rasmus Svendsen og Hustru Ane Rasmusdatter et pigebarn – Karen – døbt midfaste søndag test: Ane Knudsdatter Møllerens pige, Karen Wilhelmsdatter (fortsætter næste side)

 

Kort 2

D2 side 48

 

Huusmand Laurs Mikkelsens Hustru i Rye, Aftægtsmand Rasmus Jensen, Gaardmand Gotfred Rasmussen begge i Fellund, Selveier Mads Salomonsen i Liinberg

 

457. Født den 28.januar 1807 Selveier i Rye Skov Peder Sørensen og Hustru Ane Rasmusdatter et drengebarn – Johan Wilhelm – døbt midfaste søndag, test Ane Sørensdatter barnets faster af Alling, Karen Salomonsdatter selveier Anders Sørensens Hustru af Liinberg, Søren Pedersen smed, Ungkarl Niels Sørensen begge af Alling, Gaardmand Peder Fridriksen af Rye

 

458. Født den 30.marts 1807 Huusmand i Rye Christen Sørensen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn – Karen – døbt Dom: trinit: test: Mette Magrethe Jensdatter kroemand pige, Johanne Marie Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru, Huusmændene i Rye Jens Knudsen, Jens Sørensen Fisker, Rasmus Nielsen

                                                                                                                                      

459. Født den 12.april 1807 Selveier af Præstegaards Parcellen Anders Pedersen og Hustru Ellen Jensdatter en søn – Peder – døbt Dom: 4.p. pasch, test: Cidsel Marie Pedersdatter selveier Christen Nielsens Hustru i Skieldal, Lise Pedersdatter Huusmand Niels Knudsens Hustru paa Ryelunds Hede, fæster Niels Christensen i Hiarsbek, selveier Laurs Mortensen i Salten, selveier Rasmus Mortensen i Glarboe

 

460. Født den 14.april 1807 Huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter et pigebarn – Elisabeth – døbt Dom: 3.p. trin: test: Maren Laursdatter sognefoged Laurs Nielsens datter, Ane Marie Jensdatter Huusmand Niels Pedersens Hustru Huusmand Christen Mouritzen, dito Daniel Sørensen, Ungkarl Jens Nielsen Brødløs alle af Rye

 

Kort 2

D3 side 49 vs.

 

461. Født den 16.april 1807 Selveier i Liinberg Mads Salomonsen og Hustru Karen Knudsdatter et pigebarn – Ane Cathrine – døbt dom: 3.p. Trinit: test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomassens Hustru, Gunhild Thomasdatter mølleren Blocks Hustru, Gaardmand Søren Christensen, Huusmand Stephan Rasmussen, Ungkarl Thomas Christensen alle af Rye.

 

462. Født den 23.juli 1807 Fæster i Hiarsbek Jens Rasmussen og Hustru Else Rasmusdatter et pigebarn – Ane Cathrine – døbt Dom: 15.p. trin: test: Dorthea Rasmusdatter kroemanden Jens Jensens Hustru, Gunhild Maria Thomasdatter møller Frantz Blocks Hustru, gl. kroemand Rasmus Jensen i Rye, skovfoged Søren Jensen i Munkdal, fæster Niels Christensen i Hiarsbek

 

463. Født den 2.august 1807 Søbyegaard Skovfoged i Munkdal Søren Jensen og Hustru Birthe Pedersdatter en søn – Peder – døbt Dom: 16.p. trin: test: Mette Pedersdatter i Laasbye barnemoderens søster, Ane Marie Jensdatter Huusmand Niels Pedersens Hustru i Rye, kroemand Jens Jensen i Rye, Aftægtsmand i Fellund Rasmus Jensen, Ungkarl Laurs Andersen i Rye Mølle

 

464. Født den 28.august 1807 Niels Sørensen Nyeman og Hustru Mette Nielsdatter i Ludvigsberg deres søn – Rasmus – døbt Dom: 19.p. trin: test: Karen Pedersdatter Gaardmand Peder Snedkers datter i Rye, Ane Rasmusdatter Peder Sørensens Hustru i Rye Skov, Rasmus Sørensen Nyeman, Mads Salomonsen, Anders Sørensen alle af Rye Skov

 

465. Født den 7.september 1807 Gaardmand Salomon Christensen og Hustru Gunhild Hansdatter en søn – Rasmus – døbt dom: 22.p. Trinit: fest: Ellen Salomonsdatter Selveier Anders Rasmussens Hustru i Thomaskjær, Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, Aftægtsmand Hans Mortensen i Glarboe, Gaardmand Niels Salomonsen i fellund, Gaardmand Laurs Christensen i Løvdal.

 

Kort 2

D4 side 49

 

466. Født den 27.september 1807 Huusmand Jens Rasmussen Horup og Hustru Johanne Jørgensdatter i Rye skov deres datter – Lene – død

 

467. Født den 8.november 1807 Huusmand i Tinghuset Knud Jensen og Hustru Mette Rasmusdatter et pigebarn – Johanne – døbt Dom: 26.p. trin: test: pigen Maren Andersdatter tiende hos opholdsmand Søren Nielsen i Fiirgaard, Kirsten Jensdatter Huusmand Rasmus Rasmussen Overgaards Hustru i Rye, Gaardmand Peder Snedker, skovfoged Søren Jensen i Rye, Gaardmand i Fiirgaard Rasmus Knudsen

 

468. Født den 23.november 1807 Huusmand Niels Nielsen Knubb og Hustru Karen Jensdatter et pigebarn – Mette Marie – døbt Dom: 4.p. epiph: test: Maren Nielsdatter Huusmand Rasmus Nielsens Hustru i Additnæs, Johanne Marie Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru i Rye, Huusmand Laurs Jensen, Huusmand Anders Andersen, dito Johan Sørensen alle af Rye

 

1808

 

469. Født den 9.januar 1808 Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Hustru Karen Jørgensdatter en søn – Rasmus – døbt dom: Sexag: test: Gunhild Marie Thomasdatter Møller Frantz Blocks Hustru, Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Gaardmand Rasmus Thomassen, dito Niels Christensen, Kroemand Jens Jensen alle af Rye.

 

470. Født den 17.januar 1808 Huusmand Palle Hansen og Hustru Ane Jensdatter en søn – Hans – døbt den 1.søndag i faste, test: Dorthea Hansdatter Johan Rasmussens Hustru i Salten Skov, Gunhild Hansdatter Gaardmand Salomon Christensens Hustru i Glarboehede, Huusmand Jens Jensen Brødløs, Ungkarl Mads Hansen, og dito morten Jensen begge i Pøtsøe.

 

Kort 2

D5 side 50 vs.

 

471. Født den 19.januar 1808 Smeden i Rye Anders Sørensen og Hustru Ane Magrethe Christensdatter en søn – Christen – døbt 1.søndag i faste, test: Karen Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter, Johanne Marie Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru, kroemand Jens Jensen, Gaardmand Johan Madsen, dito Rasmus Thomassen alle af Rye

 

472. Født den 27.januar 1808 Jens Sørensen i Skieldal og Hustru Mette Jensdatter en søn – Jens – døbt midfaste søndag, test Ane Frideriksdatter Mikkel Jensens Hustru i Skieldal, Ane Sørensdatter Huusmand Christen Laursens Hustru i Salten Skov, Aftægtsmand Jørgen Gudriksen i Skieldal, fæster Jens Mortensen, Ungkarl Henric Stephansen begge i Pøtsøe

 

473. Født den 29.januar 1808 Huusmand i Rye Jens Knudsen og Hustru Maren Thomasdatter en søn – Peder – døbt Dom: 3. i faste, test: Maren Nielsdatter Huusmand Niels Andersens Hustru i Ringholm, Johanne Marie Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru i Rye, Gaardmand Laurs Knudsen i Heidnitz, Huusmand Christen Sørensen, dito Johan Sørensen begge af Rye

 

474. Født den 12.februar 1808 Huusmand i Rye Niels Christiansen og Hustru Ane Marie Pedersdatter en søn – Peder – døbt 5.søndag i faste, test: Maren Christensdatter selveier Anders Bertelsens Hustru i Skieldal, Ane Fridriksdatter Mikkel Jensens Hustru ibid, Huusmand Jørgen Gudriksen, selveier Christen Nielsen ibid, Ungkarl Peder Pedersen tienende i Rye Mølle

 

475. Født den 13.februar 1808 Huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter et pigebarn – Maren – døbt palme søndag, test: Mette Jensdatter kromandens pige, Ane Marie Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru i Rye, Huusmand Christen Madsen, dito Jens Sørensen Fisker, begge af Rye, Ungkarl i Rye Mølle Peder Pedersen

 

Kort 2

D6 side 50

 

476. Født den 25.februar 1808 Huusmand i Rye Jens Christiansen og Hustru Ane Laursdatter et pigebarn – Ellen – døbt fest: 1.pasch, test: Lise Pedersdatter Huusmand Niels Knudsens Hustru i Ryelunds Hede, Karen Wilhelmsdatter Huusmand Laurs Mikkelsens Hustru i Rye, Rasmus Nielsen, Anders Nielsen, Anders Andersen Huusmænd i Rye

 

477. Født den 14.marts 1808 Gaardmand i Rye Mathias Jensen og Hustru Ane Nielsdatter en søn – Rasmus – døbt midfaste søndag, test: Ane Jespersdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru i Emborg, Karen Pedersdatter mølleren Jens Rasmussens Hustru i Pinds Mølle, sognefoged Laurs Nielsen, kroemand Jens Jensen, mølleren Frantz Block alle af Rye

 

478. Født den 24.april 1808 Gaardmand i Emborg Laurs Mortensen og Hustru Maren Pedersdatter en søn – Morten – døbt fest: 1.pentecost: test: Gunhild Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, Ane Pedersdatter Gaardmand Peder Danielsens Hustru i Forlew, Gaardmand Rasmus Thomassen i Rye, dito Jens Nielsen i Hemstok, dito Peder Andersen i Emborg

 

479. Født den 2.maj 1808 Anders Sørensen og Hustru Karen Salomonsdatter et pigebarn – Ane Marie – døbt dom:2.p. Trinit: test: Maren Pedersdatter Peder Sørensens Hustru i Skieldal, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, Møller Frantz Block i Rye Mølle, Gaardmand Rasmus Thomassen i Rye, dito Niels Salomonsen i fellund.

 

480. Født den 9.maj 1808 Gaardmand Rasmus Christiansen og Hustru Marie Salomonsdatter i Heidnitz deres pigebarn – Ane Dorthea – døbt dom: 3.p. Trinit: test: Mette Rasmusdatter Rasmus Mikkelsens Hustru i Salten Skov, Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Møller Frantz Block, Gaardmand Laurs Knudsen i Heidnitz, Gaardmand Rasmus Thomassen i Rye.

 

Kort 2

D7 side 51 vs.

 

481. Født den 24.maj 1808 Huusmand Knud Augustisen og Hustru Marie Johansdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: 3.p. trinit: test: Maren Laursdatter sognefoged Laurs Nielsens datter i Rye, Karen Wilhelmsdatter Huusmand Laurs Mikkelsens Hustru ibid, Huusmand Johan Sørensen, Gaardmand Laurs Knudsen i Heidnitz, Huusmand Jens Knudsen i Rye

 

482. Født den 29.maj 1808 Selveier i Fiskerhusene Christen Jensen og Hustru Ane Andersdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: trinit: test: Gunhild Jørgensdatter Gaardmand Laurs Andersens pige i Emborg, Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru ibid, Ungkarl Simon Nielsen i Fiskerhusene, Huusmand Peder Jensen i Emborg, dito Christen Andersen ibid

 

483. Født den 4.juni 1808 Feldbereder Rasmus Sørensen Fisker og Hustru Maren Rasmusdatter en søn – Rasmus – døbt Dom: 4.p. trinit: test: Else Sørensdatter markmand Jens Laursens Hustru i Aarhuus, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, kroemand Jens Jensen, Huusmand Christen Torbensen, dito Søren Sørensen Fisker alle af Rye

 

484. Født den 11.juni 1808 Huusmand i Rye Jens Sørensen Fisker og Hustru Kirsten Nielsdatter en søn – Johan – døbt Dom: 2.p. trin: test: Maren Mikkelsdatter Fridrik Nielsens Hustru i Jexen Dale, Ane Margrethe Christensdatter smeden i Rye Anders Sørensens Hustru, Huusmænd i Rye Søren Fisker, Christen Fisker, Rasmus Fisker

 

Kort 2

D8 side 51

 

485. Født den 29.juli 1808 Kroemand Jens Jensen og Hustru Dorthea Rasmusdatter en søn – Rasmus – døbt Dom: 13.p. trin: test: Else Rasmusdatter fæster Jens Rasmussens Hustru i Hiarsbek, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru i Rye, mølleren i Rye Mølle Frantz Block, barnemoderens fader Rasmus Jensen, Gaardmand Niels Jensen alle af Rye

 

486. Født den 3.august 1808 Huusmand i Rye Christen Sørensen Lading og Hustru Ane Jensdatter en søn – Laurs – døbt Dom: 17.p. trin: test: Johanne Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter i Rye, Ane Magrethe Christensdatter smeden Anders Sørensens Hustru i Rye, Huusmand Anders Pedersen, dito Laurs Jensen, dito Rasmus Nielsen alle af Rye

 

487. Født den 7.august 1808 Gaardmand i Rye Rasmus Thomassen og Hustru Kirsten Nielsdatter en datter – Mette – døbt Dom: 14.p. trinit: test: Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru, Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensens Hustru, Gaardmand Niels Jensen alle af Rye, Gaardmand Rasmus Rasmussen, dito Niels Thomassen begge af Bods

 

488. Født den 26.august 1808 Gaardmand i Emborg Peder Andersen og Hustru Sophie Jespersdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: 17.p. trin: test: Maren Sørensdatter Gaardmand Rasmus Rasmussen Wissings Hustru i Bods, Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Gaardmand Anders Rasmussen Wissing i Emborg, dito Niels Thomassen i Bods, dito Jens Nielsen i Hemstok

 

489. Født den 1.september 1808 Fæster i Hiarsbek Niels Christensen og Hustru Karen Andersdatter en søn – Laurs – døbt Dom: 20.p. trinit: test: Cathrine Christensdatter Gaardmand Christen Svendsens Hustru i Addit, Else Rasmusdatter fæster Jens Rasmussens Hustru i Hiarsbek, selveier Anders Pedersen i Glarboehede, fæster Jens Mortensen i Pøtsøe, selveier Jørgen Gudriksen i Skieldal

 

Kort 2

D9 side 52 vs.

 

490. Født den 12.september 1808 Huusmand Laurs Pedersen og Hustru Maren Knudsdatter et pigebarn – Inger – døbt Dom: 19.p. trin: test: Mette Knudsdatter moderens søster, Mette Jensdatter skrædder Niels Mikkelsens Hustru, skovfoged Anders Laursen, Huusmand Niels Knudsen, dito Søren Sørensen Fisker alle af Rye

 

491. Født den 15.oktober 1808 Gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter en søn – Niels – døbt Dom: 23.p. trinit: test: Ane Nielsdatter Gaardmand Salomon Andersens Hustru i Tulstrup, Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Gaardmand Søren Christensen, dito Peder Fridriksen, sognefoged Laurs Nielsen alle af Rye

 

492. Født den 18.oktober 1808 Huusmand i Rye Hans Jacobsen og Hustru Johanne Marie Rasmusdatter et pigebarn – Maren – døbt Dom: 22.p. trin: test: Johanne Jacobsdatter enke!! [datter] af Gaardmand Jacob Hansen i Rye (først her er ”datter” indført), Ane Magrethe Christensdatter smedens Hustru, Huusmand Jens Jacobsen, Gaardmand Niels Christensen, Ungkarl Jens Nielsen Brødløs alle af Rye

 

493. Født den 25.oktober 1808 Huusmand i Rye Søren Sørensen Fisker og Hustru Mette Kirstine Pedersdatter et dødfødt drengebarn

 

494. Født den 30.oktober 1808 Huusmand i Rye Mads Mouritzen og Hustru Ane Cathrine Wilhelmsdatter et pigebarn – Ingeborg – døbt dom: 23.p. Trinit: test: Karen Wilhelmsdatter Huusmand Laurs Mikkelsens Hustru, Mette Jensdatter Skrædder Niels Mikkelsens Hustru, Huusmand Christen Mouritzen, dito Rasmus Christensen Nørregaard, Ungkarl Jens Nielsen Brødløs alle af Rye

 

495. Født den 1.december 1808 Gaardmand i Rye Peder Pedersen og Hustru Ane Marie Nielsdatter et pigebarn – Kirsten – døbt 1.søndag p. epiph: test: Kirsten Christensdatter Gaardmand Mathias Jensens pige, Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru, Gaardmand Gotfred Rasmussen i Fellund, fæster Stephan Pedersen i Pøtsøe, Knud Pedersen

 

Kort 2

D10 side 52

 

496. Født den 12.december 1808 Huusmand i Rye Christen Torbensen og Hustru Karen Rasmusdatter et pigebarn – Ane Kirstine – døbt 1.juledag, test: Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensen Fiskers Hustru i Rye, Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru ibid, kroemand Jens Jensen, Huusmand Rasmus Rasmussen Overgaard, dito Rasmus Horn alle af Rye

 

497. Født den 16.december 1808 Huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter en søn – Peder – døbt Dom: sexages: test: Maren Sørensdatter Gaardmand Johan Madsen kones søster datter, Johanne Christensdatter Huusmand Daniel Sørensens Hustru, Huusmand Rasmus Christensen Nørregaard, Ungkarl Peder Nielsen tjenende i kroen??

