Kirkebog for Rye Sogn 1762-1789

Rask, Rach, er Rasmus

Peder Snedker er Peder Pedersen

 

Søren Nielsen er også Søren Nielsen Nyemand, Søren Nyemand,

Der er dog noget der ikke stemmer helt

- Søren Nielsen - begraves 14. november 1779

Afgangne Søren Nyemands hustru får et barn - Søren - døbt 15. maj 1780

Søren Nielsens kone er enke i FT-1787

Søren Nyemand nævnes som fadder i 1782 og 1789, (i 1782 kan der være hans kone

der menes)

 

 

Kirkebog

for Rye Sogn

1762 – 1789.

 

Mikrokort 1

Side 1 venstre side

Mikrokort 1

 

Side 0 venstre side

 

Rye Sogns Kirkebog 1762 – 1789

Uden just

 

Blandet Minist.

1762 - 74 ……………………………………..  1 – 76

 

Døde

1774 – 88…………………………………….  76 - 110

 

Trolovede, Viede og Døde (fra 170 Introd.)

1777 – 88 …………………………………….172 – 149

 

Blandet Minist.

1789 ………………………………………….149 – 145

 

Kommunikanter

1789- 92 …………………………………….. 111- 145

 

Vitale – Tilførsler

 

Anm: Tilførslerne om Trolovede og Døde 1774 – 77

Mangler

 

Side 0 Højre side

 

Kirkebog

For

Rye Sogn

1762 – 89

 

Side 1 Venstre side

 

Denne kirkebog er bekostet af Sognepræsten Andreas Saabye anno 1762 den 1.januar

fra 1762 til 1789 inclus.

 

Side 1 højre side 1 række

 

1. Festo Novi Anni den 1.januar 1762:

blef døbt et ægte drengebarn kaldet – Anders - faderen Just Simonsen moderen

Mette Hansdatter af Emborg, baaren af Anders Rasmussens hustrue i Emborg,

faddernes navne, Morten Salomonsen, Laust Andersen, Thyge Christensen, Mette

Rasmusdatter og Jens Frederichsens hustru, alle af Emborg.

 

2. Onsdagen den 20.januar 1762:

Blef jordet en gl mand, - Niels Pedersen - i Rye, og prædiket over, 80 aar

gammel.

 

3. Dom: Sexag: den 14.februar 1762:

Blef jordet en gl. mand af Niels Pedersen v. Niels Jacobsen saa kaldet, og

prædiket over, 72 aar gl.

 

4. Dom: Esto Mihi den 21.februar 1762:

Blef baaren 2de ægte børn som var tvillinger, til kirke, og for svagheds skyld

var hjemmedøbte, den første baaren af Præstens Hustru Anne Cathrine Saabye 

(forsætter)

 

Side 2 venstre side

 

og kaldet – Hans -, den anden baaren af Skovfogedens hustru i Rye Agatha og

kaldet – Knud -, faderen Peder Pedersen moderen Kiersten Nielsdatter af Rye,

faddernes navne: Sr. Peder Bloch i Rye Mølle, Sognefoged Anders Dyhr i Rye,

Skovfogeden Rasmus Rasmusen i Emborg, Morten Hansen, Salomon Hendrichsen, Rasmus

Sørensen, Niels Larsen, Thomas Sørensen og Thomas Pedersens hustru Anne

Jensdatter, alle af Rye.

 

1. Dom: Reminiscere den 7.marts 1762:

Trolovede ieg Søren Rasmussen i Rye og Karen Nielsdatter i Emborg, forlovere:

Niels Rasmussen i Rye og M.Salomonsen.

 

2. Dom: Oculi den 14.marts 1762:

Blef Peder Pedersens barn - Hans - i Rye begravet 3 uger gl.

 

3. Onsdagen den 17.marts 1762:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Johanne -, faderen husmanden Niels

Mortensen, moderen Mette Marie Andersdatter, begge af Rye, Faddernes navne:

baaren af Anne Rasmusdatter i Rye – Hendrich Andersens hustru, Mads Pedersen i

Rye, Rasmus Pedersen, Svend Mortensen af Fischerhus og Søren Nielsen i

Faarhuset.

 

4. Dom: Lætare den 21.marts 1762:

Blef et ægte pigebarn døbt, som proptesinfirmitatim? tilforn var hjemmedøbt, i

kirken confirmeret, faderen Sognefoged Anders Dyhr moderen Johanne

Christensdatter Dyhr af Rye, barnets navn - Anne Cathrine -, baaren af frue

Provstinde Glahn fra Alling, faddernes navne: Præstens kone Anne Cathrine

Saabye, (forsætter)

 

Side 2 højre side

 

Peder Nielsen Block og Peder Snedker, begge fra Rye Mølle, Hendrich Bremer fra

Winding og Søren Knudsen fra Langballe.

 

1. Dom: Judica den 28.marts 1762:

Blef Christopher Thomsens mindste søn - Thomas Christophersen - af Emborg jordet

1 aar gl.

 

2. Dom: Palm: 4.april 1762

Introducerede ieg Peder Pedersens Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

3. Die Viridium den 8.april 1762:

Blef døbt et ægte pigebarn kaldet – Kiersten -, faderen Svend Mortensen og

moderen Kiersten Rasmusdatter af Fischerhuus, baaren af Skovfogedens hustru

Gunder i Closter, Faddernes navne: Morten Salomonsen, Peder Hendrichsen i

Emborg, Niels Mortensen i Rye, Maren Thomasdatter og Kiersten Thomasdatter,

begge af Emborg.

 

4. Die Parasceves den 9.april 1762:

Blef - Hans Sørensen - fra Feuling Sogn ved Foldingbroe- i Ribe Stift, som på

sin hjemrejse fra Randers Marked i Sneeføg Blef forvildet og druknede i Salten

Langsøe. Efter øvrighedens skriftelige tilladelse jordet i Rye kirkegaard, 52

aar gl.

 

Side 3 venstre side

 

1. Dominica 2de Pasch den 12.april 1762:

Blef døbt et ægte drengebarn og kaldet – Jacob -, baaren af Sophie Jacobsdatter

af Hemstock, faderen Jens Simonsen moderen Anne Cathrine Jacobsdatter af Emborg,

Faddernes navne: Skovfogeden Rasmus Rasmussen, Morten Salomonsen i Emborg, Jens

Nielsen af Fischerhuus, Karen Rasmusdatter og Kiersten Sørensdatter af Emborg.

 

2. Dom: Quasimodogenti den 18.april 1762:

Blef - Niels Salomonsen - af Rye, begravet med Amtmandens tilladelse 26 aar gl.

 

3. Onsdagen den 21.april 1762

Introducerede ieg Sognefogeden Anders Dyhrs Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

4. Dom: 2 pasch Paschatos den 25.april 1762:

Blef døbt et ægte pigebarn og kaldet – Zidsel -, baaren af Skovfogedens pige i

Rye – Anne Kierstine, faderen Anders Kiær moderen Maren Pedersdatter af Rye,

Faddernes navne: Niels Smed, Christen Sørensen, Anders Jensen og Søren Jensens

hustru Anne Pedersdatter, alle af Rye.

 

5. Dom: Jubilate den 2.maj 1762

Introducerede ieg Niels Mortensens Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

6. Dom: Cantate den 9.maj 1762

Introducerede ieg Svend Mortensens Hustrue i Fischerhuus efter barnefødsel

 

7. Torsdagen den 6.maj 1762:

Havde Godtfred Christiansens hustru i Rye, barsel og fik et dødfødt barn.

 

Side3 højre side

 

1. Dominica Cantate den 9.maj 1762:

Blef Godtfred Christiansens dødfødte barn begravet.

 

2. Dominica Regate den 16.maj 1762:

Blef et ægte pigebarn døbt og kaldet – Kiersten -, baaren af Niels Simonsens

hustru Karen Pedersdatter af Fischerhuus, faderen Jens Nielsen moderen Ellen

Rasmusdatter i Fischerhuus, Faddernes navne: Skovfogeden Rasmus Rasmussen,

Morten Salomonsen, Christopher Thomassen, Svend Mortensens hustru og Laust

Andersens hustru, alle af Emborg.

 

3. Festo Ascensio den 20.maj 1762

Introducerede ieg Jens Simonsens Hustru af Emborg efter barnefødsel

 

4. Feria 3 Pentecoste den 1.juni 1762

Introducerede ieg Anders Kiærs Huusmands Hustrue af Rye

 

5. Festo TFT: den 6.juni 1762:

Blef Just Simonsens barn – Anders - af Emborg, begravet 20 uger og 11 dage

gammel.

 

6. Eodem die den 6.juni 1762:

Blef publiceret absolveret Jens Andersen af Rye, for leiemaal anden gang, nu

sidst med Karen Sørensdatter fra Siim, da tienende tilhobe i Rye på

Præstegaardens grund.

 

7. Fredagen den 11.juni 1762:

Blef - Ellen Rasmusdatter -, som døde i barselseng, begravet, af Fischerhuus, 40

aar 5 mdr. og 14 dage gl.

 

Side 4 venstre side

 

1. Dominica 1p Trin: den 13.juni 1762:

Blef Karen Sørensdatter fra Siim, publice absolveret for leiemaal, udlagde til

barnefader Jens Andersen fra Rye, som 2den gang har udstaaet kirkens disciplin.

 

2. Dom: 5 te Trinnit: Den 11.juli 1762:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Jens -, baaren af Just Rasmussen hustru i

Wrold, faderen Niels Rasmussen moderen Karen Faarhus i Rye, Faddernes navne:

Skovfogeden Mathias Christensen i Rye, Peder Møller i Rye Mølle, Søren Nielsen i

Faarhus og Giertrud Madsdatter i Rye.

 

3. Eodem die den 11.juli 1762:

Blef døbt et ægte drengebarn til kirken, var hjemmedøbt og kaldet – Andreas -,

baaren af Christens datter Elsebeth i Møllen, faderen Ove Christensen moderen

Helle Dreisdatter af Rye, Faddernes navne: Povel Ebbesen, Anders Jensen,

Christian Andersen, Andreas Larsens hustru Zidsel Ovesdatter, alle af Rye.

 

4. Samme dag den 11.juli 1762:

Blef læst over et ægte drengebarn, kaldet – Johan -, baaren af Niels Larsens

datter Johanne Nielsdatter af Rye, Faddernes navne: Christen Alling, Povel

Ebbesen, Søren Daniel og Anders Nielsens hustru, alle af Rye, faderen Jacob

Nielsen husmand og moderen Kiersten Johansdatter i Rye.

 

5. Dom: 7 trin: den 25.juli 1762:

Blef Rasmus Andersens mindste barn - Thomas Rasmussen - af Rye, 1½ aar gl

begravet.

 

Side 4 højre side

 

1. Fredagen den 30.juli 1762:

Trolovede ieg Enkemanden Jens Nielsen i Fischerhuus og Karen Sørensdatter i

Siim, Forlovernes navne Anders Rasmussen i Boes og Niels Jespersen i Sveistrup.

 

2. Dom: 8 Trin: den 1.august 1762:

Introduceret Godtfred Christiansen husmands hustru i Rye efter et dødfødt barn.

 

3. Dom: 9 Trin: den 8.august 1762 Introducerede ieg Gaardmanden Niels Rasmusens

Hustrue af Rye efter barnefødsel

Og ligeledes Huusmanden Ove Christensens Hustrue af Rye.

 

4. Dom: 10 Trin: 15.august 1762 Introducerede ieg Huusmanden Jacob Nielsens

Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

5. Dom: 11 Trin: den 22.august 1762:

Blef Anders Kiærs – moder - i Rye, begravet 72 aar gammel.

 

6. Torsdagen den 26.august 1762:

Blef Husmanden Anders Jensens - mindste barn - i Rye Begravet 10 måneder og 1

uge gl.

 

7. Dom: 12 Trin: Den 29.august 1762:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Karen -, baaren af Jens Povelsens hustru

Mette Sørensdatter i Rye, (fortsætter)

 

Side 5 venstre side 2 række

 

faderen Christen Thomsen moderen Johanne Wilhelmsdatter i Rye, Faddernes navne:

Laust Andersen af Emborg, Christen Pedersen Alling, Povel Ebbesen, Guddikes

hustru Karen Salomonsdatter, alle af Rye.

 

1. Samme dag den 29.august 1762:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og

kaldet – Johanne -, faderen Thomas Pedersen moderen Anne Jensdatter i Rye,

Faddernes navne: Mølleren i Rye Mølle Sr. Peder Bloch, Niels Degn i Rye, Jens

Foged af Dauding, Karen Mortensdatter af Dauding og Anne Kierstine Pedersdatter

af Rye, barnet Blef baaren af Sognefogedens hustru Johanne Ørting Dyhr i Rye.

 

2. Dom: 14 Trin: den 12.september 1762:

Blef Jens Nielsens mindste datter - Kiersten Jensdatter - af Fischerhuus,

begravet 4 måneder og 8 dage gl.

 

3. Dom: 15 Trin: den 19.september 1762

Introducerede ieg Thomas Pedersens Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

4. Onsdagen den 6.oktober 1762:

Blef - Johanne Christensdatter - i Rye begravet og hendes - dødfødte barn -

tillige, 36 aar gl.

 

5. Dom: 18 Trin: den 10.oktober

Introducerede ieg Christen Thomsens Huusmands Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

Side 5 højre side

 

1. Eodem die Dom: 18 Trin: den 10.oktober 1762:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Giertrud -, baaren af Jens Hansens datter Maren, Faddernes navne: Morten

Hansen, Salomon Hendrichsen, Mads Pedersen, Sognefogedens hustru Johanne og

Mette Andersdatter, alle af Rye, faderen Anders Rasmussen moderen Ellen Kloborgs

af Rye.

 

2. Dominica 20 p Trin: den 24.oktober 1762:

Blef læst over ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Mads -, faderen Husmanden Søren Madsen moderen Maren Andersdatter af Rye,

baaren af Skovfogedens pige i Rye Anne, Faddernes navne: Povel Ebbesen, Niels

Alling og Anne Madsdatter.

 

3. Eodem die den 24.oktober 1762:

Blef Anders Rasmussens mindste barn – Giertrud - begravet 16 dage gl.

 

4. Dom: 22 p Trin: den 7.november 1762:

Blef døbt et ægte drengebarn kaldet – Niels -, baaren af Rasmus Andersens hustru

i Rye Mette Andersdatter, faderen Søren Jensen husmand moderen Karen

Pedersdatter i Rye, Faddernes navne: Peder Pedersen, Peder Thomsen, Thomas

Pedersen og Ellen Povelsdatter, alle af Rye.

 

5. Odem die den 7.november 1762:

Blef Almisselemmet - Maren Troelsdatter - i Rye, begravet 52 aar gl.

 

6. den 7.november 1762:

Trolovede ieg Enkemanden Jens Frederichsen og Maren Xstensdatter af Emborg,

Forlovernes navne: Rasmus og Anders Rasmussen ibidem.

 

Side 6 venstre side

 

1. Dominica 23 p Trin: den.14 november 1762

Introducerede ieg Gaardmanden Anders Rasmusens Hustrue, og Huusmanden Søren

Rasmusens Hustrue, begge af Rye.

 

2. Fredagen den 2.december 1762: (fredag er den 3 december 1762)

Blef Skovfogeden Rasmus Rasmussens hustru i Emborg om aftenen forløst med et -

dødfødt pigebarn -.

 

3. Dominica 2 advent den 5.december 1762:

Blef bemeldte Skovfoged Rasmus Rasmussens - dødfødte pigebarn - begravet.

 

4. Mandagen den 6.december 1762:

Copulerede ieg Enkemanden Jens Frederichsen og Maren Christensdatter af Emborg.

 

5. Tirsdagen den 7.december 1762:

Copulerede ieg Enkemanden Jens Nielsen i Fischerhuus og Karen Sørensdatter fra

Siim.

 

6. Lørdagen den 11.december 1762:

Blef Husmanden Søren Daniels hustru i Rye forløst med tvillinger, en søn og en

datter, hvilke formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og sønnen kaldet - Niels - og

datteren – Anne -

 

7. Dom: 3 Adventus den 12 december 1762

Introducerede ieg Huusmanden Søren Jensens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

8. Dom 4 Adventius den 19.december 1762:

Blef kastet jord på bemeldte Søren Daniels tvilling af Rye. (begge ?)

 

9. Eodem die Dom: 4 Adventius den 19.december 1762:

Blef læst over et ægte pigebarn, som foemedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

- Marie Kirstine -, faderen Peder Andersen

(fortsætter)

 

side 6 højre side

 

moderen Inger Xdatter af Rye, baaren af Peder Blochs hustru Anne Dorthe i Rye

Mølle, Faddernes navne: Morten Hansen, Anders Hansen, Johan Rosendal og Laust

Smed, alle af Rye.

 

1. Mandagen den 20.december 1762:

Giorde Husmanden Anders Jensens hustru i Rye barsel og fik et - dødfødt barn -.

 

2. Feria 2de Nativi: den 26.december 1762:

Skeede jord paakastelse på foranførte Anders Jensens barn i Rye.

 

1763.

 

3. Dominica past festium Novi Anni den 2.januar 1763:

Blef ført et ægte pigebarn til kirke, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Anna -, baaren af Degne konen Charlotte Jechsen, faderen Christen

Sørensen moderen Kiersten Nielsdatter af Rye, Faddernes navne: Thomas Sørensen,

Rasmus Sørensen, Søren Sørensen, Ellen Povelsdatter og Maren Jensdatter, alle af

Rye.

 

4. Dominica 1 post Epiph: 9 januar 1763

Introducerede ieg Huusmanden Søren Daniels Hustrue efter barnefødselen af Rye

 

Side 7 venstre side

 

1. Dominica 2de p Epiph: den 16.januar 1763:

Trolovede ieg Jens Baltzer af Salten, som havde tjent her i byen næsten 2 aar og

Johanne Madsdatter af Rye, Forlovernes navne: Morten Hansen og Peder Pedersen af

Rye.

 

2. Eodem die den 16.januar 1763:

Blef Anders Rasmussens hustru af Emborg begravet.

 

3. Eodem die den 16.januar 1763:

Blef kastet jord på Husmanden Peder Andersens mindste barn af Rye.

 

4. Eodem die den 16.januar 1763:

Introducerede ieg Skovfogeden Rasmus Rasmussens hustru af Emborg efter efter

barnefødsel.

 

5. Dom: 3 p Epipten: den 23 januar 1763

Introducerede ieg Huusmanden Anders Jensens Hustrue  og Huusmanden Peder

Andersens Hustrue efter barnefødsel begge af Rye

 

6. Eodem die Dom: 3 p Epipten: den 23.januar 1763:

Blef Husmanden Anders Jensens pigebarn begravet 3 aar gl.

 

7. Dom: Septuagesima den 30.januar 1763:

Blef kastet jord på et dødfødt uægte pigebarn, som en fremmed og ubekiendt der

efter vider paasagn kommet til byen af fødenavn Anna Maria Jørgensdatter og

fremgaaet at være besovet i Hr. Sommers menighed udlagde for mig til barnefader

én kjalvebenet Land Soldat Niels Jensen, af dette Blef strax af mig angivet for

højvelbaaren Hr. Amtmand von Vojda, Provsten og Hr. Sommer i Vissing

Præstegaard.

 

Side 7 højre side

 

1. Festo Purification den 2.februar 1763:

Introducerede ieg Gaardmanden Christen Sørensens Hustrue efter barnefødsel i Rye

 

2. Eodem die Festo Purification den 2.februar 1763:

Blef Husmanden - Anders Rasmussen - af Emborg begravet 67 aar 1 måned og 3 uger

gl.

 

3. Dominica Sexagesima den 6.februar 1763:

Blef Anders Kiær inderst i Rye, hans pigebarn – Johanne -, begravet 4 aar gl.

 

4. Dominica Lætare den 13.marts 1763:

Blef Søren Jensen Husmanden i Rye, hans pigebarn 6 aar gl. begravet.

 

5. Torsdagen den 17.marts 1763:

Blef kastet jord på en Qvinde person, navn - Karen Rasmusdatter - fra Hviring,

som for kort tid siden kom til Rye i tieneste hos Kromanden, Blef syg og døde

det samme sted.

 

6. Mandagen den 14.marts 1763:

Blef Skovfogeden Hr. Matthias Christensens hustru i Rye, forløst med et ægte

drengebarn, som formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og kaldet - Hans Justesen -

 

7. Dom: Judica den 20.april 1763:

Blef samme barns daab confirmeret i kirken og baaren af Præstens hustru Anna

Cathrina Saabye, Testes: Peder Blochs hustru i Rye Mølle, Peder Hendrichsen

ibidem., Anders Dyhr og Peder Pedersen i Rye. [- Hans Justesen -]

 

Side 8 venstre side

 

1. Die Viridium Den 31.marts 1763:

Blef Jens Friderichsen mindste datter – Ingeborg - af Emborg, begravet et halvt

aar gl.

 

2. Feria 2de Paschatos den 4.april 1763:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Anne Jespersdatter i

Emborg, faderen Laust Andersen moderen Maren Thomasdatter i Emborg, Faddernes

navne: Rasmus Andersen i Rye, Peder Hendrichsen, Jens Salomonsen og Gaardmanden

Anders Rasmussens hustru Maren Christensdatter, alle af Emborg.

 

3. Feria 3de Paschatos den 5.april 1763:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet  - Maren -, baaren af Skovfogedens pige Anne

Andersdatter i Rye, faderen Rasmus Rasmussen moderen Anne Kiertine Pedersdatter

i Rye, Faddernes navne: Peder Thomsen, Niels Andersen, Thomas Pedersen i Rye, og

Anne Marie Rasmusdatter af Aschleu i Them sogn.

 

4. Dom Quasimodog: Den 10.april 1763:

Trolovede ieg Jens Larsen af Øster Keilstrup med Enken Karen Pedersdatter af

Rye, Forlovernes navne Niels Larsen og Niels Mortensen, begge af Rye.

 

5. Dom: Jubilate den 24.april 1763

Introducerede ieg Skovfogeden Matthias Christensens Hustrue i Rye

 

Side 8 højre side

 

1. Die Sitonautico? den 1.maj 1763:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Kromandens pige Marie

Pedersdatter fra Winding, faderen Søren Nielsen moderen Anne Rasmusdatter af

Rye, Faddernes navne: Niels Nyemand, Anders Murermester, Johan Rosendal og

Godtfred Christiansens hustru af Rye.

 

2. Dominica Rogate den 8.maj 1763

Introducerede ieg Huusmanden Laust Andersens Hustrue af Emborg og

Rasmus Rasmusens Hustrue af Rye

 

3. Festo Ascensio den 12.maj 1763:

Blef Husmanden Anders Jensens og hustrus drengebarns daab confirmeret i kirken,

som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet – Jens -, baaren af Niels Degns

hustru Maren i Rye, Faddernes navne: Povel Ebbesen, Christen Thomsen, Guddiche

Jørgensen og Jacob Nielsens hustru Kiersten Johansdatter, alle af Rye.

 

4. Lørdagen den 14.maj 1763:

Giorde Rasmus Andersens hustru i Rye barsel og Blef forløst med et ægte

pigebarn, som formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og kaldet – Anne -.

 

5. Feria 2de Pentecosta den 23.maj 1763:

Copulerede ieg Laust Pedersen Smed og Sophie Jacobsdatter af Rye.

 

6. Feria 3de Pentec: den 24.maj 1763:

Blef Rasmus Andersens datter – Anne - begravet.

 

Side 9 venstre side

 

1. Dom: 2 p Trin: den 12.juni 1763

Introducerede ieg Søren Nielsens Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

2. Tirsdagen den 14.juni 1763:

Giorde Husmanden Christen Allings hustru i Rye barsel og fik et dødfødt barn.

 

3. Dom: 3 p Trin: den 19.juni

Blef bemeldte dødfødte barnet begravet.

 

4. Eodem Die den 19.juni 1763

Introducerede ieg Huusmanden Anders Jensens Hustrue i Rye efter barnefødsel

Introducerede ieg Gaadmanden Rasmus Andersens Hustrue af Rye

 

5. Festo Joh: Baptist: den 24.juni 1763:

Blef Jens Nielsen og hans hustrus barnedaab confirmeret i kirken, formedelst

svaghed var hjemmedøbt og kaldet – Ellen -, baaren af Præstens hustru Anna

Cathrine Saabye, Faddernes navne: Skovfogeden Rasmus Rasmussen, Anders

Rasmussen, Morten Salomonsen af Emborg og Svend Mortensens hustru af

Fischerhuus.

 

6. Onsdagen den 29.juni 1763:

Blef - Zidsel Christophersdatter - af Emborg begravet 78 aar gl.

 

Side 9 højre side

 

1. Festo Visit: Mariæ den 2.juli 1763

Introducerede ieg Gaardmanden Rasmus Andersens Hustrue og

Huusmanden Anders Jensens Hustrue efter barnefødsel begge af Rye

 

2. Fredagen den 8.juli 1763:

Copulerede ieg Jens Baltzer og Johanne Madsdatter af Rye.

 

3. Dom: 6 p Trin: den 10.juli 1763:

Blef Svinehyrden i Rye Thomas Pedersen og hans hustrus barns daab confirmeret i

kirken, som tilforn formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet – Christen -,

baaren af Jens Christensen Vinthers hustru Anne af Emborg, Faddernes navne:

Anders Dyhr, Jens Bach, Anders Murermester og Husmanden Søren Rasmussens hustru,

alle af Rye.

 

4. Dom: 7 p Trin: den 17 jul 1763

Introducerede ieg Christen Allings Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

5. Dom: 7 p Trin: den 17.juli 1763:

Blef Gaardmanden Christopher Thomsen i Emborg og hans hustrus datters daab

confirmeret i Rye kirke, som tilforn formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Johanne -, baaren af Laust Gertsens hustru i Siimb, Faddernes navne:

Skovfogeden Rasmus Rasmussen, Jens Salomonsen, Jens Christensen og Jens

Simonsens hustru Anna Cathrine, alle af Emborg.

 

6. Dom: 7 p Trin: den 17.juli 1763:

Blef Jørgen Mortensens datter - Anne Magrethe Jørgensdatter - af Rye, begravet 2

aar gl.

 

Side 10 venstre side

 

1. Dom: 8 p Trin: den 24.juli 1763

Introducerede ieg Jens Nielsens Hustrue i Fischerhuus

 

2. Eodem die den 24.juli 1763:

Blef døbt et ægte pigebarn og kaldet – Johanne -, baaren af Maren Salomonsdatter

i Rye, faderen Jens Salomonsen og moderen Maren Rasmusdatter af Emborg,

Faddernes navne: Ladefogeden Laust Rasmussen fra Tvilum, Peder Hendrichsen af

Emborg, Knud Salomonsen af Rye og Guddiche Jørgensens hustru Karen

Salomonsdatter i Rye.

 

3. Onsdagen den 27.juli 1763:

Blef Kirke ?Værgen - Peder Pedersen - i Rye begravet 45 aar gl.

 

4. Dom: 9 p Trin: den 31.juli 1763

Introducerede ieg Svine Hyrden Thomas Pedersens Hustrue af Rye

 

5. Dom: 9 p Trin: den 31.juli 1763:

Blef Mølleren Hr. Peder Bloch og hans hustrus drengebarns daab confirmeret i Rye

kirke, som tilforn formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet - Frands Hendrich

Lensch -, baaren af Madame Woetmann i Closter Mølle, Faddernes navne: Mons.

Baltzer Woetmann fra Silkeborg, Mons. Woetmann fra Skanderborg Ladegaard, Jens

Krog fra Stilling og Skovfogeden hr. Matthias Christensens hustru i Rye.

 

Side 10 højre side

 

1. Dom:10 p Trin: den 7.august 1763:

Blef Jens Nielsens mindste pigebarn – Ellen - af Fischerhuus, begravet 6 uger

gl.

Ligesaa blef Jens Christensens drengebarn - Thomas Jensen - af Emborg, begravet

6½ aar gl.

 

2. Dom: 11 p Trin: den 14 august 1763

Introducerede ieg Christopher Thomsens Hustrue efter barnefødsel af Emborg

 

3. Eodem die den 14.august 1763:

Blef døbt et ægte pigebarn og kaldet – Magrethe -, faderen Husmanden Hendrich

Andersen moderen Anne Jensdatter, begge af Rye, Faddernes navne: Anders

Skrædder, Christen Skrædder, Rasmus Hendrichsen og Niels Mortensens hustru Mette

Marie, alle af Rye, Blef baaren af Anders Skrædders hustru i Rye. Magrethe

 

4. Dom: 12 p Trin: den 21.august 1763:

Blef døbt et ægte drengebarn og kaldet – Jørgen -, baaren af Madame Leegaard i

Skanderborg, faderen Sognefogeden Anders Dyhr og moderen Johanne Ørting af Rye

Kro, Faddernes navne: Mons. Bremer fra Vinding, Sr. Bloch i Rye Mølle,

Skovfegeden Sr. Mathias Christensen og Præstekonen Anna Cathrine Saabye i Rye.

 

5. Dom: 14 p Trin: 4 september 1763

Introducerede ieg Jens Salomonsens Hustrue fra Emborg

 

Side 11 venstre side 3 række

 

1. Dom: 15 p Trin: den 11.september 1763

Introducerede ieg Peder Blochs Hustrue i Rye Mølle

 

2. Eodem die Dom: 15 p Trin: den 11.september 1763:

Trolovede ieg Peder Nielsen og Enkekonen Kiersten Nielsdatter, begge af Rye,

Forlovernes navne Peder Gothfreds og Thomas Pedersen i Rye.

 

3. Dom 16 p Trin: 18.september 1763

Introducerede ieg Huusmanden Hendrich Andersens Hustrue af Rye

 

4. Onsdagen den 21.september 1763:

Blef døbt et ægte drengebarn kaldet – Peder -, baaren af Peder Blochs hustru i

Rye Mølle, faderen Peder Pedersen og moderen Cathrine, Faddernes navne: Sr.

Peder Bloch i Rye Mølle, Skovfogeden Mathias Christensen og Anders Dyhr i Rye,

samt Degnekonen Charlotte i Rye.

 

5. Dom: 17 p Trin: den 25.september 1763

Introducerede ieg Sognefogeden Anders Dyhrs Hustrue i Rye

 

6. Dom: 17 p Trin: den 25.september 1763:

Samme dag Blef Laust Smed og hans hustrus pigebarns daab confirmeret i Rye

kirke, som tilforn formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet – Johanne -,

baaren af Elsebeth i Rye Mølle, Faddernes navne: Niels Christensen, Søren

Sørensen Snedker, Jørgen Mortensen, Maren Dørups og Christian Gothfreds hustru,

alle af Rye.

 

7. Eodem die Dom 17 p. Trin: den 25.september 1763:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Magrethe -, baaren af  Christopher Thomsens

hustru Anne Gertsdatter i Emborg, (fortsætter)

 

Side 11 højre side

 

faderen Jens Frederichsen moderen Maren Christensdatter af Emborg, Faddernes

navne: Morten Salomonsen, Jørgen Simonsen, Skovfogedens datter Mette

Rasmusdatter i Emborg og Christen Alling i Rye.

 

1. Festo Michaelis den 29.september 1763:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Christian -, baaren af Degnekonen

Charlotte Pichsen?, faderen Husmanden Andreas Hansen og moderen Karen af Rye,

Faddernes navne: Salomon Hendrichsen, Johan Rosendahl, Christian Gothfred,

Anders Dyhrs hustru i Rye og Giertrud Hansdatter af Them.

 

2. Dominica 10 p. Trin: den 7.august 1763:

Blef Husmanden Knud Pedersens hustru i Rye begravet, navn - Dorthe Nielsdatter -

52 aar gl.

 

3. Dom: 20 p Trin: den 16.oktober 1763:

Copulerede ieg Jens Laursen og Enken Karen Pedersdatter af Rye.

 

4. Eodem die Dom: 20 p. Trin: den 16.oktober 1763:

Blef Husmanden Christen Nielsens Hustru – Maren Sørensdatter?- af Emborg,

begravet og Blef 76 aar gammel

 

Side 12 venstre side

 

1. Dominica 21 p. Trin: den 23.oktober 1763: Introducerede ieg Snedkeren Peder

Pedersens Hustrue af Rye Mølle

 

2. Eodem die Dominica 21 p. Trin: den 23.oktober 1763:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Johanne -, baaren af Jens Hansens datter

Maren, faderen Anders Rasmussen og moderen Ellen Hansdatter, Faddernes navne:

Rasmus Sørensen, Niels Rasmussen, Jens Baltzer og Rasmus Andersens hustru Mette,

alle af Rye.

 

3. Festo Omn: Sanctorium den 1.november 1763.

Blef Skovfogeden Sr. Mathias Christensens barn – Niels - i Rye, begravet.

 

4. Dom: 22 p Trin: 30 oktober 1763 Introducerede ieg Laust Smeds Hustrue i Rye

og Jens Friderichsens Hustrue af Emborg

 

5. Dom 23 p Trin: 6 november 1763 Introducerede ieg Huusmanden Andreas Hansens

Hustrue efter barnefødsel af Rye

 

6. Fredagen d 18 november Copulerede ieg Peder Nielsen og Enken Kirsten

Nielsdatter af Rye

 

7. Dominica 1 Advent den 27.november 1763:

Blef døbt et ægte pigebarn kaldet – Maren -, baaren af Kiersten Rasmusdatter fra

Alling, faderen Niels Rasmussen Alling og moderen Kiersten N. datter af Rye,

Faddernes navne: Niels Andersen, (fortsætter)

 

Side 12 højre side

 

Christen Thisen, Søren Sørensen, Karen Faarehus og Guddiche Jørgensens hustru

Karen Salomonsdatter, alle af Rye.

 

1. Dom: 2 Advent den 4.december 1763:

Blef husmanden - Daniel Willumsen - af Rye, begravet 54 aar gl.

Tilligemed husmand Niels Rasmussen Huusmand i Rye et drengebarn - Søren Nielsen

-, 3 aar og 3 maaneder.gl.

Og Jens Frederichsens pigebarn af Emborg navn - Magrethe Jensdatter - 10 uger

gl.

 

2. Dom: 3 Advent den 11.december 1763:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt af

Jordemoderen og kaldet – Salomon -, baaren af Johanne Salomonsdatter tienende i

Sveist: Præstegaard. Faderen Anders Jensen og moderen Maren Salomonsdatter af

Rye. Faddernes navne: Morten Salomonsen af Emborg, Rasmus Salomonsen, Guddiche

Jørgensen, Niels Mortensens hustru og Maren Jensdatter, alle af Rye.

 

3.fredagen den 16.december 1763:

Copulerede ieg Husmanden Knud Pedersen og Ellen Povelsdatter af Rye.

 

Side 13 venstre side

 

1. Feria 2 de Nativitas den 26.december 1763:

Blef Salomon Hendrichsens barn - Hendrich Salomonsen - af Rye begravet 8 aar gl.

 

2. Feria 3 Nat: den 27.december 1763: Introducerede ieg Gaardmanden Anders

Rasmussens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

3. Eodem die Feria 3 Nat: den 27.december 1763:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Jens -, baaren af en pige Anne Jensdatter

af Emborg. Faddernes navne: Christen Nielsen, Skovfogeden Rasmus Rasmussen,

Morten Salomonsen af Emborg, og Kirsten Sørensdatter af Fischerhuus. Faderen

Jens Christensen Vinther og moderen Anne Nielsdatter af Emborg.

 

1764.

 

4. Festo Circum? Festum xti: Den 1.januar 1764:

Blef Husmanden Søren Jensens barn af Rye, - Niels Sørensen - begravet 1½ aar gl.

(måske kun ½ aar)

 

5. Dom: 1 p Epi: den 8. januar 1764

Introducerede ieg Niels Allings Hustrue efter barnefødsel

 

6. den 8.januar 1764:

Blef husmanden Christen Pedersens barn begravet 3 aar gl.

 

Side 13 højre side

 

1. Dom 2 Epi den 15 januar 1764

Introducerede ieg Huusmanden Anders Jensens Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

2. Torsdagen den 19.januar 1764:

Blef Niels Mortensens ældste datter - Kiersten Nielsdatter - af Rye begravet 7½

aar gl.

 

3. Den 19.januar 1764:

Blef bekostet på kirkens regning, en ny Blichflaske til at hente vand udi til

barnedaab, saa som der ingen ting tilforn havde været kirken tilhørende.

 

4. Dom 3 Epiph: den 22.januar 1764:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet - Johanne Marie -, baaren af Zidsel

Madsdatter tienende i Pinds Mølle. Faderen Jens Baltzer og moderen Johanne

Madsdatter af Rye. Faddernes navne: Mads Pedersen, Johan Madsen, Rasmus Sørensen

og Peder Nielsens hustru Kiersten Nielsdatter, alle af Rye.

 

5. Edom die den 22.januar 1764:

Blef Anders Rasmussens mindste datter - Johanne Andersdatter - af Rye, 13 uger

gl. begravet og prædiket over

 

Side 14 venstre side

 

1. Dom 4 Epiphan: den 29.januar 1764:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Hans -, baaren af Rasmus Andersens hustru

Mette i Rye. Faderen Christian Andersen og moderen Anne Ovesdatter af Rye.

Faddernes navne: Laust Andersen af Emborg, Andreas Laursen, Søren Madsen, Niels

Alling og Ove Christensens hustru Helle Ovesdatter, alle af Rye.

 

2. Festo Purificatio Mar: den 2 februar 1764

Introducerede ieg Huusmanden Jens Winthers Hustrue af Emborg

 

3. Festo Cholactionis? 10.februar 1764:

Blef Laust Pedersen Smeds mindste barn - Johanne Laustdatter - af Rye begravet

og prædiket over

 

4. Dom 6 past Epiph: den 12.februar 1764:

Blef kastet jord på Niels Nielsen Blichenslager i Emborg hans datter - Anne

Cathrine -.

 

5. Dominica Sexagch: den 26.februar 1764

Introducerede ieg Jens Baltzers Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

6. Fredagen den 2.marts 1764:

Blef Husmanden - Guddike Jørgensen - af Rye, begravet 57 aar gl.

 

Side 14 højre side

 

1. Dominica Quinquag: den 4.marts 1764:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Morten -, baaren af Jens Nielsens hustru

i Fischerhuus. Faderen Svend Mortensen og moderen Kiersten Rasmusdatter af

Fischerhuus. Faddernes navne: Søren Nielsen af Faarhuus, Jens Laursens Husmand

af Rye, Morten Salomonsen og Skovfogedens datter Mette Rasmusdatter, begge af

Emborg.

 

2. Dom: Incovavit den 11. marts 1764

Introducerede ieg Christian Andersens Huusmands Hustrue af Rye

 

3. Eodem die den 11.marts 1764:

Trolovede ieg Soldaten Niels Pedersen og Cathrine Olufsdatter af Rye,

Forlovernes navne: Gaardmanden Rasmus Andersen og Husmanden Svend Christensen,

begge af Rye, for slægtskab skyld.

 

4. Den 11.marts 1764:

Blef kastet jord på Thomas Pedersens mindste i Rye, hans barn 1 aar gl.

 

5. Dom: Reminiscere den 18.marts 1764:

Blef døbt et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet –

Johanne -, baaren af Præstens kone Anne Cathrine Saabye. Faderen Thomas Pedersen

moderen Anne Jensdatter af Rye. Faddernes navne: Peder Nielsen Bloch af Rye

Mølle, Niels Rasmussen, Niels Christen Degn og Kroekonen Johanne Dyhrs, alle af

Rye.

 

6. Eodem die den 18.marts 1764:

Blef begravet Gaardmand Thomas Pedersens mellemste datter – Johanne - 1 aar gl.

 

Side 15 venstre side

 

1. Mariæ Annutiattonus die den 25.marts 1764:

Blef en pige - Johanne Hansdatter - af Rye begravet

 

2. Dominica Lætare den 1.april 1764:

Blef døbt et ægte drengebarn navngivet – Thomas -, baaren af Salomon

Hendrichsens hustru Johanne Christensdatter af Rye. Faderen Jens Christensen

moderen  Kiersten Thomasdatter af Emborg. Faddernes navne: Niels Thomsen, Peder

Hendrichsen, Jens Salomonsen og Laust Andersens hustru Maren Thomasdatter, alle

af Emborg.

 

3. Eodem die den 1.april 1764:

Blef døbt i kirken et uægte pigebarn, navngivet – Maren -, baaren af Niels

Christensen Groves hustru Karen i Emborg. Moderen Karen Gravesdatter af Emborg.

Udlagt til barnefader en karl kaldet Niels Andersen, som tillige tjente med

hende på Nissumgaard i Kattrup sogn, da gierningen skete.

 

4. Dominica Palmarum den 15.april 1764

Introducerede ieg Svend Mortensens Hustrue af Fischerhuus efter barnefødsel

 

5. Tirsdagen den 17.april 1764:

Trolovede ieg Johan Madsen af Rye og Kiersten Thomasdatter af Emborg.

Forlovernes navne Skovfoged Rasmus Rasmussen og Morten Sal:[Salomonsen] af

Emborg.

 

Side 15 højre side

 

1. Die Viridium den 19.april 1764:

Blef Anders Kongensgaards søn - Peder Andersen - i Rye begravet 9 aar gl.

 

2. Feria 2de Pashatos: den 23.april 1764

Introducerede ieg Thomas Pedersens Hustrue af Rye

 

3. Feria 3de Pash: den 24.april 1764:

Trolovede ieg Niels Hansen og Maren Jensdatter, begge af Rye, Forlovernes navne

Rasmus Sørensen og Niels Espensen, begge af Rye.

 

4. Dom Qvas: den 29.april 1764:

Blef Anders Jensens søn - Niels Andersen - af Rye begravet 3 aar og 4 måneder

gl.

Ligeledes Blef Guddiche Jørgensens søn - Christen Gudrichsen - af Rye begravet 3

aar gl. og 6 maaneder

 

5. Mandagen den 30.april 1764:

Blef - Anders Jensen - af Rye, der var en ussel ?lem og elendig stakkel, hvis

ansigt var ganske og aldeles fortæret af kræft, begravet 72 aar gl.

 

Side 16 venstre side

 

1. Dom: 2de Pasch: den.6 maj 1764

Introducerede ieg Jens Christensens Hustrue af Emborg

 

2. Eodem die den 6.maj 1764:

Blef Svendsen [Svend] Mortensens mindste barn begravet 8 uger gl.

 

3. Eodem die den 6.maj 1764:

Trolovede ieg Laust Andreasen og Enken Karen Salomonsdatter, Forlovernes navne

Thomas Thomsen af Rye og Søren Nielsen af Faarehuse.

 

4. Dom: 3p Pasch: den 13.maj 1764:

Blef Ove Christens. barn - Andreas Ovesen - begravet 1 aar 9 måneder gl.

 

5. Eodem die den 13.maj 1764:

Skete jords paakastelse på Karen Christensdatters uægte pigebarn – Maren - af

Emborg.

 

6. Dom: Cant: den 20.maj 1764:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Peder Blochs hustru i

Rye Mølle. Faderen Rasmus Andersen moderen Mette Andersdatter af Rye. Faddernes

navne: Laust Andersen af Emborg, Niels Andersen, Christian Andersen, Oluf

Nielsens hustru Kiersten Giertsdatter af Rye.

 

7. Eodem die den 20.maj 1764:

Blef Ove Christensens 2de sønner Navne - Albert Ovesen - og - Hans Nicolaj

Ovesen - begravet, den første 16 aar gl den anden 4 aar gl.

 

Side 16 højre side

 

1. Die Litan: Den 28.maj 1764:

Blef Anders Jensen Husmands barn - Salomon Andersen - af Rye begravet 21 uger

gl.

 

2. Lørdagen den 26.maj 1764:

Blef Gaardmanden - Rasmus Sørensen - i Rye begravet 34? aar gl.

 

3. Dominica Rogate: den 27.maj 1764:

Blef et ægte drengebarn døbt, kaldet Anders, baaren af Niels Simonsens hustru

Karen Rasmusdatter i Fischerhuus. Faderen Just Simonsen moderen Mette

Andersdatter af Emborg. Faddernes navne: Laust Andersen, Niels Husmands Enkes

søn Rasmus og Skovfogedens hustru Gunder Rasmusdatter, alle af Emborg.

 

4. Eodem die den 27.maj 1764:

Blef Anders Jensens drengebarn Navn - Jens - begravet 1 aar 2 uger og 2 dage gl.

Ligeledes Christopher Thomsens mindste pigebarn – Johanne - af Emborg 10 måneder

gammel

 

5. Mandagen den 28.maj 1764:

Blef Sognefogeden Anders Dyhrs hustru - Johanne Christensdatter - af Rye

begravet.

 

Side 17 venstre side 4 række

 

1. Festo Trinitatis den 17.juni 1764:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Edel -, baaren af Jens Povelsens hustru

Mette Sørensdatter i Rye. Faderen Søren Daniel og moderen Karen Nielsdatter af

Rye. Faddernes navne: Povel Ebbesen, Christian Andersen, Anders Nielsen og Ove

Christensens hustru Helle Andersdatter, alle af Rye.

 

2. Eodem die den. 17.juni 1764

Introducerede ieg Gaardmanden Rasmus Andersens Hustrue efter barnefødsel af Rye

 

3. Dom: 2p Trinnit: den.1 juli 1764

Introducerede ieg Just Simonsens Hustrue Mette Andersdatter af Emborg

 

4. Dom: 3pTrinnit: den 8.juli 1764:

Trolovede ieg Jens Andersen og Anne Nielsdatter af Rye, Forlovernes navne

Gaardmanden Christen Sørensen og Jens Povelsen af Rye.

 

5. Eodem die den. 8.juli 1764

Introducerede ieg Huusmanden S. Rasmussen? Hustrue af Rye

 

6. Fredagen den 13.juli 1764:

Copulerede ieg Niels Hansen og Maren Jensdatter af Rye.