 

1809

 

498. Født 1.februar 1809 Skrædder Anders Laursen i Emborg og Hustru Johanne Sørensdatter en søn – Knud – døbt fastelavns søndag, test: Ane Pedersdatter Huusmand Søren Pedersens Hustru i Boes, Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Gaardmand Anders Rasmussen, dito Laurs Andersen, dito Peder Andersen alle af Emborg

 

499. Født den 17.februar 1809 Smeden i Emborg Christen Jensen og Hustru Cidsel Jørgensdatter et pigebarn – Birthe – døbt 3.søndag i faste, test: Maren Christensdatter smeden og barnefaderens datter, Sophie Jespersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Emborg, Gaardmand Laurs Mortensen, dito Laurs Andersen, dito Anders Rasmussen alle af Emborg

 

Her starter degnen Udbye Pedersen med at skrive ud fra teksten at bedømme

 

500. Født den 5.marts 1809 Gaardmand i Rye Søren Christensen og Hustru Ellen Thomasdatter en søn - Christen – døbt 2.søndag efter paaske, test: Ellen Christensdatter Gaardmand Steffan Rasmussens Hustru i Wissing Closter, Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomesens Hustru i Rye, Johan Madsen i bidm, Anders Rasmussen i Emborg Gaardmand, og do Thomas Sørensen i Gjessøe

 

Kort 2

D11 side 53 vs.

 

501. Født den 5.marts 1809 Huusmand i Rye Rasmus Rasmussen Overgaard og Hustru Kirsten Andersdatter et pigebarn – Jensine – døbt 4.søndag i faste, test: Knud Jensens Hustru i Tinghuset Mette Rasmusdatter, Christen Torbensens Hustru Karen Rasmusdatter, Rasmus Sørensen Fisker, Jens Sørensen Fisker og Ungkarl David Jensen alle af Rye.

 

Den 5.marts 1809 slutter jeg min paategning i Rye Kirkes minister. Bog og overleverede degnen Udbye Pedersen

 

502. Den 8.marts 1809 blev født et uægte drengebarn af pigen Inger Mortensdatter i Glarboe Rye Sogn, kaldet – Jørgen – efter den udlagte barnefader Laurs Jørgensen ungkarl og tjener paa Bygholm Mølle ved Horsens, døbt schjærtorsdag, test: Mette Marie Rasmusdatter Niels Terkelsens stifdatter i Glarboe, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensens Hustru i Rye, Peder Nielsen Gjessøe Huusmand i Rye, Ungkarl Niels Jespersen i bidm og do Laurs Andersen i Rye Skovhuus

 

503. Født den 14.marts 1809 Huusmand Mads Salomonsen og Hustru Karen Knudsdatter et pigebarn – Anne – døbt palme søndag, test: Ellen Salomonsdatter Gaardmand Anders Rasmussens Hustru i Thomaskjær, Ane Marie Salomonsdatter Rasmus Christians Hustru Gaardmand i Heidnitz, Gaardmand Niels Salomonsen i Fellund, do Søren Christensen og do Rasmus Thomassen begge af Rye

 

504. Den 14.april 1809 et uægte pigebarn af pigen Mette Christensdatter i Rye kaldet – Johanne – efter den udlagte barnefader Ungkarl Søren Pedersen tjenende Gaardmand Niels Jensen i bemelte?? Rye, døbt 3.søndag efter paaske, test: Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensen Fiskers Hustru i bidm, Huusmand Rasmus Christensen og do Stephan Rasmussen begge af Rye

 

505. Født den 20.april 1809 Huusmand Søren Johansen og Hustru Karen Nielsdatter en søn – Niels – døbt Dom: 1.p. Trinitatis, test: pigen Karen Rasmusdatter Huusmand Rasmus Jensen Horns datter, Maren Thomasdatter Huusmand Jens Knudsens Hustru, Huusmand Johan Sørensen, do Rasmus Jensen Horn og do Niels Andersen, alle af Rye

 

Kort 2

D12 side 53

 

506. Født den 6.maj 1809 Selveier i Rye Skov Søren Rasmussen og Hustru Dorthea Andersdatter en søn – Rasmus – døbt Dom: 2.p. trinit: test: Karen Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter i Rye, Maren Knudsdatter Huusmand Laurs Pedersens Hustru i bidm, Anders Laursen skovfoged for Rye Sønderskov, Jens Nielsen Sejling og Anders Christensen i Hvidmoesebach

 

507. Født den 14.maj 1809 Huusmand i Rye Baltzar Jensen og Hustru Magrethe Pedersdatter en søn – Peder – døbt Dom: 4.p. trinit: test: Maren Pedersdatter barnets moster, Ane Marie Pedersdatter Huusmand Niels Christians Hustru, Peder Nielsen Gjessøe, alle 3 af Rye, Huusmand Christen Jensen smed og Huusmand Peder Jensen begge af Emborg

 

508. Født den 20.maj 1809 Huusmand i Rye Jørgen Sørensen og Hustru Ane Sørensdatter en søn – Søren – døbt 5.søndag efter trinit: test: Kirsten Nielsdatter Gaardmand Rasmus Thomesens Hustru i Rye, Karen Jensdatter Huusmand Peder Sørensens Hustru i Thomasskjær, Gaardmand Rasmus Thomesen, Ungkarl Thomas Sørensen begge af Rye og Niels Knudsen Huusmand i Hedelund

 

509. Født den 9.juni 1809 Jens Rasmussen i Hjarsbek og Hustru Else Rasmusdatter en søn – Rasmus – døbt 11.søndag efter Trinitatis den 13.august, test: barnemoderens søster Kirsten Rasmusdatter i Tønning, barnefaderens søster Dorthea Rasmusdatter, kroemand Jens Jensen, Aftægtsmand i Hjarsbek Rasmus Andersen og Skovfoged i Munkdal Søren Jensen.

 

510. Født den 17.juli 1809 Huusmand i Rye Rasmus Andersen og Hustru Mariane Sørensdatter et pigebarn – Kirsten – døbt 16.søndag efter Trinitatis den 17.september test: barnemoderens søster Karen Sørensdatter, Johanne Marie (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E1 side 54 vs.

 

Rasmusdatter Huusmand Hans Jacobsens Hustru, Anders Andersen, Anders Pedersen, og Hans Jacobsen alle Huusmænd i Rye

 

511. Født den 23.august 1809 Huusmand i Rye Rasmus Svendsen og Hustru Ane Rasmusdatter en søn – Svend – døbt 18.søndag efter Trinitatis den 1.oktober test: Gaardmand i Rye Niels Jensens datter Karen, Gaardmand Peder Pedersens kone i Rye Ane Marie Nielsdatter, Niels Christensen, Niels Jensen, Jens Rasmussen alle af Rye.

 

512. Født den 3.september 1809 Huusmand i Rye Christen Johansen og Hustru Ane Christensdatter et pigebarn – Lisbeth Cathrine – døbt 21.søndag efter Trinitatis den 22.oktober, test: Ane Malene Christensdatter Huusmand Rasmus Erichsens Hustru i Wirklund, Karen Knudsdatter Mads Salomonsens Hustru i Linebjerg, Rasmus Mortensen i Glarboe, Christen Fisker, Niels Sørensen Nyeman

 

513. Født den 16.oktober 1809 Huusmand Christen Fischer i Bindingshede og Hustru Karen Pallesdatter et pigebarn – Maren – døbt 25.søndag efter Trinitatis den 19.november test: husmand Rasmus Sørensen Fischers hustru Maren Rasmusdatter, smeden Christen Johansens hustru Ane Christensdatter, Søren Sørensen Fischer, Søren Christensen, Peder Friderichsen alle af Rye.

 

514. Født den 23.oktober 1809 Selveier af Præstegaards Parcellen Anders Pedersen og Hustru Ellen Jensdatter et pigebarn – Ane – døbt 1.søndag i Advent den 3.december test: Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru, Karen Jensdatter Niels Christensens Hustru i Wolborrekjær, Jens Mortensen, Morten Jensen og Søren Pedersen alle af Pøtsøe

 

515. Født den 4.november 1809 Gaardmand Gotfred Rasmussen og Hustru Maren Nielsdatter et pigebarn – Karen – døbt 2. (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E2 side 54

 

Søndag i Advent den 10.december, test: Gunhild Marie Thomasdatter Møller Frantz Blocks Hustru, Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru, Rasmus Thomassen, Peder Pedersen, Niels Salomonsen alle af Rye

 

516. Født den 6.december 1809 he?? esviis et uægte drengebarn som døde faa timer efter fødselen, moderen var en omløbende Qvinde med navn Ane Kirstine Hansdatter og faderen sagdes at være Christen Nielsen tjenende hos Peder Pedersen Gaardmand i Rye.

 

517. Født den 30.oktober 1809 Huusmand i Rye Niels Sørensen og Hustru Ane Marie Nielsdatter en søn – Laurs – døbt 3.søndag i Advent den 17.december, test: præstens pige Maren Sørensdatter, Kirstine Sørensdatter Huusmand Søren Leths datter, Rasmus Andersen, Johan Sørensen, Christen Sørensen, alle huusmænd i Rye

 

518. Født den 20.december 1809 Huusmand i Rye Niels Andersen og Hustru Kirsten Stephensdatter et pigebarn – Ane – døbt 6.søndag efter hellig tre kongers dag, den 11.februar 1810, test: Michel Jensens Hustru i Schieldal Ane Frideriksdatter, Anders Berthelsens Hustru i Schjeldal Maren Christensdatter, Niels Christensen i Schjeldal, Jens Mortensen i Pøtsøe og Anders Pedersen i Glarboehede

 

519. Født den 27.december 1809 Gaardmand Laurs Knudsen i Heidnitz og Hustru Maren Pedersdatter et pigebarn – Ane Cathrine – hvilket døde faa dage derefter

 

520. Født den 31.december 1809 Fæster i Hiarsbek Niels Christensen og Hustru Karen Andersdatter en søn – Anders – døbt fastelavns søndag den 4.marts 1810, test: pigen Ellen Christensdatter fra Addit, Else Rasmusdatter Jens Rasmussens Hustru i Hjarsbek, Jens Mortensen i Pøtsøe, Anders Pedersen i Glarboehede og Jens Rasmussen i Hjarsbek

 

Kort 2

E3 side 55 vs.

 

1810

 

521. Født den 17.januar 1810 Niels Sørensen Nyeman i Lydvigsbjerg [Ludvigsbjerg] og Hustru Mette Nielsdatter et pigebarn – Ane Marie – døbt fastelavns søndag den 4.marts 1810, test: Ane Christensdatter Rasmus Sørensens Nyemans, Lisbeth Andreasdatter Johan Christensens Hustru i Knøsene, Mads Salomonsen og Poul Andersen i Linebjerg og Christen Sørensen Fischer i Bindingshede

 

522. Født den 2.marts 1810 Huusmand i Rye Niels Rasmussen og Hustru Johanne Pedersdatter et pigebarn – Ane – døbt 3.søndag i faste, den 25.marts 1810, test: Huusmand Niels Knudsens kone Lise Pedersdatter, Huusmand Rasmus Svendsens kone Ane Rasmusdatter, Huusmand Jens Rasmussen af Mjesing og Huusmændene Laurs Pedersen og Hans Pedersen af Rye

 

523. Den 12.marts 1810 Gaardmand i Glarboe Salomon Christensen og Hustru Gunhild Hansdatter en søn – Christen – døbt 5.søndag i faste den 8.april, test: Karen Jensdatter Laurs Christensens kone i Løwdal, Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Rye, Gotfred Rasmussen, Niels Salomonsen, Hans Mortensen alle af Rye.

 

524. Født den 13.marts 1810 Gaardmand i Emborg Laurs Mortensen og Hustru Maren Pedersdatter et pigebarn – Ane – døbt 2.søndag efter paaske, den 6.maj 1810, test: Gunild Marie Thomasdatter møller Blochs Hustru, Ane Pedersdatter Gaardmand Peder Danielsens Hustru i Foerlev, Anders Rasmussen, Peder Andersen og Laurs Andersen i Emborg

 

525. Født den 28.marts 1810 Huusmand i Rye Jens Sørensen Fischer og Hustru Kirsten Nielsdatter et pigebarn – Barbara – døbt 2.paaskedag den 23.april 1810, test: Maren (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E4 side 55

 

Rasmusdatter Huusmand Rasmus Sørensen Fischers Hustru, Ane Margrethe Christensdatter smeden Anders Sørensens Hustru, Christen Torbensen, Søren Sørensen Fischer, Rasmus Rasmussen alle Huusmænd i Rye

 

526. og 527. Født den 2.april 1810 Huusmand i Rye Jørgen Sørensen og Hustru Ane Sørensdatter 2 tvilling pigebørn hvoraf det ene døde en time efter fødselen, det andet blev døbt og kaldet – Dorthe – men døde 2 dage efter

 

528. Født den 2.april Parcel Ejer i Lineberg Povel Andersen og Hustru Karen Salomonsdatter en søn – Anders – som døde 4 dage derefter.

 

529. Født den 19.juni 1810 Huusmand i Rye Palle Hansen og Hustru Ane Jensdatter en søn – Christen – døbt 8.søndag efter Trinitatis den 12.august test: Karen Jensdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Løwdal, Maren Hansdatter Gaardmand Hans Mortensens datter i Harboegaard, Hans Mortensen og Salomon Christensen og Huusmand Christen Torbensen i Rye.

 

530. Født den 20.juni 1810 Selveier i Ryelund Rasmus Thomassen og Hustru Kirsten Dinesdatter et pigebarn – Elle Marie Kirstine – døbt 8.søndag efter Trinitatis den 12 august 1810, test: barnemoderens søster Birthe Dinesdatter, Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensens Hustru, Gaardmændene Niels Jensen, Mathias Jensen og Rasmus Thomesen [1829 nr.005 Ellen Marie Kirstine Rasmusdatter viet 19.september 1829 med Thomas Rasmussen 28 aar]

 

531. Født den 21.juni 1810 Huusmand i Emborg Jens Christiansen og Hustru Ane Hansdatter et pigebarn som døde straks efter fødselen.

 

532. Født den 18.juli 1810 et uægte drengebarn af pigen i Emborg Maren Christensdatter bemeldte drengebarn blev i daaben (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E5 side 56 vs.

 

Kaldet – Niels – hvilket publiceredes 9.søndag efter Trinitatis den 19.august og blev udlagt til barnefader Peder Nielsen tjenestekarl i Schanderborg, barnet blev frembaaret til daaben af Gunhild Marie Andersdatter Gaardmand Anders Rasmussens datter i Emborg, de øvrige faddere vare Huusmændene i Emborg Laurs Nielsen, Jens Christian og Peder Pedersen.

 

533.  Født den 7.august 1810 Smed i Emborg Christen Jensen og Hustru Cidsel Jørgensdatter en søn – Jørgen – døbt 19.august paa 9.søndag efter Trinitatis, test: Ane Kirstine Jørgensdatter Gaardmand i Haarbye Holger Beatus Jørgensens Hustru, Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Gaardmand Peder Andersen, Laurs Mortensen og Simon Nielsen i Fiskerhuusene

 

534. Født den 10.september 1810 i Rye Knud Augustisen og Hustru Marie Johansdatter et pigebarn – Maren – døbt den 13.søndag efter Trinitatis den 16.september 1810, test: Karen Nielsdatter Huusmand Søren Johansens Hustru, Ane Rasmusdatter Huusmand Rasmus Svendsens Hustru, Gaardmand Laurs Knudsen i Hejdnitz og Huusmændene Jens Knudsen og Johan Fejer, alle af Rye

 

535. Født den 10.september 1810 Fæster i Tinghuuset Knud Jensen og Hustru Mette Rasmusdatter en søn – Jens – døbt 15.søndag efter Trinitatis den 30.september 1810, test: Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Olesens Hustru, Kirsten Andersdatter Huusmand Rasmus Overgaards Hustru, møller Frantz Bloch, Jens Rasmussen i Tinghuuset, og Søren Jensen i Munkdall

 

536. Født den 22.september 1810 Gaardmand i Rye Rasmus Thomassen og Hustru Kirsten Nielsdatter en søn – Niels – døbt 19.søndag efter Trinitatis den 28.oktober 1810, test: Karen Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter i Rye, Ane Marie Andersdatter Gaardmand Jens Nielsens Hustru paa Justenborg i Wrold, møller Frantz Bloch, Gaardmand Anders Rasmussen i Emborg (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E6 side 56

 

Gaardmand Søren Christensen i Rye

 

537. Født den 27.september 1810 fæster i Munkdal Søren Jensen og Hustru Birthe Pedersdatter et pigebarn – Trine – døbt 23.søndag efter Trinitatis den 25.november 1810, test: Dorthea Rasmusdatter kroemand Jens Jensens Hustru, Gedske Leth Gaardmand Peder Pedersens Hustru i Raahøj, Gaardmændene Gotfred Rasmussen og Niels Salomonsen i Fellund og Knud Jensen i Tinghuus

 

538. Født den 3.oktober 1810 et uægte pigebarn af Gaardmand Hans Mortensens datter i Glarboe moderens navn var Johanne Mortensdatter [Hansdatter??] den udlagte barnefader var Jens Pedersen Soldat ved Fynske Infanteri Regiment, bemeldte barn blev døbt 17.søndag efter Trinitatis den 14.oktober 1810 og kaldet – Maren – test: Ane Catrine Mortensdatter Gaardmand Morten Sørensens datter i Nørre Wissing, Gunhild Hansdatter Gaardmand Salomon Christensens Hustru i Glarboe, Gaardmændene Niels Christensen, Peder Pedersen og Niels Salomonsen alle af Rye

 

539. Født den 9.oktober 1810 Huusmand i Stiballehuus Laurs Pedersen og Hustru Maren Knudsdatter en søn som blev hjemmedøbt og kaldet – Peder – men døde 8 dage derefter.

 

540. Født den 13.oktober 1810 Huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter et pigebarn – Lisbeth – døbt 23.søndag efter Trinitatis den.25 november 1810, test: Johanne Jacobsdatter Gaardmand Jacob Hansens datter, Ane Marie Nielsdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru, Huusmændene Rasmus Svendsen, Stephan Rasmussen og Dines Christensen

 

541. Født den 19.oktober 1810 et uægte drengebarn af pige Mette Rasmusdatter i Rye bemeldte barn døde straks efter fødselen til barnefader blev udlagt Peder Nielsen i A?bye hvor pigen tjente da gjerningen skedte

 

542. Født den 21.oktober 1810 Huusmand i Rye Christen Torbensen og Hustru Karen Rasmusdatter en søn – Rasmus – døbt 1.søndag i advent den 2.december 1810, test: Ane Rasmusdatter fra Wissing Kloster, Mariane Sørensdatter Huusmand Rasmus Andersens Hustru, Rasmus Overgaard, Rasmus Sørensen Fisker (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E7 side 57 vs.

 

Og Jens Sørensen Fisker alle Huusmænd i Rye

 

543. Født 7.november?? 1810 Huusmand i Rye Niels Nielsen og Hustru Karen Jensdatter en søn – Niels – døbt 25.søndag efter Trinitatis den 25.november, test: Kirsten Laursdatter Huusmand Laurs Ovesens datter, Mariane Sørensdatter Huusmand Rasmus Andersens Hustru, Rasmus Jensen, Hans Jacobsen og Jens Nielsen alle Huusmænd i Rye

 

544. Født den 9.december 1810 Huusmand i Rye Peder Pedersen og Hustru Ide Christine Sørensdatter et pigebarn – Maren – døbt 2.søndag efter hellig tre kongers dag den 20.januar 1811, test: barnefaderens søster Ane Pedersdatter fra Hansted, barnemoderens moder Maren Pedersdatter Leth, smeden i Rye Anders Sørensen, samt Huusmændene Rasmus Andersen og Christen Rasmussen

 

545. Født den 18.december 1810 Huusmand i Rye Mads Mouritzen og Hustru Ane Catrine Wilhelmsdatter et pigebarn – Ane Marie – døbt 4.søndag efter hellig tre kongers dag den 3.februar 1811, test: Karen Pedersdatter Gaardmand Peder Snedkers datter i Raahøj, Else Nielsdatter Gaardmand  Niels Christensens Hustru, Jens Mouritzen, Christen Mouritzen og iver Jensen alle Huusmænd i Rye

 

546. Født den 31.december 1810 Huusmand og Feldbereder i Rye Rasmus Sørensen Fisker og Hustru Maren Rasmusdatter et pigebarn – Ellen Kirstine – døbt søndag septuagesima den 10.februar 1811, test: Ane Marie Rasmusdatter selvejer Hans Christensens Hustru i Gjessøelund Them Sogn, Karen Rasmusdatter selvejer Christen Torbensens Hustru i Woldborrekjær, kroemand Jens Jensen, Gaardmændene Søren Christensen og Niels Christensen

 

1811

 

547. Født søndagen den 6.januar 1811 Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Hustru Karen Jørgensdatter et drengebarn som døde straks efter fødselen

 

548. Født den 19.januar 1811 Huusmand i Rye Christen Rasmussen og Hustru (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E8 side 57

 

Kirsten Knudsdatter et drengebarn som levede kun i 6 timer

 

549. Født 27.januar 1811 Huusmand i Hjortelund Peder Pedersen og Hustru Mette Kirstine Pedersdatter et pigebarn - Ane – døbt den 3.søndag i faste, 17.marts 1811, test: Karen Sørensdatter i Faarehuuset, Maren Knudsdatter Huusmand Laurs Pedersens kone i Stiballehuus, møller Frantz Bloch, Gaardmændene Peder Pedersen i Raahøj og Gottfred Rasmussen i Fellund

 

550. Født 2.februar 1811 Selveier i Øster Svejbek Thomas Salomonsen og Hustru Ane Kirstine Sørensdatter et drengebarn – Søren – døbt 3.søndag i faste den 17.marts 1811 test: Maren Jensdatter Selveier Niels Sørensens Hustru i Them Sogn, Karen Knudsdatter Selveier i Linebjerg Mads Salomonsens Hustru, Rasmus Thomassen, Søren Christensen og Rasmus Christiansen alle af Rye.

 

551. Født den 9.april 1811 Huusmand i Rye Baltzar Jensen og Hustru Magrethe Pedersdatter et drengebarn – Johan – døbt 5.søndag efter Paaske den 19.maj 1811, test: Maren Sørensdatter Gaardmand Johan Madsen kones søster datter, Maren Laursdatter skrædder Laurs Andersens Hustru, Johan Madsen, Peder Pedersen og Peder Jacobsen alle Gaardmænd i Rye

 

552. Født den 6.april 1811 Selvejer i Sønderborg Jens Sørensen og Hustru Mette Jensdatter et pigebarn – Maren – døbt trefoldigheds søndag den 9.juni 1811, test: Johanne Nielsdatter Gaardmand Niels Jensens datter, Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru, Anders Berthelsen og Peder Sørensen i Skjeldal, samt Christen Torbensen i Woldborrekiær

 

553. Født den 25.april 1811 Selveier i Linebjerg Povel Andersen og Hustru Karen Salomonsdatter et pigebarn – Ane Marie – døbt 1.søndag efter Trinitatis den 16.juni test: Maren Kirstine Hansdatter Gaardmand Niels Mortensens Hustru i Schjelderup Nyegaard, Gunhild Hansdatter Selvejer Salomon Christensens Hustru i Hejdnitz, Mads Salomonsen i Linebjerg, Thomas Salomonsen i Svejbek, samt Niels Sørensen Nyeman i Ludvigsbjerg

 

Kort 2

E9 side 58 vs.

 

554. Født den 7.maj 1811 Gaardmand i Hjarsbek Jens Rasmussen og Hustru Else Rasmusdatter en søn – Rasmus – døbt 1.søndag efter Trinitatis den 16.juni 1811, test: Ane Marie Rasmusdatter af Rye, Karen Andersdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru i Hjarsbek, møller Frantz Bloch, kroemand Jens Jensen og Rasmus Thomassen i Ryelund

 

555. Født den 5.juni 1811 Gaardmand i Heidnitz Laurs Knudsen og Hustru Maren Pedersdatter et pigebarn som døde faa timer efter fødselen

 

556. Født den 6.august 1811 Huusmand i Emborg Rasmus Pedersen og Hustru Mette Jensdatter et drengebarn – Peder – døbt 14.søndag efter Trinitatis den 15.september 1811, test: Maren Jørgensdatter tjenende hos Gaardmand Laurs Andersen i Emborg, Zidsel Jørgensdatter smeden Christen Jensens Hustru, Laurs Nielsen, Peder Jensen og Peder Hagen, alle Huusmænd i Emborg

 

557. Født den 24.august 1811 Gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter et pigebarn – Kirsten – døbt 17.søndag efter Trinitatis den 6.oktober 1811, test: Ane Jensdatter Gaardmand Laurs Christensens Hustru i Løwdal, Gunhild Hansdatter Gaardmand Salomon Christensens Hustru i Hejdnitz, Niels Jensen, Johan Madsen og Søren Christensen alle Gaardmænd i Rye

 

558. Født den 2.september 1811 Rasmus Sørensen og Hustru Maren Laursdatter et pigebarn – Ane – døbt 18.søndag efter Trinitatis den 13.oktober 1811, test: barnemoderens søster Karen Laursdatter, Gunhild Marie Thomasdatter møller Frantz Blochs Hustru, Gaardmændene Niels Jensen, Johan Madsen og Rasmus Thomassen

 

559. Født den 20.september 1811 Selveier i Linebjerg Mads Salomonsen og Hustru Karen Knudsdatter et drengebarn – Salomon – døbt 22.søndag efter Trinitatis den 10.november 1811 test: Karen Salomonsdatter Selveier Poul Andersens kone i Linebjerg, Ane Kirstine Sørensdatter Selveier Thomas Salomonsens Hustru i Øster Svejbek, Gaardmændene i Rye Rasmus Thomassen, Søren Christensen og Niels Christensen.

 

Kort 2

E10 side 58

 

560. Født den 8.oktober 1811 Huusmand i Rye Jens Christiansen og Hustru Ane Laursdatter et drengebarn – Laurs – døbt 18.søndag efter Trinitatis den 13.oktober 1811, test: Ide Kirstine Sørensdatter Huusmand Peder Pedersens Hustru, Johanne Pedersdatter Huusmand Niels Rasmussens Hustru, Anders Pedersen, Laurs Ovesen og Rasmus Jensen alle af Rye

 

561. Født den 31.oktober 1811 Selvejer i Rye Skov Søren Rasmussen og Hustru Dorthea Andersdatter en søn – Anders – døbt 2.søndag i advent, den 8.december 1811, test: Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru, Ellen Jensdatter Huusmand Anders Pedersens Hustru i Moselund, Jens Sørensen i Sønderborg, skovfoged Anders Laursen og Iver Jensen

 

562. Født den 2.december 1811 Huusmand i Rye Rasmus Svendsen og Hustru Ane Rasmusdatter et drengebarn – Gotfred – døbt søndag Septuagesima den 26.januar 1812 test: Maren Nielsdatter Gaardmand Gotfred Rasmussens Hustru i Fellund, Karen Salomonsdatter Selveier Povel Andersens Hustru i Linebjerg, Gaardmændene Niels Christensens i Rye, Niels Salomonsen i Fellund og Skovfoged Niels Andersen

 

563. Født den 13.december 1811 Huusmand i Rye Søren Johansen og Hustru Karen Nielsdatter et pigebarn - Maren Kirstine – døbt søndag septuagesima den 26.januar 1812, test: Maren Sørensdatter hos Gaardmand Johan Madsen, Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustisens Hustru, Johan Sørensen, Rasmus Horn og Rasmus Andersen alle Huusmænd i Rye

 

564. Født den 21.december 1811 Huusmand og Smed i Rye Nørre Skov Christen Johansen og Hustru Ane Christensdatter et pigebarn som formedelst svagheds skyld straks blev hjemmedøbt og kaldet – Johanne Marie – men døde 14 dage gammel

 

565. Født den 30.december 1811 Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Hustru Karen Jørgensdatter et pigebarn – Johanne - døbt 1.søndag i faste den 16.februar 1812 test: (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E11 side 59 vs.

 

Ane Marie Salomonsdatter Gaardmand i Heidnitz Rasmus Christiansens Hustru, Gunhild Hansdatter Gaardmand i Heidnitz Salomon Christensens Hustru, Gaardmændene i Rye Rasmus Thomassen, Søren Christensen, og Niels Christensen.

 

1812

 

566. Den 9.januar 1812 Huusmand i Rye Skov Jens Christensen og Hustru Ane Jensdatter et pigebarn – Kirsten Marie – døbt 2.søndag i faste, den 23.januar 1812, test: Dorthea Pedersdatter Gaardmand Peder Friderichsens datter i Rye, Ellen Jensdatter selvejer Anders Pedersens Hustru i Rye, møllesvend Søren Jensen samt Ungkarlene Rasmus Christensen og Peder Jensen af Rye

 

567. Født 15.februar 1812 Gaardmand i Rye Søren Christensen og Hustru Ellen Thomasdatter en søn – Niels – døbt 2.paaske dag, den 30.april 1812, test: Ane Nielsdatter Gaardmand i Boes Niels Thomassens datter, Kirsten Nielsdatter Gaardmand i Rye Rasmus Thomassens Hustru, Niels Jensen, Johan Madsen og Niels Christensen alle Gaardmænd i Rye

 

568. Født den 16.februar 1812 Huusmand og Skrædder i Rye Laurs Andersen og Hustru Maren Laursdatter et pigebarn – Ane – døbt 2.søndag efter paaske den 12.april 1812, test: Karen Laursdatter sognefoged Laurs Nielsens datter, Kirsten Andersdatter Huusmand Rasmus Overgaards Hustru, skrædder Anders Laursen, smed Christen Jensen og Huusmand Laurs Nielsen i Emborg

 

569. Født onsdagen den 19.februar 1812 Huusmand i Emborg Niels Pedersen og Hustru Kirsten Jensdatter et drengebarn som formedelst svaghed blev hjemmedøbt og kaldet – Jens – men døde 4 uger gammel

 

570. Født 8.marts 1812 Fæster i Glarboelund Niels Andersen og Hustru Kirsten Stephansdatter en søn – Anders – døbt 5.søndag efter paaske den 3.maj 1812, test: Maren Rasmusdatter (fortsætter næste side)

 

Kort 2

E12 side 59

 

Selvejer Knud Pedersens Hustru i Tønningslette, Ellen Jensdatter selvejer Anders Pedersens Hustru i Moselund, Anders Pedersen, Morten Rasmussen og Laurs Andersen

 

571. Født den 28.marts 1812 Selvejer i Øster Svejbek Thomas Salomonsen og Hustru Ane Kirstine Sørensdatter en søn – Søren – døbt 6.søndag efter Paaske den 10.maj 1812 test: Maren Sørensdatter Gaardmand Anders Sørensens Hustru i Balle, Karen Salomonsdatter Selvejer Povel Andersens Hustru i Linebjerg, Gaardmændene i Rye Rasmus Thomassen, Søren Christensen og Niels Salomonsen.

 

572. Født den 6.april 1812 Indsidder Huusmand i Rye Niels Sørensen og Hustru Ane Marie Nielsdatter et pigebarn – Karen – døbt 2.søndag efter Trinitatis den 7.juni 1812, test: Kirsten Sørensdatter Huusmand Søren Christensens Hustru i Winding, Ane Jensdatter Huusmand Palle Hansens Hustru i Rye, Huusmændene Søren Christensen og Palle Hansen, samt Ungkarl Søren Danielsen

 

573. Født den 5.maj 1812 Huusmand og Hjulmand i Rye Thomas Michelsen Gjessøe og Hustru Barbara Michelsdatter en søn – Michel – døbt 2.søndag efter Trinitatis den 7.juni 1812, test: Ane Christensdatter smeden i Rye Christen Johansens Hustru, Maren Rasmusdatter Huusmand Rasmus Fiskers Hustru, Huusmændene Anders Andersen, Rasmus Andersen og Peder Gjessøe

 

574. Født den 16.maj 1812 Huusmand i Rye Christen Rasmussen og Hustru Kirsten Knudsdatter et pigebarn – Johanne – døbt 3.søndag efter Trinitatis den 14.juni 1812, test: Karen Pedersdatter Gaardmand Peder Snedkers datter, Johanne Pedersdatter Huusmand Niels Rasmussens Hustru, Huusmændene Rasmus Rasmussen, og Søren Johansen, samt Ungkarl Mathias Rasmussen

 

575. Født den 23.maj 1812 Huusmand i Rye Niels Christiansen og Hustru Ane Marie Pedersdatter et pigebarn – Ane – døbt 7.søndag efter Trinitatis den 12. juli 1812, test: Maren Pedersdatter selvejer i Skjeldal Peder Sørensens Hustru, Karen Nielsdatter Huusmand Søren Johansens Hustru, Peder Gjessøe, Søren Fisker og Peder Pedersen alle Huusmænd i Rye

 

Mikrokort 3

A1 side 60 vs.