 

7. Eodem die den 13.juli 1764:

Giorde Husmanden Søren Jensens hustru barsel og fik et dødfødt barn i Rye

 

8. Dom 4p Trinn: den. 15 juli 1764

Blef Bemeldte dødfødte barn begravet

 

9. Eodem die den 15.juli 1764:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Laust -, baaren af Søren Pedersens

steddatter i Hem Stock, navn Johanne. Faderen Anders Rasmussen og moderen Maren

Christensdatter af Emborg. (fortsætter)

 

Side 17 højre side

 

Faddernes navne: Morten Salomonsen, Enkens søn Rasmus af Emborg, Johan Madsen af

Rye, Skovfogedens datter Mette, Laust Andersens hustru af Emborg og Jens

Nielsens hustru Karen af Fischerhuus.

 

1. Fredagen den 20.juli 1764:

Trolovede ieg Christen Andersen og Anne Andersdatter af Rye, Forlovernes navne

sr. Peder Bloch i Rye Mølle og Søren Madsen i Rye.

 

2. Dom: 5 Trinnit: den 22.juli 1764:

Copulerede ieg Niels Pedersen Virklund og Cathrine Ollufsdatter af Rye.

 

3. Eodem die den 22.juli 1764:

Blef Gothard ?Baggers hustru - Anne Cathrine - i Fischerhuus begravet 52 aar gl.

 

4. Dom 6 p Trinit: den 29.juli 1764:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Niels -, baaren af en pige, navn Karen Madsdatter fra Vilholt. Faderen

Niels Vinther moderen Anne Bertelsens fra Emborg. Faddernes navne: Morten

Salomonsen, Peder Hendrichsen, Jesper Rasmussen og Skovfogedens datter Mette,

alle af Emborg.

 

5. Eodem die den 29.juli 1764:

Blef læst over et ægte pigebarn, hjemmedøbt og kaldet – Johanne -, baaren af

Degnekonen i Rye. Faderen Olluf Nielsen og moderen Kiersten Gertsdatter af Rye.

Faddernes navne: Niels Laursen, Christen Sørensen, Niels Nielsen og Peder

Nielsens hustru af Rye.

 

Side 18 venstre side

 

1. Dom: 7 p Trin den 5.august 1764:

Introducerede ieg Søren Jensens Hustrue af Rye

 

2. Eodem die den 5.august 1764:

Blef Husmanden Søren Rasmussens pigebarn - Ædel Sørensdatter - af Rye begravet 7

uger gl.

 

3. Dom: 8 p Trin: den 12.august 1764:

Trolovede ieg Christen Salomonsen og Kiersten Hansdatter af Rye, Forlovernes

navne Skovfogeden Mathias Christensen og Gaardmanden Niels Nielsen i Rye.

 

4. Onsdagen den 15.august 1764:

Blef læst over Feltschiærer som tilforn havde Officer Otto Friderich Obenhaus,

som med hans Kjæreste, kom nylig her til byen strax ankomen angreben af en Aand

hidsig Sygdom døde på den 9de dag, og Blef begravet i hans alders 27. Aar gl.

(Holdt en tale over graven af (Jobs 7.capitel 1.vers, Er et Menneske iche altid

i krig paa Jorden.?

 

5. Dom: 9 p Trinitatis den 19.august 1764:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Else -, baaren af Anne Cathrine Bernhard i Closter Mølle. Faderen Søren

Sørensen moderen Ellen Christensdatter af Rye. Faddernes navne: Thomas Sørensen,

Christen Sørensen af Rye, Morten Salomonsen i Emborg og Niels Nyemands hustru i

Rye.

 

Side 18 højre side

 

1. Dom: 10 p Trinn: den 26.august 1764

Introducerede ieg Huusmanden Niels Winthers Hustrue af Emborg efter barnefødsel

 

2. Fredagen den 31.august 1764:

Copulerede ieg Laust Andreassen og Enkekonen Karen Salomonsdatter af Rye.

 

3. Dom: 11 p Trin: den 2.september 1764

Introducerede ieg Gaardmanden Anders Rasmussens Hustrue af Emborg

Og Oluf Nielsens Hustrue af Rye

 

4. Eodem die den 2.september 1764:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Ellen -, baaren af Møllerkonen Anne Dorthe

Bloch. Faderen Christen Sørensen og moderen Kiersten Nielsdatter. Faddernes

navne: Thomas Sørensen, Søren Sørensen, Thomas Nielsen og Degnekonen Charlotte

Pichsens, alle af Rye.

 

5. Tirsdagen den 4.september 1764:

Copulerede ieg Johan Madsen og Kiersten Thomasdatter af Rye.

 

6. Dom: 12 p Trin: den 9.september 1764:

Blef almisselemmet Maren Jensdatter af Emborg begravet, 80 aar gl.

 

7. Eodem die den 9.september 1764:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Christen -, baaren af Niels Graves hustru Karen Nielsdatter. Faderen

Jens Frederichsen og moderen Maren Christensdatter. Faddernes navne: Skovfogeden

Rasmus Rasmussen, Anders Rasmussen, Jesper Rasmussen og Anne Gertsdatter, alle

af Emborg.

 

Side 19 venstre side

 

1. Dom: 13 p Trinit: den 16.september 1764

Introducerede ieg Huusmanden Søren Sørensens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

2. Fredagen den 21.september 1764:

Giorde Husmanden Christen Allings hustru barsel og fik et dødfødt drengebarn.

 

3. Dom: 14 p Trinnit: den 23.september Blef bemeldte dødfødte barn begravet.

 

4. Fredagen den 5.oktober 1764:

Copulerede ieg Christen Salomonsen og Kiersten Hansdatter af Rye.

 

5. Tirsdagen den 9.oktober 1764:

Blef Gaardmanden Christopher Thomsen af Emborg, begravet 45 aar gl.

 

6. Lørdagen den 27.oktober 1764:

Copulerede ieg Jens Andersen og Anne Nielsdatter af Rye.

 

7. Festo Omni: Sanct: den 1.november 1764:

Introducerede ieg Christen Allings Hustrue af Rye

og Jens Friderichsens Hustrue af Emborg.

 

8. Fredagen den 3.november 1764:

Trolovede ieg Laust Nielsen Landsoldat og Maren Thøgersdatter af Emborg,

forlovere Skovfogeden Rasmus Rasmussen og M. af Emborg.

 

9. Dom: 16 p Trinn: den 7.oktober 1764:

Blef et ægte pigebarn døbt, navn – Mette –Salomonsdatter, baaren af Skovfogeden

hustru. Faderen Salomon Hendrichsen og moderen Johanne Christensdatter af Rye.

Faddernes navne: Niels Larsen, Niels Nielsen, Christen Sørensen og Olluf

Nielsens hustru, alle af Rye.

 

Side 19 højre side

 

1. Dom: 21 p Trinn: den 11.november 1764

Introducerede ieg Salomon Hendrichsens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

2. Lørdagen den 17.november 1764:

Copulerede ieg Christen Andersen og Anne Andersdatter af Rye.

 

3. Dom 23  p Trinn: den 25.november 1764:

Blef Povel Jensen Skrædders hustru Kiersten Andersdatter begravet 66 aar gl.

 

4. Dominica 1 Advent den 2.december 1764:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Anna -, baaren af Joen Rasmussens hustru i Hemstoch. Faderen Niels Rasmussen

moderen Karen Nielsdatter af Rye. Faddernes navne: Niels Laursen, Peder Nielsen,

Johan Rosendahl og Anne Jensdatter, alle af Rye.

 

5. Eodem die den 2.december 1764:

Blef ligeledes læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var

hjemmedøbt og kaldet

- Christian -, baaren af Christian Gothfreds hustru Anne Jensdatter af Rye.

Faderen Gothfred Christian  moderen Zidsel  - - datter af Rye. Faddernes navne:

Niels Christensen, Andreas Hansen

af Rye, Jens Christiansen af Rye Mølle og Jens Laursens hustru Karen

Pedersdatter af Rye.

 

Side 20 venstre side

 

1. Tirsdagen den 27.november 1764:

Giorde Husmanden Gothfred Christiansens hustru barsel og fik tvillinger, et

levende drengebarn og et dødfødt pigebarn.

 

2. Dominica 1 Advent den 2.december

Blef bemeldte dødfødte pigebarn begravet.

 

3. Eodem die den 2.december 1764:

Copulerede ieg Laust Nielsen Landsoldat og Maren Thøgersdatter af Emborg.

 

4. Feria 2de Nativit: den 26.december 1764:

Blef begravet Jens Salomonsens drengebarn Rasmus Jensen af Emborg 8 aar gl.

 

1765.

 

5. Festi Navi Anni den 1.januar 1765:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Dorthe -, baaren af Degnekonen Charlotte Pichsens af Rye. Faderen Knud

Pedersen moderen Ellen Povelsdatter af Rye. Faddernes navne: Niels Nielsen,

Niels Rasmussen, Johan Rosendahl, Anne Joensdatter og Peder Nielsens steddatter

Maren, alle af Rye.

 

6. Festo Epiphanite; den 6.januar 1765:

Blef Johanne Pedersdatter af Faarhuus, begravet 37½ aar gl.

 

Side 20 højre side

 

1. Eodem die den 6.januar 1765:

Introducerede ieg Niels Rasmussens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

2. Eodem die den 6.januar 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne-, baaren af Morten Salomons hustru i

Emborg. Faderen Niels Simonsen moderen Karen Pedersdatter af Fischerhuus.

Faddernes navne: Morten Salomonsen, Jens Nielsen, Rasmus Jespersen og

Skovfogedens datter Mette af Emborg.

 

3. Dominica 1 p Epiph: den 13.januar 1765:

Blef Husmanden Knud Pedersens mindste datter Dorthe Knudsdatter af Rye begravet

11 dage gl.

 

4. Eodem die den 13.januar 1765:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Johan -, baaren af Jens Pedersens hustru i Rye. Faderen Christen

Thomsen moderen Johanne Vilhems af Rye. Faddernes navne: Søren Daniel, Niels

Virchlund, Søren Skrædder og Søren Madsens hustru, alle af Rye.

 

5. Eodem die den 13.januar 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn kaldet – Johanne -, baaren af Else Madsdatter i Rye.

Faderen Christen Andersen moderen Karen xstensdatter af Rye. Faddernes navne:

Niels Christensen, Svend Christensen, Jacob Hansen og Anders Konggaards hustru,

alle af Rye.

 

Side 21 venstre side

 

1. Tirsdagen den 15.januar 1765:

Trolovede ieg Jesper Simonsen og Anne Andersdatter af Emborg, Forlovernes navne

Skovfogeden Rasmus Rasmussen og Enkens søn Rasmus.

 

2. Dom 3 p Epiph: den 27.januar 1765:

Blef døbt et ægte drengebarn kaldet – Peder -, baaren af Rasmus Andersens hustru

Mette Andersdatter af Rye. Faderen Niels Wirklund moderen Anne Cathrine

Ollufsdatter af Rye. Faddernes navne: Christen Alling, Povel Ebbesen, Christen

Thomsen og Jens Lauritzens hustru Maren Stephansdatter, alle af Rye.

 

3. Festo Purificat: Mariæ den 2.februar 1765:

Blef Jens Nielsen af Fischerhuus, begravet 31 aar gl.

 

4. Eodem die den 2.februar 1765:

Blef Jens Nielsens barn af Fischerhuus, begravet 4 uger gl.

 

5. Eodem Die den 2.februar 1765:

Introducerede ieg Christen Thomsens Hustrue og

Knud Pedersens Hustrue begge af Rye.

 

Side 21 højre side

 

1. Dominica Esto Mihi: den 17.februar 1765:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Peder -, baaren af Søsteren Maren Pedersdatter af Rye. Faderen Peder

Nielsen og moderen Kiersten Nielsdatter af Rye. Faddernes navne: Skovfogeden

Mathias Christensen, Anders Dyhr, Mølleren Peder Bloch, Niels Laursen og

Hendrich Andersens hustru Mette Andersdatter, alle af Rye.

 

2. Eodem die den 17.februar 1765:

Blef Karen Andersdatter af Rye begravet 94 aar gl.

 

3. Dominica Invocavit den 24.februar 1765:

Introducerede ieg Niels Simonsens Hustrue af Fischerhuus

 

4. Fredagen den 1.marts 1765:

Blef Niels Andersens hustru Ellen Thomasdatter af Rye, begravet 58 aar gl. som

var jordemoder

 

5. Dominica Reminisc: den 3.marts 1765:

Introducerede ieg Niels Wirklunds Hustrue Anne Cathrine Ollufsdatter og

Christen Andersens Hustrue Karen Christensdatter begge af Rye.

 

Side 22 venstre side

 

1. Onsdagen den 6.marts 1765:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Jacob -, baaren af en pige Maren

Jacobsdatter fra Sønder Wissing. Faderen Laust Smed og moderen Sophie

Jacobsdatter. Faddernes navne: Niels Blikkenslager, Niels Fisker, Enkens søn

Rasmus og Jens Vinthers hustru, alle af Emborg.

 

2. Fredagen den 15.marts 1765:

Trolovede ieg Niels Thomsen og Enken Karen Sørensdatter af Fischerhuus.

 

3. Dominica Judica den 24.marts 1765

Introducerede ieg Peder Nielsens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

4. Dom: Palmarum den 31.marts 1765:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Anne -, baaren af Christian Gothfreds hustru Anne Jensdatter af Rye. Faderen

Otte Laursen Smed og hustruen Maren Jensdatter af Rye. Faddernes navne: Søren

Jensen, Christen Salomonsen, Niels Jensen og Christian Gothfreds hustru Zidsel,

alle af Rye.

 

5. Feria 2de Paschatos den 8.april 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn kaldet – Anne Marie -, baaren af Skovfoged Rasmus

Rasmussens datter Mette af Emborg. Faderen Svend Christensen moderen Kiersten

-------datter af Fischerhuus. Faddernes navne: Niels Simonsen, Niels Thomsen af

Fischerhuus, Anders Rasmussen og Jens Christensens hustru Kiersten Thomasdatter,

alle af Emborg.

 

Side 22 højre side

 

1. Eodem die den 8.april 1765:

Blef Rasmus Pedersen af Fischerhuus begravet 70 aar gl.

 

2. Lørdagen den 13.april 1765:

Blef en ung person og Soldat Laust Jensen af Rye begravet 28 aar gl.

 

3. Dom: Qvasimodog: den 14.april 1765:

Blef døbt et ægte drengebarn kaldet – Niels -, baaren af Niels Hjulmands datter

Maren Nielsdatter af Emborg. Faderen Laust Nielsen Soldat moderen  Maren

Thøgersdatter af Emborg. Faddernes navne: Niels Fisker  af Fischerhuus,

Skovfogeden Rasmus Rasmussen, Morten Salomonsen og Jens Christensens hustru af

Emborg.

 

4. Fredagen den 19.april 1765:

Trolovede ieg Rasmus Rasmussen og Enken Anne Gertsdatter af Emborg.

 

5. Dom: Misericori: den 21.april 1765:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Anders -, Faderen Christen Andersen Soldat og moderen Anne Andersdatter

af Rye. Faddernes navne: Anders Skrædder, Jens Mortensen, Smeden Otte og Laust

?Dreisens  hustru Karen Salomonsdatter ????

Hustrue i Rye.

 

Side 23 venstre side

 

1. Dom: Misericori: den 21.april 1765

Introducerede ieg Laurst Smeds Hustrue af Emborg efter barnefødsel

 

2. Dom: Jubilate den 28.april 1765:

Blef Laust Nielsen Soldat af Emborg hans søn Niels begravet 9 dage gl.

 

3. Eodem die den 28.april 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Else Madsdatter af Rye.

Faderen Niels Hansen moderen Maren Jensdatter af Rye. Faddernes navne: Anders

Rasmussen, Christen Sørensen, Jacob Nielsen og Peder Nielsens hustru Kiersten

Nielsdatter, alle af Rye.

 

4. Eodem die den 28.april 1765:

Trolovede ieg Enkemanden Søren Nielsen af Fischerhuus og Zidsel Madsdatter af

Rye. Forlovernes navne Anders Dyhr og Peder Gothfred, begge af Rye.

 

5. Dom: Cant: den 5.maj 1765:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Anne -, baaren af Peder Nielsens hustru i Rye. Faderen Jens Baltzer moderen

Johanne Madsdatter af Rye. Faddernes navne: Johan Madsen, Anders Kloborg, Jacob

Hansen og Jens Povelsens hustru Mette Sørensdatter i Rye.

 

Side 23 højre side 5 række

 

1. Eodem die den 5.maj 1765

Introducerede ieg Otte Smeds Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

2. Festo Ascensius den  16 maj 1765:

Introducerede ieg Svend Mortensens Hustrue af Fischerhuus

 

3. Fredagen den 17.maj 1765:

Copulerede ieg Niels Thomsen og Enken Karen Sørensdatter af Fischerhuus.

 

4. Dominica Exaudi den 19.maj 1765:

Blef Maren Lausdatter fra Siim publiceret absolveret for leiemaal og udlagde til

barnefader Jens Andersen af Rye.

 

5. Feria 2de Pinte: den 27.maj 1765:

Introducerede ieg Laust Nielsen Soldat Hans Hustrue af Emborg

Ligeledes Gaardmanden Niels Hansens Hustrue af Rye.

 

6. Feria 3de  tra: lan:? Den 28.maj 1765:

Introducerede ieg Christen Andersen Soldat Hans Hustrue af Rye efter

barnefødsel.

 

7. Den 30.maj 1765:

Blef Husmanden Peder Thomsens hustru af Rye, begravet 70 aar gl.

 

8. Festos S Trinit: den 2.juni 1765:

Blef et ægte drengebarn døbt og kaldet – Salomon -, baaren af Jens Salomonsens

hustru Maren Rasmusdatter i Emborg. Faderen Husmanden Anders Jensen Virklund i

Rye og moderen Maren Salomonsdatter. Faddernes navne: Rasmus Salomonsen,

Christen Salomonsen, Niels Andersen og Rasmus Andersens hustru Mette

Andersdatter, alle af Rye.

 

Side 24 venstre side

 

1. Eodem die den 2.juni 1765

Introducerede ieg Jens Baltzers Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

2. Dom: 1 Trinn: den 9.juni 1765:

Blef Jens Andersen af Rye publiceret absolveret for begangen leiemaal med Maren

Lausdatter fra Siim.

 

3. Onsdagen den 12.juni 1765:

Copulerede ieg Rasmus Rasmussen og Anne Gerthsdatter, en Enkekone af Emborg.

 

4. Onsdagen den 19.juni 1765:

Copulerede ieg Jesper Simonsen og Anne Andersdatter af Emborg.

 

5. Dom 4 p Trin: den 30.juni 1765:

Blef Svend Christensens barn af Fischerhuus, begravet 11 uger og 5 dage gl.

 

6. Eodem die den 30.juni 1765:

Introducerede ieg Huusmanden Anders Jensens Hustrue af Rye.

 

7. Dom: 5 p Trin: den 7.juli 1765:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Morten -, baaren af Rasmus Salomonsens

datter Inger Rasmusdatter. Faderen Niels Mortensen og moderen Mette Marie af

Rye. Faddernes navne: Anders Skrædder, Christen Skrædder, Maren Salomonsdatter

og Hendrich Andersens hustru Anne Joensdatter, alle af Rye.

 

8. Dominica 6 Trin: den 14.juli 1765:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt

(fortsætter)

 

Side 24 højre side

 

og kaldet – Søren -, baaren af Anders Rasmussens hustru i Emborg. Faderen

Skovfoged Rasmus Rasmussen og moderen Gunder Rasmusdatter af Emborg. Faddernes

navne Anders Rasmussen af Vilholt, Søren Michelsen af Vissing, Søren Sørensen af

Boes og Karen Sørensdatter af Fischerhuus.

 

1. Eodem die den 14.juli 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Mette -, baaren af Anders Laursens hustru

Zidsel Ovesdatter af Rye. Faderen Laust Dreisen og moderen Karen Salomonsdatter

af Rye. Faddernes navne: Morten Salomonsen, Jens Salomonsen af Closter, Rasmus

Salomonsen og Ove Christensens hustru Helle Andersdatter af Rye.

 

2. Eodem die den 14.juli 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn kaldet – Else Marie -, baaren af Niels Andersens

datter Anne Nielsdatter af Rye. Faderen Rasmus Rasmussen moderen Anne Kierstine

Pedersdatter af Rye. Faddernes navne: Rasmus Paarup af Salten, Christen

Sørensen, Jens Povelsens hustru Mette Sørensdatter og Thomas Pedersens hustru

Anne Jensdatter af Rye.

 

3. Dom: 7 p Trin: den 21.juli 1765:

Blef Skovfoged Rasmus Rasmussens mindste barn [Søren] af Emborg begravet 9 dage

gl.

 

Side 25 venstre side

 

1. Dom: 8 p Trin: Den 28.juli 1765:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Hans -, baaren af Skomageren Johan Rosendahls datter Inger Marie i Rye.

Faderen Christen Salomonsen og moderen Kiersten Laursdatter af Rye. Faddernes

navne: Morten Salomonsen, Jens Salomonsen af Emborg, Morten Hansen af Rye og

Kirsten Gertsdatter af Rye.

 

2. Dom: 9 p Trin: den 4.august 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn kaldet – Johanne -, baaren af Præstekonen Anna

Carhrine Saabye. Faderen Anders Rasmussen moderen Ellen Hansdatter af Rye.

Faddernes navne: Anders Dyhr, Niels Hansen, Jacob Hansen og Peder Nielsens

steddatter Maren, alle af Rye.

 

3. Eodem die den 4.august 1765:

Introducerede ieg Niels Mortensens Hustrue af Rye.

 

4. Dom 11 p Trin: den 18.august 1765:

Trolovede ieg Inger Pedersdatter og Jacob Hansen af Rye, Forlovernes navne Mads

Pedersen af Rye og Søren Nielsen af Faarehuse.

 

5. Eodem die den 18.august 1765:

Introducerede ieg Skovfoged Rasmus Rasmussens Hustrue af Emborg

Christen Salomonsens Hustrue

Laust Dreisens Hustrue og

Rasmus Rasmussens Hustrue alle af Rye

 

Side 25 højre side

 

1. Dom: 10 p Trinnit: den 11.august 1765:

Blef døbt et ægte drengerbarn kaldet – Daniel -, baaren af Anders Dyhrs

husholderske Anne Kierstine. Faderen Søren Daniel og moderen Karen Nielsdatter

af Rye. Faddernes navne: Thomas Thomsen, Povel Ebbesen, Jacob Nielsen og Rasmus

Andersens hustru Mette Anderstter af Rye.

 

2. Dom 15 p Trin: den 15.september 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn og kaldet – Johanne -, baaren af Niels Hansens hustru

Maren Jensdatter. Faderen Jørgen Mortensen moderen Anne Jensdatter af Rye.

Faddernes navne Anders Rasmussen, Otte Smed, Christian Gothfred og Christen

Salomonsens hustru Maren Hansdatter, alle af Rye.

 

3. Dom 16 p Trin: den 22.september 1765:

Introducerede ieg Gaardmanden Anders Rasmussens Hustrue og

Søren Daniels Hustrue af Rye.

 

4. Festo Michaelis den 29.september 1765:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Niels -, baaren af Birgitte Berens fra Lille Ring. Faderen Peder

Nielsen Bloch og moderen Anne Dorthe Blohcs fra Rye Mølle. Faddernes navne: Sr.

Ernst Woetmann fra Closter-Mølle, Skovfogeden Mathias Christensen, Sognefogeden

Anders Dyhr af Rye, Peder Snedcher af Store Ring og Ingeborg Woetmann fra

Closter-Mølle.

 

Side 26 venstre side

 

1. Dom: 18 p Trin: den 6.oktober 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn og kaldet – Karen -, baaren af Degnekonen Charlotte

Pichsen. Faderen Husmand Jens Andersen og moderen Anne Nielsdatter af Rye.

Faddernes navne: Søren Madsen, Christen Eh??sen, Niels Alling og Laust Dreisens

hustru Karen Salomonsdatter, alle af Rye.

 

2. Eodem die den 6.oktober 1765:

Blef døbt et ægte drengebarn og kaldet – Jens -, baaren af en pige Magrethe

Jørgensdatter fra Closter Mølle. Faderen Husmand Anders Jensen og moderen

Cathrine Ovesdatter. Faddernes navne: Povel Ebbesen, Christen Thomsen, Anders

Laursen og Ove Christensens hustru Helle Andersdatter af Rye.

 

3. Dom: 19 p Trin: den 13.oktober 1765:

Blef Just Simonsen af Emborg begravet 36 aar og 9 dage gl.

 

4. Eodem die den 13.oktober 1765:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Maren -, baaren af Rye Mølles pige Mette Mortensdatter. Faderen (fortsætter)

 

Side 26 højre side

 

Thomas Pedersen Maren Christensdatter Inderste i Rye. Faddernes navne: Hyrden

Christen Nielsen i Emborg, Jørgen Mortensen, Peder Gothfreds. og Søren Nyemands

hustru Anne af Rye.

 

1. Mandagen den 14.oktober 1765:

Copulerede ieg Søren Nielsen og Zidsel Madsdatter i Faarehus.

 

2. Fredagen den 18.oktober 1765:

Copulerede ieg Jacob Hansen og Inger Pedersdatter af Rye.

 

3. Lørdagen den 19.oktober 1765:

Trolovede ieg en gl. Enkemand Niels Andersen og en gl. Enkekone Anne Nielsdatter

af Rye.

 

4. Dom: 20p Trin: den 20.oktober 1765

Introducerede ieg Huusmanden Jørgen Mortensens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

5. Dom: 21 p Trin: den 27.oktober 1765:

Blef døbt et ægte drengebarn kaldet – Hans -, baaren af Niels Andersens datter

Anne af Rye. Faderen Jacob Nielsen og moderen Kiersten Hansdatter af Rye.

Faddernes navne: Povel Ebertsen, Jacob Hansen, Niels Hansen og Søren Daniels

hustru Karen Nielsdatter, alle af Rye.

 

6. Eodem die den 27.oktober 1765:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Bodil -, Faderen Jens Christensen Winther og moderen Anne Nielsdatter af

Emborg. (fortsætter)

 

Side 27 venstre side

 

Faddernes navne: Jens Salomonsen, Morten Salomonsen, Peder Hendrichsen og Niels

Vinthers hustru Birthe, alle af Emborg.

 

1. Eodem die den 27.oktober 1765:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet

– Mette -, baaren af Karen Sørensdatter i Fischerhuus. Faderen Jens Christensen

moderen Kirsten Thomasdatter af Emborg. Faddernes navne: Skovfoged Rasmus

Rasmussen, Niels Simonsen, Jesper Simonsen og Jens Simonsens hustru Anne

Cathrine af Emborg.

 

2. Dom: 22 Trinn: den 3.november 1765:

Introducerede ieg Peder Blochs Hustrue i Rye Mølle ligeledes

Jens Andersens Hustrue i Rye.

 

3. Eodem die den 3.november 1765:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Thomas -, baaren af Anders Rasmussens

hustru i Emborg. Faderen Johan Madsen moderen Kiersten Thomasdatter. Faddernes

navne: Anders Dyhr, Svend Christensen, Søren Skrædder og Johan Madsdatter af

Rye.

 

4. Dom: 23 Trinn: den 10.november 1765:

Blef Johan Madsens barn af Rye, Thomas begravet 6 dage gl.

 

5. Eodem die den 10.november 1765:

Blef Jens Christensens pigebarn Mette Jensdatter af Emborg, begravet 10 dage gl.

 

Side 27 højre side

 

1. Dom: 24 Trinn: den 17.november 1765:

Introducerede ieg Huusmand Anders Jensens Hustrue i neder byen i Rye.

 

2. Dom: 25 Trin: den 24.november 1765:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Christen -, baaren af den unge Rasmus

Rasmussens hustru Anne Gertsdatter i Emborg. Faderen Jens Frederichsen moderen

Maren Christensdatter af Emborg. Faddernes navne: Morten Salomonsen, Niels

Ditlef og Jens Christensen, saavel som ogsaa Niels Graves hustru Karen

Christensdatter af Emborg.

 

3. Tirsdagen den 26.november 1765:

Trolovede ieg Thomas Nielsen af Rye og Skovfoged Rasmus Rasmussens datter Mette

Rasmusdatter af Emborg, Forlovernes navne Peder Bloch i Rye Mølle og Skovfoged

Mathias Christensen i Rye.

 

4. Dom: 1 Adventus den 1.december 1765:

Introducerede ieg Husmand Jens Christensens hustru og Niels Vintehers hustru af

Emborg, ligeledes Thomas Peder Lassens hustru af Rye.

 

5. Dom: 2 Adv: den 8.december 1765:

Introducerede ieg Gaardmanden Johan Madsens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

6. Dom: 3 Adv: den 15.december 1765:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af Niels Simonsens hustru

Karen i Fischerhuus. Faderen Niels Thomsen moderen Karen Sørensdatter af

Fischerhuus. Faddernes navne: Peder Hendrichsen, Jesper Rasmussen, Rasmus

Rasmussen og Laust Andersens hustru Maren Thomasdatter, alle af Rye.

 

7. Eodem die den. 15.december 1765:

Introducerede ieg Huusmanden Jacob Nielsens Hustrue af Rye.

 

Side 28 venstre side

 

1. Dom 4 Adventus den 22.december 1765:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og

kaldet – Povel -, baaren af Niels Nielsens datter Maren Nielsdatter. Faderen

Knud Pedersen moderen Ellen Povelsdatter. Faddernes navne: Niels Nielsen, Niels

Laursen, Niels Rasmussen og Peder Gothfreds hustru, alle af Rye.

 

1766.

 

2. Festo Novi Anni den 1.januar 1766:

Blef Huusmanden Jens Friderichsens Hustrue Introduceret efter barnefødsel af

Emborg.

 

3. Dom: 1 past Epiphen den 12.januar 1766:

Blef jordet Knud Pedersen Husmands barn af Rye, Povel Knudsen, 3 uger og 2 dage

gl.

 

4. Dom: 2 past Epip: den 19.januar 1766:

Introducerede ieg Niels Thomsens Hustrue af Fischerhuus efter barnefødsel.

 

Side 28 højre side

 

1. Eodem die den 19.januar 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Else Madsdatter i Rye.

Faderen Jacob Hansen og moderen Inger Pedersdatter af Rye. Faddernes navne:

Niels Hansen, Anders Rasmussen, Peder Nielsen og Christen Sørensens hustru

Kiersten Nielsdatter, alle af Rye.

 

2. Dominica Septuages: den 26.januar 1766:

Introducerede ieg Knud Pedersens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Festo Purifications: den 2.februar 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af Præstens pige Anne

Jensdatter fra Tørring. Faderen Søren Nielsen Nyemand moderen Anne

???[Rasmusdatter] af Rye. Faddernes navne: Anders Murermester, Skomageren Johan

Rosendahl, og konens broder Laust tienende i Præstegaarden, alle af Rye, og

Salomon Hendrichsens hustru Johanne Christensdatter.

 

4. Eodem die den 2.februar 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af en pige  i Closter Mette

Nielsdatter. Faderen Anders Nielsen og moderen (ingen navn)indereste af Emborg.

Faddernes navne: Thøger Christensen, Rasmus Rasmussen, Morten Salomonsen og

Skovfegedens datter Giertrud Rasmusdatter, alle af Emborg.

 

5. Dom: Esto Mihi den 9 februar 1766:

Introducerede ieg Jacob Hansens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

Rye Kirkebog 1762 - 1789

 

Mikrokort 2

 

Side 29 venstre side 1 række

 

1. Festo Gratia? den 2.februar 1766:

Blef Niels Thomsens pigebarn 8 uger gl begravet.

 

2. Første Onsdag i Fasten den 12.februar 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Skovfoged Mathias

Christensens hustru i Rye. Faderen Christian Andersen og moderen Anne Ovesdatter

af Rye. Faddernes navne: Rasmus Andersen, Jens Andersen af Rye, og Laust

Andersen af Emborg og Povel Ebbensens hustru af Rye.

 

3. Eodem die den 12.februar 1766:

Blef Husmand Laust Jensen af Rye begravet, som fik sit banesaar i skoven af en

Gran som faldt på ham, kom dog levende til sit hus, men døde efter 3 timer. 46

aar gl.

 

4. Tirsdagen den 4.marts 1766:

Trolovede ieg Enkemanden Christen Rasmussen af Nørre Vissing og en Pige Elsebeth

Marie Nicolaj Hansdatter af Rye Mølle.

 

5. Dom:Laetare den 9.marts 1766:

Trolovede ieg Niels Tholstrup og Magrethe Hendrichsdatter af Rye.

Forloverne: (ingen Navne)

 

Side 29 højre side

 

1. Dominica Judica den 16.marts 1766:

Introducerede ieg Huusmanden Søren Nielsens Hustrue af Rye.

 

2. Festo Annunciationis Mar: den 25.marts 1766:

Introducerede ieg Anders Nielsens Hustrue af Emborg.

 

3. Fredagen den 21.marts 1766:

Copulerede ieg Enkemanden Niels Andersen og Anne Nielsdatter, begge af Rye.

 

4. Tirsdag den 18.marts 1766:

Blef vor højsalig og højloflig ihukommelse Kong Friderich d.5te hensat i den

kongelige begravelse

I Roskilde, og efter kongelig allernådigste ordre anbefalet over alt i Danmark

og Norge at holde en klagetale over ham.

 

5. Fredagen den 21.marts 1766:

Copulerede ieg Huusmanden Niels Andersen og Enkekonen Anne Nielsdatter ad Rye.

(ogsaa noteret før samme dato)

 

6. Festo Annunc: Mar: den 25.marts 1766:

Introducerede ieg Huusmanden Anders Nielsens Hustrue af Emborg

(ogsaa noteret før samme dato)

 

7. Die PaRaskeves: den 22.marts 1766:

Introducerede ieg Huusmanden Christian Andersens Hustrue af Rye efter

barnefødsel

 

Side 30 venstre side

 

1. Feria 2de Pentech: den 19.maj 1766:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Anders -. Baaren af Christen Jensens

hustru Karen Jacobsdatter i Rye. Faderen Husmanden Søren Madsen moderen Maren

Andersdatter i Rye. Faddernes navne: Christen Hansen, Christen Alling og Laust

Dreisen og Christen Skrædders hustru Anne, alle af Rye.

 

2. Eodem die den 19.maj 1766:

Trolovede ieg Husmanden Christen Nielsen og Johanne Salomonsdatter af Rye,

Forlovernes navne Anders Rasmussen og Jens Baltzer i Rye.

 

3. Fredagen den 24.maj 1766:

Blef Anders Rasmussens ældste søn Christen Andersen af Emborg begravet 11 aar

gl.

 

4. Torsdagen den 29.maj 1766:

Blef Husmanden Søren Madsens søn Mads Sørensen begravet 3 aar og 9 måneder gl.

 

5. Dom: 1p Trini: den 1.juni 1766:

Blef døbt et ægte drengebarn af Emborg og kaldet – Niels -, Faderen Husmand

Laust Nielsen og moderen Maren Thøgersdatter i Emborg. Faddernes navne: den unge

Rasmus Rasmussen af Emborg, Niels Simonsen, Niels Thomsen og Enkekonens pige

?????? af Fischerhuus, Anders Rasmussens ældste datter Karen Andersdatter af

Emborg.

 

Side 30 højre side

 

1. Tirsdagen den 3.juni 1766:

Blef Søren Nielsen i Faarehuse, hans kones dødfødte barn begravet.

 

2. Dom: 2p Trini: den 8.juni 1766:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Peder -, baaren af Skovfoged Mathias

Christensens hustru i Rye. Faderen  Thomas Pedersen moderen Anne Jensdatter af

Rye. Faddernes navne: Peder Bloch i Rye Mølle, Jacob Hansen, Christen Sørensen

og Peder Nielsen, Salomon Hendrichsens hustru, alle af Rye.

 

3. Eodem die den 8.juni 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Giertrud -, baaren af Anders Rasmussens

ældste datter Johanne. Faderen Niels Simonsen moderen Karen Rasmusdatter af

Fischerhuus. Faddernes navne: Rasmus Rasmussen af Emborg, Niels Thomsen af

Fischerhuus og Svend Mortensens hustru af Fischerhuus, og Morten Salomonsen af

Emborg.

                                                                                

                                              

4. Mandagen den 9.juni 1766:

Blef Søren Nielsens hustru (Barselskone) i Faarhus begravet 33 aar og 10 måneder

gl.

 

Side 31 venstre side

 

1. Tirsdagen den 13.juni 1766:

Copulerede ieg Enkemanden Christen Rasmussen af Nørre Vissing og Elsebeth Marie

Hansdatter

af  Rye Mølle.

 

2. Domm: 3p Trini: den 15.juni 1766:

Introducerede ieg Huusmanden Søren Madsens Hustrue af Rye.

 

3. Domm: 3p Trini: den 15.juni 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Johanne -, baaren af Anders Rasmussens

hustru af Vrold. Faderen Rasmus Rasmussen og moderen Anne Gertsdatter af Emborg.

Faddernes navne: Skovfoged Rasmus Rasmussen i Emborg, Joen Rasmussen af

Hemstoch, Jens Rasmussen af Dover og Jens ?Jespersens hustru af Emborg.

 

4. Dom: 6p Trini: den 6.juli 1766:

Introducerede ieg Huusmanden Laust Nielsens Hustrue af Emborg.

 

5. Eodem die den 6.juli 1766:

Blef Jens Andersen af Rye, tienende Skovfogeden Mathias Christensen i Rye,

publiceret absolveret for begangen leiemaal med Anne Jensdatter af Tørring i

Tulstrup sogn.

 

6. Fredagen den 11.juli 1766:Copulerede ieg Niels Christensen og Magrethe

Hansdatter af Rye.

 

7. Dom: 7p Trini: den 13.juli 1766:

Introducerede ieg Gaardmanden Thomas Pedersens Hustrue af Rye.

 

8. Eodem die den. 13.juli 1766

Introducerede ieg Niels Simonsens Hustrue af Fischerhuus.

 

Side 31 højre side

 

1. Dom 8p Trini: den 20.juli 1766

Introducerede ieg Gaardmanden Rasmus Rasmussens Hustrue af Emborg efter

barnefødsel.

 

2. Dom: 10p Trini: den 3.august 1766:

Trolovede ieg Knud Rasmussen af Rye og Enken Mette Rasmusdatter af Emborg.

Forlovernes navne Morten Salomonsen og Anders Rasmussen af Emborg.

Der står Carstensen over Mettes navn ?

 

3. Dom 15p Trini: den 7.september 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Sara Cathrine -, baaren af Anders Dyhrs

husholderske Kierstine. Faderen Jens Baltzer og moderen Johanne Madsdatter.

Faddernes navne: Mads Pedersen, Peder Nielsen, Rasmus Baltzer, Anne Nielsdatter,

Niels Andersens hustru og Jacob Hansens hustru Inger, alle af Rye.

 

4. Fredagen den 19.september 1766:

Copulerede ieg Christen Nielsen og Johanne Salomonsdatter af Rye.

 

5. Dom: 17p Trini: den 21.september 1766:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Morten -, baaren af Skovfogedens Datter

Rasmus Rasmussens i Emborg. Faderen Svend Mortensen moderen Kiersten

Rasmusdatter af Fischerhuus. Faddernes navne: Morten Salomonsen, Jesper

Rasmussen, Knud Joensen af Emborg, Jens Simonsens hustru Anne Cathrine af Emborg

og Mette Rasmusdatter af Rye.

 

 

 

Side 32 venstre side

 

1. Tirsdagen den 23.september 1766:

Blef Husmanden af Rye Jens Baltzers mindste barn Sara Cathrine begravet og

kastet jord på.

 

2. Fredagen den 26.september 1766:

Copulerede ieg Niels Jensen fra Schanderborg Ladegaard og Anne Johansdatter af

Rye.

 

3. Dom: 19 p Trini: den 5.oktober 1766:

Trolovede ieg Niels Christensen og Zidsel Nielsdatter af Rye, Forlovernes navne

Niels Smed og Niels Jensen af Rye.

 

4. Eodem die den 5.oktober 1766:

Døbte ieg et ægte pigebarn af Emborg, kaldet – Kiersten -, baaren af en pige

Anne Sørensdatter fra Dover Faderen Anders Rasmussen og moderen Maren

Christensdatter. Faddernes navne: Morten Salomonsen, Knud Joensen, Skovfogedens

søn Anders Rasmussen og Jens Simonsens hustru Anne Cathrine, alle af Emborg.

 

5. Dom: 20p Trini: den 12.oktober 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Birret -, baaren af Jens Povelsens pige

Anne Sørensdatter fra Lauen. Faderen Niels Alling og moderen  Kiersten

Laursdatter af Rye. Faddernes navne: Mads Pedersen, Søren Sørensen, Christen

Alling og Rasmus Christensens hustru Karen Jacobsdatter, alle af Rye.

 

6. Eodem die den 12.oktober 1766:

Introducerede ieg Jens Baltzers Hustrue af Rye.

 

Side 32 højre side

 

1. Dominica 21p Trin: den 19.oktober 1766:

Blef den gamle Ellen Hansdatter af Rye begravet 83 aar gl.

 

2 .Eodem Die den 19.oktober 1766:

Blef Rasmus Rasmussens Mindste Pigebarn Johanne Rasmusdatter begravet og blev 18

uger gammel.

 

3. Dom: 22p Trini: den 26.oktober 1766:

Introducerede ieg Svend Mortensens Hustrue af Fischerhuus efter barnefødsel.

 

 

4. Eodem die den 26.oktober 1766:

Blef Anne Jensdatter fra Tørring, publiceret absolveret for begangen leiemaal

med Jens Andersen af Rye.

 

5. Fredagen den 14.november 1766:

Copulerede ieg Husmanden Niels Christensen Tydsk og Zidsel Nielsdatter, begge af

Rye.

 

6. Dom: 25 p. Trini: den 16.november 1766:

Introducerede ieg Gaardmanden Anders Rasmussens Hustrue af Emborg.

 

7. Eodem die den 16. november 1766:

Copulerede ieg Knud Rasmussen og Mette Rasmusdatter af Emborg.

 

8. Fredagen den 28.november 1766:

Blef Michel Laursen ungkarl  af Emborg begravet 49 aar og 9 måneder og 5 dage

gl.

 

Side 33 venstre side

 

1. Dominica 1 Adventus den.30.november 1766:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af Peder Blocks hustru i

Rye Mølle. Faderen Niels Tholstrup Husmand i Rye moderen Magrethe Hansdatter.

Faddernes navne: Salomon Hendrichsen, Niels Rasmussen, Niels Tydsk, Mette

Rasmusdatter og Johanne Madsdatter, alle af Rye.

 

2. Eodem die den 30.november 1766:

Introducerede ieg Huusmanden Niels Allings Hustrue af Rye.

 

3. Dominica 2 Advent den 7.december 1766:

Blef baaren et ægte drengebarn til kirke af Skovfogedkonen Mathias Christensens

hustru af Rye, som trængende til inddaab, Blef kaldet – Laust -, hvilket barn

vist med 2de vidner ????? Jordemoderen Anne Pedersdatter og Maren  Jensdatter af

Rye. Faderen Rasmus Andersen og moderen Mette Andersdatter af Rye. Faddernes

navne: Niels Tholstrup, Thomas Nielsen, Niels Hansen og Søren Nyemands hustru af

Rye.

 

4. Eodem die den 7.december 1766:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Niels -, baaren af en pige Kiersten i

Emborg. (fortsætter)

 

Side 33 højre side

 

Faderen Laust Andersen og moderen  Maren Thomasdatter af Emborg. Faddernes

navne: Morten Salomonsen, Knud ?

Rasmus Rasmussen og Skovfogedens datter Giertrud Rasmusdatter, alle af Emborg.

 

1. Dominica 3 Advent den 14.december 1766:

Blef Niels Tholstrups lidet barn Maren begravet 2 uger og 2 dage gl.

 

2. Dom: 4te Adventus den 21.december 1766:

Blef Niels Thomsens Stiftdatter Maren Rasmusdatter begravet 11 aar gl.

 

3. Feria 2 Nav: Christi: den 27.december 1766:

Introducerede ieg Huusmanden Niels Tholstrups Hustrue af Rye.

 

1767

 

4. Festo Novi Anni den 1.januar 1767

Introducerede ieg Gaardmanden Rasmus Andersens Hustrue af Rye

 

5. Eodem die den 1.januar 1767:

Blef Rasmus Hendrichsen af Rye begravet 22 aar gl.

 

Side 34 venstre side

 

1. Dominica Chri? Den. 4.januar 1767:

Introducerede ieg Huusmanden Laust Andersens Hustrue efter barnefødsel af

Emborg.

 

2. Festo Epiphant: den 6.januar 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Skovfoged Rasmus

Rasmussens datter Giertrud af Emborg. Faderen Niels Thomsen og moderen Karen

Sørensdatter af Fischerhuus. Faddernes navne: Skovfoged Rasmus Rasmussen, Knud

Rasmussen og Laust Andersen og Anne ?Gertsdatter?, alle af Emborg.

 

3. Fredagen den 16.januar 1767:

Trolovede ieg Gothardt Boller [Balle] af Rye og Anne Magrethe Jørgensdatter From

af Vinding, Forlovernes navne Ernst Woetmann af Closter Mølle og Peder Block af

Rye Mølle.

 

4. Dom: 29 Epiph: den 18.januar 1767:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed, efter Jordemoderen og

én anden kones beviis af Rye hjemmedøbt, og kaldet – Niels -, faderen Thomas

Nielsen – Gaardmand i Rye moderen Mette Rasmusdatter af Rye. Faddernes navne:

Skovfoged Rasmus Rasmussen af Emborg, Niels Andersen, Anders Dyhr og Peder

Nielsens hustru Kiersten Nielsdatter af Rye.