 

576. Født den 30.maj 1812 Huusmand i Sønder Skovhuus Iver Jensen og Hustru Maren Rasmusdatter et pigebarn – Christiane – døbt 7.søndag efter Trinitatis den 12 juli 1812, test: Maren Pedersdatter Huusmand i Rye Peder Gjessøes datter, Dorthea Andersdatter selvejer Søren Rasmussens Hustru, Ungkarlene Laurs Andersen, Søren Pedersen og Rasmus Iversen

 

577. Født den 16.juni 1812 Huusmand i Bindingshede afdøde Christen Sørensen Fisker og Hustru Karen Pallesdatter et pigebarn – Christine – døbt 9.søndag efter Trinitatis den 26 juli 1812, Testes: Karen Johansdatter selvejer i Meelgaard Johan Christensens datter, Maren Rasmusdatter husmand Rasmus Sørensen Fiskers hustru, selvejer i Lineberg Povel Andersen og Mads Salomonsen samt husmand i Rye Søren Sørensen Fisker.

 

578. Født den 27.juni 1812 Huusmand i Rye Jens Sørensen Fisker og Hustru Kirsten Nielsdatter et drengebarn – Johan – døbt den 11 søndag efter trinitatis, den 9.august 1812, Testes Ane Marie Sørensdatter selvejer Hans Christensens hustru i Gjessølund, Ane Nielsdatter gaardmand i Søder Vissing Rasmus Nielsens hustru, gaardmand Søren Christensen i Rye og huusmændende sammesteds Rasmus Sørensen og Søren Sørensen Fisker.

 

579. Født den 23.juli 1812 Kroemand i Rye Jens Jensen og Hustru Dorthea Rasmusdatter en søn – Frands Bloch – døbt 17.søndag efter Trinitatis den 20 september 1812, test: Gunhild Marie Thomasdatter Møller Frands Blochs enke, Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru, Gaardmændene i Rye Niels Jensen, Johan Madsen og Rasmus Thomassen

 

580. Født den 19.august 1812 Huusmand i Stiballehuus Laurs Pedersen og Hustru Maren Knudsdatter et drengebarn – Peder – døbt 20.søndag efter Trinitatis den 11 oktober 1812, test: Johanne Pedersdatter Huusmand Niels Rasmussens Hustru, Maren Nielsdatter skovfoged i Ringholm Niels Andersens Hustru, Niels (fortsætter næste side)

 

Kort 3

A2 side 60

 

Sørensen Nyeman, Mads Salomonsen og Niels Knudsen alle Huusmænd i Rye Nørre Skov

 

581. Født den 31.august 1812 Huusmand i Rye Christen Madsen og Hustru Ane Christensdatter et pigebarn – Maren – døbt 20.søndag efter Trinitatis den 11 oktober 1812, test: Ane Jensdatter kroemand Jens Jensens datter, Ane Marie Nielsdatter Gaardmand Peder Pedersens Hustru, Dines Christensen, Christen Mouritzen og Jens Nielsen alle Huusmænd i Rye

 

582. Født den 17.september 1812 Huusmand i Rye Mads Mouritzen og Hustru Ane Cathrine Wilhelmsdatter et drengebarn – Mads – døbt 2.søndag i Advent den 6.december 1812 test: Ane Kirstine Rasmusdatter tjenende i Præstegaarden, Karen Wilhelmsdatter Huusmand Laurs Michelsens Hustru, Christen Mouritzen, Rasmus Nørregaard, og Jens Nielsen Brødløs alle i Rye

 

583. Født den 4.november 1812 et uægte barn hvis moder var pigen i Rye Maren Sørensdatter, bemeldte pigebarn blev døbt 2.søndag i Advent og kaldet – Apelone – Fadderne vare barnemoderens søster Kirsten Sørensdatter, samt Huusmændene i Rye Laurs Andersen og Niels Michelsen samt Ungkarl Jens Pedersen, til barnefader blev udlagt Enevold Andersen tjenestekarl i Lagaards Sogn.

 

584. Født den 5.november 1812 Gaardmand i Heidnitz Salomon Christensen og Hustru Gunhild Hansdatter et pigebarn – Kirsten Marie – døbt lørdagen den 5.december 1812, test: Else Nielsdatter Gaardmand Niels Christensens Hustru, Karen Salomonsdatter Selveier i Linebjerg Povel Andersens Hustru, Gaardmændene i Fellund Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen samt Peder Pedersen i Glarboehede

 

585. Født den 7.november 1812 Selvejer af Præstegaards Parcellen Anders Pedersen og Hustru Ellen Jensdatter et pigebarn – Mette Catrine – døbt lørdagen den 12 december 1812, test: Mette Mathiasdatter Gaardmand i Glarboe Rasmus Mortensens Hustru, Ane Nielsdatter Gaardmand Mathias Jensens Hustru, Gaardmand Peder Pedersen snedker, Jens Rasmussen og Niels Christensen i Hjarsbek

 

Kort 3

A3 side 61 vs.

 

586. Født den 14.november 1812 Selvejer i Fiskerhuusene Jens Jørgensen og Hustru Karen Christensdatter et drengebarn – Simon – døbt søndagen efter nytaar den 3 januar 1813, test: Maren Pedersdatter Gaardmand Laurs Mortensens Hustru i Emborg, Kirsten Svendsdatter selvejer i Fiskerhuusene Simon Justensens Hustru, Gaardmand Laurs Mortensen samt Christen Jensen og Simon Justesen i Fiskerhuusene

 

587. Født den 10.december 1812 Smed i Emborg Christen Jensen og Hustru Cidsel Jørgensdatter et drengebarn – Anders – døbt søndagen efter nytaar den 3 januar 1813, test: Maren Jørgensdatter tjenende hos Gaardmand Laurs Andersen i Emborg, Johanne Pedersdatter Huusmand Niels Rasmussens Hustru, Gaardmand i Emborg Peder Andersen, Ungkarl sammesteds Anders Laursen, samt smeden i Rye Anders Sørensen

 

588. Født den 10.december 1812 Selvejer i Lineberg Povel Andersen og Hustru Karen Salomonsdatter et drengebarn – Anders – døbt 5.søndag efter hellig tre kongers dag den 7.februar 1813 test: Karen Knudsdatter selvejer i Lineberg Mads Salomonsens Hustru, Ane Kirstine Sørensdatter selvejer i Svejbek Thomas Salomonsens Hustru, Gaardmændene Søren Christensen, Salomon Christensen og Rasmus Christensen alle af Rye Sogn.

 

589. Født den 25.december 1812 Huusmand i Rye Palle Hansen og Hustru Ane Jensdatter et drengebarn – Niels – døbt 5.søndag efter hellig tre kongers dag, den 7.februar 1813 test: Ane Christensdatter selvejer Rasmus Sørensen i Hjarsbek Hustru, Ane Marie Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru, Rasmus Sørensen, Niels Sørensen og Søren Sørensen alle af Rye sogn.

 

590. Født den 29.december 1812 selvejer i Ludvigsberg Niels Sørensen Nyeman og Hustru Mette Nielsdatter et drengebarn – Christen – døbt søndag septuagesima den 14 februar 1813, test Johanne Marie Rasmusdatter Huusmand Henrik Nielsens Hustru, Maren Knudsdatter Huusmand Laurs Pedersens Hustru, kroemand Jens Jensen og selvejer Rasmus Sørensen og Rasmus Nielsen alle af Rye

 

Kort 3

A4 side 61

 

1813

 

591. Den 30.januar 1813 - Rasmus – hjemmedøbt 30.januar 1813

Forældre: indsidder Huusmand i Rye Jens Nielsen og Hustru Mette Rasmusdatter

Faddere: tjenestepige Else Rasmusdatter i Woerladegaard sogn, Ane Christensdatter Huusmand i Rye Christen Madsen Hustru, Rasmus Nørregaard Huusmand i Rye, og Ungkarl sammesteds Hans Rasmussen og Peder Rasmussen

 

592. Den 22.februar 1813 – Johanne – hjemmedøbt 22.februar 1813

Forældre: selvejer i Bøgedalssiig Rye Skov, Christen Johansen og Hustru Ane Christensdatter

Faddere: Karen Johansdatter i Meelgaard Rye sogn, Maren Knudsdatter Huusmand Laurs Pedersens Hustru i skoven, selvejerne Niels Knudsen og Anders Pedersen og Ungkarl i Meelgaard Andreas Pedersen

 

593. Den 20.marts 1813 – Jacob – hjemmedøbt 20.marts 1813

Forældre: Gaardmand Peder Pedersen i Glarboehede og Hustru Maren Hansdatter

Faddere: tjenestepige Ellen Hansdatter, selvejer Anders Pedersens Hustru Ellen Jensdatter, Mathias Jensen, Søren Christensen, og Niels Christensen alle Gaardmænd i Rye bye

 

Kort 3

A5 side 62 vs.

 

594. Den 1.maj 1813 – Dines – hjemmedøbt 1.maj 1813

Forældre: Huusmand Jørgen Rasmussen og Hustru Birthe Dinesdatter

Faddere: kroemand Jens Jensen, Gaardmand Peder Pedersen, Huusmand Dines Christensen alle af Rye

 

595. Den 29.juni 1813 – Ellen – hjemmedøbt 29.juni 1813

Forældre: selvejer i Rye skov Niels Knudsen og Hustru Elisabeth Pedersdatter

Faddere: Ane Jensdatter kroemand i Rye Jens Jensens datter, Mette Kirstine Pedersdatter Huusmand i Rye Søren Sørensens Hustru, Povel Andersen, Mads Salomonsen, og Rasmus Svendsen, alle selvejere i Rye Skov

 

596. Den 30.juli 1813 – Mads – hjemmedøbt 30.juli 1813

Forældre: Huusmand i Rye Bye, Baltzar Jensen og Hustru Magrethe Pedersdatter

Faddere: Jensine Rasmusdatter Gaardmand Rasmus Christensens datter i Sønder Wissing, Maren Laursdatter skrædder Laurs Andersens Hustru, Johan Madsen, Anders Sørensen og Henrik Nielsen Huusmænd i Rye

 

597. Den 30.juli 1813 – Else – hjemmedøbt 30.juli 1813

Forældre: Gaardmand i Fellund Gotfred Rasmussen og Hustru Maren Nielsdatter

Faddere: pigen Maren Jacobsdatter, Karen Jørgensdatter Gaardmand Niels Salomonsens hustru, Niels Christensen, Salomon Christensen, Laurs Knudsen alle af Rye Sogn.

 

Kort 3

A6 side 62

 

598. Den 11.august 1813 – Anders – hjemmedøbt 11.august 1813

Forældre: Skovfoged i Fuglsang Laurs Andersen og Hustru Johanne Hansdatter

Faddere: Dorthea Andersdatter selvejer i Rye Skov Søren Rasmussens Hustru, Maren Hansdatter Gaardmand i Glarboehede Peder Pedersens Hustru, skovfoged Anders Laursen, selvejer Anders Pedersen, Huusmand Niels Rasmussen

 

599. Den 16.august 1813 – Søren – hjemmedøbt 16.august 1813

Forældre: Huusmand og Skoleholder i Emborg Christen Sørensen og Hustru Maren Eriksdatter

Faddere: Sophie Jespersdatter Gaardmand i Emborg Peder Andersens Hustru, Maren Laursdatter skrædder i Rye Laurs Andersens Hustru, Søren Sørensen, Søren Andersen, og Peder Olesen?? Alle af Emborg

 

600. Den 2.oktober 1813 – Rasmus – hjemmedøbt 2.oktober 1813

Forældre: Svend i Rye Mølle Michel Rasmussen og Hustru Ane Kirstine Andersdatter

Faddere: Kirsten Stephansdatter fæster Niels Andersens Hustru, Ane Marie Pedersdatter Huusmand Niels Christensens Hustru, Salomon Rasmussen Aftægtsmand i Fellund, Ungkarl Peder Jacobsen, tjenestekarl Anders Andersen

 

Kort 3

A7 side 63 vs.

 

601. Den 6.oktober 1813 – Mette Marie – hjemmedøbt 6.oktober

Forældre: Huusmand i Rye Bye Niels Nielsen Knuub og Hustru Karen Jensdatter

Faddere: Ane Marie Johansdatter Huusmand Knud Augustisens Hustru, Karen Nielsdatter Huusmand Søren Johansens Hustru, Gaardmand Salomon Christensen og Huusmænd Rasmus Andersen og Johan Fejer alle af Rye Sogn

 

602. Den 10.oktober 1813 – Niels – hjemmedøbt 10.oktober

Forældre: Huusmand og Feldbereder Rasmus Sørensen og Hustru Maren Rasmusdatter i Rye Bye

Faddere: Ellen Thomasdatter Gaardmand Søren Christensens Hustru, Kirsten Nielsdatter Huusmand Jens Sørensens Hustru, kromand Jens Jensen, og Huusmand Søren Sørensen alle i Rye Bye, samt Christen Torbensen selvejer i Worrekiær

 

603. Den 23.oktober 1813 – Kirsten Marie – hjemmedøbt 24.oktober 1813

Forældre: selvejer i Linebjerg Mads Salomonsen og Hustru Karen Knudsdatter

Faddere: Ane Christensdatter, Gaardmand i Gjessøe Thomas Sørensens Hustru, Karen Salomonsdatter selvejer i Linebjerg Povel Andersens Hustru, Søren Christensen, Niels Salomonsen og Gotfred Rasmussen, alle Gaardmænd i Rye sogn.

 

Kort 3

A8 side 63

 

604. Den 3.november 1813 – Ane Catrine – hjemmedøbt 3.november 1813

Forældre: Huusmand i Rye Bye Niels Rasmussen og Hustru Johanne Pedersdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter skovfoged Niels Andersens datter, Johanne Hansdatter Gaardmand Laurs Andersens Hustru, Gaardmand Laurs Andersen, Huusmænd Laurs Pedersen og Jørgen Andersen alle i Rye Sogn

 

605. Den 10.december 1813 – Maren – hjemmedøbt 10.december 1813

Forældre: Gaardmand i Rye Bye Rasmus Sørensen og Hustru Maren Laursdatter

Faddere: Karen Nielsdatter Gaardmand Anders Sørensens Hustru, Dorthea Rasmusdatter kromand Jens Jensens Hustru, Gaardmænd Niels Jensen, Laurs Nielsen og Ungkarl Thomas Sørensen alle af Rye Bye

 

606. Den 13.december 1813 – Mette Marie Kirstine – hjemmedøbt 13.december 1813

Forældre: Fæster i Hjarsbek Jens Rasmussen og Hustru Else Rasmusdatter

Faddere: Ane Jensdatter kromand Jens Jensens datter, Elisabeth Pedersdatter selvejer Niels Knudsens Hustru, kromand Jens Jensen, Jørgen Rasmussen i Hedelund, Morten Jensen i Pøtsøe

 

Kort 3

A9 side 64 vs.

 

1814

 

607. Født den 20.januar 1814 – Søren – hjemmedøbt den 20.januar 1814

Forældre: selvejer i Kamerlund Søren Sørensen og Hustru Mette Kirstine Rasmusdatter

Faddere: Kirsten Nielsdatter skovfoged Niels Andersens datter, Ane Christensdatter selvejer Rasmus Sørensens Hustru, Gaardmand Peder Snedker, selvejer Niels Sørensen og Huusmand Palle Hansen alle af Rye Sogn

 

Slut fødte

 

Kort 3

A10 side 82

 

Copulerede fra 1.adv: s. aar 1789

 

1790

 

1. Den 19.januar 1790 trolovede karlen Niels Lauritzen og pigen Else Andersdatter begge af Emborg testes: Søren Sørensen, Jesper Rasmussen begge af Emborg, copulerede den 13.marts 1790

 

2. Den 11.april 1790 trolovede karlen Søren Knudsen og enken Anna Erichsdatter begge af Rye copulerede 17.juli 1790

 

3. Den 1.maj 1790 copulerede i Rye kirke af mig paa hr. Asmussens vegne i Them enkemanden Christen Pedersen Bach og enkekonen Anna Pedersdatter

 

4. Den 8.maj 1790 trolovede karlen Rasmus Sørensen og pigen Anna Christensdatter begge af Rye copulerede den 24.juli 1790 test: Søren Thomassen, Hans Andreassen

 

5. Den 16.maj 1790 trolovede karlen Lauritz Mortensen og pigen Johanne Thomasdatter begge af Rye copulerede den 10.juli 1790

 

6. Den 17.oktober 1790 trolovede karlen af Rye Jens Knudsen og pigen sammesteds Maren Thomasdatter test: Niels Jensen, Thomas Nielsen, copulerede den 4.december 1790

 

1791

 

7. Den 26.februar 1791 trolovede karlen Anders Christiansen og pigen Johanne Olavsdatter?? begge af Rye test: Johan Madsen, Niels Nielsen begge af Rye, copulerede den 2.april 1791

 

8. Den 25.april 1791 trolovede karlen Anders Christensen og pigen Dorthea Sørensdatter begge af Rye test: Niels Jensen, Thomas Nielsen begge af Rye copulerede den 9.juli 1791

 

Kort 3

B1 side 83 vs.

 

9. Den 28.april 1791 trolovede Peder Nielsens Gaardmand søn Peder Pedersen og Gaardmand Jacob Hansens datter Anna Jacobsdatter begge af Rye copulerede den 15.juli 1791

 

10. Den 22.juli 1791 trolovede karlen af Alling Anders Laursen og pigen af Emborg Karen Rasmusdatter test: Anders Rasch, Søren Sørensen Gaardmænd i Emborg, copulerede den 26.september 1791

 

11. Den 10.august 1791 trolovede enkemanden af Bods Jens Johan Jensen og enken af Emborg Kirstine Rasmusdatter Test: Rasmus Rasmussen og Niels Thomassen begge af Bods copulerede den 11.november 1791

 

12. Den 18.oktober 1791 trolovede karlen Niels Jensen af Weng og pigen af Rye Mette Salomonsdatter test: Jens Nielsen af Hemstok, Laurs Jensen af Weng, copulerede den 6.december 1791

 

1792

 

13. Den 20.januar 1792 trolovede karlen af Skjeldal Anders Bertelsen og pigen af Rye Maren Christensdatter test: Niels Jensen, Peder Snedker junior begge af Rye, copulerede den 22.juni 1792

 

14. Den 27.januar 1792 trolovede karlen Salomon Andersen og pigen Ana Nielsdatter begge af Rye test: Niels Christensen af Rye, Rasmus Rasmussen af Sveistrup, copulerede den 14.september 1792

 

15. og 16. Den 4.februar 1792 trolovede 2.par Gaardmand Niels Hansen og enken Maren Salomonsdatter karlen Rasmus Rasmussen og pigen Kirsten Andersdatter en datter af bemeldte enke, test: Jacob Hansen, Johan Madsen alle personer af Rye ambo?? Copulerede den 13.juli 1792

 

17. Den 10.februar 1792 trolovede karlen Gert Olesen og pigen Ana Cathrine Jensdatter begge af Rye, test: Laurs Nielsen, Niels Nielsen, copulerede den 3.marts 1792

 

Kort 3

B2 side 83

 

18. Den 31.marts 1792 trolovede karlen Christen Jensen og pigen Ana Andersdatter begge af Emborg, test: Søren Sørensen af Emborg, Peder Snedker sen?? Af Rye, copulerede den 19.juni 1792

 

19. Den 4.april 1792 trolovede karlen af Siim Stephan Rasmussen og pigen af Fiskerhuusene Ana Nielsdatter, test: Anders Rasch, Morten Salomonsen begge af Emborg, copulerede den 3.juli 1792

 

20. Den 6.april 1792 trolovede karlen Jens Pedersen og pigen Karen Gotfredsdatter begge af Rye test: Thomas Nielsen og Jens Andersen Gaardmænd i Rye, copulerede den 23.oktober 1792

 

21. Den 10.april 1792 trolovede karlen Jens Nielsen og pigen Ana Olesdatter begge af Rye. Test: Geert Olesen, Anders Bertelsen ibid, copulerede den 22.september 1792

 

22. Den 29.april 1792 Dom: 3.p. Pasch: trolovede Møller karl Daniel Sørensen og Kroemand pige Johanne Christensdatter, copulerede den 28.juli 1792

 

23. Den 17.maj 1792 Fest: Ascens: trolovede enkemanden Christen Andersen Tydsk og enke Johanne Salomonsdatter begge af Rye, test: Jens Povelsen og sønnen Rasmus Jensen Kroemand, copulerede den 21.juli

 

24. Den 20.juli 1792 trolovede karlen Laurs Andersen og pigen Ana Jespersdatter begge af Emborg, test: Just Rasmussen af Justenborg, Jørgen Rasmussen af Alling, copulerede den 14.august 1792

 

25. Den 8.september 1792 trolovede karlen af Addit Søren Christensen og pigen af Rye Kirsten Sørensdatter, test: Gaardmand Erik Pedersen af Tønning, Gaardmand Mads Nielsen af Addit, copulerede den 19.oktober 1792

 

26. Den 17.november 1792 trolovede karlen af Rye Peder Andersen Windelboe og pigen Maren Christensdatter, test: kroemanden Rasmus Jensen, Gaardmand Christen Sørensen i Rye, copulerede den 4.maj 1793

 

27. Den 30.december 1792 trolovede karlen Jens Christiansen og pigen Ana Laursdatter begge af Laasbye, test: Christen Fischer, Anders Judas Huusmand i Rye, copulerede den 1.marts 1793

 

Kort 3

B3 side 84 vs.

 

1793

 

28. Den 21.januar 1793 trolovede karlen af Siim Niels Andersen og enke af Rye Maren Nielsdatter, test: Anders Nielsen af Brandstrupgaard og Gaardmand Niels Jørgensen af Siim, copulerede den 16.marts 1793

 

29. Den 23.februar 1793 trolovede karlen af Rye Rasmus Jensen og enken sammesteds Kirsten Sørensdatter, test: Søren Thomassen, Thomas Nielsen Gaardmænd i Rye copulerede den 5.oktober 1793

 

30. Den 1.marts 1793 copulerede karlen Jens Christiansen og pige Ana Laursdatter

 

31. den 3.maj 1793 trolovede i Alken karlen af Rye Ernst Pedersen og pigen ibid Cathrine Andersdatter, test: Anders Rasch Gaardmand i Emborg, Johan Madsen Gaardmand i Rye, copulerede den 10.maj 1793

 

32. Den 4.maj 1793 copulerede karlen Peder Windelboe og pigen Maren Christensdatter begge af Rye

 

33. Den 12.maj trolovede karlen af Rye Niels Andersen og pigen sammesteds Ana Andersdatter Kier, test: kroemand Rasmus Jensen af Rye, Skovfoged sammesteds Christen Nielsen, copulerede den 9.november 1793

 

34. Den 21.maj 1793 trolovede karlen af Wissing Closter Stephan Rasmussen og pigen af Rye Ellen Christensdatter, Kongelig bevilling meddelt, copulerede den 8.august 1793

 

35. Den 16.august 1793 copulerede karlen af Laasbye Jens Jensen og pigen af Rye Dorthea Rasmusdatter uden foregaaende trolovelse efter Kongelig bevilling

 

36. Den 22.september 1793 Dom: 17.p. Trinit: trolovede degnen i Rye Hans Jacob Sadolin og min søster Else Kirstine Petersen, test: Peder Block i Rye Mølle, hr. Grønbek i Røgen, samme dag installeret copulerede den 15.oktober af Brudgommens fader hr. Albert Sadolin provst og præst i Øster Tørslew

 

37. Den 6.oktober 1793 trolovede karlen af Rye Søren Sørensen Fischer og pigen ibid Mette Kirstine Pedersdatter, test: Gaardmand i Rye Niels Jensen, Peder Nielsen Tømmermand ibid, copulerede den 23.november 1793

 

38. Den 18.oktober 1793 copulerede i Stuen uden foregaaende tillysning ved præsten hr. Ferd: Uhr: Freu til Hodde i Ribe stift hr. Kiøbmand Henri: Langballe i Aarhus og jomfru Dorthea Blok i Rye Mølle, Test: fader Peder Blok, hr. Kiøbmand Mads Kaae i Aarhus

 

Kort 3

B4 side 84

 

39. den 13.december 1793 trolovede karlen af Rye Niels Christensen og pigen ibid Else Nielsdatter, test: Gaardmand af Rye Johan Madsen, Gaardmand ibid Hans Mortensen, copulerede den 1.august 1794

 

1794

 

40. Den 24.januar 1794 trolovede karlen af Rye Anders Rasmussen og pige af Fellund Ellen Salomonsdatter, test: Sognefoged i Rye Laurs Nielsen, kroemand ibid Jens Jensen, copulerede 5.september 1794

 

41. Den 2.marts 1794 trolovede karlen Jens Mouritzen og enke ibid Ingeborg Andreasdatter, testes: Hans Andreassen i Nesgaarden, Huusmand Johan Fejer i Rye, copulerede den 26.september 1794

 

42. Fest: 2.pentecost: den 9.juni 1794 trolovede karlen af Siimb Rasmus Christensen og enke af Rye Maren Nielsdatter, test: Gaardmand af Fiirgaarde Mikkel Rasmussen, Ungkarl af Rye Niels Nyeman, copulerede 12.juli 1794

 

43. Copulerede den 1.august 1794 karlen af Rye Niels Christensen og pigen Else Nielsdatter

 

44. Den 9.december 1794 trolovede Mølleren i Rye Møller Frantz Henric Block og pige i Rye Gunhild Maria Thomasdatter Gaardmand Thomas Nielsens datter i Rye, test: brudg. Fader forrige Møller ibid Peder Block og brudens broder Niels Thomassen Gaardmand og selveier i Bods, copulerede den 1.juli 1795

 

45. Den 27.december 1794 trolovede karlen af Rye Niels Sørensen og pige sammesteds Mette Nielsdatter, testes: Gaardmand Niels Jensen og Gaardmand Søren Thomassen begge af Rye, copulerede den 18.juli 1795

 

1795

 

46. Den 31.januar 1795 trolovede karlen tjenende i Faarehuuset Christen Laursen og pige i Rye Ane Sørensdatter, testes: fæstemøens stedfader Peder Knudsen i Rye, Huusmand Anders Laursen i Rye, copulerede den 12.september 1795

 

Kort 3

B5 side 85 vs.

 

47. Den 22.marts 1795 5.søndag i faste trolovede Avlskarlen i Rye Mølle Christen Madsen og pige sammesteds Ane Christensdatter test: møller Frantz Block, Huusmand i Rye Daniel Sørensen, copulerede den 13.juni 1795

 

48. Den 2.maj 1795 trolovede Ungkarl Hans Jacobsen og pige Johanne Marie Rasmusdatter begge af Rye test: Sognefoged Laurs Nielsen, Ungkarl Søren Christensen, copulerede den 24.oktober 1795

 

49. Den 11.juli 1795 trolovede Ungkarl i Rye Jens Rasmussen Horup og pige Johanne Jørgensdatter Knubb, test; Gaardmand Hans Mortensen i Glarboe, Huusmand Johan Christensen i Rye, copulerede den 28.november 1795

 

50. Den 21.juli 1795 trolovede Ungkarl i Emborg Rasmus Jørgensen og pige sammesteds Ane Marie Jespersdatter test: Gaardmand Anders Rasmussen ibid, Gaardmand Jesper Rasmussen ibid, copulerede den 13.november 1795

 

51. Den 19.september 1795 trolovede i Rye Ungkarl Holger Andersen og pige sammesteds Dorthea Maria Pedersdatter test Gaardmand ibid Thomas Nielsen, Gaardmand Peder Fridriksen ibid copulerede den 21.november 1795

 

52. Den 11.oktober 1795 trolovede i Rye enkemand Søren Danielsen og enkekone Ane Johansdatter test: Huusmand i Rye Dines Christensen, Huusmand Søren Christensen i Addit, copulerede den 24.december 1796

 

1796

 

53. 1.april 1796 trolovede i Emborg karlen Peder Andersen og pige Sophia Jespersdatter test: Gaardmand Rasmus Rasmussen af Bods og dito Laurs Andersen af Emborg copulerede den 1.juli 1796

 

54. Den 12.juni 1796 trolovede i Rye karlen af Hvilsted i Hads Herred Peder Eriksen og pigen af Fillerup Ane Cathrine Jensdatter test: Huusmand i Fillerup Niels Povelsen, Selveier Gaardmand Søren Eriksen i Hvilsted, copulerede den 15.juli i Odder 1796

 

Kort 3

B6 side 85

 

55. Den 30.oktober 1796 dom: 13.p. Trin: trolovede i Rye karlen Jens Thomassen og pige sammesteds Ane Jensdatter test: Ungkarl Knud Pedersen og dito Rasch Jensen begge i Rye, copulerede den 10.december 1796

 

56. Copulerede karlen Jens Thomassen og pigen Ane Jensdatter i Rye den 10.december 1796

 

57. Copulerede enkemand i Rye Søren Danielsen og enke sammesteds Ane Johansdatter den 24.december 1796

 

1797

 

58. Trolovede karlen i Rye Anders Sørensen og pigen ibid Karen Salomonsdatter den 6.maj 1797 test Gaardmand Johan Madsen, Ungkarl Søren Christensen begge af Rye, copulerede den 15.september 1797

 

59. Uden foregaaende tillysning af prædikestolen efter indhentet Kongelig bevilling copulerede onsdagen den 5.juli 1797 Ungkarl Mathias Jensen af Skovfogedhuset og  enken i Rye Ane Nielsdatter

 

60. Uden foregaaende tillysning af prædikestolen efter indhentet Kongelig bevilling copulerede onsdagen den 22.novenmber 1797 Gaardmand Niels Jensen i Rye og pige Ane Marie Thomasdatter i Ryelund

 

61. Den 14.december 1797 trolovede karlen i Rye Rasmus Thomassen og pige ibid Kirsten Nielsdatter testes Gaardmand Rasmus Rasmussen i bods, kroemand Jens Jensen Laasbye i Rye, copulerede den 29.juni 1798

 

Kort 3

B7 side 86 vs.

 

1798

 

62. Den 9.februar 1798 trolovede enkemanden i Rye Glarmester Niels Laursen og pige sammesteds Mette Andersdatter test: kroemand Jens Laasbye og Gaardmand Peder Fridriksen begge af Rye. [ophævet]

 

63. Den 16.marts 1798 trolovede Ungkarl Johan Rasmussen og pige Dorthea Hansdatter test: Christen Nielsen Skovfoged i Rye, selveier Rasmus Baltzar i Fellund i Them Sogn, copulerede den 6.oktober 1798

 

64. Den 8.maj 1798 trolovede Ungkarl Christen Nielsen af Skieldal og pige af Rye Cidzel Maria Pedersdatter test: Fæster i Hiarsbek Niels Christensen Cloed, fæster i Pøtsøe Jens Mortensen, copulerede den 20.oktober 1798

 

65. Den 19.maj 1798 trolovede Ungkarl i Rye Niels Rasmussen og pige sammesteds Johanne Pedersdatter test: Johan Madsen, Ungkarl Peder Jacobsen, begge af Rye, copulerede den 17.november 1798

 

Trolovelsen mellem enkemand i Rye glarmester Niels Laursen og pigen sammesteds Mette Andersdatter er ved begge parters fælles samtykke i min og pigens forældres samt underskrevne vidners nærværelse ophævet og tilintetgiort lørdagen den 26.maj og derpaa af mig søndag Trinitatis afhentlig af prædikestolen menigheden bleven forkyndet

Rye præstgd. Den 3.juni 1798 J.H.Pedersen

Paa min datters vegne underskriver jeg Anders Andersen, til vitterlighed Jens Nielsen Smed.