 

Side 34 højre side

 

1. Dom: Septuagesima den 15 februar 1767:

Introducerede ieg Niels Thomsens Hustrue Karen Sørensdatter af Fischerhuus efter

barnefødsel.

 

2. Eodem die den 15.februar 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Karen -, baaren af Christian Gotfhreds

hustru Anne af Rye. Faderen Gothfred Christian[sen] moderen Zidsel

[Sørensdatter]- datter af Rye. Faddernes navne: Peder Gothfred, Jens Christian

Gothfred, Anders Hansen og Karen Salomonsdatter, alle af Rye.

 

3. Eodem die den 15.februar 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Johanne -, faderen Niels Pedersen Wirklund

moderen Cathrine Ollufsdatter af Rye. Faddernes navne: Christen Thomsen, Søren

Madsen, Christen Nielsen og Jens Troelsens hustru Anne Nielsdatter, alle Husmænd

af Rye.

 

4. Dominica Sexagesima den 22.februar 1767:

Introducerede ieg Thomas Nielsens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

5. Dom: Reminiscere den 15.marts 1767:

Blef læst over et drengebarn, som tilforn formedelst svaghed trængede til

hjemmedaab, og kaldet – Salomon -, baaren af Degnekonen Charlotte Pichsen.

Faderen Christen Salomonsen moderen  Kiersten Hansdatter af Rye. Faddernes

navne: Salomon Hendrichsen, Johan Rosendahl, Hans Mortensen og Anne Nielsdatter

af Rye.

 

Side 35 venstre side 2 række

 

1. Eodem die den 15.marts 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Præstems pige Anne

Nielsdatter. Faderen Christen Nielsen og moderen Johanne Salomonsdatter af Rye.

Faddernes navne: Morten Salomonsen af Emborg, Christen Thomsen og Søren Daniel,

Anders Jensens hustru Maren Salomonsdatter, alle af Rye.

 

2. Dommin: Oculi den 22.marts 1767:

Giorde Johan Madsens hustru i Rye barsel og fik et dødfødt barn.

 

3. Eodem die den 22.marts 1767:

Introducerede ieg Niels Wirklunds Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

4. Dominica Laetare den 29.marts 1767:

Blef Enkekonen Kiersten Nielsdatter af Fischerhuus begravet 84 aar gl.

 

5. Eodem die den 29.marts 1767:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed efter 2 Koners

skriftelig bevist, var hjemmedøbt og kaldet – Kiersten -, baaren af Præstens

kone Anne Cathrine Saabye. Faderen Husmanden Knud Pedersen moderen Ellen

Povelsdatter af Rye. Faddernes navne: Niels Nielsen, Johan Rosendahl af Rye og

Søren Pedersen af ?Salten og Maren Pedersdatter af Rye.

 

Side 35 højre side

 

1. Eodem die den 29.marts 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, og kaldet – Johanne -, baaren af Anders Dyhrs pige

Zidsel. Faderen Niels Christensen og moderen Zidsel Nielsdatter af Rye.

Faddernes navne: Mads Pedersen, Jens Kræmer, Niels Hansen og Jacob Hansens

hustru Inger Pedersdatter af Rye.

 

2. Eodem die den 29.marts 1767:

Eodem die blef Johan Madsens dødfødte barn begravet.

 

3. Dom: Palm: den 12.april 1767:

Introducerede ieg Huusmanden Gothfred Christiansens Hustrue af Rye efter

barnefødsel.

 

4. Die Viridium den 16.april 1767:

Introducerede ieg Gaardmanden Christen Salomonsens Hustrue og

Huusmanden Christen Nielsens Hustrue efter barnefødsel begge af Rye.

 

5. Dom: feria 2de Pasch: den 20.april 1767:

Introducerede ieg Huusmanden Niels Christensens Hustrue efter barnefødsel.

 

6. Dom: Qvasimodog: den 26.april 1767:

Giorde Husmanden Søren Jensens hustru i Rye barsel og fik et dødfødt barn.

 

7. Dom: ? den 3.maj 1767:

Blef bemeldte Søren Jensens barn begravet.

 

Side 36 venstre side

 

1. Dom: 2de Miseric: den 3. maj 1767:

Blef Huusmanden Søren Jensens dødfødte barn begravet af Rye.

(er noteret tidligere)

 

2. Eodem die den 3.maj 1767:

Introducerede ieg Gaardmanden Johan Madsens Hustrue af Rye efter et dødfødt barn

og

Huusmanden Knud Pedersens Hustrue efter et besværlig?? Barn, begge af Rye.

 

3. Dominica Exaudi den 31 maj 1767:

Introducerede ieg Huusmanden Søren Jensens Hustrue efter barnefødsel.

 

4. Festas Trini: Den 14.juni 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Husmanden Rasmus

Rasmussens hustru Maren. Faderen Christen Andersen Skrædder og moderen Anne

Andersdatter af Rye. Faddernes navne: Hendrich Andersen, Johan Rosendahl, Niels

Mortensen og Salomon Hendrichsens hustru Johanne Christensdatter, alle af Rye.

 

5. Festo Johan: Bapt: den 24.juni 1767:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Peder Blocks kjæreste

i Rye Mølle. Faderen Svend Christensen moderen Anne Rasmusdatter af Rye.

Faddernes navne: Niels Svendsen, Jacob Hansen, Anders Rasmussen og Thomas

Nielsens hustru Mette Rasmusdatter, alle af Rye.

 

Side 36 højre side

 

1. Dom: 2de p Trini: den 28.juni 1767:

Blef Husmanden Laust Andersens barn Mette af Rye, begravet næsten 2 aar gl.

 

2. Eodem die den 28.juni 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af Skovfogedens datter

Giertrud i Emborg. Faderen Jens Christensen og moderen Kiersten Thomasdatter af

Emborg. Faddernes navne: Niels Thomsen af Fischerhuus, Morten Salomonsen, Peder

Hendrichsen og Jens Salomonsens hustru Maren Rasmusdatter af Emborg.

 

3. Dom: 3p Trini: den 5.juli 1767:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Niels Degns datter

Dorthe af Rye. Faderen Husmanden Søren Sørensen og moderen Ellen Dørups.

Faddernes navne: Christen Sørensen, Thomas Sørensen af Rye, Morten Salomonsen af

Emborg og Jacob Hansens hustru Inger af Rye.

 

4. Eodem die den 5.juli 1767:

Trolovede Enkemanden Poul Nielsen af Rye Mølle og Mette Nielsdatter af Emborg,

Forlovernes navne Rasmus Møller af Pind Mølle og Anders Vissing af Vilholdt.

 

Side 37 venstre side

 

1. Torsdagen den 8.juli 1767:

Giorde Husmanden Knud Pedersens hustru i Emborg barsel, og fik et dødfødt barn.

 

2. Dom: 4p Trini: den 12 juli 1767:

Introducerede ieg Huusmanden Christen Andersens Hustrue af Rye.

 

3. Eodem die den 12.juli 1767:

Blef kastet jord på Knud Pedersens barn af Emborg.

 

4. Fredagen den 17.juli 1767:

Copulerede ieg Gothardt Balle og Anne Magrethe Jørgensdatter From af Rye.

 

5. Mandagen den 20.juli 1767:

Trolovede ieg Enkemanden Knud Sørensen af Siim og Enkekonen Anne Christensdatter

af Fischerhuus, Forlovernes navne Morten Salomonsen af Emborg og Niels Rasmussen

af Boes.

 

6. Dom 6p Trin: den 26.juli 1767:

Læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og kaldet –

Else -, baaren af Præstekonen Anna Cathrine Saabye. Faderen Niels Hansen og

moderen Maren Jensdatter af Rye. Faddernes navne: Jacob Hansen, Johan Madsen,

Anders Rasmussen og Niels Tydskes hustru Zidsel Nielsdatter af Rye.

 

7. Eodem die den 26.juli 1767:

Introducerede ieg Huusmanden Svend Christensens Hustrue og ligeledes

Huusmanden Søren Sørensens Hustrue efter barnefødsel begge af Rye

 

Side 37 højre side

 

1. Onsdagen den 29.juli 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Else Marie -, baaren af Præstens datter

Ingeborg Helene Saabye. Faderen Skovfogeden Mathias Christensen moderen Agatha.

Faddernes navne: Hr.Controleúr Wit, Seigr. Woetmann af Closter Mølle, Seigr.Dyhr

og Monsr. Blocks Kjæreste af Rye Mølle.

 

2. Dom: 7p Trinit: den 2.august 1767:

Blef kastet jord på en gl Enkekone Anne Jensdatter af Emborg.

 

3. Eodem die den 2.august 1767:

Introducerede ieg Huusmanden Jens Christensens Hustrue af Emborg.

 

4. Dom: 7p Trin: den 2.august 1767: (Dom: 8p Trini: er rettet til 7 eller

omvendt)

Giorde Hyrden Jens Frederichsens hustru barsel og Blef forløst med et pigebarn,

som formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og kaldet – Else -.

 

5. Dom: 8p Trini: den 9.august 1767:

Blef kastet jord på bemeldte Jens Frederichsens barn.

 

6. Eodem die den 9.august 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne Marie -, baaren af Jens Povelsens pige

Anne. Faderen Niels Ovesen og moderen Giertrud Nielsdatter. Faddernes navne:

Niels Christensen Skovfoged, Jacob Hansen, Søren Skrædder og Niels Tydskes

hustru Zidsel, alle af Rye.

 

Side 38 venstre side

 

1. Tirsdagen den 4.august 1767:

Blef Husmanden Niels Ovesens hustru lychelig forløst med et pigebarn, som skulle

have været anført her foran, før end 8de søndag efter trinit:

 

2. Dom: 9p Trinit: Den 16.august 1767:

Introducerede ieg Gaardmanden Niels Hansens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Eodem die den 16.august 1767:

Introducerede ieg Husmanden Knud Rasmussens hustru af Emborg efter et dødfødt

barn.

 

4. Dom: 10p Trini: den 23.august 1767:

Introducerede ieg Huusmanden Jens Friderichsens Hustrue af Rye

 

5. Dom 11p Trini: den 30.august 1767:

Introducerede ieg Skoufogeden Mathias Christensens Hustrue af Rye.

 

6. Dom: 12p Trini: den 6.september 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Kiersten -, baaren af Hjulmanden Niels

Laursens hustru i Emborg. Faderen Søren Rasmussen Husmand moderen Karen

Nielsdatter af Rye. Faddernes navne: Povel Ebbensen, Anders Nielsen, Thomas

Thomassens søn Thomas og Ove Christensens hustru Helle, alle af Rye.

 

7. Eodem die den 6 september 1767:

Introducerede ieg Niels Hansens Hustrue af Rye.

 

8. Dom: 13p Trini: den 13.september 1767:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Mads -, baaren af Giertrud (fortsætter)

 

Side 38 højre side

 

Madsdatter. Faderen Jens Baltzer og moderen Johanne Madsdatter af Rye. Faddernes

navne: Mads Pedersen, Rasmus Baltzer, Jacob Nielsen og Peder Nielsens hustru

Kiersten Nielsdatter, alle af Rye.

 

1. Dom: 14p Trini den 20.september 1767:

Blef efter Højvelbaaren Hr. Kammer-herre og Amtmand van Wojda, skriftelig

tilladelse kastet jord på en ubekiendt kone, som gik om og betlede sit brød, kom

syg ind til en mand Thomas Nielsen i Rye, og der efter at ligge sig på en seng,

men derefter den påfølgende morgen Blef fundet død liggende uden for sengen.

 

2. Den 27.september 1767:

Blef læst over et ægte pigebarn, formedelst svaghed skyld hjemmedøbt og kaldet -

Maren -, baaren af Mette Rasmusdatter – Thomas Nielsens hustru i Rye. Faderen

Christen Sørensen og moderen Kiersten Nielsdatter. Faddernes navne: Søren

Sørensen, Thomas Sørensen, Jacob Hansen og Christen Salomonsens hustru Kiersten

Hansdatter, alle af Rye.

 

Side 39 venstre side

 

1.Dom: 16pTrini: den 4.oktober 1767:

Introducerede ieg Jens Baltzers Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

2. Eodem die den 4.oktober 1767:

Ligemaade [Introducerede ieg] Huusmanden Søren Rasmussens Hustrue af Rye efter

barnefødsel.

 

3. Eodem die den 4.oktober 1767:

Blef Enkemanden Peder Thomsen af Rye, begravet 88 aar gl og Blef tagen til lig

Prædiken kort over ham, fordi han døde meget hastig på Michelsdag om morgenen

(29.september)

 

4. Fredagen den 16.oktober 1767:

Copulerede ieg Povel Nielsen af Pinds Mølle og Mette Nielsdatter af Emborg.

 

5. Fredagen den 30.oktober 1767:

Læst over et ægte pigebarn, som var hjemmedøbt og kaldet – Dorthea -, baaren af

Madame Hoved i Horby. Faderen Sr. Peder Block moderen Anne Dorthe. Faddernes

navne: Præstens kone Anne Cathrine Saabye, Hr. Controleúr Wit, den unge Monsr.

Woetmann af Closter Mølle og Mathias Christensen af Rye.

 

Side 39 højre side

 

1. Dom: 21p Trini: den 8.november 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af Jens Povelsens pige Anne

Sørensdatter i Rye. Faderen Christen Thomsen moderen Johanne Wilhelms i Rye.

Faddernes navne: Christen Alling, Jens Povelsen, Søren Skrædder og Karen

Jacobsdatter, alle af Rye.

 

2. Eodem die den 8.november 1767:

Copulerede ieg Enkemanden Knud Sørensen af Siim og Enkekonen Anne

Christensdatter af Fischerhuus.

 

3. Dom: 22p Trini: den 15.november 1767:

Blef en gammel pige af Emborg – Anne Jensdatter -, begravet og var 49 aar gl.

 

4. Dominica 1 Advent den 29.november 1767:

Introducerede ieg Hr Peder Blochs Hustrue i Rye Mølle efter barnefødsel.

 

5. Domin: 2de Advent den 6.december 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet - Maren -, baaren af Seigr.Peder Blocks

kjæreste Anne Dorthe i Rye Mølle. Faderen Skovfoged Rasmus Vissing og moderen

Giertrud Rasmusdatter af Emborg. Faddernes navne: Anders Rasmussen af Boes,

Thomas Nielsen af Rye, Jesper Rasmussen og Anders Rasmussens hustru Anne - - - -

-datter, alle af Emborg.

 

6. Eodem die den 6.december 1767:

Introducerede ieg Christen Thomsens Hustrue Johanne Wilhelmsdatter af Rye

 

Side 40 venstre side

 

1. Feria 2de Nat: den 26.december 1767:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Johanne -, baaren af Skovfoged Mathias

Christensens kjæreste Agatha i Rye. Faderen Jacob Hansen og moderen Inger

Pedersdatter af Rye. Faddernes navne: Niels Hansen, Johan Madsen, Anders

Rasmussen og Præstekonen Anne Cathrine Saabye.

 

1768.

 

2. Dom: 1p Epiph: den 10.januar 1768:

Blef jordet Jens Hansens hustru af Rye – Anne Laursdatter, 60 aar gl.

Aarsagen hvorfor ieg udvalgte denne tekst, fordi bemeldte som dagen efter

nytaarsdag af besvimelse faldt i ilden og Blef forbrændt i ansigtet, hovedet og

Ryeggen, og døde 2 dage derefter.

 

Side 40 højre side

 

1. Domin: 2p Epiph: den 17.januar 1768:

Blef læst over et ægte pigebarn, som var hjemmedøbt og kaldet – Cathrine Dorthea

-, baaren af Peder Blocks kæreste Anne Dorthe i Rye Mølle. Faderen Gothard

Boller moderen Magrethe Jørgensdatter af Rye. Faddernes navne: Thomas Nielsen,

Niels Tholstrup, Rasmus Andersen og Rasmus Rasmussen, alle af Rye.

 

2. Eodem die den 17.januar 1768:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Elsebeth -, baaren af en pige Anne

Nielsdatter af Rye. Faderen Husmand Jacob Nielsen moderen Kiersten Johansdatter

af Rye. Faddernes navne: Anders Nielsen, Christen Alling, Christen Salomonsen og

Søren Daniels hustru Karen Nielsdatter, alle af Rye.

 

3. Dom: 3p Epiph: den 24.januar 1768:

Introducerede ieg Skoufogeden Rasmus Wissings Hustrue af Emborg.

 

4. Eodem die den 24.januar 1768:

Kastet jord på Almisselemmet Ellen Jensdatter af Rye.

 

5. Eodem die den 24.januar 1768:

Blef Ove Christensens hustru af Rye, forløst med et drengebarn, som Blef døbt og

kaldet – Christen -, men døde straks derefter.

 

 

 

Side 41 venstre side række 2

 

1. Tirsdagen den 26.januar 1768:

Giorde Husmand Anders Jensens hustru Maren Salomonsdatter barsel, og fik en

datter, som formedelst svaghed straks Blef hjemmedøbt og kaldet – Kiersten -.

 

2. Onsdagen den 27.januar 1768:

Blef Husmanden Gothfred Christiansen begravet 31 aar gl.

 

3. Eodem die den 27.januar 1768:

Blef kastet jord på Ove Christensens nyefødte søn i yderste nødsfald Blef døbt

Christen.

 

4. Dominica Septuag: den 31.januar 1768:

Blef læst over et pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet –

Kiersten -, baaren af Rasmus Salomonsens datter Inger. Faderen Husmand Anders

Jensen moderen Maren Salomonsdatter af Rye. Faddernes navne: Morten Salomonsen

af Emborg, Christen Salomonsen, Christen Nielsen og Mette Rasmusdatter, alle af

Rye.

 

5. Dominica Sexages; den 7.februar 1768:

Introducerede ieg Jacob Hansens Hustrue i Rye efter barnefødsel

 

6. Dom: Esto Mihi den 14.februar 1768:

Blef Husmanden Ove Christensen og hans hustru Helle Andersdatter af Rye

begravet. (prædiken fortsætter på næste side)

 

Side 41 højre side

 

1. Dom: Invocavit den 21.februar 1768:

Introducerede ieg Gothardt Bollers Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

2. Eodem die den 21.februar 1768:

Trolovede ieg Rasmus Jensen og Enkekonen Zidsel Sørensdatter af Rye, Forlovernes

navne Morten Salomonsen af Emborg og Christen Salomonsen af Rye.

 

3. Dominica Reminisc: den 28.februar 1768:

Introducerede ieg Huusmanden Jacob Nielsens Hustrue af Rye og ligeledes

Huusmanden Anders Jensens Hustrue i Rye.

 

4. Eodem die den 28.februar 1768:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Christen -, baaren af Christen Sørensens

hustru Kiersten. Faderen Niels Tholstrup og moderen Magrethe Hendrichsdatter af

Rye. Faddernes navne: Salomon Hendrichsen, Niels Nielsen af Rye, Peder

Hendrichsen af Emborg og Bageren Gothards hustru Magrethe af Rye.

 

Dominica Oculi den 6.marts 1768:

Blef Husmanden Peder Gothfredsen af Rye begravet 54 aar gl.

 

Side 42 venstre side

 

1. Dominica Judica den 20.marts 1768:

Trolovede ieg Rasmus Baltzer og Inger Marie Johansdatter, begge af Rye,

Forlovernes navne Morten Hansen og Christen Salomonsen af Rye.

 

2. Festo Annutiati Maria den 25.marts 1768:

Introducerede ieg Niels Tholstrups Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Dom Palm: den 27.marts 1768:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af Svends hustru Kiersten

Rasmusdatter af Fischerhuus. Faderen Niels Fisker og moderen Karen Sørensdatter

af Fischerhuus. Faddernes navne: Rasmus Vissing, Morten Salomonsen, Jesper

Rasmussen og Anders Rasmussens ældste datter Maren af Emborg. [Niels Thomsen]

 

4. Dom: 1p Paschatos den 10.april 1768:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Zidsel -, baaren af Jesper Rasmussens pige

Kiersten af Emborg. Faderen Husmand Anders Pedersen og moderen - af Emborg.

Faddernes navne: Morten Salomonsen, den yngre Rasmus Rasmussen og en karl Anders

Laursen og Jens Salomonsens hustru, alle af Emborg.

 

5. Eodem die den 10.april 1768:

Blef Husmanden Laust Nielsens hustrus drengebarn af Emborg begravet. Konen Blef

forløst med dette barn om tirsdagen tilforn, men få dage efter at det var Bleven

døbt, døde det.

 

6. Eodem die den 10.april 1768:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, (fortsætter)

 

Side 42 højre side

 

baaren af Søren Madsens hustru Maren Andersdatter af Rye. Faderen Jens Andersen

moderen Anne Nielsdatter af Rye. Faddernes navne: Niels Ovesen, Laust Dreisen,

Christen ?Christensen? og Niels Allings hustru, alle af Rye.

 

1. Dom: 4p Trinit: den 26.juni 1768:

Introducerede ieg Niels Thomsens Hustrue af Fischerhuus efter barnefødsel.

 

2. Dom: 5p Trinit: den 3.juli 1768:

Kastet jord på Niels Thomsens barn af Fischerhuus.

 

3. Eodem die den 3.juli 1768:

Introducerede ieg Laust Nielsens Hustrue og

Anders Pedersens Hustrue af Emborg efter barnefødsel.

 

4. Festo Ascensionis xsti: den 12.maj 1768:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Anders -, baaren af Inger Rasmusdatter af

Rye. Faderen Laust Andersen og moderen Karen Salomonsdatter af Rye. Faddernes

navne: Morten Salomonsen og Jens Salomonsen af Emborg, Anders Jensen Virklund,

Ellen Dørups og Jens Povelsens pige Anne, alle af Rye.

 

5. Dom: Exaudi den 15.maj 1768:

Introducerede ieg Huusmanden Jens Andersens Hustrue af Rye.

 

6. Onsdagen den 18.maj 1768:

Kastet jord på Niels Wirklund af Rye 28 aar gl.

 

Side 43 venstre side

 

1. Festo S.S..T. den 29.maj 1768:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Birret -, baaren af Anders Pedersens hustru

Maren Jensdatter i Emborg. Faderen Laust Pedersen Smed og moderen Sophie

Jacobsdatter af Emborg. Faddernes navne: Rasmus Vissing, Morten Salomonsen af

Emborg, Niels Christensen af Rye og Anders Rasmussens datter Maren af Emborg.

 

2. Dom: 4p Trini: den 26.juni 1768:

Introducerede ieg Huusmanden Laust Andersens Hustrue af Rye.

 

3. Mandagen den 27.juni 1768:

Blef Niels Christensens pigebarn Johanne begravet.

 

4. Fredagen den 1.juli 1768:

Copulerede ieg Rasmus Jensen og Enkekonen Zidsel Sørensdatter af Rye.

 

5. Dom: 5p Trini: den 3.juli 1768:

Introducerede ieg Laust Pedersen Smeds Hustrue af Emborg.

 

6. Fredagen den 8.juli 1768:

Copulerede ieg Rasmus Baltzer og Inger Marie Johansdatter af Rye.

 

7. Dom: 7p Trini: den 17.juli 1768:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Johan Peter -, baaren af Jomfru Stausholm

i Rye. Faderen Johan Christopher Schreiber moderen Karen Pedersdatter af Rye.

Faddernes navne: Højædle og Velbaaren Hr. General Krigs Commiesaire de Hielm

Crone fra Hernings Holm, (fortsætter)

 

Side 43 højre side

 

Velædle og Velbyrdige Hr. Cammerraad og Borgmester Richter fra Fredericia,

Præstens datter Ingeborg Helene Saabye og Christian Bødchers hustru Anne af Rye.

 

1. Domini: 8p Trin den 24.juli 1768:

Læst over et ægte drengebarn, kaldet – Jens -, baaren af Præstens datter

Ingeborg Helene Saabye, som tilforn for svagheds skyld var hjemmedøbt. Faderen

Thomas Pedersen og moderen Anne Jensdatter. Faddernes navne: Jomfru Elisabeth

Stausholm, Søren Jensens hustru Karen Pedersdatter, Thomas Nielsen af Rye og

Johan Pedersen Block af Rye Mølle.

 

2. Eodem die den 24.juli 1768:

Blef døbt et uægte drengebarn, Blef kaldet – Christian -, baaren af Niels

Lauritzens hustru Maren Nielsdatter i Rye, som udlagde til barnefader en

Skibskarl Johan Peter ved Kolding, moderen Anne Sophie Johansdatter fra

?Lærskov? Sogn i en by Farup.

 

3. Dom: 11p Trini: den 14.august 1768:

Introducerede ieg Thomas Pedersens Hustrue af rye efter barnefødsel.

 

4. Eodem die den 14.august 1768:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Niels -, baaren af Rasmus Baltzers hustru

Inger Marie. Faderen Christen Nielsen og moderen Johanne Salomonsdatter af Rye.

Faddernes navne: Christen Salomonsen, Rasmus Salomonsen, Karen Salomonsdatter af

Rye og Morten Salomonsen af Emborg.

 

Side 44 venstre side

 

1. Dom: 13p Trini: den 28.august 1768:

Introducerede ieg Johan Schribers Hustrue efter barnefødsel.

 

2. Eodem die den 28.august 1768:

Kastet jord på Jens Baltzers barn af Rye, 1 aar gl.

 

3. Dominica 14p Trini: den 4.september 1768:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Simon -, baaren af Jesper Rasmussens

hustru i Emborg. Faderen Niels Simonsen og moderen Karen Rasmusdatter af

Fischerhuus. Faddernes navne: Jesper Simonsen, Jens Simonsen, Jørgen Simonsen og

Karen Sørensdatter af Fischerhuus.

 

4. Dom: 22p Trinit: den 30.oktober 1768:

Introducerede ieg Niels Simonsens Hustrue af Emborg.

 

5. Dom: 23p Trini: den 6.november 1768:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Husmand Niels

Mortensens hustru Mette Marie. Faderen Hendrich Andersen og moderen Anne

Rasmusdatter. Faddernes navne: Anders Skrædder, Christen Andersen af Rye, Knud

Rasmussen af Emborg og Knud Pedersens hustru Ellen af Rye.

 

6. Dom: 24p Trinit: den 13.november 1768:

Blef Jens Laursens hustru Karen Pedersdatter, begravet 63 aar gl.

 

Side 44 højre side

 

1. Eodem die den 13.november 1768:

Blef kastet jord på den gamle Olluf Enevoldsen af Rye.

 

2. Dominica 1 Advent den 27.november 1768:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Peder -, baaren af Husmand Søren Jensens

hustru Karen i Rye. Faderen Rasmus Rasmussen og moderen Kierstine Pedersdatter i

Rye. Faddernes navne: Christen Sørensen, Thomas Pedersen, Thomas Nielsen og Anne

Nielsdatter, alle af Rye.

 

3. Dom: 2de Advent den 4.december 1768:

Blef læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og

kaldet – Rasmus -. Faderen Svend Christensen og moderen Kiersten ?Rasmusdatter?

af Fischerhuus. Faddernes navne: Rasmus Vissing, Morten Salomonsen i Emborg,

Jens Nielsen i Fischerhuus, Niels Mortensen i Rye, Jens Christensens hustru,

Blef baaren af Anders Rasmussens datter Anne Andersdatter i Rye.

 

4. Dom: 4 Advent den 18.december 1768:

Blef kastet jord på Rasmus Dyhr af Rye, ?60 aar gl.

 

5. Eodem die den 18.december 1768:

Indlæst Hendrich Andersens hustru af Rye efter barnefødsel.

 

6. Eodem die den 18.december 1768:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Niels -, baaren af (fortsætter)

 

Side 45 venstre side

 

Jens Povelsens pige Anne. Faderen Anders Jensen og moderen Cathrine Ovesdatter

af Rye. Faddernes navne: Povel Ebbesen, Christen Alling, Christen Virklund og

Rasmus Baltzers Inger Marie.

 

1769.

 

1. Festo Novi Anni den 1.januar 1769:

Introducerede ieg Huusmanden Rasmus Rasmussens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

2. Festo Epiph: den 6.januar 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Ove -, baaren af Præstens pige Maren

Andersdatter i Rye. Faderen Christian Andersen og moderen Anne Ovesdatter i Rye.

Faddernes navne: Povel Ebbertsen, Anders Jensen, Laust Andersen og Jens

Andersens kone Anne Nielsdatter, alle af Rye.

 

3. Eodem die den 6.januar 1769:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Inger -, faderen Husmanden Søren Nielsen og

moderen Anne, baaren af Salomon Hendrichsens hustru Johanne Christensdatter.

Faddernes navne: Andreas Hansen, Niels Rasmussen, Jørgen Mortensen og

Skomagerens datter Kiersten Johansdatter, alle af Rye.

 

Side 45 højre side

 

1. Eodem die den 6.januar 1769:

Blef læst over 2de uægte drengebørn, og tvillinger, den ene kaldet – Søren -, og

den anden – Ove -, som formedelst svagheds skyld var hjemmedøbte. Baaren af

Karen Salomonsdatter og Svends kone Anne Rasmusdatter i Rye, som udlagde til

barnefader Laust Sørensen af Træden, moderen Maren Ovesdatter af Rye.

 

2. Lørdagen den 7.januar 1769:

Trolovede ieg Enkemanden Christen Nielsen og Enkekonen Karen Jensdatter af Rye.

Forlovere Thomas Pedersen og Knud Pedersen i Rye.

 

3. Domini 1p Epiph: den 8.januar 1769:

Introducerede ieg Svends Hustrue i Fischerhuus efter barnefødsel.

 

4. Eodem die den 8.januar 1769:

Kastet jord på ovennævnte tvillinger.

 

5. Dom: 2p Epiph: den 15.januar 1769:

Blef Jens Salomonsens pigebarn i Emborg, Johanne begravet ca.5 aar gl.

 

6. Eodem die den 15.januar 1769:

Kastet jord på Christian Andersens barn i Rye.

 

7. Dom: Septuages: den 22.januar 1769:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Magrethe -, baaren af Husmanden Anders

Pedersens hustru Maren af Emborg. Faderen Jens (Fortsætter)

 

Side 46 venstre side

 

Friderichsen og moderen Maren Christensdatter af Rye. Faddernes navne: Jørgen

Mortensen, Søren Jensen og Christian Gothfreds hustru Anne Jensdatter af Rye.

 

1. Eodem die den 22.januar 1769:

Kastet jord på Søren Nielsens mindste barn af Rye.

 

2. Dominica Sexagesima den 29.januar 1769:

Intoducerede ieg Huusmanden Anders Jensens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Dom: Esto Mihi den 5.februar 1769:

Introducerede ieg Huusmanden Christian Andersens Hustrue af Rye efter

barnefødsel.

 

4. Onsdagen den 15.februar 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Christen -, baaren af Anders Rasmussens

datter Anne Thomasdatter af Emborg. Faderen Laust Andersen og moderen Maren

Thomasdatter i Emborg. Faddernes navne: Morten Salomonsen, Rasmus ?Christensen,

Jesper Rasmussen og Jens Christensens hustru Kiersten Thomasdatter af Emborg.

 

Side 46 højre side

 

1. Dominica Laetare den 5.marts 1769:

Blef Niels Laursen af Rye begravet 58 aar gl.

 

2. Onsdagen den 8.marts 1769:

Introducerede ieg Jens Friderichsens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Dominica Judica den 12.marts 1769:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af Kiersten Thomasdatter i

Emborg. Faderen Niels Thomsen og moderen Karen Sørensdatter af Fischerhuus.

Faddernes navne: Morten Salomonsen, Laust, den unge Rasmus Rasmussen og

Skovfogedens datter Giertrud, alle af Emborg.

 

4. Fredagen den 17.marts 1769:

Trolovede ieg Monsr. Laurs Bonne fra Sshanderborg og Jomfru Elisabeth Stausholm

i Rye.

 

5. Festo Annu?: den 25.marts

Introducerede ieg Laust Andersens Hustrue af Emborg.

 

6. Dom: Palm: den 19.marts 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af hans søster Anne

Andersdatter, faderen Anders Rasmussen og moderen Ellen Hansdatter af Rye.

Faddernes navne: Jacob Hansen, Niels Rasmussen, Rasmus Andersen og Thomas

Nielsens hustru Mette, alle af Rye.

 

 

 

Side 47 venstre side række 4

 

1. Dom: Wiri: Di: den 23.marts 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Christen -, baaren af moderens søster

kaldet Karen Christensdatter tienende i Rye. Faderen Thomas Pedersen og moderen

Maren Christensdatter. Faddernes navne: Christen Vinter i Boes, Lars Dreisen,

Christen Thisen og Jens Andersens hustru Anne, alle af Rye.

 

2. Eodem die den 23.marts 1769:

Blef Søren Nielsens hustru forløst med et dødfødt barn.

 

3. Dominica 1 Past Paschat: den 2.april 1769:

Trolovede ieg Jens Christiansen og Giertrud Madsdatter i Rye.

 

4. Dominica 2p Paschat: den 9.april 1769:

Blef kastet jord på Husmanden Rasmus Jensens barn i Rye.

 

5. Eodem die den 9.april 1769:

Blef døbt et drengebarn, kaldet – Carl Friderich -, baaren af Madame Block i Rye

Mølle. Faddernes navne: Velærværdige Hr. Christian Volchersen i alling, Monsr.

Zilleman i Pind Mølle, Monsr. Voetmanns søn fra Closter Mølle og Ingeborg Helene

Saabye af Rye.

 

6. Eodem die den 9.april 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Christen -, baaren af Giertrud Madsdatter

i Rye. Faddernes navne: Niels Hansen, Christen Andersen, Ellen Torups? Og Niels

Mortensens hustru Mette Marie, alle af Rye.

 

Side 47 højre side

 

1. Dom: 3p Pasch: den 16.april 1769:

Introducerede ieg Niels Thomsens Hustrue i Fischerhuus efter barnefødsel.

 

2. Eodem die den 16.april 1769:

Blef døbt et drengebarn – Christen -, baaren af Maren Nielsdatter i Emborg.

Faderen Laust Nielsen og moderen Maren Thøgersdatter. Faddernes navne:

Skovfogeden R.R.S., Morten Salomonsen, Rasmus Rasmussen af Emborg og Karen

Nielsdatter af Rye.

 

3. Dom: 4p Pasch: den 23.april 1769:

Introducerede ieg Thomas Pedersens Hustrue Indeste i Rye efter barnefødsel.

 

4. Festo Ascens: xsti: den 4.maj 1769:

Blef kastet jord på Niels Fiskers mindste pigebarn af Fischerhuus.

 

5. Domin: Exaud: den 7.maj 1769:

Introducerede ieg Gaardmanden Anders Rasmussens Hustrue og

Huusmanden Christen ?ydster  Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

6. Festo S S Trin: den 25.maj 1769:

Introducerede ieg Søren Nielsens hustru af Faarhus, efter et dødfødt barn.

 

7. Eodem die den 25.maj 1769:

Laust Nielsens Hustrue af Emborg efter barnefødsel.

 

8. - den 25.maj 1769:

Kastet jord på Gaardmanden Niels Hansens barn af Rye og

Christen Hendrichsens barn af Rye.

 

9. - den 25.maj 1769:

Døbt et ægte drengebarn, som i daaben Blef kaldet – Laust -, baaren af Jens

Salomonsens kone af Emborg. Faderen Christen Salomonsen og moderen Kiersten

Hansdatter af Rye. Faddernes navne: Morten Salomonsen af Emborg, Christen

Sørensen, Morten Hansen, Niels Nielsen og ?????Salomonsen af ?

 

Side 48 venstre side

 

1. Dom: 1p Trini: den 28.maj 1769

Introducerede ieg Madame G??mansen i ? efter barnefødsel.

 

2. Eodem die den 28.maj 1769:

Kastet jord på Jesper Rasmussens første fødte datter af Emborg.

 I ligemaade kastet jord på Husmand Niels Allings barn, og Indersten Jens

Troelsens barn, begge af Rye.

 

3. Dom: 2p Trinit: den 4.juni 1769:

Blef Anders Rasmussens pigebarn Johanne begravet, saa vel som

Jacob Hansens pigebarn Anne Jacobsdatter og

 Niels Hansens datter Anne Nielsdatter, alle 4 aar gamle.

 

4. Eodem Die: den 4.juni 1769:

Døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af Degnekonen Madame Pichsen.

Faderen Rasmus Baltzer og moderen Inger Marie Johansdatter af Rye. Faddernes

navne: Johan Rosendahl, Jens Baltzer, Povel Ebbertsen og Anne Sørensdatter imed

Jens Povelsen, alle af Rye.

 

5. Tirsdag den 6.juni 1769:

Blef Sr. Peder Blocks søn Niels og datter Dorthe begravet.

 

6. Eodem die den 6.juni 1769:

Kastet jord på Laust Dreisens barn af Rye.

 

Side 48 højre side

 

1. Fredagen den 9.juni 1769:

Kastet jord på Svend Mortensens drengebarn Morten af Fischerhuus.

 

2. Fredagen den 9.juni 1769

Kastet jord på Rasmus Baltzers mindste barn af Rye.

 

3. Eodem die den 9.juni 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Hans Nicolaj -, baaren af Niels

Tholstrups hustru i Rye. Faderen Gotharder Bagger moderen Magrethe Jørgensdatter

af Rye. Faddernes navne: Mette Andersdatter, Kiersten Pedersdatter og Morten

Sørensens hustru Karen Hansdatter, alle af Rye.

 

4. Dom: 3p Trinit: den 11.juni 1769:

Trolovede ieg Salomon Rasmussen og Anne Nielsdatter af Rye. Forlovernes Navne

(intet skrevet)

 

5. Torsdagen den 15.juni 1769:

Kastet jord på en pige Johanne Ovesdatter af Rye.

 

6. Dom: 4p Trinit: den 18.juni 1769:

Kastet jord på Svend Mortensens mindste drengebarn af Fischerhuus.

 

7. Dom: 3p Trinit: den 11.juni 1769

Blef Anders Nielsen Foged fra  Kritstrup Gods publiceret absolveret proptes

negligationem Altaris Scramente in æde Ryense: (eller noget i den stil)

 

8. Dom: 5p Tinit: den 25.juni 1769

Introducerede ieg Christen Salomonsens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

9. Feato Visit: Mariæ: den 2.juli 1769

Kastet jord paa Thomas Peder Lassens mindste barn af Rye.

 

10. Eodem die den 2.juli 1769

Introducerede ieg Gaardmanden Jesper Rasmussens Hustrue af Emborg efter

barnefødsel

Samme dag Huusmanden Rasmus Baltzers Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

Side 49 venstre side

 

1. Dom: 7p Trinit: den 9.juli 1769

Introducerede ieg Gothardts Baggers Histrue efter barnefødsel.

 

2. Dom: 10p Trinit: den 30.juli 1769:

Blef Niels Mortensens søn Morten af Rye begravet 4 aar og 3 uger gl.

 

3. Dom: 11pTrinit: den 6.august 1769:

Blef Anders Rasmussens mindste datter af Emborg, begravet næsten 3 aar gl.

 

4. Eodem die den 6.august 1769:

Kastet jord på Niels Rasmussens mindste drengebarn af Emborg.

 

5. Lørdagen den 2.september 1769:

Blef Anders Rasmussen af Emborg, begravet 48 aar gl.

 

6. Dom: 17p Trinit: den 17.september 1769:

Blef Husmanden Anders Jensens pigebarn Kiersten, begravet 1½ aar gl.

 

7. Dom: 18pTrinit: den 24.september 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Just -, baaren af Rasmus Rasmussens

stiftdatter Anne Christophersdatter af Emborg. Faderen Knud Rasmussen og moderen

Mette Rasmusdatter af Emborg. Faddernes navne: Hendrich Andersen af Rye,

Skovfogedens søn Anders Rasmussen, Jens Christensen og Laust Andersens hustru

Maren Thomasdatter, alle af Emborg.

 

Side 49 højre side

 

1. Torsdagen den 22.september 1769:

Blef Karen Pedersdatter af Rye, begravet 89 aar gl.

 

2. Dom: 20p Trinit: den 8.oktober 1769:

Blef kastet jord på Laust Nielsens mindste barn af Emborg.

 

3. Eodem die den 8.oktober 1769:

Copulerede ieg Jens Christiansen og Giertrud Madsdatter af Rye.

 

4. Fredagen den 13.oktober 1769:

Copulerede ieg Salomon Rasmussen og Anne Nielsdatter af Rye.

 

5. Dom: 24p Trinit: den 5.november 1769:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Jens Povelsens pige Anne

Rasmusdatter af Rye. Faderen Christen Andersen og moderen Karen Christensdatter

af Rye. Faddernes navne: Jens Laursen, Rasmus Jensen, Peder ?Ovesen?, Christian

Gothfreds hustru Anne Jensdatter, Niels Tydskes hustru Zidsel, alle af Rye.

 

6. Dom 25p Trinit: den 12.november 1769:

Trolovede ieg Søren Andersen af Rye og Mette Mortensdatter af Rye Mølle.

Forlovernes navne Niels Rasmussen – Gaardmand og Rasmus Thisen – Husmand af Rye.

 

7. Tirsdagen den 14.november 1769:

Giorde Johan Madsens hustru af Rye, barsel og fik et dødfødt barn.

 

8. Dom: 26p Trinit:Den 19.november 1769:

Blef Johan Madsens dødfødte barn af Rye, begravet.

 

9. Fredagen den 24.november 1769:

Copulerede ieg Enkemanden Christen Nielsen og Enkekonen Karen Jensdatter af Rye.

 

Side 50 venstre side

 

1. Den 30.november 1769:

Copulerede ieg Monsr. Lauritz Benner Paryque Mager af Schanderborg og Jomfru

Elisabeth Stausholm af Rye.   -   Blef opsat til d.1.december, som sees her

neden under anført.

 

2. Dominica 1Adventus den 3.december 1769:

Kastet jord på Almisselemmet Anne Kiærs af Rye.

 

3. Eodem die den 3.december 1769:

Læst over et ægte drengebarn, kaldet – Niels -, baaren af en pige Johanne

Rasmusdatter af Rye. Faderen Husmand Knud Pedersen og moderen Ellen Povelsdatter

af Rye. Faddernes navne: Niels Nielsen, Peder Knudsen, Niels Jensen og Giertrud

Madsdatter, Jens Christiansens hustru, alle af Rye.

 

4. Edom die den 3.december 1769

Introducerede ieg Indersten Christen Andersens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

5. Fredagen den 1.december 1769:

Copulerede ieg Paryquemageren Monsr. Lauritz Benner og Jomfru Elisbeth Stausholm

i Schanderborg kirke.

 

6. Domin: 2de Advent: den 10.december 1769:

Copulerede ieg Søren Andersen og Mette Mortensdatter af Rye.

 

Side 50 højre side

 

1. Eodem die den 10.december 1769:

Læst over et ægte drengebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet –

Mads -, baaren af Maren Pedersdatter – Peder Nielsens stiftdatter i Rye. Faderen

Jens Baltzer og moderen Johanne Madsdatter i Rye. Faddernes navne: Jens

Christiansen, Jacob Hansen, Anders Rasmussen og Christen Nielsen Wirklunds

hustru af Rye.

 

2. Eodem die den 10.december 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Gothfred -, baaren af en pige Dorthe

Nielsdatter i Rye. Faderen Husmanden Rasmus Jensen og moderen Zidsel Jensdatter

i Rye. Faddernes navne: Jens Lorenzen, Andreas Hansen, Søren Nyemand og

Christian Gothfreds hustru, alle af Rye.

 

3. fredagen den 15.december 1769:

Blef Jens Kræmers hustru af Rye, forløst med et drengebarn, som formedelst

svaghed Blef inddøbt og kaldet – Niels -, men døde nogle dage derefter og Blef

jordet  den 17.december.

 

. Dom: 3 Adv: den 17.december 1769

Blef bemeldte barn Niels begravet

 

5. Eodem die den 17.december 1769:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Søren -, baaren af Salomon Rasmussens

hustru Anne Nielsdatter i Rye. Faderen Christen Sørensen og moderen Kiersten

Nielsdatter i Rye. Faddernes navne: Thomas Nielsen, Thomas Sørensen i Rye,

Morten Salomonsen af Emborg og Anne Nielsdatter – Niels Andersens hustru i Rye.

 

Side 51 venstre side

 

1. Feria 2de Nativit: den 26.december 1769

Introducerede ieg Gaardmanden Johan Madsens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

2. Eodem die den 26.december 1769:

Læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var hjemmedøbt og kaldet –

Karen -, baaren af Maren Andersdatter i Rye. Faderen Rasmus Andersen og moderen

Mette Andersdatter i Rye. Faddernes navne: Laust Andersen i Emborg, Jacob

Hansen, Christen Salomonsen og Niels Tholstrups hustru Magrethe Hendrichsdatter,

alle af Rye.

 

1770.

 

3. Dominica 2de p Epiph: den 20.januar 1770:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Niels -, baaren af Anders Pedersens datter

Maren af Tørring. Faderen Søren Nielsen – Husmand i Rye og moderen Anne

Rasmusdatter i Rye. Faddernes navne: Salomon Hendrichsen, Rasmus Jensen, Jens

Friderichsen og Anders Hansen, alle af Rye.

 

4. Onsdagen den 9.januar 1770:

Læst over 2de ægte pigebørn – tvillinger, som formedelst svaghed var

hjemmedøbte, den første fødte kaldet – Anne -, baaren af moderens søster Johanne

Pedersdatter af Salten, den anden (fortsætter)

 

Side 51 højre side

 

kaldet - Maren -, baaren af Johanne Nielsdatter af Rye. Faderen Jacob Hansen og

moderen Inger Pedersdatter. Faddernes navne: Rasmus Nederskov, Niels Hansen,

Johan Madsen, Zidsel Nielsdatter og Karen Jacobsdatter, alle af Rye, ligeledes

Christen Sørensen, Christen Salomonsen og Anders Rasmussen, Anne Svendsdatter og

Ellen  Christensdatter af Rye.

 

1. Dom: 3de past Epiph: den 23.januar 1770:

Introducerede ieg Christen Sørensens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

2. Eodem die den 23.januar 1770:

Introducerede ieg Huusmanden Knud Pedersens Hustrue i Rye efter barnefødsel.

 

3. Eodem die den 23.januar 1769:

Døbte et drengebarn, i daaben kaldet – Niels -, baaren af Kromanden Rasmus

Nederskovs datter Zidsel i Kroen. Faderen Husmanden Søren Daniel og moderen

Karen Nielsdatter af Rye. Faddernes navne: Povel Ebbertsen, Christen Alling,

Anders Jensen og Jacob Nielsens hustru i Rye.

 

4. Dom: 4 Epiph: den 27.januar 1770:

Introducerede ieg Huusmanden Jens Baltzers Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

5. Dom: 5p Epiph: den 3.februar 1770:

Introduceede ieg Gaardmanden Rasmus Andersens Hustrue

Huusmanden Rasmus Jensens Hustrue og

Og Ligeledes Jens Kræmers Hustrue efter barnefødsel alle 3 af Rye

 

Side 52 venstre side

 

1. Dominica Sexagesi: den 18.februar 1770:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Kiersten -, baaren af Niels Mortensens

hustru Mette Marie af Rye. Faderen Christen Andersen Soldat og moderen Anne - -

- - - - - - - af Rye. Faddernes navne: Anders Skrædder Hendrichsen, Niels

Rasmussens søn Niels Jensen, Kiersten Pedersdatter, alle af Rye.

 

2. Eodem die den 18.februar 1770:

Introducerede ieg Gaardmand Jacob Hansens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Tirsdagen den 20.februar 1770:

Trolovede ieg Søren Sørensen af Firgaarde og Enken Maren Christensdatter af

Emborg, saa ogsaa hans broder Povel Sørensen af Firgaarde og Enkens stiftdatter

Anne Andersdatter af Emborg. Forlovernes navne  Søren Jensen og Niels Sørensen

af Firgaarde i Dover Sogn.

 

4. Onsdagen den 21.februar 1770:

Blef Strand Controleúren Rasmus With begravet og nedsat i begravelsen i kirken,

60 aar gl.

 

Side 52 højre side

 

1. Domin: Incocavit den 4.marts 1770:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Ove -, baaren af Zidsel Ovesdatter i Rye.

Faderen Christian Andersen, Anne Ovesdatter i Rye. Faddernes navne: Laust

Andersen af Emborg, Laust Dreisen, Peder Ovesen og Cathrine Ovesdatter af Rye.

 

2. Eodem die den 4.marts 1770:

Introducerede ieg Søren Nyemands Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Den 4.marts 1770:

Blef Almisselemmet Laust Hansen af Rye begravet.

 

4. Eodem die den 4.marts 1770:

Endnu kastet jord på Knud Rasmussens barn af Emborg.

 

5. Onsdagen den 28.februar 1770:

Blef Niels Andersen af Rye, begravet 56 aar gl.

 

6. Onsdagen den 7.marts 1770:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af en pige Anne

Christophersdatter i Emborg. Faderen Niels Fischer moderen Karen Sørensdatter af

Fischerhuus.  Faddernes navne: Morten Salomonsen, Jesper Rasmussen, Søren

Sørensen og Niels Simonsens hustru Karen af Emborg og Fischerhuus.

 

Side 53 venstre side 5 række

 

1. Onsdagen den 14.marts 1770:

Læst over et ægte pigebarn kaldet - Ellen ­-, som for svagheds skyld var

inddøbt, og baaren af Madame Block i Rye Mølle. Pater Thomas Nielsen, Mater

Mette Rasmusdatter i Rye. Faddernes navne: Rasmus Wissing i Emborg, Christen

Sørensen, Salomon Rasmussen og Husmand Rasmus Rasmussens hustru Anne Kierstine i

Rye.

 

2. Dom: Oculi den 18.marts 1770:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Thomas -, baaren af Rasmus Wissing datter

Giertrud i Emborg. Faderen Jens Christensen moderen Kirsten Thomasdatter i

Emborg. Faddernes navne: Morten Salomonsen Sørensen, Laust Smed og Laust

Andersens hustru Maren Thomasdatter, alle af Emborg.

 

3. Eodem die den 18.marts 1770:

Læst over et ægte drengebarn, kaldet – Niels -, baaren af Rasmus Salomonsens

datter Inger Rasmusdatter i Rye. Faderen Salomon Rasmussen moderen Anne

Nielsdatter i Rye. Faddernes navne: Christen Sørensen, Jacob Hansen, Knud

Rasmussen og en pige Johanne Nielsdatter, alle af Rye.

 

4. Eodem die den 18.marts 1770:

Kastet jord på Almisselemmet Laust Hansen i Rye.

 

Side 53 højre side

 

1. 3de Onsdag i Fasten den 21.marts 1770:

Døbt et ægte pigebarn i daaben kaldet – Anne -, baaren af Anders Rasmussens

datter i Rye. Faderen Niels Hansen moderen Maren Jensdatter. Faddernes navne:

Jacob Hansen, Johan Madsen, Kroemanden Rasmus Nederskou og Præstekonen Anne

Cathrine Saabye, alle i Rye.

 

2. Festo Annuntiationis Mariæ den 24.marts 1770:

Introduceret Huusmanden Christian Andersens Hustrue og

Søren Daniels Hustrue begge i Rye.

 

3. Dominica Judica den 1.april 1770:

Introduceret Christen Soldats Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

4. Eodem die den 1.april 1770:

Kastet jord på Thomas Pedersens barn Jens.

Ligemaade kastet jord på Thomas Nielsens mindste datter Ellen Thomasdatter begge

af Rye.

Kastet jord på Niels Thomsens mindste datter Maren Nielsdatter af Fischerhuus.

 

5. Dom: Palm: den 8.april 1770:

Introducerede ieg Niels Thomsens Hustrue af Fischerhuus efter barnefødsel.

 

6. Feria 2de Paschatos den 16.april 1770:

Introduceret Salomon Rasmussens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

7. Dom: Qvasim: den 22.april 1770:

Kastet jord på Christen Salomonsens mindste barn Laust i Rye.

 

Side 54 venstre side

 

1. Dom: Miser: den 29.april 1770:

Læst over et ægte drengebarn, kaldet – Peder -, baaren af Maren – Peder Madsens

stiftdatter i Rye. Faderen Jens Christiansen moderen Giertrud Madsdatter i Rye.

Faddernes navne: Christian Gothfred, Johan Madsen, Mads Pedersen og Johanne

Madsdatter i Rye.

 

2. Eodem die den 29.april 1770:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Anders -, baaren af en pige Karen Erichsdatter

i Rye. Faderen Jens Andersen Soldat moderen Anne Nielsdatter i Rye. Faddernes

navne: Søren Madsen, Søren Sørensen, Anders Jensen og Anne Ovesdatter, alle af

Rye.

 

3. Domin: Jubi: den 6.maj 1770:

Introducerede Gaardmand Niels Hansens Hustrue Maren Jensdatter af Rye og

Huusmanden Jens Christensens Hustrue Kiersten Thomasdatter af Emborg.

 

4. Eodem die den 6.maj 1770:

Begravet Enken Karen Troelsdatter af Rye, som døde meget hastig.

 

5. Eodem die den 6.maj 1770:

Kastet jord på Jens Christiansens barn af Rye.

 

Side 54 højre side

 

1. Die Lutaniatico?: den 9.maj 1770:

Døbt et ægte drengebarn, i daaben kaldet – Niels -, baaren af Rasmus Rasmussens

stiftdatter Anne Christensdatter af Emborg. Faderen Husmanden Jørgen Rasmussen

moderen Anne Jensdatter. Faddernes navne: Morten Salomonsen, Søren Sørensen,

Laust Smed og Jesper Rasmussens hustru Sophie, alle af Emborg.

 

2. Dom: Cant: den 13.maj 1770:

Introducerede ieg Thomas Nielsens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Eodem die den 13.maj 1770:

Kastet jord på Jørgen Mortensens dødfødte barn af Rye.

 

4. Dom: Rogate den 20.maj 1770:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Jens -, baaren af Præstens datter

Ingeborg. Faderen Thomas Pedersen moderen Anne Jensdatter af Rye. Faddernes

navne: Thomas ?Thomsen en søn Rasmus, Thomas Smed, Jacob Hansen, Ellen

Povelsdatter og Kiersten Nielsdatter, alle af Rye.

 

5. Eodem die den 20.maj 1770:

Blef Jacob Hansens datter Maren begravet 17 uger gl.

 

6. Eodem die den 20.maj 1770:

Kastet jord på Svend Mortensens dødfødte barn af Fischerhuus.

 

Side 55 venstre side

 

1. Dominica Exaudi: den 27.maj 1770:

Introducerede ieg Jens Andersen Soldats Hustrue efter barnefødsel af Rye.

 

2. Feria 2de Pentecostes den 4.juni 1770:

Blef Rasmus Jensen af Fischerhuus, begravet 73 aar gl.

 

3. Feria 3de Pentecostes den 5.juni 1770:

Blef Jens Christiansens hustru af Rye begravet, som døde i hendes barselseng, 27

aar gl.

 

4. Festo Sacrsanc?: Trin: den 14.juni 1770:

Introducerede ieg Huusmanden Jørgen Rasmussens Hustrue af Emborg.

 

5. Dom: 1p Trinitat: den 17.juni 1770:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Niels -, baaren af Niels Christensen

Skovfogeds datter af Rye. Faderen Søren Sørensen moderen Ellen Christensdatter.

Faddernes navne: Niels Christensen, Thomas Sørensen, Christen Sørensen og Rasmus

Andersens hustru, alle af Rye.

 

6. Festo Johannis Baphtist den 24.juni 1770:

Introducerede ieg Gaardmanden Thomas Pedersens Hustrue af Rye.

 

7. Eodem die den 24.juni 1770:

Læst over et ægte drengebarn, som tilforn var hjemmedøbt og kaldet – Ernst -,

baaren af Møllerkonens søster Ingeborg Woetmann af Closter Mølle. Faderen Sr.

Peder Block (fortsætter)

 

Side 55 højre side

 

moderen Anne Dorthe Block i Rye Mølle. Faddernes navne: Sr. Ernst Woetmann i

Closter Mølle, Peder Snedcher i Rye, Jens Skovfoged i Tinghuset, Præstens kone

Anne Cathrine Saabye og Ingeborg Helene Saabye.

 

1. Eodem die den 24.juni 1770:

Døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne Marie -, baaren af en pige fra Siim navn–

Maren Rasmusdatter. Faderen Hendrich Andersen moderen Anne Rasmusdatter i Rye.

Faddernes navne: Anders Skrædder, Christen Andersen, Rasmus Jensen og Anne

Rasmusdatter tienende ved Jens Povelsen i Rye.

 

2. Fredagen den 29.juni 1770:

Copulerede ieg Søren Sørensen af Firgaard og Enken Maren Christensdatter af

Emborg.

 

3. Eodem die den 29.juni 1770:

Copulerede ieg Povel Sørensen af Firgaard og Anne Andersdatter af Emborg.

 

4. Dom 4p Trin: den 8.juli 1770:

Blef kastet jord på Jørgen Rasmussens mindste barn, Niels 8 uger gl. af Emborg.

 

Side 56 venstre side

 

1. Dom: 4p Trini: den 8.juli 1770:

Introducerede ieg Jens Rasmussens Hustrue i Thinghuuset efter barnefødsel.

 

2. Eodem die den 8.juli 1770:

Ligeledes Jørgen Mortensens Hustrue i Rye efter barnefødsel.

 

3. Dom: 5p Trin: den 15.juli 1770:

Introducerede ieg Svend Mortensens Hustrue af Fischerhuus efter barnefødsel.

 

4. Dom: 6pTrin: den 22.juli 1770:

Introducerede ieg Huusmanden Søren Sørensens Hustrue efter barnefødsel

 

5. Dom: 7p trin: den 29.juli 1770:

Introducerede ieg Peder Blochs Hustrue i Rye Mølle.

 

6. Eodem die den 29.juli 1770:

Introducerede ieg Hendrich Andersens Hustrue af Rye.

 

7. Eodem die den 29.juli 1770 

men ud for midten af teksten der står der NB Dom: 9p Trini: den 12.august 1770:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed var inddøbt og kaldet –

Johanne Marie -, faderen Rasmus Baltzer moderen Inger Marie, baaren af Søsteren

Kiersten Johansdatter af Rye. Faddernes navne: Povel Ebbertsen og

Skomagersvenden Joen, Jens Baltzer og Johanne Madsdatter, alle af Rye.

 

8. Dom: 11p Trin: den 26.august 1770:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Dorthea -, baaren af Mette Sørensdatter.

Faderen Søren Andersen moderen Mette Mortensdatter af Rye. Faddernes navne:

Christen Rasmussen, ?Rasmus Baltzer, Jens Mortensen og Karen Mortensdatter, alle

af Rye.

 

Side 56 højre side

 

1. Dom: 12p Trin: den 2.september 1770:

Introducerede ieg Rasmus Baltzers Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

2. Side NB ?? Dom: 9p Trin: den 12.august 1770:

Blef døbt et drengebarn af Emborg, kaldet – Rasmus -, baaren af en pige Karen

Christensdatter i Emborg. Faderen  Niels Rasmussen og moderen Anne Cathrine i

Emborg. Faddernes navne: Rasmus Vissing, Rasmus Rasmussen, Søren Sørensen og

Knud Rasmussens hustru i Emborg.

 

3. Dom: 13p Trin: den 9.september 1770:

Introducerede ieg Niels Rasmussens Hustrue af Emborg.

 

4. Dom: 16pTrin: den 30.september 1770:

Introduceret Søren Skræders Hustrue i Rye efter barnefødsel.

 

5. Eodem die den 30.september 1770:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Karen -, baaren af Søren Sørensens hustru

Maren i Emborg. Faderen Laust Nielsen moderen Maren Thøgersdatter af Emborg.

Faddernes navne: Enevold Ollufsen, Laust Andersen i Emborg, Jens Rasmussen i Rye

og Jens Christensens hustru i Emborg.

 

Side 57 venstre side

 

1. Dom: 17p Trin: den 7.oktober 1770:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Hendrich -, baaren af Mette Rasmusdatter

i Rye. Faderen Niels Tholstrup og moderen Magrethe Hendrichsdatter i Rye.

Faddernes navne: Peder Hendrichsen i Emborg, Salomon Hendrichsen, Niels

Christensen og Maren Andersdatter, alle i Rye.

 

2. Dom: 18p Trin: den 14.oktober 1770:

Kastet jord på Laust Nielsens mindste barn i Emborg.

 

3. Dom: 20p Trin: den 28.oktober 1770:

Læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og kaldet –

Anne -, baaren af Sr. Peder Blocks hustru i Rye Mølle. Faderen Jesper Rasmussen

og moderen Sophie Jacobsdatter i Emborg. Faddernes navne: Jens Rasmussen i

Svejstrup, Rasmus Rasmussen i Emborg, Søren Rasmussen af Firgaard og Jens

Christensens hustru Kiersten Thomasdatter af Emborg.

 

4. Festo Omin: Sanct: den 1.november 1770:

Blef et uægte pigebarn døbt og kaldet – Anne -, udlagt til barnefader Simon

Ollufsen af Emborg. Moderen til barnet, hun er Kiersten Jensdatter i Rye.

 

Side 57 højre side

 

1. Fredagen den 9.november 1770:

Blef gaardmanden Jesper Rasmussens hustru begravet 29 aar 8 måneder og 6 dage

gl.

 

2. Dom: 22p Trin: den 11.november 1770:

Kastet jord på Niels Rasmussens mindste barn af Emborg.

 

3. Eodem die den 11.november 1770:

Blef læst over et ægte drengebarn – Rasmus -, som formedelst svaghed Blef

hjemmedøbt, baaren af Christen Sørensens hustru Kiersten i Rye. Faderen Rasmus

Rasmussen og moderen Kierstine Thomasdatter i Rye. Faddernes navne: Christen

Pedersen, Rasmus Thomsen, Søren Andersen og Søren Jensens hustru Karen

Pedersdatter, alle af Rye.

 

4. Eodem die den 11.november 1770:

Introduceret Huusmanden Laust Nielsens Hustrue af Emborg Endnu samme dag

Indutroduceret Niels Tholstrups Hustrue i Rye efter barnefødsel.

 

5. Dom: 24p Trin: den 25.november 1770:

Trolovede ieg Skomagersvenden Joen Joensen Nup og Skomagerens datter Kiersten

Johansdatter af Rye. Forlovernes navne Peder Snedcher og Anders Murermester,

begge af Rye.

 

Side 58 venstre side

 

1. Dominica 2de Advent den 9.december 1770:

Installerede ieg Jens Hansen Raun at være Sognedegn for Rye menigheder og

tillige Skoleholder i Rye by.

 

2. Domin: 3 Adv: den 16.december 1770:

Blef Rasmus Salomonsens hustru af Rye – Karen Knudsdatter, begravet 69 aar gl.

 

3. Dom: 4 Adv: den 23.december 1770:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Kiersten -, baaren af Præstekonen Anne

Cathrine Saabye. Faderen Anders Jensen og moderen Maren Salomonsdatter i Rye.

Faddernes navne: Morten Salomonsen af Emborg, Christen Salomonsen, Salomon

Rasmussen og Niels Tholstrups hustru Magrethe, alle af Rye.

 

4. Feria 2de Nat: den 26.december 1770:

Introducerede ieg Rasmus Rasmussens Hustrue efter barnefødsel.

 

1771

 

5. Dom: 1p Epiph: den 13.januar 1771:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af en kone Maren

Knudsdatter fra Siim.(fortsætter)

 

Side 58 højre side

 

Faderen Hyrden Jens Friderichsen og moderen Maren Christensdatter i Rye.

Faddernes navne: Niels Nielsen, Søren Smed i Rye, Knud Jensen af Siim og

Christian Gothfreds hustru i Rye.

 

1. Dom: 2 past Ephan: den 20.januar 1771:

Introducerede ieg Huusmanden Anders Jensen Wirklunds Hustrue af Rye.

 

2. Lørdagen den 26.januar 1771:

Copulerede ieg Joen Joensen Nup og Kiersten Johansdatter Rosendahl af Rye.

 

3. Mandagen den 28.januar 1771:

Blef Morten Salomonsens hustru af Emborg begravet 70 aar gl.

 

4. Tirsdagen den 29.januar 1771:

Trolovet Enkemanden Jesper Rasmussen og en pige Johanne Andersdatter af Emborg.

Forlovernes navne Just Rasmussen i Vrold og Anders Christensen i Siim.

 

5. Domin: Sexag: den 3.februar 1771:

Kastet jord på Christen Andersens mindste barn af Rye.

 

6. Eodem die den 3.februar 1771:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Karen -, baaren af en kone Maren

Xstensdatter i Emborg. Faderen Niels Thomsen i Fischerhuus og moderen Karen

Sørensdatter. Faddernes navne: Peder Hendrichsen,

? Nielsen, Laust Smed og Giertrud  RD: Rasmusdatter af Emborg.

 

Rye Kirkebog 1762 – 1789

 

Mikrokort 3

 

Side 59 venstre side 1 række

 

1. Dominica Invocavit den 17.februar 1771:

Kastet jord på Niels Tholstrups mindste barn af Rye, 20 uger gl.

 

2. Eodem die den 17.februar 1771:

Kastet jord på Niels Thomsens mindste barn af Fischerhuus, 3 uger gl.

 

3. Ad ?eodem die (måske menes der Chotember 20 februar )den 17? 17-23 februar

1771:

Kastet jord på en gammel betler af Them Sogn, som formedelst Isens svaghed,

ville gå over Søen til Møllen i Rye, sank ned med fødderne igennem Isen Blef

liggendes oven på Isen og kvalt af vandet.

 

4. Eodem die den 17? 17-23 februar 1771:

Blef døbt et ægte drengebarn, i daaben kaldet – Jens -, baaren af Peder Nielsens

stiftdatter Maren Pedersdatter i Rye. Faderen Jacob Nielsen Husmand og moderen

Kiersten Johansdatter i Rye. Faddernes navne: Olluf Nielsen, Christen

Salomonsen, Jacob Hansen og Johanne Nielsdatter, alle i Rye.

 

5. Dom: Reminiscere den 24.februar 1771:

Introduceret Hyrden Jens Friderichsens Hustrue i Rye barnefødsel

 

6. Eodem die den 24.februar 1771:

Kastet jord på Jacob Nielsens barn, 8 dage gl. af Rye.

 

Side 59 højre side

 

1. Dominica Reminiscere den 24.februar 1771:

Døbt et uægte barn, kaldet – Dorthe -, moderen til barnet Magrethe Johansdatter

i Rye, udlagt til barnefader Jens Hansen i Halle beliggende i Grædstrup sogn.

 

2. Onsdagen den 19.marts 1771:

Begravet Husmanden Johan Knudsens hustru i Rye, 66 aar gl.

 

3. 5 Onsdag i fasten den 20.marts 1771:

Begravet Husmanden Anders Jensens hustru af Rye, 46 aar gl.

 

4. Fredagen den 22.marts 1771:

Trolovede ieg Enkemanden Morten Salomonsen af Emborg og Maren Laursdatter af

Faarhus. Sponsores Rasmus Rasmussen og Søren Sørensen af Emborg.

 

5. Dom: Palmarum den 24.marts 1771:

Introducerede ieg Niels Thomsens Hustrue efter barnefødsel af Fische.

 

6. Eodem die den 24.marts 1771:

Kastet jord på Rasmus Rasmussens mindste barn i Rye.

 

7. Ad euc den ?29.marts 1771:

Døbt et ægte drengebarn, i daaben kaldet – Salomon -, baaren af Maren

Salomonsdatter. Faderen Husmand Christen Virklund og moderen Johanne

Salomonsdatter i Rye. Faddernes navne: Jacob Hansen, Christen Sørensen, Salomon

Rasmussen og Rasmus Baltzers hustru Inger Marie, alle af Rye.

 

Side 60 venstre side

 

1. Die Viridium den 28.marts 1771:

Blef Svend Christensen af Rye begravet 68 aar gl.

 

2. Dom: 1 past Paschatos den 7.april 1771:

Kastet jord på Christen Virklunds mindste barn i Rye.

 

3. Eodem die den 7.april 1771:

Læst over et ægte pigebarn, kaldet – Anne Marie -, baaren af en pige Maren

Pedersdatter af Siim. Faderen Peder Ditlef og moderen Anne Pedersdatter af Rye.

Faddernes navne: ?kan ikke læses.

 

4. Feria 2de Paschatos den 14.april 1771:

Døbt et uægte pigebarn, kaldet – Kiersten -, Blef udlagt til barnefader en

Recrut ved navn Rasmus Laursen, stående ved hans kongelige Monarkie Regiment og

det ????Compagni, moderen til barnet hedder Ellen Thøgersdatter af Emborg.

 

5. Dom: 2p Psch: den 14.april 1771:

Introducerede ieg Huusmanden Jacob Nielsens Hustrue i Rye

 

6. Domin: 3 past Paschatos den 21.april 1771:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Johanne -, baaren af Jesper Rasmussens

(fortsætter)

 

Side 60 højre side

 

Fæstemøe Johanne Andersdatter i Emborg. Faderen Rasmus Rasmussen og moderen Anne

Giertsdatter i Emborg. Faddernes navne: Anders Gertsen af Siimb (måske Hemb),

Søren Pedersen, Morten Salomonsen og Salomon ?sens kone Johanne Christensdatter

af Rye.

 

1. Dominica 4de p Pasch: den 28.april 1771:

Kaste jord på Ellen Thøgersdatters uægte barn af Emborg.

 

2. Dom: 5 past Paschatos den 5.maj 1771:

Kastet jord på Kiersten Jensdatters uægte barn af Rye.

 

3. Dom: Exaudi den 12.maj 1771:

Døbt et ægte barn kaldet  Niels -, baaren af Johanne Nielsdatter i Jægergaarden.

Faderen Christen Salomonsen og moderen Kiersten Hansdatter i Rye. Faddernes

navne: Morten Salomonsen, Jens Salomonsen i Emborg, Hans Mortensen og Thomas

Nielsens hustru Mette af Rye.

 

4. Fredagen den 3.maj 1771:

Begravet Søren Sørensen Smed i Rye, 63 aar gl.

 

 

 

Side 61 venstre side

 

1. Feria 2de Pentec: den 20.maj 1771:

Introducerede ieg  Peder Ditlefs Hustrue af Rye.

 

2. Festos S Trin: den 26.maj 1771:

Introducerede ieg Rasmus Rasmussens Hustrue af Emborg

 

3. Eodem die den 26.maj 1771:

Blef Husmanden Jens Christensens hustru af Emborg begravet 37 aar gl.

 

4. Domin: 2p Trini: den 9.juni 1771:

Døbt et ægte pigebarn, kaldet – Karen -, baaren af Anders Rasmussens datter i

Rye. Faderen Jens Kræmer og moderen Maren  - - - - - - af Rye. Faddernes navne:

Jacob Hansen, Niels Hansen, Niels Svendsen og Niels Tholstrups kone Magrethe

Hendrichsdatter i Rye.

 

5. Dom: 3p Trin: Den 16.juni 1771:

Kastet jord på en gammel kone af Faarhus.

 

6. Eodem die den 16.juni 1771:

Introduceret Gaardmanden  Christen Salomonsens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

Side 61 højre side

 

1. 6p Trin: den 7.juli 1771:

Indlyst Huusmanden Jens Kræmers Hustrue efter barnefødsel i Rye.

 

2. Dom: 9p Trin: den 28.juli 1771:

Kastet jord på Mette Sørensdatter af Rye, 73 aar gl.

 

3. Eodem die den 28.juli 1771:

Blef døbt et drengebarn, kaldet – Anders -, baaren af Rasmus Andersens hustru

Mette Andersdatter i Rye. Faderen Hans Andersen og moderen Giertrud Sørensdatter

af Fischerhuus. Faddernes navne: Skovfogeden Rasmus Rasmussen af Emborg, Jens

Andersen af Boes, Morten Salomonsen af Emborg, Niels Simonsens hustru Karen i

Fischerhuus.

 

4. Dom: 10p Trinit: den 4.august 1771:

Læst over et ægte pigebarn – Anne Marie -, som formedelst svaghed Blef inddøbt.

Faderen Niels Svensen og moderen Maren Knudsdatter. Baaren af Præstens ældste

datter Ingeborg Helene Saabye. Faddernes navne: Knud Ebbesen af Gundterup, Jacob

Hansen, Rasmus Nedenskov og Niels Mortensens hustru Mette Marie af Rye.

 

5. Dom: 11p Trinit: den 11.august 1771:

Blef kastet jord på Bødkeren Rasmus [Hans se nr. 3] Andersens barn Anders af

Fischerhuus, 14 dage gl.

 

Side 62 venstre side

 

1. Dom: 12p Trinit: den 18.august 1771:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Thomas Nielsens hustru

Mette Rasmusdatter i Rye. Faderen Søren Nielsen og moderen Kiersten Laursdatter

i Fischerhuus. Faddernes navne: Hendes broder Anders af Siim, og broderen Laust

af Siim, Morten Salomonsen, Jesper Rasmussen og Skovfogedens datter Giertrud af

Emborg.

 

2. Dom: 13p Trinit: den 25.august 1771:

Introduceret Hans Andersens Hustrue af Fischerhuus efter barnefødsel.

 

3. Eodem die den 25.august 1771:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Christen Sørensens hustru

Kiersten Nielsdatter i Rye. Faderen Husmanden Rasmus Salomonsen og moderen Anne

Nielsdatter af Rye. Faddernes navne: Morten Salomonsen i Emborg, Christen

Salomonsen, Rasmus Salomonsen og Laust Dreisens hustru Karen Salomonsdatter,

alle i Rye.

 

4. Eodem die den 25.august 1771:

Introduceret Niels Svendsens Hustrue i Rye efter barnefødsel.

 

5. Dom: 18p Trinit: den 28.september 1771:

Begravet Søren Nielsens pigebarn Anne af Faarhus, 12 dage gl.

 

Side 62 højre side

 

1. Dom: 18p Trinit: den 28.september 1771:

Introducerede ieg Søren Nielsens Hustrue af Faarhuus efter barnefødsel.

 

2. S. 19p Trin: den 6.oktober 1771:

Introducerede ieg Huusmanden Rasmus Salomonsens Hustrue af Rye efter

barnefødsel.

 

3. Eodem die den 6.oktober 1771:

Læst over et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Niels Thomsens hustru

Karen i Fischerhuus. Faderen Niels Simonsen og moderen Karen af bemelte

Fischerhuus. Faddernes navne: Skovfoged Rasmus Rasmussen, Laust Andersen, Laust

Nielsen og Rasmus Rasmussens hustru Anne Gertsdatter, alle af Emborg.

 

4. S. 20p Trini: den 13.oktober 1771:

Døbt et ægte pigebarn, kaldet – Dorthe -, baaren af Giertrud Rasmusdatter i

Emborg. Faderen Jørgen Rasmus og moderen Anne Jensdatter af Emborg. Faddernes

navne: Christen Grov(Graver)? i Rye, Jens Madsen, Jens Ollufsen og Anne

Gierthsdatter, alle i Emborg.

 

5. Dom: 22p Trini: den 27.oktober 1771:

Kastet jord på en betler ved navn Søren, som døde i Rye Mølle, og var fra

Randrup ved Aalborg.

 

Side 63 venstre side

 

1. Dom: 21p Trinit: den 20.oktober 1771:

Døbt et ægte pigebarn, kaldet – Maren -, baaren af en pige Johanne Rasmusdatter

tienende Jesper Rasmussen i Emborg. Faderen Niels Rasmussen og moderen Cathrine

Iversdatter i Emborg. Faddernes navne: Jesper Rasmussen, Rasmus Rasmussen og

Anders Pedersen, alle i Emborg.

 

2. Dom: 23p Trin: den 3.november 1771:

Blef læst over et ægte pigebarn, som var hjemmedøbt for svagheds skyld, baaren

af en pige Helvig tienende i Rye Mølle. Faderen Gothardt Boller og moderen

Magrethe Jørgensdatter i Rye. Faddernes navne: Magrethe Hendrichsdatter i Rye,

barnets navn var – Amalia -.

 

3. Fredagen den 1.november 1771:

Copulerede ieg Enkemanden Morten Salomonsen og Maren Laursdatter af Emborg.

 

4. Dom: 24past Trin: den 10.november 1771:

Introducerede ieg Niels Simonsens Hustrue af Fischerhuus og

Jørgen Rasmussens Hustrue af Emborg efter barnefødsel.

 

Side 63 højre side

 

1. Dom: 27p Trinit: den 10.november 1771:

Blef læst over et ægte pigebarn, som formedelst svaghed Blef hjemmedøbt og

kaldet - Anne -, baaren af Madame Block i Rye Mølle. Faderen Peder Snedkers i

Rye og moderen Cathrine Hans Nicolajsdatter i Rye. Faddernes navne: Præstekonen,

Niels Mortensens hustru Mette i Rye, Johan Block i Rye Mølle og Christen

Salomonsen i Rye.

 

2. Dominica 26p Trinit: den 24.november 1771:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Sophie -, baaren af Jens Rasmussens hustru

i Hem Stock. Faderen Jesper Rasmussen og moderen Johanne Andersdatter i Emborg.

Faddernes navne: Niels Rasmussen i Rye, Rasmus Rasmussen og Søren Sørensen i

Emborg,

 

3. Eodem die den 24.november 1771:

Introducerede ieg Niels Rasmussens Hustrue i Emborg.

 

4. Dom: 3 Adv: den 15.december 1771:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Christen -, baaren af en pige ved navn

Zidsel Christophersdatter i Emborg. Faderen Husmanden Laust Nielsen (fortsætter)

 

Side 64 venstre side

 

og moderen Maren Thøgersdatter af Emborg. Faddernes navne: Jesper Rasmussen,

Morten Salomonsen af Emborg, Niels Thomsen af Fischerhuus og Jørgen Rasmussens

hustru af Emborg.

 

1. Eodem die den 15.december 1771:

Introducerede ieg Gothardt Bollers Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

2. Dominica 4de Adv: den 22.december 1771:

Kastet jord på et pigebarn af Emborg 8 uger gl.?

 

3. Feria 2de Nativit: den 26.december 1771:

Kastet jord på Laust Nielsens mindste barn af Emborg, 12 dage gl.

 

1772.

 

4. Dom: Int Nativit Circumcish den 1.januar 1772:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Maren Jacobsdatter i

Svejstrup. Faderen  ?Stin Nielsen og moderen Mette Rasmusdatter af Rye.

Faddernes navne: Jacob Hansen, Niels Ditlev, Jens Povelsens søn Rasmus og

Hendrich Andersens hustru Mette Jensdatter i Rye.

 

5. Eodem die den 1.januar 1772:

Introducerede ieg Peder Svendsens Hustrue i Rye efter barnefødsel.

 

6. Dom: 2 past Epiph: den 19.januar 1772:

Begravet en gammel ungkarl Niels Sørensen af Rye, 59 aar gl.

 

Side 64 højre side

 

1. Dom: 3 past Epiphan: den 26.januar 1772:

Introducerede ieg Huusmanden Laust Nielsens Hustrue efter barnefødsel

 

2. Eodem die den 26.januar 1772

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af Giertrud Rasmusdatter

i Emborg. Faderen Thomas Nielsen og moderen Mette Rasmusdatter af Rye. Faddernes

navne: Rasmus Vissing i Emborg, Anders Rasmussen i Pind Mølle, Rasmus Nederskov,

Salomon Rasmussens hustru Anne Nielsdatter, Kiersten Nielsdatter, alle af Rye.

 

3. Eodem die den 26.januar 1772:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Hans -, baaren af Niels Hansens hustru

Maren Jensdatter i Rye. Faderen Jacob Hansen og moderen Inger Pedersdatter i

Rye. Faddernes navne: Laust Nielsen, Peder Nielsen, Anders Rasmussen i Rye og

Inger Pedersdatter af Salten.

 

4. Eodem die den 26.januar 1772:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Johanne -, baaren af en pige (fortsætter)

 

Side 65 venstre side 2 række

 

ved navn Karen Erichsdatter. Faderen Niels Christensen og moderen Zidsel Tydskes

af Rye. Faddernes navne: Christen Andersen, Niels Hansen, Johan Madsen og Anne

Andersdatter af Rye.

 

1. Dom: 5te Epiph: den 9.februar 1772:

Introducerede ieg Jesper Rasmussens Hustrue efter barnefødsel.

 

2. Fredagen den 21.februar 1772:

Blef Sr. Peder Blocks hustru forløst med et pigebarn, som Blef hjemmedøbt og

kaldet – Dorthea -.

 

3. Dominica Invocavit den 8.marts 1772:

Introducerede ieg Jacob Hansens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

4. Eodem die den 8.marts 1772:

Blef læst over Sr.Peder Blocks barn – Dorthea -. Faderen Sr. Peder Block og

moderen Anne Dorthe af Rye Mølle. Baaren af Madame Birgithe Lundgaard af

Lillering. Faddernes navne: Monsr. Ernst Woetmann af Closter Mølle, Monsr. Bang

af Schanderborg, Skovfoged Jens Rasmussen af Tinghuset og Jomfru Stine Woetmann

af Closter Mølle.

 

Side 65 højre side

 

1. Dominica Reminiscere den 15.marts 1772:

Introducerede ieg Thomas Nielsens Hustrue efter barnefødsel af Rye.

 

2. Onsdagen den 18.marts 1772:

Blef Husmanden Christen Nielsen Virklund af Rye begravet 41 aar gl.

 

3. Dominica Oculi den 22.marts 1772:

Introducerede ieg Huusmanden Niels ChristenTysches Hustrue af Rye efter

barnefødsel.

 

4. Die Anuntationis Mariæ den 25.marts 1772:

Introduceret Madame Block af Rye Mølle efter barnefødsel.

 

5. Dominica 3de p Pasch: den 10.maj 1772:

Blef læst over et ægte drengebarn, som var hjemmedøbt og kaldet – Matthis -,

baaren af Madame Block i Rye Mølle. Faderen Jens Rasmussen og moderen Mette

Matthisdatter i Tinghuset. Faddernes navne: Skovridderen Monsr. Degner, Niels

Christensen Degn i Rye, Jens Povelsen og Præstens hustru Anne Cathrine Saabye.

 

6. Feria 2de Pasch den 20.april 1772:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Johanne -, baaren af Johan Madsens hustrus

Søster Karen Thomasdatter af Rye. Faderen Christen Sørensen (fortsætter)

 

Side 66 venstre side

 

moderen Kiersten Nielsdatter af Rye. Faddernes navne: Thomas Nielsen, Thomas

Sørensen, Søren Sørensen og Niels Nielsens datter, alle af Rye.

 

1. Samme dag den 20.april 1772:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Johan -, baaren af Andreas Murermesters

datter Anne i Rye. Faderen Joen Joensen Skomager og moderen Kiersten

Johansdatter i Rye. Faddernes navne: Gothfred Rhode og Peder Snedker samt

Præstens datter Ingeborg, alle af Rye.

 

2. Dom: 5te p Pasch: den 24.maj 1772:

Introducerede ieg Christen Sørensens Hustrue og

Skomageren Joen Joensens Hustrue efter barnefødsel begge af Rye.

 

3. Festo S. Ste: Trinitat: den 14.juni 1772:

Inlæste ieg Skoufogeden Jens Rasmussens Hustrue i Skouhuust efter barnefødsel.

 

4. Den 23.juni 1772:

Blef en mand ved navn Jens Nielsen, nylig ankommet til byen, begravet. m.m.

(en omfarende)

 

Side 66 højre side

 

1. Domin: 4p Trinit: den 12.juli 1772:

Blef Husmanden Niels Christensen af Rye begravet 35 aar og nogle uger gl.

 

2. Eodem die den 12.juli 1772:

Kastet jord på Smedens barn Anders af Rye, 2 aar gl.

 

3. Dom: 5p Trin: den 19.juli 1772:

Kastet jord på en fremmed kvindepersons barn, navn Maren Pedersdatter af

Horsens, barnets navn var Peder Knudsen, 10 uger gammel og døde lovlig

Løverdagen d.18.juli i Rye. Faderen til det besvangrede barn var en karl af

Sicker Gods i Aarhus ved navn Knud Nielsen.

 

4. Eodem die den 19.juli 1772:

Læste over et ægte pigebarn, som var hjemmedøbt og kaldet – Anne -, baaren af

Præstens kone i Rye. Faderen Gaardmanden Rasmus Andersen og moderen Mette

Andersdatter i Rye. Faddernes navne: Christian Andersen, Niels Hansen, Rasmus

Nederskov og Lisbeth Andersdatter, alle af Rye.

 

5. Fredagen den 25.juli 1772. (25.juli er Lørdag)

Efter geheime Wojda hans skriftelige tilladelse Blef kastet jord på Peder

Rasmussen af Salten, som Blef funden liggende død i Skoven på Rye grund.

 

Side 67 venstre side

 

1. Dom: 7p Trinit: den 2.august 1772:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Jens -, baaren af Rasmus Vissings datter

Giertrud af Emborg. Faderen Niels Thomsen og moderen Karen Thomasdatter af

Fischerhuus. Faddernes navne: Rasmus Rasmussen den yngre i Emborg, Niels

Simonsen, Svend Mortensen i Fischerhuus og en pige ved navn Karen af Emborg.

 

2. Eodem die den 2.august 1772:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Pouel -, baaren af Niels Nielsens datter

Maren i Rye. Faderen Husmanden Knud Pedersen og moderen Ellen Povelsdatter af

Rye. Faddernes navne: Thomas Pedersen, Andreas Murermester, Niels Nielsen og

Jens Friderichsens kone, alle af Rye.

 

3. Dom: 9p Trin: den 16.august 1772:

Introduceret Gaardmanden Rasmus Andersens Hustrue af Rye efter barnefødsel

 

4. Dominica 10 past Trinit: den 22.august 1772:

Blef Anders Christensen Skrædder i Rye, begravet 69 aar gl.

 

Side 67 højre side

 

1. Eodem die den 22.august 1772:

Kastet jord på Jens Troelsens mindste drengebarn af Rye, 1 aar gl.

 

2. Eodem den 22.august 1772:

Blef læst over Niels Tholstrups ægte drengebarn af Rye, som formedelst svaghed

var hjemmedøbt og kaldet – Laurs -, faderen Husmanden Niels Tholstrup og moderen

 Magrethe Henrichsdatter. Baaren af Anders Jensens hustru Maren Salomonsdatter.

Faddernes navne: Salomon Hendrichsen, Salomon Andersen, en ungkarl ved navn

Rhode, Kiersten Nielsdatter og Mette Rasmusdatter, alle af Rye.

 

3. Dom: 12p Trinit: den 6.september 1772:

Introduceret Niels Thomsens Hustrue af Fischerhuus efter barnefødsel.

 

4. Eodem die den 6.september 1772:

Kastet jord på Knud Rasmussens hustrues dødfødte barn i Emborg.

 

5. Den 6.september 1772:

Blef Peder Snedchers eneiste datter Anne begraven.

 

6. D: 13p Trinit: den 13.september 1772:

Blef den ældgamle Wilhelm von Aeid?, begravet 73 aar gl.

 

7. Eodem die den 13.september 1772:

Indlæst Knud Pedersens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

8. Dominica 14p Trini: den 20.september 1772:

Blef Jacob Hansens eneste søn af Rye, begravet 9 måneder gl.

 

Side 68 venstre side

 

1. Dom: 14 past Trinit: den 20.september 1772:

Kastet jord på en pige ved navn Maren Sørensdatter fra Dørup, som kom syg her

til byen og døde.

 

2. Eodem die den 20.september 1772:

Læst over et ægte drengebarn, som for svagheds skyld var hjemmedøbt og kaldet –

Jens -, baaren af Gaardmanden Peder Nielsens steddatter Maren Pedersdatter i

Rye. Faderen Husmanden Jacob Nielsen og moderen Kiersten Johansdatter. Faddernes

navne: Christen Thomsen, Laust Nielsen, Jørgen Gudichsen og Povel Ebbertsens

hustru af Rye.

 

3. Dom: 15p Trinnit: den 27.september 1772:

Døbt et ægte pigebarn, kaldet – Karen -, baaren af Christen Thisens hustru Karen

Jacobsdatter i Rye. Faderen Christen Virklund som er død, og moderen Johanne

Salomonsdatter i Rye. Faddernes navne: Christen Salomonsen, Kromanden Rasmus

Nederskov, Rasmus Rasmussen og Karen Gudiches, alle af Rye.

 

4. Eodem die den 27.september 1772:

Introduceret Niels Tholstrups Hustrue Huusmand i Rye efter barnefødsel.

 

Side 68 højre side

 

1. Dom: 16p Trinit: den 4.oktober 1772:

Blef Thomas ?Sørensen? af Rye, ungkarl, begravet 44 aar gl.

 

2. Eodem die den 4.oktober 1772:

Trolovet Wilhelm Johansen af Rye og Ingeborg Andreasdatter i Løgager,

Forlovernes navne Joen Joensen Skomager og Rhode i Rye.

 

3. Torsdagen den 16.oktober 1772:

Blef Johan Madsens kone forløst med et dødt foster, og søndagen der efter kastet

jord på.

 

4. Dom: 19p Trinit: den 25.oktober 1772:

Indlæste ieg Christen Wirklunds enke efter barnefødsel

 

5. Lørdagen den 31.oktober 1772:

Copulerede ieg Wilhelm Johansen og Ingeborg Andreas Hansens datter i Rye.

 

6. Torsdagen den 5.november 1772:

Blef Skomageren Joen Joensen Nup i Rye, hans hustru begravet 29 aar gl.

 

7. Dom: 21p Trinit: den 8.november 1772:

Trolovede ieg Enkemanden Søren Laursen af Boes og pigen Maren Andersdatter af

Rye, Forlovernes navne Søren Sørensen og Anders Rasmussen i Boes.

 

8. Dom: 22p Trin: den 15.november 1772:

Introduceret Jacob Nielsens Hustrue efter barnefødsel af Rye.

 

 

 

Side 69 venstre side

 

1. Onsdagen den 10.november 1772:

Trolovede ieg Peder Laursen og Enken Anne Thomasdatter [Rasmusdatter] i Rye,

sponsores Jacob Hansen og Thomas Nielsen i Rye.

 

2. Dominica 23p Trini: den 22.november 1772:

Blef Enken Anne Thomasdatter af Rye, begravet 84 aar gl.

 

3. Eodem die den 22.november 1772:

Kastet jord på Magrethe Johansdatters barn af Rye.

 

4. Domin: 1 Adventus den 29.november 1772:

Kastet jord på den gamle Almisselem 78 aar gl. navn Delfh? I Rye.

 

5. Eodem die den 29.november 1772:

Introduceret Gaardmanden Johan Madsens Hustrue efter et dødfødt foster af Rye.

 

6. Dom: 2de Adventus den 6.december 1772:

Kastet jord på Husmanden Christian Andersens drengebarn i Rye.

 

7. Fredagen den 13.december 1772: (Fredag er den 11, eller 18)

Copulerede ieg Enkemanden Søren Laursen af Boes og Maren Andersdatter i Rye.

 

8. Dom: 4 Adventus den 20.december 1772:

Begravet Jacob Hansens barn af 5 aar gl.

 

Side 69 højre side

 

1. Eodem die den 20.december 1772:

Kastet jord på Anders Jensens drengebarn i Rye.