Underskriver Niels Laursen, Christen Fisker

 

Kort 3

B8 side 86

 

66. Den 28.august 1798 trolovede Ungkarl i Rye Laurs Nielsen Tolstrup og pige sammesteds Ane Dorthea Lassen test: kroemand Jens Laasbye, Gaardmand Niels Jensen begge af Rye, copulerede den 24.november 1798

 

67. Den 7.november 1798 copulerede Ungkarl i Emborg Peder Jensen og enke Ane Laursdatter test: Gaardmand Anders Rasmussen dito Jesper Rasmussen begge af Emborg

 

68. Den 23.november 1798 copulerede Ungkarl af Bods Søren Jensen og pige af Emborg Maren Jensdatter test: smeden i Bods Jens Rasmussen, smeden i Emborg Christen Jensen

 

69. 1.december 1798 trolovede Ungkarl i Rye Christen Mouritzen og enke sammesteds Cathrine sal. Brødløs test Gaardmand Peder Pedersen dito Niels Christensen begge af Rye, copulerede den 24.august 1799

 

1799

 

70. Den 2.februar 1799 trolovede Ungkarl i Rye Niels Christiansen og pige sammesteds Ane Marie Pedersdatter test: Gaardmand Christen Sørensen, dito Peder Snedker begge af Rye, copulerede den 6.juli 1799

 

71. Den 13.april 1799 efter tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl og Huusmand i Rye Niels Nielsen og enke sammesteds Ane Eriksdatter test: Fæster i Pøtsøe Stephan Pedersen, Skovfoged Christen Nielsen Degn

 

72. Den 28.juni 1799 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Gaardmand Niels Jensen og enke Maren Andersdatter af Rye, bevilling overholdt som kiødelige sødskende børn at være

 

Kort 3

B9 side 87 vs.

 

73. Den 26.juli 1799 efter tillysning copulerede Ungkarl i Rye Rasmus Svendsen og pige i Fellund Ane Rasmusdatter, test: Gaardmand Niels Jensen, dito Johan Madsen begge af Rye.

 

74. Den 16.august 1799 efter tillysning copulerede Ungkarl i Fellund Gotfred Rasmussen og pige Maren Nielsdatter i Rye, test: Gaardmand Niels Jensen i Rye, Gaardmand Salomon Andersen i Heidnitz

 

75. Den 19.oktober 1799 efter tillysning af prædikestolen copulerede enkemand Niels Laursen glarmester i Rye og enken Barbara Rasmusdatter, test: Gaardmand Peder Fridriksen og smeden Jens Nielsen begge af Rye.

 

76. Den 21.december 1799 copulerede efter foregaaende tillysning af prædikestolen Huusmand i Rye Christian Eriksen og pige ibid Ane Marie Nielsdatter, test: Huusmand i Høver Niels Andersen, Huusmand i Rye Niels Jensen Smed.

 

1800

 

77. Den 8.marts 1800 efter foregaaende tillysning af prædikestolen Ungkarl i Fellund Rasch Salomonsen og enke i Rye Karen Gotfredsdatter, test: Gaardmand Niels Jensen, dito Rasmus Thomassen begge af Rye  

 

78. Den 5.august 1800 copulerede Skrædder Christian Jacobsen og Fæstemøen Johanne Knudsdatter begge af Nørre Snede Sogn, Test: Gaardmand og selveier Povel Pedersen af Biørnskov, Gaardmand og selveier Søren Hansen af Neder Keilstrup ligeledes af Nørre Snede Sogn.

 

79. Den 17.oktober 1800 copulerede Gaardmand i Rye Peder Pedersen og pige i Heidnitz Ane Marie Nielsdatter test: Gaardmand Johan Madsen dito Niels Christensen begge af Rye

 

Kort 3

B10 side 87

 

80. Den 8.november 1800 copulerede Ungkarl i Rye Palle Hansen Rohde og enke sammesteds Ane Jensdatter, Test: Fæster i Pøtsøe Jens Mortensen, selveier Johan Rasmussen i Salten Skov

 

81. Den 28.november 1800 copulerede Ungkarl i Rye Søren Christensen og pige sammesteds Ellen Thomasdatter test: mølleren Frantz Block, Gaardmand Niels Thomassen i Bods

 

1801

 

82. Den 31.januar 1801 copulerede smeden Ungkarl i Rye Anders Sørensen og smedens enke sammesteds Ane Magrethe Christensdatter test: Gaardmand Peder Fridriksen dito Peder Snedker begge af Rye

 

83. Den 10.august 1801 copulerede Huusmand i Rye Rasmus Jensen og Hustru Kirsten Nielsdatter Test: Rasmus Nielsen, Anders Nielsen begge Huusmænd af Rye

 

84. Den 25.september 1801 copulerede Gaardmand i heidnitz Laurs Knudsen og pige sammesteds Maren Pedersdatter test: Gaardmand i Emborg Anders Rasmussen og Mølleren i Rye Mølle Frantz Block

 

85. Den 9.oktober 1801 copulerede Gaardmand i Glarboe Rasmus Salomonsen og pige sammesteds Gunhild Hansdatter, test: Gaardmand Niels Christensen, dito Søren Christensen begge af Rye

 

86. Den 24.oktober 1801 copulerede Ungkarl i Rye Niels Christensen og pigen i Pøtsøe Karen Jensdatter test: Rasmus Andersen, Niels Christensen begge i Hiarsbek

 

Kort 3

B11 side 88 vs.

 

87. Den 20.november 1801 copulerede Ungkarl i Rye Rasmus Sørensen og pigen sammesteds Maren Rasmusdatter test: Gaardmand Søren Christensen og Kroemanden Jens Jensen begge af Rye

 

88. Den 21.november 1801 copulerede Ungkarl i Rye Christopher Mortensen og Skomager enke sammesteds Maren Pedersdatter test: Gaardmand Niels Christensen, Huusmand Hans Jacobsen begge af Rye

 

1802

 

89. Den 3.juli 1802 copulerede enkemand i Rye Christen Andersen Huusmand og Qvinden Karen Mouritzdatter testes: Huusmand i Rye Christen Madsen dito Christen Mouritzen ibid

 

90. Den 28.august 1802 Ungkarl i Tinghuset Knud Jensen og pigen sammesteds Mette Rasmusdatter test: Jens Jensen, Anders Sørensen begge Gaardmænd i Tørring

 

91. Den 18.september 1802 copulerede Ungkarl i Fellund Stephan Rasmussen og enke i Rye Ane Cathrine Mortensdatter, test: Gaardmand i Rye Niels Jensen, dito Niels Sørensen i Sønder Wissing

 

92. Den 15.oktober 1802 copulerede Ungkarl i Rye Rasmus Mikkelsen og pige sammesteds Mette Rasmusdatter test: Kroemanden i Rye Jens Jensen, mølleren i Rye Mølle Frantz Block

 

1803

 

93. Den 17.juni 1803 copulerede Ungkarl i Rye Jens Nielsen og pige i Emborg Ane Marie Andersdatter test: Gaardmand Laurs Andersen i Emborg, dito kroemand Jens Jensen i Rye

 

Kort 3

B12 side 88

 

94. Den 26.november 1803 copulerede Ungkarl Peder Jensen og pige Kirsten Christensdatter begge af Emborg, test: Gaardmand Anders Rasmussen, dito Peder Andersen

 

95. Den 3.december 1803 copulerede Ungkarl i Rye Jens Jacobsen og enken sammesteds Johanne Jensdatter test: Sognefoged Laurs Nielsen, Gaardmand Mathias Jensen begge af Rye

 

96. Den 28.december 1803 copulerede enkemand Gaardmand Johan Madsen i Rye og enken sammesteds Mette Rasmusdatter test: Gaardmand i Emborg Anders Rasmussen og Gaardmand i Rye Niels Jensen

 

1804

 

97. Den 5.maj 1804 copulerede Ungkarl i Rye Niels Pedersen og pigen sammesteds Ane Marie Jensdatter test: Rye Møller Frantz Block, Gaardmand Søren Jensen i Jevngyde

 

98. Den 20.oktober 1804 copulerede Ungkarl i Pøtsøe Anders Pedersen og pige sammesteds Ellen Jensdatter test: Fæsteren i Hiarsbek Niels Christensen, selveier i Skieldal Niels Christensen

 

Kort 3

C1 side 89 vs.

 

99. Den 17.november 1804 copulerede Ungkarl i Emborg Christopher Rasmussen og pige sammesteds Ane Nielsdatter test: Gaardmand Laurs Andersen, dito Laurs Mortensen begge af Emborg

 

100. Den 8.december 1804 copulerede Ungkarl Jacob Hansen og pigen Maren Hansdatter test: Peder Herrschend fuldmægtig hos hr. Kammerraad Holst, Gaardmand Niels Jensen i Rye

 

1805

 

101. Den 5.januar 1805 copulerede Ungkarl i Sønderskovhuus Søren Rasmussen og pige sammesteds Dorthea Andersdatter test: Gaardmand Niels Jensen, dito Søren Christensen begge af Rye

 

102. Den 21.september 1805 copulerede Ungkarl i Rye Baltzar Jensen og pigen ibid Magrethe Pedersdatter test: Gaardmand Johan Madsen, dito Rasmus Thomassen begge af Rye

 

103. Den 5.oktober 1805 copulerede Ungkarl i Ryelund Niels Knudsen og pige sammesteds Elisabeth Pedersdatter test: Gaardmand i Rye Mathias Jensen, Ungkarl i Ryelund Rasmus Thomassen

 

104. Den 26.oktober 1805 copulerede Ungkarl Gaardmand Rasmus Christiansen og pige i Fellund Ellen Salomonsdatter, test: Mølleren Frantz Block, Gaardmand Peder Snedker i Rye

 

Kort 3

C2 side 89

 

105. Den 9.november 1805 copulerede Ungkarl i Rye Christen Torbensen og pige Karen Rasmusdatter af Alken, test: Gaardmand Niels Christensen i Rye, dito Laurs Jensen af Faugstrup

 

1806

 

106. Den 16.august 1806 efter foregaaende tillysning Ungkarl Salomon Christensen i Rye og enke Gunhild Hansdatter i Glarboehede, test: Gaardmand i Rye Peder Snedker, dito Niels Salomonsen i Fellund

 

107. 14.november 1806 efter foregaaende tillysning i Bierager Kirke i Hads Herred copulerede i Rye Ungkarl Peder Frantzen og pige Maren Johansdatter, test: Huusmand Rasch Jensen, dito Jens Christian Laasbye begge af Rye

 

108. Den 15.november 1806 efter foregaaende tillysning copulerede Ungkarl Jens Rasmussen og pige Else Rasmusdatter test: Mølleren Frantz Block, Gaardmand Rasmus Thomassen alle af Rye

 

109. Den 14.november 1806 (kan være 1807) efter tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Rasmus Knudsen Barnfød i Sveistrup og enken Gunhild Andersdatter af Heidnitz, test Gaardmænd Johan Madsen, Rasmus Thomassen begge af Rye

 

1807 ? er ikke nævnt

 

1808

 

110. Den 9.april 1808 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Niels Andersen og pigen Kirsten Stephansdatter i Pøtsøe, test: selveier Anders Bertelsen i skieldal og selveier Anders Pedersen i Glarboe

 

Kort 3

C3 side 90 vs.

 

111. Lørdagen den 25.juni 1808 copulerede efter foregaaende tillysning af prædikestolen Ungkarl Laurs Pedersen og pigen Maren Knudsdatter begge af Rye, test Skovfoged Anders Laursen, Skovfoged Søren Jensen begge af Rye

 

112. Lørdagen den 8.oktober 1808 copulerede efter foregaaende tillysning af prædikestolen Ungkarl i Rye Søren Johansen og pige sammesteds Karen Nielsdatter, test: Gaardmand i heidnitz Laurs Knudsen, Huusmand i Rye Knud Augustisen

 

113. Lørdagen den 3.december 1808 copulerede efter foregaaende afhendte tillysning enkemanden i Liinberg Povel Andersen og enke sammesteds Karen Salomonsdatter, test: Gaardmand i Rye Rasmus Thomassen, dito Niels Mortensen i Skielderup Nyegaard

 

1809

 

114. Lørdagen den 13.maj 1809 efter foregaaende tillysning af prædikestolen ved S. T. hr. Arntzen af Sønder Wissing copulerede Ungkarl Jørgen Sørensen og pigen Ane Sørensdatter begge af Rye, Test: Rasmus Thomesen i Ryelund og Gaardmand Rasmus Thomesen af Rye

 

115. Lørdagen den 7.oktober 1809 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Rasmus Thomesen og pigen Kirsten Dinesdatter begge i Ryelund, test: Niels Jensen og Rasmus Thomesen begge Gaardmænd i Rye

 

1810

 

116. Lørdagen den 17.februar 1810 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Peder Pedersen og pigen Mette Kirstine Pedersdatter begge af Rye, test: Møller Frantz Block, og Gaardmand Rasmus Thomesen

 

Kort 3

C4 side 90

 

117. Lørdagen den 14.juli 1810 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Peder Pedersen og pigen Ide Christine Sørensdatter begge af Rye test Gaardmand Søren Christensen og smeden Anders Sørensen af Rye

 

118. Lørdagen den 20.oktober 1810 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl og Møllebygger fra Svejstrup Niels Hansen og pigen Ane Justsdatter i Rye Mølle, test: Møllebygger Sørensen og møller Anders Møller

 

119. Lørdagen den 10.november 1810 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Rasmus Pedersen og pige Mette Jensdatter begge af Emborg, test: Anders Rasmussen og Laurs Andersen begge Gaardmænd i Emborg

 

120. Lørdagen den 17.november 1810 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Christen Rasmussen og pigen Kirsten Knudsdatter begge af Rye, test: Gaardmand Jens Linde i Salten, Gaardmand Niels Salomonsen i Fellund,

 

121. Fredagen den 23.november 1810 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede enkemand af Fiirgaard Søren Nielsen og enke i Emborg Johanne Andersdatter, test: Gaardmænd Søren Nielsen af Illerup og Laurs Andersen i Emborg

 

1811

 

122. Tirsdagen den 7.maj 1811 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl af Emborg Laurs Andersen og pige af Emborg Maren Laursdatter test: Ungkarl Niels Laursen og Ungkarl Jens Nielsen begge af Rye

 

123. Fredagen den 21.juni 1811 copulerede efter foregaaende tillysning af prædikestolen Ungkarl Rasmus Sørensen og pigen Maren Laursdatter begge af Rye, test: Søren Nielsen Gaardmand i Illerup og Jens Aschlev Gaardmand i Them

 

Kort 3

C5 side 91 vs.

 

124. Lørdagen den 3.oktober 1811 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Jens Jensen af Søering Dallerup Sogn og enke i Munkdal Birthe Pedersdatter test: møller Frantz Block og Gaardmand Peder Pedersen snedker

 

125. Fredagen den 22.november 1811 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Niels Pedersen og pigen Kirsten Jensdatter begge i Emborg, test: Gaardmand i Fellund Niels Salomonsen og Huusmand i Schanderup Sogn Niels Jensen

 

126. Fredagen den 29.november 1811 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Jens Jørgensen af Svejstrup og pigen Karen Christensdatter i Fiskerhuusene, test Jacob Jensen og Peder Rasmussen begge Gaardmænd i Boes

 

127. Lørdagen den 7.december 1811 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Henrik [Nielsen] Tollstrup og enken Johanne Marie Rasmusdatter test: Gaardmand Jens Linde i Salten og Huusmand Rasmus Nyeman i Rye

 

128. Lørdagen den 21.december 1811 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede enkemand og blikkenslager Niels Lauritzen og pigen Ane Kirstine Laursdatter test: Huusmand i Rye Anders Pedersen og Glarmester sammesteds Niels Laursen

 

1812

 

129. Lørdagen den 1.februar 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Jens Nielsen og pigen Mette Rasmusdatter test: Ungkarl Peder Nielsen og Hans Rasmussen alle af Rye

 

130. Lørdagen den 26.september 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl og Møllesvend Michel Rasmussen og pige Ane Kirstine Andersdatter test: Ungkarl Søren Sørensen og møllesvend Søren Jensen alle af Rye

 

Kort 3

C6 side 91

 

131. Lørdagen den 7.november 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede enkemand Peder Pedersen Snedker i Raahøjgaard og enke Maren Hansdatter i Glarboehede test Gaardmand Peder Andersen i Emborg og Mølle enkens søn Peder Bloch

 

132. Tirsdagen den 17.november 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede enkemand og Skoleholder i Emborg Christen Sørensen og pige Maren Eriksdatter af Nørre Wissing test Laurs Andersen og Laurs Mortensen begge Gaardmænd i Emborg

 

133. Fredagen den 27.november 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede enkemand og indsidder i Rye Anders Pedersen og pige Mette Christensdatter test: Gaardmand i Rye Niels Christensen og selvejer Rasmus Sørensen Nyeman

 

134. Lørdagen den 28.november 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl i hjarsbek Jørgen Rasmussen og pige i Rye Birthe Dinesdatter test: selvejer i Ryelund Rasmus Thomassen og Jens Rasmussen i Hjarsbek

 

135. Lørdagen den 5.december 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl i Sønderskovhuus Laurs Andersen og pige i Glarboehede Johanne Hansdatter test: Gaardmand i Alken Troels Andersen og Gaardmand i Løwdal Laurs Christensen

 

136. Lørdagen den 12.december efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl i Moselund Søren Pedersen og enke i Meelberg Johanne Jørgensdatter test: Ungkarl Anders Sørensen og Morten Jensen

 

137. Lørdagen den 19.december 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl David Jensen og pige Dorthe Pedersdatter begge i Rye test: Gaardmænd Søren Jensen i Harlew og Peder Jensen i Simb

 

138. Tirsdagen den 29.december 1812 efter foregaaende tillysning af prædikestolen copulerede Ungkarl Jens Christensen i Rydall af Funder og pige Karen Laursdatter i Rye test: Gaardmænd i Funder Morten Funder og Jacob Erichsen

 

Kort 3

C7 side 92 vs.