 

2. Onsdagen den 23.december 1772:

Blef Thomas Nielsens søn Rasmus begravet 1 aar gl. af Rye.

 

3. Dominica intoe Nat: den 25.december 1772:

Kastet jord på Rasmus Andersens barn Rasmus, 8 aar gl. af Rye.

Ligeledes kastet jord paa enken Kiersten Pedersdatter hendes Søn af Rye 7 aar

gl.

 

4. Onsdagen den 30.december 1772:

Kastet jord på Rasmus Rasmussen, inderste, hans barn i Rye.

 

5. Eodem die den 30. December 1772:

Copulerede ieg Peder Laursen og Enken Anne Rasmusdatter i Rye.

 

1773.

 

6. Dominica past Circumisio Christi  den 1.januar 1773:

Begravet Rasmus Andersens barn Laust Rasmussen af Rye, 7 aar gl.

Ligeledes begravet Joen Joensen Nup Skomager hans lille barn Johan.

 

7. Eodem die den 1.januar 1773:

Ligeledes kaste jord på en gammel mand Johan Knudsen af Rye, 66 aar gl.

 

Side 70 venstre side

 

1. Domonica past novum Annum den 3.januar 1773:

Begravet Husmanden Christen Thomsens dødfødte barn af Rye.

 

2. Dom: 1past Epiphan den 10.januar 1773:

Begravet og kastet jord på Anders Jensens barn i Rye, 5 aar gl.

 

3. Dom: 1past Epiphan den 10.januar 1773:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Stephan -, baaren af en pige ved navn Anna

Andersdatter i Rye. Faderen Husmanden Rasmus Jensen og moderen Zidsel

Sørensdatter af Rye. Faddernes navne: Christian Gothfred, Jens Lauritzen, Søren

Sørensen Fisker og Laust Dreisens hustru Karen Salomonsdatter, alle af Rye.

 

4. Dom 2 past Epih: den 17.januar 1773:

Døbt et ægte drengebarn, kaldet – Thøgge -, baaren af Jesper Rasmussens hustru i

Emborg. Faderen Laust Nielsen og moderen Maren Thøggersdatter i Emborg.

Faddernes navne: Rasmus Vissing, Rasmus Rasmussen, Thøger Christensen, Knud

Rasmussens hustru og Jørgen Rasmussens hustru, alle i Emborg.

 

Side 70 højre side

 

1. Dom 3 past Epiphan den 24.januar 1773:

Blef et ægte drengebarns daab, navn – Hans -, confirmeret og baaren til kirke af

Jacob Hansens hustru Inger. Faderen Niels Hansen og moderen Maren Jensdatter i

Rye. Faddernes navne: Johan Madsen, Anders Rasmussen, Rasmus Thomsen og Niels

Jensens pige Else af  - ?Rye

 

2. Eodem die den 24.januar 1773:

Kastet jord på Enkens, Anders Jensens hustrus sidste kone hendes barn, 4 aar gl.

i Rye

 

3. Dom 4p Epihan: den 31.januar 1773:

Trolovet Jørgen Gudiksen og Enken Zidsel Nielsdatter af Rye.

 

4. Fredagen den 5.februar 1773:

Trolovedes Joen Thomsen af Siim og Marten Nielsdatter af Rye.

 

5. Dom: Septuagesima den 7.februar 1773:

Blef Rasmus Andersen i Rye hans mindste pigebarn begravet.

 

6. Eodem die den 7.februar 1773:

Kastet jord på Anders Jensens drengebarn i Rye.

 

Side 71 venstre side 3 række

 

1. Dom: Sexag: den 14.februar 1773:

Introduceret Christen Thomsens Hustrue efter et dødt barn i Rye.

 

2. Dom: Esto Mihi den 21.februar 1773:

Døbt et ægte drengebarn, som i daaben er kaldet – Niels -, baaren af Kromandens

pige Maren. Faderen Jens Kræmer og moderen Maren Jensdatter. Faddernes navne:

Anders Rasmussen, Niels Skrædder, Maren Salomons, Zidsel Nielsdatter, alle af

Rye.

 

3. Eodem die den 21.februar 1773:

Indlæst Gaardmanden Niels Hansens Hustrue efter barnefødsel af Rye.

 

4. Dom: Reminiscere den 7.marts 1773:

Introduceret Laust Nielsens Hustrue af Emborg efter barnefødsel.

 

5. Fredagen den 18.marts 1773: (Fredag er den 19)

Copulerede ieg Jørgen Gudiksen og Enkekonen Zidsel Nielsdatter af Rye.

 

6. Lørdagen den 19.marts 1773: (lørdag er den 20)

Blef Enken Anne Pedersdatter af Emborg, begravet.

 

Side 71 højre side

 

1. Onsdag den 24.marts 1773:

Begravet Christen Sørensens mindste datter Johanne Christensdatter af Rye, 1 aar

gl.

 

2. Fredagen den 26.marts 1773:

Trolovet Enkemanden Anders Sørensen af Alken og pigen Gunder Rasmusdatter af

Emborg.

 

3. Festo Annuntiationixsti: den 28.marts 1773:

Introduceret Huusmanden Jens Kræmers Hustrue efter barnefødsel.

***

4. Dom: 4p Trini: den 4.juli 1773:

Døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Niels Simonsens hustru Karen i

Fischerhuus. Faderen Hans Andersen Bødcher og moderen Giertrud Nielsdatter.

Faddernes navne: Søren Sørensen, Skovfogedens søn Anders Rasmussen, Thomas

Andersen af Emborg og Niels Mortensens hustru i Rye.

 

5. Festo Ascens Xst: den 20.maj 1773:

Begravet Hans Andersens pigebarn i Fischerhuus.

 

6. Festo 5 Trinn: den 11.juli 1773:

Kastet jord på Laust Andersen i Emborg.

 

Side 72 venstre side

 

1. Dominica 2de p Trini: den 20.juni 1773:

Introduceret Hans Andersen Bødcher hans Hustrue efter barnefødsel af

Fischerhuus.

 

2. Tirsdagen den 22.juni 1773:

Blef gamle Andreas Laursen begravet i Rye ?89 aar gl. måske 79 rettet til 89

 

3. Dito dato den 22.juni 1773:

Copulerede Enkemanden Anders Sørensen af Alken og Giertrud Rasmusdatter af

Emborg.

 

4. Dominica 4pTrin: den 4.juli 1773:

Kastet jord på Husmanden Søren Nyemands hustrus dødfødte barn af Rye.

 

5. Fredagen den 9.juli 1773:

Blef Enken Maren Nielsdatter i Rye begravet 59 aar gl.

 

6. Dominica 5de p Trini: den 11.juli 1773:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Gaardmand Niels

Rasmussens hustru Karen Nielsdatter af Rye. Faderen Søren Nielsen og moderen

Maren Laursdatter af Faarhus. Faddernes navne: Søren Sørensen, Jesper Rasmussen,

Morten Salomonsen af Emborg og Peder Nielsens steddatter Maren Pedersdatter i

Rye.

 

Side 72 højre side

 

1. Dominica 6de p Trini: den 18.juli 1773:

Introduceret Søren Nyemands hustru af Rye, efter et dødfødt pigebarn af Rye.

 

2. Eodem die den 18.juli 1773:

Trolovet en ungkarl Jens Rasmussen og Pigen Else Pouelsdatter af Rye,

Forlovernes navne Jacob Hansen og Johan Madsen i Rye.

 

3. Lørdagen den 31.juli 1773:

Blef Enken Giertrud Pedersdatter af Fischerhuus begravet 70 aar gl.

 

4. Dom: 8past Trinit: den 1.august 1773:

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Laust -, baaren af Jesper Rasmussens

hustru Johanne Andersdatter i Emborg. Faderen Jens Simonsen og moderen Anne

Cathrine Jacobsdatter i Emborg. Faddernes navne: Morten Salomonsen, Knud

Rasmussen, Jens Christensen i Emborg og Niels Thomsens hustru Karen i

Fischerhuus.

 

5. Eodem die den 1.august 1773:

Blef Anne Nielsdatter af Rye, begravet 61 aar gl.

 

Side 73 venstre side

 

1. Dominica 9pTrinit: den 8.august 1773:

Trolovet Enkemanden Jens Rasmussen af Nederskov og Enkekonen Zidsel Ovesdatter

af Rye.

 

2. Eodem die den 8.august 1773:

Blef Gaardmand Jacob Hansens pigebarn, som var hjemmedøbt, og kaldet – Johanne

-, og moderen Inger Pedersdatter i Rye. Baaren af en væverpige Karen

Erichsdatter af Rye. X (tilføjelse) Confirmeret i S?i daabens naade. Faddernes

navne: Johan Madsen, Thomas Nielsen, Christen Salomonsen, Zidsel Nielsdatter og

Maren Nielsdatter i Rye.

 

3. Eodem die den 8.august 1773:

Kastet jord på Anders Michelsens barn i Farre, som døde i Emborg.

 

4. Dominica 11 past Trinit: den 22.august 1773:

Introduceret Søren Nielsens Hustrue I Faarhuus efter barnefødsel.

 

5. Eodem die den 22.august 1773:

Kastet jord på Niels Hedegaard i Rye, 72 aar gl.

 

Ad Eucc? Die den 30.august 1773: (Adauctus)

Blef døbt et ægte drengebarn, kaldet – Rasmus -, baaren af den unge Rasmus

Rasmussens hustru Zidsel i Emborg. Faderen Jens Christensen og moderen Maren

Rasmusdatter i Emborg. Faddernes navne: (fortsætter)

 

Side 73 højre side

 

Søren Sørensen, Knud Rasmussen, Peder Hendrichsen og Jesper Rasmussens hustru

Johanne, alle af Emborg.

 

1. Dom: 14 past Trini: den 12.september 1773:

Indlæst Huusmandens Jens Simonsen Hustrue af Emborg efter barnefødsel.

 

2. Dom: 15p Trinit: den 19.september 1773:

Introduceret Jacob Hansens Hustrue af Rye efter barnefødsel.

 

3. Eodem die den 19.september 1773:

Begravet Niels Thomsen af Fischerhuus, ? alder.

 

4. Dom: 16p Trini: den 26.september 1773:

Introduceret Huusmanden Jens Christensens Hustrue af Emborg efter barnefødsel.

 

5. Dom: 17p Trinit: den 3.oktober 1773:

Blef Husmanden Rasmus Jensens hustru af Emborg, begravet 59 aar gl.

 

6. Eodem die den 3.oktober 1773:

Kastet jord på Niels Rasmussens pigefødte barn af Emborg.

 

7. Fredagen den 30.september 1773:

Copulerede Joen Thomsen og Maren Nielsdatter af Rye.

 

8. Fredagen den 9.oktober 1773:

Begravet en ungkarl Laust Laursen af Emborg, 24 aar gl.

 

 

 

Side 74 venstre side

 

1. Dom: 18p Trinit: den 10.oktober 1773:

Blef døbt et ægte pigebarn, kaldet – Anne -, baaren af Madam Block i Rye Mølle.

Faderen Søren Skrædder og moderen Mette Mortensdatter i Rye. Faddernes navne:

Morten Mortensen, Joen Skomager, Salomon Hendrichsen og Karen væverpige af Rye.

 

2. Den 6.november 1773: Vacance i Rye 1755 – 1773 18 aar

Begravet Sr. Rasmus Wissing og hustru af Emborg.

 

3. Den 6.november 1773:

Blef Salomon Rasmussens barn døbt og kaldet – Elle -, frembaaren af Johan

Madsens kone i Rye. Faddernes navne: Thomas Nielsen, Christen Salomonsen, Inger

Rasmusdatter, Kiersten Nielsdatter og Rasmus Thiisen, alle af Rye. Forrettet ved

Hr.Volchersen i Tønning.

 

4. Eodem die den 6.november 1773:

Søren Skræders Kone Introduceres.

 

5. Den 10.november 1773:

Holdt Jens Rasmussen og Trolovede Else Poulsdatter deres bryllup, forrettet ved

Hr.Folchersen i Tønning.

 

6. Den 15.november 1773:

Begravet Sognepræsten salig Hr. Andreas Saabye, lige ud for præstestole-døren i

Rye kirke. Var 65 aar og 22 dage gl. var præst i Rye 18 aar, og (fortsætter)

 

Side 74 højre side

 

var tilforn Capellan hos hans Svigefader i Skade præstegaard i 7 aar.

 

1. Den 17.november 1773:

Anders Jensen i Rye et barn døbt og kaldet – Karen -, frembaaren af Niels

Tholstrups kone. Faddernes navne: Christen Salomonsen af Rye, Rasmus Salomonsen

i Rye, Morten Salomonsen af Emborg og Anders Andreassens kone, med Jens Poulsens

datterdatter Mette Nielsdatter, alle af Rye.

 

2. Dom: 24pTrinit: den 21.november 1773:

Niels Blikkenslager i Emborg hans døde hustrues legeme bragt til kirkegaarde at

begrave.

 

3. Den 1.december 1773:

Thomas Nielsen i Rye et drengebarn begravet.

 

4. Eodem die den 1.december 1773:

Niels Rasmussen Huuusmand i Emborg Hans Hustrue introduceret

 

5. Dom 2. Adv: den 5.december 1773:

Jens Salomonsen af Emborg, hans hustru begravet.

 

6. Dom: 4. Adv: den 19.december 1773:

Rasmus Baltzer i Rye en søn døbt og kaldet – Johann -, frembaaren af Jens

Løgagers hustru. Faddernes navne: Johan Skomager, Poul Edvardsen, Søren Sørensen

og Rasmus Thiisen, alle af Rye.

 

Side 75 venstre side

 

1. Eodem die den19 december 1773:

Anders Jensens i Rye Hans Hustrue introduceret.

 

2. Anden Juledag den 26.december 1773:

Salomon Rasmusens Hustrue i Rye introduceret.

 

1774.

 

1. Den 4.januar 1774:

Begravet Anders Rasmussen Kiærs hustru af Rye.

 

2. Eodem die den 4.januar 1774:

Havde Rasmus Jensen af Emborg bryllup med en Qvinde af Voerladegaards sogn,

forrettet her i kirken, ved Sønder Vissing Præst og Degn.

 

3. Den 16.januar 1774:

Snedker Peder Pedersen et barn døbt og kaldet – Christian -, frembaaren af Madam

Bloch fra Rye Mølle. Test: Sr.Peder Bloch, Johan Bloch, Christiane Bloch, Joen

Skomager og Mette Nielsdatter af Rye.

 

4. Eodem die den 16.januar 1774:

Thomas Nielsen Smeds Hustrue introduceret

 

Side 75 højre side

 

1. Dom. 3p Epiph: den 23.januar 1774:

Jens Andersen et barn døbt og kaldet – Karen -, frembaaren af en qvinde tienende

i Rye Mølle ved navn Anne Sørensdatter. Faddernes navne: Christen Thiisen, Niels

Ovesen, Henrich Andersens kone, Johan Skomagers kone og Joen Skomagers kone,

alle af Rye.

 

2. Eodem die den 23.januar 1774:

Rasmus Baltzers Kone introduceret efter barnefødsel af Rye.

 

3. Dom: Septauag: den 30.januar 1774:

Begravet et barn tilhørende Peder Snedker af Rye, døbt sidste søndag

d.16.januar. 2.p Epiph:

 

4. Fasten den 13.februar 1774:

Christen Groue begravet 80 aar gl.

 

5. Invocav: den 20.februar 1774:

Jordet Morten Augustinusen 68 aar gl.

 

6. Eodem die den 20.februar 1774:

Jens Rasmussen af Rye et barn døbt og kaldet – Dorethe -, frembaaren af Rasmus

Andersens hustru Mette. Faddernes navne: Johan Madsen, Jørgen Gudiksen, Mads

Pedersen og Niels Hansen, alle af Rye.

 

7. Dom: Reminisc: den 27.februar 1774:

Peder Pedersens Kone introduceret.

 

8. Eodem die den 27.februar 1774:

Jens Andersens Kone introduceret.

 

9. Idem den 27.februar 1774:

Maren Ovesdatter begravet.

Jens Simonsens barn begravet.

 

Side 76 venstre side

 

1. Den 2.marts 1774:

Trolovet Anders Hansen og Enken Maren Andersdatter i Rye, forrettet ved Provst

Sparre. Forlovernes navne Jens Poulsen i Rye og Anders Laursen i Resendahl.

 

2. Dom Oculi den 6.marts 1774:

Et ægte barn bragt til kirken for at døbes og kaldet – Niels -, frembaaren

afLaurs Giertsens kone af Siim. Fader Joen Thomasen og moder Maren Nielsdatter.

Fest: Christen Salomonsen, Anders Rasmussen, Niels Rasmussen, Peder Nielsen og

Degnens hustru Anne Cathrine Møller.

 

3. Dom: Laetare den 13.marts 1774:

Maren Rasmusdatter Tømmerby, en gammel Enke som virkelig havde nydt almisse af

kirkeblokken og anden hjælp her af byen, dette uagtet lod hosbonden, efter at

ieg havde registreret og vurderet dette gøre om igen, i tanke at vinde noget,

som dog burde tilhøre de fattiges kasse etc. Denne Blef bragt til jorden.

 

4. Dom Judica den 20.marts 1774:

Et ægte barn døbt og kaldet – Kirstina -, frembaaren af Møllerens datter i Rye

Mølle Christiane. Pater Joen Skomager og mater Else. Fest: Christen Salomonsen,

Rasmus Jensen, Hans Mortensen og Johan Skomager.

 

Side 76 højre side

 

1. Den 20.marts 1774:

Begravet Maren Rasmusdatter Tømmerby 70 aar gl.

Item begravet Augustinus Nielsen og hustru, og er deres eneste dødfødte barn.

 

Side 76b venstre side 4 række

 

Her begynder den nye præst, og herefter opdeler han kirkebogen i afsnit for

døbte og for døde o.s.v.

 

Døbte:

1. Den 17.april 1774:

Havde Christen Salomonsen en søn til daaben, som fik det navn – Laurits -, Maren

Pedersdatter bar ham til daaben. Faddernes navne: Morten Hansen, Christen

Sørensen, Anders Jensen, Christen Sørensens hustru Kiersten.

 

2. Den 25.april 1774:

Blef døbt Jens Rasmussens søn i Tinghuset, kaldet – Knud -, Madam Block bar ham

til daaben. Faddernes navne:  Niels Christensen, Johan Block og Rasmus Jensen,

Anna Nielsdatter.

 

3. Den 17.juli 1774:

Havde Søren fisker i Rye en datter til daaben kaldet – Anna Maria -, madam Block

bar hende. Faddernes navne: Christen Rasmussen, Niels Christensen, Christen

Sørensen, Jens Andersens kone Anna.

 

4. Den 14.august 1774:

Havde Jens Lauritsen i Rye en datter til daaben kaldet, - Anna -, Karen

Mortensdatter bar hende. Faddernes navne: Jens Nielsen, Rasmus Baltzer, Niels

Hansen og Rasmus Baltzers kone.

 

Side 76b højre side

 

1. Dom 13p Trin: den 28.august 1774:

Blef døbt Jørgen Gudichsens datter i Rye, kaldet – Karen -, Zidsel Gudichsdatter

bar hende. Faddernes navne: Niels Hansen, Anders Rasmussen, Christen Salomonsen

og Jacob Hansens kone.

 

2. Dom: 15p Trin: den 11.september 1774:

Blef døbt Jens Friderichsen Hyrdes søn i Rye, kaldet – Niels -, Faddernes navne

Anders R.

 

3. Dom 20p Trin: den 7.august 1774:

Blef døbt Hans Rhodes søn, kaldet – Palle -, madam Rørbye bar ham til daaben.

Faddernes navne: Madam Bloch, Niels Degn, Jens Rasmussen etc.

 

4. Dom 25p Trin: den 20.november 1774:

Blef døbt Hans Andersens datter i Emborg, kaldet – Karen -, Jesper Rasmussens

hustru bar hende. Faddernes navne Søren Sørensen, Anders Rasmussen, Joen

Simonsen, Jens Christensens hustru.

 

5. Eodem die den 20.november 1774:

Blef døbt Niels Rasmussens datter af Emborg, kaldet – Maren -, hun Blef baaren

af Johanne Rasmusdatter. Faddernes navne Søren Sørensen, Anders Rasmussen, Joen

Simonsen, Jens Christensens hustru.

 

6. Feria 2de Nat: den 25.december 1774:

Blef døbt Thomas Nielsens datter af Rye, kaldet - Gundil Marie -, baaren til

daaben af Christiane Bloch. Faddernes navne Anders Rasmussen, Christen Sørensen,

Salomon Rasmussen, Anne Nielsdatter.

 

7. Eodem die den 25.december 1774:

Blef døbt Niels Thomassens datter af Fischerhuus, kaldet – Kiersten -, baaren af

Jesper Rasmussens hustru. Faddernes navne Søren Sørensen, Rasmus Rasmussen,

Anders Rasmussen og Jens Christensens kone i Emborg.

 

Side 77 venstre side  Døbte 1775:

 

1. Nye aarsdag den 1.januar 1775:

Blef døbt Jens Salomonsens datter af Emborg, kaldet – Maren -, baaren af Morten

Salomonsens hustru. Faddernes navne Anders Rasmussen, Søren Sørensen og Jesper

Rasmussen.

 

2. Dom: 2p Epiph: den 15.januar 1775:

Blef døbt Mølleren Sr. Bloks datter, kaldet – Anna Kirstine -, baaren af madam

Rørbye. Faddernes navne Herredsfoged Bang, Monsr. Kruse og Groes Woetmann og

Kromanden Rasmus Joensen i Rye hans hustru Chatarine Woetmann.

 

3. Dom: 4p Epiph: den 29.januar 1775:

Blef døbt Søren Nielsens datter, kaldet – Inger -, baaren af Laurs Rasmussen

hustru i Javngyde Mette. Faddernes navne Andeas Murermester, Salomon Henrichsen,

Joen Skomager, Jens Molboes hustru.

 

4. Dom: 5p Epiph: den 5.februar 1775:

Blef døbt Søren Daniels datter, Inderste i Faarhus, hans datter, kaldet – Anna

-, Mette Nielsdatter bar hende. Faddernes navne Laurs Andreasen, Anders Jensen,

Anders Hansen og Søren Nielsens hustru.

 

5. Dom: Septuag: den 12.februar 1775:

Blef døbt Jørgen Rasmussen i Emborg en søn kaldet – Niels -, Rasmus Rasmussens

datter Anna bar ham. Faddernes navne Anders Rasmussen, Jesper Rasmussen, Søren

Sørensen og Hans Rasmussens hustru.

 

6. Fast: S: den 26.februar 1775: (dato usikker)

Blef døbt Laurs Nielsens datter kaldet – Karen -, baaren af Anders Pedersens

hustru. Faddernes navne Jesper Rasmussen, Anders Rasmussen, Søren Sørensen og

Hans Andersens hustru.

 

Side 77 højre side (78)

 

1. Den 5.marts 1775:

Blef confirmeret Friderich Serritslevs datters daab, kaldet – Anne Margrethe -,

Jens Jørgen Serritslevs hustru i Tønning bar hende. Faddernes navne Jens Hansen

Serritslev skoleholder i Vissing, Rasmus Jensen og Thomas nielsens hustru.

 

2. Den 12.marts 1775:

Blef døbt Niels Hansens datter i Rye, kaldet – Else -, Jacob Hansens hustru bar

hende til daaben. Faddernes navne Anders Rasmussen, Jørgen Gudichsen, Thomas

Nielsen og Anders Rasmussens hustru.

 

3. Den 29.marts 1775:

Havde Christen Andersen en søn til daaben, kaldet – Laurs -, faddere Poul

Ebbesen, Laurs Andreasen, Peder Nielsen, Søren ?Loikes.

 

4. Den 5.april 1775:

Blef døbt Peder Snedkers datter, kaldet – Anna -, Madam Bloch bar hende. Faddere

Monsr. Bloch, Monsr. Woetmann, Rasmus Joensen og Christiana Bloch.

 

5. Den 23.april 1775:

Blef døbt Rasmus Jensens søn, kaldet – Søren -,  Jacob Hansens hustru bar ham.

Faddere Christen Sørensen, Christen Salomonsen, Andreas Murermester og Søren

Nielsens hustru.

 

6. Den 23.april 1775:

Havde Christen Sørensen en søn til daaben, kaldet – Niels -, Karen Rasmusdatter

fra Vissing Closter bar ham. Faddernes navne Thomas Nielsen, Johan Mortensen,

Jacob Hansen og Niels Hansens kone.

 

7. Den 23.april 1775:

Havde Niels Jensen en søn, kaldet – Jens -, Christiana Blok bar ham. Faddere

Niels Jensen, Laurs Nielsen, Poul Johansen og Knud Pedersens hustru.

 

Side 78 venstre side

 

1. Den 30.april 1775:

Havde Niels Tolstrup en søn til daaben, kaldet – Henrich -, Anna Salomonsdatter

bar ham. Faddere: Thomas Nielsen, Anders Jensen, Knud Rasmussen og Maren

Salomonsdatter.

 

2. Den 11.juni 1775:

Blef døbt John Skomagers søn – John -, baaren af Hans Pedersens hustru fra

Underup. Faddere: Friderich Serritslev, Marcus Pedersen, Jens Davidsen, Christen

Salomonsens hustru.

 

3. Den 25.juni 1775:

Havde Søren Nielsen i Faarhuset en søn til daaben, kaldet – Laurits -, baaren af

Johanne Rasmusdatter af Siim. Faddere: Niels Rasmussen, Morten Olesen, Jens

Laursen.

 

4. Den 2.juli 1775:

Blef døbt Salomon Rasmussens datter af Rye, kaldet – Karen -, baaren af Mette –

Thomas Nielsens hustru. Faddere: Rasmus Salomonsen, Knud Rasmussen og Christen

Sørensen.

 

5. Den 16.juli 1775:

Blef døbt Niels Simonsen af Fischerhuus en datter, kaldet – Anna -, baaren af

Jørgen Simonsens hustru af Svejstrup. Faddere: Niels Thomassen, Svend Mortensen,

Morten Salomonsen.

 

6. Den 13.august 1775:

Blef døbt Anders Johsens? Datter og kaldet – Karen -, baaren af Anne Marie

??????. faddere: Jacob Hansen, Johan Madsen.

 

Side 78 højre side (79)

 

1. Den 27.august 1775:

Døbt Morten Salomonsens søn i Emborg, kaldet – Laurits -, baaren af Christiana

Blok. Faddere: Christen Salomonsen, Jens Salomonsen, Søren Sørensen og Jens

Salomonsens hustru.

 

2. Den 27.august 1775:

Havde Jens Rasmussen af Rye en søn til daaben, kaldet – Rasmus -, baaren af

Thomas Nielsens hustru Mette. Faddere: Laurs Nielsen, Jens Salomonsen, Hans

Baltzer.

 

3. Den 8.oktober 1775:

Blef døbt Jens Rasmussens søn, kaldet – Knud -, baaren af en ung pige Maren

Knudsdatter. Faddere: monsr. Blok, Hans Rode og Niels Degn.

 

4. Den 22.oktober 1775:

Blef døbt ?Jacob Nielsens søn, kaldet – Laurs -, baaren af Johanne Nielsdatter.

Faddere: Peder Nielsen, Laurs Nielsen, Christen Salomonsen.

 

5. Den 29.oktober 1775:

Blef døbt Christen Allings datter, kaldet – Mette -, baaren af Jens Pedersens

datter. Faddere: Morten Salomonsen, Christen Salomonsen og Christen Sørensen.

 

6. Den 14.oktober 1775:

Blef min kone efter en haard og langvarig barselnød forløst om natten kl.11½ med

en søn, som straks Blef døbt af Hr. Sommer i Vissing og kaldet – Simon -, efter

moderens fader hr. Provst Vedseltopkt? i ?Smollerup. den 1.november Blef hans

daab i kirken af Provst Sparre confirmeret, da han Blef baaren til kirken af

Madam Sommer i Vissing. Faddernes navne Hr. Brøndsted i Jelling, Hr. Volkersen i

Tønning, Herredsfoged Bang og Jomfru Anne Marie Blok af Rye Mølle.

 

Side 79 venstre side

 

1. Dom: 21p Trinit: den 5.november 1775:

Blef døbt Jacob Hansen af Rye hans søn, kaldet – Hans -, baaren af Niels

Pedersens hustru af Yding. Faddere: Johan Nielsen, Anders Rasmussen, Peder

Nielsen og Niels Rasmussen.

 

2. Den 12.november 1775:

Blef døbt Hyrden Jens Molboes datter, kaldet – Else -, baaren af barnets ældste

søster. Faddere: Anders Pedersen, Niels Jørgensen og Jens Jørgensen.

 

3. Den 26.november 1775:

Blef døbt Christen Andersens søn – Anders -, baaren af Anne Marie

Christensdatter. Faddere: Jacob Hansen, Niels Hansen, Jens Poulsen, Niels

Tolstrup?.

 

4. Den 26.november 1775:

Blef Jens Rasmussens datter, kaldet – Maren -, baaren af Johanne Rasmusdatter.

Faddere: Johan Madsen, Peder Nielsen og Thomas Nielsen.

 

5. Den 3.december 1775:

Døbt Søren Skrædders datter, kaldet – Else -, baaren af Anne Neigaard fra

Salten. Faddere: Laurs Nielsen, Niels Rasmussen, Christen Andersen.

 

6. Den 10.december 1775:

Blef døbt Jørgen Smeds søn, kaldet – Poul -, baaren af Andreas Murermesters

datter Anna. Faddere: Poul Ebbesen, Jens Molboe og Andreas Murermester.

 

Side 79 højre side (80)  1776.

 

1. Den 1.januar 1776:

Havde Peder Ditlev en søn til daaben, kaldet Peder , baaren af Maren

Pedersdatter af Siim. Faddere: Jens Poulsen, Jens Rasmussen og Jens Andersen.

 

2. Den 14.januar 1776:

Havde Hans Roede en datter til daaben kaldet Maren, baaren af madam Blok.

Faddere: Niels Degn, Jens Rasmussen, Monsr. Blok.

 

3. Den 28.januar 1776:

Havde Kromanden Sr. Rasmus Jensen [Poulsen] en datter til daaben, kaldet

Dorthea, baaren af Jomfru Ingeborg Woetmann. Faddere: Sr. Woetmann, Blok, ?Johan

Woetmann, og Jomfru Blok.

 

4. Den 21.april 1776:

Blef døbt Mads Pedersen, en Mand på ?Nørreskov hans søn Jens, baaren af Johanne

Madsdatter. Faddere: Peder Nielsen, Johan Madsen, Niels Jensen, Jens og Anders

Rasmussen.

 

5. Den 28.april 1776:

Blef døbt Niels Tolstrups datter Mette, baaren af Margrethe Nielsdatter.

Faddere: Thomas Nielsen, Anders Jensen, Laurs Mortensen.

 

6. Den 19.maj 1776:

Blef døbt Sadelmager Frederich Serritslevs barn kaldet Niels, baaren af Degnens

hustru i Veng. Faddere: Skoleholder i Sorring Monsr. Serritslev, Andreas

Murermester, John Skomager.

 

7. Den 16.juni 1776:

Havde Jens Nielsen en datter til daaben, kaldet Mette, baaren af Mette

Berthelsdatter. Faddere: Stephan Simonsen, Jacob Hansen og Rasmus Baltzer.

 

Side 80 venstre side

 

1. Den 16.juni 1776:

Blef døbt Enevold Olesens datter, kaldet Anne Dorthea, baaren af Jomfru Blok.

Faddere: Søren Mortensen, Jacob Sørensen, Jesper Rasmussen.

 

2. Den 30.juni 1776:

Blef døbt Jens Laursens datter, kaldet Abelone, baaren af Mette Nielsdatter.

Faddere: Berthel Løgager, Anders Rasmussen og Poul Ebbesen.

 

3. Den 21.juli 1776:

Blef døbt Jens Salomonsens søn af Emborg, kaldet Peder, baaren af Søren

Sørensens hustru. Faddere: Morten Salomonsen, Jesper Rasmussen og Anders

Rasmussen.

 

4. Den 25.august 1776:

Blef døbt Anders Rasmussen Vissing af Emborg hans søn, kaldet Peder, baaren af

Madam Blok. Faddere: Monsr. Peder Blok, Monsr. Johan Woetmann og Peder

Mortensen.

 

5. Den 1.september 1776:

Havde Jens Andersen i Rye en søn til daaben, kaldet Rasmus, baaren af Anders

Hansens hustru Maren. Faddere: Laurits Andersen, Jens Poulsen og Peder Ditlev.

 

6. Den 29.september 1776:

Havde Jens Olesen af Rye en datter til daaben, som Blef kaldet Anna, baaren af

Kromand Rasmus Jensens hustru Cathrine. Faddere: Enevold Jensen, John Skomager

og Christen Pedersen.

 

7. Den 6.oktober 1776:

Blef døbt Peder Frederichsens datter af Emborg, kaldet Dorthea, baaren af Anna

Christophersdatter. Faddere: Rasmus Frederichsen, Morten Salomonsen, Anders

Rasmussen.

 

Side 80 højre side (81)

 

1. Den 10.november 1776:

Havde Søren Sørensen af Rye en søn til daaben, kaldet Thomas, baaren af

Kromanden Rasmus Poulsens hustru. Faddere: Rasmus Christensen, Laurs Andreasen

og Christen Sørensen.

 

2. Den 24.november 1776:

Havde Anders Jensen Virklund af Rye en søn til daaben, kaldet Hans, baaren af

Christen Salomonsens hustru. Faddere: Morten Salomonsen, Laurs Andreasen, Rasmus

Salomonsen.

 

3. Den 8.december 1776:

Blef døbt Niels Mortensen af Rye hans datter, kaldet Kiersten, baaren af Svend

Mortensens datter Anna. Faddere: Knud Rasmussen, Anders Jensen, Thomas Nielsen.

 

4. Den 22.december 1776:

Blef døbt John Skomagers søn, kaldet Michael, baaren af Karen Andersdatter.

Faddere: Johan Rosendahl, Jens Davidsen og Frederich Serritslev.

 

5. Den 22.december 1776:

Havde Niels Rasmussen af Emborg en datter til daaben, kaldet Karen, baaren af

Jesper Rasmussens hustru Johanne Andersdatter. Faddere: Søren Sørensen, Jesper

Rasmussen og Anders Rasmussen.

 

1777.

 

Side 81 venstre side  

 

1. Den 12.januar 1777:

Blef døbt en datter af Jørgen Gudiksen, kaldet Mette, baaren af Inger

Rasmusdatter. Faddere: Christen Salomonsen, Laurs Andreasen, etc. ?

 

2. Den 31.marts 1777:

Blef døbt en søn af Sognefoged Laurs Nielsen, kaldet Niels, baaren af Niels

Jensens hustru i Siim Johanne Rasmusdatter. Faddere: Niels Rasmussen, Peder

Nielsen og Gotfred Pedersen, Moderen er Anne Jensdatter.

 

3. Den 13.april 1777:

Blef døbt en søn af Dynes Christiansen, kaldet Christen, baaren af Jomfru Anna

Maria Blok. Faddere: Laurs Nielsen, Thomas Nielsen og Kromanden.

 

4. Den 13.april 1777:

Døbt en datter af Niels Thomassen fra Fischerhuus, kaldet Kiersten, baaren af

Anders Rasmussens hustru Christiana af Emborg. Faddere: Niels Simonsen, Svend

Mortensen og Søren Sørensen.

 

5. Den 13.april 1777:

Døbt en søn af Hans Andersen i Emborg, kaldet Anders, baaren af Maren

Andersdatter af Emborg. Faddere: Jesper Rasmussen og Anders Rasmussen og Morten

Salomonsen.

 

6. Den 27.april 1777:

Døbt Niels Rasmussen Vendelboe af Rye, en søn kaldet Christen, baaren af John

Skomagers hustru. Faddere: Peder Sauman, Hans Mortensen og Christen Salomonsen.

 

Side 81 højre side (82)

 

1. Den 4.maj 1777:

Blef døbt en datter af Peder Nielsen og Maren Nielsdatter af Emborg, kaldet

Anna, baaren af Jesper Rasmussens hustru. Faddere: Jørgen Simonsen, Søren

Sørensen og Anders Rasmussen.

 

2. Den 4.maj 1777:

Havde Jens Rasmussen og hustru Anna Jensdatter en datter til daaben, kaldet

Giertrud, baaren af Karen Erichsdatter. Faddere: Niels Mortensen, Anders Jensen

og Niels Tolstrup.

 

3. Den 19.maj 1777:

Blef døbt Rasmus Andersen og hustru Mette en datter til daaben, kaldet Maren,

baaren af Frederich Serritslevs hustru. Faddere: Christian Andersen, Christen

Salomonsen og Thomas Nielsen.

 

4. Den 1.juni 1777:

Blef døbt Hans Roede og Dorthe Degns deres datter, kaldet Dorethea, baaren af

Anna Degns. Faddere: Niels Degn, Jens Rasmussen og Sr. Blok.

 

5. Den 20.juli 1777:

Blef døbt Knud Pedersen og Ellen Poulsdatter deres datter Dorthea, af Rye, Blef

baaren af Sr. Serritslev Sadelmagers hustru. Faddere: Peder Nielsen, Gotfred

Pedersen og Niels Jensen.

 

6. Den 20.juli 1777:

Døbt Niels Sørensen og Else Ditlevs pigebarn af Rye, kaldet Mette, baaren af

Jens P.s pige Karen. Faddere: Niels Hansen, Jørgen Gudiksen og Jacob Hansen.

 

Side 82 venstre side 5 række

 

1. Den 3.august 1777:

Døbt Laurs Nielsen og hustru af Emborg deres datter, kaldet Anna, baaren af

Anders Rasmussens hustru Christiana Blok. Faddere: Søren Sørensen, Jesper

Rasmussen og Morten Salomonsen.

 

2. Den 14.september 1777:

Blef døbt Niels Hansens pigebarn i Rye, kaldet Anna Maria, baaren af Maren

Andersdatter. Faddere: Jacob Hansen, Johan Madsen og Anders Rasmussen.

 

3. Den 21.september 1777:

Døbt Christen Salomonsen Gaardmand i Rye hans datter, kaldet Karen, baaren af

Anders Jensens hustru Maren Salomonsdatter. Faddere: Peder Nielsen, Morten

Salomonsen og Jens Salomonsen.

 

4. Den 19.oktober 1777:

Blef døbt Poul Johansens datter, kaldet Anne Kierstine, baaren af Niels

Tolstrups hustru Anne Katrine af Tolstrup. Faddere: Christen Pedersen, Niels

Jensen og Thomas Nielsen.

 

5. Den 19.oktober 1777:

Døbt et pigebarn, kaldet Karen, avlet af Jacob Nielsen og hustru, Husmand i Rye,

baaren af Anne Maria Thomasdatter. Faddere: Laurs Nielsen, Niels Jensen og

Rasmus Baltzer.

 

Side 82 højre side (83)

 

1. Den 16.november 1777:

Blef døbt en søn, kaldet Peder, af forældre Jacob Hansen Gaardmand og hustru

Inger, baaren til daaben af Laurs Nielsens hustru Anna af Rye. Faddere: Johan

Madsen, Anders Rasmussen og Niels Hansen.

 

2. Den 16.november 1777:

Døbt en søn navnlig Anders, af forældre Jens Rasmussen og hustru Mette –

Skovfoged ved Nørre Skoven, baaren af Jomfru Blok fra Rye Mølle. Faddere: Hans

Roede, Niels Degn og Ole Nielsen.

 

3. Den 23.november 1777:

Blef døbt en søn, kaldet Niels, avlet af Sr. Peder Blok og hustru Anna Dorthea

Woetmann af Rye Mølle, baaren af Madam Vissing fra Skanderborg. Faddere:

Herredsfoged Bang, Monsr.Woetmann, Rasmus Poulsen og Jomfru Muncheberg.

 

4. Den 23.november 1777:

Blef døbt 2de drengebørn – tvillinger, avlet af Christen Sørensen og hustru

Kiersten Nielsdatter – Gaardmand i Rye, den ene Rasmus, baaren af Jomfru Anna

Maria Blok, den anden Thomas, baaren af Thomas Nielsens hustru Mette

Rasmusdatter. Faddere: Monsr. Blok, Jens Rasmussen, Hans Roede, Christen

Salomonsen, Søren Sørensen, Peder Snedker.

 

10 drenge 16 piger i alt 26

 

Side 83 venstre side

 

1. Den 7.december 1777:

En datter døbt hos Christen Alling og hustru Johanne Salomonsdatter – Hyrde i

Rye, kaldet Maren, baaren af Niels Rasmussens datter Maren Nielsdatter. Faddere:

Christen Salomonsen, Rasmus Salomonsen, Jørgen Gudiksen.

 

2. Den 14.december 1777:

En datter døbt hos Kromanden Rasmus Poulsen og hustru Kathrine Woetmann, kaldet

Mette, baaren af Præstekonen Madam Rørbye. Faddere: Jens Poulsen, Johan

Woetmann, Sr. Blok og Jomfru Mandex?

 

1778.

 

3. Den 1.januar 1778:

En søn døbt for Søren Nielsen Nyemand og hustru – Husfolk af Rye, kaldet Rasmus,

baaren af Karen Andersdatter. Faddere: Kromand Rasmus Poulsen, Sr. Serritslev,

Andreas Murermester og Salomon Hendrichsen.

 

4. Den 11.januar 1778:

Døbt en søn navn Rasmus, faderen Jens Rasmussen og moderen Else, baaren af

Johanne Rasmusdatter. Faddere:  Niels Rasmussen, Gotfred Pedersen, Niels Jensen

og Laurs Nielsen.

 

5. Den 8.marts 1778

Blef døbt en søn, navn Rasmus, hvis fader var Thomas Nielsen og moder Mette

Rasmusdatter, Gaardfolk i Rye. Faddere: Anders Rasmussen, Rasmus Rasmussen,

Christen Sørensen og Salomon Rasmussen.

 

Side 83 højre side (84)

 

1. Den 22.marts 1778: 

Blef døbt en datter Anne ?Christensen, faderen Peder Snedker og moderen

?Johanne, baaren af Anders Rasmussens hustru Christiana af Emborg. Faddere:

Monsr. Blok, Rasmus Poulsen og Jens Poulsen og jomfru Blok.

 

2. Den 29.marts 1778:

Døbt en datter Johanne. Faderen Peder Laursen og moderen Anne Salomonsdatter,

baaren af Mette Henrichsdatter. Faddere: Niels Dagn, Salomon Henrichsen, Rasmus

Laursen og Anders L.

 

3. Den 20.april 1778:

Døbt en datter Kiersten, hvis fader er Rasmus Baltzer Husmand af Rye, baaren af

Anna Maria Thomasdatter. Faddere: Johan Skomager, Jens Baltzer og Poul Ebbesen.

 

4. Den 10.maj 1778:

Blef døbt en søn, avlet af Niels Rasmussen Vendelboe og hustru Kiersten

Jensdatter,

kaldet Christen, baaren af Karen Kiers, som var en pige. Faddere: Christen

Salomonsen, Jens Jensen, Hans Mortensen og Christen Alling.

 

5. Den 14.juni 1778:

Blef døbt Christen Andersen Kloborg og hustru, en datter kaldet Kiersten, baaren

af Karen Nielsdatter. Faddere: Jens Poulsen, Jacob Hansen og Anders Rasmussen.

 

6. Den 21.juni 1778:

Døbt en søn Laurits, hvis fader er Jens Laursen og hustru, baaren af Anne

Sørensdatter. Faddere: Niels Rasmussen, Niels Aschlev, Peder Nielsen og Thomas

Nielsen.

 

Side 84 venstre side

 

1. Den 28.juni 1778:

Døbt en søn Thomas, for Niels Thomassen og hustru af Fischerhuus, baaren af

Maren Thomasdatter af Siim. Faddere: Niels Simonsen, Svend Mortensen, Anders

Pedersen og Jens Laursen.

 

2. Den 19.juli 1778:

Døbt en datter Mette, for Jørgen Gudiksen og hustru af Rye, baaren af Karen

Molboes. Faddere: Christen Salomonsen, Morten Salomonsen, Rasmus Laursen.

 

3. Den 16.august 1778:

Døbt en datter Anna, for Laurs Nielsen af Emborg, baaren af S.S.datter Maren af

Emborg. Faddere: Anders Rasmussen, Christen Smed, Anna Gertsdatter og Morten

Salomonsen..

 

4. Den 23.august 1778:

Blef Christen Andersen i Rye hans søn døbt og kaldet Anders, baaren af Margrethe

Nielsdatter. Faddere: Frederich Serritslev, Johan Thomassen, Jens Nielsens

hustru og Jørgen Gudiksen.

 

5. Den 20.september 1778:

Døbt Hans Roedes søn, kaldet Niels, baaren af Sr. Serritslevs hustru. Faddere:

Jens Rasmussen, Fru Blok, Niels Degn og Jens Poulsen.

 

6. Den 11.oktober 1778:

Døbt Jens Olesens og hustru Anne Marie Christensdatters søn, kaldet Ole, baaren

af Johanne Rasmusdatter. Faddere: Johan Skomager, Enevold Olesen og Salomon

Henrichsen og Christen Sørensen.

 

Side 84 højre side (85)

 

1. Den 11.oktober 1778:

Døbt Rasmus Pedersen og hustru i Rye, deres søn kaldet Christen, baaren af Anna

Nielsdatter. Faddere: Christen Jensen, Rasmus Christensen, Jens Poulsen,

Christen Kloborg.

 

2. Den 16.oktober 1778:

Døbt en søn, kaldet Morten, avlet af Svend Mortensen og hustru i Fischerhuus,

baaren af Johanne Svendsdatter. Faddere: Niels Thomassen, Anders Rasmussen,

Rasmus Rasmussen og Rasmus Laursen.