 

1813

 

139. Simon Sørensen 32 aar selvejer i Faarehuus og Maren Sørensdatter 29 aar tjenestepige i Rye Sogn, viet 23.januar 1813 i Rye kirke, forlovere: Gaardmand Niels Jensen i Rye og Gaardmand Thomas Sørensen i Gjessøe

 

140. Anders Sørensen 26 aar Gaardmand i Rye og Karen Nielsdatter 25 aar Gaardmand Niels Jensens datter i Rye, viet den 14.august 1813 i Rye kirke, forlovere: Gaardmand Mathias Jensen i Rye Huusmand Rasmus Jensen i Them

 

141. Niels Laursen 31 aar Gaardmand i Rye og Johanne Nielsdatter 22 aar Gaardmand Niels Jensens datter i Rye, viet den 14.august 1813 i Rye kirke, forlovere: Gaardmand Jens Nielsen i Hemstok og Gaardmand Jens Aschlev i Them

 

142. Ungkarl Søren Sørensen 31 aar selvejer paa Rye Mark og Mette Kirstine Rasmusdatter 20 aar Huusmand Rasmus Nielsens datter, viet den 13.november 1813 i Rye kirke, forlovere: selvejer i Cammerlund Rasmus Sørensen, og Henrik Nielsen Huusmand i Rye Bye

 

143. Ungkarl Niels Johansen af Sønder Wissing 20 aar gl. Og pige Ane Rasmusdatter af Them Sogn 28 aar gl. viet den 4.december 1813 i Rye kirke, forlovere Mads Sørensen og Jacob Mortensen begge Gaardmænd i Sønder Wissing

 

144. Ungkarl Jens Jensen af Emborg 31 aar gl. og pige Ane Marie Jørgensdatter af Emborg 32 aar gl. viet den 7.december 1813 i Rye kirke, forlovere: Laurs Andersen og Laurs Mortensen begge Gaardmænd i Emborg

 

145. Enkemand i Fellundgaard Salomon Rasmussen 70 aar gl. pigen Kirsten Andersdatter af Them Sogn 46.aar gammel, viet den 11.december 1813 i Rye kirke, forlovere: Anders Rasmussen Gaardmand i Thomaskier og Povel Andersen selvejer i Linebjerg

 

Kort 3

C8 side 92

 

146. Enkemand og Gaardmand i Rye Bye Niels Christensen 42 aar gl. og pige Ellen Hansdatter i Rye bye 22.aar gl. viet den 18.december 1813 i Rye kirke, forlovere: Troels Andersen Gaardmand i Alken og Gotfred Rasmussen Gaardmand i Fellund

 

1814

 

147. Enkemand og Huusmand Otto Rasmussen 52 aar og enke i Bindingshede Karen Pallesdatter 42 aar viet den 4.februar 1814 i Rye kirke, forlovere: selvejer Niels Christensen i Salten Skov, Huusmand Rasmus Sørensen i Rye

 

Slut copulerede

 

-----------------------------

 

Kort 3

C9 side 102

 

Døde

 

1789

 

1. Den 20 december 1789 begravet - Anna Sørensdatter - en søster af Jens Jørgensens kone i Hiarsbek 24 aar gl.

[Jens Jørgensen og Maren Sørensdatter]

 

1790

 

2. den 14 februar 1790 begravet Laurs Nielsens barn 3 uger gl. med navn – Johanne -

 

3. den 21 februar 1790 begravet Niels Jensens barn 6 dage gl. med navn – Johanne – udøbt

 

4. den 24 februar 1790 begravet Thomas Thomasen Hedegaards enke i Ryelund 75 aar gl. med navn – Kirsten Rasmusdatter –

 

5. den 14 marts 1790 begravet Huusmand - Jens Laursen - i Rye 68 aar gl.

 

6. den 18 marts 1790 nedsat i Rye kirke min datter – Johanne Dorthea – 4 dage gl. fød den 8, død den 12 og begravet. D. 18 dito h. a.

 

7. den 5 april 1790 begravet en søn af Christen Nielsen Brand ved navn – Niels Christensen Brand - 23 aar gl.

 

8. den 5 maj 1790 begravet - Poul Edvardsen - i Rye 76 aar gl.

 

9. den 11 juli 1790 begravet Rasch Andersen af Hjarsbek hans pigebarn kaldet – Kirsten Rasmusdatter – 1 aar 14 uger 4 dage gl.

 

10. den 22 august 1790 begravet Rasch Tiisens af Rye søn navn - Mathias – ½ aar gl.

 

11. den 6 oktober 1790 begravet hyrdens af Emborg Jens Friderichsens søn – Laurs Jensen – 8 aar gl.

 

-----------------------------------------------------

 

C10 Side 103 venstre side

 

12. Den 12 november 1790 dom: 25 p. trinit: begravet enkens af Emborg Stine Rasmusdatters datter – Karen Pedersdatter – 12 aar gl.

 

13. d. 24 november 1790 begravet - Anders Nielsen - i Rye 73 aar

 

14. den 28 november 1790 dom: 1 adv. Begravet enkens af Øm Closter Stine Rasmusdatters datter – Karen Andersdatter – 16 aar gl.

 

15. d. 5 december 1790 dom: 2.adv. begravet Christen Sørensen Fischers datter navn – Ellen Marie Christensdatter – gl. 1 aar 8 maaneder 9 dage

 

16. d. 10 december 1790 begravet madame - Mette Basse fød Lund - 71 aar gl.

 

17. d. 12 december 1790 begravet Christen Sørensen Fischers barn navn – Thomas Christensen – gl. 5 aar 4 uger 3 dage

 

18. den 19 december 1790 begravet Peder Rasches barn af Emborg navn – Karen – 5 dage gl.

 

1791

 

19. den 30 januar 1791 dom. 4 p. epiph. Begravet Niels Bertelsens af Rye hans datter – Maren – gl. 9 aar 11 maaneder 2 dage

 

20. den 4 februar 1791 begravet hr. Andersens barn – Ana Kirstine – 6 aar

 

21. den 13 februar 1791 dom. 6 p. epiph begravet Huusmand - Anders Pedersen - af Emborg som druknede 56 aar gl.

 

22. den 13 februar 1791 dom. 6 p. epiph begravet Niels Hansens af Rye søn navn - Hans – gl. 7 aar 8 maaneder

 

23. den 20 februar 1791 dom. Septuagesima. Begravet Laurs Nielsens af Rye søn kaldet – Jens – 6 uger gl.

 

24. Den 20 februar  1791 begravet Søren Knudsens af Rye datter kaldet – Ingeborg – gl. 5 uger

 

25. Den 20 februar 1791 begravet Peder Knudsens af Rye barn navn – Bergitte Pedersdatter – gl. 4 aar 2 m

 

26. Den 20 februar 1791 begravet Johan Christensens af Rye søn navn – Christian – 4 aar gl.

 

------------------------------------------------------

 

C11 side 103

 

27. Den 13 marts 1791 begravet Peder Gjessøe af Rye hans datter – Inger Pedersdatter – gl. 7 aar 16 uger 3 dage

 

28. Den 27 marts 1791 begravet en - dødfødt søn - for Huusmand Christen Sørensen Fischer i Rye

 

29. Den 11 maj 1791 begravet begravet Stephan Pedersens af Pøtsøe datter navn – Ellen – 5 aar 4 maaneder 6 dage gl.

 

30. Den 22 maj 1891 begravet Christian Linnaaes - dødfødte søn -

 

31. Den 5 juni 1791 begravet - Salomon Henrichsen - i Rye 77 aar

 

32. Den 8 juni 1791 begravet Huusmand i Rye Christian Erichsens datter – Ingeborg – 5 aar 17 uger 6 dage

 

33. Den 2 august 1791 begravet en omgaaende betler fra Christrup navn Hans Hansen hans barn som tillige med sin Hustru var her i byen og imidlertid havde skæbne at hans barn 11 uger gl. døde her navn – Jørgen –

 

34. Den 25 september 1791 begravet Huusmand Morten Rasmussen Knups søn – Rasmus Mortensen – 1 aar 6 uger gl.

 

35. Den 16 oktober 1791 begravet skrædderen Anders Laursens Hustru i Emborg - Ana Knudsdatter - 35 aar

 

36. Den 26 oktober 1791 begravet skovfoged - Niels Christensen Degn - gl. 72 aar

 

37. Den 9 november 1791 begravet - Maren Sørensdatter - over 80 aar gl.

 

38. Den 22 november 1791 begravet Rasch Andersens barn i Hjarsbek – Christen – 8 dage gl.

 

39. Dom: 4. adv. Den 18 december 1791 begravet Christen Tydsks Hustru i Rye - Karen Christensdatter - gl. 62 aar

 

40. Den 18 december 1791 begravet Jens Knudsens datter i Rye - Ana Maria - 1 maaned gl.

 

---------------------------------

 

D1 side 104 venstre side

 

1792

 

41. Dom: 2.p. epiph: den 15 januar 1792 begravet Møllerens pige Johanne Jensdatters uægte barn - Kirsten - 3 uger gl.

 

42. Fastelavns søndag den 19 februar 1792 begravet Huusmand - Peder Laursen - i Rye 48 aar gl.

 

43 og 44. den 1.søndag i fasten den 26 februar 1792 begravet drejeren Jens Henricsens af Rye tvillinger - Henric - og - Niels - 4 og 5 dage gl.

 

45. den 2.søndag i fasten den 4 marts 1792 begravet den gl. - Laurs Nielsen - 77 aar

 

46. Den 17 marts 1792 begravet den fattige - Knud Pedersen - i Rye 79 aar gl.

 

47. Den 25 marts 1792 5.søndag i fasten lod Huusmand Mouritz Jensen i Rye jorde sin datters uægte barn navn - Mette Rasmusdatter - 1 aar gl.

 

48. Den 1 april 1792 begravet Huusmand Rasch Justesens barn af Rye 8 maaneder gl. navn - Just -

 

49. Dom: 2.p. pasch. 1792 Begravet Huusmand i Rye - Rasmus Jensen - v. mark?? Rasch 63 aar gl.

 

50. Dom 5.p. pasch. 1792 begravet Huusmand i Rye Jens Poulsens Hustru - Ana Maria Sørensdatter Smith - 62 aar gl.

 

51. Dom: 2. Pentecoste 1792 begravet Christen Fischer Huusmand i Rye - dødfødt pigebarn -

 

52. Dom 20.p trin: 1792 begravet enkekone i Rye - Kirsten Laursdatter Alling - 75 aar gl.

 

53. Dom 23. p. trinit. 1792 Begravet pigen - Kirsten Christensdatter - i Rye 62 aar gl.

 

1793

 

54. Fastelavns søndag den 10 februar 1793 jordet Huusmand - Rasch Andersen - i Rye 74 aar gl. død den 7 februar

 

55. den 2 fer: pasch. Den 1 april 1793 begravet Gaardmand i Rye Peder Friderichsens og hustru Cidzel Christophersdatter barn kaldet ved inddaaben - Rasmus - født den 20 marts 1793 12 dage gl.

 

----------------------------------------

 

D2 side 104

 

56. Dom: ?? p. pasch jordet hospitalslemmet hos Gaardmand Søren Sørensen i Emborg navn - Maren Andersdatter - død den 2 april 1793 gl. 28 ½ aar

 

57. Dom 1.p. trin: den 2 juni 1793 jordet degnen i Rye - Jens Hansen Ravn - død den 27 maj 1793 kl. 6 ½ om morgenen gl 74 aar

 

58. Den 2.juni jordet Huusmand i Emborg Christen Jensens søn - Anders - død den 28 maj 1793 om natten kl. 2, 22 uger gl.

 

59. Dom: 3.p. trinit: jordet Huusmand Jens Christensens i Rye søn - Laurs - død den 12 juni 1793 gl. 18 uger 5 dage

 

60. Dom: 6. p. trin: jordet Huusmand Jens Rasmussens Hustru i Rye - Else Povelsdatter - død den 1 juli 1793 45 aar gl.

 

61. Den 12 november 1793 jordet Ungkarl - Simon Olesen - tjenende Gaardmand Morten Salomonsen i Emborg død den 5 november 1793 gl. 43 aar nogle maaneder

 

62. Den 15 december 1793 dom: 3. adv: jordet Huusmand i Rye Jørgen Knubs Hustru - Johanne Hansdatter - død den 6 december 1793 gl. 72 aar

 

63. Den 29 december 1793 søndag mellem Juul og nytaar jordet Huusmand Hans Rohdes søn - Christen - død den 22 december 1793 gl. 4 ½ aar

 

1794

 

64. Den 12 januar 1794 1 dom: p. Epiph: jordet Gaardmand Niels Jensens barn i Rye - Rasmus - død den 7 januar 1794 5 uger gl.

 

65. den 26 januar 1794 3. dom: p: epiph: jordet Jens Mortensens datter i Pøtsøe - Mette - død den 22 januar 1794 3 uger gl.

 

66. Den 9 februar 1794 dom 5.p. epiph: jordet Huusmand i Rye Morten Knubs datter - Ane - død den 4 februar 1794 gl. 6 aar 14 dage

 

67. Den 23 februar 1794 dom: sexag: jordet sognefoged Laurs Nielsens søn i Rye - Jens - død den 17 februar 1794 gl. 5 dage

 

68. Den 23 februar 1794 dom: sexag: jordet enken i Rye Maren Nielsdatter uægte drengebarn - Rasmus - død den 19 februar 1794 gl. 2 uger 2 dage

 

-----------------------------------

 

D3 side 105 venstre side

 

69. Den 3.onsdag i faste den 26 marts 1794 jordet Huusmand i Rye Niels Andersens pigebarn – Ellen – død den 22 marts 1794 gl. 1 maaned 3 dage

 

70. Palme søndag den 13 april 1794 jordet Huusmand i Rye Jens Laursen Ulfs Hustru – Else Jensdatter – død den 7 april 1794 gl. 69 aar

 

71. Den 13 april 1794 jordet en fattig kone af Rye drengebarn kaldet – Jens Simonsen – moderen Ane Else, døde den 10 april 1794 gl. 6 aar

 

72. Dom: 4.p. pasch jordet smeden i Rye Jens Nielsens søn – Søren Jensen – gl. 24 timer født den 14 maj 1794 død den 15 maj 1794

 

73. Festi pentecoste 2. den 9 juni 1794 jordet fæsteren i Pøtsøe Stephan Pedersens søn – Rasmus – døde den 4 juni 1794 gl. 6 aar

 

74. og 75. Torsdagen den 26 juni 1794 jordet fæsteren i Pøtsøe Jens Mortensens pigebørn navn – Else – død den 23 juni 1794 gl. 2 aar 9 maaneder og – Maren – død den 25 juni 1794 gl. 5 aar 1 maaned

 

76. Dom 4.p. trin: den 13 juli 1794 jordet Huusmand i Rye - Niels Jensen - død af et slag af et bræt den 10 juli 1794 gl. 84 aar

 

77. Dom 5.p. Trin: den 20 juli 1794 jordet Huusmand i Rye Anders Christensens pigebarn – Karen – død af børnekopper den 16 juli 1794 gl. 2 ½ aar

 

78. Dom: 10.p. Trin: den 24 august 1794 jordet Gaardmand i Rye Peder Pedersens pigebarn – Kirsten – døde den 20 august 1794 gl. 8 dage

 

79. Den 24 august 1794 jordet Gaardmand i Rye Niels Nielsens søn – Niels – død af børne kopper den 20 august 1794 gl. 9 aar

 

-----------------------------------------------------------------------

 

D4 side 105

 

80. Dom: 11.p. trin: den 31 august 1794 jordet Huusmand i Rye Christen Fischers søn – Thomas – gl. 7 dage

 

81. Dom: 13.p. trin: den 14 september 1794 jordet Huusmand i Rye Peder Windelboes søn – Niels – gl. 1 aar 7 uger 2 dage, død den 9 september 1794

 

82. Den 14 september 1794 jordet Gaardmand Peder Pedersens p. b?? hans søn – Peder – døde den 10 september 1794 gl. 2 aar minus 1 maaned

 

83. Dom 14.p. trin: den 21 september 1794 jordet Huusmand i Rye Anders Jensens søn – Niels – døde den 15 september 1794 gl. 3 aar

 

84. Dom 17.p. trin. Den 12 oktober 1794 jordet Huusmand i Rye Niels Andersens stifbarn – Maren – døde den 7 oktober 1794 gl. 6 aar

 

85. Alle helgens dag den 2 november 1794 jordet Huusmand Søren Fiskers i Rye - dødfødte pigebarn –

 

86. Dom: 22.p. trin: den 16 november 1794 jordet Huusmand i Rye Rasch Justesens søn – Just – gl 11 maaneder 3 dage døde den 12 november 1794

 

87. Dom: 23.p. trin: den 23 november 1794 jordet fæster i Hiarsbek Rasch Andersens - dødfødte pigebarn -

 

1795

 

88. Dom: 2.p. epiph den 18 januar jordet fæster i Hiarsbek Niels Christensen ældeds pigebarn – Cathrine – fød den 6 januar 1795, død den 11 januar 1795

 

89. Tirsdagen den 27 januar 1795 jordet Huusmand i Emborg - Peder Henriksen - død den 22 januar 1795 gl. 73 aar nogle maaneder

 

90. Den 2.søndag i fasten jordet i Pøtsøe Jens Mortensens pigebarn – Else – døde den 25 februar begravet den 1 marts gl. 3 uger

 

91. Den 2.søndag i fasten jordet bødker Jacob Jensens i Emborg - dødfødt pigebarn -

 

92. Den 2.onsdag i faste den 4 marts 1795 jordet Huusmand førhen Gaardmand i Rye - Jens Povelsen - død den 28 februar 1795 gl. 75 aar

--------------------------------------------------------------------

 

D5 side 106 venstre side

 

93. Fest: assc Xsti jordet Gaardmand Peder Pedersens i Rye pigebarn kaldet – Kirsten – 1 time gl.

 

94. Dom: 6.p. pasch jordet Huusmand i Rye Henric Povelsens svigermoder – Ane Kirstine Nielsdatter – død den 13 maj 1795 nogle over 70 aar gl.