 

3. Den 15.november 1778:

Døbt en datter for Anders Rasmussen og hustru Christiana Blok af Emborg, kaldet

Anna Maria, baaren af Jomfru Blok af Rye Mølle. Faddere: Monsr. Blok, Rasmus

Poulsen, Rasmus Rasmussen og Thomas Nielsen.

 

4. Den 24.november 1778:

Døbt en datter Karen, faderen Rasmus Laursen og moderen Zidsel Gudiksdatter,

baaren af Mette Nielsdatter, faddere: Søren Jensen, Jørgen Gudiksen, Anders

Jensen og Jens Poulsen.

 

5. Den 30.november 1778:

Døbt en søn Michel, født af Jens Nielsen og hustru, Husfolk i Rye, baaren af

Karen Rasmusdatter fra Flensted. Faddere: Berthel Løgager, Jacob Hansen,

Christen Thomassen, Poul Ebbesen.

 

6. Den 6.december 1778:

Døbt en søn Ole, avlet af Enevold Olesen og hustru Anna, Husfolk i Rye, baaren

af Karen Pedersdatter. Faddere: Jens Olesen, Knud Laursen, Hans Hermansen, Peder

Laursen.

 

Side 85 venstre side

 

1. Den 29.december 1778:

Døbt en datter Mette, avlet af Jens Poulsen og hustru Karen Mortensdatter,

baaren af Kromandens hustru Christiana Woetmann. Faddere: Sr. Blok, Frederich

Serritslev, Niels Aschlev og Niels Degn.

NB: Søsteren som var tvilling, med den Blef samme dag begravet tillige med

moderen.

 

1779.

 

2. Den 7.marts 1779:

Blef døbt en søn Thomas, for faderen Salomon Rasmussen og moderen Anne

Svendsdatter?, Karen Thomasdatter bar ham til daaben. Faddere: Knud Rasmussen,

Thomas Nielsen, Christen Sørensen.

 

3. Den 14.marts 1779:

Døbt en datter Anna, for Poul Johansen og hustru, baaren af Rasmus Christensens

hustru. Faddere: Johan Madsen, Jens Poulsen, Rasmus Poulsen og Thomas Nielsens

hustru.

 

4. Den 21.marts 1779:

Døbt Rasmus Jensen og hustrues datter Anna, baaren af Sadelmager Serritslevs

hustru. Faddere: Christian Pedersen, Christian Salomonsen, Salomon Rasmussen og

Jacob Hansens hustru.

 

5. Den 11.april 1779:

Døbt en søn Henrich, for faderen Niels Tolstrup og moderen Margrethe

Henrichsdatter, baaren af Inger Rasmusdatter. Faddere: Søren Tolstrup, Thomas

Nielsen, Anders ??????, Søren Skrædder.

 

Side 85 højre side (86)

 

1. Den 21.april 1779:

Havde Herman Johansen og hustru en datter til daaben, kaldet Maren, baaren af

Niels Degns datter Ellen. Faddere: Oluf Ro?? Skomagersvend og Per Ditlevs

hustru.

 

2. Den 30.april 1779:

Havde Hans Mortensen og hustru, Gaardmand i Rye, en datter til daaben kaldet

Gundil, baaren af moderens søster Gundil fra Alken. Faddere: Christen

Salomonsen, Niels Hansen, Jacob Hansen.

 

3. Den 30.april 1779:

Havde Jens Molboe og hustru, Husfolk af Rye, en søn kaldet Andreas, baaren af

Elisabeth Andreasdatter. Faddere: Hans Andreasen, Jens Molboe, Thomas Nielsen og

Søren Tolstrup.

 

4. Den 2.maj 1779:

Havde Niels Bertelsen og hustru, Husfolk i Rye, en søn til daaben kaldet Erich,

baaren af Anne Sophie fra Closter Mølle. Faddere: Niels Rasmussen, Christen

Andersen, Jens Olesen og Peder Laursens hustru.

 

5. Den 2.maj 1779:

Havde John Thomassen og hustru, Husfolk af Rye, en datter til daaben kaldet

Kiersten, baaren af Maren Thomasdatter fra Siim. Faddere: Sr. Serritslev, Niels

Nielsen, Niels Degn.

 

Side 86 venstre side

 

1. Den 30.maj 1779:

Havde Kromanden Rasmus Poulsen og hustru Christiana Woetmann en datter til

daaben,

kaldet Mette, baaren af Madam Blok. Faddere: Controllør Smith, Monsr. Sommer fra

Salten, Jens Poulsen og Lassens hustru fra Hampen Søe.

 

2. Den 6.juni 1779:

Havde Peder Frederichsen og hustru, en datter til daaben kaldet Dorethea, baaren

af Elisabeth Andersdatter af Rye. Faddere: Rasmus Rasmussen, Anders Gertsen,

Christen Sørensen.

 

3. Den 20.juni 1779:

Havde  Søren Tholstrup i Rye et barn til daaben og kaldet Christen, fremført til

daaben af mosteren Johanne Nielsdatter. Faddere: Knud Rasmussen, Niels Tolstrup,

Hans Mortensen, Peder Frederichsen og Salomon Rasmussen.

 

4. Den 18.juli 1779:

Havde Peder Snedker i Rye et barn døbt og navnet Karen, frembragt til daaben ved

Anne Marie Blok. Faddere: Johan Blok, Anders Jensen Virklund, Thomas Nielsen og

Rasmus Salomonsen.

 

5. Den 25.juli 1779:

Peder Christensen et barn døbt og navnet Maren, baaren til daaben ved Jacob

Hansens pige Johanne. Faddere: Johan Madsen, Rasmus Christensen, (fortsætter)

 

Side 86 højre side (87)

 

Jens Poulsen og Poul Johansen.

 

1. Den 8.august 1779:

Christen Salomonsen en datter døbt og kaldet Karen, frembaaren til daaben ved

Johanne Pedersdatter. Faddere: Morten Salomonsen, Jens Salomonsen, Rasmus

Salomonsen og Christen Sørensen af Rye.

 

2. Den 5.september 1779:

Havde Christen Allings Enke Johanne Salomonsdatter en søn til daaben kaldet

Christen, baaren af Karen Gudiksdatter. Faddere: Christen Salomonsen, Anders

Jensen, Knud Rasmussen og Morten Salomonsen.

 

3. Den 5.september 1779:

Niels Aschlevs Enke et dødfødt barn.

Ligeledes Søren Skrædders hustru et dødfødt.

Peder Rasmussen en søn (døbt) døde straks efter fødselen.

 

4. Den 10.oktober 1779:

Døbt Sognefogeden Laurs Nielsen og hustru Anna en søn kaldet Jens, baaren af

Niels Rasmussens hustru i Rye. Faddere: Niels Jensen af Siim, Jacob Hansen,

Christen Ryedal og Niels Nielsen.

 

5. Den 31.oktober 1779:

Døbt Laurs Nielsens datter af Emborg og kaldet Kiersten, baaren af Maren

Nielsdatter. Faddere: Søren Sørensen, Jesper Rasmussen, Anders Rasmussen og

Morten Salomonsen.

 

12 drenge 19 piger

 

Side 87 venstre side

 

1. Den ?? december 1779:

En søn af Jens Poulsens hustru, døde straks efter fødselen.

 

2. Den 26.december 1779:

Blef døbt Sr. Serritslev og hustru, en søn kaldet Niels Helth, baaren af

Kroekonen i Rye. Faddere: Monsr. Serritslev Degn i Veng, Johan Skomager, Johan

Thomassen.

 

1780.

 

3. Den 2.januar 1780:

Blef døbt Hyrden Knud Hansens søn i Emborg, kaldet Niels, baaren af Jesper

Rasmussens hustru. Faddere: Søren Sørensen, Anders Rasmussen, Rasmus Rasmussen.

 

4. Den 2.januar 1780:

Døbt Niels Hansen og hustru i Rye, deres datter, kaldet Maren, baaren af Anna

Maria Thomasdatter. Faddere: Jacob Hansen, Niels Jensen, Anders Rasmussen, Johan

Madsen.

 

5. Den 3.januar 1780:

En datter Else, hvis fader var Jacob Hansen og moder Inger, baaren af pigen

Kiersten fra Them sogn. Faddere: Søren Thomassen, Niels Hansen og Johan Madsen.

 

6. Den 23.januar 1780:

Døbt en søn Christen, hvis fader er Hyrden i Rye – Niels Rasmussen og hustru.

Faddere: Christen Salomonsen, Jørgen Smed, Karen Kiærs bar barnet.

 

Side 87 højre side (88)

 

1. Den 20.februar 1780:

Havde Søren Nielsen i Faarhuset en søn Blef døbt og kaldet Simon, baaren af

Morten Salomonsens hustru i Emborg. Faddere: Niels Rasmussen, Niels Jensen,

Laurs Nielsen, Jens Laursen.

 

2. Den 27.februar 1780:

Havde Rasmus Laursen og hustru Anne af Rye en datter til daaben, kaldet Zidsel,

baaren af Karen Thomasdatter. Faddere: Christen Salomonsen, Thomas Nielsen,

Anders Jensen.

 

3. Den 1.marts 1780:

Niels gevorbens Enke Else Ditlevsdatter en ægte søn, kaldet Abraham, baaren af

Maren Svendsdatter. Faddere: Rasmus Bonnesen, Peder Christensen, Jens Nielsen,

Peder Laursen og Jens Davidsen og deres hustruer.

 

4. Den 16.marts 1780:

Blef døbt Jørgen Rasmussen og hustru fra Emborg en datter kaldet Anna Maria,

baaren af Anders Rasmussens hustru Christina. Faddere: Søren Sørensen, Jesper

Rasmussen, Morten Salomonsen.

 

5. Den 9.april 1780:

Blef døbt Gotfred Pedersen og hustru Karen en søn, kaldet Peder, baaren af Laurs

Nielsens hustru i Jægergaard. Faddere: Niels Rasmussen, Peder Nielsen, Jens

Rasmussen, Thomas Pedersen.

 

6. Den 23.april 1780:

Jens Mortensen en datter døbt og kaldet Karen, frembaaren ved Søren Skrædders

kone. Faddere: Niels Degn, Hermand Johansen, Jens Poulsen og Anders Hansen, alle

af Rye.

 

 

Rye Kirkebog 1762 – 1789 (4 maj 1780 til

 

Mikrokort 4

 

Side 89 venstre side

 

Xsti himmelf: dag Den 4.maj 1780:

Niels Thomassen i Fischerhuus, et barn døbt og kaldet – Søren -, frembragt til

daaben af Anne Andersdatter – Anders Vissings pige i Emborg. Faddere: Søren

Sørensen, Morten Salomonsen, Rasmus Rasmussen af Emborg.

 

Fest: 2.pentecoste: Den 15.maj 1780:

Afgangne Søren Nyemands hustru et barn døbt og kaldet – Søren -, frembaaren til

daaben af Maren Nielsdatter. Faddere: Niels Jensens hustru, Hans Andreasen,

Peder Nielsen og Ole Nielsen af Rye.

 

Eod: die Den 15.maj 1780:

Christen Sørensen og hustru Kiersten Nielsdatter, en søn døbt og kaldet – Niels

-, fremført af Rasmus Poulsens kone i Rye. Faddere: Thomas Nielsen, Christen

salomonsen, Knud Rasmussen, Salomon Rasmussen i Rye.

 

Dom: 3.p. trinit: Den 11.juni 1780:

Jens Jensen og hustru en søn døbt og kaldet – Andreas -, frembragt til daaben af

fasteren Anne. Faddere: Thomas Smeds hustru, Hans Andreasen, Peder Giessøe og

Peder Kiær, alle af Rye.

 

Dom: 6.p. trinit: Den 2.juli 1780:

Peder Laursen og hustru en søn døbt og kaldet – Laurs -, frembragt af Søren

Sørensens datter Maren i Emborg. Faddere: Hans Mortensen, Jens Olesen, Christen

Andersen, Salomon Henrichsen i Rye.

 

Side 89 højre side

 

Dom: 7.p. trinit: Den 9.juli 1780:

Holdt vores Elskværdigste Præst Hr. Rørbye sin ovenbemeldte og høflig væremaade,

afsked og sidste prædiken her i Rye kirke, saa den ganske menighed, ved lydelig

graad, gav til kende, hvor nødig de havde vist ham. Hr. Jørgen Halling Rørbye,

Blef fraflyttet fra et være Sognepræst i Rye, til her efter at installeres til

Præst ved Sct.Nicolaj kirke i København, en eksemplarisk og en velfortjendt

lærer, hos os var han paa 7. Aar og imidlertid elsket og æret af alle kvinder af

dyd.-

 

Dom: 8.p. trinit: Den 16.juli 1780:

Poul Johansen i Rye en søn døbt af Hr.Provst Sparre i Rye kirke, og kaldet –

Johannes -, frembragt af Johanna Christensdatter tienende i Rye Kro. Faddere:

Rasmus Christensen, Thomas Nielsen, Peder Ovesen og Søren Tolstrups hustru af

Rye.

 

Dom: 9.p. trinit: Den 23.juli 1780:

Hans Rode et barn døbt og kaldet – Henrich -, frembragt til daaben ved Anne

Marie Bloch. Faddere: Christen Degn, Jens Rasmussen, Johan Bloch, Rasmus

Christensen.

 

Side 90 venstre side

 

Eod: die Den 23.juli 1780:

Jacob Nielsen i Rye, en søn døbt af Hr.Worsøe og kaldet – Laurs -, fremført til

daaben ved Anne Olesdatter. Faddere: Christen Salomonsen, Peder Nielsen, Laurs

Nielsen og Anders Nielsen, alle af Rye.

 

Dom: 11.p. trinit: Den 6.august 1780:

Stephan Pedersen og Ellen Nielsdatter en søn døbt af Præsten i Vinding Hr.

Consistorialraad Holst, og kaldet – Peder -. baaren af Johanne Pedersdatter.

Faddere: Jens Rasmussen, Peder Pedersen, Niels Pedersen og Jens Mortensen, alle

af Rye.

 

Dom: 13.p. trinit: Den 20.august 1780:

Peder Snedker i Rye en søn døbt af Hr.Provst Sparre og kaldet – Jacob -,

fremført til daaben af Anne Marie Bloch. Faddere: Frederich Serritslev, Jens

Davidsen, Johan Rosendahl og Thomas Nielsen, alle af Rye.

 

Dom: 14.p. trinit: Den 27.august 1780:

Peder Giessøee en datter døbt og kaldet – Margrete -, fremført til Præsten

Hr.Worsøe og læst over, da den tilforn var hjemmedøbt  af Hr.Provst Sparre, af

mosteren Johanne. Faddere: Jacob Hansen, Anders Rasmussen, Niels Hansen og Johan

Madsen, alle af Rye.

 

Side 90 højre side

 

Dom: 18.p. trinit: Den 24.september 1780:

Søren Thomassen og hustru Maren Andersdatter af Rye, en søn døbt og kaldet –

Thomas -, fremført til daaben af Johannes madsens hustru Kiersten. Faddere:

Rasmus Poulsen, Johan Bloch, Velædle madame Rørbye, Christen Salomonsen, alle af

Rye.

 

Dom: 22.p. trinit: Den 22.oktober 1780:

Hr. Worsøe døbte et barn tilhørende Jens Davidsen og Karen Gudiksdatter, kaldet

– Anne -, ført til daaben ved Johanne Jensdatter af emborg. Faddere: Knud

Rasmussen, Johan Madsen, Jacob Hansen og Jørgen Gudiksen af Rye.

 

Eodem die Den 22.oktober 1780:

Hermand Johansen og Anne Hansdatter et barn døbt og kaldet - Maren -, til daaben

frembragt ved Maren Pedersdatter. Faddere: Søren Thomassen, Niels Hansen, Peder

Laursen, Søren Tolstrup af Rye.

 

Dom: 26.p. trinit: Den 19.november 1780:

Jens Olesen og Maren Rasmusdatter en søn døbt og kaldet – Rasmus -, frembragt

til daaben af Karen Kiærs. Faddere: Johan Skomager, Christen Salomonsen, Salomon

Henrichsen og Hans Mortensen, alle af Rye.

 

Dom: 2.adv. Den 10.december 1780:

Christen Andersen en søn døbt af Hr.Provst Sparre og kaldet – Jens -, frembaaren

af mosteren (fortsætter næste side)

 

Side 91 venstre side

 

Karen Nielsdatter. Faddere: Rasmus Baltzer, Søren Andersen, Jens Mortensen og

Rasmus Rasmussen, alle af Rye.

 

Dom: 3.advent Den 17.december 1780:

Enevold Olesen en søn døbt af Hr. Worsøe og kaldet – Ole -, fremført til daaben

af Moderens Søster, som tjener paa tiden i Rye Mølle. Faddere: Jens Olesen,

Peder Laursen, Niels Nielsen og Jens Rasmussen, alle her af Rye.

 

2.juledag Den 26.december 1780:

Jens Rasmussen og hustru i Rye, en datter døbt af Hr. Pastor Sommer og kaldet –

Dorethe -, frembragt til daaben af Rasmus Rasmussens hustru i Rye. Faddere:

Niels Jensen, Niels Pedersen, Niels Nielsen og Enevold Olesen, alle af Rye.

 

Dom: 26.p. trinit: Den 19.november 1780:

Begravet Rye møllers søn levede her højst i 3 dage.

 

1781.

 

Den 4.januar 1781:

Søren Andersen Skrædder en datter døbt af Provst Sparre og kaldet – Karen -,

fremført til daaben af Niels Jensens hustru i Rye. Faddere: (fortsætter næste

side)

 

Side 91 højre side

 

Niels Tolstrup, Salomon Rasmussens hustru Anne Marie Rasmusdatter, Rasmus

Poulsen.

 

Dom: 3.p. epiph: Den 21.januar 1781:

Niels Bertelsen og hustru af Rye, en datter døbt og kaldet – Maren -, frembaaren

af Niels Rasmussens pige Margrethe. Faddere: Peder Laursen, Christen Andersen,

Enevold Olesen og Jens Olesen af Rye.

NB: Næst oven anførte faddere, meldende faderen Niels Bertelsen om dagen tilforn

skulle blive vidner, men da tiden kom i kirken, mødte ingen af dem, til at

bevidne barnets daab, hvor over ieg maatte kræve heele menigheden til bevis.

 

Dom: 4.p. epiph: Den 28.januar 1781:

Jørgen Gudiksen og Zidsel Nielsdatter, en datter døbt og kaldet – Karen -,

frembragt til daaben af Johanne Jensdatter. Faddere: Christen Salomonsen, Søren

Thomassen, Rasmus Christensen og Anders Hansen af Rye.

 

Side 92 venstre side

 

Dom: septuag: Den 11.februar 1781:

Niels Jensen i Rye, et barn døbt af Hr.Pastor Worsøe, og kaldet – Rasmus -,

fremført af Anne Nielsdatter til daaben. Faddere: Jacob Hansen, Thomas Nielsen

og Anders Rasmussen, Johan Madsen, alle af Rye.

 

Dom: oculi: Den 18.marts 1781:

Niels Jensen Husmand, et barn i kirke, kaldet – Jens -, baaren af Thomas Bach’s

datter Karen. Faddere: Ole Nielsen, Hans Andreasen, Christen Salomonsen, Wilhelm

Skøttes kone Ingeborg Andreasdatter.

 

Første søndag i fasten Den 25.marts 1781:

Hans Mortensen, en datter til daaben kaldet – Maren -, baaren af Christen

Salomonsens hustru. Faddere: Christen Sørensen, Salomon Henrichsen, Johan

Skomager og Jens Olesen af Rye.

 

Side 92 højre side

 

Dom: 3.p. pasch: Den 6.maj 1781:

Rask Lavesen en søn døbt  Laurits -, baaren af Christen Werrings datter fra

Skanderborg. Faddere: Christen Salomonsen, Christen Sørensen, Knud Rasmussen,

Jens Raskes kone.

 

Dom: 2.p. trinit: Den 24.juni 1781:

Anders Lavesen en søn døbt – Laurs -, baaren af Niels Raskes datter Anne

Nielsdatter. Faddere: Jens Rasmussen, Peder Lavesen, Gotfred Pedersen, Skovfoged

Raskes kone Kierstine.

 

Dom: 8.p. trinit: Den 5.august 1781:

Søren Nibbel og hustru en søn til daaben og kaldet – Peder -, frembragt af Karen

Kiær til daaben. Faddere: Christen Sørensen datter Maren, Hans Mortensens pige

Maren og Hyrdens hustru her i byen.

 

Dom: 9.p. trinit: Den 12.august 1781:

Niels Thomassen i Fischerhuus, en søn frembragt til daaben af Søren Sørensens

hustru og

kaldet – Søren – fra Emborg. Faddere: Niels Simonsen, Svend Mortensen, Jens

Salomonsen og Jesper Simonsen.

 

Dom: 12.p. trinit: Den 2.september 1781:

Rasmus Baltzer en datter døbt og baaren af Jens Baltzers hustru i Vissing,

kaldet –Kierstine -. Faddere: Johan Skomager, Johan Madsen, Christen Salomonsen,

Jens Nielsen og Poul Ebbesen, alle af Rye.

 

Side 93 venstre side

 

Dom: 14.p.trinit: Den 16.september 1781:

Rasmus Povelsens søn døbt og kaldet – Jens -, baaren af Peder Nielsens hustru

Mette Nielsdatter fra Aschlev. Faddere: Jens Povelsen af Rye, Mølleren Sr.Bloch

fra Rye Mølle og søn Johan Bloch, Madam Woetmann fra Closter Mølle.

 

Dom: 16.p. trinit: Den 30.september 1781:

Knud Rask en søn døbt og kaldet – Morten -, baaren af jomfru Duke? i Pind Mølle.

Faddere: Konens Søster af Vissing, Morten Salomonsen, Christen Sørensen, Thomas

Nielsen.

 

Dom: 19.p. trinit: Den 21.oktober 1781:

Havde Peder Christensen en søn til daaben, kaldet – Christen -, baaren af Rasmus

Rasmussens hustru. Faddere: Niels Tolstrup, Rasmus Rasmussen og Niels Bertelsen,

Jens Poulsens hustru, alle af Rye.

Dom: 20.p. trinit: Den 28.oktober 1781:

Peder Johansen Hyrde af Emborg en datter – Mette -, baaren af Jesper Raskes

hustru til daaben. Faddere: Jens Christensens datter, Anders Rask, Søren

Sørensen, Morten Salomonsen, alle af Emborg.

 

Side 93 højre side

 

Dom: 23.p.trinit Den 18.november 1781:

Anders Rasmussen en datter til daaben, kaldet – Gunde Marie -, frembragt af

fasteren Anne Marie. Faddere: Johan Bloch, Johan Madsen, Søren Thomassen ,

Smedens datter af Emborg.

 

Dom: 24.p. trinit: Den 25.november 1781:

Dynes en datter – Birgite -, til daaben baaren af hans søster Søren Christensens

kone fra Alling. Faddere: Jørgen Smed, Anders Nielsen, Rasmus Baltzer, Peder

Laursen.

 

Dom: 1.advent: Den 2.december 1781:

John Thomassen en datter – Maren -, til daabs baaren af hans søster Anders

Nielsens kone fra Siim. Faddere: Niels Rask, Peder Nielsen, Laurs’s broder i

Jægergaarden, Anne Marie til Thomas Smeds.

 

2.jule dag Den 26.december 1781:

Laurits Nielsen en søn – Niels -, til daaben baaren af Niels Raskes datter Anne.

Faddere: Degnekonen, Peder Nielsen, Niels Jensen, Christen Salomonsen i Rye.

 

Samme dag Den 26.december 1781:

Anders Skrædder af Emborg en datter, kaldet – Anne -, baaren af Margrethe

Knudsdatter af Svejstrup. Faddere: Søren Sørensen, Rasmus Rasmussen, Morten

Salomonsen, Jesper Simonsen af Emborg.

 

Side 94 venstre side

 

1782

 

Dom: p. circiums: Den 1.januar 1782:

Peder Kjær en søn til daaben -  Andreas -, baaren af Peder Nielsens datter

Johanne. Faddere: Jens Jensen, Hans Andreasen, Thomas Smed, Christen Sørensens

kone.

 

Samme dag Den 1.januar 1782:

Niels Tholstrup en datter til daaben – Maren -, baaren af Søren Tolstrups kone.

Faddere: Thomas Smed, Niels Jensen, Johan Madsen, Søren Skrædders kone.

 

Dom: 1.p. epiph: Den 13.januar 1782:

Thomas Nielsen en datter til daaben – Elle -, baaren af Kromandens kone Cathrine

Poulsens. Faddere: Salomon Rasmussen og Christen Sørensen, Anders Rasmussen og

Johan Madsens kone.

 

Dom: 2.p.epiph: Den 20.januar 1782:

Niels Jensen en søn til daaben nafnet – Rasmus -, og baaren af Johan Madsens

kones søster Karen Thomasdatter. Faddere: Søren Thomassens kone, Laurs Nielsen,

Thomas Nielsen og Niels Rask.

 

Side 94 højre side

 

Dom: esto mihi: Den 10.februar 1782:

Peder Frederichsens søn – Christopher -, til daaben baaren af Jens Rasmussens

kone Anne Christophers fra Nørre Vissing. Faddere: Faderens brødre Rasmus og

Christen Sørensen, Anders Gertsen og Laurs Gertsens hustru Kierstine

Thomasdatter af Siim.

 

Dom: reminisc: Den 24.februar 1782:

Niels Andersen Ryetter en søn – Anders -, døbt og baaren af mandens søster

Kiersten Nielsdatter i Tørring. Faddere: hans brødre Niels Nielsen og Niels

Johansen, Rasmus Rasmussen fra Tørring og en pige Klaradine af samme sted.

 

Dom: lætare: Den 10.marts 1782:

Jens Mortensen en datter døbt – Ellen -, baaren af Peder Ditlevsens datter

Maren. Faddere: Hans Rode, Christen Nielsen Degn, Rasmus Mortensen, Jens

Poulsens kone.

 

5.søndag efter paaske Den 5.maj 1782:

Hans Rode en datter til daaben kaldet – Ellen -, baaren af Jens Mortensens kone.

Faddere: Johan Blok, Peder Nielsen, Christen Degn.

 

2.paaske dag Den 29.maj 1782:

Jacob Hansen i Rye et barn døbt og kaldet – Niels -, baaren af Johan Madsens

kone. Faddere: Niels Degn, Kromanden, Jens Poulsen, Jørgen Andersen, Degnens

kone.

 

Side 95 venstre side

 

Dom: 2.p. trinit: Den 9.juni 1782:

Jens Rasmussen i Fischerhuus en søn døbt og kaldet – Rasmus -, baaren af Madam

Bloch i Rye Mølle. Faddere: Niels Degn, Jens Smed i Alling, Peder Pedersen,

Laurs Nielsens kone i Jægergaarden.

 

Dom: 3.p. trinit: Den 16.juni 1782:

Rasmus Jensen en søn til daaben, kaldet – Søren -, baaren af Tjenestepigen

Johanne i Kroen. Faddere: Christen Salomonsen, Christen Rasmussen, Hans

Murermester, Maren Christensdatter.

 

Dom: 4.p. trinit: Den 23.juni 1782:

Christen Salomonsen en søn til daaben baaren af Præstekonen og nafnet – Salomon

-. Faddere: Peder Nielsen, Laurs Nielsen, Hans Mortensen, Christen Sørensen,

Thomas Smeds kone.

 

Dom: X.p. trinit: Den 4.august 1782:

Gotfreds datter – Ell: [Ellen] -, døbt og baaren af Niels Rask datter Anne.

Faddere: Peder Nielsen og Laurs Nielsen, Peder Knudsen og Thomas Back’s datter

Johanne.

 

Side 95 højre side

 

Dom: XIV p. trinit: Den 1.september 1782:

Rasmus Pedersens datter – Mette -, døbt og baaren af Peder Kjærs kone. Faddere:

Christen Salomonsen, Hans Andreasen Murermester og Søren Nyemand og Jens

Davidsens kone, Niels Jensen.

 

Dom: 17.p. trinit: Den 22.september 1782:

Jens Jensen i Rye en søn til daaben, nafnlig – Jens -, frembragt af Anne Marie

Rasmusdatter. Faddere: Rasmus Salomonsen, Jens Molboe, Johanne Nielsdatter,

Peder Kjær, Hans Andreasen.

 

Dom: 18.p. trinit: Den 29.september 1782:

Salomon Rasmussen i Rye en søn til daaben, nafnlig – Mads -, frembragt af Anne

Christensdatter. Faddere: Mette Rasmusdatter, Knud Rasmussen, Christen

Salomonsen og Anders Jensen, alle af Rye.

 

Samme søndag Den 29.september 1782:

Peder Nielsen af Emborg en søn til daaben, nafnlig – Jens -, frembragt af

Johanne Nielsdatter af Svejstrup. Faddere: Morten Salomonsen, Peder Smed, Jesper

Rask og Rasmus Vissing.

 

Dom: 19.p. trinit: Den 6.oktober 1782:

Jørgen Rasmussen et barn til daaben af nafn – Anders -, frembragt af Kiersten

Svendsdatter. Faddere: Herredsfoged Bang, Sr. Thomas Vissing og Monsr. Bang, Sr.

Christen Vissing.

 

Side 96 venstre side

 

Dom: 22.p. trinit: Den 27.oktober 1782:

Peder Jensen en søn til daaben, nafnlig - Jens -, baaren af Anders Pedersens

kone. Faddere: Jens Christensen, Peder Henrichsen og Christen Jensen, Peder

Christensens kone.

 

Samme dag Den 27.oktober 1782:

Havde Søren Tolstrup en søn til daaben, - Christen -, baaren af Hr. Jons Datter

Magrethe Henrichsdatter. Faddere: Niels Tolstrup, Niels Mortensen, Johan Madsen,

Jens Jensen

 

Dom: 23.p. trinit: Den 3.november 1782:

Hans Andreasen Murermester en søn til daaben, nafnlig – Andreas -, baaren af en

kone fra Bøesgaardslund skov huus hvis navnlig Maren. Faddere: Bertel Løgager,

Niels Jensen, Ole Nielsen, Peder Kjærs kone

 

Dom: 26.p. trinit: Den 24.november 1782:

Jens Davidsen en datter til daaben, nafnlig – Maren -, baaren af Jens Poulsens

kone. Faddere: Rasmus Poulsen, Morten Salomonsen og Rask Salomonsen.

 

Side 96 højre side

 

Dom: 4.advent: Den 22.december 1782:

Christen Pedersen en søn til daaben, nafnlig – Peder -, baaren af Johanne

Thomasdatter. Faddere: Peder Nielsen, Thomas Pedersen, Laurs Nielsen, Christen

Sørensen, Thomas Nielsen.

 

1783

 

Dom: sexages: Den 23.februar 1783:

Havde Herman en søn til daaben kaldet – Hans -, baaren af Maren Pedersdatter –

Peder Vævers datter af Siim. Faddere: Peder Ditlevsen, Jens Povelsens kone,

Povel Evesen(Ebbesen), Laurits Mortensen og Dynes’s (Dines) kone.

 

Fastelavns søndag Den 2.marts 1783:

Knud Rasmussen en datter til daaben, nafnlig – Karen -, baaren af Peder

Mortensens hustru fra Vissing Kloster. Faddere: Christen Salomonsen, Morten

Salomonsen, Morten Jensen, Christen Sørensen, Thomas Nielsen i Rye.

 

3.søndag efter paaske Den 11.maj 1783:

Niels Hansen en søn nafnlig - Hans -, baaren af Laurits Nielsens (fortsætter

næste side)

 

Side 97 venstre side

 

kone i Jægergaarden. Faddere: Jacob Hansen, Johan Madsen, Søren Thomassen,

Rasmus Povelsen, Else Madsdatter.

 

4.søndag efter paaske Den 18.maj 1783:

Anders Rasmussen af Kloster, en datter til daaben, nafnlig – Giertrud -, baaren

af Morten Salomonsens kone. Faddere: Procurator Vissing, Niels Holm fra

Gjellerup, Johan Bloch og Peder Jensens kone.

 

2.søndag efter trinit: Den 29.juni 1783:

Havde Søren i Faarhuset en datter til daaben, kaldet – Karen -, baaren af Niels

Rask datter Anne. Faddere: Morten Salomonsen, Niels Jensen, Laurs Nielsen, Peder

Nielsen.

 

Dom: IX p. trinit: Den 17.august 1783:

Povel Johansen en søn til daaben, kaldet – Erich -, baaren af Thomas Smeds kones

søster Maren. Faddere: Kromanden Rasmus Povelsen, Thomas Smed, Jens Povelsen og

Søren Tolstrups kone.

 

Side 97 højre side

 

Dom: XI p. trinit: Den 31.august 1783:

Rask Lavesen en datter til daaben, nafnlig – Maren -, baaren af konens søster

Catrine fra Sønder Vissing. Faddere: Christen Salomonsen, Christen Sørensen,

Peder Nielsen, Christen Baches kone.

 

Dom: 20. p. trinit: Den 2.november 1783:

Hans Andreasen en søn – Andreas -, til daaben baaren af Hr. Jons datter hendes

datter Magrethe. Faddere: Peder Kjær, Jens Jensen, Rask Nyemand, Peder Nielsen,

Gotfred, Niels Jensen Husmands kone.

 

Dom: 23. p. trinit: Den 23.november 1783:

Peder Pedersen en søn til daaben, nafnlig – Knud -, baaren af Jens Rask datter

Anne Marie i Tinghuset. Faddere: Peder Nielsen, Stephan Pedersen, Niels

Pedersen, Laurs Nielsen, Rask Skovfoged, Jon Thomassen.

 

Den 23.november 1783:

Peder Giessøe en datter – Inger -, baaren af hans søster Anne Nielsdatter fra

Giessøe. faddere: Jens Jensen, Niels Jensen, Jacob Hansen, Christian Nielsen,

Rask Baltzers kone.

 

Side 98 venstre side

 

Den 23.november 1783:

Jens Mortensen en datter – Ellen -, baaren af Jørgen Lassens kone. Faddere:

Niels Degn, Hans Rode, Jens Nielsen fra Salten grund og Dynes Christensen og

hustru.

 

Den 23.november 1783:

Niels Jensen Gaardmand en søn – Rasmus -, baaren af Jens Lavesens kone fra

Nyegaarde. Faddere: Niels Rask, Niels Hansen, Thomas Smed, Rasmus Rasmussen i

Siim, Laurs Nielsen.

 

Dom: 2.advent: Den 7.december 1783:

Søren Skrædder en datter til daaben, nafnlig – Ellen -, baaren af Iver Jensens

kone fra Salten. Faddere: Niels Jensen, Jens Mortensen, Salomon Rasmussen, Niels

Tolstrups kone.

 

Samme dag Den 7.december 1783:

Jens Davidsen en datter, nafnlig – Maren -, baaren af Anders Jensens kone.

Faddere: Rasmus (fortsætter næste side)

 

Side 98 højre side

 

Povelsen, Christen Salomonsen, Knud Rask, Rask Tiisen, Jørgen Gudiksen.

 

Dom: 4.advent: Den 21.december 1783:

Laurits Jensen en datter til daaben, nafnlig – Giertrud -, baaren af Rask

Lavesens kone. Faddere: Peder Giessøe, Johan Christensen, Peder Mortensen, Rask

Baltzers kone og Jens Nielsen fra Salten grund.

 

Festum 2.nativit Christi Den 26.december 1783:

Kromanden en datter til daaben, nafnlig – Anne Marie -, baaren af Madam Bloch i

Rye Mølle. Faddere: Niels Holm fra Gjellerup, Jens Povelsen, Johan Bloch, Thomas

Smeds kone.

 

1784

 

Dom: p. circumcis: Christi Den 1.januar 1784:

Stephan Pedersen en søn, nafnlig – Henrich-, baaren af Magrethe Henrichsdatter –

barnets Moster. Faddere: Peder Nielsen, (fortsætter næste side)

 

Side 99 venstre side

 

Niels Degn, Christen Pedersen, Peder Pedersen, Niels Pedersen.

 

Dom: 2.p. epiphan: Den 17.januar 1784:

Jens Rask Husmand en datter, nafnlig – Maren -, baaren til daaben af Johanne

Baches. faddere: Laurs Nielsen, Gotfred Pedersen, Peder Knudsen, Anders

Lauritsens kone og Rask Lavesen.

 

Dom: 3.p. epiphhan: Den 24.januar 1784:

Hans Mortensen en datter – Maren -, baaren til daaben af Niels Hansens kone.

Faddere: Laurits Nielsen og Christen Salomonsen, Johan Skomager, Laurits

Mortensen.

 

Dom: septuages: Den 7.februar 1784:

Søren Leth en søn til daaben, nafnlig – Christian -, baaren af faderens søster

Mette Pedersdatter. Faddere: Thomas Smed, (fortsætter næste side)

 

Side 99 højre side

 

Niels Tolstrup, Niels Jensen Smed, 2de karle Anders Rask og Peder Ovesen.

 

Dom: sexagesim: Den 14.februar 1784:

Jørgen Andersen en datter nafnlig – Gunnie Kierstine -, baaren af faderens

søster Gunne fra Alken. Faddere: Peder Nielsen, Johan Madsen, Laurs Nielsen,

Rasmus Baltzer, Thomas Smed, Hans Mortensen.

 

Dom: invocavit Den 28.februar 1784:

Hans Rodes søn – Mads -, baaren af Jens Raskes datter i Tinghuset. Faddere:

Johan Blok, Jens Rask, Niels Degn, Jens Mortensens kone ved Pøtsøe.

 

Samme dag Den 28.februar 1784:

Peder Kjærs søn – Anders -, baaren af faderens søster Anne. Faddere: Thomas

Smed, Jens Jensen, Hans Andreasen, Anders Kjær fra Addit, Christen Sørensen.

 

Side 100 venstre side

 

Dom: oculi Den 14.marts 1784:

Peder Christensen af Emborg en datter døbt nafnlig – Anne -, baaren af Karen

Bach’s. Faddere: Søren Sørensen, Jesper Rask, Anders Rask, Peder Jensens kone.

 

5.søndag i fasten Den 28.marts 1784:

Jens Olesen en datter, nafnlig – Anne Marie -, fremført til daaben af Kiersten

Nielsdatter i Emborg. Faddere: Johan Skomager, Enevold Olesen, Peder Laursen,

Rasmus Rasmussen af Rye.

 

2.søndag efter paaske Den 25.april 1784:

Enevold Olesen en søn til daaben, nafnlig – Søren -, frembragt af Maren

Alling’s. Faddere: Jens Olesen, Laurs Nielsen, Salomon Henrichsen, Rasmus

Rasmussen, alle af Rye.

 

Den 24.april 1784:

Havde Søren Andersen Soldat en søn til daaben, nafnlig – Peder -, baaren af

Anders Laursens Hustru. Faddere: Peder (fortsætter næste side)

 

Side 100 højre side

 

Laursen, Niels Hansen, Jørgen Gudiksen, Maren Nielsdatter og Karen

Salomonsdatter.

 

Dom: exaudi Den 23.maj 1784:

Peder Nielsen af Emborg en søn – Jens -, baaren til daaben af Jesper Rask kone.

Faddere: Rasse Rask i Rye, Niels Rask søn Jens, Jesper Rask karl, Johanne

Jensdatter.

 

Fest: 2.pentecostes Den 31.maj 1784:

Christian Nielsen en datter – Maren -, baaren til daaben af Præstens pige Anne.

Faddere: Hans Andreasen, Skovfoged Rask, faderens søn Niels Christiansen, Rask

Lavesens Enke, Anders Nielsen.

 

Dom: 2.p. trinit: Den 20.juni 1784:

Peder Lavesen en søn – Salomon - til daaben baaren af moderens søster Mette.

Faddere: Salomon Henrichsen, Anders Lavesen, Rask Lavesen, Jørgen Andersen,

Laurits Nielsen, Gotfred Pedersen.

 

Side 101 venstre side

 

Dom: XII p. trinit: Den 29.august 1784:

Knud Rasmussen en datter – Mette -, baaren til daaben af Anders Rask kone.

Faddere: Morten Salomonsen, Peder Frederichsen og Rasmus Frederichsen, Niels

Grov og Rask Rask.

 

Dom: XIV p. trinit: Den 12.september 1784:

Christen Sørensen en søn til daaben, nafnlig – Thomas -, frembragt af søsteren

Anne. Faddere: Thomas Smed, Jens Rask i Tinghuset, Niels Rask, Laurs Nielsen,

Kromandens kone.

 

Samme dag Den 12.september 1784:

Anders Lavesen Skrædder af Emborg en søn – Laurits -, til daaben frembragt af

Fasteren Thomas Snedkers hustru af Skanderborg. Faddere: Morten Salomonsen,

Jesper Rasmussen, Rasmus Justsen og Rask Laursen, alle af Emborg.

 

Dito dato Den 12.september 1784:

Rasmus Andersen en datter døbt og kaldet – Else -, frembaaren af Jens Mortensens

kone fra Pøtsøe

Faddere: Bertel Nielsen, Jens Nielsen, Jens Mortensen og Stephan Pedersen, alle

i Sønder Skoven. (noget af teksten er på næste side men skrevet her)

 

Side 101 højre side

 

Dom: 16.p. trinit: Den 26.september 1784:

Laurs Nielsen og hustru, en datter døbt og kaldet – Maren -, frembragt af

faderens søster fra True, Johanne Nielsdatter. Faddere: Niels Rasmussen, Johan

Blok, Niels Jensen, Peder Nielsen i Rye.

 

Dom: 17.p. trinit: Den 3.oktober 1784:

Niels Brødløs og hustru, en søn til daaben, kaldet – Jørgen Rørbye -, frembaaren

af Madam Blok i Rye Mølle. Faddere: Søren Tolstrup, Peder Giessøe, Povel

Ebbesen, Maren Rasmusdatter, Hans Andreasens kone.

 

Dom: 18.p. trinit: Den 10.oktober 1784:

Jacob Hansen og hustru, en søn til daaben kaldet – Rasmus -, baaren af Rasmus

Povelsen Kromands kone. Faddere: Christen Sørensen, Johan Madsen, Søren

Thomassen, Niels Hansen.

 

Side 102 venstre side

 

Samme søndag Den 10.oktober 1784:

Anders Lavesen en datter til daaben, (ingen navn) baaren af Kromandens pige

Karen Thomasdatter. Faddere: Jens Rask, Jørgen Andersen Soldat, Knud Pedersen,

Thomas Bak, Peder Knudsen.

 

Dom: 2.advent: Den 5.december 1784:

Havde Peder Frederichsen en søn til daaben, nafnlig – Christopher -, baaren af

Rask Rask Enke i Emborg. Faddere: Knud Rasmussen fra Emborg, Kromanden og Niels

Rasmussen i Rye, Thomas Smeds kone.

 

1785

 

Dom: 2. epiphan: Den 16.januar 1785:

Havde frederich Bertelsen en søn til daaben, kaldet – Henrich -, baaren af

Stephans kone i Pøtsøe Faddere: Bertel Løgager, Hans Andreasen, Jens Mortensen,

Jens Nielsens kone ved Skeeldahl.

 

Side 102 højre side

 

Den 9.marts 1785:

Jens Jensen en datter til daaben, nafnlig – Magrete -, baaren af barnets faster

Johanne Jensdatter. Faddere: Jens Molboe, Johan Madsen, Anders Pedersen, Karen

Jensdatter og Søren Thomassen.

 

Samme dag Den 9.marts 1785:

Jon Thomasen en datter til daaben, nafnlig – Else -, baaren af fasteren Johanne 

fra Siim. Faddere: begge Farbrødrene, Peder Snedker, Peder Nielsen, Niels

Rasmussen og Gotfred Pedersen.

 

Dom: 3.p. paska Den 17.april 1785:

Havde Gotfred Pedersen en datter til daaben, nafnlig – Anna -, baaren af Niels

jensens hustru. Faddere: Niels Rask, Peder Nielsen, Laurits Nielsen, Jens Rask i

Rye.

 

Samme dag den 17.april 1785:

Søren Leth en søn nafnlig – Christian – baaret af mosteren Claudine, Fadderne:

Thomas Smed, Niels Tolstrup, smeden i byen og hans søn

 

Side 103 venstre side

 

Dom: exaudi: Den 8.maj 1785:

Havde Niels Tolstrup en søn til daaben, nafnlig – Jens -, baaren af Niels

Hansens kone. Faddere: Johan Madsen, Søren Thomasen, Knud Rask og Thomas Smeds

søn lille Salomon.

 

Dom: 1.p. trinit: Den 29.maj 1785:

Havde Peder Rasmussen en datter til daaben og døbt – Anne -, baaren af hendes

moster. Faddere: Morten Salomonsen, Søren Sørensens søn, Jesper Rask karl, Laurs

Smeds datter Birte hendes anden moster.

 

Dom 9.p. trinit: Den 24.juli 1785:

Havde Christen Bak en datter til daaben, nafnlig – Kiersten -, baaren af

faderens søsters datter Maren Rasmusdatter. Faddere: Peder Nielsen, Laurits

Nielsen, Thomas Nielsen, Niels Pedersen.

 

Dom: 12.p. trinit: Den 14.august 1785:

Havde Rasmus Christensen en søn til daaben, nafnlig – Christen -, baaren af Jens

Povelsens kone. Faddere: Christen Sørensen, Johan Madsen, Søren Thomasen, Jacob

Hansen, Jens Davidsens kone.

 

Side 103 højre side

 

Dom: 13.p. trinit: Den 21.august 1785:

Havde Anders Jensen en datter til daaben, nafnlig – Mette Marie -, baaren af

Søren Tolstrups kone. Faddere: Salomon Henrichsen, Niels Jensen, Thomas Smeds

søn Niels, Peder Kjærs kone, gl. Peder Lauritsens kone.

 

Dom: 15.p. trinit: Den 4.september 1785:

Havde Niels Jensen Gaardmand en søn til daaben, nafnlig – Søren -, baaren af

fasteren Laurs Nielsens kone Anne Jensdatter. Faddere: Niels Rasmussen, Johan

Madsen, Søren Thomasen, Thomas Smed.

 

Dom: 16.p. trinit: Den 11.september 1785:

Jens Jørgensen en datter til daaben, nafnlig – Anne -, baaren af mosteren fra

Svejstrup Anne Sørensdatter.

Faddere: Bertel Løgager og søn, Rasmus Andreasen, Jens Mortensens kone, Stephans

kone ved Pøtsøe

 

Dom: 17.p. trinit: Den 18.september 1785:

Knud Rasmussen en datter til daaben, nafnlig – Anne Marie -, baaren af mosteren

Barbara Mortensdatter fra Sønder Vissing. faddere: Morten Jensen, Johan Madsen,

Søren Thomasen, Christen Sørensen, Salomon Rasmussens kone.

 

Side 104 venstre side

 

Dom: 18.p. trinit: Den 25.september 1785:

Hyrden Peder Johansen i Emborg, en datter til daaben, døbt – Birte -, baaren af

Søren Sørensens pige Johanne Jensdatter. Faddere: Svend Mortensen, Peder

Rasmussen, Enevolds kone i Rye, Jesper Rask karl.

 

Dom: 19.p. trinit: Den 2.oktober 1785:

Havde Rasmus Pedersen en datter til daaben, nafnlig – Else -, baaren af Maren

Pedersdatter. Faddere: Peder Ditlevs kone, Hans Andreasen, Jens Ulv’s kone, Ole

Nielsen, den angivne kone ikke.

 

Dom: 22.p. trinit: Den 23.oktober 1785:

Rasmus Justesen en søn til daaben, nafnlig – Just -, baaren af Thomas Nielsens

kone. Faddere: Peder Nielsen, Christen Bak, Christen Sørensen, Niels Nielsen,

Rask Rask.

 

Samme dag Den 23.oktober 1785:

Rasmus Hansen en datter, nafnlig – Marie -, baaren af Jens Rask kone i

Tinghuset. Faddere: Jens Rasmussen i Tinghuset, Niels Pedersen, Laurs Nielsen

Sognefoged, Knud Pedersen.

 

Side 104 højre side

Dom: 24.p. trinit: Den 6.november 1785:

Havde Peder Ovesen en søn til daaben, nafnlig – Rasmus -, baaren af Thomas

Nielsens kone. Faddere: Johan Madsen, Rasmus Bødker fra Svejstrup, Peder

Nielsen, Rasmus Baltzer, Gotfred Pedersen.

 

Samme dag Den 6.november 1785:

Christen Sørensen Fisker en søn til daaben, nafnlig – Thomas -, baaren af

Allings datter. Faddere: Christen Sørensen, Søren Sørensen, faderens broder

Søren Fisker, Hermans kone.

 

Dom: 25.p. trinit: Den 13.november 1785:

Havde Rasmus Povelsen Kromand en datter til daaben, nafnlig – Anne Marie -,

baaren af Madam Serritslev. Faddere: Mølleren Peder Blok i Rye Mølle, Jørgen

Lassen, Peder Laursen i Aschlev, Johan Blok.

 

1786

 

Dom: 1.p. epiphan: Den 8.januar 1786:

Havde Stephan Pedersen en datter til daaben, kaldet – Ellen -, baaren af

Frederich Bertelsens kone i Skieldalh?. Faddere: Peder Nielsen, Niels Hansen,

Peder Pedersen, Christen Pedersen, Jens Mortensens kone. (noget af teksten er på

næste side men skrevet her)

 

Side 105 venstre side

 

Dom: septuages: Den 12.februar 1786:

Havde Christian Erichsen en datter til daaben, nafnlig – Ingeborg -, baaren af

Niels Smeds kone. Faddere: Christian Andreasen, Niels Thomasen, Søren Leth, Hans

Nielsen, Johan Christensen.

 

Dom: oculi Den 19.marts 1786:

Søren Thomasen en søn til daaben, nafnlig – Anders -, baaren af Laurs Pedersens

kone Rustrup. Faddere: Johan Madsen, Niels Jensen, Niels Hansen og Christen

Sørensen i Rye.

 

Dom: lætare Den 26.marts 1786:

Jørgen Andersen en søn, nafnlig – Jens -, baaren til daaben af moderens søster

Anne Jensdatter i Sønder Vissing. Faddere: Johan Madsen, Rask Baltzer, Hans

Mortensen, Laurs Nielsen og Peder Nielsen.

 

Dom: 1.p. paska Den 23.april 1786:

Peder Jensen en datter – Kiersten -, baaren til daaben af Jesper Raskes kone i

Emborg. Faddere: Søren Sørensen, Morten Salomonsen, Jens Christensen, Christen

Jensen. (noget af teksten er på næste side men skrevet her)

 

Side 105 højre side

 

Dom: 2.paska Den 30.april 1786:

Hans Rode en søn til daaben, nafnlig – Chresten -, baaren af Chresten Nielsens

kone i Sønder Skovhus. Faddere: Niels Degn, Christen Degn, Jens Mortensen, Rye

Mølles Kudsk.

 

Dom: 3. paska Den 7.maj 1786:

Hans Mortensen en datter til daaben, nafnlig – Johanne -, baaren af Søren

Mortensens kone fra Nørre Vissing. faddere: Johan Madsen, Niels Jensen, Peder

Nielsen, Thomas Nielsens søn.

 

Dom: 1.pentecost: Den 4.juni 1786:

Hans Andreasen en datter til daaben, nafnlig – Anne -, baaren af mosteren

Kiersten Bertelsdatter fra Horn. Faddere: Bertel Løgager, Frederich Bertelsen,

Peder Kjær, Niels Andreasen, Anders Bertelsen.

 

Fest: trinit: Den 11.juni 1786:

Niels Nielsen en søn til daaben, nafnlig – Niels -, baaren af Laurits Nielsens

kone. Faddere: Niels Rask, Laurs Nielsen, Peder Nielsen, Gotfred Pedersen, Jens

Rask.

 

Dom: 4.p. trinit: Den 9.juli 1786:

Frederich Bertelsen en datter til daaben, nafnlig – Anne -, baaren af Hans

Andreasens kone i Rye. Faddere: Hans Andreasen, Christen Skrædder og Søn, Jens

Mortensens broder i Pøtsøe Stephans kone samme sted.

(noget af teksten er på næste side men skrevet her)

 

Side 106 venstre side

 

Dom: 8.p. trinit: Den 6.august 1786:

Chresten Degn en søn til daaben, nafnlig – Niels -, baaren af Niels Rask pige

Catrine. Faddere: Niels Degn, Hans Rode, Lars Nielsen, Niels Nielsen, Jens

Mortensens kone fra Pøtsøe

 

Samme dag  Den 6.august 1786:

Jens Jensen en datter, nafnlig – Margrete -, baaren af Peder Kjærs kone.

Faddere: Hans Andreasen, Christian Andreasen, Niels Thomasen, Anders Pedersen,

Peder Jensen af Kloster.

 

Dom: 10.p. trinit: Den 20.august 1786:

Niels Hansen en søn til daaben, nafnlig – Jens -, baaren af Jacob Hansens datter

Anne. Faddere: Lars Nielsen, Niels Nielsen, Peder Nielsen, Hans Mortensen.

 

Samme dag Den 20.august 1786:

Peder Rasmussen i Emborg en søn, kaldet – Niels -, baaren af Anders Rasmussens

kone. Faddere: Morten Salomonsen, Niels Grov, Søren Sørensens stedsøn Laurs og

Jesper Rask karl.

 

Side 106 højre side

 

Dom: 13.p. trinit: Den 10.september 1786:

Thomas Nielsen en søn til daaben, nafnlig – Thomas -, baaren af Rask Rask kone

af Boes. Faddere: Jens Lavesen af Nyegaard, Anders Rask af Emborg, Rask Rask af

Boes, Johan Madsen, Niels Jensens kone i Rye.

 

Dom: 15.p. trinit: Den 24.september 1786:

Peder Kjær en søn til daaben, nafnlig – Christian -, baaren af Jens Jensens

kone. Faddere: Hans Andreasen, Christian Andreasen, Niels Jensen, Anne

Andersdatter, Thomas Smed.

 

Dom: 17.p. trinit: Den 8.oktober 1786:

Salomon Rasmussen en datter til daaben, nafnlig – Anne Marie -, baaren af Anne

Marie Thomasdatter. Faddere: Johan Madsen, Søren Thomassen, Hans Christensen,

Knud Rask kone.

 

Dom: 21.p. trinit: Den 5.november 1786:

Rasmus Christensen en søn til daaben, – Chresten -, baaren af Gotfred Pedersens

kone. Faddere: Jacob Hansen, Laurs Mortensen, Søren Fisker, Jørgen Gudiksen.

 

1787.

 

Dom: 1.p. epiph: Den 6.januar 1787:

Søren Leth en søn til daaben, nafnlig – Rasmus -, baaren af Thomas Smeds pige

Mette. Faddere: Rasmus Leth, Thomas Smed,, Niels Smed, barnets moster Smedens

kone fra Dørup.

 

Side 107 venstre side

 

Samme dag Den 6.januar 1787:

Jens Mortensen en søn, nafnlig – Morten -, til daaben baaren af Søren Skrædders

datter. Faddere: Niels Degn, Hans Rode, Rasmus Mortensen, Laurits Mortensen,

Rasmus Andersen.

 

Dom: 2.p. epiphan: Den 14.januar 1787:

Hans Pedersen en søn til daaben, nafnlig – Peder -, baaren af Stine Pedersdatter

– barnets faster i Alling. Faddere: Peder Henrichsen, Peder Jensen, Chresten

Jensen, Anders Lavesen, Peder Lauritsen.

 

Samme dag Den 14.januar 1787:

Peder Lauritsen en datter til daaben, nafnlig – Anne -, baaren af  Søren

Thomasens kone. Faddere: Jacob Hansen, Rasmus Jensen, Salomon Henrichsen, Søren

Tolstrup, Rasmus Christensens kone.

 

Dom: 5.p. epip: Den 21.januar 1787:

Havde Peder Frederichsen en søn til daaben, kaldet – Friderich -, baaren af

Johanne Olufsdatter. Faddere: Thomas Smed, Knud Rasmussen, Niels Jensen,

Christen Sørensen, Jens Rasmussens kone fra Nørre Vissing.

 

Side 107 højre side

 

Dom: invocavit Den 25.februar 1787:

Havde Rasmus Andersen i Hiarsbek, en søn til daaben, nafnlig – Jørgen -, baaren

af Elle Andersdatter i Boes – barnets faster. Faddere: Jens Jørgensen og Niels

Jørgensen, Jens Mortensen i Pøtsøe, Jens Jensen.

 

Fest: 2. paskat: Den 9.april 1787:

Havde Jens Davidsen en søn, som var hjemmedøbt for svagheds skyld, til kirke,

nafnlig – David -, baaren af Kromandens kone. Faddere: Johan Madsen, Knud

Rasmussen, Salomon Rasmussen, Anders Jensen, Rasmus Christensens kone.

 

Side 108 venstre side

 

Den 6.juni 1787:

Havde Jacob Hansen en datter til daaben, nafnlig – Maren -, baaren af Niels

Hansens kone. Faddere: Johan Madsen, Søren Thomasen, Niels Jensen, Møllerens søn

Ernst Blok, Peder Laursens hustru.

 

Dom: 1.p. trinit: Den 10.juni 1787:

Havde Laurs Nielsen en datter til daaben, nafnlig – Karen -, baaren af Niels

Nielsens kone. Faddere:

Niels Jensen, Niels Nielsen, Johan Madsen, Søren Thomasen, Christen Sørensen.

 

Dom: 3.p. trinit: Den 24.juni 1787:

Havde Anders Skrædder en søn til daaben, nafnlig – Knud -, baaren af Søren

Sørensens pige Maren Jensdatter. Faddere: Morten Salomonsen, Søren Sørensen,

Anders Rask barnets farbroder Rasmus Rasmussen.                                  

                                                

 

Dom: 6.p. trinit: Den 15.juli 1787:

Havde Jens Rasmussen en datter til daaben, nafnlig – Maren -, baaren af Johan

Madsens kone. Faddere: Niels Rasmussen, Peder Nielsen, Anders Lauritsen, Peder

Knudsen, Niels Nielsens kone.

 

Side 108 højre side

 

Dom: X p. trinit: Den 12.august 1787:

Havde Rasmus Baltzer en søn til daaben, nafnlig – Rasmus -, baaren af Jørgen

Andersens kone Johanne Marie. Faddere: Johan Skomager, Anders Virklund,

Skomagersvend Christopher, Peder Ovesens kone.

 

Samme dag Den 12.august 1787:

Snedkeren i Emborg Christen Madsen en datter til daaben, nafnlig – Anne Marie -,

baaren af Jens Christensens datter Maren, tienende hos Søren Sørensen. Faddere:

Morten Salomonsen, Laurs Pedersen Smed, Peder Jensen, Søren Sørensens stedsøn

Laurs og Jesper Rask karl.

 

Dom: XI p. trinit: Den 19.august 1787:

Havde Gotfred Pedersen en søn til daaben, nafnlig – Jens -, baaren af Christen

Sørensens datter Elle. Faddere: Niels Rask,, Niels Nielsen, Laurs Nielsen, Rask

Christensen.

 

Dom: 17.p. trinit: Den 30.september 1787:

Var et uægte barn til daaben, nafnlig – Søren -, baaren af Christen Fiskers

kone. Faddere: Søren Fisker, Søren Sørensen, Rasmus Christensen, Anders Hansen,

Laurs Jensens kone. Barnets moder var Søren Fiskers datter, barnefader Blef

udlagt Rasmus Nielsen fra Tønning, en Skrædders søn samme sted.

 

Side 109 venstre side

 

Dom: 19.p. trinit: Den 14.oktober 1787:

Havde Rasmus Hansen en søn til daaben, nafnlig – Peder -, baaren af Johanne

Bakkes, faddere: Peder Nielsen og Laurs Nielsen, Jens Rask i Tinghuset, Rask

Sørensen, Stephan Pedersens kone.

 

Dom: 24.p. trinit: Den 18.november 1787:

Rasmus Sørensen en søn til daaben, nafnlig – Søren -, baaren af Jens Andersens

pige Anne Catrine. Faddere: Peder Ditlevsen, Peder Faarhuus, Jens Povelsens

kone, Jens Andersen.

 

1788. af Guds naade begyndt

 

Dom: oculi Den 23.februar 1788:

Havde Christen Degn et barn til daaben, nafnlig – Peder -, baaren af Rasmus

Rasmussens kone i Boes. Faddere: Niels Rasmussen, Thomas Smed, Christen

Sørensen, Niels Nielsens kone, Niels Simonsens søn Simon.

 

Feria Concept: Xsti

Havde Jacob Jensen en søn til daaben fra Emborg, nafnlig – Jens -, baaren af

Jesper Rask datter Anne. Faddere: Morten Salomonsen, Anders Rask, Niels Rask,

Christen Jensen. (noget af teksten er på næste side men skrevet her)

 

Side 109 højre side

 

Dom: palm: Den 16.marts 1788:

Peder Christensen af Emborg, tvillingdøtre, en – Karen -, en – Inger -, til

daaben baaren den 1ste af Kromandens kone i Rye, den anden af Niels Rask pige

Catrine. Faddere: Morten Salomonsen, Anders Rask, Laurs Smed, Laurs Nielsen,

Peder Rasmussen, Christen Jensen, Anders Pedersens pige, Peder Nielsens datter.

 

Dom: 2.p. pascha: Den 6.april 1788:

Havde Jørgen Andersen en søn til daaben, nafnlig – Anders -, baaren af Hans

Mortensens kone. Faddere: Johan Madsen, Peder Nielsen, Laurs Nielsen, Thomas

Smed, Søren Thomasen.

 

Dom: 3.p. pascha: Den 13.april 1788:

Var Smeden Christen Jensens søn, nafnlig – Laurs -, til daaben baaren af Karen

Rasmusdatter. Faddere: Morten Salomonsen, Laurs Nielsen, Peder Jensen, Niels

Christensen, Jesper Rasmussens karl, alle fra Emborg. Som barnet

 

Side 110 venstre side

 

Dom: 2.p. trinit: Den 1.juni 1788:

Havde Enevold en søn til daaben, nafnlig – Ole -, baaren af Getske Leth.

Faddere: Niels Rask, Laurs Nielsen, Hans Mortensen, Salomon Henrichsen, Rasmus

Rasmussens kone.

 

Dom: 8.p. trinit: Den 13.juli 1788:

Havde Jens Jørgensen en søn til daaben, nafnlig – Søren -, baaren af Thomas

Smeds kone. Faddere: Laurs Nielsen, Søren Thomasen, Niels Rask, Anders Justesen,

Anders Rasmussen.

 

Dom: 11.p. trinit: Den 3.august 1788:

Havde Christen Pedersen en datter til daaben, nafnlig – Magrethe -, baaren af

Johan Madsens pige Johanne Olesdatter. Faddere: Rasmus Povelsen, Peder Nielsen,

Johan Madsen, Salomon Rasmussen, Niels Pedersen.

 

Dom: 12.p. trinit: Den 10.august 1788:

Var et ægte barn til daaben, baaren af Søren ?Henrichsens datter , navnl. –

Kiersten­ -, som efter vidnesbyrd var af fattige forældre og uden faddere.

 

Side 110 højre side

 

Samme dag Den 10.august 1788:

Et uægte barn til daaben, navnlig – Maren -, baaren af Sidsel Andersdatter

tienende i Tolstrup. faddere: Thomas Nielsens kone, Johan Christensens kone,

Johan Madsens pige, Anders Kjær.

 

Dom: 13.p. trinit: Den 17.august 1788:

Havde Stephan Pedersen Pøtsøe en søn navnlig – Rasmus -, til daaben baaren af

Anna Marie Hendrichsdatter tienende i Svejstrup Præstegaard. Faddere: Peder

Nielsen, Laurs Nielsen, Niels Rasmussen, Knud Pedersen, Jens Mortensens kone.

 

Dom: 16.p. trinit: Den 7.september 1788:

Havde Rasmus Poulsen en datter, navnlig – Anna Marie Sophie -, til daaben baaren

af Madam Block. Faddere: Sr. Peder Block, Anders Rasmussen, Christen Sørensen,

Jens Poulsen.

 

Samme dag Den 7.september 1788:

Laurs Nielsen i Emborg en datter, navnlig – Maren -, baaren af Søren Sørensens

pige Anna Andersdatter. Faddere: Morten Salomonsen, Peder Rasmussen, Knud

Rasmussen, Jesper Simonsen.

 

Dom: 21.p. trinit: Den 12.oktober 1788:

Havde Niels Jens Brødløs en søn til daaben, kaldet – Jørgen Rørbye -, baaren af

Madam Block. Faddere: Hans Andreasen, Hans Pedersen, Jens Jensen, Peder Giessøe.

 

Side 110B venstre side

 

Samme dag Den 12.oktober 1788:

Havde Rasmus Justesen en søn til daaben, navnlig – Thomas -, baaren af Maren

Rasmusdatter hos Peder Nielsen. Faddere: Christen Sørensen, Thomas Nielsen,

Christen Pedersen og Simon Justesen.

 

Dom: 24.p. trinit: Den 2.november 1788:

Havde Niels Jensen en datter til daaben, navnlig – Karen -, baaren af Niels

Nielsens kone. Faddere: Gl. Niels Rasmussen, Johan Madsen, Søren Thomasen,

Thomas Nielsen, Laurs Nielsens kone.

 

Dom: 25.p. trinit: Den 9.november 1788:

Havde Peder Rasmussen af Emborg, en datter, navnlig – Anna -, baaren af Jesper

Rasmussens datter Anne. Faddere: Morten Salomonsen, Søren Sørensens søn Laurs,

Jespers karl, Christen Jensen, Peder Rasmussen, Christen Madsen.

 

Dom: 27.p. trinit: Den 23.november 1788:

Havde Anders Jensen Laven en datter, navnlig – Kierstine -, til daaben baaren af

Anna Marie Hendrichsdatter. Faddere: Thomas Nielsen, Jens Andersen, Anders

Jensen, Johan Christensen, Niels Tolstrup.

 

Side 110B højre side

 

Samme dag Den 23.november 1788:

Havde Snedkeren Christen Madsen i Emborg en datter til daaben, navnlig – Karen

-, baaren af den unge Peder Rasmussens kone. Faddere: Smeden Christen Jensen,

Peder Jensen, Jens Christensen, Knud Rasmussen.

 

Kirkeaaret sluttes med fødte drenge 9. piger 11 tilsammen 20

 

Feria 2.nativit Christi: Den 26.december 1788:

Havde Peder Laursen en søn, navnlig – Søren -, til daaben, baaren af en pige fra

Addit navn Maren Knudsdatter. Faddere: Søren Thomassen, Jacob Hansen, Rasmus

Mathisen og Søren Møller i Addit.

 

 

Side 111

Til

Side 117

Comunicantere med kirkeaarets begyndelse 1789 i Rye

 

Rye Kirkebog 1762 – 1789

 

Mikrokort 5

 

Side 118 – side 145

 

Side 130 venstre side

 

Dom: 7.p. trinit:

Jens Povelsen H. 2-

Hans Mortensens K: Jens Soldat 1-

 

Dom: 11.p. trinit:

Rasmus Horn H. 2-

Kirsten Alling 1-

 

Dom: 14.p. trinit:

Laurs Ovesen H. 2-

Jens Knudsen H. 2-

 

Dom: 15. p. trinit:

Kroemanden H. 2-

Søren Knudsen H. 2-

Ane Tørring 1-

Peder Jensen H. 2-

Laurs Nielsens D. 1-

Knud Rasmussens D. 1-

 

Dom: 17.p. trinit:

Morten Salomonsen H. 2-

Svend Mortensen H. 2- er overstreget

Christen Snedker H. 2-

 

Side 130 højre side

 

Rasmus Laursen H. 2-

Laurs Nielsen H. S. 3-

Niels Rasmussen H. 2-

Jesper Simonsen H. 2-

Maren Johansdatter 1-

Peder Nielsen H. 2-

Dines Christensen H. 2-

Gl. Laurs Nielsen 1-

Peder Knudsen H. 2-

Kirsten Christensens D. 1

 

Dom: 18.p. trinit:

 

Anders Skrædder 1-

Enke Kirsten Hansdatter 1-

Peder Nielsen H. 2-

Niels Rasmussen H. 2-

Niels Grove H. 2-

Jørgen Rasmussen H. 2-

Laurs Smed 1-

Knud Rasmussen H. 2-

Maren Salomonsdatter 1-

Ana Maria Christensdatter 1-

Eric Rasmussen 1-

Rask Andersen H. 2-

Mouritz Jensen H. 2-

 

Side 133 venstre side

 

 

Side 172 højre side nummereret nederst på siden på hovedet

 

23.p. trinit: Den 2.november 1777:

Blef begravet Thomas Thomassen af Rye, 67 aar gl.

 

Den 17.november 1777:

Blef begravet Jens Poulsens hustru Mette Sørensdatter af Rye, 69 aar gl.

 

Dom: 2.adv: Den 7.december 1777:

Begravet Christen Andersen, i sit alders 83? aar gl.

 

Den ?12.december 1777:

Begravet Christense Johansdatter Hagen??   72 aar gl.

 

1778

 

Den 11.januar 1778:

Trolovet Enkemand Jens Poulsen og pigen Karen Mortensdatter, begge af Rye.

Copuleret 5 februar 1778

 

Den ??.januar 1778:

Begravet Morten Hansen af Rye, som døde pludselig 56 aar gl.

 

Den 26.januar 1778:

Blef begravet Andreas Hansen Murermester af Rye, 57 aar gl.

 

Den 25.januar 1778:

Trolovede ieg Ebbert Jørgensen af Virklund og Anna Maria Nielsdatter af Rye,

forlovere Poul Ebbesen og Jørgen Ebertsen.

 

Den 25.januar 1778:

Begravet Søren Nielsens datter af Faarhuset , Johanne 7 dage gl.

 

Den 25.januar 1778:

Begravet Christen Sørensens søn Thomas af Rye, 9 uger gl.

 

Den 25.januar 1778:

Begravet Jacob Nielsens datter Karen af Rye, 13 uger og 3 dage gl.

 

Side 171 venstre side

 

Dca: septuag: Den 15.februar 1778:

Trolovede Peder Christensen Lille Bjerg, med frem. Prs. fra Raagaard. Hulb. sogn

og Kierstine Rasmusdatter af Rye, med undertegnede 2de mænd af Rye lovede here

deres ægteskab, at de hverken vare slægtede, eller nogen af dem paa anden

trolovede, vidner Thomas Pedersen og Rasmus ? sikkerhed for mig og vidnesbyrd

for fæstemændene Peder Christensen her undertegnede 2 mænd som ere fra samme

sogn, hvished for lovet?  for ægteskabet Jens Christensen, Jens Johan Jensen

Copulerede 31.oktober 1778

 

Fastelavns søndag Den 1.marts 1778:

Blef trolovede Herman Johan fra Urup Mølle og Anna Hansdatter af Rye, den

29.sept. ægteskabs seddel fra hr. Saabye i Bierre og Forlovere

Copulerede den 29.september??

 

Den 15.marts 1778:

Blef trolovede Rasmus Laursen og Zidsel Gudiksdatter, begge af Rye. Forlovere

Christen Salomonsen og Anders Jensen.

Copulerede 24.september 1778

 

Dca: 3.jejun

Begravet Maren Christensdatter af Rye 15 uger gl.

 

Den 1.april 1778:

Begravet Friderich Skovfoged 67 aar gl.

 

Den 20.april 1778:

Trolovede ieg Jens Jensen [Molboe] og pigen Anna Andreasdatter af Rye. Forlovere

?

Copulerede 7.august 1778

 

Dca: 2.pasch: Den 3.maj 1778:

Blef begravet et dødfødt drengebarn, avlet af Søren Rasmussen og hustru i

Fischerhuus. Samme barn havde 2de ansigter, som vente skraat ud fra hinanden til

hver sin side, dog saa at de vente forud pande, indvendige side som var fælt

formi? – en del mere tekst (fortsætter næste side)

 

Side 171 højre side

 

Dom: 3.p. pasch: Den 10.maj 1778:

Begravet Kromanden Rasmus Poulsens datter Mette 20 uger gl.

 

Dom: 4.p. pasch: Den 17.maj 1778:

Begravet Karen – Christen Salomonsens datter 9 maaneder gl.

 

Den 21.maj 1778:

Trolovede ieg Jacob Rasmussen af Svejstrup med pigen Anna Svendsdatter af

Fischerhuus,

Copulerede den 7.juli.

 

Dca: 5.p. pasch: Den 24.maj 1778:

Begravet Peder Snedkers datter Anna Christence ½ aar gl.

 

Dca: 4.p. trinit: Den 12.juli 1778:

Begravet Søren Skrædders barn faa dage gl.

 

Dca: 5.p. trinit:

Begravet Thomads Peder Larsen 60 aar gl.

 

Dca: 9.p. trinit: Den 16.august 1778:

Begravet Rasmus Sørensen af Rye, 7 maaneder og 2 uger gl.

 

Dca: 11.p. trinit: Den 30.august 1778:

Begravet Anna Dorthea Pedersdatter af Rye, i sit alders 2det aar.

 

Den 9.september 1778:

Begravet Niels Jensen Skovsrod Af Rye, 76 aar gl.

 

Dca: 12.p. trinit: Den 6.september 1778:

Begravet Anne Laursdatter af Emborg, 4 uger gl.

 

 

Rye Kirkebog 1762 – 1789

 

Mikrokort 6

 

Siderne er nummereret på hovedet forneden af siden 170-145

 

Side 170 venstre side

 

Dca: 14te p: Trinit: den 20.september 1778:

Begravet Niels Alling af Rye, som 9 dage tilforn Blef af et træ, som i skoven

faldt paa ham, saaledes forslagen at han 5te dag der efter døde i sin alder 54

aar gl.

 

Dca: 15te p: Trinit: den 27.september 1778:

Begravet Niels Nielsens hustru 69 aar gl. Kiersten Johansdatter

 

Dca: 16te p: Trinit: den 4.oktober 1778:

Begravet Rasmus Andersen af Emborg i sit 20de aar.

 

Dca 17. p. Trinit: den 11.oktober 1778:

Trolovet ungkarl Søren Christensen i Tolstrup med pigen Margaretha Nielsdatter,

begge af Rye. Forlovere Niels Mortensen og Niels Tolstrup. Viet d.1.dec.

 

Eod: die den 11.oktober 1778:

Trolovet Enkemand Rasmus Pedersen af Them og Enken Maren Christensdatter af Rye.

 

Dca 19. p. Trinit: den 25.oktober 1778:

Trolovede ieg Niels Jensen ungkarl og pigen Anna Chatarina begge af Rye,

forlovere Thomas Pedersen og Poul Ebbesen. [viet 1.dec]

 

Eod: die Den 25.oktober 1778:

Begravet Mette Jørgensdatter, 13 maaneder og 3 dage gl. (Fader Jørgen Gudiksen)

 

Eod: die Den 25.oktober 1778:

Begravet Christen Nielsen ½ aar gl.

 

Den 24.november 1778:

Begravet Zidsel Gudiksdatter i sit 28 de aar, døde i barselseng, tillige 2de

børn, hvor af en datter og moderen Blef begravet med hende og den anden datter

døbt samme dag.

 

Eod: die Den 24.november 1778:

Begravet Maren Jacobsdatter, en gl. kone fra Norge, hen imod 70 aar gl.

 

Den ?? 1778: 1.dec

Copulerede Søren Tholstrup og Magrethe Nielsdatter, og N.J. og Bodil ??. [Anna

Chatarina]

 

Side 170 højre side

 

Dca: 2.adv. Den 6.december 1778:

Begravet Karen Rasmusdatter 4 ?? gl.

 

Den 7.december 1778:

Begravet Laurs Jensen 24 uger gl

 

Den 10.december 1778:

Begravet Maren Tolstrup 75 aar gl.

 

Dca: 3.adv. Den 13.december 1778:

Begravet Maren Mathiasdatter  72 aar gl.

 

Fest: 2.nat. xsti Den 26.december 1778:

Begravet Niels Laursen  73 aar gl.

 

Den 29.december 1778:

Begravet Karen Mortensdatter 34 aar gl, og en dødfødt søn, en tvilling.

 

1779.

 

Den 7.januar 1779:

Begravet Christen Sørensens søn Niels 4 aar gl.

 

Dca: 2.p. Den 17.januar 1779:

Begravet smedens nyfødte søn Niels.

 

Dca: 3. p. .Den 24.januar 1779:

Begravet Kiersten Nielsdatter af Emborg, 72 aar gl.

 

Den 3.februar 1779.

Begravet Anna Sørensdatter fra Faarhuset, 6 aar gl., var bestandig vanvittig,

døde af Kopper.

 

Den 12.februar 1779:

Trolovede ieg Jens Pedersen ungkarl af Dørup og Johanne Svendsdatter af

Fischerhuus. Ægteskabs seddel fra hr. Sommer i Wissing og forlovere,

 

Den 14.februar 1779:

Begravet Mette Jensdatter, 6 uger gl.

 

Side 169 venstre side

 

Den 26.februar 1779:

Trolovet Peder Andersen Kiær med pigen Maren Pedersdatter, begge af Rye.

Forlovere Peder Pedersen og Niels Aschlev

 

Dom:: Palm: Den 28.marts 1779:

Begravet Jens Christensens søn i Emborg, 11 aar gl., døde af Kopper.

 

Langfredag Den 2.april 1779:

Gaardmand i Rye Niels Aschlev, Begravet æt 45 aar gl.

 

Dca: 1.p. pasch: Den 11.april 1779:

Begravet Else Nielsdatter af Emborg, i sit 4de aar.

 

Dca: 2.p. pasch: Den 18.april 1779:

Begravet Else Sørensdatter, døde af Kopper 3½ aar gl. i Rye præstegaard

 

Den 16.april 1779:

Trolovede ieg Laurs Andersen af Themb med pigen Mette Nielsdatter af Rye.

Ægteskabs attest fra hr. Aagaard

Viet den 29.oktober s.aa.

 

Dca: 4.p. pasch: Den 2.maj 1779:

Begravet Niels Aschlevs datter Anna Nielsdatter i sit 4de aar.

 

Dca: 5.p. pasch: Den 9.maj 1779:

Begravet Christen Pedersen Alling, 56 aar gl.

 

Eod: die Den 9.maj 1779:

Begravet Jens Nielsen 13 aar gl.

 

Den 28.maj 1779:

Trolovede ieg Gotfred Pedersen med Karen Enevoldsdatter, begge unge folk af Rye.

Rasmus Christensen og Christian Gotfred. bevinede her deres ægteskabs lovlighed

Viet den 23.september s.aa.

 

Eod: die Den 28.maj 1779:

Begravet Niels Johnsen i sit alders 5 aar og 3 maaneder

 

Den 30.maj 1779:

Begravet Kiersten Christensdatter, 1 aar gl.

 

Side 169 højre side

 

Den 12.juni 1779:

Blef trolovet Enkemanden Jens Poulsen med pigen Elisabeth Andersdatter. Af Rye

forlovere R. Poulsen og Laurs nielsen

Viet den 28.september s.aa.

 

Dca :3.p. trinit: Den 20.juni 1779:

Trolovet Jens Davidsen Snedker med pigen Karen Gudiksdatter af Rye, forlovere

Jørgen Gudiksen og Peder Snedker.

Viet den 9.oktober s.aa.

 

Den 22.juni 1779:

Begravet Laurs Nielsens hustru (82) aar gl. (32)?

 

Dca: 4.p. trinit: Den 27.juni 1779:

Begravet salig Niels Aschlevs dødfødte datter.

 

Den 26.juni 1779:

Begravet Enevold Olesens 2de børn, en søn 4 aar gl. en datter 5 aar gl.

 

Dca: 5.p. trinit: Den 4.juli 1779:

Trolovet Enkemand Rasmus Laursen med pigen Anna Sørensdatter, viet d.15.nov.

s.aa.

 

Den 28.juli 1779:

Begravet Jens Rasmussens 2de døtre.

 

Den 30.juli 1779:

Begravet Niels Bertelsens søn 13 uger gl.

 

Eod: die Den 30.juli 1779:

Begravet Niels Jensens søn 15 uger gl.

 

Dca: 11.p. trinit: Den 15.august 1779:

Trolovet Jens Mortensen og pigen Anne Nielsdatter af Sønder Skov huset.

 

Eod: die Den 15.august 1779:

Begravet Poul Johansens datter Anne.

 

Den 7.september 1779:

Trolovet Enkemand Jens Rasmussen af Nørre Vissing og Anna Christensdatter af

Emborg. Ægteskabs seddel fra hr. Fæster??

Viet den 24.nov. s.aa.

 

Side 168 venstre side

 

Eod: die Den 7.september 1779:

Begravet Søren Skrædders dødfødte barn.

 

Dca: 17.p. trinit: Den 26.september 1779:

Begravet Mette Nielsdatter 2 aar gl.

 

Den 30.september 1778:

Peder Pedersen en nyfødt søn begravet.

Begravet moderen Maren Pedersdatter 31 aar gl.

 

Eod: die Den 30.september 1778:

Begravet Rasmus Jensens søn Søren 4 aar og 3 maaneder gl.

 

Den 7.oktober 1779:

Begravet Jens Kromands datter, 6 aar gl.

 

Dca: 19.p. trinit: Den 10.oktober 1779:

Begravet Christen Jørgensen, 28 aar gl.

 

Den 11.oktober 1779:

Begravet Anna Jensdatter – Christen Gotfreds hustru, 59 aar gl.

 

Den 12.oktober 1779:

Begravet Henrich Andersen 49 aar gl., og Ebbe Christensen 43 aar gl.

 

Den 13.oktober 1779:

Begravet Anne Ovesdatter 39 aar gl.

 

Den 14.oktober 1779:

Begravet Peder Thomassen 13 aar gl.

 

Den 16.oktober 1779:

Begravet Niels Sørensen 49 aar gl., og Rasmus Pedersens søn 4 aar gl.

 

Den 17.oktober 1779:

Begravet Anna Maria, Jens Olesens hustru 24 aar gl.

 

Den 18.oktober 1779:

Begravet Niels Laursen 4 aar gl., og Salomon Christensen 2 Drenge

 

Den 20.oktober 1779:

Begravet Christen Gotfred 69 aar gl., og Maren Hermandsdatter ½ aar gl.

 

Dca: 21.p. trinit: Den 24.oktober 1779:

Begravet Jacob Laursen af Emborg, 15 aar gl., og

Maren Stephansdatter?, Jens Lorensens hustru i Rye 63 aar gl.

 

Side 168 højre side

 

Den 25.oktober 1779:

Begravet Niels Rasmussens hustru i Rye – Karen Nielsdatter 54 aar gl.

 

Den 26.oktober 1779:

Begravet salig Niels Aschlevs Enke Johanne Christensdatter af Rye 38 aar gl.

 

Den 27.oktober 1779:

Begravet Anders Rasmussens hustru i Rye – Ellen Hansdatter 57 aar gl. og søn

Rasmus 11 aar gl.

 

Eod: die Rasmus Jensen af Fiskerhuusene??  8 eller 9 aar gl.

 

Den 28.oktober 1779:

Begravet Ellen Pedersdatter, 70 aar gl.

 

Den 29.oktober 1779:

Begravet Mads Pedersen, 74 aar gl.

 

Den 2.november 1779:

Begravet Niels Mortensens hustru Mette Marie Andersdatter, 47 aar gl.

 

Den 5.november 1779:

Blef trolovet ungkarl Søren Thomassen med pigen Maren Andersdatter, begge af

Rye, forløftningsmænd Anders Kloborg og Johan Madsen. Viet den 23. Nov. S.aa.

 

Eod: die Den 5.november 1779:

Begravet Margaretha Henrichsdatter, 80 aar gl.

 

Dca: 24.p. trinit: Den 14.november 1779:

Begravet Søren Nielsen Husmand af Rye, 47 aar gl.

 

Eod: die Den 14.november 1779:

Begravet Kiersten Christensdatter af Rye, 57 aar gl.

 

(Kirkeaaret sluttet med 68 døde, deraf 30 døde af Blodsot og 13 af Kopper, 5

dødfødte)

 

Side 167 venstre side

 

Dca: 2.adv: Den 5.december 1779:

Begravet Maren Andersdatter – Christian Skovfogeds hustru, 53 aar gl.

 

Dca: 3.adv: Den 12.december 1779:

Begravet Jens Poulsens nyfødte søn.

 

Den 30.december 1779:

Begravet Elisabeth Andersdatter, 89 aar gl.

 

1780.

 

Nytaarsdag Den 1.januar 1780:

Begravet Niels Jensens dødfødte datter.

 

Dca: 2.p.N.anni Den 2.januar 1780:

Trolovet Jens Olesen Enkemand af Rye og Maren Rasmusdatter fra Fischerhuus.

Forlovere T.N. og Enevold.

 

Eod: die Den 2.januar 1780:

Begravet Christen Pedersen, 75 aar gl.

 

Den 23.januar 1780:

Copulerede de trolovede Søren Thomassen og Maren Andersdatter, med Selvejergaard

i Rye.

 

Den 8.marts 1780:

Trolovet Enkemand Anders Nielsen med Enken Maren Jensdatter, begge af Rye,

forlover Niels Rasmussen og Johan Madsen.

 

Den 24.marts 1780:

Copulerede Jens Mortensen og Anna Nielsdatter.

 

Den 31.marts 1780:

Trolovet Peder Nielsen fra Giessøe, tienende i Rye og Karen Jensdatter, forlover

Jens Jensen og Anders Rasmussen.

 

Dca: 1.p.pasch Den 2.april 1780:

Begravet Mette Nielsdatter, 18 aar gl., et elendigt sygeligt barn.

 

Eod: die Den 2.april 1780:

Begravet Zidsel Rasmusdatter, 7 uger gl.

 

Side 167 højre side

 

2.søndag efter paaske Den 9.april 1780:

Begravet Niels Rasmussens datter af Emborg, ?(Maren)18 aar gl.

 

Samme dag Den 9.april 1780:

Jordet Rasmus Laursens datter, 6 uger gl.

 

Den 31.marts 1780:

Trolovet Peder Nielsen Giessøe og Karen Jensdatter af Rye, forlovere Jens Jensen

og Jacob Hansen i Rye.

 

Xsti  hiemelf: dag Den 4.maj 1780:

Trolovet Stephan Pedersen og Ellen Nielsdatter af Rye, forlovere Johan Madsen og

Jacob Hansen af Rye.

 

Fest: trinit: Den 21.maj 1780:

Begravet Niels Thomassens mindste søn af Fischerhuusne.

 

Den 20.maj 1780:

Trolovet Peder Andersen Kjær og Elisabeth Andreasdatter af Rye, forlovere Peder

Nielsen og Hans Andreasen i Rye.

 

Den 1.juli 1780:

Copulerede Peder Nielsen og Karen Jensdatter ved hans h- Lind i Alling.

 

Den 14.juli 1780:

Copulerede Stephan Pedersen og Ellen Nielsdatter, forrettet ved h.h. Rørbye.

 

dom: 6.p. trinit

Jens Jensens Hustru introduceret ved H.- Lind udi Alling, ?? pastor samme sted

 

Dom: 11.p. trinit: Den 6.august 1780:

Begravet Ellen Nielsdatter, hun døde i barselsseng 20 aar gl.

 

Eod: die Den 6.august 1780:

Jordet et utidig foster, tilhørende Rasmus Baltzer og hustru i Rye.

 

Side 166 venstre side

 

Dom: 13.p. trinit:

Peder Laursens, Poul Johansens og Jacob Nielsens hustruer introduceret efter

barnefødsel

 

Eod: die Den 20.august 1780:

Begravet Rasmus Andersens datter Anna Marie, Blef hjemmedøbt, men kom ikke i

kirke.

 

Dom: 14.p. trinit:

Rasmus Baltzersens kone efter barnefødsel introduceret

 

Dom: 15.p. trinit:

Hans Rodes og Rasmus Andersens koner introduceret

 

Den 23.september 1780:

Copulerede Jens Olesen og Maren Rasmusdatter af Rye.

 

Dom: 17.p. trinit:

Peder Snedkers og Peder Giessøes Hustruer efter barnefødsel introduceret

 

Dom: 19.p. trinit: Den 1.oktober 1780:

Begravet et pigebarn, navn: Karen Christensdatter 1 aar og 8 uger gl.

 

Den 6.oktober 1780:

Copulerede Peder Andersen Kjær og Lisbeth Andreasdatter af Rye, forrette ved Hr.

Lind.

 

Dom: 20.p. trinit: Den 8.oktober 1780:

Trolovet Anders Laursen og Johanne Rasmusdatter, forrettet af Hr. Flensburg,

forlovere Gotfred Pedersen og Jens Rasmussen af Rye.

 

Den 14.oktober 1780:

Copulerede Hr.Sommer: Anders Nielsen og Maren Jensdatter i Rye.

 

Side 166 højre side

 

Dom: 23 trinit:

Søren Thomassens Hustru introduceret

 

Den 3.november 1780:

Copulerede Hr.Sommer: Morten Nielsen af Hem og Maren Olesdatter af

Voerladegaard. Dette Bryllup tilkom Rye Præst og Degn, men var ringer før

Degnen.

 

Dom: 26.p. trinit: Den 19.november 1780:

Begravet Rye Mølles liden søn Jens, Blef døbt af Hr.Lind, men kom ikke i kirken,

var 3 dage gl., Hr.Sommer som tilkom efter turen, at gøre kirketjeneste her,

prædikede over det.

 

Den 1.december 1780:

Trolovede Hr.Sommer: Enkemand Jens Davidsen af Rye og pigen Johanne Jensdatter

af Emborg, forlovere Salomon Rasmussen og Rasmus Christensen af Rye.

 

Dom: 1.adv: Hermand Johansens Hustru introduceret af hr. Flensburg

 

Den 12.december 1780:

Havde Niels Rasmussen af Rye og Cathrine Jensdatter af Salten Bryllup i Rye,

Copulerede af Hr. Provst Aagaard i Them.

 

Den 15.december 1780:

Havde Knud Rasmussen og Cathrine Mortensdatter af Vissing-Closter, Bryllup i

Rye, forrettet af Hr. Sommer –Præst, og Degn Sr.Peder Vinding.

 

Side 165 venstre side

 

Den 2.juledag introducerede hr. Christen Sommer af Wissing Rye Møllers Hustru

efter barnefødsel

 

1781.

 

Den 4.januar 1781

introduceret Jens Olesens Hustru af Rye

 

eod: die Den 4.januar 1781

Begravet Jens Poulsens hustru Elisabeth Andersdatter, 35 aar gl.

 

Dom: 3.p. epiph:

Jens Rasmussen, Enevold Olesen og Xsten Kloborgs hustruer introduceret

 

Dom: 4.p. epiph:

Søren Skræders Hustru introduceret ved hr. Flensburg

 

Dom: septuag: Den 22.januar 1781:

Niels Jensen i Rye at barn døbt af Hr. Worsøe og kaldet – Rasmus -, fremført til

daaben af Anne Nielsdatter. Fadder: Jacob Hansen.

 

Side 165 højre side

 

Dom: septuag:

Niels Bertejsens Hustru introduceret ved hr. Worsøe

 

Dom: sexag: 1781

Jørgen Gudiksens Hustru introduceret ved hr. Sommer

 

Den 26.februar 1781:

Trolovet Jens Povelsen og Karen Salomonsdatter, forlovere Christen Salomonsen og

Christen Sørensen af Rye.