 

95. Fest: pentecostes jordet Rasmus Laursen i Emborg død den 20 maj 1795 gl. 54 aar nogle maaneder

 

96. Tirsdagen den 28 maj 1795 jordet drejeren i Rye Anders Mikkelsen Friis død den 22 maj 1795 gl. 46 aar

 

97. Onsdagen den 17 juni 1795 jordet præste enken i Rye Mads Toldorfs datter Dorthea Helenes uægte pigebarn – Ane Dorthea – død den 12 juni 1795 gl. 10 uger

 

98. Onsdag den 8 juli 1795 jordet Huusmand Søren Danielsens Hustru i Rye - Karen Nielsdatter – død den 4 juli 1795 gl. 53 aar

 

99. Dom: 9.p. trin: den 2 august 1795 jordet Huusmand i Rye Anders Jensens søn – Jens – døde den 27 juli 1795 gl. 1 aar 19 uger

 

100. Dom: 16.p. trin: den 20 september 1795 jordet Huusmand i Rye Christen Fischers - dødfødte pigebarn –

 

101. Dom: 20.p. trin: den 18 oktober 1795 jordet Christen Madsen Snedker Hustru i Rye - Wendel Nielsdatter - død den 13 oktober 1795 38 aar gl.

 

102. Dom: 20.p. trin: den 18 oktober 1795 jordet smeden i Emborg Christen Jensens søn – Jens – død den 13 oktober 1795 4 dage gl.

 

103. Onsdagen den 11 november 1795 jordet degnen i Rye Hans Sadolins datter – Albertine Marie Kirstine – død dom: 23.p. trin: den 8 november 1795 gl. 1 aar 11 uger

 

Kirkeaaret 1796

 

104. Lørdagen den 5 december 1795 jordet Gaardmand i Rye Niels Jensens Hustru – Johanne Rasmusdatter – død den 30 november 1795 gl. 40 aar nogle maaneder

 

105. Dom: 4.adv: den 20 december 1795 jordet fæster i Hiarsbek Rasmus Andersens søn – Christen – død den 14 december 1795 gl. 1 dag 2 nætter

 

-----------------------------------------

 

D6 side 106

 

1796

 

106. Dom: 2.p. epiph: jordet - Karen Nielsdatter - Huusmand Niels Christensen Groves Hustru i Emborg død den 13 januar 1796 80 aar gl.

 

107. Dom: sexage: 1796 jordet Gaardmand i Rye Peder Pedersens og Hustru Ane Jacobsdatters - dødfødte drengebarn –

                            

108. Fredagen den 5 februar 1796 jordet smeden i Emborg - Laurs Pedersen – død den 30 januar 1796 gl. 73 aar

 

109. Fastelavns søndag jordet Gaardmand i Rye Niels Jensens datter – Johanne – død den 29 januar 1796 gl. 8 uger 3 dage

 

110. Den 1.søndag i fasten jordet Huusmand i Rye Jens Rasmussen Horup hans søn – Rasmus – død den 7 februar 1796 gl. 14 dage

 

111. Langfredag jordet skovfoged over Nørreskoven Jens Rasmussens Hustru – Mette Maria Mathiasdatter – døde den 21 marts 1796 gl. 63 aar

 

112. Dom: 2.p. pasch: jordet Huusmand i Rye Søren Sørensen Fiskers - dødfødte pigebarn –

 

113. Dom: 5.p. pasch: den 1 maj 1796 jordet Gaardmand Jacob Hansen i Rye død den 27 april 1796 gl. 61 aar

 

114. Lørdagen den 7 maj 1796 jordet hestehandler Jørgen Lassen i Rye døde den 29 april 1796 gl. 60 aar

 

115. Fest: 1.man pentecost: 1796 jordet fæster i Pøtsøe Jens Mortensens søn – Niels – død den 5 maj 1796 gl.16 dage

 

116. Dom: 3.p. trin: 1796 jordet Gaardmand i Rye Niels Christensens - dødfødte pigebarn –

 

----------------------------------

 

D7 side 107 venstre side

 

117. Mandagen den 29 august 1796 jordet uden ligpræken Ungkarl i Rye – Rasmus Frideriksen – død den 26 august 1796 60 aar gl.

 

118. Dom: 22.p. trin: den 23 oktober 1796 jordet Huusmand i Rye Jens Rasmussens søn – Niels – død den 17 oktober 1796 gl. 14 dage

 

119. Dom: 25.p. trinit: den 13 november 1796 jordet forrige musicant i Aarhuus – Hans Petersen – døde i Rye præstegaard om onsdag nat i skjellet mellem den 9 og 10 november 1796, født i Odense i Fyhn i november aar 1713, 83 aar gl.

 

120. Dom: 26.p. trinit: den 20 november 1796 jordet Huusmand i Rye Anders Christensens og Hustru Dorthea Sørensdatter søn – Søren – døde den 13 november 1796 gl. 7 maaneder 1 dag

 

121. 20 november 1796 jordet Huusmand i Rye Christen Sørensen Fiskers og Hustru Karen Thomasdatter – dødfødte drengebarn –

 

Kirkeaaret 1797

 

122. Fredagen den 16 december 1796 jordet Gaardmand Niels Nielsen i Rye døde efter 7 aars sygdom den 9 december 1796 gl. 40 aar nogle maaneder

 

123. Fredagen den 30 december 1796 jordet Huusmand i Rye – Niels Mortensen – døde fest: 2.nativ: Xsti. Den 26 december 1796 gl. 75 aar nogle maaneder

 

1797

 

124. Tirsdagen den 17 januar 1797 jordet sognefogeden Laurs Nielsens Hustru i Rye – Ane Jensdatter – døde den 10 januar 1797 gl. 39 aar

 

125. Den 3.søndag efter hellig 3 konger jordet smeden i Rye Jens Nielsens søn – Søren – døde den 14 januar 1797 gl. 22 uger

 

126. Den 3.søndag i fasten jordet fæsteren af Søebyegaards skovhuus – Hans Rohde – døde den 16 marts 1797 gl. 67 aar

 

127. Den 2.paaskedag jordet tømmermand Peder Nielsens søn i Rye – Jens – døde den 9 april 1797 gl. 3 aar 7 maaneder 16 dage

 

--------------------------

 

D8 side 107

 

128. Fredagen den 21 april 1797 jordet – Johanne Magrethe Sørensdatter Müller – smeden Jens Nielsens Hustru i Rye døde den 15 april 1797 gl. 38 aar

 

129. Dom: 2.p. pasch: 1797 jordet Gaardmand i Rye Niels Christensen dødfødte drengebarn

 

130. Dom: 3.p. pasch: jordet qvinden i Rye – Ane Else Hansdatter – døde den 30 april gl. hen ved 40 aar

 

131. Dom: 9.p. trin: jordet fæster i Pøtsøe Stephan Pedersen og Hustru Mette Henricsdatter pigebarn død den 8 august 1797 gl. 2 aar

 

132. Dom: 10.p. trin: jordet almisselem – Rasmus Madsen – død den 16 august 1797 gl. 80 aar

 

133. Lørdagen den 7 september 1797 jordet Niels Laursen glarmester Hustru i Rye – Christiane Christiansdatter – døde den 2 september 1797 gl. 52 aar

 

134. Dom: 14.p. trin. Jordet Huusmand i Rye Søren Sørensen Fiskers dødfødte pigebarn

 

135. Dom: 19.p. trin: jordet Huusmand Christen Fisker og Hustru Karen Thomasdatter dødfødte pigebarn

 

136. Dom: 21.p. trin. Jordet Huusmand i Rye Christen Sørensen Fiskers Hustru – Karen Thomasdatter – døde den 1 november 1797 gl. 38 aar

 

137. Den 5 november 1797 jordet Huusmand i Rye Anders Jensen Salten døde den 31 oktober 1797 gl. 74 aar

 

Kirkeaaret 1798

 

138. Fredag den 22 december 1797 jordet fæster i Hiarsbek Rasmus Andersens Hustru – Ane Jørgensdatter – døde den 16 december 1797 gl. 42 aar nogle maaneder

-------------------------------------

 

D9 side 108 venstre side

 

139. Onsdag den 3 januar 1798 jordet hyrden af Emborg Jens Frideriksen døde den 29 december 1797 gl. 82 aar

 

140. Den 1.søndag i fasten jordet Gaardmand Peder Frideriksens søn – Rasmus – døde den 22 februar 1798 gl. 8 dage

 

141. Den 1.søndag i fasten jordet Huusmand Jens Thomasens søn – Jens – døde den 22 februar 1798 gl. 1 aar

 

142. Den 2.onsdag i fasten den 7 marts 1798 jordet hyrden i Rye Mølle - Peder Sørensen - hvor i han tjente som hyrde hen ved 40 aar døde den 4 marts 1798 gl. 70 til 80 aar

 

143. Den 3.søndag i fasten den 11 marts 1798 jordet Huusmand Jens Knudsens søn i Rye – Knud – døde den 6 marts 1798 gl. 2 aar

 

144. Den 5.søndag i fasten jordet Huusmand i Emborg - Jesper Simonsen - døde den 20 marts 1798 gl. 64 aar

 

145. Den 5.søndag i fasten jordet Huusmand Hans Pedersens i Rye pigebarn – Kirsten – døde den 17 marts 1798 gl. 2 aar 5 maaneder nogle uger

 

146. Den 5.søndag i fasten 1798 jordet Gaardmand Peder Pedersens pigebarn døde strax efter fødselen

 

147. Den 5.søndag i fasten almisselem – Kirsten Jørgensdatter – døde den 21 marts 1798 gl. 84 aar

 

148. Onsdagen den 28 marts 1798 jordet Huusmand i Emborg - Jens Christensen – døde den 20 marts 1798 gl. 72 aar

 

149. Palme søndag jordet almisselem – Anders Rasmussen Kier – døde den 29 marts 1798 gl. 85 aar

 

------------------------------------------------------

 

D10 side 108

 

150. Den 1.paaskedag jordet Huusmand i Emborg – Jørgen Rasmussen – døde den 2 april 1798 gl. 83 aar

 

151. Den 1.søndag efter paaske jordet almisselem i Heidnitz – Ane Thorsdatter – døde den 10 april 1798 gl. 84 aar

                                                                                                                                       

152. Den 1.søndag efter paaske jordet Huusmand i Rye Daniel Sørensens datter – Karen – døde den 9 april 1798 gl. 3 aar

 

153. Dom: 4.p. pasch: jordet Huusmand i Rye Anders Nielsens datter – Ane – døde den 29 april 1798 gl. 2 uger 2 dage

 

154. Dom: 2.p. trin: jordet Huusmand i Rye Laurs Ovesens søn – Christen – døde den 14 juni 1798 gl. 15 uger

 

155. Fredag den 22 juni 1798 jordet den gamle barnepige i præstegaarden – Kirstine – døde den 20 juni 1798, hendes alder uvis dog formodentlig mellem 60 til 70 aar

 

156. Fredag den 6 juli 1798 jordet pige i kroen – Helle Laursdatter – døde den 30 juni 1798 gl. 30 aar

 

157. Dom: 11.p. trin: jordet gamle enkekone – Karen Laursdatter – af Rye døde den 16 august 1798 gl. 83 aar nogle maaneder

 

158. Fredag den 7 september 1798 jordet Gaardmand Niels Jensens i Rye dødfødte pigebarn

 

159. Dom: 16.p. trin: jordet en fremmed reisende mand fra Hostrup Bye Spentrup sogn navn Søren Nielsen og Hustru Kirsten Christensdatter pigebarn navn – Mariane – døde den 20 september 1798 19 dage gl.

 

-----------------------------------------------------------

 

D11 side 109 venstre side

 

160. Dom: 16.p. trin: jordet Huusmand i Rye Morten Rasmussen Knubbs søn – Niels – døde den 21 september 1798 gl. 4 ½ aar

 

161. Dom: 20.p. trin: jordet en fattig – Jørgen Mortensen – døde den 16 oktober 1798 gl. 85 aar

 

162. Dom: 23.p. trin: jordet Gaardmand i Emborg Peder Andersen og Hustru Sophia Jespersdatter søn – Jesper – døde den 6 november 1798 gl. 1 aar 13 dage

 

 

Kirkeaaret 1799

 

163. Dom: 1.adv. jordet almisselem af Alling – Inger Mortensdatter – døde den 25 november 1798 gl. 87 aar

 

164. Dom: 1.adv. jordet Huusmand i Rye Daniel Sørensen og Hustru Johanne Christensdatter søn – Niels – gl. 1 dag

 

165. Dom: 2.adv. jordet Huusmand i Rye Jens Knudsen og Hustru Maren Thomasdatter søn – Knud – døde den 3 december 1798 gl. 3 uger 1 dag

 

1799

 

166. Torsdagen den 24 januar 1799 jordet Gaardmand i Rye - Søren Thomassen – døde den 16 januar 1799 gl. 58 ½ aar

 

167. Fastelavns søndag jordet Gaardmand i Rye Niels Christensen og Hustru Else Nielsdatter søn – Christen – døde den 29 januar 1799 gl. 28 uger 2 dage

 

168. Fastelavns søndag jordet fæster i Pøtsøe Jens Mortensen og Hustru Ane Nielsdatter søn – Niels – døde den 25 januar 1799 gl. 20 uger

 

169. Den 1.søndag i fasten jordet Huusmand i Rye – Niels Berthelsen Windelboe – funden død paa marken af frost den 4 februar 1799 gl. 62 aar

 

170. Den 1.søndag i fasten jordet fattiglem – Ane Nielsdatter Tørring – døde den 5 februar 1799 gl. 84 aar

 

-------------------------------------------------------------------

 

D12 side 109

 

171. Den 20 februar 1799 jordet - Niels Mathiasen - Gaardmand Mathias Jensens søn i Rye døde den 14 februar 1799 gl. 22 uger

 

172. Den 27 februar 1799 jordet Huusmand Knud Augustisens og Hustru Marie Johansdatter pigebarn – Maren – døde den 24 februar 1799 gl. 9 uger

 

173. og 174. Dom: 2.p. pasch: den 7 april 1799 jordet Huusmand i Rye Anders Jensen foged tvillinger en dreng og en pige, pigen døde den 26 marts 1799, drengen den 29 marts 1799, drengen 10 dage gl. pigen 7 dage gl.

 

175. Fest: 1.pentecost: jordet Huusmand i Rye Laurs Nielsen Tolstrups søn – Jørgen – døde