 

Den 28.februar 1781:

Begravet Rasmus Baltzers datter Kiersten, 3 aar paa nær 8 uger gl.

 

Dom: oculi

Niels Jensens Hustru introduceret

 

Dom: lætare Den 5.marts 1781:

Begravet Jacob Hansens liden datter Else, 1 aar 9 uger og 2 dage gl.

 

Dom: palm: Den 19.marts 1781:

Begravet Niels Jensens liden søn Rasmus, 8 uger og 6 dage gl.

 

Skærtorsdag Den 23.marts 1781:

Begravet Laursens i Jægergaarden hans lille barn Jens Laursen, 1 aar 6 maaneder

og 8 dage gl.

 

2.paaskedag

Niels Jensens huusmands kone introduceret

 

Den 27.marts 1781:

Jens Bach’s hustru. Begravet

 

Side 164 venstre side

 

Den 28.april 1781:

Begravet Rasmus Rasmussen af Emborg, 48 aar og 36 uger gl.

 

Dom: jubilat:

Hans Mortensens kone introduceret

 

Den 16.april 1781:

Begravet Christen Tolstrup hans søn Chresten, 2 aar 6 uger og 3dage gl.

 

Den 25.maj 1781:

Begravet Søren Sørensen af Rye, 46 aar og 23 uger gl.

 

Samme dag Den 25.maj 1781:

Begravet Skovfoged Jens Laursens datter, hjemmedøbt med nafn Kiersten, 10 dage

gl.

 

Dom: exaud:

Rasmus Laursens kone introduceret

 

Dom: Trinitatis

Skovfogedens Jens Laursens kone introduceret

 

Den 22.juni 1781:

Havde Jens Davidsen og Johanne Jensdatter af Emborg, Bryllup.

 

Dom: 3.p. trin: Den 28.maj 1781:

Begravet Christen Thomassen, 52 aar og nogle uger gl.

 

Den 4.juli 1781:

Havde Jens Povelsen og Karen Salomonsdatter, Bryllup.

 

Side 164 højre side

 

Dom: 5.p. Trinitatis

Anders Laursens kone introduceret

 

Samme dag Den 25.juli 1781:

Sadelmagerens lille søn Niels Helt Serritslev, gl.1 aar 6 maaneder og 1 dag og

nogle timer Begravet

 

Dom: 10.p. trinit: Den 30.juli 1781:

Begravet Brandmand Søren Nielsens søn Thomas, 7 dage gl.

 

Samme dag

Søren Nibbels Hustru introduceret

 

Den 5.oktober 1781:

Trolovet Peder Pedersen og Maren Knudsdatter, forlovere Laurs Nielsen og Johan

Madsen af Rye.

 

Dom: 17.p. trinit: Den 17.september 1781:

Trolovet Rasmus Pedersen af Emborg og Maren Nielsdatter af Rye, forlovere

Christen Salomonsen og Søren Sørensen fra Firgaarde.

 

Samme dag

Rask Baltzars kone introduceret

 

19.søndag p. Trinit:

Rasmus Povelsens kone introduceret

 

Den 2.november 1781:

Havde Peder Pedersen af Rye og Maren Knudsdatter af Tinghuset, Bryllup.

 

Dom: 27.p. trinit:

Knud Raskes kone introduceret

 

Side 163 venstre side

 

Den 13.november 1781:

Trolovet Enkemanden Rasmus Sørensen af Svejstrup og Karen Andersdatter af Rye,

forlovere Just Rasmussen og Skoleholderen Skiørring.

 

Den 17.november 1781:

Havde Rasmus Pedersen og Maren Nielsdatter, Bryllup.

 

Den 20.november 1781:

Trolovet Hans Andreasen og Mette Bertelsdatter, forlovere Jacob Hansen og Rasmus

Povelsen.

 

Dom: 24.p. trinit:

Peder Christensens kone introduceret

 

Dom: 1.adv:

Hyrden Peder Johansens kone fra Emborg introduceret

 

Den 7.december 1781:

Havde Rasmus Sørensen af Svejstrup og Karen Andersdatter, Bryllup i Svejstrup.

 

Dom: 2.adv:

Dynes kone introduceret

 

2.juledag

Anders Rasmussens kone introduceret af Emborg

 

Den 29.december 1781:

Havde Hans Andreasen og Mette Bertelsdatter, Bryllup.

 

1782.

 

Side 163 højre side

 

Dom: p. circums: Den 13.januar 1782:

Begravet Peder Laursen i hans alder 84 aar gl.

Og Jens Bach i sin alder ?(ingen)

 

Dom: septuages: Den 27.januar 1782:

Begravet Niels Jensens søn Rasmus, 11 dage gl.

 

Samme dag Den 27.januar 1782:

Begravet Jørgen Gudiksens datter Karen, 1 aar gl.

 

Dom: sexages:

skrædderens kone i Emborg introduceret

 

Den 8.februar 1782:

Trolovet Peder Jensen og Anne Jensdatter af Emborg, forlovere Søren Sørensen og

Anders Rask.

 

Dom: esto mihe

Laurs Nielsens kone og Peder Kiærs kone i Rye introduceret

 

Dom: invocavit 1782

Niels Tholstrups kone introduceret

 

Dom: reminisc:

Tomas Nielsens kone introduceret

 

Dom: oculi

Niels Jensens kone introduceret

 

Den 8.marts 1782:

Trolovet Chresten Pedersen Bach og Johanne Pedersdatter i Rye.

 

Dom: lætare

Niels Andersen Rytters kone introduceret

 

Festum Annuniciat: Den 25.marts 1782:

Begravet Jens Lorentzen 80 aar gl.

 

Samme dag

Knud Rask søn Morten, 25 uger gl.

Og Sadelmagerens søn Niels Helt Serritslev, 15 dage gl.

 

Side 162 venstre side

 

Den 20.marts 1782:

Begravet Jens Simonsen af Emborg, 58 aar gl.

 

Den 24.marts 1782:

Begravet Jens Mortensens liden datter Ellen, 16 dage gl.

 

2.søndag efter paaske

Jens Mortensens kone introduceret

 

5.søndag efter paaske

Sadelmagerens kone introduceret

 

Den 14.maj 1782:

Trolovet Enkemand Søren Nielsen af Ladegaard og Karen Thomasdatter af Rye,

forlovere Hans i Krog og Peder Nielsen af Ladegaard.

 

1.søndag efter Trinitatis

Hans Rodes kone introduceret

 

Dom: 3.p. trinit: Den 16.juni 1782:

Begravet Anne Pedersdatter, 80 aar gl.

 

Dom: 5.p. trinit: Den 30.juni 1782:

Begravet Knud Rasmussens kone af Emborg, 53 aar gl.

 

Samme dag

Introduceret Jacob Hansens kone i Rye

 

Den 12.juli 1782:

Copulerede Peder Jensen og Anne Jensdatter af Emborg.

 

Side 162 højre side

 

Den 7.søndag efter Trinitatis introduceret Jens Raskes kone af Tinghuuset

 

Den 19.juli 1782:

Copulerede Christen Pedersen og Johanne Pedersdatter af Rye.

 

Den 23.juli 1782:

Begravet Anders Rasmussen i Rye, i sit alders 59 aar gl.

 

Den 9.søndag efter Trinitatis den Christen Salomonsens og Rasmus Jensens koner

introducerede

 

Den 9.august 1782:

Blef Søren Nielsen af Ladegaard og Karen Thomasdatter af Rye, copulerede.

 

Den 24.august 1782:

Trolovet Enkemand Peder Rasmussen fra Hem og Maren Nielsdatter af Emborg,

forlovere Morten Nielsen og Rasmus Christensen fra Hem.

 

14.søndag efter Trinit:

Gotfred Pedersens kone introduceret

 

18.søndag efter Trinit: Den 29.september 1782:

Jordet Jens Jespersen 76 aar gl.

 

Den 30.september 1782:

Copulerede Peder Rasmussen af Hem og Maren Nielsdatter af Emborg.

 

Side 161 venstre side

 

Den 4.oktober 1782:

Copulerede Niels Holm af Giellerup og Anne Marie Blok af Rye Mølle.

 

Dom: 19.p. trinit: Rasmus Pedersens Hustru introduceret

 

Den 10.oktober 1782:

Trolovet Stephan Pedersen og Mette Henrichsdatter begge af Rye.

Forlovningsmænd Laurs Nielsen og Johan Madsen.

 

Dom: 21.p. trinit:

Jens Jensens kone introduceret

 

Den 23.oktober 1782:

Trolovet Knud Rasmussen og Maren Frederichsdatter, Forlovningsmænd Søren

Sørensen og Anders Rask af Emborg.

 

Den 27.oktober 1782:

Begravet Jens Ulvs kone, 43 aar gl.

 

Dom: 23.p. trinit: Peder Christensens kone introduceret af Emborg

 

Samme dag Den 3.november 1782:

Skomagerens kone Maren Michelsdatter begravet i sit 74 aar

 

Side 161 højre side

 

Dom: 24.p. trinit:

Salmon Rasmussens kone introduceret

 

Dom: 25.p. trinit: 1782

Jørgen Rasmussens kone introduceret

 

Dom: 26.p. trinit:

Hans Andreasens og Søren Tolstrups kone introducerede

 

Samme dag Den 10.november 1782:

Begravet Rask Lavesens søn Laurits, 1½ aar gl.

 

Dom: 1.advent: Den 1.december 1782:

Begravet Jens Davidsens lille datter Karen, 13 dage gl.

 

Den 6.december 1782:

Trolovet Skomageren Johan Hansen og Maren Sørensdatter.

 

Samme dag Den 6.december 1782:

Begravet Degnens Monsr. Rauns kone, i sit alders 67 aar

 

Dom: 2.advent:

Peder Jensens kone af Emborg introduceret

 

Samme dag Den 8.december 1782:

Begravet Murermester Hans Andreasens søn Andreas 5 uger gl.

 

Anden juledag

Jens Davidsens kone introduceret

 

Side 160 venstre side

 

1783.

 

Den 1.januar 1783:

Jordet Niels Jensens dødfødte datter.

 

Den 11.januar 1783:

Copulerede Stephan Pedersen og Mette Henrichsdatter.

 

Dom: 4.epiph:

Christen Baches kone introduceret

 

Den 9.februar 1783:

Begravet Thomas Christensen af Emborg, Hospitalslem af Horsens.

 

Dom: septuages:

Niels Jensen Gaardmands kone introduceret

 

Den 22.februar 1783:

Copulerede Knud Rasmussen og Maren Frederichsdatter.

 

Dom: sexagesim: Den 23.februar 1783:

Blef begravet Peder Nielsens søn Jens af Emborg, 21 uger og 4 dage gl.

 

Den 1.marts 1783:

Copulerede Skomageren Johan Rosendahl og Maren Sørensdatter.

 

Den 19.marts 1783:

Begravet Hyrdekonens Moder af Emborg, 90 aar gl.

 

Den 2.marts 1783:

Begravet Hans Mortensens datter Maren, 1 aar og 11 maaneder gl.

 

Side 160 højre side

 

Midfaste søndag Den 30.marts 1783:

Begravet Frederich Pedersen. 75 aar gl.

 

Samme dag

Introduceret Hermans kone

 

Dom: palm: Den 13.april 1783:

Trolovet Enkemanden Søren Sørensen og Enken Anne Marie Jacobsdatter i Rye,

forlovere Morten Salomonsen og Anders Jensen.

 

2.paaske dag

Introduceret Knud Rasmussens kone

 

Festum ascensius Den 29.maj 1783:

Begravet Jørgen Rasmussens søn Anders fra Emborg, ½ aar og 9 uger gl.

 

Den 31.maj 1783:

Copulerede Søren Sørensen og Anne Marie Jacobsdatter i Rye.

 

Den 20.juni 1783:

Copulerede Jens Lauritsen af Rye og Else Larsdatter, af mig paa højlærde Hr.

Provst Aaegaards vegne.

 

1.søndag efter Trinit: 1783

Niels Hansens kone introduceret

 

2.søndag efter Trinit:

Anders Raskes kone af Emborg introduceret

 

Dom: 3.p. trinit: Den 6.juli 1783:

Trolovet Degnen Jans Raun og Fru Leth, Forlovningsmænd Siegnr. Blok i Rye Mølle

og Kromanden i Rye Rasmus Povelsen.

 

Side 159 venstre side

 

Den 25.juli 1783:

Trolovet Jens Lavesen og Anne Marie Rasmusdatter, forlovere Kromanden Rasmus

Povelsen og Jesper Rask, begge af Rye Sogn.

 

Den 3.august 1783:

Copulerede Degnen Jens Raun og Frue Leth.

 

Dom: 7.p. trinit:

Sørens kone i Faarhuuset introduceret

 

Den 10.april 1783:

Trolovet Laurs Jensen og Citzel Christensdatter. Forlovere Søren Thomassen og

Jacob Hansen.

 

Samme dag Den 10.april 1783:

Trolovet Jørgen Sørensen af Boes og Maren Andersdatter af Emborg, forlovere Jens

Christensen af Boes og Degnen Monsr. Jens Raun af Rye.

 

Dom: XIII p. trinit

Povel Johansens kone introduceret

 

Dom: XV p. trinit:

Rask Lauritzens kone introduceret

 

Side 159 højre side

 

Den 4.november 1783:

Havde Jørgen Sørensen af Boes og Maren Andersdatter i Emborg, Bryllup.

 

Den 18.november 1783:

Havde Laurs Jensen og Cidzel Christensdatter Bryllup i Rye.

 

Dom: 2.advent:

Hans ?? kone introduceret

 

Dom: 3. adv: Den 14.december 1783:

Trolovet Jørgen Andersen og Maren Svendsdatter, forlovere Johan Madsen og Niels

Hansen af Rye.

 

Fer: 2.p. Nativ: Christi:

Peder Pedersens kone introduceret

 

Dom: past: Nativ vitas Christi:

Peder Giessøes kone introduceret

 

Samme dag

introduceret Jens Mortensens kone

 

1784.

 

Fest: Circumcir: Xsti

Niels Jensens kone introduceret

 

Den 8.januar 1784:

Trolovet Enkemanden Herluf Jensen af Tulstrup og Enken Anne Cathrine

Jacobsdatter af Emborg, forlovere Knud Nielsen af Tørring og Laurits Christensen

af Tulstrup.

 

Side 158 venstre

 

Den 10.januar 1784:

Copulerede Jørgen Andersen og Maren Svendsdatter i Rye.

 

Dom: 1.p. epiphan

Blev Søren skræders kone introduceret

 

Dom: 2.p. epiphan 1784

Jens Davidsens kone introduceret

 

Dom: 4.p. epiphan

Kroemandens kone introduceret

 

Samme dag Den 31.januar 1784:

Niels Ovesens kone Giertrud Lauritsdatter, Begravet i sit alders 63 aar

 

Den 4.februar 1784:

Peder Frederichsens søn Christopher, Begravet gl. 2 aar

 

Dom: septuages: Den 7.februar 1784:

Knud Pedersens kone Elle Povelsdatter Begravet i sit alders 48 aar og 3 maaneder

 

 

Dom: sexagesim: Den 14.februar 1784:

Begravet Anne Rasmusdatter, gl.72 aar

 

Samme dag Den 14.februar 1784:

Johanne Salomonsdatters søn Christen Pedersen, gl.4½ aar

 

Side 158 højre side

 

Den 19.februar 1784:

Begravet Niels Nielsen, gl.66 aar

 

Den 20.februar 1784.

Herluf Jensen af Tulstrup og Anne Cathrine Jacobsdatter af Emborg Copulerede

 

Dom: esto mihi

Introduceret Stephans kone fra Pøtsøe

 

Samme dag Den 21.februar 1784:

Begravet Otte Smeds kone Maren Jensdatter, gl.61 aar

 

Dom: invocavit

Jens Raskes kone introduceret

Samme dag Lauritzs Jensens kone

 

Den 10.marts 1784:

Begravet Jens Nielsen, gl.28 aar

 

Dom: oculi

Hans Mortensens kone introduceret

Samme dag Søren Leths kone

 

Dom: lætare

Jørgen Andersens kone introduceret

 

Den 24.marts 1784:

Peder Nielsens kone, Begravet gl.63 aar

 

5.søndag i fasten Den 28.marts 1784:

Jens Olesen en datter nafnlig Anne Marie, ved de døbte.

 

Side 157 venstre side

 

Dom: palm: Den 4.april 1784:

Rasmus Jensen i Emborg, Begravet gl.66 aar

 

Samme dag Den 4.april 1784:

Begravet en pige fra Rye Mølle Anne Sørensdatter, gl. 24 aar (måske kun 4 år)

 

Samme dag Den 4.april 1784:

Ogsaa et dødfødt drengebarn tilhørende Rasmus Pedersen i Rye.

 

Paaske dag Den 11.april 1784:

Begravet Jørgen Smeds kone, gl. 53 aar

 

Den 20.april 1784:

Begravet Rask Laursen, gl. 56 aar og Povel Johansen, gl. 33 aar

 

Den 25.april 1784:

Begravet Rasmus Christensens kone, gl. 58 aar

 

Samme dato Den 25.april 1784:

og et drengebarn tilhørende Søren Leth, ¼ aar

 

Den 13.maj 1784:

Trolovet Frederich Bertelsen og Margrethe Henrichsdatter, forlovere Jens

Mortensen og Jørgen Gudiksen.

 

Den 14.maj 1784:

Trolovet Rask Christensen og Johanne Christensdatter, forlovere Jacob Hansen og

Johan Madsen.

 

Side 157 højre side

 

Den samme dag Den 14.maj 1784:

Begravet Christen Salomonsen, gl.53 aar

 

Den 3.juni 1784:

Begravet Enevold Olesen en søn Ole, gl.4 aar

 

Den 10.juli 1784:

Havde Rasmus Christensen og Johanne Christensdatter Bryllup i Rye.

 

Den 17.juli 1784:

Havde Frederich Bertelsen og Margrethe Henrichsdatter, Bryllup.

 

Dom: VI p. trinit: Den 18.juli 1784:

Begravet Laurits Jensens datter Giertrud, gl. ½ aar

 

Dom: VII p. trinit: Den 25.juli 1784:

Begravet Smedens kone i Emborg, gl. 60 aar

 

Dom: VIII p. trinit: Den 1.august 1784:

Trolovet Peder Ovesen og Rask Lavesens Enke i Rye, forlovere Thomas Nielsen og

Johan Madsen af Rye.

 

Den 11.august 1784:

Begravet Jens Povelsens kone Karen Salomonsdatter, gl.62 aar

 

Dom: XI p. trinit: Den 22.august 1784:

Trolovet Enkemand Peder Nielsen og Enken Anne Jensdatter i Rye, forlovere Niels

Rask og Laurs Nielsen Sognefoged.

 

Side 156 venstre side

 

Dom: 14.p. trinit: Den 12.september 1784:

Begravet Knud Rasmussens barn Mette fra Emborg, gl.17 dage

 

Dom: 15.p. trinit: Den 19.september 1784:

Peder Pedersen, gl.41 aar

 

Dom: 17.p. trinit: Den 3.oktober 1784:

Begravet Peder Nielsens søn af Emborg Jens Pedersen, gl.18 uger og 4 dage

 

Dom: 19.p, trinit: Den 17.oktober 1784:

Trolovet Anders Jensen og Johanne Nielsdatter af Rye, forlovere Knud Rasmussen

og Søren Tolstrup.

 

Den 9.november 1784:

Holdt Peder Ovesen og Rask Lavesens Enke Bryllup.

 

Dom: 23.p. trinit: Den 14.november 1784:

Trolovet Rasmus Hansen og Enken Maren Knudsdatter, forlovere Laurits Nielsen og

Peder Nielsen af Rye.

 

Den 19.november 1784:

Holdt Peder Nielsen Enkemand og Enken Anne Jensdatter, bryllup.

 

Side 156 højre side

 

Dom: 24 trinit: Den 21.november 1784:

Begravet Gaardmand Niels Jensens Gaardmands søn Rasmus, gl.1 aar

 

Den 26.november 1784:

Begravet Laurs Thomassen, gl.35 aar

 

Samme dag, Den 26.november 1784:

Begravet Niels Jensens kone hos Jørgen Rask, gl.52 aar

 

Den 4.december 1784:

Holdt Anders Jensen og Johanne Nielsdatter, Bryllup.

 

Den 11.december 1784:

Holdt Rasmus Hansen og Enken Maren Knudsdatter, Bryllup.

 

Dom: 3.advent Den 12.december 1784:

Anders Rasmussens datter Giertrud fra Emborg begravet gl. 1 aar og 30 dage

 

Dom: 4.advent, Den 19.december 1784:

Begravet Thomas Pedersen, gl.56 aar

 

Samme dag Den 19.december 1784:

Begravet Serritslev Sadelmagerens kone, gl.38 aar

 

2.juledag, Den 26.december 1784:

Begravet Kromandens mindste datter Anne Marie, gl.1 aar og 2 dage

 

Side 155 venstre side

 

1785.

 

Dom: 1.p. epiphan, Den 9.januar 1785:

Begravet Jens Raskes datter Marie i Tinghuset, gl.18 aar 10 maaneder og 2 uger

 

Samme dag, Den 9.januar 1785:

Trolovet Rasmus Justesen og Karen Thomasdatter, forlovere Anders Rasmussen af

Emborg og Thomas Nielsen i Rye.

 

Dom: 2.p. epiphan, Den 16.januar 1785:

Begravet Christen Sørensens søn Niels Christensen, gl.4 aar 32 uger og 3 dage

 

Dom: septuagesim: Den 23.januar 1785:

Begravet Søren Laursen, gl.84 aar

 

Dom: sexages: Den 30.januar 1785:

Begravet Frederich Bertelsens søn Henrich, gl.14 dage

 

 

Den 11.marts 1785:

Holdt Rasmus justensen og Karen Thomasdatter, Bryllup.

 

5.søndag i fasten Den 13.marts 1785:

Begravet Rasmus Baltzers dødfødte søn.

 

Side 155 højre side

 

3.søndag i fasten,  Den 27.februar 1785:

Begravet Niels Jensen, gl.63 aar

 

Den 6.maj 1785:

Trolovet Niels Nielsen og Anne Nielsdatter i Rye, forlovere Laurs Nielsen og

Niels Jensen.’

 

Den 27.maj 1785:

Trolovet Enkemanden Jens Povelsen og Marie Sørensdatter Smidt, forlovere

Christen Sørensen og Rasmus Christensen.

 

Dom: 1.p. trinit: Den 29.maj 1785:

Begravet Peder Christensens søn Christen af Emborg, gl.3 aar

 

Dom: 2.p. trinit: Den 5.juni 1785:

Begravet Skovfoged Niels Degns kone Maren Nielsdatter, gl.67 aar

 

Den 29.juni 1785:

Havde Niels Nielsen og Anne Nielsdatter, bryllup i Rye.

 

Den 8.juli 1785:

Havde Jens Povelsen og Marie Sørensdatter Smidt, Bryllup.

 

Dom: 7.p. trinit: Den 10.juli 1785:

Begravet Peder Rasmussens datter Anne, gl.5 uger

 

Dom: 8.p. trinit: Den 17.juli 1785:

Trolovet Christen Sørensen og Karen Thomasdatter, forlovere Anders Jensen og

Christen Sørensen i Rye.

 

Side 154 venstre side

 

Dom: 10.p. trinit: Den 31.juli 1785:

Begravet et uægte barn 14 dage gl.

 

Den 4.august 1785:

Trolovet Jacob Løgager og Jomfru Christence Hee, forlovere Sr.Peder Blok Møller

i Rye Mølle og Rasmus Pevelsen Kromand i Rye.

 

Den 5.august 1785:

Begravet Søren Nielsen i Faarhuset, gl.62 aar og nogle uger

 

Dom: 15.p. trinit: Den 4.september 1785:

Begravet Jens Jensens datter Margrethe, gl.25 uger og 3 dage

 

Dom: 18.p. trinit: Den 25.september 1785:

Begravet Peder Laursen, gl.42 aar

 

Den 1.oktober 1785:

Holdt Peder Rasmussen og kiersten Nielsdatter af Emborg, Bryllup.

 

Den 3.oktober 1785:

Holdt Christen Sørensen og Karen Thomasdatter i Rye. bryllup

 

Den 7.oktober 1785:

Holdt Sr. Jacob Hansen Løgager og jomfru Kristence Hee, Bryllup i Rye.

 

Den 8.oktober 1785:

Trolovet Simon Justesen og Kiersten Svendsdatter i Emborg, forlovere Søren

Sørensen og Jesper Rask

 

Dom: 20.p. trinit: Den 9.oktober 1785:

Begravet Jørgen Andersens datter G?Anne Kierstine, gl.1½ aar

 

Side 154 højre side

 

Den 10.oktober 1785:

Trolovet Christian Erichsen Linaa og Anne Marie Andersdatter, forlovere Niels

Smed og Christen Nielsen Degn, Christian Jensen.

 

Den 29.oktober 1785:

Trolovet Enkemand Frederich Serreitslev og Enken Ingeborg Woetmann, forlovere

Sr.Serritslev – Degnen til Dover og Weng Menigheder og Adam Christensen Smed i

Østbirch.

 

Dom: 24.p. trinit: Den 6.november 1785:

Begravet Christen Rasmussen, gl.83 aar

 

Den 11.november 1785:

Trolovet Hans Pedersen og Enken Anne Salomonsdatter, forlovere Johan Skomager og

Hans Mortensen i Rye.

 

Den 19.november 1785:

Copulerede Christian Erichsen og Anne Marie Andersdatter i Rye.

 

Dom: 26.p. trinit: Den 20.november 1785:

Begravet Rask Christensens søn Christen, gl.14 uger

 

Den 23.november 1785:

Begravet Anne Rasmusdatter, Peder Laursens kone, gl. 64 aar

 

Den 9.december 1785:

Havde Simon Justesen og Kiersten Svendsdatter, Bryllup.

 

Den 17.december 1785:

Havde Hans Pedersen og Enken Anne Salomonsdatter, Bryllup.

 

Side 153 venstre side

 

Den 23.december 1785:

Begravet Rasmus Rasmussens Enke Anne Gertsdatter, 61 gl.aar

 

1786.

 

Dom: 2.p. epiphan: Den 15.januar 1786:

Begravet Niels Rasmussen, gl.23 aar

 

Samme dag Den 15.januar 1786:

Begravet Laurs Nielsens kone fra Emborg, gl.48 aar

 

Den 18.januar 1786:

Begravet Ole Nielsens kone i Rye, Kiersten Gertsdatter, gl.63 aar

 

Den 25.januar 1786:

Begravet Søren Leth’s søn Christian, ? 1/4 aar gl.

 

Den 31.januar 1786:

Trolovet Laurs Nielsen Enkemand og pigen Johanne Jensdatter i Emborg, forlovere

Søren Sørensen og Anders Rasmussen, samme sted.

 

Dom: septuages: Den 12.februar 1786:

Begravet Ole Nielsen i Rye, gl.64 aar

 

Den 22.februar 1786:

Holdt Enkemand Laurs Nielsen og pigen Johanne Jensdatter af Emborg, Bryllup.

 

Side 153 højre side

 

Den 24.februar 1786:

Havde Enkemand Frederich Serritslev og Enken Ingeborg Woetmann Sl: Smittes,

Bryllup.

 

Dom: invocad: Den 5.marts 1786:

Begravet Gotfred Pedersens datter Anne, gl.42 uger

 

Den 26.april 1786:

Begravet Otte Lauritzsen, gl.50 aar

 

Dom: 2.pasch Den 30.april 1786:

Begravet en gammel kone fra Them, gl.66 aar

 

Dom: 2.pasch Den 30.april 1786.

Begravet Otte Lauridzsens kones Moder, gl.7o aar

 

Den 8.maj 1786:

Begravet Smedens søn i Emborg, Christen Lauritzen, gl.30 aar

 

Fest: ascension: Dom:: Den 25.maj 1786:

Begravet Søren Andersen, gl.51 aar og 4 uger

 

Den 12.august 1786:

Trolovet Christen Madsen fra Alken og Wendel Nielsdatter i Emborg, forlovere

Anders Sørensen og Niels Ernst fra Alken.

 

Den 16.august 1786:

Begravet Niels Ovesen, gl.66 aar

 

Den 23.august 1786:

Begravet Erich Povelsen, 3 aar gl.

 

Dom: 16.p. trinit: Den 1.oktober 1786:

Begravet Niels Jensens søn Rasmus, gl.1 aar og 1 maaned

 

Den 1.oktober 1786:

Begravet Søren Skovridders datter Elle, gl.2 aar og 4 maaneder

 

Side 152 venstre side

 

Den 2.oktober 1786:

Havde Christen Madsen og Wendel Nielsdatter, Bryllup.

 

Den 3.oktober 1786:

Havde Enkemand Jens Rasmussen af Nørre Vissing og Karen Christoffersdatter af

Emborg, Bryllup.

 

Dom: 17.p. trinit: Den 8.oktober 1786:

Begravet Niels Christensens søn Christen Nielsen, gl. 18 aar og 8 maaneder

 

Den 14.oktober 1786:

Trolovet Christen Jensen og Birgite Laursdatter, forlovere Søren Sørensen og

Jesper Rask.

 

Dom: 18.p. trinit: Den 15.oktober 1786:

Begravet Jacob Nielsens datter Elsebet, gl. 18 aar og 8 maaneder

 

Den 17.oktober 1786:

Trolovet Peder Knudsen og Maren Nielsdatter, forlovere Niels Hansen og Rasmus

Christensen.

 

Dom: 19.p. trinit: Den 22.oktober 1786:

Begravet Hans Rodes lille søn Christen, gl. ½ aar

 

Den 1.november 1786:

Begravet Jens Davidsens datter Anne, gl.6 aar og Peder Ovesens søn Rasmus, gl.1

aar

 

Den 24.november 1786:

Havde Christen Jensen og Birgite Laursdatter i Emborg, Bryllup.

 

Festium viridium begravet Zidsel vævers? Gl. 74 aar

 

Side 152 højre side

 

Den 25.november 1786:

Havde Peder Knudsen og Maren Nielsdatter i Rye, Bryllup.

 

Dom: 1.advent Den 3.december 1786:

Begravet Knud Hansen, gl.70 aar

 

St. Stephansdag Den 26.december 1786:

Begravet Just Rasmussen, Rasmus Justensens søn i Rye, gl. 1 aar og 7 uger

 

1787.

 

Dom: sexages: Den 11.februar 1787:

Trolovet Peder Knudsen og Søren Skrædders Enke, forlovere Hans Christensen og

Christian Andreasen.

 

Den 11.februar 1787:

Begravet Rasmus Sørensens datter Karen, gl. 5 ¼ aar

 

Den 7.februar 1787

Introduceret Jens Mortensens og Søren Leths koner

 

Dom: invocavit introduceret Peder Laursens og Hans Pedersens koner

 

Dom: latare Den 18.marts 1787:

Begravet Thomas Nielsens søn Thomas, gl. 7 maaneder og 1 dag

 

Dom: 1.p. pasch: Den 15.april 1787:

Begravet Ole Jensens datter i Emborg - Juliane, gl. 14 aar

 

Den 30.april 1787:

Begravet Hans Christensen, gl. 23 aar og nogle uger

 

Bede dag Den 4.maj 1787:

Begravet Laurs Nielsens søn gl. 8 dage af Emborg,

 

Samme dag den 4.maj 1787 introduceret Jens Davidsens kone 

 

Side 151 venstre side

 

Fer: 2.pentecostes Den 28.maj 1787:

Begravet Jørgen Smed, gl.64 aar

 

Samme dag introduceret Laurs Nielsens kone i Emborg

 

Den 1.juni 1787:

Copulerede Peder Knudsen og Søren Skrædders Enke i Rye

 

Den 6.juni 1787:

Begravet Peder Kiær, gl.36 aar

 

Dom: 7.p. trinit: den 22. juni 1787

begravet Ole Jensens datter Marie af Emborg gl. 5 aar

 

Den 8.juli 1787:

Kastet jord paa Peder Lauritzens søn Anders, gl. ½ aar

 

Den 11.august 1787:

Begravet Madam Tranberg, gl. 76 aar og 16 dage

 

Dom: 11.p. trinit: Den 19.august 1787:

Begravet Else Madsdatter, gl. 81 aar

 

Dom: 18.p. trinit: Den 7.oktober 1787:

Trolovet Christian Andreasen og Juliane Hansdatter, forlovere vare Niels Rask og

Laurs Nielsen.

 

Den 13.oktober 1787:

Trolovet Joen Simonsen og Enken i Faarhus Kiersten Laursdatter, forlovere Niels

Jensen i Rye og Anders Rasmussen i Closter.

 

Dom: 19.p. trinit: Den 14.oktober 1787:

Begravet Anne Jensdatter fra Emborg, gl.80 aar

 

Side 151 højre side

 

Samme dag Den 14.oktober 1787:

Trolovet Johan Christensen og Enken Elisabeth Andreasdatter, forlovere Thomas

Nielsen og Anders Jensen.

 

Dom: 20.p. trinit: Den 21.oktober 1787:

Begravet et uægte barn – Søren, gl.4 uger

 

Den 27.oktober 1787:

Copulerede Christian Andreasen og Juliane Hansdatter.

 

Den 17.november 1787:

Copulerede Johan Christensen og Enken Elisabeth Andersdatter.

 

Dom: 24.p. trinit: introduceret Rask Hansens kone

 

Den 30.november 1787:

Copulerede Jon Simonsen og Enken Kiersten Laursdatter.

 

Dom: 1.advent Den 2.december 1787:

Kastet jord paa Rasmus Andersens kone Elle, gl 82 aar.

Og et dødfødt pigebarn

 

1788.

 

Dom: septuag: den 20. januar 1788

begravet Peder Knudsen gl. 22 ½ aar

 

Dom: invocavit Den 10. februar 1788:

Begravet et uægte barn, efter fødselen strax død

 

Dom: reminiscere Den 17.februar 1788:

Begravet Rasmus Sørensens søn Søren, gl. ½ aar

 

Den 27.februar 1788:

Begravet Niels Jensens søn Jørgen Rørbye, gl.3 aar og 19 uger

 

Side 150 venstre side

 

Dom:: palm: Den 16.marts 1788:

Begravet Peder Henrichsens kone i Emborg, Maren Sørensdatter, gl. 90 aar

 

Samme dag Den 16.marts 1788:

Begravet Jacob Jensens søn Jens fra Emborg, gl. 8 dage

 

Den 19.marts 1788:

Trolovet Peder Pedersen og jomfru Gedsche Leth, forlovere Peder Blok og Anders

Rask.

 

Den 28.marts 1788:

Trolovet Rasmus Hjort Enkemand og Enken Maren Christensdatter, forlovere Anders

Nielsen og Søren Danielsen i Rye.

 

Dom:: 1.p. pasch: Den 30.marts 1788:

Begravet Peder Christensens tvillingdøtre Karen og Inger, gl.8 dage

 

Den 2.april 1788:

Trolovet Thomas Sørensen og Anne Christensdatter, forlovere Niels Jensen i Rye

og Jens Lauritzen fra Nyegaard.

 

Den 5.april 1788:

Trolovet Enkemanden Johan Sørensen og Enken Anne Jensdatter, forlovere Søren

Saaebye Drejeren og Anders Jensen.

 

Side 150 højre side

 

Dom: 2.p. pasch: introduceret Christen Nielsens kone

 

Dom:: 3.p. pasch: Den 13.april 1788:

Begravet Jacob Hansens søn Hans, gl. 12 aar og 5 maaneder

 

Eod: die 13. april 1788 introduceret 2 koner fra Emborg hyrdens Peder

Christensens og Jacob Jensens

 

Dom:: 4.p. pasch: Den 20.april 1788:

Begravet Christen Fiskers dødfødte søn.

 

Den 2.juli 1788:

Copulerede Thomas Sørensen og Anne Christensdatter.

 

Den 5.juli 1788:

Copulerede Enkemanden Johan Sørensen og Enken Anna Jensdatter.

 

Den 10.juli 1788:

Copulerede Enkemanden Rasmus Hjort og Enken Maren Christensdatter.

 

Den 12.juli 1788:

Copulerede Peder Pedersen og jomfru Gedsche Leth.

 

Dom:: 10.p. trinit: Den 27.juli 1788:

Begravet Jens Laursens kone Maren Nielsdatter, gl. 48 aar

 

Den 30.juli 1788:

Begravet Jens Olesens datter Anna, gl. 12 aar

----------------------------------------------------------

 

Side 149 venstre side

 

Den 14.september 1788:

Trolovet Jens Laursen og Anna Erichsdatter, forlovere Niels Jensen og Johan

Madsen.

 

Dom: 18 p. trinit: Den 21.september 1788:

Begravet Anders Laursens søn Knud af Emborg, 1 aar og 2 maaneder gl.

 

Den 30.september 1788:

Copulerede Enkemanden Jens Laursen og Enken Anna Erichsdatter.

 

Dom: 25 p. trinitat:

Introduceret Niels Jensen broluns?? Og Rasmus Justesens koner

 

Kirkeaaret sluttes med 15 døde qwindekøn 8 og mandkøn 7

5 Copulerede par

 

Dom: 1.advent Den 30.november 1788:

Trolovet Søren Jensen og Inger Rasmusdatter, forlovere Rasmus Rasmussen og

Christen Pedersen.

 

Fest: 2.nativit: Christi Den 26.december 1788:

Blev Niels Jensens og Anders Jensen Lauens koner introduceret

 

Eod: die Den 26.december 1788:

Begravet Niels Hansens kone, 45 aar gl.

 

Ditto Den 26.december 1788:

Begravet Christen Madsens barn Karen, 3 uger gl.

 

Og Den 26.december 1788:

Begravet Hans Andreasens dødfødte barn

 

alt Blef forrettet af velærværdige Hr.Bagger i Alling.

---------------------------

 

Side 149 højre side

 

1789.

 

Den 3.januar 1789:

Havde Søren Jensen og Inger Rasmusdatter, Bryllup.

 

Den 7.januar 1789:

Havde Hans Mortensen en datter til daaben og kaldet – Karen -, frembragt af

Jørgen Alken’s kone. testes: Laurits Nielsens kone, Niels Nielsen, Peder

Nielsen, Hanne Thomasdatter og Kiersten Pedersdatter.

 

Eod: die Den 7.januar 1789:

Havde Peder Giessøe 1. datter til daaben og kaldet – Maren -, frembragt ved

mosteren Kiersten. testes: Søren Tolstrup, Jens Jensen, Hans Andersen og Maren

Andersdatter af Rye.

 

Endnu samme dag Den 7.januar 1789:

Havde Laurs Ovesen 1. datter til daaben og kaldet – Johanne Marie -, bragt frem

af Mosteren. Faddere: Anders Nielsen, Christen Nielsen, Søren Daniel, Anders

Hansen og Christen Bakke af Rye.

 

Den 7.januar 1789:

Begravet Hr. Toldorph.

 

Dom: 2 p. epiph: Den 18.januar 1789:

Begravet et drengebarn,

Dorothea Toldorph, og var kaldet Esche Valenskamp.

 

Den 28.januar 1789:

Jordet Karen Enevoldsdatter.

 

Dom: septuag: Den 8.februar 1789:

Johan Christensen 1. søn døbt og kaldet – Peder -, frembaaren ved Rasmus Bøchers

hustru. testes: Hans Drejersen, Inger Rasmusdatter, Jens Bertelsen, Thomas Smed,

Kiersten Nielsdatter af Rye.

------------------------------------

 

Side 148 venstre side

 

Eod: die den 8 februar 1789

Laurs Ovesens og Peder Lausens koner introduceret

 

Fastelavns søndag Den 22.februar 1789.

Blef Hans Mortensens og Peder Giessøes koner introduceret, og 2 døde begravet,

nemlig:

Peder Christensen og Niels Fisker svigermoder begravet.

 

3.søndag i faste Den 15.marts 1789:

Havde Jens Jensen i Rye en datter døbt og kaldet – Anne Cathrine -, frembaaren

af Hans Andreasens kone. Faddere: Anders Hansen, Jens Poulsens hustru, Rasmus

Christensen og Johan Madsen.

 

Johan Christensens kone introduceret

 

3.søndag i faste Den 15.marts 1789:

Niels Hansens søn, begravet 3 aar gl.

 

5.søndag i faste Den 9.marts 1789:

Jordet Anders Nielsens hustru og Præstekonens søsterdatter.

 

Palme søndag Den 5.april 1789:

Havde Rasmus Andersen Hiarsbech et barn døbt og kaldet – Kiersten -, frembaaren

af Hans Murermesters kone. testes: Jens Mortensen, (fortsætter næste side)

 

Side 148 højre side

 

Stephan Pedersen, Jens Jørgensen og Jens Bertelsen.

 

Eod: die Den 5.april 1789:

Rasmus Pedersen i Rye et barn døbt og kaldet – Peder -, fremført af Anne Marie

Henrichsdatter. testes: Kiersten Nielsdatter, Gunde Marie Thomasdatter, Peder

Nielsen, Søren Nyemand og Gert Olesen af Rye.

 

Palme søndag Den 5.april 1789:

Begravet Anders Nielsens kone.

 

Palme søndag Den 5.april 1789:

Christen Fisker et barn døbt og navnet – Ellen Marie -, frembaaren af Else

Pedersdatter fra Salten. testes: Søren Sørensen, Anders Hansen, Søren Sørensen,

Jens Troulsens hustru.

 

Dom: 2 p. pasch: Den 26.april 1789:

Døbt et pigebarn tilhørende Peder Petersen i Emborg, og navnet – Karen -.

Faddere: Ernst Bloch, Ernst Snedker, Jacob Hansen, Niels Jensens datter

Kiersten, frembragt af Jesper Rasmussens kone.

 

Side 147 venstre side

 

Eod: die Den 26.april 1789:

Begravet Johan Skomagers kone.

 

3.søndag efter Paaske Den 3.maj 1789:

Begravet Anders Jensen Virklund, 54 aar gl.

 

Dom: 4 p. Pasch: Den 10.maj 1789:

Blef velærværdige Hr. Johan Henrich Petersen installeret til Sognepræst i Rye af

Hr.Provst Skytte i Schade.

 

Dom: 5 p. pasch: Den 17.maj 1789:

Søren Leth i Rye til daaben 1. søn, navnet – Christian -, frembragt ved Johan

Christensens kone. testes: Hans Andreasen, Michel Smed, Hans Mortensen, Kiersten

Pedersdatter og Anne Dorte ?Lassen af Rye.

 

Dom: past trinit: Den 7.juni 1789:

Trolovet Rasmus Mortensen og Mette Mathiasdatter af Tinghuset.

 

Dom: 1 p. trinit: Den 14.juni 1789:

Trolovet Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter.

 

Side 147 højre side

 

Dom: 1 p. trin: Den 14.juni 1789:

Jordet Degnen Raun’s hustru Anne Sophie Lund.

 

Den 18.juni 1789:

Jordet Enken Maren Dørup, 83 aar gl.

 

Dom: 2 p. trinit: Den 21.juni 1789:

Jens Mortensen en datter døbt og kaldet – Maren -, frembaaren af Mette

Mathiasdatter. Faddere: Niels Degn, Stephan Pedersen, Anders Nielsen, Rasmus

Andersen og Mette Bertelsdatter.

 

Eod: die Den 21.juni 1789:

Rasmus Husmand en datter døbt og kaldet – Karen -, Menigheden er faddere eller

vidner, frembaaren af Johan Fejers hustru.

 

Dom: 3 p. trinit: Den 28.juni 1789:

Christian Nielsen en datter til daaben og nafnet – Anne -, frembaaren af Jens

Kremmers hustru. testes: Mathias Jensen, Niels Christensen, (fortsætter næste

side)

 

Side 146 venstre side

 

Chr. Tydsk, Jens Andersen og Anne Jensdatter af Rye.

 

Eod: die Den 28.juni 1789:

Jordet Johanne Thomasdatter, 87 aar gl.

 

Den 10.juli 1789:

Copulerede Rasmus Mortensen og Mette Mathiasdatter.

 

Dom: 7 p. trinit:

Jens Mortensen og Christian Nielsens hustruer introduceret

 

Dom 8 p, trinit: Den 2.august 1789:

Hans Rode et barn til daaben og nafnet – Christen -, frembaaren af Joen

Simonsens kone. testes: Ernst Blok, Niels Degn, Christen Degn, Jens Mortensens

kone.

 

Eodem die Den 2.august 1789:

Søren Thomassen 1. søn døbt og kaldet – Rasmus -, bragt til daaben af Johan

Madsens hustru. testes: Laurs Nielsen, Niels Jensens datter Kiersten, Thomas

Smed og Peder Faarhus.

 

Side 145 (146 højre side)

 

Den 10.september 1789:

Begravet Rasmus Pedersen af Rye.

 

Den 12.september 1789:

Havde Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter, Bryllup i Rye.

 

Dom: 13 p. trin:

Søren Thomasens kone og Hans Pedersens kone introd. Efter barne

 

Dom: 19 p. trin: Den 18.oktober 1789:

Begravet Anders Laursens tvillinger og nyfødte børn 1. søn kaldet – Knud -, og

datteren – Maren - af Emborg.

 

Dom: 20 p. trin: Den 25.oktober 1789:

Begravet Anne Kandelstorp.

 

Den 11.november 1789:

Hans Pedersen i Rye en søn til daaben og kaldet – Niels -, frembaaren af sin

moster Mette. testes: Salomon Henrichsen, Johan Skomager og Christen Skrædder,

Fasterne Stine og Anne ?Laursdatter?.

 

Den 11 november 1789 jordet Chr. Pedersens Hustru gl. 38 aar

 

Dom: 24. p. Trin: Den 22.november 1789:

Begravet Jørgen Alchens liden søn i dets andet aar gl.

 

slut